ALGEMENE VOORWAARDEN De betere doe-het

Commentaren

Transcriptie

ALGEMENE VOORWAARDEN De betere doe-het
De betere doe-het-zelfzaak – ruim assortiment.
OPENINGSUREN:
Maandag
Dinsdag – Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Voormiddag
gesloten
8.30 – 12 u.
8.30 – 12 u.
9.00 – 12 u.
Namiddag
13.30 – 18.30 u.
13.30 – 18.30 u.
13.00 – 18.00 u.
gesloten
Houthandel
Baddings, kepers, panlatten, geschaafd hout, spaanderplaten, osb, mdf,
menuiserite, multiplex, betonplex, publipaint, legbanken, meubelpanelen, … (
verzaging op maat mogelijk).
Plafond- en muurbekleding voor living, keuken, badkamer
Mdf-planchetten, pin de landes, vuren planchetten, kunsteiken balken.
Venstertabletten, opleglijsten, …
Deuren en ramen in meranti, pvc en aluminium. Dakvensters Velux en Fakro.
Plastic – industrieel en voor de bouw
Platen: pvc en super kristal, gegolfd en vlak, minigolf, plexi, polycarbonaat,
soepele pvc. Lichtkoepels.
Buizen: ondergrondse riolering en hulpstukken, regenafvoer en sanitair.
Vierkante buizen en hulpstukken.
Hanggoten en toebehoren. Polyethyleendarm, kabelflex.
Roosters, kettingen, drainagebuizen.
Dakbedekking
Eternit golfplaten, galvanisée gegolfd of vlak, aluminium golfplaten, onduline,
staalplaten, Aqualine platen, asfalt, bitumen, Atab en Rubson producten,
shingles, IDE-platen, …
Isolatie
Isomo, rotswol, glaswol, polyurethaan, Styrofaom, kurk,
Horilon platen.
Gordijnen, verven en behang
Optrekgordijnen, store americain, gordijnrails en accessoires.
Maatwerk in eigen atelier.
Verven Levis, Sadolin, De Keyn, enz. …, lijmen, Polyfilla producten,
textielbehang. Tasso. Structuurpleisters.
Garageboxen: enkele en aanbouw, metaal en hout
Kantelpoorten en sectionale poorten. Automatisatie van poorten.
Tuinhuisjes, blokhutten, carports, veranda’s
Binnendeuren
Schilderdeuren, vouwdeuren, glasdeuren, eiken stijldeuren. Deurkrukken.
Tuincenter drive-in
Tuinhout: tuinpalen, tuinschermen, rolborders, rozenbogen, tuintegels,
terrasplanken: bangkirai.
Speeltoestellen. Rietmatten, Iberia decoratieve heidematten, antiworteldoek,
bouwstoffen, …
Vloerbekleding, vloeren en parket
Vinyl, vloertegels en muurtegels, badtapijten, traplopers, voetmatten, grasmatten.
Parketten: laminaat en massief. Quickstep en parketonderhoudsproducten.
Parket ondervloer.
Keuken en badkamerstudio
Keukens, inbouwapparatuur. Complete badkamers, badkamermeubelen,
toiletten, kraanwerk, douchecabines, …
En alle sanitairtoebehoren.
Tuinmeubelen in pvc en teak, parasols, windschermen, partytenten.
Betafence tuindraad, palen, accessoires, afsluitingen.
Vijverartikelen: vijverpompen Hozelock, vijverfolie, rubberfolie.
Hobbyvoeders en hobbytoebehoren voor huisdieren
Onderhoudsproducten: HG producten.
Alle gereedschappen, elektriciteitsmateriaal, meubelbeslag
Eigen atelier en plaatsingsdienst
BETALING CONTANT AAN KAS OF AAN CHAUFFEUR
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Al onze offertes, verkopen, werken en leveringen geschieden uitsluitend
tegen onze hiernavolgende voorwaarden, waarvan de klant erkent kennis
genomen te hebben.
Eventuele aankoopvoorwaarden van de klant zijn ons niet tegenstelbaar,
behoudens uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van onze firma.
Onze folders, prijslijsten en catalogen kunnen nimmer beschouwd worden als
offerte, en gelden slechts bij wijze van inlichting. Zij houden geen verbintenis
in wat leveringsvoorwaarden, prijs of techniek betreft.
2. Wanneer bij de uitvoering van werken na offerte of bestek beschadigingen of
bijzondere moeilijkheden aan het licht komen die redelijkerwijze niet konden
worden vastgesteld bij bestek of offerte, wordt de klant geacht akkoord te
gaan met de uitvoering van de werken mits prijsaanpassing, voor zover
de prijsaanpassing maximaal 20% excl. btw bedraagt van de bestek- of
offerteprijs.
3. Onze facturen zijn contant zonder korting betaalbaar te Oostrozebeke.
Kasbeschikkingen en het werken met wissels wijken daar niet van af.
4. In geval van niet-betaling of van gedeeltelijke betaling, zal er van rechtswege
en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een rente van
12% worden aangerekend op het openstaand bedrag.
In geval van niet-betaling of van gedeeltelijke betaling, zal er van rechtswege
en zonder dat enige verdere ingebrekestelling vereist is, ten titel van
schadebeding het openstaand bedrag verhoogd worden met 15%, met een
minimum van 125 euro en een maximum van 2500 euro, zelfs bij toekenning
van termijnen van respijt.
Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangerekend op de vervallen
intresten en op het schadebeding, en vervolgens op de openstaande
factuurbedragen.
5. De klant heeft een controleplicht bij levering of afhaling.
Aanvaarding door de klant van de levering, impliceert dat de goederen
geacht worden in goede en perfecte staat te zijn ontvangen, en dat het
geleverde conform is met het bestelde, zodat naderhand geen klachten meer
kunnen aanvaard worden voor zichtbare gebreken of voor niet-conformiteit.
Alle andere klachten met betrekking tot een levering, plaatsing of afhaling,
dienen aangetekend te gebeuren binnen 8 dagen na levering, plaatsing of
afhaling.
Alle klachten met betrekking tot facturatie dienen eveneens aangetekend te
gebeuren binnen 15 dagen na facturatie.
Bij gebreke hiervan worden levering, plaatsing of facturatie geacht aanvaard
te zijn, en kunnen geen klachten meer in aanmerking worden genomen.
6. Supplementaire werken bij plaatsing worden uitgevoerd in regie en worden
bijkomend aangerekend aan de klant.
7. De leveringstermijnen zijn indicatief opgegeven en niet gewaarborgd – tenzij
in geval van expliciet afwijkend beding in ons bestek of onze offerte.
De indicatieve leveringstermijnen zijn voor onze firma enkel richtinggevend,
maar zullen naar best vermogen worden gerespecteerd.
8. De goederen worden steeds vervoerd op verantwoordelijkheid van de klant,
ook wanneer franco wordt geleverd.
9. Verkochte en geleverde goederen blijven exclusief eigendom van onze firma
tot aan de volledige betaling.
10. Garanties hebben enkel betrekking op de aangekochte goederen, nooit op
werkuren en verplaatsingskosten.
11. Zo de klant de bestelling of de opdracht annuleert, zal hij aan onze firma
een schadevergoeding betalen van 25% van de waarde van de bestelling of
opdracht exclusief btw.
In geval van gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, zal de partij
ten laste van wie de ontbinding wordt uitgesproken, een schadevergoeding
verschuldigd zijn aan de wederpartij van 25% van de waarde van het nietuitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, exclusief btw.
12. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd in geval
van enige betwisting in verband met de bestelling, opdracht of facturatie.
Zo de betwisting behoort tot de bevoegdheid van de vrederechter, is de
vrederechter van het kanton Izegem bevoegd.
Het trekken van wissels wijzigt de bevoegdheidsregels niet.