Brief taaluitwisseling vierdejaars

Commentaren

Transcriptie

Brief taaluitwisseling vierdejaars
Via - ASO
Broekstraat 31
3300 Tienen
telefoon: 016/811409
fax: 016/822361
e-mail: [email protected]
8 september 2012
Betreft: taalstage Han-sur-Lesse
Geachte ouders en leerlingen van het vierde jaar ASO
In de week van 12 tot 16 november 2012 gaat het vierde jaar ASO op taalstage naar Han-surLesse in het kader van de lessen Frans. Met dit verblijf bieden wij de leerlingen de kans om
hun vaardigheden van het Frans in een authentieke omgeving te gebruiken en te verbeteren.
Voor deze stage werken we samen met A.S.B.L. Han-Défi die instaat voor de opvang, de
begeleiding en het logement van de leerlingen. De verantwoordelijke van deze organisatie
is Sylvie Bertrand. Dit zijn de contactgegevens: gsm 0477/410524, fax 084/377315, http://
handefi.be/Programma.htlm
Groepsindeling
Van maandag 12/11 (8.25 uur) tot woensdag 14/11
(terugkomst voorzien rond 15.30 uur)
4 Latijn A / 4 Economie A en B / 4 Wetenschappen A en B
Van woensdag 14/11(8.25 uur) tot vrijdag 16/11
(terugkomst voorzien rond 15.30 uur)
4 Latijn B / 4 Humane Wetenschappen
Doelstellingen
o schriftelijke en mondelinge instructies begrijpen en opvolgen
o de spreekangst overwinnen tijdens de veelvuldige contacten met de plaatselijke
bevolking, de animatoren en de gastgezinnen
o zich uiten in het Frans en zo de taalkundige kennis in de praktijk omzetten
o kennis maken met de Franstalige cultuur en omgangsvormen en die leren appreciëren
o blijk geven van respect en wellevendheid t.a.v. een anderstalige cultuur
o toeristische troeven en bezienswaardigheden van dit deel van het Waalse gewest
ontdekken
Logies
De leerlingen verblijven in een gastgezin in volledig pension, in groepjes van 4 à 5
personen. ’s Avonds is er steeds een warme maaltijd voorzien. ’s Middags krijgen de
leerlingen een picknick mee van hun gastgezin.
VZW Diocesane Instituten Tienen
Veren. Nr. 410.414.621
Programma
De leerlingen worden vergezeld door 3 leerkrachten. Ter plaatse worden alle activiteiten op
ieder moment van de dag begeleid door verantwoordelijken van Han-Défi. Het programma
omvat :
o inleiding vooraf door Sylvie Bertrand op de school
o jeux de mise en situation avec la population locale (interview, mots croisés, la lettre,
questionnaire, les défis)
o jeux d’intérieur : karaoké chansons françaises, méli-mélo, duel
o visite culturelle : Les grottes de Lorette à Rochefort
o cours d’auto-défense
o soirée et questionnaire en famille (eerste avond)
o jeu de nuit avec lampes de poche (tweede avond)
o promenade pédagogique guidée à Han-sur-Lesse
o découverte safari du domaine des Grottes de Han
Kostprijs
De prijs bedraagt 129 €. Hierin is alles inbegrepen: het programma, het verblijf in
gastgezin, de bus, het vervoer (’s avonds onder begeleiding van en naar het gastgezin) en de
annulatieverzekering.
Annulatieverzekering
Wanneer de afwezigheid van een ingeschreven leerling gestaafd wordt door een doktersattest,
wordt 100% terugbetaald.
Betaling
We brengen u nog op de hoogte over de wijze van betaling (via overschrijving of via de
schoolrekening).
Voorbereiding
De leerkrachten Frans van het vierde jaar bereiden deze taalstage voor in de les aan de hand
van een dossier ‘Han-sur-Lesse’ waarin de verschillende vaardigheden heel concreet aan bod
komen.
Tijdens de week voorafgaand aan de stage krijgt u verdere praktische informatie en het
concrete adres van het gastgezin. Voor vragen kunt u steeds bij de leerkrachten Frans terecht.
We kijken uit naar een aangenaam en leerrijk verblijf in Han-sur-Lesse.
Met vriendelijke groeten
H. Frederickx
directeur
C. Dusart, K. Rogiest, C. Kennes en M. Bardyn
leerkrachten Frans
VZW Diocesane Instituten Tienen
Veren. Nr. 410.414.621

Vergelijkbare documenten