2016-06-27 nieuwsbrief 21

Commentaren

Transcriptie

2016-06-27 nieuwsbrief 21
Openbare Brede Daltonschool Ayundo
Blauwe Ring 91, 1566 MX Assendelft
tel. 075-6282088 E-mail: [email protected]
www.ayundo.nl
www.freekids.nl
Nieuwsbrief OBDS Ayundo
Ayundo is onderdeel van
Samen leren, samen werken
Openbare Brede Daltonschool
Nieuwsbrief 21
27 juni 2016
Schooljaar 2015-2016
Dat betekent dus, dat ik wat geschoven heb in de
formatie.
Léoni gaat volgend schooljaar de hele week voor
groep 4/5.
Anouk gaat 3 dagen voor groep 5/6 en
Mel 2 dagen voor groep 5/6.
Tinka zou 1 dag voor groep 5/6 gaan. Zij gaat 1 dag
groep 1/2 doen naast de 2 dagen in groep 3.
Inhoud
 Agenda
 Van de directeur/formatie/personeel
 Wenochtend
 Geluidsinstallatie
 Studiedag 16 juni
 Keanu wint Kangoeroewedstrijd
 Fotograaf
 Juffen- en meesterdag
 Zomerfeest
 Verjaardagen juli
 Nieuwe leerlingen
Het volledige plaatje ziet er als volgt uit:
gr.
1/2
1/2
3
4/5
5/6
6/7
7/8
7/8
Agenda
27 juni: Start oudergesprekken (op afroep)
29 juni: Wenochtend
29 juni: Maandviering groep 3/4
29 juni: Nieuwsbrief 21
1 juli: Juffen- en meesterdag
1 juli: Zomerfeest van 16.00 – 19.00 uur
8 juli: Rapport mee
14 juli: Laatste schooldag
15 juli t/m 28 augustus: Vakantie
maandag
Tinka
Milou
Saskia
Léoni
Anouk
Cora
Sanne
Jolanda
dinsdag
Eveline
Milou
Saskia
Léoni
Anouk
Marieke
Sanne
Jolanda
woensdag
Eveline
Milou
Tinka
Léoni
Anouk
Marieke
Sanne
Jolanda
donderdag
Eveline
Milou
Tinka
Léoni
Mel
Cora
Doenja
Jolanda
vrijdag
Eveline
Milou
Saskia
Léoni
Mel
Cora
Sanne
Jolanda
Doenja werkt 3 dagen als intern begeleider.
Dat was 2 dagen. Van het bestuur hebben we er
een dag bijgekregen.
Mel gaat naast het lesgeven in groep 5/6
2 dagen ondersteuning doen. Dat gaat ze doen op
de maandagen en dinsdagen.
Voor het meedoen met het traject LeerKRACHT
krijgen we een halve dag formatie. Daarbij gaan
leerkrachten op klassenbezoek bij elkaar en
worden dan door Mel vervangen.
Vanuit het zorgondersteuningsbudget bekostig ik
1 ½ dag. Dit budget is bedoeld om passend
onderwijs vorm te geven. Het kan worden ingezet
om materialen aan te schaffen en/of personeel in
te zetten. Ik heb ervoor gekozen om het grootste
deel van het geld voor personele inzet te
gebruiken. Vandaar die 1 ½ dag voor Mel.
Totaal dus 2 dagen
Die dagen gaat ingezet worden om groepen te
ondersteunen en daarbij te werken met groepjes
of individuele leerlingen.
Doenja en ik zullen voor Mel een schema maken.
Van de directeur
Deze nieuwsbrief verschijnt al op maandag, omdat
woensdag de wenochtend is en ik nieuws heb over
de formatie.
Formatie
Door het vertrek van Rod Gomes ontstond er een
vacature. In deze vacature zijn Léoni Dijkhuis en
Mel Hendriks benoemd.
Dat betekent dat Léoni een volledige baan op
Ayundo krijgt.
Mel Hendriks is 22 jaar, woont in Zaandam en is
net afgestudeerd. Dit jaar heeft ze een LIO-stage in
een groep 4/5 gedaan.
Ik heb er alle vertrouwen in dat zij goed in ons
team past.
Mel zal woensdag aanwezig zijn op de
wenochtend. Ze gaat dan meedraaien in haar
toekomstige groep bij Tinka. Zij is er dan de hele
ochtend.
Mel gaat volgend schooljaar op de donderdag en
vrijdag groep 5/6 (nu 4/5) doen naast Anouk.
Deze formatie heb ik met het team besproken op
de studiedag en met de MR vorige week dinsdag
op de MR-vergadering. De MR heeft ermee
ingestemd.
1
Openbare Brede Daltonschool Ayundo
Blauwe Ring 91, 1566 MX Assendelft
tel. 075-6282088 E-mail: [email protected]
www.ayundo.nl
www.freekids.nl
Nieuwsbrief OBDS Ayundo
Ayundo is onderdeel van
Samen leren, samen werken
Openbare Brede Daltonschool
Nog even over de toekenning van de formatie.
De formatie wordt toegekend op het aantal
leerlingen, dat op school is op 1 oktober. Dat is de
teldatum. Voor volgend schooljaar staan er op
1 oktober 2016 tot nu toe 208 leerlingen
ingeschreven. Dat heb ik aan het bestuur
doorgegeven en op dat aantal krijg ik de
personeelsformatie.
Dit schooljaar hadden we op de teldatum van
1 oktober 2015: 219 leerlingen.
Er was toen uitgegaan van 235 leerlingen. Maar er
waren leerlingen verhuisd en van school gegaan.
Dat betekent dat we dit schooljaar teveel formatie
kregen.
Dit schooljaar gaan 36 groep 8 leerlingen van
school en de instroom van kleuters wordt wat
minder, doordat er minder potentiële kleuters in
de wijk wonen. Toch hebben we dit schooljaar een
goede instroom, ook in de hogere groepen.
Ik had het idee, dat we terug zouden naar een
aantal van onder de 200 leerlingen, maar dat is dus
toch meer geworden.
Nancy Koomen werkt het liefst en al jaren in de
bovenbouw. Daar haar kinderen volgend jaar in
De groepen 7 en 8 zitten, kan dat niet.
Het is beleid van Zaan Primair, dat leerkrachten
niet hun kind in de klas hebben. Het is ook beleid
geworden, dat leerkrachten niet mogen werken op
de school waarop hun kinderen of andere
familieleden zitten. Daarvoor is wel een
overgangsregeling, dus Nancy zou nog op Ayundo
kunnen werken.
Nancy vond het nu een goed moment om van
school te veranderen. En zoals u weet, werkt zij
volgend jaar op De Delta, een ICT-school, waar zij
goed past in een bovenbouwgroep.
Van een ouder kreeg ik de opmerking, dat er
zoveel leerkrachten vertrekken dit schooljaar.
Ja, dat klopt. Ik leg het graag nog een keer uit.
In mei meldde Eveline Scholtsz zich ziek.
Eveline heeft een burn-out.
Tot de zomervakantie zal zij nog niet werken.
Binnenkort wordt duidelijk, of Eveline na de
vakantie kan starten. Als zij nog niet kan beginnen
na de vakantie zal Michelle haar vervangen.
Tinka staat dan maandag voor de groep en
Michelle dinsdag t/m vrijdag.
Michelle draait die kleutergroep op het ogenblik op
de woensdag en donderdag.
Kort geleden kwam daar nog Rod Gomes bij.
Rod woont in de wijk van de school en gaf aan naar
een Zaan Primair school elders in Zaanstad te
willen. Helaas werd Rod kort na dit nieuws ziek.
In ieder geval zal hij na de zomervakantie op een
andere Zaan Primair school werken en hoop ik dat
hij snel hersteld.
Personeel
Ursula Koopmeiners meldde zich al voor het
schooljaar begon ziek. Ik heb gesprekken met haar
gevoerd en gevraagd wat zij nodig zou hebben om
terug te keren. Maar uiteindelijk trok zij de
conclusie, dat ze niet meer wil werken in het
hedendaagse onderwijs. Ze voelde zich er niet
meer in thuis. Op het ogenblik volgt zij een
opleiding tot kraamverzorgster.
Ja, dus nogal wat veranderingen, maar wel
allemaal met een verhaal.
Daar wij teruglopen in leerlingenaantal, gaan wij
volgend schooljaar in formatie terug.
Er moest dus een collega naar een andere school.
Daarbij heb ik eerst gekeken, of er een collega
vrijwillig wilde. Marie-Cecile had al in eerdere
gesprekken met mij aangegeven dat te willen.
Zij werkt een aantal jaren op Ayundo en gaf aan
graag een nieuwe uitdaging aan te willen gaan.
Marie-Cecile heeft die ondertussen gevonden.
Schooljaar 2016-2017 werkt ze 4 dagen als intern
begeleider op de Komeet in Krommenie.
Afscheid collega’s
Van de collega’s, die de school verlaten, nemen we
met het team afscheid tijdens een teambarbecue.
Deze collega’s willen niet tijdens een officieel
uurtje afscheid nemen van de ouders en de
leerlingen. Ze willen graag, dat u ze in de laatste
week persoonlijk de hand komt schudden op
school.
René Honingh
directeur
2
Nieuwsbrief OBDS Ayundo
Openbare Brede Daltonschool Ayundo
Blauwe Ring 91, 1566 MX Assendelft
tel. 075-6282088 E-mail: [email protected]
www.ayundo.nl
www.freekids.nl
Ayundo is onderdeel van
Samen leren, samen werken
Openbare Brede Daltonschool
Wenochtend
Op woensdag 29 juni is de wenochtend.
Het wenuurtje is van 09.00 tot 10.00 uur.
De leerlingen gaan dan naar de groep en leerkracht
waar ze volgend schooljaar komen.
De groep 8 leerlingen gaan die ochtend naar de
school van Voortgezet onderwijs, waar ze volgend
jaar naar toe gaan.
Fotograaf
Er zijn foto’s door de fotograaf na geleverd.
Als u uw foto’s nog niet ontvangen hebt of een
verkeerde foto kreeg, kunt u contact opnemen met
de fotograaf.
Dit is Robert Zant van foto Weenink-Goedheer.
telefoon: 075-6425423
email: [email protected]
Geluidsinstallatie
De geluidsapparatuur bij het podium was aan
vervanging toe. De Ouderraad heeft hier geld voor
beschikbaar gesteld. Er kwam een nieuwe
installatie, box, microfoons en een scherm.
Chris Keek, de vader van Nancy, heeft het
installeren grotendeels voor zijn rekening
genomen. Daar zijn vele uren in gaan zitten.
Het geluid is nu top.
Dat hebben we bij de talentenshows en de
maandviering al kunnen horen.
Chris en Ouderraad erg bedankt.
Juffen- en meesterdag: vrijdag 1 juli
In alle groepen wordt aandacht besteed aan het
afronden van het jaar met een gezellige dag om de
juffen en meester te bedanken voor het schooljaar.
Zomerfeest
Afgelopen donderdag is meester René de klassen
rond geweest om het zomerfeest te promoten.
Hij heeft de kinderen gevraagd mee te doen aan de
fotowedstrijd. Tot nu toe zijn er nog maar 3 foto’s
ingeleverd. Het inleveren van een zomerfoto kan
nog t/m woensdag.
Daarnaast heeft hij gevraagd, of de kinderen hun
ouders wilden vragen mee te helpen bij het
zomerfeest. Er zijn nog te weinig aanmeldingen
voor hulp. En tot slot vertelde hij over de
spelletjes, die er zijn en dat ze vanaf vandaag
strippenkaarten bij hem kunnen kopen.
Studiedag 16 juni
Op de studiedag hadden we het ‘s ochtend over de
Dalton pijler zelfstandigheid.
De formatie, de taakverdeling en de planning voor
schooljaar 2016-2017 bespraken we ’s middags.
Voor de scholing over zelfstandigheid was
Daltonopleider Hanneke Drost ingehuurd. Bij haar
volgt René de opleiding tot Daltondirecteur.
Voor het team was het een inspirerende en
zinvolle ochtend.
Leuk was, dat Niko Persoon, de voorzitter van het
college van bestuur van Zaan Primair er een groot
deel van de ochtend bij was. Hij twitterde:
“Hoogtepunt van afgelopen week: bijwonen
studiedag Daltonschool OBS Ayundo # Zaan
primair. Mooi gesprek over Dalton pijlers van het
onderwijs.”
De leerlingen kregen een brief mee met de uitleg
van de fotowedstrijd en de spelletjes met de
gevraagde hulp.
Dus nog eens op een rij.
Wij vragen uw hulp bij de activiteiten. Daarvoor
zijn nog maar weinig aanmeldingen.
U kunt u opgeven door uw naam in te vullen op
het bord, of het door te geven aan de leerkracht
van uw kind(eren).
De tijden zijn van 16.00 – 17.30 uur en van
17.30 – 19.00 uur. Ook bij het klaarzetten van
14.00 – 16.00 uur en het opruimen van 19.00 uur –
20.00 uur is nog hulp gewenst.
Keanu Metz, groep 8 wint Kangoeroewedstrijd
Op Ayundo doen wij jaarlijks mee aan de
Kangoeroewedstrijd. Dit is een wereldwijde
digitale wiskundewedstrijd.
Op dinsdag 21 juni is Keanu de beste geworden van
Nederland. Een ongelooflijke prestatie.
Wij zijn erg trots op Keanu.
Strippenkaarten gaan dit jaar in de voorverkoop.
Van maandag 27 juni t/m donderdag 30 juni zijn de
kaarten op school verkrijgbaar.
Kaarten kosten € 5 en u kunt uitsluitend gepast
betalen.
Daarnaast zijn de kaarten verkrijgbaar tijdens het
feest.
3
Nieuwsbrief OBDS Ayundo
Openbare Brede Daltonschool Ayundo
Blauwe Ring 91, 1566 MX Assendelft
tel. 075-6282088 E-mail: [email protected]
www.ayundo.nl
www.freekids.nl
Ayundo is onderdeel van
Samen leren, samen werken
Openbare Brede Daltonschool
Verjaardagskalender
juli 2016
Datum Groep Naam Leeftijd
1 juli 2016 7/8B Aya Mansour 12
1 juli 2016 7/8B Keanu Metz 12
1 juli 2016 7A Amber van den Berg 11
3 juli 2016 5/6A Sem Kan 9
6 juli 2016 4/5B Zenz Vis 9
6 juli 2016 7A Mika van de Kar 11
7 juli 2016 5/6A Lisa Zuiver 10
8 juli 2016 7/8B Jesse Bodaar 12
11 juli 2016 4/5B Luca Derks 9
11 juli 2016 7A Hazal Kalender 11
15 juli 2016 7A Tigo van Loon 11
16 juli 2016 8A Valérie Hagnauer 12
18 juli 2016 4/5B Jonathan Rodrigues 9
19 juli 2016 3/4A Redda Hackmann 7
22 juli 2016 5/6A Barry de Zwijger 11
26 juli 2016 8A Nikki Kallenbach 12
28 juli 2016 6B Patryk Doorn 12
29 juli 2016 6B Lisa Blanken 11
30 juli 2016 4/5B Luka Looren de Jong 8
30 juli 2016 6B Stef Ronchetti 11
31 juli 2016 1/2A Hongda Zheng 5
31 juli 2016 6B India van Straalen 10
Nieuwe leerlingen
In juni is Redwan Post gestart in groep 1B en
Fabian Soest in groep 1A.
Wij wensen beide jongens een leuke en leerzame
tijd op Ayundo.
4

Vergelijkbare documenten

Nieuwsbrief OBDS Ayundo

Nieuwsbrief OBDS Ayundo met het team afscheid tijdens een teambarbecue. Deze collega’s willen niet tijdens een officieel uurtje afscheid nemen van de ouders en de leerlingen. Ze willen graag, dat u ze in de laatste week p...

Nadere informatie