Hoofdstuk I: het installeren van de Genius scanner

Commentaren

Transcriptie

Hoofdstuk I: het installeren van de Genius scanner
Gebruikershandleiding
Genius Scanner
Alle handelsmerken en merknamen die in deze publicatie genoemd
worden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars
 2002, KYE Systems Corp. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel
deel van dit document mag zonder toestemming gereproduceerd
worden.
Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................................................................................ 4
Hoe deze gids te gebruiken ............................................................................................................................... 5
In deze gids gebruikte conventies...................................................................................................................... 5
Een opmerking over pictogrammen .................................................................................................................. 6
Systeemeisen ..................................................................................................................................................... 6
Inhoud van de doos ........................................................................................................................................... 7
Hoofdstuk I: het installeren van de Genius scanner ......................................................................................... 8
Softwarevereisten .............................................................................................................................................. 8
Hardwarevereisten............................................................................................................................................. 8
De scanner installeren en instellen .................................................................................................................... 8
Stap 1. Eenvoudig Free Lock-mechanisme................................................................................................... 8
Stap 2. De Genius scanner aansluiten op uw computer ............................................................................... 9
Stap 3. Installatie van de software.............................................................................................................. 10
Problemen bij de software-setup oplossen ...................................................................................................... 11
Extra software installeren ................................................................................................................................ 11
De scanner de-installeren ................................................................................................................................ 11
Verwijderen via het menu Start (Uninstall Wizard) ................................................................................... 11
Hoofdstuk II. Gebruik en onderhoud............................................................................................................... 12
De scanner bedienen........................................................................................................................................ 12
De scanner testen ....................................................................................................................................... 13
Scans en afbeeldingen bewerken ................................................................................................................ 13
Film scannen ................................................................................................................................................... 14
De adapter voor transparante bronnen installeren .................................................................................... 14
De houder voor filmnegatieven en -positieven gebruiken .......................................................................... 15
Belangrijke opmerkingen over het scannen van film.................................................................................. 16
Het Hulpprogramma voor de scanner.............................................................................................................. 17
Aansluitstatus ............................................................................................................................................. 18
De scanner uitlijnen ................................................................................................................................... 18
Lampcontrole.............................................................................................................................................. 19
Onderhoud....................................................................................................................................................... 19
De documentklep verwijderen......................................................................................................................... 19
Hoofdstuk III Hoe de snelle functieknoppen te gebruiken ............................................................................. 21
Knop "SCAN" ................................................................................................................................................. 21
Het standaard toepassingsprogramma instellen ........................................................................................ 21
De knop “SCAN” gebruiken....................................................................................................................... 22
Knop "E-MAIL/WEB".................................................................................................................................... 22
Een standaard Simple MAPI Client instellen (bijv. Outlook Express) ....................................................... 22
De knop "E-MAIL/WEB" instellen.............................................................................................................. 23
De knop "E-MAIL/WEB" gebruiken ........................................................................................................... 24
Knop "TEXT/OCR" ........................................................................................................................................ 25
Tekstbewerkingsprogramma instellen ........................................................................................................ 25
De knop “TEXT/OCR” gebruiken .............................................................................................................. 25
Knop "PRINT/COPY" .................................................................................................................................... 26
De printer instellen..................................................................................................................................... 26
De knop “PRINT/COPY” gebruiken .......................................................................................................... 26
Knop "FILE/FAX" .......................................................................................................................................... 27
De software voor de knop “FILE/FAX” instellen ...................................................................................... 27
De knop “FILE/FAX” gebruiken................................................................................................................ 28
Appendix A: Specificaties.................................................................................................................................. 30
Genius HR7X Slim.......................................................................................................................................... 30
Genius HR6X Slim.......................................................................................................................................... 31
Appendix B: Service en garantie voor de klant ............................................................................................... 32
Verklaring van beperkte garantie .................................................................................................................... 33
Contact opnemen met Genius ........................................................................................................................... 35
Inleiding
Welkom in de wereld van Genius ColorPage-HR7LE/HR7X USB scanners, het summum van
kwaliteit in scantechnologie. Uw nieuwe scanner zal de professionaliteit van uw dagelijkse
computertaken doen toenemen door u in staat te stellen afbeeldingen en elektronische tekst in
uw computersysteem in te voeren.
Zoals al onze producten is uw nieuwe scanner uitvoerig getest en heeft als achtergrond onze
reputatie van betrouwbaarheid en klanttevredenheid.
De laatste pagina van deze gebruikershandleiding geeft u meer informatie over hoe u contact
opneemt met het Genius Service Center. Neem gerust contact op met ons of bezoek de homepage van GeniusLife ((http://www.geniusnet.com.tw) voor het verkrijgen van betere service.
Dank u voor het kiezen van een product van Genius. Wij hopen dat u op ons zult blijven
vertrouwen voor producten van uitzonderlijke kwaliteit wanneer uw behoeften en belangen op
computergebied groeien.
Genius scanner
4
Hoe deze gids te gebruiken
D
eze gebruikersgids geeft u instructies over hoe uw scanner te installeren en er mee om te
gaan. Deze gids gaat er van uit dat de gebruiker Microsoft Windows XP/Me/2000/98 kent. Is dit
niet het geval, dan raden wij u aan om meer over Microsoft Windows te leren door de handleiding
van Microsoft Windows te raadplegen voordat u uw scanner gebruikt.
De Inleiding sectie van deze handleiding beschrijft de inhoud van de doos en de minimale
computervereisten om deze scanner te gebruiken. Voordat u begint met het installeren van uw
Genius, is het raadzaam om de inhoud van de doos te controleren om u ervan te overtuigen dat
alle onderdelen aanwezig zijn. Ontbreken er dingen, neem dan contact op met de leverancier die
u uw scanner verkocht of direct met het Service Center op een van de locaties die opgenoemd
worden op de laatste pagina van deze handleiding.
Hoofdstuk I beschrijft hoe u de software voor de scanner installeert en de scanner aansluit op
uw computer.
Opmerking: De scanner wordt op uw computer aangesloten via de Universal Serial Bus (USB)poort. Ondersteunt uw computer geen USB-technologie, dan dient u een USBinterfacekaart aan te schaffen om USB-functies aan uw computer toe te voegen.
Hoofdstuk II wordt beschreven hoe u de scanner kunt testen, onderhouden en reinigen. Er
wordt bovendien in beschreven hoe u het hulpprogramma voor de scanner gebruikt dat bij de
scanner wordt geleverd en u helpt bij het oplossen van problemen die u wellicht bij de aansluiting
en installatie van de scanner hebt ondervonden.
Hoofdstuk III behelst basisbeschrijvingen over hoe u uw scanner kunt gebruiken.
Gedetailleerdere beschrijvingen kunnen worden gevonden in de relevante scanner-programma’s
met behulp van de functie Help.
Appendix A bevat de specificaties van deze Genius ColorPage-scanner.
Appendix B bevat de garantieovereenkomst van Genius en een FCC-verklaring voor dit product.
In deze gids gebruikte conventies
Vet —
Belangrijke notitie of de eerste maal dat een belangrijke term in een
hoofdstuk voorkomt.
HOOFDLETTERS —
Genius scanner
Staat voor opdrachten of inhoud op uw computerscherm.
5
Een opmerking over pictogrammen
Deze gids maakt gebruik van de volgende pictogrammen om op informatie te wijzen die
bijzondere aandacht verdient.
Gevaar: Een procedure die nauwkeurig gevolgd moet worden om letsel of
Gevaar
ongelukken te voorkomen.
Voorzichtig: Informatie die, wanneer deze niet opgevolgd wordt,
Voorzic
gegevensverlies of schade aan het product tot gevolg kan hebben.
Let speciaal op: Instructies die belangrijk zijn om te onthouden en
vergissingen kunnen voorkomen.
Let op
Systeemeisen1
!
Een met Windows/Intel compatibele PC
!
Een Pentium CVE of hoger
!
CD-ROM-speler
!
64 MB RAM (128 MB aanbevolen)
!
250 vrije harde-schijfruimte
!
USB-poort
!
Microsoft™ Windows XP/Me/2000/98
Let op: Windows NT 4.0 ondersteunt de Universal Serial Bus (USB) niet.
!
1
Een videokaart die 16-bits kleuren of meer ondersteunt
Voor het scannen of bewerken van een grote hoeveelheid beeldgegevens moet uw systeem wellicht aan
hogere eisen voldoen. De systeemvereisten die hier worden genoemd zijn enkel een richtlijn. In het
algemeen geldt: hoe beter de computer (moederbord, processor, harde schijf, RAM, videokaart), hoe beter
de resultaten.
Genius scanner
6
Inhoud van de doos2
3
1.
Scanner
2.
Stroomadapter (24V 550mA)
3.
USB-kabel
4.
Handleiding voor snelle installatie
5.
CD-ROM's
4
•
Het setup-programma van de scanner
•
programma NewSoft PageManager
•
NewSoft ImageFolio (beeldbewerkingssoftware)
•
NewSoft Mr. Photo (fotobeheersoftware)
•
BridgeWell Page abc (webbewerkingssoftware)
•
ABBYY FineReader Sprint 4.0 (tekstherkenningssoftware)
•
Genius TWAIN programma
•
Adobe Acrobat Reader (programma voor het lezen van de PDFproducthandleidingen)
•
Cardiris 2.51LE (proefversie)
•
Deze gebruikersgids (de elektronische versie)
6.
Reflecterende documentmat
7.
Houder voor filmnegatieven en -positieven
8.
Basisstandaard (alleen voor de 1200 dpi-scanner)
2
Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal, voor het geval u deze scanner in de toekomst
moet vervoeren.
3
De illustratie(s) van de scanner kunnen er anders uitzien dan de werkelijke scanner zelf.
4
De bijgeleverde software kan op elk moment worden gewijzigd, zonder kennisgeving vooraf.
Genius scanner
7
Hoofdstuk I: het installeren van de Genius
scanner
Voordat u uw scanner installeert, is het raadzaam na te gaan dat u alle componenten bezit.
Een lijst met de inhoud van het pakket vindt u op pagina 1 van deze gids.
Softwarevereisten
Bij uw scanner ontvangt u deze software: NewSoft Presto! ImageFolio, ABBYY FineReader,
NewSoft Presto! PageManager, NewSoft Mr. Photo, BridgeWell Page abc, Adobe Acrobat
Reader, het stuurprogramma van de scanner, Scanner Utility en Genius TWAIN Program. Al
deze programma’s maken gebruik van ongeveer 160 megabytes harde-schijfruimte nadat zij op
uw computer geïnstalleerd zijn. Om er zeker van te zijn dat er voldoende ruimte is voor het
scannen en opslaan van afbeeldingen wordt een minimum van 250 megabytes aanbevolen.
Hardwarevereisten
Deze scanner wordt op uw computer aangesloten via de Universal Serial Bus (USB)-poort, die
hot Plug and Play ondersteunt. Om te bepalen of uw computer USB ondersteunt, kijkt u of uw pc
aan de achterzijde een USB-aansluiting bevat, zoals in de afbeelding. Op sommige computers
kan de USB-poort aan de achterzijde van de computer bezet zijn en zijn er extra poorten te
vinden op de monitor of het toetsenbord. Als u problemen hebt met het vinden van de USB-poort
op uw computer, raadpleeg dan de hardwarehandleiding die bij uw computer werd geleverd.
De scanner installeren en instellen
Stap 1. Eenvoudig Free Lock-mechanisme
Deze scanner heeft een automatisch vergrendelmechanisme om de scankop op zijn plaats te
houden tijdens vervoer. Wanneer de vergrendelschakelaar (aan de onderzijde van de scanner) is
ingedrukt, wordt de scankop automatisch ontgrendeld; als deze niet is ingedrukt, wordt de
scankop automatisch weer vastgezet.
Plaats uw scanner altijd op een vlak en gelijkmatig oppervlak voordat u de scanner installeert of
gebruikt.
Opmerking: Als u de scanner moet verplaatsen, houd de vergrendelschakelaar dan NIET
INGEDRUKT, zodat de scanner nauwkeurig en probleemloos blijft werken.
Genius scanner
8
Stap 2. De Genius scanner aansluiten op uw computer
1. Sluit de stroomadapter aan op de hiervoor bestemde aansluiting op de scanner.
2. Sluit het andere uiteinde van de stroomadapter aan op een standaard stopcontact.
3. Sluit het vierkante uiteinde (type B-connector) van de bijgeleverde USB-kabel aan op de
USB-poort aan de achterzijde van de scanner. U vindt een USB-teken
onder de
USB-connector aan de achterzijde van de scanner.
4. Sluit het rechthoekige uiteinde (type A-connector) van de USB-kabel aan op de USB-poort
aan de achterzijde van uw computer.
Opmerking: Als er een ander USB-apparaat op de computer is aangesloten, sluit de
scanner dan aan op een beschikbare USB-poort.
Type A-connector
Type B-connector
Genius scanner
9
5
5. Als u uw scanner op een USB-hub wilt aansluiten, controleer dan of de hub is aangesloten
op de USB-poort van uw computer. Sluit de scanner vervolgens aan op de USB-hub.
Opmerking: Als er geen USB-poort beschikbaar is, moet u er misschien één kopen.
Let op
We raden u aan om waar mogelijk de USB-kabel van 1,2 meter te gebruiken,
die bij uw scanner wordt geleverd. Als u een andere USB-kabel wilt
gebruiken, zorg er dan voor dat dit een goedgekeurde twisted-pair USBkabel is, met een type A-connector aan het ene uiteinde en een type Bstekker aan het andere.
Stap 3. Installatie van de software
1.
Als de USB-poort op uw computer naar behoren functioneert, zal deze automatisch
bespeuren dat er een nieuw apparaat is aangesloten en de volgende melding weergeven op
het scherm. Opmerking: Wanneer uw computer was uitgeschakeld toen u de scanner
aansloot, zal dit scherm worden weergegeven wanneer u de computer aanzet en Windows
opstart.
2.
Voor Windows 98/Me
a. Klik op Volgende (Next) om verder te gaan.
b. Laat Windows zelf zoeken naar het beste stuurprogramma (Search for the best driver
for your device. [Recommended]) en klik opnieuw op Volgende (Next).
c.
Plaats vervolgens de bijgeleverde cd-rom met de installatie- en
toepassingsprogramma's in het cd-rom-station.
d. Schakel het vakje Cd-rom-station (CD-ROM-drive) in en klik opnieuw op Volgende
(Next).
e. Het volgende venster toont de locatie van het bestand USBSCAN.INF. Klik op Volgende
(Next).
3.
Voor Windows 2000/XP
a. Plaats de bijgeleverde installatie-cd in het cd-rom-station.
b. Laat Windows de software automatisch installeren (Install the software automatically
[recommended]) en klik op Volgende (Next).
c.
In de loop van het installatieproces kunt u een melding krijgen dat u het Windows-logo
moet autoriseren (Windows Logo authorization required) of een digitale handtekening
moet zetten (Digital Signature required). U kunt deze meldingen negeren en gewoon
doorgaan (Continue anyway) om de installatie voort te zetten zonder dat dit van invloed
is op de werking van uw scanner.
d. Klik, zodra de installatie is voltooid, op Voltooien (Finish) om de wizard Nieuwe
hardware (Found New Hardware Wizard) te sluiten.
4.
Volg de aanwijzingen op het scherm op om de software voor uw nieuwe USB-scanner te
installeren.
5
De USB-hub wordt niet bij deze scanner geleverd.
Genius scanner
10
5.
Sluit, zodra de software is geïnstalleerd, alle geopende toepassingen af en klik op Finish
(Voltooien) om de computer nu opnieuw op te starten.
Problemen bij de software-setup oplossen
Lees de stappen in deze handleiding en in de Snelle installatiehandleiding, die bij de scanner
wordt geleverd, nog eens zorgvuldig door.
Als u nog steeds problemen ondervindt, controleer dan of:
• u 160 MB vrije ruimte op de harde schijf hebt.
• de stekker van de scanner is aangesloten en de scanner stroom ontvangt.
• u de USB-kabel gebruikt die bij de scanner is geleverd.
• het vierkante uiteinde van de USB-kabel is aangesloten op de achterzijde van de scanner.
• het rechthoekige uiteinde van de USB-kabel is aangesloten op de achterzijde van uw
computer.
Als u bent afgeweken van de installatieprocedures uit deze handleiding, haal de USB-kabel dan
uit de scanner en installeer de software van de cd-rom opnieuw. Om de scannersoftware
opnieuw te installeren, klikt u op START, UITVOEREN en typt u D:\Install (hier staat D voor de
letter van uw cd-romstation). Volg alle installatie-instructies in de Setup Wizard zorgvuldig. Start
uw computer opnieuw wanneer daarom wordt gevraagd en sluit de USB-kabel weer aan op de
scanner terwijl uw computer nog is ingeschakeld.
Als u nog steeds ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met een van de kantoren
van Genius die u op de laatste pagina van deze handleiding vindt, tijdens de normale
kantooruren van dat gebied.
Extra software installeren
Uw scanner is compatibel met TWAIN en werkt met vrijwel elk beschikbaar programma dat
TWAIN ondersteunt. Als u andere programma’s aanschaft voor gebruik met uw scanner,
controleer dan of deze voldoen aan de TWAIN-norm.
De scanner de-installeren
Windows XP/Me/2000/98 biedt een Wizard voor het verwijderen van het stuurprogramma en de
toepassingsprogramma’s voor de scanner:
Verwijderen via het menu Start (Uninstall Wizard)
1.
Selecteer in het menu Start van Windows Programma’s, gevolgd door de naam van uw
scanner.
Genius scanner
11
Hoofdstuk II. Gebruik en onderhoud
De scanner bedienen
Uw scanner accepteert documenten van alle formaten, zo klein als een visitekaartje of zo groot
als een A4-document. Sommige softwareprogramma’s stellen echter beperkingen aan informatie
die ze kunnen verwerken. De geheugencapaciteit van uw computer en de vrije ruimte op uw
harde schijf kan ook beperkingen opleggen aan de fysieke grootte van het te scannen document.
Er zijn twee verschillende manieren om de scanner te bedienen:
1.
Vanuit een beeldbewerkingsprogramma, dat afbeeldingen van de scanner kan ophalen.
2.
Via het programma Genius Scan Manager, dat automatisch wordt geïnstalleerd als de
scannersoftware.
Uw scanner moet worden bestuurd door een of ander type softwareprogramma. Aangezien uw
computer alle documenten of afbeeldingen die via de scanner worden verkregen als afbeeldingen
behandelt (of het nu tekst of afbeeldingen zijn), worden de meeste scantaken waarschijnlijk
uitgevoerd via een beeldbewerkingsprogramma, waarin u de gescande afbeeldingen kunt
bekijken, bewerken, opslaan en uitvoeren. Bij uw scanner wordt een beeldbewerkingsprogramma
geleverd, op de bijgeleverde cd-rom Setup/Application. Met dit programma kunt u gescande
afbeeldingen wijzigen en corrigeren via verschillende filters, gereedschappen en effecten.
En als u nu tekstdocumenten wilt scannen en deze in een tekstverwerkingsprogramma wilt
bewerken? Dit is de taak van Optical Character Recognition (OCR)-software. OCR-software zet
de afbeeldingsbestanden die ontstaan als u tekstdocumenten scant, om naar tekstbestanden.
Deze kunt u vervolgens bekijken, bewerken en opslaan in een tekstverwerkingsprogramma. Er is
ook een OCR-programma opgenomen op de meegeleverde cd-rom Setup/Application. Als u de
scanner op deze manier wilt gebruiken, moet u de meegeleverde OCR-software installeren.
Genius Scan Manager is een programma waarmee u gemakkelijk afbeeldingen en tekst kunt
scannen, zonder in een beeldbewerkingsprogramma te werken (zoals Presto! ImageFolio).
6
Genius Scan Manager bevat ook functies die het mogelijk maken om uw scanner als fax en als
7
kopieerapparaat te gebruiken . Raadpleeg hoofdstuk III van deze handleiding voor details over
het gebruik van dit Scan Manager-programma via de knoppen op uw scanner.
6
U hebt een faxmodem en faxsoftware nodig voor het verzenden van faxen.
7
U hebt een printer nodig om kopieën van documenten te kunnen maken.
Genius scanner
12
De scanner testen
De volgende testprocedure controleert of de scanner correct werkt met uw computer en het
scanprogramma. Voordat u uw scanner test, moet u controleren of alle kabels stevig zijn
aangesloten.
Volg deze stappen om uw scanner op de juiste wijze te testen:
1.
Open de documentklep van de scanner en plaats een foto op de glasplaat. Plaats hem met
de afbeelding naar beneden.
2.
Sluit de documentklep voorzichtig.
3.
Open vervolgens het beeldbewerkingsprogramma van de scanner. Klik op de knop START
van
Windows
en
kies
PROGRAMMA’S,
PRESTO!
IMAGEFOLIO
en
PRESTO!
IMAGEFOLIO.
4.
Wanneer Presto! ImageFolio wordt geopend, klikt u op FILE en op SELECT SOURCE. In het
venster dat wordt geopend, kiest u Genius Scanner (de modelnaam van uw scanner). Klik
op de knop SELECT om het venster te sluiten. Via deze procedure krijgt Presto! ImageFolio
toegang tot de scanner.
5.
Klik in Presto! ImageFolio op FILE, ACQUIRE en kies vervolgens ACQUIRE.
6.
Het venster Genius TWAIN wordt geopend.
7.
Als er een afbeelding op uw scherm verschijnt, werkt uw scanner goed. Als de afbeelding er
niet goed uitziet, moet u misschien wat instellingen in het venster Genius TWAIN aanpassen.
Om te leren hoe u de scannerinstellingen aanpast, raadpleegt u de Genius Help door op de
knop Help te klikken in het venster Genius TWAIN.
Scans en afbeeldingen bewerken
De Genius scanner biedt twee verschillende methoden voor het scannen:
Via de “SCAN” Hot key -1.
Open de documentklep. Plaats een foto met de afbeelding naar beneden op de glasplaat en
sluit de documentklep.
2.
Druk op de “Scan” hot key op de scanner.
3.
Nadat de Presto! PageManager-software wordt gestart, verschijnt het venster Genius
TWAIN en wordt er automatisch een voorbeeldscan gemaakt.
4.
Selecteer de juiste scanmodus en -resolutie, als u dat wilt. Om verder te gaan met scannen,
klikt u op de knop SCAN in het venster Genius TWAIN.
5.
De gescande afbeelding wordt opgeslagen in de Presto! PageManager-software nadat de
scan is voltooid.
6.
Klik op de knop CLOSE om het venster Genius TWAIN te sluiten. U kunt de gescande
afbeelding bekijken in de map INBOX in de PageManager-software.
Genius scanner
13
Via beeldbewerkingssoftware -1.
Open de documentklep. Plaats een foto met de afbeelding naar beneden op de glasplaat en
sluit de documentklep.
2.
Open Presto! ImageFolio, klik op FILE, ACQUIRE
en kies ACQUIRE om het venster
Genius TWAIN te openen.
3.
Selecteer de juiste scanmodus en -resolutie, als u dat wilt. Om verder te gaan met scannen,
klikt u op de knop SCAN in het venster Genius TWAIN.
4.
Wanneer de scantaak is voltooid, klikt u op de knop CLOSE om het venster Genius TWAIN
te sluiten. U kunt de gescande afbeelding bekijken met de Presto! ImageFolio-software.
Film scannen
Uw scanner biedt een gemakkelijke en snelle manier om transparante materialen te scannen,
bijvoorbeeld dia’s, filmpositieven of filmnegatieven. Dit kan via de speciaal ontworpen houder
voor filmnegatieven en -positieven die bij de scanner wordt geleverd. Lees de volgende
instructies zorgvuldig om te leren hoe u films scant.
De adapter voor transparante bronnen installeren
De adapter voor transparante bronnen bevindt zich aan de onderzijde van de scannerklep en is
onmisbaar bij het scannen van dia’s of negatieven. Deze adapter is reeds geïnstalleerd in uw
scannermodel. Om hem te activeren, sluit u hem gewoon aan op de wijze die hierna wordt
beschreven.
Genius scanner
14
De houder voor filmnegatieven en -positieven gebruiken
1. Verwijder de reflecterende documentmat. Houd de bovenkant van de mat vast en trek deze
voorzichtig omhoog tot hij loskomt van de documentklep.
2. Plaats een filmstrip of een 120/220-film in het juiste compartiment van de filmhouder. Pas de
positie van de geplaatste film aan, zodat de gewenste afbeelding in het venster verschijnt.
Bijschrift
a. Filmstrip
b. 35mm-dia’ss
c. 120/220 film : 6x 4.5 cm / 6x6 cm
d. 120/220 film : 6x7 cm / 6x8 cm / 6x9 cm
a.
c.
b.
d.
3. Plaats de filmhouder op de glasplaat en lijn de positiehulpmiddelen van de filmhouder zo uit
dat ze op de inkepingen in de rechterboven- of linkerbenedenhoek van de glasplaat passen.
Genius scanner
15
Het filmcompartiment dat gescand moet worden, moet zich in het midden van de glasplaat
bevinden en het pijltekentje van het specifieke filmcompartiment moet zijn uitgelijnd met het
omgekeerde pijltekentje op de scannerbehuizing.
a.
b.
c.
d.
Opmerking: Als u dia’s van 35mm scant, plaats de filmhouder dan eerst op de
Let op
scanner en plaats de dia’s dan pas in de houder.
4. Selecteer POSITIVE FILM of NEGATIVE FILM als de scanbron, door op de knop SCAN
SOURCE te klikken in het venster Genius TWAIN.
5. Selecteer 35mm, 120/220 (6x6 cm) film of 120/220 (6x9 cm) film als de scangrootte.
6. Klik op het pictogram PREVIEW IMAGE om een voorbeeld van de afbeelding te zien.
7. Pas indien nodig de scanrand aan.
8. Klik op het pictogram SCAN IMAGE om het scannen van de afbeelding te starten.
Belangrijke opmerkingen over het scannen van film
! Dek de compartimenten onder elk pijltekentje op de filmhouder niet af. Deze zijn nodig voor
het kalibreren.
! Plaats de reflecterende documentmat altijd weer terug op de documentklep van de scanner
nadat u het scannen van de film hebt voltooid.
! Zorg ervoor dat de film op de juiste wijze in de filmhouder is geplaatst en dat de filmhouder
op de juiste positie op de glasplaat staat.
Genius scanner
16
!
Zorg ervoor dat de juiste SCAN SOURCE en SCAN SIZE zijn geselecteerd voordat u begint
met scannen.
!
We raden u aan om een hogere resolutie te gebruiken (bijvoorbeeld 600 dpi voor 35mm-film
of 300 dpi voor 120/220-film) wanneer u de film scant, om te voorkomen dat de
afbeeldingskwaliteit vermindert wanneer u de afbeeldingen vergroot.
Het Hulpprogramma voor de scanner
Dit programma kan u helpen bij problemen met het aansluiten van uw scanner. Bovendien vindt u
er een aantal functies in waarmee u de scanner naar eigen wens kunt aanpassen en bedienen.
Een van de belangrijkste functies van het hulpprogramma voor de scanner is dat het controleert
of de software van de scanner goed is geïnstalleerd en of de scanner en de computer goed met
elkaar communiceren.
Twee andere functies van het hulpprogramma voor de scanner zijn de controle van de
scannerlamp en het hulpprogramma voor het uitlijnen van de scanpositie. Met het
hulpprogramma voor de scanner kunt u de scannerlamp aan- en uitzetten en instellen na hoeveel
tijd de scannerlamp automatisch uitgaat wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Bovendien
kunt u met dit programma de exacte positie op de glasplaat bepalen waar het scannen moet
beginnen. De vergrendeling van de scanner is bedoeld om de scannerlamp op zijn plaats te
houden tijdens transport, maar het kan zijn dat de oorspronkelijke scanpositie toch enigszins
moet worden bijgesteld.
Lamp aan- en
uitzetten
Uitlijnbron
(Niet
beschikbaar
bij deze
Controle
Scannen
Uitlijnvenster
Uitlijnpositie
Genius scanner
17
Let op
Met het hulpprogramma voor de scanner wordt NIET de kwaliteit van de gescande
beelden gecontroleerd. Het wordt alleen gebruikt om de verbinding met de scanner
te controleren. Instellingen waarmee de kwaliteit van een gescand beeld wordt
aangepast (kleur, afmetingen, leesbaarheid kleur enzovoort) vindt u in de
scannersoftware-programma‘s en in de TWAIN-interface.
Aansluitstatus
Bij het opsporen van problemen is de eerste stap altijd het controleren van alle aansluitingen. Is
uw scanner op het lichtnet aangesloten en is de USB-kabel goed verbonden met de computer en
de scanner?
Controleer vervolgens de status van uw USB-hardware en de instelling van de software. U doet
dit door het hulpprogramma voor de scanner als volgt uit te voeren:
1.
Klik op de Windows START-knop, kies Programma’s, GENIUS Scanner (de modelnaam van
uw scanner) en vervolgens SCANNER UTILITY.
2.
Klik op de USB-knop, zodra het venster Scanner Utility geopend is, zoals hieronder wordt
weergegeven:
Hierdoor wordt de status van de USB-hardware en de instelling van de software
gecontroleerd.
3.
Wanneer er problemen zijn met de software krijgt u de volgende melding:
4.
Is de aansluiting in orde dan verschijnt het volgende venster:
De scanner uitlijnen
Meestal hoeft de scanner niet te worden uitgelijnd, maar er kunnen zich situaties voordoen
waarin uitlijning wel gewenst is. U hoeft de scanner alleen uit te lijnen wanneer delen van het
gescande document aan de randen ontbreken. Als bijvoorbeeld de kop van een document aan de
bovenkant ontbreekt nadat het document is gescand.
U lijnt de scanner uit door onderstaande stappen te volgen:
1.
Plaats een foto in de rechter bovenhoek van de glasplaat (nabij de achterkant van de
scanner). Let erop dat slechts een deel van de foto wordt gescand.
Genius scanner
18
2.
Selecteer uit de keuzelijst BRON de optie NORMAAL.
3.
Klik op de SCAN-knop. Een gedeelte van de foto wordt weergegeven in het uitlijnvenster.
4.
Klik op de knoppen met de pijlen tot de linker bovenhoek van de gescande foto op een lijn
ligt met de linker bovenhoek van het voorbeeldvenster.
5.
Klik op de knop met het groene vinkje wanneer de uitlijning in orde is.
Lampcontrole
U kunt de lamp van de scanner aan- en uitzetten in het hulpprogramma van de scanner. U kunt
daarin bovendien instellen na hoeveel tijd de lamp uitgaat nadat de scanner niet is gebruikt.
Klik op de START-knop van Windows en kies PROGRAMMA’S, GENIUS Scanner (de
modelnaam van uw scanner) en vervolgens SCANNER UTILITY. Ga, in het venster dat nu
verschijnt naar het deel met de lampcontrole, zoals u hieronder kunt zien:
Klik op de Aan/uit-schakelaar aan de rechterkant van het vak, waarmee u de lamp aan en uit kunt
zetten.
U kunt hier ook de tijd instellen waarna de lamp automatisch uitgaat nadat er een scan is
gemaakt, door op de knoppen met de pijl naar boven en de pijl naar beneden te klikken naast
“minuten om de lamp uit te zetten.”
Onderhoud
Om ervoor te zorgen dat uw scanner goed blijft werken, neemt u even de tijd om naar de
volgende onderhoudstips te kijken.
•
Gebruik de scanner niet in een stoffige omgeving. Houd de scanner bedekt wanneer deze
niet wordt gebruikt. Stofdeeltjes en andere objecten kunnen de eenheid beschadigen.
Voorzichtig
•
Probeer de scanner niet uit elkaar te houden. U kunt hierdoor een elektrische schok krijgen
en het openen van de scanner maakt de garantie ongeldig.
•
Stel de scanner niet bloot aan overmatige trillingen. Deze kunnen de interne componenten
beschadigen.
•
Stoot niet tegen de glasplaat, aangezien deze kwetsbaar is en kan breken.
•
Reinig de glasplaat door een kleine hoeveelheid niet-schurende glasreiniger op een zacht,
niet-pluizend doekje te spuiten. Wrijf vervolgens goed over het glas met deze doek. SPUIT
DE REINIGER NIET DIRECT OP DE GLASPLAAT. Door teveel reinigingsvloeistof kan de
scanner beslaan of beschadigd raken.
•
Uw scanner werkt het beste bij temperaturen tussen 10° C en 40° C.
De documentklep verwijderen
Genius scanner
19
De documentklep is ontworpen om gemakkelijk verwijderd te worden. Daardoor kunnen grotere
items, zoals gebonden boeken, op de glasplaat worden geplaatst. Om de klep te verwijderen,
opent u deze volledig. Plaats uw andere hand aan de achterzijde van de scanner en til de
documentklep op, zodat deze loskomt van de achterzijde van de scanner. Om de klep terug te
plaatsen, schuift u deze gewoon weer op zijn plaats
Genius scanner
20
Hoofdstuk III Hoe de snelle functieknoppen te
gebruiken
Deze scanner is uitgerust met vijf functieknoppen op het voorpaneel, zodat u gemakkelijker en
efficiënter kunt scannen.
Elke knop start een gespecialiseerd programma, dat is ontworpen om snel en eenvoudig scans te
maken, terwijl u toch volledige besturing over het scanproces behoudt.
Controleer eerst of het vereiste toepassingsprogramma volledig is geïnstalleerd
Let op
voordat u de functieknoppen op de scanner gebruikt.
Knop "SCAN"
Controleer of de software van “NewSoft Presto! PageManager” is geïnstalleerd voordat u de
hot key Scan gebruikt. Als dat niet zo is, werkt de automatische scan- en bewaarfunctie niet goed.
Het standaard toepassingsprogramma instellen
1. Open het venster “Scan Manager Setting” door op de knop START van Windows te klikken
en kies PROGRAMMA’s, Genius Scanner (de modelnaam van uw scanner), KYESCAN.
2. Klik op het tabblad “SCAN” in het venster “Scan Manager Setting”.
3. Kies “NewSoft PageManager” of een andere toepassing in het keuzemenu “Application”.
4. Klik op “Close” om de instelling te voltooien.
Opmerking: Als u de optie “Automatically scan after preview completing (flatbed)”
inschakelt, begint uw scanner direct met scannen nadat de voorbeeldscan is voltooid.
Genius scanner
21
De knop “SCAN” gebruiken
1. Plaats een document of foto op de scanner, met de afbeelding naar beneden.
2. Druk op de knop “SCAN” op de scanner.
Opmerking: Ga verder met stap 5 als u de optie “Automatically scan after preview
completing (flatbed)” hebt ingeschakeld in Scan Manager.
3. De “PageManager” wordt gestart, met de “Genius TWAIN” weergegeven op het scherm.
4. Klik op de knop Scan in het venster Genius TWAIN om te beginnen met scannen.
5. Het gescande bestand wordt automatisch opgeslagen in de map “INBOX” in de software van
“PageManager”.
6. Om nog een afbeelding te scannen, klikt u weer op de knop Scan in het venster Genius
TWAIN. Herhaal deze stappen totdat alle scantaken zijn voltooid.
Knop "E-MAIL/WEB"
Zorg ervoor dat u het toepassingsprogramma “E-mail program” (supporting MAPI protocol) of
“BRIDGEWELL Page abc” reeds op uw computer hebt geïnstalleerd voordat u de knop “Email/Web button”, de knop “E-MAIL button” of de knop “WEB button” gebruikt.
Een standaard Simple MAPI Client instellen (bijv.
Outlook Express)
1. Kies Programma’s in het menu Start.
2. Selecteer “Outlook Express.”
Genius scanner
22
3. Selecteer Opties in het menu Extra en kies “Make Outlook Express as my default email
program” en “Make Outlook Express as my default Simple MAPI client.”
De knop "E-MAIL/WEB" instellen
Functie “Scan to E-mail”
1.
Open het venster “Scan Manager Setting” door op de knop START van Windows te
klikken en PROGRAMMA’S, Genius Scanner (de modelnaam van uw scanner), KYESCAN
te kiezen.
2.
Klik op het tabblad “E-MAIL/WEB” in het venster “Scan Manager Setting”.
3.
Kies “E-mail” in het keuzemenu “Application” .
4.
Schakel de opties “Enable” en “Confirm” in onder “Preview” als u wilt dat het systeem
automatisch een voorbeeldafbeelding maakt voordat er een scan wordt uitgevoerd.
5.
Selecteer de juiste scaneigenschappen of wijzig deze, indien nodig.
6.
Klik op “Close” (Sluiten) om de instelling te voltooien.
Functie “Scan to Web”
1.
Open het venster “Scan Manager Setting” door op de knop START van Windows te
klikken en PROGRAMMA’S, Genius Scanner (de modelnaam van uw scanner), KYESCAN
te klikken.
2.
Klik op het tabblad “E-MAIL/WEB” in het venster “Scan Manager Setting”.
3.
Kies de software “Page abc” in het keuzemenu “Application” .
4.
Schakel de opties “Enable” en “Confirm” in onder “Preview” als u wilt dat het systeem
automatisch een voorbeeldafbeelding maakt voordat er een scan wordt uitgevoerd.
5.
Selecteer de juiste scaneigenschappen of wijzig deze, indien nodig.
6.
Klik op “Close” om de instelling te voltooien.
Genius scanner
23
De knop "E-MAIL/WEB" gebruiken
Als functie “Scan to E-mail”
1.
Plaats een document of foto op de scanner, met de afbeelding naar beneden.
2.
Druk op de knop “E-MAIL/WEB” op de scanner.
Opmerking: Ga verder met stap 5 als u de opties “Enable” en “Confirm” niet hebt
ingeschakeld onder “Preview” in Scan Manager.
3.
De scanner maakt automatisch een voorscan.
4.
Klik op de knop “Mail” in het venster “PRESCAN” om te beginnen met scannen.
5.
Klik op de knop “Yes” om verder te gaan met het scannen van de volgende pagina.
6.
Klik op de knop “No” wanneer u de scantaken hebt voltooid. Uw mailprogramma wordt
geopend en de gescande afbeeldingen worden ingesteld als bijlagen van een nieuwe e-mail.
Als functie “Scan to Web”
1.
Plaats een document of foto op de scanner, met de afbeelding naar beneden.
2.
Druk op de knop “E-MAIL/WEB” op de scanner.
Opmerking: Ga verder met stap 5 als u de opties “Enable” en “Confirm” niet hebt
ingeschakeld onder “Preview” in Scan Manager.
3.
De scanner maakt automatisch een voorscan.
4.
Klik op de knop “Scan to Web” in het venster “PRESCAN” om te beginnen met scannen.
5.
Klik op de knop “Yes” om verder te gaan met het scannen van de volgende pagina.
6.
Klik op de knop “No” wanneer u de scantaken hebt voltooid. De gescande afbeeldingen
worden overgebracht naar de webbewerkingssoftware “Page abc”.
Genius scanner
24
Knop "TEXT/OCR"
Zorg ervoor dat de OCR-software ABBYY FineReader Sprint 4.0 is geïnstalleerd en ingesteld
voordat u deze functie gebruikt.
Tekstbewerkingsprogramma instellen
1.
Open het venster “Scan Manager Setting” door op de knop START van Windows te
klikken en PROGRAMMA’S, Genius Scanner (de modelnaam van uw scanner), KYESCAN
te kiezen.
2.
Klik op het tabblad “TEXT/OCR” in het venster “Scan Manager Setting” .
3.
Kies het juiste tekstbewerkingsprogramma in het keuzemenu “Editor”.
4.
Schakel de opties “Enable” en “Confirm” in onder “Preview” als u wilt dat het systeem
automatisch een voorbeeldafbeelding genereert voordat de scan wordt gemaakt.
5.
Selecteer of wijzig de juiste scaneigenschappen voor Reflection Object, indien nodig.
6.
Klik op “Close” om de instelling te voltooien.
De knop “TEXT/OCR” gebruiken
1.
Plaats een gedrukt tekstdocument op de glasplaat, met de tekst naar beneden.
2.
Druk op de knop “TEXT/OCR” op de scanner
Opmerking: Ga verder met stap 5 als u de opties “Enable” en “Confirm” niet hebt
ingeschakeld onder “Preview” in Scan Manager.
3.
De scanner maakt automatisch een voorscan.
4.
Klik op de knop “OCR” in het venster “PRESCAN” om te beginnen met scannen.
5.
Klik op de knop “Yes” om verder te gaan met het scannen van de volgende pagina.
Genius scanner
25
6.
Klik op de knop “No” wanneer u de scantaken hebt voltooid.
7.
De tekstverwerkingssoftware wordt gestart en de herkende tekst wordt overgezet naar het
standaard tekstverwerkingsprogramma.
Knop "PRINT/COPY"
Er moet een printerstuurprogramma zijn geïnstalleerd en ingesteld om deze functie te kunnen
gebruiken.
De printer instellen
1.
Open het venster “Scan Manager Setting” door op de knop START van Windows te
klikken en PROGRAMMA'S, Genius Scanner (de modelnaam van uw scanner), KYESCAN
te kiezen.
2.
Klik op het tabblad “PRINT/COPY” in het venster “Scan Manager Setting”.
3.
Selecteer de juiste printer in het keuzemenu “PRINTER”.
4.
Schakel de opties “Enable” en “Confirm” in onder “Preview” als u wilt dat het systeem
automatisch een voorbeeldafbeelding genereert voordat de scan wordt gemaakt.
5.
Selecteer of wijzig de juiste scaneigenschappen voor het scannen van Reflection Object.
6.
Klik op “Close” om de instelling te voltooien.
De knop “PRINT/COPY” gebruiken
1.
Plaats een document of foto op de glasplaat, met de afbeelding naar beneden.
2.
Druk op de knop “PRINT/COPY” op de scanner
Genius scanner
26
Nb: Ga verder met stap 5 als u de opties “Enable” en “Confirm” niet hebt ingeschakeld
onder “Preview” in Scan Manager.
3.
De scanner maakt automatisch een voorscan.
4.
Klik op de knop “Print” in het venster “PRESCAN” om te beginnen met scannen.
5.
Klik op de knop “Yes” om verder te gaan met het scannen van de volgende pagina.
6.
Klik op de knop “No” wanneer u de scantaken hebt voltooid.
7.
De gescande afbeeldingen worden afgedrukt op uw printer.
Knop "FILE/FAX"
De software PC Fax of “NewSoft PageManager” moet reeds op uw computer zijn geïnstalleerd
voordat u de knop “FILE/FAX” kunt gebruiken, als de knop “FILE” of als de knop “FAX”.
De software voor de knop “FILE/FAX” instellen
Functie “FILE”
1.
Open het venster “Scan Manager Setting” door op de knop START van Windows te
klikken en PROGRAMMA’s, Genius Scanner (de modelnaam van uw scanner), KYESCAN
te kiezen.
2.
Klik op het tabblad “FILE/FAX” in het venster “Scan Manager Setting”.
3.
Kies File Software (“Scan Manager”) in het keuzemenu “Application”.
4.
Schakel de opties “Enable” en “Confirm” in onder “Preview” als u wilt dat het systeem
automatisch een voorbeeldafbeelding genereert voordat de scan wordt gemaakt.
5.
Selecteer of wijzig de scaneigenschappen, indien nodig.
6.
Klik op “Close” om de instelling te voltooien.
Functie “FAX”
1.
Open het venster “Scan Manager Setting” door op de knop START van Windows te
klikken en PROGRAMMA’S, Genius Scanner (de modelnaam van uw scanner), KYESCAN
te kiezen.
2.
Klik op het tabblad “FILE/FAX” in het venster “Scan Manager Setting”.
3.
Kies PC Fax software in het keuzemenu “Application”.
4.
Schakel de opties “Enable” en “Confirm” in onder “Preview” als u wilt dat het systeem
automatisch een voorbeeldafbeelding genereert voordat de scan wordt gemaakt.
5.
Selecteer of wijzig de scaneigenschappen voor Reflection Object, indien nodig.
6.
Klik op “Close” om de instelling te voltooien.
Genius scanner
27
De knop “FILE/FAX” gebruiken
Als functie “Scan to File”
1.
Plaats een document of foto op de glasplaat, met de afbeelding naar beneden.
2.
Druk op de knop “FILE/FAX” op de scanner,
Opmerking: Ga verder met stap 5 als u de opties “Enable” en “Confirm” niet hebt
ingeschakeld onder “Preview” in Scan Manager.
3.
De scanner maakt automatisch een voorscan.
4.
Klik op de knop “Scan to Album” in het venster “PRESCAN” om te beginnen met
scannen.
5.
Klik op de knop “Yes” om verder te gaan met het scannen van de volgende pagina.
6.
Klik op de knop “No” wanneer u de scantaken hebt voltooid.
7.
De gescande afbeeldingen worden in de standaardmap van “PageManager” geplaatst.
Als functie “Scan to Fax”
1.
Plaats een document of foto op de glasplaat, met de afbeelding naar beneden.
2.
Druk op de knop “FILE/FAX” op de scanner,
Opmerking: Ga verder met stap 5 als u de opties “Enable” en “Confirm” niet hebt
ingeschakeld onder “Preview” in Scan Manager.
3.
De scanner maakt automatisch een voorscan.
4.
Klik op de knop “Fax” in het venster “PRESCAN” om te beginnen met scannen.
5.
Klik op de knop “Yes” om verder te gaan met het scannen van de volgende pagina.
6.
Klik op de knop “No” wanneer u de scantaken hebt voltooid.
Genius scanner
28
7.
Het venster Fax Application wordt geopend. Volg de instructies op het scherm om verder te
gaan met het verzenden van de fax.
Genius scanner
29
Appendix A: Specificaties
Genius HR7X Slim
Genius HR7X Slim
Fysieke
afmetingen
435 x 265 x 73 mm
Gewicht
2,5 kg
Werk-
10° C tot 40° C
temperatuur
Reflecterend: 216 mm x 297 mm
Max. scangebied
Transparant: Positieve of negatieve film van 35 mm filmstrip,
3 dia’s van 35 mm of 120/220 film (max. 6 x 9 cm)
Scanmethode
Een enkele scangang
48/24 bit kleur
Scanmodi
8 bit grijswaarden
1 bit Line-Art (zwart/wit)
Resolutie
Scanmateriaal
Optisch 1200 dpi (24000 dpi software-interpolatie)
Reflectieve originelen in kleur of zwart/wit, dia’s van 35 mm,
35 mm filmstrip, 120/220 film (max. 6 x 9 cm)
Protocollen
TWAIN- compatibel
Verbinding
USB-poort
Lamptype
Koude kathodelamp
Stroomadapter
Uitgang 24 V gelijkspanning, 550mA (laden)
Stroomverbruik
EMI
Genius scanner
Werkend: maximaal 13,2 watt
Inactief: 6 watt
FCC Class B
30
Genius HR6X Slim
Genius HR6X Slim
Fysieke
afmetingen
435 x 265 x 73 mm
Gewicht
2,5 kg
Werk-
10° C tot 40° C
temperatuur
Reflecterend: 216 mm x 297 mm
Max. scangebied
Transparant: Positieve of negatieve film van 35 mm filmstrip,
3 dia’s van 35 mm of 120/220 film (max. 6 x 9 cm)
Scanmethode
Een enkele scangang
48/24 bit kleur
Scanmodi
8 bit grijswaarden
1 bit Line-Art (zwart/wit)
Resolutie
Scanmateriaal
Optisch 600 dpi (19200 dpi software-interpolatie)
Reflectieve originelen in kleur of zwart/wit, dia’s van 35 mm,
35 mm filmstrip, 120/220 film (max. 6 x 9 cm)
Protocollen
TWAIN- compatibel
Verbinding
USB-poort
Lamptype
Koude kathodelamp
Stroomadapter
Uitgang 24 V gelijkspanning, 550mA (laden)
Stroomverbruik
EMI
Genius scanner
Werkend: maximaal 13,2 watt
Inactief: 6 watt
FCC Class B
31
Appendix B: Service en garantie voor de klant
Ondervindt u problemen met uw scanner, kijk dan de instructies met betrekking tot de installatie
na alsmede de suggesties over probleemoplossing die u in deze gids vindt.
Wanneer u meer hulp nodig hebt, kunt u het telefoonnummer van onze klantondersteuning bellen
dat genoemd wordt op de laatste pagina van deze gids. Om snel hulp te krijgen is het raadzaam
om de volgende informatie bij de hand te krijgen:
•
De naam en het modelnummer van de scanner
•
Het serienummer van de scanner (dit bevindt zich aan de achterkant van de scanner bij de
poortconnectoren)
•
Een gedetailleerde beschrijving van het probleem
•
De fabrikant en het modelnummer van uw computer
•
De snelheid van uw CVE (Pentium 133 etc.)
•
Uw huidige besturingssysteem en BIOS (optioneel)
•
Naam van programmapakket(ten), versienummer of release-nummer en de fabrikant van het
programma
•
Andere geïnstalleerde USB-apparaten
Wij verbeteren de besturingsprogramma’s van onze producten continu. Als u wilt nagaan of er
een bijgewerkte versie van een stuurprogramma is, kunt u onze web-site bezoeken. (Zie de
Let op
sectie “Contact opnemen met Genius” op de laatste pagina van deze handleiding.)
Genius scanner
32
Verklaring van beperkte garantie
Deze verklaring van beperkte garantie is alleen van toepassing op de opties die u
oorspronkelijk voor gebruik aanschaft, en niet voor wederverkoop, van een
geautoriseerde verkoper.
Wanneer u dit product overdraagt aan een andere gebruiker, is de garantieservice
voor die gebruiker beschikbaar tot het einde van de garantieperiode. U dient tevens het
bewijs van aanschaf aan die gebruiker te geven.
Wij garanderen dat deze machine goed werkt in overeenstemming met de
functionele beschrijvingen in de verschafte documentatie. Wanneer het bewijs van
aankoop overlegd wordt, nemen de vervangingsonderdelen de overblijvende garantie
over van de onderdelen die vervangen worden.
Voordat u dit product aanbiedt voor garantieservice, dient u alle programma’s,
gegevens en verwijderbare opslagmedia te verwijderen. Producten geretourneerd zonder
programma zullen vervangen worden zonder programma.
De beperkte-garantieservice houdt geen uitwisseling in wanneer het probleem is
ontstaan door een ongeuk, een ramp, vandalisme, misbruik, een ongeschikte omgeving,
een programmamodificatie, elektrostatische-ladingsschade, een modificatie met een
andere machine of door een niet-leverancier van dit product.
Wanneer dit product een optionele functie is, geldt deze beperkte garantie alleen
wanneer de functies wordt gebruikt in een machine waarvoor deze werd ontworpen.
Wanneer u vragen hebt over uw beperkte garantie, neem dan contact op met Genius.
DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES,
EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER INGEBREPEN MAAR NIET BEPERKT
TOT DE GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SOMMIGE WETTEN ECHTER
STAAN DE UITSLUITING VAN GEIMPLICEERDE GARANTIE NIET TOE.
WANNEER DEZE WETTEN VAN TOEPASSING ZIJN, IS ALLE IMPLICIETE EN
EXPLICIETE
GARANTIE
BEPERKT
TOT
DE
DUUR
VAN
DE
GARANTIEPERIODE. ER ZIJN GEEN ANDERE GARANTIES VAN TOEPASSING
NA DEZE PERIODE.
Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe op de lengte van geldigheid van
geïmpliceerde garantie. Daarom is de boven genoemde beperking mogelijk niet op u van
toepassing.
Onder geen beding zijn wij aansprakelijk voor het volgende:
1. Aanspraken van derden jegens u voor verliezen of schade.
Genius scanner
33
2. Verlies van of schade aan uw records of gegevens of
3. Resulterende economische schade (waaronder verloren winsten of
spaartegoeden) of incidentele schade, zelfs niet wanneer wij op de hoogte
gesteld zijn van de mogelijkheid daarvan.
Onder sommige jurisdicties is het niet toegestaan om incidentele schade of
gevolgschade uit te sluiten of te beperken. Daarom is de bovenstaande beperking of
uitsluiting wellicht niet op uw van toepassing.
Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt u nog
andere rechten die van jurisdictie tot jurisdictie verschillen.
Genius scanner
34
Contact opnemen met Genius
USA & CANADA
EUROPE
KYE International Corp.
Latin America
th
Suite 110, 8400 NW 25 St.,
Miami, FLORIDA 33162, U.S.A.
Tel: 305-468-9250
Fax:305-468-9251
KYE Systems Europe GmbH
Karl Benz Str. 9
D-40764 Langenfeld, Germany
Tel: (49) 21 73 9743-44
Fax:(49) 21 73-9743-17
Web Site: [email protected]
Web Site: http://www.genius-kye.com
EUROPE
ASIA PACIFIC
KYE Systems UK Ltd.
Unit 4, 131 Beddington Lane,
Croydon, Surrey. CR0 4TD, UK
Tel: (44) 208 664 2727 (sales)
(44) 208 664 2739 (Tech. Support)
Fax:(44) 208 664 2721(sales)
(44) 208 664 2740(Tech. Support)
Web Site: http://www.kye.co.uk
KYE Systems H.K. Corp. Ltd.
th
Unit 01, 17 Floor, Aitken Vanson Centre, No.61
Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852)2342 3813
Fax:(852)2341 9517
Web Site: http://www.geniusnet.com.hk
ASIA PACIFIC
ASIA PACIFIC
KYE Systems Corp.
No.492, Sec. 5, Chung Hsin Rd., San Chung,
Taipei Hsien, 241, Taiwan, R.O.C.
Tel: (886) 2 2995-6645
Fax:(886) 2 2995-6649
Web site: http://www.geniusnet.com.tw
KYE Systems (M) SDN BHD
NO. 2, Jalan BK 1/12, Kinrara Industrial Park
Bandar Kinrara, 6 1/2 Miles, Jalan Puchong,
58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (603) 575 1355
Fax:(603) 575 6362 / 6962
Web site: [email protected]
Genius scanner
35