Dash Inside 01-2010

Commentaren

Transcriptie

Dash Inside 01-2010
Dash Inside
DORDRECHTSE LAWN TENNIS CLUB DASH’35
•
NO. 1
•
MAART 2010
Hoop en verwachtingen
van de voorjaarscompetitie
2010
DIT NUMMER BEVAT O.A.
DE TOEKOMST VAN DASH • TENNISSEN IN PORTUGAL • TENNISKENNIS
C O L O F O N
Tennispark
Monarda 1a, tel. 617 09 60
Bankrelatie
Postbus 8139, 3301 CC Dordrecht
Rabobank 31.53.37.400
BESTUUR
Voorzitter
Vice-voorzitter
J. Ruben, Hugo de Grootlaan 49
3314 AG Dordrecht, tel. 614 47 38
mw. J.H.S. van Ballegooijen-Rijnaard
Dubbelsteynlaan Oost 246,
3319 EG Dordrecht, tel. 621 11 64
Secretaris
M.C.C. Pinkse, Dubbeldamseweg Zuid 322
3312 KT Dordrecht, tel. 06 - 3484 46 34
email: [email protected]
Penningmeester
E.J.A. Kleiweg, Stormrand 55,
3362 JJ Sliedrecht, tel. 0184 - 41 07 65
email: [email protected]
Adjuncten
mw. P. Blaas, Baanhoek 337
3361 GE Sliedrecht, tel. 0184 - 41 34 39
mw C. van Heelsbergen, Oranjestraat 15a
3312 VG Dordrecht, tel. 06 - 5339 98 86
Ledenadministratie
email: [email protected]
Marjan Slotboom, 06 - 476 25 488
email: [email protected]
COMMISSIES
Trainingscoördinatie
mw. E.C.M. van der Mee
Clubhuis/Terreincomm
W. Pinkse
Jeugdcommissie
Comm. Wedstrijdtennis
Gé Heijnen
Kantinecommissie
Léon Niemansverdriet
mw C. van Heelsbergen
E.R. Cense (planning)
Sponsorcommissie
Open Toernooicommissie
Mimy de Bot Toernooi
06 - 2366 72 31
613 13 40
614 72 36
06 - 226 35 877
[email protected]
613 87 14
06 - 1369 10 36
(na 18.00 uur)
email: [email protected]
H. van Es
616 42 57
H.C. van der Weide
E.R. Cense
618 17 00
06 - 1369 10 36
Familietoernooi
M. de Bot
631 37 87
Seniorentoernooi
Damesdubbel Comp
R. Dekker
617 41 23
mw. A. Wendt
617 10 09
50+ Competitie
Racketavond
Wel en Wee
Onderhoud tuin
Trainers
Groundsman
Redactie clubblad
Clubfotografie
Eindredactie
Advertentie acquisitie
Ontwerp clubblad
Drukkerij clubblad
Tennishal
E.R. Oduber
617 98 15
mw C. van Heelsbergen
06 - 533 99 886
mw. M. Schuerman
617 25 83
[email protected]
mw. A.M.S.T. van Zanten
616 25 33
P.P. Passchier
06 - 5539 16 97
mw. B. Kamp
616 05 32
Sijbrand Takens
617 35 64
email: [email protected]
Knight Kunsen
06 - 11533678
Mirto Oduber
617 98 15
Remco Spaninxs
06 - 1503 85 26
Pieter Blok
616 69 45
ATMvormgeving
SSKW
Schenkeldijkhal
618 17 36
Een uitgebreide colofon kunt u op onze website vinden.
EEN NIEUW
JASJE
oor u ligt het eerste clubblad van 2010 in een andere vorm dan u de
afgelopen jaren gewend was. Met pijn in het hart is in goed overleg
tussen bestuur en redactiecommissie en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering uit financiële overwegingen besloten Dash Inside
niet meer in full color te produceren. De kosten om ons clubblad in de prachtige vorm van de afgelopen jaren uit te geven, zijn zo hoog opgelopen dat
het in deze tijd van bezuinigen om te sparen voor toekomstige renovatie van
ons tennispark, niet meer verantwoord was. Het heet in goed Nederlands de
tering naar de nering zetten.
Eind vorig jaar is er een uitgebreide zoektocht gehouden naar een manier
om het clubblad goedkoper in full color te produceren, maar alle ingeleverde
offertes brachten helaas niet de begrote kostenreductie. De tijd dat een
bevriende drukkerij ons clubblad in de vorm van sponsoring opleverde, ligt
al weer ver achter ons. Mocht er een lid of een vriend van Dash’35 zijn die
ons op dat punt ter wille kan zijn, dan hoor ik dat graag. Want een ding was
wel duidelijk: het clubblad zoals dat de laatste jaren werd uitgegeven, was
een visitekaartje voor onze club.
V
Maar er is ook goed nieuws. Qua inhoud verandert er niets. De redactiecommissie blijft zijn uiterste best doen om zaken die binnen onze club spelen, met achtergrondverhalen te verduidelijken. Intussen staan we aan de
vooravond van een nieuw tennisseizoen in het jaar dat Dash’35 zijn 75ste
verjaardag viert. Het jubileum wordt in het weekeinde van 29, 30 en 31 oktober uitbundig herdacht, maar het gehele seizoen zal tijdens onze activiteiten
en evenementen in het teken van 75 jaar Dash’35 staan. Houdt u in elk
geval zaterdag 30 oktober in uw agenda vrij voor de jubileumfeestavond.
Tot slot wijs ik u met plezier op onze jubileumloterij. Hoewel al veel loten
verkocht zijn, is de target van de jubileumwerkgroep nog lang niet bereikt.
Als elk lid van Dash’35 nu eens 5 loten aan de man brengt, dan kan de
werkgroep een jubileumprogramma
opstellen dat past bij de tradities van
Dash’35. Want u weet dat de kosten
van het jubileum volledig moeten worden voldaan uit de door de algemene
ledenvergadering vastgestelde jubileumbijdrage die elk lid eenmalig bijdraagt en de opbrengsten van loterij
en sponsoring, zodat de clubkas
gespaard blijft.
INHOUD
Inside out ......................................................................... 2
Van de Bestuurstafel ....................................................... 4
Hoop en verwachtingen van de Voorjaarscompetitie ...... 6
Tennissen in Portugal deel 1 ........................................... 8
Dash’35 in de toekomst ................................................ 10
Dash’35 Jubileum .......................................................... 12
Tennis Kennis + Formulier ............................................. 15
Code Violation: unsportmanlike conduct ....................... 16
Sponsorhoek: Nico van Pelt .......................................... 18
Column: Isis ................................................................... 19
Tennistraining + Formulier ............................................. 20
Van de Verenigingsadministratie ................................... 23
Activiteiten voor de Jeugd ............................................. 24
Daarom nogmaals de oproep, koop
en/of verkoop aan vrienden en bekenden jubileumloten en help de jubileumwerkgroep met de wens om
75 jaar Dash’35 op gepaste wijze te
vieren.
Ik wens u een sportief, gezellig en
vooral blessurevrij tennisseizoen toe.
Hans Ruben
(reageren: [email protected])
1
INSIDE OUT
Voorwoord
Het eerste clubblad van dit jaar ziet er anders uit dan U de
laatste jaren gewend was. Om financiële redenen hebben
Bezoek onze website
www.dash35.nl voor:
we van het fraaie blad in kleuren afscheid moeten nemen.
Alleen de omslag is nog kleur, de rest als vroeger weer in
zwart/wit.
• het laatste nieuws over tennis in het
Na verschijning wordt het blad in kleur op de website
algemeen en Dash’35 in het bijzonder
www.dash35.nl gezet.
• belangrijke clubmededelingen van bestuur
Inhoudelijk proberen we de oude vorm aan te houden, waar-
en commissies
bij een zijsprong soms nog wel gemaakt zal worden.
• de baanbezetting van het moment via de
In de eerste uitgave besteden we aandacht aan de voor-
link afhangbord.nl
jaarscompetitie, Dash'35 in de toekomst, tennis in het bui-
• de digitale versie van het clubblad in kleur
tenland, reglementen voor de bardiensten, enz.
• de digitale nieuwsbrief: Dash’35 e-news
Ook het jaarprogramma en de loterij van dit jubileumjaar zijn
de moeite waard.
• de laatste versie van het jaarprogramma
Als U voor de volgende bladen een leuk of interessant
• alle informatie over competitie, toernooien
en andere activiteiten
artikel heeft, laat het ons weten.
Nog een paar dagen en het nieuwe seizoen begint.
• alles over tennistraining bij Dash’35
Daarin veel tennisplezier gewenst.
• een uitgebreid fotoalbum en gastenboek
• speciaal voor de jeugd: de kidscorner
Redactie
• alle algemene informatie over de club, het
bestuur en de commissies
• het downloaden van formulieren voor
inschrijvingen en aanmeldingen.
75 Jaar
Dash’35
Verschijnen
Clubblad
In 2010 zal 4 maal een clubblad verschijnen:
2
nr. 1
26 maart 2010
nr. 2
25 juni 2010
nr. 3
1 oktober 2010
nr. 4
17 december 2010
INSIDE OUT
Bardienst
Hierbij een aantal aandachtspunten m.b.t. de bardiensten
Boetebeleid
Vorig jaar is een boetebeleid ingevoerd.
Bij het niet op komen dagen bij je bardienst zal er een boete van € 40,00 in
rekening worden gebracht.
Wat de reden ook is dat men niet op
komt dagen verandert niets aan het feit
dat er niemand aanwezig is, waardoor de
kantine onbeheerd is.
Op het moment dat er niemand komt,
dan kan de persoon die op dat moment
bardienst heeft een aantal mensen bellen
die betaald de bardienst invullen.
Deze lijst met personen kan je ook zelf
bellen wanneer je bijvoorbeeld weet dat
je de bardienst niet kan doen:
Jenna Passchier
Cees Aaldijk
Truus Dillen (overdag)
Marian Wouters
Evert van der Net
Susan Mietjes
Janneke Ruben
Laurens v. Maanen
Marcel de Bot
06-13647637
078-6170920/
0648808153
06-28050230
06-18564953
078-6166936
06-16559437
06-34586333
06-51810902
078-6313787/
06-12081345
Dingen die je kan doen tijdens je bardienst
Naast het vriendelijk bedienen van de
medeleden zijn er nog een aantal zaken
die bij de bardienst/keukendienst horen.
• Ophalen van lege glazen/blikjes/borden
ed. op het gehele park.
• Het schoon houden van de bar en
tafels binnen en buiten.
• Bijvullen van de voorraad (nieuwste
datum achterin).
• Het in- en uitruimen van de vaatwasmachine.
• Het schoonmaken van de keukenspullen.
• Schoon achterlaten van de bar en keuken.
• Prullenbakken legen binnen en buiten.
Gebruik te allen tijde de kassa om af te
rekenen. Dit is van belang omdat de club
BTW plichtig is.
Overdracht bardienst
• Het barrooster afvinken ten bewijze dat
u aanwezig was.
• De kassa tellen samen met je
opvolg(st)er en tekenen op het formulier
naast de kassa.
gepompt (zie instruktie op apparaat).
• Staat de muziek uit?
• Lek- en spoelbakken zijn leeg en nagespoeld met schoon water.
• Voorraadkasten zijn aangevuld (let op
dat de recentste datum vooraan staat).
• De bar is schoon.
• Tafels/stoelen/krukken staan op hun
plaats.
• Koffieapparaat doorspoelen (zie
instruktie op het apparaat).
• Alle ramen (ook bovenlichten) zijn
gesloten.
• Alle lichten van het gehele clubhuis dus
ook kleedkamers/wc zijn uit.
• Alle deuren dicht.
• Alarm inschakelen (zie instruktie bij het
alarm).
Wanneer je sluitdienst hebt, zal de barcommissaris contact opnemen om te
vragen of hij je kan helpen bij het afsluiten. Heb je vragen tijdens de sluitdienst
kan je altijd contact opnemen met de verantwoordelijke barcommissaris voor die
avond. Zie overzicht bij de kassa.
Afsluitdienst
• De vuile vaat is schoon en opgeruimd.
• De glazen zijn schoon en staan op de
juiste plek.
• De vaatwasser is uitgeschakeld en leeg
DAMESTENNIS
Woensdagochtend 7 april 2010 om 09.00 uur is onze kennismakingsochtend voor de woensdagochtend competitie
•
•
•
•
•
•
Of nog beter, kom
de sfeer proeven op
onze kennismakingsochtend en doe vrijblijvend mee op deze
(racket)ochtend.
Heb je nog zin om mee te doen?
Wil je de zon tijdens het tennissen op je lijf voelen?
Weet je dat er geen tennis is als het flink geregend
heeft?
Dat je dan op dat moment alle tijd hebt om te poetsen.
Daarom een goede reden hebt om heerlijk mee te
komen tennissen
Wij, van de commissie, het helemaal niet erg vinden
dat je op het allerlaatst pas weet dat je toch nog mee
wilt doen.
Dan is dat meteen een goede kans om tennisvriendinnen op te
doen, zodat je afspraken kunt maken om een geschikt moment
af te spreken buiten de woensdag om.
De commissie bestaat uit de volgende personen:
Ans Wendt
Nelly Joosten
Riet Lutters
Annelies Boiten
Dus voel je je aangesproken, bel dan naar de vermelde telefoonnummer om aan te geven dat je alsnog mee wilt doen.
3
078
078
078
078
6171009
6160048
6134980
6540803
/
/
/
/
0654
0653
0640
0653
618612
776193
377546
389479
VAN DE BESTUURSTAFEL
•
Het grote jubileumfeest ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van
Dash’35 zal op zaterdag 30 oktober a.s.
plaatshebben. De dag zal volgens de
plannen van de werkgroep jubileum
beginnen met een reünie op eigen park,
waarvoor oud-leden van Dash’35 worden
uitgenodigd en waarbij ook de huidige
leden en vrienden van de club welkom
zijn. Het avonddeel van de festiviteiten
heeft plaats in schouwburg Kunstmin,
waar in de grote zaal een musical over de
geschiedenis van Dash’35 zal worden
opgevoerd, gevolgd door een dansfeest
in de kleine zaal en in Sybold. De officiële
jubileumreceptie staat voor vrijdag 29
oktober a.s. gepland, terwijl op zondag 31
oktober voor de jeugd allerlei jubileumactiviteiten zijn voorzien. Houdt u dus het
weekeinde van 29/30/31 oktober vrij in
uw agenda.
•
Groundsman Franck van
Noorden gaat Dash’35 verlaten. De afgelopen jaren leefde tussen werknemer en
werkgever (het bestuur) inclusief de clubhuis- en terreincommissie in toenemende
mate verschil van mening over de invulling van de vastgelegde taken en de
arbeidsinzet. De laatste tijd werd duidelijk
dat het verschil van mening onoverbrugbaar bleek, waarna het bestuur het initiatief heeft genomen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een en ander is
eind vorige maand in goed overleg met
Franck afgerond, hetgeen hem in staat
stelt om van een vorm van pre-pensioen
te genieten waarbij is afgesproken dat hij
per 1 april 2010 met zijn werkzaamheden
stopt. De kosten van deze besluitvorming
worden opgevangen binnen de vastgestelde begroting van 2010 en worden verantwoord begin 2011 in de jaarrekening
2010.
•
Het bestuur heeft besloten het
vertrek van de groundsman op te vangen
door het grote voorjaarsonderhoud, het
seizoensonderhoud en het winterklaar
maken van de banen uit te besteden aan
een gespecialiseerd bedrijf, BHS
Sportpark Service. Hiermee wordt
gehoor gegeven aan een advies van de
kascommissie van verenigingsjaar 2008.
Het bestuur is met deze keuze niet over
een nacht ijs gegaan. Er is uitgebreid
onderzoek gedaan naar de kennis en
kwaliteit van het gekozen bedrijf. Het
groot onderhoud zal met grote ploeg specialisten inclusief materieel plaats hebben. Het seizoensonderhoud geschiedt in
principe door een vaste groundsman, die
minimaal 3x per week op ons park werkzaam is. Daarnaast hoopt het bestuur
een fikse bezuiniging op de onderhoudskosten te kunnen realiseren door een uitbreiding van de clubhuis- en terreincommissie met een vrijwilligersploeg, onder
meer voor dagelijkse speelklaar maken
van de banen. Wat bij collega-verenigingen als CC, Ter Steeghe, DDH lukt, moet
volgens het bestuur toch ook bij onze vereniging kunnen. Mocht u belangstelling
hebben om in dat kader een handje mee
te helpen, dan kunt u zich melden bij de
voorzitter van de clubhuis- en terreincommissie Wim Pinkse.
•
Voor het toezicht op de dagelijkse gang van zaken op ons tennispark is
het bestuur in gesprek met PeterPaul
Passchier, die naast zijn trainingswerkzaamheden een functie als parkbeheerder/clubmanager krijgt. Met PP overlegt
het bestuur al geruime tijd over zijn toekomst als tennistrainer en zijn wensen
daaromtrent. Door zijn werkzaamheden
voor Dash’35, rekening houdend met zijn
belangstelling, gevarieerder te maken,
kan de club langer profiteren van zijn
zeer gewaardeerde werk als tennistrainer.
Het bestuur hoopt de besprekingen met
PP binnenkort af te ronden. In de dagelijkse opruimwerkzaamheden op ons tennispark gaat de ‘bardienst’ meer praktijk
gericht een rol spelen (was al theoretisch).
•
De algemene ledenvergadering
heeft begin maart een aantal voorstellen
goedgekeurd. Zo zijn de openingstijden
van tennispark en kantine voor dit tennisseizoen vastgesteld. Belangrijkste wijziging ten opzichte van vorig seizoen zijn
de openingstijden op zaterdag en zondag
wanneer er geen evenementen op ons
4
tennispark zijn. Zo zal de kantine op
zaterdag vanaf 18.00 uur en op zondag
vanaf 15.00 uur gesloten zijn. Het tennispark is wel open tot een half uur voor
donker met als uiterste tijd 22.00 uur.
•
De algemene ledenvergadering
heeft ook zijn goedkeuring gegeven aan
een voorstel dat op voorspraak van een
lid van boven 70 jaar is voorgelegd. Het
voorstel komt neer op een wijziging in de
bardienstverplichting voor leden boven
de 65 jaar. Leden die in een verenigingsjaar de leeftijd van 66 jaar bereiken en
nog niet de leeftijd van 70 jaar hebben
bereikt, gaan 2 bardiensten draaien (of 3
bardiensten als men aan KNLTB- en/of
interne competities deelneemt); leden die
in een verenigingsjaar de leeftijd van 70
jaar bereiken en nog niet de leeftijd van
75 jaar hebben bereikt, gaan 1 of 2 bardiensten draaien. Leden die in het verenigingsjaar de leeftijd van 75 jaar bereiken,
hebben geen bardienstverplichting meer.
Overigens kunnen leden boven de 65
jaar die zich niet in staat achten aan de
bardienstverplichting te voldoen, bij de
portefeuillehouder horeca/kantine in het
bestuur een schriftelijk met redenen
omkleed verzoek om vrijstelling van de
gehele of gedeeltelijke bardienstverplichting indienen; het bestuur besluit over een
dergelijk verzoek.
Het bestuur streeft ernaar om in samenspraak met betrokkenen de bardienstverplichting van leden boven de 65 jaar te
voldoen op de volgende relatief rustige
tijden:
- maandag en vrijdag tussen 12.00 en
18.00 uur
- donderdag tussen 15.00 en 18.00 uur
- dinsdag tussen 12.00 en 18.00 uur na
de voorjaarscompetitie.
•
Het bestuur heeft begin maart
van de algemene ledenvergadering ook
ondersteuning gekregen voor de voorstellen inzake de toekomstvisie voor
Dash’35. In praktijk betekent dit dat
Dash’35 zich wil profileren als gravelvereniging waarbij de wens van de leden om
sneller na regen te kunnen spelen, moet
worden bereikt door bij de eerstvolgende
renovatie te kiezen voor gravel plus als
baansoort. Gravel plus zorgt ook voor
een seizoensverlenging in het voorjaar
(maart) en de winter (november/december). Om de doelstelling ‘twaalf-maands-
VAN DE BESTUURSTAFEL
vereniging’ uit het meerjarenbeleidsplan
2008-2012 te realiseren, is een tennishal
voor Dash’35 noodzakelijk. Om binnen de
veranderende mening van de Dordtse
politiek inzake de tennissport de mogelijkheden van de bouw van een tennishal
op verschillende gronden goed te onderzoeken, wordt een werkgroep ingesteld
die binnen zes maanden verslag moet
doen over plaats (eigen park of elders),
grootte (minimaal 4 banen), financiering,
exploitatie, projectontwikkeling en steun
overheid en/of externe partijen. Op basis
van de bevindingen van de werkgroep zal
een definitieve visie inzake het tennispark
worden opgesteld, daarbij meenemend
renovatie/herbouw/nieuwbouw van het
clubhuis en de intentie om in de winter
2010/11 twee tot vier banen te renoveren
met als baansoort gravel plus; besluitvorming in de najaarsledenvergadering
2010.
•
De datum voor de algemene
ledenvergadering najaar 2010 is vastgesteld op vrijdag 5 november a.s.
•
Er is de afgelopen twee maanden hard gewerkt om onze accommoda-
tie weer verder te verbeteren. Zo is onder
meer het douchedeel in de herenkleedkamer gerenoveerd met nieuwe betegeling
en een andere indeling, waardoor de toegang naar het toilet van de herenkleedkamer meer gescheiden is van het douchedeel.
De gemeente heeft rond ons park flink in
het groen gesnoeid. Achter baan 3 is
onder meer een boom verdwenen, zodat
de banen 3 en 4 wat meer zonlicht krijgen. In eigen beheer zijn rond baan 8
enkele bomen flink ingekort, zodat de
verlichting op deze baan geen last meer
heeft van schaduwvorming door overhangende takken. Ook is er hier en daar een
lik verf aangebracht en zijn banken gerenoveerd.
Voor eind maart staat nog gepland de
aanleg van een nieuwe waterbron. De
huidige bron is na 35 jaar gebruik volledig
verzand, zodat daar een oplossing voor
gevonden moest worden. Na ampel
beraad is gekozen om een nieuwe bron
te slaan door een boring tot op 30 meter
diepte. Verder zal binnenkort begonnen
worden met de aanleg van een elektroni-
sche toegangscontrole, waarmee leden
door middel van hun ledenpas op uren
dat de kantine dicht is toch op het park
en bij de kleedkamers/toiletten kunnen
komen.
Het bestuur dankt al die leden die hebben meegeholpen met het tot stand
komen van alle verbeteringen.
•
Om meer dan ooit met onze
jeugdleden te kunnen communiceren,
heeft onze jeugdcoördinator Kyra Bias
het beheer van een ‘vriendenpagina’ op
Hyves overgenomen. Op deze internetsite zullen onder meer alle activiteiten
staan die voor de jeugd bij Dash’35 worden gehouden. Ook andere informatie
voor de jeugd zal hierop komen te staan.
Je kunt ‘vriend van de Dash’35 hyves’
worden door je mailadres te sturen naar
[email protected] zodat onze
jeugdcoördinator je kan toevoegen.
Met deze moderne manier van communiceren hopen bestuur, jeugdcommissie en
jeugdcoördinator op een directer wijze
contact te krijgen met onze jeugdleden.
SPELREGEL KENNIS
We leggen U een paar spelregelvragen voor en een keuze
maken uit A, B, C of D.
De antwoorden vindt U op pagina 20.
1
De hoogte van het net bedraagt in het midden
A
B
C
D
91,4 cm
94,1 cm
92,4 cm
een racketlengte plus een bladbreedte van het racket
2
Uit welke kan de winnaar van de toss kiezen?
A
B
C
D
serveren en speelhelft kiezen
ontvangen en speelhelft kiezen
serveren of ontvangen of speelhelft kiezen
serveren of ontvangen of speelhelft kiezen of de
tegenstander de eerste keuze laten
3
In het enkelspel slaat de serveerder een 2e service. Hij staat daarbij aan de goede kant achter
de achterlijn, tussen het denkbeeldige verlengde
van de enkelspelzijlijn en de dubbelspelzijlijn.
Wat beslist de scheidsrechter?
A
B
C
D
5
punt voor de ontvanger
punt voor de serveerder
doorspelen
servicelet
HOOP EN VERWACHTINGEN
van de voorjaarscompetitie 2010
Op korte termijn begint weer
de voorjaarscompetitie die in
ontwikkeling van spelers en het ontstaan
van blessures redenen zijn om naar een
ander team te worden overgeplaatst. Ik
kan me voorstellen dat zoiets niet altijd
goed valt.
De competitie op zaterdag en zondag zit
weer goed vol, al hebben we hier en
daar nog wel eens achter een inschrijvingsformulier aan moeten zitten.
ons verenigingsleven een
belangrijke rolt speelt. De
redactie sprak met LÉON
NIEMANTSVERDRIET, de
beoogd voorzitter van de
Aan de oplossing van welk(e)
probleem(en) hebben jullie veel tijd
besteed?
Commissie Wedstrijd Tennis
(CWT), die verantwoordelijk is
voor de opstelling van de
teams.
Hoe beginnen jullie de besprekingen over de samenstelling van de
competitieteams?
De voorbereidingen beginnen eigenlijk al
kort na afloop van de voorjaarscompetitie. Dan kijken we welke trainingspakketten vanaf september kunnen worden
aangeboden. In oktober komt er dan een
eerste concept op tafel. In dat concept
komen verschillende varianten aan bod,
waarbij ook rekening gehouden kan worden met wensen van spelers. Het prettigst werkt het voor de CWT als er zo
weinig mogelijk voorkeuren worden uitgesproken voor het spelen met vriend of
vriendin.
Als die er echter toch zijn, zijn ze niet
maatgevend, maar “je doet er wel wat
mee”, omdat je bij de teamsamenstelling
een optimale afweging probeert te
maken tussen club- en individueel
belang. Het clubbelang komt echter op
de eerste plaats.
De rol van de verschillende CWT-leden
varieert. Niet iedereen houdt zich met
alles bezig, al is er wel een zekere overlap tussen de zaterdag- en zondagteams, zeker bij de hogere teams.
Jacqueline Knüppe is verantwoordelijk
voor de damescompetitie op dinsdag,
Peter Verboon en Yolanda van Spanje
Léon Niemantsverdriet
voor de zaterdagcompetitie. Arthur
Pinkse, Peter Paul Passchier en ik richten zich vooral op het toptennis en de
indeling van de hogere teams.
Peter Paul speelt een belangrijke, vaak
beslissende, rol omdat hij via de trainingen een goed beeld heeft van de mogelijkheden van alle spelers.
De Jeugdcommissie is verantwoordelijk
voor de jeugdteams van de zaterdagcompetitie. Ook zijn er twee jeugdteams
op de zondag. In algemene zijn lijkt de
ontwikkeling van talentvolle jeugd bij
onze club te stagneren, wat wordt bevestigd doordat wij op de zaterdagochtend
slechts één jeugdteam hebben ingeschreven.
De voorlopige samenstelling van de
teams was dit jaar al vlot bekend.
Dat heeft te maken met de snelheid van
werken van Arthur Pinkse én de regel
van de KNLTB, dat voor 1 december de
clubs het aantal teams (én in welke klasse) moeten opgeven. Daarbij kunnen ook
nog dispensaties worden gevraagd om in
een hogere of lagere klasse te worden
ingedeeld.
Zo’n vroege bekendmaking heeft vooren nadelen. Voordeel is dat spelers tijdig
weten waar ze aan toe zijn; soms kan de
6
Dat waren er twee. Om te beginnen was
dat de keuze om ons eerste gemengde
team op zondag in de eerste klasse te
handhaven. Door het vertrek van
Gabriela van de Graaf en Yannick
Lupescu (in januari winnaar van het dubbel Australian Open bij de jeugd, die ook
kwalificaties heeft mogen spelen voor het
ABN-AMRO toernooi) hebben we beslist
een aderlating ondergaan.
Een ander punt van aandacht was de
beschikbaarheid van voldoende heren.
Hoewel de teams op dit moment goed
bezet zijn, zitten we toch wat krap in de
heren op zondag. Daardoor hebben we
ook geen extra herenteam kunnen formeren. Blessures in het voorjaar zijn niet
welkom.
Heeft de CWT het vertrek van
eerste team spelers Gabriela van
der Graaf en Yannick Lupescu
kunnen opvangen?
Het vertrek van Gabriela en Yannick hebben we niet op kunnen vangen met
externe spelers omdat competitiespelers
op dat niveau vrijwel allemaal betaald
worden. Bij Dash’35 doen we dat niet.
Het is echt uniek dat zelfs spelers en
speelsters uit de eerste klasse gewoon
hun bardienstverplichtingen doen. Van
mij persoonlijk hoeft dat niet, maar het
zegt wel iets over de vereniging Dash.
Bovendien werd hun vertrek relatief laat
bekend, waardoor het moeilijk was om
spelers te vinden, die zonder betaling, in
de eerste klasse wilden spelen.
atmvormgeving
• [email protected]
• www.atmvormgeving.nl
• 06 255 73 500
• 078-6171034
• Websitebeheer
• Drukwerk • Reclame
• Digitale Nieuwsbrieven
• Folders • Kranten • Logo’s
• Briefpapier • Boekjes • Posters
GRANDCAFE - RESTAURANT
GEWOON EVEN BINNENSTAPPEN VOOR EEN
KOPJE KOFFIE MET GEBAK EN
EVEN LEKKER RUSTIG DE KRANT LEZEN;
...SNEL EVEN LUNCHEN;
...GEZELLIG AAN DE BAR VERPOZEN
Kromme Zandweg 31
3319 GG DORDRECHT
Telefoon: 078 - 6164257
Fax: 078 - 6169210
Mobiele telefoon: 06 - 53144088
TIJDENS HET BORRELUUR, OF IN EEN
ONGEDWONGEN SFEER DINEREN
VAN DAGSCHOTEL TOT Å LA CARTE, KORTOM
Sfeer in een
fraaie ambiance
Badkamers
Sanitair
Warmwatertoestellen
Dakgoten en dakbedekking
Iedere dag geopend van 10.00 - 01.00 uur.
Zondags vanaf 14.00 uur.
Uiteraard staan wij bij reparaties permanent voor U klaar;
Visstraat 5 - Dordrecht - Telefoon 078 - 6145557
bovengenoemde telefoonnummers.
wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op een van
En eigenlijk hebben we ook niet echt
gezocht. In het eerste team spelen ervaren krachten als Debby Haak en Joyce
Tauladan, die samen met Sigrid
Ravensbergen, Ronald Blonk, Fabian
Koning en Bojan Brkic hebben aangegeven er vol voor te willen gaan. Het is
bovendien ook zonde om zo’n hoog competitieniveau zo maar op te geven.
Wanneer dit team zich weet te handhaven, zou dat al heel goed zijn (tussen al
die andere betalende clubs). Een voordeel van dit team is mogelijk dat de spelers en speelsters elkaar goed kennen,
regelmatig samen trainen en bestaat uit
echte teamspelers. Dit kan zeker in de
dubbels een voordeel zijn ten opzichte
van andere teams die op dit niveau vaak
bij elkaar zijn geplukt waarbij het begrip
teamgeest ver te zoeken is.
Het eerste mixed team en het
hoofdklasse herenteam op zondag
en op zaterdag de ereklasse teams
gemengd en heren zijn de paradepaardjes van de club. Wat zijn de
verwachtingen m.b.t. deze teams?
Over het eerste mixed team heb ik het al
gehad: handhaven zou mooi zijn, het is
belangrijk dat het team er zelf vertrouwen in heeft. Het hoofdklasse herenteam
is vorig jaar net gehandhaafd en ook
hiervoor geldt dat het knap zou zijn als
dit team zich weet te handhaven.
Het Ereklasse mixed team zaterdag is
een nieuw team in een nieuwe klasse,
het is moeilijk in te schatten hoe dit gaat
verlopen. De Eredivisie mannen gaan
weer voor het landskampioenschap.
Sommige spelers staan in een
zaterdag- als zondagteam opgesteld. (Ronald Blonk, Bojan Brkic,
Rens in ’t Veld). Wat is daarvan de
bedoeling?
Allereerst omdat de spelers dat zelf willen. Sinds enkele jaren staat de KNLTB
dat toe, ook het spelen op een andere
competitiedag voor een andere vereniging is toegestaan. Dash’35 is daar niet
heel gelukkig mee, maar werkt hier wel
aan mee, waarbij de zondagcompetitie
naar de mening van de CWT de prioriteit
heeft.
Hoe staat het met verwachtingspatroon van de overige zondagteams?
Een opmerking vooraf: Als je het totaal
aan competitiespelers en hun niveau bij
Dash’35 overziet, dan kun je wel stellen
dat Dash’35 zijn maximum niveau heeft
Ronald Blonk
bereikt. Zeker als je dat beschouwt in het
kader van de visie van de club: evenwicht tussen een sterke competitieclub
en een grote groep recreatieve spelers,
een club met “voor elk wat wils”.
In dat kader beschouwd zullen veel
teams moeten knokken om zich te handhaven op het (hoge) niveau dat we
gemiddeld hebben. Mogelijk kan het
derde team in de derde klasse meedoen
om het kampioensschap.
De zaterdagcompetitie heeft voornamelijk een recreatief karakter.
Spelers kunnen daarbij hun voorkeur uitspreken voor de teamsamenstelling. Vanaf welk speelniveau (evt. welke klasse) bemoeit
de CWT zich met de opstelling?
Daarbij gaat het met name over de overlap tussen zaterdag- en zondagcompetitie in de hogere klassen. Ook met de
lagere klassen heeft de CWT bemoeienis, maar gaan we gemakkelijk akkoord
met teams die al jarenlang op eigen verzoek samenspelen. Desondanks word je
wel eens geconfronteerd met (en moet je
een oplossing zoeken voor) een situatie
waarin moeilijk te plaatsen spelers toch
in een team moeten worden ondergebracht.
Al jarenlang presteert onze club op
een gemiddeld hoog competitieniveau. Hoe slagen we er in om dat
jarenlang (zonder betaling aan
spelers) voor elkaar te krijgen.
Beleidsplan? Actieve werving?
Geluk? Aantrekkingskracht van de
club? Waar komt die continuïteit
vandaan?
Allereerst wil ik daarbij noemen de
goede rol die onze trainer Peter Paul
Passchier daarin speelt. Hij heeft een
goede verstandhouding met de selectiespelers, de trainingsfaciliteiten ’s winters
zijn van niveau en PP heeft een goede
kijk op spelerskwaliteiten.
7
In het competitiebeleidsplan van de club
staan bijvoorbeeld de volgende doelstellingen:
• Een zaterdag voorjaarscompetitie met
20 teams, waarvan een hoogste mix en
een hoogste herenteam;
• Een zondag gemengde competitie met
een mixteam in de eerste, in de 2e
klasse en een hoog herenteam en in
totaal minimaal 14 en maximaal 16
teams;
• Het verder uitbreiden van de herfstcompetitie op allerlei niveaus. Op dit
moment hebben wij circa 8 teams die
herfstcompetitie spelen en dit aantal
zou nog verder toe kunnen nemen.
Een beleidsplan alleen stelt echter niets
voor als de club niet probeert die doelstellingen te halen.
Je krijgt zoiets alleen voor elkaar als
spelers graag voor je club willen spelen
(goede sfeer, faciliteiten en trainingen).
Bij competitiewedstrijden of toernooien
leidt dat soms tot contacten tussen spelers; dat leidt soms tot belangstelling (of
een vraag) om bij Dash’35 te gaan spelen. In beperkte mate wordt er incidenteel actief geworven, want gezien het bijzondere karakter van onze club (hoog
niveau, zonder betalingen) leidt dat wel
eens tot belangstelling bij andere spelers. En als we signalen opvangen dat
die belangstelling er is, proberen we wel
door te pakken, met in het achterhoofd
de gedachte, dat nieuwe spelers de ontwikkeling en speelmogelijkheden van de
eigen Dashers niet mogen belemmeren.
Zeker PP gaat uit van het standpunt:
eigen club eerst.
Welke slogan zou je willen
gebruiken voor de competitie?
Dash’35, de sterkste vereniging van het
district Rotterdam
N.B. Waar “spelers” staat, kan ook “speelsters” gelezen worden.
TENNISSEN IN PORTUGAL
Deel 1
Van Willem Verschure, al jarenlang lid van Dash’35, ontvingen
we de volgende bijdrage. Zijn
verhaal verschijnt in twee
delen. Hieronder het eerste, in
het volgende clubblad deel 2.
Sinds enkele jaren woon ik het
grootste deel van het jaar in het zonnige Carvoeiro en speel daar ook
tennis: serveren met uitzicht op
palmbomen en de Atlantische oceaan.
In grote lijnen maakt het natuurlijk
niet uit waar je tennis speelt, en ook
in Carvoeiro is oppervlakkig gezien
het spelen in clubverband vergelijkbaar met het Nederlandse Dash’35.
Toch is er een groot aantal verschillen. Daar wil het over hebben.
De ‘Club’
De club heet Carvoeiro Clube de Ténis
(CCdT). Die naam is vervolgens ook het
enige dat aan Portugal doet denken. De
gangbare taal is Engels, daarnaast wordt
er onderling ook wel Duits, Nederlands
en Schots gesproken. Er is een handjevol Portugezen lid.
Het complex bestaat uit 8 hardcourtbanen, 2 kunstgras- en 2 Canada Tenbanen, een uitgebreide fitnessruimte,
kantine, terras, zwembad en enkele commerciële ruimten.
De eigenaar verpacht het complex per
jaar aan de beheerder, die vervolgens
een dozijn mensen in dienst heeft: 5 coaches, 5 fulltime receptionistes, een kok
en een tuinman. Er is geen groundsman.
De beheerder is een Nederlandse tennisleraar, die het complex nu zo’n 12 jaar in
beheer heeft. Hij heeft het naar eigen
inzicht omgevormd tot een op een
Nederlandse club gelijkend complex.
In de hele Algarve (410.000 inwoners)
zijn er zo’n vijf ‘verenigingen’ die de vergelijking met Dash’35 aankunnen, waarvan CCdT er een is. Van deze vereniging
zijn Lia en Gerard Opmeer ook lid.
Ik schrijf ‘verenigingen’ tussen aanhalingstekens omdat het formeel gesproken
geen verenigingen zijn. CCdT is een
commerciële organisatie (wel met een
clubuitstraling), maar verder zijn er ook
‘verenigingen’ die door gemeenten worden bestuurd (en gesubsidieerd).
Voor zo’n 260 euro per jaar kun je bij
CCdT onbeperkt tennissen. Wel moet je
extra betalen als je op de gras- en
Canada Ten-banen wilt spelen, alsmede
als ’s avonds het licht aan gaat.
Op dit moment maken bijna driehonderd
mensen gebruik van deze regeling en zij
vormen dus eigenlijk de (virtuele) club.
Als je lid bent krijg je 10% korting op
drankjes en trainingen. Daarnaast mag je
meedoen met een strak gereglementeerde ladder. Er zijn clubkampioenschappen, gezamenlijke uitstapjes, bijv. naar
Estoril, waar eens per jaar een ATP-toernooi wordt gespeeld. De beheerder
enthousiasmeert het clubidee, maar
wenst geen enkele inspraak in het reilen
en zeilen van zijn bedrijf. Gelukkig is hij
tennisser in hart en nieren en (met name
als het om de jeugd gaat) komt tennis op
de eerste plaats (direct gevolgd door de
centjes natuurlijk). Naast deze activiteiten
worden de banen verhuurd aan de ‘toeristen’ voor 12 euro per uur per baan.
Gemiddeld gezien worden de banen voor
de helft door de leden en de andere helft
door ‘toeristen’ gebruikt.
8
Overige clubs
Naast de commerciële clubs is er dus
ook een aantal clubs die door gemeentes gefinancierd worden. De trainingen
voor de jeugd worden zwaar gesubsidieerd. Het vervoer naar een toernooi en
de coaching (in een busje bestuurd door
de coach) wordt bekostigd door de
gemeente. Een heel professionele aanpak dus.
In en uit
Meestal wordt er bij CCdT op hardcourt
gespeeld en is er derhalve geen afdruk
zichtbaar. Het gebruik is (en in heel
Portugal heb ik zo het idee) dat je op je
eigen helft bepaalt of een bal in of uit is,
protesteren is eigenlijk ‘not done’. Het is
zelfs in een dubbel ‘not done’ om je partner te corrigeren. Dat heeft me al veel
gepikeerde partners opgeleverd. Die
vinden dan dat ik met de tegenstander
onder een hoedje speel. De praktijk is
dat ballen die minder dan de helft de
buitenkant van de lijn raken uit worden
gegeven. Je kunt dat gelaten over je
heen laten komen of... stoppen met
tennis.
Toernooien
Onze club organiseert (net als andere
clubs) veel toernooien, waaronder veel
jeugdtoernooien, en enkele veteranentoernooien. Het grote verschil met
Nederlandse toernooien is dat hier een
toernooi alleen in één weekend gespeeld
wordt. Bij meer dan 16 inschrijvingen per
nummer wordt er op vrijdag “Qualifying”
gespeeld. Als je Qualifying speelt, is het
inschrijfgeld de helft van het hoofdtoernooi. Ga je door dan moet je de andere
helft van het inschrijfgeld betalen.
Zaterdags wordt dus begonnen met een
lijstje van maximaal 16. Dit betekent dat,
als je de finale haalt, je vier partijen (twee
op zaterdag en twee op zondag) speelt.
Die ronden worden tegelijkertijd gespeeld
(bijv. 10:00 uur, 14:00 uur). De toernooien
zijn bijna allemaal singletoernooien. Er
wordt wel eens een dubbeltoernooitje
georganiseerd, maar dat is niet mainstream. Waarom dat zo is, geen idee, op
onze club is er zeker animo voor, maar in
de Algarve verder kennelijk niet.
De toernooien zijn op niveau (A, B, C) dat
aangeeft hoeveel punten je kunt verdienen voor je ranking. Dat niveau geeft ook
ongeveer aan wat het totaal aan prijzengeld is. Daarnaast is de indeling van een
toernooi bijna altijd op leeftijd gebaseerd.
De jeugd in leeftijdsgroepen tot 8 (de
mini’s), tot -10, tot -12, tot -14, tot -16 en
tot -18 jaar. De veteranen 35+, 40+, 45+,
50+, 55+ en 60+.
Voor de 18- tot 34-jarigen is er dan het
open toernooi. Dat biedt een overdaad
aan keuzes, wat er meestal toe leidt dat
in veel categorieën niet gespeeld wordt
door gebrek aan belangstelling.
Toernooien zijn dan ook geen ‘big issue’
hier. Met ergens tussen de dertig en de
vijftig deelnemers merk je nauwelijks dat
er een toernooi gespeeld wordt. Finales
worden vaak in eenzaamheid afgewerkt.
Hoe wordt je dubbelkampioen
van de Algarve?
Elk jaar worden de beste dubbelspelers
van de Algarve gehuldigd tijdens een
groots dinergala in een luxe hotel. Lange
speeches (oh ja, Portugees), veel eten en
drinken en langdurige huldigingen van de
kampioenen. Je kunt kampioen worden
door dubbeltoernooien in de Algarve te
spelen en het paar met het beste overall
resultaat wint de beker, dat klinkt logisch.
Twee jaar geleden maakte ik in de
Algarve het volgende mee: Ik had voor de
leut een keer ingeschreven in een 50+
HD-toernooi, samen met mijn HD-partner,
een 60+ Engelse ex-kolonel (met snor en
accent, wat ontbreekt is zijn stokje).
dat ze regionaal kampioen zijn.
Recentelijk ben ik erachter gekomen
waarom dat zo gebeurt: de ‘gemeenteclubs’ worden gesubsidieerd op basis van
hun resultaten in het voorbije jaar, het
aantal kampioenen dus. Door een grote
hoeveelheid aan categorieën te introduceren, heeft elke club veel kampioenen
en is de geldstroom navenant.
Prijzengeld
Een niveau A-toernooi heeft een flinke
prijzenpot: 2000 euro, te verdelen over de
16 inschrijvers, is geen uitzondering. Je
krijgt al geld (eurootje of 5) als je de eerste ronde verliest! Ja, geen typefout, “verliest” staat er en moet er ook staan.
Kennelijk is dat het presentiegeld. Dus je
komt ’s ochtends binnen, schrijft je in
voor zo’n 25 euri en twee uurtjes én een
verliespot later kom je je vijf euro’s ophalen. Zo krijgt iedereen dus wat geld en de
finale gaat om een honderdje of zes. En
dan te bedenken dat in/uit naar eigen
inzicht gehanteerd wordt.
Heerlijke discussies, vooral als het in het
Portugees is.
Drankje na afloop
In Portugal is het gebruikelijk dat de verliezer na afloop van een wedstrijd de
tegenstander als eerste een drankje aanbiedt.
Inspelen
Omdat de 50+ onderbezet was (we
waren de enige deelnemers) nodigde de
organisatie ons uit om bij de 45+ te spelen. Daar waren twee andere koppels,
dus kon er een pouletje van drie gemaakt
worden. Eén wedstrijd verloren we en
voor de tweede wedstrijd kwamen de
tegenstanders niet opdagen. Het hele
toernooi waren we allang vergeten, totdat
we een uitnodiging kregen voor een galadiner van de tennisbond. Aan tafel kreeg
ik te horen dat we tweede geworden
waren, de beker ging weliswaar aan onze
neus voorbij, maar een mooie plaquette
kwam er voor in de plaats.
En als je nu denkt, dat is uitzonderlijk,
niet echt. De club had dat jaar ook een
HD-team ingeschreven voor de competitie, waarin ik ook was opgesteld. We hebben geen wedstrijd gespeeld (bij gebrek
aan tegenstanders), maar werden wel uitgeroepen tot beste HD 45+ team van de
regio. Dikke beker in de kantine met onze
naam erop. Dan begin je toch wat anders
aan te kijken tegen mensen die zeggen
9
Ook al zo’n ander ritueel. Ik vermoed dat
dit uit Engeland komt, maar zeker ben ik
daar niet van.
Net als NL wordt het inspelen afgesloten
met serveren en de toss.
Maar hier is er bij het inspelen een vrij
strikte volgorde. Eerst mini-spel, daarna
inslaan vanaf de baseline, één maal naar
het net om te volleren, dan serveren en
de toss. Het gebeurt regelmatig dat je tijdens de warming-up door je tegenstander
wordt uitgenodigd om te gaan volleren,
iets wat ik nog altijd komisch vind.
Naast het bovenstaande inspelen is het
helemaal niet raar als je, een uur van
tevoren, met een sparringpartner gaat
warmdraaien. Drie kwartier inspelen en
een kwartiertje rust voordat je met de
wedstrijd begint. Ik weet dat professionals
dat doen, maar recreanten op niveautje 6
of 7?
Willem Verschure
e-mail: [email protected]
telefoon: (00351) 968771729
http://www.tenniscarvoeiro.com/
DASH’35 IN DE TOEKOMST
In de afgelopen jaren is er regelmatig
gesproken over en onderzoek gedaan
naar de toekomst van Dash'35.
Belangrijke onderwerpen daarbij
waren de toestand van de banen en
het clubhuis én de mogelijke bouw
van een hal op ons park. Op de algemene ledenvergadering van 5 maart
jl. zijn deze thema’s ook aan de orde
geweest.
Hieronder een overzicht van de ontwikkelingen aan de hand van een
interview met voorzitter Hans Ruben.
Wat zijn de plannen m.b.t. de
banen?
Op dit moment zijn we de enige tennisclub in Dordrecht met alleen maar gravelbanen. Daarmee kunnen we ons onderscheiden t.o.v. andere verenigingen. De
praktijk leert (en uit enquêtes blijkt dat
ook) dat de meeste leden vinden dat je
daar het fijnst op kunt tennissen.
In perioden met veel regen is gravel een
nadeel, maar we zoeken naar een oplossing, waarbij dat probleem voor een
belangrijk deel getackeld wordt. Die denken we te vinden in GRAVEL-PLUS, een
baansoort, die het water sneller afvoert
via geulen aan de zijkant van de baan.
Dat gebeurt grotendeels dankzij het licht
aflopen van de baan (afschot).
Op GRAVEL-PLUS kan je het seizoen
eerder laten beginnen (vanaf 1 maart), je
kunt er langer op door tennissen, en er is
minder groot onderhoud nodig dan bij de
huidige tennisbanen. Nu moeten de
banen elk jaar open gefreesd worden, bij
GRAVEL-PLUS is dat nog maar om de
vijf jaar.
Een renovatie van de banen met
GRAVEL-PLUS lijkt dus de eerste keuze;
die voldoet tevens aan de wens om in de
winter buiten te kunnen spelen, aangezien GRAVEL-PLUS dezelfde speelcondities heeft als canada ten en, in mindere
mate, als smash-court. Zolang het niet
vriest of dooit, kan er gespeeld worden.
In Nederland is dit een nieuwe ontwikkeling, die pas één jaar bekend is. Bij de
tennishal in Zwijndrecht en in
’s-Gravendeel liggen er GRAVEL-PLUSbanen en we volgen hun ervaringen met
grote belangstelling. In Duitsland is GRAVEL-PLUS al wat langer bekend, mogelijk dat we daar ook nog eens een kijkje
gaan nemen.
Een verlengd seizoen
is mogelijk met
GRAVEL-PLUS
De plannen voor een hal lijken
onhaalbaar. Zijn die definitief uit de
wereld?
In het meerjarenbeleidsplan geeft het
bestuur aan te streven naar een vereniging, die het hele jaar open is, een 12maandsvereniging. Daarmee kan de
accommodatie beter benut worden en
zijn er het hele jaar door activiteiten.
Vanuit die visie is een hal onmisbaar:
• de banen zijn altijd beschikbaar, ook als
er buiten niet gespeeld kan worden;
• veel Dashers tennissen in de winter
graag in een hal;
• de tennistraining gaat altijd door, waardoor er een besparing op trainingskosten mogelijk is;
• uit onderzoek is gebleken dat de lokale
overheid/politiek op dit moment, in
tegenstelling tot een aantal jaren geleden, bereid is mee te denken met de
realisatie van een tennishal.
Vier jaar geleden was het bijna zover. De
plannen voor een hal waren zo goed als
klaar, de ambtenaren waren akkoord en
de Sportraad steunde het initiatief. Op dat
moment ging de projectleider van de
Sportboulevard (waar drie tennisbanen
10
gepland waren) er dwars voor liggen met
het gevolg, dat alle seinen op rood gingen en het plan werd afgeblazen. En hoe
is de toestand nu: geen tennisbanen in
de Sportboulevard, en geen hal bij
Dash'35.
Waarom zou een hal nu wel mogelijk
zijn?
Het lijkt er op dat de politiek aan het switchen is. Ex-wethouder Lagendijk is in
actie gekomen met een beleidsvisie op
sportontwikkeling in Dordrecht. Daarbij
lijkt het gemeentelijk standpunt “Geen
cent naar de tennissport” in beweging te
komen. Daarom is de tijd rijp voor een
nieuw plan.
We moeten daarbij natuurlijk afwachten
hoe de nieuwe politieke verhoudingen in
het gemeentebestuur gaan worden: welke
partijen gaan de stad besturen? Maar
hoe dan ook, bij een nieuwe hal is de
tennissport niet selfsupporting meer.
Zonder politieke medewerking kunnen we
die optie dus wel vergeten.
In het kader van het ‘Verenigingshallenplan’ komen er misschien mogelijkheden
voor Dash'35. Daarbij moet uiteraard worden bekeken wie zoiets gaat exploiteren,
is dat de vereniging, of gaan we dat doen
via een stichting. Om op al die vragen
een antwoord te geven gaat een werkgroep opnieuw de mogelijkheden onderzoeken. De bedoeling is dat die voor de
ledenvergadering van november 2010
met een uitgewerkt plan komt, dat de
gemeente (en de Dash'35-leden) over de
streep trekt.
In die werkgroep zitten in ieder geval Wim
Pinkse, voorzitter van de Clubhuis- en
Terreincommissie, en Rob Kaper. Andere
namen hebben we al op het oog, maar
die moeten nog benaderd worden.
Nieuw onderzoek
naar tennishal
DASH’35 IN DE TOEKOMST
Ik sluit niet uit dat we daar ook nog externe experts voor zullen vragen.
Oh ja, als de plannen voor een hal niet
doorgaan is het duidelijk, dan kunnen we
nooit een 12-maandsvereniging worden.
En wat gaan we doen met het
clubhuis?
Dat hangt mede af van wat hierboven
over een mogelijke hal is geschreven. Als
die doorgaat, wordt het clubhuis daarin
geïntegreerd. Indien niet, dan zullen er
geen grote veranderingen op het park
komen. In dat geval zal moeten worden
uitgezocht of er een grote renovatie moet
plaatsvinden, of dat op de plek van het
huidige clubgebouw nieuw gebouwd
moet worden.
Tot die tijd blijven we wel aandacht
besteden aan het normale onderhoud.
Op dit moment wordt bijv. de herenkleedkamer onderhanden genomen.
Eigenlijk is het te gek voor woorden
dat er op 200 m afstand van
Dash'35 een nieuwe accommodatie
voor DLTC wordt aangelegd.
Als Dash’35 hebben we meermalen aangegeven dat er met ons te praten viel.
Kort geleden heb ik opnieuw schriftelijk
aan wethouder Jan Lagendijk voorgesteld om samen met zijn collega van
grondzaken en DLTC om de tafel te gaan
zitten. Helaas geen reactie.
Gesprekken over samenwerking met de
tennishal Schenkeldijk hebben geen
resultaat opgeleverd. Zowel CC als
Dash'35 hebben geen invloed op dat
beleid, omdat die Stichting zelfstandig
opereert.
Zijn er nog plannen m.b.t. tot
samenwerking of fusie met andere
verenigingen?
Er is wel overleg tussen de Dordtse tennisclubs, maar de samenwerking beperkt
zich tot het bespreken van bepaalde problemen waartegen clubs aanlopen in de
hoop een oplossing van een collega-club
te horen. Een samenwerking of fusie
moet m.i. altijd een meerwaarde hebben,
in de geest van 1 + 1 = 3.
Uit de gehouden enquêtes blijkt overigens dat de meeste Dash'35-leden geen
belangstelling hebben voor een fusie.
Ledenaantal stabiel
Bij een teruglopend ledenaantal
ontstaat er een moment dat
bestaande faciliteiten moeten
worden ingekrompen of worden
afgeschaft. Nu hebben we nog een
trainer en groundsman in vaste
dienst. Hoe ziet dat toekomstplaatje er uit?
Het ledenaantal staat wel onder druk,
maar bij onze club is er dit jaar sprake
van een stabilisering. Per 1 januari hebben we slechts één lid minder dan vorig
jaar. De trend is overigens al jaren dat
zo’n tien procent van de leden opzegt, in
het verleden kon dat verlies door nieuwe
aanwas worden gecompenseerd.
Ledenverlies in de laatste jaren kwam
voornamelijk doordat er twee clubs (CC
en Thialf) nieuwe faciliteiten konden bieden. Ook blijkt dat leden soms kiezen
voor een vereniging waar geen vrijwilligerswerk hoeft te worden gedaan (bijv.
TOP Papendrecht). Aan dat laatste hangt
natuurlijk ook een prijskaartje.
Het ledenverloop vindt grotendeels
plaats in de categorie leden, die pas een
of twee jaar lid zijn. Teleurstellend vind ik
het dat we er onvoldoende in slagen om
die leden aan ons te binden. We hebben
daartoe wel verschillende activiteiten ontplooid (Tennis Kennis, racketavond, toernooitjes), maar dat leidt niet altijd tot
11
voldoende resultaat. Ook de leden, die al
wat langer lid zijn, kunnen hier een rol in
spelen.
Wat het hebben van mensen in vaste
dienst betreft, een jaar of wat geleden
zijn we met de groundsman in overleg
geweest over een afvloeiingsregeling,
volgend jaar wordt hij 65. Dat overleg
leidt er toe dat hij de club per 1 april
verlaat. In tegenstelling tot het geruchtencircuit kan ik je melden: hij wordt niet
ontslagen. Zijn vertrek wordt opgevangen
door het inhuren van een extern bedrijf,
dat het baanonderhoud voor z’n rekening
neemt. Met de afvloeiingsregeling voor
de groundsman moet dat binnen de
begroting voor dit jaar worden opgevangen.
Met de andere medewerker in vaste
dienst, onze trainer Peter Paul Passchier,
zijn we in overleg over een gedeeltelijk
andere invulling van zijn functie. Hij blijft
in ieder geval clubtrainer, maar zal misschien wat minder avonden gaan trainen
en in plaats daarvan andere werkzaamheden gaan verrichten. Die gaan dan in
de richting van “parkmanager”; over de
invulling daarvan zijn we nog in gesprek.
Zijn er nog andere zaken te
melden, die met nieuw beleid te
maken hebben?
Als alles goed gaat, is het binnenkort
mogelijk, via elektronische toegangscontrole, om met je pasje het park op te
komen. Een sleutel van het hek is dan
niet meer nodig.
Opvang nieuwe leden
aandachtspunt voor
ledenbehoud
dat
12
JUBILEUMJAAR 2010
Dash’35 bestaat dit jaar 75 jaar. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Ook is het een reden om eens
feestelijk uit te pakken. Het jubileum zal als een rode draad door het komende tennisseizoen lopen (toernooien etc.) en zal uiteindelijk worden afgesloten met de volgende activiteiten:
29 oktober Receptie
Diverse genodigden krijgen de gelegenheid hun felicitaties over te brengen aan het Dash’35-bestuur. Ook de leden zijn
van harte welkom. Het juiste tijdstip zal tijdig bekend worden gemaakt.
30 oktober Dash’35-Reünie
Dit wordt een middag waarbij oud-leden, onder het genot van een drankje, herinneringen kunnen ophalen. Bij mooi weer,
en voldoende animo, zal er ook een balletje worden geslagen. Het geheel wordt afgesloten met een buffet. Uiteraard zijn
ook de huidige leden welkom. Details over aanvang en kosten voor deelname volgen. Hierbij doen wij een oproep op alle
leden om adressen van oud-leden te melden op het volgende e-mail-adres: [email protected]
30 oktober Feestavond met musical
De feestavond, die plaatsvindt in Kunstmin, zal worden geopend met een musical over Dash’35 door Dash’35-leden. De
repetities zijn in volle gang, het belooft een spektakel te worden. Daarna kan er worden gefeest. Sybold, de hal en de
kleine zaal staan tot onze beschikking. Er is muziek voor jong en oud met twee bands en een DJ.
Aanvang musical 20.00 uur.
Aanvang feestavond 21.00 uur.
Toegang voor leden is gratis.
31 oktober Dag voor de jeugd
Details volgen.
Zoals u ziet, er is voor ieder wat wils. Maar... deze activiteiten kosten geld. Veel geld. Daarom zijn we hard op zoek naar
sponsors. Kent u iemand die als sponsor wil optreden, of denkt u zelf aan sponsoring, neem dan contact met ons op,
of stuur een e-mail naar [email protected] of naar één van de andere bestuursleden (zie website www.dash35.nl).
Tot slot is er natuurlijk nog de JUBILEUMLOTERIJ, waaraan iedereen kan meedoen. Voor slechts € 2,50 per
maand speelt u mee én steunt u de jubileumcommissie. Bovendien kunt ook nog leuke prijzen verdienen.
13
TENNIS KENNIS
INFO VOOR NIEUWE
LEDEN C.Q. BEGINNERS
AANMELDINGSFORMULIER
TENNIS KENNIS
van 2009 en 2010
Naast het volgen van tennislessen is het heel belangrijk, dat je je bij Dash snel thuis voelt. Daarvoor werd
jaren geleden door Aat van Lavieren voor nieuwe leden
een activiteit in het leven geroepen waarbij zij samen
met “lotgenoten” werden ingewijd in de geheimen van
de tennissport. Dit initiatief was heel succesvol; leden
die elkaar voordien niet kenden, spelen bijvoorbeeld
nog steeds met elkaar in competitieteams en/of hebben
hun gezamenlijke tennisavond(en). Inmiddels heeft een
aantal 50+ leden deze activiteit op zich genomen.
Let wel: je krijgt géén tennisles. Voor het ontwikkelen
van de basistechniek verwijs ik je naar onze trainers.
Voor ons is het belangrijkste is dat je tijdens een onderling partijtje kennis met elkaar maakt. Daarbij wordt
wel aandacht besteed aan de spelregels, gedragregels
én, niet onbelangrijk, de puntentelling.
Ja, ik doe mee aan TENNIS KENNIS.
Mijn naam is :
..................................................................................................
Ik ben lid vanaf 2009 / 2010
ik heb wel / geen tenniservaring
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Deelnemen aan de TENNIS KENNIS is een service van de club
en dus gratis, zelfs voor ballen wordt gezorgd. Je hoeft slechts
een racket en een goed humeur mee te brengen. Inschrijving
staat open voor hen die in 2010 lid zijn geworden, maar ook
voor hen die in 2009 als lid voor het eerst deel uitmaakten van
de club.
Gewenste aanvangstijd
n
n
n
19.00 tot 20.00 uur*
20.00 tot 21.00 uur*
21.00 tot 22.30 uur*
*Je voorkeur met 1 en 2 aangeven, zodat hiermee bij de indeling
rekening kan worden gehouden.
De dagen worden gehouden op vrijdag van 18.30 - 21.30 uur.
De start is op 16 april, vervolgens 23 april, 7, 14, 21, 28 mei,
4, 11 en 18 juni. Dus niet op Koninginnedag (30 april).
Ik wil graag samen met :
Op de laatste speeldag (18 juni) wordt het programma
afgesloten met een onderling toernooi.
..................................................................................................
..................................................................................................
Wil je meedoen: vul dan het formulier in (bijlage) en zendt dit
per email of post aan het op het formulier vermeld. Ik verwacht
het formulier zo spoedig mogelijk retour (uiterlijk 10 april).
..................................................................................................
Opgave per email naar [email protected] of opsturen
Na ontvangst krijg je van mij
een bericht over de exacte
speeltijden.
aan:
Ad van Zanten
Ik hoop je spoedig te zien.
Noordhoevelaan 24
3319 CH Dordrecht
Met vriendelijke groeten
Ad van Zanten
tel. 078-6162533
15
CODE VIOLATION:
UNSPORTMANLIKE
CONDUCT
Sportiviteit
Het woord is direct afgeleid van
“sport”. Er zijn in het dagelijkse leven
veel woorden die er qua betekenis
aan verwant zijn, maar toch dekt
geen daarvan helemaal de lading.
Eerlijkheid, oprechtheid en onkreukbaarheid bijvoorbeeld doen dat niet.
Gericht op iemands gezicht smashen
als die toch al in een verloren positie
staat, vinden verreweg de meeste
tennissers zeer onsportief. Het kan
niettemin zeer oprecht zijn en de
snelste manier naar de overwinning...
Toch is het een ongeschreven wet,
dat je op die manier een partij niet
wilt winnen. Zelfs op het allerhoogste
niveau wordt het niet door tennissers
en zeker niet door publiek geaccepteerd. Het is namelijk “onsportief”.
Zelfs in contactsporten als voetbal, waarbij de “professionele overtreding” allang
ingeburgerd is, zijn er grenzen. Vooral de
keeper, die zich soms met doodsverachting op de bal moet werpen, wordt
beschermd door de vage regel, dat je
niet onbesuisd op hem mag inkomen.
Wanneer inkomen nou precies besuisd
of onbesuisd is, is helemaal aan de
scheidsrechter.
Maar als de belangen torenhoog zijn,
blijkt sportiviteit een relatief begrip. Zelfs
rolmodellen als Thierry Henri kunnen het
niet nalaten het geluk met de hand een
zetje te geven, als het om kwalificatie
voor het WK gaat. De Fifa probeert met
Fair Play awards wanhopig het tij te
keren, maar zonder succes. En hoe kun
je op de velden in de polder uitbannen,
wat de professionals op TV wel schijnen
te mogen doen?
Bij tennis hebben we gelukkig tot nog toe
weinig reden tot klagen. Verreweg de
meeste professionele tennissers komen
niet veel verder dan een beetje tijdrekken
met blessurebehandelingen. Dankzij de
lijnrechters, umpires en bij grote toernooien het Hawkeye systeem, zijn de
mogelijkheden om je echt onsportief te
gedragen zeer beperkt. Een sliding van
achteren is hooguit bij het wisselen van
speelhelft mogelijk.
De meeste scheidsrechtersstoelen bij Dash 35 hebben
in geen jaren de rechtvaardige druk van umpirebillen
mogen voelen
Maar op amateur niveau zijn de mogelijkheden er des te meer. De meeste
scheidsrechtersstoelen bij Dash 35 hebben in geen jaren de rechtvaardige druk
van umpirebillen mogen voelen. De stoelen horen bij de folklore van het tennis,
maar hebben meestal geen andere functie, dan het vasthouden van het scorebord.
In of uit wordt dan ook bepaald door de
tegenstander. Op het gravel van Dash
hebben we nog het geluk van de afdruk,
die een bewijs kan zijn van de correcte
call van een tegenstander, maar als die
vasthoudt aan zijn beslissing, sta je niettemin met lege handen. Als het verschil
klein is, kunnen een paar gestolen punten zelfs bepalend zijn voor de uitslag
van een wedstrijd.
Bestolen worden van een wedstrijd is
iets wat je lang met je mee kunt dragen.
16
André Agassi beschrijft in zijn boek
“Open” het gedrag van sommige van zijn
collega’s, waarbij hij zelf trouwens openhartig toegeeft dankzij zijn status en een
gelogen verklaring aan een schorsing
ontsnapt te zijn voor het gebruik van
partydrugs.
Een opvallende anekdote is zijn herinnering aan een wedstrijd in zijn jeugd, toen
hij tegen Jeff Tarango speelde. Ze waren
pas 8 en beiden erg gebrand op het winnen. De wedstrijd ging helemaal gelijk
op, tot het in de beslissende supertiebreak op 1 punt aankwam. Wie dat punt
won, had de hele wedstrijd in zijn zak.
Een vlammende passeerslag van Agassi
- ruim binnen de lijnen - leek de uitslag in
zijn voordeel te beslechten. Tot de meesmuilende Tarango halverwege de gang
naar het net besefte dat de uitslag volledig in zijn hand lag. Met een brede grijns
stak hij zijn hand uit en de wedstrijd in
zijn eigen zak, door alsnog: “Uit!” te roepen. Agassi en publiek waren even sprakeloos als machteloos.
Wellicht dat de latere professional
Tarango vaak met heimwee terug
gedacht heeft aan de macht die hij toen
als jeugdspeler ervoer. Als volwassen
speler zijn zijn aanvaringen met scheidsrechters bijna legendarisch, met als dieptepunt een dreigende tweejarige schorsing naar aanleiding van het op
Wimbledon schreeuwen tegen de
scheidsrechter: “You’re one of the most
corrupt officials in the game!”
Echter, toen Tarango tegen de schorsing
in beroep ging, bleek hij wel degelijk te
kunnen bewijzen dat de desbetreffende
scheidsrechter inderdaad meermalen de
uitslagen van wedstrijden had beïnvloed.
De schorsing werd ongedaan gemaakt
en de scheidsrechter voor het leven
geschorst. Voor het bewaken van de
sportiviteit kun je dus zelfs niet altijd op
de scheidsrechters vertrouwen.
http://www.youtube.com/watch?v=GzQ2EwgdXQ
De mythe gaat, dat je op en soms over
het randje moet spelen om de top te
bereiken. Echter, spelers als Mats
Wilander, Stefan Edberg en Patrick
Rafter hebben in het verleden overtuigend bewezen dat sportiviteit en sport
prima samen gaan. Deze 3 toppers
gebruikten alleen hun racket om hun
punt te maken. De primaire functie van
het racket, wel te verstaan.
11 ONSPORTIEVE VOORBEELDEN
Er zijn veel tennissers die wel eens
uit frustratie een racket gebroken
hebben, maar Marat Safin spant wel
de kroon. Zelf schatte in 2005 hij
zijn totale aantal gebroken rackets
op 300 stuks. Inmiddels zal hij de
500 wel gepasseerd zijn.
http://www.youtube.com/watch?v=XrlpJp
Kb0Do
http://www.youtube.com/watch?v=0ETCL53bio
Serena Williams voer in de halve finale
van de US Open hard uit tegen een lijnrechter die haar betrapte op een voetfout. De lijnrechter beweerde dat
Williams zelfs: “I will kill you” gezegd
zou hebben. Het is nergens goed te
horen wat Williams precies zegt, maar
lichaamstaal en gezichtsuitdrukking
doen vermoeden, dat ze in ieder niet:
“Have a nice day!” gezegd heeft...
http://www.youtube.com/watch?v=m_B9
6q9dekI
Ilie Nastase verdiende met zijn gedrag
bijnamen als “Baviaan uit Boekarest” en
Nasty Nastase. “Zo lang ik boos kan
worden, kan ik goed spelen. Als ik goed
speel, kan ik van iedereen winnen. Ik
ben blij dat ik boos kan worden”.
Jimmy Connors was altijd bloedfanatiek
en stond er om bekend alles uit de kast
te halen om wedstrijden binnen te halen
en daarbij de grenzen van sportiviteit op
te zoeken. Hij hield er van het publiek
op te jutten en betrokken te maken bij
de wedstrijd. Of ze nou voor of tegen
hem waren: hij genoot er van. Nog in
1991 wist een 39 jarige Jimmy Connors
de 25 jarige Paul Haarhuis bij de US
Open in een kolkend stadion te verslaan. http://www.youtube.com/watch?
v=r7t5W6SDuEs
Als hij het niet eens was met een call,
maakte hij dat soms duidelijk door de
handgreep van het racket tussen de
benen te steken en obscene bewegingen te maken. Hij maakte ruzie met
scheidsrechters, lijnrechters, de ATP, de
Davis Cup officials en medespelers. Zijn
ruzie met Arthur Ashe ging zo ver, dat
hij 4 jaar na diens dood niet bij de inwijding van het Arthur Ashe Stadium aanwezig wilde zijn.
John McEnroe’s uitbarstingen richting
lijnrechters en scheidsrechters zijn
legendarisch. Kennelijk had hij zichzelf
zelfs op die momenten altijd onder controle, want hij is maar één keer gediskwalificeerd: vlak nadat de regels aangescherpt waren en er slechts 3 in
plaats van 4 “code violations” toegestaan waren. McEnroe bleek niet van de
regelwijziging op de hoogte...
Er zijn talloze filmpjes te vinden van
John McEnroe. Zijn gedrag verleidde 2
comedians tot het uitbrengen van een
succesvolle singe: “Chalk dust - The
Umpire Strikes Back”.
http://www.youtube.com/watch?v=pRQe
59Wl3Gs
Diverse tennissers kreunen tijdens het
tennissen. Het kan een hulpmiddel zijn
om de timing en ademhaling te controleren. Niet kreunende tennissers klagen
echter regelmatig over de excessen.
Ondermeer zou de tegenstander van de
kreuner door het verbale geweld niet
kunnen horen met wat voor effect een
bal geraakt is. Tijdens Wimbledon 1992
werd er dusdanig geklaagd over het
gekreun van Seles, onder andere door
Navratilova, dat Seles in de finale
besloot volledig te zwijgen. Wellicht dat
dat invloed had op de ongewoon dikke
uitslag in het voordeel van tegenstandster Graf.
Veel spelers maken gebruiken van uiteenlopende vormen van tijdrekken.
Blessurebehandelingen zijn favoriet,
maar ook tergend lange voorbereidingstijd voor de volgende service, of juist het
plotseling opsteken van de hand om
aan te tonen dat men niet gereed is om
de service te ontvangen. Federer heeft
recent succesvol gebruik gemaakt van
een toilet break tegen een ontketende
Davydenko.
Becker had er een handje van om op
belangrijke servicepunten de opgegooide bal altijd even terug te nemen.
Becker was er trouwens ook een meester in om via de media tegenstanders te
bespelen. Agassi bekende in zijn boek,
dat hij in 1996 liever de halve finale van
de Australian Open verloor van Michael
Chang, dan de finale tegen Boris
Becker te moeten spelen.
17
Zo erg had Boris
Becker hem inmiddels
getergd via de pers en
door zijn gedrag op de baan, bijvoorbeeld door te flirten met de vriendin van
Agassi. Agassi verloor dan ook opzettelijk van Chang, om maar niet te hoeven
spelen tegen Becker.
Opzettelijk verliezen wordt “tanken” van
een wedstrijd genoemd. Wel vaker laten
spelers opzettelijk een wedstrijd schieten, als deze bijvoorbeeld bij nader
inzien niet zo in hun schema past. Door
toch op te dagen, ontlopen ze een
boete of kunnen ze toch nog even het
startgeld incasseren. Richting publiek,
wedstrijdleiding, sponsoren en (bij amateurs) de tegenstander is dat natuurlijk
niet bepaald sportief. Er zijn geruchten
dat spelers ook wel eens bewust uitslagen manipuleren in verband met het
gokcircuit.
Ook het publiek kan zich onsportief
gedragen en de uitslagen van wedstrijden beïnvloeden. Een 18-jarige Hingis
kon de druk niet aan vanaf het moment
dat het Franse publiek zich als één man
tegen haar en achter Graf schaarde na
een dispuut over een bal. Een paar jaar
later bleek zelfs een killer als Serena
Williams onder diezelfde druk te bezwijken, toen het publiek en masse achter
Henin schaarde. In Davis cup is een
dergelijke vertoning niet ongebruikelijk,
maar dan worden de spelers tenminste
ter plekke ondersteund door coach en
teamgenoten.
http://www.youtube.com/watch?v=AqLr0
0Krd0k
Het dieptepunt van onsportiviteit in het
tennis staat ontegenzeggelijk op naam
van Günther Parche. Deze gestoorde
fan van Steffi Graf kon het niet verkroppen dat zijn favoriete in Grand Slams
gedomineerd werd door de tiener
Monica Seles. Hij besloot zijn heldin te
helpen, door Seles tijdens een toernooi
van achteren neer te steken met een
beenmes. Helaas had zijn absurde daad
succes: hoewel Seles na 2 jaar rust nog
wel terugkeerde in het tennis en zelfs
nog de Australian Open wist te winnen,
kon zij het tennis nooit meer zo domineren als zij als tiener had gedaan.
SPONSORHOEK
Sponsorhoek
ook, maar die heeft later voor een andere sport gekozen, waarin hij aardig ver is
gekomen: skiën. Daarin heeft hij het
nationale team gehaald met wedstrijden
in heel Europa. Ook zijn vrouw komt uit
een sportieve familie, die kwam uit voor
België op de 100 en 200 meter atletiek.
Tennist u zelf ook?
Nee, ik heb een drukke baan en in de tijd
dat ik er nog de leeftijd voor had, was het
bij Dash’35 nog een stuk drukker met de
baanbezetting. Ik zou in die gevallen
waarschijnlijk niet verder dan de bar zijn
gekomen.
Andere hobby’s?
Skiën en culinair uit eten gaan. Een paar
keer per jaar gaan we naar Adelboden
(op 1500m hoogte) in Zwitserland. Dat
ligt aan de noordkant van de bergen,
waardoor het in januari behoorlijk koud
kan zijn. Het voordeel daarvan is weer
wel dat het sneeuwzeker is en je tot
begin mei daar kunt skiën; ook onze
kleinkinderen van 3 en 6 jaar skiën daar
natuurlijk al!
Omdat onze zoon in België woont (hij is
in Nederland accountant) komen we daar
regelmatig. Je hebt daar uitstekende restaurants te kust en te keur. Daar mag ik
graag “een vorkje gaan prikken”.
Naam:
Nico van Pelt
Firma:
Van Pelt Delicatessen
& Catering
Bij een bezoek van koningin Beatrix aan
Papendrecht mochten wij het buffet en
de aankleding verzorgen. Voor al die
activiteiten hebben we achttien medewerkers en een vaste kok in dienst. De
luxe hapjes en broodjes worden gemaakt
in onze winkel in Sterrenburg, voor het
grotere werk hebben we een keuken aan
de Stevensweg.
Waarom sponsort u Dash’35?
Wat doet uw bedrijf?
Wij importeren en verkopen binnen- en
buitenlandse kaassoorten, vleeswaren
en patés, zelfgebrande noten, de wereldberoemde Neuhaus pralinen uit België,
wijnen en delicatessen in het hogere
segment. Daarnaast verzorgen we catering door het hele land.
Omdat we veel klanten en kennissen
hebben bij Dash’35.
Goed bij Dash’35?
Naar mijn idee is het een gezellige familieclub met een goede sfeer, waarbij
iedereen zich thuis voelt.
Kan beter bij Dash’35?
Daar kan ik niet echt iets concreets noemen; wat me wel te binnenschiet is dat
het in deze economisch moeilijkere tijden
voor een club misschien lastiger is om
de (bar)omzet op peil te houden.
Terugloop van het aantal sponsors moet
daarbij ook niet worden uitgesloten.
Sponsort u ook andere
verenigingen?
Wilt u verder nog iets kwijt?
De voetbalvereniging Dubbeldam is mijn
club. Daar heb ik als kind gevoetbald tot
mijn dertigste. Mijn zoon voetbalde daar
Van harte wens ik dat het met de club
heel goed gaat in combinatie met sportieve prestaties.
18
Ook u kunt voor een
VOETVERZORGING
terecht bij:
CORA SCHREUDER
• pedicure
• voet- beenmassage
• voetreflexzonemassage
• schimmelonderzoek
• nagelprothese
V O E T P L U S
BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK
TEL. 6170718
MONARDA 7, DORDRECHT
LICHTREKLAME
ONTWERP
BOUW
MONTAGE
REPARATIE
Egstraat 74 - 3319 LA DORDRECHT
Tel. 078 - 6165017
• Fax 078 - 6164837
www.pikeneon.nl
COLUMN
Isis
Op het kwartier dat we toch altijd al te laat komen.
Maar de kinderkamer was op tijd af. Officieël vierenhalve week
voor de uitgerekende datum. Maar uiteindelijk dus slechts
anderhalve week voor de bevalling.
Bij een controlebezoekje aan de gynaecoloog bleek namelijk
dat mijn bloeddruk iets te hoog was. Geen nood: eerst urine
checken. Dus ik waggelend naar het toilet, langs 2 volle wachtruimtes, met een potje dat overduidelijk voor de urinecheck
was. En daarna weer langs 2 volle wachtruimtes, met een vol
potje. Je laat je gêne wel varen op dat moment.
Hoe dan ook, ik zat tegen een zwangerschapsvergiftiging aan.
Besloten werd om na een week weer te checken. En dus weer
hetzelfde liedje: aan de hartmeter, bloeddruk meten, urine
checken, bloed prikken. Weer net niets, maar niet onschuldig
genoeg om het te laten voor wat het was. De gynaecoloog
meldde wel terloops dat als het niet zou verbeteren, de baby
die vrijdag gehaald zou worden.
Oh.
Drie weken te vroeg.
Oké.
Kijken in mijn agenda wat ik dan heb…
Twee controles en veel urine later is uiteindelijk besloten dat
Baby Verveer tweëenhalve week voor de uitgerekende datum
zou worden gehaald, op maandag 25 januari. Prima, ik werk
graag met een deadline en nu hoefde ik me niet druk te maken
over nachtelijke weeën. Ik zou worden ingeleid. En dus meldde
Echtgenoot en ik ons ’s ochtends in het ziekenhuis om een
baby te krijgen. Na twee keer weeënopwekkende gel kwamen
de weeën goed door. Fijn. Gelukkig hebben ze in het ziekenhuis, behalve goede weeënopwekkers, ook zeer goede pijnstillers en dus heb ik zeker 4 uur zeer blij liggen slapen.
Vervolgens brak om half 9 ’s avonds mijn water. De periode die
erna volgde zal ik de lezer besparen, maar ik kan wel zeggen
dat het ZEER deed. En dat van mijn voornemen om charmant
en elegant te bevallen weinig terecht is gekomen.
Het resultaat mag er echter zijn. Om half elf ’s avonds is onze
dochter geboren en ze is goed gelukt, al zeg ik het zelf. Isis is
een schattig meisje dat alleen huilt als ze honger heeft, een luierwissel nodig heeft of krampjes heeft. Verder slaapt ze door
een carnavalsoptocht heen en heeft ze de verfijnde kunst van
het projectielbraken al aardig onder de knie.
Kortom, ik ben een Zeer Trotse Moeder. Met zeer veel zin in de
lente, waar ik dan op ons mooie park Isis kan showen. En oh
ja, ook nog een potje kan gaan tennissen.
De baby is er...
Niet te laat zoals verwacht, maar te vroeg. Sterker nog, ik had
er verdorie pas net een week zwangerschapsverlof op zitten.
Bikkel als ik ben, had ik namelijk slechts 4 weken voor de uitgerekende datum zwangerschapsverlof opgenomen. Ik heb
immers een zittend beroep en mijn reistijd is minimaal. In principe loop ik binnen 7 minuten wel naar mijn werk, maar met een
hoogzwangere buik en de vreselijke gladheid van deze winter
deed ik er iets langer over. Succesvol, want ik ben geen een
keer onderuit gegaan. Maar het zag er niet charmant uit, zo’n
michelin-mannetje manouvrerend over een spiegelgladde
straat.
De laatste loodjes zijn inderdaad het zwaarst. Afgezien van het
barre winterweer waardoor ik toch meer aan huis gekluisterd
zat, werd ook de helft van het huis nog eens verbouwd. Net
voor kerst onderging de badkamer een grondige metamorfose,
daarna werd de babykamer gebouwd.
Allemaal hartstikke leuk, maar badkameraannemers en kinderkamerklussers (in dit laatste geval vader en schoonvader)
beginnen vaak zo onstellend vroeg. En Echtgenoot en ik zijn
uitslapers. Mijn vader gelukkig ook, maar schoonvader is er
eentje die het liefst om 8.00 h voor je deur staat. Dan-heb-jewat-aan-je-dag-type. Nu konden we het vaak wel uitonderhandelen tot 10.00 h, maar dan moest je in je vrije weekend toch
om 9.00 h opstaan. Ik werd daar heel hormonaal van. En ook
van het feit dat ik mijn sokken en schoenen amper meer aankreeg, vanwege de olifantenenkels. En omvangrijke buik hielp
ook niet mee. Manlief wachtte dan geduldig als we de deur uit
moesten en vroeg liefjes of hij moest helpen. Maar die lol
gunde ik hem ook weer niet. Dus kwamen we steevast een
kwartier te laat.
Vanessa Verveer - van Zanten • moeder
19
TENNISTRAINING
ZOMER 2010
Het zomertrainingseizoen 2010 valt
uiteen in twee periodes, te weten:
1. TOT de zomervakantieperiode:
13 trainingen van maandag 5 april
t/m zaterdag 3 juli 2010
2. NA de zomervakantieperiode:
5 trainingen van maandag
16 augustus t/m zaterdag 18 september 2010. Inhalen gebeurt altijd
in overleg tussen lesklant en trainer.
U kunt via het inschrijvingsformulier schriftelijk of per mail inschrijven voor de volgende trainingspakketten: Het GEHELE seizoen (niet
tijdens zomervakantie) 18 lessen
van 30 of 60 minuten.
Het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend uiterlijk zo spoedig
mogelijk (uiterlijk 1 april 2010) inleveren
bij Els van der Mee.
Speciale groepstraining in groepen van
acht deelnemers op 2 banen (inschrijving
individueel of per groep) voor beginners
(Maak Kennis met Tennis bij Dash’35).
Dash’35 biedt op zaterdagmorgen speciale groepstraining voor beginnende tennissers aan die tegen een speciaal aanmoedigingstarief de eerste beginselen
van de tennissport worden bijgebracht.
De training bestaat uit 18 lessen van 60
minuten. Kosten € 92,- per persoon (excl.
lidmaatschap).
TOT de zomervakantieperiode
13 lessen van 30 of 60 minuten.
NA de zomervakantieperiode 5 lessen
van 30 of 60 minuten.
Verder zijn de volgende
punten nog van belang:
Let op: voor inschrijven groepstraining
jeugd zomer 2010 is een apart inschrijvingsformulier! Betaling geschiedt via
automatische incasso. Opgave voor training kan bij de trainingscoördinator
mevrouw Els van der Mee-Wolst,
Westpier 45, 3331 MK Zwijndrecht, tel.
06-23667231. Bij haar kunt u ook nadere
informatie verkrijgen. Els van der Mee is
tevens bereikbaar om uw eventuele afwijkende wensen met betrekking tot training
te bespreken.
ANTWOORDEN
TENNISQUIZZ
1=A
2=D
3=A
20
Training in de herfstperiode
Deze training heeft plaats op het tennispark van Dash’35 in de periode van
maandag 31 augustus t/m 23 november
2010 (10 lesweken en 3 inhaalweken).
Inschrijven voor de herfsttraining kan
vanaf medio mei.
INSCHRIJFFORMULIER
TE N N I STR AI N I N G ZO M E R
2010
(DIT FORMULIER NIET GEBRUIKEN VOOR SELECTIETRAINING EN/OF TRAINING VOOR DE JEUGD)
De lessen worden gegeven door de clubtrainers volgens de richtlijnen van de VNT (Vereniging van Nederlandse Tennisleraren).
Normaal tarief:
lestijden
14.00 – 23.00 uur
18 lessen
van 1/2 uur
18 lessen
van 1 uur
13 lessen
van 1/2 uur
(tot zomervak.)
13 lessen
van 1 uur
(tot zomervak.)
PRIVÉLES
n € 326,00
n € 652,00
n € 255,00
n € 510,00
n € 90,00
n € 180,00
GROEPSLES (2 pers.)
n € 163,00
n € 326,00
n € 128,00
n € 255,00
n € 45,00
n € 90,00
5 lessen
5 lessen
van 1/2 uur
van 1 uur
(na zomervak.) (na zomervak.)
GROEPSLES (3 pers.)
n € 217,00
n € 170,00
n € 60,00
GROEPSLES (4 pers.)
n € 163,00
n € 128,00
n € 45,00
Dagtarief:
lestijden
08.00 – 14.00 uur
18 lessen
van 1/2 uur
18 lessen
van 1 uur
13 lessen
van 1/2 uur
(tot zomervak.)
13 lessen
van 1 uur
(tot zomervak.)
PRIVÉLES
n € 294,00
n € 587,00
n € 230,00
n € 460,00
n € 81,00
n € 162,00
GROEPSLES (2 pers.)
n € 147,00
n € 294,00
n € 115,00
n € 230,00
n € 40,00
n € 81,00
5 lessen
5 lessen
van 1/2 uur
van 1 uur
(na zomervak.) (na zomervak.)
GROEPSLES (3 pers.)
n € 196,00
n € 153,00
n € 53,00
GROEPSLES (4 pers.)
n € 147,00
n € 115,00
n € 40,00
De vermelde kosten zijn de kosten per persoon. Zie verder de bijgevoegde verklaring. De gewenste les duidelijk met een kruisje aangeven a.u.b.
Betaling van de lessen geschiedt door automatische incasso.
Naam ondergetekende :
....................................................................................................................................................................................... M / V
Adres :
............................................................................................................................................. Geb.: .........................................
Postcode / plaats :
............................................................................................................................................... Tel.: .........................................
E-mail adres :
......................................... Mobiel: .........................................
Bank/girorekeningnummer: .......................................................................................... Bondsnummer (indien bekend): .........................................
Tenniservaring : n Geen
n Weinig
n Veel
Speelsterkte : .........................................................................
Wil les samen met : ...................................................................................................................................................................................................
NB: Iedere deelnemer dient ook persoonlijk een aanmeldingsformulier in te zenden, anders geschiedt incasso van groepsles bij ondergetekende.
Beschikbaar op : M A A N DA G
n ochtend
n middag
n avond
D I N S DA G
W O E N S DA G
D O N D E R DA G
V R I J DA G
Z AT E R DA G
n ochtend
n middag
n avond
n ochtend
n middag
n avond
n ochtend
n middag
n avond
n ochtend
n middag
n avond
n ochtend
Aankruisen wat van toepassing is.
Opmerkingen : .................................................................................................................................................................................................
Door ondertekening van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met de trainingsvoorwaarden en betaling per automatische incasso.
Datum : .................................................. Handtekening : ...............................................................................................................................
Formulieren dienen UITERLIJK 26 MAART 2010 te worden ingeleverd bij de trainingscoördinator:
mevrouw Els van der Mee-Wolst, Westpier 45, 3331 MK Zwijndrecht
De trainingstijden worden vanaf medio maart 2010 gepubliceerd op de website van Dash’35
(www.dash35.nl) onder nieuws per onderwerp ‘training’ en schriftelijk in de
hal van het clubgebouw. U wordt derhalve niet persoonlijk geïnformeerd.
21
VAN DE VERENIGINGSADMINISTRATIE
Opzeggingen
Nieuwe Jeugdleden
C. Aardoom, V. Akbarsing, M. Baanvinger, H. Bais, I. Bakelaar, M.D. de
Bakker, A. van Beest, K.J.R. Bender, D. Biemond, A.E. Blokland,
E. Borgerding, H. Bos, I. osma, B. de Bot, A. Broeders, T.E.J. van den
Broeke, R. Brouwer, B. Chervet, R. Cornelissen, K.L. Diekhuis, E.S.
Diekhuis, T.T. Diekhuis, J. van Dijk, N.A.E. Dikmans, H. Dikmans-de
Lange, P. van de Donk, L. Dooren, D.L.O. Drop, A. Durinck, K. Elzevier,
G. Epenhuijsen, K. Fergusson, G. v/d Graaf, L.A.B. Goedbloed, C. de
Grauw, J. Groeneweg, van Hal, A. Grootheest, S.El Mtahy,
M. Hallensleben, C. Hartgers, M.E. Hartgers, A. Heeren, L. den Held,
N. Hoofdman, G. Hofstede, J. Hu, J. Hu, J. Hu, M. Hu, S. Hu, Y.Y. Hu,
Y.Z. Hu, K. Huyzer, Jansen-Prins, N. van Kapel, S. van Kapel,
G. Karstens-Rutgers, E. Kerkhoven, C.A. Krijgsman, Y. van Krimpen,
M.M. van Lommers, E.G. van Lonkhuizen, J. Lupescu, P. Marcus,
J.W. Markesteijn, J. Mourik, F. van Noort, C. Obispo, J. Oudman,
D. Ooyen, M.E.W. Oudman, G. van Pelt, T. Pieters, B. Pietes, S.I. van
der Pol, M.A. Reniers, C.J.M. Rieff, H. Roessel, J. Ros, L. Schreurs,
P. Singh, M. Slingerland, L.E.L. Spaans, K. Stevers, C.G. Taartmans,
R.J.C. Tonnaer, R. Uijtterlinde, M. van Velzen, R. Verwer, E. Vecht,
J. Visser-Stegeman, R.M.S. Viveen, K. van der Vlies, J.G.H. van der
Wees, A.E.T. Wepster, F. Willems, T.M. Willemstein, D. van Wingerden,
H. Wismeijer, S. van Wort, M. Wouterse, M. Zwaag, A. Zweep-Prins
W. Abeddar, E. Adriaansens, B. Al-Diwan, S. Al-Diwan, K. Alleijn,
F. Amperse, Y. Chibrani, N. Delgado, B. Delgado, J. Eland, S. El Omari,
T. van Essen, S.El Omari, M. Faraji, B. Göker, M. Hoogerwerf,
W. Hoogerwerf, M. Kourouma, S. Gülen, S. Heeren, J.Mampaey,
M. Maic, U. Maric, J. Ruben, C. de Ruiter, L. Schot, S. Sevinc, H. Tan,
M. Toure, E. Yilmaz, Y. Yilmaz
Nieuwe Seniorleden
K. Alleijn, M.M. van den Broucke, S. Cohen, J. Delgado, E. Flier,
I.H. Kommer, D.E. Meyer, D.P. Nainggolan, S. Oranje, V. Reddy, K. Pap
v.d.Reijden, E. Reiziger-Jongeling, A. Stevens, M. Willems, I.S. Wirjo
Wijzigingen lidmaatschap
Wijzigingen van het lidmaatschap voor enig verenigingsjaar
dienen vóór 1 december bij de coördinator verenigingsadministratie te worden gemeld.
Wij willen u erop wijzen dat wijzigingen of opzeggingen die
wij na 1 december 2010 ontvangen, pas verwerkt worden in
het verenigingsjaar 2012.
Contributietabel 2010
Soort lid
Leeftijd
Tenniskids, incl. training
Jeugd, incl. training
Junior
Jong Senior
Senior
Ochtendlid
t/m 8 jaar
9 t/m 12 jaar
13 t/m 17 jaar
18 t/m 22 jaar
vanaf 23 jaar
vanaf 23 jaar
Niet spelend lid
Donateur
Erelid
Entreegeld nieuwe leden
t/m 17 jaar
vanaf 18 jaar
Bedrag
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
op/na 01-01-2002
van 01-01-1998 t/m 31-12-2001
van 01-01-1993 t/m 31-12-1997
van 01-01-1988 t/m 31-12-1992
vóór 01-01-1988
vóór 01-01-1988
Geen lid KNLTB (geen stemrecht)
€
€
€
€
€
€
93
150
93
114
150
114
€ 40
€ 40
€ 40
geboren op/na 01-01-1993
geboren vóór 01-01-1993
€ 15
€ 30
op hetzelfde postadres
op hetzelfde postadres
€7
€ 10
Korting gezinsleden
2e gezinslid
3e en volgende gezinslid
Coördinator ledenadministratie
Edwin Kleiweg • Stormrand 55, 3362 JJ Sliedrecht • Email: [email protected] • Tel.: 0184-410765
23
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
KNLTB
KNLTB
KNLTB
KNLTB
KNLTB
KNLTB
Lid KNLTB
Lid KNLTB
2010
BOMVOL
ACTIVITEITEN
VOOR JEUGD
Eind
februari verdween
de
sneeuw
en
lagen
twee bergen nieuwe gravel
te wachten.
In maart moest
de vorst uit de
grond. Daarna kon
worden begonnen aan
het ‘frezen’. Als alles lukt
zoals gepland (uitvlakken, lijnen leggen, netpalen monteren en
netten ophangen), liggen onze
gravelbanen er hopelijk weer net
zo goed bij als de laatste jaren.
We gaan buitenspelen! De tenniscompetities beginnen met Pasen. De zaterdagcompetitie start 3 april (3+10+17+24
april, 15+29 mei, (5 juni?). De zondagcompetitie start op maandag! 2e
Paasdag (5+11+18+25 april,16+30 mei).
Zoals gebruikelijk bij onze sterke tennisvereniging zal het park in april en mei in
de weekend´s vol zijn met competitiespelers (leuk+leerzaam om naar te kijken).
Soms kun je op zaterdagochtend of
zondagavond toch nog ‘vrijspelen’.
Dash´35
meenemen!!!!! We
zullen ook
proberen het
Dash´35-Open
Jeugdtoernooi te
reanimeren.
De woensdagmiddagen wordt het druk.
(7+14+21+28 april, 19+26 mei, (2 juni?).
Dash´35 heeft in de jeugdcompetitie en
3/4-tennis dit jaar zes teams! In de
Dordtse miniveldcompetitie doen we ook
mee. In de 3/4 en miniveld worden
‘enkelpartijtjes’ gespeeld op aangepaste
banen, met aangepaste spelregels en
telling, zodat daar de ouders weer moeten helpen met tellen en noteren en de
tijdcontrole.
In juni gaan we weer ‘vriendje en vriendinnetje’ zaterdagje doen en op een
zondag het Junior-Senior-toernooi. Dan
mag je iemand die geen lid is van
24
In september gaat de
Schenkeldijkhal weer open en kan men
meedoen met de wintercompetitie.
Dit kan naast de herfstcompetitie op
zondag, die eind september start en de
laatste jaren groeit. Op woensdag in de
herfstvakantie wordt gespeeld om de
‘Herftscup’ tegen de andere tennisverenigingen uit Dordt.
Kortom, als je niet meedoet aan de voorjaarscompetitie is er nog zat te doen en
zullen Kyra Bias, Gé Heijnen, Maaike de
Groot, Janneke Ruben en Marchien
Aardse je helpen om er een fantastisch
tennisjaar van te maken in dit speciale
jubileumjaar.
Succes, de JC van Dash´35

Vergelijkbare documenten

Dash Inside 02-2010

Dash Inside 02-2010 mw C. van Heelsbergen, Oranjestraat 15a 3312 VG Dordrecht, tel. 06 - 5339 98 86

Nadere informatie