Brochure FreshFilters - Edu

Commentaren

Transcriptie

Brochure FreshFilters - Edu
Leveringsprogramma 2014
Inhoud
Algemene informatie…………........………………………………………………………..2
3
Overdruksystemen………………………………………………………………………………………
Service van A tot Z…………………………………………………………………………………… 4
Wetgeving NEN4444…………………………………………………………………………6
Overdruksystemen…………………………………………………………………………………….6
Signalering……………………………………………………………………………………………. 6
Installatie………………………………………………………………………………………………..6
6
Filters en gebruik………………………………………………………………………………………..
Etikettering…………………………………………………………………………………………….. 6
7
Filters voor elk overdruksysteem………………………………………………………......
P1 en P2 filters……………………………………………………………………………………….. 7
P3 filters…………………………………………………………………………………………………7
Koolfilters………………………………………………………………………………………………..8
Kwaliteitswaarborging……………………………………………………………………………….. 9
9
Stapelhoogtes en bestelnummers…………………………………………………………..
BMAir MAO3/8/10 filters…………………………………………………………………………….. 9
BMAir MAO4/5/6/7 filters……………………………………………………………………………. 10
11
BroAir 2001/2002HD filters…………………………………………………………………………….
12
BroAir 2004 filters…………………………………………………………………………………………
FFMultibox filters…………………………………………………………………………………….. 13
14
FFM10 filters……………………………………………………………………………………….
FFTube filters…………………………………………………………………………………………. 15
FFBox filters………………………………………………………………………………………….. 16
17
Freshfilter overdruksystemen…………………………….………………………………….
FFController 2000…………………………………………………………………………………… 17
FFController 5000………………………………………………………………………………………19
FFBox………………………………………………………………………………………………….. 21
FFM10…………………………………………………………………………………………………. 25
29
FFMultibox…………………………………………………………………………………………………
FFTube………………………………………………………………………………………………… 33
Bijlage: Prijslijst
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 2
Overdrukfiltersystemen
Overdrukfiltersystemen van Freshfilter
worden gebruikt op grondverzetmachines of ander mobiel materieel om
de machinist te beschermen tegen
verontreinigde stoffen en gassen, welke
vrijkomen bij saneringen, sorteerhallen of
compost-verwerking.
Om te voorkomen dat buitenlucht de cabine
binnentreedt, wordt er een kunstmatige (maar
relatief kleine) overdruk in de cabine gecreeërd
zodat alle lucht langs de overgebleven kieren
naar buiten stroomt.
De benodigde lucht voor deze overdruk wordt
altijd door het filtersysteem geleid, zodat deze,
afhankelijk van de geinstalleerde filters,
gevrijwaard wordt van verontreinigde en
gevaarlijke stoffen teneinde de machinist te
beschermen
Freshfilter levert conform de wettelijke
bepalingen, die zijn samengebracht in de
NEN4444, overdruksystemen en filters conform
de de geharmoniseerde Europese normen
EN779, EN1822 en EN12941.
Onze innovatieve producten, die wij uitsluitend
in eigen huis ontwikkelen en produceren, staan
garant voor een hoogwaardig maar vooral veilig
werkklimaat voor u of uw personeel.
Met onze snelle filter leveranties, gepaten–
teerde systemen en uitgebreide dealernetwerk
is Freshfilter de beste keus voor al uw
overdrukmateriaal.
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 3
Verontreinigde lucht
Gefilterde lucht
(Weglekkende) overdruk
Verontreiniging
Gefilterd
Service van A-Z
e-Filterstore
In onze webshop kunt u wel heel makkelijk
filters bestellen! Bestaande klanten kunnen na
een verificatie inloggen in de webshop, en
krijgen een hele digitale catalogus te zien
waarin de verschillende filtertypes en units
overzichtelijk naast elkaar staan. Met enkele
drukken op de knop zijn de filters besteld en de
volgende dag in huis!
Snelle leveranties
Door gebruik te maken van meerdere
transporteurs, kunnen wij u altijd snel
beleveren. Onder meer nachtleveranties zijn
mogelijk (nachtbox vereist).
Soms kan het voorkomen dat door omstandigheden op het laatste moment alsnog nieuwe
filters benodigd zijn. De 24 uurs leveringen of
nachtleveranties zijn dan niet snel genoeg ter
plaatse. Wij hebben altijd een chauffeur standby staan, zodat de zelfde dag binnen een
aantal uur de filters alsnog op locatie zijn.
Dealerlocaties door heel Nederland
Met dealers door heel Nederland kunnen wij u
altijd met de grootste zorg en snelheid helpen.
Bijna al onze dealers hebben de courante filters
op voorraad liggen, zodat ze u kunnen helpen
met filterplaatsing of vernieuwing.
Onze dealers worden daarbij nauwkeurig op de
hoogte gehouden van de actuele stand van
techniek, zodat ze u altijd van de juiste
informatie kunnen voorzien. Kijk voor een
dealeroverzicht op onze website.
Filteradvies
Vaak is het de taak van de opdrachtgever om te
achterhalen welke filters geplaatst moeten
worden. Dit zorgt in veel gevallen voor
onduidelijkheid. Wij kunnen aan de hand van de
aanwezige verontreiniging een filteradvies
uitbrengen. Met ruim 500 soorten giftige stoffen
in onze database zijn we perfect op de hoogte
van de te gebruiken filter. Uiteraard proberen
we dit zo transparant mogelijk te houden, bij
ons kunt u een gratis filterwijzer aanvragen, met
daarop de meest voorkomende stoffen.
Montagehulp
Ook de montage van de overdrukunit kunnen
wij verzorgen, inclusief het afdichten van de
cabine. Vaak wordt het belang van een goed
afgedichte cabine onderschat; met onze eigen
monteurs, servicebus maar ook een netwerk
aan (ervaren) ZZP’ers, kunnen wij altijd het
complete traject van levering tot opbouw en
keuring verzorgen.
Filterplaatsing en afvoer
Door de verschillende soorten verontreinigingen
is het zaak dat u weet wat u aan het doen bent
bij het vervangen van de filters. Freshfilter kan
voor u de filtervervanging verzorgen, evenals
de afvoer van de gebruikte filters (chemisch
afval). Met ons geautomatiseerde systeem
kunnen wij u kosteloos elke 3, 6, of 12
maanden een emailreminder sturen voor de
filtervernieuwing.
Onderhoud
Naast het plaatsen van vervangende filters zijn
er ook aantrekkelijke tarieven voor het totale
onderhoud van overdrukunits. Hierdoor bent u
altijd zeker van een perfect werkend systeem,
incl. een geldige keuring, digitaal opvraagbaar
logboek, juiste filterafvoer en plaatsingsservice,
precies op de momenten dat het nodig is. Ook
voor andere merken kunnen wij het totale
onderhoud overnemen.
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 4
Eisenpakket NEN4444
Sinds 2010 is in Nederland de NEN4444
van kracht, het betreft een richtlijn die
specifiek is gericht op het gebruik van
overdruksystemen in de praktijk en stelt
eisen aan de installatie, signalering en
filters.
Overdruksystemen
•! De overdruk in de cabine is meer dan 100
Pa. Indien meer dan 300 Pa moet er een
mogelijkheid zijn om de ventilator terug te
regelen
•! Om een contacttijd van het koolfilter te
garanderen, ligt de totale luchtopbrengst
tussen de 40m3 en 120m3 per uur.
•! De overdrukinstallatie is zodanig ontworpen
dat de uit de omgeving aangezogen lucht
alleen via het filterpakket in de werkruimte
kan komen.
•! De elektrische installatie van de overdruk–
installatie voldoet aan de NEN-ENIEC60204-1. CE markering (conform de
machinerichtlijn) is aanwezig op de unit en
controller; op filters niet van toepassing, deze
voldoen aan geharmoniseerde normen.
Signalering:
•! Er is een groene indicatie aanwezig waaraan
vanaf de werkplek kan worden gezien of de
overdrukinstallatie in gebruik is en er filters
zijn gemonteerd.
•! Indien er koolwaterstoffen detectieapparatuur
voorhanden is (verplicht bij gebruik koolfilters), geeft deze een alarmering boven de
5PPM grenswaarde.
•! Er is een voorziening aanwezig die het
actuele drukverschil weergeeft, en een
optisch en akoestisch signaal geven indien
deze de grenswaardes overschrijdt.
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 5
Installatie:
•! De plaats waarop de overdrukinstallatie is
geïnstalleerd vormt geen belemmering voor
de normale werkzaamheden in de cabine.
•! De inlaatopening van de overdrukinstallatie is
zodanig geplaatst dat het aanzuigen van
uitlaatgassen wordt vermeden
•! De uitlaatopening van de overdrukinstallatie
in de cabine is zodanig geplaatst dat deze
niet zorgt voor een hinderlijke luchtstroom.
•! De bewakingsapparatuur is zodanig
geïnstalleerd dat de door de apparatuur
afgegeven waarde op de werkplek kan
worden waargenomen.
•! Het klimaatbeheersingssysteem kan alleen
maar lucht aanzuigen via de overdrukunit.
Indien met directe doorvoer gemonteerd,
beschikt het system over een recirculatie
stand. Airconditioning is niet van toepassing,
zolang de werktemperatuur in de cabine
onder de geldende arbo normen blijft
Filters en gebruik
•! P1 en P2 stoffilters conform EN779
•! P3 stoffilters conform EN1822, per stuk
getest op lekkages
•! Koolstoffilters conform de testmethode
EN12941 (indeling ABEK), prestatie-eis van
toepassing. In de praktijk betekent dit bij de
gegeven luchtstroom altijd ten minste 10Kg
filters.
•! Een logboek dient bijgehouden te worden
met de draaiuren van de filters en unit,
filteronderhoud, etc.
Etikettering:
•! De overdrukinstallatie heeft aan de
buitenzijde het waarschuwingsteken W01
evenals een zichtbare waarschuwing voor
het gebruik van de juiste PBM’s
•! De geïnstalleerde filters hebben een etiket
waarop het type filter, filterklasse, fabrikant
en de installatiedatum op staan genoteerd.
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 6
Filters voor elk
overdruksysteem
Grofstoffilters
Voor de filtering van groffe stofdeeltjes, levert
Freshfilter P1 en P2 filters. Deze filters zorgen
dat partikels met een grote van 4 micron van
red. 50% tot 90% efficiency worden gefilterd.
Hieraan wordt conform de EN779 de
classificatie F5 tot F9 gegeven.
De grofstoffilters zorgen ervoor dat de P3
absoluutfilters geen beschadigingen oplopen
en/of niet zo snel verzadigen. Ook in geval er
alleen koolfilters worden gebruikt in een
toepassing, is het raadzaam er een P1 of P2
filter voor te zetten, daar dit vroegtijdige
verstoppingen van het koolfilter door stof–
deeltjes tegen zal gaan.
Met behulp van een paraffinetest worden op een testbank
EN1822 filters per stuk op lekken gecontroleerd.
Absoluutfilters
Conform de EN1822 produceert Freshfilter H13
absoluutfilters (ook wel P3). Anders dan bij de
grofstoffilters, worden deze per stuk getest op
lekdichtheid, en worden geleverd met een testcertificaat. Hierop staat aangegeven hoe het
filter is getest en onder welke condities.
Zware metalen en asbestdeeltjes worden door
een dit P3 filter afgevangen, en daarom wordt
dit filter vaak toegepast bij sloopwerken.
Omdat dit filter zeer fijngevoelig is voor
beschadigingen wordt altijd aangeraden een
grofstoffilter (P1 of P2) voor dit filter te
monteren. De groffere delen worden zodoende
voorgefilterd en kunnen niet door het P3 filter
scheuren.
Elk klein gaatje in ofwel de verlijming van het filter of het
filterdoek laat een zichbare rookpluim achter waardoor de
tester kan zien of het filter moet worden afgekeurd (en
vernietigd).
Uitspoelbare stoffilters
Tevens produceren we op aanvraag voor de
FFMultibox serie speciale H10 filters. De filter
filtergradatie hiervan ligt tussen P2 en P3 filters
in. Dit speciale filter heeft een uitspoelbaar
medium met teflon coating, voor extreem
stoffige situaties. De teflon laag is daarbij
tevens anti statisch, zelfs vochtige stofdeeltjes
blijven niet aan het filterdoek plakken. I.c.m. de
zelfreinigende eigenschappen van de
FFMultibox zorgt dit voor een ongekend lange
standtijd!
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 7
Het testcertificaat van het filter geeft aan onder welke
condities het filter is getest en door wie.
Koolfilters
Bij bodemsaneringen komen vaak giftige
dampen vrij, welke op de lange termijn zorgen
voor ernstige schade aan uw luchtwegen. Voor
deze toepassing leveren wij koolstoffilters.
Actieve koolstof (afkomstig van turf, steenkool
of kokos-schil) heeft een enorm oppervlakte, en
kan hierdoor organische stoffen adsorberen.
Anorganische dampen worden afgevangen met
speciale geïmpregneerde kool. Aan deze
geactiveerde kool is een chemische substantie
toegevoegd, om door middel van chemsorptie
(in plaats van adsorptie), deze dampen af te
vangen.
De EN12941 zorgt voor een duidelijke indeling
voor verschillende chemische substanties en
hun ad/chemsorptie-eis.
•! A: Geactiveerde kool
•! B: Geïmpregneerd kool voor afvangst van
anorganische dampen
•! E: Geïmpregneerd voor afvangst van zuren
•! K: Geïmpregneerd voor afvangst
ammoniakverbindingen
Uiteraard kunnen we ook koolstoffilters leveren
die meerdere chemische substanties bevatten,
zoals bijvoorbeeld ABEK koolstoffilters.
Door onze jarenlange expertise op het gebied
van koolstof kunnen wij een perfect advies
uitbrengen met de te gebruiken koolstof; omdat
elke situatie anders is, voeren wij alleen al ruim
25 verschillende soorten (geïmpregneerde)
kool, elk met een specifieke toepassing! Elk
type ligt op voorraad en is zodoende snel te
beleveren.
Freshfilter vult koolstoffilters als enige
producent van overdrukfilters onder enorme
druk, waardoor er in vergelijk met filters van
andere merken ruim 10% meer koolstof in gaat.
Kwaliteitswaarborging
Per serienummer
Door ons geautomatiseerde systeem kunnen
we aan de hand van het serienummer op het
filter altijd het juiste lotnummer (kool) of
stukstest (H13) digitaal opvragen. De
geschiedenis van bijvoorbeeld een koolstoffilter
is zodoende tot aan de kokosnootschil of de
steenkolenmijn te herleiden!
BMAir MAO3/8/10 filters
595x395mm
Stapelsysteem
De MAO10 is een stapelsysteem met een
vulhoogte van 250mm. Deze 250mm dient ook
altijd te worden opgevuld, hetzij met alleen
filters, of een combinatie van filters en
vulramen.. De MAO3 en 8 hebben een
vulhoogte van resp. 100 en 200mm, waarbij de
MAO3 eigenlijk alleen geschikt is voor
stofsaneringen.
Op aanvraag is voor de MAO10 ook een
200mm hoog koolfilter leverbaar (22Kg.)
Veelgebruikte combinaties
Hiernaast staan een aantal vaak toegepaste
combinaties voor de MAO10 met daarbij de
typenummers.
!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!"##$%&&
!"#$%&'&(&"
!"#)*+,+*&-.*"
!"/)*+,+(&0"
'()%#*+,&&
!"#$%&'&(&"
!"#)%&'&*&-.*"
!"#)*+,+*&-.1"
!"#)*+,+*&-.(,"
!"##$%&-&.)%#*+,&
!"#)%&'&*&-.*"
!"#)*+,+*&-.1"
!"#)*+,+*&-.(,"
!"/)*+,+(&0"
Typenummer
VF604050EU5
Omschrijving
FRESHFILTER P1 Stoffilter
Toepassing
MAO 3/8/10 - Grofstoffilter
595*395*50
VF593950EU7
FRESHFILTER P2 Stoffilter
MAO 3/8/10 - Fijnstoffilter
595*395*50
VF593950EU13
FRESHFILTER P3 Stoffilter
MAO 3/8/10 - Asbestfilter
595*395*50
KF593910A
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter A
MAO 3/8/10 - 11 Kg. kool A
595*395*100
KF593910AB
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter AB
MAO 3/8/10 - 11 Kg. kool AB
595*395*100
KF593910ABEK
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter ABEK
MAO 3/8/10 - 11 Kg. kool ABEK
595*395*100
KF593910AK
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter AK
MAO 3/8/10 - 11 Kg. kool AK
595*395*100
KF593910AX
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter AX
MAO 3/8/10 - 11 Kg. kool AX
595*395*100
KF593915A
FRESHFILTER 17 Kg. Koolfilter A
MAO 8/10 - 17 Kg. kool A
595*395*150
KF593915AB
FRESHFILTER 17 Kg. Koolfilter AB
MAO 8/10 - 17 Kg. kool AB
595*395*150
KF593915ABEK
FRESHFILTER 17 Kg. Koolfilter ABEK
MAO 8/10 - 17 Kg. kool ABEK
595*395*150
KF593915AK
FRESHFILTER 17 Kg. Koolfilter AK
MAO 8/10 - 17 Kg. kool AK
595*395*150
KF593915AX
FRESHFILTER 17 Kg. Koolfilter AX
MAO 8/10 - 17 Kg. kool AX
595*395*150
VR604050
Leeg vulraam h = 50 mm
MAO3/8/10 - Vulr. h = 50 mm.
595*395*50
VR604010
Leeg vulraam h = 100 mm
MAO8/10 - Vulr. h = 100 mm.
595*395*100
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 9
Afm (mm)
!
!
!
!
!
Stapelsysteem
!
De
MAO5 is een stapelsysteem met een
!
vulhoogte
van 250mm. Deze 250mm dient ook
!
altijd
te worden opgevuld, hetzij met alleen
!
filters,
of een combinatie van filters en
!
vulramen.
De MAO4 en MAO6/7 is eenzelfde
!
systeem,
maar
dan met een vulhoogte van
!
resp.
100mm en 130mm.
!
!
!Dun P1 en P3
I.v.m.
de lage vulcapaciteit van de MAO4 unit,
!
vervalt
het P1 filter bij een kool/P3 combi.
!
!Plaats ter bescherming van het P3 filter een
voorstrook.
!
BMAir MAO4/5/6/7
Fijnstof
- VR606010
- VF606050EU5
- KF595910A
Gassen + fijnstof
- VF606050EU5
- VF595950EU7
- VF595950EU13
- KF595910A
595x595mm
Veelgebruikte combinaties
Hiernaast staan een aantal vaak toegepaste
combinaties met daarbij de typenummers.
Typenummer
VFM579015EU3
Omschrijving
FRESHFILTER VOORSTROOK
Toepassing
MAO4/5 – Voorstrook EU3
Afm (mm)
570*90*15
VF606050EU5
FRESHFILTER P1 Stoffilter
MAO 4/5 - Grofstoffilter
595*595*50
VF606030EU5
FRESHFILTER P1 Stoffilter
MAO 4/5 - Grofstoffilter (dun)
595*595*30
VF595950EU7
FRESHFILTER P2 Stoffilter
MAO 4/5 - Fijnstoffilter
595*595*50
VF595930EU7
FRESHFILTER P2 Stoffilter
MAO 4/5 - Fijnstoffilter (dun)
595*595*30
VF595950EU13
FRESHFILTER P3 Stoffilter
MAO 4/5 - Asbestfilter
595*595*50
VF595930EU13
FRESHFILTER P3 Stoffilter
MAO 4/5 - Asbestfilter (dun)
595*595*30
KF595970A
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter A
MAO 4/5 - 10 Kg. kool A
595*595*70
KF595970AB
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AB
MAO 4/5 - 10 Kg. kool AB
595*595*70
KF595970ABEK
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter ABEK
MAO 4/5 - 10 Kg. kool ABEK
595*595*70
KF595970AK
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AK
MAO 4/5 - 10 Kg. kool AK
595*595*70
KF595970AX
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AX
MAO 4/5 - 10 Kg. kool AX
595*595*70
KF595910A
FRESHFILTER 16 Kg. Koolfilter A
MAO 5 - 16 Kg. kool A
595*595*100
KF595910AB
FRESHFILTER 16 Kg. Koolfilter AB
MAO 5 - 16 Kg. kool AB
595*595*100
KF595910ABEK
FRESHFILTER 16 Kg. Koolfilter ABEK
MAO 5 - 16 Kg. kool ABEK
595*595*100
KF595910AK
FRESHFILTER 16 Kg. Koolfilter AK
MAO 5 - 16 Kg. kool AK
595*595*100
KF595910AX
FRESHFILTER 16 Kg. Koolfilter AX
MAO 5 - 16 Kg. kool AX
595*595*100
VR606010
Leeg vulraam h = 100 mm.
MAO 5 - Vulr. h = 100 mm.
595*595*100
VR606030
Leeg vulraam h = 30 mm.
MAO 4/5 - Vulr. h = 30 mm.
595*595*30
VR606050
Leeg vulraam h = 50 mm.
MAO 4/5 - Vulr. h = 50 mm.
595*595*50
VR606070
Leeg vulraam h = 70 mm.
MAO 4/5 - Vulr. h = 70 mm.
595*595*70
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 10
BroAir 2002HD filters
565x165mm
Sleuvensysteem
De 2002HD is een sleuvensysteem met 3
sleuven. De eerste sleuf is 80mm breed en de
laatste 2 zijn 100mm breed. Er hoeven geen
vulramen gebruikt te worden.
Combi P1/P3
Bij installatie van 2x 5,5Kg. Kool is alleen de
sleuf van 80mm nog over. Bij aanwezigheid van
fijnstof moet daardoor een combinatiefilter
gebruikt te worden.
Veelvoorkomende problemen
Omdat het koolstofbed bij de 2002HD in een
sanering met gassen 2x 10cm dik is, geeft deze
combinatie vaker problemen dan andere
systemen. Het dikke koolstofbed zorgt in de
regel voor meer tegendruk dan andere
systemen, waardoor cabines minder goed op
druk komen. Zie ook de stoftest achterin deze
folder. Zorg dat bij langdurende periodes
zonder gebruik te maken van koolstof-filters de
cabine wordt getest op dichtheid.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fijnstof
- VF571780EU5
- VF571710EU13
(evt. een P2 filter)
Gassen
- VF571780EU5
- 2*KF571710A
Veelgebruikte combinaties
Hiernaast staan een aantal vaak toegepaste
combinaties met daarbij de typenummers.
Gassen + fijnstof
- VF571780EU5713
- 2*KF571710A
Typenummer
VF571780EU5
Omschrijving
FRESHFILTER P1 Stoffilter
Toepassing
Broair 2001/2002 HD - Grofstoffilter
Afm (mm)
570*165*80
VF571780EU5713
FRESHFILTER P1,2,3 Stoffilter
compact
Broair 2001/2002 HD - Asbestfilter
(combinatiefilter)
570*165*80
VF571710EU7
FRESHFILTER P2 Stoffilter
Broair 2001/2002 HD - Fijnstoffilter
570*165*100
VF571780EU57
FRESHFILTER P2 Stoffilter
Broair 2001/2002 HD - Fijnstoffilter
(combinatiefilter)
570*165*80
VF571710EU13
FRESHFILTER P3 Stoffilter
Broair 2001/2002 HD - Asbestfilter
570*165*100
KF571710A
FRESHFILTER 5 Kg. Koolfilter A
Broair 2001/2002 HD - 5 Kg. kool A
570*165*100
KF571710AB
FRESHFILTER 5 Kg. Koolfilter AB
Broair 2001/2002 HD - 5 Kg. kool AB
570*165*100
KF571710ABEK
FRESHFILTER 5 Kg. Koolfilter ABEK
Broair 2001/2002 HD - 5 Kg. kool ABEK 570*165*100
KF571710AK
FRESHFILTER 5 Kg. Koolfilter AK
Broair 2001/2002 HD - 5 Kg. kool AK
570*165*100
KF571710AX
FRESHFILTER 5 Kg. Koolfilter AX
Broair 2001/2002 HD - 5 Kg. kool AX
570*165*100
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 11
BroAir 2004 filters
600x138-155, 595x400
Fijnstof
- VF601328EU5
- VF601515EU7
- VF594010EU13
(hoge capaciteit)
Gassen + fijnstof
- VF601328EU5
- VF601515EU13
- KF594010A
Sleuvensysteem
De 2004 is een sleuvensysteem met 3 sleuven,
welke verschillende soorten filterformaten
gebruikt. De eerste sleuf heeft een afmeting
van 600x138, de tweede van 600x150 en de
laatste 595x400. Er hoeven geen vulramen
gebruikt te worden. De luchtstroom in de unit
verandert van horizontaal (P1 en P3 filter), naar
verticaal (koolstoffilter)
1e sleuf
In de eerste sleuf kan alleen een P1 filter. Er
zijn wel andere filters in eenzelfde maat maar in
de praktijk gebleken hebben deze niet genoeg
capaciteit. Het filter wordt ingeklemd door een
stalen constructie.
2e en 3e sleuf
Wanneer er geen koolfilter gebruikt wordt, kan
in de 3e sleuf (waar normaliter het koolstoffilter
zit), een P3 filter geïnstalleerd worden. Dit P3
filter heeft een aanzienlijke capaciteits–
vergroting. Er kan zodoende in de 2e sleuf een
P2 filter worden gezet.
Veelgebruikte combinaties
Hiernaast staan de vaak toegepaste
combinaties met daarbij de typenummers.
Typenummer
VF601328EU5
Omschrijving
FRESHFILTER P1 Stoffilter
Toepassing
Broair 2004 - Grofstoffilter
Afm (mm)
600*138*28
VF594010EU5
FRESHFILTER P1 Stoffilter
Broair 2004/2007 - Grofstoffilter
595*400*100
VF601515EU7
FRESHFILTER P2 Stoffilter
Broair 2004 - Fijnstoffilter
600*155*155
VF601515EU13
FRESHFILTER P3 Stoffilter
Broair 2004 - Asbestfilter
600*155*155
VF594010EU13
FRESHFILTER P3 Stoffilter
Broair 2004/2007 - Asbestfilter
595*400*100
KF594010A
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter A
Broair 2004/2007 - 11 Kg. kool A
595*400*100
KF594010AB
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter AB
Broair 2004/2007 - 11 Kg. kool AB
595*400*100
KF594010ABEK
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter ABEK
Broair 2004/2007 - 11 Kg. kool ABEK
595*400*100
KF594010AK
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter AK
Broair 2004/2007 - 11 Kg. kool AK
595*400*100
KF594010AX
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter AX
Broair 2004/2007 - 11 Kg. kool AX
595*400*100
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 12
FFMultibox filters
595x395mm
Stapelsysteem
De FFMultibox is een stapelsysteem met een
vulhoogte van 200mm. Deze 200mm dient ook
altijd te worden opgevuld, hetzij met alleen
filters, of een combinatie van filters en
vulramen.
Montage andersom
Omdat de unit de stofdeeltjes tegen de
zwaartekracht in zuigt, worden de filters in een
andere volgorde gemonteerd! Groffe stoffilters
onderin de unit, dan het absoluutfilter en
bovenop de eventuele koolfilters.
Extreme situaties
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Fijnstof
- VR604010
- VM593950EU13
- VM604050EU5
Gassen
- VR604050
- KM593910A
- VM604050EU5
Gassen + fijnstof
- KM593910A
- VM593950EU13
- VM604050EU5
In extreme situaties kan er voor worden
gekozen om 17Kg kool in de FFMultibox te
plaatsen. Er is dan nog 50mm ruimte over voor
het (combi) stoffilter.
Veelgebruikte combinaties
Hiernaast staan een aantal vaak toegepaste
combinaties met daarbij de typenummers.
Typenummer
VM604050EU5
Omschrijving
FRESHFILTER P1 Stoffilter
Toepassing
FFMultibox - Grofstoffilter
Afm (mm)
595*395*50
VM593950EU513
FRESHFILTER P1/P3 Stoffilter
FFMultibox - Asbestfilter (combi)
595*395*50
VM593950EU7
FRESHFILTER P2 Stoffilter
FFMultibox - Fijnstoffilter
595*395*50
VM593950EU13
FRESHFILTER P3 Stoffilter
FFMultibox – Asbestfilter
595*395*50
KM593910A
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter A
FFMultibox - 11 Kg. kool A
595*395*100
KM593910AB
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter AB
FFMultibox - 11 Kg. kool AB
595*395*100
KM593910ABEK
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter ABEK
FFMultibox - 11 Kg. kool ABEK
595*395*100
KM593910AK
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter AK
FFMultibox - 11 Kg. kool AK
595*395*100
KM593910AX
FRESHFILTER 11 Kg. Koolfilter AX
FFMultibox - 11 Kg. kool AX
595*395*100
KM593915A
FRESHFILTER 17 Kg. Koolfilter A
FFMultibox - 17 Kg. kool A
595*395*150
KM593915AB
FRESHFILTER 17 Kg. Koolfilter AB
FFMultibox - 17 Kg. kool AB
595*395*150
KM593915ABEK
FRESHFILTER 17 Kg. Koolfilter ABEK
FFMultibox - 17 Kg. kool ABEK
595*395*150
KM593915AK
FRESHFILTER 17 Kg. Koolfilter AK
FFMultibox - 17 Kg. kool AK
595*395*150
KM593915AX
FRESHFILTER 17 Kg. Koolfilter AX
FFMultibox - 17 Kg. kool AX
595*395*150
VR604050
Leeg vulraam h = 50 mm
FFMultibox - Vulr. h = 50 mm.
595*395*50
VR604010
Leeg vulraam h = 100 mm
FFMultibox - Vulr. h = 100 mm.
595*395*100
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 13
FFM10/Brofil B10 filters
Gassen + fijnstof
- VF608720EU5
- VF603328EU13
- KF603392A
Stapelsysteem
(Freshfilter M10,
Vulhoogte 120mm) De B10/M10 is een stapelsysteem met een
(600x336mm)
vulhoogte van 120mm. Deze 120mm dient ook
altijd te worden opgevuld, hetzij met alleen
filters, of een combinatie van filters en
vulramen. De B10 compact is eenzelfde
systeem, maar dan met een vulhoogte van
222mm.
Gassen + fijnstof
- VF603328EU5
- VF603328EU7
- VF603360EU13
- KF603392A
(Brofil B10 compact,
Vulhoogte 220mm)
Dun P1 en P3
I.v.m. de lage vulcapaciteit van de B10 unit,
vervalt het P1 filter bij een kool/P3 combi.
Plaats ter bescherming van het P3 filter een
voorstrook. Voor de FFM10 is wel een P1 filters
te plaatsen (in de voorste sleuf).
Veelgebruikte combinaties
Hiernaast staan een aantal vaak toegepaste
combinaties met daarbij de typenummers.
Typenummer
VFM606015EU3
Omschrijving
FRESHFILTER VOORSTROOK
Toepassing
Brofil B10 - Voorstrook EU3
Afm (mm)
600*60*15
VF608720EU5
FRESHFILTER P1 Stoffilter
FFM10 - Grofstoffilter
600*87*20
VF603328EU5
FRESHFILTER P1 Stoffilter
FFM10/Brofil B10 - Grofstoffilter
600*336*28
VF603328EU7
FRESHFILTER P2 Stoffilter
FFM10/Brofil B10 - Fijnstoffilter
600*336*28
VF603360EU13
FRESHFILTER P3 Stoffilter
FFM10/Brofil B10 - Asbestfilter 60mm.
600*336*60
VF603346EU13
FRESHFILTER P3 Stoffilter
FFM10/Brofil B10 – Asbestfilter 46mm.
600*336*46
VF603328EU13
FRESHFILTER P3 Stoffilter
FFM10/Brofil B10 - Asbestfilter 28mm.
600*336*28
KF603346A
FRESHFILTER 5 Kg. Koolfilter A
FFM10/Brofil B10 - 5 Kg. kool A
600*336*46
KF603346AB
FRESHFILTER 5 Kg. Koolfilter AB
FFM10/Brofil B10 - 5 Kg. kool AB
600*336*46
KF603346ABEK
FRESHFILTER 5 Kg. Koolfilter ABEK
FFM10/Brofil B10 - 5 Kg. kool ABEK
600*336*46
KF603346AK
FRESHFILTER 5 Kg. Koolfilter AK
FFM10/Brofil B10 - 5 Kg. kool AK
600*336*46
KF603346AX
FRESHFILTER 5 Kg. Koolfilter AX
FFM10/Brofil B10 - 5 Kg. kool AX
600*336*46
KF603392A
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter A
FFM10/Brofil B10 - 10 Kg. kool A
600*336*92
KF603392AB
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AB
FFM10/Brofil B10 - 10 Kg. kool AB
600*336*92
KF603392ABEK
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter ABEK
FFM10/Brofil B10 - 10 Kg. kool ABEK
600*336*92
KF603392AK
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AK
FFM10/Brofil B10 - 10 Kg. kool AK
600*336*92
KF603392AX
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AX
FFM10/Brofil B10 - 10 Kg. kool AX
600*336*92
VR603346
Leeg vulraam h = 46 mm
FFM10/Brofil B10 - Vulraam 46 mm.
600*336*46
VR603360
Leeg vulraam h = 60 mm
FFM10/Brofil B10 - Vulraam 60 mm.
600*336*60
VR603392
Leeg vulraam h = 92 mm
FFM10/Brofil B10 - Vulraam 92 mm.
600*336*92
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 14
FFTube filters
Ø300x200/610mm
Hoge en lage kap
Gassen + fijnstof
- KF612411A
- VF613024EU513
De FFTube is uitzonderlijk qua filters; 2
configuraties zijn mogelijk. Met de hoge kap
kan er in de FFTube een 10Kg. koolstoffilter
geplaatst worden in de binnenste ring, met in
de buitenste ring een hoog P1/P3 combifilter.
Wanneer de lage kap wordt gebruikt, kan er
enkel een (laag) P1/P3 combinatiefilter
geïnstalleerd worden.
(hoge kap gebruiken)
P1 filter
Wanneer het koolfilter geïnstalleerd is en er
geen fijnstof aanwezig is, kan om de
levensduur van het koolfilter te verlengen een
P1 filterdoek als een “sok” om het koolfilter
geschoven worden. Dit P1 filter is niet zonder
koolstoffilter te gebruiken.
Veelgebruikte combinaties
Hiernaast staan een aantal vaak toegepaste
combinaties met daarbij de typenummers.
!
Typenummer
VF203011EU513
Omschrijving
FRESHFILTER P1/P3 Stoffilter
Toepassing
FFTube - Asbestfilter (combifilter laag)
VF618415EU5
FRESHFILTER P1 Stoffilter
FFTube - Grofstoffilter (alleen icm
koolfilter)
255*240*610
VF613024EU513
FRESHFILTER P1/P3 Stoffilter
FFTube - Asbestfilter (combifilter hoog)
300*240*610
KF612411A
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter A
FFTube - 10 Kg. Kool A
240*110*610
KF612411AB
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AB
FFTube - 10 Kg. Kool AB
240*110*610
KF612411ABEK
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter ABEK
FFTube - 10 Kg. Kool ABEK
240*110*610
KF612411AK
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AK
FFTube - 10 Kg. Kool AK
240*110*610
KF612411AX
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AX
FFTube - 10 Kg. Kool AX
240*110*610
Fijnstof
- VF203011EU513
(lage kap gebruiken)
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 15
Afm (dia*h)
300*110*200
FFBox filters
Fijnstof
- VF756918EU5
- VF676218EU13
180mm hoog, rond
“Sleuvensysteem”
De FFBox kenmerkt zich door de ronde filters.
Deze zijn onmogelijk verkeerd te plaatsen en
geen vulramen zijn benodigd. In dat opzicht is
de FFBox te vergelijken met een sleuvensysteem.
Gassen
- VF756918EU5
- KF604518A
Veelgebruikte combinaties
Hiernaast staan een aantal vaak toegepaste
combinaties met daarbij de typenummers.
!
Gassen + fijnstof
- VF756918EU5
- VF676218EU13
- KF604518A
Typenummer
VF756918EU5
Omschrijving
FRESHFILTER P1 Stoffilter
Toepassing
FFBox - Grofstoffilter
Afm (dia*h)
750*690*180
VF756918EU57
FRESHFILTER P1/P2 stoffilter
FFBox - Fijnstoffilter (combinatiefilter)
750*690*180
VF676218EU13
FRESHFILTER P3 Stoffilter
FFBox - Asbeststoffilter
670*620*180
KF604518A
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter A
FFBox - 10 Kg. kool A
600*450*180
KF604518AB
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AB
FFBox - 10 Kg. kool AB
600*450*180
KF604518ABEK
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter ABEK
FFBox - 10 Kg. kool ABEK
600*450*180
KF604518AK
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AK
FFBox - 10 Kg. kool AK
600*450*180
KF604518AX
FRESHFILTER 10 Kg. Koolfilter AX
FFBox - 10 Kg. kool AX
600*450*180
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 16
2000 series, intelligente
signalering!
PLC Sturing op cabinedruk
Wanneer de controller op de automatische
stand staat, zorgt deze ervoor dat de overdruk
in de cabine ten minste 100PA blijft. Dit
garandeert voor een zo laag mogelijke
doorstoomsnelheid, zodat de contacttijd met
koolstof altijd juist blijft. Deze sturing is volledig
traploos en digitaal (PWM), zodat ook de 2de
generatie ventilatoren moeiteloos kunnen
worden aangestuurd (zoals in de FFTube).
Filterdetectie
Tot drie verschillende filtersoorten kunnen
gedetecteerd en getoond worden op het
controlepaneel. Wanneer een filter eruit wordt
gehaald of niet op de juiste wijze is
gemonteerd, is dit direct af te lezen.
Alarmering conform NEN4444
Bij te veel of te weinig druk in de cabine, zal er
een optische en akoestische alarmering
waarneembaar zijn, zodat de machinist direct
wordt gewaarschuwd bij potentieel gevaar.
HC meting geïntegreerd
Optioneel is het paneel uit te breiden met een
koolwaterstoffenmeter. De HC waarde kan met
een knop op het LED scherm weergegeven
worden. Tevens waarschuwt de controller (ook
wanneer de HC waarde niet op het scherm
wordt getoond) bij overschrijding van 5 PPM.
Deze HC module is tevens op een later tijdstip
nog te integreren in de FFController 2000.
Cabinelekkage alarm
De geavanceerde FFController 2000 series
waarschuwt u tijdig! De automatische regeling
van het controlepaneel stuurt de motor aan van
0-80% van zijn vermogen. Wanneer de cabine
door de jaren heen zodanig gaat lekken (door
verdrogingen van afdichtingsrubbers) dat bij
80% van het vermogen de 100 Pascal druk niet
meer wordt gehaald, geeft deze een vooralarm.
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 17
Vervolgens kunt u zelf een controleafspraak
inplannen, en hoeven geen ad-hoc reparatie
werken op locatie te worden uitgevoerd. Dit zijn
directe besparingen op uw onderhoudskosten
van de machine!
EMC/CE-test
De FFController is getest conform de richtlijnen:
EMC, R&TTE en electronical safety. Zo bent u
er zeker van dat alle merkwaardige problemen
volledig zijn uitgesloten!
Altijd de juiste
bekabeling
Converterstukjes naar elk merk
Met de FFCVSK2 kabelboom heeft u de ultieme
voorbereiding; met de door ons te leveren
aansluitstukken kunt u elke unit plug & play
aansluiten. Ook die van een ander fabricaat!
De gebruikte Deutsch connectoren garanderen
een hoogwaardige verbinding. Door de 2,5mm2
bekabeling heeft u, zelfs bij 12V machines,
altijd een voldoende stroomtoevoer zonder
verlies over de kabels. Ook in de toekomst
zullen de Freshfilter units voorzien zijn van
deze duurzame connectoren, zodat u altijd juist
bent voorbereid.
Typenummer
Omschrijving
FFController G 2000 Controlesysteem in RVS behuizing
Toepassing
Gronverzetmaterieel
FFController V 2000 Losse printplaat met aluminium front
Vrachtwagenunits, vervanging
FFPPM2009
Nabouw PPM sensor
FFController G / V
50PASOFTWARE
FFController geflashed naar 50Pa
Graafmachines van voor 1997
NLPANEEL
FFController omgebouwd naar NL paneel
Frontplaat voor FFController
BEVPAK-FFBOX
Voorbereidingsset op (Freshfilter) unit incl.
Kabels en bevestigingsmaterialen
Machine voorbereiding voor overdrukunit
BEVPAK-OMB1
Ombouwset naar Freshfilter controller
Stapelsysteem met 1x filterdetectie
BEVPAK-OMB3
Ombouwset naar Freshfilter controller
Sleuvensysteem met 3x filterdetectie
FFCVSK2
Cabinedeel 5m. 8P-f -> voeding & 6P-f
Vanaf controller tot stekkeraansl. aan FFCVSK3
FFCVSK2L
Verlengkabel 2,5m. 6P-f -> 6P-m
Verlengkabel 2,5meter
FFCVSK3
Unitdeel 60cm 6P-m -> 6 losse kabels
Stapelsysteem ombouwen naar Freshfilter aansl.
FFCVSK3M
Unitdeel 60cm 6P-m -> 4 losse kabels
Sleuvensysteem ombouwen naar Freshfilter aansl.
CONVFFCVSK-13P
Converter van FFCVSK2 naar 13P Transelektro Aansluiten verouderde unit zonder ombouw
CONVFFCVSK-7P
Converter van FFCVSK2 naar 7P Transelektro
Aansluiten verouderde unit zonder ombouw
CONVFFCVSK-BT
Converter van FFCVSK2 naar 4P Brotec
Aansluiten verouderde unit zonder ombouw
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 18
5000 series, nog een
stap verder!
Alle functies, in een apparaat
De nieuwe FFController 5000 series behoort tot
de allernieuwste generatie cabinebewaking.
Alle functies van de eerste generatie controller
zijn terug te vinden in deze alleskunner.
Alles hetzelfde, maar dan meer
De nieuwe FFController 5000 series heeft
eenzelfde formfactor als de 2000 series. Tevens
wordt dezelfde bekabeling gebruikt, waardoor u
zonder aanpassingen aan de machine, kunt
upgraden naar dit nieuwe model.
Overzichtelijke, intuïtieve besturing
Het overzichtelijke display geeft alle info dit
benodigd is om een veilig werkklimaat in de
cabine te behouden, en alarmeert tijdig bij
gevaar. Met de intuïtieve besturing kunt u alle
filtergegevens invoeren, wijzigen of opvragen,
zonder dat er eerst 4 handleidingen gelezen
hoeven worden.
Externe AUX aansluiting
Met de 12 polige auxilary aansluiting kunt u in
modulevorm functies toevoegen of verwijderen.
Te denken valt aan externe geursensoren,
datalogger (zie onder), groene lamp of een
sensor afhankelijke 1/0 output.
4 geursensoren (opt.)
Tot vier verschillende geursensoren kunnen
worden aangesloten op het systeem. Hierdoor
kunt u specifieke sensoren installeren indien u
in zware vervuiling werkt. Tevens is het mogelijk
sensoren op de kop van de giek te installeren.
Filter registratie
Het controlesysteem is standaard voorzien van
filterregistratie. Hier worden serienummer, type
filter, draaiuren en installatie datum in
opgeslagen. Met de optionele module GPRS
kunt u deze gegevens automatisch downloaden
vanaf uw computer.
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 19
Flowmeting
De series 5000 controlesystemen beschikken
standaard over flowmeting. Bij een te hoge flow
zal het alarm inschakelen en luidt het advies de
cabine na te laten kijken op lekdichtheid.
EMC/CE-test
De FFController 5000 is getest conform de
richtlijnen: EMC, R&TTE en electronical safety.
Zo bent u er zeker van dat alle merkwaardige
problemen volledig zijn uitgesloten!
Remote monitoring
GPRS Datalogger (opt.)
Met het optionele datamodem, kunt u op
afstand het werkklimaat van uw personeel
monitoren en configureren! Met een data
abonnement van enkele euro’s per maand kunt
u uw vloot beheren door heel Europa via de
Freshfilter server. De datalogger sluit u aan op
de 12 polige AUX aansluiting op de controller.
Op onze centrale webserver kunt u in een enkel
overzicht zien welke alarmeringen hebben
plaatsgevonden. Voor meer informatie kijk op
www.freshfilter-mcp.com
Typenummer
Omschrijving
FFController G 5000 FFController 5000 series in behuizing
Toepassing
Grondverzetmaterieel
C5S-GAC-20PPM
General air contaminants 1-20 PPM
FFController 5000 external sensor
C5S-GAC-20-PWT
General air contaminants 1-20 PPM IP67
FFController 5000 external sensor - giekmontage
C5S-NH3-20PPM
Ammonia sensor 1-20 PPM
FFController 5000 external sensor
C5S-NH3-20-PWT
Ammonia sensor 1-20 PPM IP67
FFController 5000 external sensor - giekmontage
C5S-CO-50PPM
Carbonmonoxide sensor 0-50PPM
FFController 5000 external sensor
C5S-CO-50-PWT
Carbonmonoxide sensor 0-50PPM IP67
FFController 5000 external sensor - giekmontage
C5S-PT100
Temperatuur sensor 0-100 graden
FFController 5000 external sensor
C5D-3GMODEM
3G GPRS modem voor datalogging op afstand
FFController 5000 GPRS modem
C5D-1YRAB
1 jarig abonnement voor GRPS datalogger
FFController 5000 GRPS abonnement
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 20
Extreem filteroppervlak
Ronde filters
De gedachte achter het eerste Freshfilter
systeem was simpel: een universele filterunit,
voor zowel vrachtwagens, graafmachines en
bijzondere toepassingen. Door de toepassing
van ronde filters kon daarbij de eindgebruiker
niets meer fout doen met betrekking tot de
plaatsing van de filters, de ronde filter–
elementen vallen precies in elkaar en derhalve
hoeft men geen rekening te houden met
vulramen, filtervolgorde etc.
Door de grote ronde filters verkrijgt de FFBox
eveneens een 100% evenredige lucht aanzuig,
wat een optimale vuilbelading van de filters tot
gevolg heeft, preferente luchtstromen door de
filters blijven afwezig. Vergeleken met andere
filtersystemen heeft de FFBox ruim 2x zoveel
filteroppervlakte.
Ideale montage-eigenschappen
De unit is uitermate geschikt voor montage op
het dak van de cabine; door de geringe hoogte
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 21
van 22cm komt de aerodynamica en/of
transporthoogte van het voertuig maar zelden in
het geding. Kortom geschikt voor al uw
materieel!
Vrachtwagens
Bij de montage op een vrachtwagen zijn er
merkspecifieke dakluikadapters voorhanden
zodat zonder enige aanpassing aan de auto de
unit eenvoudig gemonteerd kan worden. Aan de
binnenkant van de auto wordt vervolgens een
afwerkplaat met daarin de FFController en
uitblaas louvres geplaatst.
Graafmachines
Wanneer de FFBox op een graafmachine wordt
gemonteerd, zijn er meerdere FFBox varianten
beschikbaar. Met zowel een onderuitlaat,
zijuitlaat of achteruitlaat, kan de slang op de
meest gunstige manier worden gekoppeld aan
het systeem.
Duurzaam
Alle varianten op de FFBox zijn compleet uit
RVS304 vervaardigd, en uitgerust met
gepowdercoate aluminium kap, voor een
ergonomische filter-wisseling. Waterdichte
Deutsch connectoren en vandaal resistente
filterraakschakelaars completeren het geheel.
Het overdrukfiltersysteem is standaard aan te
sturen met de FFController.
Technische specificaties FFBox
Afmetingen
850 x 850 x 215mm
Leeggewicht
32Kg. excl filters
Behuizing
RVS304 onderbak en korte kap,
lange kap: aluminium
Voltage
12 of 24V, 240Watt (max)
Aansturing
FFController of handbediend
Controle
Max. overdruk
440 Pascal, 120m3/h
De FFBox is de enige unit die standaard
voorzien is van filterdetectie per filtersoort, en
met de geavanceerde FFController tijdens zijn
markt-introductie in 2004 de weg heeft
ingeslagen naar 100% controle over de
veiligheid.. Onder meer deze feiten hebben een
extreem hoge standaard gezet voor
overdrukfiltratie in Nederland, en daarmee een
pad gebaand naar onze overige filtersystemen.
Normering
NEN4444 of CROW132
Stoffiltratie
P1/P2 en P3 filter
Koolfiltratie
Tot en met 10Kg. Koolstof
Montage
In dakluik of 4-punts montage
Aansluiting
Deutsch 6 polig DT serie male
Filterdetectie
3x RVS n-open schakeling
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 22
Bestelnummers of pakket
Afhankelijk van uw behoefte kunt u een
compleet pakket bestellen, of de losse
onderdelen; wij houden het transparant voor u.
In een compleet pakket zit niet alleen de unit en
controller, maar bijvoorbeeld in het geval van
een grondverzet uitvoering ook de aanzuig–
slang, kabelset en benodigde bevestigings–
materialen
Bij bestelling kunt u tevens meteen de
gewenste modificaties opgeven om voor uw
machine de beste configuratie te kiezen. Denk
hierbij aan 12V ventilator in plaats van de
standaard 24V versie, filterhaken voor verticale
montage, etc.
FFBox, complete montagepakketten
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Typenummer
Omschrijving
Toepassing
FFBox G ZIJUITLAAT
FFBox montagepakket, bestaande uit:
1x FFBOX G ZIJUITLAAT BASIC
1x FFCONTROLLER G 2000
1x BEVPAK-FFBOX
2,5x AZS100
Grondverzetmaterieel - Zijuitlaat
FFBox V (MAN/DAF/
MERC/SCANIA/VOLVO/
RENAULT/IVECO)
FFBox montagepakket met merkspecifieke
dakluikplaat, incl FFController,plafondpaneel
Vrachtwagens – Merk voertuig opgeven bij
bestelling
FFBox, losse materialen
Typenummer
FFBOX G
ZIJUITLAAT BASIC
Omschrijving
RVS304 overdrukunit met zijuitlaat
Toepassing
Losse unit zonder FFController
FFBOX G
RVS304 overdrukunit met achteruitlaat
ACHTERUIT BASIC
Losse unit zonder FFController
BEVPAK-FFBox
Bevestigingsmaterialen, RVS doorvoer,
kabelset
Bevestigingspakket om losse unit en losse controller
te koppelen
AZS100
FFHANDMATIG
Aanzuigslang 2,5 meter 100mm doorsnee
Handm. regeling ipv PLC (igv losse unit)
Van unit naar cabinedoorvoer
FFMultibox/FFBox met weerstand ventilator
12VOMBOUW
Modificatie overdrukunit van 24->12V
FFMultibox/FFBox met 12V ventilator
FFPPM2009
Nabouw PPM sensor
FFController G / V
RAL Kleur
Overdrukunit in RAL kleur gespoten
FF(Multi)Box/FFTube alle zichtbare delen
FFBOXVERT
Verticale montage FFBox G (filterhaken)
Verticale montage
1224OMVORMER
Omvormer van 12 naar 24V 20Ampere
24V box op 12V machine
FFCVSK2L
Verlengkabel 2x 6P Deutsch F/M
Extra aansluiting in aanzuigslang
Voor de leverbare filters en mogelijke combinaties zie sectie filters
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 23
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 24
Ultieme dakunit
Montage op al uw materieel
Met het nieuwe Freshfilter M10 systeem zit u
altijd goed. Of het nu gaat om uw vrachtwagen,
mobiele kraan, heftruck of shovel, de M10 is
geschikt voor al uw materiaal. De unit is uit te
rusten met merk specifieke dakluik-adapters,
zodat op elk merk vrachtwagen de unit in het
dakluik valt, zonder aan de afwerking afbreuk te
moeten doen of gaten bij te moeten boren.
Gangbare filters
Het meest gebruikte filterformaat (600x336mm)
is te plaatsen in de M10 unit. De stapelhoogte
van 120mm kan worden opgevuld met een P3
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 25
opgevuld met een P3/Koolstof combinatie
waarna in het voorste frame nog een klein
voorfiltertje kan worden geplaatst, voor
langdurige saneringsklussen.
Filters wisselen was nog nooit zo simpel
De plastic UV resistente ABS kap op de unit,
kan door het vernieuwde kantelsysteem
gemakkelijk naar voren kantelen, zonder dat
deze compleet gedemonteerd hoeft te worden
bij een filterwissel. Zo hoeft u geen zware
deksels of onhandige kappen op de machine te
laten rusten, terwijl u de filters wisselt.
Optische filterdetectie
De IP67 waterdichte filterdetectie, in combinatie
met de Deutsch waterdichte connectoren in het
systeem, garandeert een 100% probleemloze
werking en accurate filterdetectie. Optioneel is
de M10 uit te rusten met RFID filterherkenning
(alleen i.c.m.FFController 5000 series)
Duurzaam
Net als de overige Freshfilter overdrukunits is
de FFM10 compleet uit RVS304 vervaardigd.
De kap is van 5mm dik UV resistent ABS, om
de filters ergonomisch te kunnen wisselen
zonder in te leveren op duurzaamheid.
Uiteraard is ook bij de FFM10 gebruik gemaakt
van Deutsch connectoren, en IP67 waterdichte
optische filterdetectie.
Technische specificaties FFM10
Afmetingen
670 x 700 x 200mm
Leeggewicht
21Kg. excl filters
Behuizing
RVS304 unit met ABS UV resistente
kap
Voltage
12 of 24V, 240Watt (max)
Aansturing
FFController of handbediend
Max. overdruk
440 Pascal, 120m3/h
Normering
NEN4444 of CROW132
Stoffiltratie
P1/P2/P3
Koolfiltratie
Tot en met 10Kg. Koolstof
Montage
Beugels of snelwisselframe (opt.)
Aansluiting
Deutsch 6 polig DT serie male
Filterdetectie
2x IP67 proximity sensor
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 26
Bestelnummers of pakket
Afhankelijk van uw behoefte kunt u een
compleet pakket bestellen, of de losse
onderdelen; wij houden het transparant voor u.
In een compleet pakket zit niet alleen de unit en
controller, maar ook de aanzuigslang, kabelset
en benodigde bevestigingsmaterialen
Bij bestelling kunt u tevens meteen de
gewenste modificaties opgeven om voor uw
machine de beste configuratie te kiezen. Denk
hierbij aan een PPM sensor geintegreerd in de
controller, RAL kleur, etc
FFM10, complete montagepakketten
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Typenummer
Omschrijving
Toepassing
FFM10-A100
FFM10 montagepakket, bestaande uit:
1x FFM10-A100 BASIC
1x FFCONTROLLER G 2000
1x BEVPAK-FFBOX
2,5x AZS100
Grondverzetmaterieel – Dakunit met
achteruitblaas tbv machinemontage
FFM10-V (MAN/DAF/
MERC/SCANIA/VOLVO/
RENAULT/IVECO)
FFM10 montagepakket met merkspecifieke
dakluikplaat, incl FFController,plafondpaneel
Vrachtwagens – Merk voertuig opgeven bij
bestelling
FFM10, losse materialen
Typenummer
Omschrijving
FFM10-A100 BASIC Losse Freshfilter M10 overdruksysteem met
achteruitblaas
Toepassing
Losse unit zonder FFController
BEVPAK-FFBox
Bevestigingsmaterialen, RVS doorvoer,
kabelset
Bevestigingspakket om losse unit en losse controller
te koppelen
12VOMBOUW
Modificatie overdrukunit van 24->12V
FFMultibox/FFBox met 12V ventilator
AZS100
FFHANDMATIG
Aanzuigslang 2,5 meter 100mm doorsnee
Handm. regeling ipv PLC (igv losse unit)
Van unit naar cabinedoorvoer
FFMultibox/FFBox met weerstand ventilator
12VOMBOUW
Modificatie overdrukunit van 24->12V
FFMultibox/FFBox met 12V ventilator
FFPPM2009
Nabouw PPM sensor
FFController G / V
RALKLEUR
Overdrukunit in RAL kleur gespoten
FF(Multi)Box/FFTube alle zichtbare delen
SWFRVSM10
Snelwisselframe M10 unit (vleugelmoeren
FFM10 verplaatsen zonder gereedschap
Voor de leverbare filters en mogelijke combinaties zie sectie filters
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 27
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 28
Gepatenteerde techniek
Luchtstroom
Conventionele overdruksystemen zuigen de
vervuilde lucht door een inlaatopening aan.
Vervolgens gaat de lucht door de filters van
boven (grof, p1 filter) naar beneden (waar
doorgaans een actief koolfilter is geïnstalleerd).
Het probleem hierbij is tweeledig:
De aanzuigopening van de conventionele units
is doorgaans een relatief kleine sleuf. Luchtversnellingen vinden plaats in de buurt van de
aanzuigopening, waardoor stof de unit
ingezogen wordt.
Het stof, eenmaal door de aanzuigopening
gegaan, blijft daarbij tevens op het filter liggen.
Het kan niet uit de unit op een andere manier
dan het vervangen van de (kostbare) filters. Het
kenmerkende systeem van de FFMultibox zorgt
er voor dat de bovenbeschreven eigen–
schappen uitblijven.
Techniek
Met de FFMultibox bent u er zeker van dat de
nadelen van conventionele units in zijn geheel
uitblijven. De aanzuigopening is ruim 15 keer zo
groot in oppervlakte en beslaat zelfs de gehele
onderkant van de unit. Het vuil dat de stoffilters
bereikt, blijft door de zwaartekracht niet in het
filterdoek hangen, en valt uit de unit.
Zelfreinigend
Niet alleen de zwaartekracht zorgt ervoor dat
de grotere stofdeeltjes vroegtijdige
verstoppingen van het grofstoffilter voorkomt,
ook door trillingen van de machine wordt het
grofstoffilter constant gereinigd! De lage
aanzuigsnelheid versterkt dit effect; stofdeeltjes
blijven door de lage luchtsnelheid niet of
nauwelijks plakken aan het filterdoek. Deze
combinatie zorgt voor een (bewezen) 4x
langere levensduur van de filters!
Multimaat
De FFMultibox is te leveren in 3 verschillende
maten: XS (filters 600x336), normaal (filters
595x395mm), en XL (filters 595x595mm)
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 29
FFMultibox XS
FFMultibox
Afmetingen
815 x 375 x 205mm
815 x 435 x 295mm
830 x 670 x 297mm
Afmeting filter
600 x 336 mm
595 x 395 mm
595 x 595mm
Stapelhoogte
120mm
200mm
200mm
Leeggewicht
21Kg. excl filters
28Kg. excl filters
38Kg. excl filters
Behuizing
RVS304 onderbak en deksel
RVS304 onderbak en deksel
RVS304 onderbak en deksel
Voltage
12 of 24V, 240Watt (max)
12 of 24V, 240Watt (max)
12 of 24V, 240Watt (max)
Max. overdruk
440 Pascal, 120m3/h
440 Pascal, 120m3/h
440 Pascal, 120m3/h
Normering
NEN4444 of CROW132
NEN4444 of CROW132
NEN4444 of CROW132
Stoffiltratie
P1/P2/P3
P1/P2/P3
P1/P2/P3
Koolfiltratie
10Kg Kool
17 Kg Kool
30 Kg Kool
Montage
Beugels of SWF (opt.)
Beugels of SWF (opt.)
Beugels of SWF (opt.)
Aansluiting
Deutsch 6 polig DT serie
Deutsch 6 polig DT serie
Deutsch 6 polig DT serie
male
Filterdetectie
2x IP67 opt. filterdetectie
1x RVS n-open schakeling
1x RVS n-open schakeling
Uitwisselbaar
De standaard FFMultibox gebruikt standaard
dezelfde rechthoekige filters als de MAO10, en
is aan te passen op MAO5, B10 of M10 formaat
filters. Wanneer u reeds grondverzetmachines
heeft waarop dergelijke overdrukunits zijn
geïnstalleerd, hoeft u niet over te stappen op
andere filters, en blijven filters uitwisselbaar met
M10 systemen. Uiteraard dient er door de
aanzuigtechniek wel te worden gelet op de
plaatsingsvolgorde.
Duurzaam
Conform onze productfilosofie voldoet de
FFMultibox naast dit aanzuigprincipe tevens
aan de hoogste productstandaarden. Tot op de
laatste popnagel is de FFMultibox vervaardigd
uit RVS304 waarna dit in een sterke
poedercoating is gegoten. Waterdichte Deutsch
connectoren en vandaal resistente filterraak–
schakelaars completeren het geheel. Het
overdrukfiltersysteem is standaard aan te
sturen met FFController.
FFMultibox XL
Bestelnummers of pakket
Afhankelijk van uw behoefte kunt u een
compleet pakket bestellen, of de losse
onderdelen; wij houden het transparant voor u.
In een compleet pakket zit niet alleen de unit en
controller, maar ook de aanzuigslang, kabelset
en benodigde bevestigingsmaterialen
Bij bestelling kunt u tevens meteen de
gewenste modificaties opgeven om voor uw
machine de beste configuratie te kiezen. Denk
hierbij aan 12V ventilator in plaats van de
standaard 24V versie, snelwisselframe, B10
filtermaat pasmal, etc.
FFMultibox, complete montagepakketten
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Typenummer
Omschrijving
FFMULTIBOX
FFMultibox montagepakket, bestaande uit:
1x FFMULTIBOX BASIC
1x FFCONTROLLER G 2000
1x BEVPAK-FFBOX
2,5x AZS100
Toepassing
Grondverzetmaterieel – Gepatenteerde aanzuig
FFMultibox, losse materialen
Typenummer
FFMULTIBOX
BASIC
Omschrijving
RVS304 overdrukunit met onderaanzuig
Toepassing
Losse unit zonder FFController
FFMULTIBOXXL
BASIC
RVS304 XL overdrukunit met onderaanzuig
Losse unit zonder FFController
FFMULTIBOXXS
BASIC
RVS304 XS overdrukunit met onderaanzuig
Losse unit zonder FFController
BEVPAK-FFBox
Bevestigingsmaterialen, RVS doorvoer,
kabelset
Bevestigingspakket om losse unit en losse controller
te koppelen
AZS100
FFHANDMATIG
Aanzuigslang 2,5 meter 100mm doorsnee
Handm. regeling ipv PLC (igv losse unit)
Van unit naar cabinedoorvoer
FFMultibox/FFBox met weerstand ventilator
12VOMBOUW
Modificatie overdrukunit van 24->12V
FFMultibox/FFBox met 12V ventilator
FFPPM2009
Nabouw PPM sensor
FFController G / V
RALKLEUR
Overdrukunit in RAL kleur gespoten
FF(Multi)Box/FFTube alle zichtbare delen
SWFRVS
Snelwisselframe en modif. FFMultibox
FFMultibox verplaatsen zonder gereedschap
SWFRVS 2
Los snelwisselframe FFMultibox
FFMultibox reeds voorzien van sluitingen
1224OMVORMER
Omvormer van 12 naar 24V 20Ampere
24V box op 12V machine
FFCVSK2L
Verlengkabel 2x 6P Deutsch F/M
Extra aansluiting in aanzuigslang
Voor de leverbare filters en mogelijke
combinaties zie sectie filters
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 31
Prestatie FFMultibox
7689$06:!,,*;')<=%)*+)=$0!
'&"!
Stoftest
In 2010 is getest hoe de gepatenteerde
luchtaanzuig van de FFMultibox presteert ten
opzichte van conventionele overdruksystemen.
'$"!
"#$%&%'(!)*!+,-)*$!./,0+,12!
In een testruimte worden erg stoffige
omstandigheden nagebootst. In deze ruimte
staan drie verschillende simulatie units allen
met een slang verbonden naar een cabine
waarin overdruk wordt gecreëerd. Door de
extreem stoffige omstandigheden in de test
geraken de geïnstalleerde filters langzaam
verzadigd en zal de ventilator in de unit meer
moeite hebben om dezelfde hoeveelheid
overdruk te handhaven in de cabine. Er
ontstaat derhalve drukval.
'%"!
'#"!
'""!
&"!
%"!
$"!
)*+,!-!
Om gestaafde resultaten te verkrijgen worden
de verschillende gesimuleerde units verwisseld
van plaats om onbekende variabelen uit te
sluiten. Hier worden gemiddelden van genomen
en een grafiek opgesteld. Door het stof goed te
laten circuleren is een filter, afhankelijk van het
type unit, binnen 150 minuten verzadigd. De
omstandigheden in de praktijk minder extreem
maar het principe van vervuilingen en
filterverzadiging precies hetzelfde.
Opstelling
)*+,!.!
#"!
)*+,!/!
"!
"!
("!
'""!
'("!
3)4&!.5)*'6$*2!
*'(+,%&$"'()
!"#$%&$"'()
*'(+,%&$"'()
*'(+,%&$"'()
!"#$%&$"'()
!"#$%&$"'()
Unit A: Horizontale aanstroom lucht door een
dik filterpakket met oppervlakte 570x170mm en
aanzuigopening 570x170mm.
Unit B: Verticale aanstroom lucht vanaf
bovenkant filter met filteroppervlakte
600x335mm en aanzuigopening 50x300mm.
Unit C: Verticale aanstroom lucht tegen
zwaartekracht in, filteroppervlakte 595x395mm
en aanzuigopening 575x375mm. (FFMultibox)
Resultaten
Unit C (FFMultibox) blijft als enige unit stabiel
qua druk doordat deze de lucht tegen de
zwaartekracht in zuigt. De grote aanzuigopening zorgt al vanaf de eerste minuut voor
minder tegendruk. Het vuil blijft, in tegenstelling
tot unit A en B, niet aan het filter plakken door
de tegenwerking van de zwaartekracht.
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 32
Supercompact
Variabele hoogte
De nieuwste, geoctrooieerde, unit van
Freshfilter kenmerkt zich door zijn compacte
formaat (NL-1037898). De totaalhoogte van het
systeem wordt bepaald door het filterpakket, en
dat maakt hem ideaal voor elke graafmachine.
Deze variabele hoogte zorgt ervoor dat u nooit
in de knoop komt met transporthoogte of
zichtbelemmeringen.
Zonder filters heeft de unit slechts een hoogte
van 140mm (bij een gewicht van 13Kg), bij
saneringen waar zware
metalen vrijkomen
420mm (P1/P3 filter) en indien dit gepaard gaat
met giftige dampen (P1/P3/Kool) komt de
totaalhoogte op 830mm. Hiermee is de FFTube
veruit het kleinste systeem in de markt!
Ronde filters
De ronde filters zorgen dat deze onmogelijk
verkeerd te plaatsen zijn. Daarbij wordt de lucht
100% evenredig verdeeld over het filter.
De FFTube heeft net als de FFMultibox zelfreinigende eigenschappen; de lucht wordt van
onderen af aangezogen, en het vuil dat van het
filterdoek af trilt valt uit de unit.
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 33
2e generatie ventilator
In de FFTube wordt er gebruik gemaakt van
een axiaal ventilator in plaats van de
radiaalventilatoren zoals bij conventionele
systemen. Dit heeft als voordeel dat de druk
efficiënter wordt opgebouwd; al bij 60 Watt
geeft deze ventilator een maximale druk van
440Pascal!
De ventilator wordt daarbij met een PWM
signaal aangestuurd vanuit de FFController,
waardoor grote ampèrages niet meer over de
signaalkabel worden getransporteerd. De unit is
uitsluitend verkrijgbaar in 24 Volt, bij 12 Volt
machines dient een omvormer gebruikt te
worden.
Duurzaam
Net als de overige Freshfilter overdrukunits is
de FFTube compleet uit RVS304 vervaardigd.
De hoge kap is van 4mm dik aluminium, om
ergonomisch de filters te kunnen wisselen
zonder in te leveren op duurzaamheid.
Uiteraard is ook bij de FFTube gebruik gemaakt
van Deutsch connectoren, en vandaalresistente
filterschakelaars.
Technische specificaties FFTube
Afmetingen
Diam. 350mm, hoogte korte kap:
420mm, langte kap: 830mm
Leeggewicht
13Kg. excl filters
Behuizing
RVS304 onderbak en korte kap,
lange kap: aluminium
Voltage
24V, 60Watt (max)
Aansturing
FFController, zonder controller niet
mogelijk ivm PWM signaal
Max. overdruk
440 Pascal, 120m3/h
Normering
NEN4444 of CROW132
Stoffiltratie
P1/P3 combinatiefilter
Koolfiltratie
Tot en met 10Kg. Koolstof
Montage
2 vierkante kokers 40mm
Aansluiting
Deutsch 6 polig DT serie male
Filterdetectie
2x RVS n-open schakeling
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 34
Bestelnummers of pakket
Afhankelijk van uw behoefte kunt u een
compleet pakket bestellen, of de losse
onderdelen; wij houden het transparant voor u.
In een compleet pakket zit niet alleen de unit en
controller, maar ook de aanzuigslang, kabelset
en benodigde bevestigingsmaterialen
Bij bestelling kunt u tevens meteen de
gewenste modificaties opgeven om voor uw
machine de beste configuratie te kiezen. Denk
hierbij aan een PPM sensor geintegreerd in de
controller, RAL kleur, etc
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
FFTube, complete montagepakketten
Typenummer
Omschrijving
Toepassing
FFTUBE
FFTube montagepakket, bestaande uit:
1x FFTUBE BASIC (Hoge/Lage kap)
1x FFCONTROLLER G 2000
1x BEVPAK-FFBOX
2,5x AZS100
Grondverzetmaterieel – Compact
overdruksysteem met lage en hoge kap
FFTube, losse materialen
Typenummer
FFTUBE BASIC
Omschrijving
RVS304 overdrukunit met hoge/lage kap
Toepassing
Losse unit zonder FFController
BEVPAK-FFBox
Bevestigingsmaterialen, RVS doorvoer,
kabelset
Bevestigingspakket om losse unit en losse controller
te koppelen
AZS100
50PASOFTWARE
Aanzuigslang 2,5 meter 100mm doorsnee
FFController geflashed naar 50Pa
Van unit naar cabinedoorvoer
Graafmachines van voor 1997
NLPANEEL
FFController omgebouwd naar NL paneel
Frontplaat voor FFController
FFPPM2009
Nabouw PPM sensor
FFController G / V
RALKLEUR
Overdrukunit in RAL kleur gespoten
FF(Multi)Box/FFTube alle zichtbare delen
1224OMVORMER5
A
Omvormer van 12 naar 24V 5 Ampere
24V FFTube op 12V machine
FFCVSK2L
Verlengkabel 2x 6P Deutsch
Extra aansluiting in aanzuigslang
T2K
Losse montagekokers FFTube
FFTube uitwisselen
Voor de leverbare filters en mogelijke combinaties zie sectie filters
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 35
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 36
Freshfilter - Productbrochure 2014 | 37
Postbus 36
4930AA Geertruidenberg
Nederland
Web: www.fresh!lter.nl
Tel: 0162 522427
Fax: 0162 522676

Vergelijkbare documenten