Nieuwsbrief oktober 2012

Commentaren

Transcriptie

Nieuwsbrief oktober 2012
Nieuws nr. 2
katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong
donderdag 4 oktober 2012
Agenda
woensdag
donderdag
woensdag
herfstvakantie
woensdag
dinsdag
woensdag
3 oktober
4 oktober
10 oktober
24 oktober
30 oktober
31 oktober
studiedag, alle kinderen zijn vrij!
nieuws 2
Boekenbal, alle kinderen mogen verkleed naar school komen
15 okt. t/m 19 okt.
Jeannette compensatieverlof
kinderraad, Jaarvergadering van de oudervereniging met als thema:
“kind en verlies”
grootouders filosoferen met kleuters
Mededelingen
Boekenbal op 10 oktober;
Op 10 oktober vieren we ons jaarlijkse boekenbal, de schooltijden zijn op deze dag normaal. De
kinderen mogen verkleed op school komen en vanaf 12.00 uur staat er weer een stand van de Bruna
waar boeken gekocht kunnen worden.
Brede School: jullie hebben het misschien al gezien en of gehoord: er wordt hard gewerkt aan onze
nieuwe school. Er is in juli eerst veel zand verreden en nu horen we het heien in de school! Met elke
paal die de grond ingaat, komt onze nieuwe school een stapje dichterbij!
Ziekmelden:
Wij willen jullie vragen om bij ziekte van jullie kind dit voor 08.30 uur te melden. We streven ernaar
dat als wij niets horen, wij voor 9.00 uur naar huis bellen.
Verzamelen
Wist u dat wij op school van alles inzamelen?
Wij verzamelen lege inktcartrigdes. Deze kunnen jullie kwijt in de doos die naast de piano op de
gang staat. Hiernaast verzamelen wij ook nog lege batterijen, ook deze kunnen jullie kwijt in de
daarvoor bestemde bak naast de piano.
Project Vervoer en Verkeer
We zoeken nog losse ‘bicpendoppen’, fietsbellen (met radertjes) en oud speelgoed dat we uit elkaar
kunnen halen (autootjes, treintjes, enzovoort).
Enquête:
Een aandachtspunt uit de enquête is communicatie en ouderbetrokkenheid. In het kader hiervan is er
deze week een koffieochtend geweest voor de ouders van wie de kinderen halverwege hun
schoolloopbaan binnen zijn gestroomd. Uit deze ochtend zijn een aantal interessante opmerkingen naar
voren gekomen: op de Zevensprong wordt er vaak van uitgegaan dat iedereen de verschillende namen
van de groepen en de termen van de verschillende activiteiten in en rondom de school kent.
Het blijkt dat dit niet altijd het geval is, een stamgroepavond is voor ons de informatieavond van het
jaar, bij de nieuwe ouders was dit niet helemaal helder.
Er is ook naar voren gekomen dat ouders graag willen helpen, maar dat de activiteiten niet allemaal
even duidelijk zijn en ook niet de verwachtingen die er liggen bij de school.
Het zijn mooie aandachtspunten om mee te nemen.
Tijdens deze ochtend is ook het idee naar voren gebracht om wat vaker op een informele manier met
elkaar van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld door een koffieochtend in te plannen.
1
De koffie en de thee staan op school altijd klaar, maar het is misschien een goede manier om met
elkaar in gesprek te gaan en elkaar te leren kennen.
Nieuws uit de kleuterbouw
We zijn druk bezig geweest met verkeer en vervoer. We hebben al veel dingen gezien bij de
fietsenwinkel, vrachtwagen en bij de garage. Kijk gerust even op de website, daar staan foto’s op van
het bezoek. Het project gaat ondertussen in de andere bouwen nog door maar wij gaan na de herfst
vakantie starten met de herfst. Op maandag 22 oktober willen we gelijk starten met het maken van een
herfst tafel. De kinderen mogen hiervoor dingen meenemen. Op donderdag 25 oktober willen we met
de kinderen een wandeling rondom de school gaan maken. We willen dan speciaal kijken naar de
bomen en de bladeren en hopen veel dingen te vinden. We zoeken hiervoor nog begeleiding. Geef je
op bij Annelies en Diana.
Stagiaires
Ik ben Frank van der Meer en ben 15 jaar. Ik zit op het Wellant College in Boskoop en loop hier elke
donderdag stage bij de krekels. Tot nu toe vind ik het hartstikke leuk met alle juffen en leerlingen.
Mijn zusje Irene en neefjes en nichtje Jurgen en Mark en Patricia hebben hier op school gezeten. Mijn
neefje Remco zit hier nog op school in de bovenbouw. Mijn hobby is voetbal. Zelf voetbal ik ook bij
Floreant in de B3.
Hallo, ik ben Rosalie Baerwaldt en sinds 18 september zien jullie me op dinsdagmiddag bij de
Zeehondjes. Vanuit het Coenecoopcollege loop ik hier mijn maatschappelijke stage. Zelf heb ik ook
op de Zevensprong gezeten, ook bij de Zeehondjes. Alhoewel er veel veranderd is, voel ik me al
helemaal thuis. Ik geniet van de kleuters, vooral als ze allemaal bij mij op schoot willen. Geen dag is
hetzelfde. Door de variatie ben ik benieuwd wat ze mij nog gaan brengen.
Zouden ze ook ondeugend kunnen zijn?!
Ik heb twee oudere zussen, die studeren: maatschappelijke dienstverlening en voedingsleer/ diëtetiek.
Ze wonen nog wel gezellig thuis. Zij hebben beide ook op de zevensprong gezeten, dus bekend met de
school ben ik wel.
Ik zit in 4 vwo en wil later snowboardlerares worden. Naast school voetbal ik bij Floreant bij meisjes
B1 als keepster. Bij de dames op zondag val ik wel eens in. Veder ben ik druk met school bezig en
gebruik de rest van mijn vrije tijd aan vrienden. Ik denk dat de kleuters mij nog een hoop kunnen
leren.
Verteltassen
Na de herfstvakantie gaan we starten met de verteltassen. Woensdag eind van de
ochtend mogen de kinderen een verteltas uitzoeken. Deze tas gaat twee weken
mee naar huis. Je kunt samen met je kind het boek lezen, luisteren naar het
verhaal op de cd, een tekening maken in het mapje en/of schrijven wat je ervan
vond. Na twee weken hang je de tas in het halletje van de kleuters aan de
gekleurde haken. De zeehonden beginnen op woensdag 24 oktober en de krekels
op woensdag 7 november. Heel veel plezier met het uitzoeken en lezen van de
boeken!
Nieuws uit de onderbouw
Het is alweer een paar weken geleden dat Myrte haar trouwdag vierde. Maar wat is het een mooie dag
geweest en wat is ze verwend met tekeningen, kaartjes en cadeautjes van de kinderen!
Dit zullen Ruud en ik niet snel vergeten!
Na de herfstvakantie gaan we beginnen aan het werken met de portfoliomappen.
Nog niet alle grote witte mappen van de kinderen zijn terug. Willen jullie die zo snel mogelijk
inleveren?
Het valt ons op dat er nog veel kinderen in de onderbouw zijn die geen veters kunnen strikken. En dat
is toch wel erg lastig! Willen jullie thuis oefenen als je kind nog geen veters kan strikken?
2
Met wereldoriëntatie gaan we door over het project ‘vervoer’. Nadat we het over de fiets hebben
gehad, zullen we het nog hebben over de trein en vervoer over het water.
De herten hebben hun weekopening gehad, maar de kangoeroes zijn druk aan het oefenen; zij hebben
hun weekopening op maandag 8 oktober.
Nieuws uit de middenbouw
Vervoer en verkeer
We zijn inmiddels in de derde week van het project. In de eerste week ging het over de fiets, de
tweede week over de auto en deze week over de trein. Volgende week is het onderwerp vervoer over
water, en in de laatste projectweek gaat het over vervoer door de lucht en in de ruimte. We werken uit
een projectboek en daarnaast zijn er veel praktische opdrachten, zoals ‘ontwerp en maak een fiets van
de toekomst’, dramaopdrachten, een proefje over duikboten en Engelse woorden die met vervoer te
maken hebben. We zoeken nog losse ‘bicpendoppen’, fietsbellen (met radertjes) en oud speelgoed dat
we uit elkaar kunnen halen (autootjes, treintjes, enzovoort).
Tafels
Bij de vijfdejaars rekenen zijn we volop bezig de tafels te oefenen en te automatiseren. Het helpt altijd
als er thuis geoefend wordt. Er zijn diverse apps voor beschikbaar, en ook op onlineklas.nl kan worden
geoefend. De tafels die thuis geoefend zijn worden op school overhoord. Als het kind een tafel goed
kent, krijgt het een sticker op de tafelkaart.
Nieuws uit de bovenbouw
Vermist
Het afgelopen schooljaar is er een heel aantal nieuwe boeken aangeschaft voor de BAVI kast. Alleen
zijn er nu al een heel aantal vermist. Ons verzoek: zouden jullie ook thuis even goed willen kijken of
er niet toevallig een Zevensprong boek bij jullie thuis ligt?
Alles in 1
Zoals jullie weten zijn de kinderen bezig met het project vervoer en verkeer. Elke week heeft een
ander thema. We zijn bezig geweest met de fiets en met de auto. We zijn deze week begonnen aan de
derde week van het project. De kinderen uit de bovenbouw hebben een start gemaakt met het bouwen
van een boot. In groepjes van 2,3 of 4 kinderen bouwen de kinderen een boot, deze moet een baksteen
kunnen vervoeren over een afstand van ongeveer 5 meter. De kinderen moeten zorgen dat de boot
vooruit komt door bijvoorbeeld een elastiek motor of een zeil. Het is natuurlijk wel een uitdaging want
de motor moet door de kinderen zelf gemaakt worden!
Kinderpostzegels
De kinderpostzegel materialen moeten deze week weer worden ingeleverd. Ze worden door de
kinderen tussen 7 en 23 november uitgeleverd.
Keuzevak
De eerste ronde is afgerond en was een groot succes. Het was de eerste keer dat we bouwdoorbrekend
hebben gewerkt. De kinderen vinden dat heel leuk. En wij vonden het ook goed werken.
We hebben ouders nodig voor de volgende ronde. Die bestaat uit twee keer tot aan de herfstvakantie.
Je kunt je opgeven bij Monique of bij ons.
Nieuws van de medezeggenschapsraad:
De medezeggenschapsraad heeft haar eerste vergadering op 17 september gehad. Tijdens deze
veragdering zijn de actiepunten van het komende jaar besproeken. Hiernaast zijn de enquete, het
schoolplan, de voortgang van de brede school en Arbo aan de orde geweest.
3
Nieuws uit de oudervereniging
Ouderavond ‘Kind en verlies’.
Verlies hoort bij het leven. Dat leert een kind al jong. Er is klein verlies: een knuffel die bij oma blijft
liggen, een huisdier dat dood gaat, een vriendje dat gaat verhuizen. Soms wordt een kind al jong
geconfronteerd met groot verlies: ouders die gaan scheiden, iemand uit de nabije omgeving die
overlijdt.
Hoe ga je om met de kleine en de grote verliezen? Mag een kind verdrietig, boos, bang zijn? Hoe praat
je erover met een kind? Neem je het mee naar een uitvaart? Wat is rouw en gaat het over? Hoe kun je
een kind helpen en steun geven? Tijdens een boeiende avond voor ouders en opvoeders komen deze
vragen aan de orde.
Aan het begin van de avond zal de Oudervereniging uitleg geven over wat er met de jaarlijkse bijdrage
(is) gebeurd, welke activiteiten zullen worden georganiseerd en door WIE!
Wij zien jullie graag op 30 oktober om 20.00 uur.
Nieuws uit de Johannes de Doperkerk
Op zaterdagavond 6 oktober om 19.00 uur is er een familieviering in de H. Joannes de Doperkerk, AP
van Neslaan, Boskoop. Tijdens deze viering zal het vernieuwde kinderkoor Quo Vadis zingen. Wil je
gebruik maken van de crèche? Mail dan naar [email protected]
4
Geachte ouders,
Mijn naam is Anne-Mieke Zweers. Ook dit schooljaar (2012-2013) ben ik werkzaam als
schoolmaatschappelijk werker op de scholen voor primair onderwijs in Boskoop en Bodegraven.
Ik ben in dienst van Stichting Kwadraad, een welzijnsorganisatie gericht op maatschappelijke
dienstverlening, maar ik werk met name op de schoollokaties. Daarbij heb ik nauwe samenwerking
met andere ondersteuners zoals de Intern Begeleider, Jeugdgezondheidszorg, het Centrum voor Jeugd
en Gezin en instellingen voor jeugdhulpverlening.
Als schoolmaatschappelijk werkende bied ik ondersteuning aan ouders, kinderen en leerkrachten.
Deze ondersteuning is laagdrempelig en voor u kosteloos.
Misschien denkt u dat u de enige bent die zich soms zorgen maakt over uw kind of moeite heeft met
de opvoeding. Dit is absoluut niet zo!
Vragen waarmee u bij mij terecht kunt zijn o.a. hoe ga ik om met het niet luisteren van mijn kind, hoe
kan ik mijn kind stimuleren contact met andere kinderen te leggen, mijn kind is zo druk en hoe ga ik
hiermee om, wij hebben gezinsproblemen, ik merk dat mijn kind hier last van heeft…
Kortom: vragen die samenhangen met het opgroeien en opvoeden van uw kind.
Samen met u kijk ik naar de huidige situatie, uw hulpvragen en wat u zelf al heeft geprobeerd te doen.
Als dit nodig lijkt en u hiervoor toestemming geeft kan ik ook samen met uw kind kijken hoe hij of zij
de situatie ervaart. Als schoolmaatschappelijk werkende kan ik kortdurende ondersteuning bieden. Als
wij er op uitkomen dat u en/of uw kind andere ondersteuning nodig heeft, kijk ik samen met u welke
instantie u zou kunnen begeleiden.
De gesprekken met mij zijn vertrouwelijk. Alleen met uw toestemming mag ik informatie verstrekken
aan en opvragen bij derden.
Ik ben binnen Boskoop en Bodegraven op scholen voor primair onderwijs werkzaam. Dit betekent dat
ik niet dagelijks op de school van uw kind aanwezig kan zijn. Ik streef er naar in ieder geval 2wekelijks op de school aanwezig te zijn.
Met de school van uw kind heb ik afgesproken dat alle verwijzingen naar mij via de Intern Begeleider
lopen. Dus geef uw zorg aan bij de leerkracht of Intern Begeleider. De Intern Begeleider kan u folders
overhandigen met informatie over het schoolmaatschappelijk werk.
5

Vergelijkbare documenten