Universitas 483 januari – februari 2014

Commentaren

Transcriptie

Universitas 483 januari – februari 2014
Afgiftekantoor
Gent X
P.308.971
Tweemaandelijks tijdschrift
65ste jaargang - nr. 483
Januari - februari 2014
Verantwoordelijke uitgever:
Jan Goeman
Sint-Jansvest 24 - Gent
Colofon:
Universitas is een uitgave van en door het personeel, lid van de
Koninklijke Bond van het Personeel van de Universiteit Gent en het
Universitair Ziekenhuis Gent v.z.w.
Redactieraad:
Marc Careel, Jan Goeman, Donald Impens, Jean Vanden Toren,
Roland Van de Velde, Jean Pierre Van d helsen
Koninklijke Bond van het Personeel van de Universiteit Gent en van het
Universitair Ziekenhuis Gent v.z.w.
Sint-Jansvest 24 - Gent
Tel.
Fax
Email
Website
09 225 18 13
09 233 64 85
[email protected]
http://www.kbp.ugent.be
België—Belgique
PB
Gent X
BC. 6257
Vernieuwing lidkaarten 2014
Koninklijke Bond van het Personeel van de
Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent v.z.w.
Voor slechts € 10 kunt u genieten van alle activiteiten die worden
ingericht door uw PERSONEELSBOND
Ook het ZAP kan aansluiten voor slechts € 20
Zij genieten dezelfde voordelen
Steunend lid wordt u voor minimum € 20
Betaal tijdig uw lidgeld en blijf genieten van de voordelen
door overschrijving op IBAN BE73 0011 5800 1760
van v.z.w. KBP UGent—UZ Gent
Sint-Jansvest 24 - 9000 Gent
met vermelding van NAAM van het lid, het lidnummer, de dienst en het dienstgebouw
Breng ook eens een nieuw lid aan!
Is uw collega reeds aangesloten?
Wenst u meer informatie, contacteer ons secretariaat op 09 225 18 13 of
E-mail: [email protected]
n
e
m
i
c
e
Sp
2
Universitas nr. 483
Nieuwjaarsboodschap
Beste Vrienden, Collega’s, Geachte Leden,
2013 is alweer voorbij gevlogen. Op het werk zijn de
stapels alweer hoger geworden, er moet meer gebeuren met minder middelen, de dagen lijken korter te zijn
als vroeger en het leven is alweer duurder geworden.
Gelukkig bent u lid van de KBP! Voor u is het lidgeld
hetzelfde gebleven, de activiteiten worden beter en er
zijn er meer.
Als we even terugblikken op 2013 mogen we zeggen
dat het alweer een geslaagd jaar is geweest. Het personeelsfeest waarbij u als lid na 25 en 35 jaar dienst en
bij pensionering van ons een mooi cadeau kreeg werd
bijzonder gesmaakt. De verschillende banketten en
feesten waren een bijzonder succes, niet in het minst
op culinair niveau waar ons eigen keukenpersoneel
zichzelf alweer overtroffen heeft.
Dan waren nog de vele uitstappen, één- en meerdaagse reizen en relatief nieuwe activiteiten zoals de
personeelsquiz blijken een blijver te zijn wegens groot
succes.
U kan als lid ook genieten van vele voordelen en kortingen, denken we maar aan onze cinematickets-actie,
Dreamland-, Collishop-acties, huwelijks- en geboortegeschenken en nog veel meer.
Natuurlijk mogen we het orgelpunt van het jaar niet
vergeten: het klaasfeest met ook dit jaar weer 700 gelukkige kindjes bij de Goede Sint.
Wat ik vorig jaar rond deze tijd heb verkondigd blijft
zeker geldig: uw personeelsbond gaat door met meer
en beter, sneller en efficiënter. We hebben al veel leden maar we willen er gerust nog meer! Aarzel daarom niet om ons bekend te maken bij uw oude en nieuwe collega’s. Uzelf bent als lid de beste reclame denkbaar. U kan uiteraard ook voor meer informatie steeds
terecht op het vertrouwde secretariaat in de SintJansvest en op het UZ-contactpunt.
Rest er mij u nog een voorspoedig 2014 toe te wensen
met al de goede dingen van het leven en tot op een
van onze activiteiten!
Beste groeten
Jan Goeman
Voorzitter KBP
Ontwerp: Marc Careel
Universitas nr. 483
3
Beeldende kunst
Tentoonstelling “Beeldende kunst” telde 1.000 bezoekers
Een 1000-tal bezoekers konden van 8 tot en met 17
november 2013 genieten van de mooie en zéér variërende tentoonstelling waar alle genres en technieken
aan bod kwamen, zoals: schilderen, tekenen, beeldhouwen, keramiek, fotografie, video en poëzie. Bekijk
onze website: http://www.kbp.ugent.be mapje foto’s.
Na de grote hobbytentoonstelling in 1978 georgani–
seerd door de KBP in Het Pand, werd het duidelijk dat
er grote nood was aan een forum waar het personeel
hun artistiek ei kwijt kon. Zo ontstond in 1983 de
vijfjaarlijkse tentoonstelling “Beeldende kunst” met
plastisch werk van het personeel uit de twee instellingen.
Ondertussen zijn we al aan de zevende editie toe waar
personeel met talent voor plastische kunsten de kans
krijgt om hun werk te tonen aan het grote publiek, en
wel in het monumentale Peristylium van de Aula.
Deze voorlopig laatste editie kende een record aantal
deelnemers, namelijk 33. Hier onder alfabetisch de namen van de deelnemende kunstenaars: Marc Careel,
Gisèle Casneuf, Stijn De Baerdemacker, Tim Deceuninck, Ginette Declercq, Pascaline De Rouck, Wim Dewitte, Guido Dewulf, Ariane D’haese, Paul D’haese,
Begga Dupont, Mario Floryn, Lieve Fornier, Michel Holderbeke, Kris Lauwereys, Hilde Lippens, André
Menschaert,
Alexandre
Popowycz,
Monique
Schaetsaert, Jeanine Schoone, Ines Suttels, Eric Tack,
Louis Van Caneghem, Sabine Van De Moortele, Rudy
Van Geele, Jacqueline Van Gheluwe, Rita Vanhove, Ingrid Van Kerkhove, Martine Vantomme, Annemie Verhavert, Roger Vervaet, Rieke Willems, Söhret Yildirim.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die bijgedragen heeft tot het succes van deze tentoon- stelling. Namen noemen is te gevaarlijk om iemand te
vergeten. Ieder schakeltje is belangrijk in zo’n raderwerk! Allen bedankt en graag maken wij nu al een afspraak met de kunstenaars om in 2018 Het Peristylium
weer om te toveren tot een kunsten- centrum.
De 7de editie van “Beeldende kunst” werd vrijdag 8 november ll. onder ruime belangstelling (meer dan 200
bewonderaars) geopend. De voorzitter Jan Goeman
verwelkomde de genodigden en dankte Marc Careel
die reeds 35 jaar de drijvende kracht is achter deze
tentoonstellingen.
Acteur Kurt Defrancq, cultureel adviseur aan UGent
feliciteerde de kunstenaars voor hun lef, om hun hier
een stukje bloot te geven aan de kijker. Hij benadrukte
verder het belang en de noodzaak van cultuur, net als
sport voor een gezonde en ontspannende werkvloer.
4
Universitas nr. 483
Costa Rica
Laatste dagen om nog in te schrijven (uiterste datum 21 januari 2014)
13-daagse rondreis
Periode 26 maart—7 april
Letterlijk betekent Costa Rica ‘de rijke kust’. Niet overdreven, want dit land is enorm rijk aan natuur. Bijna
een kwart ervan is beschermd gebied in de vorm van
nationale parken en ander natuurschoon.
Dampende vulkanen, uitgestrekte regenwouden, hagelwitte stranden, helrode boomkikkertjes, bonte toekans en brulapen vormen een ware schatkamer.
Costa Rica, dat is verleiden en laten verleiden. De aantrekkelijke mix van weelderige landschappen, wild leven en stranden zijn onweerstaanbaar. Geniet van de
gemoedelijke sfeer en ontspan jezelf...
Op het programma: bezoek aan de hoofdstad San José,
de vulkanen Poas en Arenal, Meer van Botos, koffie- en
bananenplantages, La Paz watervallen, Nationaal Park
Tortuguero aan de Caribische Zee, schildpadden- museum, een safari op de Peñas Blancas rivier, een bezoek
aan de indianengemeenschap Malekus en nog veel
meer, vooral ook wat de flora en de dierenwereld betreft is Costa Rica een paradijselijke tuin tussen twee
wereldzeeën. Je ziet apen in de bomen boven je hoofd,
krokodillen langs de rivier en zeeschildpadden op het
strand met palmen die wiegen in de wind.
Universitas nr. 483
Het moet een hele belevenis zijn deze dieren in het
wild te observeren.
We vliegen met Iberia en ter plaatse is er een privébus
met airconditioning (als er voldoende deelnemers zijn).
Het verblijf is op basis van volpension en de excursies
zijn inbegrepen. Nederlandstalige reis-begeleider gedurende de volledige reis bij aankomst op de luchthaven
van San José tot vertrek aan de luchthaven in San José.
Strandverblijf in Gran Occidental Papagayo op basis van
All Inclusive (3 nachten).
Prijzen
Leden & Gezinsleden
Andere
Single
: € 2.645,00 per persoon
: € 2.680,00 per persoon
: € 3.050,00
(deze prijzen zijn bij minstens 20 inschrijvingen – bij
meer dan 30 personen korting van € 60,00 )
Vraag het volledig reisprogramma op het secretariaat
KBP: 09 225 18 13
Roland Van de Velde
5
Bedrijvenbezoek
U krijgt de kans de bedrijven van dichtbij te bekijken op…
Twee data : Donderdag 13 maart en donderdag 17 april 2014
Vertrek: Rerum Novarumplein (Nieuw Gent om 07.00 u)
We beginnen met een bezoek aan…
prijzen”, rijden we naar Breendonk voor een gastronomisch etentje in een prachtig kader, uitkijkend op
een fort dat door de nazi’s tot een soort concentratiekamp werd omgebouwd. Het Fort van Breendonk werd
meer gebruikt als werkkamp en als doorgangskamp. Nu
is het een nationaal gedenkteken en de best bewaarde
historische site van de naziterreur.
Middagmaal in Eet-Kafee Breendonck
Menu
Duo van kaas- en garnaalkroketjes
***
Atlantische Tong
afgewerkt met grijze garnalen, mosselen en paddenstoelen
***
Trio van desserten
We bezoeken het distributiecentrum van de Belgische
supermarktketen Colruyt die haar roots heeft in Lembeek, dicht bij Halle. Bij aankomst worden we verwelkomd door onze gids met een tas koffie en een koekje.
Ondertussen krijgen we een woordje uitleg over “wie
zijn ze” en “wat doen ze” aan de hand van een DVD.
Nadien gaan we het distributiecentrum Dassenveld
verkennen. Het is ongeveer 120.000 m² groot en stockeert vooral diepvriesproducten, groenten, fruit en
verse producten.
We vertrekken op het expeditieplein, karrenwas, diepvries (-26°C), frigo, receptie groenten/fruit + diepvriesproducten, appel/peren frigo, citrusfrigo, verpakkingsafdeling groenten/fruit, via kaasafdeling passeren we
de windmolen, bakkenwasafdeling, recyclage/
afvalsorteercentrum en orderpicker.
Het bezoek duurt ongeveer 2.30 uur.
Opgelet voor mensen die minder mobiel zijn…
Er is heel wat afstand af te leggen en verschillende
trappen te nemen (liften zijn er niet aanwezig). En…
daar de meeste ruimtes gekoeld zijn, is het aan te raden een pull of vest mee te nemen.
Na ons interessant bezoek aan het bedrijf dat we kennen van de slogan “Colruyt: “Alles voor de laagste
6
Ons tweede bezoek
Moortgat
is aan Brouwerij Duvel
U kan kennis maken met de geschiedenis, de manier
van werken en de bieren. De nadruk wordt gelegd op
de geest en de traditie van het bedrijf. De Brouwerij
Moortgat is altijd een “open” structuur geweest.
Universitas nr. 483
Daarmee bedoelen ze de traditionele ingesteldheid, de
zin voor vakmanschap, maar ook de wil om mee te
groeien met de tijd. Zonder de hoge investeringen in
technologie en een modern productieapparaat waren
ze nooit geworden wat ze nu zijn: een hedendaags en
sterk groeiend familiebedrijf met de traditionele brouwersziel. Zij streven voortdurend naar perfectie: de
allerbeste grondstoffen, een grondige kwalli- teitscontrole met als doel een authentieke en een kwalitatief
hoogstaand eindproduct. Maar bovendien investeren
zij in mensen met enthousiasme voor het vak, met een
kennis die zij voortdurend bijwerken. Aan hen en aan u,
die weet dat de bieren van het zuiverste gehalte en de
hoogste kwaliteit zijn…
GEZONDHEID !!!
Prijzen:
 Leden
 Gezinsleden
 Andere
: € 49,00
: € 52,00
: € 56,00
Inbegrepen:
 Reis per luxe-car
 Ingang + degustatie Duvel
 Middagmaal (excl. dranken)
Wilt u er bij zijn:
 Bel eerst het secretariaat KBP 09 225 18 13
 Stort dan het bedrag op “KBP-Aktiviteiten” IBAN
BE73 0011 5800 1760 met vermelding “Eén Duvel” +
aantal deelnemers
 Plaatsen beperkt!
Het programma bij Brouwerij Duvel ziet er als
volgt uit:
Org. Roland Van de Velde
 Je wordt ontvangen door een professionele be-
drijfsgids.
 Na de introductiefilm krijg je een rondleiding in de
brouwerij en ontdek je alles over het brouwproces
en de indrukwekkende bottelarij.
 De rondleiding wordt afgesloten met een schenkinitiatie Duvel, consumpties en een hapje.
 Je gaat naar huis met een leuk aandenken.
Gedichten (door Roger Vervaet)
Kunstgalerij in een geleerdenhuis
Personeel van UGent en UZ Gent lieten hun talenten zien
Serieuze academici kijken van op het behang
Naar die enthousiaste drukte op hun stille gang.
Schilderijen- beeldjes- miniaturen- schalen
laten zich dragen door beeldende kunstenaren.
Penselen dromen van schilders die beroemd zijn
Sommige tableaus wachten nog naar zonneschijn.
Weggegooide resten krijgen een nieuw leven
Fotolenzen zijn scherp gezet op dames en heren.
In het voorportaal van de geleerde vergaderzaal
Wachten oude borstbeelden naar een harde maat.
Kleuren en contrasten onder een hoge kroon
Matte verf van de wolken hangen aan een koord .
Wijze woorden zijn neergeschreven in kaligrafie
Afgewerkte kunststukken hebben apart een eigen ziel.
Vele kritische ogen zijn nieuwsgierig en verwonderd
Geven collega’s quoteringen naar boven of eronder.
Zoekertjes
Te koop: kinderkamer
Kinderkamer in grenenhout met kleerkast, bed en matras, bureel, ladenbak en nachttafel.
GSM : 0478 73 51 97
Universitas nr. 483
Hier uw zoekertje?
Stuur uw zoekertje door of mail het naar het KBPsecretariaat.
Vergeet vooral uw contactgegevens niet te vermelden.
7
Kassel
Een vierdaagse toeristische, culturele, natuurlijke en historische trip
in het hartje van Duitsland
Periode van 25 tot en met 28 mei 2014
Kassel ligt ingebed in het groen, tussen het Habichtswald, Reinhardswald en Kaufunger Wald
in het noorden van de deelstaat Hessen. De
stad en de omgeving heeft alles in huis voor een
gevarieerde vakantie: heldere stuwmeren,
grotten, bergen, burchten, kastelen, groene
bossen, sappige weilanden en typische dorpjes
met Duitse vakwerkgevels. En… op slechts een
85 km liggen de skioorden Winterberg en Willingen die ook ’s zomers zeer aantrekkelijk zijn en door
de mooie vergezichten krijgen we al snel het echte Alpengevoel. Ook de nabijheid van de barokstad Bad
Arolsen heeft zeker een extra waarde en zal wellicht bij
sommigen onder ons een aantal oude soldatenverhalen doen opborrelen of een band van nostalgie. De topattractie is echter het Residenzschloss van de familie
Von Waldeck die onze noorderburen goed kennen als
de geboorteplaats van koningin Emma. Springen verder
in het oog tijdens deze reis het kasteel Waldeck aan de
Edersee waar we een boottocht maken en het romantische kasteel Berlepsch. In beide kastelen nemen we het
middagmaal. Verder bezoeken we de historische stadjes Fritzlar en Hann. Münden waar vakwerkhuizen de
sfeer domineren. Aangezien we dicht bij de voormalige
grens tussen de DDR en de BRD verblijven in Bad
Sooden, gaan we ook een kijkje nemen in het grensmuseum Schifflersgrund. Daar krijgen we een indruk van
wat het betekende om tussen 1945 en 1990 in deze
regio, aan de ene of aan de andere kant van de grens te
leven. Hier geen muur zoals in Berlijn maar een deel
van het misschien nog meer verschrikkelijke IJzeren
Gordijn. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de
stad Kassel zelf. De stad van de wereldtentoonstelling
Documenta, een tentoonstelling van moderne kunst
die om de vijf jaar wordt gehouden. Maar bijna even
beroemd is het kasteel Wilhelmshöhe met zijn 300 ha
landschapspark dat zich tot de mooiste van Europa
mag rekenen met zijn namaakgrotten, exotische watervallen, beelden en fonteinen. Maak dit alles mee, ga
Kassel en omgeving beleven!
Programma
Dag 1
Vanuit Deinze/Gent via Antwerpen, Venlo, Duisburg, Soest naar de voormalige garnizoensstad
Bad Arolsen (onderweg koffiestop). Zowel de
beeldhouwer Christian Daniel Rauch als de koninginregentes der Nederlanden Emma (overgrootmoeder van Beatrix) zijn geboren in dit
kuuroord. In de voormiddag bezoeken we met een gids
het barokke kasteel, dat is gebouwd naar voorbeeld
van het slot van Versailles met wondermooie zalen.
Middagmaal in Zum Hofbrauhaus en tijdens het eten is
de kans groot dat we het bezoek krijgen van een Belgische militair die daar gehuwd is en in Arolsen zijn legerdienst vervulde. Doorreis naar Kassel waar we een bezoek brengen (met een Nederlandstalige gids) aan het
bergpark Wilhelmhöhe. Dit park met zijn beroemde
watervallen en fonteinen, bekroond met een groot
beeld van de mythische held Hercules is al drie eeuwen
lang de belangrijkste bezienswaardigheid van Kassel.
De omvang en esthetische kwaliteiten van de waterwerken en van de parkaanleg, plus de daarbij horende
gebouwen, maken van het Schlosspark een in Europa
wellicht uniek geheel en die zondag is de belangrijkste
attractie voor ons: de waterspelen. Twee keer per week
zetten ze in de waterreservoirs bovenaan de sluizen
open en dan begint de lange weg van het water bergafwaarts over een meer dan 200 m lange en 5,5 m brede
cascade. We logeren in Bad Sooden-Allendorf aan de
Werra met vele 17e eeuwse vakwerkhuizen en dat zijn
ontstaan dankt aan de zoutwaterbronnen.
Avondmaal en overnachting in EKKOs Hotel****
8
Universitas nr. 483
Dag 2
Na het ontbijtbuffet reizen we met de autocar af naar
het natuurpark Kellerwald-Edersee met één van de laatste grote aaneengesloten loofbosgebieden (vooral beuken) van Midden-Europa en is sinds 2011 erkend als
werelderfgoed door de UNESCO. In het bezoekerscentrum krijgen we informatie over het thema wildernis en
een unieke 3D-bioscoopbelevenis. Nadien maken we
een boottocht op de Edersee omgeven door een bosrijk
decor. Hoog boven dit 27 km lang stuwmeer troont het
statige slot Waldeck waar we te gast zijn voor het middagmaal. Het kasteel was vroeger de zetel van de graven van Waldeck-Pyrmont, die hier geresideerd hebben
tot in de 17e eeuw. Vanaf het terras van het hotelrestaurant hebben we een prachtig uitzicht op het
stuwmeer. Op nog geen 25 km afstand ligt het vestingstadje Fritzlar met binnen zijn middeleeuwse muren
met tien verdedigingstorens en zijn vele vakwerkhuizen. Het belangrijkste gebouw is de St. Petri-Dom met
een grote collectie kostbare, religieuze voorwerpen.
Het historische stadsdeel met het door vakwerk omlijste marktplein met de Rolandsbrunnen en de schilderachtige steegjes met hun kleine winkeltjes en cafés
bieden een bijzondere sfeer. Nadien vertrekken we
naar het kleine wandeldorp Nieste dat op een gemiddelde hoogte van 450 m ligt waar we te gast in de Almhütte “Königsalm”. In deze Beierse blokhut nemen we
een streekgerecht en een vleugje muziek brengt ons in
de stemming.
Overnachting in EKKOs Hotel****
De tentoonstelling duurt precies honderd dagen en
strekt zich meestal uit over de hele stad (volgende
2017). Een ander juweeltje is het staatspark Karlsaue.
Gelegen in het centrum van Kassel aan de Fulda, heeft
het park ongeveer de afmeting van het Vorstendom
Monaco. De centrale laan leidt de bezoekers van de
Orangerie naar het grote bassin met het zwaneneiland
en de daarop gebouwde tempel. Behalve dat Kassel
een stad van kunst is, is het ook een moderne stad
met een enorm winkelaanbod en galerieën met o.a.
de karakteristieke Treppenstrasse. Voor de niet winkelliefhebbers is een bezoek aan één van de vele bistro’s of kroegjes de moeite waard.
Avondmaal en overnachting in EKKOs Hotel****
Dag 3
Na het ontbijtbuffet vertrekken we om 09.30 uur naar
het Grenzmuseum Schifflersgrund. Daar was vroeger
het ondoordringbare hek tussen de twee Duitslanden.
U ziet er herinneringen aan het IJzeren Gordijn met de
wachttoren en het 3,20 m hoge stalen hek en het vernuftige, mensonwaardige beveiligingssystemen. Dit bezoek zal zeker indruk op ons maken. In de omgeving
nemen we het middagmaal in het sierlijk, sprookjesachtig kasteel Berlepsch waar u zichzelf even kasteelheer
en kasteelvrouw kunt voelen met uitzicht op het dal
van de Werra. Waar de rivieren de Werra en de Fulda
samen de Wezer vormen ligt Hann. Münden, een heerlijke oude stad met ruim 700 rijk versierde vakwerkhuizen die getuigen van zes eeuwen architectuurgeschiedenis. Naast de buitengewone ligging en de vele schilderachtige steegjes met winkels, cafés en restaurants
nodigen uit tot flaneren en genieten. Heel anders gaat
er aan toe in het cultureel en zakelijk centrum van Kassel. We maken een wandeling met een Nederlandstalige gids in de sporen van de gebroeders Grimm, die in
Kassel woonden en werkten aan hun wereldberoemde
sprookjes.
Kassel heeft ook een grote reputatie op het gebied van
kunsten met o.a. Documenta, dat sinds 1955 om de vijf
jaar wordt gehouden, als een overzichtstentoonstelling
van moderne kunst.
Universitas nr. 483
Dag 4
Na voor vele het belangrijkste maaltijd van de dag, het
ontbijt reizen we af richting het middelgebergte van
het Sauerland naar Willingen voor een merkwaardig
bezoek aan de hoogste skischans van Europa – de
Mühlenkopfschanze onder leiding van een teamleider
van het Duitse skiteam. We krijgen indrukwekkende
uitzichten en verhalen. We gaan met de lift tot het
bovenste en hoogste gedeelte. Rond 12.00 uur: origineel afscheidsdiner in een typische Gaststube. Na ons
middagmaal laten we ons zweven met de gesloten
zeilbaan of gondellift naar de Ettelsberg op een hoogte
van 837,70 m. Tijdens de zomer zijn hier prachtige
natuurwandelingen te maken en tijdens de winter is er
wintersport. Met een acht-personenlift stijgen we
naar het uitzichtplatform van de Hochheideturm. Van
achter glas krijgen we een grenzeloos uitzicht over het
Sauerland en de omgeving.
Nadien vangen we de terugreis aan via Duisburg, Venlo (laatste stop), Antwerpen naar Gent/Deinze.
9
Hotel EKKOs****
Inschrijving
 Het “secretariaat KBP” tel. 09 2251813 dient eerst te




worden verwittigd.
Bij reservering vragen wij een minimum voorschot
van € 200,00 euro per persoon.
Het voorschot of de reissom kan ter plaatse op ons
“secretariaat KBP” betaald worden, of storten op
onze rekening “KBP-Aktiviteiten” IBAN BE73 0011
5800 1760 met vermelding “Kassel” + aantal deelnemers.
Ten laatste 5 weken vóór vertrekdatum moet de
totale reissom betaald zijn
De reis kan worden afgelast bij onvoldoende deelnemers. (uiterste inschrijvingsdatum 24/03/’14)
Org.: Roland Van de Velde
 Een zeer mooi hotel gelegen in een prachtig park in
het centrum van Bad Sooden-Allendorf.
Het staat bekend als het vroegere Kürparkhotel.
Alle kamers (87) zijn modern en smaakvol ingericht.
Gratis Wifi en kabelinternet is beschikbaar.
Voor sportieve gasten is er een fitnessruime en sauna.
 ’s Avonds bent u welkom aan de hotelbar.




Prijs
Leden:
500,00 euro
Gezinsleden: 512,00 euro
Andere:
525,00 euro
Inbegrepen
 Reis per luxe autocar
 Alle middagmalen van de 1e tot en met de 4e dag











met 1 drank inbegrepen
De avondmalen van de 1e tot en met de 3e dag
Aperitief tijdens het afscheidsdiner in Willingen
Plaatselijke gidsen
Volgende toegangsgelden : Kasteel Bad Arolsen, bezoekerscentrum Kellerwald-Edersee en grensmuseum Schifflersgrund
Boottocht op de Edersee
Met nederlandstalige plaatselijke gids bezoek aan
Kassel en de Waterspelen
Bezoek aan de skischans en de gondellift naar de
Ettelsberg, inclusief uitzicht vanuit de Hochheideturm
BTW en baantaksen
Kuurtaks
Ervaren chauffeur en gids blijven bij u ter plaatse
Documentatie
Niet inbegrepen




10
Drank tijdens het avondmaal
Persoonlijke uitgaven
Toeslag éénpersoonskamer 50,00 euro
Reisverzekering
Universitas nr. 483
Garçon… veur mai ne Kirr veur ne Kier!!!
De meeste bezoekers van de Franse Bourgogne streek
zijn bij hun thuiskomst vol lof over de bezochte pittoreske dorpjes, hun culinaire ervaringen alsook over de
grote wijnen welke ze mochten degusteren in de château’s, de clos en op de plaatselijke wijnboerderijen.
Niet alleen de druivelaar maar ook het soms vergeten
zwarte fruitbesje cassis verdient onze aandacht in deze
goddelijke wijnstreek. Ik kan dan ook reisleiders en bezoekers van de Bourgogne aanraden een stop te nemen
in Nuits- Saint- Georges voor een bezoek aan het Cassissium met zijn vernieuwd museum en likeurstokerij
(Avenue du Jura 8-passage Mongolfier-Nuits-SaintGeorges).
De groep Védrenne, gesticht door Joseph Védrenne in
1923, zijn professionele distillateurs die reeds in 1933
het merk Supercassis deponeerden. Na drie generaties
binnen dezelfde familie Védrenne behoort deze groep
sedert 1997 tot de familiale groep Renaud Cointreau.
De site Cassissium is geheel gewijd aan dit kleine fruitbesje, geapprecieerd maar toch onbekend door velen
en nochtans een embleem van de streek. Dit gastronomisch museum opende zijn deuren in 2001 en ontvangt
jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers. De cassis tentoonstelling zelf gaat over de historische en agrarische aspecten, het gebruik ervan in de geneeskunde, parfumerie
en gastronomie. Door een complete renovatie in 2013
met een investeringsbe- drag van 400.000 euro geniet
groot en klein op een speelse educatieve wijze de groei
en verwerking van dit heerlijk besje. De bezoekers worden immers verzocht om een vergelijk te maken tussen
de teelt van deze zwarte bes met de druivelaar. De
twee teelten worden met elkaar verweven. Vergeten
we niet dat het niet zolang geleden is dat afwisselend
een rij cassis en een
Universitas nr. 483
rij wijnstokken werd aangeplant. Economische redenen
brachten daar verandering in.
Een aansluitend bezoek aan de daar naastliggende likeurstokerij is een must voor diegenen die meer willen
weten over het maken van de créme de cassis en marc
de Bourgogne…
De verschillende vinificatie technieken komen uitgebreid aan bod zoals maceratie, vatopslag, filtratie én
toevoeging van suikers.
Het bedrijf ontwikkeld 3 soorten producten:
1. de likeuren, crémes de fruits en aperitieven
(gealcoholiseerde dranken met toevoeging van suikers);
2. siropen (dranken zonder alcohol);
3. de eaux-de-vie – Marc et Fines de Bourgogne
(gealcoholiseerde dranken zonder suiker toevoeging).
De begeleide rondleiding geeft de gelegenheid om de
geschiedenis van het huis te kennen en er de atmosfeer
die er heerst op te snuiven in de grootste kelder van ‘
veroudering van geesten ‘ in Bourgogne. Alles wordt
afgerond met een gezellige likeurdegustatie.
Met het oog op komende festiviteiten geef ik jullie
nog een ‘wistjedatje’ mee:
1.
2.
3.
4.
5.
Cardinal: cassis+rode wijn
Kirr: Cassis+Bourgogne Aligoté
Kirr Royal: Cassis+Crémant of Champagne
Fond de culotte: Suze+Cassis
Marcassin: Marc de Bourgogne+Cassis.
Om de crème de fruits te maken worden de rode
vruchten gemacereerd in neutrale alcohol tot 96°.
11
Het productieproces is hetzelfde voor alle rode vruchten:
zwarte bessen maar ook kersen, frambozen bos-, bessen,
bramen, aardbeien, perziken, abrikozen, enz.
Maceratie: de cassisvruchten worden verpletterd om vervolgens in neutrale alcohol te worden gedempt. Dit alles
(jus+fruit) gaat in inox roterende cuves waar men 5 à 7
weken laat macereren ver uit de buurt van te hoge warmte en lucht, dit om oxidatie te voorkomen. De volgende
stap is het aftappen van de jus die passeert voorbij een
raster die de zuivere jus scheidt van de onzuivere deeltjes
(jus d’egouttage). De overgebleven pulp wordt overgebracht naar een pers. Na persen bekomt men een tweede
jus (jus de pressurage). De twee bekomen jus worden dan
gemengd (l’infusion genoemd). Na dit proces wordt de jus
in een verticale cuve geplaatst gedurende twee weken om
dan terug te worden gedecanteerd (laatste verwijdering
van de vaste deeltjes). De resterende geklaarde jus wordt
dan gefilterd.
De toevoeging van gekristalliseerd suiker gebeurt in
elektronisch gestuurde mixers alvorens men tot de
botteling overgaat. Kortom: er komt geen water bij
deze formule te pas. Enkel twee ingrediënten: l’ infusion en het suiker.
Les Marcs et les Fines de Bourgogne: opgevoed in de
grootste kelder bestemd voor veroudering van geestrijke dranken van Bourgogne (300.000 liter per jaar op te
voeden geestrijke drank).
Verschil tussen Marc en Fine?
Marc: distillatie van de vaste delen van de druif
(pitten+huid).
Fine: men maakt gebruik van de droesem van de wijn
(het ‘dépôt’ in de ton). La Fine is van dezelfde familie
als Cognac en Armagnac wat het bereidingsproces betreft.
Georges De Smaele - Wijnrecensent
IN DE BUURT, CASSISSIUM AANDOEN!!
12
Universitas nr. 483
Toneel
Stelt voor
Stille woaters, diepe gronden
Blijspel in twee bedrijven
Door Ronny Van den Bossche
Vrijdag 7 maart 2014 om 20.00 u
Waar
Braemkasteelstraat—Gentbrugge
Vierde zaal
Naast stedelijk dienstencentrum
Met het openbaar vervoer te bereiken met tram 22 of
bus 3.
Kaarten
Uitsluitend te bestellen via het secretariaat KBP
Tel. 09 225 18 13
Prijs
€ 9 - kinderen (- 12 jaar) € 5
Meer inlichtingen over Toneelgroep Margrietje: http://www.margrietjegent.be/
De wens van Gustaaf Janssens
De wens van Gustaaf Janssens was de oudvoetbalspelers van RUG/AZ (UG/UZG) terug te zien na
al die jaren.
De bijeenkomst vond plaats in het WZC Weverbos te
Gentbrugge op vrijdag 8/11/2013.
De laatste voorzitter van FC Univ, Romain Hulpia, heeft
de laatste voetbal aan Gustaaf overhandigd die werd
ondertekend door alle aanwezige ex-voetbalspelers.
Het was ontroerend om iedereen opnieuw terug te
zien en te horen vertellen van hun wedervaren.
Een aangename avond was het met hapjes, drank, muziek en veel leute zoals in de goede jonge tijd!!!
De voorzitter Jan Goeman en het bestuur waren verontschuldigd wegens de opening van de tentoonstelling “Beeldende Kunst”.
Universitas nr. 483
13
Haantjeskaarting
Het meetingpoint om elkaar eens terug te zien
Heb je zin om uw oude collega’s eens terug te zien of
om eens te babbelen over spannende verhalen en herinneringen van vroeger op het werk of wil je gewoon
een gezellige attractieve namiddag beleven, dan kan
dit!
Nodig zelf uw oude werkmakkers, vrienden, buren en
andere kennissen uit.
Iedereen is van harte welkom.
Je kan er kaarten, roddelen, gewoon samen een glas
drinken of gezellig eens langskomen.
Wij hopen dat jullie in grote getallen zullen verschijnen.
Kaartliefhebbers allen op post !!!
Dinsdag 22 april 2014
Cafetaria KBP - Sint-Jansvest 24
De kaarten worden geschud vanaf 14.00 uur
Meedoen kost € 1,50 per spel en per kaarter
Bij voorkeur inschrijven met onderstaand formulier naar:
Secretariaat KBP
Haantjeskaarting
Sint-Jansvest 24 - 9000 Gent
Naam:
Komt:
Alleen
Is vergezeld van:
(aantal personen) - Totaal aantal kaarters:
Speelt:
Bieden
Manillen
Om het even
14
Universitas nr. 483
KBP Quizzz Night van 18 oktober 2013
Op vrijdagavond 18 oktober 2013 organiseerde de Personeelsbond voor de tweede maal een KBP Quiz in haar
bondslokaal.
Na een spannende avond kon het winnend team naar
huis gaan met de hoofdprijs: reischeques ter waarden
van 200 EUR bij Reizen de Globetrotter.
In totaal 17 teams van UZGent en UGent perso- neelsleden namen het tegen mekaar op en probeerden in een
8-tal ronden zoveel mogelijk vragen juist te beantwoorden. Er waren vragen en opdrachten uit alle domeinen:
wetenschap, weetjes, sport, geschiedenis, … en van
alle moeilijkheidsgraden. Kortom: voor ieder wat wils.
Proficiat aan het winnende team. Maar het KBP bestuur
bedankt ook alle andere teams voor hun deelname. Zij
zorgden met hun enthousiaste deelname voor een super-geslaagde avond.
De Personeelsbond zorgde eveneens voor de juiste omkadering: drank en hapjes voor ieders goesting. Dat
moet het denkwerk van de quizzers toch enigszins geholpen hebben.
Volgend jaar komt er zeker en vast een nieuwe editie
van de KBP Quiz. Hou de zomeredities van Universitas
zeker in de gaten om hierover meer te weten te komen.
Nathalie Vandepitte
Personalia
Geboorten
“Amelie”
“Robin”
“Renske”
“Lander”
“Nikita”
“Jenne”
“Remi”
“Oriana”
“Lotus”
“Lennert”
bij de familie Tijs Soberon – De Clercq Isabelle
UZ Gent MKG
bij de familie Jan Tavenier – Belpame Nathalie
UGent
bij de familie Steurbaut Jürgen – Glenda De Smaele
UZ Gent Sleutelkamer
bij de familie Geert Willems – Verspille Karen
UZ Gent OK- Pacu
bij de familie David Meerschaut – De Jaegher Joline
UZ Gent Neurologie
bij de familie Steven Braeckman – De Smet Kimberley
UZ Gent CSA
bij de familie Chris Poppe– Haustraete Katrien
UGent Fac.Wetenschappen
bij de familie Dries Dekinder – De Temmerman Els
UZ Gent Revalidatie
bij de familie Joachim Vandoorne- Mieke Debrauwere
UZ Gent MCA
bij de familie Lieven Luypaert-Els Devisscher
UZ Gent PACU
Huwelijken
Jurgen De Beule en Angélique Rogier
UZ Gent Personeelsadministratie
huwden op 23 augustus 2013
Tim Lagae en De Bock Lies
UGent Bioanalyse
huwden op 5 oktober 2013
Christophe Covent en Veerle Hautekeete
UZ Gent Neurologie
huwden op 31 oktober 2013
Dries Dekinder en De temmerman Els
UZ Gent Revalidatie
huwden op 13 september 2013
Universitas nr. 483
15
Vragen over de natuur in de winter
(bron: Natuurpunt)
Hoe slapen egels tijdens de winterslaap
Antwoord: Nadat egels zich in de herfst dik en rond
gegeten hebben, gaan ze in winterslaap. Want in de
winter zijn er maar weinig insecten te vinden, het belangrijkste voedsel van de egel. Ze verstoppen zich in
een warm nest onder een grote takkenhoop. Om zo
lang mogelijk te kunnen slapen zonder op zoek te moeten gaan naar voedsel, verlagen ze hun hartslag van
125 naar 20 slagen per minuut. Hun lichaamstemperatuur daalt mee met de buitentemperatuur tot wel 4°C,
zo koud als in de koelkast. Tegen de lente ontwaken de
egels weer en gaan ze weer op pad.
Gaan kikkers dood als de tuinvijver bevroren is?
Sommige kikkers overwinteren in je vijver, in de modderlaag op de bodem, en ademen dan door de huid.
Wanneer de vijver met sneeuw en ijs is bedekt, kan er
geen daglicht meer doordringen en produceren waterplanten onvoldoende zuurstof. De vorming van moerasgassen tijdens de afbraak van dode bladeren gaat wel
door. Als er te veel gas en te weinig zuurstof in het water zit, lopen de kikkers die op de bodem van de vijver
overwinteren gevaar en kunnen ze stikken. Door in de
herfst het slib op de bodem te verwijderen, kan zo’n
drama vermeden worden.
Recept Chocolate Chip Cookies
Het is winter. En wat is er dan leuker dan op een koude
winternamiddag samen met mama of papa lekker koekjes te bakken.
Hierbij een receptje van Chocolate Chip Cookies, waar
kinderen uit Amerika dol op zijn. Maar jullie zeker en
vast ook.
Roer de eieren door het botermengsel. Zeef het zelfrijzend bakmeel zodat alle klontjes eruit zijn. Voeg het
zelfrijzend bakmeel beetje bij beetje aan het botermengsel toe. Meng het deeg tussendoor goed. Als je
het goed doet, krijg je een plakkerig, zacht deeg. Breek
het chocola in kleine stukjes en roer deze goed door
het deeg.
Bekleed een bakrooster met bakpapier. Leg met een
lepel kleine hoopjes deeg (doorsnee ca. 4 cm.) op het
bakrooster. Omdat het deeg erg plakkerig is, kun je het
beste een tweede lepel gebruiken om het deeg uit de
eerste lepel te scheppen en een mooi bolletje te maken. Druk het hoopje deeg een beetje plat. Zorg voor
voldoende afstand tussen de Chocolate Chip Cookies
want de Chocolate Chip Cookies zullen in de oven wat
uitlopen.
Bak de Chocolate Chip Cookies in 15 minuten knapperig en bruin. Laat de Chocolate Chip Cookies op het
bakpapier afkoelen. De chocolade in de Chocolate Chip
Cookies moet stollen voordat je ze veilig van het bakpapier kunt halen. Na ongeveer 15 minuten moet je de
Chocolate Chip Cookies veilig van het bakpapier kunnen halen.
Bewaren
De Chocolate Chip Cookies smaken warm het beste
maar je kunt ze ook heel goed bewaren. Laat de Chocolate Chip Cookies eerst helemaal afkoelen. Zorg er
wel voor dat ze niet te lang open en bloot op het rooster liggen omdat ze dan zacht kunnen worden. Als de
Chocolate Chip Cookies afgekoeld zijn, kun je ze in een
goed afgesloten bakje bewaren. De Chocolate Chip
Cookies zijn zeker nog drie dagen erg lekker. Hierna
kunnen ze al wat zachter gaan worden.
Ingrediënten
240 gram boter
240 gram witte kristalsuiker
50 gram bruine basterdsuiker
15 gram vanillesuiker
2 eieren
300 gram zelfrijzend bakmeel
300 gram pure chocola
Werkwijze
Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Klop de
boter, het suiker, het basterdsuiker en het vanillesuiker
in de kom tot een smeuïge massa. Als de boter erg hard
is, kun je het ook even op kamertemperatuur laten komen. Het mixen gaat dan veel gemakkelijker.
16
Universitas nr. 483
Kindersudoku
(Bron: Klerplaten.nl)
Universitas nr. 483
17
Gratis naar Kinepolis
Gratis naar Kinepolis voor kinderen van onze leden van
9 t.e.m. 14 jaar.
De tickets blijven geldig tot 31.12.2014.
Prijzen
 Leden & gezinsleden
7,90 euro
(kinderen vanaf 3 jaar)
 Kinderen van leden
Gratis
Kaarten enkel beschikbaar op het secretariaat KBP en mits voorlegging van uw lidkaart!
Vul onderstaande inschrijvingsstrook in
Slechts 1 aanvraag per lid - kaarten beschikbaar zolang de voorraad strekt
Gegevens KBP-lid
Naam:
Lidnummer:
Dienstadres:
E-mail:
Tel.:
Vul je naam en lidnummer in zoals vermeld op de klever op de voorzijde van deze Universitas
Aantal gratis kaarten (van 9 t.e.m. 14 jaar)
Naam:
Geboortedatum:
Naam:
Geboortedatum:
Naam:
Geboortedatum:
Naam:
Geboortedatum:
Kaarten
Aantal kinderen gratis:
x 0,00 euro =
euro
Aantal leden en gezinsleden:
x 7,90 euro =
euro
Totaal te betalen =
euro
Totaal aantal kaarten:
18
Universitas nr. 483
Kruiswoordraadsel
Vul het kruiswoordraadsel in, zet de genummerde letters in de vakjes onderaan en stuur (binnen de drie weken) de
oplossing naar: Marc Careel - Sint-Pietersnieuwstraat 25 - 9000 Gent.
WINNAAR BOEKENBON TER WAARDE VAN € 25 (november - december): Mevrouw Jenny De Roose
Horizontaal
Vertikaal
1.
2.
1. Activiteit voor een goed doel /
2. Inhoudsloos / Tweehoevig dier / Leven (Latijn) /
3. Durf / Bestek /
4. Kilobyte / Aanhanger / Lust / Peru /
5. Bokkenbaardje / Boezeroen / Onzin /
6. Verdikte huid / Dreun / Europeaan /
7. Duimpiano / Molgrijs /
8. Feestdag /
9. Landbouwgrond / Gelaatsschildering /
10. Grens / Bergpapegaai / Onverwijld /
11. Honkbalpunt / Slagader / Raming /
12. Infrarood / Speelkaart / Ellendig / Rekeningcourant /
13. Belangrijk persoon / Grap /
14. Advies / Uitroep / Zwaardwalvis /
15. Archipel /
Snel promotie maken /
Watertje in Friesland / Bibliotheek / Waarmerk /
Luiaard /
3. Troefnegen / Toosten / Tenondergang /
4. Stekelvarken / Truttige vrouw / Opera /
5. Vuur / Algemene Energieraad / Zoogdier /
6. Ingenieur / Afsluitdijk / Grieks eiland / Overdosis /
7. Belofte / Alge / Tovernimf /
8. Overmatig / Zelfstandig Academisch Personeel /
Godin van het onheil / Trendy /
9. Brood van tarwemeel / Opmaakcode / Bezitloos /
10. Een ogenblik / Zoetwatervis / Modder /
11. Claim / Inspectie / Voor /
12. Sint / Houtbrij / Winkelstraat in Antwerpen / Kenia /
13. Eters /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
7
Oplossing kruiswoordraadsel
Universitas nr. 482
(november / december 2013)
2
3
4
9
5
14
5
3
6
L A13 M B A D A
O M A
3 I G Z
S P O R E
A D E M
4 L A A N
7
1
8
K O F
O N S
N E E9
E11
5 I
G
A
P
A
P
E
7
D
O
R
A
N
6
13
R U N3 N
7 E R F
N
A
R
A I
S
8
9
10
11
6
12
10
4
C R U2
A A14 M
R A A M
P A R A
12 L P
13 D O O8 D S W O R S4 T E L
15
M I
I
I
A
N G
Marc
12
Marc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Universitas nr. 483
I N G
D U O
P O S
L IJ F
T
9 B6
D R E N K1
N12 O R S
10 E P O S
P R15 O P A A N
I E L
11 E I S
8
11
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
H
E R F10 S T C O L L E C T5 I E
1
A U R A
A A R D
E X
2 E E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
K U N S T B E O E F E N A A R
19
Pretparken
Voordeeltarief voor leden en gezinsleden
€ 13 i.p.v. € 17.99
Niet leden € 15.00
Kinderen kleiner dan 0.85 m. gratis
Kinderen vanaf 0.85 tot 1 m. en senioren 70+
€ 9.99
De tickets zijn geldig op gelijk welke dag
gedurende het ganse seizoen 2014
Opgelet: onderstaande pretparken zijn gesloten tot einde maart 2014.
In de loop van de maand april zullen de toegangskaarten voor deze pretparken terug beschikbaar zijn
op het secretariaat KBP en ons contactpunt UZ.
20
Universitas nr. 483
Brandpreventie actie KBP
Dankzij een goede samenwerking met de firma
Aquaflam is de KBP in staat om aan zeer economische
prijzen brandblussers en branddekens aan te bieden.
Het volstaat de invulstrook op onze website
ww.kbp.ugent.be in te vullen en te bezorgen aan het
KBP secretariaat via binnenpost, fax, of door te mailen.
Sint-Jansvest 24 – 9000 Gent
Fax: 09 233 64 85
E-mail: [email protected]
Prijzen brandblusser
Leden:
€ 82.00
Niet-leden: € 87.00
Prijzen branddeken
Leden:
€ 22.00
Niet-leden: € 26.00
OPGELET!
Om misverstanden te vermijden en voor een betere
opvolging! De betaling van de toestellen gebeurt altijd
cash bij afhaling, dus niet meer per overschrijving.
Vermeld bij inschrijving zeker of u een attest voor de
belastingen wenst.
Vooraleer de brandblustoestel en/of –branddeken af te
halen, gelieve eerst contact op te nemen met het
secretariaat KBP (09 225 18 15) of met het contactpunt
UZ (09 332 01 46)
INVULSTROOK
Naam:
Wenst te ontvangen:
Lidnummer (indien lid):
x brandblusser aan € 82 (ledenprijs) = €
x brandblusser aan € 87 (niet-lid)
= €
x branddeken aan € 22 (ledenprijs) = €
x branddeken aan € 26 (niet-lid)
= €
Totaal = €
Dienstadres:
Telefoon (dienst):
Telefoon of GSM (privé):
E-Mail:
Plaats van afhaling: O Secretariaat Sint-Jansvest
O Contactpunt UZ
Wenst een attest voor de belasting: O Ja
O Neen
Datum:
Universitas nr. 483
Handtekening:
21
22
Universitas nr. 483
Colofon
Secretariaat KBP
Cafetaria KBP
Voorzitter:
Jan Goeman (UGent)
Tel. 09 225 18 13 - 09 264 44 76
Ondervoorzitter : Luc Schotte (UGent)
Tel. 09 264 31 64
Secretaris:
Donald Impens
Sint-Jansvest 24 - 9000 Gent
Tel. 09 225 18 13
Openingsuren
Maandag: gesloten
Dinsdag:
12.00 - 17.00 u
Woensdag: 12.00 - 14.00 u
Donderdag: 12.00 - 14.00 u
Vrijdag:
12.00 - 14.00 u
Openinguren
Di - Wo - Do - Vr: 09u30—15u30
Contactpunt UZ Gent
Kliniekgebouw 4 - 4de verdieping (4K4)
De Pintelaan 185 - 9000 Gent
Contactpersoon: Damien Moreels
Tel. 09 332 01 46 - Dect 09 332 29 91
Contact en inschrijving
Tel. 09 225 18 13
Fax 09 233 64 85
Rekeningnr.: IBAN BE73 0011 5800 1760
E-mail: [email protected]
Website: http://www.kbp.ugent.be
VU: Sint-Jansvest 24 - 9000 Gent
Openingsuren
Dinsdag:
09.00 - 11.00 u
12.30 - 15.30 u
Aanvraagformulier
Stuur dit formulier naar
KBP UGent - UZ Gent v.z.w.
Sint-Jansvest 24 - 9000 Gent
Naam:
Lidnummer:
Adres:
Dienst:
Dienstadres:
Gebruik de gegevens van op het adresklevertje en voeg steeds een kopie of een bewijsstuk bij.
Zonder bewijsstuk wordt uw aanvraag geweigerd.
Het passend hokje aankruisen
Aanvraag geboortegeschenk
Aanvraag huwelijksgeschenk
Aanvraag overlijdensvergoeding
Overlijdensvergoeding te storten op:
rekeningnummer:
Van:
Laatste dienstadres:
Adreswijziging: Nieuw adres:
Wenst lid te worden van de KBP UGent - UZ Gent
Datum
Universitas nr. 483
Handtekening
23
Komende activiteiten
Gepensioneerde leden
Nieuwjaarsmatinee
14 januari 2014
Nieuwjaarsbanket gepensioneerde leden
25 januari 2014
Toneel
7 maart 2014
Bezoek Colruyt en Brouwerij Duvel Moortgat
13 maart en 17 april 2014
Costa Rica
26 maart tot en met 7 april 2014
Haantjeskaarting
22 april 2014
Kassel
25 mei tot en met 28 mei 2014
24
Universitas nr. 483

Vergelijkbare documenten