Warme groeten, Je vrienden van Asia`s New Generation in China

Commentaren

Transcriptie

Warme groeten, Je vrienden van Asia`s New Generation in China
"Mijn plan met jullie staat vast!" spreekt de Heer."IK HEB JULLIE GELUK VOOR OGEN, niet
jullie ongeluk. IK ZAL JE EEN HOOPVOLLE TOEKOMST GEVEN!“ Jer. 29:11 (nw vertaling)
We wensen jullie een
GEZEGEND NIEUWJAAR,
vol van Vaders
LIEFDE & VREDE
toe!
en,
t
e
o
e gr van
m
r
n
Wa riende ew
Je v sia’s N ion
A erat
Gen China
in
LIEVE VRIENDEN VAN ASIA'S NEW GENERATION,
De bovenstaande tekst heeft onze Hemelse Vader zelf tot Zijn kinderen
gesproken. WIJ ZIJN ZIJN KINDEREN! In Jezus hebben wij vergeving
ontvangen en daardoor hebben wij een hoopvolle toekomst. Het merendeel
van de kinderen op de foto, komt uit een uitzichtloze situatie, maar nu zij
Jezus hebben leren kennen, hebben zij een hoopvolle toekomst!
Samen met ons team hebben wij het verlangen, om in 2014 meer mensen, die
nog nooit het Evangelie van Jezus hebben gehoord, te vertellen van Zijn
onvoorwaardelijke liefde voor hen.
Namens het team en ons gezin,
HEEL HARTELIJK BEDANKT voor uw gebeden en financiële ondersteuning,
waardoor wij het Evangelie van liefde en hoop ook in 2014 verder onder het
De'angvolk kunnen verspreiden!
Contactadres: Familie Poldervaart, Riederhoeve 47, 2993XA, Barendrecht Tel:0180-654173.
Giften: rek.nr: NL59INGB004276658 tav Stg.Asia’s New Generation evt. Vermelden projekten.
Of Paypal: [email protected]

Vergelijkbare documenten