Milieueffectenbeoordeling

Commentaren

Transcriptie

Milieueffectenbeoordeling

										                  

Vergelijkbare documenten

kabels van nexans verbinden offshore

kabels van nexans verbinden offshore Figuur 1.1: Schematische voorstelling van de voorziene locatie van de reeds vergunde RENTEL verbindingskabels tussen het RENTEL windmolenpark en het geplande ELIA alpha transformatorstation.

Nadere informatie

Milieueffectenbeoordeling van het project ingediend door

Milieueffectenbeoordeling van het project ingediend door een 220 kV exportkabel. Het voorgestelde kabeltracé (Figuur 1.2 en 1.3) werd alsdusdanig opgesteld dat het de verdere ontwikkeling en realisatie van een gemeenschappelijke offshore aansluiting niet

Nadere informatie