Nummer 4 - HSV De Rietvoorn

Commentaren

Transcriptie

Nummer 4 - HSV De Rietvoorn
75
1936
2011
2011
Jaargang 24
H.S.V. De Rietvoorn
Stokhorstweg 4,
7006 GA Doetinchem
PORT BETAALD DOETINCHEM
75
DE RIETVOORN Doetinchem
Siebelink Autoschade
meer dan 60 jaar topkwaliteit in
Autoschadeherstel
Siebelink Autoschade is al ruim 60 jaar een begrip in de
Achterhoek. Dankzij vakmanschap, service, betrouwbaarheid en
ervaring, is het familiebedrijf uitgegroeid tot een modern,
vooruitstrevend en universeel autoschadeherstelbedrijf!
Jaargang 24 ~ 2011 ~ Nummer 4
Colofon
Voorzitter: Ton van Aalst
Sikkeldreef 205, 7006 KW Doetinchem
Tel.: 0314-330227
e-mail: [email protected]
Secretaris: Gerhard Grob
Rietdekkersveld 46, 7031 DL Wehl
Tel. 0314-342807
e-mail: [email protected]
Penningmeester: Hennie Weeber
Plantsoensingel Zuid 22,
7041 ZE ‘s-Heerenberg
Tel.: 0314-662778
e-mail: [email protected]
Beheercommissie visstand en
viswater: Willem Swaters
Gaffeldreef 21, 7006 KP Doetinchem
Tel.: 0314-334305
e-mail: [email protected]
Botenplaats: Henk Horst
v. Zadelhoffplein 26, 7009 HP
Doetinchem
Tel.: 0314-332367 of 06-40268378
Wedstrijden: Cobie van Dooren
De Gaullestraat 6, 7002 DW
Doetinchem Tel.: 0314-341649
e-mail: [email protected]
Siebelink Autoschade maakt deel uit van Dago Autogroep
met vestigingen in Doetinchem, Duiven, Ulft en Arnhem en
is lid van de belangrijkste organisatie FOCWA van de
schadeherstelbranche in Nederland.
Siebelink Autoschade is ISO gecertificeerd en heeft de
Eurogarant erkenning. Dit staat voor hoogstaand technisch
vakmanschap en profesionele betrouwbare dienstverlening.
Vlijtstraat 60, 7005 BN Doetinchem
Telefoon 0314-323036 - Fax 0314-364833 www.pasiebelink.nl
2
1936
2011
Activiteitencommissie:
Cobie van Dooren
Tel.: 0314-341649
Toon Makay Tel.: 0314-344795
Bestuursleden algemene zaken:
Harrie Nieling tel. 0314-663574
Hans Bruggink tel. 06-10962266
Ivan Larsen tel. 06-46182862
Contributie
Botenplaatscommissie:
Henk Horst Tel.: 0314-332367 of
06-40268378
Henk Derksen Tel.: 0314-340251
Wedstrijdcommissie senioren:
Cobie van Dooren
Tel.: 0314-341649
Jan Hissink Tel.: 0314-365379
Henk Horst Tel.: 0314-332367
Henk Notten Tel.: 0316-226573
Harrie Nieling tel. 0314-663574
Commissie zeevissen:
Willie Keuben Tel.: 0314-346328
Ivan Larsen Tel. 06-46182862
Willie ten Grotenhuis
tel.: 0315-653255
Commissie junioren:
Jos Dulos tel. 0314-345205
Maarten Holterman 06-23146295
Ton Geurts Tel.: 0314-684804
Tonnie Bossmann, Gerben Boesveld
en Wendy Reinten
Reserve: Willy Keuben, Peter Bruil
Kantinebeheer-Activiteiten:
Frans van Tricht Tel.: 06-16876097
Henk Horst (ma.)
Jan Berendsen(wo.)
Electra adviseur: Joop Siebelink
Ledenadministratie:
Hennie Weeber Tel.: 0314-662778
Redactie clubblad:
Ton van Aalst - Willem Swaters
Gerhard Grob - Ivan Larsen
De vereniging:
HSV De Rietvoorn Doetinchem
Stokhorstweg 4,
7006 GA Doetinchem
Tel.clubgebouw: 0314-344651
Bank : 936043954
Ingeschr. bij de K.v.K.
nr. 40120146. Koninklijk goedgekeurd 13-08-1955 nr. 76
Website: www.rietvoorn.nl
Websitebeheerder: Peter Bruil
Tel.: 0314-840089
[email protected]
Openingstijden clubgebouw:
Maandag t/m donderdag geopend
's-middags van 13.00-16.00uur.
Tel. 0314-344651
Oplage: 1100 exemplaren
Het clubblad verschijnt 4x per jaar
De redactie behoudt zich het recht voor
van plaatsing van ingezonden stukken.
Pagina 6 en 7
Grandioos succes voor onze
Jeugdcommissie
Pagina 9
Wethouder Drenth komt
toezegging na
Pagina 15
Forelvissen senioren
Pagina 17
Vissen in de polder
Pagina 19 t/m 23
Doetinchem houdt kranig stand op
eigen terrein tegen Oss
Tekstverwerking - opmaak illustratie's: Gerhard Grob.
Aut.Incasso Contant
In dit nummer o.a.
Hof van Gent 17,
7007 JS Doetinchem
Tel: 0314 - 84 36 32
Eénmalige inschrijfgelden + Administratiekosten
Inschrijfgeld nieuw Juniorlidmaatschap
€ 01,00
Inschrijfgeld nieuw Jun.plus-/Sen.lidmaats.
€ 02,50
€ 22,50
Inschrijfgeld plaatsing op wachtlijst boot
alleen voor leden
€ 10,00
€ 30,00
€ 32,00
€ 12,00
Abonnement incl. korting
op 'Het Visblad'
Borg sleutelgeld botenhouders
retour bij inlevering!
€ 07,30
€ 07,30
Ligplaats boot (alleen voor leden)
€ 40,00
€ 40,00
Inschrijfkosten + administratie bij aanvang
botenplaats
T/m 13 jaar:
Juniorlidmaatschap
Incl. Jeugdvispas
14 t/m 17 jaar:
Junior-pluslid incl. Senioren Vispas
€ 05,00
€ 12,00
€ 06,00
€ 13,00
€ 20,50
Seniorenlidmaatschap
incl. Senioren Vispas
€ 12,00
Extra administratiekosten v. betalingen na 1 Januari 2011 € 02,50
3
7
d
open
n ge
dage
Partycentrum - Hotel - Bistro - Restaurant
De Kruisberg
Nieuw!! Gezellige Victoriaanse Bistro
o Diverse oud Hollandse spelen
o Klootschiet-parcours
o Ruime parkeergelegenheid
o Prijsafspraak vooraf
o Diverse diners - Koffietafels
o Hapjes buffetten
o Diverse warme- en koude buffetten
o Gratis bruidsauto Rolls-Royce
o Zaal 1 van 50 t/m 350 personen
o Zaal 2 van 20 t/m 120 personen
o Zaal 2 met tuinserre/terras
o Zaal 1 en 2 luchtbehandeling
o Zaal 3 van 10 t/m 50 personen
o Zaal 3 Gezellige serre met airco
o Boven barbeque
o Barbeque voor plm. 80 personen
o Invaliden toilet
U wordt gehaald en thuisgebracht
Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem
Telefoon 0314 - 324123 - Fax 0314-363821
Info: www.dekruisberg.nl
Voor al uw houten bouwmaterialen
ereunt
v
e
l
Ooktuinho
we
KORT
B.V.
HOUT- EN BOUWMATERIALEN
Houtkampstraat 62,
Doetinchem
Tel. 0314-32 62 10
Fax 0314-36 10 27
Zaagmolenpad 8, Doetinchem
Tel. 0314 - 324152
4
Met gemengde
gevoelens kijk ik
terug op het afgelopen
jubileumjaar. En
hoewel het jaar
voortreffelijk
verliep waren er
ook dieptepunten.
Een er van was het
overlijden van Eduard
Buijl. Daarnaast
het overlijden van
de vrouw van onze
vrijwilliger Jan
Buyl. En last but not least het
op hande zijnde afscheid van
onze penningmeester Hennie
Weeber. Toch moeten we met
zijn allen verder. De opvolger
van Hennie heeft zich nog steeds
niet aangediend. Voorbereidingen
om een deel van de taken van
Hennie door anderen te laten
overnemen zijn in volle gang.
Toch zal er een plaatsvervanger
moeten komen. Wellicht zijn
er onder u mensen die met een
beetje flexibliteit de zaken kunnen
overpakken. Misschien zijn er
zelfs partners van leden die het
willen oppakken.
Ook een constructie waarbij een
lid de financiën op zich neemt
en bij voorbeeld zijn partner de
ledenadministratie doet. In zo´n
constructie zijn we als vereniging
bereid om daaraan een financiële
tegemoetkoming te koppelen. Wij
willen dat er op korte termijn een
oplossing komt hoe dan ook.
Meestal kijk ik in
´n laatste clubblad
van het jaar vooruit.
Dat wilde ik dit keer
eigenlijk ook wel doen
ware het niet dat ik
dan vele mensen tekort
zou doen. Wat hebben
we met zijn allen een
boel werk verzet.
Velen hebben van
deze werkzaamheden
genoten en dat was
ook de bedoeling.
Wat staat de vereniging er goed
voor als een der grootste zoniet
de grootste van Doetinchem. Wat
we wilden hebben we bereikt
het ledenaantal is nu ver over de
1.100. Een ongekende luxe zoveel
leden maar vooral ook jeugdleden.
Niet in de laatste plaats te danken
aan onze voortreffelijk werkende
jeugdcommissie onder leiding van
Maarten en Jos. Vooruitkijkend
hoop ik dat het ledenaantal
de eerstkomende jaren blijft
toenemen. Het moet lukken met
zoveel enthousiaste vrijwilligers,
Bovenstaande motiveert u
als lid misschien om toch in
overweging te nemen u kandidaat
te stellen voor de positie van
penningmeester. En ook al kent
u de huidige taak niet voldoende,
Hennie is altijd bereid het eerste
jaar bij te springen.
Tot slot wens ik u een fijn
eindejaars en een visrijk en
gezond 2012
Van de
voorzitter
5

Grandioos succes voor
onze Jeugdcommissie
Visdorado De Kool in Heelweg
was in het weekend van 27 en
28 augustus het domein voor de
jeugd van HSV De Rietvoorn
Doetinchem. Jawel, een bijna
niet te evenaren succes voor
deze commissie. Naast de
voortrekkers Jos en Maarten
waren ook Rene, Marco,
Gerben, Milou, Wendy en Ton
getuige van een weekend dat zijn
weerga niet kent.
Vissen, vissen en nog eens vissen in een
mooie omgeving met vangstgarantie. De
ene dag op forel en de dag erna op karper,
afgewisseld met een barbecue en een
speurtocht. Trots als een pauw waren de
begeleiders na een toch wel vermoeiend
weekend.
Terwijl de senioren nog aan het forellen
waren kwam de jeugd geleidelijk vanaf
10.00 uur op het kamp. De tent die
was opgezet door Alfred Oosterink
de dag ervoor was nu verstevigd. De
vrijdag voordat het weekend begon
was het weer zo slecht dat de tent het
deels begaf. Dit kon natuurlijk niet en
werd netjes door Alfred en zijn mannen
zodanig geprepareerd dat er niets meer
kon gebeuren. Je moet in zo´n weekend
natuurlijk ook niets aan het toeval over
laten.
Zoals gezegd de senioren waren
nog aan het vissen. Zij waren met
zeventien hengelaars en vingen zo´n 40
forellen terwijl er wel een honderdtal
in zaten. Ook zij visten gratis in het
kader van het 75-jarig jubileum. De
weersomstandigheden waren duidelijk
beter dan de dag er voor. Gelukkig maar
voor onze jeugd want zij gingen direct na
6
moest op een gegeven moment wel
ingrijpen anders was er van het slapen
niets geworden. Zo na de klok van 01.00
uur werd het rustiger en droomde de
jongelui al van de dag van morgen met
het karpervissen.
De laatste evenementen zijn aanstaande.
Al met al ben je er nu al trots op
als bestuur over hetgeen totnutoe is
gerealiseerd. Natuurlijk alles kan beter
maar zonder op de kleine details te letten
moeten en mogen we koesteren op alles
wat we gehad hebben. Apetrots op een
geweldige jeugdcommissie die ieder
jaar weer alle zeilen bijzet om het voor
de jeugd zo aantrekkelijk en leerzaam
mogelijk te maken. Chapeau!!
De jeugdcommissie en het bestuur
willen zeker niet vergeten de mensen
van De Kool zoals Ruud, Bert en Ellen
te bedanken voor hun inzet. Daarnaast
willen we Roy van Carp Company
bedanken voor zijn sponsoring van de
jeugd. Mede door hun is het allemaal
mogelijk geworden om dit mooie
weekend te realiseren.
Zie de foto’s van dit festijn ook op onze
website.
de senioren in dezelfde vijver van start.
De vis die ´s morgens al geen trek had
was in de middag ook niet bijtlustig.
Diegene die bij de senioren hadden
gekeken en gezien hadden waar de forel
zat kwamen bedrogen uit. De vis had zich
verplaatst juist tegenover die plek. Toch
wist de jeugd de score van de senioren te
evenaren en visten ook zo´n 40 forellen
uit het water. Let wel ze visten met 25
hengelaars maar toch het resultaat mocht
er zijn. In de avonduren kwamen ook
Hennie en Harrie het kamp bezoeken en
hadden voor alle deelnemers een ijsje
meegebracht. Zij waren er getuige van
dat er onder de hengelaartjes wel degelijk
goede voetballers zaten. En de leiders
maar denken: nu zijn ze moe genoeg
dat wordt straks direct slapen. Helaas
het tegendeel was waar. Helemaal niet
uitgeput de dag werd in het gesprek nog
eens dunnetjes over gedaan. Maarten
7
Wethouder Drenth
komt toezegging na
Een toekomst om op te bouwen
De ‘fundering’
voor uw toekomst
Kantoor Bemmel
Dorpsstraat 21
Kantoor Nijmegen
Kronenburgersingel 1
Kantoor Westervoort
Dorpsstraat 66
Kantoor Gaanderen
Rijksweg 192
Alle vestingen
0880 - 456456
8
Tijdens de
officiële
receptie, ter
gelegenheid van ons 75 jarig bestaan,
deed wethouder Peter Drenth de
toezegging aan de ceremoniemeester,
daartoe openlijk uitgenodigd, wel
eens kennis te willen maken met de
visserijsport. Volgens hem had hij daar
totaal geen rust voor.
Mede gelet op beider volle agenda’s
is uiteindelijk de datum 5 augustus j.l.
D-day geworden.
Die vrijdagmorgen om kwart voor
zeven in de boot gestapt en richting de
Stokhorst gevaren. Vanwege de wind
maar ook de maar beperkte tijd (de weth
was tevens locoburgemeester) werd
besloten door te varen tot de laatste krib.
Snel heb ik twee hengels in elkaar gezet
en kon de “strijd” beginnen.
Nu was van te voren al bekend dat het
meer een “woordenstrijd” zou gaan
worden. Als oud-voorzitter van het
Comité Doetinchemse Sportverenigingen
wilde ik graag op de hoogte gebracht
worden van het nieuwe Sportservicepunt
omdat de sport en dan nog in het
bijzonder de jeugd daarin, nog steeds
mijn warme belangstelling/betrokkenheid
kent . Wat gaan zij doen dan wel kunnen
zij betekenen in de nabije toekomst voor
de algehele amateursport, inclusief onze
visserijsport.
Vooral de huidige situatie die veel
sportclubs kennen, tekorten aan
bestuursleden, kwalitatieve begeleiding,
contributieachterstanden gerelateerd aan
de terugtredende gemeentelijke overheid
is zeer zorgelijk. Voor vele verenigingen
is het niet meer “vijf voor twaalf” maar
inmiddels “1 voor twaalf”.
Er zal snel iets moeten gebeuren wil niet
een aantal verenigingen de sleutel van
hun complex/sportruimte moeten
inleveren bij de gemeente.
Over de visserijsport hier in Doetinchem
hebben we vooral gesproken over de
beschikbare vijvers in de gemeente,
natuurlijk ook Sportpark Zuid. De laatste
begint voor ons wel een zorgenkindje
te worden. Willen wij de jeugd, die niet
over adequaat vervoer beschikt om een
goede visplaats te kunnen bereiken, toch
hun hobby laten bedrijven, dan zal er op
korte termijn toch iets moeten gebeuren
met de visvijver. Er moet dringend iets
aan achterstallig onderhoud gebeuren,
uitdiepen, verwijderen van de welige
plantengroei e.d.. Ook ik begrijp dat
er voor een park wat is aangelegd
voor een termijn van 68!!!! jaar direct
geen gelden beschikbaar zijn. Toch
moeten we de komende tijd, als ons
bestuur weer in gesprek komt met de
beleidsbepalers binnen de gemeente, heel
veel nadruk leggen op het naar voren
halen van het onderhoud, eventueel
gekoppeld aan andere te verrichten
gemeentelijke werkzaamheden. Ik denk
dan aan de herinrichting van Sportpark
Zuid vanwege de uitbreiding met de
topsporthal en de verlichting van de
diverse accommodaties.
Op de wethouder heb ik een dringend
beroep gedaan op korte termijn weer
in gesprek te geraken over mogelijke
oplossingen, vooral in het belang van de
jeugd. Tijdens deze gesprekken hebben
we gelukkig ook nog gevist. Zelfs mijn
vispartner ving vis al moest ik hem wel
zeggen dat een dobber nooit verder onder
kan dan het water diep is. Volgens hem
vloog de tijd om en was
het zeker voor herhaling
vatbaar.
Ik zal hem daar, bij
gelegenheid, nog wel eens
aan herinneren.
Piet Klein.
9
- 4 grote biljarts
- 4 kleine biljarts
- 2 pooltafels
Billardcafé "De Veemarkt"
Familie Sloots
Veemarkt 4, 7001 EE
Doetinchem
Tel.: 0314 - 323585
www.deveemarkt.nl
* Sierbestrating
* Tuinaanleg
* Grondverzet
De kribben op de Stokhorst
Nu het einde van het seizoen nadert wil
ik toch nog even een verhaal kwijt over
de kribben op de Stokhorst. Hoe slecht
was het daar niet de afgelopen jaren.
Ingrepen van de mens pakken niet
altijd positief uit.
Als we terugkijken naar het hele
gebied dan moeten we stellen dat er
flinke vooruitgang is geboekt voor de
hengelaars. Er is een mooie parkeerplaats
ingericht voor zowel de hengelaar als
de recreanten. Waarbij ik direct wil
vermelden dat de gebruikers veel rommel
laten slingeren. Bij voorbaat zijn dat
m.i. niet de hengelaars want die nuttigen
hun drankje en hapje aan de waterkant.
Jammer dat de medegebruikers zo met
deze parkeerplaats omgaan.
In vergelijking met vroeger toen men
veelal achter het bos viste neemt het
aantal gebruikers per week toe. Zaten er
vroeger gemiddeld op een doordeweekse
dag 5 tot 6 hengelaars nou die zitten er
nu zeker. De bekendheid van de kribben
neemt ook toe van heinde en verre komen
de mensen vissen.
De vangsten zijn door de regel goed.
Allen weten we dat de brasempopulatie
niet toeneemt maar dat de gevangen
exemplaren steeds groter worden. Dit
jaar zijn er voor het eerst weer redelijke
aantallen voorns gevangen van een goed
formaat en ook de winde werd regelmatig
gevangen.
De ingrepen van de mens zijn op de
Stokhorst duidelijk positief en ook de
zgn. stappen (meertje wat is aangelegd)
trekken veel bezoekers. Zelf heb ik een
keer 7 ooievaars daar gefotografeerd
maar ook anderen komen vaak in het
gebied met de verrekijker en de camera
bij de hand. Zeldzame vogels zijn
gesignaleerd wat het gebied aantrekkelijk
maakt.
Oppassen is het natuurlijk dat de kribben
niet ieder weekend bezet zijn door
wedstrijden. Juist dit wijdse gebied zou
wat dat betreft een beetje moeten worden
ontzien. Dat wil niet zeggen dat ik de
wedstrijden wil verbieden integendeel
zelfs.
Mijn idee is alleen om het gebied
qua structuur te behouden en
daarin past niet dat er ieder
weekend zo´n twintig tot dertig
auto´s geparkeerd staan. Ik denk
ook niet dat dat op termijn een
grotere vangst zal bewerkstelligen.
Met zijn allen clubs en federatie
moeten we zien een evenwicht in
het gebruik te realiseren.
Peters
Bestratingen
Nieuw Dijk (Didam)
Tel.: 06 - 50932895
10
Een evenwicht dat zowel voor het
dier als voor de mens van cruciaal
belang is.
Ton van Aalst
11
(\[VTH[LYPHSLU
)HUKLU
*HYYVZZLYPLKLSLU
.LYLLKZJOHW
>LYRWSHH[ZPUYPJO[PUN
+6,;05*/,4
;
- ,0),9.,5
;
-
(MKJHYYVZZLYPLKLSLU
;
- PU[LYUL[!^^^KVL[HTUSLTHPS!H\[V'KVL[HTUS
Voor al uw dierenbenodigdheden op het gebied van hond, kat,
knaagdier, terrarium, hengelsport
en vogel!
Met in ons brede assortiment:
Voeders, vogels, speelgoed en nog
veel meer!
L
NE
S
M
KO EN!
K
KIJ
En met onze vakantieservice
voor kleine huisdieren, kunt
u gerust op vakantie terwijl
wij voor uw dier zorgen!
Geitenkamp 26
6823 HE Arnhem
tel. 026-3793347
Rijksweg 138
7011 EC Gaanderen
tel.: 0315-330351
www.trijntjesdierenwereld.nl
12
Barbecue voor de
vrijwilligers
Op zaterdag 20 augustus werd
de traditionele vrijwilligersavond
gehouden. De vrijwilligers die dit jaar
op welke wijze dan ook zich hebben
ingezet voor onze vereniging worden
dan getrakteerd op een Barbecue met
een drankje.
Dit keer was het een bijzondere
gebeurtenis omdat de overgebleven
geschonken prijzen onder de vrijwilligers
werden verloot. Zo´n 15 prijzen gingen
naar diverse vrijwilligers. Diegene die
uitgeloot was trok weer een lootje voor
een volgende winnaar. Het begin was
voor Mario hij trok het nummer van Frans
terwijl Frans op zijn beurt het nummer
van Mario trok. Helaas waren er enkele
afmeldingen en niet alle vrijwilligers
waren er. Zonde dat het voor sommigen
niet uitkwam. Toch waren we met
ongeveer 40 personen die een gezellige
avond hebben gehad. En zo hoort het
ook, je verwacht wat van de vrijwilligers
en geef ze ook wat terug. Mede door hun
toedoen is de vereniging gegroeid naar
een ongekend ledenaantal.
Toch zal aan de groep vrijwilligers vaker
een beroep moeten worden gedaan. Wij
worden ouder terwijl het ledenbestand
toeneemt. Dus meer werk en dat kan niet
alleen door het huidige bestuur worden
gedaan. Maar we hebben in het verleden
nooit tevergeefs een beroep op onze leden
gedaan en gaan er dan ook vanuit dat
e.e.a. zich vanzelf oplost.
Te vermelden valt verder dat Harrie en
Coby de bbq uitstekend hebben verzorgd.
Niemand hoefde zelf te bakken het werd
allemaal door hun gedaan.
Harrie en Ton zorgden de volgende
morgen, er was immers een viswedstrijd,
dat alles keurig schoon gemaakt en
opgeruimd was. Een hele klus.
Nogmaals alle vrijwilligers dank namens
de hele vereniging!
13
Elke donderdag t/m zondag
en op feestdagen, een keizerlijk
lopend buffet
Uw kunt bij ons terecht voor al Uw:
personeelsfeesten - familiedinersbruiloften - recepties enz.
Ook voor afhalen!
Terborgseweg 57, 7001 GH Doetinchem,
tel. 0314-36 05 55 / 36 06 77
SNACKBAR
PIZZERIA
Forelvissen senioren
HAAREWEG 65
7009 EB DOETINCHEM
TEL.: 0314-324 098
Openingstijden:
Dagelijks 12.00-23.00 uur
Dinsdag gesloten
zon- en feestdagen:
14
Jawel ook al weer in het kader van ons
75-jarig jubileum konden onze senioren
gratis gebruik maken van een vijver
op De Kool in Heelweg. Een kleine 20
hengelaars waren op 27 augustus al
vroeg aanwezig zo rond de klok van
07.15 uur op het park.
Eenieder wilde wel graag een forelletje
vangen om mee te nemen naar huis.
Helaas de vis liet het best afweten. Toen
we kwamen sprong de vis links en rechts
maar daar bleef het zo´n beetje bij. Gerard
Ariessen die een goede plek uitkoos ving
de meeste forel. Later begonnen ook de
rest her en der er eentje te vangen. Nico
liet zien dat hij toch een betere witvisser
15
is want hij kwam nauwelijks aan het
vissen. De overkant zat hem soms ook
dwars. Henk Derksen hield de moed er
goed in en ook Arie Reugebrink met zijn
gevolg hadden er zin in. In totaal werden
er zo´n kleine 40 forellen gevangen. Nog
geen 75 procent van wat er in de vijver
was uitgezet. Een volgende keer beter?
Ja , en als je ze dan zo door de benen laat
glippen als onze voorzitter dan wordt het
er echt niet beter op.
Indien er bij de leden interesse bestaat om
zo´n morgen of middag in de toekomst
wat vaker te organiseren laat het ons dan
weten. Wellicht kunnen we in een deal
een schappelijke prijs bedingen.
ROZEBOOM
Vissen in de polder
Op 2 september zes uur ’s-morgens
vertrokken acht bestuursleden
vanaf het clubhuis om de jaarlijkse
viswedstrijd te houden in de polder bij
Almere. Helaas kon Ivan Larsen niet
meegaan.
Het was een zonnige dag en er werd de
gehele dag vis gevangen, dat wil zeggen
vooral voorns en enkele kolblei. In de
middag was Hennie Weeber begonnen
met het barbecuen, bij elke gare ronde
van het vlees kwamen de vissers even
happen en drinken. Ton van Aalst en
Henk Horst vingen later resp. 2 en 1
grote brasems. Het was ‘n leuke dag!
Zie ook de website bij de rubriek foto’s.
Gerhard Grob
Doetinchem
0314 - 343411
www.rozeboombanden.nl
Handel in gebruikte
metalen
Tevens oud ijzer - metalen
en schroothandel
Herman Vriezen
Tel. 0314 - 342536 of 06 - 10114685
16
17

Ons Motto:
'Vissen in een natuurlijke
omgeving, met Achterhoekse
gezelligheid onder het genot
van een hapje en een drankje'
* Forellenvijvers
* Vliegvisvijver
* Karpervijver
* Camping
* 2 Lodges (2010)
Molenweg 4, 7055 AX Heelweg
tel. 0031(315)231995
E-mail: [email protected]
www.de-kool.nl
18
Doetinchem houdt kranig stand
op eigen terrein tegen Oss
Op zaterdag 10 september werd de
tweede ontmoeting tegen Oss gehouden
in Doetinchem Na de zeer zware
nederlaag in Oss was het tijd om wat
recht te zetten. Achteraf kunnen we
stellen dat dat zeker is gelukt.
rug hetgeen betekende dat andere de taak
moesten overnemen. Frans, vanaf deze
plek hoop ik dat je spoedig weer hersteld
bent.
Theo, Dick, Coby en Henk verzorgden
de loting waarbij de kop aan het eind
toekwam aan de hengelaar van Oss
en de kop aan het begin aan Maarten
Holterman. Zoals gezegd de broodjes
gingen er goed in en om 09.00 uur togen
we naar onze fijne kribben met voldoende
parkeergelegenheid. De hengelaars
zaten zoveel mogelijk om en om. Net
als andere jaren verliep de ontmoeting
in een gezellige sfeer. Men kon gerust
een grapje maken en had ook tijdens het
vissen nog gelegenheid om met elkaar
te babbelen. Het blijft zoals André
Holtkamp uit Oss al zei: het hoogtepunt
in het visseizoen. Dat is fijn voor beide
besturen dat ook de individuele leden dit
gebeuren zo op prijs stellen. Overigens
Op die bewuste zaterdag werden we blij
verrast met de weersomstandigheden. Na
een wel zeer woelige week met ook nog
eens een aardbeving brak die zaterdag
een voorzichtig zonnetje door. Om
08.00 uur precies waren de mensen van
Oss met naast Joep, Wim en Dick een
17-tal hengelaars. Zij werden hartelijk
ontvangen door onze mensen. In het
clubgebouw stonden de koffie en de
broodjes al klaar. De mensen die deze
morgen die taak op zich hadden genomen
hadden e.e.a. prima verzorgd. Normaliter
doet Frans van Tricht dit maar helaas in
het begin van de week ging Frans door de
19
20
deed André het tijdens de wedstrijd ook
goed getuige zijn eerste plaats voor Ons
Genoegen uit Oss. Ten slotte was hij
diegene die de eerste vis had, helaas telde
die niet mee. Bij het peilen en daarna de
drift uitproberen pakte een voorntje zijn
blanke haak.
Deze zaterdag ging het niet echt om de
kopplaatsen. Als de vis er zat en je kon
ze op de plaats houden kon je er wel
enkele verschalken. En zo gebeurde het
ook. Iedereen ving we een visje en dat
is alijd leuk. Tussendoor kwam Hennie
en fotograaf Rudie langs met de hapjes
en de drankjes. Er was voor elk wat
wils. Naarmate de wedstrijd vorderde
leek Doetinchem af te stevenen op
succes. Maar je weet maar nooit en de
deelnemers bleven tot het eind attent
op alle aanbeten. En zo hoort het ook
actief blijven vissen en telkenmale de vis
opzoeken. Dick, Joep en Wim uit Oss
zagen van de kant toe hoeveel plezier er
bij de deelnemers was. Om 14.00 uur was
de wedstrijd ten einde en kon er worden
gewogen. Aat Kolk liet deze maal geen
21
Braambergseweg 4
6996 AL Drempt
* twee etages hengelsport artikelen
* goede service en vakkennis
* reparatieafdeling
* pin- en chipmogelijkheden
* groot assortement tegen lage prijzen
een jubileumpen van Ons Genoegen.
De einduitslag werd bekend gemaakt,
deze keer won de senior (Doetinchem, 75
jaar) met 38.486 gr. van de junior (Ons
Genoegen Oss, 60 jaar) met
29.302 gr. Maar in het totaal resultaat
over de twee jubileumontmoetingen
in 2011 bleven de mensen uit Oss ons
vele kilo´s voor. Desalniettemin een
prima afsluiting van de clubs voor 2011.
Joep nodigde ons uit om volgend jaar
weer naar Oss te komen en wederom
in het tweede weekend van september
een vervolg te geven aan dit bijzondere
brasem gaan zoals destijds in Oss. Sallant
detail was dat Aat in Oss tijdens de dril
een brasem liet gaan omdat hij aan het
telefoneren was. Vader Arie voorkwam
dat deze keer, hij nam het mobieltje in
beslag. Zo hoort het!
evenement. Hij bedankte alle
deelnemers, de mensen van de
organisatie en de mensen die deze
dag geholpen hebben.
Ten slotte reikte Rudie een door hemzelf
gemaakte cd met foto´s van verschillende
evenementen uit aan Joep. Hij kan deze
laten zien aan zijn leden.
Om 17.00 uur togen de mensen naar huis
en was het tijd om op te ruimen. Met hulp
van diverse deelnemers was binnen no
time de boel opgeruimd en schoon zodat
ieder op tijd naar huis kon.
Ton: ,,Een mooie dag, prettige mensen
een gemoedelijke sfeer wat wil een mens
nogmeer?!
Om ca. 15.00 uur waren we terug bij ons
clubhuis waar de verhalen loskwamen.
Blijft ook altijd gezellig en zeker na
de wedstrijd. Na een paar drankjes
gingen we over naar de barbecue. Deze
werd bediend door Harrie. Er was van
alles zoals een vleessalade, sauzen,
verschillende soorten stokbrood en
natuurlijk volop vlees voor de liefhebbers.
Rond 16.30 namen Ton en Joep het
woord. Zij gingen in op deze langjarige
traditie en vertelden de deelnemers dat
ze in de vorm van 4 mooie bierglazen
met het logo van beide clubs daar een
blijvende herinnering wilden geven. Voor
de Doetinchemse deelnemers was er nog
22
En zeker we nemen de uitnodiging voor
het tweede weekend in september 2012
dankbaar aan dus tot ziens aan De Maas´´
.
Ton van Aalst
23
Kustvissen 19 november
Wij heten u van
harte welkom!
Catering
* Multifunctionele zalen
* Sfeervol a la cárte restaurant
* Uitgebreide plate kaart
* Luxe koud- en warm buffetten
* Themafeesten
Diner- Café- Restaurant- Zalencentrum
Nijhof
24
Dorpsstraat 11-13, Halle
T: 0314-631234
www.nijhofhalle.nl
Maassluis, pieren inslaan en dan op naar
de landtong.
Wat heb je nodig: 1 of 2 strandhengels
van goede, betrouwbare kwaliteit, om
sommige stekken is een stok van 4.5
meter echt noodzakelijk, werpgewichten
zullen, na gelang de stroming, ergens
tussen de 80-220 gram liggen. Verder
heb je goede (snelle) molens nodig,
wel raadzaam een strandsteun (tripod)
ivm de steenstort. Qua overig materiaal
moet je denken aan diverse Paternosters,
lood in diverse gewichten (wij zullen
ook wat lood meebrengen), overig
noodzakelijk visgerei, goede kleding
(zeer belangrijk!!), goed schoeisel, en
niet te vergeten, iets voor de inwendige
mens (eten en drinken).
Wij hopen dat wij met 1-3 auto’s vol
enthousiaste mensen richting Rozenburg
kunnen gaan. Dit mag je zien als een
pilot (try-out), en bij voldoende animo
kan dit agendapunt (kustvissen) dan
wellicht een vaste waarde worden in de
zeeviskalender.
Als wat nieuws op de agenda, hebben
wij (de zeeviscommissie) besloten
om een dagje kustvissen te gaan
organiseren. Dat zal gebeuren op 19
november, en de plaats die wij hiervoor
hebben bedacht wordt de landtong bij
Rozenburg (Rotterdam Europoort).
Dit is een zeer bekende plaats als het gaat
om kustvissen, welke ook als zeer uniek
mag worden omschreven. Aan de ene
kant loopt de Nieuwe Waterweg langs en
aan de andere kant het Calandkanaal. Hier
kan je allelei zeevissen aantreffen, Gul,
Wijting, alle soorten platvis en natuurlijk
niet te vergeten de zeebaars. Het voordeel
van deze locatie is, dat je bijna ongeacht
de stroming, wind etc bijna altijd wel een
plekje kan vinden om lekker te vissen.
Bovendien zie je, wanneer je de landtong
oprij, een uniek Nederlands bouwwerk,
namelijk de Stormvloedkering, wat al een
belevenis op zich is.
Wij willen rond de klok van 05.00
verzamelen bij het clubgebouw, vanuit
hier gaan we richting Rotterdam/
Voor aanmelding en vragen, svp melden
bij de zeeviscommissie.
Hopelijk tot ziens op 19 november!
Willie Keuben, Ivan Larsen en
Willie ten Grotenhuis.
25
Voor wat, hoort wat…
In augustus riep onze sponsor
Publishinghouse onze hulp in. De
directie had een idee om ons te vragen
de tweedehandse beurs te doen op het
Eiland van Maurik. Roofvissers onder
u zullen wel weten dat dit een van de
grootste beurzen op roofvisgebied
is in Nederland. Volledig heet deze
beurs dan ook: ,,Fair for Lure & Fly´´.
Terecht krijgt het de naam mee: Het
meest spectaculaire in- en outdoor
sportvisevenement van Nederland.
In eerste instantie en na bestuurlijk
overleg stonden wij er niet positief
tegenover. Zeker gezien de ervaring
dat het bij onze open dagen niet lukte
maar ook dat het een tijdje terug bij
Visdorado De Kool niet lukte. Enfin,
Hans de uitgever en directielid van
Publishinghouse, gebeld voor een
afspraak. De tijd drong want de beurs
was immers al in het weekend van 3 en 4
september. Maar zoals Hans is, hij stelde
dat hij voldoende tweedehands spullen
voor de beurs zou bemachtigen. En hoe
werkt dat voor de vereniging? Van de
opbrengst van het ingeleverde materiaal
was 15 procent voor onze clubkas. Hans
was bereid om garant te staan voor 400
euro. Benzinekosten en de kosten voor
een hapje en een drankje waren ook voor
zijn rekening. Toch een vervolgafspraak
gemaakt in ons clubhuis waarbij naast
Ton ook Harrie, Coby en Henk aanwezig
waren. Er ontstond duidelijkheid en van
een negatieve gedachte was er plotseling
een positieve gedachte. Afspraken
gemaakt wie welke werkzaamheden
op zich zou nemen. Hans zou alles in
het werk stellen om zoveel mogelijk
tweedehands spullen binnen te krijgen.
Omdat we dit nog nooit gedaan hadden
stelden we voor om met 2x 4 personen
26
te gaan. Op
zaterdag waren
op de stand Frans
Jäger, Cobie
van Dooren,
Ton en Ilja van Aalst. Op zondag waren
Hennie Weeber, Harrie Nieling, Cobie
van Dooren en Henk Horst aanwezig.
Al met al een druk en leerzaam weekend
met een zeer gemotiveerd team. De
spullen die gebracht werden, werden
allen gelabeld met de prijs op het
label. Dat op zich al nam veel tijd
in beslag. Wat verder opviel was dat
dit een aanzet was tot het opnieuw
opzetten van zo´n tweedehands stand.
Onze vereniging is daar met een ruime
voldoende in geslaagd waarvan acte. De
opbrengst voor de clubkas was boven
het garantiebedrag dus ook een leuke
opsteker. En hoewel we moe en voldaan
huiswaarts keerden was de slotconclusie
dat we zeker vaker willen helpen.
De samenwerking met alle medewerkers
van Publishinghouse verliep tevens
voortreffelijk er was voldoende aandacht
van beide zijde. Zo zie je maar weer:
communicatie en samenwerking zijn
een belangrijk onderdeel voor het heden
maar zeker ook voor de toekomst!
27
Winnaars kant- en
bootwedstrijden 2011
Voegersbedrijf
‘Doetinchem’
Theo Hermans
Mobiel 06 - 53356251
René Hermans
Privé 0575 - 461429
Mobiel 06 - 55977094
Telefoon 0314 - 345682
Fax 0314 - 354968
E-mail: [email protected]
Optimaal fietsplezier
en garantie
kwaliteit en service bij
DISCOUNT
WONINGTEXTIEL
De winnaars van de 6 kantkoppelwedstrijden.
De winnaars van de 6 bootkoppelwedstrijden, op de
foto ontbreekt Jan Horst.
Het was voor beide groepen een
spannende laatste zesde wedstrijd gezien
de puntentelling. Op 16 oktober was de
prijsuitreiking in het clubhuis.
Zie voor meer foto’s de website bij de rubriek
foto’s!!
Karperwedstrijd
2011
17 September
1. C. v Dooren H. Notten
2. M. Holterman J. Dulos
3. G. Boesveld H.Supheert
4. P. Klein H. Klein
5. S v Dijk L.v. Ditzhuizen
6. Ch. Sahler H. Schäfer
7. H. Horst J. Horst
Totaal gevangen vis
25.237 gr
18.630 gr
18.181gr
13.850 gr
4.931 gr
4.798 gr
3.891 gr
89.518 gr.
TE KOOP
Polyester
boot
Tapijt - Gordijnen Binnen Zonwering
Ds. v. Dijkweg 21,
Doetinchem
Tel. 0314-325712
Varsseveldseweg 107 - 7002
LK Doetinchem
Tel. 0314 - 334095
28
Met 3 zitbankjes bootformaat 1,50 x 4 meter
inclusief motor Yamaha 4pk met in- en externe
benzinetank, roeispanen, steekstokken,
afdekzeil (2011) met opbouw.
Vraagprijs 750 euro.
Info: T. v. Aalst of Gerhard Grob
(zie telefoon / email op pag.3)
29
Voor al Uw boot en
kampeerbenodigdheden
Weustenstraat 21 - 7009 HJ Doetinchem
Tel. 0314 - 34 08 09
Autosleutel
met chip bij laten maken?
VOOR BIJNA ELK MERK!
Voor meer informatie:
Geerdink
u
Sleutel en slotenspecialist
Dr. Huber Noodtstraat 77, Doetinchem.
Tel. 0314-324108
30
Kamperen
Caravans
Tenten
Tuinmeubels
Accessoires
2e
ijl
w
r
e
ar t ht!!
a
l
K
wac
In onze ruime en goed bereikbare shop vindt u wat u zoekt.
Een groot assortiment boot- en kampeerbenodigdheden tegen de scherpste
prijzen. Bovendien kunt u altijd rekenen op deskundig advies van onze
medewerkers.
Wij heten u van harte welkom bij Rutgers Recreatie!
Watersport
Roei-, vis- en moterboten
Opblaasboten, kano's
Buitenbootmotoren
Trailers
Accessoires
Bij ons vindt u topmerken als: Yamaha, Zodiac, Freewheel, Topcraft,
Nicky, Oudhuyzer, Terhi, Crescent, Pega, Lodestar, Buster
Scherpe prijzen, deskundig advies, groot assortiment
en een ruime parkeerplaats.
Ook voor reparatie en onderhoud!!
Loop is binnen bij Rutgers Recreatie!!
Koestraat 5a, 6988 AA Lathum. Tel. 0313-63 14 76
Fax 0313-63 12 00 www.rutgersrecreatie.nl
31
Dierbenodigdheden,
Vijver & Hengelsport
Centrum
Neustadt 11 D - 46446 Elten
:
oor
v
t
is
cial dheden
e
p
s
g
Uw enodi
b
s
r
den en
e
h
Die oeder
g
di
t
leg
rv
Die elspor n beno n, aan
g
e
e
Hen riums igdhed
a
Aqu rbenod
e
Vijv leiding
e
beg
www.thefisherking.nl
Mobiel: 06-42855611
Duitsland: 0049 - 2828903505
the-fi[email protected]

Vergelijkbare documenten

Nummer 1 - HSV De Rietvoorn

Nummer 1 - HSV De Rietvoorn Tel.: 0314-341649 Jan Hissink Tel.: 0314-365379 Henk Horst Tel.: 0314-332367 Henk Notten Tel.: 0316-226573 Harrie Nieling tel. 0314-663574 Commissie zeevissen: Willie Keuben Tel.: 0314-346328 Ivan ...

Nadere informatie