Gratis - De Zwinkrant

Commentaren

Transcriptie

Gratis - De Zwinkrant
is
at
Gr
De Brugse stadskrant
Foto: Shanna DelFoSSe
6e jaargang oktober - november 2011
Les commeres, H. Mathy
De GRATIS krant voor zowel dames en heren van sta(n)d, als voor schortjes vuile
beuter, reulings, kloefekappers, en andere bruggelingen en aangespoelden
www.guyart.com
the
HABIT
Fine Traditional Cuisine
Grill & Bar
Kemelstraat 9
8000 Brugge Belgium
Tel.: 050/34 24 21
[email protected]
www.thehabit.be
NON-STOP KITCHEN
Open: 18.00 - 24.00
Maandag gesloten / Closed on mondays
2
Vlaamse keuken • Stonegrill
Huidenvettersplein 1, 8000 Brugge
Tel. 050/33 45 30
e-mail: [email protected]
COLOFON
De Commeere
Is een uitgave van de VZW Zwinkrant. De krant wordt
verdeeld via vele tientallen in het Brugse, zijnde de
‘Huyzen van Commeere’. De Commeere is volledig
onfhankelijk en niet politiek, godsdienstig of ideologisch
gekleurd. De Commeere staat of valt met de medewerking van de adverteerders.
Voor verdere inlichtingen
publiciteit en tarieven:
Guy Poelvoorde,
fax 050/ 33 21 59, GSM 0475/39 34 98,
Guido
u2De
2-6Ville,
1 rebmevon 4 gadjirv
Braambeierhoekstraat,
u81-11 rebmevon 55 gDamme,
adretaz
u81-161
1 36
reb43
mevon 6 gadnoz
tel. 050/
Redactioneel: [email protected]
Hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever:
Guido De Ville, GSM 0477/62 50 52
Grafisch concept: Graphic Design - die Keure
Drukwerk: die Keure 050 471 272
mail publiciteit: [email protected]
Website: www.decommeere.be
B2B
B2B
gadnaam
rebmevon 7
u81-11
maandag
7 november
11-18u
vrijdag 4 november 16-22u
zaterdag 5 november 11-18u
zondag 6 november 11-18u
u
u
u
locatie: Mariastraat 38, 8000 Brugge
3
> INTERVIEW MET SCHRIJVER MARTIN PUTMAN
Mijn hoofd staat vaak in offside
4
“Kanker als comedy. Het werkt, vooralsnog.”
Dat zegt bruggeling Martin Putman, die met zijn
boek CULT, grenzen verlegt. De auteur lijdt zelf
aan longkanker,maar dat weerhoudt hem er niet
van in zijn boek met alles te lachen. Vooral met
zichzelf en met zijn ziekte.
‘CULT’ is een verzameling korte en minder korte
stukjes die een blik werpen op de omgeving en de
leefwereld van de schrijver en op zijn visie daarop.
De stukjes zijn vaak hilarisch, dan weer ingetogen,
melancholisch, absurd of ronduit grof. Ze gaan
over zijn verleden, over zijn minder fortuinlijke
heden, maar ook over tv-programma’s ,artikels
uit de krant.
Martin Putman schrijft vanuit zijn ziel die getergd
door tegenslag, liefdesverdriet en zware gezondheidsproblemen al heel lang geleden de roze bril
| de Commeere |
op het vuilnis heeft gegooid. CULT is autobiografisch, absurd, rauw en eerlijk, soms vergezocht
maar vaak heel herkenbaar. Het is het relaas van
een man met kanker die daar een aanleiding tot
humor in vindt, die geen afstand kan nemen van
zijn ex-geliefde en die van zijn tegenslagen en
tekortkomingen een kolderverhaal maakt.
CULT is hard, zonder terughoudendheid en zonder
schroom, maar ook humoristisch, zacht en teder.
CULT is een uniek boek voor iedereen die durft
te lachen, ook als je eigenlijk bloedernstig zou
moeten zijn.
Hoe omschrijft u zelf uw boek?
Martin Putman: als een patchwork van plezier en verdriet. een roetsjbaan eigenlijk die
altijd maar hoger gaat, in up tempo, waarna je
sk
fi
a
orm
C
nv
Boekhouding
B.t.W.
Fiscaliteit
Bedrijfsadvies
Oprichting van vennootschappen
torhoutsesteenweg 367 - 8200 Brugge
tel: +32 50 40 60 40
Fax: +32 50 40 60 35
e-mail: [email protected]fisk.be
www.cormafisk.be
5
www.vbro.be
Wij zijn fier op Nederlandstalige muziek!
> INTERVIEW MET SCHRIJVER MARTIN PUTMAN
slechts opnieuw de begane grond bereikt middels valscherm en zuurstofmasker. het boek is
ontstaan vanuit het standup-idioom, en daarna
doorgegroeid tot iets groter, iets gedurfder, en
ook meer literair. het is in zijn totaliteit pijnlijk
plezant. het is een autobiografische comedy
over het lijden, maar dan dat van een al wat oudere Werther.
6
Door het boek weten we dat je kanker hebt.
Hoe gaat het nu?
Putman: Ja, die kanker ligt wat moeilijk. Voor
hemzelf dan, al was het maar dat hij slechts zelden aan bod komt. een vrije loop is hem niet toebedeeld, moet ik zeggen. Door een veelheid van
problemen die ik hier niet maar in mijn boek wel
vernoem, is die kanker altijd in de marge blijven
staan. en tussen haakjes, dat ook nog dan. al de
rest - het boek, de laatste tellen van een liefdesschijngevecht, - was stukken prominenter dan
die kanker. Ik vind het schandelijk om zeggen,
maar die kanker doet me niets. teveel andere
dingen aan mijn hoofd: mooie èn andere.
Hoe bent u er op gekomen met kanker te
lachen?
Putman: Door mijn gevoel voor humor, op de
tweede plaats. Door mijn liefde voor het leven,
de vrouwen van wie ik hield, Schubert, Rachmaninov, Beethoven vooral. Ik heb heel véél gehad
van àlles. Waarom zou ik dan huilen in plaats van
te lachen en blij te zijn? een kind van zeven weet
al dat er een eind komt aan de speeltijd. Dat die
bel ooit rinkelt.
U lacht ook met uw andere tegenslagen, zoals
het vertrek van uw ex-vrouw en uw financiën.
Putman: luister, het is nu ondertussen tien jaar
dat ik geen beroepsarbeid meer verricht. Ik ga
héél laat slapen en sta pas op om 10 uur.
Dan ga ik zitten in mijn zetel: Van nelles roken
en koffie drinken...en die simpele dingen worden
puur genot. en het simpele geluk wordt als vanzelf mijn deel. Wie het geluk nIet zoekt, hem zal
het als vanzelf in de schoot vallen. Gelukkig zijn
is mijn natuurlijke staat, en een tumor die dààr
| de Commeere |
iets aan verandert, wel, hij zal wel héél groot
moeten worden.
Maar aan gelukkig zijn heb je geen verdienste,
net zoals de ongelukkige vaak geen schuld treft.
Pure elektrochemie van de hersenen. Meer niet.
Wat me helemaal eigen en ook onvervreemdbaar lijkt, dat is wat ik dan noem: “mijn fond de
bonheur”, een soort eeuwige staat van welbevinden. Wat er ook aan de hand is, érgens, tussenin
of dieper weg, voel ik altijd ook nog geluk.
Zat ik bij de doktoor, helemaal uitgezakt en uitgeteld na drie maanden chemo, als ik me ineens dit hoor zeggen: “wat ik u graag zou zien
voorschrijven, heer doktor, dat zijn Plavix bloedverdunners, movicol voor een pretentieloze
stoelgang, een doos Ultra Magnesium, wat Dafalgan... en doe me ook nog maar zo een zak van
die fijngesneden diepvriesfrieten, maar dan wel
van die hele fijne hoor”. altijd lachen hé. niets
aan te doen..
En uw financiën, wat is daarmee aan de hand?
Putman: luister, een man met een zekere standing blijft daar bedekt over. Maar laat ik slechts
dit zeggen: ik moet de laatste tijd zo vaak voor de
vrederechter verschijnen dat ik daar nu gewoon
fluitend binnenloop, als was ik een willekeurige
toerist, tijdens open Monumentendag op bezoek
in waterzuiveringstation of mouterij. het doet me
niets meer, die rechtbank: ik wuif hier iemand
toe, vertel daar één of andere mop, klop ginder
een verloren gelopen advocaat troostend op de
schouder. Vroeg die rechter me laatst:”meneer
Putman, dit is nu het tweede uitstel in de zaak,
wat hebt u de tegenpartij nu te vertellen? Ik zei
o.a. ‘dat ik niet lang kon blijven, en last had van
botkanker, chemo en blootstelling aan Grieks
papier. en ‘patate’. Jazeg, ik ben geen loze gozer
hoor!
laatst stond ik gewoon ergens in de hall van
die rechtbank een zware Van nelle te draaien,
toen iemand me ineens aansprak met: “excuseer, meneer de griffier, maar mag ik vragen
waar...”.Jazeg!
en voel je meteen thuis bij Nancy en Dirk! ”
es
hettes - lamskoteletjes - ...
à la carte.
volonté
e
“ Kom eensnemen
polshoogte nemen
“ Kom eens polshoogte
in onze nieuwe brasserie
in onze nieuwe enbrasserie
voel je meteen thuis bij Nancy en Dirk! ”
en voel je meteen thuis bij Nancy en Dirk! ”
Gentpoortstraat 64, 8000 Brugge, België, t. 050 34 37 19, [email protected]
Onze website www.polshoogte.be is i.s.m. Tripadvise!!
Keuken doorlopend open van 12u - 24u
Op vrijdag en zaterdag zelfs tot 1 uur!
Gespecialiseerd in grillades
Cote à l’os - ribbetjes - brochettes - lamskoteletjes - ...
lades
brochettes - lamskoteletjes - ...
sportavonden
Elke belangrijke sportmatch kan je bekijken op onz
We hebben All foot van Belgacom met voetbal, wielrenn
Elke 1e vrijdag van de maand karaoke: Elke’s night!
Elke is de dochter van de uitbaters en finaliste van Eurosong for kids!
Zakenlunch van 12u - 15u
Elke dag een lunchmenu of à la carte.
+ de lekkerste coctails!
dans en muziek
Elke vrijdag- en zaterdagavond muziek en dans met dj.
We hebben een ruime dansvloer en draaien de beste klassiekers!
dans en muziek
Elke vrijdag- en zaterdagavond muziek en dans met dj.
We hebben een ruime dansvloer en draaien de beste klassiekers!
sportavonden
Elke belangrijke sportmatch kan je bekijken op onze fla
We hebben All foot van Belgacom met voetbal, wielrennen,
Elke 1 vrijdag van de maand karaoke: Elke’s night!
e
Elke isBelgië,
de dochtert.van
de uitbaters
finaliste
van Eurosong for kids!
Gentpoortstraat 64, 8000 Brugge,
050
34 37en19,
[email protected]
raat 64, 8000 Brugge, België, t. 050 34 37 19, [email protected] website www.polshoogte.be is i.s.m. Tripadvise!!
Gentpoortstraat 64, 8000 Brugge, België, t. 050 34 37
5u
nze website www.polshoogte.be is i.s.m. Tripadvise!!
19, [email protected]
Onze website www.polshoogte.be is i.s.m. Tripadvise!!
u of à la carte.
s à volonté
s!
!
| de Commeere |
en voel j
Elke belangrijke sportmatch kan je bekijken op onze flatsc
We hebben All foot van Belgacom met voetbal, wielrennen, ten
Elke 1e vrijdag van de maand karaoke: Elke’s night!
Elke is de dochter van de uitbaters en finaliste van Eurosong for kids!
brasserie
ribbetjes à volonté
en van 12u Vrijdagavond
- 24u
Ook met muziek en dans!
zelfs tot 1 uur!
sportavonden
et e s!
Elke vrijdag- en zaterdagavond muziek en dans met dj.
We hebben een ruime dansvloer en draaien de beste klassiekers!
“ Kom e
in on
eMteuweer !
M niuitwbaters
eu
ni tbat
ui
dans en muziek
an 12u - 24u
s tot 1 uur!
et e !
M uw ers
e
ni tbat
ui
“ Kom eens polshoogte nemen
in onze nieuwe brasserie
eken en wafels - ijscoupes - ...
Een citaat van uzelf “Kanker als laughing
stock, het werkt, vooralsnog”. Denkt u dat
sommige mensen geschokt zullen zijn?
Putman: neen, want voorafgaand aan mijn kankerteksten verontschuldig ik me, én stel ik heel
duidelijk dat ik het slechts over MIJn kanker
heb, en mijn specifieke beleving ervan. Ik zei het
al: ik zou me nu eindelijk maar eens moeten excuseren bij mijn tumor...dat ik dus gewoon niet
aan hem toekom. Mijn kanker is een wees. Ik
heb er niets mee, ik vecht er niet mee, want dààr
heb ik dan net mijn longendoktoor voor.
8
Een aantal stukken was bedoeld om op te
voeren als standup comedy. Gaat u die draad
weer oppakken?
Putman: Standup comedy is iets dat ruim vooraf
gepland moet worden. en met die chemo weet ik
nooit vooraf of ik wel presentabel zal zijn, voor
dat optreden dan.
Goed, ik ben één keer opgetreden, was wel een
succes, applaus ook en zo...maar au fond, het
zei me weinig. het is iets dat ik eerder zou zien
als publiciteit voor mijn boek, dan als iets om op
zichzelf na te streven. Maar misschien doe ik het
nog wel, en eventueel graag ook nog. Ik zie nog
wel. overigens kreeg ik ook al goede kritiek op
mijn boek hoor, dingen als:
“het prachtboek CUlt verzoent grootgrondbezitter en nooddruftige, priester en misdienaar,
de wanhopige ouder met zijn balorige spruit. Dit
boek is een niet te missen stuk leesgenot”. Wat
ik dan zelf weer mis in dit soort literaire kritiek,
da’s ernst.
Maar dit is dan precies ook dàtgene wat ik het
meest mis in de mens middels zijn meest algemene verschijning. ernst! Ik kan dit niet genoeg
benadrukken.
Het boek bevat een grote verscheidenheid aan
stukjes. Welke is je favoriet?
Putman: Ik hou wel van een mengeling van lust
en last, van verdriet maar met een glimlach er
omheen, zoals PlaY MIStY, de jongen met het
geweer.
| de Commeere |
“en gotja, zij wipte nog wel eens binnen, mijn ex
en wij wipten nog wel eens samen ook,
zo onder ons twee
dat éérste jaar na haar vertrek dus
kwam zij nog eens langs, een zeldzame keer
kwam zij nog wel eens langs, hier, met in heur
handen een emmertje haring soms
of twee liter bier
maar evengoed, toen zij weer ging, bleef ik weer
achter
en nooit eerder gezien
werd ik weer die jongeman, in de schemering
van een sombere novemberavond
ergens rond Ieper, in negentienhonderd, en zestien”.
Dit vind ik dan zelf lichtelijk aangrijpend, en elegant ook nog, als een citroen C6 zeg maar.
en nog een kortje:”een zeer vette dame komt bij
de vakantiedokter en vertelt van haar paard te
zijn gevallen.
Zegt die dokter: Mevrouw, dan bent u vast heel
even het onderscheid uit het oog verloren tussen
àfvallen, en èr afvallen.
Een groot deel is autobiografisch, zegt u zelf,
is het geen vreemd idee dat iedereen dat nu
kan lezen?
Putman: Jamaar, ik zei dit al, men liegt in de
regel in de hoop dat men wat gezegd wordt als
waarheid zal zien. Ik doe het tegendeel. Ik zeg de
waarheid, maar dan op dusdanige wijze dat men
gegarandeerd denkt: dat heeft die man allemaal
uit zijn duim gezogen.
De vrijheid die dit geeft is echt grenzeloos. Ik kan
vertellen wàt ik wil, men vindt het geheid gelogen.
Hebt u geen spijt dat u nooit eerder gepubliceerd heeft?
Putman: absoluut niet. Roem zegt me niets, bekendheid evenmin. Ik ben de man van het Fuga
Vitam. leef in verborgenheid. al kon ik dat verlangen uiteraard niet bewerkstelligen in de tijd
dat ik nog hoereerde als de beesten. Dat Fuga
Vitam was dus eerder een opgelegde keuze. assumeren noemden we dat vroeger.
9
Café Rose Red
Cordoeaniersstraat 16
8000 Brugge
T +32 (0)50 33 90 51
www.caferosered.com
Trappist beer... taste the silence
tot slot. Waarom moet men uw boek zeker
lezen?
Putman: Mag ik eerlijk zijn? al sloeg u me dood,
ik zou het echt niet weten. Maar goed, natuurlijk ben ik bijzonder, en schrijf ik bijzonder goed.
een bekend muziekblad noemde me laatst zelfs
‘De Beethoven van de ontucht’. Ben ik wel fier
op hoor.
Mag ik nog rap één ding zeggen over de Citroen
C6?
Doet u maar
Putman: Wel dat is dat ik de Citroen C6 absoluut
de mooiste wagen vind die er ooit is gemaakt. en
stel u dit dan even voor: die C6, en dàn Fred astaire op de voorbank, Sinatra op de achterbank,
en ik achter het stuur...
en dan met een dergelijke, totàle elegantie, en
in een vlaag van oeverloos geluk... de dood tegemoet. Pak mij dàt niet af hoor! (Zo van “tuuuttuuuuuut-tuuuuuut” ...ai!)
10
En voor nu?
Putman: op naar rust- of dolhuis. en Ik wens
daar strikt met rust gelaten te worden: niet elke
dag om de zoveel uur een ei met brood, ballekens in tomatensaus, brood met kaas, en tenslotte soep mèt brood mèt esp. niets daarvan:
enkel op woensdagen 6 boterhammen met camenbert en 3 thermossen koffie. Dit volstaat,
qua voeding èn qua toeloop! en dat ze hun bouletten verder maar zelf opeten.
en dan koop ik me zo een boekhoudersboek en
daar noteer ik dan in welke gebeurtenissen in
mijn leven positief en nuttig waren, en welke dit
slechts in schijn waren.
en dat ik mezelf tevens goed in het oog zal
houden - geen handgemeen, aanrandingen of
brandstichting enzo - dit moet ondertussen duidelijk zijn.
Rust. Rust is wat ik wil. en misschien ook dit
nog even melden: ik heb me recent genezen verklaard van kanker. een Groot Gemak!
| de Commeere |
Bedankt voor het interview, meneer Putman.
Putman: ‘t Zal wel zijn. en nu gauw nog drie
maanden op zogenaamd herstelverlof in de Ceder in Deinze. Ik ben daar eerder al wel eens
buitengevlogen - echt hoor - maar dat zijn ze
vast al vergeten, hoop ik toch. en vervolgens,
vastberaden en met innigheid, uitgebreid gaan
sterven in dat o l Vrouw Martelares ziekenhuis,
ooK in Deinze.
Maar dat bestaat daar niet in Deinze, meneer
Putman.
Putman: Precies! Dat is het net!
titel: Cult
auteur: Martin Putman
Paperback - 208 pag - afmeting: 20 x 12,5 cm
Prijs: 17,95 €
isBN: 978 94 6168 0044
zorro uitgeverij - www.zorrobooks.be
VERLIEFD · VERLOOFD · GETROUWD
VAN
PASSIE
VOOR
GOUD
FABRIKANT - GROOT-DETAIL
Maalsestwg 187, Brugge - zon & ma gesloten
terug open 24 augustus
valentijn2011-A5.indd 1
21/01/11 11:31
11
> ZEGHETEKI*
Met de “k” van komplitje
12
Vandaag met zijn allen naar De habit in de Kemelstraat, omdat De Commeere op uitnodiging van Pol
beslist heeft om daar de jaarlijkse redactievergadering te houden. omdat de habit pas om 6 uur ’s
avonds open gaat en er niet direct veel volk zal zijn
besluiten we om ook de leden van de redactie aan
deze test van het oude Brugs te onderwerpen. alle
4 zijn het geen oorspronkelijke Bruggelingen en ze
zijn ook nog wat jong om vroeger veel authentiek
Brugs te hebben gehoord. De gemiddelde score is
ondanks deze handicap toch nog een bevredigende
6.6 op 10. een “komeejre” hebben ze allemaal goed,
dat is inderdaad een “roddelaar” zoals de meesten het omschrijven, volgens het Brugs Woordenboek: ’t is een vuule komeejre. een “komeeteejt”
is vaneigens een vereniging of een comité, en een
“kongregoasie” een congregatie, door iedereen
geïnterpreteerd als een soort kloosterorde of een
vereniging van geestelijken. als ze het woord “kom| de Commeere |
plitje” voorgeschoteld krijgen blijft het stil aan de
overkant. Pol blijft ons ondertussen ook een en ander voorschotelen, maar letterlijk dan, hapjes die
een staalkaart zijn van de voortreffelijke keuken
van de habit. hij is van Brugge en zou uiteindelijk
7.5 op 10 halen maar slaat bij dat komplitje ook de
bal mis. Volgens hem zou dat een “strofe” moeten
zijn maar zoals vele anderen verwart hij dat met
“coupletje”. Dat een “kontwaar” een toog is weet
hij dan weer wel, maar dat geldt uiteindelijk voor
alle deelnemers. net zoals dat een “konsomoasie”
een consumptie is, dat zijn eigenlijk weggevertjes.
De 62-jarige Joris die geboren is in Kortrijk maar
nu in de regio Brugge woont benoemt dat komplitje
als een vrouwelijk kledingstuk maar dat is ons toch
iets te algemeen om er punten voor te krijgen. “Vo
konsuus” stelt de meeste deelnemers ook al voor
problemen. Sommigen verstaan dat als “vol overtuiging”, nog eentje vindt dat hetzelfde als “toevallig”
13
en nog iemand maakt daar “met opzet” van. niets
van dit alles dus. een paar anderen zuchten dat ze
wel ongeveer weten wat het wil zeggen maar dat ze
moeite hebben om het correct te omschrijven. Joris maakt daarvan: niet voor echt, een beetje achterbaks … omdat hij tot hier toe van allemaal het
meest in de buurt komt rekenen we het goed. ons
woordenboek orakelt: 1.niet ernstig bedoeld, om te
lachen ‘k geboarden vo konsuus da’k vil zeeër aan.
2. Schijnbaar, alsof z’eejt gedoan vo konsuus 3. onder voorwendsel. hij zal uiteindelijk 9 op tien halen
en wordt daarmee meer dan verdienstelijk tweede.
“Katjie mien, katjie joen” blijkt ook al moeilijk uit te
leggen maar de meeste deelnemers weten wel de
klepel hangen. oog om oog, tand om tand is een
antwoord dat we van meerderen krijgen, volgens
het woordenboek moet dat zijn: van hetzelfde laken
een broek geven/krijgen. Waar we wel van staan te
kijken is dat er velen een probleem hebben met het
woord “contaabel”. Dat is natuurlijk een boekhouder, een verbastering uit het Frans. als we de hint
“contabiliteit” op tafel werpen valt de meeste hunne
frank dan weer wel. Dan krijgen we “een kapoote”.
| de Commeere |
14
Makkie, denkt bijna iedereen, dat is toch gewoon
een condoom? Deze betekenis staat inderdaad ook
in het woordenboek, maar dat is eigenlijk niet meer
dan een letterlijke vertaling. Grietje, ingespannen
achter de “kontwaar”, komt als eerste met de omschrijving “slaapkleed” af en dat is inderdaad wat
we wilden horen. het is tenslotte de laatste deelnemer die zal blijken alles juist te hebben. hilde
is 62, geboren en getogen in Brugge, en weet als
enige dat een “komplitje” een mantelpakje is. Zij
mag daarvoor de hoofdprijs in ontvangst nemen, 2
stylo’s van de Commeere. De schiftingsvraag zou ze
niet geweten hebben, maar dat was in dit geval ook
niet nodig. op de vraag: in welke maand is het kattetied heeft alleen Bart met “februari” het goede antwoord gegeven. als de rest dacht dat dit in het voorjaar viel. Wie evenwel al eens heeft meegemaakt
om in februari wakker te schieten en denkt dat hij
een baby hoort krijsen in de tuin vergeet dat van zijn
leven niet meer. Door merg en been gaat het.
(*) Zeg het eens (Ip z’n Brugs)ged
Guy Poelvoorde - A PASSIoN For PAINTINGS
AANKOOP EN VERKOOP SCHILDERIJEN VAN DE 17e EEUW TOT HEDEN
TE KOOP gEVRAAgD: schilderijen van Brugse schilders zoals
RECKELBUSCH, DESLOOVERE, VAN ACKER
Restauratie- en conservatieadvies - Gratis expertise - Discretie verzekerd - Enkel na afspraak
Pitsenbosdreef 7, 8200 Brugge - Tel 0475 39 34 98 - Fax 050 33 21 59
www.guyart.com - e-mail: [email protected]
15
GRATIS
ten
c
e
f
f
e
e
All
ere
d
n
a
n
ook va
gen in
n
i
l
l
e
t
s
in
ving
e
g
r
a
a
bew
Kopen?
Bouwen?
Herfinanciering?
Hypotheeklening
ARGENTA!
Kantoor Hollevoet Patrick
Frits Vinckelaan 169a - 8450 Bredene
059/33 00 55 CBFAnr. 41638
Molendreef 12 - 8420 De Haan
059/23 44 44 CBFAnr. 41638
Gistelsesteenweg 153
8200 Sint Andries
050/38 92 92 CBFAnr. 61020
> VREEMD GAAN
De Commeere gaat vreemd
16
Noem ze de nieuwe Bruggelingen.
“Vreemdelingen” die hun weg in Brugge zoeken
en hier een bestaan proberen uit te bouwen.
Ze brengen kleur in de grijze oktobermaand,
ze brengen leven in Bruges la morte. Tolerant
als we zijn sluiten we ze een voor een in onze
armen. Deze keer gingen we het zoeken in de
Dominicaanse republiek.
YasNiLL
Ze werkt als dienster in “Breydel en De Coninck”
in de Breydelstraat, zowel bij inwoners als toeristen zowat Brugges meest bekende mossel –en
palingrestaurant. Ze doet het heel graag maar is
eigenlijk naar België gekomen om te studeren toen
ze 15 was. haar moeder vond dat hier veel meer
| de Commeere |
kansen waren en daarom is ze, met Yasnill en zus
Crisse, in Brugge komen wonen, nu al 8 jaar geleden. Yasnill ging naar de “Marecollen” om eerst 1
jaar nederlands te leren in een speciale onthaalklas. haar nederlands was daarna nog niet genoeg
om een algemene secundaire richting te kiezen en
daarom heeft ze dan haar middelbare studies in het
“beroeps” afgemaakt. Crisse, die heel wat jonger is,
leerde veel makkelijker de taal en volgt nu leergangen “toerisme”. Brugge is zeer oK maar toch gaat
ze ieder jaar nog een keertje naar de Dominicaanse,
ook al omdat ze daar nog een zus heeft wonen maar
ook omdat ze haar vaderland soms heel erg mist.
Soms hunkert ze naar de warmte, niet alleen van
de zon maar ook van de mensen, Bruggelingen zijn
veel meer gesloten. Wat ginder dan wel weer tegen-
Nieuw te Damme
De perfecte nagels
en gelaatsverzorging!!!
www.nessysbeautysalon.com
Zuiddijk 10 • 8340 Damme
0478/97 68 68 (op afspraak)
WWW.GEERTPRAET.COM
PATHOEKEWEG 32 - 8000 BRUGGE - TEL. 050 84 22 92
17
valt, is de ongelooflijke tegenstelling tussen arm en
rijk, ook al is het leven er zeer goedkoop. energiekosten hebben ze niet, belastingen worden er niet
geïnd. ooit hoopt ze ginder een huis te kunnen kopen. Dat kost daar nauwelijks een vijfde vergeleken
met de prijzen hier. Met 1 euro heb je genoeg om
een complete maaltijd te betalen. Wat eten ze daar
ginder vooral, willen we weten. Vooral vlees en rijst,
zegt ze, in onvoorstelbare hoeveelheden. toch is de
doorsnee Dominicaan niet dik, dat komt omdat ze
dansen van 8 uur ’s morgens tot middernacht, want
dan moet het stil zijn en is het wachten op salsa en
merengue tot het ochtendgloren. Yasnill danst heel
erg graag maar vindt dat Brugge op dat gebied weinig of niets te bieden heeft. Uitgaan betekent hier
praten en pinten drinken. Voor haar portie hiphop
en R&B zakt ze dan maar met vrienden af naar Gent
waar veel meer te beleven valt. Wat vindt ze van het
eten hier? ondertussen moet ze toch al een echte
mosselkenner zijn? Bah, zegt ze, ik krijg dat gewoon
niet binnen, evenmin als oesters. er zijn meer dingen die ze echt niet lust, “crouchoute” bijvoorbeeld,
| de Commeere |
18
dat is niets anders dan vieze, zure troep. Crisse
daarentegen lust alles, die lijkt veel meer te hebben
geadapteerd. Zij wil hier trouwens ook niet meer
weg, of het zou later moeten zijn, als ze met pensioen is. We hebben nog een laatste vraag. Wij vinden
de vrouwen uit de Dominicaanse Republiek buitengewoon knap maar hoe komt het dat de haïtianen,
die per slot van rekening op hetzelfde eiland wonen,
er helemaal anders uitzien? De verklaring is simpel. De voorouders van de haïtianen waren vooral
afrikaanse slaven. Daar is dan nog wat Frans bloed
bij gekomen in de tijd van de kolonisatie, vandaar
ook dat Frans er de voertaal is. Dominicanen zijn
dan weer een mix van Spanjaarden en de oorspronkelijke Indianen, ook al te wijten aan het feit dat de
Spanjaarden hen hebben gekoloniseerd. Zij spreken
dan ook Spaans. Wij weer een beetje bijgeleerd. Wat
er ook van zij, die versmelting van rassen heeft er in
ieder geval voor gezorgd dat Yasnill tot een zwarte
parel werd geboetseerd die prachtig afsteekt tegen
het Brugse kant.
19
> VBRO
‘Joen Brugse Radio’ VBRO viert dertigste
verjaardag
Ondanks de erg beperkte ‘airplay’ op de grote
radiostations is het Nederlandstalige levenslied
aan een revival bezig. Net als in Nederland
trekken ook hier de schlagerfestivals volle zalen.
Bijna vergeten artiesten als Luc Steeno, Danny
Fabry en Bart Kaëll mogen hun showkostuum
weer uit de kast halen. Ook de Vrije Brugse Radio
Omroep, die dit jaar dertig kaarsjes uitblaast,
zag het gat in de markt en besloot om 100%
Nederlandstalig te gaan. De Commeere ging in de
fraaie studio in Huis Ter Beurze aan de microfoon
zitten bij directeur en vaste radiostem Frederik
Thomas.
20
De VBRo mag nu wel haar uitzendingen in alle comfort verzorgen vanuit een prachtig historisch pand in
de binnenstad maar dat is lang niet altijd het geval
geweest. Die dertig jaar Brugse radio verliepen met
vallen en opstaan.
het verhaal begint in 1981 bij de indertijd bekende
zanger norbert. Vele lezers zullen hem nog kennen
van de befaamde feestzaal norbert hey Club in SintKruis. hij was al aan de slag bij radio 2 en radio Mi
amigo.
Vanuit de vaststelling dat radio 2 voor onze provincie niet in de hoofdstad Brugge aanwezig was maar
wel in het ‘verre’ Kortrijk begon het idee te groeien
om radio te gaan maken in en voor Brugge en omgeving. De tijd was er rijp voor want de in de jaren ’60
erg populair geworden radiostations die van op zee
opereerden werden in 1974 illegaal en verdwenen van
de ether. Daar komt bij dat omliggende regio’s wél
bloeiende vrije radio’s hadden. In Brugge was er dus
een leemte.
“De eerste jaren werd er uitgezonden vanuit een lokaaltje in het Boudewijnpark, vlakbij het Dolfinarium.
Door wijlen Michel Van Maele kregen we die locatie ter
beschikking”, duikt Frederik thomas in de geschiedenis. “hoewel het er nogal krap was beschikten we
| de Commeere |
over voor die tijd moderne technologie. Ik durf zeggen
dat de VBRo een stuk professioneler was dan een pak
andere vrije radio’s uit die tijd. als jonge radiofreak
sprong ik geregeld al eens binnen in de kleine studio.
VBRo was fris nieuw, jong en helemaal Brugs. alle
populaire muziek uit die tijd kwam aan bod, zowel
engelstalig als nederlandstalig. het was dan ook
al vlug een razend succes. De jaren ’83-’87 waren dé
topperiode. VBRo beschikte toen ook over een eigen
promotieteam dat met de VBRo-bus heel wat evenementen ging opluisteren.”
het echte radioverhaal van Frederik begint in 1986
toen hij samen met z’n neef Dries Van Damme bandprogramma’s maakte voor de torhoutse radio hallifax. Z’n grote liefde was de VBRo maar hij dacht dat
dit te hoog gegrepen was. Uiteindelijk werd er toch
een demo-cassette afgeleverd. Geen antwoord van
de VBRo… “We besloten het toen maar groter aan te
pakken”, herinnert Frederik zich. “een grote, dure
Maxell band, aangetekend verstuurd en persoonlijk
gericht aan norbert, de grote baas. enkele dagen later mochten we beginnen”.
ONTDEK BINNENKORT
ALLES WAT HIJ VERBERGT ...
NIEUWE YARIS. DAAR ZIT IETS IN !
De nieuwe Yaris onthult binnenkort enkele heel slimme nieuwigheden.
Want hij is niet alleen verkozen tot nummer 1 in zijn soort op gebied van
veiligheidssystemen. De Yaris heeft ook een overvloed aan manieren
om je het leven makkelijker te maken, zoals het intuïtieve Toyota
Touch&Go®* touch screen met achteruitrijcamera, radio-CD, Bluetooth® verbinding en navigatie. We kunnen het niet langer verbergen :
het loont de moeite om de slimste Yaris te ontdekken bij uw Toyota
verdeler. Verkrijgbaar vanaf september.
Garage Van Belleghem NV
Gaston Roelandtsstraat 7 – 8020 OOSTKAMP – T 050 38 30 14
103-127 G/KM | www.toyota.be
4 - 5,5 L/100 KM |
(1)
*Uitrusting volgens versie. (1) 5 jaar garantie en bijstand : fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000km) verlengd met 2 jaar (tot
max. 150.000km) door Toyota Belgium NV op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certicaat, geleverd
door uw erkend Toyota Verkooppunt. Aanbod onder voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij uw erkend Toyota Verkooppunt.
21
thomas, die al van z’n veertiende bezig is met radio
maken, heeft de razendsnelle evolutie in het radiolandschap van nabij meegemaakt. Zo herinnert hij
zich de tijd dat er niets was van digitalisering en alles
live in de ether werd gedraaid. “Ik heb nog de tijd
gekend dat Jan en wijlen Filip Van Belle van hun persbureau tot bij VBRo kwamen om het uitgeschreven lokaal nieuws af te geven zodat men het kon voorlezen”,
lacht Frederik.
“al in 1984 deed de Compact Disc z’n intrede. Kort na
mijn aantreden bij VBRo, in ’88, werkte ik mee aan de
eerste radio-automatisering. Je moet je dat voorstellen als een muur vol geprogrammeerde casettedecks
die constant afwisselden. Vandaag is alles digitaal.
We hebben hier tienduizenden nummers opgeslagen
op de harde schijven.”
22
Bij het begin van de jaren ’90 krijgt Frederik de kans
om het roer over te nemen van oprichter norbert. hij
staat meteen voor een zware uitdaging want in die periode begint de brtn met Radio Donna, een echte hitradio met een uitgesproken commercieel en jeugdig
profiel. “Bovendien werd radioreclame op alle zenders van de openbare omroep dan toegelaten”, weet
Frederik thomas. “Je kunt je voorstellen dat zo’n
enorm zware concurrentie een grote financiële aderlating was voor ons. het hebben dus zeker moeilijke
jaren gekend.”
toch is de zender die moeilijke periode in de jaren ’90
te boven gekomen. Frederik verzamelde een team
‘allrounders’ rond zich die zowel programma’s maken
als actief op zoek gaan naar adverteerders. naast
Frederik als directeur zijn er bij VBRo drie mensen
full time actief. Dit kernteam wordt aangevuld met tal
van freelancers en zelfs vrijwilligers die er belangeloos hun programma in elkaar komen steken.
“Ik denk dat we die moeilijke jaren hebben overleefd
en er zelfs sterker zijn uitgekomen door op onze manier het verschil te maken met de andere zenders”,
legt Frederik uit. Ik denk bijvoorbeeld aan Radio 2.
liefhebbers van het Vlaamse lied kunnen daar nauwelijks nog terecht. Uiteraard spelen we daar op in
want we weten dat er altijd een publiek zal zijn voor
dit genre. ”
een vijftal jaar terug had VBRo nog het plan opgevat
| de Commeere |
om van de brede muzikale koers met veel aandacht
voor Vlaamse muziek enigszins af te wijken en te
evolueren naar een zender met classics uit de jaren
’80 en ’90. net op dat moment kwam Radio nostalgie eraan. en Joe FM. “twee landelijke zenders
die net hetzelfde zouden doen met veel meer financiële middelen. Dat was dus geen interessante piste
meer. toen we steeds meer signalen kregen dat er
vraag was naar nederlandstalige muziek maakten
we twee jaar terug de keuze om (bijna) honderd procent nederlandstalig te gaan. Per week worden hier
wel tachtig CD-singles aangeboden door producers,
managers of artiesten zelf. Daarvan wordt maar een
goeie tien procent weerhouden. er zit dus heel wat
kaf tussen het koren. over smaak valt te twisten maar
we houden wel degelijk rekening met de kwaliteit van
de productie.”
Die nederlandstalige keuze bleek een goede gok. onderzoek toonde aan dat de zender zo’n honderdduizend
mensen bereikt. en dat zijn zeker niet allemaal oudere
Bruggelingen. ook dertigers en veertigers hebben de
weg naar de zender ontdekt. “Dat brede bereik zorgt
er voor dat we ook voor adverteerders interessant zijn”,
zegt Frederik. “Bovendien laat de nieuwe technologie
ons toe om de reclameblokken te diversifiëren naar gelang de regio waar we uitzenden. We werken met drie
edities die samen bijna heel West-Vlaanderen en een
stukje oost-Vlaanderen dekken. het programma blijft
exact hetzelfde en de reclameblokken duren even lang
maar de Kortrijkzaan hoort publiciteit voor zijn plaatselijke garagist en de Bruggeling voor z’n eigen elektrozaak. Volgens hetzelfde principe brengen we ook een
aangepast regionaal nieuws.”
het gaat dus goed met VBRo. Zo goed dat er een
tweede zender in de steigers staat. “Da’s dan een
primeur voor De Commeere”, lacht Frederik. “In mei
starten we op de frequentie 106.4 met een non-stop
rockzender. Da’s inderdaad wel iets helemaal anders
maar we hebben hier zo enorm veel muziek op harde
schijf staan dat het bijna zonde zou zijn om daar niets
mee te doen. en ik noem mezelf wel eens een muzikale duizendpoot. Ik hou van veel muziekjes!”
Info: www.vbro.be
Piet De Ville
Pallieter
RESTAURANT
Franse keuken
verzorgde snacks - specialiteit: vleesfondue
seizoenssuggesties:
asperges - mosselen - wild
Elke namiddag verse Pannenkoeken
Frank en Valérie Seurynck - Pauwels
Kerkstraat 12 (Markt) - 8340 Damme
tel. 050 35 46 75
Gesloten op maandag en vrijdag (behalve op feestdagen)
Keuken doorlopend open
Rookruimte
W W W. PA L L I E T E R D A M M E . B E
23
> FANTASY STRIJD BRUGGE 2010
Vragen aan Alex de Jong
(jurylid & uitgever Books of Fantasy)
In 2008 vierde De Brugse Boekhandel haar 75-jarig
bestaan. naar aanleiding hiervan organiseerde zij
“De Grote Brugse Boekhandel Fantasy award”, de allereerste Brugse schrijfwedstrijd voor fantasyverhalen. Iedereen mocht deelnemen met een niet eerder
gepubliceerd nederlandstalig werk van maximaal
1500 woorden. De 21 beste inzendingen (van de 86)
werden gebundeld in de uitgave “Fantastisch Strijdtoneel”. In overleg met de Brugse Boekhandel besliste de Brugse dienst Cultuur de wedstrijd tweejaarlijks te organiseren, onder de noemer “Fantasy Strijd
Brugge”. Voor deze tweede editie waren er maar
liefst 275 inzendingen!
24
De Commeere sprak met alex de Jong, de nederlandse ‘godfather of fantasy’, jurylid Fantasy Strijd
Brugge 2010 en oprichter van uitgeverij Books of
Fantasy.
is het zo dat het thema van fantasy beperkt is tot
‘Goed versus Kwaad’?
Wat mij betreft zeker niet. al hebben veel romans op
dit gebied wel iets soortgelijks ingebouwd. Daarmee
heeft het bijna iets Bijbels, zoals dit soms ook voor
de omvang van dergelijke boekwerken geldt. Vreemd
genoeg hebben sommige geloofsgenootschappen,
zelfs ondanks het ‘goed versus kwaad’-thema, iets
tegen fantasy… vreemd. Wat mij betreft is de term
‘fantasy’ meer iets om een genre aan te duiden en
niet de thematiek die behandeld wordt. tenslotte is
goed versus kwaad een onderdeel, geen noodzakelijk
(hoofd)ingrediënt.
Wat maakt een fantasyverhaal, een goed verhaal?
oh, dat is een lastige. tenslotte heeft fantasy vele
substromingen. Wederom: fantasy is slechts de aanduiding van het genre, maar verder moet een dergelijk boek alle ingrediënten hebben die boeken uit
andere genres ook moeten hebben: karakters waarmee de lezer zich kan identificeren, personages die
je doen meeleven met hetgeen hem/haar overkomt;
en spanning, zodat je je blijft afvragen wat er staat te
gebeuren, dat er voor zorgt dat je nieuwsgierig blijft.
een conflict is natuurlijk geweldig voor spanning,
maar alsjeblieft: laat dat voor fantasy niet steeds de
boerenzoon zijn, die ineens een dood gewaande prins
blijkt te zijn en als enige de wereld kan redden van
een groot kwaad… verschrikkelijk, dat soort ongeïnspireerde boeken…
Kon u tijdens het lezen van de deelnemende
verhalen uitmaken of de schrijvers snapten wat er
bedoeld werd met fantasy? Hebben ze de opdracht
begrepen?
oh ja, vrijwel ieder verhaal had wel een fantastisch
element. helaas was niet iedereen een even begenadigd schrijver, waardoor ik sommige verhalen
met moeite wist uit te lezen, waar andere verhalen
voor mijn gevoel veel te kort waren en wel een heel
boek door hadden mogen gaan. Maar ja, we hadden
de deelnemers nu eenmaal een woordenlimiet gegeven… Maar goed ook, want met 275 deelnemers was
deze stapel verhalen al leesvoer zat. Je moet er niet
aan denken dat iedereen zeshonderd pagina’s vol had
mogen schrijven; dan was ik nu nog bezig met lezen…
Heb je nog tips voor onze fantasyschrijvers na het
doorlezen van de inzendingen?
Voor de auteurs die laag eindigden: lees de bundel
Fantastisch Strijdtoneel (editie van de vorige keer) en
Fantastisch Strijdtoneel 2010 (de editie van dit wedstrijdjaar) en zie met eigen ogen waarom deze verhalen de top wél wisten te halen. er zaten erg leuke,
vernieuwende ideeën bij, ze waren (vrijwel allemaal)
bijzonder goed geschreven en boden spanning en een
fantastisch doorkijkje naar een vreemde wereld. natuurlijk zou ik nog schrijftips kunnen geven, maar de
beste tip is om naar het forum van www.purefantasy.
nl te gaan. Dit magazine voor het korte fantastische
verhaal (dat ik toevallig zelf uitgeef) is erg actief en
herbergt vele schrijvers die elkaar ondersteunen bij
het schrijven van mooie pennenvruchten. Daar kun je
FANTASY
BOEKENBEURS
FANTASY STRIJD BRUGGE
Za 22 oktober 2011 - 13-18 u
Nocturne, Wollestraat 29d,
8000 Brugge
GRATIS TOEGANG
erg veel leren. en verder is schrijven vooral een kwestie van oefenen. en van lezen! tenslotte kun je veel
leren van anderen.
Wat onderscheidt de winnaar dan van de anderen?
het winnende verhaal heeft een verrassend en intrigerend verhaalidee, is spannend en sleept je als lezer
mee. andere verhalen hadden dat (soms) ook, maar
dit verhaal werd door alle juryleden toch net wat beter beoordeeld. een terechte winnaar!
Waarop hebt u vooral gelet tijdens het beoordelen
van de verhalen?
Vooral of het verhaal mij wel voldoende boeit, of het
me nieuwsgierig maakt en de aandacht vast weet te
houden. Verhalen die de aandacht doen verslappen,
verhalen die ik na lezing meteen weer ben vergeten;
ze kwamen allemaal lager in mijn rangorde te staan.
en als iemand een dergelijk verhaal schrijft en ook
nog eens kromme zinnen en veel spelfouten fabriceert, dan kon die deelnemer rekenen op een ongenadige 1 op het leesrapport. Want een schrijver dient
26
Rockopera
‘tussen hemel en hel’
op zondag 6 november vindt in de Brugse Stadsschouwburg een clash plaats tussen uitbundige rock
en klassieke opera. De Brugse entertainer Steve
Ryckier gaat er het muzikale duel aan met Griet De
Geyter, een bekende sopraan uit de operawereld.
Deze opmerkelijke samenwerking resulteert in de
rockopera ‘tussen hemel en hel’. De hoofdrolspelers
worden bijgestaan door het oost-Vlaams symfonisch
orkest, het koor ‘the bare necessities’ en de Steve
Ryckier Rock band.
tussen hemel en hel verenigt uitersten als rock en
opera. De musical zit vol bekende songs uit het rockmusical en operarepertoire. Bindend element is de
onstuitbare liefde van een rockstar en een operadiva.
Praktisch: Staddschouwburg Brugge
6 november 2011 – 15u en 20u
tickets: 18, 20 en 25 euro
reservatie: 050 44 30 60
natuurlijk wel de lezer te boeien met zijn vertelling en
moet daarbij ook onze taal goed beheersen…
Zag je veel verschil in schrijfstijlen?
Beslist. Zoveel schrijvers, zoveel ‘stemmen’ en ‘stijlen’. Dat is ook het mooie bij een wedstrijd. en tegelijkertijd het moeilijke. Ik heb veel taalwondertjes
voorbij zien komen; goed geschreven verhalen, soms
geheel zonder spanning; of mooie plots, fraaie ideeen, maar met een slechte uitvoering. Deelnemers die
echter én een goede plot, een goede taalvaardigheid
bezitten én mij wisten te boeien of te verrassen, die
hadden duidelijk een streepje voor op de andere deelnemers.
Fantasy strijd Brugge 2010
Prijsuitreiking op zaterdag 22 oktober 2011,
gevolgd door de eerste Fantasy Boekenbeurs
van 13u tot 18u (gratis). Plaats: nocturne,
Wollestraat 29 te 8000 Brugge
Garage Godderis N.V.
Nieuw adres: Legeweg 121
8020 Oostkamp - Moerbrugge
Tel. 050 31 67 67
OFFICIEEL VERDELER ALFA ROMEO
> CHOC’ IN BRUGGE
Choc’ in Brugge
Van 6 november tot 8 december staat Brugge in
het teken van de chocolade. Met wandelingen,
workshops, chocolademenu’s en zelfs wellness
met chocolade.
28
Brugge telt ruim 50 pralinewinkels, het is dus
niet overdreven haar het predicaat chocoladestad op te kleven. Vooral de jongste jaren is er
een grote verscheidenheid in het aanbod gekomen. Je hebt er zowel het traditionele chocoladeambacht als de grensverleggende creaties
van chocolatiers als Stephan Dumon en Dominique Persoone. Deze laatste maakt pralines voor
Sergio herman, liet the Rolling Stones chocolade snuiven en doorkruist de jungle op zoek naar
de allerbeste bonen. De spreuk ‘Chocolate is
rock ’n roll’ staat letterlijk op z’n lijf geschreven.
De lokale chocolatiers riepen enkele jaren geleden de Gilde der Brugse Chocolatiers in het
leven. enkel bij hen mag de officiële stadspraline, het Brugsche Swaentje, verkocht worden.
Dit Swaentje is een creatie van hazelnootpraliné
met krokant van Brugse kletskop, zachte boter
en pittige gruut.
om de chocoladestad nog wat luister bij te brengen zet toerisme Brugge het evenement Choc’in
Brugge op het getouw.
het duurt vier weken en laat de lekkerbek op allerlei manieren kennis maken met chocolade.
Hertenfilet gerookt op cacaobonen
Zo serveren 14 Brugse restaurants een chocolademenu. De chefs verwerken op subtiele wijze
chocolade in de gerechtjes. Zowel de grote namen (De Karmeliet, Danny horseele, De Jonkman, Patrick Devos) als opkomend talent (Zeno,
’t Jong Gerecht) doen mee. De bezoeker mag zich
bijvoorbeeld verwachten aan ingelegde makreel
met zoetzuur van raapjes en aardpeer, crumble
van noten en cacao (De Jonkman) of hertenfilet
| de Commeere |
van
tot
6/11
8/12
2011
Brugge, hoofdstad van de chocolade
www.chocinbrugge.be
30
gerookt op cacaobonen, gemarineerde bospaddenstoelen, geuzerozijnen en mosterdpoeder
(Den Dyver).
Geert Vanhee van restaurant het Zwaantje kookt
al langer met chocolade en viel met zijn chocolademenu’s al vaak in de prijzen. Voor Choc’ in
Brugge serveert hij onder andere hazenrug met
gratin, selder, peer een witloof en Uganda 80
chocolade.
Wie een chocolademenu nuttigt in één van de 14
restaurants krijgt na de maaltijd nog een speciale attentie mee: een schaaltje ontworpen door
de Brugs-amerikaanse kalligraaf Brody neuenschwander.
7 deelnemende restaurants bieden in combinatie met het menu ook chocoladeworkshops aan:
Bistro Den amand, De Mangerie, Den Dyver, het
Zwaantje, la tâche, Patrick Devos en ’t Jong Gerecht.
ook een chocoladewandeling is mogelijk. twee
uur lang struin je langsheen plekjes die een rol
speelden in de chocoladegeschiedenis van de
stad, krijg je culinaire weetjes geserveerd en
| de Commeere |
maak je kennis met de opmerkelijkste chocolatiers.
In het chocolademuseum Choco Story leer je
niet alleen alles over de geschiedenis van de
chocolade, je kunt er ook de workshop ‘van boon
tot chocoladedrank’ volgen.
Wie helemaal dol is op chocolade kan zich er
ook mee laten inwrijven, in één van de 5 deelnemende schoonheidsinstituten. naar verluidt is
chocolade een weldaad voor de huid…
noteer ook de data 11, 12 en 13 november in
je agenda. Dan vindt in het Belfort het festival
Choco-laté plaats. Zowel een vakbeurs voor
chocoladeprofessionals als een verzamelplaats
voor chocoladefans.
iNFO
www.chocinbrugge.be
www.choco-late.be
Ruben De Ville
> VUURMOLEN
De Vuurmolen: back in time
Midden jaren ’80 startte Jan lantsoght in Brugge café
De Vuurmolen. twintigers, dertigers en al wie jong van
hart was vonden al snel hun weg naar het Kraanplein.
De vlotte bediening, de ambiancemuziek van de dj’s én
de uitstekende pinten maakten van De Vuurmolen the
place to be. Steevast ver na het ochtendgloren keerden de laatste klanten huiswaarts.
De Vuurmolen stond ook garant voor een hele reeks
gezellige optredens, die later leidden tot organisatie
van de razend populaire Kraanpleinfeesten in de zomermaanden.
Jan lantsoght kent intussen een rustiger bestaan,
maar heeft toch heimwee naar de tijden van weleer.
Samen met de huidige uitbater van De Vuurmolen zet
hij op vrijdag 14 oktober een reünie op het getouw. De
avond begint om 18 uur, de toegang is gratis.
“De bedoeling is om de vaste klanten van De Vuurmolen, van het jaar ’85 tot nu, nog eens bijeen te
brengen. Daar kijk ik wel naar uit. De dj’s van destijds draaien platen en ook de barmannen uit de
beginjaren nemen plaats achter de toog. er is ook
een gratis vat.
later op de avond komt een special guest over de
vloer. Ik verklap zijn naam nog niet, maar het wordt
de moete!”.
RDV
31
VERJAARDAGSFEESTJES
nodig al je vriendjes uit voor
een onvergetelijke namiddag
[email protected] MOVIES
no misters, only sisters,
elke eerste dinsdag van de maand
CINÉMANIE
de andere film, beter bekeken
MAGIC SUNDAYS
elke eerste zondag van de maand,
met animatie vanaf 13u30
XL GAMING
speel jouw games op reuzegroot scherm
SENIORENMIDDAGEN
filmvoorstelling met koffie en gebak
MUCH MORE THAN CINEMA
Kinepolis Brugge: Koning Albert I-Laan – 8200 Brugge – tel. 050 30 50 00
Elke woensdag nieuwe programmatie beschikbaar op onze site
www.kinepolis.com
> STERRENSTOET
Omdat tradities belangrijk blijven
34
op zaterdag 17 en zondag 18 december trekt
straks opnieuw de Sterrenstoet doorheen het
historische Brugge. Die stoet gaat terug tot de
jaren ’30 van de vorige eeuw. het organiserende
Comité voor Initiatief wil vanaf dit jaar die stoet
grondig restylen. Jean-Pierre Drubbel: “oorspronkelijk zou de Brugse Sterrenstoet een initiatief zijn geweest van de KSa. al die jaren heeft
de stoet het kerstverhaal op een eenvoudige en
zelfs eigenzinnige manier uitgebeeld. enkel in
de tweede Wereldoorlog ging deze volkse stoet
niet uit.” De Sterrenstoet had jarenlang de niet
zo vleiende bijnaam “slunsenstoet” bij nogal wat
Bruggelingen. en eigenlijk was dat onterecht.
Want net doordat de figuranten inderdaad erg
eenvoudig waren uitgerust, kreeg de stoet een
typisch Brugs en tegelijk bescheiden (Brugs)
karakter. ook het feit dat typisch Brugse kerstliedjes worden gezongen en dat de belleman zijn
| de Commeere |
tekst in het Brugs brengt, draagt daartoe bij.
natuurlijk loopt elke vergelijking tussen bijvoorbeeld de Gouden Boomstoet of de heilige Bloedprocessie mank.
Bedoeling
het is ook totaal niet de bedoeling van het Comité om deze evenementen inhoudelijk aan elkaar te spiegelen. Voorzitter eddie Vaneylen: “De
bekende Brugse regisseur tony Willems, die jarenlang ondermeer de heilige Bloedprocessie
regisseerde, zorgde er samen met “De Brugse
Kleppers” voor dat de traditie tussen 1974
en1989 niet verloren ging. Vanaf 1990 tekenden
de gebroeders Soens van “De Brugse Kleppers”
voor het voortbestaan van de Sterrenstoet.” De
Brugse Kleppers is een vereniging die onder
35
andere in groep als figurant deelneemt aan allerlei historische en volkse manifestaties. JeanPierre: “In 2002, het jaar dat Brugge europees
Culturele hoofdstad werd, werd ondersteuning
gezocht én gevonden bij het Brugse Comité voor
Initiatief, dat met raad en daad bijsprong om
de Sterrenstoet verder te laten plaatshebben.
We waren bereid in dit waardevol winters evenement te investeren, waarbij het principe van
vrijwillige deelname hoog in het vaandel gevoerd
bleef.” niet onbelangrijk, want elk jaar stappen
“bussenschudders” mee die de kijkers er proberen van te overtuigen al rammelend met hun
blikken bussen wat kleingeld te geven. “Die som
geven we elk jaar integraal aan een Brugs goed
doel. Figuranten die mee opstappen worden niet
betaald en leveren zo symbolisch hun bijdrage
aan dezelfde doel”.
Dit jaar
36
ook dit jaar weer zal de Sterrenstoet in de Kersten nieuwjaarsperiode twee keer door de straten
van Brugge trekken, met alweer enkele nieuwe
kwalitatieve ingrepen. Dat is het werk van de
torhoutse regisseur-met-Brugse-roots, Jan
Bonne. eddie: “We waarderen de capaciteiten
van Jan al lang en deden reeds een paar keer
een beroep op deze talentvolle cultuurliefhebber
voor ons bekende Reienfeest. Jan regisseerde
ondermeer het tafereel op de Burg over de te-
rechtstelling van de rover Baekelant. “ De voorbije jaren werden al enkele wijzigingen doorgevoerd in de Sterrenstoet. ook dit jaar weer
worden enkele veranderingen geprogrammeerd,
zonder evenwel het volkse karakter van de stoet
uit het oog te verliezen.
Zoeken naar figuranten
het organiserend Comité voor Initiatief is op
zoek naar individuele, geïnteresseerde figuranten om mee op te stappen, maar ook naar buurtcomités, vriendengroepen, verenigingen, koren
en/of toneelgezelschappen . “al te vaak gebeurt
het dat achteraf gehoord wordt dat men graag
had mee opgestapt. nu is er de kans dat te doen
en Brugge -en de kerstperiode- eens op een
andere, eigenzinnige manier te beleven”, zegt
eddie Vaneylen nog. Wie interesse heeft om dit
jaar op zaterdag 17 en zondag 18 december om
14u30u mee op te stappen in de Sterrenstoet,
kan dit doen door zich aan te melden op de website van het organiserend Comité voor Initiatief
vzw : www.comitevoorinitiatief.be. op die website staan ook alle foto’s van de voorbije jaren,
zodat je je een idee kunt vormen hoe het er aan
toegaat in deze Sterrenstoet. Doen! omdat tradities belangrijk blijven.
(nico Blontrock)
Het échte Brugse stadsbier
> BRUGSE LEGENDES
Serena, de legende van de (Brugse) kant
38
Brugge telt tàl van legendes, waar niet zelden
mooie meisjes een hoofdrol in spelen. een van
die meisjes was Serena. Serena woonde in de
vijftiende eeuw in hartje Brugge, in een armtierig arbeidshuisje in wat nu de wijk Sint-Gillis is.
Moeder verdiende een paar stuivers per week
met schapenwol spinnen, vader was vaak uithuizig. Want hij werkte voor een rijke Brugse
houthandelaar, die zijn thuisbasis had ergens
aan de langerei. In wat nu de aansluiting is met
de Collaert Mansionstraat was er een klein binnenhaventje, waar een pakhuis stond, eigendom
van de houthandelaar. De vader van Serena was
schipper op een van de binnenscheepjes van die
handelaar en in die tijd was je al gauw een week
onderweg, heen en weer varend tussen Brugge
en antwerpen, plaats waar heel wat Brugs hout
belandde. Dat hout werd gewonnen in de vele
bossen rond de stad. Die handelaar had een
zoon, arnout. Die leefde in tegenstelling tot zijn
constant geld tellende vader met z’n hoofd in de
wolken.
arnout was een kunstzinnige mens, kerfde
graag in hout, kapte in steen en schilderde.
omdat Serena natuurlijk wel eens meestapte
met vader naar de loods aan de langerei, ontmoette ze arnout vaak. en omdat ook in de Middeleeuwen het bloed kruipt waar het niet gaan
kan en ook toén hormonen hun eigenzinnige
gang gingen, raakte Serena tot over haar oren
verliefd op schone arnout. De liefde was trouwens wederzijds, want ook arnout keek elke dag
reikhalzend uit of Serena al dan niet met vader
meewandelde. tot het noodlot keihard toesloeg:
de vader van Serena verongelukte ergens tussen Brugge en Gent, varend op de lieve. Meteen
zat het gezin in zware problemen, want moeder
verdiende amper het zout op haar patatten met
haar simpel spinwerk. er was maar één oplos-
EiErMarKt 12, BrUGGE
0476 41 09 90
ZILVERSTRAAT 36
8000 BRUGGE
T 050 34 27 00
OPEN VAN MAANDAG
T.E.M. ZATERDAG
VAN 8U45 TOT 18U
KEUEKN OPEN TOT 17U
Lekker verse
pannekoeken
en wafels
Specialiteit
diverse
salades
39
sing: Serena zou voortaan haar moeder helpen
bij het spinnen. Beiden werkten zo goed als dag
en nacht. een van de gevolgen daarvan was dat
Serena en arnout elkaar amper nog zagen. Met
uitzondering van af een toe een korte goeiedag
als beiden elkaar op straat ontmoetten, was van
verder contact geen sprake.
40
tot Serena opeens midden een winterse nacht,
terwijl het hevig sneeuwde in Brugge wakkerschoot en in een krans van licht onze lieve
Vrouw herkende in de slaapkamer. Die beval haar
arnout opnieuw op te zoeken. Serena sprak een
dankgebed uit voor die raad en meteen de volgende ochtend duffelde ze zich warm in en wandelde ze naar de langerei. arnout was verbaasd
haar te zien. al haar moed samenrapend verklaarde Serena daarop hem haar liefde. Beiden
braken in tranen uit, beseffend dat die liefde een
onmogelijke zaak was. het standenverschil was
groot, Serena’s gezin bezat amper iets, arnout
was voorbestemd om zijn vader op te volgen als
houthandelaar. Vanaf dat moment zagen Serena
en arnout elkaar in ’t geniep wel vaker en enkele
maanden na het bezoek van onze lieve Vrouw
trokken ze richting tillegembos, naar de plaats
waar vader-houthandelaar een flink aantal van
zijn bomen vandaan haalde. In alle eenzaamheid droomden ze er van hun onmogelijke liefde.
Genietend van een prille lentezon vielen ze ook
letterlijk in slaap. Plots vormden zich boven hun
hoofd zilverdraden, die naar beneden vielen en
een schitterend bloemenpatroon vormden in de
schoot van het meisje. toen Serena wakker werd
kon ze haar ogen niet geloven en haastte ze zich
hand in hand met arnout naar het centrum van
Brugge. Ze nam enkele gespinde woldraden en
maakte het patroon na.
Vanaf dat moment leek het wel alsof Senera’s
vingers onophoudelijk patronen tekenden en
haar handen de tekeningen nog eens maakten,
maar dan met gespinde draden. al gauw raakte
heel Brugge in de ban van het uitzonderlijke talent van het meisje. en de rest van het europese
vasteland volgde, toen een rijke Genuese handelaar enkele van die werkjes aankocht en mee-
nam naar zijn thuisland. Die werkjes raakten
bekend als “spellewerk”, omdat Serena naalden
gebruikte om de woldraden op het patroon vast
te maken. Serena verdiende mooi geld. Ze kreeg
een voorname status, want in de maanden nadat
het patroon in haar schoot belandde, sloegen
tientallen andere Brugse vrouwen op hun beurt
aan het spellewerken. nauwelijks anderhalf jaar
later deden nog eens duizenden vrouwen dat in
andere grote steden uit die tijd. en nu nog altijd
vormt dat “spellewerk” (een verbastering van
speldenwerk) de roem van Brugge. en Serena?
Die huwde met haar arnout. Ze was 84 toen ze
overleed en had fortuin gemaakt. niet alleen
met het kantwerk op zich, maar ook met de verkoop van kantklosjes. Die werden en worden uit
hout gemaakt. en arnout had de basisgrondstof
in grote getale liggen…haar dochter tinneke
stichtte als eerbetoon aan haar moeder een
bescheiden kantwerkstersschool in Brugge, in
1656. tinneke kreeg op haar beurt twee dochters en vier kleinkinderen. een van die kleinkinderen, Catheline, lag in 1717 samen met de
Zusters apostolinnen mee aan de basis van de
allereerste officiele kantschool in Brugge. Die
nu nog altijd voortleeft als de vzw Kantcentrum,
naast de Jerusalemkerk.
nico Blontrock
Vier boeiende sprekers nemen u mee
naar de kern van de zaak
Vier volbloedexperts krijgen elk 20 minuten tijd om het onderwerp
waarin zij gespecialiseerd zijn tot leven te brengen. In een kernachtig
betoog zullen zij een aantal relevante facetten aan bod laten komen
op de hen kenschetsende manier: boeiend, in gewone mensentaal en
zonder verborgen agenda. Het geheel wordt vervolledigd door relevant
beeldmateriaal, ingenieuze belichting en een betoverend decor.
Jo Caudron
over het socialiseren
in de media
Jean Paul Van Bendegem
over de logica in ons leven
Johan Swinnen
over de rol van beeldcultuur
in onze maatschappij.
Etienne Vermeersch
over de multiculturele
samenleving.
za 17 december 2011 //
20.30 - 23 uur
PRIJZEN
Lisbeth Imbo
presentatie
standaard: € 18
55+: € 17
studentenkaart: € 17
Uitpas / Cjp: € 15
www.denachtvandeessentie.be
41
42
POdIUm
DAg
DATUM
TITEl
UITVOERDER
OKTOBER 2011
DO
06.10.2011
Hoe moet het nu verder
Philippe Geubels UITVERKOCHT
VR
14.10.2011
Songbook van mijn hart - Johan Verminnen 60!
Johan Verminnen
ZA
15.10.2011
Doortocht
Adriaan Van den Hoof
VR
21.10.2011
Oblomow
Lazarus
ZA
29.10.2011
Benauwd
Azèsco
NOVEMBER 2011
VR
04.11.2011
Verloren en Gewonnen
Liesbeth List
ZO
06.11.2011
Tour 2011
Soulsister
ZA
12.11.2011
Helden
Jaak Van Assche, Tuur De Weert
en Arnold Willems
VR
18.11.2011
Het beste van mezelf
Ingeborg
ZA
19.11.2011
Music was my first love and it will be my last,
Music of the future and music of the past.
Otto-Jan Ham en Stijn Van De Voorde
ZA
19.11.2011
Les Folles de Gand
Les Folles
ZO
20.11.2011
Vos en Haas
Theater Tieret
WO
23.11.2011
De Mannen
Het Vernieuwd Gents Volkstoneel
VR
25.11.2011
Onder het melkwoud
Jan Decleir en Koen Desutter
ZA
26.11.2011
Speeltijd
Piv Huvluv
ZO
27.11.2011
Vesche vis en nieuwe liefde
Vissersvrouwen
DI
29.11.2011
21 jaar ver
Günther Neefs
DECEMBER 2011
VR
02.12.2011
Een man als ik ontmoet je niet elke dag
Guido Belcanto
ZA
03.12.2011
Put
Het GEIT
VR
16.12.2011
Interesting Times
Alex Agnew ALLERLAATSTE TICKETS
ZA
17.12.2011
De Nacht van de Essentie
ZO
18.12.2011
Pas Geridderd!
De Riddershow
DI
27.12.2011
Pelle de politiewagen
familiefilm
JANUARI 2012
DI
03.01.2012
Het Geheim
familiefilm
VR
06.01.2012
Een beschaafde jongen
Begijn Le Blue
ZA
07.01.2012
Leven in een krabbenmand
Paljas Produkties - Marleen Merckx
ZA
14.01.2012
Cola
Leon van der Zanden
ZA
21.01.2012
Als de dood voor het leven
Hubert Damen
WO
25.01.2012
Helden in de sport
Karl Vannieuwkerke en Les Supappes
ZA
28.01.2012
Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus
Kurt Defrancq en Securent Productions
Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist
T: +32 (0)50 630 430
F: +32 (0)50 630 429
[email protected]
www.ccknokke-heist.be
puur [email protected] www.knokke-heist.be
43
THE ART OF CONTEMPORARY PRINTING
DRUKKERIJ DIE KEURE
K L E I N E PAT H O E K E W E G 3 - 8 0 0 0 B R U G G E
T E L . 0 5 0 4 7 1 2 7 2 - FA X 0 5 0 3 4 3 7 6 8
w w w. d i e k e u r e . b e - i n f o @ d i e k e u r e . b e
Gezocht: comedians voor de 3de
Commeere Comedy Cup
op 17 maart 2012 heeft in Brugge de derde editie van de Commeere
Comedy Cup plaats. We zijn dus opnieuw op zoek naar comedians.
acht nederlandstalige comedians kunnen deelnemen. Ze brengen een
set van negen minuten. Comedians die vorig jaar al meededen, en zich nu
opnieuw willen inschrijven, brengen nieuw materiaal.
Inschrijven kan tot uiterlijke 15 januari via een gemotiveerde mail naar
[email protected] Plaats daarin ook een link naar een filmpje of
geef datum en locatie van een optreden mee.
De winnaar van de prijs van de vakjury ontvangt 250 euro en de winnaar
van de prijs van het publiek krijgt zijn eigen gestalte in bakken Brugse Zot.
Ygor uit Poperinge, de winnaar van de allereerste Commeere Comedy
Cup, treedt buiten competitie op als special guest.
45
> MUSICAL
Brugse musicalorganisatie KotéKoer vzw
houdt auditie voor nieuwe musical
In een vorige editie van De Commeere kon u al
kennis maken met musicalorganisatie KotéKoer
en hun plannen voor de productie van ‘Peter Pan’
in de Stadsschouwburg. Ondertussen zijn de vijf
uitverkochte voorstellingen achter de rug. We
zaten zelf tussen het razend enthousiaste publiek
dat met volle teugen genoot van een professionele
en ontroerende voorstelling.
Ondertussen zit Kotékoer niet stil. Van 7 tot 9
oktober zijn er audities voor een nieuwe productie
die wordt opgevoerd in september 2012.
na het net afgelopen Peter Pan is de jonge organisatie Kotékoer met het geplande ‘Seussical jr”
aan z’n tweede productie toe. Gezien de intense
voorbereiding voor zo’n nieuwe productie wordt
46
er nu al druk op zoek gegaan naar nieuw jong
talent. ‘Seussical jr’ wordt een echte jongerenmusical waarbij alle acteurs beneden de twintig
jaar oud zijn. het gaat om een Broadwaystuk
van lynn ahrens en Stephen Flaherty dat gebaseerd is op meerdere kinderboeken van dr.
Seuss; vandaar de naam. het stuk brengt diverse karakters uit de boeken van Seuss samen in
een letterlijk en figuurlijk fantastisch, magisch
en extravagant geheel.
Wie meer informatie wil over de musical of zich
wil inschrijven voor de autities kan terecht op
www.seussical.be.
PDV
Openingstijden
van
van
van
van
van
van
van
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
-
01:00
01:00
01:00
01:00
02:00
02:00
01:00
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
Funtastic Casino - Nieuwstraat 83b - 4524 EG - Sluis, Zeeuws-Vlaanderen NL
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Funtastic Casino is
(ont)spannend genieten!
Elke laatste vrijdag van de maand het ‘Funtastic
Buffet’ van 20:30 uur tot 22:30 uur. Het Casino is
toegankelijk voor spelers vanaf 18 jaar. Rookcabine
aanwezig. Gratis alcoholvrije consumpties.
Kijk voor meer informatie op
www.funtasticcasino.nl, u vind ons in Sluis aan de
Nieuwstraat 83b, tel.: 0031 (0) 117 461000.
Bezoek ons ook in Hulst: Lang Nieuwstraat 6
Gratis parkeren vanaf 18:00 uur!

Vergelijkbare documenten