Nieuwsbrief maart 2016

Commentaren

Transcriptie

Nieuwsbrief maart 2016
Nieuwsbrief
maart 2016
Insecten in de aanval
De vermeende dader genaamd tuta
absoluta heeft voor tomaten een
desastreus effect. Hij staat bekend
als tomatenpest maar ook ander
gewas is niet veilig...
Blessed Camp Msambwenie, D e
afgelopen maanden is onze shamba geterroriseerd door hordes insecten die met name de appetijtelijke tomaten als hoofdgerecht niet
konden weerstaan. Het moment
van zo’n natuurrampje komt natuurlijk nooit op het goede moment. In het
najaar van 2015
stonden we startklaar om tot volle
productie over te gaan. Alles ingericht, opgebouwd en gereed voor
optimale productie. De omschakeling van experimenteren naar volop produceren was de geplandevolgende stap. De insecten dachten hier anders over en daarmee
werd gelijk een belangrijke les geleerd. Een natuurrampje kan je
RAHAB in Control
De Boer op
Zoals wellicht bekend streven we
naar een betere en gezondere voeding voor de bewoners van Blessed
Camp. Het uitgangspunt is dat we
ongeveer de helft van de productie
hiervoor nodig zijn. De andere helft
is voor de verkoop en de dekking
van de kosten. Dit jaar zal moeten
blijken in hoeverre dit werkelijk
haalbaar is en of we moeten gaan
bijsturen. Voorlopig hebben we er
alle vertrouwen in. Momenteel verkopen we onze producten alleen
nog maar in onze Kibanda, zeg
maar shamba shop. De shamba ligt
aan een weggetje naar het strand
waar veelal vissers passeren van
en naar hun boten. Met sommige
van deze vissers is er ruilhandel
opgezet. Wij zeewier voor de bemesting en zij een maaltje groente.
Voor de verdere verkoop zijn we
aangewezen op lokale markten. De
dichtstbijzijnde is te vinden in
Msambwenie waar de prijzen minder hoog zijn en waar onze productie op termijn de vraag zal overtreffen. De markt van het verder
gelegen Ukundu biedt meer mogelijkheden maar hiervoor is t.z.t.
een gemotoriseerd voertuig nodig.
overkomen maar de impact was
kleiner geweest wanneer men
zich strikt aan het protocol had
gehouden. Helaas moeten we
constateren dat ook in Kenia fouten worden gemaakt. Tot dusver
hebben we altijd positieve berichten kunnen afgeven over de
voortgang op de Shamba maar
het lokaliseren en bestrijden van
insecten is een dagelijkse en serieuze bezigheid gebleken. De
insecten hielden geen kerstvakantie, het personeel deed dit
wel. Met deze nieuwe ervaring
zijn we het nieuwe jaar ingegaan
en is daarna de vooruitgang weer
ingezet.
Getrouwd
Rahab, onze nieuwe farmmanager
is op 5 maart j.l. in het huwelijk
getreden. De huwelijksceremonie
werd voltrokken op het strand.
Vanaf april gaat ze voluit voor
Blessed Camp.
In de nabijheid zijn diverse hotels
gericht op de buitenlandse toerist
te vinden. Om hier te mogen verkopen zijn er de nodige vergunningen van de overheid nodig. Op
korte termijn is dit niet haalbaar
maar wat in het vat zit …...
Rahab heeft een heuse degree behaald op de Keniaanse landbouwuniversiteit. We kennen haar via
Ton van Leersum. Ton runt samen
met zijn partner Thea diverse projecten in Kenia waaronder een
shamba op de Port Reitz school.
Deze shamba stond model voor de
onze en Ton is voor ons expert,
grondlegger en bewaker van het
project. Regelmatig verblijven zij in
Kenia om de vinger aan de pols te
houden en bij te sturen. Rahab was
tot voor kort in loondienst bij Ton
en Thea maar heeft nu de overstap
gemaakt naar zelfstandige. De afgelopen 1,5 jaar was zij samen met
Ton het aanspreekpunt voor Newton onze farmmanager. Newton
heeft gekozen voor een carriére
switch in de ict en heeft inmiddels
de shamba vaarwel gezegd. Hij
heeft in de opbouwfase van de
shamba fantastisch werk verricht
maar het vertroetelen van plantjes
was toch niet helemaal zijn ding.
Rahab is de nieuwe farmmanager
en daar zijn we ontzettend blij
mee. Kennis en kunde van de methodiek is hiermee optimaal gewaarborgd. Het zware uitvoerende
werk zal voornamelijk worden gedaan door Samson. Samson is een
echte resident van Blessed Camp.