Verslag Ménièreweekend 2008

Commentaren

Transcriptie

Verslag Ménièreweekend 2008
Verslag
Ménière-weekend
25 en 26 oktober 2008
Het vertrouwde “Het Bosgoed” te Lunteren was weer de locatie van ons najaarsweekend.
Aan het zaterdagprogramma namen 45 personen deel (30 Ménière-patienten en 15 partners dan wel
vrienden/familie), op zondag waren er nog 22 personen.
Zaterdagochtendprogramma
Al direct bij binnenkomst ontstond een geanimeerde kennismaking. Een aantal deelnemers kende
elkaar reeds van een eerder weekend of via het Ménière-Forum. Koffie en thee stonden gereed met
een prachtige taart waarop het logo van 100 jaar NVVS prijkte. Het ochtend- en middagprogramma
werd voor de deelnemers ondersteund door de aanwezigheid van schrijftolk Richard van Royen.
Om 11.00 uur heette Marion van de Konijnenburg, voorzitter van de Commissie Ménière, iedereen
van harte welkom. Om te beginnen stelde ze de verdere commissieleden voor, gevolgd door wat
huishoudelijke mededelingen en het verzoek in plaats van te applaudisseren met de handen te
wapperen wegens overgevoeligheid voor harde geluiden voor sommige slechthorenden.
Nieuw dit jaar was de geboden gelegenheid voor het exposeren van artikelen/zaken waarmee
Ménière-patienten zich zoal bezighouden. Te zien waren:
-
van Minke van Tricht prachtige potloodtekeningen, mandala’s en gedichten
-
stenen- en mineralen verzameling van Marion van de Konijnenburg
-
sieraden van o.a. kralen en (oude) fietsbanden van Sen Rondeel
verslag Ménière-weekend 25 en 26 oktober 2008
2
-
sieraden van kralen/draad en vliegers van Annelies de Vriend
-
wenskaarten en versierde kaarsen van Gina Ketelaar
-
informatie over Sociaal Pedagogisch Werk, zorgboerderij, brommobiel, Solexclub en
magneetveldtherapie door Cees van Rhenen
-
informatie over Autogene Training en Tai Chi door Aad Bechtholt
De deelnemers stelden zich kort voor en er werden wensen voor gespreksgroepjes genoteerd.
Minke van Tricht legde deelname/werking van het Ménière-Forum uit.
Eén van de deelnemers, Magda van Riet, werd bereid gevonden foto’s door haar gemaakt ter
beschikking te stellen voor verlevendiging van het verslag en op het Forum.
Hierna was er tijd om een blik op de expositie te werpen en voor de lunch.
Zaterdagmiddagprogramma
Als gastspreker gaf dr. P.E.M. Vente, arts te Alphen aan de Rijn en
gespecialiseerd in de Utermöhlen prismabril uitgebreide informatie.
Daar dezelfde lezing ook door hem gegeven werd in Heerenveen op
uitnodiging van het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden
stelde hij voor -in overleg en na akkoord van het FCDS- om dubbel
werk te voorkomen, gebruik te maken van het verslag zoals dat door
FCDS werd gemaakt. Daarbij zijn ook vermeld de vragen/antwoorden
zoals die aldaar gesteld werden. Dit verslag treft u hierna aan.
Na de pauze werd door Sanne Kerste, ervaringsdeskundige van de
prismabril, verslag gedaan over haar positieve ervaringen met de bril en
haar belevenissen hiermee tijdens een wereldreis, tijdens welke haar
prismabril kapotging. De bril werd zogenaamd vervangen in Vietnam,
hetgeen echter direct bij opzetten hiervan géén prismabril bleek te zijn.
Sanne toonde hierbij ook prachtige beelden van haar reis.
Hierna was er een panel bestaande uit: Dr. Vente, Sanne Kerste, Minke van
Tricht en Eddie Putman.
Nog enkele “weetjes”:
•
Ménière komt voor tussen 10 – 83 jaar, bij iets meer vrouwen dan mannen en is waarschijnlijk
niet erfelijk.
verslag Ménière-weekend 25 en 26 oktober 2008
3
•
Een huisarts ziet in zijn praktijk maximaal twee Ménière-patiënten, een kno-arts drie tot zes per
week.
•
Kaart het belang van psychologische begeleiding bij huisarts aan.
•
Een prisma heeft geen invloed op scherp zien.
•
Een prisma is een stukje glas waardoor de richting van het oog verplaatst wordt. Een prisma zit
aan de neuszijde van de bril, dus daar is glas dikker.
Met overhandiging van een “bosje bloemen voor mannen” werd dr. Vente hartelijk bedankt voor zijn
presentatie en beantwoording van de vele vragen. Dr. Vente besloot met te zeggen dat hij met veel
plezier bij ons was geweest.
Zaterdagavondprogramma
In aanloop naar het voortreffelijke diner was er tijd voor ontspanning en gelegenheid tot bekijken van
de workshops.
Er kon (vrijwillig) gekozen worden voor:
1) Autogene Training door Aad Bechtholt (commissielid) en
2) Geleide fantasie door Marion van de Konijnenburg (commissie-voorzitter)
Ad.1): Autogene training is een methode van concentratieve zelfontspanning (noem het yoga van
het Westen) met als doel: ontspanning, nulschakeling gevolgd door omschakeling op rust, op
verhaal komen, de weg vinden uit angst, concentratie en prestatie opvoeren, zelfkennis activeren
en beter slapen. Een boekje hierover wat aanbevolen wordt is: Autogene Training/Dr.Gisela
Eberlein/ ISBN 9789020248388 en kost € 9,95.
Ad.2): Geleide fantasie is een specifieke vorm van trance, eigenlijk een lichte hypnose. Het maakt
het mogelijk om tot diepere ontspanning en meditatie te komen. Als lichaam en geest ontspannen
zijn, worden vervolgens verruimende suggesties aan het onbewuste aangeboden. Het is een
veilige manier om inperkende ervaringen te verwerken en te transformeren.
Aad gaf zeer duidelijke uitleg met als gevolg het gewenste effect: volkomen ontspannen en
tintelend warm in een half uurtje. De resterende tijd van de zaterdagavond werd er ontspannen
met elkaar van gedachten gewisseld, gebiljart en toonde Sen Rondeel ons (her)gebruik van
fietsbanden in combinatie met verschillende materialen voor maken van sieraden. Gina Ketelaar
demonstreerde het maken van kaarten.
Zondagochtendprogramma
Na het ontbijt werd geïnventariseerd wat er nog gewenst werd te bespreken in groepjes, omdat
veel vragen al door dr. Vente waren behandeld en er ook in het informele lotgenotencontact al
verslag Ménière-weekend 25 en 26 oktober 2008
4
veel besproken was. Er bleek eigenlijk geen behoefte meer te bestaan hier een apart programmapunt van te maken.
Voor de ochtend waren twee workshops gepland:
1) Boswandeling onder leiding van Aad Bechtholt: een schitterende tocht in het herfstachtige bos
in de directe omgeving en
2) Massage op de keukenstoel door ervaren massagetherapeut Gerard Broeksteeg: we leerden
onszelf te ontspannen en vervolgens kreeg het losmaken van hoofd-hals-schoudergebied de
volle aandacht, zowel uitgevoerd door jezelf als door “een ander”. Het hoofd-halsschoudergebied is bij Ménière-patienten vaak zeer gespannen door een verkrampte houding
ten gevolge van duizelingen, maar ook veel anderen zullen dit herkennen. De succesvolle
ochtend werd besloten met wederom een heerlijke lunch.
Zondagmiddagprogramma
Nogmaals stond een workshop massage op de keukenstoel op het programma alsmede een
Nordic Walking clinic. Niet gehinderd door de regen werden ons in het kort de basisprincipes
bijgebracht door een ervaren instructrice en kregen we gelegenheid het geleerde in praktijk te
brengen. Nordic Walking is een sportbeoefening met veel stabiliteit (door de stokken- poles
genaamd) waarbij veel energie wordt verbruikt zonder het lichaam extra te belasten zonder kans
op blessures, en welke in eigen tempo kan worden uitgevoerd in de buitenlucht. Zo naderde het
weekend het einde. Marion van de Konijnenburg vatte de inhoud kernachtig samen: het was
leerzaam, ontspannen, voor herhaling vatbaar. Dit was te danken aan de inzet van deelnemers en
organisatie. Zij deelde ook mee dat per 1 januari 2009 een nieuwe voorzitter van de commissie
benoemd is, het huidige commissielid Sandra Rutgers. Helaas moest zij wegens een reeds lang
geleden geplande vakantie dit weekend verstek laten gaan.
Vervolgactiviteiten
•
Datum volgend lotgenotenweekend: 17/18 oktober 2009. Wederom te Lunteren in “Het
Bosgoed”. Aad Bechtholt zegde ons toe aldaar tijdens een workshop een demonstratie Tai
Chi te geven.
•
In het voorjaar 2009 wordt een informatieve dag waarschijnlijk in Limburg georganiseerd.
Momenteel staat de datum nog niet definitief vast. Ook wordt nog hard gewerkt aan de
invulling van het programma. Houd aankondiging op de website van de NVVS
(www.nvvs.nl) in de gaten!
verslag Ménière-weekend 25 en 26 oktober 2008
5
Informatie over de NVVS en de Commissie Ménière
Dit themaweekend werd georganiseerd door de Commissie Ménière van de NVVS (Nederlandse
Vereniging voor Slechthorenden) op 25 en 26 oktober 2008.
De NVVS is dé vereniging in Nederland voor mensen met hoorproblemen. De NVVS geeft voorlichting
over problemen met het gehoor, behartigt de belangen van mensen die hoorproblemen hebben en
organiseert lotgenotencontact of zelfhulp. De NVVS houdt zich niet alleen bezig met kwesties rond
gehoorverlies, waaronder ouderdomsslechthorendheid, maar ook met andere problemen met het
gehoor, zoals tinnitus, hyperacusis, de ziekte van Ménière, brughoektumor, Cochleaire Implantatie.
De NVVS-Commissie Ménière is hét landelijke orgaan dat aandacht vraagt voor de ziekte van
Ménière. Deze commissie zorgt er voor dat u op de hoogte wordt gehouden van de laatste
ontwikkelingen omtrent de ziekte. Ze organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en
weekenden voor Ménière-patiënten en hun partners. Daarnaast onderhoudt de commissie goede
contacten met buitenlandse Ménière-groepen en beschikt ze over een uitgebreid netwerk van
telefonische contactpersonen waar u terecht kunt voor steun en dringende vragen.
Bij de NVVS kunt u ook diverse publicaties bestellen over Ménière, onder andere de brochure De
ziekte van Ménière. Duizelingen, oorsuizen, gehoorverlies (ISBN 90-805656-2-8, NVVS, 2001) of het
boek Leven met Ménière (ISBN 90-805656-1-X, NVVS, 2000).
De Commissie wijst U graag op de website van de NVVS: www.nvvs.nl
Samenstelling NVVS-Commissie Ménière
Marion van de Konijnenburg, voorzitter
Marianne Hoge, secretaris
Henk de Graaf, penningmeester
Aad Bechtholt, lid
Sandra Rutgers, lid
verslag Ménière-weekend 25 en 26 oktober 2008
6

Vergelijkbare documenten

Assertiviteit en humor zijn onmisbaar

Assertiviteit en humor zijn onmisbaar Daar dezelfde lezing ook door hem gegeven werd in Heerenveen op uitnodiging van het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden stelde hij voor -in overleg en na akkoord van het FCDS- om dubbel werk...

Nadere informatie