EN 12620 Prestatieverklaring Nr. 1000 - 12620

Commentaren

Transcriptie

EN 12620 Prestatieverklaring Nr. 1000 - 12620
Prestatieverklaring Nr. 1000 - 12620
1. Unieke Identificatie
Kwartsgrind - Alpine Moräne Oberrhein - Rundkies
2. Aanduiding
conform EN 12620
3. Toepassing
Grind voor toepassing in Beton
4. naam en contactadres fabrikant
OSSOLA GmbH
Kleinwäldele 2
D-77876 Kappelrodeck
5. naam en contactadres gemachtigde
Productie locatie:
D-77871 Maiwald(Renchen)
geen
6. systeem voor de beoordeling en verificatie
systeem 2+
van de prestatiebestendigheid
7. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals
De aangemelde certificatie-instantie Dr. Hutschenreuther Ingenieurgesellschaft für bautechnische Prüfung
vereist in de geharmoniseerde norm
GmbH , DAkkS Nr. D-ZE-18471-01-00 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productieinstallatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking,
beoordeling en evalutie van de prooductiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het
conformiteitscertificaat Nr. 2014-CPR-000022-1/1: 1-14 voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.
8. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals
niet van toepassing
vereist in de Europese Technische beoordeling
9. aangegeven prestatie
Europees
Prestaties van de Sorten
Essentiële kennmerken
1015
0/1
1010
0/2
1200
2/8
1210
8/16
1220
16/32
1205
4/16
1285
4/32
FI NR
FI NR
FI 20
FI 20
FI 20
FI 20
FI 20
Korrelverdeling
GC NR
GC NR
Gc 85/20
Gc 85/20
Gc 85/20
Gc 90/15
Gc 90/15
Dichtheid Pa mg
2,63
2,63
2,62
2,62
2,62
2,62
2,62
Platte stukken (vlakheidsindex)
beoordelingsdocument
Zuiverheid
• Deeltjes kleiner dan 63 µm
f3
f3
f1.5
f1.5
f1.5
f1
f1
• Kwaliteit van zeer fijn materiaal
MB NR
MB NR
MB NR
MB NR
MB NR
MB NR
MB NR
• Gehalte aan schelpen
Weerstand tegen verbrijzelling (LA-Coeff.)
SC NR
SC NR
SC NR
SC NR
SC NR
SC NR
SC NR
LA NR
LA NR
LA 20
LA 20
LA 20
LA 20
LA 20
PSV NR
PSV NR
PSV NR
PSV NR
PSV NR
PSV NR
PSV NR
Weerstand tegen polijsten
Weerstand tegen afslijten
AAV NR
AAV NR
AAV NR
AAV NR
AAV NR
AAV NR
AAV NR
Weerstand tegen slijtage
MDENR
MDENR
MDENR
MDENR
MDENR
MDENR
MDENR
Weerstand tegen slijtage door spijkerbanden
AN NR
AN NR
AN NR
AN NR
AN NR
AN NR
AN NR
Samenstelling/ gehalte
• Chloride
< 0.01 M.-% < 0.01 M.-% < 0.01 M.-% < 0.01 M.-% < 0.01 M.-% < 0.01 M.-% < 0.01 M.-%
• In zuur oplosbaar sulfaat
• Totaal zwavelgehalte
• Bestanddelen die de bindtijd en
veharding van beton beïnvloeden
AS 0.2
< 1 M.-%
AS 0.2
< 1 M.-%
AS 0.2
< 1 M.-%
AS 0.2
< 1 M.-%
AS 0.2
< 1 M.-%
AS 0.2
< 1 M.-%
AS 0.2
< 1 M.-%
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Carbonaatgehalte
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Krimp door uitdroging
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
WA241
WA241
WA242
WA242
WA242
WA242
WA242
Radioactieve straling
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Emissie van zware metalen
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Emissie van polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's)
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
Emissie van andere gevaarlijke bestanddelen
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
MS NR
MS NR
MS NR
MS NR
MS NR
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
FEC5
FEC5
FEC5
FEC5
FEC5
FEC5
FEC5
EI
EI
EI
EI
EI
EI
EI
Waterabsorptie
Duurzaamheid
• Bestendigheid tegen magnesiumsulfaat
• Vorst/ dooibestandheid
• Weerstand tegen vorst -dooi zouten
• AKI Reaktivität
Verklaring typische gradering fijn toeslagmateriaal
Artikel Nr.
Korngruppe
1015
0/1
0,063
1
1010
0/2
0,7
typische graderring
Doorval door zeef (mm) in M.-%
0,25
1
2
55
100
100
20
67
90
categorie
4
-
GTC 10
-
GTC 20
Verklaring typische gradering grof toeslagmateriaal
Artikel Nr.
Korngruppe
4
1205
4/16
1285
4/32
typische graderring
Doorval door zeef (mm) in M.-%
5,6
8
11,2
23,8
categorie
16
GT 17,5
70,1
GT 17,5
10. De prestaties va het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoorderlijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Kappelrodeck
31.08.2015
getekend:
Armin Ossola
Dieses Dokument wurde digital
erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
EN 12620

Vergelijkbare documenten