Weekkalender

Commentaren

Transcriptie

Weekkalender
Week van 23/11/2015 tot 29/11/2015
AANDACHTSPUNTEN
1. Groenploeg

A-K-L-N: 3HOT (klassenleraar: T. Jans)

B-H-V:
3OFRE1 (klassenleraar: K. Bringmans)
2. Jaarplannen - herinnering
Aandachtspunten in de nieuwsbrief van 13 november. Half november = deadline
aanpassingen jaarplannen in Smartschool!
3. Kerstexamens

Respecteer de sperperiode voor de toetsen.

Respecteer de inleverdata voor je examenopgave.

Bekijk je examentoezichten en meld problemen meteen aan de coördinatie.

Vul de mappen in Smartschool met de overzichten van je examenstof (+ nuttige
tips).

(Her)lees het examennieuws in de wiki’s van Smartschool. Ga er niet vanuit dat je je
alles wel zal herinneren van de vorige keren.
4. DW2
Opgelet voor de naderende deadlines (alle klassen behalve BSO)!
1
Maandag 23 november 2015
2BV
Activiteit
Start themaweek '@jaren, jongeren en media'
4HOT
Uitstap
Ontbijt in Lunch Garden en bezoek aan de groenten- en fruitafdeling van Carrefour (Zemst)
Vertrek: 8.30 u.
Terug: 11.45 u.
Begeleiding
4HOT
T. Jans
6BAK+7BAK
Stage
6HA1
Leswissel
Vervangingen
9. 6HA1
leerlingen naar huis
6TO
Leswissel
Vervangingen
8+9 6TO
leerlingen naar huis
7SA
Studiekeuzeles
Door CLB in lokaal N107
Begeleiding
8.
7SA
K. Grauwels
2
6RK
Restaurantdagen
Opruim
Begeleiding
VM 6RK
P. Van Battel
3
Dinsdag 24 november 2015
Nascholingen
*) 'Mindfulonderwijs' - M. Van De Ven (avond)
*) 'Excel 2013 voor gevorderden' - S. Robberecht
*) 'Leerlijnen VVKSO' - S. Pieters en C. Dom (namiddag)
Vakvergadering 2
Vanaf 16.30 u. (lokalen: zie vakgroepoverzicht)
LOC
Om 16.00 u. in lokaal D119
1B4
Medisch onderzoek
CLB Vijfhoek
Begeleiding
VM 1B4
Vervangingen
4. 3HA
C. Van der Auwera
I. Bonné
1stejaars+2dejaars
Leerlingenraad
Tijdens lesuur 2 in het OLC van de eerste graad (voor de klasverantwoordelijken)
2BV+2L
Gastspreker
F. Bourgeois over seksualiteit en internet tijdens lesuur 6+7 in het OLC van de eerste graad.
Begeleiding door de leraar van het lesuur.
4
2DEC+2HA2+2HBS1
Leswissel
Vervangingen
2. 2HA2
3. 2DEC
4. 2HBS1
A. Smedts
K. Willems
A. Smedts
les
les
les
2dejaars
Activiteit
Mediawijsheid en internetvaardigheid met gastspreker Filip Bourgeois in het OLC van de
eerste graad
Begeleiding
Klas
2 AV
2HOT/STV
2MW/HD
2 HBS 1
2 HBS 2
2 HA 1
2 HA 2
2 DEC
2 KV
Begeleiding lesuur 6
Delen
Van Ransbeek
Lambaerts
Hendrickx
Sterkendries
Van Lent
Van Acker
Van Camp
Geets
Begeleiding lesuur 7
Sterkendries
Bonné
Hermans K.
Van Thillo
Hendrickx
Van Lent
Van Acker
Van Camp
Geets
5OPR
Namiddag vrij
Compensatie voor werkplekleren tijdens de restaurantdagen
6BAK+7BAK
Stage
6HA1+6HA2+6HOT+6BE+6NI
Uitstap
EHBO-opleiding in SNOR (Duffel)
Vertrek: 12.15 u. (station)
Terug: 16.45 u. (station)
Lesuur 4 wordt middagpauze
Begeleiding
6BE+6NI
6HA1
T. Broekmans
G. Dignef
5
6HA2
6HOT
Vervangingen
4. 6FO2+6SV
8. 4FO
8. 6TO
8. 2HBS1
9. 7HA
A. Michiels
D. Goethals
Ka. Van den Broeck
K. Van Dijck
B. Matheusen
L. Ockerman
leerlingen naar huis
6OR1+6OR2
Voormiddag vrij
Compensatie voor werkplekleren tijdens de restaurantdagen
7BS
Studiekeuzeles
Door CLB in lokaal H2-104
Begeleiding
6.
7BS
I. Thyssen
7GRM
Studiekeuzeles
Door CLB
Begeleiding
9.
7GRM
K. Grauwels
in lokaal N107
6
Woensdag 25 november 2015
2HBS2
Orderegeling EG
Om 10.25 u. speelplaats
6BAK+7BAK
Stage
7WG
Studiekeuzeles
Door CLB in lokaal N106
Begeleiding
4.
7WG
B. Vanstalle
7
Donderdag 26 november 2015
Vakvergadering 2 voor HA/SV
Van 15.35 u. tot 17.00 u. in lokaal A109 voor HA en in A105 voor SV
Nascholingen
*) 'Wedstrijd opsteekwerk' - N. Van Ingelgem
*) '(Geen goesting? Hoe kinderen motiveren' - G. Goormans (avond)
2DEC
Leswissel
Vervangingen
4. 2DEC
L. Colaers
les in +G111
2HA1+2HBS2
Activiteit
Teambuilding met PrOS-medewerkers in het OLC van de eerste graad
Begeleiding
NM 2HA1
NM 2HA1
VM 2HBS2
VM 2HBS2
Vervangingen
2. 1B2
3. 2HA1
6. 1B1+1B2
L. Guiso
S. Pareyn
E. Verlinden
H. Hendrickx
W. zie groen blad
W. zie groen blad
W. zie groen blad
groep Guiso
6BAK+7BAK
Stage
6BE
Studiekeuzeles
Door CLB in lokaal N106
Begeleiding
8+9 6BE
K. Haesaert
8
6FO1a+6FO1b+6PU+6RE+6RK
Uitstap
EHBO-opleiding in SNOR (Duffel)
Vertrek: 12.15 u. (station)
Terug: 16.45 u. (station)
Lesuur 4 wordt middagpauze
Begeleiding
6FO1a
6FO1b
6PU
6RE
6RK
Vervangingen
4. 7PU2
8. 7PU2
9. 7PU2
J. Schrijvers
T. Mertens
A. Debecker
P. Van Casteren
K. Sommer
J. Op De Beéck
W. zie groen blad
S. Leemans
INHAST
6FO2+6OR1+6OR2+6SV+6TO
Uitstap
EHBO-opleiding in SNOR (Duffel)
Vertrek: 8.15 u. (station)
Terug: 12.45 u. (station)
Lesuur 6 wordt middagpauze
Begeleiding
6FO2+6SV
6OR1
6OR2
6TO
Vervangingen
3. 5FO1
6. 4TO
6. 5FO2+5HOT
B. Neuckens
L. Van Kelst
B. Van de Vliet
K. De Cooman
S. Benitez Almenar
A. Hermans
A. Luyten
7GRM
Voormiddag vrij
Compensatie voor werkplekleren tijdens de restaurantdagen
7HA
Leswissel
Vervangingen
4. 7HA
K. Grauwels
les
9
7PU1
Studiekeuzeles
Door CLB in lokaal N106
Begeleiding
1.
7PU1
A. Debecker
10
Vrijdag 27 november 2015
Nascholingen
*) 'Conferentie design en kunst' - K. Brion en A. Bruynseraede
*) 'Mentorenvorming' - P. Van den Zegel
Vrije dag
6BAK+7BAK
Stage
11
Zaterdag 28 november 2015
5OR
Werkplekleren
Meewerken aan de Sint-dagen (Mechelen). Begeleiding door de praktijkleraren OR.
Vertrek: 8.30 u. (stadhuis)
Terug: 17.00 u. (rechtstreeks naar huis)
12
Zondag 29 november 2015
5OR
Werkplekleren
Meewerken aan de Sint-dagen (Mechelen). Begeleiding door de praktijkleraren OR.
Vertrek: 8.30 u. (stadhuis)
Terug: 17.00 u. (rechtstreeks naar huis)
13