Folder sponsor een kind

Commentaren

Transcriptie

Folder sponsor een kind
Sponsor een kind
Wilt u via een kort ‘lijntje’ echt iets voor iemand betekenen?
Via de Omara Foundation bestaat de mogelijkheid om een schoolkind te
sponsoren. Er staan genoeg kinderen te springen om uw hulp!
Voor €5,- per maand draagt u bij aan het schoolgeld voor een kind op de
Omara Foundation Nursery School (kleuterschool).
Voor €10,- per maand draagt u bij aan het schoolgeld en de kosten van
het schooluniform voor een kind op de Omara Foundation Nursery School.
Bij het schooluniform moet u denken aan: goede schoenen, uniform,
sportkleren, etc.
Voor €15,- per maand draagt u bij aan het schoolgeld en de kosten van
een schooluniform voor een kind op de Omara Foundation Primary School
(basisschool).
Afhankelijk van uw budget kunt u kiezen welke
vorm van sponsoring het beste bij u past.
U kunt het gekozen bedrag maandelijks
overmaken op:
NL68 RABO 0128 8237 55
tnv. St. Omara Foundation.
Als u er voor kiest om sponsor te worden, koppelen wij een ‘sponsorkind’
aan u. U ontvangt dan van ons informatie over dit kind. De Omara
Foundation zal er zorg voor dragen om u op de hoogte te houden van de
vorderingen van uw sponsorkind. Dit betekent onder andere dat wij
rapporten op zullen sturen. Ook krijgt u de mogelijkheid om met uw
sponsorkind te corresponderen via onze postbus in Uganda. Wij streven
er naar om eens per jaar een foto van uw sponsorkind op te sturen.
Verder zijn vorderingen en ontwikkelingen van de Omara Foundation in
het algemeen via onze website www.omarafoundation.com te volgen.
Enthousiast geworden om sponsor te worden?!
Mail: [email protected] of bel 06-48460907
Sponsor een kind!
Stichting Omara Foundation
De Omara Foundation is een stichting gevestigd in Nederland en
werkzaam in het noorden van Uganda. De stichting heeft ten doel de
leefomstandigheden van mensen in het door rebellenoorlog getroffen
gebied in Noord-Uganda te bevorderen. Hiermee wil de stichting een
bijdrage leveren aan het behalen en navolgen van de Millenniumdoelen.
Stichting Omara Foundation
Pastorywei 5
8721 GS Warns
www.omarafoundation.com
Rabobank IBAN/rekening nummer:
NL68 RABO 0128 8237 55
KvK: 53538250
De Omara Foundation Nursery & Primary School
Opzet sponsorprogramma
De Omara Foundation heeft een kleuter- en basisschool opgericht in
Okwero-dot, Uganda.
De kleuterschool bestaat uit 3 groepen. Op de basisschool zitten op
dit moment kinderen t/m groep 4. In de toekomst hopen we dit uit te
breiden.
De Omara Foundation zorgt er voor dat kwetsbare kinderen ‘gratis’
naar school kunnen. Dat betekent dat zij geen schoolgeld hoeven te
betalen. Wel wordt de verzorgers van deze kinderen om een kleine
bijdrage in natura gevraagd. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld een paar
kilo maïsmeel of bonen aan moeten dragen (de kinderen krijgen lunch
op school).
Wij hebben voor deze methode gekozen omdat we willen dat de
verzorgers nog wel actief betrokken blijven. We willen niet dat men
het gevoel krijgt dat alles in de schoot geworpen wordt. Vele
ouders/verzorgers reageren hierop positief. Zij zijn immers al lang blij
dat zij geen schoolgeld hoeven te betalen en kunnen een paar kilo van
hun zelf verbouwde bonen en/of maïsmeel vaak wel af staan.
De Omara Foundation werkt samen met lokale mensen. We vinden
participatie van de lokale gemeenschap zeer belangrijk.
In Uganda is het normaal dat men schoolgeld moet betalen voor het
onderwijs van kinderen. Onze scholen hanteren een vriendelijk tarief
om de ouders zo weinig mogelijk te belasten. Enkele kinderen die op
de Omara Foundation scholen les krijgen, hoeven dit schoolgeld niet
te betalen. Deze kinderen zijn geselecteerd door het lokale bestuur als
zijnde ‘kwetsbare’ kinderen. De meeste van deze kinderen zijn wees
(dit betekent dat zij in ieder geval hun vader hebben verloren).
Anderen komen uit de armste gezinnen uit de omgeving.
Weeskinderen worden in Uganda meestal opgevangen door naaste
familieleden. Deze families doen dat met liefde maar hebben meestal
zelf al moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze hebben zelf
kinderen die ze naar school willen laten gaan en kunnen vaak niet de
kosten van een extra kind betalen.
In 2013, hebben zo’n 65 kinderen gebruik gemaakt van het onderwijs
van de Omara Foundation scholen. Hiervan waren 12 kinderen onze
zogenaamde ‘sponsorkinderen’. In 2014 zijn 173 kinderen gestart op
de scholen van de Omara Foundation. Het aantal sponsorkinderen zal
in verhouding mee kunnen groeien met het aantal leerlingen.
Daarvoor zijn extra sponsoren nodig. Helpt u mee?
Op de volgende pagina leest u meer informatie over sponsoring.
Akore Cindrella verloor beide
ouders en woont nu bij haar
oudste broer. Dankzij het
sponsorprogramma van de Omara
Foundation kan zij weer naar
school. Cindrella is blij dat ze de
mogelijkheid heeft om naar school
te gaan want ze wil later graag
dokter of verpleegkundige worden.

Vergelijkbare documenten