Hoofdpijnpoli - Slingeland Ziekenhuis

Commentaren

Transcriptie

Hoofdpijnpoli - Slingeland Ziekenhuis
slingeland ziekenhuis
Betrokken, deskundig, gastvrij!
Nieuws van het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem • Kruisbergseweg 25 • Postbus 169 • 7000 AD Doetinchem • T (0314) 32 99 11 • www.slingeland.nl • Februari 2015
Hoofdpijnpoli: als hoofdpijn uw dagelijkse
leven beïnvloedt
Iedereen heeft wel eens hoofdpijn, maar er zijn mensen die
chronische of steeds terugkerende hoofdpijn hebben. De
polikliniek Neurologie is sinds oktober vorig jaar uitgebreid
met een Hoofdpijnpoli.
“Chronische hoofdpijn leidt tot veel
problemen in de directe omgeving.
Hoofdpijn is een van de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim, van uitval op school, maar ook
van irritaties thuis”, aldus neuroloog Jorine van Vliet. “Hoofdpijn is
een complexe pijn. We onderscheiden grofweg medicatie-afhankelijke
hoofdpijn, spierspanningshoofdpijn
en migraine. Er zijn ook mensen die
psychische problemen krijgen vanwege hoofdpijn en andersom; hoofdpijn krijgen van een depressie. Dat
kan elkaar versterken.”
Niet één oorzaak
Patiënten komen eerst bij de neuroloog voor een lichamelijk onderzoek,
een diagnose, een behandeling en
worden daarna eventueel verwezen
naar de Hoofdpijnpoli. “Bij hoofdpijn
spelen meestal verschillende factoren. Er is ook vaak niet één oorzaak
aan te wijzen. Bij een patiënt met
migraine bijvoorbeeld kan het tijd
kosten om naar de juiste medicatie
te zoeken.” Onder supervisie van de
neuroloog zorgen de verpleegkundigen van de Hoofdpijnpoli voor verdere begeleiding. “Zij nemen de tijd
en besteden aandacht aan de aard
van de hoofdpijn, aan de eventuele
oorzaken en kijken samen met de patiënt wat ze er aan kunnen doen”,
licht neuroloog Van Vliet toe.
Begeleiding bij medicatie
“Er zijn mensen die lange tijd vaak
veel pijnstillers gebruiken. Als je jarenlang medicatie gebruikt, kun je
ongevoelig worden voor pijnstillers.
Afkicken van de pijnstillers is niet zo
gemakkelijk, begeleiding staat dan
voorop”, aldus Ynze van der Laan,
verpleegkundige op de Hoofdpijnpoli. “Niet alleen bij verandering van
medicatie, maar ook bij een andere
dosering zijn mensen gebaat bij begeleiding.”
Hoofdpijndagboek
Patiënten die in aanmerking komen
voor de Hoofpijnpoli worden pas
V.l.n.r. Marian Kranen en Ynze van der Laan, verpleegkundigen Hoofdpijnpoli en neuroloog Jorine van Vliet. foto: charles keijser
een maand na hun aanvraag ingepland voor een eerste bezoek. “Het is
de bedoeling dat ze in die maand een
hoofdpijndagboek bijhouden”, aldus
Marian Kranen, collega verpleegkundige van de Hoofdpijnpoli. Het
dagboek bestaat uit diverse vragenlijsten. De antwoorden kunnen een
handvat bieden om inzicht te krijgen
in de soort hoofdpijn. “Er wordt
Ook voor kleine chirurgische ingrepen bent u
welkom in het Slingeland Ziekenhuis
gevraagd naar de ernst en de duur
van de hoofdpijn en het medicatiegebruik. Maar we zijn bijvoorbeeld
ook geïnteresseerd in iemands
leefpatroon omdat dat van invloed
kan zijn. Het hoofdpijndagboek en
de vragenlijsten worden vooraf ingevuld en nemen mensen mee bij
het eerste bezoek aan de Hoofdpijnpoli.”
Links: Doktersassistente Jacqueline Cok en chirurg
Dick Scharn in een van de vier poliklinische operatiekamers.
Onder: Chirurg-oncoloog Koen Reijnders.
foto’s: toon hendriks
U heeft een talgkliertje dat irriteert,
een bultje dat u niet vertrouwt. Een
lelijk litteken, een ingegroeide nagel of
u heeft last van uitwendige aambeien.
Voor deze kleine chirurgische ingrepen
kunt u uitstekend terecht bij de chirurgen van het Slingeland Ziekenhuis.
“Niet ieder bultje is kwaadaardig, maar het
is toch een prettig idee dat een specialist de
aandoening beoordeelt, eventueel verwijdert en het verwijderde weefsel opstuurt
voor verder onderzoek”, aldus chirurgoncoloog Koen Reijnders. “Ons team van
chirurgen is zeer ervaren in het beoordelen
en verrichten van kleine chirurgische ingrepen. En in het geval dat we een aandoening
niet vertrouwen, kunnen we doorpakken
met de juiste ingreep omdat de steriele
poliklinische operatiekamer daar een goede
omgeving voor is.”
Moderne steriele omgeving
De poliklinische operatiekamers zijn onlangs verbouwd en voldoen aan de laatste
eisen. Vier moderne steriele kamers die specifiek ingericht zijn als operatiekamer met
SPREEKUUR HOOFDPIJNPOLI
De Hoofdpijnpoli houdt spreekuur
op woensdagochtend van 9.00
tot 13.00 uur. Denk wel aan een
verwijzing voor de neuroloog via
uw huisarts.
agenda
Voorlichtingsbijeenkomsten
Nieuwe heupprothese
Vrijdag 20 februari
15.45 uur tot 17.00 uur
Voor deze bijeenkomst
is aanmelding niet nodig!
Bevallen in het ziekenhuis
Dinsdag 3 maart
Aanvang 20.00 uur
onder meer een OK-tafel die alle kanten op
kan draaien. Hier wordt gewerkt met een
team van tien algemeen chirurgen, orthopedisch chirurgen en assistenten in opleiding tot chirurg of tropenarts. Alle verrichtingen worden onder supervisie van een
specialist uitgevoerd. Ook de doktersassistenten zijn gespecialiseerd om de kleine ingrepen te ondersteunen.
Esthetisch
Met een verwijsbrief van de huisarts kunt
u een afspraak maken voor behandeling in
een van de poliklinische operatiekamers. U
kunt dan meteen terecht voor behandeling
bij de chirurg en de dokters-assistente.
Reijnders: “In de verwijsbrief lees ik de gestelde diagnose en kijk of ik me daarin kan
vinden. Ik vraag naar het medicijngebruik
en eventuele allergieën en vervolgens doe
ik de ingreep onder plaatselijke verdoving.
Ik schrijf een verslag aan de huisarts en dat
is het.” Soms is expertise van de plastisch
chirurgen nodig als het gaat om ingrepen
die esthetisch wat meer aandacht vragen.
“Een bultje hoeft overigens niets te betekenen, maar bij zo’n tien procent van de
patiënten is er toch iets meer aan de hand.
Daarom adviseren we u: twijfelt u of heeft
u ergens last van? Laat u controleren, dan
weet u of u zich terecht zorgen maakt”,
aldus chirurg-oncoloog Reijnders.
Nieuwe knieprothese
Vrijdag 6 maart
15.45 uur tot 17.00 uur
Voor deze bijeenkomst
is aanmelding niet nodig!
Hypofyse-aandoeningen
Woensdag 11 maart
Aanvang 19.30 uur
Heeft u belangstelling? Meldt u zich
dan aan bij Bureau Patiëntenvoorlichting op 0314 - 32 96 37
of via [email protected]
Actuele informatie zie ook
www.slingeland.nl

Vergelijkbare documenten

Hoofdpijn dagboek

Hoofdpijn dagboek Nieuws van het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem • Kruisbergseweg 25 • Postbus 169 • 7000 AD Doetinchem • T (0314) 32 99 11 • www.slingeland.nl • Februari 2015

Nadere informatie

Spanningshoofdpijn, Spierspanningshoofdpijn, Tension Headache

Spanningshoofdpijn, Spierspanningshoofdpijn, Tension Headache Hoofdpijn is een van de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim, van uitval op school, maar ook van irritaties thuis”, aldus neuroloog Jorine van Vliet. “Hoofdpijn is een complexe pijn. We ond...

Nadere informatie