Bandenlabel - Automotive Werkplaats, het

Commentaren

Transcriptie

Bandenlabel - Automotive Werkplaats, het
AUTOKOMPAS BANDEN BANDENLABEL
Tekst: Paul van den Bogaard
Bandenbranche maakt zich op voor komst bandenlabel
Duidelijk, maar niet
vanzelfsprekend
Bandenlabel: consumenteninformatie die de nodige vragen oproept…
Iedere band die na 1 juli 2012 geproduceerd wordt voor de Europese markt moet vanaf
1 november verplicht voorzien zijn van een bandenlabel. Hierop staan vermeld de
rolweerstand, de remweg op een natte ondergrond en het geluidsniveau. De invoering
van dit nieuwe label heeft enkele verstrekkende gevolgen.
De impact van het door de Europese
Commissie ingestelde bandenlabel is
veruit het grootst voor de bandenproducenten. Zij moeten van iedere band in het
leveringsprogramma weten hoe hij scoort
op de drie criteria. Verder is het zaak om
zo goed mogelijk te scoren op alle drie de
punten. Voor de bandenspecialist geldt
dat hij ervoor moet zorgen dat iedere,
voor de consument zichtbare band is
voorzien van het label. Deze consument
moet, voordat hij de band daadwerkelijk koopt, uitgebreid zijn voorgelicht over
het label en weten hoe de band die hij
wil kopen scoort op de drie punten van
Banden 2012 | 21
Verplicht bandenlabel
Het bandenlabel is vanaf november 2012 verplicht voor personenwagenbanden (C1) en
bestelwagenbanden (C2) in alle lidstaten van de Europese Unie. Voor nieuwe banden
voor vrachtwagens, touringcars en bussen (C3) is een sticker of etiket niet verplicht,
maar moet de bandeninformatie beschikbaar zijn op het verkooppunt of op internet.
Alle banden die vanaf 1 juli 2012 worden geproduceerd (productiecode 2712)
moeten voorzien zijn van het label. Dit geldt zowel voor de eerste montage als de
vervangingsmarkt. Het gaat daarbij om de ‘gewone’ personenwagenbanden en geldt
niet voor onder meer motorfietsbanden, vernieuwde banden, racebanden, banden voor
klassiekers en spijkerbanden.
het bandenlabel. Tenslotte moeten de labelwaardes van de gekochte band op de
factuur komen te staan.
Uitdaging
Met name dat laatste zorgt voor een
flinke uitdaging voor de automatisering
en administratie: hoe krijgt het bandenservicebedrijf de juiste waarden in het
systeem en op de bon, zonder al te veel
extra handelingen? Volgens branchevereniging Vaco zijn er tussen de vijftig en
zestig softwarepakketten in omloop waar
garage- en bandenbedrijven mee werken.
Een algemene manier om dit op te lossen
is er dus niet.
Verder vergt het label ook het nodige van
het verkooppersoneel. Voor de consument is het label helemaal nieuw. Uitleg is
dus nodig over het bestaan van het label
en het nut van de verschillende criteria.
Hoewel het label duidelijke informatie
geeft over de band, zal het ook veel vragen opleveren van klanten. Daar moet de
bandenspecialist dan wel de antwoorden
op weten. Wat is bijvoorbeeld het verschil
tussen een band met een A en een band
met een G op het label bij grip op nat
wegdek?
Informatie
Bandenfabrikanten en brancheverenigingen zijn inmiddels begonnen met het
informeren van de bandenbranche. Op
de websites van vrijwel alle fabrikanten is
informatie te vinden over het label. Goodyear Dunlop tuigde er zelfs de website
Labelexpert.nl voor op en organiseert
informatiebijeenkomsten. Vaco, RAI Vereniging en Bovag zijn gezamenlijk in
overleg met de overheid over het te volgen beleid en een eventuele voorlichtingscampagne voor de branche. Verder
wordt er bekeken of er in een later stadium
ook een campagne komt voor de consument. RAI Autovak organiseert daarnaast
binnenkort een voorlichtingsbijeenkomst
voor haar leden over het bandenlabel en
roept hen op om knelpunten die zij tegenkomen met betrekking tot het bandenlabel te melden. Ook Bovag is de vragen en
knelpunten van leden aan het inventariseren. Het communicatiebeleid moet volgens de Bovag nog worden vastgesteld.
Vaco begon ongeveer een jaar geleden
al met artikelen over het bandenlabel in
haar ledenmagazine en komt later dit jaar
met een cursus duurzaam bandbeheer.
Hierin wordt ook uitgebreid aandacht
besteed aan het label. Verder is er voor
de Vaco-leden inmiddels een oplossing
bedacht voor de administratieve afhandeling van het label. Vanaf halverwege
2012 worden alle data van het bandenlabel toegevoegd aan de bandendatabase
van Vaco (BAC-online). Van iedere band
komen de bijbehorende labelwaardes in
de database te staan. Hierdoor kunnen
de labelwaardes van de verkochte band
straks automatisch geprint worden op de
factuur van de eindgebruiker. De database bevat ongeveer 42.000 banden. n
Colofon
Business Media
Autokompas Bandenspecial 2012 is een
uitgave van RAI Langfords bv
Postbus 10099
1001 EB Amsterdam
Telefoon: 020-504 28 00
Fax: 020-504 28 88
Medewerkers
Natan Tazelaar, Mark Litjens.
Layout/opmaak
MSU, Uitgeest
Fotografie
Autokompas, Vredestein, Michelin,
Continental, Goodyear Dunlop.
Druk
Mediacenter, Rotterdam
Directeur / Uitgever:
Directeur/uitgever:
Ron Brokking, [email protected]
Advertenties
Roel Koek, [email protected]
Redactie
Luberto van Buiten (hoofdredacteur), Emil
Peeters (eindredacteur), Rob Blom en Paul van
den Bogaard. [email protected]
22 | Banden 2012
Traffic
Sebastiaan Dekker, Niels Zwan,
[email protected]
Klachten over de bezorging van deze titel? Stuur
een e-mail naar [email protected]
Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.