EUROPESE UNIE

Commentaren

Transcriptie

EUROPESE UNIE
© Megumi | Dreamstime.com
SIS II
Schengeninformatiesysteem II
EUROPESE UNIE
© Europese Unie, 2013
DR-31-13-413-NL-P
ZODAT U VRIJ EN
VEILIG KUNT LEVEN
Ga voor meer informatie over SIS II en uw rechten naar:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii
NL

Vergelijkbare documenten