1 GFI MailArchiver gebruiken

Commentaren

Transcriptie

1 GFI MailArchiver gebruiken
GFI-producthandleiding
Handleiding
De informatie en inhoud van dit document is alleen bedoeld ter informatie en wordt geleverd als
zodanig en zonder garantie in welke vorm dan ook, expliciet, impliciet of anderszins, waaronder,
zonder beperking, enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en
niet-inbreukmakendheid. GFI Software kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade, waaronder gevolgschade of enige andere schade, voortvloeiend uit het gebruik van dit
document. De informatie in dit document is afkomstig van openbaar beschikbare bronnen. Hoewel
GFI alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de volledigheid,
nauwkeurigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie niet worden gegarandeerd en kan
hierop geen aanspraak worden gemaakt. GFI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
drukfouten, verouderde informatie of fouten. GFI biedt geen garantie, expliciet of impliciet, en
aanvaardt geen wettelijke verplichtingen of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of
volledigheid van de informatie in dit document.
Als u van mening bent dat dit document foutieve informatie bevat, kunt u contact met ons
opnemen waarna wij uw opmerkingen zo snel mogelijk zullen bekijken.
Alle product- en bedrijfsnamen die hier worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun
respectievelijke eigenaars. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
GFI MailArchiver® is een copyright van GFI SOFTWARE Ltd. - 1999-2014 GFI Software Ltd. Alle
rechten voorbehouden.
Documentversie: 2.2.2
Laatst bijgewerkt (maand/dag/jaar): 1/15/2014
Inhoudsopgave
1 GFI MailArchiver gebruiken
1.1 Aanmelden bij GFI MailArchiver
1.2 Bladeren door gearchiveerde items
1.3 Werken met gearchiveerde items
1.4 Gearchiveerde e-mails zoeken
1.5 Toegang tot meerdere postvakken
1.6 GFI MailInsights®
1.7 Gebruikersvoorkeuren wijzigen
2 E-mailclienttoegang configureren
2.1 installerenGFI MailArchiver Outlook Connector
2.2 GFI MailArchiver IMAP-clienttoegang configureren
4
4
5
6
9
17
18
39
40
40
41
3 Verklarende woordenlijst
51
4 Index
56
1 GFI MailArchiver gebruiken
Met GFI MailArchiver kunt u een gemakkelijk toegankelijk archief met e-mails, agenda-items en
documenten beheren, zonder dat u hiervoor PST-bestanden nodig hebt en hoeft te voldoen aan de
almaar toenemende de nalevings- en eDiscovery-regels.
Met de rapportagemogelijkheden van MailInsights-bedrijfsinformatieprogramma's kunt u het beste uit
uw gearchiveerde items halen. Identificeer juridische risico's en bewaak de productiviteit door middel
van rapportages, gebaseerd op essentiële bedrijfsinformatie in uw archieven.
In de volgende gedeelten vindt u meer meer informatie over de volgende onderwerpen:
Aanmelden bij GFI MailArchiver
Bladeren door gearchiveerde e-mails
Werken met e-mails
Gearchiveerde e-mails zoeken
Toegang tot meerdere postvakken
MailInsights-rapporten genereren
De weergavetaal en andere opties wijzigen
1.1 Aanmelden bij GFI MailArchiver
Selecteer een van de volgende opties om u aan te melden bij GFI MailArchiver:
Ga naar Start > GFI MailArchiver > GFI MailArchiver. De toepassing wordt in uw standaardinternetbrowser geladen. Voer uw domeinaanmeldingsgegevens in (gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u zich bij Windows® hebt aangemeld) als u hierom wordt gevraagd.
U kunt ook de volgende URL in uw internetbrowser opgeven:
http://<GFI MailArchiver-hostnaam>/<Naam virtuele GFI MailArchiver-map>
Bijvoorbeeld:http://mydomain.com/MailArchiver
Standaard hoeft u geen aanmeldingsgegevens voor GFI MailArchiver op te geven tijdens het
aanmelden. In plaats daarvan worden de aanmeldingsgegevens gebruikt van de gebruiker die
momenteel is aangemeld. Als u de browsersessie sluit, wordt de huidige aangemelde gebruiker
afgemeld bij GFI MailArchiver.
OPMERKING
Als u zich als een andere gebruiker wilt aanmelden, meldt u uw profiel af en meldt u
zich aan als een andere Windows®-gebruiker.
OPMERKING
Als u zich aanmeldt vanaf een computer die geen deel uitmaakt van het domein waarin
GFI MailArchiver is geïnstalleerd, wordt u gevraagd de aanmeldingsgegevens op te geven
waarmee u zich kunt aanmelden bij het domein waarin GFI MailArchiver is geïnstalleerd.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 4
1.2 Bladeren door gearchiveerde items
1. Klik in GFI MailArchiver op het tabblad Archief.
Schermafbeelding 1: Bladeren door gearchiveerde e-mails
2. Op het tabblad Archief kunt u de gearchiveerde items bekijken voor alle postvakken waartoe u
toegang hebt gekregen. Daarnaast kunt u op dit tabblad verschillende andere acties uitvoeren, zoals
u kunt lezen in tabel hieronder.
OPTIE
OMSCHRIJVING
Hiermee kunt u e-mails zoeken. Geef de woorden of woordgroepen op
die u wilt zoeken en klik op . De resultaten worden weergegeven in het
e-mailvenster.
Hiermee verbergt u het voorbeeldvenster van de e-mail.
Hiermee geeft u het voorbeeldvenster van de e-mail weer.
Hiermee schakelt u tussen de weergave waarin e-mails onder in het
venster worden weergegeven en de weergave waarin e-mails aan de zijkant van de pagina met e-mails worden weergegeven.
Hiermee geeft u de e-mails in de berichtweergave weer.
Hiermee geeft u de e-mails in de postvakweergave weer.
Omschakelen naar agendaweergave en gearchiveerde agenda-items
weergeven.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 5
OPTIE
OMSCHRIJVING
Hiermee geeft u de lijst met postvakken weer waartoe de aangemelde
gebruiker toegang heeft. Selecteer in de lijst met accounts het archief
waarvoor u de postvakken wilt weergeven en selecteer de optie
Accounts in archief weergeven. Klik op Sluiten om de lijst met accounts
te sluiten.
Hiermee verwijdert u de geselecteerde e-mails als de functie voor het
verwijderen van e-mails door uw systeembeheerder is ingeschakeld.
Als deze functie niet is ingeschakeld, wordt dit pictogram niet
weergegeven.
OPMERKING
U kunt geen e-mails uit alleen-lezen archieven verwijderen en
daarnaast kunt u geen e-mails verwijderen als de functie voor de
juridische bewaarplicht is ingeschakeld.
OPMERKING
Standaard worden in GFI MailArchiver maximaal 25 items per pagina weergegeven. Als u
deze waarde wilt wijzigen, klikt u op de gebruikersnaam die in de rechterbovenhoek van
het scherm wordt weergegeven en wijzigt u de waarde van de optie Aantal e-mails dat
per pagina kan worden weergegeven. Klik op Opslaan.
1.3 Werken met gearchiveerde items
Op het tabblad GFI MailArchiver Archief kunt u de verschillende typen gearchiveerde items bekijken
en ermee werken.
Met de knoppen op de taakbalk kunt u wisselen tussen e-mailconversaties en agenda-items. Raadpleeg
voor meer informatie Bladeren door gearchiveerde items (page 5).
Als u een e-mail of een gearchiveerd bestand wilt bekijken, selecteert u de gewenste e-mail in de
postvak- of berichtweergave. Nu wordt het geselecteerde item in het voorbeeldvenster weergegeven.
Dubbelklik op een e-mail of een gearchiveerd bestand om dit in het e-mailweergavevenster weer te
geven.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 6
Schermafbeelding 2: Werken met gearchiveerde items binnen GFI MailArchiver
Als u een gearchiveerd agenda-item wilt openen, schakelt u over naar de agendaweergave. Selecteer
het item dat u wilt weergeven. Klik op het item om de details te bekijken in het agendavenster.
Afhankelijk van het type gearchiveerde item dat u hebt geselecteerd kunnen de volgende acties
worden uitgevoerd wanneer u de inhoud van gearchiveerde items bekijkt:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Header e-mail/agenda-item weergeven.
Klik op deze knop om de headers van e-mails of agenda-items weer te geven. Deze worden
weergegeven in een venster. Klik nogmaals op deze knop of klik op Sluiten om het venster te
sluiten.
Gespreksthread weergeven
Klik op deze knop om het hele gesprek in het e-mailweergavevenster weer te geven. Alle emails van het gesprek worden weergegeven. Klik nogmaals op deze knop of klik op Sluiten om
het venster te sluiten.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 7
OPTIE
OMSCHRIJVING
E-mail- of agenda-itemlabels bewerken (persoonlijk en algemeen)
Hiermee kunt u de e-mails en agenda-items categoriseren door ze te voorzien van labels. Deze
functie is met name nuttig voor bepaalde typen gearchiveerde items. Bijvoorbeeld als u alle
items met het label 'Belangrijk' wilt zoeken.
Ga als volgt te werk om een label toe te voegen:
1. Voer in 'Beschikbare labels' een nieuw label in of selecteer een bestaand label.
2. Klik op Label toewijzen aan e-mail om het ingevoerde of geselecteerde label aan de e-mail
toe te wijzen.
Ga als volgt te werk om een eerder toegewezen label te verwijderen:
1. Selecteer een label dat u eerder hebt toegewezen.
2. Klik op Label verwijderen.
Klik nogmaals op deze knop of klik op Sluiten om het venster te sluiten.
OPMERKING
De labels worden in het veld Labels in het zwart weergegeven. Labels die via
categorisatiebeleidsregels op organisatieniveau zijn toegewezen, worden in het rood
weergegeven. Labels die via categorisatiebeleidsregels zijn toegewezen, kunt u niet uit
een e-mail verwijderen.
E-mail/agenda-item herstellen.
Hiermee worden e-mails en agenda-items hersteld met behulp van de functie OneClick Restore
(Met één klik herstellen), waarmee u gearchiveerde items kunt terugzetten naar een bepaald
postvak of een kopie van een gearchiveerde e-mail kunt doorsturen naar een e-mailadres.
Voer in het venster voor het herstellen van e-mails het e-mailadres in waarnaar u een kopie van
het huidige item wilt verzenden en klik op E-mail/agenda-item herstellen.
E-mail opslaan op schijf (EML-indeling)
Hiermee wordt de hele e-mail in .eml-indeling gedownload naar een op te geven locatie op
schijf, inclusief eventuele bijlagen. Deze indeling is compatibel met verschillende e-mailclients
zoals Microsoft Outlook® Express, Windows® Mail en Mozilla Thunderbird. Selecteer Opslaan in
het dialoogvenster Bestand downloaden en selecteer de locatie waar u het bestand wilt
opslaan.
E-mail opslaan op schijf (MSG-indeling)
Hiermee wordt de hele e-mail in .msg-indeling gedownload naar een op te geven locatie op
schijf, inclusief eventuele bijlagen. Deze indeling is compatibel met Microsoft Outlook®.
Selecteer Opslaan in het dialoogvenster Bestand downloaden en selecteer de locatie waar u het
bestand wilt opslaan.
Agenda-item downloaden
Hiermee wordt de hele e-mail in .msg-indeling gedownload naar een op te geven locatie op
schijf, inclusief eventuele bijlagen. Deze indeling is compatibel met Microsoft Outlook®.
Selecteer Opslaan in het dialoogvenster Bestand downloaden en selecteer de locatie waar u het
bestand wilt opslaan.
E-mail/agenda-item afdrukken.
Hiermee wordt het item in een afdrukbare indeling in een nieuw browservenster weergegeven.
Gebruik de afdrukfunctie in uw browser om het item af te drukken.
Afbeeldingen in e-mail weergeven
Klik op deze knop om ingesloten afbeeldingen in de e-mail weer te geven.
Markeren als geen spam
Klik op deze knop om aan te geven dat een e-mail die eerder met een antispamoplossing is
geïdentificeerd als spam, moet worden gemarkeerd als geen spam. Als u deze functie wilt
gebruiken, moet er een spambewaarbeleid zijn ingesteld.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 8
OPTIE
OMSCHRIJVING
E-mail/agenda-item verwijderen
Hiermee verwijdert u het huidige item als de functie voor het verwijderen van e-mails door uw
systeembeheerder is ingeschakeld. Als deze functie niet is ingeschakeld, wordt dit pictogram
niet weergegeven.
OPMERKING
U kunt geen gearchiveerde items uit alleen-lezenarchiefopslag verwijderen en daarnaast
kunt u geen items verwijderen als de functie voor de juridische bewaarplicht is
ingeschakeld.
Gebeurtenissen agenda-items weergeven
Klik op deze knop om gebeurtenissen van agenda-items in het e-mailweergavevenster weer te
geven.
Downloaden
Wanneer u gearchiveerde bestanden bekijkt, wordt er een extra koppeling Downloaden weergegeven in de hoofdtekst. Hiermee kunt u het bestand downloaden en opslaan op een schijf.
1.4 Gearchiveerde e-mails zoeken
Tijdens het zoeken naar e-mails wordt met GFI MailArchiver de e-mailindex doorzocht waarna de
overeenkomende e-mails en eventuele bijlagen worden opgehaald. In GFI MailArchiver kunt u e-mails
zoeken met behulp van:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Snelzoeken
Gebruik het tekstvak in de werkbalk om alle gearchiveerde e-mails te
doorzoeken voor de geselecteerde gebruiker en archiefopslag. In het tekstvak
Snelzoeken kunt u de volgende jokertekens gebruiken:
? - Komt overeen met één willekeurig teken
* - Komt overeen met elke willekeurige tekenreeks
Bijvoorbeeld:
Als u wilt zoeken naar e-mails waarin het woord Nederlands voorkomt, geeft u
in het tekstvak Gearchiveerde e-mails 'ne??s' of 'ne*s' op.
Eenvoudig zoeken
Vouw Snelzoeken uit om de zoekactie te filteren op eenvoudige criteria zoals
de afzender, de ontvanger, het onderwerp, de datum en andere gegevens.
Raadpleeg voor meer informatie Eenvoudig zoeken gebruiken (page 9).
Geavanceerd zoeken
Gebruik de geavanceerde opties als u een uitgebreide reeks zoekopties wilt
weergeven. Raadpleeg voor meer informatie Geavanceerd zoeken gebruiken
(page 12).
De e-mails die overeenkomen met de zoekactie, worden in het e-mailvenster weergegeven. GFI
MailArchiver worden standaard maximaal 25 e-mails per pagina weergegeven. Als meer dan 25 emails overeenkomen met een zoekactie, worden de e-mails in GFI MailArchiver over meerdere
pagina's verdeeld. Met behulp van de verplaatsingsknoppen onder aan het e-mailvenster kunt u vanuit
een pagina naar de volgende pagina gaan.
1.4.1 Eenvoudig zoeken gebruiken
De functie Eenvoudig zoeken is een uitbreiding van de functie Snel zoeken en biedt u de
mogelijkheid aanvullende zoekcriteria te gebruiken tijdens het zoeken naar e-mails, bestanden,
agenda-items of fax/sms-berichten in alle archiefopslaglocaties.
Ga als volgt te werk om Eenvoudig zoeken te gebruiken:
1. Klik op het tabblad Archief op het vervolgkeuzepictogram
GFI MailArchiver
naast het tekstvak Zoeken.
1 GFI MailArchiver gebruiken | 9
Schermafbeelding 3: Opties voor eenvoudig zoeken
2. Selecteer E-mail in het gedeelte Zoeken naar om e-mails in alle archiefopslaglocaties te zoeken.
Gebruik de volgende zoekfuncties:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bevat
Voer het trefwoord in waarnaar u zoekt. U kunt ook de volgende jokertekens gebruiken:
? - Komt overeen met één willekeurig teken
* - Komt overeen met elke willekeurige tekenreeks
Onderwerp
Hiermee kunt u e-mails met een bepaald onderwerp zoeken.
Verzenddatum
Hiermee kunt u aangeven wanneer de e-mail is verzonden die u zoekt.
Van
Geef het e-mailadres of de Active Directory®-weergavenaam op van de afzender waarvan u
de e-mails wilt zoeken.
Aan
Geef het e-mailadres of de Active Directory®-weergavenaam op van de ontvanger waarvan u
de e-mails wilt zoeken.
Bijlage
Hiermee kunt u zoeken naar e-mails met specifieke inhoud in de bijlage.
Geavanceerde opties
Klik op de koppeling voor de geavanceerde opties als u een uitgebreide reeks zoekopties wilt
weergeven. Raadpleeg voor meer informatie Geavanceerd zoeken gebruiken (page 12).
Zoekvoorwaarden herstellen
Hiermee kunt u de beginwaarden van de zoekvoorwaarden herstellen en opnieuw beginnen.
Opslaan
Hiermee kunt u de zoekvoorwaarden opslaan als een opgeslagen zoekactie die op elk
gewenst moment kan worden gestart. Opgeslagen zoekacties worden weergegeven op het
tabblad Archief van het venster Classificaties.
Zoeken
Hiermee start u de zoekactie naar gearchiveerde e-mails. De resultaten worden
weergegeven per geselecteerde voorwaarde.
3. Selecteer Bestand in het gedeelte Zoeken naar om gearchiveerde bestanden in alle
archiefopslaglocaties te zoeken. Gebruik de volgende zoekfuncties:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bestandsnaam
Voer de volledige bestandsnaam of een gedeelte in van de bestandsnaam waarnaar u zoekt.
U kunt ook de volgende jokertekens gebruiken:
? - Komt overeen met één willekeurig teken
* - Komt overeen met elke willekeurige tekenreeks
Bestandsformaat
Geef een bestandsformaat op in de beschikbare lijst of selecteer Alle (standaard).
Datum laatste wijziging
Selecteer een optie in de beschikbare lijst of selecteer Aangepast en geef een datumbereik
op met de kalender.
Geavanceerde opties
Klik op de koppeling voor de geavanceerde opties als u een uitgebreide reeks zoekopties wilt
weergeven. Raadpleeg voor meer informatie Geavanceerd zoeken gebruiken (page 12).
Zoeken
Hiermee start u de zoekactie naar gearchiveerde e-mails. De resultaten worden
weergegeven per geselecteerde voorwaarde.
Zoekvoorwaarden herstellen
Hiermee kunt u de beginwaarden van de zoekvoorwaarden herstellen en opnieuw beginnen.
Opslaan
Hiermee kunt u de zoekvoorwaarden opslaan als een opgeslagen zoekactie die op elk
gewenst moment kan worden gestart. Opgeslagen zoekacties worden weergegeven op het
tabblad Archief van het venster Classificaties.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 10
4. Selecteer Agenda in het gedeelte Zoeken naar om gearchiveerde agenda-items in alle
archiefopslaglocaties te zoeken. Gebruik de volgende zoekfuncties:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bevat
Voer de volledige bestandsnaam of een gedeelte in van de bestandsnaam waarnaar u zoekt.
U kunt ook de volgende jokertekens gebruiken:
? - Komt overeen met één willekeurig teken
* - Komt overeen met elke willekeurige tekenreeks
Organisator
Hiermee geeft u de naam van de organisator van de gebeurtenis op.
Onderwerp
Hiermee kunt u agenda-items met een bepaald onderwerp zoeken.
Genodigden
Hiermee geeft u de naam van de genodigden van de gebeurtenis op.
Begin van de gebeurtenis
Selecteer een optie in de beschikbare lijst of selecteer Aangepast en geef een datumbereik
op met de kalender.
Locatie
Hiermee geeft u de naam van de locatie van de gebeurtenis op.
Geavanceerde opties
Klik op de koppeling voor de geavanceerde opties als u een uitgebreide reeks zoekopties wilt
weergeven. Raadpleeg voor meer informatie Geavanceerd zoeken gebruiken (page 12).
Zoeken
Hiermee start u de zoekactie naar gearchiveerde e-mails. De resultaten worden
weergegeven per geselecteerde voorwaarde.
Zoekvoorwaarden herstellen
Hiermee kunt u de beginwaarden van de zoekvoorwaarden herstellen en opnieuw beginnen.
Opslaan
Hiermee kunt u de zoekvoorwaarden opslaan als een opgeslagen zoekactie die op elk
gewenst moment kan worden gestart. Opgeslagen zoekacties worden weergegeven op het
tabblad Archief van het venster Classificaties.
5. Selecteer Fax in het gedeelte Zoeken naar om gearchiveerde fax- en sms-berichten in alle
archiefopslaglocaties te zoeken. Gebruik de volgende zoekfuncties:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bevat
Voer de volledige bestandsnaam of een gedeelte in van de bestandsnaam waarnaar u zoekt.
U kunt ook de volgende jokertekens gebruiken:
? - Komt overeen met één willekeurig teken
* - Komt overeen met elke willekeurige tekenreeks
Type
Met deze vervolgkeuzelijst wisselt u tussen fax en sms.
Verzenddatum
Selecteer uit deze lijst wanneer de fax of sms is verzonden die u zoekt.
Van
Hiermee geeft u het adres van de afzender waarnaar moet worden gezocht op.
Aan
Hiermee geeft u het adres van de ontvanger waarnaar moet worden gezocht op.
Geavanceerde opties
Klik op de koppeling voor de geavanceerde opties als u een uitgebreide reeks zoekopties wilt
weergeven. Raadpleeg voor meer informatie Geavanceerd zoeken gebruiken (page 12).
Zoeken
Hiermee start u de zoekactie naar gearchiveerde e-mails. De resultaten worden
weergegeven per geselecteerde voorwaarde.
Zoekvoorwaarden herstellen
Hiermee kunt u de beginwaarden van de zoekvoorwaarden herstellen en opnieuw beginnen.
Opslaan
Hiermee kunt u de zoekvoorwaarden opslaan als een opgeslagen zoekactie die op elk
gewenst moment kan worden gestart. Opgeslagen zoekacties worden weergegeven op het
tabblad Archief van het venster Classificaties.
OPMERKING
De optie Fax zoeken wordt alleen weergegeven als het tabblad Zoeken in fax-archieven
is ingeschakeld door de GFI MailArchiverBeheerder.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 11
1.4.2 Geavanceerd zoeken gebruiken
De functie Geavanceerd zoeken is een uitbreiding van de functie Eenvoudig zoeken en biedt u de
mogelijkheid tijdens het zoeken naar e-mails verschillende zoekcriteria te gebruiken.
Ga als volgt te werk om Geavanceerd zoeken te gebruiken:
1. Klik op het tabblad Archief op het vervolgkeuzepictogram
selecteer Geavanceerde opties.
naast het tekstvak Snelzoeken en
Schermafbeelding 4: Geavanceerde zoekopties
2. Gebruik in het gedeelte Geavanceerde zoekopties de functies die hieronder worden beschreven
om een geavanceerde zoekactie uit te voeren.
OPTIE
OMSCHRIJVING
E-mails zoeken voor
Selecteer de Active Directory-gebruiker in de beschikbare lijst.
Archief
Hiermee kunt u aangeven in welk archief de zoekactie moet worden uitgevoerd. Selecteer
een of meer archieven in de lijst met beschikbare archieven.
Verzenddatum
Hiermee kunt u aangeven wanneer de e-mail is verzonden die u zoekt.
Bevat alle/één
Hiermee kunt u aangeven of de items moeten worden weergegeven die aan alle voorwaarden
voldoen of de items die aan één van de voorwaarden voldoen. Selecteer de gewenste optie in
de vervolgkeuzelijst:
Alle: hiermee worden de items weergegeven die aan alle opgegeven voorwaarden voldoen.
Eén: hiermee worden de items weergegeven die aan minstens één van de opgegeven
voorwaarden voldoen.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 12
OPTIE
OMSCHRIJVING
Klik op deze knop om voorwaarden toe te voegen. De volgende voorwaarden zijn beschikbaar:
Onderwerp: hiermee kunt u e-mails met een bepaald onderwerp zoeken.
Afzender: geef het e-mailadres of de Active Directory®-weergavenaam op van de afzender waarvan u de e-mails wilt zoeken.
Ontvanger: geef het e-mailadres of de Active Directory®-weergavenaam op van de ontvanger waarvan u de e-mails wilt zoeken.
BCC: Geef het e-mailadres of de Active Directory®-weergavenaam op van de ontvanger
waarvan het adres in het BCC-veld werd getypt.
Verzenddatum: e-mails zoeken die voor, na of exact op een bepaalde datum zijn verzonden. Typ of selecteer een datum en selecteer Is voor, Is na of Is exact.
Ontvangstdatum: hiermee kunt u de e-mails zoeken die voor, na of exact op een bepaalde
datum zijn ontvangen. Typ of selecteer een datum en selecteer Is voor, Is na of Is exact.
Startdatum: hiermee worden de agenda-items weergegeven die voor een bepaalde
datum starten.
Grootte (kB): hiermee kunt u de items zoeken die groter zijn dan, kleiner zijn dan of
gelijk zijn aan een bepaalde grootte. Typ of selecteer een grootte en selecteer Is groter
dan, Is kleiner dan of Is exact.
Bericht-ID: hiermee kunt u zoeken met behulp van het veld Bericht-ID in de e-mailheader. Typ of plak de bericht-ID van de e-mail die u zoekt.
Hele e-mail: hiermee kunt u zoeken naar e-mails met specifieke inhoud op een willekeurige plek (waaronder de hoofdtekst, de headers en de bijlagen) in de e-mail.
Hoofdtekst: hiermee kunt u zoeken naar e-mails met specifieke inhoud in de hoofdtekst.
Bijlage: hiermee kunt u zoeken naar e-mails met specifieke inhoud in de bijlage.
Bevat document: hiermee zoekt u alleen e-mails waaraan een document is gekoppeld.
Map: hiermee kunt u items zoeken die in een bepaalde postvakmap zijn opgeslagen.
Map/submappen: hiermee kunt u zoeken naar items die in een bepaalde submap van een
postvakmap zijn opgeslagen.
Label: hiermee kunt u zoeken naar e-mails met een specifiek label.
OPMERKING
Klik op
Al deze voorwaarden
uitsluiten
naast een zoekvoorwaarde om de zoekvoorwaarde te verwijderen.
Hiermee kunt u een lijst met voorwaarden definiëren waaraan het item NIET moet voldoen
om als resultaat van de zoekactie te worden gegeven. Klik op en selecteer de voorwaarden
die u wilt toepassen. De voorwaarden die u kunt selecteren, zijn gelijk aan de voorwaarden
die hierboven worden beschreven.
OPMERKING
Klik op
naast een zoekcriterium om het criterium uit de zoekactie te verwijderen.
Terug naar basisopties
Klik hierop om terug te gaan naar de functie Eenvoudig zoeken. Raadpleeg voor meer informatie Eenvoudig zoeken gebruiken (page 9).
Zoekvoorwaarden herstellen
Hiermee kunt u de beginwaarden van de zoekvoorwaarden herstellen en opnieuw beginnen.
Opslaan
Hiermee kunt u de zoekvoorwaarden opslaan als een opgeslagen zoekactie die op elk gewenst
moment kan worden gestart. Opgeslagen zoekacties worden weergegeven op het tabblad
Archief van het venster Classificaties.
Zoeken
Hiermee start u de zoekactie naar gearchiveerde items. De resultaten worden weergegeven
per geselecteerde voorwaarde.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 13
1.4.3 E-mails zoeken met smartphones
In GFI MailArchiver kunt u e-mails zoeken met behulp van een smartphone.
OPMERKING
Deze functie wordt door de volgende mobiele besturingssystemen ondersteund:
Android 2.1+
Apple iPhone iOS 4
Blackberry OS5+
Ga als volgt te werk om een eenvoudige zoekactie uit te voeren:
1. Start de internetbrowser op uw smartphone en voer de URL naar GFI MailArchiver in de volgende
indeling in:
http://<GFI MailArchiver-hostnaam>/<Naam virtuele GFI MailArchiver-map>
Bijvoorbeeld:
http://mijndomein.com/MailArchiver
Schermafbeelding 5: Aanmeldingsvenster smartphone
2. Meld u aan met uw aanmeldingsgegevens.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 14
Schermafbeelding 6: GFI MailArchiver-startpagina voor smartphones
OPMERKING
In de mobiele gebruikersinterface wordt dezelfde taalinstelling gebruikt als de
taalinstelling die door de gebruiker in GFI MailArchiver is opgegeven. Raadpleeg voor
meer informatie Gebruikersvoorkeuren wijzigen (page 39).
3. Geef de tekst op die u wilt zoeken en klik op Zoeken.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 15
Schermafbeelding 7: Zoekresultaten op smartphone
4. Blader door de weergegeven resultaten met behulp van de bedieningen. De resultaten worden in
aflopende volgorde weergegeven.
OPMERKING
Met de zoekfunctie op uw mobiele telefoon worden 10 e-mails per pagina weergegeven.
Gebruik de weergegeven bedieningen om door de andere pagina's te bladeren. Er
kunnen maximaal 5000 resultaten worden weergegeven.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 16
Schermafbeelding 8: Berichtweergave op smartphone
5. Klik op het onderwerp van een e-mail om de e-mail weer te geven of klik op Bericht weergeven om
gerelateerde e-mails weer te geven.
OPMERKING
In de mobiele gebruikersinterface wordt gezocht in e-mailarchieven. Als u geavanceerde
zoek- en bladerfuncties wilt gebruiken, opent u GFI MailArchiver vanaf uw computer.
OPMERKING
Via de mobiele gebruikersinterface hebben gebruikers ALLEEN toegang tot hun eigen
postvak.
1.5 Toegang tot meerdere postvakken
Via het tabblad Archief kunt u ook bladeren door de gearchiveerde items in de postvakken van andere
gebruikers – als u tenminste toegang is verleend tot hun archieven. Een gebruiker met
Administratorrechten kan toegang verlenen en intrekken voor de postvakken van andere gebruikers
met behulp van de functie GFI MailArchiverToegangsbeheer.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 17
OPMERKING
De functie Toe te voegen gebruiker zoeken is uitgeschakeld als de aangemelde
gebruiker geen toegang heeft tot de postvakken van andere gebruikers of als er geen emails zijn die kunnen worden weergegeven.
Schermafbeelding 9: Toegang tot meerdere postvakken
Ga als volgt te werk om de gearchiveerde items voor een ander postvak te bekijken:
1. Voer in het zoekvak Toe te voegen gebruiker zoeken de naam van het postvak in waarvoor u de
gearchiveerde items wilt weergeven. Er verschijnt een lijst met namen die overeenkomen met de
ingevoerde naam van de gebruiker (waarvan u het postvak kunt bekijken).
2. Selecteer de gebruiker en klik op
naast het zoekveld.
3. Selecteer de zojuist toegevoegde gebruiker in het veld Bladeren door gesprekken voor: .
4. Blader door of zoek de weergegeven gearchiveerde items met behulp van de bedieningselementen.
1.6 GFI MailInsights®
GFI MailInsights® is een rapportagehulpmiddel van GFI MailArchiver dat gebruikmaakt van
gearchiveerde e-mails om informatie te kunnen leveren over e-mailgebruik en trends. Gebruik deze
functie om management- en HR-rapporten te maken die inzicht geven in gebruik of misbruik van email en bronnen.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 18
OPMERKING
GFI MailInsights® is alleen ingeschakeld voor gebruikers met volledige toegangsrechten.
Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.
De beschikbare rapporten zijn:
RAPPORTNAAM
OMSCHRIJVING
Communicatiestroom
Toezicht houden op communicatie tussen gebruikers/groepen
binnen de organisatie en daarbuiten.
WebMail-gebruik
Topgebruikers identificeren die e-mails uitwisselen met webmailservices. Hiermee identificeert u potentiële gegevenslekken
en ongepast e-mailgebruik.
E-mailresponstijd
Inzicht krijgen in de gemiddelde tijd die gebruikers nodig hebben
om interne of externe e-mails te beantwoorden.
Opslaggebruik
Meer informatie krijgen over de invloed van bijlagen op de
opslagkosten van e-mail. Een passend bewaarbeleid maken om de
kosten rond het opslaan van e-mail te beheersen.
Niet-actieve accounts
Een lijst met gebruikersaccounts retourneren die e-mails hebben
ontvangen maar deze niet binnen de opgegeven tijd hebben
beantwoord.
Ongeoorloofde woorden
Ongepast taalgebruik in e-mails volgen die het bedrijfsbeleid
schendt.
Interne spammers
Ontdekken welke interne gebruikers de neiging hebben te veel
ontvangers in de velden Aan, CC en BCC op te nemen.
Buiten kantooruren
Een lijst maken met interne e-mailaccounts met
verzendactiviteiten buiten kantooruren. Bepalen welke
activiteiten nader moeten worden onderzocht.
Detectie gegevenslekken
E-mails zoeken met informatie over creditcards,
burgerservicenummers (VS) of andere vertrouwelijke documenten
en informatie.
Baan zoeken
Verzonden of ontvangen e-mails zoeken die cv's bevatten of zijn
geadresseerd aan banenzoeksites.
Woordgroep zoeken
Bepaalde termen of woordgroepen in gearchiveerde e-mails
zoeken.
Gebruikersverkeer
Het aantal e-mails dat wordt uitgewisseld tussen de geselecteerde
gebruikers of groepen en de contactpersonen van deze gebruikers
of groepen.
E-mailonderwerpen
Overzicht van de onderwerpen en veelgebruikte woorden in emails die worden uitgewisseld tussen de geselecteerde gebruikers
of groepen en de contactpersonen van deze gebruikers of groepen.
Indicatoren e-mailprestaties
Verzonden en ontvangen e-mails analyseren om de productiviteit
van gebruikers te classificeren op basis van een set vooraf
gedefinieerde prestatie-indicatoren.
Rapport grote e-mails
Zoek grote e-mails die ongewenst veel ruimte in uw archief kunnen
innemen. E-mailbijlagen worden geclassificeerd aan de hand van
specifieke categorieën.
1.6.1 MailInsights-rapporten genereren
Gegenereerde rapporten worden per e-mail verzonden naar de aangemelde gebruiker of naar de
gebruiker die is opgegeven in het veld Verzenden naar. Gegenereerde rapporten worden als bijlage
in pdf-indeling verzonden.
Ga als volgt te werk om een rapport te genereren:
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 19
1. Selecteer het tabblad MailInsights® en kies het gewenste rapport.
2. Gebruik de beschikbare filters door de waarde te selecteren waarop u wilt filteren.
3. Voer het e-mailadres van de ontvanger in het veld Doorsturen naar in (optioneel).
OPMERKING
Wanneer u de optie Doorsturen gebruikt, wordt het rapport verzonden naar de
gebruiker die het rapport heeft gegenereerd en eventueel naar andere gebruikers die in
het veld Doorsturen naar zijn opgegeven.
OPMERKING
U kunt meerdere e-mailadressen van elkaar scheiden met een puntkomma (;).
4. Klik op Rapport verzenden onder aan een rapportpagina.
1.6.2 MailInsights-rapporten plannen
U kunt elk MailInsights®-rapport zo plannen dat dit automatisch wordt uitgevoerd.
U kunt als volgt een rapport plannen:
1. Selecteer het tabblad MailInsights® en kies het gewenste rapport.
2. Gebruik de beschikbare filters door de waarde te selecteren waarop u wilt filteren.
3. Klik op Plannen.
Schermafbeelding 10: Rapporten plannen in MailInsights®
4. Voer in het veld Rapportnaam een betekenisvolle naam in voor uw rapport.
5. Voer het e-mailadres van de ontvanger(s) in het veld Doorsturen naar in (optioneel).
6. Geef in de vervolgkeuzelijst Rapport plannen aan hoe vaak u het rapport wilt uitvoeren. De
volgende opties zijn beschikbaar: Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
7. Geef het tijdstip op in het veld Om.
8. Klik op Rapport opslaan en plannen.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 20
1.6.3 Communicatiestroom
Het diagram Communicatiestroom biedt een overzicht van e-mails die worden uitgewisseld tussen
geselecteerde gebruikers/groepen en hun contacten.
Schermafbeelding 11: Communicatiestroom in MailInsights®
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling. U kunt alleen datums uit de laatste 6
maanden selecteren.
Rapport
voor
Selecteer de Active Directory®-gebruiker of -groep.
Ontvangers
Selecteer Intern, Extern of Alles.
Opnemen
Geef het aantal resultaten op tot een maximum van 1000 ontvangers. Standaardwaarde is Top 20.
In het gegenereerde rapport wordt de geselecteerde gebruiker of groep als één entiteit in het midden
van de grafiek weergegeven. Contacten worden gescheiden door domeinen. Elke domeincluster wordt
in een andere kleur weergegeven. Met de randbreedte tussen de knooppunten wordt de sterkte van
de e-mailrelatie tussen de verschillende eenheden aangegeven.
De tabel onder het diagram toont de volgende informatie:
OPTIE
OMSCHRIJVING
E-mail contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Verzonden e-mails
Totaal aantal verzonden e-mails
Ontvangen e-mails
Totaal aantal ontvangen e-mails
Totaal aantal e-mails
Totaal aantal verzonden en ontvangen e-mails
Laatste communicatie
Datum en tijd verzonden/ontvangen e-mail
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 21
1.6.4 WebMail-gebruik
In het gebied WebMail-gebruik kunt u een rapport genereren dat de interactie tussen interne
gebruikers en webmailaccounts weergeeft.
Schermafbeelding 12: WebMail-gebruik in MailInsights
Het rapport kan worden gefilterd met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling. U kunt alleen datums uit de laatste 6 maanden selecteren.
Rapport
voor
Selecteer de Active Directory®-gebruiker of -groep.
Opnemen
Geef het aantal resultaten op tot een maximum van 1000 ontvangers. De standaardwaarde is Top 20.
In de grafiek van het rapport wordt het totaal aantal verzonden en ontvangen e-mails in de
opgegeven periode weergegeven. In het overzichtsgebied boven aan het rapport vindt u de
belangrijkste WebMail-providers, met een overzicht van verzonden en ontvangen e-mails per provider.
De tabel onder het diagram bevat de volgende informatie:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Gebruiker
Het e-mailadres van de gebruiker.
Totaal aantal e-mails
Het totaal aantal interne contacten.
Verzonden e-mails
Het totaal aantal verzonden e-mails.
Ontvangen e-mails
Het totaal aantal ontvangen e-mails.
Gemiddeld per dag
Het gemiddeld aantal verzonden en ontvangen e-mails per dag.
Percentage totaal
Het percentage van alle webmail.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 22
OPMERKING
Het rapport WebMail-gebruik biedt ondersteuning voor de volgende webmailproviders:
Hotmail, Gmail, Yahoo!, Live, AOL, Facebook, Yandex.ru, Seznam.cz, Gawab.com,
Gmx.com, Mail.ru, Hushmail.com en Rediff.com.
1.6.5 E-mailresponstijd
Het rapport E-mailreactietijd toont hoe lang het gemiddeld duurt voordat medewerkers op hun emails reageren.
Schermafbeelding 13: E-mailresponstijd in MailInsights®
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling (Laatste 7 dagen). U kunt alleen datums
uit de laatste 6 maanden selecteren.
Rapport voor
Selecteer de Active Directory®-gebruiker of -groep.
Opnemen
Geef het aantal resultaten op tot een maximum van 1000 ontvangers. De standaardwaarde is Alles.
Sorteervolgorde
Geef de sorteervolgorde op. Opties zijn:
Op naam (standaard)
Op responstijd
In het gegenereerde rapport wordt een staafdiagram weergegeven met de gebruikers op de y-as en
responstijd in uren op de x-as. Gegevens worden gesorteerd volgens opgegeven criteria.
Extra gegevens worden weergegeven in de tabel onder het diagram met de volgende informatie:
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 23
OPTIE
OMSCHRIJVING
Gebruiker
Naam of e-mailadres van gebruiker.
Gemiddelde responstijd
Gemiddelde reactietijd voor alle e-mails (uren).
Gemiddelde interne responstijd
Gemiddelde tijd voor beantwoorden aan interne gebruikers (uren).
Gemiddelde externe responstijd
Gemiddelde tijd voor beantwoorden externe e-mail (uren).
1.6.6 Opslaggebruik
Het rapport Opslaggebruik laat zien hoeveel ruimte wordt verbruikt door de verschillende
categorieën van bijlagen.
Schermafbeelding 14: Opslaggebruik in MailInsights®
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling (Deze maand). U kunt alleen datums uit de laatste 6 maanden selecteren.
Rapport
voor
Selecteer Iedereen (standaard), Active Directory®-gebruiker of -groep.
Het gegenereerde rapport bestaat uit een grafiek met staven die verschillende categorieën van
bijlagen voorstellen. De x-as van het diagram toont verschillende labels van grootten en de y-as toont
de grootte van de bijlage.
OPMERKING
De categorieën van bijlagen voor het rapport Opslaggebruik zijnAccepted Afbeeldingen,
Documenten, Muziek, Video's en Overig.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 24
De tabel onder het diagram bevat de volgende extra informatie:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Datum
De datum waarop de e-mail is ontvangen.
Totale grootte
De totale grootte van de bijlage.
Afbeeldingen
De totale grootte van de bijlage voor de categorie Afbeeldingen.
Documenten
De totale grootte van de bijlage voor de categorie Documenten.
Muziek
De totale grootte van de bijlage voor de categorie Muziek.
Video's
De totale grootte van de bijlage voor de categorie Video's.
Overig
De totale grootte van de bijlage voor de categorie Overig.
1.6.7 Niet-actieve accounts
In het gebied Niet-actieve accounts kunt u een rapport genereren met de interne accounts die niet
meer actief zijn.
Schermafbeelding 15: Inactieve accounts in MailInsights®
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling (Laatste 30 dagen). U kunt alleen datums uit de
laatste 6 maanden selecteren.
OPMERKING
Een niet-actieve account is een account die binnen het datumbereik e-mails heeft
ontvangen maar geen e-mails heeft verzonden.
Met het rapport wordt een lijst met de niet-actieve accounts geretourneerd.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 25
1.6.8 Ongeoorloofde woorden
In het gebied Ongeoorloofde woorden kunt u een rapport maken dat ongeoorloofd taalgebruik in emails identificeert. Ongeoorloofde woorden kunnen seksistische woorden, racistische woorden of
scheldwoorden zijn.
Schermafbeelding 16: Ongeoorloofde woorden in MailInsights®
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling (Vandaag). U kunt alleen datums uit de laatste
6 maanden selecteren.
Ontvangers
Selecteer Alles, Alleen intern, Alleen extern.
Het gegenereerde rapport bevat de volgende gegevens in tabelvorm:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Datum/tijd
E-maildatum en -tijd
Afzender
E-mailadres afzender
Onderwerp
Onderwerp e-mail
1.6.9 Interne spammers
Met het rapport Interne spammers kunt u een lijst genereren met de interne e-mailaccounts waarvan
de e-mails een groot aantal ontvangers bevatten. In dit rapport worden de ontvangers in de velden
Aan, CC en BCC meegerekend.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 26
Schermafbeelding 17: Interne spammers in MailInsights®
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling (Laatste 30 dagen). U kunt alleen datums uit de
laatste 6 maanden selecteren.
Opnemen
Geef het aantal e-mailaccounts op dat u wilt opnemen (maximaal 1000 gebruikers).
Rapportgegevens worden in de tabel weergegeven met de volgende informatie:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Gebruikersnaam
De naam of het e-mailadres van de gebruiker.
Gemiddeld aantal ontvangers
Het gemiddeld aantal ontvangers dat gedurende de opgegeven periode e-mail van de
afzender heeft ontvangen.
1.6.10 Buiten kantooruren
Gebruik dit rapport om te achterhalen welke interne gebruikers e-mails buiten kantooruren
verzenden.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 27
Schermafbeelding 18: Buiten kantooruren in MailInsights®
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Rapport
voor
Hier kunt u aangeven op wie dit rapport van toepassing is. U kunt het rapport uitvoeren voor alle
werknemers (standaardinstelling) of voor een Active Directory®-groep.
Opnemen
Geef het aantal resultaten op dat u wilt weergeven (maximaal 1000 ontvangers). De standaardinstelling
is 50.
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling (Deze maand). U kunt alleen datums uit de
laatste 6 maanden selecteren.
Kantooruren
Voer het tijdsbereik in volgens de normale werkuren van uw organisatie.
Werkweek
Selecteer de werkdagen voor uw organisatie. Aangevinkte dagen worden gezien als normale
kantooruren.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 28
OPTIE
OMSCHRIJVING
Niet-werkdagen
Gebruik de agenda om niet-werkdagen voor datums in het verleden en datums in de toekomst te
definiëren. De geselecteerde datums verschijnen in het venster dat wordt weergegeven. Voorbeelden
van niet-werkdagen zijn nationale feestdagen en dagen waarop het bedrijf is gesloten.
BELANGRIJK
Deze instellingen worden alleen opgeslagen als het rapport foutloos wordt gegenereerd. Als u de
pagina verlaat voordat het rapport is gegenereerd, gaan alle instellingen verloren.
OPMERKING
Als u op de knop Alle datums wissen klikt, worden de datums verwijderd die u voor alle jaren hebt
geconfigureerd.
In de volgende voorbeelden wordt de werking van het rapport in standaardscenario's uitgelegd.
Scenario 1: Een organisatie met een werkweek van maandag tot en met vrijdag, met een begin- en
eindtijd op dezelfde dag, bijvoorbeeld van 9:00 uur tot 18:00 uur.
In het rapport worden de e-mails opgenomen die van maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 uur en
9.00 uur en op zaterdag en zondag de hele dag zijn verzonden.
Scenario 2: Een organisatie met een werkweek van maandag tot en met vrijdag. De begin- en eindtijd
liggen niet op dezelfde dag, bijvoorbeeld van 20:00 uur tot 5:00 uur.
In dit geval zal het rapport alle e-mails bevatten die van maandag tot en met vrijdag tussen 5:00 uur
en 20:00 uur en op zaterdag en zonder de hele dag zijn verzonden. E-mail die op zaterdag tussen 0:00
en 5:00 uur zijn verzonden, worden niet meegerekend, omdat deze worden gezien als e-mails die
binnen normale werkuren worden verzonden.
Scenario 3: Een organisatie met een werkweek van maandag tot en met vrijdag. De begin- en eindtijd
liggen niet op dezelfde dag en woensdag is een vrije dag.
In het rapport worden de e-mails opgenomen die van maandag tot en met vrijdag tussen 5:00 uur en
20:00 zijn verzonden, e-mails die op zaterdag en zondag zijn verzonden en alle e-mails die op
woensdag van 0:00 tot 0:00 zijn verzonden.
De resultaten van het gegenereerde rapport worden in een horizontaal staafdiagram weergegeven. In
het overzicht boven het diagram ziet u de top 3 van gebruikers die de meeste e-mails buiten
kantooruren hebben verzonden.
Extra gegevens worden weergegeven in de tabel onder het diagram met de volgende informatie:
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 29
OPTIE
OMSCHRIJVING
E-mail
E-mailadres van gebruiker
Aantal verzonden e-mails
Aantal verzonden e-mails buiten kantooruren
1.6.11 Detectie gegevenslekken
Met dit rapport kunt u de e-mails zoeken die mogelijk gevoelige gegevens bevatten. Hiermee worden
verzonden of ontvangen e-mails gezocht die de volgende gegevens bevatten:
Creditcardnummers (VISA, Mastercard, American Express, Diner’s Club, Discover)
Burgerservicenummers (VS)
Vertrouwelijke documenten en informatie
OPMERKING
Met het rapport worden zowel de verzonden als de ontvangen e-mails voor de
geselecteerde gebruiker geanalyseerd.
Schermafbeelding 19: Rapport Detectie gegevenslekken in MailInsights®
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik standaardinstelling (Laatste 3 maanden). U kunt alleen datums uit de
laatste 6 maanden selecteren.
Rapport
voor
Hier kunt u aangeven op wie dit rapport van toepassing is. U kunt het rapport uitvoeren voor alle
werknemers (standaardinstelling) of voor een Active Directory®-gebruiker of -groep.
Ontvangers
Interne ontvangers, externe ontvangers of beide. De standaardwaarde is Beide.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 30
De resultaten van het gegenereerde rapport worden gesorteerd op datum in oplopende volgorde in
een tabel weergegeven. In het rapportoverzicht boven de tabel ziet u de top 3 van afzenders.
De tabel bevat de volgende informatie:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Datum
De datum en tijd van de e-mail.
Afzender
Het e-mailadres van de afzender.
Onderwerp
Het onderwerp van de e-mail.
OPMERKING
In de kolom met het onderwerp vindt u een koppeling naar de gevonden e-mail.
Type lek
Voorbeelden van typen lekken: Creditcards, burgerservicenummers, vertrouwelijke gegevens, medische
gegevens
OPMERKING
Worden er meerdere typen lekken gevonden, wordt alleen het eerste type lek weergegeven.
1.6.12 Baan zoeken
Gebruik dit rapport om te achterhalen welke interne gebruikers e-mails uitwisselen met
banenzoeksites. Hiermee worden verzonden of ontvangen e-mails gezocht die cv's bevatten.
OPMERKING
Met het rapport worden zowel de verzonden als de ontvangen e-mails voor de
geselecteerde gebruiker geanalyseerd.
Schermafbeelding 20: MailInsights-rapport Baan zoeken
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 31
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling (Deze maand). U kunt alleen datums uit de
laatste 6 maanden selecteren.
Rapport
voor
Hier kunt u aangeven op wie dit rapport van toepassing is. U kunt het rapport uitvoeren voor alle
werknemers (standaardinstelling) of voor een Active Directory®-gebruiker of -groep.
Domeinen
De lijst met domeinen in dit gedeelte wordt aan de zoekcriteria van het rapport toegevoegd. U kunt
domeinen toevoegen door de URL in het beschikbare veld te typen en vervolgens op
te klikken. Als u
een domein wilt verwijderen, klikt u op . Met Alles wissen verwijdert u alle weergegeven URL's.
De standaardlijst met banenzoeksites bevat de volgende sites: Monster.com, Jobster.com, jobcentral.com,
hotjobs.yahoo.com, careerbuilder.com, indeed.com, simplyhired.com, jobing.com, reed.co.uk,
jobsearch.co.uk, monster.co.uk, totaljobs.com, fish4.co.uk en cityjobs.com.
De resultaten van het gegenereerde rapport worden gesorteerd op datum in oplopende volgorde in
een tabel weergegeven. In het rapportoverzicht boven de tabel ziet u de top 3 van gebruikers die emails met banenzoekdomeinen hebben uitgewisseld.
De tabel bevat de volgende informatie:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Datum
De datum en tijd van de e-mail.
Afzender
Het e-mailadres van de afzender.
Onderwerp
Het onderwerp van de e-mail.
OPMERKING
In de kolom met het onderwerp vindt u een koppeling naar de gevonden e-mail.
1.6.13 Woordgroep zoeken
Met het rapport Woordgroep zoeken kunt u bepaalde termen of woordgroepen in gearchiveerde emails zoeken. Met het rapport worden query's uitgevoerd op de volledige berichttekst van e-mails en
bijlagen om de opgegeven termen te zoeken, waarna de resultaten als cirkeldiagram of als diagram
met een gestapelde lijngrafiek worden weergegeven.
OPMERKING
Met het rapport worden de woordgroepen in zowel de verzonden als de ontvangen emails voor de geselecteerde gebruiker of groep gezocht.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 32
Schermafbeelding 21: MailInsights-rapport Woordgroep zoeken
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling (Deze maand). U kunt alleen datums
uit de laatste 6 maanden selecteren.
Rapport voor
Hier kunt u aangeven op wie dit rapport van toepassing is. U kunt het rapport uitvoeren voor alle
werknemers (standaardinstelling) of voor een Active Directory®-gebruiker of -groep.
Diagramtype
U kunt kiezen tussen een cirkeldiagram en een grafiek met een gestapelde lijn. In het cirkeldiagram wordt het totale percentage e-mails weergegeven voor de gevonden resultaten. In de
grafiek met een gestapelde lijn wordt het aantal e-mails weergegeven dat elke dag is verzonden.
Woordgroepen
Woordgroepen kunnen uit één of meer woorden bestaan. Gebruik dubbele aanhalingstekens (") als
u exacte woordgroepen wilt zoeken. Voer woorden zonder aanhalingstekens in als u alle
ingevoerde woorden wilt zoeken. Omdat u maximaal 10 woordgroepen kunt invoeren, blijft het
aantal gebruikte systeembronnen beperkt en neemt het uitvoeren van het rapport niet te veel
tijd in beslag.
De resultaten van het gegenereerde rapport worden gesorteerd op datum in oplopende volgorde in
een tabel weergegeven. In het rapportoverzicht boven de tabel ziet u het totaal aantal e-mails en het
totaal aantal e-mails dat overeenkomt met een woordgroep.
De tabel bevat de volgende informatie:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Datum
De datum en tijd van de verzending van een e-mail.
Afzender
Het e-mailadres van de afzender.
Onderwerp
Het onderwerp van de e-mail. Als u toestemming hebt om de e-mail te bekijken, kunt u in de kolom
met het onderwerp op de vermeldingen klikken om de gevonden e-mail weer te geven.
Woordgroep
De woordgroep die werd gevonden in de e-mail.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 33
1.6.14 Rapport Gebruikersverkeer
De grafiek Gebruikersverkeer biedt een overzicht van het aantal e-mails dat wordt uitgewisseld
tussen de geselecteerde gebruikers of groepen en de contactpersonen van deze gebruikers of
groepen. Daarnaast bevat deze grafiek alle unieke e-mailadressen van de verzonden en ontvangen emails.
Schermafbeelding 22: Gebruikersverkeer in MailInsights®
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling. U kunt alleen datums uit de laatste 6
maanden selecteren.
Rapport
voor
Selecteer de Active Directory®-gebruiker of -groep.
Het gegenereerde rapport toont de communicatie voor de geselecteerde gebruiker of groep. Emailadressen die in de tabel worden weergegeven laten zien welke communicatie er heeft
plaatsgevonden tussen dat specifieke e-mailadres en de geselecteerde gebruiker of groep.
De tabel onder het diagram toont de volgende informatie:
OPTIE
OMSCHRIJVING
E-mailadres
E-mailadres contactpersoon.
Verzonden
Het totaal aantal verzonden e-mails.
Ontvangen
Het totaal aantal ontvangen e-mails.
Intern
Totaal aantal verzonden en ontvangen interne e-mails.
Inkomend
Totaal aantal binnenkomende e-mails van buiten de organisatie.
Uitgaand
Totaal aantal uitgaande e-mails naar adressen buiten de organisatie.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 34
1.6.15 Rapport E-mailonderwerpen
Het rapport E-mailonderwerpen bevat de onderwerpen die zijn gevonden in de e-mails die zijn
uitgewisseld tussen de geselecteerde gebruikers of groepen en de contactpersonen van deze
gebruikers of groepen. Daarnaast vindt u in dit rapport een overzicht van veelgebruikte woorden in de
e-mails. Dit rapport gebruikt de zoekindexen of de populairste zoektermen te vinden.
Schermafbeelding 23: E-mailonderwerpen in MailInsights®
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling. U kunt alleen datums uit de laatste 6
maanden selecteren.
Rapport
voor
Selecteer de Active Directory®-gebruiker of -groep.
Het gegenereerde rapport bevat het geselecteerde postvak (van een gebruiker of groep). Dit postvak
wordt boven in het rapport weergegeven. In een rapportsamenvatting worden de vijf belangrijkste
trefwoorden voor de geselecteerde gebruiker en het totaal aantal e-mails voor elk trefwoord
weergegeven. In een gestapeld kolomdiagram worden de tien belangrijkste trefwoorden op de x-as en
het aantal keer dat deze woorden zijn gevonden op de y-as weergegeven.
De gegevens worden als volgt onderverdeeld in twee tabellen onder het diagram:
TABEL
OMSCHRIJVING
Belangrijkste trefwoorden
voor organisatie
Een tabel met de trefwoorden en het totaal aantal keren dat elk trefwoord voorkomt.
E-mailonderwerpen
Een tabel met de datum, de afzender en het onderwerp van elke gevonden e-mail, en
de woordgroep waarnaar is gezocht.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 35
OPMERKING
De tabel Belangrijkste trefwoorden voor organisatie toont informatie uit archieven die
de gevraagde periode gedeeltelijk of volledig overbruggen. De tabel E-mailonderwerpen
toont uitsluitend informatie van e-mails die werden ontvangen gedurende de
geselecteerde periode.
1.6.16 Rapport Indicatoren e-mailprestaties
Het rapport Indicatoren e-mailprestaties bevat een classificatie van de productiviteit van gebruikers
op basis van een set vooraf gedefinieerde prestatie-indicatoren, waarmee de e-mailgebruikstrends
van gebruikers over een bepaalde periode worden vergeleken. De resultaten zijn relevant wanneer
het rapport wordt uitgevoerd voor een groep mensen met dezelfde functieomschrijving, omdat die
een vergelijkbaar e-mailgebruik kennen.
De prestatieberekeningen worden gebaseerd op het aantal verzonden en ontvangen e-mails. De
resultaten worden weergegeven op basis van de volgende indicatoren:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Is sociaal
Een vriendelijk persoon, praat graag met andere mensen en neemt graag deel aan activiteiten van
anderen.
Neemt initiatief
Heeft de vaardigheid zaken onafhankelijk te beoordelen en te initiëren.
Is expressief
Een persoon die in staat is gedachten of gevoelens effectief over te brengen.
Is georganiseerd
Systematische aanpak, houdt van orde en kan efficiënt omgaan met toegewezen taken.
Is verantwoordelijk
Doet wat wordt gevraagd als onderdeel van een functie of rol.
U kunt specifieke woorden uitsluiten van het rapport om te voorkomen dat niet-relevante e-mails
worden weergegeven, zoals automatische meldingen.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 36
Schermafbeelding 24: Rapport Indicatoren e-mailprestaties in MailInsights®
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling. Selecteer Laatste 6 maanden of Laatste 12
maanden.
Rapport
voor
Selecteer de Active Directory®-gebruiker of -groep.
Uitgesloten
e-mails
Voer de e-mailadressen in die u van het rapport wilt uitsluiten. U kunt bijvoorbeeld nieuwsbrieven en
automatische systeemmeldingen uitsluiten. Bijvoorbeeld: *@newsletters.com.
Weging
Hiermee worden de gebruikerscategorieën aangegeven waarmee de gebruikers binnen een specifieke rol
worden gedefinieerd. Zo zal een verkoper naar verwachting meer e-mails verzenden dan ontvangen
terwijl een accountmanager meer e-mails zal ontvangen dan verzenden. Selecteer de gewenste optie:
Normaal: een normale gebruiker zal ongeveer evenveel e-mails verzenden als ontvangen.
Zwaar wegende afzender: een gebruiker in zijn/haar rol zal naar verwachting meer e-mails verzenden dan ontvangen.
Ontvanger: een gebruiker die meestal meer e-mails ontvangt dan verzendt.
In het gegenereerde rapport wordt een staafdiagram weergegeven met gegevens met kleurcodes. Een
verklaring van de gegevens voor het geselecteerde postvak (dat bij een gebruiker of groep hoort)
vindt u in twee tabellen onder het diagram. De tabellen bestaat uit de volgende gegevens:
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 37
TABEL
OMSCHRIJVING
Factoren
Een score voor elke prestatie-indicator per maand (of per gebruiker als het rapport voor een
groep is gegenereerd).
Verzamelde statistieken
Het totaal aantal e-mails per gebruiker (als het rapport voor een groep is gegenereerd) of per
maand.
E-mailadres (gebruiker)/maand:
Totaal verzonden
Totaal ontvangen
Totaal aantal verzonden antwoorden
Totaal aantal ontvangen e-mails aan meerdere ontvangers
Totaal aantal verzonden e-mails aan meerdere ontvangers
Verzonden bijlagen
Ontvangen bijlagen
1.6.17 Rapport grote e-mails
Het Rapport grote e-mails toont e-mails groter dan een opgegeven waarde die worden uitgewisseld
tussen de geselecteerde gebruikers of groepen en de contactpersonen van deze gebruikers of
groepen. Daarnaast toont het de bijlagecategorieën (bijvoorbeeld video, afbeeldingen, muziek,
documenten en overige)
Schermafbeelding 25: MailInsights® Grote e-mails
Filter het rapport met de volgende criteria:
OPTIE
OMSCHRIJVING
Bereik
Geef een datumbereik op of gebruik de standaardinstelling. U kunt alleen datums uit de laatste 6 maanden
selecteren.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 38
OPTIE
OMSCHRIJVING
Rapport
voor
Selecteer de Active Directory®-gebruiker of -groep.
Grootte
Definieer de totale grootte van een e-mail in MB (bericht en bijlagen). E-mails groter dan de opgegeven
grootte worden weergegeven in het rapport. De minimum grootte is 5 MB en deze is standaard ingesteld.
Het gegenereerde rapport bevat het postvak voor de geselecteerde gebruiker of groep. Dit postvak
wordt boven in het rapport weergegeven. In een rapportsamenvatting worden de vijf belangrijkste
gebruikers en de totale grootte van de e-mails voor de opgegeven periode weergegeven. Twee
diagrammen geven een grafische weergave van de grootte van de e-mails die werden verzonden in
percentages, een voor de belangrijkste gebruikers en een voor de bijlagecategorieën. Als gebruiker A
bijvoorbeeld 5 e-mails van 5 MB elk (totaal 25 MB) en B 4 e-mails van 10 MB elk (totaal 40 MB)
verzendt, heeft B een groter %a in het diagram.
De gegevens worden als volgt onderverdeeld in een tabel onder het diagram:
TABEL
OMSCHRIJVING
Datum
De datum en tijd van de verzending van een e-mail.
Afzender
Het e-mailadres van de afzender.
Onderwerp
Het onderwerp van de e-mail. Als u toestemming hebt om de e-mail te bekijken, kunt u in de kolom met het onderwerp op de vermeldingen klikken om de
gevonden e-mail weer te geven.
Aantal ontvangers
Het totale aantal ontvangers dat gedurende de opgegeven periode e-mail van
de afzender heeft ontvangen.
Bijlagecategorie
De bestandscategorieën van e-mailbijlagen (bijvoorbeeld video, afbeeldingen,
muziek, documenten en overige)
Grootte
De totale grootte van een e-mail inclusief de bijlage.
1.7 Gebruikersvoorkeuren wijzigen
1. Klik op de gebruikersnaam die in de rechterbovenhoek van het scherm wordt weergegeven.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Taalopties de taal die u wilt weergeven.
3. Geef in het gebied Maximale paginagrootte aan hoeveel e-mails per pagina kunnen worden
weergeven.
4. Wijzig de datum-/tijdnotatie voor controlerapporten in het gebied Datum-/tijdnotatie in
controlerapporten (alleen beschikbaar als u bent aangemeld als beheerder).
5. Gebruik de vervolgkeuzelijst in het gedeelte Stel uw tijdzone in om de juiste tijdzone in te stellen.
De datum en tijd van e-mails in GFI MailArchiver worden weergegeven aan de hand van deze
instelling.
6. Klik op Opslaan.
GFI MailArchiver
1 GFI MailArchiver gebruiken | 39
2 E-mailclienttoegang configureren
U kunt GFI MailArchiver met verschillende e-mailclients en technologieën integreren zodat gebruikers
vanaf verschillende locaties (zowel op kantoor als onderweg) toegang kunnen krijgen tot hun
gearchiveerde items. Op de pagina E-mailclienttoegang kunt u het volgende doen:
GFI MailArchiver Outlook Connector Downloaden. Dit is een Microsoft Outlook® invoegtoepassing
waarmee gebruikers hun gearchiveerde items in hun Microsoft Outlook-client kunnen bekijken.
GFI MailArchiver Archiveringsassistent Downloaden. Dit is een hulpprogramma waarmee gebruikers
handmatig e-mails, bestanden en agenda-items kunnen archiveren die in hun Microsoft Outlook®
omgeving zijn opgeslagen.
Configureer een IMAP-account in de gewenste e-mailclient om gearchiveerde items te bekijken in
de postvakken waartoe u toegang hebt.
2.1 installerenGFI MailArchiver Outlook Connector
Met GFI MailArchiver Outlook Connector kunnen gebruikers hun Microsoft Outlook®-mappen
synchroniseren met de gegevens die in GFI MailArchiver zijn gearchiveerd.
1. Open GFI MailArchiver.
2. Klik op het tabblad E-mailclienttoegang.
3. Klik op het tabblad Outlook Connector.
4. Selecteer een van de beschikbare koppelingen voor de downloadopties om GFI MailArchiver Outlook
Connector te downloaden. In het volgende overzicht vindt u de beschikbare opties.
OPTIE
OMSCHRIJVING
Outlook Connector (32-bits
Outlook)
Hiermee kunt u GFI MailArchiver Outlook Connector downloaden voor de 32-bits versie
van Microsoft Outlook.
Outlook Connector (64-bits
Outlook)
Hiermee kunt u GFI MailArchiver Outlook Connector downloaden voor de 64-bits versie
van Microsoft Outlook.
5. Dubbelklik op het bestand en volg de instructies in de wizard om het programma te installeren.
6. Als u wilt controleren of de installatie correct is uitgevoerd, kijkt u of in Microsoft Outlook een
nieuwe map met de naam GFI MailArchiver-postvak is gemaakt.
OPMERKING
Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van GFI MailArchiver Outlook
Connector de handleiding van GFI MailArchiver Outlook Connector die u kunt vinden op
http://go.gfi.com/?pageid=MAR_DownloadDocumentation.
2.1.1 GFI MailArchiver Archiveringsassistent MSI-pakket downloaden
U kunt GFI MailArchiver Archiveringsassistent downloaden van de server van GFI MailArchiver.
BELANGRIJK
U kunt GFI MailArchiver Archiveringsassistent niet downloaden als Handmatig
archiveren is uitgeschakeld.
GFI MailArchiver
2 E-mailclienttoegang configureren | 40
1. Open op de GFI MailArchiver-server, de GFI MailArchiver-installatiemap.
2. Ga naar MailArchiver > Outlook.
3. Zoek gfimailarchiverarchiveassistant.msi en sla het pakket in een gedeelde map in het
netwerk op. Zorg dat de gedeelde map over leeseigenschappen beschikt. Onthoud het pad naar de
map.
2.2 GFI MailArchiver IMAP-clienttoegang configureren
GFI MailArchiver biedt ondersteuning voor een aantal e-mailclients die IMAP gebruiken om
gearchiveerde e-mailberichten vanuit de archieven naar de e-mailclient over te brengen. Via een van
de volgende ondersteunde e-mailclients kunnen gebruikers een alleen-lezen weergave van hun
gearchiveerde e-mails bekijken:
E-mailtoepassing voor Android
Apple Mail
E-mailtoepassing in iOS5
Microsoft Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2007
Microsoft Outlook® 2010
Microsoft Outlook® 2013
Microsoft Outlook® 2011 voor Mac
Mozilla Thunderbird
Windows® Live Mail
OPMERKING
IMAP (Internet Message Access Protocol) is een internetprotocol voor het ophalen van email. De eerste keer dat u IMAP inschakelt, kan het even duren voordat de
synchronisatie tussen uw e-mailclient en GFI MailArchiver is voltooid en de
gearchiveerde e-mails zijn opgehaald.
Gedeelde postvakken weergeven
Als gebruiker met toegang tot de postvakken van andere gebruikers kunt u met uw IMAP-account de
gedeelde postvakken bekijken waartoe u toegang hebt. Als u dit wilt doen, moet u voor elk gedeeld
postvak een nieuw account configureren. Volg de instructies voor het maken van een nieuw IMAPclientaccount in de gewenste e-mailclient. Hierbij moet u uw gebruikersnaam echter in de volgende
indeling invoeren: <uw e-mailadres¦ <e-mailadres van gebruiker met uw eigen
wachtwoord.
2.2.1 IMAP configureren voor Android
Volg deze instructies om IMAP te configureren voor Android:
GFI MailArchiver
2 E-mailclienttoegang configureren | 41
OPMERKING
Voor de volgende configuratie is een internetverbinding nodig.
1. Start de e-mailclient en selecteer de optie voor het maken van een nieuw IMAP-e-mailaccount.
2. Configureer de volgende instellingen voor de server voor inkomende e-mail:
OPTIE
WAARDE
E-mailadres:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
3. Voer in de modus voor handmatige configuratie de volgende gegevens in:
OPTIE
WAARDE
Aanmeldingsnaam:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
IMAP-server:
(IMAP-servernaam)
Poort:
Gebruik het standaardpoortnummer 44143 of het poortnummer dat u van uw systeembeheerder
hebt ontvangen.
Beveiligingstype:
Selecteer het beveiligingstype dat u van uw systeembeheerder hebt ontvangen.
OPMERKING
Als Beveiligingstype is ingesteld op Geen, is uw verbinding met de IMAP-server niet
versleuteld.
4. Nadat u de IMAP-configuratieparameters hebt ingevoerd, worden de instellingen voor inkomende email op uw apparaat gecontroleerd.
5. Voer de serverinstellingen voor uitgaande e-mail in die u van uw systeembeheerder hebt ontvangen
als u hierom wordt gevraagd. Op het apparaat worden uw instellingen voor uitgaande e-mail
gecontroleerd.
OPMERKING
De configuratie-instellingen zijn afhankelijk van de versie van het Androidbesturingssysteem die u gebruikt. Raadpleeg de documentatie die bij uw apparaat is
geleverd voor meer informatie over het instellen van een nieuw IMAP-account.
2.2.2 IMAP configureren in Apple Mail 3.0
Volg deze instructies om IMAP te configureren in Apple Mail 3.0:
OPMERKING
Voor de volgende configuratie is een internetverbinding nodig.
1. Klik op Mail > Voorkeuren....
2. Klik op het tabblad Accounts op de knop + om een nieuw account toe te voegen.
3. Voer de volgende gegevens in:
GFI MailArchiver
2 E-mailclienttoegang configureren | 42
OPTIE
WAARDE
Volledige naam:
(uw naam)
E-mailadres:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
4. Klik op Ga door.
5. Voer de volgende gegevens in voor Server inkomende post:
OPTIE
WAARDE
Accounttype:
Selecteer IMAP.
Beschrijving
Voer de accountbeschrijving in.
Server inkomende post:
imap.gfi.com
Gebruikersnaam:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
6. Klik op Ga door om het scherm Beveiliging inkomende post weer te geven.
7. Selecteer Gebruik SSL (Secure Sockets Layer) om verbinding met GFI MailArchiver te maken via
een versleutelde verbinding.
OPMERKING
Als SSL niet is ingeschakeld, wordt de verbinding niet versleuteld.
8. Voer de volgende gegevens in voor Server uitgaande post:
OPTIE
WAARDE
Server uitgaande post:
smtp.gfi.com
Gebruik verificatie:
geselecteerd
Gebruikersnaam:
(gebruikersnaam)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
9. Klik op Ga door.
10. Bekijk de samenvatting van het account en klik op Maak.
11. Selecteer het account dat u zojuist hebt gemaakt.
12. Voer de volgende gegevens in op het tabblad Geavanceerd:
OPTIE
WAARDE
Poort
Gebruik het standaardpoortnummer 44143 of het poortnummer dat u van uw systeembeheerder hebt ontvangen.
Gebruik
SSL
Selecteer deze optie om verbinding met GFI MailArchiver te maken via een versleutelde verbinding.
2.2.3 IMAP configureren in iOS5
Volg deze instructies om IMAP te configureren in iOS5:
OPMERKING
Voor de volgende configuratie is een internetverbinding nodig.
GFI MailArchiver
2 E-mailclienttoegang configureren | 43
1. Tik op Instellingen en selecteer E-mail, contacten, agenda's.
2. Tik in het gedeelte Accounts op Voeg account toe.
3. Selecteer Anders in de lijst.
4. Selecteer Voeg mailaccount toe en voer de volgende gegevens in:
OPTIE
WAARDE
Naam:
(uw naam)
E-mail:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
Beschrijving:
(betekenisvolle beschrijving)
5. Tik op Volgende. Op het apparaat wordt verbinding met internet gemaakt en wordt uw account
gecontroleerd.
6. Selecteer IMAP en voer de volgende gegevens in:
DETAILS SERVER INKOMENDE POST:
WAARDE
Hostnaam:
(IMAP-servernaam)
Gebruikersnaam:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
DETAILS SERVER UITGAANDE POST:
WAARDE
Hostnaam:
(SMTP-servernaam)
Gebruikersnaam:
(gebruikersnaam)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
OPMERKING
De gegevens voor de server voor uitgaande e-mail ontvangt u van uw systeembeheerder.
7. Tik op Volgende. Als er een fout verschijnt dat u geen verbinding kunt maken via SSL, tikt u op Ja
om door te gaan zonder SSL. Tik vervolgens op Bewaar.
OPMERKING
Nadat u het nieuwe e-mailaccount hebt opgeslagen, kunt u SSL configureren. Als SSL niet
is ingeschakeld, wordt de verbinding niet versleuteld.
8. Ga naar E-mail, contacten, agenda's en zoek in het gedeelte Accounts het account dat u hebt
gemaakt.
9. Tik op de accountnaam en blader naar Geavanceerd.
10. Wijzig onder Inkomend-instellingen het nummer van de serverpoort in standaardpoortnummer
44143 of het poortnummer dat u van uw systeembeheerder hebt ontvangen.
11. Tik op Gebruik SSL om de functie in te schakelen.
12. Tik op Volgende. De ingevoerde gegevens worden gecontroleerd.
2.2.4 IMAP configureren in Microsoft Outlook® 2003
1. Start Outlook ®.
GFI MailArchiver
2 E-mailclienttoegang configureren | 44
2. Klik in het menu Extra op E-mailaccounts.
3. Klik onder E-mailaccounts op Een nieuwe e-mailaccount toevoegen en klik op Volgende.
4. Klik op IMAP als het accounttype dat u wilt maken en klik op Volgende.
5. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Gebruikersgegevens in:
OPTIE
WAARDE
Uw naam:
(uw naam)
E-mailadres:
(volledig e-mailadres)
6. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Servergegevens in:
OPTIE
WAARDE
Inkomende e-mail (IMAP):
(IMAP-servernaam)
Uitgaande e-mail (SMTP):
(de SMTP-servernaam die u van uw systeembeheerder hebt ontvangen)
7. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Aanmeldingsgegevens in:
OPTIE
WAARDE
Gebruikersnaam:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
8. Klik op Meer instellingen > Geavanceerd en voer de volgende gegevens in:
OPTIE
WAARDE
Inkomende e-mail (IMAP):
Gebruik het standaardpoortnummer 44143 of het poortnummer dat u van uw
systeembeheerder hebt ontvangen.
Voor deze server is een versleutelde
verbinding vereist
Selecteer deze optie om verbinding te maken via een versleutelde
verbinding.
OPMERKING
Als SSL niet is ingeschakeld, wordt de verbinding niet versleuteld.
9. Als u de configuratiegegevens hebt ingevoerd, klikt u op Volgende. Klik vervolgens op Voltooien.
2.2.5 IMAP configureren in Microsoft Outlook® 2007
1. Start Outlook ®.
2. Klik in het menu Extra op Opties.
3. Klik op het tabblad E-mailinstellingen op E-mailaccounts.
4. Klik op Nieuw.
5. In het dialoogvenster Automatische accountconfiguratie selecteert u Serverinstellingen of extra
servertypen handmatig configureren. Klik op Volgende.
6. Klik op Internet-e-mail en klik op Volgende.
7. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Gebruikersgegevens in:
OPTIE
WAARDE
Uw naam:
(uw naam)
E-mailadres:
(volledig e-mailadres)
8. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Servergegevens in:
GFI MailArchiver
2 E-mailclienttoegang configureren | 45
OPTIE
WAARDE
Accounttype:
IMAP
Server voor inkomende e-mail:
(IMAP-servernaam)
Uitgaande e-mail (SMTP):
(de SMTP-servernaam die u van uw systeembeheerder hebt ontvangen)
9. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Aanmeldingsgegevens in:
OPTIE
WAARDE
Gebruikersnaam:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
10. Klik op Meer instellingen > Geavanceerd en voer de volgende gegevens in:
OPTIE
WAARDE
Inkomende e-mail (IMAP):
Gebruik het standaardpoortnummer 44143 of het poortnummer dat u van uw
systeembeheerder hebt ontvangen.
Gebruik het volgende type versleutelde verbinding:
Selecteer het versleutelingstype dat u van uw systeembeheerder hebt
ontvangen.
OPMERKING
Accepteer het beveiligingscertificaat als u hierom wordt gevraagd.
OPMERKING
Als Geen als het versleutelingstype is geselecteerd, wordt de verbinding niet
versleuteld.
11. Als u de configuratiegegevens hebt ingevoerd, klikt u op Volgende. Klik vervolgens op Voltooien.
2.2.6 IMAP configureren in Microsoft Outlook® 2010
1. Start Outlook ®.
2. Klik in het menu Bestand op Info en klik vervolgens op Accountinstellingen.
3. Selecteer Accountinstellingen in de lijst.
4. Klik op het tabblad E-mail op Nieuw.
5. Schakel het selectievakje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren in en
klik op Volgende.
6. Klik op Internet-e-mail en klik op Volgende.
7. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Gebruikersgegevens in:
OPTIE
WAARDE
Uw naam:
(uw naam)
E-mailadres:
(volledig e-mailadres)
8. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Servergegevens in:
OPTIE
WAARDE
Accounttype:
IMAP
Server voor inkomende e-mail:
(IMAP-servernaam)
Uitgaande e-mail (SMTP):
(de SMTP-servernaam die u van uw systeembeheerder hebt ontvangen)
9. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Aanmeldingsgegevens in:
GFI MailArchiver
2 E-mailclienttoegang configureren | 46
OPTIE
WAARDE
Gebruikersnaam:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
10. Klik op Meer instellingen > Geavanceerd en voer de volgende gegevens in:
OPTIE
WAARDE
Inkomende e-mail (IMAP):
Gebruik het standaardpoortnummer 44143 of het poortnummer dat u van uw
systeembeheerder hebt ontvangen.
Gebruik het volgende type versleutelde verbinding:
Selecteer het versleutelingstype dat u van uw systeembeheerder hebt
ontvangen.
OPMERKING
Accepteer het beveiligingscertificaat als u hierom wordt gevraagd.
OPMERKING
Als Geen als het versleutelingstype is geselecteerd, wordt de verbinding niet
versleuteld.
11. Als u de configuratiegegevens hebt ingevoerd, klikt u op Volgende. Klik vervolgens op Voltooien.
2.2.7 IMAP configureren in Microsoft Outlook 2013
1. Start Outlook ®.
2. Klik in het menu Bestand op Info en klik vervolgens op Accountinstellingen.
3. Selecteer Accountinstellingen in de lijst.
4. Klik op het tabblad E-mail op Nieuw.
5. Schakel het selectievakje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren in en
klik op Volgende.
6. Klik op Internet-e-mail en klik op Volgende.
7. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Gebruikersgegevens in:
OPTIE
WAARDE
Uw naam:
(uw naam)
E-mailadres:
(volledig e-mailadres)
8. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Servergegevens in:
OPTIE
WAARDE
Accounttype:
IMAP
Server voor inkomende e-mail:
(IMAP-servernaam)
Uitgaande e-mail (SMTP):
(de SMTP-servernaam die u van uw systeembeheerder hebt ontvangen)
9. Voer de volgende gegevens in het gedeelte Aanmeldingsgegevens in:
OPTIE
WAARDE
Gebruikersnaam:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
10. Klik op Meer instellingen > Geavanceerd en voer de volgende gegevens in:
GFI MailArchiver
2 E-mailclienttoegang configureren | 47
OPTIE
WAARDE
Inkomende e-mail (IMAP):
Gebruik het standaardpoortnummer 44143 of het poortnummer dat u van uw
systeembeheerder hebt ontvangen.
Gebruik het volgende type versleutelde verbinding:
Selecteer het versleutelingstype dat u van uw systeembeheerder hebt
ontvangen.
OPMERKING
Accepteer het beveiligingscertificaat als u hierom wordt gevraagd.
OPMERKING
Als Geen als het versleutelingstype is geselecteerd, wordt de verbinding niet
versleuteld.
11. Als u de configuratiegegevens hebt ingevoerd, klikt u op Volgende. Klik vervolgens op Voltooien.
2.2.8 IMAP configureren in Outlook® 2011 voor Mac
Volg deze instructies om IMAP te configureren in Outlook® 2011 voor mac:
1. Open Outlook® 2011.
2. Klik in het welkomstscherm van Outlook® op Account toevoegen. Klik anders op Extra > Accounts
en klik op + in de menubalk.
3. Klik op E-mailaccount.
4. Voer de volgende gegevens in:
OPTIE
WAARDE
E-mailadres:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
Gebruikersnaam:
(volledig e-mailadres)
Type:
Selecteer IMAP.
Inkomende e-mail:
(IMAP-servernaam)
Selecteer Standaardpoort negeren en
voer het poortnummer in:
Gebruik het standaardpoortnummer 44143 of het poortnummer dat u van
uw systeembeheerder hebt ontvangen.
SSL gebruiken om verbinding te maken
(aanbevolen)
Selecteer deze optie om verbinding met GFI MailArchiver te maken via
een versleutelde verbinding.
OPMERKING
Als SSL niet is ingeschakeld, wordt de verbinding niet versleuteld.
Server voor uitgaande e-mail:
(de SMTP-servernaam die u van uw systeembeheerder hebt ontvangen)
OPMERKING
Schakel het selectievakje Automatisch configureren uit.
5. Klik op Account toevoegen.
6. Klik in het venster Accounts op Meer opties en stel Verificatie in op Instellingen van inkomende
server gebruiken.
GFI MailArchiver
2 E-mailclienttoegang configureren | 48
7. Klik op Geavanceerd en selecteer IMAP IDLE gebruiken (als de server deze optie ondersteund) om
een melding te ontvangen als er nieuwe berichten zijn.
8. Klik op OK.
2.2.9 IMAP configureren in Mozilla Thunderbird 10
Volg deze instructies om IMAP te configureren in Mozilla Thunderbird 10:
1. Selecteer in Thunderbird Bestand > Nieuw > E-mailaccount.
2. Voer in het scherm E-mailaccountset-up de volgende gegevens in:
OPTIE
WAARDE
Uw naam:
(voor- en achternaam)
E-mailadres:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
3. Klik op Doorgaan.
OPMERKING
Klik op Stoppen om te voorkomen dat accountinstellingen automatisch worden
gedetecteerd in Thunderbird. Klik vervolgens op Handmatige config. (Handmatige
configuratie).
4. Voer in het scherm E-mailaccountset-up de volgende gegevens in:
OPTIE
WAARDE
Inkomend:
Selecteer IMAP in het vervolgkeuzemenu.
Serverhostnaam:
(IMAP-servernaam)
Poort:
(standaard gebruiken)
SSL:
Selecteer het versleutelingstype dat u van uw systeembeheerder hebt ontvangen.
OPMERKING
Als SSL niet is ingeschakeld, wordt de verbinding niet versleuteld.
Authenticatie:
(normaal wachtwoord)
Uitgaand:
(gebruik de instellingen die u van uw systeembeheerder hebt ontvangen)
5. Klik op Uitgebreide config. (Uitgebreide configuratie) en ga onder de accountnaam naar
Serverinstellingen. Voer de volgende gegevens in:
OPTIE
WAARDE
Poort:
Gebruik het standaardpoortnummer 44143 of het poortnummer dat u van uw systeembeheerder
hebt ontvangen.
Aanmeldingsnaam:
(volledig e-mailadres)
6. Als de accountgegevens in Thunderbird zijn geverifieerd, klikt u op Account aanmaken.
7. Klik op E-mail ophalen om e-mails te downloaden.
2.2.10 IMAP configureren in Windows® Live Mail
1. Open Windows® Live Mail en klik op het tabblad Accounts op E-mail.
2. Voer in het scherm E-mailaccounts toevoegen de volgende gegevens in:
GFI MailArchiver
2 E-mailclienttoegang configureren | 49
OPTIE
WAARDE
E-mailadres:
(volledig e-mailadres)
Wachtwoord:
(uw wachtwoord)
Serverinstellingen handmatig configureren:
(Geselecteerd)
3. Klik op Volgende.
4. Voer in het scherm Serverinstellingen configureren de volgende gegevens in:
OPTIE
WAARDE
Informatie over de server voor
inkomende e-mail:
Servertype:
(poortnummer)
Serveradres:
(IMAP-servernaam)
Poort:
Gebruik het standaardpoortnummer 44143 of het poortnummer dat u van uw systeembeheerder hebt ontvangen.
Vereist een beveiligde verbinding
(SSL):
Selecteer deze optie om verbinding met GFI MailArchiver te maken via een
versleutelde verbinding.
OPMERKING
Als SSL niet is ingeschakeld, wordt de verbinding niet versleuteld.
Verifiëren met:
(tekst wissen)
Informatie over de server voor uitgaande e-mail:
(gebruik de instellingen die u van uw beheerder hebt ontvangen)
5. Klik op Volgende en klik vervolgens op Voltooien.
GFI MailArchiver
2 E-mailclienttoegang configureren | 50
3 Verklarende woordenlijst
A
Active Directory
Een technologie waarmee verschillende netwerkservices worden geboden, waaronder LDAPdirectoryservices.
AD
Zie Active Directory
Archiefbeheer
Een GFI MailArchiver-technologie waarmee u de archieven die u wilt gebruiken in de wachtrij
kunt plaatsen en kunt plannen volgens verschillende perioden.
Archieven
Een verzameling e-mailbronnen, e-mailmetagegevens en zoekindexen in GFI MailArchiver.
B
Bewaarbeleid
Een systeem waarmee u kunt bepalen hoe lang bepaalde e-mails in uw archieven bewaard
moeten blijven.
C
Categorisatiebeleid
Een categorisatiesysteem in GFI MailArchiver waarmee e-mails op basis van het label kunnen
worden gecategoriseerd.
Controle databaseactiviteiten
Een systeem waarin de traceringsfuncties van Microsoft SQL Server worden gebruikt om alle
activiteiten in een archiefdatabase vast te leggen.
Controle gebruikersinteractie
Een systeem waarmee u alle activiteiten van gebruikers kunt vastleggen wanneer ze gebruikmaken van de webinterface van GFI MailArchiver.
D
Databaseschema
De structuur van een database waarmee de tabellen, de velden in deze tabellen en de relatie
tussen de velden en tabellen worden gedefinieerd.
GFI MailArchiver
3 Verklarende woordenlijst | 51
E
Exchange OLE DB-provider
Een methode waarmee u via OLE DB en Microsoft ADO toegang krijgt tot het lokale Microsoft
Exchange Server-archief.
Exchange System Manager
Een speciale MMC-console waarmee u uw Exchange-organisatie kunt beheren.
ExOLEdb
Zie Exchange OLE DB-provider
F
Firebird-database
Een open source relationeel databasesysteem.
G
Gecombineerde verificatiemethode
Een SQL Server-verificatiemethode waarmee zowel Windows- als SQL Server-verificatie wordt
ingeschakeld.
Gespreksthread
Een lijst met e-mails die samen een gesprek tussen twee of meer gebruikers vormen.
GFI MailArchiver Import Service
Een hulpprogramma van GFI MailArchiver waarmee u e-mailgegevens uit een bestand in GFI
MailArchiver kunt importeren.
GFI MailArchiver Outlook Connector
Een hulpprogramma in GFI MailArchiver waarmee u Microsoft Outlook-mappen kunt synchroniseren met de e-mailgegevens die in GFI MailArchiver zijn gearchiveerd.
GFI MailInsights
Een rapportagehulpmiddel van GFI MailArchiver dat gebruikmaakt van gearchiveerde e-mails
om informatie over e-mailgebruik en trends te leveren.
GPO
Zie Groepsbeleidsobjecten
Groepsbeheerders
Een gebruikersgroep in GFI MailArchiver waarvan de leden alle gebruikers kunnen zoeken en
weergeven die deel uitmaken van de Active Directory-groep.
Groepsbeleidsobjecten
Een centraal beheer- en configuratiesysteem van Active Directory waarmee u kunt instellen
welke taken gebruikers in een computernetwerk kunnen uitvoeren.
GFI MailArchiver
3 Verklarende woordenlijst | 52
H
Headers
De informatie die voorafgaat aan de tekst van de e-mail (hoofdtekst). Voorbeelden hiervan
zijn de afzender, de geadresseerde, het onderwerp, de verzend- en ontvangsttijd, enzovoort.
I
IMAP
Zie Internet Message Access Protocol
Internet Message Access Protocol
Een van de twee meestgebruikte internetstandaardprotocollen voor het ophalen van e-mail.
Het andere protocol is POP3.
L
Logboekopname
Een functie in Microsoft Exchange Server waarmee e-mailkopieën voor verschillende doeleinden in een centraal postvak worden opgeslagen (bijvoorbeeld voor e-mailarchivering).
M
MAIS
Zie GFI MailArchiver Import Service
MAPI
Zie Message Application Programming Interface
Message Application Programming Interface
Een berichtenarchitectuur voor Microsoft Windows die u in staat stelt e-mail te verzenden vanuit een Windows-toepassing en een document als bijlage bij de e-mail te sluiten.
Metagegevens
Gegevens die informatie levert over de e-mails die in GFI MailArchiver zijn gearchiveerd.
Microsoft SQL Server
Een relationeel databasebeheersysteem van Microsoft.
MIME
Zie Multipurpose Internet Mail Extensions
Multipurpose Internet Mail Extensions
Een standaard die een uitbreiding vormt op de e-mailindeling zodat ook ondersteuning kan
worden geboden voor tekst in een andere indeling dan ASCII, niet-tekstuele bijlagen, berichttekst met verschillende delen en headerinformatie in niet-ASCII-tekensets.
GFI MailArchiver
3 Verklarende woordenlijst | 53
O
OneClick Restore
Een gebruiksvriendelijke methode waarmee u gearchiveerde e-mails kunt terugzetten in het
postvak van de gebruiker, e-mails kunt herstellen naar de staat waarin ze verkeerden op het
moment van verwijderen en e-mails als e-mailbijlage naar gebruikers kunt verzenden.
Openbare mappen
Een algemene map die tussen Microsoft Exchange en een gebruiker wordt gedeeld en waarmee informatie kan worden gedeeld.
Ophalen postvak met mappenstructuur
Een functie in GFI MailArchiver waarmee u de mappenstructuur van het postvak in Microsoft
Exchange kunt synchroniseren met GFI MailArchiver.
Outlook Web Access
Een Microsoft Exchange Server-webmailservice. Hiermee hebt u via een webinterface toegang
tot e-mails, contactpersonen, taken enzovoort als Microsoft Office Outlook niet beschikbaar
is.
OWA
Zie Outlook Web Access
P
POP3
Zie Post Office Protocol ver.3
Post Office Protocol 3
Een protocol dat door lokale e-mailclients wordt gebruikt en waarmee e-mails via een TCP/IPverbinding uit postvakken worden opgehaald.
Postvak
Een directory of map waarin berichten van e-mails worden ontvangen, gearchiveerd en opgeslagen.
PST-bestand
Een bestand waarmee lokale kopieën van e-mails, agenda-activiteiten, contactpersonen en
andere items in Microsoft Office Outlook worden opgeslagen.
PST-exportprogramma
Een agentgebaseerd hulpprogramma dat op doelcomputers wordt geïmplementeerd en waarmee e-mails uit PST-bestanden worden opgehaald voor verwerking door GFI MailArchiver
Import Service.
GFI MailArchiver
3 Verklarende woordenlijst | 54
S
Single Instance Storage
Hiermee kunt u een kopie van een e-mail bewaren die meerdere gebruikers kunnen delen. Zo
voorkomt u dubbele gegevens en kunt u efficiënter werken omdat er minder schijfruimte
nodig is voor de opslag van e-mails.
T
Toegangsbevoegdheden
Bevoegdheden die zijn verleend aan gebruikers of groepen gebruikers voor het uitvoeren van
verschillende bewerkingen op diverse e-mails.
Z
Zoekindex
Een systeem waarmee gegevens worden verzameld, geanalyseerd en opgeslagen om snel en
nauwkeurig gegevens te kunnen ophalen.
GFI MailArchiver
3 Verklarende woordenlijst | 55
4 Index
A
Active Directory 10, 12, 21-24, 28, 30, 32-35, 37, 39
archief 4-6, 12, 17, 19
B
Bewaarbeleid 19
C
Controlerapporten 39
D
Documentatie 42
G
Gebruikersvoorkeuren 39
GFI MailInsights
rapporten genereren 18
H
headers 7, 13
I
IMAP 40-49
L
labels 24
O
OneClick Restore 8
ontvanger 9-10, 13, 20, 37
P
postvakken 4-5, 17, 41
T
Tijdzone 39
Toegangsbeheer 17
V
Verklarende woordenlijst 51
GFI MailArchiver
Index | 56
VS, CANADA EN CENTRAAL- EN ZUID-AMERIKA
4309 Emperor Blvd, Suite 400, Durham, NC 27703, USA
Telefoon: +1 (888) 243-4329
Fax: +1 (919) 379-3402
[email protected]
VK EN IERLAND
Magna House, 18-32 London Road, Staines-upon-Thames, Middlesex, TW18 4BP, UK
Telefoon: +44 (0) 870 770 5370
Fax: +44 (0) 870 770 5377
[email protected]
EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA
GFI House, Territorials Street, Mriehel BKR 3000, Malta
Telefoon: +356 2205 2000
Fax: +356 2138 2419
[email protected]
AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND
83 King William Road, Unley 5061, South Australia
Telefoon: +61 8 8273 3000
Fax: +61 8 8273 3099
[email protected]