6. ATEX

Commentaren

Transcriptie

6. ATEX
ATEX
[email protected] – 20 mei 2014
[email protected]
Avans Hogeschool
Marinus Cornet
Wet- en regelgeving
[email protected]
ATmosphères EXplosibles
ATEX 95 (ATEX 114)
product richtlijn (CE)
voorheen ATEX 100
officieel 94/9/EC
verplichting voor fabrikant
beoogt het wegnemen van
handelsbelemmeringen en
veiligheid van producten
ATEX 137
sociale richtlijn
voorheen ATEX 118
officieel 1999/92/EC
verplichting voor werkgever
beoogt gezondheidsbescherming en veiligheid van
werknemers
[email protected]
94/9/EG: CE „Nieuwe aanpak“ richtlijn
Voor producten en systemen „op de markt brengen‟
Vergelijkbaar met Machinerichtlijn, Speelgoedrichtlijn etc.
Wettelijke eis: voldoen aan de “Essentiële Gezondheids- en
Veiligheidseisen” (ESHR) van de richtlijn
Normen zijn hulpmiddelen om aan te tonen dat aan de
betreffende richtlijn wordt voldaan. (“Vermoeden van
overeenstemming met de richtlijn”)
“Official Journal” bevat de normen waarmee juridisch het
„vermoeden van overeenstemming‟ aangetoond kan worden
Normcommissies zijn private partijen die vrijwilige afspraken
maken. Overheid wijst normen aan in richtlijnen, besluiten
en andere wetgeving.
CE-markering: paspoort tot de Europese markt
EG Verklaring van Overeenstemming!
Wat was nieuw met de komst van ATEX 95 in 2003?
Introductie van:
[email protected]
 Product categorieën 1, 2 en 3
 Niet alleen gas- maar ook stofexplosieveiligheid
 Assessment niet alleen van elektrische,
maar ook van
niet-elektrische ontstekingsbronnen
[email protected]
Opvolger ATEX 95: ATEX 114
Officieel: 2014/34/EU
Gepubliceerd 29 maart 1014, van kracht vanaf 20 april 2016
Belangrijkste wijzigingen:
Meer verantwoordelijkheid voor importeurs indien fabrikant ≠ EU
Vermelding naam/adres importeur op produkt
Strengere eisen en nieuwe accreditatie aangemelde instanties
(NoBo)
• EG Verklaring van Overeenstemming -> EU Conformiteitsverklaring
• EG Typecertificaat -> EU Typecertificaat
• ATEX 95 certificaten blijven geldig -> bij update/aanpassing ->
ATEX 114



•
•
•
[email protected]
1999/92/EC: minimumvoorschriften voor lidstaten
Lidstaten kunnen aanvullende eisen stellen
Derhalve kunnen grote verschillen bestaan in wet- en
regelgeving tussen lidstaten
Explosieveiligheidsdocument, w.o. zone-indeling
Installatie voorschriften (NEN-EN-IEC 60079-14)
Zone-indeling (NEN-EN-IEC 60079-10-1 en -2, in Nederland
NPR 7910-1 en NPR 7910-2)
Inspectie en onderhoud (NEN-EN-IEC 60079-17)
Geen wettelijke certificeringsplicht
Wanneer fabrikant/installateur?
[email protected]
94/9/EG = „producent van
apparaten en beveiligingssystemen
die bedoeld zijn voor gebruik op
plaatsen waar ontploffingsgevaar
kan heersen‟
Installatie = installeren van
apparaten en beveiligingsystemen
die ieder voor zich zijn voorzien
van een CE/ATEX-markering
volgens 94/9/EG-richtlijn en
geleverd worden met een EG VvO.
[email protected]
Relatie tussen ATEX 137 en ATEX 95
ATEX 137
Zone (Gas)
0
1
2
Zone (Stof)
20
21
22
ATEX 95
Categorie
1G
2G of 1G
3G, 2G of 1G
Categorie
1D
2D of 1D
3D, 2D of 1D
[email protected]
Normen  Richtlijn
EN 60079 serie
ATEX 137
Zone
ATEX 95
Categorie
EN 60079 serie
nieuwste edities
EPL
0
1G
Ga
1
2G
Gb
2
3G
Gc
20
1D
Da
21
2D
Db
22
3D
Dc
Machinerichtlijn
[email protected]
+
=
ATEX
[email protected]
+
ATEX 95
=
+ ATEX 95 = ATEX 137
[email protected]
uit „ATEX Guidelines“
[email protected]
Beoordelingsprocedures vlgs. 94/9/EG
[email protected]
EG Verklaring van Overeenstemming
[email protected]
EG Verklaring van Overeenstemming
ATEX notification voor categorie 1 en 2
[email protected]
Voorbeeld notification Bartec
ATEX notification voor categorie 1 en 2
[email protected]
Voorbeeld notification Bartec
ATEX notification voor categorie 1 en 2
[email protected]
Voorbeeld notification Bartec
In gebruik nemen van gecertificeerd materieel
[email protected]
Let op dat u alleen compleet gecertificeerd materieel installeert !
Dus geen component (herkenbaar aan een „U‟ certificaat),
maar alleen equipment herkenbaar aan:
 CE markering èn Temperatuurklasse
 in ieder geval géén „U‟ achter het certificaat nummer
 eventueel wel met „X‟ achter het certificaat nummer
ONTHOUD:
 „U‟ certificaat = onvolledig DEEL- of COMPONENT certificaat
 „X‟ certificaat = er gelden bijzondere voorwaarden voor veilig gebruik
Equipment of Component
[email protected]
In de tijd vòòr ATEX:
Equipment
Component
Equipment of Component
[email protected]
Onder de ATEX richtlijn:
Equipment
Component
Wet- en regelgeving fabrikant 94/9/EG (=ATEX 95)
[email protected]
+
Lege kast, RITTAL,
ATEX II 2G Ex e II
PTB 03 ATEX 1011U
=
Rijgklemmen, UK 2.5N
ATEX II 2G Ex e II
KEMA 06 ATEX 0119U
U-component + U-component = ATEX 95
[email protected]
EG Typecertificaat (systeem of apparaat)
[email protected]
EG Typecertificaat (systeem of apparaat)
[email protected]
EG Typecertificaat (systeem of apparaat)
[email protected]
Beoordelingsprocedures vlgs. 94/9/EG
[email protected]
Categorie 3
Vrijwillige certificering bij Notified Body: Typecertificaat (dus geen
EG-Typecertificaat!)
Ten overvloedde: dit document vervangt dus niet de EG
Verklaring van Overeenstemming! (In analogie met categorie 1 en
2)
Maersk: categorie 3 alleen met vrijwillige typecertificering van een
NoBo.
Wettelijk: bij categorie 3 komt er geen NoBo aan te pas. Niet bij
het produkt en ook geen kwaliteitscontrole.
Moeizame acceptatie van categorie 3 apparatuur buiten de EU.
[email protected]
Categorie 3
Vrijwillige certificering bij Notified Body: Typecertificaat (dus geen
EG-Typecertificaat!)
Ten overvloedde: dit document vervangt dus niet de EG
Verklaring van Overeenstemming! (In analogie met categorie 1 en
2)
Maersk: categorie 3 alleen met vrijwillige typecertificering van een
NoBo.
Wettelijk: bij categorie 3 komt er geen NoBo aan te pas. Niet bij
het produkt en ook geen kwaliteitscontrole.
Moeizame acceptatie van categorie 3 apparatuur buiten de EU.
[email protected]
Klemmenkast voor zone 2 (categorie 3G)
Klemmenkast voor zone 2 (categorie 3G)
[email protected]
JA, mits u zich maar realiseert dat u:
Fabrikant bent volgens ATEX 95 richtlijn!
Een technisch constructiedossier moet samenstellen.
Een EG Verklaring van Overeenstemming en
gebruikershandleiding moet opstellen en meeleveren.
Het product overeenkomstig moet markeren:
Productmarkering
0344
II 2G Ex d IIB T5
[email protected]
volgens richtlijn volgens norm
0344 = NoBo QA (Dekra v/h KEMA)
KEMA 08 ATEX 0123
[email protected]
Vragen?
[email protected]

Vergelijkbare documenten