Milieubescherming en risicostoffenopslag

Commentaren

Transcriptie

Milieubescherming en risicostoffenopslag
Milieubescherming en risicostoffenopslag
106
107
Het 1 x 1 van de risicostoffenopslag
Veilige opslag van risicostoffen
Bij de risicostoffenopslag gelden diverse wettelijke
voorwaarden. De belangrijkste informatie hiervoor
hier onder samengesteld.
Stel uw waterisicoklasse vast
Let op de indeling van de
Zorgbeginsel:
Water is de belangrijkste basis van het leven en door niets
te vervangen. Dit feit geldt reeds altijd, en het risico hiervan
is een bedreiging voor onze toekomst.
Daarom is in de waterhuishoudingsrecht het
zorgbeginsel verankerd.
brandbare vloeistoffen
(zie tabellen rechts)
Let op de wettelijke bepalingen
Let op de juiste intepretatie
van uw opvangbakken
Let op de bestendigheid van uw
opvangbak-materiaal afhankelijk van het
opslagproduct
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
108
1
Waterisicoklasse
(WGK)
Volgens de waterhuishoudingswet (WHG) § 62 worden de
waterrisico stoffen in de in de administratieve voorschriften de
stoffen(VwVwS) in de volgende klassen ingedeeld:
WGK 3 sterke waterrisico stoffen, b.v. afgewerkte olie
WGK 2 waterrisico stoffen, b.v. diesel,smeerolie
WGK 1 lichte waterrisico stoffen,
b.v. RME , AdBlue®
Als aanvulling voor VwVwS verschijnt de catalogus water-risico
stoffen (KwS), waarin de afzonderlijke stoffen volgens de
waterrisico potentie ingedeeld werden. Stoffen, die daar niet
ingevoerd zijn, kunnen door de fabrikant van de stoffens
2
op eigen verantwoordelijkheid zelf ingedeeld worden, wanneer de
maatstaven v/d waterrisicoklasse vervuld worden. Dit wordt in de
regel in de veiligheidsgegevensblad aagegeven.
Bij mengsel en oplossingen zijn de componenten met de hoogste
risicostoffen maatgevend. WGK 1 kan in het algemeen door
verdunnen een stof v/d WGK 2 met 0,1 tot 0,2 potenties worden
bereikt.
Bij reducering van WGK 3 naar WGK 2 is een verdunning met
minimaal 0,2 potentie resp. op WGK 1 met minimaal 0,4potentie
vereist. Is een uitstekend risico-potentie gegeven, dan is een
reducering niet toelaatbaar.
Eindeling v/d brandbare vloeistoffen
Op 01.01.2003 is de verordening over brandbare vloeistoffen (VbF)
opgeheven.Daarvoor is de bedrijfsbeveiliging
verordnung ).
daardoor vervalt ook de indeling van de brandbare vloeistoffen in de
risico-klassen A I tot A III en B. Nu worden de brandbare
vloeistoffen zoals rechts is ingedeeld
(volgens de risicostofverordening):
Voorbeeld
WRK
hoogontvlambaar( (ontvlampunt<0 C
licht ontvlambaar (ontvlampunt < 21 °C)
ontvlambaar (ontvlampunt 21 - 55 °C)
vloeistoffen met een ontvlampunt > 55 °C
Vloeistoffen met een ontvlampunt van boven 100 °C gelden als niet
brandbaar, b.v. smeerolie
Tijdens het transport hebben de verkeersvoorschriften v/d ADR
voorrang t.o.v. de verordening over brandbare vloeisoffen.
volgens risicostof verordening
alcohol (ethanol), aceton
1
hoogontvlambaar
antivries (glycol)
1
niet brandbaar
AdBlue®
1
niet brandbaar
diesel, huisbrandolie
2
vloeistof met ontvlampunt> 55 °C
benzine
3
licht ontvlambeer
ongebruikte smeerolie
2
niet brandbaar
afgewerkte olie bekende afkomst*
3
vloeistof met ontvlampunt > 55 °C
afgewerkte olie onbekende afkomst*
3
licht ontvlambaar
koelsmeeremulsie
3
niet brandbaar
CKW (Tri, Per, etc.)
3
niet brandbaar
3
•
•
•
Belangrijke wettelijke bepalingen
•
•
•
•
4
* Belangrijke tip:
Uw werkplaats kan zich hier werk
besparen, wanneer deze beide
afkomst gescheiden en vermengen
van benzine of oplosmiddel
resten worden voorkomen.
vloeistoffen (TRbF)
risicostofverordening
europese overeeenkomst bij internationaal
transport voor risicogoederen op de weg(ADR)
Opvangvolume
Algemeen geldt: De opvangbak moet minimaal10% v/d totale
opslagvolume of de grootste opgeslagen verpakking opnemen
kunnen. Afhankelijk, welke waarde hoger ligt, wordt de opvangbak
volgens deze volume uitgevoerd. Een speciale regeling geldt in
waterwingebieden: Hier wordt vereist dat 100% v/h opvangvolume
voor de opgeslagen vloeistof is gegarandeerd.
Materiaal bestendig
De keuze van de opslagbakken- materiaal is afhankelijk van de
opgeslagen vloeistof.
In de meeste gevallen is het hoogbestendige materiaal GVK (zie blz.
110) voldoende bestendig.
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
109
Opvangbakken van GVK
GVK-opvangbakken zijn ideaal voor opslag van milieurisico stoffen.
GVK is een universeel bruikbaar materiaal
voor opslag van milieu-risico stoffen. De
duroplastische basisstructuur in combinatie
met de glasvezelversterking geven een goede
brandonderdrukking en een hoge
chemische bestendigheid. GVKopvangbakken
combineren de eigenschappen van staal en
kunststof. Op basis van absoluut corrosiebestendigheid mogen GVK- opvangbakken
direct op de bodemgeplaatst worden. De lage
constructiehoogte vereenvoudigt de
handelingen bij gebruik.
extreem gustige
prijs-capaciteit-verhouding
Alle opvangbakken van glasvezel vesterkt
kunststof (GVK met algemene constructieve
goekeuring Z-40.12-227 v/d DIBt-Berlin
voor de opslag volgens voorschriften van
sterk waterrisico stoffen.
www.cemo.de/
milieuvriendelijk
universeel bruikbaar
.b. vz. afgewerkte olie, logen,en
zuren
absoluut corrosiebestendig
lage constructie
, omdat geen bodemafstanden nodig zijn
(vgl. stalen-opvangbakken
mimnimale controleplicht,
geen extra controle van de
opvangbakbodems
(vgl. stalen-opvangbakken)
opvangbak
220/4
opvangbakken
220/2
pallet-opvangbak
150
Eigenschappen van materiaal voor opvangbakken in vergelijking (bevestigd door onafhankelijke
vakkundigen) met verschillende voorbeelden van gangbare vloeistoffen in industriebedrijven en werkplaatsen
opslagvloeistof afgew. olie
bekende afkomst
(brandbaar
ontvlampunt
materialen voor
opvangbakken
> 55 °C)
X
GVK
X
staal geverfd of gegalvaniseerd
–
PE = Polyethyleen
X toegelaten en bestendig
huisbr. olie
benzine nitro
logen
tot
diesel
(hoogontvlam
PH 8
(brandbaar
baar,licht ontontvlampunt vlambaar
> 55 °C)
X
–
X
X
X
X
–
–
X
– niet toegelaten / niet bestendig
logen
boven
PH 8
–
–
X
zuren
zuren tot
carbonzuren boven
tot 10%
20%
zoutoplossing
10%
PH 6-8
accuzuur
(m.u.v. mieren
fixeerbaden
37%
zuur)
X
X
–
–
–
–
X
X
–
bij vraaag a.u.b. bestendigheid aanvragen.
* Letten op de speciale eisen aan de opslagruimte. (brandbeveiliging, ex bescherming).
Voer een bestendigheidsbeproefing voor het te gebruiken medium uit: www.cemo.de/
umweltschutz/auffangwannen.html
=> Bestendigheidsaanvraag
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
110
Opvangbakken van GVK [PG 9]
GVK- opvangbakken
buitenmaat
cm (l x b x h)
aanduiding / type
draagveraantal
mogen kg 200 l-vat
opvangvolume l
gewicht
ca. kg
bestnr.
€ ex.
BTW**
Verzend
z..
GVK-opvangbak 65
zonder rooster
82 x 41 x 23
met gegalvaniseerd. stalen rooster 82 x 42 x 24
65
65
40
-
4
9,5
7086
7717
107-170,--
150
150
140
250
-
9
9
25
5113
5114
7963
128,-140,-190,--
140
250
-
25
7970
205,--
85 x 85 x 39
85 x 85 x 40
85 x 85 x 40
210
210
210
400
400
1
1
1
13
27
20
7867
7868
7869
160,-220,-308,--
standaardhars, zonder roostter
128 x 85 x 27
met gegalvaniseerd stalen rooster 128 x 85 x 29
compleet met GVK -rooster
128 x 85 x 29
220
220
220
800
800
1
2
2
13
33
24
6882
6875
6886
150,-215,-305,--
220
220
220
1200
1200
1
3
3
18
46
36
7085
7083
7286
225,-335,-465--
220
220
220
1300
1300
1
4
4
18
46
36
6884
6876
6943
230,-345,,-530,--
GVK-pallets-opvangbak 150 voor Euro pallets
zonder bevestiging
120 x 80 x 16,5
met bevestigingsnokken
120 x 80 x 20,8
met gegalvaniseerd stalen rooster 120 x 80 x 19,0
met bevestigingsnoken en
120 x 80 x 23,5
gegalvaniseerd stalen rooster
GVK-OPVANGBAK 220/1
standaardhars, zonder rooster
met gegalvanseerd stalen rooster
compleet met GVK -rooster
GVK- opvangbak 220/2
GVK- opvangbak 220/3
zonder rooster
188 x 85 x 19
met gegalvaniseerd stalen rooster 188 x 85 x 20
compleet met GVK-rooster
188 x 85 x 20
GVK- opvangbak 220/4
zonder rooster
128 x 128 x 18
met gegalvaniseerd stalen rooster 128 x 128 x 21
128 x 128 x 20
compleet met GVK -rooster
staffelprijs
aanduiding / type
65 zonder
stalen rooster
%
korting 3 %
best.nr.
7086
aantal
korting 5 %
stuksprijs € ex. BTW.**
3
65 met
gegavaniseerd 7717 3
stalen rooster
220/2 met gegalvaniseerd
6875
3
stalen rooster
aantal
stuksprijs € ex. BTW.**
korting 8 %
aantal
stuksprijs € ex. BTW.**
103,--
5
105--
15
98,--
164,--
5
161,--
15
136,--
208,--
5
104,--
15
197,--
verrijdbare opvangbakken van GVK
• gegalvaniseerd rooster
• gegalvaniseerd ondertel met
beschermframe
• probleemloos verplaatsen door 2
zwenk en vaste rollen (Ø Rollen 12,5 cm)
en duwbeugel
verrijdbare opvanbakken van GVK
aanduiding/type
220/1-mobiel
220/2-mobiel
buitenmaten
cm (l x b x h)
109 x 86 x 108
152 x 86 x 108
hoogte v/d
bodem
56
44
opvang
volume l
210
220
vat à 200 l
stuk
1
2
belasting
kg
400
800
gewicht
ca. kg
50
60
best.nrr.
7870
7834
€
ex. BTW**
verzend
z..blz. 231
450,-475,--
Leverbaarbereit innerhalb von 3 Arbeitstagen.
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
111
Opvangbakken van GVK[PG 9]
onderframe met poten, gegalvaniseerd
Anschraubwinkel für Palette
stervormig
verlaadrijplaten
randlijsten voor stalen roosters
lange zijde
blok van vier
afdeklijsten en afdekplaten voor
verbindingssysteem
vorbeeldplaatsing als
verbingssysteem
Toebehoren voor opvangbakken van GVK
aanduiding
buitenmaten gewicht
cm (l x b x h) ca kg
Stalen onderstel, gegalv. (max. palletvorkhoogte 96 mm)
128 x 85 x 11
alleen voor GVK opvangbak 220/2
Aanschroefhoek voor pallet (2 stuks met schroeven) alleen v. GVK pallets-opvangbakken 150 randlijsten voor stelen roosters, gegalv. (4-delig, voor opslagbeveiliging)
Oprijplaten, gegalv.. (2 stuks), breedte binnen15 cm
65
Stalen rooster, gegalv., voor GVK-opvangbakken
150
220/1
220/2
220/3
220/4
bestNr.
€
ex. BTW**
15
6889
125,--
0,5
5112
22,--
6990
6878
7641
8121
8176
6883
7084
6885
40,-140,-69,-99,-92,-110,-143,-170,--
verzend
z..blz. 231
Toebehoren voor plaatsen als verbindingssysteem [PG 9]
plaatsingssoort
korte zijde
lange zijde
blok van 4
aanduiding
afdeklijst kort
afdeklijst lang
afdekplaat
afdeklijst kort
afdeklijst lang
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
112
220/2
1
1
1
2
2
vereiste aantallen
220/3
1
-
220/4
1
1
4
best.nr.
6967
6968
6969
6967
6968
€ / stuk
ex..BTW.**
21,-22,-26,-21,-22,--
verzend
blz.. 231
Opvangbakken van PE
PE-opvangbakken met een optimale prijs-capaciteit-verhouding
.
Wanneer het nodig is om waterisicostoffen
veilig op te vangen, biedt CEMO
altijd
een
geschikte
oplossing.
milieurechtvaardig,vakrechtvaardige
en veilige opslag van risico stoffen is
een belangrijk thema voor elk bedrijf.
Risico stoffen kunnen bijtend
ontvlambaar, explosief, brandstimulerend
of giftig zijn, hebben speciale zorg nodig
bij behandeling en opslag. Voor
bescherming voor een schoon milieu
hebben wij PE-opvangbakken
programma ontwikkeld, dat door de
verschillende variatiemogelijkheden een
hoge functionaliteit en een hoge
bestendigheid tegenover aggressieve zuren
en logen biedt en U een optimale prijscapaciteit -verhouding garandeert.
PE-opvangbak met een opvangvolume van 242 l
PE-vulstation met een opvangvolume van 450 l
hoge chemische
bestendigheid
hoge functionaliteit
verschillende variaties: met
bevestigingsnokken,
voeten, zolen of rollen
de opvangbak kan direct
op de bodem of een
europallet geplaatst
worden
PE-kleine verpakking-en rekopvangbakken
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
113
Euro-PE-opvangbakken 250/2
[PG 9]
Euro-PE-opvangbak 250/2
Met algemene constructieve
goedkeuring Z-40.22-420
• geproduceerd van hoogwaardig
polyethyleen(HDPE)
• hoge chemische bestendigheid
• opvangvolume zonder rooster 250 l,
met rooster 224 l
• voor opslag van vaten tot 224 l
• hoge functionaliteit
• opvangbak kan direct op de grond of op een
europallet geplaatst worden
• Vvarianten met bevestigingsnokken (voor
europallet), voeten, zolen of rollen
Euro-PE-opvangbakken 250/2 - RG
zonder toelating
• geproduceerd van hoogwaardig
polyethyleen-regranulaat
• geschikt als opvangbak voor nietwaterrisico stoffen of daar, waar geen
toelating wordt vereist
met 4 voeten en PE-rooster
voorbeeld: passend voor europallets
met 2 glijzolen en staen rooster
met zwenkrollen
toebehoren: verpakkings-reksysteem
Het reksysteem is passend voor de euroPE-opvangbak 250/2 in de uitvoeringen
zonder voeten resp. zolen (8276 + 8277)
met voeten (8279 + 8280)en met zolen
(8282 + 8283). belasing per opslagniveau:
100 kg.
eingearbeitete Griffmulden für einfaches Heben
voorbeeld toebehoren:
euro-PE-opvangbak
met stalen rooster (8277),
verpakkings-reksysteem basiseenheid (8523)
en opzeteenheid (8627)
Beispiel Zubehör: PE-Rost
Technische en prijwijzigingen onder voorbehoud
114
Euro-PE-opvangbakken 250/2
buitenmaten
cm (l x b x h)
aanduiding /inhoud
I
belast- aantal
200 lbaarheid kg vat
euro-PE-opvangbak 250/2
zonder rooster
met gegalv. stalen rooster
120,5 x 80,5 x 33 600
120,5 x 80,5 x 33 600
met PE-rooster
120,5 x 80,5 x 34 600
euro-PE-opvangbak 250/2 met 4 voeten
zonder rooster
120,5 x 80,5 x 43 600
met gegalv. stalen rooster
120,5 x 80,5 x 43 600
120,5 x 80,5 x 44 600
met PE-rooster
euro-PE-opvangbak 250/2 met 2 zolen
zonder rooster
120,5 x 80,5 x 43 600
met gegalv. stalen rooster
120,5 x 80,5 x 43 600
120,5 x 80,5 x 44 600
met PE-rooster
euro-PE-opvangbak 250/2-mobiel met zwenk en vaste rollen*
zonder rooster,
129 x 80,5 x 104 400
met stalen onderframe
met gegalv. stalen rooster
129 x 80,5 x 104 400
met PE-rooster en stalen onderframe 129 x 80,5 x 104 400
* laadhoogte 250/2-mobiel 49 cm, Ø rollen 12,5 cm
staffelprijs/aanduiding
%
250/2 RG zonder toelating,
met gegalv. stalen rooster
250/2 RG zonder toelating,
met 2 zolen
met gegalv.stalen rooster
250/2 met alg. constructieve
goedkeuring,
met gegalv. stalen rooster
250/2 met alg. constructieve
goedkeuring, met 2 zolen, met
gegalv. stallen rooster
gewicht
ca. kg
[PG 9]
zonder toelating
250/2 RG
best.-nr. € ex. BTW.**
met alg.. constructieve
goedkeuring
best.-nr. € ex. BTW**
1
2
2
16
29
29
8424
8425
8426
125,-192,-230,--
8276
8277
8278
150,-218,-255,--
1
2
2
18
31
31
8427
8428
8429
135,-200,-240,--
8279
8280
8281
160,-225,-270,--
1
2
2
20
33
33
8430
8431
8432
140,-205,-250,--
8282
8283
8284
165,-230,-275,--
1
26
8433
328,--
8285
360,--
2
2
37
39
8434
8435
400,-440,--
8286
8287
430,-465,--
korting 3 %
korting 5 %
verzend
kortingt 8 %a
bestnr.
aantal
8425
3
191,--
5
187,--
11
181,--
8431
3
203,--
5
199,--
11
193,--
8277
3
211,--
5
207,--
11
200,--
8283
3
223,--
5
218,--
11
211,--
stuksprijs € ex. BTW.**
aantal
stuksprijs € ex. BTW.**
aantal
stuksprijs €ex.. BTW.**
Toebehoren
beschrijving
best-nr.
€ ex. BTW.**
bevestigingsnokken
voor bevestigen v/d euro-PE-opvangbak 250/2 op een europallet (4 St.
incl. montagemateriaal)
8288
19,--
stalen rooster gegalv. voor PE-opvangbak 250/2
8324
80,--
PE-rooster
voor PE-opvangbak 50/2
8325
130--
opvangbak opzetstuk
(hoogte 20,5 cm)
8358
77,--
verzend z. blz. 231
Toebehoren verpakking reksysteem voor euro-PE-opvangbak 250/2
aanduiding
Basiseenheid, best.uit 4 steunelementen, steekbaar,
1 stalen rooster (zonder opvangbak)
Opzeteenheid, best. uit 4 steunelementen,
steekbaar,1 stalen rooster zonder opvangbak)
hoogtematen v/h opslagniveau in cm v/d grond
grondBoden *
120,5 x 80,5 x 81
33 / 81
totale afmeting*
cm (l x b x h)
120,5 x 80,5 x 129
129
gewicht
ca KG
best.nr.
€
ex.BTW.**
.
19
8523
140,--
19
8627
135,--
verzend
blz..
. 231
* Angaben inkl. Euro-PE-Auffangwanne 250/2 mit Standgitterrost (8277)
vVersandbereit innerhalb von 3 Arbeitstagen.
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
115
PE-Opvangbakken [PG 9]
NEU
PE-opvangbak 240
Met algemene constructieve toelating
Z-40.22-380 (240/2 und 240/4)
• gemaakt van hoogwaardig
polyethyleen(HDPE)
• hoge
chemische bestendigheid
• met afneembare gatenplaat
• vierzijdig laadbaar palletvork (240/4)
• ztweezijdig laadbaar (palletvork)(240/1, 240/2 en
240/4e)
PE-opvangbak 230/2
• geproduceerd van hoogwaardig
polyethyleen(HDPE)
• hoge chemische bestendigeheid
• geschikt voor europallets(1200 mm x
800 mm) en kunststofpallets zelfde
grootte
• beladen pallets kunnen met de heftruc
direct op de opvangbak gezet worden
(PEgatenplaat is niet vereist)
PE-opvangbak 240/2
PE-opvangbak 230/2
• tweezijdig laadbaar
• PE-gatenplaat met controleopening
(optie als toebehoren)
PE-opvangbak 230/2
PE-opvangbak 240/4
PE-opvangbak 230/2
met PE gatenplaate als
toebehoren
PE-opvangbak 240/1
PE-Auffangwanne 240/4
PE-opvangbak 240/4e
PE-opvangbakken
aanduiding/type
240/1
240/2
240/4
240/4e
230/2
totale afmeting
cm (l x b x h)
100 x 68 x 60
130 x 75 x 44
138 x 129 x 28
245 x 66 x 27
131 x 91 x 38
C / D cm belasting
kg
250
37,5 / 81,5
500
27 / 71
40 / 84
1000
1000
19 / 60
650
A / B cm
opvangvolume l
233
236
242
235
230
aantal
200 l-vaten
1
2
4
4
2
gewicht
ca. kg
17
20
30
26,5
17
best.€
ex. BTW**
nr.
10017
190,-255,-10018
8524
395,-10019
510,-10285
175,--
PE-gatenplaat voor PE-opvangbak 230/2
totale afmeting cm (l x b x h)
121,5 x 81,5 x 4,5
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
116
blzS. 231
< 6m
6m+
Toebehoren voor PE-opvangbakken 230/2
aanduiding
verzend
gewicht ca. kg
8
best.-nr.
10286
€ ex.BTW**
82,--
verzend blz. 231
Kleine verpakking-/laboratoriumopvangbak[PG 9]
• met alegemene constructieve
goedkeuring Z-40.22-485
• kleine verpakking-/lab. opvangbakken van
polyethyleen
• 100% recycelbaar
• met/zonder gatenplaat bruikbaar
• stapelbaar voor plaatsbesparende opslag/
transport
platenoppervlak
• glijremmende
• onderhoudsvriendelijk
• passen voor europallets
PE-opvangbak 20 l
PE-opvangbak 100 l met PE-rooster
PE-opvangbak 30 l
PE-opvangbak 40 l met
PE-rooster
kleine verpakking-/laboratorium-opvangbakken
aanduiding
totale afmeting
cm (b x t x h)
PE-opvangbak 20 l
60 x 40 x 15,5
-
20
2
8716
57,--
PE-opvangbak 20 l met PE-rooster
60 x 40 x 15,5
50
20
3
8717
120,--
PE-opvangbak 30 l
80 x 40 x 15,5
-
30
3
8718
70,--
PE-opvangbak 30 l met PE-rooster
80 x 40 x 15,5
50
30
4,5
8719
136,--
PE-opvangbak 40 l
80 x 60 x 15,5
-
40
3,5
8720
75,--
PE-opvangbak 40 l met PE-rooster
80 x 60 x 15,5
100
40
6,5
8721
150,--
PE-opvangbak 60 l
100 x 60 x 17,5
-
60
4,5
8722
110,--
PE-opvangbak 60 l met PE-rooster
100 x 60 x 17,5
200
60
8,5
8723
180,--
PE-opvangbak 100 l
120 x 80 x 17,5
-
100
7,5
8724
130,--
PE-opvangbak 100 l met PE-rooster
120 x 80 x 17,5
200
100
16
8725
215,--
Staffelprijzen
%
aanduiding
PE-opvangbak 20 l met PE-rooster
PE-opvangbak 30 l met PE-rooster
PE-opvangbak 40 l met PE-rooster
PE-opvangbak 60 l met PE-rooster
PE-opvangbak 100 l met PE-rooster
best.nr.
8717
8719
8721
8723
8725
belasting
kg
opvangvolume l
korting 3 %
stuksprijs
aantal
€ ex. BTW.**
3
3
3
3
3
113,-129,-141,-170,-204,--
gewicht
ca. kg
best.nr.
korting 5 %
stukprijs
aantal
€ ex. BTW.**
5
5
5
5
5
110,-126,-138,-166,-200,--
€
ex. BTW.**
verzend
blz.
. 231
korting 8 %
stuksprijs
aantal
€ ex. BTW.**
10
10
10
10
10
110,-125,-138,-165,-197,--
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
117
PE-opvangbak 30 - mobiel / twinmobiel
werkplaatswagen
PE-opvangbakken
met algemene constructieve
goedkeuring Z-40.22-388
• onderstel gegalv. met 2 zwenk- en
vaste rollen, ø 100 mm, en duwbeugel
voor probleemloos verplaatsen
• voor transport en opslag van
waterisico stoffen zoals b.v. reinigingsmiddel, gewasbeschermingsmiddel,
gebruikte oliefilters, olievervuilde
machinedelen
• PE-opvangbakken voor reinigingsdoelen
uitneembaar
• bij werkplaatswagen bovenste opslagniveau
met rubberprofielmat (zonder
opvangbak)
PE-opvangbak
30-twinmobiel
rubberprofielmat
voor
tweede opslagniveau
zie toebehoren
PE-opvangbak 30 en werkplaatswagen
aanduiding
buitenmaten
cm (l x b x h)
112 x 63 x 104
118 x 63 x 104
118 x 63 x 104
PE-opvangbak 30-mobiel
PE-opvangbak 30-twinmobiel
werkplaatswagen
[PG 9]
opvangvolume l
30
30
-
belasting
kg
100
2 x 100
2 x 100
werkplaatswagen met twee opslagniveau's en
PE-opvangbak 30-mobiel
gewicht
ca. kg
28
50
40
best.nr.
verzend
8166
8291
8292
E
ex. .BTW.**
325,-415,-345,--
gewicht
ca. kg
4
6
1,5
best.nr.
8076
8167
8293
E
ex.o.
BTW.**
85,-56,-27,--
verzend
blz 231
Toebehoren voor PE-opvangbak 30 en werkplaatswagen
aanduiding
PE-opvangbak 30 l
rooster gegalv. voor PE-opvangbak 30 l
rubberprofielmat 95 x 55 cm voor tweede opslaniveau
s. blz 231
Verpakkings-afvulbok [PG 9]
• verlicht het aftappen v. verpakking tot 60 l
• veilige bevestiging v/d verpakking in de korf
• exact doseren door draaien
van de verpakking
• van hoogbestendig RVS en daarmee
ook voor zuren en logen geschikt
verpakkings-aftapbok voor verpakking tot30 l
verpakkings-afvulbok
verpakking tot 30 l
Verpakkings-aftapbok
verpakkings-aftapbok voor verpakking tot 60 l
aanduiding/type
buitenmaten
cm (l x b x h)
Verpakkings-aftapbok voor verpakking tot 30 l
Verpakkings-aftapbok voor verpakking tot 60 l
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
118
gewicht
ca. kg
67 x 39 x 74
max. verpakkingsmaat cm(lxbxh)
xx
h)48
31xxb29
5,4
8007
88,--
67 x 47 x 82
42 x 37 x 65
7,5
10100
130,--
best.nr.
E
ex. BTW.
verzend
blz.
. 231
Kleine verpakking en opslagrekopvangbakken van PE
[PG 9]
(polyethyleen)
Met alegemene constructieve
goedkeurings-Nr. Z-40.22-388
Passend voor milieukast 13/20...
PE-opvangbak 40 l
PE-opvangbak met
rooster
... vatenrek 360, 540 en risicostoffen rek.
Opvangbakken van PE (polyethyleen)
aanduiding/type
PE-opvangbak 30
PE-opvangbak 40
zonder rooster
compleet met stalen rooster
zonder rooster
compleet met stalen rooster
buitenmaten
cm (l x b x h)
98 x 60 x 8,5
98 x 60 x 8,5
130 x 62 x 8
130 x 62 x 8
opvang
volume l
30
30
40
40
belasting
kg
50
50
aanduiding
gewicht
ca. kg
4
10
5
13
bestnr.
8076
8077
7871
7872
best.-nr.
8167
8168
stalen rooster gegalv. voor PE-opvangbakken 30
stalen rooster gegalv. voor PE-opvangbakken 40 l
Opvouwopvangbakken 30 l
€
ex..BTW.**
85,-120,-100,-165,--
€ ex. BTW.**
56,--
verzend
blz.s.
. 231
verzend blz. 231
80,--
[PG 9]
Deze opvouwbare opvangbakken van PVC
met geintegreerde versterkingplaten kan door
de uiterste vlakke constructie in elk voertuig
meegenomen worden. Deze is ideaal geschikt
voor menemen van risicostoffentransport,
maar ook op bouw-, landbouw- en bosbouwmachines. Daarmee spaart U onnodige
kosten, veroorzaakt door weglopende
chemicaliën of olie.
• vlakke constructie, weinig plaats nodig
in ingeklapte toestand (slechts 2,5 cm hoog)
• snel uitklappen door klitsluiting
• absoluut vloeistofdicht
• bestendig tegen veel chemicaliën en olie
Optiel:
Door inleggen met Cemsorb-Vliesen (zie blz. 169),
wordt de opgevangen vloeistof gebonden, er staat
geen vloeistof in de opvangbak, verdere vervuilingen
zijn nauwelijks moge;lijk en de vloeistof kan met het
bindvlies probleemloos verwijderd worden.
Opvouwopvangbak 30 l
aanduiding
Opvouwopvangbak
Staffelprijs
%
aanduiding
opvouwopvangbak
30 l
opvang
volume l
30
buitenmaten
cm (l x b x h)
60 x 40 x 25
korting 3 %
best.nr.
aantal
10183
3
Technische wijziigingen en prijzen onder voorbehoud
afmeting ingeklapt
cm (l x b x h)
60 x 40 x 2,5
stuksprijs € ex. BTW.**
72,--
gewicht
ca. kg
1,2
bestnr.
10183
€
ex. BTW
75,--
korting 5 %
aantal
5
stuksprijs € ex. BTW.**
71,--
verzend
blz.
. 231
korting 8 %
aantal
10
stuksprijs € ex. BTW.**
69,--
119
Vouwopvangbakken [PG 9]
Van een flexibele PVC-bord wordt met
weinig handgrepen een bestendige
opvangbak, of als noodopvangbak of als
transport- en commissiebak em mens en
mileu voor waterisico vloeistoffen te
beschermen.
opvangbakken
• multifunctionele
• flexibele opvangbak, past ideaal
bij de ruimte aan
• geintegreerde vulniveauaanduider
• plaatsbesparen wanneer opgevouwen
• seconden snel bruikbaar
• vloeistofdicht
• bestendig tegen olie, Chemikalien,
technische vloeistoffen
• materiaal: PES, oppervlakkig beide zijden
PVC laag, blauw (vouwopvangbak 8/12)
en rood (vouwopvangbak 7/7, 10/10)
opvouwopvangbak 8/12
transporttas voor opvouwopvangbak
multifunctionele-vouwopvangbak
met palletvork transportteerbaar
Vouwopvangbak en multifunctionele-vouwopvangbakken
buitenmaten uit- buitenmaten opvang- pakket maat opvanggevouwd cm (l x b) bak cm (l x b x h)
cm (l x b x h) volume l
opvouwopvangbak 8/12
130 x 170
84 x 124 x 22,5
45 x 70 x 12
210
70 x 70 x 17,5
25 x 53 x 12
75
multifunctionele-vouwopvangbak 7/7 105 x 105
multifunctionele-vouwopvangbak10/10 140 x 140
100 x 100 x 20
35 x 70 x 12
175
aanduiding
gewicht
ca. kg
5,5
3
6
best.nr.
10179
10180
10181
€
ex. btw.**
269,-298,-355,--
verzend
best.nr..
10182
€
ex..BTW.**
42,--
Verzend
blz. 231
Toebehoren voor vouwopvangbakken
aanduiding
transporttas voor vouwopvangbak 8/12, 7/7, 10/10
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
120
blz.. 231
riooladekking flxibel [PG 9]
De rioolafdekkingen voorkomen, dat
weglopende vloeistoffen door rooster of
riooldeksel komen en beschrmen daarmee het
rioolsysteem voor verontreiniging. De
rioolafdekking is alleen voor weglopen te
gebruikenen en daarna wordt de lekkage reeds
gestopt.
• flexibele, afdichtende mat van
polyurethaan
• kleur: geel
elektrisch geleidbaar
• niet
• bestendig tegen olie, en de meeste op
waterbasis industriechemicaliën
• onderzijde klevend
bijna elke ondergrond direct
• op
te gebruiken
• herbruikbaar (met water en
zeep gemakkelijk te reinigen)
• uiterst renderend
Rioolafdekking flexibel
aanduiding
buitenmaten
cm (l x b)
rioolafdekking, flexibel 70 x 70 cm
rioolafdekking, flexibel 91 x 91 cm
70 x 70
91 x 91
Afvulstation van PE
hoogte8 mm
best.-nr
€ ex. BTW.**
10050
145,-10052
220,--
hoogte 13 mm
best.-nr
€ ex. BTW**
200,-10051
10053
350,--
verzend
blz. 231
[PG9 ]
PE-vulstation 450 l
• met algemene constructieve
goedkeuring Z-40.22-380
• hgeproducerd van hoogwaardig
pplyethyleen (PE)
• hoge chemische bestendigheid
• Aopvangvolume 450 l
• te gebruiken als opslag- en afvulstation
voor 2 vaten á 200 l (met extra
vatenpallet voor 4 vaten á 200 l
• voor palletvork
PE-afvulstation 450 l
PE-afvulstation met PE-vatenpallet boven
als toebehoren
PE-afvulstation 450 l
aanduiding
PE-afvulstation 450
totale afmeting
cm (l x b x h)
135 x 138 x 64
opvangvolume
l
450
aantal
200 l-vaten
2
gewicht
ca. kg
46
bestnr.
8674
€
ex. BTW
355,--
verzend
aantal
200 l-vaten
2
gewicht
ca. kg
15
best.nr.
8675
€
ex.**BTW
160,--
Vverzend
blz .231
Toebehoren voorPE-afvulstation 450 l
aanduiding
PE-vatenpallet
totale afmeting
cm (l x b x h)
94 x 138 x 39
blz. 231
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
121
Opvangbakken van staal [PG 9]
Opvangbakken van staal, bieden veiligheid bij
de opslag van waterrisico en brandbare stoffen
(bisher AI*, AII, AIII en B).
Alle SW-opvangbakken zijn met
hegalvaniseerdd, uitneembare roosters
uitgevoerd. Verschillende varianten bieden
voor elk gebruik de juiste oplossing.
Met constructiebeproeving
Opvangbakken met 100 mm bodemvrijheid,
aan alle zijden oplaadbaar.
op
de
bijzonder eisen
* Letten
aan de opslagruimten. (brandbeveiliging, Exbeveiliging).
Typ SW8 geverfd
Verrijdbare opvangbakken van staal
• met gegalvaniseerde, uitneembare
roosters.
• door 2 zwenk- en vaste rollen (Ø rollen
12,5 cm) en duwbeugel voor
prbleemloos verppatsen
• opvangvolume 205 l
• laadhoogte SW1-mobiel 49 cm,
laadhoogte SW2-mobiel 42 cm
aanduiding/type
Typ
Typ
Typ
Typ
Typ
Typ
SO1
SO2
SO3
SO4
SO4e
SO8
buitenmaten
cm (l x b x h)
capaciteit
aantal
vat 200 l
opvangvolume
l
80 x 80 x 44
120 x 80 x 35
180 x 80 x 28
120 x 120 x 26,5
239 x 80 x 23
239 x 120 x 20
205
205
205
205
205
205
1 vat
à 200 l
en kleineverpakking
Typ SW2 geverfd
Typ SO2 geverfd
SW2-mobiel geverfd
Opvangbakken zonder rooster
belasting
kg
gewicht
ca. kg
300
450
750
900
900
1800
46
50
61
56
71
92
geverfde uitvoering
gegalvaniseerde uitvoer..
best.E
ex BTW**
Nr.
8529
205,-7582
200-340,10138
7681
215-265,-7683
7685
320--
best.nr.
8530
7680
10139
7682
7684
7686
verzend
blz . 231
E
ex.BTW .**
250,-250,-410,-270,-325,-430--
Opvangbakken met rooster
aanduiding/type
Typ
Typ
Typ
Typ
Typ
Typ
SW1
SW2
SW3
SW4
SW4e
SW8
buitenmaten
cm (l x b x h)
80 x 81 x 46
120 x 81 x 36
180 x 80,5 x 29
120 x 121 x 28,5
239 x 81 x 25
239 x 121 x 21
Staffelprijs
%
aanduiding/ type
type SW2, opvangbak met rooster
opvangvolume
l
205
205
205
205
205
205
capaciteit /aantal belastting
vat 200 l direct op
rooster
kg
1
2
3
4
4
8
Fass à 200 l
Fässer à 200
Fässer à 200
Fässer à 200
Fässer à 200
Fässer à 200
300
450
750
900
900
1800
l
l
l
l
l
gewicht
ca. kg
56
64
90
94
100
166
korting 3 %
best.nr.
aantal
7583
3
stuksprijs E ex. BTW.**
232,--
geverfde uitvoering
bestnr.
8531
7583
10140
7688
7690
7692
gegalv. uitvoering
best.nr.
8532
7687
10141
7689
7691
7693
E
ex.BTW.**
250-240,-450,-320,-380,-555,--
korting 5 %
aantal
5
verzend
blz.. 231
E
ex.BTW.**
290,-305,-525,-370,-445,-640-korting 8 %
stuksprijs E ex. BTW.**
228,--
aantal
stuksprijs E ex. BTW.**
10
220--
Verrijdbare opvangbakken van staal
aanduiding /type
geverfd
gegalvaniseerd
SW2-mobiel geverfd
gegalvaniseerd
Klembanden voor veilig transport
SW1-mobiel
buitenmaten
cm (l x b x h)
98 x 81 x 104
98 x 81 x 104
138 x 81 x 104
138 x 81 x 104
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
122
vat
à 200l St.
1
1
2
2
belasting
kg
300
300
450
450
gewicht
ca. kg
82,5
82,5
98,5
98,5
best.nr.
7397
7398
7399
7400
7420
E
ex. BTW.
595,-635,-690,-755,-46,--
verzend
blz.. 231
Toebehoren voor GVK- en stalen-opvangbakken
Vatenbokken zijn combineerbaar met:
• GVK-opvangbakken (blz 111)
• PE-opvangbakken (blz. 115 en 116)
• opvangbakken van staal (blz 122)
• fverrijdbare opvangbakken
(blz 111, 115 und 122)
• oppervlaktebeschermings-bodemelementen
(blz. 128)
• vatenrek type 120, om een verder
opslagniveau te krijgen (blz 131)
• schadelijkestoffen-verzamelstation
(blz. 162 en163)
• risicostoffen-stations
(blz. 162 en 163)
• vatendepot van PE (blz. 161)
vatenbok type FB1
vatenbok type FB3
PE-vatenbok, universeel,
voor 60l- en 200l-vaten
vatenbok type FB2
vatenbok stapelbaar
(voorbeeld met 3 vaten)
PE-vatenpallet,
voor 200l-vaten
opvangbakken behoren
niet tot leveringsomvang.
Vatenbokken en vatenpallets voor GVK en stalen-opvangbakken aaang /
aanduiding /type
[PG 9]
buitenmaten cm (l x b x h)
capaciteit
gewicht ca. kg
best.-nr.
€ex. BTW.**
vatenbok
FB1
60 x 60 x 35
1 x 60 l
oder
1 x 200 l
15
7586
85,--
vatenbok
FB2
113 x 60 x 35
2 x 60 l
oder
2 x 200 l
21
7587
105,--
vatenbok
FB3
120 x 60 x 40
3 x 60 l
17
7835
120,--
vatenbok
stapelbaar
63 x 45 x 53
1 x 60 l
10
7741
150,--
PE-vatenbok
62,5 x 50 x 40
1 x 60 l
oder
1 x 200 l
6
7988
120,--
PE-vatenpallet
94 x 138 x 39
2 x 200 l
15
8675
160,--
verzend blz. 231
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoudu
123
IBC-opvangbakken van GVK
[PG 9]
Inhoud 1.000 l.
Opvangbak voor tankcontainer (IBC)
vanglasvezel versterkt kunststof, GVK, met
gegalvaniseerd stalenrooster.
De praktische opslag- en afvulstation voor
waterisico en brandbare vloeistoffen met een
ontvlammingspunt
> 55 °C (tot nu toe A III).
• universeel te gebruiken
z. afgewerkte olie, logen en zuren
. voor
•zuc
corrosiebestendig
extreem gunstige
prijs-capaciteitverhouding
met algemene constructieve goedkeuring
goedkeurings-nr.: Z-40.12-315
Export-uitvoering zonder toelating.
inhoud 1.100 l.
zonder montage
universeel bruikbaar
b.v. afgewerkte olie, logen
en zuren
absoluut corrosiebestendig
toebehoren:
aanrijbeveiliging, kanhouder en
palletframe
IBC-opvangbak van GVK
aanduiding
opvangvolume l
1000
162 x 119 x 91
1100
cont. à 1000 l
stuk
1
belasting
kg
1600
gewicht
ca.
kg
93
best.nr..
7588
ex. BTW**
860,--
83
8665
799,--
gewicht
ca. kg
best.nr.
ex. o.
BTW.**
aanrijdbeveiliging
6
7589
78,--
kannenhouder, plaatsingsoppervlak 75 x 28 cm (bxt)
b.v.b.v. opvangbak voor druppelverlies
4
7590
180,--
palletframe (bodemvrijheid 90 mm)
25
7591
215,--
met gegalvaniseerd rooster
met gegalvaniseerd rooster,
export - uitvoering
buitenmaten
cm (l x b x h)
162 x 119 x 91
1
1600
€
verzend
blz.
. 231
Toebehoren voor IBC-opvangbak van GVK
aanduiding
Technische en prijs wijziginen onder voorbehoud
124
€
verzend
blz.
. 231
IBC-opvangbakken van PE [PG 9]
Algemene constructieve goedkeuring
Z-40.22-451
• van hoogwaardig polyethyleen
• hoge
chemische bestendigheid
• inhoud 1.100 l
• met
palletvork
verladenr (niet voor transportgevulde
toestand)
van hoogwaardig
polyethyleen
hoge chemische
bestendigheid
IBC-opvangbak 1100/1-PE met
PE-gatenplaten
met palletvork
verlaadbaar
IBC-opvangbak 1100/1-PE met
afvulvoorzet (als toebehoren)
IBC-opvangbak 1100/2-PE met
PE-gatenplaat
IBC-opvangbak van PE
aanduiding/ type
IBC-opvangbak 1100/1-PE
IBC-opvangbak 1100/1-PE met
PE-gatenplaten
IBC-opvangbak 1100/2-PE met
PE-gatenplaten
buitenmaten
cm (l x b x h)
145 x 145 x 100
opvangvolume l
1100
cont. à 1.000 l
stuk
1
belasting
kg
2000
gewicht
ca. kg
75
best.nr.
8581
ex.BTW.**
755,-840,--
145 x 145 x 100
1100
1
2000
105
8582
245 x 145 x 58
1100
2
4000
120
8583
€
1495,--
blz. . 231
< 3m
< 6m
6m+
Toebehoren voor IBC-opvangbak van PE
aanduiding
verzend
buitenmaten
cm (l x b x h)
opvangvolume l
tot overloop
gewicht
ca. kg
best.nr.
afvulvoorzet
voor IBC-opvangbak 1100/1-PE
59 x 64 x 107
100
10
8584
93,--
afvulvoorzet
voor IBC-opvangbak 1100/2-PE
59 x 64 x 67
100
6
8585
72,--
€
ex. BTW
verzend
blz. . 231
s.
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
125
IBC-opvangbakken van staal
[PG 9]
• ztoegelaten voor opslag van water-risico
en brandbare stoffen
• uitgevoerd voor opslag van
grote verpakking zoals KTC / IBC,
ASF- en ASP-tanks tot 1000 Liter
• met gegalvaniseerd, uitneembaar
rooster
• 100 mm bodemvrijheid voor veilig
transport
• geverfd (RAL 5002, ultramarineblauw)
of gegalvaniseerd
• met constructiegoedkeuring
IBC-opvangbak GGS-e met een afvulbok GGS-AB en kannendrager
IBC-Aopvangbak GGS gegalvaniseerd
IBC-opvangbak GGS
IBC-opvangbak van staal
aanduiding
IBC-opvangbak van
staal
IBC-opvangbak van
staal
GGS geverfd
GGS gegalv.
GGS-e geverfd
GGS-e gegalv.
opvangbuitenmaten
cm (l x b x h) volume l
135 x 130 x 76
1000
135 x 130 x 76
1000
270 x 130 x 45
1000
270 x 130 x 45
1000
cont. à 1000 l
stuk.
1
1
2
2
belasting
kg
2000
2000
4000
4000
gewicht
ca. kg
180
180
260
260
best.nr.
7392
7393
7394
7395
€
ex. BTW
695,-835,-980,-1.185,--
verzend
blz.. 231
< 3m
<
<3
6m
m
<
6m
6m
+
Toebehoren IBC-opvangbak van staal
aanduiding
buitenmaten
cm (l x b x h)
afvulbok
gegalvaniseerd
(zonder rooster)
kannendrager
voor IBC-opvangbak GGS en GGS-e
opvangvolume l
cont. à 1000 l
stuk
belasting
kg
gewicht
ca. kg
best.nr.
€
ex. BTW.**
280,--
135 x 130 x 40
-
1
2000
20
7396
35 x 30 x 19
-
-
-
4
8740
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
126
6m+
101,--
verzend
blz. 231
PE-opppervlakte-beschermsysteem
• met algemene constructieve
•
goedkeuring Z-40.22-443
• bruikbaar als opslag-/afvultation
• elementen kunnen voor opppervlakteafdekkende
opslag gecombineerd worden
•
op
[PG 9]
verbindingselementen (toebehoren) maken
mogelijk van het bekleden van gewenste
grote oppervlaktes,die zich als opslag- en
omvulstation geschikt zijn
robuuste, uitneembare PE-gatenplaten
• stabiele PE-oprijgoten met geintegreerde
houderbouten voor vast maken aande
gatenplaten, geringe stijging voor
eenvoudige beladen v/d bodemelementen
• gatenpaat en oprijgoot glijveilig
FS 150 / 16 / 16-PE
met oprijgoot
FS 150 / 16 / 16-PE
met oprijgoot
FS 150 / 16 / 8-PE
met oprijgoot
verbindingsstrippen en kruisverbinder als toebehoren
PE-oppervlakte-beschermsysteem
totale afmeting
cm (l x b x h)
aanduiding / type
PE-oppervl.-beschermsysteem
oprijgoot
opvang
volume l
belasting
kg
gewicht
ca. kg
best.nr.
€
ex. BTW.
FS 150 / 16 / 8-PE
160 x 80 x 15
120
500
24
8525
395,--
FS 150 / 16 / 16-PE
160 x 160 x 15
240
1000
45
8526
525,--
AR 150 / 8-PE
129 x 81 x 15
-
300
15
8527
195,--
diameter
Ø cm
bestnr.
Verzend
blz.. 231
s.
Toebehoren
aanduiding
totele afmeting
cm (l x b x h)
€
ex..**
BTW
verbindingsstrip lang
150 x 4 x 4
-
8676
26,--
verbindingsstrip kort
70 x 4 x 4
-
8677
16,--
9,5 x 6,7 x 1
8
8678
29,--
kruisverbinder
verzend
blz . 231
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
127
Oppervlakte-beschermsysteem van staal
Oppervlakte-beschermsysteem van staal biedt
veiligheid bij omgaan met waterrisico- en
brandbare stoffen (tot nu toe AI, AII, AIII und B).
Modulair op elkaar afgestemde afzonderlijkeelementen maken het mogelijk om de bekleding op
wens grotere oppervlaktes, die als opslag- en
omvulstation geschikt zijn.
[PG 9]
• modulair op elkaar afgestemde
afzonderlijke elementen
• met gegalvaniseerde, uitneembare
roosters
• geverfd (RAL 5002,
ultramarineblauw)
of gegalvaniseerd
• toegelaten voor opslag van waterrisico en
brandbare stoffen
• met constructieve beproeving
kruisverbider
type KV
verbindingsprofiel
type VP
T-verbinder
type TV
oppervlaktebeschermelement type FS
opvoergoot
type AR
opvoergoot
type AR
oprijhoek
type AE
Systeemelementen
aanduiding/type
oppervlakteFS 55/13/13 geverfd
beschermsysteem FS 55/13/18 geverfd
FS 55/18/18 geverfd
FS 108/13/13 geverfd
FS 108/13/18 geverfd
FS 108/18/18 geverfd
opvoergoten
AR13 gegalvaniseerd
AR18 gegalvaniseerd
AE gegalvaniseerd
AR13 gegalvaniseerd
AR18 gegalvaniseerd
AE gegalvaniseerd
Abuitenmaat
cm (l x b)
131 x 131
131 x 181
181 x 181
131 x 131
131 x 181
181 x 181
126 x 72
176 x 72
72 x 72
126 x 72
176 x 72
72 x 72
hoogte opvangvolume l
cm
5,5
49
5,5
69
5,5
96
11
105
11
146
11
202
5,5
5,5
5,5
11
11
11
belasting
kg/m²
5000
5000
5000
5000
5000
5000
wielbelas gewicht
kg
ca. kg
450
106
450
136
450
201
450
112
450
153
450
209
30
42
21
34
46
23
best.nr.
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7410
7411
7412
7414
€
ex.BTW.**
best.nr.
7415
7416
7418
7419
€
ex. BTW.**
verzend
blz.. 231
450,-645,-905,-610,-735,-1.080,-366,-520,-355,-390,-520,-385,--
Verbindingselementen
aanduiding /
type
VP13
VP18
KV
TV
gegalvaniseerd
gegalvaniseerd
gegalvaniseerd
gegalvaniseerd
Levering ca. 3-4 weken.
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
128
buitematen
mm (b x l)
38 x 1280
38 x 1780
200 x 200
200 x 100
gewicht
ca. kg
2
3
1
1
29,-38,-40,-24,--
verzend
blzz s.
231
Vatenrek
Voor de volgens voorschriften en
plaatsbesparende opslag van vaten en andere
verpakkingen. Alle vatenrekken zijn compleet
gegalvaniseerd en hebben absoluut
corrosiebestendige GVK-opvangbakken voor
lang en veilig gebruik. Op basis van absoluut
corrosiebestendigheid mogen GVK opvangbakken
direct op de grond geplaatst worden. De lage
constructiehoogte vereenvoudigt de handeling
bij gebruik. De verschillende rekvarianten
maken het mogelijk, om ook voor de meest
verserchillende verpakkingen en vaten, het
afvullen via de voorstaande opvangbak.
Daarmee is een optimale aanpassing aan de
betreffende
gebruikelijke omstandigheden gegarandeerd.
De levering is plaatsbesparend in
afzonderlijke delen, die licht en snel
monteerbaar zijn.
Opvangbakken
met
algemene
constructieve goedkeuring,
Z-40.12-227 v/d DIBt-Berlin.
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
129
Vatenrek
Voorbeeld:Beispiel:
Vatenrek type 360
met twee roosterniveau's en zes variabele
opsteekbare afzonderlijke vatenopslag in twee
opslagniveau's.
Toebehoren:
kannendrager, stalen rooster als derde opopslag niveau
snelle en eenvoudige montage
universeel bruikbaar
b.v. afgewerkte olie, logen en zuren
absoluut corrosiebestendig
derde opslagniveau
minimale controleplicht,
geen extra controle v/d
opvangbakbodems
(vgl. stalen opvangbakken)
Toebehoren
Opvangbak opslag voor veilige plaats op
ongelijke grond en voot laden met
pallarvork v/h vatenrek
kogelkraan voor snel en eenvoudig aftappen
bewegen v/d vateno
PE-opvangbak 40 l als toebehoren
draaibare opslag met rollen voor eenvoudig
ptimaal laten leeg lopen v/d vaten
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
130
kannendrager voor gemakkelijk
vullen in kleine verpakkingen
Vatenopslag „hoog“ voor
Vatenrek type 120
[PG 9]
• twee opslagniveau's voor
twee 60 l-vaten
60
• vatenopslag
of
twee opslagniveau's
• voor kleine
verpakking
60
of
60
• een opslagniveau voor
één 60 l-vat en een één
opslagniveau voor
kleine verpakking
• GVK opvangbak met 65 l
opvangvolume
gebruiksvoorbeeld:
met stalen rooster voor
GVK opvangbak als
derde opslagniveau
(zie blz. 123)
variant 3 vatenrek
type 120
gebruiksvoorbeeld:
mett vatenbok stapelbaar
als verder opslagniveau
voor een 60 l vat
(zie blz. 123)
Vatenrek type 120 voor kleine verpakking en 60 l-vaten
aanduiding
type
totale afmeting
cm (l x b x h)
hoogte maten
v/d opslagniveau's
in cm v/d grond
gewicht
ca. kg
best.nr.
€
ex.BTW.**
variant 1
metvatenopslag voor 2 x 60 l vaten
45 x 82 x 131
63 / 115
18
7081
295,--
variant 2
met roosteropslag voor kleine verpakking
45 x 82 x 131
60 / 112
21
7639
330,--
variant 3
met vat- en roosteropslag voor 1 x
60 l vat en kleine verpakking
45 x 82 x 131
60 / 112
19
7640
325,--
120 met GVK-opvangbak 65 l (7086)
verzend
blz 231.
toebehoren zie blz. 135.
rsandbereit innerhalb von 3 Arbeitstagen.
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
131
Vatenrek type 360 en type540
60
60
60
60
60
60
60
[PG 9]
60
60
60
vatenrek type 360
met GVK-opvangbak
vatenrek type 540
met GVK- opvangbak
vatenrek tpye540
met stalen-opvangbak
gebruiksvoorbeeld: met kannendrager en
stalen rooster als derde opslagniveau
(toebehoren zie blz. 135)
gebruiksvoorbeeld: met kannebdrager en
stalen rooster als vierde opslagniveau
(toebehoren zie blz.135)
Vatenrek type 360 voor kleine verpakking en tot 6 x 60 l-vaten
aanduiding
vatenrek type 360 met GVK opvangbak150 l (5113) met
vatenopslag voor 6 x 60 l vaten en kleine verpakking
vatenrek type 360 met stalen-opvangbak SW 2 (7583) met
vatenopslag voor 6 x 60 l vaten en kleine verpakking
W
NIEU
totale afmeting
cm (l x b x h)
hoogte maten
v/d opslagniveau's
in cm v/d grond
gewicht
ca. kg
132 x 80 x 130
69 / 117
60
7642
455,--
132 x 80 x 130
36 / 69 / 117
115
10253
525,--
bestnr.
€
ex..BTW.**
verzend
blz s.
231
Vatenrek type 540 voor kleine verpakking tot12 x 60 l-vaten
aanduiding
vatenrek type 540 met GVK opvangbak 150 l (5113) met
vatenopslag voor 6 x 60 l vaten en kleine verpakking
uitbreidingseenheid voor type 540 met GVK-opvangbak
150 l (5113)
met vatenopslag voor 6 x 60 l vaten en kleine verpakking
vatenrek type 540 met stalen opvangbak SW 2 (7583) met
vatenopslag voor 6 x 60 l vaten en kleine verpakking
uitbreidingseenheid voor voor type 540 met stalen opvangbak SW 2 (7583)
met vatenopslag voor 6 x 60 l vaten en kleine verpakking
totale afmeting
cm (l x b x h)
hoogte maten
v/d opslagniveau's
in cm v/d grond
gewicht
ca. kg
best.nr.
€
ex. BTW.**
132 x 80 x 200
69 / 117 / 165
82
7734
555,--
132 x 80 x 200
69 / 117 / 165
72
7855
460,--
132 x 80 x 200 36 / 69 / 117 / 165
137
10254
635,--
132 x 80 x 200 36 / 69 / 117 / 165
127
10255
550,--
verzend
blz 231
s.
Toebehoren zie blz. 135.
combinatie van
vtenrek type 540
en
uitbreidingseenheid
yype 540
combinatie van
vatenrek type 540 en
risicostoffenrek
13/20 (zie blz. 136)
Vrsandbereit innerhalb von 3 Arbeitstagen.
Technische en prijwijzigingen onder voorbehoud
132
Vatenrek type 400
[PG 9]
60
• twee opslagniveau's
voor tot vier 60 l-vaten of
twee 200 l-vaten
60
kannendrager
als toebehoren
(zie blz.135)
of
• één opslagniveau voor
kleine verpakking
en een opslaniveau voor
tweei 60 l-vaten of een
200 l-vat
200
• vatenopslag
• GVK-opvangbak met 220 l
opvangvolume
variant 2 vatenrek
type 400
Vatenrek type 400 voorkleine verpakking en vaten tot4 x 60 l
aanduiding
type
400 met GVK-opvangbak 220 l (6882)
variant 1
met vatenopslag
voor 2 x 60 l vaten
of
1 x 200 l vaten
totale afhoogtematen v/d
afmeting cm opslagniveau's in
(l x b x h)
cm v/d grond
gewicht
ca. kg
best.nr.
€
ex. BTW.**
99 x 128 x 84
62
41
7663
410,--
99 x 128 x 162
62 / 140
70
7664
645,--
variant 3
met vatenopslag
voor 2 x 60 l vaten
of 1 x 200 l vat en 99 x 128 x 162
roosteropslag
voor kleine
verpakking
62 / 139
82
7665
625,--
variant 2
met vatenopslag
voor x 60 l vaten
of 2 x 200 l vaten
of voor 2 x 60 l
vaten en1 x 200 l
vat
verzend
blz . 231
Toebehoren zie blz. 135.
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
133
Vatenrek type 800
• twee opslagniveau's voor
tot zes 60 l-vaten of vier
200 l-vaten
[PG 9]
60
60
60
• vatenopslag
of
eenopslagniveau voor
• voor kleine
verpakkingen und eine
opslniveau's voor vaten
200
of
200
kannendrager
als toebehoren
(zie blz. 135)
• één opslaniveau
voor vaten
• GVK opvangbak met 220 l
opvangvolume
variant 3 vatenrek
type 800
Vatenrek type 800 voor kleine verpakking en vaten tot 4 x 200 l
aanduiding
type 800 met
totale afmeting
cm
(l x b x h)
hoogtematen v/d
opslagniveau's
in v/d grond
gewicht
ca. kg
nr.
variant 1
met vatenopslag voor
2 x 200 l vaten
141 x 128 x 84
62
51
7670
480,--
variant 2
met vatenopslag voor
4 x 200 l vaten
141 x 128 x 162
62 / 140
84
7671
780,--
variant 3
met vatenopslag
voor 2 x 200 l
en 3 x 60 l vaten
141 x 128 x 162
62 / 140
87
7672
780,--
variant 4
met vatenopslag voor
2 x 200 l vaten en
roosteropslag voor
kleine verpakking
141 x 128 x 162
62 / 139
116
7673
730,--
141 x 128 x 84
62
54
7674
505,--
141 x 128 x 162
62 / 140
90
7675
770,--
GVK- opvangbak 220 l (6884)
variant 6
met vatenopslag
voor 6 x 60 l vaten
Toebehoren zie blz. 135.
134
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoudu
€
excl BTW.
verzend
z.blz.
. 231
Toebehoren vatenrek
[PG 9]
Toebehoren vatenrek type 120 tot type 800
voor
type
aanduiding
totale afmeting cm
(b x t x h)
hoogtematen v/d
opslagniveau's in
cm v/d grond
gewicht
ca. kg
best.nr.
€
ex.BTW.
BTW.**
400 opvangbakkenopslag (paar), opvangbakken m.palletvork verladen
15
7
7668
55,--
800 Opvangbakkenopslag (Paar), opvangbakken m. palletvork verladen
15
10
7679
57,--
400
opslagniveau
voor 1 x 200 l oder 2 x 60 l vaten
99 x 66 x 84
62
28
8326
325,--
800
opslagniveau
voor 2 x 200 l vaten
141 x 66 x 84
62
33
8328
325,--
800
opslagniveau
voor 3 x 60 l vaten
141 x 66 x 84
62
36
8329
335--
stalen rooster
120 v. GVK-opvangbakken
als derde oplagniveau
stalen rooster ls derde
360
(bij ype 360) resp. vierde
540
opslagniveau (bij type540)
opvangbodems 20 l als
360
derde (bij type 360) rsp.
540
4. vierde oplslagniveau (bij type540)
42 x 80 x 3
24
6
7641
69,--
130 x 62 x 3
21
18
6817
77,--
130 x 62 x 5
21
19
7799
108,--
PE-opvangbak 40 l als inzetop360
vangbak, zuren-/logen-bestendig
540
(zie ook blz. 119)
130 x 62 x 8
22
5
7871
vatenbok stapelbaar, om een
verder opslagniveau voor een
60 l vat te krijgen (zie ook blz.
123)
63 x 45 x 53
167
10
7741
150,--
400 roosterniveau voor kleine verpakking
99 x 125 x 84
62
40
8327
335,--
360
vatenopslag 3 stuks für één opslagniveau
540
1
7800
28,--
vatenopslag „hoog“
360
3 stuks voor één opslagniveau voor
540
optimaal leeglopen v/d 60 l vaten
1
8254
31,--
6
7669
135,--
6990
40,--
120
400 draaibarerollepenopslag
800 voor 200 l vat (paar)
66
360 randlijsten (4-delig), gegalvaniseerd om zijdelings insteken in de
400
stalen rooster, voor beveiliging van kleine verpakking enz. (zie ook
540
800 blz. 112)
blz s.
231
100,--
120
kannendrager, gegalvaniseerd,
360
oppervlak 23 x 11 cm (b x t)
540
2
5917
26,--
400
800
2
7727
28,--
alle
kogelkraan 1/2", messing vernikkeld, gebogen 90° [PG 1]
1
3775
20,--
alle
kogelkraan 3/4", messing vernikkeld, gebogen 90° [PG 1]
1
3776
21,--
Technische uen prijs wijzigingen onder voorbehoud
verzend
135
Risicostoffen-rek
[PG 9]
Risicostoffen-rek 10/20
Voor opslag van waterrisicostoffen in kleine
verpakking tot 30 l inhoud. Het rek is
compleet gegalvaniseerd en kan zonder bouten
en gereeedschap gemonteerd worden. Deze is
uitgevoerd met 5 in raster van 25 mm
verstelbare vakbodems en twee PE-opvangbakken met 30 l opvangvolume, met algemene constructief goedkeurings-nr.
Z-40.22-388. In elke niveau kan tot 200 kg
opgeslagen worden.
Risicostoffen-rek 13/20
Voor opslag van waterrisicostoffen in kleine
verpakkingen tot 20 l inhoust. Het rek is
compleet gegalvaniseerd en uitgevoerd met
een volgens StawaR dicht gelast opslabodems met 20 l opslagvolume als
ondersteopslagniveau. In elk niveau kan tot
200 kg opgeslagen worden.
Risicostoffen-rek 10/20 voor kleine verpakking
risicostoffen-rek 10/20 met uitbreidingseenheid
(PE-opvangbakken als toebehoren)
aanduiding
risicostoffen-rek 10/20 voor kleine verpakkingen
uitbreidingseenheid
voor risicostoffen-rek
10/20
totale afmeting
cm (b x t x h)
gewicht
ca. kg
best.nr.
€
ex.BTW.**
106 x 63 x 200
44
8091
330,--
101 x 63 x 200
34
8092
300,--
verzend
blz. 231
s.
Risicostoffen-rek 13/20 voor kleine verpakking
aanduiding
totale afmeting
cm (b x t x h)
hoogtematen
v/d opslagniveau's
in cm v/d grond
gewicht
ca. kg
best.nr.
risicostoffen-rek 13/20
voor kleine verpakking
132 x 63 x 200
16 / 69/117/165
92
7820
465,--
uitbreidingseenheid voor
risicostoffen-rek 13/20
132 x 63 x 200
16/69/117/165
82
7856
420,--
€
ex. BTW
verzend
Toebehoren risicostoffen-rek 10/20 en13/20
voor type
aanduiding
10/20
13/20
10/20
PE-opvangbak 30 l als inzetbak (zuren-/logenbestendig) *
PE-opvangbakken 40 l als inzerbak (zuren-/logenbestendig) *
vakbodem voor risicostoffen-rek 10/20
* zie blz. 119
136
Technische en prijs wijzigingen onder vorbehoud
totale afmeting
cm (b x t x h)
98 x 60 x 8,5
130 x 62 x 8
100 x 60 x 4
gewicht
ca. kg
4
5
4
€
best.ex. BTW
nr.
8076
85,-100,-7871
8093
33,--
verxend
blz . 231
Milieukasten
De milieukasten dienen voor beveiligen en
volgens voorschriften opslaan van water- en
milieurisico stoffen, in gebouwen.
Deze worden van kwaliteitsstaalplaat
geproduceerd en zijn met vleugeldeuren
uitgevoerd, die met cilinderslot afsluittbaar zijn (twee sleutels). Omdat de
milieukasten afsluitbaar zijn, kan de toegang
beperkt worden tot vakkundige personen
voor omgaan met gevaarlijke stoffen.
Niet voor opslag van brandbare
stoffen in werkruimtes geschikt.
Gebruiksmogelijkheid:
De milieukasten bieden voor de opslag van
gewasbeschermingsmiddelen bij gemeentes of
landbouwbedrijven optimale oplossing, omdat
volgens VAwS fvoor de opslag van
gewasbeschermingsmiddelen tot 1.000 kg
(of 200 kg T enT+) vereenvoudigde
voorschriften geldig zijn.
(Wij adviseren U graag.)
De CEMO-milieukasten
voldoen aan
• De technische regels voor brandbare vloei~stoffen, TRbF 20 3.1.5.2 (3) en(4) 1. en
2. .
• De technische regels voor risicostoffen
, TRGS 514 1 (1), 1 (2) 4., 1 (3) en
TRGS 515 1 (1) en1 (2) 4., 1 (3) zoals
3.3.3 1. en 2. .
• De risicostoffenverordening
GifstoffenV §24 (1), (2) en (3).
• De DIN ISO 14.000 ff
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
137
Milieukast 10/20 en 5/20
[PG 9]
Met algemene constructieve
goekeuring Z-38.5-213
• TÜV/GS beproefd
• hoog opvangvolume
• afsluitbaar (2 sleutels in de
standaardlevering
• geintegreerd luchtrooster boven
en onder
• deuren met 180°-openingshoek
• draagbodem als opvangbak gemaakt
• draagvermogen per opvangbodem
ca. 80 kg
• hoogteverstellingn gemiddeld met
15 mm-raster
• poedercoating( A 7035) lichtgrijs
• kenteken met risicoaanduiding
• kaartenbak voor gegevensformulieren enz.
TIP
Bij totaal opslagvolume van
< 100 l vloeibare stoffen is een goegekeurde
opvangbak niet vereist. Hier zijn eenvoudige
opvangbodems voldoende.
milieukast 10/20
(afbeelding met gateninlegbodems als toebehoren)
gateninlegodems als toebehoren
Umweltschrank 10/20
milieukast 5/20
(afbeelding met gateninlegbodems als toebehoren)
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
138
Milieukast 10/20 en 5/20
[PG 9]
Milieukast 10/20 en 5/20
type
leveringsomvang
opvang- opvangbodem
bodem
totale afmeting gewicht
cm (b x t x h) ca. kg
met alg. constructieve
goedkeuring
best.-nr. € ex. BTW.**
zonder goedkeuring
best.-nr.
75
8547
565,--
8035
530,--
5/20 1 x 16,5 l 3 x à 10 l 50 x 50 x 195
50
8552
550,--
8036
520,--
1 x 30 l
z BLz
€ ex. BTW.**
3 x à 20 l 93 x 50 x 195
10/20
verzend
Toebehoren milieukast 10/20 en 5/20
voor type
aanduiding
gewicht
ca. kg
zonder goedkeuring
met alg. constructieve goedkeuring
best.-nr. € ex. BTW.** best.-nr. € ex. BTW.**
10/20
opvangbodem 20 l
(1 stuks voor nabestelling)
4,5
8550
56,--
8039
58,--
5/20
opvangbodem 10 l
(1 stuks voor nabestelling)
2,5
8555
50,--
8040
51,--
10/20
1 gateninlegbodem
(1 stuks voor nabestelling)
5
8551
46,--
8551
47,--
5/20
1 gateninlegbodem
(1 stuks voor nabestelling)
3
8556
40,--
8556
42,--
10/20
1 set gateninlegbodems
(4 stuks)
20
8549
165,--
8549
170,--
5/20
1 set gateninlegbodems
(4 stuks)
11,5
8554
165,--
8554
170,--
verzend
z..
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
139
Milieukast13/20
[PG 9]
Opbouwen op een vatenrek 540 dient de
milieukast 13/20 voor opslag van milieurisicostoffen zoals gewasbestrijdingsmiddelen, smeerolie, enz.. De oppervlakte v/d
kastbekleding wordt met hoogwaardig poedercoating(RAL 7035 lichtgrijs) bedekt
De deuren met risicoaanduidingen etc
aangebracht. Het basisframe en de
roosterbodem zijn compleet gegalvaniseerd. De
milieukast 13/20 is naar keuze met een 150 l
GVK-opvangbak met algemene constructieve
goedkeuring Z-40.12-227 of mt een
gegalvaniseerd en volgens StawaR dichtgelaste
opvangbodems met 20 l opvangvolume als
onderste opslagniveau leverbaar. Op elk niveau
kab tot 200 kg opgeslagen worden. De
vakbodemdiepte van 600 mm maakt ook
liggende opslag van 60 l vaten incl. aftapkraan
mogelijk.
De kast wordt in afzonderlijke delen geleverd.
milieukast 13/20
met GVK-opvangbak 150 l en
4 roosters
gesloten, met
risicoaanduiding
milieukast 13/20
met 1 x opvangbodem 20 l
en 3 roosters
Milieukast 13/20
aanduiding
totale afmetingen gewicht
ca. kg
cm (b x t x h)
best.nr.
€
ex BTW**
met GVK opvangbak 150 l en 4 roosters en deuren,
zijdelen, dak en achterwand
132 x 80 x 200
202
7954
1.289,--
met 1 x opvangbodem 20 l en 3 roosters en
deuren, zijdelen, dak en achterwand
132 x 63 x 200
204
7956
1.145,--
totale afmeting
cm (b x t x h)
130 x 62 x 8
130 x 62 x 8
gewicht
ca. kg
5
1
verzend
z..blz. 231
toebehoren milieukast 13/20
aanduiding
PE-opvangbak 40 l als inzetbak (zuren-/logenbestendig) *
vatenopslag 3 stuks voor een opslagniveau
Opgelet: Goedgekeurde opslagbakken zijn vanaf een opslaghoeveelheid van100 l voorgeschreven.
De opvangvolume/grootte v/d opvangbak moet 10% v/h totale volume / minimale inhoud v/d grootste verpakking zijn.
* zie blz. 119
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
140
€
best.ex. o.
BTW**
nr.
7871
100,-7800
28,--
verzend
z. blz.
. 231
Veiligheidskasten PROTECTO-LINE
FWF 30 en FWF 90 [PG9]
Kasten voor opslag volgens de
voorschriften van risicostoffen in
werkruimtes volgens DIN EN 14470-1 en
TRbF 20 (aanhang L).
De veiligheidskasten PROTECTO-LINE zijn
volgens DIN EN 14470-1 constructief
bepoefd. De vuurbestendigheid bedraagt
30 bzw. 90 Minuten. Volgens TRbF 20
(aanhang L) mogen in werkruimtes in de
veiligheidskasten FWF30 tot 200 l AIvloeistoffen en in veiligheidskasten FWF90 tot
450 l AI-vloeistoffen opgeslagen worden. De
buitenkopus bestaat uit niet brandbaar
materiaal( bij FWF90) resp. B I-materiaal (bij
FWF30). De oppervlaktebedekking duidt op
een hoge chemische bestendigheid.
Korpus-kleur lichtgrijs,zelfde als RAL 7035.
De veiligheidskasten zijn uitgevoerd met:
• Opslagbodems van staalplaat poedercoat (3
stuks)
• één opslagbodem van staalplaat poedercoat
met inleg gatenplaat
• hydraulisch gedempte deursluiting
• deurvastzetinstallatie (thermisch openen)
•
• geaard
volgens BGR 132
• verstelvoeten van binnen verstelbaar
• GS- / CE-kenteken
•
met palletvork laden
Typ 12/20
Typ 6/20
Veiligheidskast PROTECTO-LINE FWF 30 en FWF 90
buitenmaten
cm (b x t x h)
binnenmaten
cm (b x t x h)
gewicht
ca. kg
best.nr.
€
ex. o.
BTW**
12/20 - FWF30
119,5 x 59,5 x 196
107,5 x 51,5 x 160
226
8055
1.945,--
12/20 - FWF90
120 x 59,5 x 196
111,6 x 48,3 x 160,3
600
8700
2.475,--
6/20 - FWF30
59,5 x 59,5 x 196
47,5 x 51,5 x 160
147
8057
1.715,--
6/20 - FWF90
60 x 59,5 x 196
51,6 x 48,3 x 160,3
340
8701
2.095,--
aanduiding / type
verzend
z..blz . 231
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud.
141
Vatenkast F90 [ PG7]
Voor opslag van brandbare
vloeistoffen in werkruimtes
• voor vailige opslag van brandbare
vloeistoffen(R10 - R12) direct op de
werkplaats volgens DIN EN 14470-1 en
TRbF 20 (aanhang L).
• met GS- en CE-kenteken
• vuurbestendigheid 90 minuten
• geproduceerd van niet brandbaar
materiaal (A2), met oppervlaktebedekking
• oppevlakte met hoge chemische
bestendigheid
• Korpus grijs, zelfde als RAL 7035 lichtgrijs
mikroperl, kanten met verf
• deur
afsluitbaar, zelfsluitend
• deurvastzelinstallatie, bij brand zelfsluitend
• be- en ontlluchting bij de kastbovenzijde
• ontsluiting v/d lucht toe en afvoer
via thermische controle
• extra vakbodem
afmeting: 144 x 49 x 2,5
cm, draagvermogen: 75 kg
• met opvangbak 220 l
• met voetstuk voor palletvork
Bodenwanne mit verzinktem
Gitterrost, Auffangvolumen:
220 l
Vatenkast F90
aanduiding
buitenmaten
cm (b x t x h)
150 x 100 x 265
Fassschrank FSF90 passiv
binnenmaten gewicht
cm (b x t x h)
ca. kg
145 x 88 x 210
850
€
best.ex. BTW**
o.
nr.
10099 5.350,--
verzend
z. blz.
s. . 231
< 3m
< 6m
Ontluchtingsventialator met luchtstroomcontrole
Uittredende dampen en gassen moeten direct
afgezogen worden. Het beluchtingssysteem
garandeerd de beluchting van
veiligheidskasten,vatenkasten en omvulkasten.
Het ontluchtingssysteem moet aan
eenconstructieve ontluchtingsleiding
aangesloten worden.
In werkplaatsen wordt met technische beluchte
veiligheidskasten geen explosierisico
veroorzaakt, wanneer niet door andere
bronnen explosierisico wordt
veroorzaakt(TRbF 20 aanhang L Abs. 4.1)
• huisvanstaalplaat, poedercoat,
lichtgrijs RAL7035
6m+
[PG 9]
• incl. aansluitadapter voor de kast
• ATE -conform voor afzuiging uit
ex. beschermzone2
• geluidsniveau l p2A 35 dB(A)
• Volumenstrom 50 - 200m /h
• totale druk: 250 - 50 a
• potentiele vrije uitgang
via DIN bussen
• spanning: 230 V
• Stroomsterkte max. 0,45 A
• frequenz: 50 z
• beschermtype E 3 T4
• buitenmaten(BxTx )
250 x 425 x 255 mm
• aansluitpunten NW 75 mm
Beluchtingssysteem
aanduiding
ontluchtventilator voor veiligheidskast type FWF 30
ontluchtventilator voor veiligheidskast type WF 90
ontluchtventilator voor vatenkast type FSF90 passief
buitenmaten cm (l x b x h)
25 x 42,5 x 25,5
25 x 42,5 x 25,5
25 x 42,5 x 25,5
best.-nr.
10184
8739
10185
€ ex. BTW**
875,-875,-875,--
BeluchtUmluftventilator mit Aktivkohlefilter auf Anfrage
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
142
verzend z. blz. 231
Veiligheids-buitencontainer
Deze bieden als begaanbare opslag een
compacte oplossing voor oplag van
risicostoffen. De typen-serie SRC W
beveiligt de opslag waterrisico vloeistoffen.
Containerconstructie:
Compleet gemonteerde uitvoering van
gegalvaniseerd staalplaat. Wanden en dakelementen van gegalvaniseerd trapezeprofiel.
Alternatief gegalvaniseerd en grondverf
(RAL 5002 ultramarine blauw, andere
RAL -kleuren op wens). wand, dak en
[PG 7]
bodemprofiel van sterk staalplaat.
Opvangbakken van staal gegalvaniseerd,
Stelpoten met uitneembare roosters
(belasting 1000 kg/m²). Grote, éénvleugelige
deur (breed 1294 mm), voor eenvoudige
bediening. Begaanbaar dak (uitgevoerd voor
125 kg/m² sneeuw) en ontwatering via
binnenliggende regengoten.
Met algemene constructieve goedkeuring
Z-38.5-229.
Opslag buiten van brandbare stoffen
Voor buiten opslag moeten
risicostoffenopslag niet vuurbestendig zijn:
• bij
voldoende veiligheidsafstand
van minimaal 10 meter van gebouwen
aangehouden worden of
• een aanwezige buitenwand v/h gebouw dat
vuurbestendig (F 90 volgens DIN 4102) is
uitgevoerd.
SRC 5.1W gegavaniseerd met 2vleugelige deur (optiel, zie toebehoren)
• uitgevoerd met een technische beluchting (optie, zie toebehoren) kunnen
waterrisico en brandbare vloeistoffen opgeslagen worden.
SRC 3.3W gegalvaniseerd met 1vleugelige deur (199,6 cm hoog, 130 cm
breed) aan de smalle zijde
SRC 4.1W gegalvaniseerd,
4 vleugelige schuifdeur,
elk 2 overlappend
SRC 3.1W geverfd met1-vleugelige deur
199,6 cm hoog, 130 cm breed) aan de
lange zijde, rek en lichtplaten
(optie, zie toebehoen)
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
143
Veiligheids-buitencontainer [PG 7]
variant met vleugelschuifdeur
SRC 3.1W geverfd met 1-vleugelige deur (199,6 cm hoog, 130 cm
breed) aan de lange zijde, rek en lichtplaten (optie, zie toebehoren)
Veiligheids-buitencontainer voor waterrisico stoffen
aanduiding
buitenmaten
cm (l x b x h)
Typ SRC 1.1W
Typ SRC 2.1W
Typ SRC 3.1W
Typ SRC 3.2W
Typ SRC 3.3W
Typ SRC 4.1W
Typ SRC 5.1W
gegalvaniseerde uitv.
deurpositie
lange zijde smalle zijde
best.-nr.
best. nr.
10339
300
–
10341
10342
630
10345
10346
1000
10349
10350
2 x 1000
10353
10354
3 x 1000
10357
10358
1000
1000
10361
10362
grond- opvangoppervl. volume
m²
in l
235 x 91,5 x 234
235 x 195 x 234
298,5 x 235 x 234
471 x 298,5 x 234
705 x 298,5 x 234
402 x 235 x 234
505,5 x 235 x 234
2,1
4,6
7,0
14,0
21,0
9,5
11,9
€
excl.
BTW.**
1.940,-3.185,-3.845,-5.940,-8.725,-5.055,-5.790,--
gegalvanis. en geverfd
deurpositie
€
excl.
lange zijde
smalle zijde
BTW.**
best. nr.
best.-nr.
10340
–
2.215,-10343
10344
3.565,-10347
10348
4.275,-10351
10352
6.725,-10355
10356
9.785,-10359
10360
5.625,-10363
10364
6.395,--
verzend
z..blz.231
< 3m
< 3m
<
<3
6m
m
<
<3
6m
m
<
3
<
6m
m
6m
+
<
6m
6m
+
<
6m
6m
+
<
3m
6m
+
6m+
<
<3
6m
m
<
6m
6m
+
m+
Bij afevering: afladen van de goederen door 6de
cliënt
Veiligheids-buitencontainer met warmteisolering
Voor bescherming voor vorst en koude. Gebruiksmiddelen en ruwe product worden in combinatie met een verwarming (toebehoren
blz.145) tegen koude beschermd. Warmteisolering met 45 mm PU-isolering en beide zijden bekleding met gegavaniseerd staalplaat.
aanduiding
buitenmaten
cm (l x b x h)
Typ SRC 1.1T
Typ SRC 2.1T
Typ SRC 3.1T
Typ SRC 3.2T
grond- opvangoppervl. volume
m²
in l
235 x 91,5 x 239
235 x 195 x 239
298,5 x 235 x 239
471 x 298,5 x 239
2,1
4,6
7,0
14,0
300
630
1000
2 x 1000
gegalvanis. uitvoering
deurpositie
lange zijde
best.-nr.
8214
8215
8762
8763
smalle zijde
best.-nr.
–
8761
8216
8217
€
excl.
BTW**
,-,-,-,--
gegalvanis. en geverfd
deurpositie
lange zijde
best.-nr.
8218
8219
8765
8766
smalle zijde
best.-nr.
–
8764
8220
8221
verzend
€
blz. 231
excl.
BTW**
,-,-,-,--
< 3m
< 3m
<
<3
6m
m
<
6
m
<
3
<
6m
m
6m
+
6m+
<
6m
6m
+
6m+
Bij levering: afladen v/d goederen door cliënt.
Veiligheids-buitencontainer met schuifdeur voor waterrisico stoffen
buitenmaten cm
(l x b x h)
deurpositie
op wandzijde
grondoppervl.
m²
opvang-
€
best.ex.BTW.**
nr.
10365verzinkt 4.620,--
gagalvanis.en geverfd
€
best.ex.BTW**
nr.
10366
5.075,--
Verzend
z..
< 3m
<
6
<3
3m
Typ SRC 3.1W ST
aanduiding
298,5 x 237 x op
234
298,5
7,0
1000
Typ SRC 3.2W ST
473 x 298,5 x 234
298,5
14,0
2 x 1000
10367
6.825,--
10368
7.645,--
66
<
<
6m
m
Typ SRC 3.3W ST
707 x 298,5 x 234
298,5
21,0
3 x 1000
10369
9.765,--
10370
10.895,--
<
3m
6
+
6m
m
+
Typ SRC 4.1W ST
402 x 237 x 234
402
9,5
1000
10371
6.020,--
10372
6.615,--
<3
6m
Typ SRC 5.1W ST
505,5 x 237 x 234
505,5
11,9
1000
10373
6.945,--
10374
7.565,--
<
6m
6m
+
6m+
Bij levering: afladen v/d goederen door cliënt
Technische en pijs wijzigingen onder voorbehoud
144
Veiligheids- buitencontainer
[PG 7]
Toebehoren voor veiligheids-buitencontainer
aanduiding
gewicht
ca. kg
best.nr.
€
ex.BTW.**
inbouwrek kort, voor insteken,
stellingoppervl. 100 x 50 cm, 3 rekbodems (120 kg belasting)
34
8046
220,--
inbouwrek lang,voor insteken,
stellingopprvl. 200 x 50 cm, 3 rekbodems (180 kg belasting)
63
8047
315,--
34
8048
230,--
twee vleugelige deur, meerprijs
(199,6 cm hoog, deurvleugel 125 cm breed, zijvleugel 65 cm)
8222
220,--
tweevleugelige deur geisoleerd, meerprijs
(199,6 cm hoog, deurvleugel 125 cm breed, zijvleugel 65 cm)
8223
390,--
PVC-lichtplaat
90 x 200 cm
voor dagverlichting
10270
120,--
8224
1.930,--
8225
1.650,--
8226
2.160,--
2 kW
10271
400,--
3 kW
10272
530,--
ovaalverlichting 60 W in Ex-uitvoering
incl. schakelaar (niet ex)
8227
440,--
TL verlichting 2 x 58 W in Ex-uitvoering
incl. schakalaar (niet ex)
8228
1.130,--
zekeringskasten IP 54
(bij elektrouitvoering dringend vereist)
8230
215,--
8239
210,--
10070
115,--
10071
130,--
oprijbord*
wielbelasting max. 450 kg, 70 x 120 cm
(b x t)
Ventilator
voor gedwongen
beluchting in exuivoering
ribbenbuis verwarmingslichaam 850 W met thermostaat
voor veiligheids-buitencontainer 1.1 T tot 3.1 T in ex-uivoering
ribbenbuis verwarmingslichaam 1700 W met thermostaat
voor veiligheids-buitencontainer 3.2 T in ex-uivoering
convector verwarming
met temperatuurregelaar
(niet ex, afbeelding zelfde)
afladen door vrachtwagen-laadkraan (zonder korting)
vierde-set kraanogen tot 1 t totale belasting
voor veiligheids-buitencontainer SRC 1.1, SRC 2.1 en SRC 3.1
vierde-set kraanogen met stangen tot 3 t totale belasting
voor veiligheids-buitencontainer SRC 3.1, SRC 4.1 und SRC 5.1
verzend
z, blz.. 231
* niet geschikt voor uitvoeringen met schuifdeur
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
145
BCK begaanbare brandbeschermopslag F90
De gestandariseerde BCK brandbeschermopslag houdt de Know-how in van vele
honderden risicostoffenopslag, die volgensindviduele wensen van de cliënt worden
gebouwd.
De BCK opslag zijn 90 minuten van binnen
en buiten vuurbestendig volgens
DIN
4102.
Deze
hebben
een
geintegreerde opvangbak en zijn zowel
voor de binnen en buiten plaatsing
geschikt.
Elk BCK-opslag vormt een gesloten
brandbeveiliging.
• F90-brandbeschermd binnen en buiten
aflevering
• gebruiksklare
• stabiel gelaste constructie
• warmtegeisoleerd met hoge
warmte afschermingswaarde
• met geintegreerde opvangbak van
gegalvaniseerd staalplaat
• vverstelpoten met uitneembare,
gegalvaniseerde roosters, 1000kg/m²
• zelfsluitende deuren met anti-paniekfunctie
• naar keuze met deur in de smalle- of
de lange zijde, één- of twee vleugelige
• lage deurdrempel, 1 0 mm
• Kcorrosiebestendig door 2K-verflaag
in RAL 9002 grijswit
BCK 6N met 2-vleugelige deur op de
lange zijde met oprijbord als optie
BCK binnenaanzicht met optie rek
voor kleine delen
BCK 6N met 2-vleugelige deur op de smalle zijde
BCK N begaanbaar 2400 breed, 2400 hoog
aanduiding / type
BCK 2N
BCK 3N
BCK 4N
BCK 5N
BCK 6N
buitenmaten cm
(l x b x h)
204 x 241 x 242
304 x 241 x 242
404 x 241 x 242
504 x 241 x 242
604 x 241 x 242
binnenmaten cm
(l x b x h)
183 x 220 x 210
283 x 220 x 210
383 x 220 x 210
483 x 220 x 210
583 x 220 x 210
opvangvolume l
500
780
1060
1340
1620
opslagcapaciteit
m²
4,0
6,2
8,4
10,6
12,8
best8534
8535
8536
8537
8538
€
ex. BTW.**
.
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
vanaf fabriek – vrachtkosten aanvragen
Verdere groottes, uitvoeringsvarianten en toebehoren zoals b.v. technische beluchting, deurvastzetinstallatie met branderkenning, verwarming,
airconditioning, opvangbak van RVS, oprijbord, verlichting, rek voor kleine delen,bliksemafleider, brandmeldinstallatie, blusinstallatie, enz. op
aanvraag.
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
146
BCK rek brandbeschermoppervlak F90
Altijd daar, waar risicostoffen in vaten of
IBC opgeslagen worden en de transport door
heftrucs uitgevoerd wordt, is
brandbeveiliging noodzakelijk.
De BCK rek brandbeveiliging vervullen de
eisen voor een veilige en milieuvriendelijk
opslag.
De BCK rek zijn bijna plaatsonafhankelijk en
kunnen binnen en buiten gebruikt worden. Ze
bieden een brandbeveiliging van 90 minuten.
• F90 inbinnen en buiten
• bgebruiksklare aflevering
• stabiel gelaste constructie
• wwarmteislatie met hoge
isolatiewaarde
• met geintegreerde opvangbak, gegalvaniseerd
• zelfsluitendedeuren
• plaatsing als rijeninstallatie mogelijk
• vakbelasting 3000 kg voor EURO pallets
rek, 4000 kg voor IBC-rek
BCK R 2726
twee BCK, voorbereid voor rijenplaatsing
BCK rek zijn eenvoudig te gebruiken
temperatuurvoeler
voor branderkenning
(toebehoren)
Technische beluchting
met tot 5-voudige
luchtverversingl
(toebehoren)
regestrippen boven de deur
(basisuivoering), deurvastzetinstallatie en
bovendeursluiter met sluitvolgregeling bij
2-vleugelige deur (toebehoren)
BCK Vaten-rek (opvangbak 320 l)
vakmaten 1.niveau
cm (l x b x h)
270 x 120 x 255
270 x 120 x 120
vakmaten 2. niveau
cm (l x b x h)
geen
270 x 120 x 120
BCK R 2726-1-1000
buitenmaten cm
(l x b x h)
318 x 174 x 303
vakmaten 1. niveau
cm (l x b x h)
270 x 120 x 255
vakmaten 2. niveau
cm (l x b x h)
keine
BCK R 2726-2-1000
318 x 174 x 303
270 x 120 x 150
270 x 120 x 97
aanduiding
BCK R 2726-1-320
BCK R 2726-2-320
buitenmaten cm
(l x b x h)
318 x 174 x 288
318 x 174 x 288
capaciteit
3 Europallets
6 Europallets
best.nr.
8539
8540
€
ex. BTW.**
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
BCK IBC-rek (opvangbak 1000 l)
aanduiding
Verdere groottes op aanvraag.
capaciteit
best.nr.
8541
2 IBC
2 IBC en
8542
kleine verpakking
€
ex BTW.**
.
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
af fabriek –vrachtkosten aanvragen!
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
147
GVK-tank als chemicaliëntank [PG 4]
dubbelwandige horizontaal
liggende tank van GFK
• met algemene constructieve
goedkeuring Z-40.11-479
• tank dubbelwandig van GVK
weersbestendig en voor buiten plaatsing
geschikt
• tussenruimte met lekaanduidapparaat
op onderdrukbasis controleerbaar
• met gegalvaniseerde stalen onderframe
• groter mangat DN 500 voor service
• mangatdeksel (RVS) met aansluitingen
voor noodzakelijk toebehoren
voor voor mangatdeksel
• ladder
• zeer goede thermische isolatie dank zij
de sandwich-technologie
over mangatdeksel leverbaar
• kap
(optie)
Gebruiksvoorbeeld van een opslagtank voor vliegtuig ontijzingsmiddel (met speciale lakverf en beschermkasten)
DWT-tank, horizontaal liggend
van GVK,
chemische beschermlaag van speciaal hars
inhoud l (netto, 95%)
4000
5000
6000
8000
8000
10000
15000
20000
25000
30000
maten
230
285
336
440
296
362
446
584
724
860
cm (l x b x h)*
x 191 x 207
x 191 x 207
x 191 x 207
x 191 x 207
x 233 x 246
x 233 x 246
x 256 x 266
x 256 x 266
x 256 x 266
x 256 x 266
* Hoogte met opgebouwde kap. extra 35 cm
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
148
tank ø cm
160
160
160
160
200
200
220
220
220
220
gewicht ca. kg
410
450
510
660
650
730
1100
1400
1960
2515
best-nr.
-
E ex. BTW**
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
PROFI-tank voor verse- en afgewerkte olie, dubbelwandig
twee aansluitflenzen ( Ø 170 mm) voor
tot 8 aansluitmogelijkheden
ook voor buiten plaatsing
dubbelwandig, daarom geen
opvangbak vereist, ook in
waterwingebieden
eenvoudige tankreiniging
met onderhoudsvrije, optische
lekaanduider
lekaanduidapparaat (toebehoren)
voor de aansluiting tot 25 enkelvoudige tanks met elke grootte
100% corrosiebestendig
transparante tankwanden
voorvulniveaucontrole
25 jaar tankgarantie
tankgoedkeurings-nr.: Z-40.11-280
zijn
-tanks
I
F
O
R
MO P
Alle CE ok zonder
rd!
o
dgekeu
e
o
g
t
a
a
dappar
aandui
Voor plaatsing is geen lekanduiapparaat
vereist, ook niet in waterwingebieden. De
tanks zijn reeds met eenin de tankwand
geintegreerde optische lekkage
erkenning uitgevoerd.
CEMO DWT-tanks, dubbelwandig, kunnen
nog met een lekaanduidapparaat uitgevoerd
wordenn (dan veiligheidsklasse 1).
• inintegreerde optische lekkage erkenning
• lekaanduiapparaat is optie maar niet vereist
• lekaanduidapparaat controleert binnen- en
buitenwand
• met lekaanduidapparaat zij geen wandafstanden
vereist
Technische en prij wijzigingen onder voorbehoud
149
Profi-tank voor verse- en afgewerkte olie, dubbelwandig,
PROFI-tank zonder toebehoren
m.
met geintegreerde optische lekaanduider
Leckageerkennung
inhoud
afmeting cm (l x b x h) gewicht ca. kg
best.- Nr.
[PG 4]
€ ex BTW.**
1300
150 x 74 x 156
80
7388
1.525,--
1500
150 x 74 x 180
90
7327
1.660,--
2000
200 x 86 x 156
100
7328
1.945,--
2350
200 x 86 x 180
110
7329
2.010,--
verzend blz. 231
Toebehoren voor verse olie-opslagtank
aanduiding
best.-nr.
€ ex. BTW**
mangatdeksel (staal) met 4 schr.draad moffen (recht),
2" voor vullen, extra 2", 1 ½" en 1".
standaard:elk een blindkap voor moffen 2", 1 ½" en
1".
1436
95,--
mangatdeksel (staal) met 2 schr.draad nippels (schuin opgelast) , 1 x
2" voor vullen, 1 x 2" voor ontluchting en
2 schr.draad moffen (recht 2" en 1".
standaard: TW-koppeling en ontluchtingskap.
1451
105,--
verzend blz 231
Toebehoren voor afgewerkte olie-opslagtank
aanduiding
best.-nr.
€ ex. BTW**
vulschaal compleet,
met zuigleiding, TW-koppeling, be- en ontluchtingsaansluiting
en afsluitbaar deksel,
alleen voor DWT-tank 1300 und 2000
7331
235,--
hangslot daarvoor. gegalvaniseerd
1490
15,--
...voor Profi-tank 1300 en 2000
5322
140,--
...voor Profi-tank 1500 en 2350
7332
140,--
mangatdeksel (staal) complaatmet zuigleiding,
met moffen elk 1 x 2", 1 ½" en 1".
standaard: TW-koppeling en elk een blindkap voor moffen
2", 1 ½"en1"...
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
150
verzend blz
231
PROFI-tank voor verse-en afgewerkte olie, dubbelwandig
[PG 4]
toebehoren, algemeen
aanduiding
best.-nr.
€ ex. BTW*
onderdruk-lekaanduidapparaat VL 320-420,
optisch en akoestisch
7351
382,--
toebehorenpakket voor lekaanduidapparaat enkelvoudige tank
7352
68,--
basispakket VL 320-420
voor aansluiten van twee tanks een
het lekaanduidapparaat
7356
158,--
uitbreidingspakket VL 320-420
voor aansluiten van verdere tanks aan het
lekaanduidapparaat
7357
63,--
beschermkast voor
lekaanduidapparaat bij buiten
plaatsing incl. relaiscontact
voor aansluiten aan een claxon
7353
,--
7330
465,--
5269
72,--
vulniveauaanduider voor olie,230 V
voor constante tankniveau-administratie*
7796
425,--
opstap, gegalvaniseerd, opstaphoogte 20 cm en 40 cm
3345
185,--
bodemmat voor DWT 1300 en 1500 l
7730
83,--
bodemmat voor DWT 2000 en 2350 l
met noppen v. beluchting v/d plaatsingsoppervlak
7731
125,--
Ttankverwarming type TH 370, 230 V, Ø 44
mm voor elektrische verwarming van olie
Capaciteit 0,22 KW, zelfregulerend
8126
368,--
overvulbeveiliging compleet, stroomspanning 230 V
betaande uit: niveauaanduider (sonde
met schr. draadbevestigingen R 1" en 3/4",
aanduidapparaat (waarschuwingsinrichting) met
signaallampen en zoemer.
claxon voorovervulbeveiliging extra vereist bij grotere
afstanden tussen voertuig en tank en voor
lekaanduidapparaat bij montage in beschermkast
verzend blz. 231
*beschrijving zie blz. 27 (art..-nr. 7795)
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
151
Smeerolie-tanks GT
voor verse- en afgewerkte olieopslag
[PG 4]
GVK-veiligheidstank (van glasvezelversterkt
kunststof) met inhoudsschaalverdeling. In
gebouwen eb buiten toegelaten voor:
normaal smeerolie, Kfz-aandrijfolie,
hydrauliekolie, afgewerkte olie van bekende
afkomst, loelingssmeerolie, antievries en
vele andere vloeistoffen en chemicaliën.
GVK- opvangbakken, zie onder.
25 jaar
tank-garantie
tankgoedkeuringsnummer-nr.: Z-40.11-190
100% corrosiebestendig
door transparante
tankwanden zichtbaar
vulniveauaanduiding
Opvangbakken [PG 6]
Goegekeurd voor de CEMO-veiligheids-tank.
Geproduceerd van glasvezelversterk
kunststofBVK, met greeprand boven en stalen
bandage in het midden v/d bak.
tankgoedkeuringsnummer.: Z-40.11-190
Tank zonder toebehoren
inhoud l
afmeting cm
(l x b x h)
116 x 73 x 161
166 x 73 x 161
216 x 73 x 161
1000
1500
2000
met mangat
ø 145 mm
gewicht
ca. kg
60
80
100
bestnr.
1448
1449
1450
€
ex. BTW.**
870,-1.230,-1.385,--
verzend
gewicht
ca. kg
47
55
69
best.nrr.
5125
5126
5127
€
ex BTW.**
795,-930,-995,--
Verzend
blz.
Opvangbakken [PG 6]
Papassend voor
enkelvoudige tanks
1000 l
1500 l
2000 l
inhoud
ca. l
1160
1520
2030
buitenmaten cm
boven (l x b x h)
158 x 87 x 105
203 x 87 x 105
268 x 87 x 105
binnenmaten cm
onder (l x b x h)
145 x 74 x 104
190 x 74 x 104
255 x 74 x 104
blz 231
< 3m
< 6m
6m+
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud.
152
Smeerolie-tanks GT
voor verse- en afgewerkte olie opslag
[PG 4]
Toebehoren voor verse olie-opslagtank
best.-nr.
€ ex. BTW**
Mangatdeksel (staal) met 4 schr. draad moffen (recht),
2" voor vullen, extra 2", 1 ½" en 1".
standaard: elk een blindkap voor moffen 2", 1 ½"en 1".
1436
90,--
Mangatdeksel (staal) met 2 schr. draad nippels (schuin) opgelast)
1 x 2" voor vullen, 1 x 2" voor ontluchting
en 2 schr.draad moffen (recht) 2" en 1"
atandaard : TW-koppeling en ontluchtingskap.
1451
100,--
handpomp voor
motorolie tot SAE 50
1452
103,--
Overvulbeveiliging compleet,
stroomspanning 230 V
bestaande uit: niveauaanduider (sonde) met schr. draad bevestigingen
R 1" en ¾ ", aanduidapparaat (waarschuwingsinrichting) met lamp
en zoemer.
7330
450,--
claxon
extra vereist bij grotere afstanden tussen voertuig en
tank
5269
70,--
verzend blz
231
Toebehoren voor afgewerkte olie-opslagtank
aanduiding
best.-nr.
€ ex. BTW**
vulschaal compleet,
met zuigleiding, TW-koppeling, be- en ontluchtingsaansluiting en afsluibaar deksel
7206
230,--
hangslot daarvoor, gegalvanseerd
1490
15,--
opstap, gegalvaniseerd, opstaphoogte 20 cm + 40 cm
3345
180,--
mangatdeksel (staal) voor afgewerkte olie,
compleet met zuigleiding, met moffen elk 1 x 2", 1 ½" en 1".
standaard: TW-koppeling en elk een blindkap voor moffen
2", 1 ½" en 1".
5322
135,--
vulnieveaumeetapparaat
pneumatisch, voor nalevering
7565
111,--
verzend blz 231
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
153
smeerolie-tanks voor verse- en afgewerkte olie [PG 4]
Enkelvoudige tank van HDPE met
geintegreerde gegalvaniseerde stalen
buitenwand (opvangbak), standaard
vulniveauaanduider, optische lekaanduider,
geintegreerde draaggrepen, zonder pomp.
lage
constructie
Voor opslag van verse- en afgewerkte-olie
met een ontbrandingsput > 55 °C
ook in waterwingebieden zonder opvangbak*
en voor plaatsing in gebouwen goedgekeurd.
Lage constructie (tot 1000 l), daardoor is
geen opstap voor vullen van afgwerkte olie
nodig.
UNI-tank
enkelvoudige tank zoals boven beschreven
met geintegreerd onderframe.
MULTI-Tank
enkelvoudige tank zoals boven beschreven
met geintegreerd onderframe voor
pallatvork van vier zijden
Speciale voordelen:
• goedgekeurd voor transport volgens
ADR, zonder opgebouwde pomp.
Herhaalde beproeving na
2½ jaar (zie ADR 6.5.4.4.1 b).***
• tlaag zwaartepunt verhoogt de
stabiliteit en verbeterd de handeling/
t r a nsp or t
kap passend voor UNI-/MULTI-tank
340 l en 1000 l (toebehoren)
MULTI-tank bouwserie
Onder
iging
rijbeveil
et aan
frame m
UNI-Tank
inhoud l
400
750
1000
1500
afmeting cm (l x b x h)
73 x 70 x 117
98 x 77 x 142
128 x 77 x 142
163 x 77 x 185
goedkeurings-nr
Z-40.21-365
Z-40.21-288
Z-40.21-288
Z-40.21-432
gewicht ca. kg
50
66
89
151
best.-nr.
7979
7379
7380
7881
€ ex.BTW.**
455,-490,-605,-1.110,--
gewicht ca. kg
55
82
100
165
best.-nr.
7536
7381
7382
7539
€ ex BTW**
520,-640,-760,-1.250,--
verzend blz. 231
MULTI-Tank
inhoud l
400
750
1000
1500
afmeting cm (l x b x h) Lager- und Transport-Zulassungs-Nr.
73 x 70 x 117
Z-40.21-365 / D/BAM 6403/31 HA1
98 x 77 x 146
Z-40.21-288 / D/BAM 11580/31 HA1
128 x 80 x 147
Z-40.21-288 / D/BAM 11581/31 HA1
164 x 80 x 187
Z-40.21-432 / D/BAM 6404/31 HA1
*
***
Versandbereit innerhalb von 3 Arbeitstagen.
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
154
Smeerolie-tanks voor verse- en afgewerkte olie [PG 4]
Toebehoren voor UNI- en MULTI-tank
aanduiding
best.-nr.
GVK-vulschalen
met afsluitbaar deksel
€ ex. BTW.**
7389
165,--
7390
98,--
8323
98,--
handpomp
voor motorolie tot SAE 50 voor
UNI/MULTI-tank tot 1000 l
1452
103,--
overvulbeveiliging compleet,
stroomspanning 230 V, bestaande uit:
: nieveauaanduider (sonde) met schroefbevestigingen R 1"
en ¾", aanduiapparaat (waarschuwingsinrichting)
met lamp en zoemer.
7330
450,--
5269
70,--
lekkagesonde optisch
en akoestisch
7391
230,--
Kap
passend voor UNI-/MULTI-tank 340 l en 1000 l,
van Polyethyleen, met stalen frame,
ook geschikt voor stapelen van lege tank boven elkaar
8909
330,--
10275
169,--
zuigleiding met TW-koppeling
voor UNI/MULTI-tank tot
1000 l
zuigleiding met
TW-koppeling voor
UNI/MULTI-tank 1500 l
Claxon voor overvulbeveiliging extra vereist bij
grotere afstanden tussen voertuig en tank
Ultraschall-vulnieauaanduider,
passend voor UNI-/MULTItank, alle groottes
W
NIEU
verzend blz. 231
VVersandbereit innerhalb von 3 Arbeitstagen.
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
155
Mobiele risicostoffen verzamelaar
[PG 4]
Mobiele risicostoffen verzamelaar
GS-MOBIL voorbrandbare vloeistoffen
Goekeurings-nr. D/BAM 6744/31A (400
l en 600 l), D/BAM 6743/31A (980 l)
goekeuring tijdelijk onbeperkt
De flexibele verzamel-, opslag- en transport
tanks voor brandbare vloeistoffen zonder
opvangbak (b.v. afgewerkte olie van onbekende
herkomst, oplosmiddel,verdunningen alle, tot
AI, AII, AIII en B).
De vast gemonteerde frames voor palletvork
maken lichte enveilig transport mogelijk.
Geintegreerde vul-trechter met vuilzeef en vast
geinstalleerde zuigleiding met
tankwagenkoppeling vereenvoudigen het
vullen en aftappen.
voor bediening door iedereen geoorloofd.
Constructie: explosiedruk en stootvast
980 l
400 l
vultrechter
Be- en ontluchtingsleiding voor transport
afneembaar
Mobiele risicostoffen verzamelaar GS-MOBIL voor A I tot A III en B zoals boven beschreven
inhoud l
l
400
600
980
afmeting cm (l x b x h)
zonder ontluchtingsbuis
afmeting cm (l b x h)
met ontluchtingsbuis
best.nr.
7713
€
ex. BTW.**
96 x 96 x 310
ca. kg
196
96 x 96 x 114
96 x 96 x 141
96 x 96 x 300
250
7714
3.360,--
121 x 121 x 141
121 x 121 x 300
310
7715
3.385,--
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
156
2.995,--
verzend
blz. 231
AI-verzamelbak
[PG 9]
De flexibele verzamel- en opslagbak voor
brandbare vloeistoffen (b.v. afgewerkte olie
van onbekende herkomst, oplosmiddel,
verdunning tot AI, AII, AIII en B).
De vast gemonteerde palletframe maakt licht
en veilig transport mogelijk. Geintegreerde
vultrechter met vuilzeef en een vast
geinstalleerde zuigleiding met
tankwagenkoppeling vereenvoudigen het
vullen en aftappen.
gegalvaniseerd,
dubbelwandige
stalenbak
Geintegreerde vultrechter met vuilzeef en vast
geinstalleeerde zuigleiding
AI-verzamelbak
inhoud l
200
cm
70
open
169
hoogte cm bij
gesloten deksel
108
gewicht
ca. kg
56
best.nr.
6409
verzend
€
blz.. 231
1.050,--
Toebehoren
beschrijving
hangslot, gegalvaniseerd
1490
Mobiele compacte installatie Viscotroll
Mobiele conpacte installatie Viscotroll
is de ideale oplossing voorolie aftappen in alle
gevallen, waarbij de voortbeweging v/d vaten
in de werkplaats vereist is. Het agregaat heeft
een zelfaanzuigende tandwielpomp, die een
gelijkblijvende transportcapaciteit en
gelijkmatige doorstroming zonder pulsatie
gegarandeerd.
Een literteller met display aan het pistool voor
uitvoering van de exacte gegevens.
Technische gegevens voor pomp zie
smeeroliepomp Viscomat 200/2 blz. 95.
€ ex. BTW.**
15,--
verzend blz. 231
[PG 4]
Verrijdbare vatedrager van buisconstuctie
compleet met pistoolhouder, slanghouder en
druppelverzamelaar, zelfaanzuigende
pomp
met
geslotenwisselstroom-Asynchronmotor met eigen beluchting
(beschermklaase IP 55), zuigslang 1"
met terugslagventiel en filter,
4 m drukslang ½", tankpistool met
buigbaar eindstuk en druppelveilig,
automatisch ventiel.
Viscotroll 200/2 met literteller
Uitvoering met drukschakelaar op aanvraag
Viscotroll
type
Viscotroll 200/2 met literteller K 400
gewicht ca. kg
35
best.-nr.
7910
€ ex. BTW.**
verzend blz.. 231
845,--
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
157
Smeerolie-compactinstallatie ECO,
pneumatisch voor verse olie [PG 4]
Voor bovengrondse opslag van verse- en
afgewerkte olie met een ontvlampunt > 55 °
C ook in waterwingebieden zonder
opvangbak* voor plaatsing in gebouwen
goedgekeurd.
Tank van HDPE met geintegreerde
gegalvaniseerde stalen-opvangbak
buitenwand), standaard toehehoren zoals
palletframe, vulniveauaanduider en
optische lekaanduider, zuiggarnituur,
pomp, vulslang en digitale
handdoorstroomteller, met houder en
druppelbeker. Zonder montage.
Pneumatiekpompen (technische
gegevens) pneumatiekpomp 3:1, niet eik
geschikt overbrengingsverhouding 3:1,
Gebruik bij 6 - 8 bar, max. capaciteit
14 l/min, luchtdrukaansluiting ¼" binn.
schr.draad, uitgang ½" binn.schr.draad.
Luchtverbruik ca. 330 l/min, zuigaansluiting 1" binn. schr. draad, gebruiken alleen
met onderhoudsinrichting, producten olie
tot SAE 90
Compactinstallaties met Pneumatiek-pompen
tank zoals boven beschreven, pneumatiek-pomp 3:1. Typ / ttype/
inhoud l/ type
afmeting cm (l x b x h)
UNI 750
108 x 77 x 180
UNI 750
108 x 77 x 187
UNI 1000
138 x 77 x 180
UNI 1000
138 x 77 x 187
slang
4 m, slanghouder
15 m, open oprolhaspel
4 m, slanghouder
15 m, open oprolhaspel
gewicht ca. kg
best.-nr.
€ ex. BTW.**
90
8815
1.070,--
108
8816
1.645,--
114
8817
1.195,--
132
8818
1.770,--
verzend blz. 231
Toebehoren
beschrijving
best.-nr.
€ ex. BTW.**
Onderhoudseenheid
7584
107,--
Spiraalslang 5 m voor pneumatiek-pomp
7585
78,--
Verder toebehoren zie blz.98.
Complete-montage v/d smeerolie-compactinstallatie ECO
*
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
158
10211
90,--
Verzend blz. 231
Smeerolie-compactinstallatie ECO,
elektrisch voor verse olie [PG 4]
Tank van HDPE met geintegreerde gegalvaniseerd staalplaat-buitenwand,(opvangbak)
standaard zoals palletframe, vulniveauaanduider en optische lekaanduider,
zuiggarnituur, pomp, vulslang en digitale
handdoorstroomteller.
Zonder montage.
Voor bovengrondse opslag van verse olie met
ontbrandingspunt > 55 °C. Ook in
waterwingebieden zonder opvangbakvoor
plaatsing in gebouwen goegekeurd.
Elektropompen (technische gegevens)
Elektropomp 230 V (niet eikgeschikt)
Tandwielpomp met een capaciteit van
9 l/min, max. druk van 12 bar, geschikt
voor motoren, aandrijving- en hydrauliekolie
tot SAE 140
Elektropomp 230 V (niet eikgeschikt)
met een capaciteit van 9 l/min en max.
druk van12 bar
Compactinstallaties met elektropomp
type / inhoud l
afmeting cm (l x b x h)
UNI 750
UNI 750
UNI 1000
UNI 1000
UNI 1500*
UNI 1500*
108 x 77 x 167
108 x 77 x 187
138 x 77 x 167
138 x 77 x 187
187 x 77 x 210
212 x 77 x 210
slang
4 m,slanghouder 15 m,
open slanghaspel
4 m, slanghouder15 m,
open slanghaspel
4 m, slanghouder 15
m, open slanghouder
gewicht ca. kg
best.-nr.
90
108
114
132
168
188
8251
8679
8252
8680
8681
8682
€ ex.. BTW.**
verzend blz 231
1.295,-1.780,-1.370,-1.970,-2.345,-2.915,--
* Incl vulaansluiting met TW-koppeling, ontluchtingskap en overvulbeveiliging
Verder toebehoren zie blz 98.
Complete- montage van de smeerolie-compactinstallatie ECO
10211
90,--
*Op de landelijke plaatsingsvoorwaarden letten –
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
159
Mobil-Box met risicostoffen-goedkeuring
[PG 9]
Mobil-Box
De stabiele uitvoering maakt een schone en
veilige opslag van gevaarlijke, vaste goederen
v/d verpakkingsgroep-pe II of III mogelijk en
is ook voor transport volgens ADR, RID en
IMDG Code goedgekeurd. De bakken
(blauw), met een inhouds-volume van170 l
en 250 l en deksel (gekleurd) is ook in
gevulde toestand licht hanteerbaar. Door het
speciaal gevormde deksel kunnen tot 8
bakken op een europallet, twee lagen, veilig
boven elkaar worden opgeslagen. De
uitsparinge in de wanden van de bak maken
het leeg maken met draaikrans palletvork
mogelijk.
De Mobil-Box is voor de volgende
gebruiken bijzonder geschikt:
• Verzamelbak voor afval en
gebruikmateriaal b.v.
oliebindmiddel, verfresten enz.
• Voorraad-transportbakken
voor onderhoudswerkzaamheden, b.v.
poetslappen enz.
• Verzamelbakken voor brandbare en
milieugevaarlijke stoffen
tot 8 bakken op een
Europallet, twee lagen stapelbaar
Deksel met PU-afdichting, brandgeklassificeerd,
licht- en luchtdicht, voor vochtgevoelige stoffen,
variant deksel rood
variant deksel groen
Mobil-Box
aanduiding
Staffelprijs
%
aanduiding / type
Mobilbox 170 l, rood
Mobilbox 170 l, groen
Mobilbox 170 l, blauw
best.nr.
7718
7719
7720
gewicht
ca. kg
60 x 40 x 88
60 x 60 x 89
12
15
Mobilbox 250 l, rood
Mobilbox 250 l, groen
Mobilbox 250 l, blauw
7805
8318
7806
250 l
7718
7805
s tukprijs € ex. BTW.**
best.-nr. /deksel
groen
blauw
7719
8318
prijs per stuk
€ ex. BTW.**
stuksprijss € ex BTW.**
blz 231
170,-210,--
7720
7806
korting 5 %
aantal
verzend
korting 8 %
aantal
stuksprijs € ex. BTW.**
2
2
2
160,-160,-160,--
4
4
4
157,-157,-157,--
8
8
8
156,-156,-156,--
2
2
2
194,-194,-194,--
4
4
4
190,-190,-190,--
8
8
8
193,-193,-193,--
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
160
rood
korting 3 %
aantal
170 l
variant deksel blauw
afmeting per verpakkingseenheid cm (l x b x h)
Mobilbox 170 l
Mobilbox 250 l
afsluit
mechanisme
met metaalbeugel
en splitpennen
Vatenopslag van PE
[PG 9]
vatenopslag van polyethyleen
• met algemen constructieve goedkeuring
goekeuring nr. Z-40.22-380
• zgoedgekeurd voor opslag van water-risico
en aggressieve vloeistoffen
• veilige opslag van 200l vaten buiten
of in gebouwen
• Opvangbak, gatenplaten en afdekkap
van polyethyleen (PE)
• Aopvangbak twee zijden laden met palletvork
• Kap met vieruitsparingen voor
bodemverankering
• mmet twee licht gangbare, robuuste
echter flexibele PE-jaloeziën met twee
zijden handgrepenf (kan zowel voor als
achter geopend worden)
• Zijwanden binnen met 2 inlevakken
• afsluitbaar (hangslot niet
standaard)
• hoge chemische bestendigheid tegen
aggressieve materialen
type PE 250-2-GH mett
kap voor opslag van van
twee 200 l vaten
type PE 250-4-GH
met kap voor opslag vanvier 200 l vaten
type PE 250-2-GH
met kap voor opslag van twee 200 l vaten
afsluitbaar
(hangslot niet standaard)
Vatenopslagdepot van PE
aanduiding
PE-vatendepot 250-2-GH
PE-vatendepot 250-4-GH
opvangvolume l
224
242
capaciteit
2 vaten á 200l
4 vaten á 200l
buitenmaten
cm (l x b x h)
156,5 x 99,5 x 211
156,5 x 162 x 211
gewicht
ca. kg
111
157
best.nr.
8933
8934
€
ex. o.
BTW.**
1.345,-1.670,--
verzend
blz.
. 231
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
161
Verzamelstations en risicostoffenstations
Schadelijke stoffen-verzamelstations
met rolbodem
van glasvezel versterkt kunststof, GVK biedt U
de centrale, veilige opslag van verschillende
verpakkingen en vloeistoffen. De GVK
opvangbak met spuit-beschermwand is voor
vloeistoffen van alle waterisicoklassen geschikt.
De ver geopende, afsluitbare overdakking met
gasdrukveren maken licjt laden en ontladen
mogelijk en is ook geoorloofd voor buiten
plaatsen.
Met gegalvaniseerd onderframe met rolbodem.
gepatenteerd
P 38 01 810.1-09.
Algemene constructieve goedkeuring
Z-40.12-228 des DIBt-Berlin.
[PG 9]
gasdrukveren voor
licht openen
schadelijke stoffen-verzamelstation
met rolbodem voor buiten plaatsen
Risicostoffen-verzamelstations
met roosterbodem
van glasvezel versterkt kunststof, GVK,
Uitvoering als risicostoffen-verzamel-stations
met rolbodem, maar met gegalvaniseerd
bodemframe met roosterboden. Algemene
constructieve goedkeuring Z-40.12-228 des
DIBt-Berlin.
schadelijke stoffen
verzamelstartion met
roosterbodem voor buiten
plaatsen, vatenbok als
toebehoren
(zie blz. 123)
schadelijke stoffen
verzamelstation met rolbodem
voor plaatsing in
gebouwen(zonder kap) ,
vatenbok als toebehoren
(zie blz 123)
schadelijke stoffen
verzamelstation rolbodem voor
plaatsing in gebouwen (znder
kap)
Risicostoffen-stations van staalplaat
zijn goedgeurd voor buiten opslag van
waterisico en brandbare stoffen (tot AI, AII,
AIII en B).
De robuuste,afsluitbare constructie en de
variabele binnenuitvoering maakt voor U
een universele gebruiksmogelijkheid.
Met constructieve goedkeuring. Voor veilig
transport 100 mm bodemvrijheid.
risicostoffen-station voor buiten plaatsen
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
162
Verzamel stations en risicostoffen stations
[PG 9]
Risicostoffen-verzamelstation van GVK
aanduiding
bodemoppervl.
cm (l x b)
hoogte
cm
gewicht
ca. kg
best.nr.
E
ex.BTW.**
150 x 85
211
90
3339
1.170,--
150 x 85
138
65
3340
615,--
150 x 85
211
85
3412
1.150,--
150 x 85
138
60
5229
640,--
hoogte
cm
gewicht
ca. kg
best.nr.
E
ex. BTW.**
32
22
3343
350,--
Kogelaftapkraan 1/2", messing vernikkeld, gebogen 90° [PG 1]
gewicht
ca. kg
1
best.nr.
3775
E
ex. BTW.**
20,--
kogelaftapkraan 3/4", messing vernikkeld, gebogen 90° [PG 1]
1
Verzamelstation metr rolbodem
voor buiten plaatsen (met kap), met 200 l-opvanginhoud
Verzamelstation met rolbodem
voor plaatsen in gebouwen (zonder kap), met 200 l-opvanginhoud
Verzamelstation met roosterbodem
voor buiten plaatsen (met kap), met 200 l-opvanginhoud
Verzamelstation met roosterbodem
voor plaatsen in gebouwen (zonder kap), met 200 l-opvanginhoud
Verzend
blz. 231
Toebehoren voor risicostoffen-verzamelstation met rolbodem
aanduiding
bodemoppervl.
cm (l x b)
Palletframe, gegalvaniseerd, met rolbodem, voor transport van
volle vaten voor verzamelstation met 200 l-opvanginhoud
46 x 65
verzend
blz 231
Toebehoren voor risicostoffen-verzamelstation met rolbodem en roosterbodem
aanduiding
3776
21,--
nalverdelen voor risicostoffen-verzamelstation:
kap
afsluitbaar, compleet met beslag, passend voor best.-nr. 3340 und 5229
Vervangbaar slot met individueel slot
3341
455,--
6655
24,--
Vervangbaar slot met gelijksluitend slot
5643
24,--
gewicht
ca. kg
best.nr.
E
ex. o.
BTW**
212
7597
1.345,--
Verzend
blz.. 231
Risicostoffen-station vab staalplaat
aanduiding
type
EW2-GH/VbF geverfd
met opvanginhoud van 225 l
voor opslag van max. 2 vaten á 225 l
buitenmaten
cm (l x b x h)
binnenmaten
cm (l x b x h)
142 x 89 x 151 138 x 85 x 107
belasting
kg
1000
verzend
blz. 231
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
163
Veiligheids-compactcontainer [PG 7]
Voor opslag van waterrisico en brandbare
vloeistoffen
• met alemene constructieve
goedkeuring Z-38.5-229
• rondgaand natuurlijke beluchting met
microgaten, een indringen van kleine
dieren is niet mogelijk
• wanden en dakelementen van gegalvaniseerd
staalplaat
• opbouw gegalvaniseerd of gegalvaniseerd en
grondverf (RAL 5002 ultramarineblauw,
andere RAL- kleuren op wens)
• aafsluitbare, 1-vleugelige deur
(breedte 1240 mm)
• dak begaanbaar, sneeuwbelasting 125 kg/m
• plaatsingsoppervl. met uitneembare,
gegalvaniseerd rooster
belasting: 1000 kg/m²
• wandenmateriaal staalplaat S235
volgens DIN EN 10025, gegalvaniseerd
• wanden-materiaalsterkte 3 mm
• bodemvrijheid 100 mm
SKC 2/240 H gegalvaniseerd
SKC 4/240 gegavaniseerd en geverfd
SKC 2/1000 H gegalvaniseerd en geverfd
SKC 4/1000 gegalvaniseerd en geverfd
Veiligheids-compactcontainer, opvangvolume 240 Liter
Außenmaße
aanduiding
cm (l x b x h)
SKC 2/240
SKC 2/240 H
SKC 4/240
SKC 4/240 H
152,5 x 125 x 168
152,5 x 125 x 238
152,5 x 155 x 168
152,5 x 155 x 238
gegalvaniseerd en geverfd
Innenmaße
cm (l x b x h)
143,8 x 105,2 x 131
143,8 x 105,2 x 196,3
143,8 x 135,2 x 131
143,8 x 135,2 x 196,3
best.-nr.
2 vaten à 200 l
2 vaten à 200 l
4 vaten à 200 l
4 vaten à 200 l
€ ex. BTW**
8777
8778
8779
8780
1.890,-1.900,-2.275,-2.275--
best.-nr.
8785
8786
8787
8788
€ ex BTW.**
2.215,-2.220,-2.550,-2.560,--
verzend
blz. 231
< 3m
< 6m
< 3m
6m+
< 6m
Veiligheids-compactcontainer, opvangvolume 1000 Liter
aanduiding
Außenmaße
cm (l x b x h)
Innenmaße
cm (l x b x h)
capaciteit
2 vaten à 200 l
2 vaten à 200 l
4 vaten à 200 l
SKC 4/1000
152,5 x 155 x 230 143,8 x 135,2 x 131
o. 1 IBC à 1.000 l
4 vaten à 200 l
SKC 4/1000 H 152,5 x 155 x 300 143,8 x 135,2 x 196,3
o. 1 IBC à 1.000 l
SKC 2/1000
152,5 x 125 x 230 143,8 x 105,2 x 131
SKC 2/1000 H 152,5 x 125 x 300 143,8 x 105,2 x 196,3
Technische en prijs wizigingen onder voorbehoud
164
6m+
gegalvaniseerd
best.-nr.
gegalvaniseerd en geverfd
€ ex. BTW**
best.-nr.
€ ex. BTW.**
8781
8782
2.695,-2.790,--
8789
8790
3.035,-3.125,--
8783
3.030,--
8791
3.385,--
8784
3.120,--
8792
3.480,--
verzend
blz.
. 231
< 3m
<
<3
6m
m
<
6m
6m
+
<
3m
6m+
< 6m
< 3m
6m+
< 6m
6m+
Verzamelbakken
165
Verzamelbakken voor opslag in gebouwen (PG 9]
Box voor oude accu's
Optimaal opslag- en transortsysteem
PE-kunststof met hoge dichtheid (PEHD)
vergaand zuurbestendig
stapelbaar entransportveilig
alals enkele box tot 600 kg belastbaar,
gestapeld tot 450 kg per box
• mogen tot 7 boxen gestapeld
worden
• goegekeurd voor transport van
oude accy's volgens ADR 4.1.4.1 P801a
• stapelbaar en transportveilig
• uitgevoerd met drie glijzolen
•
kenteken met risicoaanduiding
•
•
•
•
Box 610 l
Box voor oude accu's
inhoud l
610
buitenmaten cm (l x b x h)
gewicht ca. kg
best.-nr.
120 x 100 x 76
41
8322
E ex. BTW.**
verzend blz.
231
225,--
Toebehoren boxen voor oude accu's
inhoud l
deksel voor box 610
buitenmaten cm (l x b x h)
gewicht ca. kg
best.-nr.
121,5 x 101,5 x 6
7
8086
E ex. BTW.**
verzend blz. 231
75,--
Verzamelbak voor buitenopslag [PG 9]
KFZ-bakken voor oude accu's
Outdo
o
Indoo r
r
• stabiele GFK-uitvoering maakt een schone en
veilige opslag mogelijk van KFZ-oude accu's
• goedgekeurd voor transport volgens
ADR 4.1.4.1 P801a
• met twee beluchtingsopeningen en een gegalvanseerd
stalen onderstel voor veilige plaatsing
• allle beslag is van RVS
•­
•­
en bandhouders afsluitbaar
• kenteken met risico aanduiding
Kfz-bak voor oude accu's
inhouddi
nhoud l
buitenmaten cm (l x b x h)
gewicht ca. kg
best.-nr.
E ex.. BTW.**
89 x 59 x 81
23
3396
438,--
400
120 x 80 x 81
37
3397
540,--
700
134 x 99 x 110
50
3983
685,--
200
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
166
verzend blz.
231
Vultrechters en opvangschalen
[PG 9]
GFK-vultrechter
• met en zonder klepdeksel
• voor
plaatsen op vaten
• veilige
pasvorm
• geen risico van morsen
PE-opvangschaal
• met klotsrand, voorkomt
morsen v/d inhoud
• uitgietinrichting voor omvullen
• stabiel draaggreep
• van zuurvast kunststof,
daarom zuur-, chemicaliën-,
olie- en benzinebestendig
• inhoud 11,4 l en 58 l afsluitbaar en
met afdruppeltrog voor oliefilters uitgevoerd
• inhoud 58 l bovendien verrijdbaar
• inhoud 20 l en 55 l met 4-kamersysteem
voor veilig transporteren en aftappen via de 4
uitgietkanten
GVK-vultrechter
voor 60 l- en
200 l-vaten
PE-opvangschaal 20 l met GVK-vultrechter zonder klepdeksel
PE-opvangschaal 11,4 l afsluitbaar
PE-opvangschaal 15 l
PE-opvangschaal 58 l afsluitbaar
PE-Auffangschale 20 l und 55 l
GFK-Einfülltrichter mit Klappdeckel
GVK-vultrechters en PE-opvangschalen
volume
l
15
20
55
11,4
58
aanduiding
GVK-vultrechter zonder deksel voor 200 l-vat
GVK-vultrechter met klepdeksel voor 200 l-vat
GVK-vultrechter zonder deksel voor 60 l-vat
PE-opvangschaal 15 l
PE-opvangschaal 20 l
PE-opvangschaal 55 l
PE-opvangschaal afsluitbaar 11,4 l
PE-opvangschaal afsluitbar 58 l
Staffelprijs
%
aanduiding / type
best.-nr.
buitenmaten
cm (l x b x h)
hoogte 15, ø 56
hoogte 18, ø 56
hoogte16, ø 39
55 x 45 x 12
69 x 44 x 10,5
101 x 73 x 12,5
44 x 32 x 15
92 x 60 x 25
stuksprijs € ex. BTW.**
best-nr
3342
5348
5493
10122
6892
6891
10123
7908
korting 5 %
korting 3 %
aantal
gewicht
ca. kg
3
5
2,5
1,0
1,3
2,8
1,5
7,6
aantal
PE-opvangschaal 15 l
10122
4
18,--
8
PE-opvangschaal 11,4 l
afsluitbaar
10123
4
20,--
8
stuksprijs € ex. BTW.**
BTWMwSt.**
verzend
€
ex. BTW.**
70,-137,-64,-19,-68,-95,-21,-180--
blz . 231
korting 8 %
aantal
stuksprijs € ex. BTW
17,50
12
17,--
19,50
12
19,--
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
167
Cemsorb-bindmiddel „universeel” en„olie”
Met Cemsorb-bindmiddel krijgt U een
bindmiddel met hoge opnamecapaciteit om
risicostoffen op te nemen resp. de uitbreiding
veilig te voorkomen
Cemsorb-bindmiddel „universeel” grijs
Cemsorb-bindmiddel „universeel” is
ontwikkeld om alle soorten vloeistoffen op te
nemen. Wij adviseren niet voor gebruik op
wateroppervlakten. Gebruikt dan a.u.b.
Cemsorb-bidmiddel „universeel” om kleine
hoeveelheden met verschillende technische
vloeistoffen op te nemen .
Cemsorb-bindmiddel „olie” blauw
Cemsorb-bindmiddel „olie is ontwikkeld om
olie en olie-derivaten veilig op te nemen.
Cemsorb olie zijn hydrophob, ze nemen
geen water op.
[PG 9]
100 l olie (80 kg)
nodig aan oliebindmiddel
Vordelen:
• Cemsorb-bindmiddel neemt tot
18 keer haar eigen gewicht aan
vloeistoffen op.
• Cemsorb-bindmiddel zijn snel en eenvoudig
te gebruiken. Deze worden eenvoudig op
uitgelopen vloeistof gelegd en in kortste
tijd wordt de vloeistof opgenomen. Zo is
het gebied van ongeval of werkplek snel
weer te gebruiken.
+
+
+
4 kg
70 - 140 kg
125 - 250 kg
Polypropyleen
oliebindvlies
calcineert
mineraalgranulaat
kiesselaarde
=
=
=
205 - 330 kg
150 - 220 kg
84 kg
• Door hoge energiewaarde zijn ze
het beste voor thermische gebruik
geschikt.
Voordeel:
Met Cemsorb-bindmiddel spaart U tot 70 % van de
afvoerkosten tegenover oorspronkelijk bindmiddel.
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
168
Cemsorb-bindmiddel „universeel” en „olie"
Cemsorb-doeken „Uuniverseel”
Cemsorb-doekrol „olie"
[PG 9]
Cemsorb-doekrol „universeel”,
meervoudige geperforeerd, aan beide zijden
versterkt en rafelvrij
Cemsorb-slinger „universeel”
Cemsorb-tapijt „universeel”,
extra-versterkte oppervlak
Cemsorb-vatenbedekking „universeel”,
versterkt en rafelvrije oppervlak
Cemsorb-bindmiddel
aanduiding
Cemsorb-doeken
Heavy weight
perforeerd in de breedte
Cemsorb-doekrole
Heavy weight
dwars geperfor.
Cemsorb-doekrol
Heavy weight
eervoudig geperfor.
Cemsorb-tapijt
Heavy weight
glijvast, dicht,
versterkt
Cemsorb-slinger
met vlokken gevuld
Cemsorbvatenafdekking
opname
in l / V.E.
afmeting
cm
oppervl
m² / V.E.
verkoopgewicht
eenheid / V.E. ca. kg /
V.E.
olie (blauw)
best.€
nr.
ex. BTW**
o.
universeel (grijs)
best.€
nr.
ex. BTW**
o.
113
40 x 50
20
100 doeken /
doos
6
8793
77,--
8794
80,--
180
40 x 4000
32
2 rollen/
doos
9,6
8795
120,--
8796
128,--
48
40 x 2500
10
1 rol /
doseerdoos
3,5
-
-
8797
49,--
103
80 x 3000
24
1 tapijt /
doos
10,9
-
-
8798
230,--
80
Ø 7,5 x 120
-
8
8799
31,5
Ø 56
6,15
2,1
-
20 slingers /
doos
25 stuks/
plastiekzak
92,--
8800
100,--
8803
50,--
verzend
blz 231
Technische en prijswijzigingen onder voorbehoud
169
Cemsorb-sets voor gebruik in noodgevallen
[PG 9]
Cemsorb-noodgeval-Trolley
Cemsorb-averijset
Cemsorb-noodgevalset
Cemsorb-sets voor noodgevallen
aanduiding
inhoud
Cemsorb box voor noodgevallen „universeel“
opname
in l / V.E.
afmeting
cm
(l x b x h)
gewicht
ca. kg /
V.E.
75
50 x 50 x 25
20
Cemsorb- 1 stabiele PE-Box (10133),
noodgeval- 100 stuks doeken universeel (8794),
Trolley
20 slinger universeel (8800),
1 stuks noodset universeel (8805)
Cemsorb- 1 stabiele PE-Box (8615),
noogevalbox 100 stuks doeken universeel (8794),
20 slingers universeel (8800),
1 stuks noodset universeel (8805)
Cemsorb- 1 paar handschoenen, 3 afvoerzakken, 35
averijset
doeken 40 x 50 cm, 3 slingers 1,20 m x
7,5 cm, 1 slinger 3 m x
7,5 cm, 2 kussens, 10 veegdoeken
Cemsorb- 1 paar handschoenen, 2 afvoerzakken,
noodgevalset 32 doeken 30 x 30 cm,
1 slinger 1,20 m x 7,5 cm,
5 veegdoeken
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
170
olie (blauw)
best.€
nr.
ex..BTW.**
uiverseel (grijs)
best.€
nr.
ex. BTW.**
7,5
8806
240,--
8807
245,--
32 x 32 x 16
2
8804
67,--
8805
68,--
197
80 x 60 x 53
32
-
-
10014
460,--
197
120 x 60 x 54
35
-
-
8543
440,--
verzend
blz . 231
PE-laarzenreiniger [PG 4]
• van hoogwaardig levenduur bestendig
polyethyleen
• uitgevoerd met drie vaste en één
beweegbare borstel
• wateraansluiting ½"
• leidingen van RVS
• met geintegreerde verzamelbak voor
verzamelen en afvoeren v/h vuile water
• mmet geintegreerde houdgrepen
verzamelbak voor verzamelen en
vuil water-afvoer 1½"
Leitungen aus Edelstahl
afvoeren van vuil water
PE-laarzenreiniger
beschrijving
laarzenreiniger van PE
maten cm (l x b x h)
52 x 47 x 90
gewicht ca. kg
15
best.-nr.
10101
€ ex. BTW.**
320,--
verzend blz . 231
Technische en prijs wijzigingen onder voorbehoud
171

Vergelijkbare documenten