model masterstudiegids

Commentaren

Transcriptie

model masterstudiegids
Taalwetenschap:
Taalstructuur en taalvariatie
Taal- en spraaktechnologie
Taal en spraak: Verwerking en stoornissen
Deel I
Inleiding
Deel II
Masterprogramma Taalstructuur en taalvariatie
Deel III
Masterprogramma Taal- en spraaktechnologie
Deel IV
Masterprogramma Taal en spraak: Verwerking en stoornissen
Deel V
Gezamenlijke informatie
Deel VI
Huishoudelijke informatie
Deel VII
Aanvullingen
2005
2006
Studiegids
ma ster
Jaarrooster Faculteit der Letteren 2005 - 2006
september
35
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
36
38
39
29 5 12
30 6 13
31 7 14
1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
s
39
40
41
42
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
52
1
48
49
50
51
52
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
9
10
11
12
13
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
22
23
24
25
26
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
maart
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
vet
vet
cursief
45
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5
6
start onderwijsperiode
einde onderwijsperiode
vet
cursief
7
23 30
24 31
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
16
17
18
19
20
17
18
29
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
28
29
30
31
32
33
34
35
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
48
8
9
20 27
21 28
22
23
24
25
26
21
22
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
augustus
31
vet cursief
cursief
onderwijsvrije week
Kerst-/zomerreces
weekends
- Kerstmis: 25 en 26 december 2005*
- Nieuwjaar: 1 januari 2006
- Goede vrijdag: 14 april 2006
- Pasen: 16 en 17 april 2006
- Koninginnedag: 30 april 2006
- Bevrijdingsdag: 5 mei 2006
- Hemelvaart: 25 mei 2006
- Pinksteren: 4 en 6 juni 2006
Het kerstreces (onderwijsvrije dagen) is van maandag 19 december t/m vrijdag
30 december 2005. Vanwege collectieve sluitingsdagen zullen de Letterenpanden
gesloten zijn van maandag 26 december t/m vrijdag 30 december 2005.
49
mei
introductieweek
feestdagen
47
21 28
22 29
23 30
24
25
26
27
februari
5
juli
Toelichting
1. Officiële feestdagen
Op officiële feestdagen is de faculteit gesloten. In collegejaar
2005/2006 zijn dat de volgende dagen:
*
44
april
juni
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
44
januari
december
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
november
oktober
37
2. Introductie eerstejaars
De introductie voor de eerstejaars vindt plaats in de eerste week van
het collegejaar.
In collegejaar 2005/2006 is dat van 5 t/m 9 september 2005.
In collegejaar 2006/2007 is dat van 4 t/m 8 september 2006.
3. Semesters
Het collegejaar is verdeeld in twee semesters van elk 2 onderwijsperiodes.
Semester I - onderwijsperiode 1: 5 september 2005 t/m 11 november 2005
Semester I - onderwijsperiode 2: 14 november 2005 t/m 3 februari 2006
Semester II - onderwijsperiode 3: 6 februari 2006 t/m 20 april 2006
Semester I - onderwijsperiode 4: 24 april 2006 t/m 7 juli 2006
4. Meer informatie
Bezoek de website van de Faculteit der Letteren www.let.uu.nl
Inhoudsopgave
Deel I
Deel II
Deel III
Deel VI
1.
Inleiding .................................................................................................. 3
2.
Het Utrechtse onderwijssysteem ............................................................. 3
3.
Doelstellingen en Eindtermen .................................................................. 4
Masterprogramma Taalstructuur en Taalvariatie
1.
Onderwijsprogramma .............................................................................. 6
1.1
Algemene beschrijving ...................................................................... 6
1.2
Eindtermen...................................................................................... 6
1.3
Programmaopbouw ........................................................................... 6
1.4
Scriptie ........................................................................................... 6
1.5
Vrijstellingen.................................................................................... 7
1.6
Stage.............................................................................................. 7
1.7
Studeren in het buitenland ................................................................. 8
1.8
Toekomstperspectieven ..................................................................... 8
1.9
Studiebegeleiding ............................................................................. 9
2.
Shortlist en cursusbeschrijvingen .......................................................... 10
2.1
Shortlist cursusaanbod .................................................................... 10
2.2
Cursusbeschrijvingen ...................................................................... 10
Masterprogramma Taal- en Spraaktechnologie
1.
Onderwijsprogramma ............................................................................ 43
1.1
Algemene beschrijving .................................................................... 43
1.2
Doelstellingen en eindtermen ........................................................... 43
1.3
Programmaopbouw ......................................................................... 43
1.4
Scriptie ......................................................................................... 44
1.5
Vrijstellingen.................................................................................. 44
1.6
Stage............................................................................................ 45
1.7
Studeren in het buitenland ............................................................... 45
1.8
Toekomstperspectieven ................................................................... 46
1.9
Studiebegeleiding ........................................................................... 46
2.
Shortlist en cursusbeschrijvingen .......................................................... 46
2.1
Shortlist cursusaanbod .................................................................... 46
2.2
Cursusbeschrijvingen ...................................................................... 47
Masterprogramma Taal en Spraak: Verwerking en Stoornissen
1.
Onderwijsprogramma ............................................................................ 62
1.1
Algemene beschrijving .................................................................... 62
1.2
Doelstellingen en eindtermen ........................................................... 62
1.3
Programmaopbouw ......................................................................... 62
1.4
Scriptie ......................................................................................... 64
1.5
Vrijstellingen.................................................................................. 64
1.6
Stage............................................................................................ 65
1.7
Studeren in het buitenland ............................................................... 65
1.8
Toekomstperspectieven ................................................................... 65
1.9
Studiebegeleiding ........................................................................... 66
2.
Deel V
Deel VI
Deel VII
Shortlist en cursusbeschrijvingen .......................................................... 66
2.1
Shortlist cursusaanbod .................................................................... 66
2.2
Cursusbeschrijvingen ...................................................................... 67
Gezamenlijke informatie
1.
Examen .................................................................................................. 88
1.1
Exameneisen ................................................................................. 88
1.2
Aanvraagprocedure......................................................................... 88
1.3
Titulatuur, judicia, diploma-uitreiking ................................................ 88
2.
Cursusaanbod en inschrijfprocedure...................................................... 89
1.1
Faculteit der Letteren ...................................................................... 89
Huishoudelijke informatie
1.
Plaats binnen faculteit en instituut ........................................................ 91
1.1
Het bestuur ................................................................................... 91
1.2
De beheersorganisatie..................................................................... 92
2.
Secretariaat, commissies, afdelingen..................................................... 92
2.1 Coördinatie en secretariaat .............................................................. 92
2.2 Postvakken .................................................................................... 93
2.3 Prikbord Taalwetenschap ................................................................. 93
2.4 Studiekosten.................................................................................. 93
2.5 Roosters........................................................................................ 93
2.6 Internet ........................................................................................ 93
2.7 Opleidingscommissie en Examencommissie ........................................ 93
2.7.1 Taalwetenschap ................................................................... 93
2.7.2 Nederlandse Taal en Cultuur.................................................. 94
3.
StudiePunt Letteren ............................................................................... 95
4.
Relevante instellingen ........................................................................... 95
5.
Medewerkers ......................................................................................... 96
6.
Welke vraag bij wie? Verwijzingsmodel voor masterstudenten ............. 99
Aanvullingen
1.
Plagiaat- en frauderegeling ................................................................. 102
2.
Examen ................................................................................................ 102
1.
Inleiding
Deze studiegids bevat informatie over de masterprogramma’s Taalstructuur en Taalvariatie, Taal
en Spraak: Verwerking en Stoornissen, en Taal- en Spraaktechnologie.
U vindt hierin informatie over de opbouw van de opleiding en over de eisen die aan het examen
worden gesteld. In de gids vindt u tevens de beschrijvingen van alle cursussen die door de
opleiding worden aangeboden. Tot slot vindt u achter in de gids praktische informatie van de
opleiding.
Het Opleidingsstatuut 2005/2006 van de Faculteit der Letteren is een aanvulling op deze
studiegids. In het statuut staan de algemene universitaire en facultaire regelingen beschreven,
inclusief de rechten en de plichten van zowel de studenten als de Universiteit Utrecht.
Het Opleidingsstatuut is digitaal beschikbaar via de website van het StudiePunt Letteren:
www.let.uu.nl/studiepunt
Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen? Natuurlijk kunt u voor nadere informatie altijd
terecht bij het StudiePunt Letteren, bij de studieadviseur of uw tutor. Of kijk op de facultaire
websites: surf via www.let.uu.nl
2.
Het Utrechtse onderwijssysteem
De Universiteit Utrecht biedt studenten vraaggestuurd onderwijs aan. Dat wil zeggen dat een
student zijn of haar programma voor een groot deel (binnen zekere grenzen) zelf samenstelt. Een
student kan een kwart van zijn onderwijs in de bachelorfase vrij kiezen: uit cursussen binnen de
eigen major, maar ook uit het overige aanbod binnen de Universiteit Utrecht en uit aanbod van
andere instellingen (zowel nationaal als internationaal).
De Universiteit Utrecht hanteert het uitgangspunt dat zowel docenten als studenten verplichtingen
aangaan bij participatie in een cursus. Docenten verplichten zich tot het verzorgen van activerend
onderwijs, studenten tot het actief deelnemen aan onderwijs en toetsing. Gedurende de
cursusperiode is de toetsing verspreid over verschillende momenten.
U kunt in Utrecht zowel een bachelor- als een masteropleiding volgen. De bacheloropleiding duurt
drie jaar. De lengte van de master hangt af van het type master dat u kiest. De academische
masters duren een jaar, de educatieve en de onderzoeksmasters duren twee jaar.
In Utrecht heeft de bachelorfase drie doelstellingen:
•
academische vorming
•
het verdiepen van een specifieke (disciplinaire) interesse
•
het voorbereiden op een verdere (studie)loopbaan
In de Utrechtse bachelorfase wordt veel aandacht besteed aan het verwerven van academische
vaardigheden. U leert op academisch niveau analyseren, argumenteren, rapporteren en
presenteren. Uw ontwikkelingen en prestaties houdt u bij in een persoonlijk (elektronisch) dossier:
het portfolio. Zo heeft u na afronding van de bachelorfase een goed inzicht in uw verworven
vaardigheden.
Aan het eind van de bachelorfase krijgen studenten het bachelordiploma en mogen zij zich,
afhankelijk van hun opleiding, Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc) of Bachelor of Laws
(LLB) noemen. Een opleiding aan de Letterenfaculteit leidt uiteraard tot de titel Bachelor of Arts
(BA).
In de masterfase specialiseert een bachelor zich in wetenschapsbeoefening of beroepsuitoefening
op academisch niveau. Voor elke master geldt een toelatingsprocedure, maar elke student met
een Utrechts bachelordiploma krijgt de garantie in te kunnen stromen in ten minste één van de
Utrechtse masters. Na afronding van deze vervolgopleiding mag u zichzelf Master of Arts (MA)
noemen.
De Faculteit der Letteren biedt meer dan 50 masterprogramma’s aan: www.let.uu.nl/master
3
3.
Doelstellingen en Eindtermen
Met de opleiding wordt beoogd:
gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de taalwetenschap bij te
brengen,
voor te bereiden op de beroepsuitoefening op het gebied van de taalwetenschap, en
voor te bereiden op de opleiding tot onderzoeker op het gebied van de taalwetenschap.
Meer programmaspecifieke informatie is terug te vinden in delen II, III, en IV, paragraaf 1.2.
4
Deel II
Masterprogramma Taalstructuur en Taalvariatie
5
1.
Onderwijsprogramma
1.1
Algemene beschrijving
Het cursusaanbod omvat i) de taalkundige basisdisciplines fonologie, morfologie syntaxis en
semantiek, ii) cursussen die zich richten op taaltypologie en taalvariatie en iii) meer
computationeel georiënteerde cursussen die zich richten op de systematische verwerking van
taalgegevens. In het algemeen zal het programma van een student cursussen uit twee van deze
drie componenten omvatten. Er bestaat de mogelijkheid in het programma een korte stage op te
nemen. De opleiding wordt afgesloten met een scriptie. Een deel van het cursusaanbod wordt
gedeeld met de onderzoeksmaster Linguistics. Dat deel van het cursusaanbod is Engelstalig. In
principe bestaat de mogelijkheid om aan de eindtermen te voldoen op basis van vrijwel alleen het
Nederlandstalige deel van het aanbod. Dit is ook mogelijk op basis van het Engelstalige deel.
1.2
Eindtermen
Als afgestudeerde in de master taalstructuur en taalvariatie heb je een globaal inzicht in de
theorievorming op de gebieden van de fonologie, morfologie, semantiek, en syntaxis, inclusief de
studie van het lexicon, de taaltypologie, en in de mechanismen van taalvariatie en de grenzen aan
de variatie. Je hebt het vermogen om theoretische literatuur kritisch te lezen, en de
toepassingsmogelijkheden van resultaten te beoordelen. Je weet wat de belangrijkste vragen zijn
op tenminste twee van deze gebieden, en je kunt een probleem op een van die gebieden redelijk
zelfstandig uiteenzetten en aan de hand van literatuur een voorstel tot een oplossing doen.
1.3
Programmaopbouw
Als student heb je een relatief grote vrijheid je programma in te richten op basis van het
aanwezige cursusaanbod, en binnen de grenzen die de organisatie van het programma in de tijd
daaraan stelt. In het algemeen zullen de cursussen op het gebied van Taalstructuur (Fonologie,
Syntaxis, Semantiek) later in het programma de cursussen vroeger in het programma
vooronderstellen. Het ligt dus niet voor de hand een cursus fonologie in periode 1 te laten volgen
door een cursus syntaxis in periode 2 en een cursus semantiek in periode 3. Een dergelijke keuze
hoeft niet in alle gevallen uitgesloten te zijn, maar wanneer je zoiets wilt doen moet je echt
vroegtijdig met de betrokken docenten contact opnemen om na te gaan of je wens haalbaar is.
Een abstract voorbeeld van de organisatie van een studietraject in de tijd kan er als
volgt uitzien:
Onderwijsperiode
Taalvariatie/typologie
Taalstructuur 1
Opzetten van data
bases
Taalstructuur 2
Scriptie
Stage/keuzecursus
Scriptie
Scriptie
1
2
3
4
1.4
Scriptie
Het laatste en belangrijkste onderdeel van het masterprogramma is de scriptie. De scriptie omvat
22.5 ECTS punten. In je scriptie laat je zien dat je weet hoe je onderzoek moet opzetten en hoe
je het feitelijke onderzoek over een onderwerp moet aanpakken. Je laat verder zien dat je over de
6
resultaten van je onderzoek een goed, wetenschappelijk verantwoord, verslag kunt maken.
Gezien de aard van de opleiding kan het onderwerp van je scriptie een theoretisch karakter
hebben, het kan ook beschrijvend zijn (bijvoorbeeld een veldonderzoek naar het voorkomen van
bepaalde varianten binnen het Nederlands – of uiteraard een andere taal); het kan ook praktisch
zijn en bijvoorbeeld een voorstel bevatten over hoe je een bepaald probleem bij het opzetten van
een data base oplost.
De kwaliteit van je scriptie is van groot belang, al was het alleen bij eventuele sollicitaties. De
scriptie kan het best aansluiten bij een werkcollege of stage. Je weet dan in ieder geval van
tevoren wat je scriptie-onderwerp is. Je kunt over het onderwerp van je scriptie ook een
afzonderlijke beslissing nemen. Uiteraard sta je niet alleen in die beslissing. Als het goed is, heb je
uit de vakken die je gevolgd hebt al een idee gekregen over een onderwerp voor je scriptie. Dan is
het verstandig eens te gaan praten met een docent van het vak waarbinnen dat onderwerp
volgens jou zou passen. Heb je helemaal geen idee, dan is het nog steeds verstandig om eens een
docent aan te spreken.
Je bent in principe vrij in de keuze van je scriptie-onderwerp, maar je moet er wel een begeleider
voor kunnen vinden. Uiteraard zullen docenten in het algemeen geen begeleiding willen geven in
een onderwerp dat zij niet beheersen. Je mag in principe ook een externe begeleider hebben,
maar dan moet je wel toestemming hebben van de examencommissie. Wanneer je een externe
begeleider hebt, moet er toch steeds een staflid van het programma zijn die als tweede begeleider
optreedt.
Heb je eenmaal een onderwerp en een begeleider, dan geldt globaal dat je scriptie duidelijkheid
moet bieden over tenminste de volgende aspecten van je onderwerp:
•
•
•
de vraagstelling van het onderzoek en relevantie van deze vraagstelling;
de resultaten van het onderzoek en hun betekenis voor het vakgebied;
suggesties voor verder onderzoek aan het gekozen onderwerp.
Je scriptie wordt tenslotte beoordeeld door je begeleider(s) en mogelijk ook door een hoogleraar of
senior docent van de opleiding.
Het is verstandig om zo snel mogelijk na te denken over de richting die je uitwilt en je
werkzaamheden goed te plannen. Bedenk dat je je formeel moet inschrijven voor het schrijven
van de scriptie. Daarmee wordt tussen jou en je begeleider vastgelegd wat de afspraken zijn rond
het scriptietraject.
Als je een werkcollege in periode 2 of 3 volgt, is het verstandig om het werk aan je scriptie direct
aan die werkgroep aan te laten sluiten. Je zit dan nog 'vers' in het onderwerp en in de meeste
gevallen zul je al een begin gemaakt hebben met het onderzoek. Nog één belangrijk punt. Je moet
je scriptie op tijd inleveren, enkele weken voor de afstudeerdatum. Je dient hierbij ook meerdere
exemplaren te laten maken. Eén exemplaar zal worden toegevoegd aan de collectie van de
Letterenbibliotheek, één of twee exemplaren zijn voor de scriptiebegeleider(s), en één exemplaar
is bestemd voor het secretariaat van de opleiding.
1.5
Vrijstellingen
In principe is het mogelijk om vrijstelling te krijgen van bepaalde onderdelen als je kunt aantonen
dat je de kennis en vaardigheden van zo’n onderdeel al op andere wijze verkregen hebt. Je moet
hiertoe een verzoek doen bij de bevoegde examencommissie. Let wel, het is nooit mogelijk een
onderdeel zowel voor je bachelor als voor je master te laten tellen.
1.6
Stage
Een stage biedt studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen op het terrein van hun
studie, verschaft studenten inzicht in hun kennis en vaardigheden en vormt zo een goede
voorbereiding op een baan na de studie.
Gedetailleerde informatie over de stage kunt u vinden in de facultaire stageregeling. Deze is te
verkrijgen bij het StudiePunt Letteren (Drift 8). De handleiding staat – samen met het aanbod van
stageplaatsen – ook op internet. De Faculteit der Letteren kent een groot aanbod van
7
stageplaatsen. Vacante stageplaatsen worden gepubliceerd op internet, de stagezuil in het
StudiePunt Letteren en in het U-blad. Buiten dit aanbod om kunt u ook zelf een stageplaats
aandragen.
Kijk voor de stagehandleiding of het huidige aanbod van stageplaatsen in elk geval op
www.let.uu.nl/stage
Meer informatie over stages is te verkrijgen bij de facultaire stagecoördinator:
Floris Tijl
Drift 8, kamer 0.04
3512 BS Utrecht
tel.: (030) 253 6103
e-mail: [email protected]
Spreekuur op afspraak: maandag 11.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur: donderdag 11.00 - 12.00 uur
Afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) 253 6285
1.7
Studeren in het buitenland
International Office – Faculteit der Letteren
Is een studieperiode in het buitenland een vast onderdeel van uw masterprogramma, neemt u dan
contact op met de coördinator van het betreffende programma en de coördinator
Internationalisering voor informatie over mogelijkheden en eisen. U kunt, afhankelijk van het
programma, studeren in het buitenland, maar ook onderzoek doen of stage lopen.
Er zijn op facultair en universitair niveau verschillende beursmogelijkheden en er wordt met veel
universitaire instellingen zowel binnen als buiten Europa samengewerkt.
Kijk op de website van het International Office: www.let.uu.nl/international
Coördinator: Marlies Bussemaker
Drift 8, kamer 0.04
3512 BS Utrecht
tel.: (030) 253 6046
e-mail: [email protected]
Inloopspreekuur: dinsdag 10.00-12.00 uur en donderdag 12.30 – 14.30 uur.
Afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) 253 6285
Voor de uitwisselingsprogramma's op universitair niveau en beurzen via culturele akkoorden met
andere landen kunt u het best de brochure Studeren in het buitenland raadplegen. Deze brochure is
verkrijgbaar bij het StudiePunt Letteren en het International Office.
1.8
Toekomstperspectieven
Zoals vaak het geval is met academische opleidingen richt dit programma zich niet op één type
beroep. De kennis en vaardigheden die je opdoet bieden je een veelheid aan
beroepsperspectieven, die soms onverwacht zijn, maar altijd boeiend. (Wie zou bijvoorbeeld
denken aan een baan als forensisch taalkundige?)
Veel taalkundigen komen in functies waarin algemene academische vaardigheden zoals analytisch
vermogen, goed met complexe gegevens kunnen omgaan, complexe materie helder kunnen
weergeven vereist zijn, zoals beleids- en advies functies op allerlei terrein. Er zijn een aantal
maatschappelijke gebieden waar de expertise van masters in het programma taalstructuur en
taalvariatie bij uitstek tot z’n recht zal komen, namelijk daar waar beleid en advies direct te maken
hebben met maatschappelijke thema's zoals de relatie tussen de verschillende variëteiten van het
Nederlands (standaardtaal, dialecten, ethnolecten, etc.), de factoren die ten grondslag liggen aan
taalverandering, bijvoorbeeld bij diverse vormen van beïnvloeding door taalcontact (er bestaat
bijvoorbeeld behoefte aan wetenschappelijk gefundeerde beleidsadviezen en ook voorlichting over
de taal van minderheidsgroepen en de invloed daarvan op de standaardtaal), en
8
spellingsproblematiek. Verder zijn er terreinen die direct te maken hebben met het opzetten van
systematische verzameling en analyse van taalgegevens, het vervaardigen van woordenboeken,
contrastieve grammatica's en naslaggrammatica’s; taalkundigen met een taaltypologische
component in hun opleiding blijken als forensisch taalkundige een bijdrage te kunnen leveren aan
gerechtelijk onderzoek. Verwacht mag worden dat professioneel taalkundigen met een goede
analytische scholing in voorkomenden gevallen ook geplaatst kunnen worden bij
onderzoekinstituten als het Meertens instituut (Amsterdam), het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie (Leiden), en de Fryske Akademie (Leeuwarden).
Samenvattend leidt de master op voor onder meer:
•
Functies bij bedrijven (zoals uitgevers van woordenboeken, referentiegrammatica's,
softwarebedrijven), gericht op het structureren en verwerken van talige
databestanden,;
•
Functies bij (semi-)overheidsinstellingen gericht op het beschikbaar maken van
taalwetenschappelijke inzichten voor analyse van en advies over situaties van
taalvariatie, taalcontact, vaststelling van talige herkomst van personen, invloed van
talige herkomst op het proces van verwerving van een tweede taal, alsook ten
behoeve van pedagogische, en psychologische werkzaamheden, etc.
•
Functies als uitgever of redacteur bij tijdschriften op het gebied van taal en wat
daarmee samenhangt
•
Functies als zelfstandig werkend adviseur op het gebied van taal
Hoewel in het huidige stelsel de twee-jarige opleiding van een onderzoeksmaster een betere
voorbereiding biedt op een onderzoekscarrière dan een één-jarige masteropleiding, is het voor
geschikte afgestudeerden van een éénjarige master niet onmogelijk om toegelaten te worden tot
een promotieopleiding. Voor die studenten die tijdens hun éénjarige masteropleiding tot de
conclusie komen dat ze een onderzoeksloopbaan ambiëren is het echter eveneens mogelijk om na
een jaar (of zelfs eerder) alsnog tot de onderzoeksmaster te worden toegelaten. Gegevens
omtrent de procedure zijn te vinden op de web-site van het UiL OTS.
1.9
Studiebegeleiding
Tutor
Van studenten in de masterfase wordt verwacht dat ze zich relatief zelfstandig een beeld kunnen
vormen van hoe de mogelijkheden die het programma biedt, kunnen bijdrage aan de realisatie van
hun wensen. Na toelating zal aan iedere student gevraagd worden een korte schets te geven van
zijn toekomstbeeld, en een voorlopige invulling van zijn studieprogramma gedurende het jaar.
Aanspreekpunt hiervoor is een hiertoe door de programmacoördinator aangewezen tutor. Indien
de student een inhoudelijk gesprek wil, zal de tutor een docent aanwijzen bij wie de student
hiervoor terecht kan. Een student meldt wijzigingen in het voorgenomen programma terstond bij
de tutor.
De studieadviseur
Naast de tutor kan de student voor advies terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur kan de
student helpen die vragen heeft over onder meer de formele kanten van de studieplanning,
exameneisen, gang van zaken rond scriptie en afstuderen. Daarnaast kunnen studenten zich tot
hem/haar wenden met vragen en problemen rond studiemotivatie, studiestaking, studievertraging,
vrijstellingen, aanvragen afstudeersteun, studiefinanciering, studeren in het buitenland, stage en
beroepsperspectieven. Bij specifieke vragen of persoonlijke problemen kan de studieadviseur
studenten naar de juiste instantie of persoon doorverwijzen.
Studenten die door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden vertraging oplopen, wordt ten
zeerste aanbevolen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de studieadviseur.
Voor specifieke vragen over studiefinanciering kunnen studenten terecht bij het Studenten Service
Centrum (SSC).
Op de websites van de opleidingen Taalwetenschap (http://www.let.uu.nl/taalwetenschap) en
Nederlands (http://www.let.uu.nl/nederlands) vind je meer informatie over tutoraat en studieadviseur.
9
2.
Shortlist en Cursusaanbod
2.1
Shortlist
CURSORISCH
CURSORISCH VERPLICHT
Code
Cursusnaam
ECTS
Periode
200400311
COMPARATIEVE SYNTAXIS: HET ONTWERP VAN SYNTACTISCHE
5 - 7,5
1
7,5
3
VARIATIE
200400574
DATABESTANDEN IN DE TAALTECHNOLOGIE
200400277
DESIGN, ANALYSIS AND USE OF LANGUAGE DATABASES
200501121
FONETISCHE VARIATIE
200400302
FOUNDATIONS OF PHONOLOGY 1: PHONOLOGICAL STRUCTURES
7,5
1
5 - 7,5
3
7,5
1
7,5
1
7,5
1
AND REPRESENTATIONS
200501052
FOUNDATIONS OF SEMANTICS
200501098
FOUNDATIONS OF THEORETICAL LINGUISTICS
200501120
LANGUAGE TYPOLOGY
3,75 7,5- 1
200500395
LOGISCHE VORM
200400399
MORFOLOGIE EN LEXICON
7,5
4
5 - 7,5
3
200400672
OPTIMALITY IN LINGUISTICS: THEORY AND ACQUISITION
200500154
SÉMANTIQUE ET PRAGMATIQUE DU FRANCAIS
200500400
STANDAARDISATIE: ONTSTAAN EN BESTAAN
200400395
TAALSYSTEMEN IN DE WERELD
5 - 7,5
2
200501122
TAALVARIATIE: MATERIAALVERZAMELING EN DATA-ANALYSE
5 - 7,5
2
200400801
VAN GB NAAR MINIMALISME
5 - 7,5
3
WBMD4028
DYNAMIC SEMANTICS
7,5
2
CK3W3077
SEMANTICS
7,5
1
7,5
2
5 - 7,5
2
7,5
1
ONDERZOEKPROJECT
2.2
Code
Cursusnaam
200401059
SCRIPTIE/AFSTUDEERPROJECT
15 - 22,5 1 2 3 4
ECTS
200401060
STAGE: THEORIE EN PRAKTIJK
7,5 - 15 1 2 3 4
Cursusbeschrijvingen
Op de volgende pagina’s vind je de cursusbeschrijvingen in alfabetische volgorde.
10
Periode
COMPARATIEVE SYNTAXIS: HET ONTWERP VAN SYNTACTISCHE
VARIATIE
Onderwijsinstituut: Nederlands
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
5 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400311
1
Onderdeel van Programma:
Dutch Language and Literature, Linguistics: the Study of the Language Faculty,
Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands / English
Inhoud:
Linguistic diversity, just like linguistic sameness, is a core property of human language. A
complete answer to the question “What is the design of human language?” requires an in-depth
investigation into the design properties of the variant part of human language. What makes this
enterprise challenging are the strong indications that linguistic variation is non-arbitrary, bounded
and predictable. The linguist should describe and explain the system of variation exhibited by
human languages. In this course you will get acquainted with comparative-syntactic research and
learn to give explanations of dimensions of variation within a general theory about syntactic
diversity (i.e. Parameter theory). We will explore dimensions of variation within the noun phrase,
adjective phrase and prepositional phrase. Recent generative research has provided a variety of
interesting insights into the architecture of these phrasal domains. A crucial finding is that these
phrases, just like the clause, are made up of different functional projections besides the lexical
projections. The hypothesis is that the functional categories heading these projections play a
major role in the design of grammatical variation. Phenomena, displaying variation, that will be
discussed are: the syntax of determiners, the distribution of attributive adjectives, the expression
of possession, comparative formation, DP-internal displacement.
Cursusdoelen:
De student verwerft kennis en inzicht in verschillende facetten van theorievorming over
syntactische diversiteit. Op basis van de aangereikte theorie(en) leert de student zelf analyses te
maken van syntactische-variatieverschijnselen.
Contactpersoon:
Docenten:
Prof. Dr. N.F.M. Corver
Prof. Dr. N.F.M. Corver
Feedback:
Tijdens college en per e-mail
Bereikbaarheid:
Via e-mail
Werkvormen:
Werkcollege 1 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Literatuurstudie, opdrachten maken, discussies voorbereiden,
actieve inbreng, grote inzet
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
Essay (70 pt.)
Opdracht(en) (Extra opdracht
2,5 ECTS; 0 pt.)
Referaat (30 pt.)
Deadlines:
Referaat
Wordt nader bekend gemaakt
Wat wordt er beoordeeld:
Referaat
11
knowledge of the literature; ability to critically discuss, evaluate
and change syntactic theories on diversity
Verplicht studiemateriaal:
Wordt nader bekendgemaakt
- to be announced
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
12
DATABESTANDEN IN DE TAALTECHNOLOGIE
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400574
3
Onderdeel van Programma:
Taal- en spraaktechnologie, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
English/Dutch
Inhoud:
Language resources are a crucial component of the emerging Information Society. They are used
in many types of systems and applications including: language enabled information and
communication systems, knowledge management, software localization and language services,ecommerce, e-learning.
Examples of Language Resources are written and spoken corpora and lexica, terminology
databases, grammars.
Aim of the course is to provide an introduction to repositories of linguistic data, by focussing on
annotated corpora (i.e., written and spoken), linguistic databases and corpora.
Corpora represent a collection of texts which are usually annotated with part of speech and
morphological information. They often encode syntactic and phonological information. Linguistic
databases are usually oriented towards the description of specific phenomena either by means of
examples with glosses or by means of variables. Lexica play a crucial role in language and speech
technology as well as in the Information Retrieval world (i.e. Wordnet).
Particular attention will be dedicated to the techniques and to the standards which should be
adopted in order to develop these resources. In addition, issues concerning the archiving of
linguistic resources on the web, including metadata standards (serving as finding aids) will be
addressed and current initiatives will be presented. Furthermore, issues related to the digital
encoding of language data will be discussed including standards such as SGML and XML.
The course will also focus on possible uses of these two resources among which: linguistic
research, development of new human language technologies and as teaching aids.
Cursusdoelen:
- knowledge of the state of the art wrt. Language resources- knowledge to develop themknowledge to use them in various applications- ability to develop a project independently in a
group format
Contactpersoon:
Docenten:
dr. P. Monachesi
dr. P. Monachesi
Feedback:
Class discussion, email.
Bereikbaarheid:
Appointments, email.
prof.dr. J.E.J.M. Odijk
Werkvormen:
Computerpracticum 1 x per
week 3 uur
Hoor/werkcollege 3 x per week
2 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor/werkcollege
Read articles, make summaries, prepare discussion, prepare
presentations
Bijdrage aan groepswerk:
13
Toetsen:
Actieve deelname (20 pt.)
Nota (30 pt.)
Opdracht(en) (50 pt.)
Deadlines:
Opdracht(en)
Summaries each week, final project at the end of the course.
Wat wordt er beoordeeld:
Opdracht(en)
Knowledge acquired.
Verplicht studiemateriaal:
Reader
- Electronic course material.
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
14
DESIGN, ANALYSIS AND USE OF LANGUAGE DATABASES
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Spaans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400277
1
Onderdeel van Programma:
Taal en ontwikkeling, Taalstructuur en taalvariatie, Vertalen
Voertaal:
Opmerking:
Engels
Inhoud:
This course is an introduction to lexicography, the science of constructing dictionaries and word
lists, and to lexicology or lexical semantics, the study of word meaning.
Lexicogrphy is dedicated to methods of collecting and selecting the words that should be
incorporated in a dictionary or word list, given specific needs and goals. Lexical semantics studies
ways of presenting information needed by the user, by investigating the meaning structure of
words.
Issues prominent in this course are: how to collect and select lexical information, and how to
treat and represent it.
Lexical material can be collected by doing field work: interviewing informants, reading texts of
certain kinds, eliciting native speaker judgments on words and their meaning(s). Language
databases are an important source of information on words and their meaning(s), but their use
requires knowledge on their design.
Lexical semantics investigates principles of word meaning and the structure of their meaning
components. In fact, it studies the design of the meaning structures of words.
In short, this course discusses the principles of lexicography and lexical semantics, as used in the
construction of monolingual and bilingual dictionaries and word lists, in Germanic and Romance
languages, English, Dutch, German, French, Spanish, Portuguese, Italian. Much attention will be
given to language databases, their design, analysis and use.
Cursusdoelen:
The goals of this course are introducing the student in the principles of lexicography and lexical
semantics. The student will be trained in using these principles to evaluate lexical databases such
as dictionaries and word lists and language databases. Understanding the design of different
types of language databases will make it possible to construct lexical and leanguage databases in
an efficient way.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. J.D.W. Schroten
dr. F.J. Melka
dr. J.D.W. Schroten
Feedback:
Tijdens college
Bereikbaarheid:
per e-mail
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 2 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Reading course materials, Preparing assignments, Consulting
and reporting on the contents of databases on the Web
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
Discussion and Cooperation in preparing parts of the
15
assignments
Toetsen:
Nota (40 pt.)
Opdracht(en) (40 pt.)
Referaat (20 pt.)
Deadlines:
Referaat
Deadlines will be announced during the course
Wat wordt er beoordeeld:
Referaat
Understanding the principles guiding lexicography and
lexicological work; Ability of analyzing, evaluating and using
language databases of different types; Capacity of designing a
limited project on lexicography or lexical semantics.
Verplicht studiemateriaal:
Wordt nader bekendgemaakt
- Not yet known
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
16
DYNAMISCHE SEMANTIEK
Onderwijsinstituut: Cognitieve Kunstmatige Intelligentie
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
WBMD4028
2
Onderdeel van Programma:
Voertaal:
Opmerking:
English or Dutch
Inhoud:
Dit duovak bouwt voort op het bachelorvak Semantiek, waarin de klassieke formeel-semantische
theorie van de Montague-grammatica aan de orde is gekomen, en besteedt aandacht aan meer
recente, zogeheten "dynamische" benaderingen binnen de linguïistische semantiek. Deze
benaderingen hebben inmiddels zozeer school gemaakt dat men aan meer traditionele
semantische theorieen met terugwerkende kracht het predikaat "statisch" is gaan toekennen. In
dit duovak worden verschillende vormen van dynamische semantiek behandeld, waaronder filecardsemantiek (FCS), discourse-representatietheorie (DRT) en dynamische predikatenlogica
(DPL), waarbij zowel linguïstische, filosofische als logisch-mathematische aspecten aan bod zullen
komen. Op het linguïstische vlak wordt speciale aandacht besteed aan de relatie tussen enerzijds
de dynamische semantiek en anderzijds de categoriale grammatica en de typentheorie, zoals
deze in onder meer de Montague-grammatica worden gehanteerd. Wat betreft de filosofische
onderbouwing besteedt het vak aandacht aan de vraag naar de verhouding van syntaxis en
semantiek. Bovendien wordt de onderlinge verhouding tussen dynamische semantiek en de
illocutionaire en perlocutionaire aspecten van assertie en informatie-overdracht behandeld. En
aangaande de logisch-mathematische grondslagen zal de nadruk liggen op logica's voor de
behandeling van anaforen, logica's voor de analyse van discourse-structuur en logica's voor het
modelleren van presupposities.
Cursusdoelen:
Door het actief volgen van dit duovak verkrijgt de student kennis van en inzicht in diverse dyn.
theorieen over de semantiek van natuurlijke taal. Zij/hij is na afloop dan ook in staat om
dezetheorieen op uiteenlopende empirische problemen toe te passen en dealdus verkregen
oplossingen te formaliseren en onderling tevergelijken. Een metadoel van dit duovak is voorts de
studentinzicht te geven in verzamelingstheoretisch modelleren,algebraische methoden en wellicht
ook categorieentheorieen.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. H. Hendriks
dr. H. Hendriks
Feedback:
Mondelinge bespreking van de correctie van de opdrachten(opdrachten
een week na inlevering gecorrigeerd retour), schriftelijkeuitwerking bij de
correctie van de tentamens.
Bereikbaarheid:
Na college en per e-mail permanent bereikbaar
([email protected] [email protected]), per telefoon op
de dagen dat de docenten aan de Universiteit Utrecht werkzaam zijn (in
principe de dagen waarop de contacturen plaatsvinden; nummers worden
doorgegeven), inloopspreekuur op een van de dagen waarop de
contacturen plaatsvinden.
Prof.dr. A. Visser
17
Werkvormen:
Hoor/werkcollege 2 x per week
2 uur
Toelichting:
Hoor/werkcollege
Dagcollege.
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor/werkcollege
Elk hoor/werkcollege voorbereiden door 8 uur te besteden aan
het lezen van de reader/syllabus en het maken van oefeningen.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor/werkcollege
n.v.t.
Toetsen:
Toets
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Toets
assignments (2 times 35%)written examination 30%
Verplicht studiemateriaal:
Reader
- Syllabus "Context Modification in Action" and reader with (neo)classical papers.
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
EUR 15,00 (maximally)
18
FONETISCHE VARIATIE
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
5 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501121
3
Onderdeel van Programma:
Taal en ontwikkeling, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Inhoud:
De student maakt kennis met fonetische inzichten over uitspraakvariatie, gekoppeld aan de
sociolinguïstische theorieën over taalvariatie en taalverandering. Daarnaast leert de student een
akoestisch-fonetisch onderzoek uit te voeren naar uitspraakvariatie in het Standaard-Nederlands
en die bevindingen te koppelen aan de theoretische inzichten. Het spraakmateriaal wordt ter
beschikking gesteld.
Cursusdoelen:
Inzicht verwerven in de fonetische en sociolinguïstische mechanismen die uitspraakvariatie
sturen, en vaardigheid verwerven in het uitvoeren van en rapporteren over akoestisch-fonetische
analyses.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. H. van de Velde
dr. M.E.H. Schouten
dr. H. van de Velde
Feedback:
Tijdens werkcollege, per e-mail en volgens afspraak
Bereikbaarheid:
E-mail
Werkvormen:
Computerpracticum 1 x per
week 2 uur
Werkcollege 2 x per week 2 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Lezen literatuur en voorbereiden referaat.Uitvoeren fonetische
analyses.
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
Opdracht(en) (Extra opdracht;
100 pt.)
Referaat (30 pt.)
Verslag (70 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Reader
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
EUR 25,00
19
FOUNDATIONS OF PHONOLOGY 1: PHONOLOGICAL STRUCTURES AND
REPRESENTATIONS
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Engels
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400302
1
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Engels
Inhoud:
This course focuses on the way in which generative phonology phonological phenomena are
accounted for. We specifically investigate the role of structures and representations in the
phonological component of a generative grammar.
Cursusdoelen:
The aim of this course is to introduce the student to, and to familiarise him/her with,
phonological-theoretical tools which have been introduced since the early 1970s to explain
phenomena such as assimilation and the behaviour of features, the relation between wordstress
and syllable structure, and so on.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. J. Grijzenhout
dr. J. Grijzenhout
Feedback:
Oral and written feedback.
Bereikbaarheid:
Office hrs. and e-mail.
Werkvormen:
Hoor/werkcollege 2 x per week
2 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor/werkcollege
Critical reading, homework assignments, preparing
presentations.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor/werkcollege
Depending on group size: joint presentations.
Toetsen:
Opdracht(en) (20 pt.)
Presentatie (20 pt.)
Schriftelijk werkstuk (60 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Schriftelijk werkstuk
Critical reading skills, presentation in groups, ability to apply
theoretical insights to data.
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- J. Goldsmith (ed., 1999), Phonological Theory: The Essential Readings, Blackwell Publ.
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
EUR 75,00
20
FOUNDATIONS OF SEMANTICS
Onderwijsinstituut: Nederlands
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501052
1
Onderdeel van Programma:
Dutch Language and Literature, Linguistics: the Study of the Language Faculty,
Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
English
Inhoud:
Most current research in formal semantics for natural language is based on the framework known
as “Montague Grammar”, developed from the seminal work of Richard Montegue in the early
seventies. Familiarity with this framework is an indispensable prerequisite for any student of
semantics. This course provides a detailed introduction to Montague grammar. Students will
familiarize themselves with the technical apparatus used in Montague Grammar but the focus will
be on linguistic issues and the treatment of quantification, intensionality and variable binding.
Cursusdoelen:
The purpose of this course is to provide the student of linguistics with sufficient knowledge of the
foundations of formal semantics to allow her/him to read current research literature on the topic.
The course is not suited for students at the beginner's level: familiarity with first order predicate
logic is presupposed
Contactpersoon:
Docenten:
dr. E.G. Ruys
Docent nog onbekend
Feedback:
e-mail
Bereikbaarheid:
e-mail
Werkvormen:
Werkcollege 1 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
Eindtoets
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Reader
- Reader Extensional Montague Grammar. L.T.F. Gamut, "Logic Language and Meaning" Volume 2
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
21
FOUNDATIONS OF THEORETICAL LINGUISTICS
Onderwijsinstituut: Utrechts institute of Linguistics OTS
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501098
1
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen, Taal- en spraaktechnologie, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Engels
Inhoud:
The course consists of the following parts:
1. Basics of the computational system (syntax)
2. Sentence processing and garden path
3. The interface: LF - syntax-semantics-discourse interface.
Cursusdoelen:
Participants will acquire an understanding of the grammatical/computational system, as well as
its interfaces with the conceptual system and processing systems. The course will stimulate active
ability in syntactic argumentations.
Contactpersoon:
Docenten:
prof.dr. T.M. Reinhart
drs. I. Mulders
prof.dr. T.M. Reinhart
Feedback:
Comments on selected assignments, tutorials, individual meetings.
Bereikbaarheid:
E-mail: [email protected], tel: 030-2538235.
Werkvormen:
Hoor/werkcollege 2 x per week
3 uur
Instructie college 1 x per week 2
uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor/werkcollege
Studying the course materials, carrying out assignments;
solving assigned problems, identifying a range of possible
solutions, evaluating alternatives.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor/werkcollege
Working on joint assignments.
Toetsen:
Essay tentamen (60 pt.)
Opdracht(en) (20 pt.)
Schriftelijk tentamen (20 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Essay tentamen
Overall command of the issues, ability to identify problems and
evaluate solutions, oral and written presentation of findings.
Verplicht studiemateriaal:
Wordt nader bekendgemaakt
- To be announced.
Aanbevolen studiemateriaal:
Boek
22
- 1. Lightfoot, D. (1982). The Language Lottery. MIT Press: Cambridge, MA. Chapter 2. 2.
Reuland, E. Basic issues in the theory of syntax: towards a minimalist perspective.
- 3. Chomsky, N. (1988). Language and Problems of Knowledge: The Managua Lectures.
Cambridge, MA: MIT Press. pp. 67-74.4. Pritchett, B. L. (1992). Grammatical Competence and
Parsing Performance. Chicago, IL: Chicago University Press.
- 5. Rizzi, L. (1988). On the Structural Uniformity of Syntactic Categories. In Congrès de la
langue Basque , Vitoria-Gasteiz, Servio Central de Publicationes del Gobernio Vasco, pp. 89-101.
- 6. Mulders, I. (2002). Transparent Parsing: Head-Driven Processing of Verb-Final Structures.
Doctoral Dissertation, LOT: Utrecht. Ch. 4, pp. 95-136 (sections 4.1-4.3).7. Roberts, I. (1988).
From rules to constraints. Lingua e Stil XXIII, Nr. 3, pp.
- 8. Chomsky, N. (1977). On wh-movement. In Cullicover, Wasow, and Akmajian (eds.), Formal
Syntax.9. Reinhart, T. (1997). Quantifier Scope: How Labor is Divided Between QR and Choice
Functions. Pp.335-366
- 10. Reinhart, T. (1998). Wh-in-situ in the Framework of the Minimalist Program. Natural
Language Semantics 6: pp. 29-56.
Kosten:
Nog onbekend
23
LANGUAGE TYPOLOGY
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
3,75 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501120
1
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
English
Inhoud:
Language typology is the systematic study of the similarities and differences between the
world’s more than 5000 natural languages. It searches for universal properties or systematic
patterns of variation in morphological, syntactic or syntactic aspects of languages, and to classify
variation along genetic, areal or structural lines.
Because of the methodological emphasis on broad cross-linguistic patterns, typologists rely on
electronic databases to manage, structure, and examine their data. The course includes an
introduction to the theory and practice of designing a database, with emphasis on typological
databases.
Cursusdoelen:
The course consists of a component on typological theory, and a component on linguistic
databases. Students are introduced to the aims, core concepts and methodology of typological
research, and examine in some detail a number of non-Western languages. They gain hands-on
experience in the use of descriptive grammars and native speakers of unfamiliar languages, and
in the theory and practice of using databases for language typology.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. A. Dimitriadis
dr. A. Dimitriadis
prof.dr. L. Stassen
Werkvormen:
Computerpracticum 1 x per
week 3 uur
Hoorcollege 1 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoorcollege
Lezen van achtergrondliteratuur als voorbereiding op
hoorcollege; presentaties; voorbereiding werkcollege;
opzoekwerk (bibliotheek, elektronische databanken).
Bijdrage aan groepswerk:
Hoorcollege
Opstellen van een typologische schets van een niet-westerse
taal.
Toetsen:
Eindtoets (100 pt.)
Opdracht(en) (100 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Wordt nader bekendgemaakt
- Will be announced.
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
24
LOGISCHE VORM
Onderwijsinstituut: Nederlands
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200500395
4
Onderdeel van Programma:
Dutch Language and Literature, Linguistics: the Study of the Language Faculty,
Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands/English
Inhoud:
Voor toelating tot deze cursus wordt een toelatingsverklaring tot een masterprogramma als
equivalent van een BA diploma beschouwd. Deze cursus staat ook open voor studenten die zich
voorbereiden op een doctoraalexamen, maar nog niet voldoende specialisatie-onderdelen hebben
behaald.
In hedendaags syntactisch onderzoek fungeert de Logische Vorm (LF) als de plaats waar
syntactische condities (casus-checking, wh-checking) op de structuur worden toegepast. Maar LF
is in eerste instantie de plaats waar de syntaxis raakt aan de semantiek; dus directe motivatie
voor LF-representaties kan alleen komen uit semantische overwegingen. In deze
onderzoekswerkgroep wordt ingegaan op zulke semantische motiveringen voor theorieën over de
afleiding van LF. Met name kwesties als pronomina als gebonden variabelen (waarom betekent
‘haar minnaar werd door iedere vrouw verleid’ iets heel anders dan ‘iedere vrouw verleidde haar
minnaar’?) bereiks-ambiguiten (waarom kan ‘alle politici strijden voor een goede zaak’ zowel
betekenen dat de politici het roerend eens zijn, als ook dat ze het grondig oneens zijn?) en de
interactie tussen quantifiers en vraagwoorden (waarom kun je ‘wat denk je dat iedereen gekocht
heeft?’ wel beantwoorden met “Karel een nieuwe jas, Carola een nieuwe trui, ….”, terwijl dat geen
goed antwoord is op ‘wat denk je dat door iedereen gekocht is?’?) zullen aan de orde komen.
Cursusdoelen:
Studenten worden grondig ingevoerd in de theorievorming over Logische Vorm
Contactpersoon:
Docenten:
dr. E.G. Ruys
dr. E.G. Ruys
Bereikbaarheid:
E-mail, telefonisch
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 2 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
Paper
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Artikelen
- Worden nader bekend gemaakt
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
25
MORFOLOGIE EN LEXICON
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
5 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400399
3
Onderdeel van Programma:
Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Teaching in English possible. Studenten kunnen optioneel 7,5 ECTS voor
de cursus krijgen.
Inhoud:
Taal heeft een ruim aantal mogelijkheden om lexicale informatie te veranderen door middel van
affixatie. Naast flexie (tijd, agreement, meervoud) bestaan er een behoorlijk aantal andere
affixen, die verschillende veranderingen aanbrengen; uitgaande van een stam ‘lees’ kan
bijvoorbeeld gemaakt worden: ‘wordt gelezen’ (de lijdende vorm), ‘het lezen’ (genominaliseerde
infinitief), ‘leesbaar’ (eigenschap), ‘lezer’ (persoon) of ‘lezende’ (tegenwoordig deelwoord). In
deze cursus wordt ingegaan op het verschillen tussen het lexicon, de morfologie en de syntaxis
en op de verhouding tussen deze drie componenten. Bij de cursus wordt de argumentstructuur
van een werkwoord als invalshoek gekozen.
Na het lezen van een aantal core artikelen kan de student een onderwerp naar eigen keuze
verder onderzoeken middels een literatuurstudie (waarvan de grootte / hoeveelheid afhankelijk is
van het aantal gewenste ECTS). Dit eigen onderwerp is niet beperkt qua taal of qua
(theoretische) benadering.
Cursusdoelen:
Na afloop van de cursus heeft de student goed inzicht in de issues die spelen op het gebied van
de argumentstrctuur in de morfologie en het lexicon. De student kan specialistische theorie
koppelen aan en toetsen via concrete talige data, alsook tekortkomingen van de theorie signalen
en een gedachte ontwikkelen ter verbetering.De student heeft inzicht in de manier waarop
woordenboeken van klassieke snit omgaan / kunnen omgaan / zouden moeten omgaan met de
morfologie. De student kan deze kennis to
Contactpersoon:
Docenten:
dr. F.A.C. Drijkoningen
dr. F.A.C. Drijkoningen
Feedback:
Tijdens college, via email, en na afloop op nota.
Bereikbaarheid:
Spreekuur op maandag van 13-14 en via email op afspraak.
Werkvormen:
Hoor/werkcollege 2 x per week
2 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor-/Werkcollege
Bestuderen literatuur en maken bijbehorende opdrachten en
vragen.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor-/Werkcollege
Actieve participatie
Toetsen:
Nota (50 pt.)
Opdracht(en) (25 pt.)
Opdracht(en) 2 (Extra opdracht
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Opdracht(en)
Het vermogen tot het kritisch en inzichtelijk verwerken van
26
voor 2,5 ECTS; 0 pt.)
Referaat (25 pt.)
specialistische vakliteratuur.Het vermogen tot toetsing van
theoretische voorstellen aan concrete data.Het vermogen tot
uitvoeren van en verslagleggen van een deel-onderzoek.
Verplicht studiemateriaal:
Fotokopieën
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
EUR 20,00
27
OPTIMALITY IN LINGUISTICS: THEORY AND ACQUISITION
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Engels
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400672
2
Onderdeel van Programma:
Taal en ontwikkeling, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
ENGELS
Inhoud:
This course consists of 2 parts: a discussion of the aims of Optimality Theory as a relatively new
approach in linguistics, including its historical setting. Followed by a discussion of O.T. analyses in
areas of phonology and morphology, focusing on prosody (wordstress, syllabafication),
assimilation, and acquisition.
Cursusdoelen:
The aim of this course is to introduce students to Optimality Theory, the most recent variant of
the generative approach to linguistics, specifically in the areas of phonology and morphology. A
successful student is able to formulate and grasp the aims of this approach, its technical aspects,
and its historical position. They have acquired the ability, at an introductory level, to argue within
this framework, and to themselves attack and solve linguistic problems within this approach.
Contactpersoon:
Docenten:
prof.dr. W. Zonneveld
prof.dr. W. Zonneveld
Feedback:
Op college over de inhoud van de cursus.Twee tussenopdrachten feedback
binnen 1 week.Eindopdracht feedback binnen 2 weken.
Bereikbaarheid:
E-mail en via telefonische afspraak.
Werkvormen:
Hoor/werkcollege 2 x per week
3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor/werkcollege
Literatuur lezen aan de hand van een `course
outline'.Schriftelijke werkstukken en presentaties daarover
voorbereiden.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor/werkcollege
n.v.t.
Toetsen:
Deadlines:
Opdracht(en) 1 (Tussenopdracht Tussenopdracht 1
1; 25 pt.)
Week 2-3, week 4-5, week 7-10.
Opdracht(en) 2 (Tussenopdracht Wat wordt er beoordeeld:
2; 25 pt.)
Tussenopdracht 1
Opdracht(en) 3 (Eindopdracht;
De mate waarin kennis is opgedaan over een nieuwe
50 pt.)
theoretische ontwikkeling in de taalwetenschap.De mate waarin
de student zelf in staat is op beginnersniveau binnen de theorie
te werken en redeneren.
Verplicht studiemateriaal:
Artikelen
- Er wordt vooraf een leeslijst uitgereikt. De artikelen daarvan zijn ook beschikbaar op een
28
centraal punt.
Syllabus
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
EUR 25,00 (Euro)
29
SCRIPTIE/AFSTUDEERPROJECT
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
15 - 22,5
M
Afstudeeronderdeel
Code:
Blok:
200401059
1, 2, 3, 4
Onderdeel van Programma:
Taal en Spraak: verwerking en stoornissen, Taal en ontwikkeling, Taal- en
spraaktechnologie, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Ophoging tot 17,5, 20 of 22,5 ECTS mogelijk
Inhoud:
Cursusdoelen:
Contactpersoon:
Docenten:
Docent nog onbekend
Docent nog onbekend
Werkvormen:
Individueel
Onderzoek
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
In overleg met docent 1 (100
pt.)
In overleg met docent 2 (100
pt.)
In overleg met docent (100 pt.)
Scriptie (100 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
30
SEMANTIEK
Onderwijsinstituut: Cognitieve Kunstmatige Intelligentie
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
3
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
CK3W3077
1
Onderdeel van Programma:
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands (mogelijk Engels)
Inhoud:
Lang heeft men gedacht dat een simpele vertaling van natuurlijke taal in de eerste-orde
predikatenlogica voldoende zou zijn om de semantische complexiteit van taal en taalgebruik te
begrijpen. De Amerikaanse logicus Richard Montague stelde daartegenover dat de natuurlijke
taal zelf een logische taal is. Die gedachte veronderstelt een uitbreiding van de standaardlogica
en heeft geleid tot de ontwikkeling van de formele semantiek. Belangrijk instrumentarium
daarvoor is ontwikkeld in de categoriale grammatica, de lambda-calculus, de typentheorie, de
intensionele logica, etcetera. Al die gebieden hebben ook hun toepassingen buiten de natuurlijke
taal, maar binnen de formele semantiek van de natuurlijke taal wordt dit instrumentarium vooral
toegepast bij de analyse van de betekenis van zinnen, en teksten. Het werk op dit gebied wordt
ook wel aangeduid als Montague-grammatica, maar in feite heeft zich een brede traditie van
analysetechnieken ontwikkeld die men meer in het algemeen zou kunnen omschrijven als
compositionele modeltheoretische semantiek, een aanpak die wordt gekenmerkt door een zeer
nauw samengaan van syntaxis en semantiek en een hoge formaliseringsgraad.
Cursusdoelen:
Het hoorcollege maakt niet alleen het formeel-semantisch logisch instrumentarium (extensionele,
intensionele en tweesoortige typenlogica), een complete cursus in de Montague-grammatica - nog
steeds de meest gangbare basis voor formeel-semantische analyse van natuurlijke talen
toegankelijk, maar bestrijkt ook gebieden die pas na Montague in beeld zijn gekomen. In het
werkcollege bekwaamt de student zich in het gebruik van dit logisch instrumentarium, m.n. bij de
analyse van de betekenis van NT.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. H. Hendriks
dr. H. Hendriks
Feedback:
Mondelinge bespreking van de correctie van de opdrachten en de eerste
deeltoets (opdrachten een week na inlevering gecorrigeerd retour),
schriftelijke uitwerking bij de correctie van de tweede deeltoets.
Bereikbaarheid:
Per e-mail permanent bereikbaar ([email protected]),per
telefoon op de dagen dat de docent aan de Universiteit Utrecht werkzaam
is (in principe de dagen waarop de contacturen plaatsvinden; nummers
worden doorgegeven), inloopspreekuur op een van de dagen waarop de
contacturen plaatsvinden.
Werkvormen:
Hoorcollege 2 x per week
Werkcollege 1 x per week
Toelichting:
Werkcollege
Dagcollege.
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Elk hoorcollege voorbereiden door 3 uur te bestedenaan het
lezen van het boek en de syllabus; elk werkcollege
voorbereiden door 3 uur te besteden aan het maken van
31
opgaven.
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
n.v.t.
Toetsen:
Toets
Deadlines:
Toets
Schriftelijk tentamen halverwege en na afloop van de cursus,
opdrachten verspreid over het hele blok.
Wat wordt er beoordeeld:
Toets
Opdracht(en) (30 %)Schriftelijk tentamen I (30 %)Schriftelijk
tentamen II (40 %) Theoretische kennis van de in de
reader/syllabusbehandelde onderwerpen, toepassing van
besproken theorieen op uiteenlopende verschijnselen,
formaliseren van verschijnselen in theoretische termen,
implementeren van formalisaties.
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- L.T.F. Gamut, "Logic, Language and Meaning. Volume 2: Intensional Logic and Logical
Grammar". Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991.
Syllabus
- Herman Hendriks, "Extensional Montague Grammar"
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
EUR 40,00 (ongeveer)
32
SÉMANTIQUE ET PRAGMATIQUE DU FRANCAIS
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Frans
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
5 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200500154
2
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en ontwikkeling, Taalstructuur en
taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
frans
Deze cursus vervangt cursuscode 200400331.
Inhoud:
Ce cours est une initiation à la sémantique et la pragmatique à partir de données du français. Les
questions de sens et de signification sont situées au niveau de la phrase et au niveau du discours.
Cursusdoelen:
L'étudiant se familiarise avec la littérature linguistique portant sur le français, et développe une
attitude critique. Il apprend à soulever et adresser des problèmes de recherche, aussi bien dans
son travail individuel qu'en groupe.
Contactpersoon:
Docenten:
prof.dr. H.E. de Swart
prof.dr. H.E. de Swart
Feedback:
feedback mondeling/schriftelijk na elke toets
Bereikbaarheid:
spreekuur/e-mail
Werkvormen:
Werkcollege 1 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Lecture des articles, préparation de questions et d'exercices.
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
Contribution a la discussion, contribution au travail de groupe.
Toetsen:
Toets A (50 pt.)
Toets B (50 pt.)
Toets C (100 pt.)
Deadlines:
Toets A
A annoncer au début du cours
Wat wordt er beoordeeld:
Toets A
Compréhension de la littérature linguistique portant sur un
theme sémantique ou pragmatique; capacité de participer a
une discussion scientifique et d'adresser des questions de
recherche dans le domaine de la sémantique/pragmantique.
Verplicht studiemateriaal:
Fotokopieën
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
EUR 30,00
33
STAGE: THEORIE EN PRAKTIJK
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5 - 15
M
Stage
Code:
Blok:
200401060
1, 2, 3, 4
Onderdeel van Programma:
Taal en Spraak: verwerking en stoornissen, Taal en ontwikkeling, Taal- en
spraaktechnologie, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Ophoging tot 10, 12,5 of 15 ECTS mogelijk
Inhoud:
Cursusdoelen:
Contactpersoon:
Docenten:
Docent nog onbekend
Docent nog onbekend
Werkvormen:
Stage
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
In overleg met docent 1 (100
pt.)
In overleg met docent 2 (100
pt.)
In overleg met docent (100 pt.)
Stageverslag (100 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
34
STANDAARDISATIE: ONTSTAAN EN BESTAAN
Onderwijsinstituut: Nederlands
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200500400
1
Onderdeel van Programma:
Dutch Language and Literature, Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie,
Taal en ontwikkeling, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Inhoud:
De ontwikkeling van de sterk gereglementeerde Nederlandse schrijftaal en de veel vrijere
Nederlandse spreektaal is nauw verbonden met de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands
zelf: politieke, religieuze , culturele en sociale factoren hebben hierbij door de eeuwen heen een
belangrijke rol gespeeld. In de 20ste eeuw is de kloof tussen schrijf- en spreektaal steeds kleiner
geworden. Deze tendens is niet los te zien van verschillende veranderingen in de samenleving;
tolerantie en informalisering spelen hierbij zeker een rol. Discriminatie op uitspraak en
woordgebruik wordt veelal verworpen; autoriteit op het gebied van taalnormen verdwijnt steeds
meer; dialecten blijken een onvoorziene taaie levenskracht te hebben; de Engelse invloed op
onze woordenschat is groter dan ooit, en 'slang' en jeugdtaal verbreiden zich.
Het doel van deze cursus is om op de hoogte te raken op welke manier 'de Nederlandse
standaardtaal' inhoudelijk gestalte heeft gekregen en hoe dat op dit moment is 'geformaliseerd'.
Daarop aansluitend zullen de diverse bovengenoemde variaties t.o.v. deze standaard aan bod
komen. Beargumenteerde analyses over de wel/niet kwalijkheid van de variaties zullen door de
deelnemers worden gepresenteerd. Daarom wordt van de studenten een actieve inbreng
verwacht.
Cursusdoelen:
Het doel van deze cursus is om op de hoogte te raken op welke manier 'de Nederlandse
standaardtaal' inhoudelijk gestalte heeft gekregen en hoe dat op dit moment is 'geformaliseerd'.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. M.T.G. Trommelen
Prof. Dr. N.F.M. Corver
Feedback:
tijdens het college, per e-mail
Bereikbaarheid:
e-mail
Werkvormen:
Werkcollege 1 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Kritische bestudering van opgegeven literatuur, formulering
van stellingen n.a.v. de bestudeerde literatuur, voorbereiding
van presentaties.
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
In overleg met docent
Toetsen:
Actieve deelname (20 pt.)
Nota (60 pt.)
Deadlines:
Referaat
wordt bekend gemaakt tijdens eerste bijeenkomst
35
Referaat (20 pt.)
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Artikelen
- wordt nog nader bekend gemaakt
Literatuur
- wordt nog nader bekend gemaakt
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
36
TAALSYSTEMEN IN DE WERELD
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
5 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400395
2
Onderdeel van Programma:
Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Teaching in English possible. Studenten kunnen optioneel 7,5 ECTS voor
de cursus krijgen.
Inhoud:
Het idee van parametrische variatie in de syntaxis wordt regelmatig geillustreerd en bewezen
door middel van bekendere West-Europese talen. De benadering beperkt zich echter niet tot deze
talen en is van toepassing op wereldwijde variatie. Het thema van deze cursus is dan ook
'macrovariatie'.
Tijdens de cursus worden een of twee "grote" parameters (bv. polysynthese, ergativiteit)
bestudeerd aan de hand van "exotischere" talen, in comparatief contrast met juist "bekende"
talen (veelal Engels of Nederlands)
De 2,5 ECTS extra studiepunten kunnen behaald worden door een korte literatuurstudie in het
inhoudelijke verlengde van de cursus afgesloten met een schriftelijk verslag en een mondelinge
bespreking hiervan.
Cursusdoelen:
De student heeft na afloop van de cursus inzicht in en kennis van de macrovariatie in een
parameter-benadering. Hij kan deze kennis toepassen en gebruiken bij het beschrijven van talen
die qua eigenschappen ver van ons Westerse bed liggen.
Contactpersoon:
dr. F.A.C. Drijkoningen
Docenten:
dr. F.A.C. Drijkoningen
Feedback:
Tijdens colleges, via email, mondelinge bespreking nota na afloop.
Bereikbaarheid:
Maandag 13-14 uur en op afspraak via email.
Werkvormen:
Hoor/werkcollege 2 x per week
2 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor-/ Werkcollege
Bestuderen van literatuur en maken bijbehorende opdrachten
en vragen.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor-/ Werkcollege
Actieve participatie.
Toetsen:
Nota (50 pt.)
Opdracht(en) (25 pt.)
Opdracht(en) 2 (Extra opdracht
voor 2,5 ECTS; 0 pt.)
Referaat (25 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Opdracht(en)
Vermogen tot het kritisch en inzichtelijk verwerken alsmede
theoretisch plaatsen van gegevens van door de student niet
eerder bestudeerde talen uit de wereld.
Verplicht studiemateriaal:
Fotokopieën
Kosten:
EUR 20,00
37
TAALVARIATIE: MATERIAALVERZAMELING EN DATA-ANALYSE
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
5 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501122
2
Onderdeel van Programma:
Taal en ontwikkeling, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Studenten kunnen optioneel 7,5 ECTS voor de cursus krijgen.
Inhoud:
In deze cursus leren we hoe een kwantitatief sociolinguïstisch onderzoek moet opgezet en
uitgevoerd worden en hoe de data geanalyseerd kunnen worden. Er wordt daarbij aandacht
besteed aan technieken voor het benaderen van proefpersonen, de keuze van de opnameapparatuur, het trekken van steekproeven, het opstellen van een sociolinguïstisch interview, de
afname van interviews, het selecteren van variabelen, het kwantificeren en analyseren van
gegevens. Daarbij zullen de meest gangbare statistische analysetechnieken in het variatieonderzoek aan bod komen. De eerste 3 weken zijn er gemeenschappelijke sessies, daarna wordt
er onder begeleiding gewerkt aan twee opdrachten: 1. materiaalverzameling; 2. analyseren en
interpreteren van een onderzoek naar variatie in de uitspraak van het Nederlands (er wordt op
bestaande data gewerkt)
Cursusdoelen:
Een kwantitief onderzoek kunnen opzetten dat aansluit bij specifieke onderzoeksvragen en
verantwoorde keuzes leren maken wat betreft interviewtechniek, opname-apparatuur, selectie
variabelen.Ervaring opdoen met veldwerk.Data statistisch kunnen verwerken en
interpreteren.Sociolinguïstische onderzoeksmethoden kunnen evalueren op hun
wetenschappelijke waarde.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. H. van de Velde
dr. H. van de Velde
Feedback:
Tijdens werkcolleges, na afspraak, en via email.
Bereikbaarheid:
Telefoonnummer: 030-2536049Email: [email protected]
Werkvormen:
Computerpracticum 1 x per
week 2 uur
Werkcollege 2 x per week 2 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Voorbereiden presentatieLezen handboek
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
groepsopdracht: opzetten van een sociolinguïstisch onderzoek
Toetsen:
Opdracht(en) (20 pt.)
Opdracht(en) 2 (Extra opdracht
voor 2,5 ECTS; 100 pt.)
Referaat (20 pt.)
Verslag (60 pt.)
Deadlines:
Opdracht(en)
Wekelijkse opdrachten en oefeningen tijdens de
cursus.Eindtoets in week 8.Optioneel (voor 2.5 ECTS extra):
werkstuk (onderzoeksopzet + opstellen vragenlijst)
Verslag
Referaat tijdens weken 1-2-3Verslag: eind week 8Optioneel
(voor 2,5 ECTS extra):: uitgebreidere opdracht/werkstuk
Wat wordt er beoordeeld:
38
Opdracht(en)
Onderzoeksvragen kunnen operationaliseren in een
onderzoeksdesign en vragenlijst.Onderzoeksdesigns en
vragenlijsten kunnen evalueren.Data kwantitatief kunnen
verwerken.In de sociolinguïstiek meest gangbare analyses
kunnen interpreteren en uitvoeren.
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- L. Milroy & M. Gordon (2003), Sociolinguistics: Method and Interpretation. Blackwell.
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
EUR 35,00
39
VAN GB NAAR MINIMALISME
Onderwijsinstituut: Nederlands
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
5 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400801
3
Onderdeel van Programma:
Dutch Language and Literature, Linguistics: the Study of the Language Faculty,
Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands / English
Studenten kunnen optioneel 7,5 ECTS voor de cursus krijgen.
Inhoud:
Voor toelating tot deze cursus wordt een toelatingsverklaring tot een masterprogramma als
equivalent van een BA diploma beschouwd. Deze cursus staat ook open voor studenten die zich
voorbereiden op een doctoraalexamen, maar nog niet voldoende specialisatie-onderdelen hebben
behaald.
This course gives an introduction to Chomsky’s Minimalist approach to the theory of grammar.
This program takes an interface perspective on human language and aims to evaluate analyses of
linguistic phenomena along such dimensions as simplicity, naturalness, elegance, and parsimony.
But how to interpret these general evaluative measures in the domain of linguistic (in this course:
syntactic) research? In this course, you will get acquainted with ways of understanding what
constitutes a more or less natural, more or less parsimonious, or more or less elegant syntactic
account. This will be done by (i) considering a range of syntactic phenomena (e.g. phrase
structure, case marking, theta marking, movement, locality, traces) and their analyses from the
perspective of Government-Binding Theory (i.e. the theory of syntax of the 80’s and 90’s
preceding Minimalist syntax) and (ii) asking whether we can do better in terms of minimalist
measures. You will discover that some of these measures have a ‘least effort/economy’ flavor:
e.g. short movement steps preclude long ones, syntactic movement only applies when it must, no
expressions occur idly in syntactic representations. The empirical data for the minimalist analyses
will come from a variety of languages.
Cursusdoelen:
De student verwerft kennis en inzicht in verschillende facetten van theorievorming binnen het
zogenaamde Principes-en-Parameters-model van de syntaxis (waaronder de Minimalistische
benadering van de syntaxis). De student is in staat theorieen binnen dit kader te beoordelen,
toetsen en amenderen
Contactpersoon:
Docenten:
Prof. Dr. N.F.M. Corver
Prof. Dr. N.F.M. Corver
Feedback:
during classes, e-mail
Bereikbaarheid:
by e-mail
Werkvormen:
Werkcollege 1 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Reading of articles, exercices, preparation of discussions, active
participation
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
Essay (60 pt.)
Opdracht(en) (Extra opdracht
Deadlines:
Take home 1
40
2,5 ects; 0 pt.)
Take home 1(40 pt.)
To be announced
Wat wordt er beoordeeld:
Take home 1
Knowledge of and insight in generative-syntactic literature,
ability to critically evaluate and amend current generativesyntactic theories
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- N. Hornstein, J. Nunes, and K. Grohmann (to appear in 2005). Understanding Minimalism.
Cambridge University Press.
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
41
Deel III
Masterprogramma Taal- en Spraaktechnologie
42
1.
Onderwijsprogramma
1.1
Algemene beschrijving
Het programma bestaat uit vier componenten: (i) een verplicht cursorisch gedeelte waarin de
student kennis maakt met methodologische en vakinhoudelijke aspecten van de taal- en
spraaktechnologie, (ii) een keuze-onderdeel voor individuele profilering, (iii) een stage, en (iv) een
afrondende scriptie. Het programma biedt ruimte om eventuele deficiënties in de vooropleiding
weg te werken.
Het onderwijs wordt in principe in het Nederlands aangeboden; bij deelname van buitenlandse
studenten kan op het Engels worden overgestapt. Het gebruikte studiemateriaal is Engelstalig;
voor het afrondende eindwerkstuk is het Engels de voertaal.
1.2
Eindtermen
Een student die de opleiding met goed gevolg afrondt, beschikt over de volgende
competenties:
-het kritische vermogen om technologie met een taalwetenschappelijke component te
beoordelen en te gebruiken;
-een grondige kennis van de 'state-of-the-art' wat betreft de methoden en techieken voor
de verwerking van taal en spraak;
-de technologische kennis om in teamverband, en in samenwerking met technici, aan de
ontwikkeling van taal- en spraaktechnologische systemen bij te dragen.
1.2
Programmaopbouw
De master Taal- en Spraaktechnologie is een voltijdse eenjarige opleiding.
Het programma start elk jaar in september; er is dus een enkel instroommoment. Het
studieprogramma heeft een totale omvang van 60 ECTS, en bestaat uit de volgende onderdelen:
-3 verplichte modules (22.5 ECTS) waarin studenten kennismaken met een breed scala van
toepassingen uit taal- en spraaktechnologie, en waarin componenten van die systemen via
probleemgecentreerd onderwijs worden bestudeerd;
-1 verplichte module onderzoeksmethodologie (7.5 ECTS), in het bijzonder gericht op
gebruikersevaluatie en productontwikkeling.
-profilering: 1 keuzemodule (7.5 ECTS) waarin studenten zich nader verdiepen in een specifiek
aspect van spraak- en taaltechnologie.
-een stage ter omvang van 1 module (7.5 ECTS).
-een afsluitend eindproject ter omvang van 2 modules (15 ECTS).
Wat betreft het niet-cursorische gedeelte is de invulling flexibel. In plaats van de verdiepende
keuzemodule kan een langere (bijvoorbeeld buitenlandse) stage met een omvang van 15 ECTS
worden gerealiseerd; een andere mogelijkheid is het samennemen van (onderzoeks)stage en
eindwerkstuk tot een 22.5 ECTS eindproject.
43
Schematische opbouw van het masterprogramma Taal- en Spraaktechnologie
2005/2006
Onderwijsperiode
1
Evaluatie van TST
200400469
Ruimte voor
deficiëntieopvang
Grondslagen TST
Het Semantische Web
200400503
200400577
Databestanden in TST
Stage/keuzevak
2
3
200400574
4
Scriptie/keuzevak
Scriptie/keuzevak
Voor keuzevakken, zie paragraaf 5.2.
1.4
Scriptie
Je rondt de Masters af met een onderzoek, waarover je een scriptie schrijft. Daar heb je twee
maanden full-time voor beschikbaar, maar je kunt deze periode eventueel ook combineren met
een stage zodat er meer ruimte ontstaat. Je hebt een grote vrijheid om een onderwerp voor dit
onderzoek te kiezen. Voorstellen worden vanuit de opleiding aangereikt, maar je kunt ook zelf met
ideeën komen. Onderzoek werd de afgelopen jaren onder andere gedaan naar
-het beregelen van intonatie in spraaksynthese systemen,
-spraakherkenning in mobiele telefonie,
-het uitspreken van straatnamen,
-het automatisch opsporen van uitspraakfouten die gemaakt worden door mensen die Nederlands
als tweede taal leren,
-de grammatica van het gesproken Nederlands.
Het onderzoek kan in Utrecht plaatsvinden, maar het kan ook in een ander Instituut (in binnen- of
buitenland) of bij een bedrijf. In alle gevallen is er een begeleider in Utrecht, en als je het
onderzoek buiten de deur doet, ook een begeleider op de werkplek. Je wordt geacht regelmatig te
rapporteren in een scriptiegroep waarin alle afstudeerders van de Masters participeren. Je moet op
een heldere manier duidelijk kunnen maken wat het doel van het onderzoek is, hoe je het hebt
aangepakt, wat de resulaten zijn en welke conclusies je daaraan kunt verbinden. Een goede
presentatie van de voortgang van je werk, en uiteindelijk een afstudeerreferaat speelt een grote
rol. Uiteraard zal dat ook in je afstudeerscriptie zichtbaar zijn.
1.5
Vrijstellingen
In principe is het mogelijk om vrijstelling te krijgen van bepaalde onderdelen als je kunt aantonen
dat je de kennis en vaardigheden van zo’n onderdeel al op andere wijze verkregen hebt. Je moet
hiertoe een verzoek doen bij de bevoegde examencommissie. Let wel, het is nooit mogelijk een
onderdeel zowel voor je bachelor als voor je master te laten tellen.
44
1.6
Stage
Een stage biedt studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen op het terrein van hun
studie, verschaft studenten inzicht in hun kennis en vaardigheden en vormt zo een goede
voorbereiding op een baan na de studie.
Gedetailleerde informatie over de stage kunt u vinden in de facultaire stageregeling. Deze is te
verkrijgen bij het StudiePunt Letteren (Drift 8). De handleiding staat – samen met het aanbod van
stageplaatsen – ook op internet. De Faculteit der Letteren kent een groot aanbod van
stageplaatsen. Vacante stageplaatsen worden gepubliceerd op internet, de stagezuil in het
StudiePunt Letteren en in het U-blad. Buiten dit aanbod om kunt u ook zelf een stageplaats
aandragen.
Kijk voor de stagehandleiding of het huidige aanbod van stageplaatsen in elk geval op
www.let.uu.nl/stage
Meer informatie over stages is te verkrijgen bij de facultaire stagecoördinator:
Floris Tijl
Drift 8, kamer 0.04
3512 BS Utrecht
tel.: (030) 253 6103
e-mail: [email protected]
Spreekuur op afspraak: maandag 11.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur: donderdag 11.00 - 12.00 uur
Afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) 253 6285
1.7
Studeren in het buitenland
De master Taal- en Spraaktechnologie past in het raamwerk van de European Master for Language
and Speech (zie: http://www.cstr.ed.ac.uk/euromasters). Dat is een samenwerkingsverband
tussen 14 Europese universiteiten die een op elkaar afgestemd curriculum aanbieden, met
gemeenschappelijke kernonderdelen, en locale specialismen. Dit betekent dat je voor onderdelen
van je opleiding (bijvoorbeeld voor een gecombineerde stage en scriptie) terecht kan in Edinburgh,
Sheffield, Aalborg, Leuven, Bonn, Saarbrücken, Stuttgart, Erlangen, Lausanne, Brno, Athene,
Patras en Barcelona.
De European Master for Language and Speech is, op initiatief van de Universiteit Utrecht, in 1999
van start gegaan, en dateert dus van voor de invoering van het nieuwe bachelor-master stelsel.
Op het moment van schrijven zijn er verschillende nieuwe initiatieven voor Europese
samenwerking in ontwikkeling. De internationale connecties van het Utrechtse Instituut voor
Linguïstiek garanderen dat je als student van de master Taal- en Spraaktechnologie op de eerste
rij zit om van die ontwikkelingen te profiteren: Utrecht was de hoofdcoordinator van het net
voltooide 'Network of Excellence in Human Language Technologies' (ElsNet,
http://www.elsnet.org/); daarnaast coördineren we de taalcomponent van het lopende 'Network of
Excellence in Computational Logic' (CoLogNet, http://www.colognet.org/).
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Paola Monachesi, de coördinator voor
internationalisering van de opleiding Taalwetenschap.
International Office – Faculteit der Letteren
Is een studieperiode in het buitenland een vast onderdeel van uw masterprogramma, neemt u dan
contact op met de coördinator van het betreffende programma en de coördinator
Internationalisering voor informatie over mogelijkheden en eisen. U kunt, afhankelijk van het
programma, studeren in het buitenland, maar ook onderzoek doen of stage lopen.
Er zijn op facultair en universitair niveau verschillende beursmogelijkheden en er wordt met veel
universitaire instellingen zowel binnen als buiten Europa samengewerkt.
Kijk op de website van het International Office: www.let.uu.nl/international
Coördinator: Marlies Bussemaker
Drift 8, kamer 0.04
45
3512 BS Utrecht
tel.: (030) 253 6046
e-mail: [email protected]
Inloopspreekuur: dinsdag 10.00-12.00 uur en donderdag 12.30 – 14.30 uur.
Afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) 253 6285
Voor de uitwisselingsprogramma's op universitair niveau en beurzen via culturele akkoorden met
andere landen kunt u het best de brochure Studeren in het buitenland raadplegen. Deze brochure is
verkrijgbaar bij het StudiePunt Letteren en het International Office.
1.8
Toekomstperspectieven
Als je dit masterprogramma met succes afrondt, heb je de volgende beroepsperspectieven:
-Beroepen in de informatie- en communicatietechnologie rond toepassingen waarbij tekst, taal en
spraak een belangrijke rol spelen, de zogenaamde 'human communication technology'. In deze
beroepen zal het in het bijzonder gaan om het meewerken in een interdisciplinair team waarbij de
afgestudeerde specifieke kennis en ervaring zal kunnen inzetten om toepassingen te ontwikkelen
in samenspraak met afnemers en gebruikers.
Voorbeelden van bedrijven op dit terrein zijn Van Dale Data, Human Inference, Comsys,
Polderland, Syllogic, Philips Research, KPN, Scansoft. Dat laatste is een voorbeeld van een bedrijf
waar een deeltijds leerstoelhouder, betrokken bij de master Taal- en Spraaktechnologie, werkzaam
is.
-Overige beroepen. Buiten de specifieke toepassingen op het gebied van taal- en
spraaktechnologie kunnen afgestudeerden met deze opleiding zich positioneren als interdisciplinair
denkende en kritische academici, die in staat zijn een brug te slaan tussen technologie en
afnemers en gebruikers.
Een uitstekend startpunt voor wie de markt wil verkennen biedt de Nederlandse Taalunie op de
site van het Taalunieversum (http://taalunieversum.org/taal/technologie/). Internationale
mogelijkheden vind je op het Human Language Technology Centre van de Europese Unie
http://www.hltcentral.org/, kijk op Euromap).
1.9
Studiebegeleiding
Elke student krijgt een tutor toegewezen. In overleg met je tutor stel je bij de aanvang van de
opleiding een gebalanceerd cursusprogramma samen. Je tutor is ook je individuele begeleider voor
de niet-cursorische onderdelen van het programma (stage en eindwerkstuk).
2.
Shortlist en cursusbeschrijvingen
2.1
Shortlist
CURSORISCH
CURSORISCH VERPLICHT
Code
Cursusnaam
ECTS
Periode
200400574
DATABESTANDEN IN DE TAALTECHNOLOGIE
7,5
3
200400469
EVALUATIE VAN TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE SYSTEMEN
7,5
1
200400503
GRONDSLAGEN VAN TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE
7,5
2
200400577
HET SEMANTISCHE WEB
7,5
2
CURSORISCH KEUZE
Code
Cursusnaam
200501098
FOUNDATIONS OF THEORETICAL LINGUISTICS
ECTS
7,5
1
200400502
LOGISCHE METHODEN IN DE NATUURLIJKE TAALVERWERKING
7,5
4
46
Periode
ONDERZOEKPROJECT
2.2
Code
Cursusnaam
200401059
SCRIPTIE/AFSTUDEERPROJECT
15 - 22,5 1 2 3 4
ECTS
Periode
200401060
STAGE: THEORIE EN PRAKTIJK
7,5 - 15 1 2 3 4
Cursusbeschrijvingen
Op de volgende pagina’s vind je de cursusbeschrijvingen in alfabetische volgorde.
DATABESTANDEN IN DE TAALTECHNOLOGIE
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400574
3
Onderdeel van Programma:
Taal- en spraaktechnologie, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
English/Dutch
Inhoud:
Language resources are a crucial component of the emerging Information Society. They are used
in many types of systems and applications including: language enabled information and
communication systems, knowledge management, software localization and language services,ecommerce, e-learning.
Examples of Language Resources are written and spoken corpora and lexica, terminology
databases, grammars.
Aim of the course is to provide an introduction to repositories of linguistic data, by focussing on
annotated corpora (i.e., written and spoken), linguistic databases and corpora.
Corpora represent a collection of texts which are usually annotated with part of speech and
morphological information. They often encode syntactic and phonological information. Linguistic
databases are usually oriented towards the description of specific phenomena either by means of
examples with glosses or by means of variables. Lexica play a crucial role in language and speech
technology as well as in the Information Retrieval world (i.e. Wordnet).
Particular attention will be dedicated to the techniques and to the standards which should be
adopted in order to develop these resources. In addition, issues concerning the archiving of
linguistic resources on the web, including metadata standards (serving as finding aids) will be
addressed and current initiatives will be presented. Furthermore, issues related to the digital
encoding of language data will be discussed including standards such as SGML and XML.
The course will also focus on possible uses of these two resources among which: linguistic
research, development of new human language technologies and as teaching aids.
Cursusdoelen:
- knowledge of the state of the art wrt. Language resources- knowledge to develop themknowledge to use them in various applications- ability to develop a project independently in a
group format
Contactpersoon:
Docenten:
dr. P. Monachesi
dr. P. Monachesi
Feedback:
Class discussion, email.
47
Bereikbaarheid:
Appointments, email.
prof.dr. J.E.J.M. Odijk
Werkvormen:
Computerpracticum 1 x per
week 3 uur
Hoor/werkcollege 3 x per week
2 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor/werkcollege
Read articles, make summaries, prepare discussion, prepare
presentations
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
Actieve deelname (20 pt.)
Nota (30 pt.)
Opdracht(en) (50 pt.)
Deadlines:
Opdracht(en)
Summaries each week, final project at the end of the course.
Wat wordt er beoordeeld:
Opdracht(en)
Knowledge acquired.
Verplicht studiemateriaal:
Reader
- Electronic course material.
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
48
EVALUATIE VAN TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE SYSTEMEN
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400469
1
Onderdeel van Programma:
Taal- en spraaktechnologie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands/Engels
For more information, check http://TSTmaster.let.uu.nl/EvaluationLST
Inhoud:
In deze cursus zullen we een greep doen uit systemen met taal- en spraaktechnologie. Daarbij zal
het Corpus Gesproken Nederlands een
belangrijke rol vervullen. Dit recent gecompileerde corpus bevat 1000 uur spraak die op
verschillende manieren zowel taalkundig als fonetisch
beschreven is. Daarbij werden zowel automatische procedures als handmatige annotatie ingezet.
Wat zijn de problemen die je dan tegenkomt, en hoe goed zijn de resultaten? Wat kun je leren uit
dit corpus om bijvoorbeeld spraaksynthese te verbeteren, of kun je er een
automatische spraakherkenner mee trainen. We gaan het in deze cursus en in de verdere
cursussen in de Masters proberen.
Daarnaast besteden we in deze cursus aandacht aan systemen voor automatisch vertalen en aan
dialoogsystemen. De laatsten gaan we ook
zelf ontwikkelen aan de hand van het Rapid Application Developersystem (OGI Boulder, USA)
voor het Engels. Zo leren we de mogelijkheden en beperkingen van taal en spraaktechnologie
goed kennen.
Een kritische en systematische test en analyse van de (zelfontwikkelde) systemen vormt een
belangrijk onderdeel van de cursus. In deze cursus zullen we niet diep ingaan op de precieze
technologie van de systeemcomponenten (dat komt in de cursus Foundations of LST), maar zal
de samenhang ervan centraal staan.
Doel:
De studenten worden geacht na afloop van de cursus een goed overzicht te hebben van de
toepassingsgebieden van taal- en spraaktechnologie. Zij zijn in staat de problemen van de
onderliggende processen te onderkennen, en in staat om zelfstandig de beperkingen van de
systemen, in het bijzonder vanuit het gezichtspunt van de gebruiker, vast te stellen. Daartoe
zullen deelnemers voldoende methodologische en statistische kennis aangereikt krijgen om
zorgvuldig onderzoek te doen. Uiteraard naast voldoende basiskennis van taalkunde en fonetiek
om de technologische toepassingen te doorgronden.
Cursusdoelen:
Zie inhoud.
Contactpersoon:
Docenten:
dr.ir. G. Bloothooft
dr.ir. G. Bloothooft
prof.dr. J.E.J.M. Odijk
Feedback:
Via bijeenkomsten, op afspraak en via e-mail.
Bereikbaarheid:
[email protected]@let.uu.nl
Werkvormen:
Computerpracticum 1 x per
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
49
week 3 uur
Hoor/werkcollege 1 x per week
3 uur
Hoor/werkcollege
Studenten moeten literatuur bestuderen die zo veel mogelijk
electronisch beschikbaar wordt gesteld. Deze literatuur geeft de
theoretische achtergronden van de te bespreken en te testen
taal- en spraaktechnologie systemen. Ook wordt verwacht dat
studenten deze systemen zelf aan een eerste kennismaking
onderwerpen.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor/werkcollege
Deelnemers bestuderen gezamenlijk systemen, waarna een
taakverdeling volgt met betrekking tot analyse en evaluatie van
onderdelen van deze systemen. Iedere student draagt een deel
bij aan het te maken evaluatierapport.
Toetsen:
Eindtoets (50 pt.)
Opdracht(en) (50 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Literatuur
- Literatuur zal electronisch beschikbaar worden gesteld.
Aanbevolen studiemateriaal:
Boek
- (1) Handbook of Standards and Resources for Spoken Language Systems, Dafydd Gibbon
(Editor), Roger Moore (Editor), Richard Winski (Editor), 1997, Walter de Gruijter Inc.(2) McTear,
M. (2004) Spoken Dialogue Technology: Towards the Conversational
- (3) Jurafski, D. and Martin J.H. (2000) Speech and Language Processing, Prentice-Hall.Zie
verder de homepage van de cursus:TSTmaster.let.uu.nl/EvaluationLST
Kosten:
Nog onbekend
50
FOUNDATIONS OF THEORETICAL LINGUISTICS
Onderwijsinstituut: Utrechts institute of Linguistics OTS
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501098
1
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen, Taal- en spraaktechnologie, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Engels
Inhoud:
The course consists of the following parts:
1. Basics of the computational system (syntax)
2. Sentence processing and garden path
3. The interface: LF - syntax-semantics-discourse interface.
Cursusdoelen:
Participants will acquire an understanding of the grammatical/computational system, as well as
its interfaces with the conceptual system and processing systems. The course will stimulate active
ability in syntactic argumentations.
Contactpersoon:
Docenten:
prof.dr. T.M. Reinhart
drs. I. Mulders
prof.dr. T.M. Reinhart
Feedback:
Comments on selected assignments, tutorials, individual meetings.
Bereikbaarheid:
E-mail: [email protected], tel: 030-2538235.
Werkvormen:
Hoor/werkcollege 2 x per week
3 uur
Instructie college 1 x per week 2
uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor/werkcollege
Studying the course materials, carrying out assignments;
solving assigned problems, identifying a range of possible
solutions, evaluating alternatives.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor/werkcollege
Working on joint assignments.
Toetsen:
Essay tentamen (60 pt.)
Opdracht(en) (20 pt.)
Schriftelijk tentamen (20 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Essay tentamen
Overall command of the issues, ability to identify problems and
evaluate solutions, oral and written presentation of findings.
Verplicht studiemateriaal:
Wordt nader bekendgemaakt
- To be announced.
Aanbevolen studiemateriaal:
Boek
51
- 1. Lightfoot, D. (1982). The Language Lottery. MIT Press: Cambridge, MA. Chapter 2. 2.
Reuland, E. Basic issues in the theory of syntax: towards a minimalist perspective.
- 3. Chomsky, N. (1988). Language and Problems of Knowledge: The Managua Lectures.
Cambridge, MA: MIT Press. pp. 67-74.4. Pritchett, B. L. (1992). Grammatical Competence and
Parsing Performance. Chicago, IL: Chicago University Press.
- 5. Rizzi, L. (1988). On the Structural Uniformity of Syntactic Categories. In Congrès de la
langue Basque , Vitoria-Gasteiz, Servio Central de Publicationes del Gobernio Vasco, pp. 89-101.
- 6. Mulders, I. (2002). Transparent Parsing: Head-Driven Processing of Verb-Final Structures.
Doctoral Dissertation, LOT: Utrecht. Ch. 4, pp. 95-136 (sections 4.1-4.3).7. Roberts, I. (1988).
From rules to constraints. Lingua e Stil XXIII, Nr. 3, pp.
- 8. Chomsky, N. (1977). On wh-movement. In Cullicover, Wasow, and Akmajian (eds.), Formal
Syntax.9. Reinhart, T. (1997). Quantifier Scope: How Labor is Divided Between QR and Choice
Functions. Pp.335-366
- 10. Reinhart, T. (1998). Wh-in-situ in the Framework of the Minimalist Program. Natural
Language Semantics 6: pp. 29-56.
Kosten:
Nog onbekend
52
GRONDSLAGEN VAN TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400503
2
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal- en spraaktechnologie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands/English
Inhoud:
Computationele taalkunde heeft een theoretische en een toegepaste component. Op het
theoretische vlak zijn we geinteresseerd in formele modellen van de kennis en cognitieve
vaardigheden die ons in staat stellen om natuurlijke taal te produceren en te begrijpen, in zijn
primaire gesproken manifestaties, dan wel in geschreven vorm. Op het toegepaste vlak is het
doel om computerprogramma's te bouwen die met natuurlijke taal om kunnen gaan. Software
met een taalcomponent maakt in toenemende mate deel uit van onze dagelijkse leefomgeving.
De cursus bestrijkt het volledige taalspectrum, van klank tot betekenis en redeneren met taal.
Op het klankniveau is er voor het bouwen van spraaksynthesesystemen kennis nodig van de
acoustische eigenschappen van spraak en van modellen van spraakproductie.
Succesvolle systemen maken gebruik van statistische methoden en van grote spraakcorpora. Een
sleutelrol spelen de zogenaamde Hidden Markov Modellen (HMM), die aanvankelijk voor
spraalherkenningssystemen werden gebruikt, maar die gaandeweg bredere toepassingsgebieden
hebben gevonden in de computationele taalkunde. We bespreken de theoretische basis van HMM
technologie, en bieden praktischeervaring met deze techniek aan de hand van de Hidden Markov
Toolkit en het Corpus Gesproken Nederlands.
Aan het andere eind van het spectrum bestuderen we computationele methoden voor
taalverwerking op verschillende niveau's. Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn finitestate technieken, part-of-speech tagging (en supertagging), oppervlakkige en diepe ontleding, tot
uiteindelijk het bouwen en redeneren met volledige betekenisrepresentaties. Een belangrijk
probleem in de computationele semantiek is de wijdverspreide ambiguiteit van natuurlijke taal.
We bespreken onderspecificatietechnieken om het ambiguiteitsprobleem efficient aan te pakken.
Cursusdoelen:
Deze cursus beoogt een breed overzicht te bieden van methoden en technieken die gebruikt
worden voor het ontwikkelen van taal- en spraaktechnologie. Studenten verwerven praktische
ervaring met deze technieken aan de hand van bestaande computationele ontwikkelomgevingen.
Contactpersoon:
Docenten:
prof.dr. M.J. Moortgat
dr.ir. G. Bloothooft
Feedback:
Commentaar op tussentijdse opdrachten; begeleiding van het
groepsproject.
Bereikbaarheid:
spreekuur
prof.dr. J. van Eijck
Feedback:
Commentaar op tussentijdse opdrachten; begeleiding van het
groepsproject.
Bereikbaarheid:
53
spreekuur
prof.dr. M.J. Moortgat
Feedback:
Commentaar op tussentijdse opdrachten; begeleiding van het
groepsproject.
Bereikbaarheid:
spreekuur
Werkvormen:
Computerpracticum 1 x per
week 3 uur
Hoor/werkcollege 1 x per week
3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor/werkcollege
Lezen achtergrondliteratuur, presentaties voorbereiden.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor/werkcollege
programmeertaken
Toetsen:
Opdracht(en)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Opdracht(en)
Kennis van computationele methoden en technieken voor taalen spraaktechnologiel; vaardigheid om deze methoden en
technieken toe te passen in een ontwikkelomgeving.
Verplicht studiemateriaal:
Reader
- Electronische reader.
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
54
HET SEMANTISCHE WEB
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400577
2
Onderdeel van Programma:
Taal- en spraaktechnologie
Voertaal:
Opmerking:
English/Dutch
Inhoud:
The World Wide Web has the potential to become the primary source for storing and accessing
data. However, its content is marked up in such a way that it is accessible only to humans.
Current Web search engines have serious difficulties in processing search queries. Even though
they return impressive results, their level of precision and recall clearly shows their limitations.
An interesting alternative is the creation of a Semantic Web in which meaning is made explicit,
allowing machines to process and integrate Web resources intelligently. This technology might
allow for quick and accurate web search and facilitate communication among heterogeneous webaccesible devices.
The aim of the course is to examine this area of research by reading and discussing papers. We
will also extend the techniques developed within the Semantic Web to deal with the integration of
heterogeneous linguistic data encoded in various language resources such as corpora and
databases. This will be achieved through the creation of an ontology of linguistic concepts which
will formalize linguistic knowledge and will allow us to reason about it.
Cursusdoelen:
- knowledge of the state of the art in web development- ability to represent knowledge in
ontological format- ability to develop a project independently in a group format
Contactpersoon:
Docenten:
dr. P. Monachesi
dr. P. Monachesi
Feedback:
Class discussion, email.
Bereikbaarheid:
Appointments, email.
Werkvormen:
Computerpracticum 1 x per
week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Computerpracticum
Reading material, making summaries, prepare presentations,
prepare discussions.
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
Actieve deelname (20 pt.)
Nota (30 pt.)
Opdracht(en) (50 pt.)
Deadlines:
Nota
Summaries each week, final project at the end of the course.
Wat wordt er beoordeeld:
Nota
Knowledge acquired.
Verplicht studiemateriaal:
Reader
55
- Electronic material.
Aanbevolen studiemateriaal:
Boek
- 1. G. Antoniou and F. van Harmelen (2004) A semantic Web Primer The MIT Press. 2. T. Passin
(2004) Explorer's Guide to the Semantic Web Manning Publications.
Kosten:
Nog onbekend
56
LOGISCHE METHODEN IN DE NATUURLIJKE TAALVERWERKING
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400502
4
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal- en spraaktechnologie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands/English
Inhoud:
Computationele grammatica's voor de analyse van syntaxis en semantiek kunnen gemodelleerd
worden als gespecialiseerde logica's. Het deductieve perspectief op grammatica’s maakt het
mogelijk om krachtige technieken uit de algoritmische bewijstheorie in te zetten voor de studie
van natuurlijke taalverwerking.
Deze cursus heeft drie onderdelen.
Om te beginnen bestuderen we deductief ontleden voor context-vrije grammatica's en hun
generalisaties. We formuleren de bewijsprocedures die horen bij de vertrouwde
parseeralgoritmen voor deze grammatica's (top-down en bottom-up ontleden, en gemengde
regimes van het Earley type).
In het tweede deel van de cursus staat typenlogische grammatica's centraal, en verwante
formalismen zoals pregroep grammatica's en minimalistische grammatica's. In deze grammatica’s
hebben de categoriesymbolen zelf de status van logische formules. Herschrijfregels worden dan
overbodig; afleidingen worden geformuleerd in termen van de logische connectieven waaruit
complexe categoriesymbolen zijn opgebouwd. Het computationele verwerkingsmodel voor deze
formalismen maakt gebruik van bewijsnetten. Bewijsnetten vormen een natuurlijke interface voor
de Curry-Howard analyse van betekenisassemblage, die de basis vormt voor functionele
programmeertalen.
In het derde deel van de cursus bestuderen we de prestaties van het menselijke
taalverwerkingssysteem. We laten zien dat bewijsnetten een goed model vormen voor de eindige
computationele capaciteiten van het menselijke verwerkingssysteem.
Cursusdoelen:
De deelnemer verwerft kennis van logische methoden en technieken voor natuurlijke
taalverwerking; hij/zij verwerft de vaardigheid om deze toe te passen binnen een bestaande
grammatica-ontwikkelomgeving.
Contactpersoon:
Docenten:
prof.dr. M.J. Moortgat
prof.dr. M.J. Moortgat
Feedback:
Bespreking tussentijdse opdrachten week na inleveren; begeleiding bij
eindproject.
Bereikbaarheid:
Spreekuur.
Werkvormen:
Computerpracticum 1 x per
week 2 uur
Hoor/werkcollege 2 x per week
2 uur
Toelichting:
Computerpracticum
Voorbereiding bijeenkomsten:
Computerpracticum
Lezen opgegeven literatuur, maken van huiswerkopdrachten,
presentaties voorbereiden.
57
Bijdrage aan groepswerk:
Computerpracticum
Schrijf- en/of programmeerbijdrage.
Toetsen:
Opdracht(en) (40 pt.)
Take-home tentamen (30 pt.)
Schriftelijk werkstuk (30 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Take-home tentamen
Kennis van logische methoden en technieken voor natuurlijke
taalverwerking; vaardigheid in het toepassen daarvan binnen
taalverwerkende applicaties.
Verplicht studiemateriaal:
Reader
- Electronische reader.
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
58
SCRIPTIE/AFSTUDEERPROJECT
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
15 - 22,5
M
Afstudeeronderdeel
Code:
Blok:
200401059
1, 2, 3, 4
Onderdeel van Programma:
Taal en Spraak: verwerking en stoornissen, Taal en ontwikkeling, Taal- en
spraaktechnologie, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Ophoging tot 17,5, 20 of 22,5 ECTS mogelijk
Inhoud:
Cursusdoelen:
Contactpersoon:
Docenten:
Docent nog onbekend
Docent nog onbekend
Werkvormen:
Individueel
Onderzoek
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
In overleg met docent 1 (100
pt.)
In overleg met docent 2 (100
pt.)
In overleg met docent (100 pt.)
Scriptie (100 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
59
STAGE: THEORIE EN PRAKTIJK
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5 - 15
M
Stage
Code:
Blok:
200401060
1, 2, 3, 4
Onderdeel van Programma:
Taal en Spraak: verwerking en stoornissen, Taal en ontwikkeling, Taal- en
spraaktechnologie, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Ophoging tot 10, 12,5 of 15 ECTS mogelijk
Inhoud:
Cursusdoelen:
Contactpersoon:
Docenten:
Docent nog onbekend
Docent nog onbekend
Werkvormen:
Stage
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
In overleg met docent 1 (100
pt.)
In overleg met docent 2 (100
pt.)
In overleg met docent (100 pt.)
Stageverslag (100 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
60
Deel IV
Masterprogramma Taal en Spraak:
Verwerking en Stoornissen
61
1.
Onderwijsprogramma
1.1
Algemene beschrijving
Het MA-programma Taal en Spraak: Verwerking en Stoornissen biedt studenten een voortgezette
1-jarige opleiding op het gebied van de experimenteel georienteerde onderdelen van de
taalwetenschap, m.n. fonetiek, psycholinguïstiek en neurolinguïstiek. Het programma staat open
voor studenten met een relevante vooropleiding. Dat kan een universitaire BA-opleiding zijn met
een taalwetenschappelijk accent, of een HBO opleiding logopedie. In het laatste geval dient de
student voorafgaand aan het MA-programma een schakelprogramma te doorlopen (zie par. 3.3).
1.2
Eindtermen
Afgestudeerden van het MA-programma Taal en Spraak: Verwerking en Stoornissen zijn op de
hoogte van de recente inzichten op het gebied van fonetiek, psycholinguïstiek en neurolinguïstiek.
Ook hebben ze geleerd hoe het onderzoek op het gebied van taalverwerking – perceptie/begrijpen
en productie – in zijn werk gaat. Verder heeft men kennis gemaakt met onderzoek naar taal- en
spraakstoornissen. De student heeft geleerd hoe bestudering van een verstoorde taalfunctie
bijdraagt aan het doorzien van het intacte systeem, en hoe het fundamentele onderzoek bijdraagt
aan het begrijpen van spraak- en taalstoornissen, en daardoor betere diagnostiek en behandeling
mogelijk maakt.
Studenten die de opleiding met succes afronden zijn niet alleen op de hoogte van actuele
empirische en theoretische ontwikkelingen binnen de fonetiek, psycholinguïstiek en/of
neurolinguïstiek, maar zijn ook in staat hierover kritisch te reflecteren, en in voorkomende
gevallen maatschappelijk en wetenschappelijk relevante voorstellen voor onderzoek te formuleren.
Afgestudeerden zijn ook deskundig op het gebied van de gangbare onderzoeksmethoden, kennen
de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan, en zijn daardoor in staat om onderzoeksresultaten
op waarde te schatten. Ook kunnen zij zich een gemotiveerd oordeel vormen over de relevantie
van onderzoeksresultaten voor praktische vraagstukkken (bijvoorbeeld, in de zorgsector:
ontwikkeling van diagnostiek, interventie, en de evaluatie hiervan).
Een en ander houdt in concreto in dat een afgestudeerde onder meer in staat geacht mag worden
om:
o taalgebruiksprocessen in de auditieve (spreken, verstaan) en visuele modaliteit (lezen,
schrijven, eventueel gebaren) te beschrijven en te analyseren vanuit een wetenschappelijk
referentiekader;
o problemen in spraakcommunicatie, op grond van wetenschappelijke inzichten in de
taal/spraak-verwerkingsprocessen, te analyseren en inzichtelijk te maken, en op grond
daarvan (aanzetten tot) oplossingen te creëren.
Dit kan zowel problemen van klinische aard betreffen, als problemen van spraak/taalergonomische aard, en eventueel ook problemen in onderwijs-leersituaties;
o een wetenschappelijk gefundeerde visie te ontwikkelen op theorievorming over spraak- en
taalstoornissen, de diagnose daarvan, en de mogelijkheden tot behandeling.
1.3
Programma-opbouw
De Onderwijs- en Examenregeling van de Master-opleiding Taalwetenschap beschrijft in detail de
inrichting van de diverse programma's die onder deze opleiding vallen. Deze paragraaf biedt een
korte samenvatting van het programma van Taal en Spraak: Verwerking en Stoornissen.
De omvang van het programma is 60 ECTS (1 jaar). Het omvat:
• één verplichte cursus ('Methoden van Experimenteel Onderzoek/Methods of
Experimental Research'): 7.5 ECTS;
• keuze- en verplichte keuze-cursussen: 30-37.5 ECTS
• een onderzoeksopdracht/scriptie: 15-22.5 ECTS.
Desgewenst kan een stage (intern of extern) met een omvang van 7.5 ECTS toegevoegd worden.
62
HBO-instromers
HBO-studenten die een masterprogramma willen doen aan de Letterenfaculteit moeten een
schakelprogramma volgen om toegelaten te worden. Dit programma duurt maximaal één jaar.
Het schakelprogramma voor het masterprogramma Taal en Spraak: Verwerking en Stoornissen is
toegesneden op instromers met een HBO-diploma in de logopedie. Het omvat een voltijds
programma dat voornamelijk bestaat uit cursussen op BA-niveau in de taalkundige
basisdisciplines, alsmede statistiek en methodologie. De ervaring leert dat het schakelprogramma
ook in één jaar voltooid kan worden wanneer de student 1 à 2 dagen per week werkt. Eventueel
kan het programma in overleg met de programmacoördinator over een langere periode verdeeld
worden.
Het schakelprogramma is als volgt samengesteld:
Blok 1
Van taal naar theorie (200300434)
Spreken en Verstaan: Inleiding fonetiek (200300287)
Statistiek (200300427)
Inleiding fonologie en morfologie (200500192)
De zangstem (200300506)
Inleiding taalontwikkeling (200200797)
Spraakproductie en transcriptie (200200283)
Experimentele psycholinguïstiek (200400303)
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Instromers met een HBO-diploma logopedie moeten dit schakelprogramma voltooid hebben
voordat ze met het MA-programma starten. In bijzonder gevallen kan de programmacoördinator
(c.q. examencommissie) vrijstelling verlenen voor bepaalde onderdelen. Om hiervoor in
aanmerking te komen moet de student een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen via het
secretariaat.
Schematische opbouw van het masterprogramma Taal en Spraak: Verwerking en
Stoornissen in 2005/2006
Onderwijsperiode
1
Methoden van
Experimenteel
Onderzoek (verplicht)
Selected chapters in
language acquisition
and language disorders
(keuze; aanbevolen)
Foundations of
Theoretical Linguistics
(keuze)
Practicum
Experimenteel
Onderzoek (keuze)
200401119
200501109
200501098
200501193
Speech perception and
psychophysics (keuze)
2
200300804
Neurocognition of
Language : Language
and interpretation
(keuze)
Optimality in
Linguistics (keuze)
200400674
200400438
stage/scriptie
Neurolinguïstiek
3
Language, Speech,
Brain (keuze)
(verplicht)
200400581 (keuze;
aanbevolen)
stage/scriptie
4
(verplicht)
200400398
Phonological
acquisition in
optimality theory
(keuze)
stage/scriptie
(verplicht)
(200300703)
63
The psychology of the
production and
perception of speech
(keuze)
200400304
Capita selecta in
phonetics (keuze)
200400578
1.4
Scriptie
Het belangrijkste en grootste onderdeel van het masterprogramma is de scriptie (MA thesis). De
kwaliteit van de scriptie is van groot belang, al was het alleen bij eventuele sollicitaties. Het werk
voor de scriptie omvat 15-22.5 ECTS (max. 30 ECTS) punten. De student laat in de scriptie zien
dat hij weet hoe onderzoek moet worden opgezet en uitgevoerd. Ook moet een scriptie aantonen
dat de student over de resultaten van een onderzoek een goed, wetenschappelijk verantwoord,
verslag kan maken. Gezien de aard van de opleiding gaat de scriptie over een empirisch onderzoek
op het gebied van fonetiek, psycholinguïstiek of neurolinguïstiek. Het is mogelijk om het scriptieonderzoek buitenshuis te doen, bijvoorbeeld in een kliniek of bedrijf. In dat geval spreken we van
een stage/scriptie-combinatie.
De keuze van het onderwerp is in principe vrij, mits een docent bereid is als begeleider op te
treden. In het algemeen zullen docenten geen begeleiding willen geven bij een onderwerp dat zij
niet beheersen. Het is ook toegestaan om een externe begeleider (bijv. een stage-supervisor) te
kiezen, maar daarvoor moet de examencommissie toestemming verlenen. In het geval van een
externe begeleider, moet er toch steeds een staflid van het programma zijn die als tweede
begeleider optreedt.
Het lijkt voor de hand te liggen om de scriptie helemaal voor het laatst te bewaren. De student is
echter vrij om er eerder mee te beginnen. Het is in elk geval verstandig om zo snel mogelijk na te
gaan denken over een onderwerp, en de werkzaamheden goed te plannen. Het kan verstandig zijn
om een scriptie op een verdiepend werkcollege te laten aansluiten.
Een scriptie moet globaal duidelijkheid bieden over tenminste de volgende aspecten:
•
•
•
de vraagstelling van het onderzoek en relevantie van deze vraagstelling;
de resultaten van het onderzoek en hun betekenis voor het vakgebied;
suggesties voor verder onderzoek aan het gekozen onderwerp.
De scriptie wordt beoordeeld door de begeleider(s) en een tweede lezer, doorgaans een andere
docent verbonden aan de opleiding.
Bij de aanvang van het werkzaamheden voor de scriptie moet de student zich voor dit onderdeel
inschrijven, met behulp van een formulier waarin de afspraken tussen student en begeleider zijn
vastgelegd.
De scriptie, in zijn finale vorm, moet enkele weken voor de afstudeerdatum ingeleverd worden. Er
moeten voldoende copieën gemaakt worden, zodat één exemplaar kan worden opgenomen in de
collectie van de Letterenbibliotheek, één of twee exemplaren beschikbaar zijn voor de
scriptiebegeleider(s), en één exemplaar opgenomen kan worden in de scriptiecollectie van de
opleiding, beheerd door het secretariaat.
1.5
Vrijstellingen
Er worden voor componenten van het eenjarig MA-programma in principe geen vrijstellingen
verleend. Wel is het mogelijk om cursussen uit het aanbevolen programma (zie II.3.3) te
vervangen door andere cursussen, die door de opleiding Taalwetenschap of andere opleidingen
worden verzorgd.
In het schakeljaar, dat speciaal bedoeld is voor instromers met een HBO-diploma logopedie, zijn
vrijstellingen wel mogelijk, afhankelijk van de vooropleiding en (werk)ervaring van de student.
Hierover beslist de toelatingscommissie.
1.6
Stage
Een stage biedt studenten de mogelijkheid praktijkervaring op te doen op het terrein van hun
studie, verschaft studenten inzicht in hun kennis en vaardigheden en vormt zo een goede
voorbereiding op een baan na de studie.
64
Gedetailleerde informatie over de stage kunt u vinden in de facultaire stageregeling. Deze is te
verkrijgen bij het StudiePunt Letteren (Drift 8). De handleiding staat – samen met het aanbod van
stageplaatsen – ook op internet. De Faculteit der Letteren kent een groot aanbod van
stageplaatsen. Vacante stageplaatsen worden gepubliceerd op internet, de stagezuil in het
StudiePunt Letteren en in het U-blad. Buiten dit aanbod om kunt u ook zelf een stageplaats
aandragen.
Kijk voor de stagehandleiding of het huidige aanbod van stageplaatsen in elk geval op
www.let.uu.nl/stage
Meer informatie over stages is te verkrijgen bij de facultaire stagecoördinator:
Floris Tijl
Drift 8, kamer 0.04
3512 BS Utrecht
tel.: (030) 253 6103
e-mail: [email protected]
Spreekuur op afspraak: maandag 11.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur: donderdag 11.00 - 12.00 uur
Afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) 253 6285
1.7
Studeren in het buitenland
International Office – Faculteit der Letteren
Is een studieperiode in het buitenland een vast onderdeel van uw masterprogramma, neemt u dan
contact op met de coördinator van het betreffende programma en de coördinator
Internationalisering voor informatie over mogelijkheden en eisen. U kunt, afhankelijk van het
programma, studeren in het buitenland, maar ook onderzoek doen of stage lopen.
Er zijn op facultair en universitair niveau verschillende beursmogelijkheden en er wordt met veel
universitaire instellingen zowel binnen als buiten Europa samengewerkt.
Kijk op de website van het International Office: www.let.uu.nl/international
Coördinator: Marlies Bussemaker
Drift 8, kamer 0.04
3512 BS Utrecht
tel.: (030) 253 6046
e-mail: [email protected]
Inloopspreekuur: dinsdag 10.00-12.00 uur en donderdag 12.30 – 14.30 uur.
Afspraken: via het StudiePunt Letteren, tel.: (030) 253 6285
Voor de uitwisselingsprogramma's op universitair niveau en beurzen via culturele akkoorden met
andere landen kunt u het best de brochure Studeren in het buitenland raadplegen. Deze brochure is
verkrijgbaar bij het StudiePunt Letteren en het International Office.
1.8
Toekomstperspectieven
De expertise van afgestudeerden van het MA-programma Taal en spraak: verwerking en
stoornissen kan in diverse maatschappelijke domeinen tot z’n recht komen, onder meer de
zorgsector, het (speciaal) onderwijs, de industrie (spraak/taalergonomie), alsmede beleid en
bestuur.
Concrete voorbeelden van beroepsvervullingen waarin de competentie van een afgestudeerde
goed tot zijn recht zal komen zijn:
Beleid en advisering m.b.t. zorgvoorzieningen voor mensen met een spraak/taalhandicap, zoals
dyslexie (prevalentie: 5%), specifieke taalontwikkelingsstoornis (prevalentie: 7%) en afasie (veel
optredend na cerebrale vasculaire accidenten, die een incidentie hebben van 185 op 100.000
inwoners per jaar).
65
Research & development bij instellingen in de gezondheidszorg (academische ziekenhuizen,
audiologische centra).
Advisering, research & development in instellingen in of ten behoeve van de onderwijssector
(speciaal onderwijs, doveninstituten).
Research & development en advisering op het gebied van taal- en spraakergonomie.
Afgestudeerden die ook een HBO-opleiding logopedie hebben voltooid, zijn in principe voldoende
geëquipeerd voor het beroep van klinisch linguïst. Klinisch linguïsten zijn taalkundigen
gespecialiseerd in taalstoornissen bij kinderen en/of volwassen, die een brugfunctie vervullen
tussen het wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk. Verdere informatie hierover is op
te vragen bij de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (http://www.klinische-linguistiek.nl/).
In bepaalde gevallen zullen afgestudeerden ook kunnen doorstromen naar een universitaire
onderzoekersopleiding (PhD traject).
1.9
Studiebegeleiding
Heb je begeleiding nodig, neem dan contact op met je studieadviseur of je tutor.
De studieadviseur
Bij de studieadviseur kun je terecht indien je problemen hebt die invloed hebben op het verloop
van hun studie, zoals persoonlijke problemen, ziekte, motivatieproblemen,
studievaardigheidsproblemen, studievertraging, problemen met medewerkers van de opleiding.
Als onafhankelijk functionaris en vertrouwenspersoon kan de studieadviseur in deze gevallen
bemiddelen. Heb je door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden vertraging opgelopen of
dreigt dit te gebeuren, meld dit zo snel mogelijk aan je studieadviseur.
Voor dit masterprogramma kun je contact opnemen met de volgende studieadviseur:
mw. drs. Bernadette de Zeeuw, zie: http://www2.let.uu.nl/solis/studiepunt/adviseurs.htm
De tutor
Heb je vragen over vakinhoudelijke aspecten van de studieloopbaan, neem dan contact op met je
tutor. De tutor kan je helpen bij het maken van de juiste studiekeuzen en begeleidt je bij het
opdoen van academische vorming. Voor dit masterprogramma kun je contact opnemen met dr.
Frank Wijnen (tel. 253 6436, e-mail: [email protected]), of dr. Hugo Quené (tel. 253 6070,
e-mail: [email protected]).
2.
Shortlist en cursusbeschrijvingen
2.1
Shortlist
CURSORISCH
CURSORISCH VERPLICHT
Code
Cursusnaam
200501109
METHODEN VAN EXPERIMENTEEL ONDERZOEK
ECTS
7,5
Periode
1
CURSORISCH KEUZE
Code
Cursusnaam
ECTS
Periode
200400578
CAPITA SELECTA IN PHONETICS
5 - 7,5
4
200501098
FOUNDATIONS OF THEORETICAL LINGUISTICS
7,5
1
200400398
LANGUAGE, SPEECH, BRAIN
5 - 7,5
3
200400438
NEUROCOGNITION OF LANGUAGE I: LANGUAGE AND
5 - 7,5
2
200400581
NEUROLINGUISTIEK
7,5
3
200400674
OPTIMALITY IN LINGUISTICS
7,5
2
INTERPRETATION
66
200300703
PHONOLOGICAL ACQUISITION IN OPTIMALITY THEORY
7,5
4
200401119
PRACTICUM EXPERIMENTEEL ONDERZOEK
7,5
1
200400304
PSYCHOLOGY OF THE PRODUCTION AND PERCEPTION OF
5 - 7,5
3
7,5
1
7,5
2
SPEECH
200501193
SELECTED CHAPTERS IN LANGUAGE ACQUISITION AND
LANGUAGE DISORDERS
200300804
SPEECH PERCEPTION AND PSYCHOPHYSICS
ONDERZOEKPROJECT
ONDERZOEKPROJECT A
Code
Cursusnaam
200401059
SCRIPTIE/AFSTUDEERPROJECT
ECTS
Periode
15 - 22,5 1 2 3 4
ONDERZOEKPROJECT B
STAGE A
Code
Cursusnaam
200401060
STAGE: THEORIE EN PRAKTIJK
ECTS
Periode
7,5 - 15 1 2 3 4
AFSTUDEERPROJECT
2.2
Code
Cursusnaam
200401059
SCRIPTIE/AFSTUDEERPROJECT
ECTS
Periode
15 - 22,5 1 2 3 4
Cursusbeschrijvingen
Op de volgende pagina’s vind je de cursusbeschrijvingen in alfabetische volgorde.
67
CAPITA SELECTA IN PHONETICS
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
5 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400578
4
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen
Voertaal:
Opmerking:
Engels
Only for students of the Researchmaster Linguistics.Optionally, students
can get 7,5 ECTS for this course.
Inhoud:
Cursusdoelen:
Contactpersoon:
Docenten:
dr. H. Quené
dr. H. Quené
Bereikbaarheid:
op afspraak
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
In overleg met docent (In
overleg; 100 pt.)
Opdracht(en) 2 (Extra
assignment for 2,5 ECTS; 0 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
68
FOUNDATIONS OF THEORETICAL LINGUISTICS
Onderwijsinstituut: Utrechts institute of Linguistics OTS
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501098
1
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen, Taal- en spraaktechnologie, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Engels
Inhoud:
The course consists of the following parts:
1. Basics of the computational system (syntax)
2. Sentence processing and garden path
3. The interface: LF - syntax-semantics-discourse interface.
Cursusdoelen:
Participants will acquire an understanding of the grammatical/computational system, as well as
its interfaces with the conceptual system and processing systems. The course will stimulate active
ability in syntactic argumentations.
Contactpersoon:
Docenten:
prof.dr. T.M. Reinhart
drs. I. Mulders
prof.dr. T.M. Reinhart
Feedback:
Comments on selected assignments, tutorials, individual meetings.
Bereikbaarheid:
E-mail: [email protected], tel: 030-2538235.
Werkvormen:
Hoor/werkcollege 2 x per week
3 uur
Instructie college 1 x per week 2
uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor/werkcollege
Studying the course materials, carrying out assignments;
solving assigned problems, identifying a range of possible
solutions, evaluating alternatives.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor/werkcollege
Working on joint assignments.
Toetsen:
Essay tentamen (60 pt.)
Opdracht(en) (20 pt.)
Schriftelijk tentamen (20 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Essay tentamen
Overall command of the issues, ability to identify problems and
evaluate solutions, oral and written presentation of findings.
Verplicht studiemateriaal:
Wordt nader bekendgemaakt
- To be announced.
Aanbevolen studiemateriaal:
Boek
69
- 1. Lightfoot, D. (1982). The Language Lottery. MIT Press: Cambridge, MA. Chapter 2. 2.
Reuland, E. Basic issues in the theory of syntax: towards a minimalist perspective.
- 3. Chomsky, N. (1988). Language and Problems of Knowledge: The Managua Lectures.
Cambridge, MA: MIT Press. pp. 67-74.4. Pritchett, B. L. (1992). Grammatical Competence and
Parsing Performance. Chicago, IL: Chicago University Press.
- 5. Rizzi, L. (1988). On the Structural Uniformity of Syntactic Categories. In Congrès de la
langue Basque , Vitoria-Gasteiz, Servio Central de Publicationes del Gobernio Vasco, pp. 89-101.
- 6. Mulders, I. (2002). Transparent Parsing: Head-Driven Processing of Verb-Final Structures.
Doctoral Dissertation, LOT: Utrecht. Ch. 4, pp. 95-136 (sections 4.1-4.3).7. Roberts, I. (1988).
From rules to constraints. Lingua e Stil XXIII, Nr. 3, pp.
- 8. Chomsky, N. (1977). On wh-movement. In Cullicover, Wasow, and Akmajian (eds.), Formal
Syntax.9. Reinhart, T. (1997). Quantifier Scope: How Labor is Divided Between QR and Choice
Functions. Pp.335-366
- 10. Reinhart, T. (1998). Wh-in-situ in the Framework of the Minimalist Program. Natural
Language Semantics 6: pp. 29-56.
Kosten:
Nog onbekend
70
LANGUAGE, SPEECH, BRAIN
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
5 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400398
3
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen
Voertaal:
Opmerking:
Engels
Het is mogelijk deze cursus voor 5 ECTS te volgen.
Inhoud:
The course deals with speech and language processing (perception and production) from a
neurocognitive perspective. We will study and critically discuss recent research literature. Studies
of intact as well as deficient language/speech processing will be taken into account. In doing so,
we will acquire insight in how linguistics, psycholinguistics and phonetics can be a tool in
neurocognitive research, and how neurocognitive insights can constrain (psycho)linguistic and
phonetic theorizing. Topics that have figured in the course, or hat are likely to be focused on are,
a.o., syntactic processing, semantic processing, aphasia, dyslexia, first and second language
acquisition, Specific Language Impairment, spoken language production, word recognition, and
production and perception of prosody.
Cursusdoelen:
Acquiring in-depth knowledge of (1) state of the art in the study of brain-language relations; (2)
acuiring insight in how linguistic theory can be applied to neurocognive research.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. F.N.K. Wijnen
dr. F.N.K. Wijnen
Feedback:
class work: continuously; homework: i.d.; oral presentation: directly
afterward; term paper: one prefinal version, feedback within two weeks
Bereikbaarheid:
e-mail; office hours t.b.a.
Werkvormen:
Toelichting:
Werkcollege 2 x per week 3 uur Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Studying and critically assessing scientific literature (journal
articles); preparing critical summaries; preparing
presentations, formulating critical questions, generating ideas
for research.
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
Active participation in class discussions, one or more oral
presentations, being a critical audience to other students'
presentations.
Toetsen:
Deadlines:
Paper
Opdracht(en)
(Huiswerkopdracht; 10 pt.)
term paper: within 2 weeks after end of course
Opdracht(en) 2 (Extra opdracht Wat wordt er beoordeeld:
2,5 ECTS; 0 pt.)
Paper
Paper (70 pt.)
participation in class, oral presentation, final term paper
Referaat (20 pt.)
Verplicht studiemateriaal:
Fotokopieën xerox copies of journal articles & syllabus
EUR 25,00
Kosten:
71
METHODEN VAN EXPERIMENTEEL ONDERZOEK
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501109
1
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Inhoud:
Experimental data play an essential role in phonetics, psycholinguistics, language acquisition
research, and related disciplines. This course trains you in how to design, conduct, analyze and
publish your own experiments. This requires good knowledge of current research methods and
techniques, and of their limitations. Some key topics in this course are: the scientific method, the
empirical cycle, ANOVA (including repeated measures), regression and GLM, signal detection
theory, nonparametric data analysis, and the relations between significance: power: effect size.
Cursusdoelen:
Contactpersoon:
Docenten:
dr. H. Quené
dr. H. Quené
Feedback:
Tijdens college
Bereikbaarheid:
Via spreekuur, per e-mail
Werkvormen:
Hoor/werkcollege 1 x per week
3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
Actieve deelname (80 pt.)
Paper (20 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Wordt nader bekendgemaakt
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
EUR 25,00
72
NEUROCOGNITION OF LANGUAGE I: LANGUAGE AND INTERPRETATION
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
5 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400438
2
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen
Voertaal:
Opmerking:
Engels
Studenten kunnen optioneel 7,5 ECTS voor deze cursus krijgen.
Inhoud:
This course deals with natural language grammar as a computational system defining a mapping
between form and interpretation. Special attention will be given to providing insight in the type of
computations the brain must be able to carry out in order to be able to process natural language.
We will study and critically discuss recent research literature addressing the question of how the
components of this system can be characterized and how they interact. Specific topics will
include: basic operations of the syntactic system, economy conditions, approaches to island
phenomena, interpretive dependencies, the relation between the conceptual and lexical systems,
memory systems, language, impairments, processing.
Cursusdoelen:
Acquiring in-depth knowledge of (1) state of the art in the study of the linguistic system; (2)
acquiring insight in the significance of results of linguistic theory for neurocognive research.
Contactpersoon:
Docenten:
prof.dr. E.J. Reuland
prof.dr. E.J. Reuland
Feedback:
Class work: continuously; homework: i.d.; oral presentation: directly
afterward; term paper: one prefinal version, feedback within two weeks.
Bereikbaarheid:
e-mail: [email protected], tel.:6019/6006
Werkvormen:
Toelichting:
Hoor/werkcollege 1 x per week
Voorbereiding bijeenkomsten:
3 uur
Seminar
Studying and critically assessing scientific literature (journal
Seminar 1 x per week 3 uur
articles; book chapters); preparing critical summaries;
preparing presentations, formulating critical questions,
generating ideas for research.
Bijdrage aan groepswerk:
Seminar
Active participation in class discussions, one or more oral
presentations, being a critical audience to other students'
presentations
Verplicht studiemateriaal:
Deadlines:
Fotokopieën
Aktieve deelname
- xerox copies of journal articles Term paper: within 2 weeks after end of course.
& book chapters
Wat wordt er beoordeeld:
Aktieve deelname
Participation in class, oral presentation, final term paper.
Kosten:
73
NEUROLINGUISTIEK
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400581
3
Onderdeel van Programma:
Taal en Spraak: verwerking en stoornissen
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Inhoud:
Deze cursus gaat over stoornissen in taalverwerving en verworven taalstoornissen (afasie). Het
accent zal liggen op (experimenteel) taalwetenschappelijke analyses van taalpathologieën, vanuit
theoretisch gefundeerde vraagstellingen omtrent taalvermogen, verwerking en/of verwerving.
Daarmee is niet gezegd dat puur klinische kwesties (diagnostiek en behandeling) uit de weg
gegaan zullen worden, maar wel dat bij de bespreking van zulke zaken de interactie met
taalwetenschappelijke theorievorming centraal gesteld wordt.
De studenten maken kennis met recente vorderingen in neurolinguistisch onderzoek (mbt
genoemde pathologieen). Ook krijgen zij inzicht in de specifieke methodologische problemen die
in dit type onderzoek optreden (bijv. deficiente data, N=1 vs. groepsanalyses, matching,
taakbeperkingen). Verder worden ze op ideeen gebracht over de wisselwerking tussen
fundamenteel (exp.) taalwetenschappelijk onderzoek op het gebied van taalpathologie en
praktisch-klinische vraagstellingen.
Cursusdoelen:
De student zal na voltooiing van de cursus enkele instrumenten in handen hebben die hem/haar
helpen bij het maken van de vertaalslag tussen zuiver-wetenschappelijk onderzoek en toegepast
onderzoek.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. S. Avrutin
dr. S. Avrutin
Feedback:
Opdrachten: tijdens bijeenkomsten; referaat: onmiddelijk & mondeling
a.d.h.v. expliciete criteria; paper: schriftelijk binnen twee weken na
inleveren.
Bereikbaarheid:
Email.
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Bestuderen van opgegeven literatuur; voorbereiden van
verhelderings- en discussievragen; uitwerken van opdrachten.
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
Samenvattende presentaties; presentaties eigen werk;
deelname aan discussie.
Toetsen:
Opdracht(en) (25 pt.)
Paper (50 pt.)
Referaat (25 pt.)
Deadlines:
Opdracht(en)
opdrachten: zoals opgegeven door docent; referaat: in overleg;
paper: binnen twee weken na cursuseinde in concept, na
74
feedback docent binnen 2 weken definitieve versie.
Wat wordt er beoordeeld:
Opdracht(en)
adequate bestudering van literatuur en kritische
oordeelsvorming daarover zoals blijkend uit samenvattingen,
discussievragen; mondelinge presentatie en eindpaper
Verplicht studiemateriaal:
Wordt nader bekendgemaakt
Aanbevolen studiemateriaal:
Artikelen
- Dronkers, N.J. (2000). The neural architecture of language disorders. In M. Gazzaniga (ed.),
The New Cognitive Neurosciences (2nd ed.) MIT Press
- Dronkers, N.F., Pinker, S. & Damasio, A. (2000). Language and the Aphasias. In E.R. Kandel,
J.H. Schwartz & T. M. Jessell (eds.), Principles of Neural Science (4th ed.). McGraw-Hill.
Boek
- Leonard, L.B. (1998) Children with specific language impairment. MIT press.
Kosten:
EUR 50,00
EUR 10,00
75
OPTIMALITY IN LINGUISTICS
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Engels
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400674
2
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen
Voertaal:
Opmerking:
English
Inhoud:
This course consists of two parts:
- A detailed look into the goals of Optimality Theory as a relatively new approach to linguistics,
also in the historical context of the role of constraints in linguistic analyses.
- A detailed discussion of proposed OT analyses in Phonology and Morphology, with an emphasis
on prosodic phenomena.
Cursusdoelen:
The aim of this course is to introduce students to Optimality Theory, specifically in the areas of
phonology and morphology, including issue of acquisition. A successful student is able to
formulate and grasp the aims of this approach, its technical aspects, and its historical position.
They have acquired the ability, to argue within this framework, and to themselves attack and
solve linguistic problems within this approach.
Contactpersoon:
Docenten:
prof.dr. W. Zonneveld
prof.dr. W. Zonneveld
Feedback:
Oral and written feedback in class and through the usual lines of
communication.
Bereikbaarheid:
Office hrs, e-mail.
Werkvormen:
Hoor/werkcollege 2 x per week
3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Hoor/werkcollege
Critical reading, homework assignments, preparing
presentations.
Bijdrage aan groepswerk:
Hoor/werkcollege
Some assignments can be expected to involve group activities.
Toetsen:
Opdracht(en) 1 (25 pt.)
Opdracht(en) 2 (25 pt.)
Opdracht(en) 3 (50 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Opdracht(en) 1
Critical reading skills, ability to apply existing theoretical
concepts to language material, ability to present assignment
results.
Verplicht studiemateriaal:
Artikelen A reading list is made availabel at the start of the course. Its items (articles) will be
centrally available.
EUR 25,00
Kosten:
76
PHONOLOGICAL ACQUISITION IN OPTIMALITY THEORY
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen: Engels
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200300703
4
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen, Taal en ontwikkeling
Voertaal:
Opmerking:
Engels (English)
Inhoud:
This course focusses on phonological acquisition and learnability issues viewed from the
perspective of optimality theory. Readings represent recent developments in the field, and are
grouped in weekly themes. Lecture-style introductions to themes will be followed by in-class
discussion of readings. Participants will be expected to present and review a number of papers.
Depending on the number of students, each participant is to give one or two presentations.
Cursusdoelen:
This course aims at familiarizing participants with results of research into phonological acquisition,
employing analytic tools of optimality theory. Participants will develop abilities in critical reading
of research papers, and learn to report results in an oral presentation and a research paper.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. R.W.J. Kager
dr. R.W.J. Kager
Feedback:
Oral feedback after presentation, written feedback to assignments and
paper.
Bereikbaarheid:
Office hours, e-mail, phone.
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Reading, homework assignments, preparing presentations.
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
Depending on group size: joint presentations.
Toetsen:
Opdracht(en) (20 pt.)
Presentatie (40 pt.)
Schriftelijk werkstuk (40 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Schriftelijk werkstuk
Critical reading skills, presentation of results to group,
collection of data, ability to apply theoretical insights to new
data.
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- Kager, René (1999), Optimality Theory. Cambridge University Press.Kager, René, Joe Pater &
Wim Zonneveld (2003), Constraints in Phonological Acquisition. Cambridge University Press.
Kosten:
EUR 90,00
77
PRACTICUM EXPERIMENTEEL ONDERZOEK
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200401119
1
Onderdeel van Programma:
Taal en Spraak: verwerking en stoornissen
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Inhoud:
In deze cursus moet je met een collega-student een experimenteel taalwetenschappelijk
onderzoek uitvoeren. Je kunt zelf een onderzoeksvoorstel doen, of je krijgt suggesties aangereikt.
In ieder geval moet je een onderwerp gedegen uitwerken in een onderzoeksvraag en
uitwerkingsvoorstel, inclusief overwegingen ten aanzien van de statistische bewerking van de te
verzamelen gegevens. Dit onderzoek moet een analytische component hebben (gegevens
verzamelen, eigenschappen bepalen en in kaart brengen), en een empirische component waarin
proefpersonen gevraagd wordt om oordelen te geven over het te onderzoeken verschijnsel.
Indien nodig zulllen bepaalde vaardigheden ten aanzien van verzamelen, (akoestisch) analyseren,
en bewerken van materiaal ten behoeve van luister- of beoordelingsproeven, in practicumverband
worden begeleid. Er zal veel aandacht zijn voor de schriftelijke en mondelinge presentatie in alle
fasen van het onderzoek, die optimaal met digitale middelen ondersteund moet zijn.
Cursusdoelen:
Algemene vaardigheden voor het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek, integratie van
taalkundige, analytische, statistische en andere vaardigheden, helder en wetenschappelijk
verantwoord verslag doen van experimenteel experimenteel-fonetisch linguistisch onderzoek.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. F.N.K. Wijnen
dr.ir. G. Bloothooft
Feedback:
Tijdens practicum
Bereikbaarheid:
Via spreekuur, per e-mail
dr. F.N.K. Wijnen
Feedback:
Tijdens practicum
Bereikbaarheid:
Via spreekuur, per e-mail
Werkvormen:
Practicum 2 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Practicum
Leesstof bestuderen, practicum voorbereiden, schrijven van
concepthoofdstukken van eindverslag.
Bijdrage aan groepswerk:
Practicum
De studenten werken in tweetallen, die elk hun eigen
onderzoek doen.
Toetsen:
Actieve deelname (30 pt.)
Deadlines:
Verslag 3
78
Verslag 1 (20 pt.)
Verslag 2 (20 pt.)
Verslag 3 (30 pt.)
Verslagen na respectievelijk 4, 6 en 8 weken.
Wat wordt er beoordeeld:
Verslag 3
De beoordeling wordt deels gebaseerd op je actieve deelname,
d.w.z. hoe je het onderzoek in de praktijk hebt aangepakt en
uitgevoerd. Daarnaast is de beoordeling gebaseerd op het
verslag, waarin het uitgevoerde onderzoek samenhangend en
wetenschappelijk verantwoord gerapporteerd wordt.
Verplicht studiemateriaal:
Wordt nader bekendgemaakt
- Wordt nog bekendgemaakt
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
EUR 25,00
79
PSYCHOLOGY OF THE PRODUCTION AND PERCEPTION OF SPEECH
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
5 - 7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200400304
2
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen
Voertaal:
Opmerking:
English
Optionally, students can get 7,5 ECTS for this course.
Inhoud:
In the course some current models of the mental organisationsof the production and perception of
speech will be discussed, with emphasis on the organisation and functioning of self-monitoring in
speech production. In the discussions the emphasis will be on which questions are still open, and
how these questions could be answered.
Cursusdoelen:
Contactpersoon:
Docenten:
prof.dr. S.G. Nooteboom
prof.dr. S.G. Nooteboom
Feedback:
Every week, verbally, following presentations and discussions
Bereikbaarheid:
[email protected]
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 2 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Careful reading of scientific publications. preparation of short
presentations about what has been read.
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
Giving short presentations about the literature read.
Participating in discussions.
Toetsen:
Actieve deelname (20 pt.)
Opdracht(en) (Extra assignment
for 2,5 ECTS; 0 pt.)
Presentatie (20 pt.)
Schriftelijk tentamen (60 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Schriftelijk tentamen
Knowledge and comprehension of the literature discussed
during the course. Capacity to formulate new and answerable
questions in the domain of inquiry
Verplicht studiemateriaal:
Aanbevolen studiemateriaal:
Artikelen
- To be announced later
Kosten:
EUR 5,00 (Costs for photocopying)
80
SCRIPTIE/AFSTUDEERPROJECT
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
15 - 22,5
M
Afstudeeronderdeel
Code:
Blok:
200401059
1, 2, 3, 4
Onderdeel van Programma:
Taal en Spraak: verwerking en stoornissen, Taal en ontwikkeling, Taal- en
spraaktechnologie, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Ophoging tot 17,5, 20 of 22,5 ECTS mogelijk
Inhoud:
Cursusdoelen:
Contactpersoon:
Docenten:
Docent nog onbekend
Docent nog onbekend
Werkvormen:
Individueel
Onderzoek
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
In overleg met docent 1 (100
pt.)
In overleg met docent 2 (100
pt.)
In overleg met docent (100 pt.)
Scriptie (100 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
81
SELECTED CHAPTERS IN LANGUAGE ACQUISITION AND LANGUAGE
DISORDERS
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200501193
1
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen, Taal en ontwikkeling
Voertaal:
Opmerking:
English
Inhoud:
By studying some of the essential works in language development, students will become familiar
with a number of phenomena that are typical of the relation between the “logical problem of
language acquisition” and the “problem of actual language development”. Which stages do
children go through when they acquire their native language, and how is this development guided
by the (innate) principles of linguistic theory? A variety of theoretical notions, controversies and
empirical problems will be discussed in detail, provided by a set of (obligatory) core readings on
1st language acquisition and a selection of (optional) readings on 2nd language acquisition,
language impairment (developmental and acquired), bilingualism, dyslexia etc.
This course will be taught in English. This has in fact been the case for quite some time now, in
part due to the enrollment of exchange students. However, this is the first time that the course
description is also in English, the reason being that this course is also a curricular part of the
research master in Linguistics, whose official language is English. Should this be a problem for
Dutch students who wish to take this course as part of their specialization, they should consult
the coordinator of the course.
Cursusdoelen:
The aim of this course is to give the students the opportunity to engage in scientific discussion of
a number of theoretical and empirical issues in current language acquisition research, and thus to
provide a solid and informed background for further specialisation in this area. This background is
to be acquired by very active participation.
Contactpersoon:
Docenten:
prof. dr. P.H.A. Coopmans
prof. dr. P.H.A. Coopmans
Feedback:
Weekly feedback on written reports; on oral presentations; intermediate
evaluation of participation in general; individual consultation on and final
evaluation of research paper.
Bereikbaarheid:
by email, phone or by individual appointment
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Studens are required to study the assigned literature, and to
use additional data, insights or ideas in written reports and to
formulate questions for in-class discussion; preparation for
active discussions, and specifically for one or two oral
presentations on designated topics.
82
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
If necessary, students may be asked to work in teams of two.
Toetsen:
Actieve deelname (10 pt.)
Referaat (30 pt.)
Schriftelijke rapportage (20 pt.)
Schriftelijk werkstuk (40 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Schriftelijk werkstuk
The ability to acquire a solid background to enter the arena of
research in language acquisition and language disorders by
active participation (oral, written) in scientific discussions on a
set of issues in language acquisition. The ability to consider
specific issues from a larger and more general perspective of
language development.
Verplicht studiemateriaal:
Vakteksten
- A list of articles and chapters on language development (primary literature)
Aanbevolen studiemateriaal:
Boek
- Guasti, M.T. (2002) Language Acquisition: A Linguistic Perspective, Cambridge, Mass: MIT
Press.Bloom, P. (1994), ed., Language Acquisition: Core Readings, MIT Press.
Kosten:
EUR 30,00
EUR 30,00
83
SPEECH PERCEPTION AND PSYCHOPHYSICS
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5
M
Cursorisch onderwijs
Code:
Blok:
200300804
2
Onderdeel van Programma:
Linguistics: the Study of the Language Faculty, Taal en Spraak: verwerking en
stoornissen
Voertaal:
Opmerking:
Engels
Inhoud:
Every sound we perceive reaches our brain via our hearing organs, where it is processed in a
number of different ways. A fair amount is known about these auditory (psychoacoustic)
processes, at least with respect to simple laboratory signals; a good survey is provided in Brian
Moore's book, which serves as the basis of this course. A great deal less is known about the
processing of more complex signals, let alone about the relevance of it all for the perception of
speech, even though speech is the signal that our hearing has to deal with most of the time. It is
the aim of this course to explore the links between the functionality of human hearing and the
perception of speech. There are a number of more or less explicit theories about speech
perception, none of which have so far been definitely rejected. What characterizes most theories
is that they take a clear position with respect to the psychophysics of hearing: some claim that
speech perception cannot usefully be studied independently from pschychoacoustics, but others
assert that knowledge of human hearing contributes nothing of value to knowledge of speech
perception.
Cursusdoelen:
An insight into the basic properties of human hearing (psychoacoustics), into the processes
involved in speech perception, and into the relationships between the two.
Contactpersoon:
Docenten:
dr. M.E.H. Schouten
dr. M.E.H. Schouten
Feedback:
Ieder werkcollege. Schriftelijk werkstuk binnen een week na de
einddatum.
Bereikbaarheid:
Meestal aanwezig (Trans 10, 1.29)
Werkvormen:
Werkcollege 2 x per week 3 uur
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Werkcollege
Bestuderen van een hoofdstuk uit het cursusboek en/of een
wetenschappelijk artikel, aan de hand van een toelichting en
een antal vragen.
Bijdrage aan groepswerk:
Werkcollege
Beantwoorden van de vooraf meegegeven vragen en discussie
van de antwoorden.
Toetsen:
Actieve deelname (50 pt.)
Paper (50 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Paper
Deelname aan werkcollege, schriftelijk werkstuk.
84
Verplicht studiemateriaal:
Boek
- B.C.J. Moore. An introduction to the psychology of hearing. Vierde of vijfde druk, Academic
Press.
Fotokopieën
- Fotocopiën van artikelen.
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
EUR 60,00
85
STAGE: THEORIE EN PRAKTIJK
Onderwijsinstituut: Vreemde Talen
ECTS-punten:
Niveau:
Cursustype:
7,5 - 15
M
Stage
Code:
Blok:
200401060
1, 2, 3, 4
Onderdeel van Programma:
Taal en Spraak: verwerking en stoornissen, Taal en ontwikkeling, Taal- en
spraaktechnologie, Taalstructuur en taalvariatie
Voertaal:
Opmerking:
Nederlands
Ophoging tot 10, 12,5 of 15 ECTS mogelijk
Inhoud:
Cursusdoelen:
Contactpersoon:
Docenten:
Docent nog onbekend
Docent nog onbekend
Werkvormen:
Stage
Toelichting:
Voorbereiding bijeenkomsten:
Bijdrage aan groepswerk:
Toetsen:
In overleg met docent 1 (100
pt.)
In overleg met docent 2 (100
pt.)
In overleg met docent (100 pt.)
Stageverslag (100 pt.)
Deadlines:
Wat wordt er beoordeeld:
Verplicht studiemateriaal:
Aanbevolen studiemateriaal:
Kosten:
Nog onbekend
86
Deel V
Gezamenlijke informatie
87
1.
Examen
1.1
Exameneisen
De exameneisen van het programma staan geformuleerd in de Onderwijs- en Examenregeling.
Deze regeling is te vinden op www.let.uu.nl/studiepunt > Onderwijs- en examenregelingen (OER).
1.2
Aanvraagprocedure
Een student die het masterexamen wil afleggen ("afstuderen") dient hiertoe een aanvraagformulier
in te vullen. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de opleiding. De student
dient de volgende documenten in te leveren bij het secretariaat:
•
het ingevulde aanvraagformulier,
•
een recent dossieroverzicht van de Studieadministratie Letteren,
•
eventuele uitslagbrieven, tentamenbriefjes, voorlopige toetsverklaringen, vrijstellingen,
e.d.
•
een bewijs van geldige inschrijving voor de opleiding tot en met de beoogde examendatum
(zie hierna); NB: alleen een collegekaart is geen bewijs van geldige inschrijving,
De aanvraag moet tenminste 2 weken voor de beoogde examendatum zijn ingediend. Indien de
aanvraag ontvangen is uiterlijk op de 10e dag van een maand, dan kan het examen nog in
diezelfde maand behaald worden. Uitzonderingen op deze regel zijn de maanden december
(uiterlijk 7 december aanvragen), juli en augustus (geen afstuderen). Alleen complete aanvragen
worden in behandeling genomen.
1.3
Titulatuur, judicia, diploma-uitreiking
Vervolgens stelt de examencommissie zo spoedig mogelijk vast, of de student voldoet aan de
eisen voor het master diploma. Indien aan de eisen voldaan is besluit de examencommissie
vervolgens om het aangevraagde master diploma toe te kennen, en de kandidaat naar keuze de
graad van Master of Arts, danwel de titel doctorandus te verlenen. Originele bullen worden tijdens
de vergadering ondertekend.
NB: De vergaderdatum is ook de datum van het examen en de datum op de bul. Er zullen geen
andere criteria worden gehanteerd voor de datering. De student moet nog geldig zijn ingeschreven
op de datum van het examen. Deze examendatum wordt ook doorgegeven aan de Centrale
Studentenadministratie.
De originele bullen worden uitgereikt tijdens een plechtige afstudeerceremonie.
Er worden geen zgn. "afstudeerverklaringen" uitgereikt. Indien gewenst kan de student een
gewaarmerkte kopie van de doctoraalbul ontvangen, vanaf 2 werkdagen na de examendatum. De
originele bul berust bij (het secretariaat van) de Examencommissie, tot de bul-uitreiking.
Ingeval het gemiddelde van de behaalde cijfers niet lager is dan 7,75 en de beoordeling van de
scriptie/master thesis niet lager is dan 8, kan de examencommissie besluiten het diploma te
voorzien van de aantekening ‘cum laude’. Indien de kandidaat in het kader van zijn opleiding meer
dan 60 studiepunten heeft behaald, kan zonodig voor de bepaling van het gemiddelde de
waardering van boventallige cursorische onderdelen buiten beschouwing worden gelaten.
88
2.
Inschrijfprocedure
2.1
Faculteit der Letteren
Inschrijving voor de cursussen verloopt via OSIRIS Online.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar uw mastercoördinator, het StudiePunt Letteren
en de Nieuwsbrief Onderwijs en Studentzaken die één maal per onderwijsperiode via de
studentsmail wordt verspreid.
Kijk voor meer relevante informatie en links op: www.let.uu.nl/studiepunt
Het cursusaanbod is ook te vinden via de cursuskrant: www.let.uu.nl/cursuskrant, of via de
website van de betreffende master: www.let.uu.nl/master
89
Deel VI
Huishoudelijke informatie
90
1.
Plaats binnen faculteit en instituut
1.1 Het bestuur
De opleiding Taalwetenschap maakt samen met negen andere opleidingen deel uit van het
onderwijsinstituut Vreemde Talen (IVT). Naast het IVT kent de faculteit nog vier
onderwijsinstituten: Nederlands, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis & Muziekwetenschap, Media &
Re/Presentatie.
Het IVT omvat de volgende opleidingen:
Literatuurwetenschap
Taalwetenschap
(Algemene Taalwetenschap en Fonetiek)
Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen Kromme
Duitse taal en cultuur
Engelse taal en cultuur
Franse taal en cultuur
Italiaanse taal en cultuur
Keltische talen en cultuur
Portugese taal en cultuur
Spaanse taal en cultuur
Trans 10
Trans 10
Nieuwegracht 29
Trans 10
Trans 10
Kromme Nieuwegracht
Kromme Nieuwegracht
Trans 10
Kromme Nieuwegracht
Kromme Nieuwegracht
29
29
29
29
Het IVT heeft een bestuur van 4 leden, waaronder één student-lid. De leden van het bestuur zijn
benoemd door de decaan van de faculteit. De voorzitter van het bestuur heeft de functie van
directeur van het onderwijsinstituut.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Prof. dr. A.B.M. Naaijkens, directeur (hoogleraar Duitse taal en cultuur alsmede
Vertaalwetenschap)
dr. D. Nieuwenhuijsen (docent onderzoeker Spaanse taal en cultuur)
dr. F.P.C. Brandsma (senior docent onderzoeker vergelijkende Literatuurwetenschap)
mw. L. Biro (student-lid)
Assistent van de directeur van het IVT is mevrouw drs. H.P. Spaanenburg. (Trans 10, kamer 1.13)
Het bestuurssecretariaat is in handen van mevrouw G. Többen en is gehuisvest op Trans 10,
kamer 1.14, 3512 JK Utrecht, tel.: (030) 253 6130, e-mail: [email protected]
Verdere ondersteuning wordt geleverd door de coördinator Organisatie en Ondersteuning Trans
mevrouw drs. A.M.A. van de Ven.
Voor actuele informatie zie: www.let.uu.nl/ivt.
Iedere opleiding binnen het IVT heeft een coördinator die belast is met de dagelijkse leiding van
die opleiding onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het onderwijsinstituut. Maandelijks
worden in het overleg van de opleidingscoördinatoren alle voorkomende kwesties inzake de
organisatie van het onderwijs besproken.
De coördinator van Taalwetenschap is prof. dr. F.N.K. Wijnen.
Binnen het masterprogramma Taalstructuur en Taalvariatie wordt samengewerkt door het
onderwijsinstituut Vreemde Talen (IVT) en het onderwijsinstituut Nederlands.
Het bestuur van het onderwijsinstituut Nederlands bestaat uit de volgende personen:
Prof.dr. P.W.M. Wackers (directeur)
Dr. J.M. Nortier
G. Bouwmeerster (studentlid)
Iedere opleiding binnen het Onderwijsinstituut Vreemde Talen heeft een eigen coördinator die
belast is met de dagelijkse leiding van die opleiding onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van het onderwijsinstituut. Maandelijks is binnen het IVT een coördinatorenoverleg waarin de
organisatie en de inhoud van het onderwijs wordt besproken. De coördinatoren voor deze
opleidingen staan vermeld in paragraaf 2.1.
91
Een belangrijk deel van de informatievoorziening binnen het IVT vindt plaats via een tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief waarmee alle stafleden van het instituut op de hoogte worden
gehouden van interne en externe ontwikkelingen op het gebied van het vreemde-talenonderwijs in
de Faculteit der Letteren.
Studenten die over onderwijszaken informatie willen verstrekken aan alle stafleden van het
instituut kunnen deze aanbieden aan het IVT bestuurssecretariaat met het verzoek deze te
verspreiden via de elektronische nieuwsbrief.
1.2 De beheersorganisatie
Geheel onafhankelijk van de inhoudelijke structuur is er de beheersstructuur. Deze is in de
Faculteit der Letteren gebaseerd op zogenaamde clusters, die in de praktijk min of meer
samenvallen met de gebouwen. De opleiding Taalwetenschap de opleiding Nederlands en het UiL
OTS bewonen het pand Trans 10 en vallen dan ook onder het beheer van het cluster Trans.
2.
Secretariaat, commissies, afdelingen
2.1 Coördinatie en Secretariaat
De opleidingen Taalwetenschap en Nederlands zijn gehuisvest in het Transcomplex in de
binnenstad, Trans 10, 3512 JK Utrecht. Het secretariaat van het masterprogramma Taalstructuur
en Taalvariatie bevindt zich in kamer 1.21, tel (030)253 6265, e-mail [email protected]
Eventuele wijzigingen zijn te vinden via www.let.uu.nl. Mededelingen namens programma en
opleidingen zullen gestuurd worden aan het universitaire mail-adres van de ingeschreven
studenten (<naam>@students.uu.nl>).
Coördinator Taalstructuur en Taalvariatie:
Prof. Dr. E.J. Reuland (Opleiding Taalwetenschap)
Trans 10, kamer 1.06
030 - 253 6019
[email protected]
Contactpersoon opleiding Nederlandse Taal en Cultuur
Dr. E.G. Ruys (Opleiding Nederlands)
Trans 10, kamer 2.41
030 - 253 8439
[email protected]
Coördinator Taal- en Spraaktechnologie:
Prof. Dr. M.J. Moortgat
Trans 10, kamer 2.10
030 - 253 6043
[email protected]
Coordinatoren Taal en Spraak, Verwerking en Stoornissen
Prof. dr. F.N.K. Wijnen
Achter de Dom 24, kamer 1.07
tel. (030) 253 6436
email: [email protected]
Dr. H. Quené
Trans 10, kamer 2.25
tel. (030) 253 6070
email: [email protected]
92
2.2 Postvakken
Postvakken van de medewerkers bevinden zich in kamers 1.21 en 2.24. In kamer 0.16b staan
kasten met postmappen voor de studenten.
2.3 Prikbord Taalwetenschap
Op het prikbord van Taalwetenschap, naast kamer 1.21, is informatie te vinden over
collegeroosters en tentamenroosters. De uitslagen van de gemaakte tentamens hangen op het
Taalwetenschapbord in de studieruimte. Verder is er een bord halverwege de trap waarop de
diverse activiteiten worden aangekondigd die betrekking hebben op het gebied van de
taalwetenschap.
2.4 Studiekosten
Bij de cursusbeschrijvingen staan in de meeste gevallen per cursus de geschatte kosten voor
boeken etc. opgegeven. Je moet er echter rekening mee houden dat hier nog kosten bij kunnen
komen: als een cursus met een verslag wordt afgesloten, de kosten voor de fotokopieën van dat
verslag en eventueel ook van de verslagen van de andere deelnemers; soms maak je voor een
cursus reiskosten, bijv. om een studiedag of symposium bij te wonen of om een instelling te
bezoeken.
Reiskosten die voor een stage gemaakt worden, worden in het algemeen vergoed. Speciale
apparatuur hoeft niet te worden aangeschaft.
2.5 Roosters
Zo gauw de roosters bekend zijn, worden ze op het prikbord van Taalwetenschap (naast kamer
1.21) gehangen en bekend gemaakt via de website van Taalwetenschap
(www.let.uu.nl/taalwetenschap/). De gegevens zijn dan ook bekend bij StudiePunt Letteren op
Drift 8 en op internet in Osiris/cursuskrant. Natuurlijk kunnen via het secretariaat Taalwetenschap
ook inlichtingen worden ingewonnen.
2.6 Internet
De webpagina van de opleiding Taalwetenschap is: http://www.let.uu.nl/taalwetenschap/.
2.7 Opleidingscommissie en examencommissie
Deze commissie zijn niet per programma maar volgens opleiding (Taalwetenschap of Nederlandse
Taal en Cultuur) georganiseerd.
2.7.1. Taalwetenschap
Opleidingscommissie
Prof. dr. E.J. Reuland (voorzitter)
Prof. dr. M.J. Moortgat (lid)
Dr. H. Quené (lid)
Dr. H. van de Velde (lid)
Mw. L. Koring (studentlid)
Mw. E.M. Janzen (studentlid)
S. van der Harst (studentlid)
Adviserende leden:
Prof. dr. F.N.K. Wijnen (opleidingscoördinator)
Mw. drs. B.M. de Zeeuw (studieadviseur)
93
Examencommissie
Prof. dr. E.J. Reuland (voorzitter)
Dr. F.A.C. Drijkoningen (secretaris)
Prof. dr. P.H.A. Coopmans (lid)
Prof. dr. M.J. Moortgat (lid)
Dr. H. Quené (lid)
Prof. dr. F.N.K. Wijnen (lid)
Correspondentie:
Dr. F.A.C Drijkoningen
Taalwetenschap
Trans 10
3512 JK Utrecht.
e-mail: [email protected]
Studie-adviseur
Drs. Bernadette de Zeeuw
Adres: Trans 10, 1.18
Tel: 030-253 6340
e.mail: [email protected]
2.7.2. Nederlandse Taal en Cultuur
Opleidingscommissie
Mevr. dr. M.E. (Marijke) Meijer Drees, voorzitter
Dhr. dr. D.M.L. (Daniël) Janssen
Mevr. drs. D.M.B. (Dorothee) Luykx-Duijn, (studieadviseur)
Mevr. dr. M.T.G. (Mieke) Trommelen
Mevr. dr. J.R. (Joke) van der Wiel
Mevr. N. (Netty) van der Kolk (deeltijdstudent)
Mevr. E. (Ellen) Leijten (voltijdstudent)
Mevr. M. (Mirjam) Slieker (voltijdstudent)
Mevr. J. (Jasmijn) Vreeburg (voltijdstudent)
Secretariaat van de commissie:
Corry Dijkstra
Telefoon: (030) 2538000
E-mail: [email protected]
Examencommissie
Dhr. prof. dr. N.F.M. Corver (voorzitter)
Dhr. dr. F.R.W. Stolk (secretaris)
Dhr. dr. H.H. van den Bergh
Dhr. dr. A.A.M. Besamusca
Mw. drs. D.M.B. Luykx-Duijn (studieadviseur, adviserend lid)
Correspondentie:
Dr. F.R.W. Stolk
OWI Nederlands
Trans 10
3512 JK Utrecht.
Vóóroverleg:
Telefoon (030) 2538183
E-mail: [email protected]
94
3.
StudiePunt Letteren
Het StudiePunt is het facultaire informatiecentrum voor onderwijszaken. Studenten en mensen die
in de toekomst aan de faculteit willen studeren kunnen hier terecht voor allerlei informatie. Zij
kunnenr er terecht met bijvoorbeeld vragen over inschrijvingen, dossieroverzichten of het volgen
van vakken aan een andere faculteit. Maar het is ook mogelijk om een afspraak te laten maken
met bijvoorbeeld de stagecoördinator of een studieadviseur. Aan de balie van het StudiePunt
worden bovendien ook alle readers en werkboeken voor cursussen verkocht.
Het StudiePunt verstuurt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar alle letterenstudenten.
Het van het grootste belang dat studenten kennis nemen van de inhoud van dit bulletin.
Ook op internet is het StudiePunt een centrum van relevante informatie met betrekking tot
onderwijs. Praktisch alle relevante informatie voor Utrechtse Letterenstudenten is via deze website
te vinden. Ook vindt u hier de nieuwsbrief en belangrijke mededelingen (denk aan aankondiging
voorlichtingsbijeenkomsten). Kijk op www.let.uu.nl/studiepunt
Adresgegevens
Drift 8
3512 BS Utrecht
tel.: (030) 253 6285
e-mail: [email protected]
Openingstijden
Dagelijks geopend van 10.00-16.00 uur
Extra avondopenstelling: elke dinsdag en donderdag in de eerste week van de onderwijsperiode
van 17.00-19.00 uur.
4.
Relevante instellingen
UiL-OTS
Onderzoeksinstituut op het gebied van de taalwetenschap (alle docenten van het programma
Taalstructuur en Taalvariatie verrichten hun onderzoek binnen dit instituut):
Utrechts instituut voor Linguïstiek OTS (UIL-OTS)
Trans 10
3512 JK Utrecht
Tel. +31.30.253.6006
Letterenbibliotheek
De Utrechtse Letterenbibliotheek is de enige letterenbibliotheek in Nederland met een omvangrijke
open opstelling. Het beleid van de bibliotheek is erop gericht om naast een grote gedrukte
collectie, ook steeds meer bronnen digitaal aan te bieden. De bibliotheek beschikt over een aantal
bijzondere collecties, waaronder kunsthistorische foto- en diatheken, oude en bijzondere drukken,
een orgelarchief en een uitgebreide collectie geluidsdragers, video’s, dvd’s, en games.
In de Letterenbibliotheek zijn bijna vijftig ruime werkplekken ingericht die zijn voorzien van pc’s
met netwerkaansluiting, geschikt voor groepswerk en individueel werk. Daarnaast zijn er ruim
dertig werkplekken bij de uitleen- en informatiebalies ten behoeve van literatuuronderzoek en
catalogusraadpleging. Bij de verschillende collecties zijn studiewerkplaatsen ingericht voor
studenten. Meer informatie op: www.let.uu.nl/bibliotheek
Centrum voor Informatisering en Mediagebruik (CIM)
Het CIM op Kromme Nieuwegracht 80 biedt studenten de mogelijkheid om op computers te
werken (o.a. Word, Powerpoint, internet) in een van de computerleerzalen. Deze zalen worden
tevens als onderwijsruimte gebruikt. Verder wordt algemene ondersteuning geboden bij
studiewerkzaamheden. Technische vragen over het gebruik van het universitaire e-mailadres van
95
studenten en andere ICT-voorzieningen (portfolio, WebCT etc.) kunnen worden gesteld aan de
helpdesk van het CIM. Op de website van het CIM staan ook uitgebreide instructies voor
studenten. Kijk voor meer informatie op: www.let.uu.nl/cim
Wetenschapswinkel Letteren
De Wetenschapswinkel van de Faculteit der Letteren maakt wetenschappelijke kennis toegankelijk
voor maatschappelijke organisaties die zelf niet over mogelijkheden en middelen beschikken om
deze kennis te verwerven. De Wetenschapswinkel Letteren vertaalt vragen van maatschappelijke
organisaties naar concrete onderzoeksvragen en zoekt een student die het onderzoek wil
uitvoeren. Ook wordt een docent aangetrokken voor de vakinhoudelijke ondersteuning.
Wat heeft de Wetenschapswinkel Letteren te bieden?
Een praktijkgericht onderzoek via de Wetenschapswinkel Letteren is voor veel studenten een
aantrekkelijke mogelijkheid om ervaring in het eigen vakgebied op te doen en vakkennis toe te
passen in een bredere wetenschappelijke, maatschappelijke of culturele context. Hij of zij doet
praktische vaardigheden op en legt contacten die later op de arbeidsmarkt goed van pas komen.
Voor het onderzoek krijgt de student natuurlijk ook studiepunten. De wetenschapswinkel biedt
concrete onderzoeksvragen aan die kunnen worden gebruikt als onderwerp voor een individueel
werkstuk, een bachelor-eindwerkstuk, een stage, of de master thesis. Het initiatief kan ook bij de
student liggen: de wetenschapswinkel komt ook graag in contact met een organisatie die door de
student zelf wordt aangedragen.
Actuele onderzoeksprojecten
Openstaande projecten van de Wetenschapswinkel zijn te vinden in de Faculteitsberichten van het
U-blad en worden via posters op het Studiepunt en op verschillende prikborden in
faculteitsgebouwen aangekondigd. Voor het actuele aanbod kunt u bovendien altijd terecht op de
website: www.uu.nl/wetenschapswinkels/letteren
Contact
Contactpersonen: mw. drs. H.C. Bijl, mw. drs. J.H. Schipper.
Adres: Wittevrouwenstraat 9, 3512 CS Utrecht
Telefoon: (030) 253 6171
E-mail: [email protected]
Geopend: maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur
Maar niet op woensdagmiddag en donderdagochtend.
5.
Medewerkers
Dr. S. Avrutin (Sergey)
kamer: ADD 22, 1.06 – tel. 253 6022
email: [email protected]
Neurolinguïstiek, taalontwikkeling
Dr. ir. G. Bloothooft (Gerrit)
kamer: Trans 10, 0.25 - tel. 253 6042
email: [email protected]
Spraaktechnologie, zangstem
Prof. Dr. P.H.A. Coopmans (Peter)
kamer: Trans 10,2.01 – tel. 253 6020
email: [email protected]
Taalontwikkeling, syntaxis
Prof. Dr. N.F.M. Corver
kamer: Trans 10, 1.58 – tel. 253 8240
email: [email protected]
Nederlandse syntaxis, taalvariatie
Dr. A. Dimitriadis
kamer: ADD 22, 2.01 – tel. 253 6213
email: [email protected]
Semantiek, databases, taaltypologie
Dr. F.A.C. Drijkoningen (Frank)
Morfologie, syntaxis
96
Kamer: Trans 10, 1.26B - tel 253 6214,
email: [email protected]
Prof. dr. J. van Eijck (Jan)
kamer: Trans 10, 1.16 – tel. 2536076
email: [email protected]
Taal en logica
Dr. J. Grijzenhout (Janet)
kamer: Trans 10, 0.03a – tel. 253 6014
email: [email protected]
Fonologie
Dr. H.L.W. Hendriks (Herman)
kamer: Trans 10, 2.13 - tel. 253 6065
email: [email protected]
privé: 020-6906882
Semantiek, pragmatiek, logica, taalfilosofie
Dr. R.W.J. Kager (Rene)
kamer: Trans 10, 0.09 – tel. 253 8064
email: [email protected]
Fonologie, taalontwikkeling
Dr. J.G. Kerstens (Johan)
kamer: Trans 10, 2.41 – tel. 253 8230
email: [email protected]
Nederlandse taalkunde
Dr. F.J. Melka (Francine)
kamer: KNG29, 1.44 – tel. 253 6208
email: [email protected]
Franse taalkunde, lexicologie
Dr. P. Monachesi (Paola)
kamer: Trans 10, 2.13 – tel 253 6065
email: [email protected]
Computationele taalkunde
Prof. Dr. M.J. Moortgat (Michael)
kamer: Trans 10, 2.10 - tel. 253 6043
email: [email protected]
Computationele taalkunde
Prof. Dr. S.G. Nooteboom (Sieb)
kamer: Trans 10, 1.32 – tel. 253 6060
email: [email protected]
Fonetiek, psycholinguistiek
Prof. Dr. J.E.J.M. Odijk (Jan)
kamer: Trans 10, 1.16 – tel 253 6076
email: [email protected]
Taal- en spraaktechnologie
Drs. J.P.H. Pabon (Peter)
kamer: Trans 10, 1.16 – tel. 253 6042
email: [email protected]
Fonetiek, spraaktechnologie
Dr. H. Quené (Hugo)
kamer: Trans 10, 1.31 - tel. 253 6070
email: [email protected]
Fonetiek, psycholinguistiek, prosodie,
methodologie
Prof. Dr. T.M. Reinhart (Tanya)
kamer: Trans 10, 2.16 – tel. 253 8235
email: [email protected]
Syntaxis, semantiek, pragmatiek
Prof. Dr. E.J. Reuland (Eric)
kamer: Trans 10, 1.06 - tel. 253 6019
email: [email protected]
privé: 035 - 6214431
Syntaxis, semantiek
97
Dr. E.G. Ruys (Eddy)
kamer: Trans 10, 2.41 – tel 253 8439
email: [email protected]
Nederlandse taalkunde, semantiek
Dr. M.E.H. Schouten
kamer: Trans 10, 1.29 – tel.253 6069
email: [email protected]
Fonetiek, spraakwaarneming
Dr. J.D.W. Schroten (Jan)
kamer: KNG29, 1.34 – tel 253 6439
email: [email protected]
Spaanse taalkunde
Prof. Dr. H.E. de Swart (Henriette)
kamer: KNG29, 1.20 – tel 253 6204
email: [email protected]
Franse taalkunde, semantiek, semantische variatie
Dr. H. Van de Velde (Hans)
kamer: Trans 10, 2.19 – tel. 253 6049
email: [email protected]
Sociolinguïstiek
prof. dr. F.N.K. Wijnen (Frank)
kamer: ADD 24, 1.07 – tel. 253 6436
email: [email protected]
Psycholinguïstiek, neurolinguïstiek
Prof. Dr. W. Zonneveld (Wim)
kamer: Trans 10, 1.03 – tel 253 8237
email: [email protected]
Engelse taalkunde, fonologie
98
6.
Verwijzingsmodel voor masterstudenten
99
100
Deel VII
Aanvullingen
101
1.
Plagiaat- en frauderegeling
Met ingang van het studiejaar 2005 – 2006 heeft Letteren een nieuwe plagiaat- en frauderegeling.
Deze regeling is opgenomen in de zogenaamde regelen en richtlijnen van de examencommissies.
De informatie is te vinden via www.let.uu.nl/studiepunt.
2.
Examen
Het is verplicht om een electronische versie van het eindwerkstuk in te leveren bij de
Letterenbibliotheek. Informeer bij het secretariaat van de opleiding naar de regeling.
102

Vergelijkbare documenten

Nederlandse taal en cultuur - Faculteit Geesteswetenschappen

Nederlandse taal en cultuur - Faculteit Geesteswetenschappen De Universiteit Utrecht hanteert het uitgangspunt dat zowel docenten als studenten verplichtingen aangaan bij participatie in een cursus. Docenten verplichten zich tot het verzorgen van activerend ...

Nadere informatie