salgado 2006 36.3 8.0 97 99 93 101 94 38.9 8.5

Commentaren

Transcriptie

salgado 2006 36.3 8.0 97 99 93 101 94 38.9 8.5
Belangrijkste kenmerken van kuilmaïsrassen op de Belgische beschrijvende rassenlijst (deel 1)1
Benaming
Jaar van Vroegrijpheid
Jeugd Lengte van Hoogte van Totale DSopname (%DS van
groei de plant3
de kolfaan- opbrengst3
2
volledige plant) (1-9)
zetting3
4
PR39R60
2009
38.3
7.0
94
89
91
PATRICK
2006
36.9
7.5
96
96
96
BEETHOVEN
2008
36.8
7.5
98
92
94
DOMINATOR
2006
36.6
7.5
100
100
96
ABONDANCE
1999
36.5
7.5
96
91
89
Verteerbaarhei
d3
103
100
101
100
99
VOSopbrengst3
Zetmeel
(%)
Legervastheid
(1-9) 2
94
96
95
95
89
38.6
38.1
38.5
37.7
38.1
8.5
8.5
7.5
8.5
8.5
SALGADO
2006
36.3
8.0
97
99
93
101
94
38.9
8.5
ESTELLE
AMATI
APOSTROF
NK FALKONE
EXPERT
AURELIA
DELITOP
NK GITAGO4
ALUMIC
KALVIN
AMADEO
AASPEED
LG 32204
TRENTO
BANGUY
MONROE
OCEAN
Gemiddelde5
2005
2005
2004
2007
2005
2003
2003
2009
2008
2007
2005
2007
2009
2000
1994
2007
1996
-
36.2
36.1
36.1
35.6
35.4
35.1
35.1
35.1
35.0
34.8
34.8
34.8
34.6
34.4
34.4
34.1
34.1
34.2
7.5
7.5
8.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
8.0
8.0
8.0
7.5
7.5
7.5
7.5
7.6
98
99
98
97
102
103
99
101
101
98
101
100
97
98
91
104
93
-
93
101
95
93
102
102
102
100
99
94
95
98
96
100
82
109
87
-
101
101
102
102
101
100
101
100
101
101
98
100
103
101
104
99
101
-
8.5
8.5
7.0
9.0
8.5
8.0
8.0
9.0
8.5
9.0
8.5
9.0
9.0
8.5
7.5
8.0
7.5
8.3
-
-
-
280 cm
111 cm
98
98
97
99
99
100
97
100
102
101
99
101
103
95
94
104
84
15943
kg/ha
38.4
38.2
38.0
38.0
37.3
37.0
37.8
37.4
38.0
38.5
34.9
36.0
37.8
38.0
38.9
33.8
42.5
35.3
100 =
97
97
95
97
99
100
96
100
101
100
101
102
100
94
91
105
83
21010
kg/ha
75.9%
Overname van de volledige tabel uit de Belgische beschrijvende rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak verboden
Hoe hoger het cijfer, hoe beter
3 100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
4 NIEUW
5 Gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
1
2
-
Belangrijkste kenmerken van kuilmaïsrassen op de Belgische beschrijvende rassenlijst (deel 2)1
Benaming
Jaar van Vroegrijpheid Jeugdgroe Lengte
Hoogte van Totale DSopname (%DS van
i (1-9)2
van de
de kolfaan- opbrengst3
volledige
plant3
zetting3
plant)
BRIGITTE
2004
34.0
8.5
99
92
98
AVENTURA
2005
33.9
7.5
102
100
109
SPANTAS
2004
33.9
7.5
99
95
97
ES DREAM
2007
33.8
7.5
101
112
104
FILIPPO4
2009
33.7
8.0
103
109
106
AGRO LUX
2006
33.4
7.5
103
103
107
LEONTES
2005
33.4
7.0
102
98
102
PR39A98
2004
33.4
8.0
106
106
105
CANON
2007
33.3
8.0
103
111
103
AUTOMAT
2006
33.1
8.0
101
101
100
RONALDINIO
2007
33.1
8.0
104
104
111
NK FAMOUS4
2009
33.1
8.0
96
88
100
AGOSTINO
2003
33.0
7.5
104
103
105
LISAKI
2003
33.0
7.0
92
96
96
ANJOU 258
1997
32.9
7.5
101
99
100
NK NEKTA
2007
32.6
7.5
101
113
103
ES MAKILA
2007
32.4
7.5
104
106
104
DAIRI
1993
32.2
7.5
100
107
85
KWS 5133 ECO4
2009
32.2
8.0
105
108
105
BRITNEY
2007
32.1
8.0
104
112
107
IMPRESARIO
2007
32.0
7.5
104
106
109
TORRES4
2009
32.0
8.0
103
100
107
KABANAS
2006
31.7
7.5
105
112
112
ANSYL
2007
31.4
8.0
101
106
108
Gemiddelde5
34.2
7.6
21010
100 =
280 cm
111 cm
kg/ha
VerteerBaarhei
d3
VOSopbrengst3
Zetmeel
(%)
Legervasthei
d (1-9) 2
101
99
101
99
100
98
96
98
100
102
100
104
99
99
99
99
99
96
98
99
99
100
97
98
-
100
108
98
103
105
105
98
103
103
102
111
104
104
96
99
103
104
82
103
106
108
107
109
106
15943
kg/ha
34.4
35.9
37.2
36.8
34.9
33.4
32.0
32.7
34.8
34.8
35.4
36.5
35.1
37.3
32.1
35.2
34.9
34.5
30.8
33.4
35.6
31.9
30.8
35.3
8.5
8.5
8.5
9.0
7.5
8.5
9.0
7.5
7.5
8.0
9.0
7.5
7.5
8.5
8.5
8.5
9.0
7.0
8.5
8.0
8.5
8.0
9.0
9.0
8.3
75.9%
Overname van de volledige tabel uit de Belgische beschrijvende rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak verboden
Hoe hoger het cijfer, hoe beter
3 100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
4 NIEUW
5 Gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
1
2
-
Aanbevolen zeer vroege tot vroege kuilmaïsrassen1
Totale DSRAS
Vroegrijpheid (%DS
van de volledige
opbrengst2
plant)
Verteerbaarheid2 VOSopbrengst2
Resistentie
tegen
stengelrot (1-9)
Legervastheid
(1-9) 3
3
PR39R604
PATRICK
BEETHOVEN
DOMINATOR
38.3
36.9
36.8
36.6
91
96
94
96
103
100
101
100
SALGADO
ESTELLE
Gemiddelde
100 =
36.3
93
101
36.2
36.9
-
97
101
21010 kg/ha 75.9%
94
96
95
95
8.0
8.0
8.0
7.0
8.5
8.5
7.5
8.5
94
7.0
8.5
98
8.5
7.8
15943 kg/ha -
8.5
8.3
-
Overname van de volledige tabel uit de Belgische beschrijvende rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak verboden
100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
3 Hoe hoger het cijfer, hoe beter
4 NIEUW
1
2
Aanbevolen vroege tot halfvroege kuilmaïsrassen 1
RAS
Vroegrijpheid (%DS Totale DSvan de volledige
opbrengst2
plant)
Verteerbaarheid2 VOSopbrengst2
Resistentie
tegen
stengelrot (1-9)
AMATI
APOSTROF
NK FALKONE
EXPERT
AURELIA
DELITOP
NK GITAGO4
ALUMIC
KALVIN
AMADEO
AASPEED
LG 32204
MONROE
BRIGITTE
AVENTURA
SPANTAS
ES DREAM
FILIPPO4
AGRO LUX
LEONTES
PR39A98
Gemiddelde
100 =
101
102
102
101
100
101
100
101
101
98
100
103
99
101
99
101
99
100
98
96
98
75.9%
7.5
7.0
8.5
7.5
8.0
8.5
7.5
7.5
8.5
8.5
8.5
7.0
8.0
8.5
7.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.0
8.5
8.0
-
Legervastheid
(1-9) 3
3
36.1
36.1
35.6
35.4
35.1
35.1
35.1
35.0
34.8
34.8
34.8
34.6
34.1
34.0
33.9
33.9
33.8
33.7
33.4
33.4
33.4
34.6
-
97
95
97
99
100
96
100
101
100
101
102
100
105
98
109
97
104
106
107
102
105
21010 kg/ha
98
97
99
99
100
97
100
102
101
99
101
103
104
100
108
98
103
105
105
98
103
15943 kg/ha
8.5
7.0
9.0
8.5
8.0
8.0
9.0
8.5
9.0
8.5
9.0
9.0
8.0
8.5
8.5
8.5
9.0
7.5
8.5
9.0
7.5
8.4
-
Overname van de volledige tabel uit de Belgische beschrijvende rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak verboden
100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
3 Hoe hoger het cijfer, hoe beter
4 NIEUW
1
2
Aanbevolen halflate tot late kuilmaïsrassen 1
RAS
Vroegrijpheid (%DS Totale DSvan de volledige
opbrengst2
plant)
Verteerbaarheid2 VOSopbrengst2
Resistentie
tegen
stengelrot (1-9)
CANON
AUTOMAT
RONALDINIO
NK FAMOUS4
AGOSTINO
NK NEKTA
ES MAKILA
KWS 5133 ECO4
BRITNEY
IMPRESARIO
TORRES4
KABANAS
ANSYL
Gemiddelde
100 =
101
102
101
104
99
100
99
98
99
99
100
97
98
75.9%
8.5
8.0
8.5
8.0
8.5
8.5
9.0
7.5
8.5
8.0
8.0
8.5
8.5
8.3
-
Legervastheid
(1-9) 3
3
33.3
33.1
33.1
33.1
33.0
32.6
32.4
32.2
32.1
32.0
32.0
31.7
31.4
32.5
-
104
101
112
100
106
104
105
105
108
110
107
113
109
21010 kg/ha
105
103
112
104
106
104
105
103
107
109
107
110
107
15943 kg/ha
7.5
8.0
9.0
7.5
7.5
8.5
9.0
8.5
8.0
8.5
8.0
9.0
9.0
8.3
-
Overname van de volledige tabel uit de Belgische beschrijvende rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak verboden
100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
3 Hoe hoger het cijfer, hoe beter
4 NIEUW
1
2
Belangrijkste kenmerken van korrelmaïsrassen op de Belgische beschrijvende rassenlijst (deel 1)1
Benaming
Jaar van Vroegrijphe Jeugdgro Lengte Hoogte van Legervasthei Resistenti
opname id (% DS in ei (1-9)2
van de de
d (1-9)2
e tegen
korrel)
plant3 kolfaanzettin
stengelrot
g3
(1-9) 2
LAPRIORA
2008
74.5
8.0
88
83
9.0
7.0
CORYPHEE
2008
73.3
8.0
97
95
9.0
8.0
ELEGANZA6
2009
72.9
8.0
108
114
9.0
8.0
NK RAVELLO 2006
72.6
7.5
100
103
8.0
8.0
APHRODITE6
2009
71.8
8.0
103
106
9.0
8.5
ANJOU 209
2005
71.7
8.0
92
91
8.0
8.0
PADRINO
2008
71.3
8.0
107
108
9.0
8.0
LG 3214
2003
71.1
7.5
97
93
8.0
8.5
LG 3215
2005
70.8
7.5
96
94
8.0
8.5
6
ES VULCAIN
2009
70.8
8.0
93
92
9.0
7.0
ANJOU 219
2003
70.5
7.5
94
89
8.0
8.5
APOSTROF
2004
70.4
8.0
97
96
8.0
7.5
ANJOU 231
2004
70.0
7.0
104
109
8.0
8.5
NK FALKONE 2007
69.9
7.5
98
98
9.0
8.0
7
DEXXIS
2003
69.7
7.0
99
99
8.0
7.5
Gemiddelde 70.2
7.6
8.2
8.1
100 =
271
108 cm
cm
Kolf
opbrengst3
96
102
96
96
100
89
102
96
95
103
96
97
93
106
97
Spilaande Korrel
el (%)
opbrengst 3
24.7
26.0
26.0
24.1
25.9
28.2
26.2
26.6
26.7
25.7
26.8
27.4
24.3
24.0
24.8
25.6
18916 kg/ha -
Stabiliteit5
4
102
102
97
99
102
88
102
95
94
99
94
95
94
105
95
12199 kg/ha
Overname van de volledige tabel uit de beschrijvende Belgische rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak verboden
Hoe hoger het cijfer, hoe beter
3 100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
4 Deze korte rassen met een goede legervastheid en goede resistentie tegen stengelrot behalen hun optimale productie bij 100.000-110.000
planten per ha (cijfer tussen haakjes)
5 Stabiliteit voor de korrelopbrengst over de jaren en de locatie: ++++ zeer goed, +++ goed, ++ gemiddeld, +(+) gemiddeld tot laag
6 NIEUW
7 Uitlooptermijn tot 30/06/20011
1
2
++
+++
++
++++
+++
++++
++
++
++++
+++
+++
+++
++
++
++
-
Belangrijkste kenmerken van korrelmaïsrassen op de Belgische beschrijvende rassenlijst (deel 2) 1
Benaming
Jaar
Vroegrijphei Jeugdgro Lengte Hoogte van Legervasthei Resistentie
d (1-9)2
tegen
d (% DS in
ei (1-9)2
van de de
van
stengelrot
plant3 kolfaanzettin
opnam korrel)
(1-9) 2
e
g3
DELITOP
2003
69.6
7.5
100
101
7.5
7.5
7
HELIOSTAR
2004
69.6
6.5
107
109
7.0
8.5
PATRICK
2005
69.6
7.5
96
94
7.5
8.5
ES FRENETIC
2004
69.3
7.5
107
107
8.5
8.5
GRACE
2002
69.2
7.5
102
91
8.0
8.5
Kolf
opbrengst3
Spilaande Korrel
el (%)
opbrengst 3
103
97
100
103
96
23.7
28.0
25.2
28.0
25.6
105
95
100
98
94
++
+(+)
+++
+++
++++
Stabiliteit5
4
SALGADO
2005
69.0
8.0
99
105
8.0
8.0
105
24.9
106
+++
LACTA
NK NEKTA
SPANTAS
AMADEO
LAFORTUNA
LG 32206
RICARDINIO6
2004
2007
2004
2005
2004
2009
2009
68.9
68.8
68.7
68.7
68.7
68.7
68.5
7.0
7.5
7.0
8.0
8.0
7.5
7.5
99
102
100
103
105
99
109
97
111
97
97
107
97
117
8.0
9.0
7.5
7.5
8.0
9.0
9.0
8.5
8.5
8.5
8.0
9.0
8.0
7.5
100
104
100
103
101
105
107
23.0
24.6
26.8
26.0
25.2
22.0
25.3
101
107
100
107
102
107
111
+++
++
++
++
+++
+++
+++
BRAVOUR
2006
68.5
7.5
102
101
7.0
7.5
108
27.4
103
+++
MONCADA
Gemiddelde
100 =
2004
-
67.6
70.2
-
6.5
7.6
-
99
271
cm
101
108 cm
9.0
8.2
-
9.0
8.1
-
105
25.2
25,6
-
102
++++
12199 kg/ha -
18916
kg/ha
Overname van de volledige tabel uit de beschrijvende Belgische rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak verboden
Hoe hoger het cijfer, hoe beter
3 100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
4 Deze korte rassen met een goede legervastheid en goede resistentie tegen stengelrot behalen hun optimale productie bij 100.000-110.000
planten per ha (cijfer tussen haakjes)
5 Stabiliteit voor de korrelopbrengst over de jaren en de locatie: ++++ zeer goed, +++ goed, ++ gemiddeld, +(+) gemiddeld tot laag
6 NIEUW
7 Uitlooptermijn tot 30/06/2011
1
2
Aanbevolen zeer vroege tot vroege en vroege tot halfvroege korrelmaïsrassen1
Benaming
Jaar
Vroegrijphe Jeugdgroei Lengte
Hoogte van Legervasthei
van
id (% DS in (1-9)2
van de
de
d (1-9)2
opna
korrel)
plant3
kolfaanzettin
me
g3
Zeer vroege tot vroege
LAPRIORA
2008
74.5
8.0
88
83
9.0
CORYPHEE
2008
73.3
8.0
97
95
9.0
ELEGANZA6
2009
72.9
8.0
108
114
9.0
NK RAVELLO 2006
72.6
7.5
100
103
8.0
APHRODITE6
2009
71.8
8.0
103
106
9.0
PADRINO
2008
71.3
8.0
107
108
9.0
Resistenti Kolf
e tegen
opbrengst3
stengelrot
(1-9) 2
Spilaande Korrel
el (%)
opbrengst 3
7.0
8.0
8.0
8.0
8.5
8.0
96
102
96
96
100
102
24.7
26.0
26.0
24.1
25.9
26.2
102
102
97
99
102
102
Vroege tot halfvroege
ES VULCAIN6 2009
70.8
NK FALKONE 2007
69.9
Gemiddelde 72.1
100 =
-
7.0
8.0
7.8
-
103
106
18916
kg/ha
25.7
24.0
25.3
-
99
+++
105
++
12199 kg/ha -
8.0
7.5
7.9
-
93
98
271 cm
92
98
108 cm
9.0
9.0
8.9
-
Stabiliteit5
4
Overname van de volledige tabel uit de beschrijvende Belgische rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak verboden
Hoe hoger het cijfer, hoe beter
3 100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
4 Deze korte rassen met een goede legervastheid en goede resistentie tegen stengelrot behalen hun optimale productie bij 100.000-110.000
planten per ha (cijfer tussen haakjes)
5 Stabiliteit voor de korrelopbrengst over de jaren en de locatie: ++++ zeer goed, +++ goed, ++ gemiddeld, +(+) gemiddeld tot laag
6 NIEUW
1
2
++
+++
++
++++
+++
++
Aanbevolen halflate tot late korrelmaïsrassen1
Benaming
Jaar
Vroegrijphei Jeugdgro
van
d (% DS in
ei (1-9)2
opna
korrel)
me
Lengte
van de
plant3
Hoogte van Legervasthei Resistentie
de kolfaan- d (1-9)2
tegen
zetting3
stengelrot
(1-9) 2
Kolf
Spilaande Korrel
Opbrengst3 el (%)
opbrengst 3
Halflate tot late rassen
DELITOP
2003
69.6
PATRICK
2005
69.6
7.5
7.5
100
96
101
94
7.5
7.5
7.5
8.5
103
100
SALGADO
2005
69.0
8.0
99
105
8.0
8.0
LACTA
NK NEKTA
SPANTAS
AMADEO
LAFORTUNA
LG 32206
RICARDINIO6
2004
2007
2004
2005
2004
2009
2009
68.9
68.8
68.7
68.7
68.7
68.7
68.5
7.0
7.5
7.0
8.0
8.0
7.5
7.5
99
102
100
103
105
99
109
97
111
97
97
107
97
117
8.0
9.0
7.5
7.5
8.0
9.0
9.0
8.5
8.5
8.5
8.0
9.0
8.0
7.5
Stabiliteit5
4
23.7
25.2
105
100
++
+++
105
24.9
106
+++
100
104
100
103
101
105
107
23.0
24.6
26.8
26.0
25.2
22.0
25.3
101
107
100
107
102
107
111
+++
++
++
++
+++
+++
+++
+++
BRAVOUR
2006
68.5
7.5
102
101
7.0
7.5
108
27.4
103
Gemiddelde
100 =
-
68.9
-
7.5
-
271 cm
108 cm
8.0
-
8.1
-
18916
kg/ha
24.9
-
12199 kg/ha -
Overname van de volledige tabel uit de beschrijvende Belgische rassenlijst mits bronvermelding is toegestaan, namaak verboden
Hoe hoger het cijfer, hoe beter
3 100 = gemiddelde van alle rassen op de Belgische rassenlijst
4 Deze korte rassen met een goede legervastheid en goede resistentie tegen stengelrot behalen hun optimale productie bij 100.000-110.000
planten per ha (cijfer tussen haakjes)
5 Stabiliteit voor de korrelopbrengst over de jaren en de locatie: ++++ zeer goed, +++ goed, ++ gemiddeld, +(+) gemiddeld tot laag
6 NIEUW
1
2