Inschrijfformulier - Supporters Steunen Feyenoord

Commentaren

Transcriptie

Inschrijfformulier - Supporters Steunen Feyenoord
INSCHRIJFFORMULIER VERENIGING ‘SUPPORTERS STEUNEN FEYENOORD’
Naam
: Adres
:
Postcode
: Woonplaats:
Geboortedatum :
-
Geslacht*:
Telefoonnummer:
Mobiel:
(dd-mm-jjjj)
E-mailadres
✓
❒
M
V
*) doorhalen wat niet van toepassing is
:
Ja, ik word lid van de vereniging en betaal een eenmalige contributie van:
❒ € 10,-
❒ € 20,-
❒ € 50,-
❒ € 100,-
❒ anders namelijk € ❒ € 250,-
❒ € 500,-
❒ € 1.000,-
❒ € 2.000,-
(bedrag zelf invullen)
en hiermee steun ik Feyenoord!
Hierbij machtig ik de vereniging ‘Supporters steunen Feyenoord’ om eenmalig het aangekruiste bedrag van €
van mijn rekening te innen.
Door middel van overmaking van deze contributie word ik lid van de vereniging ‘Supporters steunen Feyenoord’
Naam bank
:
(geen spaarrekening)
Rekeningnummer:
Alle voorwaarden die gelden in verband met het lidmaatschap staan vermeld op www.supporterssteunenfeyenoord.nl. Door middel van ondertekening van dit formulier verklaar ik me akkoord met deze voorwaarden.
Tot slot, informatie, kruis aan indien gewenst:
❒ Ja, houd mij per e-mail/sms/telefoon of per gewone post op de hoogte van alle acties en plannen van de vereniging en van Feyenoord Rotterdam N.V.
❒ Ja, ik ontvang graag een certificaat van mijn lidmaatschap.
Ondertekening voor akkoord:
Datum
Handtekening:
:
(dd-mm-jjjj)
-
-
Handtekening
wettelijke vertegenwoordiger
Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar:
Feyenoord Rotterdam N.V.
o.v.v. Supporters Steunen Feyenoord, Postbus 9635, 3007 AP Rotterdam
(indien van toepassing)