lean in de industrie

Commentaren

Transcriptie

lean in de industrie
LEAN IN DE
INDUSTRIE
JAARGANG 11/2014
Verder in dit nummer:
Heesen Yachts Interiors B.V.
Lean als ambitie
Recente samenwerkingen
Avebe, AkzoNobel en meer…
Lean opleidingen voor de industrie
Lean Black Belt training
Basis Leergang Lean
p.2
Industriële bedrijven
die u voor gingen
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
p.3
Kijk op www.leanent.nl voor:
• opleidingen
p.4
De overtuiging ‘maar we hebben het toch altijd zo gedaan’ moet aan de kant!
lees1 meerLEAN
op pagina
2>
IN DE INDUSTRIE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• de agenda
• en meer praktijkverhalen
Heesen Yachts Interiors B.V.
‘Onze keuze voor Lean komt voort
uit ambitie.’
Heesen Yachts Interiors, voorheen Oortgiese interieurbouw B.V., is sinds 1940 actief in de interieurbouw en richt zich vanaf 2004 volledig op maatwerkinterieurs voor luxe jachten. Jan Rademaker,
managing director, vertelt over hoe het Lean-denken langzaam maar zeker grip moet krijgen op
alle afdelingen.
“De interesse voor Lean bestond al
onszelf nog altijd dagelijks verbeteren.
acteren. Uiteindelijk willen we ook
enige jaren. Maar voordat je met Lean
Lean biedt kansen om vooruit te
het onderhanden werk met 30 tot 50
aan de slag kunt, moet er draag­vlak zijn. komen. De keuze voor Lean komt
Het MT heeft zich onder bege­leiding
daarom niet voort uit noodzaak, maar
van LeanENT in vier middag­sessies de
uit ambitie. Namelijk de ambitie
procent verlagen.”
De kerngroep is heel positief. Freddy
basisbegrippen van Lean eigengemaakt. om continu processen te willen
te Bogt, leidinggevende op de spuit­
Twee van onze MT-leden hadden nog
verbeteren. En om slagvaardig
afdeling en lid van het kernteam:
geen Lego-sessie meegemaakt. Pas
te blijven. Korte doorlooptijden,
“De grootste uitdaging zit bij de
nadat ook zij daar enthousiast van
rendementsverbetering en productie­
praktijk. De overtuiging ’maar we
terugkwamen, hebben we nog vier
verhoging worden voor ons steeds
hebben het toch altijd zo gedaan’ moet
sessies gedaan. Daarna hebben we de
belangrijker. Daarom willen we onze
aan de kant. De opstart begint pas
GO gegeven om onder de naam Vitaal
interne processen nog beheers­baarder
bij een nieuw jacht. Maar het denken
Plus de primaire processen aan te
maken. We hebben hier constant te
daarover is al in volle gang!”
pakken. Het traject is begonnen met
maken met klantspecifieke situaties.
een Lego-workshop voor elf kernteam­
Om Lean goed te kunnen doorvoeren,
WAAROM LEANENT?
leden en negen kaderleden. Vervolgens
moet elk afzonderlijk project, inclusief
“De contacten met LeanENT lagen
heeft het kernteam met zes sessies alle
processen, goed inzichtelijk zijn. Dat
er al,” gaat Jan verder. “Mede
processen in beeld gebracht.”
betekent dat je op elk moment (zonder
door de Lego-workshop met onze
verrassingen) moet weten waar je aan
branche­vereniging CBM en de
WAAROM LEAN MANAGEMENT?
toe bent. En dat je je bewust moet zijn
Ondernemerskring Winterswijk.
“In 2015 bestaan we 75 jaar en dan
van de uren die in bewerkingen zitten.
LeanENT is een vertrouwde partij die al
willen we nog steeds vitaal zijn en
Pas dan weet je hoe je daarop kunt
langer binnen onze branche actief is.
2
LEAN IN DE INDUSTRIE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AkzoNobel
Sassenheim
Time-to-Market proces verkorten
in de Benelux
AkzoNobel had de eerste stap naar
Lean al gezet. In verschillende Neder­
het voortraject. JAZO wil meer orde,
overzicht en transparantie in de
processen, waardoor ze beter kunnen
sturen op resultaten. ≤
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Intal B.V.
Na overnames de nieuwe
samen­stelling benutten
landse vestigingen werd ingezoomd
op bewustwording van Lean binnen
Intal is als allround gevelbouwer
Hun enthousiasme stimuleert. Ze
de logistiek en distri­butie. Daarmee
markt­leider op het gebied van
houden je wakker. Bovendien leggen
had AkzoNobel de smaak goed te
aluminium kozijnen, deuren en gevel­
ze scherpe doelen neer en houden ze
pakken. Want in een daarop volgende
c­onstructies. Als gevolg van een
je een spiegel voor. We hebben ook
fase werd met de Nederlandse
aantal recente overnames heeft Intal
gezien wat Lean bij onze branche­
en Belgische marketingafdeling
een enorme groei doorgemaakt. Ook
genoot Struik & Hamerslag doet.
het introductieproces van nieuwe
internationaal. Daardoor is het bedrijf
Doordat zij al verder in het proces
producten onder de loep genomen.
een nieuwe fase in gegaan, waarbij
zijn, konden ze ons goede tips geven,
Doelstelling was om het Time-to-
het MT de kansen van de nieuwe
zoals: ‘Neem als directie afstand van
Market proces, waar eerder drie jaar
samenstelling optimaal wil benutten.
het kernteam. Laat ze zelf­standig met
overheen ging, aanzienlijk te verkorten.
Doelstelling van het Lean-proces
voorstellen komen.’ ≤
Inclusief ontwikkeling, marketing-
is om maatwerkprocessen beter te
en sales. Subdoelen waren: Sneller
beheersen, leverings­betrouw­baarheid
schakelen op ontwikkelingen in de
beter te garanderen en de productiviteit
markt, verbeteren A-merkwaardigheid
nog verder te verhogen. ≤
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Avebe
“Kan niet want” omzetten
naar “kan wel als”
Avebe wil minimaal 20% pro­ductivi­
teitsverbetering behalen met
het dagelijks verbeteren van het
order­managementproces. Avebe
is ’s werelds grootste aardappel­­
en een stijging van het marktaandeel.
En dat alles met minder voorraden,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
meer marge en een lagere prijs. ≤
Vic Obdam Staalbouw
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Van Goed naar Beter!
JAZO Zevenaar
Niet voor niets slimste
bedrijf van 2010
zet­meelonderneming. Actief in het
Vic Obdam is gespecialiseerd in
ontwerp, productie en montage van
staalconstructies voor de gehele bouwketen. Een complexe markt met vaak
ontwikkelen en vermarkten van
JAZO is in 2010 uitgeroepen tot slimste
lage marges. Dus slim en Lean werken
toepassingen op basis van zet­meel
bedrijf van Nederland. De verbeter­­
is een must. Tijdens de eerste zes Lean-
voor procesindustriële toepassingen.
cultuur zat er bij JAZO dus al goed
bijeenkomsten werd het kernteam zich
in. Het bedrijf is gespecialiseerd in
al snel bewust van de knelpunten.
De subdoelen van het Lean-proces
afscherming, toegang en ventilatie
En dus ook waar in­ter­­venties moesten
zijn: Doorbreken van vaste patronen,
van techniekruimten. Na de positieve
plaatsvinden. Vic Obdam blijft dagelijks
dagelijks leren processen te ver­
ervaringen met de Lego-workshop
doorgaan om de doorlooptijd van de
beteren, aanscherpen van kwa­li­teits­
van LeanENT heeft JAZO ja gezegd
productie­processen te verkorten.
eisen ten aanzien van orderinvoer en
om gezamenlijk tot het zelfstandig
Met als resultaat; verlaging van
verminderen van wachtmomenten.
creëren van een verbetercultuur te
onderhanden werk, hogere produc-
Het motto luidt: Zet ‘kan niet
komen. Met als focus; doorlooptijd
tiviteit en mede­werkers die dagelijks
want’ om in ‘kan wel als’! ≤
in de productie halveren, inclusief
verbeteringen doorvoeren. ≤
3
JAARGANG 11/2014
Lean
Opleidingen
Aanmelden
voor één van
de opleidingen?
www.leanent.nl
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lean opleidingen
Speciale opleidingen voor industriële
LEAN BLACK BELT TRAINING
blijven verbeteren! Kijk op
VOOR DE INDUSTRIËLE SECTOR
www.leanent.nl voor meer informatie.
Bijna drie jaar geleden is LeanENT
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
met het aanbieden van een intensieve
BASIS LEERGANG LEAN
waardoor de verbeterkennis binnen
tiendaagse Black Belt Training
Sinds enkele jaren biedt LeanENT de
de organisatie wordt gewaarborgd. ≤
gestart. Sindsdien hebben we ruim
mogelijkheid om medewerkers intern
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
120 deelnemers uit ruim 30 verschil-
op te leiden tot ‘Lean-begeleider’.
Onder andere deze industriële
lende organisaties in onze training
In groepen van zes tot acht personen
bedrijven leanen hun organisatie
mogen verwelkomen.
worden ze in zes modules van een
en processen met LeanENT :
halve dag door de LeanENT-
AkzoNobel Nederland, Flexoplast,
Deze training is volledig toegespitst
pro­fessionals praktisch opgeleid om
Struik & Hamerslag Yacht Interiors,
op de industriële sector. Daar ligt
zelfstandig en inspirerend verbeter-
Scania Trucks, Bredenoord, Fuji Seal,
namelijk voor een belangrijk deel
processen te begeleiden. Zo ont­wik­
Tata Steel, Arco, Avebe, Heesen Yachts
onze passie. Ook omdat bijna al onze
kelen we interne Lean-expertise als
Interiors, Hollarts Kunststoftechniek,
Lean-professionals uit deze sector
fundament voor duurzaam ver­beteren.
HP Nederland, Horjus, Wood & Washi,
voortkomen. Denk aan chemie,
Met verdieping op aspecten die voor u
Smit Transformers, Sandfirden
engineering of scheepsbouw. Maar
het verschil maken.
Technics, JAZO Zevenaar, Knapen
bedrijven die zich dagelijks willen
Trailers B.V., Polynorm,
ook aan de automotive-, voedings- en
verpakkingsindustrie. Het belangrijk-
LEREN, ERVAREN EN DOEN!
Koninklijke Johan Enschede,
ste doel is om deelnemers zo effectief
Alle opleidingen van LeanENT worden
Aeronamic, Kuiper Plaatveredeling,
en snel mogelijk in staat te stellen om
gekenmerkt door praktische kennis­
VDL Weweler B.V., Koninklijke
zelfstandig ingrijpende verbetertra-
overdracht en een sterk accent op
Nooteboom Trailers B.V., Radine,
jecten te begeleiden binnen de
resultaatgericht begeleiden. Gericht
Breman Machinery, Intal BV. ≤
eigen organisatie. De deelnemers
op leren, ervaren en doen! Met behulp
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
leren dit tijdens de training in de
van intervisie worden deelnemers
COLOFON
praktijk met het doorlopen van drie
uitgedaagd om sneller, effectiever
Vormgeving en productie:
verbeter­opdrachten. ≤
en duurzamer te blijven ontwikkelen,
breed in beeld CREATIES
LeanENT B.V. - Laan van Westenenk 739 b - 7334 DL Apeldoorn - 055-538.55.70 - [email protected] - www.leanent.nl