Het NESS H200 Wireless

Commentaren

Transcriptie

Het NESS H200 Wireless
Hoofdstuk
9
Het NESS H200 Wireless-systeem
bedienen
Vereisten voor RF-communicatie
De besturingseenheid en orthese moeten zich binnen het RF-communicatiebereik
bevinden om draadloos te kunnen communiceren. Het communicatiebereik is ongeveer
3 meter. Als de RF-communicatie mislukt, gaat de indicator voor RF-communicatie
op de H200 Wireless-besturingseenheid ROOD KNIPPEREN
.
Het systeem aanzetten
Druk eenmaal op de aan/uit-knop
op de besturingseenheid. Het systeem start
in de stand-bymodus. Alle displayindicatoren op de besturingseenheid en orthese
worden een paar seconden verlicht terwijl het systeem een zelftest uitvoert.
Wanneer het systeem aan is:
••
KNIPPERT de aan/uit-knop
••
KNIPPERT het statuslampje
op de besturingseenheid GROEN.
op de orthese GROEN.
Het systeem uitzetten
Druk eenmaal op de aan/uit-knop
.
Hoofdstuk 9 - De bediening van het H200 Wireless-systeem
612-00520-001_RevA.indd 69
69
11/29/2011 7:59:02 AM
Stimulatie in de orthese testen
De stimulatieknop
is bedoeld om te testen of de orthese goed op de arm is geplaatst.
De knop bevindt zich op de zijkant van de besturingseenheid. Zie afbeelding 9-1.
Stimulatie in de orthese testen:
1. Het systeem moet in stand-bymodus staan. De triggerknop
opgelicht.
mag niet zijn
2. Druk op de stimulatietestknop
en houd deze ingedrukt om de stimulatie van
de strekspieren te testen. (Stimulatie wordt aangezet en blijft aan tot de knop
wordt losgelaten.) Wanneer de stimulatie aan is, KNIPPERT de triggerknop
SNEL GEEL.
3. Laat de stimulatietestknop
los om stimulatie uit te zetten.
4. Herhaal dit om de stimulatie van de buigspieren te testen.
5. Als de orthese niet correct geplaatst is:
70
••
Schakel het systeem uit.
••
Open de orthesevleugel en verwijder de orthese. Verschuif de
orthese niet op uw arm.
••
Controleer de elektroden opnieuw om zeker te zijn dat zij correct zijn
geplaatst en nat zijn.
••
Doe de orthese weer om.
••
Sluit de extensorvleugel van de orthese tot u geen klik meer hoort.
••
Test de stimulatie opnieuw.
Gebruikershandleiding
612-00520-001_RevA.indd 70
11/29/2011 7:59:03 AM
Een stimulatieprogramma selecteren
Programma 1 selecteren:
Schakel het systeem in. Programma 1 wordt automatisch geselecteerd. Wanneer
programma 1 is geselecteerd, is de indicator van programma 1
GROEN.
Programma 2 selecteren:
1. Schakel het systeem in.
2. Druk op de knop voor programma 2. Zie afbeelding 9-1. Wanneer programma 2
is geselecteerd, is de indicator voor programma 2
GROEN.
Aan/uit-knop
Dempknop
Triggerknop
Knop
programma 1
Knop
programma 2
Knoppen voor
aanpassing
van intensiteit
Stimulatietestknop
Afbeelding 9-1: Bedieningsknoppen.
Hoofdstuk 9 - De bediening van het H200 Wireless-systeem
612-00520-001_RevA.indd 71
71
11/29/2011 7:59:03 AM
Schakelen tussen de stimulatieprogramma's
1. Druk op de stimulatieknop
om stimulatie te pauzeren.
2. Druk op de knop voor programma 1 of programma 2.
Stimulatie starten
Druk op de triggerknop
op de besturingseenheid of de triggerknop op de
orthese. Stimulatie wordt ingeschakeld.
••
De besturingseenheid geeft een pieptoon.
••
De triggerknop
GEEL.
••
Het stimulatielampje
van de besturingseenheid KNIPPERT
van de orthese KNIPPERT SNEL GEEL.
3. Uw hand begint met bewegen in overeenstemming met het geselecteerde
programma.
Opmerking: Sommige programma's hebben rustperioden. Een rustperiode duurt ten
minste één minuut. Tijdens een rustperiode schakelt de stimulatie uit en KNIPPERT
het stimulatielampje van de orthese LANGZAAM GEEL. De triggerknop van de
besturingseenheid blijft GEEL KNIPPEREN.
72
Gebruikershandleiding
612-00520-001_RevA.indd 72
11/29/2011 7:59:03 AM
Stimulatie pauzeren/hervatten
Programma's voor functionele training en neuromodulatieprogramma's voor motoriek
kunnen worden geprogrammeerd voor een duur van 5 tot 120 minuten, zoals
bepaald door uw specialist. Persoonlijke aangepaste programma's kunnen worden
geprogrammeerd voor een duur van 30 tot 240 minuten, zoals bepaald door uw
specialist. Wanneer deze programma's eenmaal zijn gestart, blijven zij lopen tot zij
klaar zijn. Ze kunnen echter op elk gewenst moment worden gepauzeerd en hervat.
Stimulatie pauzeren/hervatten:
Druk op de triggerknop
op de besturingseenheid of de triggerknop op de
orthese. Wanneer het programma is gepauzeerd:
••
BRANDT de triggerknop
••
Het stimulatielampje
van de besturingseenheid DOORLOPEND GEEL.
van de orthese BRANDT DOORLOPEND GEEL.
Opmerking: Neuroprotheseprogramma's kunnen niet worden gepauzeerd.
Wanneer u op de triggerknop drukt en stimulatie is ingeschakeld, wordt de tweede
fase van het neuroprotheseprogramma gestart.
VOORZICHTIG: Verwijder de orthese om de stimulatie te stoppen
wanneer de besturingseenheid niet kan worden gebruikt of niet bij
de hand is en de triggerknop van de orthese is uitgeschakeld.
Hoofdstuk 9 - De bediening van het H200 Wireless-systeem
612-00520-001_RevA.indd 73
73
11/29/2011 7:59:03 AM
Een neuroprotheseprogramma gebruiken
Het is mogelijk dat uw specialist een neuroprotheseprogramma aan de knop
voor programma 1 of programma 2 op de besturingseenheid heeft toegewezen.
Neuroprotheseprogramma's worden gebruikt om een specifieke taak uit te voeren.
Er zijn drie soorten neuroprotheseprogramma's: Hand openen, Grijpen en loslaten
en Sleutelgreep.
Hand openen
Voor het gebruik van Hand openen:
op de besturingseenheid of de orthese om stimulatie
1. Druk op de triggerknop
te starten. Uw hand gaat open.
2. Uw hand blijft open tot u nogmaals op de de triggerknop op de besturingseenheid
of de orthese drukt, waardoor stimulatie wordt uitgeschakeld.
Opmerking: Gebruik het Hand openen-programma niet langer dan 30 seconden
per keer. Uw spieren kunnen vermoeid raken.
74
Gebruikershandleiding
612-00520-001_RevA.indd 74
11/29/2011 7:59:03 AM
Grijpen en loslaten
Voor het gebruik van Grijpen en loslaten:
op de besturingseenheid of de orthese om stimulatie
1. Druk op de triggerknop
te starten. Uw hand gaat open.
2. Terwijl uw hand open is, plaatst u hem naast het voorwerp dat u wilt grijpen.
3. Na enkele seconden sluit uw hand, waardoor u het voorwerp kunt grijpen.
4. Als u klaar bent om het voorwerp los te laten, drukt u nogmaals op de triggerknop
op de besturingseenheid of de orthese. Uw hand gaat open, zodat u het voorwerp
kunt loslaten.
5. Stimulatie wordt stopgezet. Uw hand ontspant.
Opmerking: Als stimulatie abrupt uitschakelt, wordt het voorwerp losgelaten.
Hoofdstuk 9 - De bediening van het H200 Wireless-systeem
612-00520-001_RevA.indd 75
75
11/29/2011 7:59:03 AM
Sleutelgreep
Voor het gebruik van sleutelgreep:
1. Druk op de triggerknop
op de besturingseenheid of de orthese om stimulatie
te starten. Uw vingers sluiten en uw duim gaat open. Er moet een ruimte zijn
tussen uw duim en de zijkant van uw wijsvinger.
2. Terwijl uw vingers en duim zich in deze positie bevinden, plaatst u het voorwerp
dat u wilt grijpen in de ruimte.
3. Na enkele seconden sluiten uw vingers en duim zich rond het voorwerp.
4. Als u klaar bent om het voorwerp los te laten, drukt u nogmaals op de triggerknop
op de besturingseenheid of de orthese. Uw hand gaat open, zodat u het voorwerp
kunt loslaten.
5. Stimulatie wordt stopgezet. Uw hand ontspant.
Stimulatie stopzetten
Druk op de triggerknop op de besturingseenheid of de triggerknop op de orthese.
Stimulatie
wordt uitgeschakeld.
Opmerking: In een neuroprotheseprogramma drukt u op de aan/uit-knop
stimulatie onmiddellijk stop te zetten.
76
om
Gebruikershandleiding
612-00520-001_RevA.indd 76
11/29/2011 7:59:03 AM
De intensiteit van de stimulatie afstellen
Telkens wanneer u de besturingseenheid aanzet, staat het stimulatie-intensiteitsniveau
op 5. U kunt zo nodig het stimulatie-intensiteitsniveau aanpassen wanneer de standbymodus actief is of stimulatie is ingeschakeld.
De intensiteit van de stimulatie afstellen:
1. Druk eenmaal op de plusknop
op de besturingseenheid om het stimulatieintensiteitsniveau met één niveau te verhogen.
2. Druk op de minknop
op de besturingseenheid om het stimulatieintensiteitsniveau met één niveau te verlagen.
De besturingseenheid geeft een pieptoon bij elke verandering van niveau. Het
nieuwe niveau wordt weergegeven in de digitale display.
Opmerking: Een intensiteitsniveau van '0' staat gelijk aan geen stimulatie.
Opmerking: Wanneer het systeem de volgende keer weer wordt ingeschakeld,
wordt het stimulatie-intensiteitsniveau dat door uw specialist is ingesteld (5) hersteld.
Hoofdstuk 9 - De bediening van het H200 Wireless-systeem
612-00520-001_RevA.indd 77
77
11/29/2011 7:59:03 AM
Dempen van audiowaarschuwingen van het
systeem aan-/uitzetten
Druk kortstondig op de dempknop
. De dempknop bevindt zich op de zijkant
van de besturingseenheid. Audiowaarschuwingen worden vermeld in tabel 9-1.
Opmerking: Wanneer het systeem de volgende keer weer wordt ingeschakeld,
wordt het standaardvolume hersteld.
Soorten audiowaarschuwingen
Dempen
toegestaan
Gebrekkig elektrodecontact
Ja
Wijzigingen in softwarestatus
Ja
Stroomvoorziening gedetecteerd
Ja
Fout tijdens het opladen
Nee
Software/hardwarefout
Nee
Drempel voor lege batterij bereikt
Nee
Elektronische registratie van orthese geslaagd/niet
geslaagd
Nee
Tabel 9-1: Soorten audiowaarschuwingen.
78
Gebruikershandleiding
612-00520-001_RevA.indd 78
11/29/2011 7:59:04 AM

Vergelijkbare documenten