De valkuil van de Steve Jobs-school

Commentaren

Transcriptie

De valkuil van de Steve Jobs-school
In het nieuws
De valkuil van de Steve Jobs-school
Apple en software-uitgever HMH.
Foto Harry Cock / de Volkskrant
Wat heeft de wetenschap te
zeggen over de actualiteit? Deze
week: de opmars van iPads op
scholen.
TONIE MUDDE
Geen kilo's schoolboeken meer in
de rugtas, maar alleen een iPad.
Op het Hondsrug College in
Emmen is dit al dagelijkse praktijk.
Ook andere scholen in Nederland
vervangen pen en papier door
laptops en tablets. Na de zomer
beginnen in Nederland tien Steve
Jobs-basisscholen met e-learning
als norm.
De initiatiefnemers denken dat
tablets leerlingen meer motiveren
dan boeken. Sommige
onderzoeken beamen dit, zoals dat
op de Amelia Earhart Middle
School in de Verenigde Staten. Van
de scholieren die rekenden met
een speciaal ontwikkelde
wiskunde-app, haalde 78 procent
na een jaar een voldoende. Bij de
controlegroep - leerlingen die hun
wiskunde uit traditionele
schoolboeken haalden - was dit
slechts 59 procent.
Toch is het dubieus of deze
verbetering is toe te schrijven aan
de tablet. Leerlingen die weten dat
zij zijn uitverkoren om een nieuwe
onderwijsmethode te volgen,
kunnen alleen al daarom extra
gemotiveerd raken. Bovendien
hangt er rondom studies naar
onderwijsmethoden meer dan eens
een commercieel luchtje. Zo werd
het experiment met de wiskundeapp mede mogelijk gemaakt door
© de Volkskrant
Onafhankelijke studies tonen een
ander beeld, namelijk dat de vele
mogelijkheden van de iPad in het
onderwijs zowel een kracht als een
zwakte zijn. Bij het opnemen van
leerstof via een computer moeten
scholieren doorgaans meer
beslissingen nemen dan bij het
lezen van een boek. Elk filmpje,
elke hyperlink zorgt voor een
keuzemoment: klikken of niet?
bovendien te hopen dat het
Centraal Instituut voor
Toetsontwikkeling een speciale
iPad-versie van de test ontwikkelt.
Voorlopig gaat het beantwoorden
van de Citovragen nog heel
ouderwets met papier, potlood en
gum. En daarmee is het lastig
swipen.
Bij al die kleine beslissingen draait
het werkgeheugen van de
hersenen overuren. Dat heeft
gevolgen voor het opnemen van de
leerstof, blijkt uit onder meer een
grote overzichtsstudie in het
wetenschappelijke tijdschrift
Computers in Human Behavior.
Hoe meer hyperlinks een tekst
bevat, hoe slechter de tekst beklijft.
Buiten het lab - waar ook
werkonderbrekingen met Facebook
of YouTube op de loer liggen - zal
dit effect eerder groter dan kleiner
zijn.
Het is te hopen dat de Nederlandse
Steve Jobs-scholen niet het
voorbeeld volgen van het
Amerikaanse Kyrene School
District. Daar wordt al jaren een
onderwijsfilosofie gevolgd die lijkt
op wat de Nederlandse
initiatiefnemers nastreven: leraren
zijn er coaches, leerlingen leren op
eigen tempo achter computers en
maken bij het vak Engelse literatuur
Facebookprofielen voor
Shakespeare-personages.
Enthousiasme en creativiteit alom
op de scholen, maar een journalist
van The New York Times ontdekte
hoe de reken- en taalprestaties van
deze leerlingen al sinds 2005
achterblijven ten opzichte van het
landelijk gemiddelde.
Het wordt spannend hoe de
Nederlandse Steve Jobs-scholen
over een aantal jaar scoren op de
Citotoets. Om de whizzkids een
eerlijke kans te geven, is het
zaterdag 13 april 2013
Pagina 1 (1)

Vergelijkbare documenten