Omdat iedereen een morgen verdient

Commentaren

Transcriptie

Omdat iedereen een morgen verdient
Spreekbuis
3 | 2012
2 Website pensioenfonds
4
Divisie HavenMeesteR-teamdag
5 Utech succesvol
Omdat iedereen een morgen verdient
heid en valpartijen. Aan het einde van de dag wordt ze ‘met
kippenvel en een brok in de keel’ binnengehaald door het team!
Drie keer heeft ze de Alpe d’Huez beklommen. Grote klasse.
Allen gedreven door een persoonlijke motivatie kwam op
28 september het Huntsman Holland Alpe d'HuZes team voor
het eerst bij elkaar. Nu staan ze op 6 juni aan de finish van het
bijzondere evenement en hebben meer dan 30.000 euro bij
elkaar gefietst voor KWF kankerbestrijding… omdat iedereen
een morgen verdient!
’Is dat een muur...? Nee, dat is de weg...!’
Mooie prestatie van Team Huntsman
I
n de zomer van vorig jaar klopte Sjors Buitenhuis bij
algemeen directeur Max van der Meer aan met het idee
om met een Huntsmanteam mee te doen aan Alpe d’HuZes.
Hij had toen nog geen idee wat hem te wachten stond.
Hij wilde graag de naam van Huntsman koppelen aan het
goede doel: KWF en de sportieve uitdaging van een aantal keer de Alpe d’Huez opfietsen aangaan.
Aan het animo van de teamleden en de supporters en de
bereidheid van Huntsman en de relaties om te sponsoren
heeft het gelukkig niet gelegen. Het doel en doorzettingsvermogen is hetgene dat telt op zo’n koersdag!
Na de nodige trainingsuurtjes, individueel en als team in de
Ardennen bijvoorbeeld, waren Marja, Hans, René, Bram, Jurgen,
Paul, Sjors en Bas er klaar voor. Helaas kwam voor Bas het
bericht dat zijn vrouw weëen kreeg, te vroeg. Een ziekenhuisopname volgde en dus voor hem niet hèt moment om een
week naar Frankrijk af te reizen om te fietsen (red.: op dit moment
is Bas de trotse vader van zoon Seb). In supporter van het eerste
uur, Johan Eland (Mourik) vond Bas een waardige vervanger.
Het team van acht deelnemers en de nodige aanhang trof
elkaar in de prachtige Alpen. Het verblijf en de appartementen
waren op z’n Frans, knus en gezellig klein en in zwaar contrast
met het mooie weidse uitzicht op de bergen. Door een gebroken knieschijf was het voor de enigzins gehandicapte Simone
(vrouw van Jurgen Leerdam) soms behelpen, maar voor supporter Remco Spanjersberg was dit een goede manier om ook
wat aan zijn conditie te werken (achter een rolstoel bergje op,
bergje af).
De koers… ’Een berg vol emoties’
Met kippenvel en een brok in de keel staan ze op. Van de spanning, maar ook van de kou, want het regent… en hard ook,
wanneer het team op woensdag voor de eerste keer afdaalt
naar de start in Bourg d’Oisans. Eenmaal ‘verzopen’ aan de
start klaart het op. Het stijgen kan beginnen. En dat gaat voorspoedig. Rond 12 uur zijn alle teamleden voor de eerste keer
veilig boven. Jurgen is al bijna voor de tweede keer boven,
Sjors viert z’n morele overwinning, hij is boven gekomen zonder
te stoppen. Hans Houps gaat met de lift naar beneden, want hij
gaat de tweede keer hardlopend naar boven. Om 17.00 uur
staat een team van zeven deelnemers en zes supporters bij de
finish. De tussenstand: Bram 2x, Hans 2x, Rene 2x, Johan 2x,
Jurgen 3x, Paul 3x, Sjors 1x. Het wachten is op Marja, ze twijfelde ’s ochtends om te starten vanwege de angst voor glad-
7 Keystone ontwikkelt zich snel
8 Redactie zoekt nieuw bloed
Spreekbuis | juni 2012 | 1
Sjors Buitenhuis: “Om 7 uur werken we de laatste koolhydraten naar
binnen en dan de afdaling. Het begint te regenen en niet zo zachtjes
ook, maar wat er ook gebeurt, we gaan ervoor. Zelfs op dit tijdstip en
met dit weer staan er al veel supporters langs de weg. Net buiten het
dorp verzamelen zich alle fietsers die zich in de berg gaan vastbijten.
Ruim 3.000 man, allemaal nat van de regen en rillend van de kou en
emotie. In groepen mogen we starten en na een klein uurtje is het
zover. We vertrekken in een rustig tempo en rijden met kippenvel door
het eerste dorp, maar nu niet meer van de kou, maar van het overweldigende publiek en dan moeten we nog beginnen. Rotonde over,
eerste bocht of eigenlijk bocht 21, ’Is dat een muur...? Nee, dat is de
weg...!’ Met de auto was het al schakelen, maar nu...
welk verzet?... haal ik het?... natuurlijk!... het moet!...
WANT OPGEVEN IS GEEN OPTIE!’
Ieder op zijn eigen tempo, met eigen motivatie en wilskracht. In iedere
bocht staan supporters die je bijna het gevoel geven of je vleugels
hebt. In iedere bocht staan ook kaarsjes met namen en soms een
foto. ‘Wat nu pijn in je benen of moe, ik wil, dus ik kan...’ Er gaat van
alles door je hoofd. Aangekomen bij bocht 7 staan daar onze eigen
supporters die ons naar boven schreeuwen. Eindelijk bocht 3, voor mij
het eerste rustpunt met een persoonlijke reden, hier deed ik het voor.
Maar de berg is hoger, in het dorp staan zoveel supporters dat hoe
moe je ook bent, je niet meer afstapt, het tunneltje door, de laatste
klim en daar staat Birgit. Zij fietst het laatste stukje mee. De finish,
weer kippenvel, een lach, een traan en daar staan weer onze supporters. Een last valt van mijn schouders, pffff, ik doe dit nooit meer, of,
ach het is maar een berg, volgend jaar weer?!
Als voldane teamcaptain
wil ik het team Jurgen,
Bram, Marja, René, Hans,
Paul, Johan (en ook Bas),
de supporters Ingrid,
Wilma, Linda, Simone,
Annelies, Remco en alle
sponsoren bedanken
voor de super mooie,
sportieve ervaring, het
aanmoedigen en natuurlijk het geweldige bedrag
van 30.000 euro dat in
zijn geheel ten goede
komt aan het KWF.”
Recordopbrengst
28.484.341,90 euro voor onderzoek naar kanker en
verbetering van kwaliteit van leven met kanker
De sponsoractie Alpe d'HuZes 2012 heeft nu al het recordbedrag van
28,5 miljoen euro opgebracht. Hiermee is de opbrengst van 2011,
bijna 21 miljoen euro, ruimschoots overtroffen en de doelstelling van
dit jaar, 30 miljoen euro, al bijna gehaald. Alpe d'HuZes telde dit jaar
het recordaantal van ruim 8000 deelnemers. Vorig jaar waren dat er
nog ruim 4300. Vanwege de grote belangstelling voor de actie die
strijdt voor de overwinning op de ziekte kanker en verbetering van de
kwaliteit van leven met de ziekte, was het fietsevenement in Frankrijk
voor het eerst verspreid over twee dagen.
Lees verder en meer op www.opgevenisgeenoptie.nl
Be inspired, get Lean!
B
innen Huntsman Rotterdam is het een hot topic:
Lean. Op dit moment wordt deze manier van denken
aangeleerd aan een aantal projectleiders onderhoud en
productiewachtchefs. Er is een kick-off geweest voor de
gehele onderhoudsafdeling. Het doel is om een aantal
projecten aan te pakken om zo verspillingen (in tijd, geld
en effectiviteit) tegen te gaan. Maar wat betekent het nu
eigenlijk en wat gaan de afdelingen maintenance en
productie er nou mee doen?
Wat is ‘Lean’ eigenlijk?
Lean Thinking onderscheidt
zich door kennis en ervaring
van de mensen die het proces
uitvoeren, effectief te mobiliseren. Met andere woorden:
we zetten de mensen die de
processen van binnen en buiten kennen aan het werk om
deze processen effectiever te
maken. Zij leren de Lean
methode aan, waarbij zij de
processen bekijken met de
ogen van de klant.
Bijvoorbeeld: Voegt deze processtap waarde toe voor de
klant? Is de klant bereid hiervoor te betalen? Alle zaken in
een proces die geen toegevoegde waarde hebben, worden vervolgens uit het proces
gehaald. De processtappen
die overblijven strijk je glad
door in het gehele traject de
stappen op elkaar aan te laten
sluiten zonder wachten of
kans op miscommunicatie.
Het eindproduct bepaalt de
timing van de processtappen.
De laatste stap is continue
verbeteren, voor de kenners:
Kaizen. Lean is namelijk nooit
af. Lean Thinking is niet
nieuw, het is ontstaan vanuit
het Toyota Production
System. Lean Thinking omvat
Lean manufacturing, Lean
practitioning, the Lean
Enterprise, kortweg Lean.
Lean wordt vaak in één adem
genoemd met Six Sigma.
Oorspronkelijk werden ze
gezien als twee verschillende
procesverbetermethodieken.
Lean richt zich op snelheid en
elimineren van verspillingen
en Six Sigma is gericht op
defectenreductie
Inmiddels zijn vriend en vijand
het er over eens dat Lean en
Six Sigma complementair aan
elkaar zijn.
Lean processstappen
In de filosofie zijn vijf stappen
opgenomen die doorlopen
moeten worden om de processen te analyseren en te
verbeteren:
Bepaal toegevoegde waarde:
Weet wat de klant wil. Dat is
altijd de eerste stap bij ieder
verbeterproces. De wens van
de klant bepaalt uiteindelijk of
een processtap waarde toevoegt of niet.
Breng je proces in kaart:
Vervolgens breng je je proces
in kaart. Lean maakt hierbij
gebruik van een ‘rijke procesmap’. Zo’n rijke procesmap
bevat alle ingrediënten die
nodig zijn om het proces te
verbeteren (onder meer pro-
ductstroom, datastroom,
materiaalstroom, proces flow,
verspillingen, tijden, uitval,
afval en productietijden).
Creëer een continue flow:
Na het analyseren van de procesmap en het elimineren van
de niet-waardetoevoegende
stappen ga je over tot het
creëren van een continue
flow. Hiermee wordt bedoeld
dat je proces zo ingericht
moet zijn, dat de processtappen elkaar direct opvolgen
zonder dat er ergens vertraging ontstaat.
Streef naar pull systemen:
Van ‘push’ naar ‘pull’ betekent
dat je niet eerst produceert en
vervolgens aan de afdeling
sales vraagt dit aan de markt
te verkopen, maar dat je op
basis van een strategische
voorraad exact maakt wat de
klant vraagt en op het tijdstip
aflevert dat de klant het hebben wil. Je trekt het eindproduct als het ware door de
processtappen.
Blijf continue verbeteren:
Het kan altijd beter en dus ga
je in deze fase de verbeteringen borgen, maar blijf je ook
voortdurend op zoek naar
mogelijkheden om je werk
nog beter te doen.
Lean in de praktijk
Ton van der Ent en Tim Olivier
zijn twee collega’s die op dit
moment getraind worden om
met Lean processen de afdeling maintenance te gaan verbeteren. Zij doen dit samen
met de andere teamleden:
Jaap Kweekel, Marco Ros,
José Narvaez, Niek Bezuijen,
Jurgen Leerdam en Jos Knops.
Edwin Nuyten begeleidt hen in
het toepassen van de theorie
op hun eigen werkproces.
In zeven weken worden zij
getraind in Lean door Marlies
Verbaan en Sander Borsboom
om zo, aan het einde van de
training, een plan van aanpak
gereed te hebben voor de drie
verbeterprojecten:
1. Alle wachttijden bij vergunninguitgifte voor onderhoudswerkzaamheden elimineren en wachttijden bij
de poort oplossen;
2. Het vaststellen van een
plan van aanpak om verspillingen in het werkproces, van storing tot uitvoering, te elimineren;
3. Het vaststellen van een plan
van aanpak om verspillingen in het werkproces, van
preventief plan tot implementatie, te elimineren.
Elke week is er een overleg
van het projectteam en wordt
er verslag uitgebracht aan de
belanghebbenden (RMT en
betrokken afdelingen).
“Omdat project twee en drie
zoveel raakvlakken hebben,
hebben we besloten om in die
twee projecten samen op te
trekken, “ legt Tim uit. “Jos en
ik werken dus veel samen met
Jurgen en Ton. Jaap, Niek,
Marco en José werken aan
het eerste project.”
Ton: “Lean neemt op dit
moment veel tijd in beslag.
Naast de trainingen krijgen we
ook huiswerk in de vorm van
deelopdrachten mee, en je
werkt ook al aan de verbeterprojecten. Dat vreet tijd, maar
hopelijk gaat het zich bewijzen en wordt de belasting van
Lean minder en het werk
effectiever. Gelukkig krijgen
we veel support en ondersteuning van Edwin en Sander
bij het uitwerken van onze
opdrachten.”
Ook Tim heeft het er druk
mee, maar hij gelooft wel dat
het zich kan bewijzen binnen
Huntsman. ”Maar dan moeten
we ook wel allemaal op
dezelfde manier ermee werken
en de discipline hebben om
ermee te blijven werken en de
stappen en technieken te blijven gebruiken. Je kunt niet
halverwege een verbeteringsproces stoppen met Lean.”
Op de vraag of Lean makkelijk te leren is, knikken beiden.
“Ja, de termen zijn dan misschien wat moeilijk, maar er
zit veel logica achter. Iedereen
kan het toepassen. Hetgeen
het nu complex maakt, is de
problematiek waarop we het
direct toepassen. Onze processen zijn immers complex”,
vertelt Ton. Tim vult aan: “Of
je nu in het management team
zit of je werkt in de fabriek,
iedereen kan de principes van
Lean op zijn eigen werk toepassen.”
Donné en Jan verdedigen
stellingen in de ring
Website Pensioenfonds
Begin dit jaar is de website voor het Pensioenfonds Huntsman Rozenburg
geactiveerd. Op de website www.pensioenfondshuntsman.nl vindt u algemene
informatie over uw pensioen en ook specifieke informatie over het Pensioenfonds Huntsman Rozenburg.
Zo zijn er de afgelopen maanden een aantal nieuwsberichten op de website
geplaatst die informatie geven over een actueel onderwerp (bijvoorbeeld AOWleeftijd sneller omhoog). U kunt deze artikelen vinden onder het hoofdstuk
‘Actueel’ en ’Overzicht Nieuwsberichten’. Op de website staat ook informatie
die specifiek voor ons fonds geldt, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de
dekkingsgraad.
Uiteraard kunt u ook de belangrijke documenten terugvinden die voor ons fonds
gelden. Zo staan de recent aangepaste basisregelingen (reglementen) op de
website. Het jaarverslag over 2010 staat op de website en de verwachting is dat
het jaarverslag over 2011 midden juni, zodra dit document is goedgekeurd, op
de website geplaatst zal worden.
Ook het recent geschreven Financieel Crisisplan kunt u op de website vinden.
Een financieel crisisplan is een beschrijving van maatregelen die het bestuur van
het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten indien de dekkingsgraad zich zeer snel beweegt richting kritische waarden, waardoor het realiseren van de doelstelling van het bestuur van het pensioenfonds in gevaar komt.
Naast algemene informatie en de fondsspecifieke informatie staat er op de website ook persoonlijke informatie. Om deze informatie te kunnen inzien, heeft u
een wachtwoord nodig en uw klantnummer. Begin dit jaar is er een brief naar u
gestuurd met uw wachtwoord en instructies hoe u kunt inloggen. In de praktijk
is gebleken dat het inloggen niet makkelijk verliep. Om die reden is de instructie
op de website aangepast.
U kunt de instructie vinden als u rechts bovenaan de pagina klikt op ’Login’.
Er verschijnt vervolgens een pagina waarop onderaan ’help?’ staat. Als u daarop
klikt, dan verschijnt de instructie hoe u kunt inloggen. Mocht het niet lukken, dan
kunt u telefoonnummer 045-5763976 bellen. Een medewerker van AZL zal u dan
verder helpen.
Spreekbuis | juni 2012 | 2
Peter Oostveen
Manager Pensioenfonds
Column
Met de beklimming van de Alpe-d'Huez heeft een groep collega's hun steentje
bijgedragen aan het recordbedrag van € 28.484.341,90 voor onderzoek naar
kanker en verbetering van kwaliteit van leven met kanker. Ze hebben als team
een geweldige prestatie neergezet en waren samen goed voor 18 keer omhoog,
waarbij een paar collega's de berg drie keer hebben beklommen. Hun doorzettingsvermogen verdient diepe bewondering en laat zien dat ook onder zware omstandigheden een mooie prestatie neergezet kan worden.
Terwijl de collega's een van de hoogste toppen van Europa beklommen, haalde het
Keystone project ook het hoogste punt. Vanuit mijn raam kan ik de vorderingen
dagelijks bijhouden en is te zien hoe indrukwekkend groot de constructie voor
Keystone is. De bouw ligt op schema en de teamspirit zit er goed in. Ik ben vol
vertrouwen dat het project op tijd wordt opgeleverd en Keystone volop in bedrijf is
voor de grote shutdown van 2013.
Presteren onder zware omstandigheden, daar staat Rotterdam om bekend.
Wij hebben een hoog ambitieniveau en staan open voor nieuwe initiatieven.
Projecten volgen elkaar in hoog tempo op en wij steken al onze energie in nieuwe
ideeën en ontwikkelingen. We pakken graag uitdagingen op en gaan er vol voor om
deze succesvol af te ronden. Ook nu staan we weer aan de vooravond van een
grote uitdaging, 'Rotterdam 15'. Deze uitdaging heb ik in april met de organisatie
gedeeld en gevraagd welke uitdagingen door de afdelingen worden gezien om de
gepresenteerde doelstellingen te leveren. Op diverse locaties hangt inmiddels een
'Roadmap naar succes' en het is goed om te zien dat er heel veel ideeën zijn waarvan ik er een aantal na de vakantieperiode zeker zal oppakken.
Ik gaf al aan, we hebben een hoog ambitieniveau. Hierdoor vergeten we wel eens
aan onszelf en onze familie en vrienden te denken. De komende maanden is het
vakantieperiode. Maak van deze periode gebruik om uit te rusten en hernieuwde
energie op te doen voor de tweede helft van het jaar. Een nieuwe periode met
nieuwe uitdagingen.
Fijne vakantie.
Max van der Meer
Algemeen directeur
Effectiviteit is het hoofddoel
“Verder kijken dan vandaag” – deel 2
I
n de vorige Spreekbuis spraken we af om in dit nummer stil te staan bij een belangrijk project voor 2012;
namelijk het bepalen en realiseren van het juiste projectproces. Op de afdeling Project Engineering hangen twee
hele grote prints van de activitysheets (‘activiteiten’) van
de afdeling voor 2012. Zo is het duidelijk waaraan het
team dit jaar met elkaar gaat werken. Kort samengevat
is ervoor te zorgen dat projecten effectief, efficiënt en op
de juiste manier worden uitgevoerd.
“Het eerste onderdeel daarvan is de realisatie van de
methodiek ‘Doing the right
project right’, “ legt Martin uit.
“Wij werken nu aan het verbeteren van dit besluitvormingsproces om dit later dit jaar te
kunnen invoeren. Het verbeterde besluitvormingsproces
zorgt ervoor dat wij op een
optimale, uniforme wijze de
juiste projecten vaststellen
met elkaar. Het vervolgens uitvoeren van die projecten conform onze richtlijnen zorgt
ervoor dat die uitvoering dan
ook op de correcte wijze kan
worden opgepakt en uitgevoerd. Dit gaat hand in hand
met het tweede onderdeel van
de activity sheet en betreft het
opzetten van een project
management organisatie die
effectief en efficiënt zowel
grote als kleine projecten kan
uitvoeren. Hierbij staat het
EPCm-model centraal.”
ECPm staat voor Engineering
Procurement Construction
management en het omvat
alle taken en onderdelen die
bij projecten aan de orde
komen. Van engineering, aankoop van diensten en producten tot aanpassingen tijdens
constructie. In dit traject
wordt het RTG / Project stafteam bijgestaan door Peter
van Bijlevelt, Manager
Purchasing, Johan Polet,
Technology & Process Safety
Manager en Govinder Sehmi,
Business Engineering
Manager (Everberg).
Martin: “Het samenkomen van
dit model met ‘Doing the right
project right’ moet er uiteindelijk toe leiden dat we de projecten op de fabrieken zo optimaal
mogelijk uitvoeren. Oftewel
manufacturing excellence.”
Nieuwe samenwerkingen
Bij het samengaan van de
Project afdeling met RTG
werd al gemeld dat dit korte
lijnen en een bundeling van
kennis oplevert. Daarnaast
levert het een positieve bijdrage aan de effectiviteit van het
projectproces als geheel,
immers de output van RTG is
input voor dit proces en in die
zin zijn we aan elkaar gekoppeld. En complementair zijn,
met daarbij korte communicatielijnen tussen elkaar, is een
voorwaarde voor wederzijds
succes.
Martin: ”Een andere vorm van
nieuwe samenwerking is bijvoorbeeld de betrokkenheid
van Margo Reitsema (Senior
Process Engineer RTG) bij het
Flex Polyols project van Marc
Verheijen (Project Manager)
omdat de Downstream haar
interesse heeft.”
Ook Hans Houps (Project
Engineer Process) heeft een
andere rol erbij gekregen na
de samensmelting met RTG.
Hij heeft heel veel Process
Safety expertise. Hij stuurt
daarom nu ook de Process
Safety Engineers aan.
Nieuwe Project
Management richtlijnen
Een derde facet betreft de
implementatie in de tweede
helft van dit jaar van nieuwe
uitvoeringsrichtlijnen voor projecten. Deze verandering
houdt in dat binnen Huntsman
wereldwijd dezelfde uitvoeringsrichtlijnen voor projecten
toegepast zullen worden en
dit geldt voor alle Huntsman
divisies.
Martin legt uit: “Inhoudelijk
zullen de verschillen niet erg
groot zijn in vergelijking met
onze huidige uitvoeringsrichtlijnen voor projecten.
De verschillen bevinden zich
met name op de concrete
benamingen van de verschillende processtappen en
‘stage gate’.
Aanvullend hierop zullen een
achttal KPI’s en een drietal
PI’s structureel op het projectproces worden toegepast.
Hierbij worden de onderwerpen tijd, kosten en waarde
van een project voor business
en/of site gemeten.”
Martin: “Al met al dienen de
genoemde drie projecten allemaal eind dit jaar overeengekomen en geïmplementeerd te
zijn. Kortom: er is (veel) werk
aan de winkel en de mouwen
zullen opgestroopt moeten
worden, maar met ons team
ben ik ervan overtuigd dat wij
dit op tijd zullen realiseren.
We zullen de organisatorische
gevolgen ervan aan den lijve
ondervinden, te weten: snellere doorlooptijden en een meer
optimale uitvoering van het
gehele proces, dus van issue
tot en met de oplevering.”
Martin: “Doing the right project right”
Spreekbuis | juni 2012 | 3
Leerzame toer door de haven
O
p donderdag 7 juni hebben zo’n
60 medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam kennis gemaakt met
Huntsman en ons schuimproces.
In een speciaal daartoe door BIS ingerichte tent stond Mark Smit twaalf
teams van de afdeling DHMR (Divisie
HavenMeesteR) te woord en liet hen
een schuimproef doen.
Ron van Gelder, mede-organisator van
deze teamdag: “Het doel van deze dag
was om tijdens een gezellige activiteit
iets te leren over bedrijven in ons
havengebied. Wij gingen op bezoek bij
zes bedrijven in de Botlek, waaronder
Huntsman. In de voorbereiding bleek
direct het enthousiasme van de medewerkers van Huntsman om onze dag
tot een succes te maken.”
Met een routebeschrijving in de hand
kregen de teams de opdracht bij de
bedrijven enkele opdrachten uit te voeren en vragen te beantwoorden.
Bij ieder bedrijf konden twee letters
’gewonnen’ worden, waarmee op de
thuisbasis (restaurant De Punt) een 12letterig woord gevormd moest worden.
Het bezoek aan de deelnemende
bedrijven (Bek en Verburg, Broekman
Car Center, EBS, Huntsman, Jewo
metaal en Keppel Verolme) was zeer
afwisselend en is bij de deelnemers
bijzonder goed in de smaak gevallen.
Huntsman kreeg een grote pluim voor
de hartelijke ontvangst. Mark Smit
hield een zeer bevlogen verhaal over
MDI, kleuren, Variants, toepassingen
en nog veel meer zaken. Daarbij stelden de deelnemers kennelijk de juiste
vragen, zodat allen met de twee letters
weggingen.
Huntsman: nogmaals hartelijk dank
voor de ontvangst! Mede dankzij jullie
hebben de deelnemers meer inzicht in
de haven en de bedrijven die daar
werkzaam zijn.
Ron van Gelder
Havenbedrijf Rotterdam
Rotterdam sportstad
R
otterdam. De stad van Feijenoord, Sparta en Excelsior. Thuishaven
van honkbalclub Neptunus en hockeyclub Rotterdam. Een stad
die zich graag associeert met topsport en die sporten voor haar
inwoners krachtig stimuleert. Rotterdam staat ook bekend als een
stad waar veel sportevenementen gehouden worden. De bekendste
hiervan zijn natuurlijk de Rotterdam Marathon, het World Tennis
Tournament, de CHIO en de Zesdaagse. De afgelopen jaren zijn er
echter vele evenementen aan toegevoegd en de Gemeente probeert
sporten ook zo veel mogelijk te stimuleren onder haar inwoners.
In het kader tref je de evenementenkalender van sportevenementen in
Rotterdam. Kom je liever zelf in actie dan dat je een sportevenement bezoekt?
Er zijn ook een aantal (kleinere) sportevenementen waar je zelf aan mee kunt
doen. Naast de marathon kun je bijvoorbeeld ook meedoen
aan de Bruggenloop, de Adidas Ladiesrun en de Wednesday
Night Skate.
Je vindt meer informatie hierover op:
http://www.cityguiderotterdam.com/nl/evenementen/sport/ of
www.rotterdamsportstad.nl
Rotterdam heeft een internationaal
imago als het gaat om sport en
sportevenementen. Vele toonaangevende sportevenementen vinden
jaarlijks plaats in Rotterdam.
De komende maanden kun je nog
genieten van de onderstaande sportevenementen.
Deelnemers DHMR-teamdag leren Huntsman kennen
Havenvisie 2030
Het vertrekpunt: de haven in 2011. De Havenvisie
2030 geeft de ambitie aan voor de toekomst van
de Rotterdamse haven. Deze visie is als een kompas, ambities staan als een stip aan de horizon.
Het Havenbedrijf Rotterdam ziet dat in 2030
Rotterdam de belangrijkste haven- en industriecomplex is van Europa. Het is een ijzersterke
combinatie van de Global Hub en Europe’s
Industrial Cluster, beiden koploper op het gebied van efficiency en duurzaamheid.
Voor Huntsman Holland is de visie over de Europese Industrial Cluster van groot
belang voor het voortbestaan van onze industrie in het Botlekgebied. Het Havenbedrijf spreekt over het verder integreren en clusteren van de industrie binnen
Rotterdam en op het niveau van Antwerpen-Rotterdam.
In het kader van de lancering van de ‘Port Compass’ bezocht de directie en Raad
van Commissarissen van het Havenbedrijf op 6 juni Huntsman om te zien en
horen welke bijdrage Huntsman kan leveren aan de doelstellingen voor 2030.
‘Europe’s Industrial Cluster’, dit is koren op de molen van Huntsman. Als spin in
het web van de Botlek chemiecluster weet Huntsman als geen ander hoe een
industriële cluster werkt en welke mogelijkheden er liggen om de bedrijven nog
verder te integreren waarbij duurzaamheid een van de belangrijkste drijfveren is
om te investeren.
Tijdens het bezoek heeft Max uitgebreid stilgestaan bij de verdere mogelijkheden
in het Botlekgebied om zo op wereldschaal te kunnen blijven concurreren met de
industrieclusters elders in de wereld.
• 17/08/2012 - 19/08/2012
Dunlop Dutch Open Racketlon
(Badminton)
• 26/08/2012
City Racing Rotterdam
City Racing Rotterdam is hét
Formule 1 evenement in Nederland (600.000 bezoekers!) met verschillende Formule 1 teams die
spectaculaire demonstraties geven
en dat alles gewoon op straat in
Rotterdam! City Racing Rotterdam is niet een echte Grand Prix,
maar is wel met afstand het meest
spectaculaire evenement van
Nederland. Het succes van dit
racespektakel is zo groot dat het
City Racing concept tegenwoordig
ook al in Moskou en Dublin wordt
gebruikt.
• 31/08/2012 - 01/09/2012
World Ports Classic
Vanaf 2012 is Rotterdam een topsportevenement rijker.
Op 31 augustus en 1 september
vindt de eerste editie plaats van
de tweedaagse wielerwedstrijd
World Ports Classic. De rit verbindt de havensteden Rotterdam
en Antwerpen en brengt internationale toppers na de Grand Départ
terug naar de Maasstad.
• 01/09/2012 - 30/09/2012
Rotterdam Open Presented by
Nirint
ITF Challenger tennistoernooi
dames
• 07/09/2012 - 16/09/2012 EK
Honkbal
De KNBSB heeft drie steden aangewezen voor het EK Honkbal dat
van 7 tot en met 16 september in
Spreekbuis | juni 2012 | 4
•
•
•
•
•
•
•
Nederland wordt gehouden.
De wedstrijden zullen gespeeld
worden in Rotterdam, Haarlem en
Utrecht. Het Nederlandse team zal
al haar duels afwerken in Rotterdam. Haarlem is de stad waar
regerend Europees Kampioen
Italië haar voorrondewedstrijden
zal spelen. En in Utrecht kunnen
de fans kijken naar de verrichtingen van Belgie en Duitsland.
15/09/2012
Erasmus Sprints
De organisatie van de Erasmus
Sprints (roeien) wordt gevormd
door (oud)leden van de A.R.S.R.
‘Skadi’ en K.R.&Z.V. ‘De Maas’.
01/10/2012
Holland Handbal Toernooi (o.v.b.)
Met een programma vol tophandbal. Echte handballiefhebbers
mogen het Holland Handbal
Toernooi niet missen!
06/10/2012
NK Poomsae
Op 6 oktober 2012 vindt het NK
Poomsae (Taekwondo) plaats in het
Topsportcentrum in Rotterdam.
20/10/2012 - 21/10/2012
NK Judo Dames en Heren
Elk jaar komen de beste judoka's
van Nederland naar Rotterdam om
daar uit te maken wie zich de beste
van Nederland mag noemen.
12/11/2012
Bep van Klaveren Memorial
De herinnering aan deze bokser
wordt levend gehouden door elk
jaar de Bep van Klaveren Memorial
te houden in het Topsportcentrum
in Rotterdam.
03/12/2012 - 16/12/2012
EK Handbal dames
In Ahoy strijden de handbalteams
om de titel Europees Kampioen.
14/12/2012 – 18/12/2012
KNLTB Tennis Masters
De beste tennissers van Nederland
sluiten het jaar af in het Topsportcentrum Rotterdam. Wie is de
allerbeste van Nederland?
Kennisoverdracht tussen Everberg en Rotterdam
Het European Business Development Team (EBDT), gestationeerd in Everberg,
bezocht de Huntsman Rotterdam site op 24 april.
Het EBDT is verantwoordelijk voor het aanboren en verder ontwikkelen van
nieuwe markten voor MDI en het ondersteunen van de Strategic Market Unit
(SMU) groei. Dit moet resulteren in nieuwe winstgevende producten en bijbehorende omzet voor Huntsman Polyurethanes. Het doel van het bezoek aan de
afdeling Supply Chain in Rotterdam was begrip te kweken bij het EBDT over
productie en Supply Chain mogelijkheden, maar ook om de Rotterdam site te
laten zien, omdat vele collega’s hier nog nooit waren geweest.
EBDT in vogelvlucht
De belangrijkste doelstelling van het Business Development Team is om nieuwe
kansen te definiëren in markten die buiten het normale werkgebied van de SMU
liggen en om nieuwe omzet te genereren in markten waar PU en MDI nog niet
gebruikt worden. Dit betekent dat zij nieuwe innovatieve oplossingen, gebaseerd op polyurethaan aanbiedt aan deze klanten. Daarnaast werkt het EBDT
aan projecten waar bestaande technologiën aangepast kunnen worden voor
nieuw gekozen markten, toepassingen, klanten of regio’s. Vaak worden verschillende bedrijfsmodellen gebruikt om meer waarde voor de klant toe te voegen.
Tot slot ondersteunt EBDT de verschillende business units binnen de
Polyurethanes Division door te anticiperen op toekomstige wensen van bestaande
markten mede door de ontwikkeling van technologiën die bijdragen aan de
vervulling van deze wensen.
Producten die in samenwerking met het EBDT ontwikkeld en op de markt
gebracht zijn:
• ACOUSTIFLEX® materialen. Geluiddempend PU schuim dat gebruikt wordt
in de automobielindustrie.
• VYDRO® substraatproducten. Het product draagt bij aan ‘smart water
management’. VYDRO® producten worden verkocht als een op MDI gebaseerd systeem aan converters, maar het EDBT levert het uiteindelijke
VYDRO® substraatschuim ook direct aan installateurs van groene daken.
• VITROX®. Het EBDT-team werkt nauw samen het Automotive SMU en een
aantal onderdeelproducenten zoals VW, Audi en Daimler om oplossingen
voor de productie van op PU-gebaseerde composiet onderdelen voor
auto’s te ontwikkelen. Deze technologie wordt ook toegepast in niche
markten zoals nieuwe generatie drukvaten voor auto’s en in de rioolreparatiemarkt.
European Business Development Team maakt kennis met Huntsman Rotterdam
Succesvolle beurs
Van 17-19 april werd in het MECC in
Maastricht de Utech Europe gehouden,
een belangrijke beurs voor Huntsman
en andere MDI producerende bedrijven.
Huntsman kan terugkijken op een succesvolle beurs, die door meer dan
3500 mensen werd bezocht (een stijging van meer dan een 30% ten
opzichte van de vorige beurs in 2009).
Onder de bezoekers waren veel
Huntsman collega’s, die de beurs en
het bijbehorende congres bezochten
om presentaties te geven, klanten te
ontmoeten of de prachtige stand te
bemannen.
De stand van Huntsman trok, mede
door de kleurrijke afbeeldingen en het
grote digitale scherm met animatie,
En zo maak je MDI!
Ierse klant bezoekt Huntsman
E
ind april brachten medewerkers
van de Coillte technische teams
een bezoek aan Everberg om verdere
ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken. Ook werd een bezoek gebracht aan onze locatie in Rotterdam.
Ronald van der Kooij verwelkomde
de bezoekers en gaf een presentatie
over Huntsman Holland. Kees Schols
verzorgde een interessante rondleiding
in de MDI 2-fabriek in Rotterdam.
Het bedrijf Coillte Panel Products is
gevestigd in Zuid-Ierland en bestaat
uit Smartply Europe en Medite
Europe Ltd. Zij vervaardigen respec-
tievelijk OSB (Oriented Strand Board)
en MDF-paneelproducten (Medium
Density Fibre Board). Om deze panelen te produceren gebruiken beide
bedrijven Huntsman's MDI I-Bond®
technologie gecombineerd met een
duurzame aanvoer van bosbouwproducten. Coillte is een zeer belangrijke
klant voor onze CWP-business
(Composite Wood Panel).
Zowel de Smartply als de Medite
teams waren erg onder de indruk van
het bezoek in Everberg en Rotterdam
en brachten hun dank over voor de
gastvrijheid.
Een opvallende verschijning
Spreekbuis | juni 2012 | 5
veel aandacht. Al met al was het een
zeer succesvolle beurs voor
Huntsman, waarop we ons als bedrijf
goed hebben kunnen profileren.
UTECH Europe 2012 behandelde wereldwijde trends en de nieuwste technische,
wettelijke en commerciële innovaties in de
polyurethaantechnologie. De beurs bood
materiaalspecialisten uit verschillende
bedrijfstakken de mogelijkheid om kennis te
maken met de wereldwijde vooruitgang
in polyurethaantechnologie en de nieuwste
producten en machines. Naast meer dan
100 exposanten waren er ook systeemontwikkelaars, technische consultancybureaus
en testlaboratoria die zich presenteerden.
Minirokken, bruinebonensoep, ponsmachines en doorgroeien
H
untsman kent veel collega’s met zeer lange dienstverbanden. 40 jaar werkzaam voor dezelfde werkgever, het komt niet meer zo vaak voor, zeker niet in de
huidige tijd. Het zijn collega’s met een enorme vracht
aan kennis. Kennis van het bedrijf en van collega’s, maar
ook met een enorme vracht aan ervaring. En daar maken
we vaak graag gebruik van. Wij vonden het tijd om eens
een aantal van deze trouwe collega’s in het voetlicht te
zetten en hen te vragen naar hun loopbaan binnen ICI en
Huntsman.
De eerste collega die we aan
het woord laten is Trudy
Lugtenburg, Assistent Site
Accounting, in dienst sinds
21 september 1970.
Als vijftienjarige had ik gereageerd op een advertentie van
ICI Rozenburg voor ponstypistes en ik werd aangenomen. Ik woonde destijds nog
in Rozenburg en ging met
speciaal busvervoer elke dag
naar de locatie aan de
Merseyweg. Mijn cheffin,
zoals dat destijds heette, was
Rina Brouwer. Samen met
veertien meiden werkten we
op de typekamer, waar aan
weerszijden van het kantoor
ponsmachines waren opgesteld. We maakten er ponskaarten waarmee gegevens in
de computer gezet werden.
Het luisterde dus ook erg
nauw. Een typiste ponste de
kaartjes, een collega controleerde het werk weer en haalde foute kaarten eruit. Deze
moesten dan overgedaan
worden. Die gingen vervol-
gens weer ter check naar de
controle-ponster.
Op de afdeling stond ook de
grote computer waar de kaarten ingevoerd werden. Al met
al was het een rumoerige
afdeling, met de harde tikken
van de ponsmachines en de
computer die er stond. Met
betrekking tot die computer
heb ik nog wel een leuke
anekdote. De operator die de
computer bediende heeft een
keer onze cheffin uitgedaagd.
Zij durfde vast de grote rode
knop op de computer niet in
te drukken. Dat zei hij echter
tegen de verkeerde, want
Rina gaf dus wel een klap op
de knop, met als gevolg dat
de computer echt down ging.
En deze moest dus weer helemaal opgestart worden, wat in
die tijd een stuk langer duurde
dan tegenwoordig.
Wat ik me ook nog heel goed
kan herinneren uit die tijd is
dat we met de gehele afdeling
tegelijkertijd gingen lunchen.
Dat moet een gezicht zijn
geweest, veertien van die
meiden in minirok die achter
hun cheffin aan naar de
kantine liepen. Ja, die kantine
was toen een volwaardig
restaurant, waar door vijf koks
echt gekookt werd. En waar
ook volop gerookt werd.
Ik kwam er erg graag en ik
nam er regelmatig een emmertje versgemaakte soep
mee. Het emmertje nam ik
mee van huis, en betaalde
dan netjes voor de hoeveelheid soep die ik meenam.
Dat heb ik een hele tijd gedaan, tot het een keer goed
fout ging. Ik had het emmertje
zonder deksel (met bruinebonensoep deze keer) op de
radiator gezet en in een
onverhoopt ogenblik stootte
ik dat emmertje van de verwarming af. Tja, daar zit je
dan, met zo’n troep op de
vloer, midden in een drukke
kantine. Dat was dus ook de
laatste keer dat ik dat deed.
In de jaren dat Trudy eerst bij
ICI werkte en later bij
Huntsman ziet ze vele collega’s komen en gaan, maar
ook haar werk verandert mee:
Op een gegeven moment
werden de ponskaartjes vervangen door banden. Alle
informatie werd op banden
gezet die in de computer werden ingevoerd. Op een gege-
Trudy in opperste concentratie achter de ponsmachine
ven moment werkten er nog
maar vier ponstypistes op de
ooit zo drukke afdeling en met
de intrede van de desktop
computer verdween de ponstypiste helemaal. Voor mij
betekende dat dus dat ik naar
een nieuwe afdeling ging
(accounting) en ik ingewerkt
werd op de factuurcontrole.
Dat was wel een flinke overgang, maar ook daar raak je
wel weer in thuis. Ik heb nog
een tijd op de site gewerkt en
toen het Shared Service Centre
werd ingericht kwam ik weer
in het hoofdgebouw werken.
Toen Genpact werd ingevoerd
ging ik aan de slag bij Site
Accounting. Al met al waren
het veel veranderingen achter
elkaar. Natuurlijk doet het je
wat als je gedurende de jaren
je werk ziet veranderen,
fabrieken ziet verdwijnen,
maar gelukkig ook nieuwe
fabrieken ziet verrijzen. Maar
als je het naar je zin hebt
ergens, waarom zou je dan
weggaan? We hebben hier
goede arbeidsvoorwaarden en
waarom zou je iets goeds
wegdoen als je niet weet wat
je ervoor terugkrijgt? Ik moet
nog even door met werken en
doe dat graag bij Huntsman.
Voetbaltoernooi
Op zondag 15 april vond ons vaste evenement ‘het zaalvoetbaltoernooi’ plaats.
Het was een leuk, maar ook zeker een erg spannend toernooi dit keer.
De tien deelnemende teams waren zeer aan elkaar gewaagd. Zo moest voor de
2e plaats van poule 2 al naar het totale doelsaldo worden gekeken. Zowel voor
de halve finale als voor de finale kwam het uiteindelijk op penalties aan.
De deelnemers waren: Finance, Supply Chain, MDI 1, Lab, Schenker, De Rijke,
Everberg, Den Hartogh Oss, Den Hartogh Technical en Den Hartogh Office.
Bij dezen willen wij alle deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers bedanken
voor het geslaagde toernooi.
Jordy Monster & Ingrid Beens-Goutier
De winnaars in vol ornaat
De winnaars van 2012: Den Hartogh Oss
De tweede plaats was voor de afdeling Finance
Spreekbuis | juni 2012 | 6
Op de derde plaats geëindigd: Supply Chain
2
1
De site twee maanden geleden
De bouwplaats nu: wat een verschil!
Bijna niet bij te houden: Project Keystone!
D
e laatste keer dat we in de Spreekbuis het overzicht
van Project Keystone toonden was de bouw net
gestart. Inmiddels is de bouw bijna niet meer bij te houden, zo hard wordt er gewerkt. Elke dag zijn er veranderingen te zien. Daarom maken we inmiddels elke week
foto’s om de veranderingen vast te leggen
Wanneer we de foto van de
vorige Spreekbuis (foto 1)
vergelijken met de laatste foto
van deze maand (foto 2) dan
lijkt het wel een totaal andere
bouwsite. In de eerste foto
was de splitterfundering
gereed, de MDI testtankbund
was uitgegraven en de bekisting voor de bund, muren en
fundatie voor de tanks werd
gebouwd. De fundering voor
het E & I substation was eveneens uitgegraven, maar het
meeste van de site bevond
zich nog op grondniveau.
De zichtbare ontwikkeling van
de site begon eind april. Toen
3
werden de MDI testtanks
afgeleverd en geïnstalleerd,
samen met de precursortank
(foto 3). De MDI testtanks
waren gefabriceerd, gehydrotest en geïsoleerd voordat ze
werden aangeleverd, de precursortank was alleen geprefabriceerd. Het isoleren
gebeurt later als er nog een
aantal tests op de tank zijn
uitgevoerd.
Dinsdag 1 mei was de dag
dat er gestart werd met de
bouw van het splitter frame.
Dat groeit nu heel erg snel en
zal wanneer deze Spreekbuis
op de mat valt, zo goed als
gereed zijn. Ook zullen dan
enkele andere grote onderdelen van de fabriek op de begane grond zijn geïnstalleerd.
De meest recente foto (foto 2)
toont de geïnstalleerde MDI
testtanks én de volledig complete fundering van het E & I
substation. Het gebouw met
de kleppen voor de brandwatervoorziening zal hier
tussenin geplaatst worden.
De graafwerkzaamheden hiervoor zijn klaar en het is wachten op de funderingen.
De funderingen en ondersteuning van de MCB opslagtanks
zijn gereed en de bundmuren
krijgen langzaam vorm. Achter
de bestaande MCB-tanks zijn
de funderingen voor de verlenging van het pijpenrek ook
onderweg.
Natuurlijk is het enorme split-
Nieuw hoogtepunt
Op 8 juni werd er een hoogtepunt bereikt in de bouw van
Keystone. Spie, Mammoet en
Hanse Staalbouw installeerden het hoogst gelegen vat in
het splitter frame. Deze tweede koeltank werd met vereende krachten in het frame
gehesen en vastgemaakt. Een
precisieklus dus. Op de foto
van het splitter frame (foto 4)
is deze bovenin duidelijk te
zien. Niet alles gaat direct van
een leien dakje, het aanbrengen van de trappen in het
frame blijkt lastiger dan
gedacht. Gelukkig kan het
andere werk aan het frame
doorgaan, terwijl er naar een
oplossing voor het trappenhuis wordt gezocht. We verliezen dus geen tijd.
Daarnaast zien we steeds
vaker werk voor Keystone
buiten het afgebakende
bouwterrein (zie foto 5). Zo is
bij MDI 2 gestart met het uitgraven van de fundering voor
de precursor warmtewisselaar
en ook buiten MDI 2 wordt er
gewerkt aan de sleuven voor
de 10 kV kabel. Keystone
zorgt dus voor veel extra
bedrijvigheid op en rond het
MDI 2-fabrieksterrein.
Wil je de bouw van Project
Keystone nader op de voet
volgen? Kijk dan op intranet
op het Keystone fotodagboek.
5
4
De precursor tank bij MDI2: nu nog kaal,
over een tijdje geïsoleerd
terframe (foto 4) de meest
opvallende toevoeging aan de
nieuwste foto. Het frame
wordt verdieping per verdieping afgerond en Hanse
Staalbouw verdient een groot
compliment voor hun geweldige werk aan deze gecompliceerde 3D-puzzel.
De staalconstructie van Keystone is al bijna net
zo hoog als MDI 2
Spreekbuis | juni 2012 | 7
Er wordt nu ook buiten de afgebakende bouwplaats gewerkt
aan Keystone.
Personalia
In dienst
Personalia komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de afdeling Human
Resources. Wilt u, in verband met het goed kunnen verrichten van betalingen en uitvoeren van personeelsregelingen, wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdig doorgeven
aan de afdeling Human Resources d.m.v. een mail naar: [email protected]
Overleden
Polyolen
Ahmed El Arkoubi
29-04 H.B. Rooimans.
De heer Rooimans
werd geboren op
14 augustus 1929.
Buizenpost
Met vriendelijke groeten,
Paul Rollé
Cindy Nuttall
Pensioen
01-06
Jan Bimmel
Einde secondment
Tim Hurford
Jim Miller
Benoemingen
Kevin Bijkerk van Training
Operator naar Operator II
Jorik van Meurs van Training
Operator naar Operator II
Sven Romijn van Training
Operator naar Operator II
Mariska Snijders van Senior
Supply Chain Operations
Coordinator naar Junior
Supply Chain Operations
Officer
René Spruit van Allround
Operator naar Process
Technician
Jubilarissen
10 jaar
01-07 Jacques van der Berg
01-08 Abdoel Bholai
01-08 Nick Hendriks
25 jaar
01-07 Roy Nirandjan
01-07 Marcel Kunst
13-07 Klaas van der Velde
01-08 Hans Houps
01-08 Marcel van der Zon
24-08 Lonneke Audier
24-08 Gert Verbaan
30 jaar
16-08 Janus Goossens
16-08 Kees van Loon
45 jaar
21-08 Bart Monster
Geboren
26-04 Eise, zoon van Mandy
van Noortwijk en Arjan
van der Griendt
03-05 Edlias, zoon van
Akmal en Zura Noor
28-05 Siebe, zoon van Marc
en Joyce Goudappel
Stuur je zonnige foto in
01-06 K. Hebbink.
De heer Hebbink
werd geboren op
6 september 1928.
De zomer staat voor de deur. Voor de Spreekbuis zijn wij op zoek
naar leuke zomerfoto's. Heb je een mooie foto gemaakt van bloemenvelden, zonsondergang, waterpret of van de vakantie? Stuur deze
dan in voor een zomerimpressie in de volgende Spreekbuis. Graag
voor 3 augustus 2012 mailen naar [email protected]
Vanaf heden is het niet meer mogelijk om de
laatste functie te vermelden.
Spreekbuis
Uit dienst
De Spreekbuis wordt geschreven
en geredigeerd door een enthousiaste redactie. Een clubje van
kundige (oud)medewerkers die
ondanks hun drukke b(est)aan
tijd kunnen vrijmaken om te fotograferen, te redigeren en te
schrijven voor ons bijna vijftigjarige personeelsblad. In de afgelopen maanden hebben Arjan
Kuipers en Jos Videler te kennen
gegeven hun taken als redactielid
niet meer te kunnen vervullen.
Arjan vanwege de combinatie met
zijn huidige baan in de volcontinudienst en Jos heeft zijn motivatie
voor ons op papier gezet. Arjan
en Jos; hartelijk dank voor de
animo, bijdrage en inzet!
En uiteraard hopen we op positieve reacties op de onderstaande
vacature… We zoeken een taalgevoelige medewerker die zich
letterlijk als Spreekbuis wil inzetten voor en over Huntsman
Rotterdam.
De Spreekbuis Redactie
Wie neemt het stokje
van mij over?
Heel veel lol, plezier en gezelligheid heb ik beleefd
als redactielid van ons bedrijfsblad de Spreekbuis.
Als ik terugdenk aan bijna vijftien jaar schrijven en
redigeren van de Spreekbuis komt er als vanzelf
een lach op mijn gezicht. Het verzinnen van
fotobijschriften en titels leverde altijd hilarische
momenten op. Wat was het een fantastisch leuke
tijd. Inderdaad, het was een leuke tijd, want ik
ben ermee gestopt. Ik moet me nu focussen op
mijn werk als reliability engineer voor de
Upstream-afdeling en het voorzitterschap van de
Ondernemingsraad. Op beide gebieden is er veel
werk aan de winkel en daardoor kan ik niet meer
volledig meedraaien in de redactie en ik vind:
“Je doet iets goed of je doet het niet”.
Maar aanraden kan ik het redactielidmaatschap
zeker: dus vandaar mijn oproep: wie neemt het
stokje van mij over? Je zult er zeker geen spijt van
hebben! Dat kan ik je na vijftien jaar garanderen!
Eind 1997 werd ik door Niko van Gent gevraagd
om reactielid te worden, als verse Safety Engineer
zou ik me gaan bezighouden met veiligheidsgedrag. Een typische win-win situatie. Meedraaien
in de redactie is een uitstekend platform om veel
medewerkers te bereiken. (Medewerkers is voor
mij een typisch Spreekbuis-woord, we spraken
nooit over werknemers). De Spreekbuis was toen
nog vooral oranje en grijs, de huiskleuren van ICI.
Inmiddels hebben we een bedrijfsblad in fullcolour
en op milieuvriendelijk papier. Ietsje dunner, acht
in plaats van twaalf pagina’s, maar nog steeds
met een iets afwijkend formaat. Heel even heette
het blad: Rozenburg Nieuws, maar daar kon niemand aan wennen, dus gingen we rap terug naar
Spreekbuis. Een prima keuze. We experimenteerden met de lay-out, da’s leuk, het zorgt dat we
met de tijd meegaan.
Communications
Postbus 1020
3180 AA Rozenburg
tel. 0181 - 29 21 78
fax 0181 - 29 39 08
e-mail: [email protected]
www.huntsman.nl
Jopie Donkersloot
Hans Houps
Iris Meijer
Birgit Ros
Monique van Rossum
Wendy de Vos
Ton van der Gaag
Ans Impens
tst 2200
tst 2469
tst 2178
tst 3004
tst 2122
tst 2152
Ofschoon ernaar gestreefd is de
juiste informatie te verschaffen, kan
geen garantie voor correctheid of
volledigheid worden gegeven.
Overname van materiaal door
andere publicaties wordt toegejuicht.
Vermelding van Spreekbuis als bron
wordt daarbij op prijs gesteld.
Kopij voor het volgende nummer
inleveren vóór 1 augustus 2012
De Spreekbuis wordt gedrukt op
FSC-gecertificeerd papier.
Grafische realisatie
LNO drukkerij, Zierikzee
Huntsman Holland levert
wereldwijd halffabrikaten
voor de polyurethaan-industrie
Deze uitgave van de
Spreekbuis vindt u
ook op
www.huntsman.nl
Al de redactieleden die de afgelopen jaren deel
uit maakten van de Spreekbuis redactie wil ik
heel hartelijk bedanken voor de unieke ervaring
en fantastische tijd. Ik wens jullie heel veel plezier
en succes met het maken van ons mooie blad.
Een blad waar we allemaal trots op kunnen zijn,
zeker de redactie!
Nu draag ik graag het stokje over. Neem jij het aan?
Er zit muziek in de haven
Jos Videler
Site klaverjassen, gezelligheid is troef
Op 6 september gaat het nieuwe
klaverjasseizoen van start. De data
zijn vastgesteld en hiernaast vermeld. (Nieuwe) deelnemers van de
op de site aanwezige bedrijven zijn
van harte welkom op deze avonden. Aanvang: 19:30 uur, einde
22:30 uur in het bedrijfsrestaurant.
Belangrijk vinden wij gezelligheid,
wij kaarten dus niet met het mes
op tafel.
Voor vragen kunt u contact
opnemen met:
Wijnand Remus 0181-21 38 98
Paulina Bijl Intern 2020.
SPREEKBUIS is het personeelsblad
voor (oud)medewerkers en relaties
van Huntsman Holland BV.
Oplage: 1700 exemplaren
(Eind)redactie
Ik wil graag namens alle deelnemers en toeschouwers Ingrid Goutier
bedanken voor de wederom uitstekende organisatie van het voetbaltournooi om de Jan Wijnmaalenbokaal.
19-05 A. van Rossen.
De heer Van Rossen
werd geboren op
30 oktober 1935.
Colofon
Data 2012
Data 2013
06 september
03 januari
20 september
17 januari
04 oktober
31 januari
18 oktober
14 februari
01 november
28 februari
15 november
14 maart
29 november
28 maart (paasklaverjassen)
06 december
04 april
20 december (kerstklaverjassen)
25 april
02 mei
Spreekbuis | juni 2012 | 8
Op zaterdag 8 september zijn
er twee excusies bij Huntsman
in het kader van de Wereldhavendagen. Thema van dit
jaar is muziek. De groei van de
haven en de nieuwe arbeidskansen is de toekomstmuziek
van de Rotterdamse haven.
Reden om wereldmuziek uit
alle windstreken waar de schepen, bedrijven en inwoners van
Rotterdam vandaan komen in
het weekend van 7, 8 en 9
september eens extra onder
de aandacht te brengen. Het
maakt het de organisatie mogelijk om van de 35ste editie van
de Wereldhavendagen één
groot feest te maken.

Vergelijkbare documenten

Life Savers in beeld

Life Savers in beeld kanker en verbetering van kwaliteit van leven met kanker. Ze hebben als team een geweldige prestatie neergezet en waren samen goed voor 18 keer omhoog, waarbij een paar collega's de berg drie keer ...

Nadere informatie

Ga de boer op!

Ga de boer op! 'Roadmap naar succes' en het is goed om te zien dat er heel veel ideeën zijn waarvan ik er een aantal na de vakantieperiode zeker zal oppakken. Ik gaf al aan, we hebben een hoog ambitieniveau. Hier...

Nadere informatie

Een wereldreiziger in Rotterdam

Een wereldreiziger in Rotterdam kanker en verbetering van kwaliteit van leven met kanker. Ze hebben als team een geweldige prestatie neergezet en waren samen goed voor 18 keer omhoog, waarbij een paar collega's de berg drie keer ...

Nadere informatie