technical data technische gegevens

Commentaren

Transcriptie

technical data technische gegevens
26.02.2014
July 14, 2006
Sprinkler 101a
Sprinkler
SR1
TECHNISCHE
TECHNICAL DATA
GEGEVENS
STANDARD RESPONSE
SPRINKLERS
STANDARD
RESPONSE DRY
GENERAL
CARE,
INSTALLATION,
PENDENT
SPRINKLERS
AND MAINTENANCE GUIDE
Dit document is een vertaling en kan derhalve niet op nauwgezetheid en volledigheid worden gegarandeerd. Het originele document in het Engels Form No. F_071591
van 26 februari 2014 blijft het naslagdocument.
1. PRODUCT NAME
1. PRODUCTNAAM
Viking Standard Response Sprinklers - General Care, Installation, and Maintenance Guide
Viking Standard Response Dry Pendent Sprinklers
MANUFACTURER
•2.Adjustable
recessed, adjustable standard of plain
barrel
(zonder
rozet)
THE
VIKING
CORPORATION
210 N. Industrial Park Road
2. FABRIKANT
Hastings,
49058, U.S.A.
The
VikingMichigan
Corporation
Telephone:
(269) 945-9501
210 N. Industrial Park Road
Technical
Services:
(877)
384-5464
Hastings, Michigan 49058
U.S.A.
Fax:
(269) 945-4495
Telefoon:
(269) 945-9501
e-mail:
[email protected]
(877) 384-5464
Fax: (269) 945-9599
3. e-mail:
PRODUCT
DESCRIPTION
[email protected]
Viking standard response sprinklers are thermosensitive spray sprinklers consisting of a small frame and either a glass
3. PRODUCTBESCHRIJVING
bulb or a fusible operating element. Available styles include pendent, flush pendent, concealed pendent, upright, horizontal
Viking standard response dry pendent sprinklers
vertical sidewall,
or conventional,
depending on the particular sprinkler model selected.
zijn sidewall,
temperatuurgevoelige
sprinklers
geschikt voor
gebruik
in
ruimten
die
aan
vriestemperaturen
Standard response sprinklers are available with various finishes, temperature ratings, and K-Factors to meet design reworden blootgesteld. Deze sprinklers zijn bedoeld
Used
conjunction with one
of the
coatings,
the of
units
provide
protection
against
many
voorquirements†.
gebruik in droge
eninpreactionsystemen
waarbij
hetcorrosion-resistant
nodig is te voorkomen
dat water
condens
in de
druppelnippel
terechtenvironments.
In addition,
the Ze
special
Poly
finishes
Teflon® coatings
can be
in decorative applications
komtcorrosive
voordat de
sprinkler in werking
treedt.
kunnen
ook
wordenorgemonteerd
in ruimten
dieused
aan vriestemperaturen
worden
blootgesteld
en aanvoer
krijgen uit een nat systeem in een naastgelegen verwarmde ruimte.
where colors
are desired.
Viking standard response dry pendent sprinklers leverbaar in diverse afwerkingen en nominale temperaturen, met standaard of
†Refer to the sprinkler technical data page for available styles, finishes, temperature ratings, and nominal K-Factors for specific sprinkler models.
grote orifice om aan de designeisen te voldoen. De dry pendent sprinklers met grote orifice kunnen een grotere waterstroming
leveren
tegen een lagere
druk dan mogelijk is met dry pendent sprinklers met standaard orifice.
4. TECHNICAL
DATA
De assembly beschikt over een afgedichte messing inlet, een duurzaam stalen pijp met draadaansluiting en een elektrostatisch
Refer to the
sprinkler technical
data
for listing and van
approval
information
and
technical
information
on sprinkler door
materiaangebrachte
epoxycoating.
De seal
aanpage
het draaduiteinde
de assembly
wordt
door
de kracht
van de drukschroef,
de
glass
de interne delen, op een speciale afdichtveer op zijn plaats gehouden.
alsbulb
anden
accessories.
Tijdens een brandsituatie, zet de warmtegevoelige vloeistof in de glass bulb uit. Dit maakt dat het glas breekt en de interne delen
5. CARE
AND waardoor
HANDLING
worden
vrijgelaten
de waterstroming wordt opengezet. Water dat door de sprinkler orifice tegen de deflector van de
sprinkler
slaat,
vormt
een uniform sproeipatroon waardoor de brand wordt geblust of beheerst.
(Also refer to Bulletin - Care and Handling of Sprinklers, Form No. F_091699.)
De dry pendent sprinklers van Viking zijn in drie verschillende uitvoeringen leverbaar:
• Sprinklers must be handled with care. They must be stored in a cool, dry place in their original shipping container. Never
• De recessed uitvoering biedt een esthetisch prettig recessed aanzicht met een maximale afstelling van 5/8” (15,8 mm). (Zie
install sprinklers
that have been dropped, damaged, or exposed to temperatures exceeding the maximum ambient temafbeelding
3.)
perature
allowed
(refer
to the
temperature
chart met
on the
sprinkler
technical data
page). Never
install
glass-bulb
sprinkler
• De adjustable uitvoering
voor
standard
installaties,
een
surface-mounted
plafondrozet,
biedt
een any
maximale
afstelling
van
if the
bulb(Zie
is cracked
or if1.)
there is a loss of liquid from the bulb. A small air bubble should be present in the glass bulb. Any
2” (51
mm).
afbeelding
with a loss
liquid from2).
the glass bulb or damage to the fusible element should be destroyed immediately.
• Plainsprinkler
barrel uitvoering
(zieofafbeelding
Beide
rozetstijlenmust
kunnen
vanaf de from
onderkant
van hetdamage.
plafond Sprinklers
worden opgeschoven.
Hierdoor kan
de sprinkler
gemonbe protected
mechanical
subject to mechanical
damage
must beworden
protected
with
• Sprinklers
teerd voordat
het plafond
wordt
aangelegd.
an approved
sprinkler
guard.
4. TECHNISCHE
GEGEVENS
listed as corrosion resistant when subject to corrosive environments. When installing corrosion-resis• Use only sprinklers
tant sprinklers, take care not to damage the corrosion-resistant coating. Use only the special wrench designed for installing coated and recessed Viking sprinklers (any other wrench may damage the unit).
Raadpleeg de tabel op pagina 101 d.
Sprinkler
that can generate
Do not install sprinklers
where they could
bebulb
ex• Use care when locating sprinklers near fixtures
Nominaleheat.
sprinklertemperatuur
Maximale
Glass
TemperatuurTemperatuur van de vloeistof in de
1
(smeltpunt)
Plafondtemp.
Kleur2
posed
to
temperatures
exceeding
the
maximum
recommended
ambient
temperature
for
the
temperature
rating
used.
classificatie
glass bulb is gewaardeerd op -65 F
(-55 C).
adequate heat. Sprinklers
supplied
from dry systems
in areas
freez• Wet pipe systems must be provided with Normaal
68,33°C
(68°C)
37,78°C
(38°C)subject to
Rood
Min. werkdruk:
7 psi
(0,5dry
bar)
ing must be
listed
sprinklers, or upright
or
horizontal
sidewall
sprinklers
installed
so
that
water
is
not
trapped.
For
Intermediate
79,44°C (79°C)
65,56°C (65°C)
Geel dry
systems,tot
pendent
sprinklersvan
and sidewall sprinklers installed on return bends are permitted, where the sprinklers, return
Gewaardeerd
werkwaterdruk
Intermediate
93,33°C (93°C)
65,56°C (65°C)
Groen
175bend,
psi (12
bar).
and
branch line piping are in an area maintained at or above 40 °F (4 °C).
Hoog
141,11°C
(141°C)
225°F
(107°C)
Blauw
In de fabriek pneumatisch getest op
6. 100
INSTALLATION
psi (6,89 bar).
Voetnoten
1
Gebaseerd op NFPA -13. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn afhankelijk van brandbelasting,
Afmeting
draadaansluiting:
1” NPT
ofmanufactured
WARNING:
Viking sprinklers
are
and
to meetvan
thehetrigid
requirements
of approving
agencies.
The sprinsprinklerlocatie
en tested
andere vereisten
bevoegd
gezag. Raadpleeg
de specifieke
installatienormen.
2
De nominale temperatuur staat in de deflector gedrukt.
25 mm BSP
klers are designed to be installed in accordance with recognized installation standards.
Deviation
from
the
standards
or any
Tabel 1
alteration
to sprinklers or cover plate assemblies after they leave the factory including, but not limited to: painting, plating,
Nominale
K-Factoren:
Voor de sprinklers met standaard
orifice VK150, VK151, VK154,
LISTINGS EN GOEDKEURINGEN
Note: Units of measure in parentheses may be approximations. Replaces page SR1-2, dated Dec. 5, 2003 (Re-formatted). Refer to the appropriate sprinkler data page for detailed information on specific sprinkler models.
Form No. F_010200
Formulier Nr. F_071591_NL_010414
26.02.2014
July 14, 2006
Sprinkler 101b
Sprinkler
SR1
STANDARD RESPONSE
SPRINKLERS
STANDARD
RESPONSE DRY
GENERAL
CARE,
INSTALLATION,
PENDENT
SPRINKLERS
TECHNISCHE
TECHNICAL DATA
GEGEVENS
AND MAINTENANCE GUIDE
Goedkeuringstabel
1. PRODUCT NAME
Standard
Response
Dry Pendent
Sprinklers GuideA1X
Viking Standard Response Sprinklers
- General
Care, Installation,
and Maintenance
Standaard orifice
2. MANUFACTURER
Afmeting
draadaansluiTHE VIKING
ting
Sprinklerbeschrijving
Nominale K-factor3
CORPORATION
210BSP
N. Industrial
ParkBasis
RoadPart Number
NPT
Stijl
SIN
U.S.
Metrisch
Hastings,
Michigan
49058,
U.S.A.
1”
07740U
VK154
5.6
–
Adjustable
(269)
945-9501 VK154
- Telephone:
25 mm
07854U
–
8,1
Standard
Services: (877)09341
384-5464 VK155
- Technical
25 mm
–
8,1
1” Fax: 06530U
5.6
–
(269)
945-4495 VK158
Adjustable
- e-mail:
25 mm
07853U
VK158
–
8,1
[email protected]
Recessed
-
25 mm
09342
3.1” PRODUCT
DESCRIPTION
07852U
-
Temperatuur
SLEUTEL
Afwerking
Rozet (indien leverbaar)
Zonder
Afronding bestellengte
Listings en Goedkeuringen2
inches
mm
cULus
FM
NYC
LPCB
CE8
•9
½”
12,7
A1
A3
A1
–
–
–
½”
12,7
A1
A3
–
–
–
–
½”
12,7
–
–
–
A3
A3
A3
¼”
6,35
B4
B4
B4
–
–
–
¼”
6,35
B4
B4
B4
–
–
–
VK159
–
8,1
¼”
6,35
–
–
–
B4
B4
B4
VK150
5.6
–
½”
12,7
A6
A5
A7
–
–
–
25 mm
07855U
VK150
–
8,1
½”
12,7
A6
A5
–
–
–
–
Viking
standard
rozetresponse sprinklers are thermosensitive spray sprinklers consisting of a small frame and either a glass
25 mm
09343
VK151
12,7
–
–
A7
A7
A7
A7
bulb
or a fusible operating element.
Available
styles–include 8,1
pendent,½”
flush pendent,
concealed
pendent,
upright,
horizontal
orifice
sidewall, vertical sidewall, or conventional, dependingGrote
on the
particular sprinkler model selected.
Afmeting
draadaansluiStandard
ting
Afronding bestel-
7
2
en Goedkeuringen
response Sprinklerbeschrijving
sprinklers are available withNominale
various K-factor
finishes,
temperature
ratings, andListings
K-Factors
to meet design
relengte
quirements†.
Used
in
conjunction
with
one
of
the
corrosion-resistant
coatings,
the
units
provide
protection
against
many
NPT
BSP
Stijl
Basis Part Number
SIN
U.S.
Metrisch inches
mm
cULus5
FM
NYC6 LPCB CE
•
® coatings can be used in decorative applications
environments. In 12810
addition, the VK163
special Poly finishes or Teflon
1” corrosive
½”
12,7
A1
A2
Adjustable
Standard
colors
are desired. 12813
8.0 U.S. (11,5
- where
25 mm
VK163
½”
12,7
A1
A2
-
metrisch) voor
1” †Refer- to theAdjustable
VK164 styles,
¼” ratings,
6,35
B4 K-Factors
- models.
lengten
tot 20". temperature
Voor
sprinkler technical 12811
data page for available
finishes,
and nominal
forB4
specific -sprinkler
lengten boven 20",
Recessed
25 mm
12814
VK164
¼”
6,35
B4
B4
zie afbeelding 4 op
4.1” TECHNICAL
12741
VK166
½”
12,7
A6
A6
pagina 101 d.
ZonderDATA
rozet
25 mm
12812
VK166
½”
12,7
A6
A6
-
Refer to the sprinkler technical data page for listing and approval information and technical information on sprinkler materiGoedgekeurde afwerkingen en "A"-afmetingen
als and accessories.
1 - Chromen-Enloy® of wit polyester sprinkler met een Chrome- Enloy® en wit polyester mof
en rozet met "A"- afmetingen 1-1/2” tot 45-1/2” (38,1 mm tot 1.156 mm)
2 - Chromen-Enloy® of wit polyester sprinkler met een Chrome- Enloy® mof en rozet met "A"afmetingen 1-1/2” tot 45-1/2” (38,1 mm tot 1.156 mm)
®
(Also refer to Bulletin - Care and Handling of Sprinklers, Form No. F_091699.)
A - 155°F (68°C), 175°F (79°C), 200°F (93°C) en 286°F (141°C) 3 - Chrome-Enloy® met "A"-afmetingen 1-1/2” tot 45-1/2” (38,1 mm tot 1.156 mm)
4 - Chrome-Enloy of wit polyester met "A"-afmetingen 3-1/4” tot 47-1/2” (82,5 mm tot
B - 155°F (68°C), 175°F (79°C) en 200°F (93°C)
• Sprinklers must be handled with care. They must 1.207
be stored
mm) in a cool, dry place in their original shipping container. Never
5 - Chrome-Enloy®, wit polyester9, of messing met "A"-afmetingen 3” tot 47” (76,2 mm tot
install sprinklers that have been dropped, damaged,
or
exposed to temperatures exceeding the maximum ambient tem1.194 mm)
®
- Chrome-Enloy
messing met
"A"-afmetingen
3” tot install
47” (76,2any
mm glass-bulb
tot 1.194 mm)sprinkler
perature allowed (refer to the temperature chart 6on
the sprinkleroftechnical
data
page). Never
5. CARE
AND HANDLING
Goedgekeurde
nominale temperaturen
if the bulb is cracked or if there is a loss of liquid fromVoetnoten
the bulb. A small air bubble should be present in the glass bulb. Any
Basis part number (P/N) wordt getoond. Voor het volledige P/N, raadpleeg Viking's actuele prijslijst.
a loss van
of liquid
from the
glass
or damage
to thevan
fusible
element
be destroyed
immediately.
Dezesprinkler
tabel geeft with
een overzicht
de beschikbare
listings
en bulb
goedkeuringen
op moment
publicatie.
Andere should
goedkeuringen
kunnen in behandeling
zijn.
Controleer bij de fabrikant of er aanvullende goedkeuringen bestaan.
must be
from ("A”-afmetingen
mechanical damage.
Sprinklers
subjectmetrische
to mechanical
must
be protected
with
• Sprinklers
3
K-Factor
is van toepassing
op protected
standaard lengten
hierboven vermeld).
De gegeven
K-Factor isdamage
voor gebruik
met druk
gemeten in kPa.
Wanneer
de druk wordt
gemeten in
bar, moet de getoonde metrische K-factor met 10,0 worden vermenigvuldigd.
an approved
sprinkler
guard.
4
Geaccepteerd voor gebruik, City of New York Department of Buildings, MEA 89-92-E, Vol. II.
5
Listed
dooronly
Underwriters
Laboratories
Inc. corrosion
voor gebruikresistant
in de V.S. en
Canada
sprinklers
listed as
when
subject to corrosive environments. When installing corrosion-resis• Use
6
Geaccepteerd voor gebruik, City of New York Department of Buildings, MEA Number 89-92-E, Vol. XV.
7
De metrische
K-Factorentake
die worden
zijn voor gebruik
met druk gemeten in kPa.
Wanneer
de druk
bar, moetdesigned
de getoondefor
metrische
tant sprinklers,
care gegeven
not to damage
the corrosion-resistant
coating.
Use
onlywordt
thegemeten
specialinwrench
installK-factor met 10,0 worden vermenigvuldigd.
8
ing
coated
and
recessed
Viking
sprinklers
(any
other
wrench
may
damage
the
unit).
Gecertificeerd, standaard EN 12259-1, EC-verklaring van overeenstemming 0832-CPD-2001.
9
MED Gecertificeerd, standaard EN 12259-1, EC-verklaring van overeenstemming 0832-MED-1003.
10
Use as
care
whenresistant.
locating sprinklers near fixtures that can generate heat. Do not install sprinklers where they could be exUL• Listed
corrosion
1
2
posed to temperatures exceeding the maximum recommended ambient temperature for the temperature rating used.
VK155,
en VK159:
(8,1 metrisch*)
voor heat.
alle listed
en goedgekeurde
lengten.
pipe systems
must5.6
be U.S.
provided
with adequate
Sprinklers
supplied from
dry systems in areas subject to freez• Wet VK158
Voor de
met grote
orifice VK163,
VK164
VK166: sidewall
8.0 U.S.sprinklers
(11,5 metrisch*)
voor
alle lengten
Voor lengten
ingsprinklers
must be listed
dry sprinklers,
or upright
or en
horizontal
installed
so that
water is tot
not20".
trapped.
For dry
boven 20", zie afbeelding 4 op pagina 101 d.
systems, pendent sprinklers and sidewall sprinklers installed on return bends are permitted, where the sprinklers, return
* De gegeven metrische K-Factor is voor gebruik met druk gemeten in kPa. Wanneer de druk wordt gemeten in bar, moet de
bend, and branch line piping are in an area maintained at or above 40 °F (4 °C).
getoonde metrische K-factor met 10,0 worden vermenigvuldigd.
6. INSTALLATION
SPRINKLERMATERIALEN
WARNING:
Viking sprinklers
are manufactured and tested to meet the rigid requirements of approving agencies. The sprinBody:
Messing gietstukken
UNS-C84400
klers are
designed
to be installed in accordance with recognized installation standards. Deviation from the standards or any
Deflector:
Messing
UNS-C26000
alteration
to sprinklers
cover
plate assemblies after they leave the factory including, but not limited to: painting, plating,
Glass
bulb: Glas,
nominale or
5 mm
diameter
Belleville veer sealing assembly: Nikkellegering, aan beide zijden gecoat met Teflontape
Veerbasis: Messing UNS-C31400 of UNS-C31600
Note: Units of measure in parentheses may be approximations. Replaces page SR1-2, dated Dec. 5, 2003 (Re-formatted). Refer to the appropriate sprinkler data page for detailed information on specific sprinkler models.
Form No. F_010200
Formulier Nr. F_071591_NL_010414
26.02.2014
July 14, 2006
November 18, 2005
Sprinkler SR1
101c
Sprinkler
TECHNISCHE
TECHNICAL DATA
GEGEVENS
TECHNICAL
DATA
Sprinkler 101 c
STANDARD RESPONSE
SPRINKLERS
STANDARD
RESPONSE DRY
GENERAL
CARE,
INSTALLATION,
PENDENT
SPRINKLERS
STANDARD
RESPONSE
MAINTENANCE
GUIDE
DRYAND
PENDENT
SPRINKLERS
1. PRODUCT NAME
"A"-afmeting:
For “A” Dimension: 1. Determine Voor
distance
from the face of the tee to the finished ceiling.
Viking Standard Response
-½"General
Care,
and
Maintenance
2. RoundSprinklers
to nearest
(12,7
mm)
between
1-1/2"fitting
and
45-1/2"
(38,1plafond.
mm Guide
and 1 156 mm).
1. Bepaal
de afstand
van Installation,
onderkant
tot
onderkant
2. Rond af tot de dichtstbijzijnde ½” (12,7 mm) tussen 1-1/2” en 45-1/2” (38,1 mm en 1.156 mm).
NOTE: The deflector will be located approximately 3-7/16" (87,3 mm) below the ceiling
2. MANUFACTURER
OPMERKING: De deflector wordt geplaatst op een afstand van ongeveer 3-7/16” (87,3 mm) onder het plawith 1" (25,4 mm) upward and 1" (25,4 mm) downward adjustment.
THE VIKING CORPORATION
fond met een afstelling naar boven van 1” (25,4 mm) en een afstelling naar beneden van 1” (25,4 mm).
210 N. Industrial Park Road
NOTE:
Hastings, Michigan 49058, U.S.A.
OPMERKING:
Telephone:
(269) 945-9501
To
locate
the deflector
Voor plaatsing
van de
Technical Services: (877) 384-5464
at
the minimum
distance
deflector
op de minimum
afstand
het plafond,
belowonder
the ceiling,
with
Fax:
(269) 945-4495
zonder
een mogelijke
afstelno upward
adjustment
e-mail:
[email protected]
2-7/16"
2-7/16”
3. PRODUCT ADESCRIPTION
Minimumdiameter
ceiling opening
Minimum
van de pla-
(62
(62 mm)
mm)
min.
min.
ling naar boven, bestelt u
available, order the dry
de dry pendent sprinkler 1”
sprinkler
(25,4pendent
mm) korter
dan de1”"A"(25,4 mm)
afmeting.
small frame
andshorter
eitherthan
a glass
Viking standard response sprinklers
are 1-3/4"
thermosensitive
fondopening:
1-3/4”
(44,45
mm)spray sprinklers consisting of a
diameter:
(44,45
mm)
Deflector
atminimum
Minimum
deflector
op
af- concealed pendent,
the “A”upright,
dimension.
bulb or a fusible operating element.
Available
styles
include
flush
pendent,
horizontal
Maximumdiameter
ceiling opening
Maximum
van de pla- pendent,
Distance
Below
Ceiling
stand onder
het plafond
diameter:
2-1/4"
(57(57
mm).
fondopening:
2-1/4”
mm)
sidewall, vertical sidewall, or conventional,
depending
on the particular sprinkler model selected.
NOTE:
OPMERKING:
Standard response sprinklers are available with various finishes, temperature ratings, and K-Factors to meet design reToVoor
locate
the deflector
plaatsing
van de at
13/16"
13/16”
quirements†. Used in conjunction with one
of the corrosion-resistant coatings, the units providedeflector
protection
many
op deagainst
maximum
the maximum
distance
(20,6
Finished Ceiling
(20,6 mm)
mm)
Afgewerkt
plafond
afstand
onder
het
plafond,
corrosive environments. In addition, the special Poly finishes or Teflon® coatings can be used below
in decorative
applications
the ceiling, with no
zonder een mogelijke afstelwhere colors are desired.
downward adjustment
4-7/16"
ling naar beneden, bestelt u
1-1/2” (38,1
(38,1 mm)
Buisafwerking
komt over4-7/16”
1-1/2"
mm)
Sleeve finish
(113
mm)
available,
order
the dry
de
dryspecific
pendent
sprinkler
1”
†Refer
to the sprinkler technical data pageeen
for met
available
styles, finishes,
temperature ratings,
and
nominal K-Factors
for
sprinkler
models.
diameter
de
afwerking
van
(113
mm)
diameter
max.
matches escutcheon
(25,4pendent
mm) langer
dan de
sprinkler
1""A"de rozet
max.
4. TECHNICAL DATA
afmeting.
(25,4 mm)
longer than
3-1/16”
3-1/16"
the
“A”
dimension.
Refer to the sprinkler technical data page for listing and approval information and technical information on sprinkler materimm)
(77,8 mm)
als and accessories. (77,8
Deflector
Maximum
deflector
opatmaximum
afDistance
Below
Ceiling
stand onder
het plafond
5. CARE AND HANDLING
Afbeelding 1
Adjustable
standard
dry pendent
sprinkler
met maximale
2” (151
mm).
1: Adjustable
DryForm
Pendent
with upafstelling
to 2" (51tot
mm)
of adjustment.
(Also refer to Bulletin Figure
- Care
and
Handling
ofStandard
Sprinklers,
No. Sprinkler
F_091699.)
• Sprinklers must be handled with care.dard
Theyadjustable
must be stored
in athe
cool,
dry
place in Sprinkler
their original
shipping
container.
Never
Guard:
Chrome,
with no
liststyle and
plain
barrel
Plain Barrel Style (sprinkler only):
ings
or
approvals,
for
installation
on
dry
install
sprinklers
that
have
been
dropped,
damaged,
or
exposed
to
temperatures
exceeding
the
maximum
ambient
temstyle.
Schroef:
Messing
UNS-C36000
Chrome-Enloy® or Brass
pendent
sprinklers
manufactured
after
perature
allowed
(refer to the
temperature
chart
on
the
sprinkler
technical
data
page).
Never
install
any
glass-bulb
sprinkler
Pip cap:
Messing
UNS-C31400
of UNSC31600.
These sprinklers are listed and apTEMPERATURE RATINGS
May 1994
only (Part
Number
if the
bulb isMessing
crackedUNS-C36000
or if there is a loss
of liquid
from thefrom
bulb.
A small
air bubble should
be present
in the
glass 08954).
bulb. Any
proved
in lengths
1-1/2”
to 45-1/2”
Pip cap
adapter:
Refer to the chart on page 101 a.
Replacement
Escutcheons:
(38,1
mm
to
1
156
mm)
for
the
adjustsprinkler
with
a
loss
of
liquid
from
the
glass
bulb
or
damage
to
the
fusible
element
should
be
destroyed
immediately.
Seat: Koper UNS-C21000 (allen VK151, VK155 & VK159)
A. Adjustable
Dry Escutchable standard
style**,
3” to 47”subject
(76,2 mm
5. ORDERING
INFORMATION
Orifice:
Koper UNS-C21000
must
be protected from mechanical
damage.
Sprinklers
to mechanical
damageStandard
must be protected
with
• Sprinklers
eon: Base Part Number 07741
to 1 194 mm) for the plain barrel style**,
Dry
pendent
sprinklers
must
be
ordered
Washer:
UNS-S30400
an Roestvrij
approvedstaal
sprinkler
guard.
B. Recessed Dry Escutcheon
and 3-1/4” to 47-1/2” (82,5 mm to 1 207
and manufactured specifically for one of
Spacer:
Roestvrij
staal UNS-S30400
Use
only
sprinklers
listed as corrosion
resistant
subject
to corrosive
environments.
When
installing
corrosion-resisCup: Base
Part
Number 05459A
mm)
for thewhen
adjustable
recessed
style**.
three• styles
of installation:
Adjustable
RePakking:
Buna-N
tant
sprinklers,
take
care
not
to
damage
the
corrosion-resistant
coating.
Use
only
the
special
wrench
designed
for install**Lengths exceeding the standard lengths are
cessed, Adjustable Standard, or Plain
Buis:
ERW
buis
van
hydraulisch
staal
ing
coated
and
recessed
Viking
sprinklers
(any
other
wrench
may
damage
the
unit).
available, with no approvals, on a “made-toBarrel.
basis:
Inlet:
UNS-C31600
Use care
when specify
locatingmodel,
sprinklers
fixtures
that can generate heat. Do not install sprinklers where they could be ex• Messing
For proper
shipment,
ori- near order”
•voor
Recessed
Dry Pendent
upstandaard
to 65-1/2” orifice.
(1
Support
(intern):
Roestvrij
staal
UNSS30400
sprinklers
met een
Messing
voor sprinklers
posed
to temperatures
exceeding
ambient
temperature
for theUNS-C36000
temperature rating
used.
fice size,
finish,
temperature rating,
es- the maximum recommended
664 mm).
met
een
grote
orifice.
cutcheon
and length
(“A”
pipe systems
must
bedimenprovided with
adequate
heat.
Sprinklers
supplied
from
dry
systems
in
areas
subject
to freez• Wet type,
• Adjustable Standard Dry Pendent up to
Veer
Roestvrij
staal UNSS30200
sion).(intern):
Drymust
pendent
sprinklers
are or-or upright or horizontal sidewall sprinklers installed so that water is not trapped. For dry
ing
be listed
dry sprinklers,
63-1/2” (1 613 mm).
Buis:
buislengths
UNS-G10260,
aangebrachte epoxy-afwerking
deredStalen
in specific
noted aselektrostatisch
the “A”
• Plain
Barrel Dry
Pendenton
upreturn
to 65” bends
(1 651 are permitted, where the sprinklers, return
systems, pendent sprinklers and sidewall
sprinklers
installed
Mof
(alleen (see
voor Figures
de adjustable
standard
UNS-C26000 of UNS-C26800
dimension
1 through
3). stijl): Messing
mm).maintained at or above 40 °F (4 °C).
bend, and branch line piping are in an area
The “A” dimension is the distance from
Contact the manufacturer for more informaROZETMATERIALEN
the
of the fitting (tee) to the desired
6. face
INSTALLATION
tion.
1.
Adjustable
standard
rozetten:
Messing
UNS-C26000
of UNS-C26800
finished ceiling location.
ACCESSORIES
(order separately)
WARNING:
Viking Cold
sprinklers
are
manufactured
and tested
to meet the rigid requirements of approving agencies. The sprin2.
Recessed
rozetten:
rolled
steel
UNS-G10080
Viking Standard Response Dry Pendent
Dry Sprinkler Wrenches:
klers are designed to be installed in accordance with recognized installation standards. Deviation from the standards or any
Sprinklers are available in ¼" (6,35 mm)
A. Standard: Part No. 07297W/B
alteration
cover
after they leave the factory including, but not limited to: painting, plating,
increments
forto
thesprinklers
recessedor
style,
andplate
in assemblies
B. Recessed: Part No. 07565W/B†
½" (12,7 mm) increments for the stan†Requires a separate ½" ratchet (not available from Viking).
Note: Units of measure in parentheses may be approximations. Replaces page SR1-2, dated Dec. 5, 2003 (Re-formatted). Refer to the appropriate sprinkler data page for detailed information on specific sprinkler models.
Form No. F_010200
Formulier Nr. F_071591_NL_010414
26.02.2014
July 14, 2006
Sprinkler 101d
Sprinkler
SR1
November 18, 2005
Sprinkler 101 d
TECHNISCHE
TECHNICAL
DATA
TECHNICAL
DATA
GEGEVENS
STANDARD RESPONSE
SPRINKLERS
STANDARD
DRY
STANDARDRESPONSE
RESPONSE
GENERAL
CARE,
INSTALLATION,
PENDENT
SPRINKLERS
DRY PENDENT SPRINKLERS
AND MAINTENANCE GUIDE
1. PRODUCT NAME
Viking Standard Response Sprinklers - General Care, Installation, and Maintenance Guide
Sprinkler 101 d
2. MANUFACTURER
Voor "A"-afmeting:
For “A”
ForVoor
"A" "A"-afmeting:
Dimension:
1. Bepaal the
de distance
afstand from
van
1. Determine
onderkant fitting tot onderfacekant
of tee
to finished ceiling.
plafond.
November
2. Round to nearest ¼" (6,35
2. Rond af tot de dichtstbijmm)
between
and RESPON
zijnde
½”
(6 3-1/4"
mm) tussen
STANDARD
47-1/2"
mm and(83
1 207
3-1/2”(82,5
en 45-1/2”
mm
DRY
en 1.207
mm).PENDENT SPRINK
mm).
OPMERKING:
Sprinkler
NOTE:
The sprinkler will
be rewordt approximately
recessed ongeveer
cessed
5/16"
5/16” (7,9 mm) boven afge(7,9 mm) above the finished
werkte plafond met een 5/8”
ceiling
with verticale
5/8" (15,8
mm) of
(15,8 mm)
mogelijke
en 47” (1.194
For "A" Dimensi
1" (25 mm)
Afstelling:
tween 3" (76,2
Adjustment:
40
vertical
adjustment available.
afstelling.
mm).
3.Schedule
PRODUCT
DESCRIPTION
Schedule
mm ) a n d 4 7 "
1.
Determine
the distan
leiding].
5/16” (7,9
5/16"
(7,9 mm)
mm)
40 pipe].
(1 194 mm).
face of tee to finished
Viking standard1-5/8"
response
sprinklers
are
thermosensitive
spray
sprinklers
consisting
of
a
small
frame
and
either
a
glass
5/16”
(7,9
mm)
5/16" (7,9 mm)
1-5/8”
For “A”
Afgewerkt
plafondupright, horizontal
2. Round to nearest ¼
Finished
Ceiling
(48,3
mm)
bulb or a fusible
operating
element. AvailableDimension:
styles include pendent, flush pendent, concealed
pendent,
(48,3
mm)
Minimum:
1” (25,4
(25,4 mm)
Minimum: 1"
mm)
mm) between 3-1
1.depending
Determine on
dis-the particular sprinkler model selected.
sidewall, vertical sidewall, or conventional,
Maximum:
1-5/8”
mm)
Maximum:
(41,2 mm)
47-1/2" (82,5 mm a
tance1-5/8"
from face
3-1/16”
3-1/16"
Standard response sprinklers
reOutside are available with
of teevarious
to base offinishes, temperature ratings, and K-Factors to meet design mm).
(77,8
mm)
(77,8
mm) hole size:
Minimum
ceiling
sprinkler.
diameter:
quirements†.
Used
in
conjunction
with
one
of
the
corrosion-resistant
coatings,
the
units
provide
protection
against
many
NOTE: The sprinkler w
Afbeelding
2
3
Figure 2 1-5/16"
2-1/8"Afbeelding
(54 mm) diameter.
2. Round up to the
® sprinkler
Dry pendent
sprinkler
plain
Adjustable
recessed
dry
met
maximale
afstelling
tot 5”
(15,8
mm). cessed approximat
corrosive
environments.
Inbarrel
addition, the
special
Poly
finishes
or pendent
Teflon
coatings
can
be
used
in decorative
applications
Plain
Barrel
Dry
Pendent
Sprinkler
Maximum
ceiling
hole
size:
next
higher
½"
Figure
3:
Adjustable
Recessed
Dry
Pendent
Sprinkler
with
up
to
5/8"
(15,8
mm)
of
Adjustment
(33,4 mm)
(7,9 mm) above the
where colors are desired.
(12,7 mm) in2-1/2" (63,5 mm) diameter.
[same as
LEVERBARE AFWERKINGEN
crement
beceiling with 5/8" (15,
1" (25 mm)
†Refer to
theChrome-Enloy®
sprinkler technical
data
pageaangevraagd)
for available
styles,
finishes,
temperature
ratings,
and nominal
K-Factors for specific
sprinkler models.
tween
(76,2
Recessed
stijl:
(octrooi
of3"wit
polyester
Standard
adjustable:
Chrome-Enloy®
wit polyester
sprinAdjustment:
vertical adjustment a
Schedulemof en rozet
mm ) a n d 4 7 "
met een Chrome-Enloy®
5/16" (7,9 mm)
4. kler
TECHNICAL
DATA
40 pipe].
(1 194 mm).
Plain barrel: (alleen sprinkler): Chrome-Enloy®
5/16" (7,9 mm)
1-5/8"of messing
Refer to the sprinkler technical data (48,3
pagemm)
for listing and approval information and technical information on sprinkler
materi-Ceiling
Finished
NOMINALE
TEMPERATUREN
Minimum: 1" (25,4 mm)
als and accessories.
Maximum: 1-5/8" (41,2 mm)
Zie de tabel op pagina 101 a.
3-1/16"
5. CARE AND HANDLING
(77,8 mm)
5. BESTELINFORMATIE
refersprinklers
to Bulletin worden
- Care and
Handling
of Sprinklers,
Form
No.
F_091699.) besteld en vervaardigd: Adjustable recessed, adjusFigure
2 van de
Dry (Also
pendent
speciaal
voor
één
drie
uitvoeringen
Plain
Barrel
Dry
Pendent
Sprinkler
Figure
3: dry
Adjustable
Dry Pendent
Sprinkler
with up Never
to 5/8" (15,8 mm) of Ad
table• standard
plainbe
barrel.
Sprinklersofmust
handled with care. They must be stored in
a cool,
place Recessed
in their original
shipping
container.
DATA
Metric K-Factor
U.S. K Factor
THE VIKING CORPORATION
1. BDimension:
epaal de afstand
1. van
Determine
disonderkant
fit210 N. Industrial APark
Road
Minimum grootte van de platance
from
ting
totU.S.A.
de face
basis
TECHNICAL
fondopening:
Hastings,
Michigan
49058,
Buiten­
Outside
of tee
to base of
van
de sprinkler.
2-1/8”
(54
mm)
diameter.
Minimum ceiling hole size:
Telephone:
(269) 945-9501
diameter:
diameter:
2. Rsprinkler.
ond af tot de
2-1/8" (54
mm) diameter.
Maximum
grootte
van de pla2. dichtstbijzijnde
Round
to the
Technical Services:
(877)up384-5464
1-5/16”
1-5/16"
½”
fondopening:
Maximum
ceiling
hole size:
next
higher
½"
(33,4
mm)
(33,4
mm)
(12(269)
mm)945-4495
liggend
Fax:
(12,7 3”mm)
in2-1/2"
diameter.
2-1/2” (63,5
(63,5 mm)
mm) diameter.
[gelijk aan
tussen
(76
mm)
[same
as
[email protected]
crement
be1” e-mail:
(25 mm)
install sprinklers that have been dropped, damaged, or exposed to temperatures exceeding the maximum ambient tem11.5
8.0
perature allowed (refer to the temperature chart on the sprinkler technical data page). Never install any glass-bulb sprinkler
if the bulb is cracked or if there is a loss of liquid from the bulb. A small air bubble should be present in the glass bulb. Any
7.8
sprinkler with a loss of liquid from the glass bulb or damage to the fusible element should be destroyed immediately.
Lengths exceeding the standard length are available, with no approvals,
Metric K-Factor
Metrische
K-Factor
U.S.K-Factor
K Factor
U.S.
• Sprinklers must be protected from mechanical damage. Sprinklers subject to mechanical damage must be protected with
7.6
an approved sprinkler guard.
When installing corrosion-resis• Use only sprinklers listed as corrosion resistant when subject to corrosive environments.
10.67
on a “made-to-order” basis.7.4
Contact the manufacturer.
tant sprinklers, take care not to damage the corrosion-resistant coating. Use only the special wrench designed for installMetric K-Factors are for use when pressure is measured in kPa.
ing coated
and recessed Viking sprinklers
(any other wrench may damage the unit).
When pressure is measured in BAR, multiply
7.2 the metric K-Factor shown by 10.0.
care 4:
when
locating sprinklers
fixtures
can generate
heat. Do not install sprinklers where they could be ex• Use
Figure
K-Factor/Length
Graph fornear
Large
Orifice that
Dry Pendent
Sprinklers
posed
to temperatures
the
temperature for the temperature rating used.
for lengths
from 20" toexceeding
48" (508 mm
to maximum
1 219 mm). recommended
Note: For lengthsambient
up
7.0
to 20"
(508 mm),
K-Factor
is 8.0 U.S. heat.
(11,5 metric).
systems
mustthe
benominal
provided
with adequate
Sprinklers supplied from dry systems in areas subject to freez• Wet pipe
ing must be listed dry sprinklers, or 6.8
upright or horizontal sidewall sprinklers installed
so that water is not trapped. For dry
9.8
36” on40”
20” sprinklers
24” 28” installed
32”
44” bends
systems, pendent sprinklers and sidewall
return
are permitted, where the sprinklers, return
48”
914 1015 1118 1219
508 610 711
813
bend, and branch line piping are in an area maintained at or above 40 °F (4 °C).
Lengten boven
de standaard
zijn leverbaar,
maar zonder
goedkeuringen,
op basis
Lengths
exceedinglengten
the standard
length are available,
with no
approvals,
van "op maat
bestelling:
op met de fabrikant.
on gemaakte"
a “made-to-order”
basis. Neem
Contactcontact
the manufacturer.
Metrische K-Factoren zijn voor gebruik met druk gemeten in kPa.
WARNING: Viking sprinklers
manufactured
and
tested
to meet
theisrigid
requirements
ofmet
approving
agencies. The sprinMetric
K-Factors
arein
for
use moet
when
pressure
measured
in kPa.
Wanneerare
de druk
wordt
gemeten
bar,
de getoonde
metrische
K-factor
10,0
worden
vermenigvuldigd.
When in
pressure
is measured
in recognized
BAR,
multiply the
metric K-Factor
shown byDeviation
10.0.
klers are designed to be installed
accordance
with
installation
standards.
from the standards or any
6. INSTALLATION
4: 4:
K-Factor/Lengte
voor
dry
pendent
sprinklers
met een
grote
orifice
Figure
K-Factor/Length
Graph
forleave
Large
Orifice
Dry Pendent
Sprinklers
alteration to sprinklersAfbeelding
or cover
plate
assemblies grafiek
after
they
the
factory
including,
but
not
limited to: painting, plating,
en een lengte van 20” tot 48” (508 mm tot 1.219 mm). Opmerking: Voor lengten tot 20”
for lengths
from 20"
tonominale
48" (508 mm
to 1 219
mm).(11,5
Note:metrisch).
For lengths up
(508 mm),
is de
K-Factor
8.0 U.S.
to 20" (508 mm), the nominal K-Factor is 8.0 U.S. (11,5 metric).
Note: Units of measure in parentheses may be approximations. Replaces page SR1-2, dated Dec. 5, 2003 (Re-formatted). Refer to the appropriForm No. F_071591
Replaces page 101 a-d, dated October 21, 2005 (added MED Approval). Refer to data
ate sprinkler data page for detailed information on specific sprinkler models.
Form DRY
No. F_010200
page
1-2
for
general
care,
installation,
and
maintenance
information.
Formulier Nr. F_071591_NL_010414
26.02.2014
July 14, 2006
Sprinkler 101e
Sprinkler
SR1
TECHNISCHE
TECHNICAL DATA
GEGEVENS
STANDARD RESPONSE
SPRINKLERS
STANDARD
RESPONSE DRY
GENERAL
CARE,
INSTALLATION,
PENDENT
SPRINKLERS
AND MAINTENANCE GUIDE
Voor
juiste bestelling
gelieve model, grootte van de orifice, afwerking, nominale temperatuur, rozettype en lengte ("A" afmeting)
1. PRODUCT
NAME
aangeven. Dry pendent sprinklers worden besteld in een specifieke lengte, genoemd de "A"-afmeting (zie afbeelding 1 t/m 3).
Viking
Standard
Sprinklers
- General
Care, tot
Installation,
De "A"
afmeting
is deResponse
afstand van
onderkant
van de fitting
onderkantand
vanMaintenance
het plafond. Guide
Viking standard response dry pendent sprinklers zijn leverbaar in afrondingen van ¼” (6,35 mm) voor de recessed uitvoering en
2.afrondingen
MANUFACTURER
in
van ½” (12,7 mm) voor de standard adjustable uitvoering en voor de plain barrel uitvoering.
THE
VIKINGzijn
CORPORATION
Deze
sprinklers
listed en goedgekeurd in lengten van 1-1/2” tot 45-1/2” (38,1 mm tot 1.156 mm) voor de adjustable standard
uitvoering**,
3” tot 47”Park
(76,2
mm tot 1.194 mm) voor de plain barrel uitvoering** en 3-1/4” tot 47-1/2” (82,5 mm tot 1.207 mm)
210 N. Industrial
Road
voorHastings,
de adjustable
recessed
uitvoering**.
Michigan
49058,
U.S.A.
**Lengten
boven
de
standaard
lengten
zijn leverbaar, maar zonder goedkeuringen, op basis van "op maat gemaakte" bestelling:
Telephone:
(269)
945-9501
• Recessed
dry
pendent
tot
maximaal
65-1/2”
Technical Services: (877) 384-5464 (1.664 mm).
• Adjustable
standard dry pendent
tot maximaal 63-1/2” (1.613 mm).
Fax:
(269) 945-4495
• Plain
barrel dry pendent tot
maximaal 65-1/2” (1.651 mm).
e-mail:
[email protected]
Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.
3. PRODUCT DESCRIPTION
ACCESSOIRES
(apart te bestellen)
Viking standard response sprinklers are thermosensitive spray sprinklers consisting of a small frame and either a glass
bulb orvoor
a fusible
element. Available styles include pendent, flush pendent, concealed pendent, upright, horizontal
Sleutels
dry operating
sprinklers:
sidewall, Part.
vertical
or conventional, depending on the particular sprinkler model selected.
A. Standard:
Nr.sidewall,
07297W/B
B. Recessed:
Nr. 07565W/B†
Standard Part.
response
sprinklers are available with various finishes, temperature ratings, and K-Factors to meet design re†Hiervoor
is een ½”
drive
nodigwith
(nietone
via Viking
quirements†.
Used
in ratchet
conjunction
of the leverbaar).
corrosion-resistant coatings, the units provide protection against many
® coatings
Sprinklerbeschermkap:
Chroom,
zonderthe
listings
of goedkeuringen,
plaatsing
pendent
sprinklersapplications
die na mei
corrosive environments.
In addition,
special
Poly finishes oralleen
Teflonvoor
canopbedry
used
in decorative
1994 werden gefabriceerd (Artikelnummer 08954).
where colors are desired.
Vervangende
rozetten:
†Refer to the sprinkler technical data page for available styles, finishes, temperature ratings, and nominal K-Factors for specific sprinkler models.
A. Adjustable standard rozet: Basis Part Number 07741
4.Recessed
TECHNICAL
DATA
B
rozet cup:
Basis Part Number 05459A
Refer to the sprinkler technical data page for listing and approval information and technical information on sprinkler materials and accessories.
5. CARE AND HANDLING
(Also refer to Bulletin - Care and Handling of Sprinklers, Form No. F_091699.)
• Sprinklers must be handled with care. They must be stored in a cool, dry place in their original shipping container. Never
install sprinklers that have been dropped, damaged, or exposed to temperatures exceeding the maximum ambient temperature allowed (refer to the temperature chart on the sprinkler technical data page). Never install any glass-bulb sprinkler
if the bulb is cracked or if there is a loss of liquid from the bulb. A small air bubble should be present in the glass bulb. Any
sprinkler with a loss of liquid from the glass bulb or damage to the fusible element should be destroyed immediately.
• Sprinklers must be protected from mechanical damage. Sprinklers subject to mechanical damage must be protected with
an approved sprinkler guard.
• Use only sprinklers listed as corrosion resistant when subject to corrosive environments. When installing corrosion-resistant sprinklers, take care not to damage the corrosion-resistant coating. Use only the special wrench designed for installing coated and recessed Viking sprinklers (any other wrench may damage the unit).
• Use care when locating sprinklers near fixtures that can generate heat. Do not install sprinklers where they could be exposed to temperatures exceeding the maximum recommended ambient temperature for the temperature rating used.
• Wet pipe systems must be provided with adequate heat. Sprinklers supplied from dry systems in areas subject to freezing must be listed dry sprinklers, or upright or horizontal sidewall sprinklers installed so that water is not trapped. For dry
systems, pendent sprinklers and sidewall sprinklers installed on return bends are permitted, where the sprinklers, return
bend, and branch line piping are in an area maintained at or above 40 °F (4 °C).
6. INSTALLATION
WARNING: Viking sprinklers are manufactured and tested to meet the rigid requirements of approving agencies. The sprinklers are designed to be installed in accordance with recognized installation standards. Deviation from the standards or any
alteration to sprinklers or cover plate assemblies after they leave the factory including, but not limited to: painting, plating,
Note: Units of measure in parentheses may be approximations. Replaces page SR1-2, dated Dec. 5, 2003 (Re-formatted). Refer to the appropriate sprinkler data page for detailed information on specific sprinkler models.
Form No. F_010200
Formulier Nr. F_ 071591_NL_010414