NERD LAB 8

Commentaren

Transcriptie

NERD LAB 8
ate: 15:45 9/27/1999 %%Pages: (atend) %%BoundingBox: 19 20 593 774 %%LanguageLevel: 1 %%Do
mentNeededFonts: (atend) % DocumentSuppliedFonts: (atend) %%EndComments %%BeginProlog
%BeginResource: procset NTPSOct95 /NTPSOct95 100 dict dup begin/bd{bind def}bind def/ld{load def}
/ed{exch def} bd/a{currentpoint}bd/c/curveto ld/d/dup ld/e/eofill ld/f/fill ld/tr/translate ld/gr/grestore ld
/gsave ld/j/setlinejoin ld/L/lineto ld/M/moveto ld/n /newpath ld/cp/closepath ld/rm/rmoveto ld/sl/setline
dth ld/sd/setdash ld/g /setgray ld/r/setrgbcolor ld/s/stroke ld/t/show ld/aw/awidthshow ld/im /imagemask ld
S{moveto show}bd/SF{findfont exch scalefont setfont}bd/SM{cmtx setmatrix}bd/MF{findfont exch ma
font setfont}bd/CM{/cmtx matrix currentmatrix def}bd/B{M exch dup 0 rlt exch 0 exch rlt neg 0 rlt}bd
B{B* cp eoclip}bd/EA{1 index 0/G0 put 4 string 1 1 4 -1 roll{3 copy neg exch cvs dup 0 71 put cvn 3 -1 rol
ch put}for pop}bd/rlt/rlineto ld/L2?/languagelevel where{pop languagelevel 2 ge}{false}ifelse def end de
%EndResource %%EndProlog %%BeginSetup [{0 /languagelevel where{pop languagelevel 2 ge}{false}
else {1 dict dup/JobTimeout 4 -1 roll put setuserparams} {statusdict/setjobtimeout get exec}ifelse }stopped
eartomark [{240 /languagelevel where{pop languagelevel 2 ge}{false}ifelse {1 dict dup/WaitTimeout 4 -1
ll put setuserparams} {statusdict/waittimeout 3 -1 roll put}ifelse }stopped cleartomark /#copies 1 def [{
%BeginFeature: *PageSize Letter statusdict /lettertray get exec %%EndFeature } stopped cleartomark [{
%BeginFeature: *SmoothingW Medium 2 statusdict /setdoret get exec %%EndFeature } stopped cleartomark
%%BeginFeature:
*TraySwitch False false statusdict /settrayswitch get exec %%EndFeature } stopped
G G
eartomark %%EndSetup NTPSOct95 begin %%Page: 1 1 NTPSOct95 /PageSV save put 19 774 translate 72
0 div dup neg scale 0 0 transform .25 add round .25 sub exch .25 add round .25 sub exch itransform trans
e %%IncludeFont: Times-Roman [50 0 0 -50 0 0]/Times-Roman MF (1)2071 3063 MS %%IncludeFont
mes-Bold [82.996 0 0 -82.996 0 0]/Times-Bold MF (16x62)706 305 MS ( Robot User’s Manual)911 305
S n 979 7 706 313 B f [67 0 0 -67 0 0]/Times-Bold MF (Introduction)296 462 MS [50 0 0 -50 0 0]/Times
oman MF (Welcome to 16x62: )296 580 MS (Robot Programming Laboratory.)704 580 MS ( This manua
your guide to the)1364 580 MS (Nomad Scout robots that you will be programming this semester)296 636
S (. This guide details the)1593 636 MS (robot hardware, operation, communication, and user software.)296
2 MS [67 0 0 -67 0 0]/Times-Bold MF (Robot Hardware Description)296 833 MS [57.996 0 0 -57.996 0
/Times-Bold MF (Mechanical System)296 963 MS [50 0 0 -50 0 0]/Times-Roman MF (The Nomad )296
79 MS (Scout)547 1079 MS ( mobile base is a )661 1079 MS (differential direct drive, )1008 1079 MS
n-)1500 1079 MS (holonomic system \(can’t)1592 1079 MS (go sideways\)
with zero gyro-radius \(can
m
rn on a dime\). A dedicated 68332 board)296 1135 MS (performs all the hard work, with help from )296
91 MS (an hc)1170 1191 MS (6811)1277 1191 MS ( that
ha con
controls
ro s the
he 16 )1377 1191 MS (sonars)1789 1191
S ((. The)1916 1191 MS (base has a max
maximum
mum )296 1247 MS(
MS(translational
rans a ona speed of )727 1247 MS (abou
)1168 1247
MS ( inches
nches per second \(approximately\))1342
(approx ma e y ))1342 1247 MS (and a max
maximum
mum ro
rotational
a ona speed o
W
degrees per
second.)296 1303 MS [57.996 0 0 -57.996 0 0]/Times-Bold MF (Electrical System)296 1427
G m
S [50 0 0 CC
-50 0 0]/Times-Roman MF (Each robot uses )296 1545 MS (two large and heavy sealed)626 1545
S ( 12-volt
batteries. We )1168 1545 MS %%IncludeFont: Times-Italic [50 0 0 -50 0 0]/Times-Italic MF
m
stimate)1629 1545 MS [50 0 0 -50 0 0]/Times-Roman MF ( the maximum)1795 1545 MS (running time
a robo
robot w
withh fu
fullyy charged
batteries
ba
er es too be abou
about 12 hours
hours.robot
Thiss iss based)296
Th
1603 MS (on the
he fac
fact that
ha the
he
demo’s
ocessors use a total
o a of on
only
y 500 )296 1659 MS (m
(milliamps.
amps Bu
But the
he ba
batteries
er esart
are)1367 1659 MS (sea
(sealed
ed lead
ead
idd ba
batteries.
er es )296 1715
MS (If they
hey are fu
fullyy dep
depleted
e ed \(deep-cycled\),
(deep-cyc ed ) they
hey
won’t last)837
won’
as )837 1715 MS n 1100
robotgames
Kinetics
837 1720 B f ((through
hrough this
h s )296 1774 MS n 253 1 296 1779 B f (semes
(semester)550
er)550 1774 MS n 173 1 550 1779 B
.)724
)724 1774 MS n 12 1 724film
1779 B f ( )737 1774 MS
[50 0 0 -50 0 0]
0]/Times-Bold
T mes-Bo d MF (Avo
(Avoidd us
using
ng a )763
experimenten
74 MS (robo
(robot)1069
)1069 1774 MS ( for more than
han )1186 1774 MS (s
(six)1511
x)1511 1774 MS ( hours sstraight.)1569
ra gh )1569 1774
S [50 0 0 -50 0 0]/Times-Roman MF ( The)1897 1774 MS (batteries can last hundreds of shallow ycles
96 1832 MS (Do not remove the batteries from the)1224 1832 MS (scouts and/or swap batteries between
outs. Ever.)296 1888 MS (The scout has a very nice feature: a built-in charging unit. To charge the scout
mply)296 2000 MS (plug it into the wall. There is one huge catch: )296 2059 MS [50 0 0 -50 0 0]/TimesW
old MF (THE ROBOT MUST BE ON FOR THE)1232 2059 MS (CHARGING CIRCUIT TO WORK)296
20 MS [50 0 0 -50 0 0]/Times-Roman MF (. This means no matter how long you leave it)1066 2120 MS
lugged in, if the scout is off, charging will not appen. So, at night, when you tuck the)296 2178 MS (scouts
, leave them plugged in and on.)296 2234 MS (Like R2D2, the scouts communicate with you by beeping
hen you plug them in \(and)296 2346 MS /IsChar{exch/CharStrings get exch known}bd/MapCh{3 -1 roll
ncoding get 3 1 roll put}bd/MapDegree{dup 16#b0 exch/degree IsChar{/degree}{/ring}ifelse MapCh} bd
apBB{dup 16#a6 exch/brokenbar IsChar{/brokenbar}{/bar}ifelse MapCh}bd /reencode{findfont begin cur
ntdict dup length dict begin{1 index/FID ne{def} {pop pop}ifelse}forall/FontName exch def dup length
ne{/Encoding Encoding 256 array copy def 0 exch{dup type/nametype eq{Encoding 2 index 2 index pu
p 1 add}{exch pop}ifelse}forall}if pop currentdict dup end end/FontName get exch definefont dup Map
egree MapBB}bd/LATENC[0/grave/acute/circumflex/tilde/macron /breve/dotaccent/dieresis/ring/cedilla
ngarumlaut/ogonek/caron/dotlessi/fi/fl /Lslash/lslash/Zcaron/zcaron/ inus/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/
tdefI /.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/.notdef/space/exclam/quotedbl
/numbersign/dollar/percent/am
n i t i a t i e f
D i g i t a l e W e r k p l a a t s - C B K ’s - H e r t o g e n b o s c h
rsand/quotesingle/parenleft/parenright/asterisk /plus/comma/hyphen/period/slash/zero/one/two/three/four
ve/six/seven/eight /nine/colon/semicolon/less/equal/greater/question/at/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M /N/O
Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z/bracketleft/backslash/bracketright/asciicircum /underscore/grave/a/b/c/d/e/f/g/h/i
k/l/m/n/o/p/q/r/s/t/u/v/w/x/y/z/braceleft /bar/braceright/asciitilde/.notdef/.notdef/.notdef/quotesinglbase/flo
n/quotedblbase/ellipsis/dagger/daggerdbl/circumflex/perthousand/Scaron /guilsinglleft/OE/.notdef/.notdef/
tdef/.notdef/quoteleft/quoteright /quotedblleft/quotedblright/bullet/endash/emdash/tilde/trademark/scaron
uilsinglright/oe/.notdef/.notdef/Ydieresis/.notdef/exclamdown/cent/sterling /currency/yen/brokenbar/secti
/dieresis/copyright/ordfeminine/guillemotleft /logicalnot/hyphen/registered/macron/degree/plusminus/two
perior/threesuperior /acute/mu/paragraph/periodcentered/cedilla/onesuperior/ordmasculine /guillemotright
8
B
A
ERDL
N
G
14 - 18 uur
p
dw
digitale werkplaats
‘s-hertogenbosch
3/10 Electron
10/10 TAC
24/10 CBK
31/10 Duvelhok
w
BREDA
EINDHOVEN
DEN BOSCH
TILBURG
d
RO B OT S O N TO U R
Nerdlab.nl
Humming Birds
Joost van Balkom; Bert Vogels; Jennek
Geels Een mechatronisch zoemvogeltje dat tikt
Bezoek Nerdlab !
in Breda, Eindhoven,
’s-Hertogenbosch of Tilburg...
tegen een klok, waardoor deze gaat ‘hum­men’
en boventonen produceert. Door een computer
wordt de compositie vertaald in snaveltrillingen.
De bewegingen en geluiden lijken op kolibries Freerk Wieringa
Door het gebruik van industriële technieken laat
die nectar uit (bloem)klokken halen.
hij zijn beelden bewegen en reageren op de toe­
schouwer. De toeschouwer beleeft de beelden
Bert Vogels is gefascineerd door projecties, daardoor op een directe, fysieke manier. Om­
geluid en een bepaalde mate van wetenschap­ dat hij vanuit een beeldbouwkundig pers­pectief
pelijke benadering. In “De Mechanische Diri­ werkt, blijven z­ijn werken bovenal beelden.
gent” wordt een muziekstuk door een computer Ambachtelijke beeldhouwelementen en ma­­­te­
vertaald in armbewegingen en tevens omgezet riaalgebruik, techniek en constructie worden
in een ruimtelijke tekening die geprojecteerd hierin geïntegreerd en bepalen de verschijnings­
wordt achter de dirigent.
vorm van het werk.
Robothand
Mechanische Dirigent
Elise on Stage
Food Robots
studio:ludens
Elise is een fictief meisje, een klein robotje, met
een krijtje dat onvermoeibaar de vormen tekent
waar je haar instructies voor geeft.
Bezoekers kunnen op de computer, met hulp
van een begeleider, zelf experimenteren met het
maken van fractalvormen. Aan de muur worden
reeds gemaakte creaties van Elise getoond, ter­
wijl op de voorgrond Elise constant nieuwe vor­
men tekent.
*
+ UberNerd
publieKsprijs
*
Knol
Knol is een jong ontwerptrio dat zich laat inspi­
reren door zowel de ontwikkelingen binnen de
nieuwste technologieën als tradities die gewor­
teld zijn in onze cultuur. Knol ontwerpt vanuit
een fascinatie voor de beleving van ruimtes en
situaties. Zo wordt er net zo enthousiast gewerkt
aan interactieve verlichting voor donkere fiets­
tunnels als aan het creëren van ongewone maar
verassende eetbelevingen.
Door een mix van gezond en kwaliteitvol eten te
serveren op wegwerpservies, en te laten bezor­
gen door rondrijdende robots, wordt het con­
trast tussen fast food en slow food uitgebeeld.
I.s.m. TU/e.
TUlip Robot
Dutch Robotics [10, 24 en 31 oktober]
De humanoid robot van de TU/e (Dutch Robo­
tics: 3TU, Philips) is in staat zelfstandig te lopen,
staan, en bewegingen uit te voeren. Op de kop
zitten twee minicamera’s voor het gezichtsver­
mogen. Hiermee kan een ob­­­ject of gezicht wor­
den herkend en gevolgd. Het team doet mee
met het WK robotvoetbal. De robot heeft een
hoogte van 120 cm en heeft 14 vrijheidsgraden.
Op batterijen kan er een half uur worden bewo­
gen. Het is het resultaat van heel veel uren werk
door diverse technische specialisten (o.a. werk­
tuigbouw, electronica, software, mechatronica).
TULIP humanoid robot - TU/e WTB Dynamics &
Control (Dragan Kostic) humanoid.tue.nl
Artbots
Erik Fakkeldij
Erik Fakkeldij is een beeldend kunstenaar die
zich de laatste jaren volledig toelegt op het be­
denken en bouwen van robots die hij liefkozend
Artbots noemt. Mede door het materiaalgebruik
lijken ze nog het meest op mechanische dieren;
rubber, leer en slangenhuiden maar ook kippen­
poten en vissen op sterk water combineert hij
met aluminium, staal en elektromotoren. Met al deze materialen wekt hij een bizarre die­
renwereld tot leven die voorheen alleen in zijn
fantasie bestond. Gelukkig hoeft het publiek de
fascinatie voor zijn Artbots niet te verbergen, ze
zijn zo gebouwd dat iedereen ze kan besturen. Synth Car Metalosis Maligna
Gijs Gieskes Floris Kaayk
De synthesizer auto van Gijs Gieskes is een op
afstand bestuurbare auto en bevat een verza­
meling bewegingssensoren en een on-board ca­
mera die gebruikt worden om de wereld om zich
heen in geluid om te zetten.
In Metalosis Maligna komen metalen implan­
taten spontaan tot leven en nemen langzaam
maar zeker volledig bezit van hun dragers.
Documentaire over een ziekte waarbij metalen
implantaten een eigen leven gaan leiden.
Kunst en technologie ontmoeten elkaar op
Nerdlab. Een ontmoetingsplaats voor kunstenaars,
wetenschappers, technici en iedereen met een
interesse voor robotica of hedendaagse kunst.
NERDLAB 8
RO B OT S O N TO U R
robot art – robotgames – kinetics
Dit najaar presenteert de Digitale Werkplaats
’s-Hertogenbosch in samenwerking met Noisivi­
sion (Breda) en MAD emergent art center (Eind­
hoven) Nerdlab 8: Robots on Tour. Een multi­
disciplinair festival waar technologie en kunst
elkaar ontmoeten.
Nerdlab is een rondreizend eendaags festival op
het grensvlak van kunst, technologie en weten­
schap. Het festival biedt kunstenaars, weten­
schappers en ‘roboteers’ de mogelijkheid hun
nieuwe en innovatieve werk op het gebied van
robotica te presenteren.
Het veelzijdige programma bevat installaties,
optredens en films waarbij robotica vanuit ver­
schillende creatieve invalshoeken wordt belicht.
De presentatie bestaat uit robot art, kinetics
maar ook vernieuwend experimenteel onder­
zoek op het gebied van robotica.
Wat:
Nerdlab 8: Robots on tour
Waar en wanneer:
3 oktober Electron – Breda
10 oktober TAC – Eindhoven
24 oktober CBK – ’s-Hertogenbosch
31 oktober Duvelhok – Tilburg
Openingstijden: van 14 tot 18 uur
Toegang: gratis
Meer informatie: www.nerdlab.nl
+BristleBot Workshop
Paul van Bavel
Bouw je eigen robot(je). Van een tandenbor­
stel, een trilmotortje van een mobiel telefoon
en een batterijtje wordt een robot gebouwd. De
Bristle­Bot rent, snuffelt en veegt ook de vloer
nog een beetje. De robot kan onder begeleiding
gebouwd worden of als bouwpakketje mee naar
huis genomen worden.
+Robotmc
www.robotmc.org
Robotmc focust zich op alles wat met automati­
sering te maken heeft zoals robotica en micro­
controllers. Op 3, 10 en 24 okt presenteren zij
hun robotcreaties met o.a. sumoworstelen voor
robots.
+Dutch Robot Games
www.dutchrobotgames.nl
uit Nederland en België. In de demo-arena zul­
len robots in de volgende gewichtsklasse aan­
wezig zijn: Heavy (100kg), Feather (13,6kg), Rap­
tor (6kg) en Ant(150gram).
+Robotics-CCFZ
www.robotics-ccfz.nl
Robotics-CCFZ geeft op 3 okt een demonstra­
tie van een robotrace waarin robots zonder af­
standsbesturing, zo snel mogelijk een uitgezet
circuit afleggen. Met o.a. lijnvolgers en balan­
ceerrobots.
+Upstage RL hosting
www.upstage.org.nz
Upstage netart festival is 10-10-10 te zien in
Dutch Robot Games geeft op 3 en 10 oktober TAC Eindhoven. 18 cyberperformances vinden
een aantal demonstraties, met zo veel mogelijk 24 uur live plaats rondom de wereld. Een timebeweging en geluid!, met zelfontworpen robots frame is hier interactief te beleven.

Vergelijkbare documenten

NERD LAB 8

NERD LAB 8 rsand/quotesingle/parenleft/parenright/asterisk /plus/comma/hyphen/period/slash/zero/one/two/three/four ve/six/seven/eight /nine/colon/semicolon/less/equal/greater/question/at/A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K...

Nadere informatie