GemeenteNieuws Als een teken en een wonder in Israël

Commentaren

Transcriptie

GemeenteNieuws Als een teken en een wonder in Israël
CGI 25 jaar concerttour
Voor het 25 jarig bestaan van CGI hebben we dit voorjaar een
speciale concerttoer georganiseerd met Tomas Sagström en Erik
en Tanja Lagerström. Door het hele land zijn er tien concerten
geweest. Omdat het zo’n succes was hebben we besloten om er
in het najaar mee door te gaan.
Zij treden samen op met muziek, film en een speciale presentatie over wat God aan het doen is in Israël. Op een speelse
manier vertellen ze de boodschap die veel christenen een nieuw
perspectief geeft op de wortels van het geloof.
U kunt hen uitnodigen voor een preek in de wekelijkse samenkomst, een vrouwenochtend, 50+ middag, een speciale ‘Israël
avond’….etc.
Voor het afspreken van een datum, of voor meer informatie
kunt u bellen met Wiert Douglas / 06 243 20 670 of mailen naar
[email protected]
Giften
Onderstaande bedragen hebben wij overgemaakt. Dit zijn van
u ontvangen bestemmingsgiften, van de laatste vijf maanden,
aangevuld tot ronde bedragen, uit het algemeen fonds.
Hands of Mercy € 1.000,- | Be´ad Chaim-Pro Life € 500,- |
Dugit € 2.500,- | Trumpet of Salvation € 700,- | Fam. Figeuras
Arad € 750,- | Beit Nitzachon € 1.250,- | Joseph Hadad € 1.250,- |
Huis van Genade Beersheva € 2.500,- | Kyriat Shmona Adil Sapir
€ 2.500,- | Musalaha/Salem Munayer totaal € 350,- |
The Shelter/Eilat € 500,- | Jerusalem Institute of Justice € 2.000,| HaMa’ayan Tony Sperandeo Kfar Saba € 2.000,- | Shemen
Sasson € 800,- | Jerusalem Wave / Richard Frieden € 1.200,- |
Eitan Sjisjkoff – Kiryat Yam € 2.750,- | Israel Harel € 1.250,- |
Kehilat haCarmel € 2.000,- | Revive Israel € 600,- | Makor
haTikwa/Makor Chaim € 1.750,- | Love to the Needy Chaim Barak
€ 1.000,- | Ashdod - Israël Pochtar € 1.500,- | Beit Hayeshua/Zvi
Randelman € 1.500,- | Ehab en Magda Ashkar € 1.000,- | Rivers of
Living Waters Karmiel € 2.700,- | Sergei Bogarnikov Nazareth
€ 500,- | Shavei Tsion Leon Mazin € 2.000,Totaal bestemde giften € 38.350,-
1725
1712
1751
1742
1709
1775
1776
1786
1780
1726
1790
1736
1752
1754
1723
1760
1758
1706
1747
1781
1770
1703
1708
Messiaanse bedieningen
EILAT
HAIFA
HAIFA
HAIFA
JAFFA
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
KADES BARNEA
KFAR SABA
SEDEROT
TEL AVIV
Giften
The Shelter - John & Judy Pex
Beit Nitzachon - Eric Benson
Even Haëzer Home
Boekwinkel en gemeente Immanuel - Najeeb en Elisabeth Atteih
Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
Chazon Yeroesjalajim - Schmuel & Pamela Suran
Israël College of the Bible - Erez Soref
Beit Hayeshua - Zvi Randelman
Fam. Spaander
Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advocaat
Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
Jerusalem Street Productions - Richard Frieden
Makor HaTikwa
Makor Chaim - Ted & Linda Walker
Musalaha Salem Munayer
Vision for Israël - Barry & Batya Segal
Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
Be’ad Chaim - Sandy Shoshani
Revive Israël - Asher Intrater
Avishai en Jolanda Pinchas
Love to the Needy - Chaim Barak
Hands of Mercy - Ye’shi Reinhardt
Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
Wilt u bij elektronisch overboeken een
project-nummer aangeven.
Als u met de acceptgirokaart geld overmaakt,
wordt het als algemene gift geboekt.
Israël
Chaim Barak – Love to the Needy – Kfar Saba
Samen met Ebenezer, Nachamu en Pillar of Fire heeft CGI een
verzoek ingediend bij Opwekking, om een deel van de zendingscollecte te mogen ontvangen.
Chaim Barak krijgt 5000 euro voor een busje. Nachamu legt er
ook hetzelfde bedrag bij zodat hij een nieuwe Toyota Hiace kan
kopen…!
25e jaargang no. 3
Zomer 2009
ISSN: 1382-130X
25
GemeenteNieuws
Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging
Comité
Gemeentehulp Israël
COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL
Bestuur: Jan Barendse, Henk Mulder, Max Molensky, Adrie
Vermeulen en Ruud van Hal
Contactadres Coördinator: Wiert Douglas
Postbus 1083 • 1700 BB • Heerhugowaard • Tel. 06 24 32 06 70
Orna Greenman uit Modi’in
Als een teken
en een wonder
in Israël
Abonnementen en adreswijzigingen:
CGI Adresbeheer:
Postbus 1083 • 1700 BB • Heerhugowaard
Tel: 072 57 47 035 • Fax: 072 57 28 726
E-mail: [email protected]
Giften en abonnementsbijdragen over te maken op:
Postgiro 465 19 92, t.g.v. Comité Gemeentehulp Israël,
Heerhugowaard. Wilt u speciaal geven voor een bepaalde
gemeente, bediening of actie, vermeld dit dan bij uw
overmaking. Alle giften zijn belastingaftrekbaar.
Betalingen vanuit het buitenland:
IBAN nummer NL19 INGB 0004651992
BIC-code: INGBNL2A
w w w.cgi-holland.nl
E-mail: [email protected]
Lid van: www.israëlplatform.nl
1754
1711
1798
1777
1710
1716
1795
1745
1796
1767
1759
1746
1765
1763
1731
1737
1714
1727
1718
1741
1715
1717
1794
1749
1778
1739
1792
1748
1708
1728
1753
1735
Messiaanse gemeenten
AKKO
ARAD
ARIEL
ASHDOD
BE’ERSJEVA
BE’ERSJEVA
HAIFA
HAIFA
HAIFA
JAFFA
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
KARMIËL
KARMIËL
KFAR SABA
KIRYAT YAM
KIRYAT SHMONA
NAHARIJA
NAHARIJA
NAZARETH
NETANJA
PETACH TIKVAH
RISHON LEZIJJON
SHFAR’AM
TEL AVIV
TEL AVIV
TEL AVIV
TIBERIAS
TIBERIAS
Harvest of Asher (Tents of Mercy) o.l.v Guy Cohen
Kehilat Arad - Yo-Yakin & Debbie Figeuras
David en Leah Ortiz
Beit Hallel gemeente - Israël Pochtar
Kehilat Be’erSjeva - Howard & Randi Bass
Huis van Geade - Dima en Ella Brodkin
HaCarmel – Arabische gemeente - Yousef Dakwar
Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis
Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
Kehilat Beit Immanuel - David & Michaella Lazarus
Kehilat El Roii - Ofer & Chris Amitai
Kehilat Even Yisrael - Victor & Julia Blum
King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
Kehilat Melech Ham’lachim - Oded & Sandy Shoshani
Shemen Sasson gemeente - Dariel en John Meyers
Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
Kehilat HaMa’ayan - Tony & Orna Sperandeo
Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
Kehilat Rivers of Living Waters - Adil en Margareth Sapir
Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
Kehilat Naharija - Ruth Nessim
Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
Kehilat Chesed Ve’Emet - Baruch Maoz
Ehab & Magda Ashkar
Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
Tiferet Yeshua - Ari en Shira Sorko- Ram
Kehilat Morning Star - Claude & Michelle Ezagouri
Kehilat Peniel - Daniel Yahav
We hadden via diverse bevriende
Messiaanse voorgangers van haar gehoord.
‘Orna Greenman heeft als alleenstaande
moeder een heel bijzondere bediening voor
lotgenoten’, werd ons verteld. We waren
nieuwsgierig gemaakt en dus maakten we
een afspraak met Orna. We werden allerhartelijkst verwelkomd en konden vrijwel
meteen aanschuiven aan een overdadig
gedekte tafel. Orna woont samen met
haar zoon Li’or in een klein, maar smaakvol
ingericht appartement in Modi’in. Na de
maaltijd verhuizen we naar het zitgedeelte
van de kamer om te luisteren naar Orna’s
bijzondere verhaal.
Hoe kwam je ertoe om speciaal voor alleenstaande ouders
een pastoraal werk te starten?
Orna: ‘Om die vraag te beantwoorden moet ik je eerst iets
van mijn eigen achtergrond
vertellen. Ik ben atheïstisch
opgevoed en wist niets over
God of het geloof. Mijn vader
is een Holocaust overlevende.
Ik werd in 1960 geboren in
Modi’in. Na de militaire dienst
ging ik - zoals zoveel Israëlische
jongeren - op wereldreis. In
Zuid-Afrika logeerde ik bij christenen die het geweldig vonden
dat ik Joods was. Ze waren dol
op Israël, maar wat mij vooral
opviel, was het feit dat deze
mensen deden wat ze zeiden.
Het was voor het eerst in mijn
leven dat ik mensen zag die
in God geloofden bij wie hun
daden overeenstemden met
hun woorden. En wat me nog
meer verbaasde: God verhoorde
hun gebeden. “Ik kan niet meer
ontkennen dat God bestaat”, zei
ik tegen hen. Toen vertelden ze
dat je een persoonlijke relatie
met God kan hebben via zijn
Zoon Jeshua. Ik zei: “Geef me
drie dagen om daar over na te
denken.” Ik weet niet hoe ze het
voor elkaar hadden gekregen
in dat verlaten dorpje, maar ik
kreeg drie Hebreeuwse boeken van ze. Eén klein Nieuwe
Testamentje en twee dikke
delen van het Oude Testament
uit een synagoge in de buurt.
Eerst begon ik in het kleine
boekje te lezen. En op de derde
dag van mijn zoektocht naar
God, opende ik de twee dikke
boeken. Wonderlijk genoeg
ging bijna iedere pagina die ik
opsloeg over de Messias. Ten
slotte las ik in Handelingen
dat ik me moest laten dopen.
Diezelfde dag kwam ik tot
geloof, en kwam er een enorme
blijdschap en vrede in mijn hart.
Na een paar weken werd ik
gedoopt. Terug in Israël duurde
het nog een tijd voordat ik contact kreeg met andere Joden die
in Jeshua geloven. Ik werd lid
van een Messiaanse gemeente
en verdiende de kost met vertaalwerk’.
Iets heel doms
Orna: ‘Vijf jaar nadat ik Jeshua
in mijn leven had toegelaten,
heb ik iets heel doms gedaan. Ik
werd verliefd op een ongelovige
vriend en hield me niet aan
Gods wet om rein het huwelijk
in te gaan. Toen ik zwanger
werd, stopte de relatie. Dat is
nu bijna twintig jaar geleden.
doet een wonder in
gebroken gezinnen, Hij
geeft de overwinning en
maakt hen tot een bron
van zegen.’
Ik schaamde me diep. Maar de leiding van
de gemeente liet me niet in de steek. Dat
was een grote zegen, vooral toen bleek
dat mijn zoon Li’or een hartafwijking had.
Vier jaar lang lag hij de meeste tijd in het
ziekenhuis en onderging hij de ene na de
andere operatie. Later bleek hij op school
ernstige problemen te hebben met leren.
Ik heb keihard moeten werken om alle
specialisten en experts te kunnen betalen.
Maar toen hij een jaar of dertien was,
gebeurde er iets wonderlijks. Ik was in die
tijd ten einde raad. Ik kon alle tegenslagen
niet meer verwerken en huilend heb ik
de Heer gesmeekt en gebeden of Hij iets
wilde doen. En God heeft geantwoord. Ik
kan het nog steeds niet verklaren, maar
twee weken later, toen de vakantie voorbij
was en Li’or weer naar school ging, bleek
hij in staat te zijn de leerstof normaal in
zich op te nemen. Hij was zelfs de beste
met rekenen, het vak waar hij de meeste
moeite mee had.’
Waarom kwam die wonderlijke verandering pas na dertien jaar moeite en strijd?
‘De tijd is in Gods hand. Dus ik weet niet
waarom het zo lang moest duren. Maar
toen ik echt niet meer verder kon, ik al mijn
verwijten en beschuldigingen los liet en
mijn eigen tekortkomingen ging belijden,
kwam de verandering. Nu weet ik dat God
ons de overwinning wil geven na de strijd.
De Heer wil dat nog meer, dan dat wij dat
zelf willen.
Nu ik gezien had wat er met mijn zoon
gebeurde nadat ik alles met God in het
reine had gebracht, was ik dubbel gemotiveerd om alleenstaande ouders te gaan
helpen. Zo kwam ik in 2003 tot het besluit
om Ot-U’Mofet op te richten. Een teken en
een wonder, betekent die naam, naar aanleiding van de tekst uit Jesaja 8:18: “Ik ben,
met de kinderen die de HEER mij heeft gegeven, een teken voor Israël, een zinnebeeld
van de HEER van de hemelse machten, die
op de Sion woont.”
Waarom een teken en wonder? Omdat
een alleenstaande ouder die God in zijn of
haar leven toelaat als Degene die voorziet,
beschermt en liefheeft, een teken wordt
van Gods onbeperkte mogelijkheden. God
Pastoraal traject
WEDUWE
Het Bijbelse begrip ‘weduwe’
(Hebreeuws: almanah) gaat niet
alleen over vrouwen wier man gestorven is. Het gaat eigenlijk om iedere
vrouw die er om welke reden dan
ook alleen voorstaat. Het gaat om
vrouwen die de steun van een partner
moeten missen bij de opvoeding van
hun kinderen. Een partner die kan
voorzien in haar materiële en emotionele behoeften.
Ot-U’Mofet bestaat
uit een team van vijf
vrouwen en één man
die zich vooral bezighoudt met adviezen op
financieel gebied aan
alleengaande ouders.
Het team biedt een
zeer gedegen pastoraal
traject aan voor alleenstaande ouders, meestal
vrouwen. Ze doen dat
ondermeer door het
geven van workshops
met de Tabernakel
als hulpmiddel. Alle
voorwerpen van de
tabernakel zijn op groot
formaat nagemaakt
en worden als geestelijke principes gebruikt,
van de ingang van de
voorhof, naar de ark in
het heilige der heiligen.
Ieder onderdeel brengt
je een stap verder naar
de intieme relatie met
God. Zo vertegenwoordigt de poort naar de
voorhof de overgang
van het oude leven naar
een overwinningsleven.
Orna legt uit: ‘Jezus is
de deur, dat heeft Hij
Zelf gezegd. Door Hem
mogen we binnengaan
in de richting van onze
totale verlossing. Laatst
kwam er een ongelovige
vrouw. Zij gaf haar leven
direct bij de ingang
naar de voorhof in Gods
handen en ging geloven in Jeshua als haar
Verlosser.
De voorhof is het beeld van het leven in de
gemeente, daar staat ook het altaar en het
koperen wasvat. Je kunt daar je zonden belijden
en gewassen worden door het waterbad van
het Woord. Maar daar stopt het niet mee, we
mogen verder gaan, op zoek naar een diepere
relatie met God in het heilige en het heilige der
heiligen.’
Intieme relatie
Orna laat ons een presentatie zien met alle voorwerpen uit de tabernakel, die worden gebruikt
tijdens de workshops. Zo zie je bijvoorbeeld de
kandelaar die symbool staat voor Gods licht dat
in onze duisternis schijnt. De kandelaar vertegenwoordigt Gods liefde, soevereiniteit en goedheid. Hier worden vloeken, onheilige banden en
leugens verbroken en ontmaskerd. God bedekt je
naaktheid met het kleed van zijn waarheid als je
in zijn licht komt.
Worden de workshops individueel
gegeven of aan groepen?
‘Er zijn meerdere vrouwen die tegelijk de workshops volgen, maar alles gebeurt in een zeer
veilige situatie. Wat niet in een groep gezegd
kan worden, hoeft ook niet gezegd te worden,
want de mentor is er altijd om één op één met
een deelnemer tijd door te brengen. Als we een
weekend hebben, doen de kinderen ook mee.
Soms nemen we de kinderen apart, maar veel
stappen doen ze samen met hun moeder. Heel
vaak komen dingen aan de orde die nooit eerder
besproken zijn binnen het gezin. Het is zo genezend voor deze kinderen. De ontbrekende vader
wordt ook op een respectvolle en liefdevolle
manier een plaats gegeven in het leven van het
kind. Zelfs als de vader heel slechte dingen heeft
gedaan, is het belangrijk dat het kind ook positieve herinneringen aan hem overhoudt.
En zoals ik al eerder zei: alles gebeurt op Gods
tijd. Sommige mensen gaan wel door de poort
de voorhof binnen; komen bij het altaar om
vergeving te ontvangen, maar als ze dan bij het
koperen wasvat komen om te leren wat Gods
Woord over bepaalde dingen in hun leven zegt,
stagneert het proces wel eens. Zo iemand heeft
dan wat meer tijd nodig en krijgt huiswerk mee
om op een later tijdstip terug te komen. Alles
gaat zeer individueel en volledig afgestemd op
de persoon. Mensen leren het beste door zelf
op onderzoek uit te gaan en zelf
antwoorden te vinden. Als we het
voorkauwen leren mensen niet echt
wat God wil zeggen en doen in hun
eigen situatie.’
Waarom de Tabernakel?
‘Toen Mozes op de berg Horeb was,
gaf God niet alleen instructies over
de tabernakel, maar Hij liet hem de
tabernakel ook zien. Ik geloof dat er
een tabernakel in de hemel is, want
hoe zou God anders die tabernakel
in de hemel hebben kunnen tonen.
Die tabernakel is er dus nog steeds
en heeft ook in onze tijd een functie.
God wil bij ons ‘tabernakelen’; Hij
wil in ons wonen. In het Hebreeuws
is dat hetzelfde woord. Er is een
geheimenis dat nog steeds geldt, en
waarvan die oude tabernakel van
Mozes een afschaduwing was (Hebr.
9). Nu is de tabernakel de plek waar
God wil wonen in ons hart. Maar het
principe van het door de poort binnengaan en het doortrekken via het
altaar en het wasvat, het heilige en
het heilige der heiligen is nog steeds
hetzelfde. En prijs de Heer, het voorhangsel is gescheurd. Jeshua maakt
het mogelijk om naar de Vader te
gaan.’
Italië
Ot U’mofet organiseert series van workshops
die vier tot vijf maanden duren voor groepen
weduwen en alleenstaande ouders door heel
Israël. Onlangs heeft Orna ook in Italië een aantal weken over haar werk verteld. Ze kwam tot
de schrikbarende ontdekking dat vooral op Sicilië
de traditie zo beknellend kan zijn, dat vrouwen
binnen de christelijke gemeente nauwelijks over
hun pijn en verdriet mogen praten.
God legt in zijn Woord vaak de nadruk op de
zorg voor wezen en weduwen. Jakobus 1: 27:
‘Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere
godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun
nood, en je in acht nemen voor de wereld en
onberispelijk blijven.’
GEBED
Wij vragen u te bidden voor Orna en haar
team. Dit is een cruciale bediening in Israël
waar zoveel gebroken gezinnen zijn en
veel minder sociale voorzieningen.
Orna vraagt ook gebed voor haar plannen om
een boek te schrijven over haar eigen leven
als alleenstaande moeder en over het werk
van Ot-U’mofet. Ze bidt dat de Heer haar
zal helpen om tijd vrij te maken om rustig
aan dit boek te kunnen werken, en dat het
voor heel veel mensen een zegen mag zijn.
doet een wonder in
gebroken gezinnen, Hij
geeft de overwinning en
maakt hen tot een bron
van zegen.’
Ik schaamde me diep. Maar de leiding van
de gemeente liet me niet in de steek. Dat
was een grote zegen, vooral toen bleek
dat mijn zoon Li’or een hartafwijking had.
Vier jaar lang lag hij de meeste tijd in het
ziekenhuis en onderging hij de ene na de
andere operatie. Later bleek hij op school
ernstige problemen te hebben met leren.
Ik heb keihard moeten werken om alle
specialisten en experts te kunnen betalen.
Maar toen hij een jaar of dertien was,
gebeurde er iets wonderlijks. Ik was in die
tijd ten einde raad. Ik kon alle tegenslagen
niet meer verwerken en huilend heb ik
de Heer gesmeekt en gebeden of Hij iets
wilde doen. En God heeft geantwoord. Ik
kan het nog steeds niet verklaren, maar
twee weken later, toen de vakantie voorbij
was en Li’or weer naar school ging, bleek
hij in staat te zijn de leerstof normaal in
zich op te nemen. Hij was zelfs de beste
met rekenen, het vak waar hij de meeste
moeite mee had.’
Waarom kwam die wonderlijke verandering pas na dertien jaar moeite en strijd?
‘De tijd is in Gods hand. Dus ik weet niet
waarom het zo lang moest duren. Maar
toen ik echt niet meer verder kon, ik al mijn
verwijten en beschuldigingen los liet en
mijn eigen tekortkomingen ging belijden,
kwam de verandering. Nu weet ik dat God
ons de overwinning wil geven na de strijd.
De Heer wil dat nog meer, dan dat wij dat
zelf willen.
Nu ik gezien had wat er met mijn zoon
gebeurde nadat ik alles met God in het
reine had gebracht, was ik dubbel gemotiveerd om alleenstaande ouders te gaan
helpen. Zo kwam ik in 2003 tot het besluit
om Ot-U’Mofet op te richten. Een teken en
een wonder, betekent die naam, naar aanleiding van de tekst uit Jesaja 8:18: “Ik ben,
met de kinderen die de HEER mij heeft gegeven, een teken voor Israël, een zinnebeeld
van de HEER van de hemelse machten, die
op de Sion woont.”
Waarom een teken en wonder? Omdat
een alleenstaande ouder die God in zijn of
haar leven toelaat als Degene die voorziet,
beschermt en liefheeft, een teken wordt
van Gods onbeperkte mogelijkheden. God
Pastoraal traject
WEDUWE
Het Bijbelse begrip ‘weduwe’
(Hebreeuws: almanah) gaat niet
alleen over vrouwen wier man gestorven is. Het gaat eigenlijk om iedere
vrouw die er om welke reden dan
ook alleen voorstaat. Het gaat om
vrouwen die de steun van een partner
moeten missen bij de opvoeding van
hun kinderen. Een partner die kan
voorzien in haar materiële en emotionele behoeften.
Ot-U’Mofet bestaat
uit een team van vijf
vrouwen en één man
die zich vooral bezighoudt met adviezen op
financieel gebied aan
alleengaande ouders.
Het team biedt een
zeer gedegen pastoraal
traject aan voor alleenstaande ouders, meestal
vrouwen. Ze doen dat
ondermeer door het
geven van workshops
met de Tabernakel
als hulpmiddel. Alle
voorwerpen van de
tabernakel zijn op groot
formaat nagemaakt
en worden als geestelijke principes gebruikt,
van de ingang van de
voorhof, naar de ark in
het heilige der heiligen.
Ieder onderdeel brengt
je een stap verder naar
de intieme relatie met
God. Zo vertegenwoordigt de poort naar de
voorhof de overgang
van het oude leven naar
een overwinningsleven.
Orna legt uit: ‘Jezus is
de deur, dat heeft Hij
Zelf gezegd. Door Hem
mogen we binnengaan
in de richting van onze
totale verlossing. Laatst
kwam er een ongelovige
vrouw. Zij gaf haar leven
direct bij de ingang
naar de voorhof in Gods
handen en ging geloven in Jeshua als haar
Verlosser.
De voorhof is het beeld van het leven in de
gemeente, daar staat ook het altaar en het
koperen wasvat. Je kunt daar je zonden belijden
en gewassen worden door het waterbad van
het Woord. Maar daar stopt het niet mee, we
mogen verder gaan, op zoek naar een diepere
relatie met God in het heilige en het heilige der
heiligen.’
Intieme relatie
Orna laat ons een presentatie zien met alle voorwerpen uit de tabernakel, die worden gebruikt
tijdens de workshops. Zo zie je bijvoorbeeld de
kandelaar die symbool staat voor Gods licht dat
in onze duisternis schijnt. De kandelaar vertegenwoordigt Gods liefde, soevereiniteit en goedheid. Hier worden vloeken, onheilige banden en
leugens verbroken en ontmaskerd. God bedekt je
naaktheid met het kleed van zijn waarheid als je
in zijn licht komt.
Worden de workshops individueel
gegeven of aan groepen?
‘Er zijn meerdere vrouwen die tegelijk de workshops volgen, maar alles gebeurt in een zeer
veilige situatie. Wat niet in een groep gezegd
kan worden, hoeft ook niet gezegd te worden,
want de mentor is er altijd om één op één met
een deelnemer tijd door te brengen. Als we een
weekend hebben, doen de kinderen ook mee.
Soms nemen we de kinderen apart, maar veel
stappen doen ze samen met hun moeder. Heel
vaak komen dingen aan de orde die nooit eerder
besproken zijn binnen het gezin. Het is zo genezend voor deze kinderen. De ontbrekende vader
wordt ook op een respectvolle en liefdevolle
manier een plaats gegeven in het leven van het
kind. Zelfs als de vader heel slechte dingen heeft
gedaan, is het belangrijk dat het kind ook positieve herinneringen aan hem overhoudt.
En zoals ik al eerder zei: alles gebeurt op Gods
tijd. Sommige mensen gaan wel door de poort
de voorhof binnen; komen bij het altaar om
vergeving te ontvangen, maar als ze dan bij het
koperen wasvat komen om te leren wat Gods
Woord over bepaalde dingen in hun leven zegt,
stagneert het proces wel eens. Zo iemand heeft
dan wat meer tijd nodig en krijgt huiswerk mee
om op een later tijdstip terug te komen. Alles
gaat zeer individueel en volledig afgestemd op
de persoon. Mensen leren het beste door zelf
op onderzoek uit te gaan en zelf
antwoorden te vinden. Als we het
voorkauwen leren mensen niet echt
wat God wil zeggen en doen in hun
eigen situatie.’
Waarom de Tabernakel?
‘Toen Mozes op de berg Horeb was,
gaf God niet alleen instructies over
de tabernakel, maar Hij liet hem de
tabernakel ook zien. Ik geloof dat er
een tabernakel in de hemel is, want
hoe zou God anders die tabernakel
in de hemel hebben kunnen tonen.
Die tabernakel is er dus nog steeds
en heeft ook in onze tijd een functie.
God wil bij ons ‘tabernakelen’; Hij
wil in ons wonen. In het Hebreeuws
is dat hetzelfde woord. Er is een
geheimenis dat nog steeds geldt, en
waarvan die oude tabernakel van
Mozes een afschaduwing was (Hebr.
9). Nu is de tabernakel de plek waar
God wil wonen in ons hart. Maar het
principe van het door de poort binnengaan en het doortrekken via het
altaar en het wasvat, het heilige en
het heilige der heiligen is nog steeds
hetzelfde. En prijs de Heer, het voorhangsel is gescheurd. Jeshua maakt
het mogelijk om naar de Vader te
gaan.’
Italië
Ot U’mofet organiseert series van workshops
die vier tot vijf maanden duren voor groepen
weduwen en alleenstaande ouders door heel
Israël. Onlangs heeft Orna ook in Italië een aantal weken over haar werk verteld. Ze kwam tot
de schrikbarende ontdekking dat vooral op Sicilië
de traditie zo beknellend kan zijn, dat vrouwen
binnen de christelijke gemeente nauwelijks over
hun pijn en verdriet mogen praten.
God legt in zijn Woord vaak de nadruk op de
zorg voor wezen en weduwen. Jakobus 1: 27:
‘Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere
godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun
nood, en je in acht nemen voor de wereld en
onberispelijk blijven.’
GEBED
Wij vragen u te bidden voor Orna en haar
team. Dit is een cruciale bediening in Israël
waar zoveel gebroken gezinnen zijn en
veel minder sociale voorzieningen.
Orna vraagt ook gebed voor haar plannen om
een boek te schrijven over haar eigen leven
als alleenstaande moeder en over het werk
van Ot-U’mofet. Ze bidt dat de Heer haar
zal helpen om tijd vrij te maken om rustig
aan dit boek te kunnen werken, en dat het
voor heel veel mensen een zegen mag zijn.
CGI 25 jaar concerttour
Voor het 25 jarig bestaan van CGI hebben we dit voorjaar een
speciale concerttoer georganiseerd met Tomas Sagström en Erik
en Tanja Lagerström. Door het hele land zijn er tien concerten
geweest. Omdat het zo’n succes was hebben we besloten om er
in het najaar mee door te gaan.
Zij treden samen op met muziek, film en een speciale presentatie over wat God aan het doen is in Israël. Op een speelse
manier vertellen ze de boodschap die veel christenen een nieuw
perspectief geeft op de wortels van het geloof.
U kunt hen uitnodigen voor een preek in de wekelijkse samenkomst, een vrouwenochtend, 50+ middag, een speciale ‘Israël
avond’….etc.
Voor het afspreken van een datum, of voor meer informatie
kunt u bellen met Wiert Douglas / 06 243 20 670 of mailen naar
[email protected]
Giften
Onderstaande bedragen hebben wij overgemaakt. Dit zijn van
u ontvangen bestemmingsgiften, van de laatste vijf maanden,
aangevuld tot ronde bedragen, uit het algemeen fonds.
Hands of Mercy € 1.000,- | Be´ad Chaim-Pro Life € 500,- |
Dugit € 2.500,- | Trumpet of Salvation € 700,- | Fam. Figeuras
Arad € 750,- | Beit Nitzachon € 1.250,- | Joseph Hadad € 1.250,- |
Huis van Genade Beersheva € 2.500,- | Kyriat Shmona Adil Sapir
€ 2.500,- | Musalaha/Salem Munayer totaal € 350,- |
The Shelter/Eilat € 500,- | Jerusalem Institute of Justice € 2.000,| HaMa’ayan Tony Sperandeo Kfar Saba € 2.000,- | Shemen
Sasson € 800,- | Jerusalem Wave / Richard Frieden € 1.200,- |
Eitan Sjisjkoff – Kiryat Yam € 2.750,- | Israel Harel € 1.250,- |
Kehilat haCarmel € 2.000,- | Revive Israel € 600,- | Makor
haTikwa/Makor Chaim € 1.750,- | Love to the Needy Chaim Barak
€ 1.000,- | Ashdod - Israël Pochtar € 1.500,- | Beit Hayeshua/Zvi
Randelman € 1.500,- | Ehab en Magda Ashkar € 1.000,- | Rivers of
Living Waters Karmiel € 2.700,- | Sergei Bogarnikov Nazareth
€ 500,- | Shavei Tsion Leon Mazin € 2.000,Totaal bestemde giften € 38.350,-
1725
1712
1751
1742
1709
1775
1776
1786
1780
1726
1790
1736
1752
1754
1723
1760
1758
1706
1747
1781
1770
1703
1708
Messiaanse bedieningen
EILAT
HAIFA
HAIFA
HAIFA
JAFFA
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
KADES BARNEA
KFAR SABA
SEDEROT
TEL AVIV
Giften
The Shelter - John & Judy Pex
Beit Nitzachon - Eric Benson
Even Haëzer Home
Boekwinkel en gemeente Immanuel - Najeeb en Elisabeth Atteih
Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
Chazon Yeroesjalajim - Schmuel & Pamela Suran
Israël College of the Bible - Erez Soref
Beit Hayeshua - Zvi Randelman
Fam. Spaander
Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advocaat
Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
Jerusalem Street Productions - Richard Frieden
Makor HaTikwa
Makor Chaim - Ted & Linda Walker
Musalaha Salem Munayer
Vision for Israël - Barry & Batya Segal
Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
Be’ad Chaim - Sandy Shoshani
Revive Israël - Asher Intrater
Avishai en Jolanda Pinchas
Love to the Needy - Chaim Barak
Hands of Mercy - Ye’shi Reinhardt
Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
Wilt u bij elektronisch overboeken een
project-nummer aangeven.
Als u met de acceptgirokaart geld overmaakt,
wordt het als algemene gift geboekt.
Israël
Chaim Barak – Love to the Needy – Kfar Saba
Samen met Ebenezer, Nachamu en Pillar of Fire heeft CGI een
verzoek ingediend bij Opwekking, om een deel van de zendingscollecte te mogen ontvangen.
Chaim Barak krijgt 5000 euro voor een busje. Nachamu legt er
ook hetzelfde bedrag bij zodat hij een nieuwe Toyota Hiace kan
kopen…!
25e jaargang no. 3
Zomer 2009
ISSN: 1382-130X
25
GemeenteNieuws
Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging
Comité
Gemeentehulp Israël
COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL
Bestuur: Jan Barendse, Henk Mulder, Max Molensky, Adrie
Vermeulen en Ruud van Hal
Contactadres Coördinator: Wiert Douglas
Postbus 1083 • 1700 BB • Heerhugowaard • Tel. 06 24 32 06 70
Orna Greenman uit Modi’in
Als een teken
en een wonder
in Israël
Abonnementen en adreswijzigingen:
CGI Adresbeheer:
Postbus 1083 • 1700 BB • Heerhugowaard
Tel: 072 57 47 035 • Fax: 072 57 28 726
E-mail: [email protected]
Giften en abonnementsbijdragen over te maken op:
Postgiro 465 19 92, t.g.v. Comité Gemeentehulp Israël,
Heerhugowaard. Wilt u speciaal geven voor een bepaalde
gemeente, bediening of actie, vermeld dit dan bij uw
overmaking. Alle giften zijn belastingaftrekbaar.
Betalingen vanuit het buitenland:
IBAN nummer NL19 INGB 0004651992
BIC-code: INGBNL2A
w w w.cgi-holland.nl
E-mail: [email protected]
Lid van: www.israëlplatform.nl
1754
1711
1798
1777
1710
1716
1795
1745
1796
1767
1759
1746
1765
1763
1731
1737
1714
1727
1718
1741
1715
1717
1794
1749
1778
1739
1792
1748
1708
1728
1753
1735
Messiaanse gemeenten
AKKO
ARAD
ARIEL
ASHDOD
BE’ERSJEVA
BE’ERSJEVA
HAIFA
HAIFA
HAIFA
JAFFA
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
JERUZALEM
KARMIËL
KARMIËL
KFAR SABA
KIRYAT YAM
KIRYAT SHMONA
NAHARIJA
NAHARIJA
NAZARETH
NETANJA
PETACH TIKVAH
RISHON LEZIJJON
SHFAR’AM
TEL AVIV
TEL AVIV
TEL AVIV
TIBERIAS
TIBERIAS
Harvest of Asher (Tents of Mercy) o.l.v Guy Cohen
Kehilat Arad - Yo-Yakin & Debbie Figeuras
David en Leah Ortiz
Beit Hallel gemeente - Israël Pochtar
Kehilat Be’erSjeva - Howard & Randi Bass
Huis van Geade - Dima en Ella Brodkin
HaCarmel – Arabische gemeente - Yousef Dakwar
Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis
Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
Kehilat Beit Immanuel - David & Michaella Lazarus
Kehilat El Roii - Ofer & Chris Amitai
Kehilat Even Yisrael - Victor & Julia Blum
King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
Kehilat Melech Ham’lachim - Oded & Sandy Shoshani
Shemen Sasson gemeente - Dariel en John Meyers
Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
Kehilat HaMa’ayan - Tony & Orna Sperandeo
Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
Kehilat Rivers of Living Waters - Adil en Margareth Sapir
Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
Kehilat Naharija - Ruth Nessim
Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
Kehilat Chesed Ve’Emet - Baruch Maoz
Ehab & Magda Ashkar
Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
Tiferet Yeshua - Ari en Shira Sorko- Ram
Kehilat Morning Star - Claude & Michelle Ezagouri
Kehilat Peniel - Daniel Yahav
We hadden via diverse bevriende
Messiaanse voorgangers van haar gehoord.
‘Orna Greenman heeft als alleenstaande
moeder een heel bijzondere bediening voor
lotgenoten’, werd ons verteld. We waren
nieuwsgierig gemaakt en dus maakten we
een afspraak met Orna. We werden allerhartelijkst verwelkomd en konden vrijwel
meteen aanschuiven aan een overdadig
gedekte tafel. Orna woont samen met
haar zoon Li’or in een klein, maar smaakvol
ingericht appartement in Modi’in. Na de
maaltijd verhuizen we naar het zitgedeelte
van de kamer om te luisteren naar Orna’s
bijzondere verhaal.
Hoe kwam je ertoe om speciaal voor alleenstaande ouders
een pastoraal werk te starten?
Orna: ‘Om die vraag te beantwoorden moet ik je eerst iets
van mijn eigen achtergrond
vertellen. Ik ben atheïstisch
opgevoed en wist niets over
God of het geloof. Mijn vader
is een Holocaust overlevende.
Ik werd in 1960 geboren in
Modi’in. Na de militaire dienst
ging ik - zoals zoveel Israëlische
jongeren - op wereldreis. In
Zuid-Afrika logeerde ik bij christenen die het geweldig vonden
dat ik Joods was. Ze waren dol
op Israël, maar wat mij vooral
opviel, was het feit dat deze
mensen deden wat ze zeiden.
Het was voor het eerst in mijn
leven dat ik mensen zag die
in God geloofden bij wie hun
daden overeenstemden met
hun woorden. En wat me nog
meer verbaasde: God verhoorde
hun gebeden. “Ik kan niet meer
ontkennen dat God bestaat”, zei
ik tegen hen. Toen vertelden ze
dat je een persoonlijke relatie
met God kan hebben via zijn
Zoon Jeshua. Ik zei: “Geef me
drie dagen om daar over na te
denken.” Ik weet niet hoe ze het
voor elkaar hadden gekregen
in dat verlaten dorpje, maar ik
kreeg drie Hebreeuwse boeken van ze. Eén klein Nieuwe
Testamentje en twee dikke
delen van het Oude Testament
uit een synagoge in de buurt.
Eerst begon ik in het kleine
boekje te lezen. En op de derde
dag van mijn zoektocht naar
God, opende ik de twee dikke
boeken. Wonderlijk genoeg
ging bijna iedere pagina die ik
opsloeg over de Messias. Ten
slotte las ik in Handelingen
dat ik me moest laten dopen.
Diezelfde dag kwam ik tot
geloof, en kwam er een enorme
blijdschap en vrede in mijn hart.
Na een paar weken werd ik
gedoopt. Terug in Israël duurde
het nog een tijd voordat ik contact kreeg met andere Joden die
in Jeshua geloven. Ik werd lid
van een Messiaanse gemeente
en verdiende de kost met vertaalwerk’.
Iets heel doms
Orna: ‘Vijf jaar nadat ik Jeshua
in mijn leven had toegelaten,
heb ik iets heel doms gedaan. Ik
werd verliefd op een ongelovige
vriend en hield me niet aan
Gods wet om rein het huwelijk
in te gaan. Toen ik zwanger
werd, stopte de relatie. Dat is
nu bijna twintig jaar geleden.

Vergelijkbare documenten

Israël Gemeentenieuws

Israël Gemeentenieuws David en Leah Ortiz Beit Hallel gemeente - Israël Pochtar Kehilat Be’erSjeva - Howard & Randi Bass Huis van Geade - Dima en Ella Brodkin HaCarmel – Arabische gemeente - Yousef Dakwar Kehilat HaCarm...

Nadere informatie

Israël Gemeentenieuws - CGI

Israël Gemeentenieuws - CGI kan het nog steeds niet verklaren, maar twee weken later, toen de vakantie voorbij was en Li’or weer naar school ging, bleek hij in staat te zijn de leerstof normaal in zich op te nemen. Hij was ze...

Nadere informatie

Israël Gemeentenieuws - CGI

Israël Gemeentenieuws - CGI King of Kings Assembly - Wayne Hilsden Kehilat Melech Ham’lachim - Oded & Sandy Shoshani Shemen Sasson gemeente - Dariel en John Meyers Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia Kehilat Rivers of Liv...

Nadere informatie

Israël Gemeentenieuws - CGI

Israël Gemeentenieuws - CGI King of Kings Assembly - Wayne Hilsden Kehilat Melech Ham’lachim - Oded & Sandy Shoshani Shemen Sasson gemeente - Dariel en John Meyers Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia Kehilat Rivers of Liv...

Nadere informatie

juni 2011 - CGI

juni 2011 - CGI King of Kings Assembly - Wayne Hilsden Kehilat Melech Ham’lachim - Oded & Sandy Shoshani Shemen Sasson gemeente - Dariel en John Meyers Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia Kehilat Rivers of Liv...

Nadere informatie