verslag 2009-07-07 - Gemeente Maasmechelen

Commentaren

Transcriptie

verslag 2009-07-07 - Gemeente Maasmechelen

										                  

Vergelijkbare documenten

(ver-)bouwen en wonen

(ver-)bouwen en wonen decreet binnen een periode van drie jaar vanaf de inwerkingtreding van titel VII, hoofdstuk II, van dit decreet. Dat titel VII, hoofdstuk II van het gemeentedecreet nog niet integraal in werking is...

Nadere informatie

Aanpassing gemeentelijk subsidiereglement

Aanpassing gemeentelijk subsidiereglement Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2006 dat voormelde inwerkingtreding bepaalt op 1 januari 2007; Gelet op artikel 310 §1 Gemeentedecreet dat bepaalt dat de werking en de ...

Nadere informatie

Mercedes Club Denderroute

Mercedes Club Denderroute De gemeenteraad keurt de jaarrekening, van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, van het autonoom gemeentebedrijf Maasmechelen, goed. Artikel 3. De gemeenteraad verleent kwijting aan de best...

Nadere informatie