Downloaden - SEH congres

Commentaren

Transcriptie

Downloaden - SEH congres
Het klantbelang centraal in
beheersituaties: NHG in de praktijk
Will Keuren & René van der Heeft
Waarborgfonds Eigen Woningen
15 juni 2016
2
Programma

Inleiding

De praktijk

Belangrijke informatie
3
Waarborgfonds Eigen
Woningen (WEW)

Verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek
Garantie (NHG)

Toegang tot verantwoorde financiering voor het
verkrijgen, verbeteren én behouden van een eigen
woning

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid:
•
Financiële risico’s voor woningbezitters beperken
•
Onvermijdelijke verkoop voorkomen
•
Verliesbeperking bij onvermijdelijke verkoop
 Ruim 1,25 miljoen huishoudens hebben op dit
moment NHG
4
Gezamenlijk doel: nastreven van
een duurzame klantrelatie
(van acceptatie, beheer tot en met aflossing)
5
Hoe ervaart de klant het
beheerproces?
6
Beleving van de klant
Wat moet ik doen?
Bij wie moet ik zijn? Bij NHG,
mijn bank of adviseur?
Wie doet wat?
Waarom duurt het zo lang?
Van waar dit besluit?
7
Het klantbelang centraal:
Hoe bieden we duidelijkheid en
zekerheid in beheersituaties?
8
NHG-hulplijnen
Wat is mogelijk met NHG?

Budgetcoach en/of Jobcoach: bij
betalingsachterstand, bijv. als gevolg van
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid

Woonlastenfaciliteit: oplossing voor oplopende
betalingsachterstanden

Maatwerkoplossingen: voor specifieke cases

Haircut: éénmalige deelaflossing op de lening
waardoor deze betaalbaar wordt voor één van
beide ex-partners
9
Casus: een hypotheek en uit elkaar?
Haircut in de praktijk
10
Casus: Een hypotheek en uit
elkaar
Inkomenssituatie
• Inkomen van de heer Aalbers is € 32.500,• Inkomen van mevrouw Brons is € 25.000,Hypotheek
• Hypotheek is € 243.000,- (volledig spaar)
• Poliswaarde is € 7.800,• Rente is 4,8% met resterende rentevast periode
6 jaar
Waarde van de woning
• Waarde bij verstrekking € 225.000,• Huidige waarde van de woning € 198.000,-
Wat valt u op?
(Hoe) kunnen we
woningbehoud
mogelijk maken?
11
Stap 1: Doe de IV-toets met uw klant
De IV-toets bepaalt :
• of de lening betaalbaar is op
één inkomen
• door te berekenen wat de
maximale maandlast is die
kan worden gedragen.
Toegang tot de IV-toets?
Vraag een login aan voor de Online Toets:
www.nhg.nl/Professional/Tools-en-applicaties
12
Stap 2: Wat wil de klant?
Scenario’s na de IV-toets
A. De uitkomst is positief
• Woningbehoud is mogelijk
• Geen financiële noodzaak voor verkoop, dus geen
kans op kwijtschelding
B. Uitkomst is negatief, klant wil verkopen
Financiële noodzaak voor verkoop, dus kans op
kwijtschelding
C. Uitkomst is negatief, klant wil woning behouden
1. Adviseur onderzoekt met geldverstrekker of lening
betaalbaar gemaakt kan worden
2. Adviseur laat uitkomst controleren door
geldverstrekker
3. Geldverstrekker doet telefonische pre-selectie voor
Haircut met WEW
IV-toets: het inkomen en vermogen
13
IV-toets: woning en lening
De uitkomst van de IV-toets is negatief
14
15
Stap 3. Samen tot een oplossing komen
•
•
In deze casus is de maximaal toegestane
last €947,92 per maand
De werkelijke last na ontslag is €1.137,12
Door samenwerking met alle partijen zijn we
op het volgende uitgekomen:
• Geldnemer krijgt een schenking van
€5.000,• Geldverstrekker past rente aan van 4.8%
naar 4,55%
• NHG past een Haircut toe van €16.368,De werkelijke last wordt zo afgestemd op de
toegestane last van €947,92
Woning en lening na herstructurering
Na de herstructurering is de uitkomst van de IV-toets positief!
16
17
Stap 4. De klant zo snel
mogelijk zekerheid bieden
•
•
•
•
•
Geldverstrekker stuurt volledig dossier
naar WEW
WEW beoordeelt alle uitgangspunten
van de toets
WEW stuurt geldverstrekker binnen 5
werkdagen een aanbod
Geldverstrekker geeft WEW binnen 10
werkdagen akkoord
Na akkoord ontvangt de klant binnen 5
werkdagen de Haircut-overeenkomst
18
Het WEW ontwikkelt een educatieprogramma voor
de markt. We starten met het thema Woningbehoud.
Wij houden u graag op de hoogte.




Blijf op de hoogte via Linkedin, Facebook of via onze nieuwsbrief
Bezoek onze website www.nhg.nl
Email ons via [email protected] o.v.v. SEH Congres
Bel ons als u een oplossing zoekt voor uw klant: (079) 368 28 40.
19
Vragen?

Vergelijkbare documenten

NHG normen versoepelen en versoberen De normen van Nationale

NHG normen versoepelen en versoberen De normen van Nationale Stap 2: Wat wil de klant? Scenario’s na de IV-toets A. De uitkomst is positief • Woningbehoud is mogelijk • Geen financiële noodzaak voor verkoop, dus geen kans op kwijtschelding B. Uitkomst is neg...

Nadere informatie

Een hypotheek met NHG is een veilig idee!

Een hypotheek met NHG is een veilig idee! Waarborgfonds Eigen Woningen 15 juni 2016

Nadere informatie

Proces relatiebeëindiging NHG

Proces relatiebeëindiging NHG Haircut: éénmalige deelaflossing op de lening waardoor deze betaalbaar wordt voor één van

Nadere informatie

proces relatiebeëindiging met nhg

proces relatiebeëindiging met nhg Haircut: éénmalige deelaflossing op de lening waardoor deze betaalbaar wordt voor één van

Nadere informatie