Je Go!Messenger

Commentaren

Transcriptie

Je Go!Messenger
Handleiding
Inhoudsopgave
PSP™ (PlayStation ® Portable) 3
Tekstgesprekken
18
Snel van start
4
Een tekstgesprek starten
18
Verschillende tekstgesprekken tegelijk
19
Aan de slag
5
Haal alles uit Go!Messenger™
5
Diensten
20
Wat heb je nodig?
5
Online-hulp
20
Controleren en bijwerken van de
systeemsoftware
Mijn account
20
5
Zoeken
21
™
Go!Messenger downloaden
6
Je Go!Messenger™-account registreren
7
Instellingen
22
Inloggen en Go!Messenger™ activeren
8
Taal
22
Go!Messenger™ gebruiken
10
Verbinding verbreken
22
Eerdere oproepen
22
Go!Messenger™ opstarten
10
Gebruikersprofiel
23
De menu’s van Go!Messenger™ openen
10
Groepen
23
Contacten
11
Geblokkeerde contacten
24
Contacten toevoegen
11
Online-status
24
Status van contacten
12
Contacten sorteren
24
Een videogesprek voeren
12
Ringtones
24
Met elkaar praten
13
Verstuurde berichten bewaren
25
Inkomende oproepen
14
Microfoon
25
Berichten
15
Berichtenopslag aanpassen
25
Account bevestigen
25
Berichtsignaal
15
Opgeslagen wachtwoord verwijderen
25
Een videobericht versturen
15
Een stembericht versturen
16
Meer hulp
26
Berichten opslaan
17
Go!Messenger™ Handleiding
2
PSP (PlayStation® Portable)
™
Besturing van Go!Messenger™†
WLAN-schakelaar (bovenzijde)
USB-aansluitin (boven)
L-toets
R-toets
Hier kun je een camera aansluiten
richtingstoetsen
-toets
Worden gebruikt
voor het
virtuele toetsenbord
-toets
-toets
-toets
Memory Stick Duo™
-toegangsindicator
WLAN
-toegangsindicator
Licht op bij
verbinding met
draadloos netwerk
START-toets
analoge joystick
HOME-toets
SELECT-toets
Roept het Home-menu
van PSP™ op
volume-toetsen
weergavetoets
Pas het volume aan tijdens
(video-)gesprekken
† Getoonde model is PSP ™ Slim and Lite
Go!Messenger™ Handleiding
3
Snel van start
Deze basisstappen helpen je op weg. Meer informatie vind je verderop in deze handleiding.
Wat heb je nodig?
3 Je Go!Messenger™-account registreren
• Internetverbinding en draadloos netwerk
• Gebruikersnaam en wachtwoord bt.com (krijg je na registratie)
Je kunt Go!Messenger™ met je PSP™ registreren, maar het gaat
sneller en makkelijker met een computer.
• Memory Stick Duo™ met minimaal 32 MB vrije ruimte
• Ga op je computer naar de website www.gomessenger.bt.com.
• PSP™-systeemsoftware 3.9 of nieuwer
• Klik op Register for FREE > (gratis registreren) en volg de
aanwijzingen op het scherm.
• Headset (optioneel)
• Go!Cam™ (optioneel)
4 Inloggen en Go!Messenger™ activeren
1 Controleren en bijwerken van de
systeemsoftware
Zorg ervoor dat de Memory Stick Duo™ is geplaatst, dat je PSP™
volledig is opgeladen en dat je binnen het bereik bent van een
draadloze internetverbinding.
• Zet de WLAN-schakelaar aan.
• Ga naar
(Instellingen), vervolgens naar
en druk dan op .
• Selecteer een draadloze verbinding en druk op
(Netwerk update)
• Ga op je PSP™ naar
(Netwerk), scrol naar
Go!Messenger™
en druk op . Je ziet de intro van Go!Messenger™ en vervolgens
het inlogscherm.
• Kies Log On (inloggen) en druk op
.
• Kies een netwerkverbinding en druk op
.
• Voer je gebruikersnaam in voor bt.com, ga naar de knop
en druk op .
• Voer je wachtwoord in voor bt.com, ga naar de knop
druk op . Je account wordt gecontroleerd.
.
Als je geen draadloze verbinding hebt opgeslagen, selecteer je Nieuwe
verbinding.
• Druk op
om je profiel op te slaan.
• Druk op
om verder te gaan.
(Enter)
(Enter) en
• Als er nieuwe systeemsoftware wordt gevonden, druk je op om
deze te downloaden en vervolgens weer op om de update te
installeren. Na de update kun je de gegevens van je Memory Stick
Duo™ verwijderen.
• Druk op om de standaard berichtenopslag te kiezen. Het scherm
Contacts (contacten) verschijnt en Go!Messenger™zoekt naar nieuwe
berichten.
2 Go!Messenger downloaden
• Druk op
om eventuele nieuwe berichten te downloaden of op
om verder te gaan zonder te downloaden (dit kan later ook nog).
™
• Kies
Network in de XMB™ (XrossMediaBar)
• Scrol omlaag naar
Go!Messenger™ en druk op
• Volg de aanwijzingen op het scherm.
Je Go!Messenger™-account is geactiveerd.
.
Go!Messenger™ Handleiding
4
Aan de slag
Haal alles uit Go!Messenger™
Alleen PSP™
Tekstgesprekken
PSP™ + headset
Gesprekken en berichten via tekst
en stem
PSP™ + headset + Go!Cam™
1 Zet de WLAN-schakelaar aan.
PSP™ (zijaanzicht)
Gesprekken en berichten via tekst,
stem en video
PSP™ (bovenaanzicht)
Wat heb je nodig?
• Internetverbinding en draadloos netwerk
2 Ga naar
(Instellingen), vervolgens naar
en druk dan op .
(Netwerk update)
• Gebruikersnaam en wachtwoord bt.com (krijg je na registratie)
• Memory Stick Duo™ met minimaal 32 MB vrije ruimte
• PSP™-systeemsoftware 3.9 of nieuwer
1 Controleren en bijwerken van de
systeemsoftware
Zorg ervoor dat de Memory Stick Duo™ is geplaatst en dat je PSP™
volledig is opgeladen.
3 Kies een draadloze verbinding en druk op
.
Zorg ervoor dat je voldoende vrije ruimte hebt om de
systeemsoftware te installeren (minimaal 23 MB).
Je moet binnen het bereik zijn van een draadloze
internetverbinding.
Tijdens de update mag je:
• de Memory Stick Duo™ niet verwijderen.
• het systeem niet uitschakelen.
• de AC-Adapter niet verwijderen.
Als een update tussentijds wordt onderbroken, kan de
systeemsoftware beschadigd raken en moet het systeem mogelijk
worden gerepareerd of vervangen.
Go!Messenger™ Handleiding
5
Als je geen draadloze verbinding hebt opgeslagen, selecteer je Nieuwe
verbinding en voer je de netwerkgegevens in. Zie het hoofdstuk
Netwerk in de Verkorte handleiding van je PSP™.
Je verbinding wordt gecontroleerd.
Als de verbinding is gemaakt, licht de groene WLAN-toegangsindicator
op.
4 Netwerk update zoekt naar nieuwe systeemsoftware. Druk op
om de nieuwe systeemsoftware te downloaden.
Go!Messenger™ downloaden
Nadat de juiste systeemsoftware is geïnstalleerd, kun je Go!Messenger™
downloaden naar je PSP™.
Zorg ervoor dat er minimaal 23 MB aan vrije ruimte beschikbaar is
op je Memory Stick Duo™.
1 Kies
Netwerk in de XMB™ (XrossMediaBar)
2 Scrol omlaag naar
Go!Messenger™ en druk op . Er verschijnt
een scherm waarin je wordt gevraagd of je de browser wilt starten.
Kies Yes (ja) en druk op
.
3 Je moet nu je verbinding kiezen in het scherm Netwerk. Kies een
netwerkverbinding en druk op .
Meer informatie over het verbinden met draadloze netwerken vind
je in de paragraaf ‘Verbinding maken met een draadloos netwerk’
op pag. 26.
5 Druk na het downloaden op
om de update te installeren.
4 Je ziet nu een scherm met de voorwaarden en bepalingen. Deze
moet je eerst accepteren. Druk op
om de voorwaarden en
bepalingen te accepteren, kies vervolgens Download (downloaden)
en druk op .
5 Kies Yes (ja) en druk op . De bestanden worden nu gedownload
naar je Memory Stick Duo™.
6 Als het downloaden is voltooid, ga je terug naar de downloadpagina.
Druk op om te bevestigen en nogmaals op om de browser af te
sluiten. Kies Yes (ja) met en de browser wordt afgesloten.
Na de update kun je de gegevens van je Memory Stick Duo™
verwijderen.
The Go!Messenger™ is nu gedownload. Selecteer
om Go!Messenger™ te starten.
en druk op
Andere manieren om je systeemsoftware bij te werken, vind je
in de paragraaf ‘De systeemsoftware updaten’ in de Verkorte
handleiding van je PSP™.
Go!Messenger™ Handleiding
6
Je Go!Messenger™-account registreren
3 Voer je accountgegevens in en klik op Next Step> (volgende stap).
Je kunt Go!Messenger™ met je PSP™ registreren, maar het gaat
sneller en makkelijker met een computer.
Ga op je computer naar de website www.gomessenger.bt.com en klik
op Register for FREE > (gratis registreren).
1 Volg de aanwijzingen, kies de taal en het land van je voorkeur en klik
op Next Step > (volgende stap).
Je gebruikt de gebruikersnaam en het wachtwoord ook om je aan te
melden bij Go!Messenger™ op je PSP™. Dit is echter niet hetzelfde
als je alias (stap 5).
4 Voer je persoonlijke gegevens in en klik op Next Step>
(volgende stap).
2 Registreer je gratis bt.com-account.
Als je al een account hebt, klik je op I HAVE a bt.com account> (ik heb
al een bt.com-account) om je gebruikersnaam en wachtwoord in
te voeren.
Klik anders op I DON’T have an account> (ik heb geen account).
Go!Messenger™ Handleiding
7
5 Maak een alias aan. In Go!Messenger™ is dit je contactnaam, die je
vrienden gebruiken om contact met je op te nemen. Klik op Next
Step> (volgende stap).
Inloggen en Go!Messenger™ activeren
1 Kies
(Netwerk), scrol omlaag naar
Go!Messenger™ en druk op
™
Je ziet de intro van Go!Messenger en vervolgens het inlogscherm.
.
6 Lees de voorwaarden en bepalingen. Zet vervolgens een vinkje in
het eerste vakje. Als je op de hoogte wilt blijven, vink je ook het
tweede vakje aan. Klik daarna op Submit Registration> (registratie
versturen).
2 Kies Log On (inloggen) en druk op
.
Als je nog geen verbinding hebt gemaakt met een draadloos netwerk,
moet je eerst je netwerkverbinding kiezen. Meer informatie over het
verbinden met draadloze netwerken vind je in de paragraaf
‘Verbinding maken met een draadloos netwerk’ op pag. 26.
7 Gefeliciteerd! Je registratie is voltooid. Klik op Finish (beëindigen).
3 Voer je gebruikersnaam in voor bt.com, ga naar de knop (Enter)
en druk op . Zie de volgende pagina voor hulp over het toetsenbord
op je scherm.
Je krijgt twee bevestigingen per e-mail met je gebruikersnaam en je
wachtwoord. Je kunt Go!Messenger™ nu op je PSP™ gebruiken.
Go!Messenger™ Handleiding
8
Het toetsenbord op je scherm gebruiken
6 Druk in dit scherm op
om door te gaan.
Als je het toetsenbord op het scherm ziet, ga je met de
richtingstoetsen naar een teken en druk je op .
Accenttekens
Overige tekens
Altijd hoofdletters
Shift
Annuleren en het toetsenbord
sluiten
Verwijderen
Spatie
Backspace
Verplaats de cursor naar links en rechts
met de L-toets en de R-toets.
Enter
Met
markeer je de -toets. Druk
nog een keer op
om te selecteren.
4 Voer je gebruikersnaam in voor bt.com, ga naar de knop
en druk op . Je account moet zijn goedgekeurd.
(Enter)
5 Druk op
om je profiel op te slaan. Dit is aanbevolen, omdat je dan
voortaan makkelijker kunt inloggen. Je ziet nu het scherm Message
Storage (berichtenopslag).
7 Stel de vereiste opslagruimte voor berichten in. Druk op voor de
standaardinstelling of op de toetsen links en rechts om de ruimte
zelf in te stellen. Druk vervolgens op om te bevestigen.
Standaard is er ruimte om twintig berichten op te slaan.
Go!Messenger™ maakt verbinding en het scherm Contacts (contacten)
verschijnt. Go!Messenger™ zoekt naar nieuwe berichten.
8 Druk op om eventuele berichten te downloaden en naar het
scherm Contacts (contacten) te gaan. Je kunt ook op drukken
om naar Contacts (contacten) te gaan zonder de berichten te
downloaden. Het downloaden kun je later nog doen.
De activering is voltooid.
Je hebt je inloggegevens alleen nodig als je Go!Messenger™ voor
de eerste keer activeert, tenzij je Memory Stick Duo™ geen profiel
bevat. Wellicht dat er af en toe om wordt gevraagd, maar dit is
alleen voor de beveiliging.
Go!Messenger™ Handleiding
9
Go!Messenger™ gebruiken
Go!Messenger™ opstarten
De menu’s van Go!Messenger™ openen
Doe het volgende als je na de registratie van je account voor het eerst
inlogt:
Hou de L-toets ingedrukt en ga met de toetsen omhoog en omlaag
naar het gewenste menu. Laat vervolgens de L-toets los om het
gemarkeerde menu te openen.
1 Selecteer
, scrol omlaag naar
en druk op
2 Selecteer een draadloze verbinding en druk op
.
.
De prestaties zijn optimaal als er ten minste twee balkjes staan in
de signaalindicator
.
Contacts (Contacten)
Messages (Berichten)
Text Chat (Tekstgesprekken)
™
Go!Messenger kan naar nieuwe berichten zoeken. Druk op
om de berichten te downloaden of op om verder te gaan en de
berichten later te downloaden.
3 Je ziet nu het eerste menu: het scherm Contacts (contact). Via de
menubalk links kun je naar alle belangrijke onderdelen.
Services (Diensten)
Search (Zoeken)
Settings (Instellingen)
Gebruik de richtingstoetsen om in een menu te navigeren.
Om Go!Messenger™ af te sluiten, druk je op
druk je op .
, kies je Yes (ja) en
Go!Messenger™ Handleiding
10
Contacts (Contacten)
Add Contacts (Contacten toevoegen)
4 Druk op
om het menu te sluiten.
1 Open het menu Contacts (contacten). Eventuele contacten worden
getoond.
5 Druk op
om het nieuwe contact aan je contactlijst toe te voegen,
op
om nog meer aan te passen of op
om zonder op te slaan
terug te keren naar het contactscherm.
2 Selecteer <Add Contact> (contacten toevoegen) en druk op
.
6 Je contact(en) moet(en) je verzoek accepteren.
Edit/delete Contacts (Contacten aanpassen/verwijderen)
Nadat je contacten hebt toegevoegd aan je contactlijst, zijn de
contactopties beschikbaar.
1 Ga naar het contact dat je wilt aanpassen of verwijderen en druk
op . Rechts in beeld zie je nu de contactopties.
2 Ga naar View/Edit Contact (contact bekijken/aanpassen) of Delete
Contact (contact verwijderen) en druk op . Volg daarna de
aanwijzingen op het scherm.
3 Voer de gegevens van het contact in. Je moet in ieder geval de alias
van het contact invoeren.
De alias is de naam die je contact invoerde toen hij of zij het
Go!Messenger™-account registreerde. Je moet je alias met je
vrienden uitwisselen om contact met elkaar te kunnen maken.
Maximaal 15 tekens voor de voornaam en de achternaam.
• Selecteer View/Edit Group Membership (groepslidmaatschap
bekijken/aanpassen) en druk op
om het contact toe te voegen
aan een groep (zie pag. 23).
Blokkeren en abonneren
• Als je Blocked (geblokkeerd) selecteert, ziet je contact niet dat
je online bent ( betekent niet geblokkeerd). Je kunt elkaar niet
bereiken als je geblokkeerd bent. Jij ziet wel of je contact online is,
maar hij of zij kan jou niet zien.
• Door Subscribe (abonneren) ( ) uit te schakelen, zie je het
contact altijd als offline ( betekent geabonneerd).
Je ziet dus niet langer of hij of zij online is, maar zij zien
jouw status wel.
Go!Messenger™ Handleiding
11
Contact subscription (Abonneren op contacten)
Make a video call (Een videogesprek voeren)
Je kunt een contact ook toevoegen door je gegevens aan een vriend
te geven. Als deze je uitnodigt als vriend, kun je hem of haar aan je
contacten toevoegen via Contact Subscription (abonneren op contact).
Sluit een camera aan op de USB-aansluiting
je PSP™.
Als je vriend zich meldt:
aan de bovenzijde van
Voor de beste geluidskwaliteit adviseren we het gebruik van een
headset die compatibel is met PSP-2000.
Je kunt een hoofdtelefoon gebruiken voor meer privacy, maar
om te bellen heb je ook een microfoon nodig. Microfoons
worden meegeleverd met Go!Cam, maar je kunt ook een headset
gebruiken.
1 Ga naar een contact en druk op
Druk op
om hem of haar aan je contactlijst toe te voegen.
Druk op
om te weigeren.
Druk op
om het contact te blokkeren.
Contacts presence status (Status van
contacten)
. De contactopties verschijnen nu.
2 Selecteer Video Chat (videogesprek) en druk op
om te bellen.
De icoontjes naast je contacten in de contactlijst geven hun onlinestatus aan.
Online
Online en bereikbaar. Je kunt contact opnemen.
Offline
Is niet bereikbaar.
Bezig
Online, maar niet bereikbaar.
In gesprek
Bezig met een Go!Messenger™-gesprek.
In videogesprek Bezig met een Go!Messenger™-videogesprek.
Onbekend
Status onbekend. Niet bereikbaar.
Druk op om te annuleren en druk daarna op als je een
bericht wilt achterlaten of op om terug te keren naar het
contactscherm.
Zie ‘Online-status’ op pag. 24 om te zien hoe je je eigen status
kunt instellen.
In de mededelingenbalk onderin beeld zie je wanneer een contact
zich online meldt.
Go!Messenger™ Handleiding
12
Als de ontvanger je oproept weigert, kun je het volgende doen:
Als je gesprekspartner ophangt, kun je het volgende doen:
Druk op
Retry (opnieuw), Leave Message (bericht achterlaten)
of op
Cancel (annuleren) om terug te keren naar het contactscherm.
Druk op
3 Als de ontvanger je bericht accepteert, wordt je videobeeld
verstuurd. In het kleine venster rechts zie je wat je gesprekspartner
ziet.
om verder te gaan.
Make a voice call (Met elkaar praten)
Je kunt een hoofdtelefoon gebruiken voor meer privacy, maar
om te bellen heb je ook een microfoon nodig. Microfoons
worden meegeleverd met Go!Cam, maar je kunt ook een headset
gebruiken.
1 Ga naar een contact en druk op
. De contactopties verschijnen nu.
2 Selecteer Voice Chat (gesprek) en druk op
om te bellen.
• Druk op
om te schakelen tussen een volledig scherm en een
normaal scherm.
• Pas het volume aan met de toetsen VOL- en VOL+.
4 Druk op
om op te hangen.
Druk op om te annuleren en druk daarna op als je een
bericht wilt achterlaten of op om terug te keren naar het
contactscherm.
Als de ontvanger je oproept weigert, druk je op
Leave Message (bericht achterlaten) of op
om terug te gaan naar het contactscherm.
Retry (opnieuw),
Cancel (annuleren)
Go!Messenger™ Handleiding
13
3 Als de ontvanger je bericht accepteert, verschijnt het scherm
Connected (verbonden).
Receive a Voice call (Inkomende gesprekken)
• Pas het volume aan met de toetsen VOL- en VOL+.
4 Druk op
om op te hangen.
Als je gesprekspartner ophangt, druk je op
om verder te gaan.
Receiving calls (Inkomende oproepen)
Als je wordt gebeld, krijg je het bericht dat er een inkomende oproep is.
Receive a Video call (Inkomende videogesprekken)
Druk op
om het gesprek te accepteren of op om het te weigeren.
De beller krijgt de mogelijkheid een bericht achter te laten.
Druk tijdens een gesprek op
om op te hangen.
Missed call alert (Bericht bij gemiste oproep)
Als je een oproep hebt gemist, zie je het volgende op het scherm:
Druk op
om het videogesprek te accepteren of op
als een normaal gesprek te accepteren.
om het alleen
Bij een normaal gesprek zie jij wel de video van je contact, maar
krijgt je gesprekspartner een leeg beeld.
Druk op
om het gesprek te weigeren. De beller krijgt de
mogelijkheid een bericht achter te laten.
Druk tijdens een gesprek op
Druk op
om het tabblad Missed Calls met je gemiste oproepen te
openen of druk op
om terug te keren naar je vorige functie.
om op te hangen.
Go!Messenger™ Handleiding
14
Messages (Berichten)
Message alert (Berichtsignaal)
Een videobericht versturen
Go!Messenger™ zoekt naar nieuwe berichten als je verbinding maakt
met een netwerk. Je bepaalt zelf wanneer je ze wilt downloaden.
Je kunt een videobericht van maximaal 15 seconden opnemen en het
naar een of meerdere contacten sturen.
Als je nieuwe berichten hebt (of als je nieuwe berichten ontvangt
terwijl je online bent), zie je een witte envelop
bovenin beeld.
1 Ga naar New Message (nieuw bericht) met de toetsen omhoog en
omlaag en druk op .
Het berichtenmenu openen
2 Ga naar Video Message (videobericht) met de toetsen omhoog
en omlaag en druk op . Je ziet nu het scherm Video Message
(videobericht).
1 Hou de L-toets ingedrukt. Druk op de toets omlaag en markeer
Messages (berichten). Laat de L-toets los. Je ziet nu het
berichtenscherm.
2 Selecteer Check for new messages (controleren op nieuwe
berichten) en druk op .
3 Druk op
om eventuele nieuwe berichten te downloaden.
3 Selecteer Record (opnemen) en druk op om de opname te
starten. Druk nogmaals op
om de opname te stoppen.
• Om je videobericht te bekijken, ga je met de toetsen omhoog en
omlaag naar Review (controleren) en druk je op .
• Om het afspelen te stoppen, druk je op
.
• Als je een nieuw bericht wilt opnemen, selecteer je Record
(opnemen) en druk je op .
• Om het bericht voor later te bewaren, selecteer je Save and Close
(opslaan en sluiten) en druk je op . Het bericht wordt dan
bewaard op het tabblad Drafts (concepten), waarna je teruggaat
naar het berichtenscherm.
Go!Messenger™ Handleiding
15
Een stembericht versturen
Je kunt stemberichten met een maximale lengte van 30 seconden
sturen naar een of meer contacten.
1 Select New Message (nieuw bericht) in het berichtenscherm en
druk op .
2 Selecteer Voice Message (stembericht) en druk op
voor stemberichten verschijnt.
. Het scherm
• Om te annuleren en terug te gaan naar het scherm met
videoberichten druk je op .
• Om terug te gaan naar het hoofdscherm met berichten druk je
op .
4 Om je videobericht direct te versturen, selecteer je Send
(verzenden) en druk je op . Je contactlijst verschijnt.
5 Ga naar het gewenste contact en druk op . Je ziet een
naast
het contact. Om de selectie ongedaan te maken, druk je nogmaals
op .
Je kunt ook vanuit je contactmenu een videobericht sturen.
Selecteer een contact dat je een bericht wilt sturen en kies Video
Message (videobericht).
3 Selecteer Record (opnemen) en druk op om de opname te starten.
Druk nogmaals op om de opname te stoppen.
• Om je stembericht te beluisteren, ga je met de toetsen omhoog en
omlaag naar Review (controleren) en druk je op .
• Om het afspelen te stoppen, druk je op
.
• Als je een nieuw bericht wilt opnemen, selecteer je Record
(opnemen) en druk je op .
• Selecteer Save and Close (opslaan en sluiten) en druk op
om het
bericht te bewaren op het tablad Drafts (concepten) en terug te
keren naar het berichtenscherm.
• Om te annuleren en terug te keren naar het scherm met
stemberichten druk je op .
• Om terug te keren naar het hoofdscherm met berichten druk je op
• Om meer contacten toe te voegen aan de lijst met ontvangers, ga je
naar een andere alias en druk je op .
• Druk op
om je videobericht te versturen.
• Druk op
om te annuleren.
.
4 Om je stembericht direct te versturen, selecteer je Send (verzenden)
en druk je op . Je contactlijst verschijnt.
5 Ga naar het gewenste contact en druk op . Je ziet een
het contact. Om de selectie ongedaan te maken, druk je
nogmaals op .
naast
Go!Messenger™ Handleiding
16
• Om meer contacten toe te voegen aan de lijst met ontvangers, ga je
naar een andere alias en druk je op .
Outbox (postvak UIT) - Hierin staan de berichten die je hebt
• Druk op
om je stembericht te versturen.
opgesteld, maar die nog niet zijn verzonden (bijvoorbeeld omdat je
offline was).
• Druk op
om te annuleren.
Selecteer een bericht, druk op
Storing messages (Berichten opslaan)
Druk in het berichtenscherm op de toetsen links of rechts om naar de
volgende tabbladen te gaan.
Inbox (postvak IN) - Hierin staan je ontvangen berichten.
Selecteer een bericht, druk op
en kies een van deze opties:
• Play (afspelen) - het bericht afspelen.
• Reply (antwoorden) - antwoorden met een video- of een
stembericht.
• Forward (doorsturen) - het bericht naar een of meerdere contacten
doorsturen.
• Delete (verwijderen) - het bericht verwijderen.
• Voice Chat (gesprek) - om te bellen.
• Video Chat (videogesprek) - om een videogesprek te voeren.
Sent items (verzonden items) - Hierin staan de verzonden
berichten die zijn opgeslagen op de Memory Stick Duo™.
Selecteer een bericht, druk op
en kies een van deze opties:
• Play (afspelen) - het bericht afspelen.
• Forward (doorsturen) - het bericht naar een of meerdere contacten
doorsturen.
• View Recipients (ontvanger bekijken) - bekijken naar wie je het
bericht hebt verstuurd.
• Delete (verwijderen) - het bericht verwijderen.
en kies een van deze opties:
• Play (afspelen) - het bericht afspelen.
• Send (versturen) - het bericht naar een of meerdere contacten
versturen.
• View Recipients (ontvanger bekijken) - bekijken naar wie je het
bericht hebt verstuurd.
• Delete (verwijderen) - het bericht verwijderen.
Drafts (concepten) - Hierin staan berichten die je hebt opgeslagen,
maar nog niet hebt verstuurd.
Selecteer een bericht, druk op
en kies een van deze opties:
• Play (afspelen) - het bericht afspelen.
• Send (versturen) - het bericht naar een of meerdere contacten
versturen.
• View Recipients (ontvanger bekijken) - bekijken naar wie je het
bericht wilde versturen (dit is leeg als je geen ontvanger hebt
geselecteerd).
• Delete (verwijderen) - het bericht verwijderen.
Pending (in afwachting) - Dit zijn berichten op de Go!Messenger™server die nog niet zijn opgehaald door je contact.
Selecteer een bericht, druk op
en kies een van deze opties:
• View Status (status bekijken) - bekijken welke contacten je bericht
nog niet hebben gedownload.
• Delete (verwijderen) - het bericht verwijderen. Contacten die
het bericht nog niet hebben opgehaald, kunnen het niet meer
ontvangen.
Om ruimte te besparen in Go!Messenger™ kun je oude en
ongelezen berichten verwijderen.
Go!Messenger™ Handleiding
17
Text Chat (Tekstgesprekken)
Via het menu Text Chat (tekstgesprek) kun je Instant Message (IM)gesprekken voeren met een contact.
3 Als je contact het tekstgesprek accepteert, zie je het volgende
scherm:
Het menu Text Chat (tekstgesprek) openen
Hou de L-toets ingedrukt. Druk op de toets omlaag en markeer
Text Chat. Laat de L-toets los.
Het menu Text Chat (tekstgesprek) verschijnt.
4 Selecteer Type Message (bericht maken) en druk op
Het toetsenbord voor tekstgesprekken verschijnt.
Gebruik de
-toets om te bevestigen en
.
voor een spatie.
Een tekstgesprek starten
1 Druk op
om Invite Contact (contact uitnodigen) te selecteren.
Je ziet alleen de contacten die online zijn.
2 Ga naar een contact met de toetsen omhoog en omlaag en druk
op . De alias van je contact verschijnt naast jouw naam.
Je contact ontvangt de uitnodiging pas als jij je eerste bericht
invoert.
• Gebruik het toetsenbord om je bericht in te voeren, bevestig met
(Enter) en druk op . Het bericht verschijnt in het tekstvenster.
• Gebruik de analoge joystick om door tekst te scrollen.
Go!Messenger™ Handleiding
18
Aansluiten bij een tekstgesprek
Verschillende tekstgesprekken tegelijk
Hou de L-toets ingedrukt als je wordt uitgenodigd. Druk op de toetsen
omhoog en omlaag tot Text Chat (tekstgesprek) is gemarkeerd. Laat de
L-toets los. Het bericht van je contact verschijnt.
Per tekstgesprek kun je maar één contact uitnodigen, maar je kunt wel
verschillende tekstgesprekken tegelijk voeren.
Als je wordt uitgenodigd voor een nieuw gesprek, verschijnt
bovenin beeld een tekstgesprek-icoontje .
Doe het volgende tijdens het tekstgesprek met je eerste contact:
1 Druk op de toetsen links en rechts om een nieuw tabblad te openen.
om je contactlijst te openen. Ga naar het gewenste
2 Druk op
contact en druk op .
Tussen verschillende contacten schakelen
Je kunt alleen naar een ander tabblad als je toetsenbord niet in
beeld is. Druk op om het toetsenbord te sluiten.
1 Druk op de toetsen links en rechts om het gewenste tabblad te
openen, selecteer Type Message (bericht maken) en druk op .
• Om de uitnodiging te accepteren, selecteer je Type Message (bericht
maken) en druk je op .
Je kunt scrollen in de hoofdvensters met de analoge joystick of
door de R-toets ingedrukt te houden.
• Om te weigeren, selecteer je Leave Chat (gesprek verlaten) en druk
je op .
Een tekstgesprek verlaten
Druk op
om terug te keren naar het scherm voor tekstgesprekken en
druk vervolgens op . Je moet dit bevestigen.
Druk op
om te bevestigen of op
keren naar het gesprek.
om te annuleren en terug te
Go!Messenger™ Handleiding
19
Services (Diensten)
Het menu Services (diensten) openen
My Account (Mijn account)
Hou de L-toets ingedrukt. Druk op de toets omlaag en markeer
Services. Laat de L-toets los.
1 Ga naar My Account (mijn account) met de toetsen omhoog en
omlaag en druk op . Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.
Je ziet nu het scherm Services:
2 Voer desgevraagd je gebruikersnaam en wachtwoord voor
bt.com in.
In het scherm My Account kun je het volgende doen:
• Het laatste nieuws over Go!Messenger™ bekijken.
• Je persoonlijke accountgegevens bekijken en veranderen.
• Je beveiligingsgegevens bekijken en veranderen.
• Je servicegegevens bekijken en veranderen.
Online Help (Online Hulp)
Ga naar Online Help (online-hulp) met de toetsen omhoog en omlaag
en druk op . Volg de instructies op het scherm om verder te gaan.
In het Help Forum (hulp-forum) vind je antwoorden op vrijwel al je
vragen over Go!Messenger™.
Er zijn ook FAQs en video-instructies.
Go!Messenger™ Handleiding
20
Search (Zoeken)
Gebruik Yahoo!® om te zoeken op internet.
Het menu Search (zoeken) openen
Hou de L-toets ingedrukt. Druk op de toets omlaag en markeer
Search. Laat de L-toets los.
Het toetsenbord verschijnt op het scherm:
Voer je zoektermen in en selecteer
de zoekresultaten.
Druk op
(Enter). Vervolgens verschijnen
om terug te keren naar het toetsenbord.
Je kunt ook de
-toets gebruiken in plaats van de Enter-toets.
Go!Messenger™ Handleiding
21
Settings (Instellingen)
Het menu Settings (instellingen) openen
Call History (Eerdere oproepen)
Hou de L-toets ingedrukt. Druk op de toets omlaag en markeer
Settings. Laat de L-toets los.
Kies Missed (gemiste), Incoming (binnengekomen), Outgoing
(uitgezonden) of All (alle) oproepen. De oproepen zijn op datum
gesorteerd, waarbij de meest recente oproep bovenaan staat.
Het menu Settings (instellingen) verschijnt nu:
1 Scrol omlaag naar Call History (eerdere oproepen) en druk op
.
Taal
1 Druk op
om het scherm Language (taal) te openen.
2 Druk op de toetsen en rechts om de gewenste taal te selecteren en
druk op . Je kunt ook op
drukken om terug te gaan zonder iets
te veranderen.
Disconnect from service (Verbinding
verbreken)
• Selecteer een tabblad met de toetsen links en rechts.
• Scrol door de lijst met de toetsen omhoog en omlaag.
• Om alle oproepen in het gemarkeerde tabblad te verwijderen,
selecteer je Delete All (alles verwijderen) en druk je op .
als je een oproep hebt gemarkeerd om het venster
2 Druk op
Call Record (oproepgegevens) te openen.
Via deze optie kun je een verbinding maken of verbreken, zodat je kunt
schakelen tussen online en offline.
Handig als de draadloze verbinding wegvalt.
1 Scrol omlaag naar Disconnect from service (verbinding verbreken)
en druk op .
2 Als je online bent, druk je op
om de verbinding te verbreken. Als
je offline bent, druk je op
om de verbinding te herstellen. Je kunt
ook op
drukken om te annuleren.
Go!Messenger™ Handleiding
22
Hier kun je het volgende doen:
• Een video- of stembericht versturen naar je contact.
• Antwoorden met een video- of stembericht.
• De oproepgegevens verwijderen uit de lijst.
Druk op
om terug te gaan naar het scherm met oproepen.
User profile (Gebruikersprofiel)
Bekijk en verander je gebruikersprofiel.
Create a group (Een groep maken)
1 Scrol omlaag naar User Profile (gebruikersprofiel) en druk op
.
1 Ga naar een leeg groepsveld en druk op
verschijnt nu.
. Het toetsenbord
2 Voer een naam in voor de groep (maximaal 12 tekens) en selecteer
(Enter).
Group options (Groepsopties)
Markeer een groep in de lijst en druk op
(groepsopties) verschijnt nu.
, Het menu Group Options
2 Ga met de toetsen omhoog en omlaag naar een onderdeel dat je
wilt aanpassen en druk op .
Je kunt maximaal 15 tekens gebruiken voor je voornaam en je
achternaam.
De onderdelen View/Edit Group Membership (groepslidmaatschap
bekijken/aanpassen), Blocked (geblokkeerd) en Subscribe
(abonneren) kun je niet aanpassen.
Druk op
om terug te keren naar het scherm met de instellingen.
Groups (Groepen)
Je kunt maximaal tien groepen maken. Zo kun je op een eenvoudige
manier je contacten indelen, bijvoorbeeld in vrienden en familie.
Scrol omlaag naar Groups (groepen) en druk op
verschijnt nu.
. De groepslijst
Edit Group Name (groepsnaam aanpassen) - Druk op
toetsenbord op te roepen.
om het
Edit Group Membership (groepssamenstelling aanpassen) - Je kunt
contacten toevoegen aan of verwijderen uit een groep. Je kunt contacten
in meerdere groepen indelen.
• Druk op
om een lijst met contacten op te roepen. Ga naar het
gewenste contact en druk op . Een
betekent dat het contact is
toegevoegd aan de groep.
Go!Messenger™ Handleiding
23
. Druk nogmaals op
2 Selecteer de gewenste optie. Dit krijgen andere contacten naast jouw
naam te zien. Je online-status verschijnt ook boven in je scherm.
Als je een groep verwijdert, gaan de contacten in die groep niet
verloren. Je verwijdert alleen de groep.
Selecteer <Empty> (leeg) om het toetsenbord op te roepen. Je
kunt nu je eigen status invoeren. Je vrienden zien dit achter je alias
in hun lijst met contacten.
Delete Group (groep verwijderen) - Druk op
om te bevestigen.
Blocked Contacts (Geblokkeerde contacten)
Je kunt contacten blokkeren, zodat ze niet kunnen zien of je online bent.
1 Scrol omlaag naar Blocked Contacts (geblokkeerde contacten) en
druk op .
• Ga naar een contact en druk op
Het -icoontje verschijnt.
om hem of haar te blokkeren.
• Ga naar een contact en druk op
Het -icoontje verschijnt.
om de blokkering op te heffen.
Als je al een online-bericht hebt geschreven, zie je dit in het menu
Status Options.
Contacts sorting (Contacten sorteren)
1 Scrol omlaag naar Contacts Sorting (contacten sorteren) en
druk op . Het menu Sorting (sorteren) verschijnt nu.
2 Ga naar de gewenste optie en druk op
.
Ringtones (Ringtones)
Set Presence (Online-status)
1 Ga naar Ringtones en druk op
.
Je kunt zelf bepalen hoe anderen je online zien.
1 Scrol omlaag naar Set Presence (status instellen) en druk op
Het menu Status Options (statusopties) verschijnt.
.
2 Markeer Incoming Voice Chat (binnenkomend gesprek) of
Incoming Video Chat Video (binnenkomend videogesprek)
en druk op .
Go!Messenger™ Handleiding
24
3 Selecteer een optie en druk op . Je hoort een kort fragment van
elke optie. Druk op
om het optievenster te sluiten.
Adjust message storage (Berichtenopslag
aanpassen)
Save to sent items (Verstuurde berichten
bewaren)
Verander de hoeveelheid ruimte op je Memory Stick Duo™ voor
opgeslagen berichten.
Je kunt zelf bepalen of je verstuurde berichten wilt bewaren in de lijst
met verzonden items.
1 Scrol omlaag naar Adjust Message Storage (berichtenopslag
aanpassen) en druk op .
1 Scrol omlaag naar Save to Sent Items (verstuurde berichten
bewaren) en druk op .
2 Gebruik de toetsen links en rechts om de beschikbare ruimte in te
stellen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte op je Memory Stick Duo™
kun je maximaal 200 berichten opslaan of 64 MB aan ruimte reserveren.
2 Selecteer Enable (toestaan) om berichten op te slaan of Disable
(niet toestaan) om dit niet te doen.
om te annuleren zonder de instelling te veranderen.
Re-verify Account (Account bevestigen)
Microphone (Microfoon)
Bevestig de geldigheid van je account door je gebruikersnaam en het
wachtwoord online te controleren.
Pas het volume van de microfoon aan.
1 Scrol omlaag naar Microphone (microfoon) en druk op
Druk op
.
Scrol omlaag naar Re-verify Account (account bevestigen) en druk op
.
Remove Stored Password (Opgeslagen
wachtwoord verwijderen)
Verwijder je account van je Memory Stick Duo™.
1 Scrol omlaag naar Remove Stored Password (opgeslagen
wachtwoord verwijderen) en druk op .
2 Gebruik de toetsen links en rechts om Low (zacht) of High (hard)
te kiezen.
om te bevestigen of op
om te annuleren. Als je je
2 Druk op
wachtwoord verwijdert, moet je je account opnieuw bevestigen om
het te kunnen gebruiken.
Door je opgeslagen wachtwoord te verwijderen, wordt je account
verwijderd van de Memory Stick Duo™. Doe dit alleen als je je
PSP™ aan iemand anders geeft of als je een nieuw account
Go!Messenger™ Handleiding
25
hebt aangemaakt.
Meer hulp
Ga naar www.gomessenger.bt.com voor
handige online-video’s, een groot aantal
FAQs en het gebruikersforum van Sony.
Verbinding maken met een draadloos netwerk
Zorg ervoor dat je WLAN-schakelaar AAN staat en dat je binnen
het bereik van een toegangspunt bent.
1
Als je dit in je eigen huis doet, heb je wellicht het
beveiligingswachtwoord nodig dat je hebt gebruikt bij het instellen
van je draadloze verbinding. Dit wachtwoord is versleuteld via WEP
of WPA-PSK.
2
Selecteer
(Netwerkinstellingen) onder
het Home-menu van je PSP™ en druk op .
3
Selecteer Infrastructuurmodus en druk op
4
Selecteer Nieuwe verbinding en druk op
5
Je hebt nu drie opties: Scannen, Handmatig invoeren en
Automatisch. De optie Scannen (druk op ) vindt draadloze
netwerken of hotspots in de buurt, dus ook je eigen draadloze
netwerk (als je dat hebt). Er verschijnt een lijst met beschikbare
netwerken onder het kopje SSID (Service Set Identifier).
(Instellingen) in
.
.
6
Gebruik de toetsen omhoog en omlaag op je PSP™ om het
gewenste netwerk te markeren en bevestig met .
7
Kies de SSID-instelling die je wilt gebruiken en gebruik de toets
rechts om verder te gaan.
8
Vervolgens moet je de beveiligingsinstellingen opgeven. Dit is
afhankelijk van de informatie die je hebt ingevoerd bij het instellen
van je draadloze netwerk.
9
Als je op
drukt, verschijnt er een toetsenbord op je scherm
waarmee je de beveiligingscode kunt invoeren. Deze code is de
WEP-sleutel of de WPA-PKS-sleutel.
10 Als je de gegevens hebt ingevoerd, druk je op
om te bevestigen.
11 Vervolgens verschijnt de optie Adresinstellingen. Voor de meeste
thuisnetwerken kun je de optie Eenvoudig gebruiken.
12 Daarna kun je de Naam van verbinding aanpassen.
Het hernoemen van je netwerkverbinding is vooral handig als je je
PSP™ in verschillende draadloze netwerken gebruikt.
13 Gebruik het toetsenbord op het scherm om de naam van de
verbinding aan te passen en druk op . Druk op de toets rechts
om verder te gaan.
14 In het volgende scherm krijg je een overzicht van je
verbindingsinstellingen. Als deze juist zijn, druk je op de toets
rechts.
15 Je krijgt nu de mogelijkheid om de instellingen op te slaan door op
te drukken.
16 Ten slotte kun je de verbinding testen.
Ga naar playstation.com als het je niet lukt om een verbinding tot
stand te brengen.
Go!Messenger™ Handleiding
26
Offices worldwide
De diensten die zijn beschreven in deze publicatie zijn afhankelijk van
beschikbaarheid en kunnen tussentijds worden aangepast. De diensten
en apparatuur zijn onderhevig aan de standaardcontractvoorwaarden van
British Telecommunications PLC. Niets in deze publicatie is onderdeel van
een contract.
© British Telecommunications plc 2008.
Hoofdkantoor: 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ.
Geregistreerd in Engeland onder nummer 1800000.
Ontworpen en geproduceerd door The Art & Design Partnership Ltd.
Issue 1 / ADP02-08
PHME 55051
“2”, “PlayStation”, “khjl”, “7”, en “PSP” zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer
Entertainment Inc. Go!Messenger™ © 2008 Sony Computer Entertainment Inc. Uitgegeven door Sony Computer Entertainment Europe.
Go!Messenger pt is een handelsmerk van Sony Computer Entertainment Europe. Alle rechten voorbehouden.

Vergelijkbare documenten