Bouw- en houtkunde

Commentaren

Transcriptie

Bouw- en houtkunde
Studierichting:
Bouw- en houtkunde
Graad:
2de
Onderwijsvorm:
TSO
Basisoptie:
Bouw
Accenten:
In de doorstroomrichting bouw- en houtkunde krijgt ook de algemene vorming veel
aandacht zodat het volgen van hoger onderwijs, met kans op slagen, tot de
mogelijkheden blijft behoren.
De leerlingen krijgen er een theoretisch-technische vorming met voldoende
aandacht voor de uitvoeringstechnische aspecten.
Lessentabel:
TBH3
TBH4
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Informatica
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Frans
3
3
Nederlands
4
4
Wiskunde
5
5
Engels
2
2
Toegepaste chemie
1
1
Toegepaste fysica
1
1
Elektriciteit
1
0
Mechanica
1
2
Constructie
3
3
Technisch tekenen
3
3
Materialen
1
1
4
4
36
36
Algemene vakken
Technische vakken
Bouw- en houtwetenschappen
Praktijk vakken
Studie praktische uitvoeringen
Totaal
In de tweede graad gaat heel wat aandacht naar technologie, technisch tekenen en
praktijk bouw.
In de derde graad ligt de hoofdklemtoon op bouwkundig tekenen en op technologie.
Vooropleiding:
Attest A van het tweede leerjaar in de eerste graad (attest B mits in acht name van
de beperkingen).
Vervolgopleiding:
Derde graad bouw- en houtkunde.

Vergelijkbare documenten

Bouw- en houttechnieken

Bouw- en houttechnieken De leerlingen krijgen er een theoretisch-technische vorming met voldoende aandacht voor de uitvoeringstechnische aspecten.

Nadere informatie