Klik hier - DOS Kampen

Commentaren

Transcriptie

Klik hier - DOS Kampen
www.doskampen.nl
seizoen 2014|2015 - uitgave 1 - wintereditie
DOS TOPPER
DEAN
HUIBERTS
35+/45+
EVEN VOORSTELLEN
SARRIS
WESTERKAMP
DOS-OPLEIDING
TRAIN
DE TRAINER
DOS KAMPEN, SAMEN BETER
SENIORENVOETBAL
VOOR ECHTE SENIOREN
... EN BIJNA
ALLE TEAMS
uitgave 1 - 2014|2015 - 39e jaargang
COLOFON
De Nieuwsgier
is een uitgave van
DOS Kampen
en verschijnt in
december en juni.
#10
Ontwerp en vormgeving:
Paulien Schutten
www.paulienschutten.nl
samen.
scoren
Dekatel is hoofdsponsor van D.O.S. Kampen
www.dekatel.nl
#5
Hardy Wellenberg
Interview
Dean Huiberts
DOS
35+/45+
Seniorenvoetbal
#16
Foto’s:
Duckside.nl, Evert
Haverkamp, FC Twente en
Allard Doornebal.
#17
#24
Kalender
De charme
van het voetbal
Feestdagenbuffet
Nieuw bestuurslid
Sarris Westerkamp
Productiebegeleiding:
LK mediasupport bv
www.lkmediasupport.nl
Kampioenen #33
www.doskampen.nl
#42
DOS-opleiding
Train de trainer
Club van 100
#10
#16
vakantiefoto
Redactieadres:
DOS Kampen
Postbus 172, 8260 AD Kampen
[email protected]
Redactie:
Evert Haverkamp, Theo
Heldoorn, André Koers,
Wilbert Nieuwenhuis, Teunis
Ringenier en Paulien Schutten
Voorwoord
#28
#32
#33
#37
#42
#42
EN VERDER ...
In deze Nieuwsgier stellen (bijna) alle teams zich
voor of geven een update van hun verrichtingen.
VOORWOORD NIEUWSGIER
BEMOG ontwikkelt vastgoedprojecten. Rekening houden met
wensen van toekomstige bewoners en gebruikers, oog hebben
voor duurzaamheid en maatschappelijk betrokken zijn.
Dat is ontwikkelen. Dat doen we al ruim 40 jaar.
Samen
toekomst creëren!
VOORWOORD
Een grote vereniging als de onze valt of staat met de inzet van leden die structureel of incidenteel een deel van hun
vrije tijd willen opofferen om zich geheel belangeloos in te zetten voor de club. Hoewel DOS erg veel moeite moet
doen om iedere keer alle functies binnen de vereniging opgevuld te krijgen, ben ik ongelofelijk trots op al die vrijwilligers die zich - soms op nagenoeg elke dag van de week - inzetten voor de verschillende werkzaamheden die
er te doen zijn binnen onze club! En dat alles omdat zij zich Dosser in hart en nieren voelen!
Door: Hardy Wellenberg
Postbus 30200
8003 CE Zwolle
T 038 331 58 99
E [email protected]
www.bemog.nl
Opleider van
Overijssel
Dé opleider voor o.a.
BHV, EHBO, VCA
Heftruck en Vaarbewijs
www.hofstra-trainingen.nl
Stoomstraat 7 • 8263 AT Kampen • 038 333 58 61
[email protected]
#4
www.doskampen.nl
Op vele terreinen van onze club zijn ze
actief. Achter de bar, als klusser, als omroeper, scheidsrechter, trainer, leider, als
lid van één van de vele commissies of als
bestuurslid. Ik noem hier slechts een klein
deel van onze vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat kleedkamers worden opgeknapt,
dat er sprake is van een stijgende baromzet, dat bij wedstrijden van het eerste
informatie wordt omgeroepen en dat
jeugdteams onder begeleiding van goed
opgeleide scheidsrechters, trainers en
leiders met plezier elke zaterdag hun
wedstrijden kunnen spelen.
Halverwege het seizoen sta ik ook stil bij
wat er tot nu toe is waargemaakt van de
ambities van DOS Kampen 1, namelijk minimaal eindigen in de middenmoot van de
eerste klasse D. Hoewel de tweede helft
van het seizoen nog van alles kan brengen,
staat ons eerste elftal er met de winterstop niet goed voor. In een veel sterkere
competitie dan vorig jaar staan wij één
na laatste in de ranglijst en we moeten
flink aan de bak om onze positie veilig te
stellen. Opnieuw komt het op de mentale
weerbaarheid van onze selectie aan om
de knop om te zetten en met de nodige
strijd en passie de punten binnen te gaan
slepen. Ons eerste elftal wordt vanouds
zeer kritisch gevolgd door onze trouwe
supportersschare. Het komt er nu op aan
om ook in moeilijke tijden achter onze
jongens te blijven staan en ze te blijven
steunen in de strijd tegen mogelijke degradatie. Onredelijke kritiek en negativiteit
helpen ons daar zeker niet bij. Een blijvend positieve en meewerkende houding
wel. Ook - of juist! - nu het niet zo goed
gaat.
Het huidige trainersduo stopt ermee aan
het einde van dit seizoen. Met een deel
van de spelersgroep werken ze al samen
vanuit de junioren en ze achten de tijd rijp
voor vernieuwing en een andere aanpak.
Daarom is het goed dat Guido en Nick -
en ook Patrick als assistent-trainer - hun
geluk elders gaan beproeven. We willen
een nieuwe trainer aantrekken die met
nieuwe impulsen van onze eerste selectie
een stabiele eerste klasser kan maken en
die daarnaast van toegevoegde waarde
is bij het doorontwikkelen van de jeugdopleiding van DOS. Zo kan ook de ambitie
van een basiself die vooral wordt gevormd
door spelers uit de eigen jeugdopleiding,
stevig worden neergezet.
DOS Kampen is het immers aan zijn naam
en reputatie verplicht om vanuit een
ijzersterke jeugdopleiding met eigen
spelers op het hoogste niveau te blijven
acteren. We kiezen er bewust voor om
geen betaalde amateurvoetbalvereniging
te worden, waarbij de beste spelers altijd
van buiten moeten worden gehaald.
Daarom blijven we ons concentreren op
de instandhouding, verbetering en versterking van onze jeugdopleiding.
SAMEN BETER,
zonder SAMEN geen DOS.
Op de ALV verklaarden zich een aantal
leden bereid om deel te nemen aan een
‘denktank’ over het voetbalbeleid. Dit
voetbalbeleid moet vooral worden uitgevoerd door leden die zich willen inzetten
als trainer, leider en verzorger van een
jeugdteam. Daarnaast zijn er leden nodig
die zich willen inzetten voor het opzetten
van ons interne scoutingsapparaat, zodat
jeugdig talent binnen de club tijdig wordt
opgemerkt en op de juiste manier kan
worden begeleid. Onze voetbalcommissie moet worden bemenst met leden die
verstand hebben van het spelletje en zorgen dat het beleid wordt uitgevoerd. Als
hier onvoldoende geschikte leden voor
zijn wordt het lastig om nog gestalte te
kunnen geven aan de ruggengraat van
onze vereniging en holt de kwaliteit van
onze jeugdopleiding - die nu nog alom
wordt geprezen - achteruit. Het is in
meerdere opzichten twee voor twaalf.
Daarbij komt het niet alleen aan op de
inzet van trainers en leiders van teams,
maar ook op die van tal van andere
leden die zich op incidentele of structurele basis willen blijven inzetten voor de
ontwikkeling van het voetbal binnen onze
vereniging op alle mogelijke niveaus.
Tot op heden hebben zich nog geen geschikte opvolgers gemeld voor Martin de
Jong. Hij trad vorige maand af als voorzitter vanwege de onmogelijkheid om de
werkzaamheden voor zijn eigen bedrijf
te combineren met een taak binnen de
club. Onze vereniging wordt momenteel geleid door een onderbezet bestuur,
bestaande uit slechts vier personen. Ook
Frank Koenderman heeft aangegeven
aan het einde van het seizoen de functie
van penningmeester neer te leggen. Het
gebrek aan vrijwilligers die zich blijvend
willen inzetten in een functie, zoals dat
onze vereniging al jaren opbreekt, weerhoudt ons ervan om op verschillende aandachtsgebieden binnen de club structureel beleid te formuleren en uit te voeren.
Immers, een vereniging die op cruciale
posities onderbezet is, houdt zich vaak
bezig met ad-hoc zaken, incidentenpolitiek en het blussen van brandjes. Daar
komen wij niet verder mee. DOS heeft
iedereen nu hard nodig om invulling te
geven aan ‘Samen beter’ in plaats van ‘wij
weten het beter’. Zonder SAMEN geen
DOS. Anders wordt de situatie steeds nijpender en komt datgene waarvoor wij
zijn opgericht, namelijk het zijn van een
voetbalclub waar op zaterdag door teams
een aantrekkelijke pot voetbal op de mat
wordt gelegd, onder druk te staan.
Mag ik in het nieuwe jaar ook op uw betrokkenheid en inzet rekenen? Wat voor
moois ons dat brengt leest u in alle bijdragen van de teams in deze Nieuwsgier.
december 2014 | De Nieuwsgier
#5
B3: een
uniek team
DOS Kampen B3 is kampioen
geworden in de najaarscompetitie. Met een geweldig positief
doelsaldo en tegenstanders
die gemakkelijk aan de kant
werden gezet bleek de vierde
klasse duidelijk een maatje te
klein voor B3.
In de voorjaarscompetitie gaan we het in
de derde klasse proberen. Deze geweldige prestatie is niet gelegen alleen in het
kampioenschap. Die ligt vooral in het feit
dat het kampioenschap werd binnengehaald zonder trainer. Aan het begin van
het seizoen was het niet gelukt om een
‘echte’ trainer te vinden voor dit talentvolle team. De gezamenlijke ouders van
de boys hebben vervolgens hun schouders er onder gezet en ervoor gezorgd dat
er kon worden gevoetbald. Door verschillende ouders werd de training verzorgd
en ook de begeleiding en coaching op
zaterdag werd door de ouders gedaan.
Ieder heeft naar zijn/haar vermogen een
steentje bijgedragen. Een compleet selfsupporting team dus, een uniek team!
Neemt niet weg dat B3 voor de voorjaarscompetitie nog steeds op zoek is
naar een ‘echte’ trainer. Iemand die bereid is twee avonden in de week een ruim
uur te steken in de training van deze
leuke en enthousiaste groep. Er wordt
maximale ondersteuning geboden vanuit
de ouders. Laat deze kans niet liggen!
Spelers B3: Jan Grasdijk, Erik Jager,
Gijs Jager, Michael Kok, Peter Mansvelder,
Jordy Mensink, Michiel Mulder, Jelle Pap,
Frank van Schellen, Jesse Scholten,
Martijn Schreurs, Nick Slijkhuis,
Sahan Taskiran, Mikan Venekamp en
Henk-Jan Zwanepol.
DOS
Kampen
MB1
DOS Kampen F9
Hoe een nieuw team hecht kan worden.
Na de zomervakantie kan het beginnen.
We gaan een nieuw team maken genaamd DOS F9, een mix van tweede
jaars F, eerstejaars F en jongens die doorstromen vanaf de voetbalschool. In het
begin moet er nog veel gebeuren, maar
we leggen de nadruk op gezelligheid
en plezier om zo met zijn allen iets hechts
neer te zetten. Na een onrustig begin
met maar liefst veertien kinderen is de
keuze gemaakt om het met tien jongens
te doen. Dit is goed gegaan en door
de leuke trainingen met veel inzet van
kinderen en ouders is het gelukt de
mooie competitie te eindigen als derde,
wat een super knappe prestatie is.
Met de jongens: Tim als Jasper Cillessen,
Sem als Jaap Stam, Stan als Nicky Vier-
gever, Viggo als Serero, Xander als Daley
Blind, Levi als Siem de Jong, Bill als
Schöne en Dante als Klaassen en voorin
Nick en Jim als het koppel Bergkamp en
Van Basten, zijn wij een aanvallend team
dat zorgt voor veel dreiging en mooi
voetbal en met de ouders als support
en steun is dit een fantastisch team.
Met sportieve groet DOS F9
F9
#6
www.doskampen.nl
E1 top in
Hoofdklasse!
Na wat wisselende resultaten in de
eerste competitiewedstrijden heeft
E1 de weg naar boven gevonden.
Kroon op de eerste seizoenshelft
was het behalen van de koppositie
van de ranglijst op de laatste wedstrijddag voor de winterstop.
Met Danny als solide sluitpost en in de
regel Quentin, Jens en Job in de verdediging heeft E1 een lastig te passeren
achterhoede, getuige ook het minst aantal tegendoelpunten tot nu toe. Op het
middenveld zorgen Marten, Jort en Tijmen
als eerste linie voor het afremmen van
de tegenstanders maar tegelijkertijd ook
voor de aanvallende impulsen richting
de makkelijk scorende spitsen Luuk en
Christian. Als het kan zetten de trainers
Evert, Heroen en Jermain de jongens soms
op posities die ze niet altijd gewend zijn.
Dit om ze te leren ook op andere plaatsen
op het veld goed uit de voeten te kunnen.
Maar op momenten dat het moet laten
ze de spelers ook maximaal in hun kracht
spelen.
De weg naar een topklassering aan
het eind van het seizoen is nog negen
wedstrijden lang, maar het team en de
trainers kennende zullen ze, met de altijd aanwezige spelvreugde als belangrijkste motivatie, tot het uiterste gaan om
dat te bereiken.
december 2014 | De Nieuwsgier
#7
Passie voor
slopen & bouwen
sinds 1934
Ontwikkelen | Slopen | Bouwen | Onderhoud
Genuakade 1 Kampen
T 038 333 20 10
twitter.com/weeverbv
DOS 35+;
een verhaal
van mannen
die jongetjes
blijven
In het hoofd kan alles nog, het is alleen het lichaam
dat af en toe hapert in de uitvoering. Het plezier is
er, een keer in de vier weken op vrijdagavond, niet
minder om. Er wordt vooral gelachen en genoten
op het halve veld en na afloop in de kantine met de
tegenstanders en scheidsrechters.
DOS Kampen E3
najaar 2014
In het voetbalseizoen 2014-2015 wordt DOS Kampen E3 gevormd door een tiental super enthousiaste jongens.
Het grootste deel van het team bestaat uit de ervaren tweedejaars E-pupillen: Gerwin Bos, Luuk Weijers, Jan
Oebele Mulder, Milan Westendorp, Aron Faas, Jorn van Dijk en Daniel Smit. De overige spelers zijn dit jaar overgekomen naar de E-pupillen vanuit F1: Milan Willems (k.), Nils Velema en Timo Muller. We zijn dit seizoen in de
competitie gestart in de tweede klasse met een aantal behoorlijk sterke tegenstanders. TEAM VAN DE WEEK
Een ander hoogtepunt hebben
we op 8 november jl. beleefd
waarbij DOS Kampen E3 als
‘Team van de week’ mocht aantreden tijdens de derby tussen
DOS Kampen en KHC. Een waar
spektakel en een geweldige belevenis voor onze jongens!
Dat is in een notendop het verhaal van het 35+ team van
DOS, dat in mei begon op initiatief van Wilbert Nieuwenhuis.
Hij was het die maar liefst zeventien herintreders wist te prikkelen voor een hernieuwde kennismaking met de groene
mat. Het aantal bleek overigens geen overbodige luxe, want
soms leek een toernooi op een aflevering van de Amerikaanse hitserie Mash. Een pijntje hier en wat luchttekort vanwege wat extra massa daar ... Na een zeer welvarende start
op het thuishonk, waren de prestaties even grillig als de
weerkaart van Piet Paulusma, met als dieptepunt een toernooi waar niet gewonnen en gescoord werd. Ondanks alles
bleef de lach en werkt de ervaring aanstekelijk, want er
schijnen alweer twee 35+ teams van DOS in de steigers te
staan.
Er wordt iedere dinsdag en donderdag,
onder de bezielende leiding van onze
trainers Mark Bos en Michel Westendorp,
een uur lang intensief getraind waarbij
zoveel mogelijk verschillende aspecten
van het voetbalspel aan de orde komen.
Geliefd is, hoe kan het ook anders, het
afsluitende partijtje dat dan ook telkens
weer erg fanatiek wordt afgewerkt door
de jongens. Het werd al snel duidelijk … dit
is een hechte groep jongens met veel talent die het onderling erg goed met
elkaar kunnen vinden! Helaas moest Luuk Weijers, een van onze
zekerheden in de achterhoede, dit najaarsseizoen al vroegtijdig afhaken met
een gebroken arm. Dat was even schrikken toen hij met een ambulance van het
trainingsveld werd gehaald! Luuk is gelukkig herstellende en hopelijk is hij bij
de start van het voorjaarsseizoen weer
helemaal de oude!
Qua resultaten kenden we een behoorlijk
wisselvallig verloop in de eerste helft van
dit voetbalseizoen, waarin we maar liefst
#8
www.doskampen.nl
achttien wedstrijden hebben gespeeld.
Daarvan wonnen we er tien, speelden
twee wedstrijden gelijk en verloren er
zes. Wat was de teleurstelling groot toen
we al vroeg in het seizoen met ruime
cijfers verloren in de derby tegen GoAhead E3. Om maar te zwijgen over de
pijnlijke nederlagen in de oefenpotten
tegen DOS Kampen E4 en DOS Kampen
E2!
Maar … ‘Van verliezen leer je winnen!’
… en dat hebben we ook laten zien met
prachtige resultaten tegen op papier
veel sterkere tegenstanders zoals de gedoodverfde kampioenskandidaten ASV
Dronten E3 (6-3) en Swift E1 (2-1), maar
ook in de bekerwedstrijd tegen het hoog
geklasseerde Berkum E2 (beoogd kampioen uit de competitie van DOS E2)
waarin we in een super spannende wedstrijd nipt verloren met 2-3. Dit waren
wedstrijden waarin we als een echt team
geconcentreerd op het veld stonden
en elkaar met mooi combinatievoetbal
wisten te vinden. Het bewijs is geleverd …
wij kunnen voetballen!
Al met al kijken we terug op een leuke
en sportieve maar ook wisselvallige start
van het seizoen 2014-2015 waarin we
hebben laten zien prima mee te kunnen
met de hoog geklasseerde tegenstanders.
Ondanks deze mooie resultaten eindigen
we door een aantal slordige nederlagen
‘slechts’ in de middenmoot van de najaarscompetitie.
We gaan vol vertrouwen het voorjaarsseizoen van 2015 in … De eerste
oefenwedstrijden voor 2015 staan al weer
voor januari in de agenda. We gaan als
DOS Kampen E3, gesteund door onze
trouwe supportersschare, ons uiterste
best doen om er weer een prachtig en
sportief voorjaarsseizoen van te maken.
Onze verrichtingen zijn ook in het voorjaar van 2015 weer uitgebreid te volgen
via: www.doshelden.nl
Namens DOS Kampen E3 wensen wij alle
lezers een sportief en vooral gezond 2015
toe!
december 2014 | De Nieuwsgier
#9
DOS-TALENT
Elke doordeweekse ochtend gaat om 5.30 uur de wekker in huize
Huiberts. De bus van FC Twente komt een half uurtje later Dean
ophalen. De reis gaat dan via Salland - onderweg worden nog
meer spelers opgepikt - richting Enschede waar Dean de middelbare
school bezoekt. Als de lessen zijn afgelopen, rijdt de bus opnieuw
voor. Dan begint voor Dean en zijn teamgenoten het mooiste deel
van de dag: de dagelijkse training van het C1-team van de Twentse
club. Na afloop brengt de bus alle jongens weer thuis. Dean, die het
verst weg woont, als laatste: om 19:45 uur.
GENIETEN
De lange dagen zijn voor de 14-jarige
Dean geen zwaar offer. Voetbal is alles
waar hij voor leeft en hij geniet van elke
dag dat hij met de bal aan de slag kan.
Moeder Joyce: “Als kind gooide hij al het
speelgoed uit de box, behalve de ballen.
Hij heeft het er graag voor over en is het
reizen nog lang niet zat. Dat kan ook niet,
want omdat het zo zwaar is, kun je het
alleen volhouden als je het echt heel leuk
vindt”.
DEAN HUIBERTS HOOPT OOM MAX HUIBERTS OP TE VOLGEN
DOS-talent
ontwikkelt zich prima
bij FC Twente
Welke speler uit de DOS-jeugd kan zeggen dat ‘ie tegen Borussia Dortmund,
Barcelona, Manchester United en Schalke ’04 heeft gespeeld? Jaap Stam is het meest
voor de hand liggende antwoord, maar er is er nog één: Dean Huiberts.
Neef van Max Huiberts en groot talent uit de DOS-vijver.
Door: Theo Heldoorn
#10
www.doskampen.nl
TALENT
Het talent van Dean valt al snel op. Het
E1-team van 2009-2010 wemelt van de
getalenteerde voetballers en scouts van
alle Betaald Voetbalorganisaties uit de
wijde omgeving bekijken regelmatig de
verrichtingen van deze jongens. Uiteindelijk belanden zes van de negen spelers
in de jeugdopleiding van respectievelijk
FC Zwolle, Vitesse, sc Heerenveen en in
Dean’s geval FC Twente. “In eerste instantie mocht hij ook bij Heerenveen blijven
waar hij bij de voetbalschool zat”, vertelt
Joyce. “Maar Twente was ook heel enthousiast en zij werden in 2010 kampioen
van Nederland. Toen wilde Dean wel heel
graag naar die club”.
LANDSKAMPIOEN
De keuze viel niet direct op FC Twente.
Dean wordt na een eerste testwedstrijd in
een selectie geplaatst met jongens die een
paar jaar ouder en een paar koppen groter zijn dan hij. Dat bevalt niet en hij gaat
daarom terug naar de voetbalschool van
Heerenveen. De aanhoudende belangstelling van FC Twente geeft uiteindelijk
toch de doorslag als zij een team van de
leeftijdscategorie van Dean oprichten en
zoals gezegd de landstitel grijpen.
MAX
Van die keuze heeft Dean tot op heden
totaal geen spijt: “Ik heb het heel erg naar
mijn zin bij Twente. Het liefst blijf ik hier
voetballen en ik hoop dat ik het eerste
ga halen. Dat is mijn droom. Daarna zou
ik ook wel bij Ajax of AZ willen spelen”.
Met AZ is meteen de club genoemd waar
zijn grote voorbeeld oom Max werkt. De
oud-speler van FC Zwolle, Roda JC, Borussia Mönchengladbach en AZ is momenteel hoofd scouting bij de Alkmaarse club
en met hem kan Dean heerlijk over hun
gezamenlijke passie praten. Dean zou
maar wat graag diens voorbeeld volgen.
KANS
Moeder Joyce laat haar kind met een
gerust hart elke dag ophalen: “Ze hebben het bij Twente echt heel goed voor
elkaar. Alles is tot in de puntjes geregeld
en het belangrijkste is dat Dean er zo van
geniet. Tegelijk houd ik hem ook met
beide benen op de grond. We hebben
hem steeds duidelijk gemaakt dat de
kans dat hij daadwerkelijk het betaald
voetbal haalt heel klein is. Maar ik wilde
hem deze kans niet onthouden. Hij maakt
nu prachtige dingen mee en komt op
plaatsen waar anderen niet komen. Tegelijk moet je zo’n keuze wel heel bewust
maken, want het vraagt enorm veel van
je. Ons sociale leven lijdt er wel degelijk
onder, ik zie mijn zoon maar een paar
uurtjes per dag. Maar ik gun hem deze
mogelijkheid!”
”Ik vraag elk jaar of we
een oefenwedstrijd tegen DOS
kunnen spelen,
maar helaas is het daar
nog niet van gekomen.”
Dean zelf geniet met volle teugen en
is DOS tegelijk nog niet vergeten. Op
de vraag of hij al eens ballenjongen is
geweest, antwoordt hij spontaan “Ja,
bij DOS - Go-Ahead!” Maar ook met het
C1-team van FC Twente moet hij een
paar keer per seizoen aan de bak in de
Grolsch Veste. “Als ballenjongen zit je
lekker dicht bij het veld. Erg leuk om te
►
doen”.
december 2014 | De Nieuwsgier
#11
COMPETITIE
Met FC Twente C1 speelde Dean in de
afgelopen najaarscompetitie in de 1e Divisie. Met tegenstanders als FC Groningen,
Ajax, AZ en Vitesse kun je gerust spreken
van een leerzame tijd. “Helaas verloren
we de laatste wedstrijd van AZ. Daardoor
hebben we ons net niet geplaatst voor
de kampioencompetitie. Maar het was
een leuk jaar”.
“Ik heb het heel erg naar mijn zin
bij Twente. Het liefst blijf ik
hier voetballen en ik hoop dat ik
het eerste ga halen.”
WERKEN
Dat Dean het goed doet, blijkt wel uit
het feit dat hij met slechts twee andere
jongens bij FC Twente kan blijven nadat
de samenwerking met de jeugdopleiding
van Heracles en Go Ahead Eagles wordt
beëindigd. En waar is hij nou zo goed in?
“Mijn techniek, passing, inzicht en handelingssnelheid zijn mijn sterke punten.
Speltechnisch kan ik nog wel verbeteren.
Mijn trainer leert me om meer variatie in
mijn spel te leggen. Nu draai ik nog vaak
dezelfde kant op, maar ik oefen ook veel
op die andere kant. Ook moet ik fysiek
nog beter worden en is mijn linkerbeen
nog niet zo goed. Daar werk ik aan!”
TEGEN DOS
Voorlopig richt hij zich dus op FC Twente,
maar hij is zijn vrienden uit het succesvolle E1-team ook niet vergeten. “Met
Toine Mulder (zoon van Ron, red.) en Pim
Boitelle ga ik als het kan in de vrije uurtjes
lekker bij DOS voetballen. Ooit wil ik nog
eens tegen DOS voetballen. Ik vraag elk
jaar of we een oefenwedstrijd tegen DOS
kunnen spelen, maar helaas is het daar
nog niet van gekomen”.
Dean, veel succes en we hopen je nog weer
◼
eens op De Maten in actie te zien!
Bel ons voor meer informatie T(038) 35 56 770
21610 HanzeStaete Adv 210x148 mm.indd 1
#12
www.doskampen.nl
21-08-14 17:00
december 2014 | De Nieuwsgier
#13
Natuurlijk staat spelplezier voorop. Dat
zie je terug nadat er gescoord is. De spelers komen dan bij elkaar om het doelpunt
uitbundig te vieren.
DOS Kampen E2
In het begin van de competitie moesten
de spelers wennen aan het hoge niveau
in de hoofdklasse. Een aantal wedstrijden werd ongelukkig nipt verloren. Maar
na een moeizaam begin lieten ze vanaf
november zien dat ze zeker allemaal kunnen voetballen. Ze gingen als team spelen
en lieten de bal het werk doen. De laatste vier wedstrijden van de competitie
werden dan ook in winst omgezet.
E2
Tijdens de winterstop zal er gewoon doorgetraind worden, zodat de toppers van
F1 met een goed gevoel de voorjaarscompetitie weer in kunnen gaan.
DOS Kampen F1
Voor DOS Kampen F1 zit de eerste seizoenshelft in de hoofdklasse erop. De
jongens zijn knap geëindigd op een verdienstelijke zesde plaats. Elke maandagen woensdagavond traint het team onder
leiding van de trainers Herman en Jan,
met veel enthousiasme en inzet. Er wordt
gewerkt aan de techniek, afwerken op de
goal, partijtje en als laatste het oefenen
van penalty’s.
Op de foto van links naar rechts:
Sven Westendorp
✹Mark Huisman
✹Elias v/d Vegt
✹Mees Spaansen
✹Dinand Klompenmaker
✹Dustin Kandou
✹Rob de Wilde
✹Björn Meuleman
✹Milo van Wijhe
✹
De najaarscompetitie is ten einde. Onze jongens hebben mooi voetbal
laten zien. Van de negentien wedstrijden hebben we er drie verloren, vier
gelijk en twaalf gewonnen.
Ze willen er allemaal voor gaan en dat
geeft je als trainers een goed gevoel. We
gaan met veel plezier de voorjaarscompetitie tegemoet.
Ook na de wedstrijden hebben wij nog
veel lol met elkaar. Zo heeft de een twee
linker voetbalschoenen in de tas, of mist
iemand een voetbalbroekje of trainingsbroek ... En ze zijn op zaterdagmiddag
bijna allemaal te vinden bij DOS Kampen
om met nog meer kinderen weer te gaan
voetballen.
Aan alle spelers van E2: TOP GEDAAN!
Geniet van de vakantie en op naar een
nieuw sportief seizoen!
Tiem Landsman & Michel Reynders
DOS KAMPEN
WENST AL
HAAR SPONSORS,
VRIJWILLIGERS
EN LEDEN
FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR.
Hartelijk dank voor jullie inzet en
betrokkenheid in het afgelopen jaar!
Ledenpas?
Haal ‘m op
in de kantine
Wie de ledenpas 2014-2015 nog niet
in z’n bezit heeft, kan deze ophalen
in de DOS-kantine. De passen liggen
achter de bar.
Tijdens openingsuren van de kantine kunnen ze afgehaald worden.
DOS D5
OPENINGSTIJDEN KANTINE
Maandag:
18.00 uur - 20.00 uur
Dinsdag:
18.00 uur - 20.00 uur
Woensdag:
18.00 uur - 20.00 uur
Donderdag: 18.00 uur - 23.30 uur
Zaterdag:
08.00 uur - 18.45 uur
Momenteel zitten we alweer aan
het einde van het jaar en dat betekent dat er gewijzigde openingstijden zijn voor de kantine. Zie voor
meer informatie:
www.doskampen.nl
C1
Het team van DOS D5 wenst iedereen fijne feestdagen en een
succesvol voetbalseizoen 2015 toe.
De spelers van het team zijn: Toine de Jong,
Bram Smit, Jesse Kuipers, Stefan de Ruiter,
Louwrens Veenstra, Jeroen Liefers, Sander van
de Streek, Roman Rooker, Benjamin Huisman,
#14
www.doskampen.nl
Jasper Sieberichs, Angelique Brouwer, Sam
Kwakkel (staat niet op de foto), Matthijs
Kiers, Thijmen Hein, Raymond Felix en Brendan
Buitenhuis.
#15
4
dion
nieuwenhuis
1
Merijn klasens
3
robert jan faa
s
DOS Kampen ging
op reis ...
Voor het derde jaar hebben we in het juni-nummer van De Nieuwsgier
gevraagd om inzendingen van een DOS-vakantiefoto.
Ook dit jaar hebben we weer hele leuke inzendingen binnen gekregen en heeft een jury zich beraad over de
diverse foto’s. De winnaar van 2014 is geworden Merijn Klasens. Hij sprong in zijn DOS trainingsjack van een
hoge berg af om te gaan deltavliegen boven het meer van Annecy in de Franse Alpen. Vanwege de prachtige
geel-zwarte kleuren van het jack was hij meteen ’compagnion’ van de vliegers daar die ook geel-zwart als
huiskleuren hadden.
#16
www.doskampen.nl
david kluitenberg
2
Een eervolle vermelding is
er voor de foto van David
Kluitenberg. Zijn keepershand
was voor even de voerbak
voor een heuse ‘wilde’ Rockwalleby! Het motto voor deze
foto is: DOS biedt de helpende
hand, ook in het buitenland!
De foto werd genomen in
Alice Springs in CentraalAustralië.
december 2014 | De Nieuwsgier
#17
DOS
Kampen D4
DOS Kampen D1:
“Een team vol
talent en leergierigheid”
De spelers van DOS Kampen D1 ontwikkelen zich uitstekend. Ze laten bij vlagen
goed attractief voetbal zien. Dit resulteerde in elf overwinningen op rij voor de
winterstop. Naast de ontwikkeling van de
spelers vinden wij ook het spelplezier van
groot belang. Wij sluiten 2014 op een zeer
positieve manier af, en hopen deze lijn
in 2015 door te trekken met weer goed
voetbal en veel spelvreugde. Wat wij als
team ook erg waarderen, is de positieve
manier van support langs de lijn door allen die DOS Kampen D1 een warm hart
toedragen.
D1
Met een mix van spelertjes uit vijf verschillende F-teams is dit jaar DOS Kampen F2 in elkaar gedraaid.
Om elkaar alvast te leren kennen zijn we voor de grote vakantie twee keer bij elkaar gekomen om te
trainen. Tevens hebben we een oefenwedstrijd gespeeld tegen onze buren Go-Ahead K. F2. Aangezien
deze wedstrijd gelijk met 12-0 werd gewonnen, werden de verwachtingen voor de competitie dan ook
gelijk bijgesteld (door de heren zelf …).
Namens; Faisal, Sepp, Lukas, Chris, Sem,
Finn, Job, Jereno en Jens, wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een sportief
2015 toe. Wilt u ons volgens? Kijk eens
op www.doskampenf2.nl
#18
www.doskampen.nl
Onder de enthousiaste leiding van Jordy
en met Marco als vaste vlagger gaan we
er weer tegenaan!
Namens DOS Kampen D1: Wensen wij iedereen een sportief en gezond 2015 toe!
Uitstekende najaarscompetitie voor DOS F2
In de competitie werden we ingedeeld in
de eerste klasse. Dit hield automatisch in
dat we allemaal tegen F1-teams te spelen
kwamen. Maar de mannen van DOS Kampen F2 trokken zich hier niets van aan en
versloegen met speels gemak ploegen
als; IJVV F1, OWIOS F1, ’t Harde F1 en Epe
F1. Met schitterend voetbal genoten de
spelers (en ouders) van de wedstrijden
van onze jongens. In de laatste competitie wedstrijd werd op haar na de promotie naar de hoofdklasse (!) misgelopen.
Hierdoor komen we in de voorjaarscompetitie weer uit in de eerste klasse. We
hopen in het tweede deel van het voetbaljaar nog weer meer bij te leren zodat
we weer leuk kunnen meedraaien in de
competitie.
D4
DOS D4 is een team vol enthousiaste jongens met veel eerstejaars D-spelers. In
het begin was het wel even wennen: een
groot veld en de mogelijkheid van buitenspel. Dat hebben de jongens echter snel
opgepakt. Wedstrijden met goed samenspel en veel inzet leidden tot een goed
wedstrijdresultaat. We kijken alvast uit
naar de voortzetting na de winterstop.
Met veel teamspirit en goed samenspel
gaat D4 alles uit de kracht van het collectief halen.
Nieuwe sponsoren en spelers
ingepast binnen DOS 3
Het seizoen 2014-2015 is uiteraard al weer half op gang en over het voetbalgedeelte is van alles te
melden maar dat doen we nu eens niet … Voor de stand en andere zaken verwijs ik jullie naar de site
www.doskampen3.nl
Nadat een aantal spelers deze zomer had
aangegeven hun ‘carrière’ als voetballer
bij DOS 3 te willen beëindigen, moest er
uiteraard voor vers bloed gezorgd worden. Niet minder dan vier spelers hebben we deze zomer aangetrokken die
uiteraard allemaal voldeden aan de criteria van ons team. Kwaliteit en sociaal
gedrag staan hoog in het vaandel. Nick
Zoetebier en Jan Willem Pennekamp zijn
‘oud’ Dossers die de wilgenboom zijn ingeklommen om hun kicksen er weer uit
te halen. Voor een beetje ritme in ons
voetbal en in de kleedkamer (en uitstraling) hebben we Lury da Silva opgehaald
bij KHC. Lury is voor menig eerste elftal
speler een ware plaag geweest … al was
het alleen maar omdat hij blijft lachen,
hoe hard je hem ook probeert te raken.
Als laatste speler wisten we bij het sluiten van de markt een echte targetman
aan te trekken. Niemand minder dan
‘de zwarte parel van Wilsum’, William
Kaminyoge, verzorgt tegenwoordig het
betere sleur- en loop werk in de spits
bij DOS 3 … en in dit halve seizoen DOS
heeft hij inmiddels al meer gescoord dan
in zijn hele loopbaan bij Wilsum 1.
Autofirst Tadema en Aannemingsbedrijf
Woning hebben we ook De Houtburcht
mogen verwelkomen als sponsor van
nieuwe voetbaltassen. De Houtburcht
is leverancier van tuinhout en alles wat
daarmee verband houdt. Verder kunnen
de shirts iedere zaterdag wel een fijne
wasbeurt gebruiken. Als dienstensponsor
hebben we Trion, Centrum voor werkbegeleiding, bereid gevonden om elke
maandag de shirts te wassen. Trion is onderdeel van Philadelphia, een stichting
die voornamelijk begeleiding biedt aan
mensen met een verstandelijke beperking. Trion richt zich met name op het
begeleiden van mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt en het aanbieden van
werk aan deze mensen, intern of extern.
Kortom sponsoren en spelers die prima
passen bij de ‘hands on mentaliteit’ van
de derde selectie van DOS Kampen. Tot
ziens langs de lijn of aan een van de
tafels in de kantine.
Chris van Eekeren, trainer DOS 3
Op sponsorvlak moest er ook nog wat
gebeuren. Naast onze trouwe sponsoren
december 2014 | De Nieuwsgier
#19
35/45+ voetbal
Volg je DOS al
op Twitter?
Op twitter blijven we groeien, we
zijn op weg naar de 1700 volgers
van @VVDOSK Volg je ons nog
niet? Snel doen, dan heb je altijd
als eerste het laatste nieuws.
Maar er gebeurt meer op twitter ...
dit kwamen we recent zoal tegen:
Adopteer een stoeltje
en steun DOS
Weer of geen weer en voetballen voor de titel of knokken tegen degradatie; al jarenlang is onze
tribune goed bezet tijdens de thuiswedstrijden van ons eerste. En ook bij al die andere wedstrijden
die elke zaterdag op ons hoofdveld worden gespeeld zitten toeschouwers en voetbalvaders en
-moeders op één van de kuipstoeltjes om onze pupillen, junioren en senioren aan te moedigen.
Maar de laatste tijd gaan er steeds meer kuipstoeltjes op de tribune bij het hoofdveld kapot. De
tand des tijds slaat toe en de stoeltjes zijn toe aan vernieuwing!
CERTIFICAAT
Daarom zamelen we geld in voor nieuwe, gele en zwarte kuipstoeltjes. Het doel is 250 nieuwe
stoeltjes om zo weer een DOS-waardige tribune te krijgen! Iedereen kan één of meerdere certificaten kopen voor slechts € 15,- per stuk. Met de aanschaf van één certificaat steun je DOS die voor
elke € 15,- één stoeltje kan aanschaffen. Ook dat is: Samen beter!
Wil je meer weten of één of meer certificaten kopen? Neem dan contact op met initiatiefnemer
André Clement. André is bijna elke dag te vinden op ons sportpark, dus spreek hem aan en vraag
naar de mogelijkheden. Hij is ook bereikbaar via 06 5020 5981 of per e-mail [email protected]
Seniorenvoetbal voor
echte senioren
Geen pijlsnelle aanvallers op roze schoenen en verdedigers die spelen
op buitenspel, maar gewoon lekker een potje voetballen met leeftijdgenoten. Dat is 7x7 35/45+ -voetbal. Een welkome aanvulling op de
bestaande (veteranen)competities.
Zo introduceert de KNVB het 35+ en
45+-voetbal op haar website. Ook DOS
Kampen heeft inmiddels een eigen
35+-team dat sinds een aantal jaar deelneemt aan deze competitie. Dat houdt
in dat het team bestaande uit enthousiaste voetballiefhebbers eens in de drie
weken op vrijdagavond een viertal wedstrijden speelt tegen clubs uit de regio.
DE SPEELVORM
• In het najaar (september t/m novem ber) en voorjaar (maart t/m mei) een
korte reeks speelronden.
• Een poule bestaat in principe uit (mini maal) vier teams en een reeks uit
(minimaal) vier speelronden.
We hebben bij DOS een 45+ team en
35+ team die aan de afgelopen najaarscompetitie hebben meegedaan.
Daarnaast komt er de komende voorjaarscompetie nog 1 of 2 nieuwe teams
bij voor 35+ competitie.
Wie meer wil weten van het 7x7
35/45+-voetbal en het DOS-team kan
terecht op www.doskampen.nl (klik op
teams).
Elders in deze Nieuwsgier (pagina 8) is
een verslag te lezen van de afgelopen
najaarscompetitie van DOS 35+.
• Per speelronde zijn er meerdere wed strijden en wordt er gespeeld in toernooivorm.
NB: met de aanschaf van een certificaat koop je dus geen eigen zitplaats op de tribune. De stoeltjes zijn
voor iedereen toegankelijk.
• Afhankelijk van het aantal deelnemen de teams duurt een wedstrijd 1 x 20
minuten en wordt in zeventallen ge speeld op een half veld.
•De verenigingen zijn per reeks (mini maal) eenmaal gastheer.
•Voorkeur speeldag is op vrijdagavond.
DOS KAMPEN, SAMEN BETER
Andere spelregels die het ‘lekker ballen’
bevorderen zijn het onbeperkt doorwisselen en het verbod op slidings. Ideaal voor de niet meer zo jonge spieren
en botten, waarmee deze competitie
een fantastische mogelijkheid biedt
voor die spelers die stoppen met voetballen vanwege alle genoemde nadelen.
#21
DOS KAMPEN 1
Moeizaam competitieverloop DOS 1
Waar op voorhand een plek in de middenmoot was verwacht moet voorlopig genoegen worden genomen met
een plek in de achterhoede. Na de eerste competitiehelft staat de formatie van Guido Vlierhuis en Nick Karel op de
voorlaatste positie.
En dat terwijl de competitiestart nog zo
hoopvol begon. Met een prima resultaat
(1-1) op sportpark Middenwetering tegen
‘Kowet’. Ook de tweede wedstrijd was,
ondanks een verlies tegen kampioenskandidaat DETO (1-3), niet verkeerd.
DETO wist pas afstand te nemen nadat
DOS Kampen met tien man kwam te
staan. Daarna werd er gewonnen van
Sparta Enschede (4-1). Vier punten na drie
gespeelde wedstrijden bood voldoende
aanknopingspunten voor een mooi seizoen! Vorig jaar stonden de poelänten na
drie wedstrijden nog met lege handen.
Helaas kwam er snel een kink in de kabel. In de uitwedstrijd tegen ASV Dronten
bleek hoe kwetsbaar DOS bij tijd en wijle
is. De doelpunten vallen te gemakkelijk
en op de verkeerde momenten. De geel-
#22
www.doskampen.nl
zwarten verloren kansloos met 4-1. Dit
bleek ook in de volgende match tegen het
eveneens matig draaiende FC Zutphen.
Binnen de minuut stond DOS met 0-1
achter. Nog geen minuut later stond het
al weer gelijk. Uiteindelijk werd het een
doelpuntenfestijn, maar opnieuw stond
DOS Kampen met lege handen: 3-6. De
uitwedstrijd tegen de grote onbekende
ASC Nieuwland moest gewonnen worden
om niet al meteen in degradatiezorgen te
belandden. Binnen het half uur stonden
de geelzwarten al tegen een 2-0 achterstand aan te kijken. Defensief stond het
niet goed. Toch wist DOS zich nog voor de
rust terug te knokken naar een 2-2. In de
extra tijd van de eerste helft kopte Emiel
Diender de bal ongelukkig in eigen doel.
In de tweede helft viel er nog één treffer.
Rob Kabboord zorgde er voor dat er als-
nog een punt meegenomen kon worden
naar Kampen.
Na een moeizame bekerwedstrijd, waarbij pas na strafschoppen werd gewonnen
van derde klasser DSV’61, mocht DOS
Kampen proberen om thuis drie punten
te behalen tegen Vroomshoopse Boys. Helaas werd de lijn van een met vormverlies
en gebrek aan zelfvertrouwen kampende
ploeg doorgezet, wat resulteerde in 1-3
verlies. Wederom stond DOS binnen twintig minuten met 0-2 achter. De ‘Boys’, een
ploeg die met inzet, zelfvertrouwen en
fysieke kracht op alle fronten de poelänten te slim af was, nam dan ook terecht
de drie punten mee naar huis. Ook in de
uitwedstrijd tegen DOS ‘37 in Vriezenveen
viel niets te halen. Met een op versterking
van de veel geplaagde defensie gerichte
opstelling wist DOS Kampen vooral in de
tweede helft een aantal behoorlijke kansen te creëren, maar deze resulteerden
jammer genoeg niet in doelpunten. Door
het afstraffen van een aantal persoonlijke fouten wist DOS ‘37, dat aanvankelijk
geen opening wist te vinden in de compacte defensie van de poelänten, de wedstrijd toch nog vrij simpel in haar voordeel
te beslechten: 2-0.
Wel vaker heeft het eerste elftal
de afgelopen jaren met dit bijltje
gehakt. Dat het mogelijk is,
is dus al eerder bewezen.
Nu moet het geloof in eigen
kunnen er nog komen!
De tweede stadsderby stond bol van
de spanning. Winst tegen KHC was
wenselijk, verlies desastreus. DOS kwam
deze wedstrijd wel bijzonder goed uit
de startblokken. De poelänten domineerden en kregen kans op kans. Voor
de rust resulteerde dit slechts in één
doelpunt van Matthijs Winters. Na de
pauze een compleet andere wedstrijd.
De geelzwarten lieten zich terugzakken
en KHC wist het spel naar zich toe te
trekken. Oud-DOS’er Arjan Bults maakte
de gelijkmaker. Het doelpunt bleek het
startschot voor een knotsgekke episode
in de wedstrijd. Beide teams eindigden
de wedstrijd met tien man. KHC kwam
op voorsprong door Tom Diender, maar
Lenhard de Velde maakte in de slotfase
de terechte 2-2.
De inzet en strijd die DOS wel wist op te
brengen tegen KHC zagen de trouwe supporters onvoldoende terug in de kansloos
verloren uitwedstrijd tegen Nunspeet (20). Het elftal wist in de wedstrijd tegen
Nunspeet nagenoeg geen enkele kans
te creëren en hield het achterin opnieuw
geen negentig minuten droog. Tegen
Berkum speelde DOS met wat meer elan,
maar de ex-hoofdklasser van vorig seizoen
was duidelijk een maatje te groot en te
volwassen. DOS moest met 0-2 het hoofd
buigen. Tegen FC Horst liet DOS zien dat
het, indien het met passie en inzet strijdt,
een leuk en fris voetballende ploeg kan
zijn. Na een gelijkopgaande eerste helft
bracht Maurice Vespignani DOS aan de
leiding. Een prachtig afstandsschot boven
in de kruising bracht de fans in extase.
Lang kon men helaas niet genieten, want
al binnen enkele minuten stond het weer
gelijk. Beide teams streden daarna volop
voor de winst, waar DOS gezien de betere
kansen nog het meeste recht op had.
Het bleef echter bij 1-1. De laatste wedstrijd voor de winterstop bracht toch weer
wat hoop in de harten van Dossers. SDV
Barneveld bracht een bezoek aan De Maten en trok na 90 minuten aan het kortste
eind. Een vrije trap van grote afstand van
Lenhard de Velde, die via de binnenkant
van de paal in het doel belandde, bracht
in de 83e minuut de eindstand van 2-1 op
het scorebord. Op de valreep dus nog een
mooie driepunter voor de hardwerkende
jongens.
Met slechts tien punten uit dertien wedstrijden staat het elftal van Guido Vlierhuis
en Nick Karel op de voorlaatste positie.
Om aan P/D wedstrijden te ontkomen,
om nog maar niet te spreken van het ontlopen van rechtstreekse degradatie, zal
er na de winterstop constanter gespeeld
moeten worden. De pieken zijn beperkt
van aard en de dalen te talrijk. Met 31
tegengoals zal er allereerst aan een stabielere defensie gewerkt moeten worden. Wel vaker heeft het eerste elftal de
afgelopen jaren met dit bijltje gehakt. Dat
het mogelijk is, is dus al eerder bewezen.
Nu moet het geloof in eigen kunnen er
nog komen!
december 2014 | De Nieuwsgier
#23
Activiteitenkalender
DOS Kampen
30 december 2014
Zaalvoetbaltoernooi voor de E- en F-pupillen in de Reeve.
3 januari 2015
Vrijwilligersbrunch, wedstrijd oud-DOS 1 tegen oud-DOS 2,
Après-skiparty en Nieuwjaarsreceptie.
17 januari 2015
Pokertoernooi (georganiseerd door Supportersvereniging).
6 februari 2015
Voetbalquiz (georganiseerd door Supportersvereniging).
4 april 2015
Paasbingo (georganiseerd door Supportersvereniging).
18 april 2015
Foute Party (georganiseerd door Supportersvereniging).
25 april 2015
Derby DOS Kampen 1 - Go-Ahead Kampen 1.
6 juni 2015
Walk of Hope 4.
SMK nieuwe shirtsponsor van DOS Kampen 6!
Het is DOS Kampen 6 gelukt om een nieuwe shirtsponsor te vinden. Het bedrijf Seine Metaalbewerking
Kampen B.V. (SMK) prijkt de komende drie jaren op onze shirts. Het jonge bedrijf kan in principe alles
leveren wat gemaakt is van staal, RVS en aluminium. Wij dragen dan ook met trots deze naam op onze
shirts. Op www.smk-bv.nl valt meer te lezen over wat zij allemaal doen.
Onze prestaties dit seizoen zijn nog
wat wisselend. De poulefase van de
beker werd gemakkelijk overleefd. Door
overwinningen op KHC 3 en Go-Ahead
Kampen 7 werd al snel de knock-outfase bereikt. Helaas was in de volgende
ronde IJVV 6 na strafschoppen beter dan
wij. In de competitie gaat het nog wat
moeizaam. Misschien waren de verwachtingen wat te hoog na de tweede plaats
in de eindstand van vorig jaar. Met overwinningen op Storica, Berkum en SVI en
gelijke spelen tegen Olympia ’28, IJVV
en CSV ’28 staan wij op dit moment op
een negende plaats in de stand met nog
een wedstrijd te gaan tegen de koploper.
We hopen dat het na de winterstop iets
meer mee zit in de afronding van de
kansen, zodat we nog enkele plaatsen stijgen in de stand en zo een seizoen mooi
afsluiten. Maar daarover meer in de volgende editie!
DOS C6
Vandaag heeft C6 de laatste training gehad van 2014. Na de training hebben we
afscheid genomen van Noah, hij is verhuisd naar Zwolle en gaat na de winterstop bij CSV ‘28 spelen. Hij heeft van zijn
medespelers een prachtige ‘gouden’ bal
gekregen, met daarop alle namen van
de spelers en trainers.
C6
#18
#24
www.doskampen.nl
C6 heeft dit eerste half jaar prima gepresteerd en de jongens zijn steeds beter
gaan samenspelen. Dit heeft al tot de
nodige overwinningen gezorgd, met als
slotstuk een prachtige 1-5 overwinning
in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen OZC in Ommen. Op de foto:
Trainers: Henri en Dennis; Spelers: Stefan E,
Stefan D, Thomas, Bas, Marnix, Jeffrey, Leon,
Mats, Noah en gastspeler Mathijs.
Op de foto in de bijlage missen: Gerjan, Jesse,
Ian en Jesper.
december 2014 | De Nieuwsgier
#25
DOS Kampen E8
DOS 5
Als je het over DOS 5 hebt, heb je het
over de tweede plek op de ranglijst.
Afgelopen seizoen was er eentje zoals
zovelen. Weer net niet. Maar het was
er ook eentje waarin we net als vele anderen in de achtervolging moesten. We
moesten behoorlijk wat punten goed
maken op de nummer een. Hierdoor
zijn we steeds een paar punten tekort
gekomen. Dit seizoen lijkt alles anders.
Wij zijn niet het team dat in de achtervolging moet, maar het team waar op
gejaagd wordt. Vanaf speelronde een
staan we boven aan de ranglijst. Inmiddels is het verschil opgelopen tot vijf
punten. Een verschil dat zeker in het amateurvoetbal te verwaarlozen is. Maar
voor ons is het een luxe positie. Nu
moeten we van wedstrijd naar wedstrijd
kijken en ons eigen spelletje blijven
spelen. Of de tegenstander het nou leuk
vindt of niet. Er telt dit seizoen maar één
ding. DE TITEL!
Boven (v.l.n.r):
✹ Patrick: getalenteerde trainer voor
de maandagavond. Voorbeeld voor de
jeugd.
✹ Tino: vervangend trainer met duide lijke Ajax invloeden.
✹ Tygo: overspelende middenvelder
met inzicht en soms een verrassend
schot.
✹ Jozua: hardwerkende middenvelder.
Loopt door tot hij er bij neervalt.
✹ Inge: rots in de branding. Er komt
geen jongen langs!
✹ Jesse: de alleskunner, ook wel slangenmens.
✹ Bryan: felle aanvaller of verdediger.
Beukt er altijd in.
✹ Daniël: trainer met een nieuwe kruis band. Na de zomer misschien zelf
weer op het veld.
Onder (v.l.n.r.):
✹ Daniëlle: fanatieke middenvelder/
aanvaller. Schiet net zo makkelijk
met links.
✹ Annemijn: kleine pitbull in de spits.
Topscorer!
✹ Thomas: de Manuel Neuer van E8
met katachtige reflexen.
✹ Levi: dribbelende verdediger/midden velder. Niet te stoppen!
DOS
Kampen F5
F5
Wij zijn een leuk team en we trainen op
dinsdag en op donderdag. In de beker
zijn we helaas in de laatste wedstrijd
uitgeschakeld. In de competitie hebben
we zeer leuke en spannende wedstrijden
gespeeld. De verdediging, het middenveld en de aanval zaten vaak goed in
elkaar. We groeien elke wedstrijd en
worden steeds sterker. We zijn op een
keurige zesde plaats geëindigd.
Het team bestaat uit:
Caner Avci, Dani Zwiers, David Reinds,
Guus Smit, Nick Brouwer, Salar Rhodee,
Sarhad Rhodee, Tom Kaandorp, Tycho
Hartsuiker en Brian Bastiaan (ontbreekt
op de foto).
#26
www.doskampen.nl
F4, een leuk
en een goed
team
F4
Zo omschrijft Revi, speler van
F4, zijn team. En daar zijn de
trainers het helemaal mee is.
Er wordt veel gelachen maar
ook keihard gewerkt. En dat
ondanks een zware indeling bij
veel F1 en F2 teams.
Nadat we de eerste wedstrijd met maar
liefst 19-0 hadden verloren van SV Zwolle
F1, stonden de ouders al te zwaaien met
de witte zakdoekjes. We hebben getwijfeld over een klasse lager spelen, maar
in de beker ging het zo goed dat we
hebben besloten ervoor te gaan. En ondanks een paar stevige nederlagen zijn
jullie echt heel goed gaan voetballen.
Met als beloning een 15-0 overwinning
op IJVV F4. Tegen de topteams hebben
jullie laten zien dat jullie voetballend
zeker niet minder zijn en hebben jullie
de beste wedstrijden gespeeld. Alleen
vergeten jullie nog vaak dat we ook
moeten verdedigen. Maar ja, doelpunten
maken vinden jullie leuker dan doelpunten tegenhouden. Dat geldt gelukkig niet voor Rowil, onze keeper. Hij
kan goed uittrappen en duiken. En op
de training pikt hij regelmatig een doelpuntje mee. Toch gaat het verdedigen
ook steeds beter. Timo is onze stuifzuiger,
gaat geen gevecht uit de weg, heeft een
goede techniek en speelt heel goed over.
En Jesse is sterk, snel en kan met links en
rechts schieten. Hij loopt de gaatjes in
onze verdediging vaak dicht. Om de bal
bij de aanvallers te krijgen, speelt Lars
als een opkomende laatste man. Hij mag
graag opkomen tot aan het doel van de
tegenstander en hij scoort dan ook vaak.
Hij speelt gemakkelijk tegenstanders uit.
Vesper en Iwan zorgen dat de bal bij de
aanvallers komt. Vesper is onze verdedigende middenvelder. Hij speelt goed
over en heeft een goed schot. Hij heeft
ook al een paar keer gescoord. Iwan is
onze dribbelkoning en kan goed kappen
en draaien. Hij speelt vaak zijn tegenstander uit. Dan komt de bal vaak bij
onze aanvallers en we hebben al mooie
aanvallen gezien. Revi heeft een goede
techniek, kan goed passen en heeft ook
al een paar keer gescoord. Hij weet ook
al goed waar de bal naar toe moet. En als
de bal dan bij Sem komt, dan is het bijna
altijd een doelpunt. Met zijn snelheid,
werklust en kracht rent hij vaak alleen op
het doel af om dan hard met links of met
rechts te schieten. Sem heeft veel doelpunten voor ons gemaakt.
De competitie is afgelopen en wij zijn op
de negende plek geëindigd. Dat zijn een
paar plekken te laag want jullie trainen
erg goed en dat gaan we in 2015 beter
doen. Wij zijn ook blij met jullie ouders.
Dat zijn jullie trouwste supporters en dat
geldt ook voor de opa’s die vaak komen
kijken! Vervoer en shirtjes wassen is nooit
een probleem. De ouders helpen zelfs bij
trainen of coachen. Van een tekort aan
vrijwilligers is bij F4 niets te merken! En
bedankt voor alle bekertjes koffie die wij
van jullie krijgen bij de wedstrijden. Laat
het voorjaar maar komen!
Henri Lokhorst en Danny van den Bos
december 2014 | De Nieuwsgier
#27
De charme van het voetbal
Zomaar een ochtend, zomaar een team … Ouders kleumend langs de kant, een beker koffie om hun handen te
warmen. Het is nog vroeg. En het is koud. De wedstrijd lijkt zo te beginnen, de kereltjes luisteren geconcentreerd
naar hun trainer. De flarden van zijn peptalk vermengen zich met de flarden van de mist die nog over de velden
hangt. Voetbal is mooi op een zomerse dag en heeft iets mystieks op een dag als deze, zo halverwege het seizoen.
Ook dat hoort erbij, zeker bij de pupillen; voor dag en dauw eruit om met zoon of dochter de tegenstander èn het
weer te trotseren. “Zag je die mooie actie”, pap?” Nee dat had papa gemist, door de mist …
Ook de toeschouwers van deze wedstrijd hebben een deel van de wedstrijd niet gezien, net zoals andere beroemde,
beruchte mist-wedstrijden … ook dat is de charme van het voetbal.
Foto met dank aan F5
#28
www.doskampen.nl
december 2014 | De Nieuwsgier
#29
E10
DOS E10
DOS Kampen A1
Bij het schrijven van dit stukje zit de
najaarscompetitie er bijna op. Voor de
jongens van E10 (waarvan een aantal
net negen is geworden) een hele gewenning. Plotseling moet er gevoetbald
worden tegen reuzen. Het merendeel
van de tegenstanders uit de competitie
blijkt al tweedejaars E te zijn. Toch weten
de bikkels van E10 punten te halen en
eindigen zodoende net boven de degradatiezone! Nu iedereen een beetje op
elkaar ingespeeld is, wordt het voetbal
beter en ontpopt onze keeper Pascal
zich als degelijke sluitpost! We hebben
veel zin in de voorjaarcompetitie en wat
ons betreft kunnen de tegenstanders de
borst nat maken want E10 komt eraan!
Fijne feestdagen en een gezond 2015
gewenst namens de trainers en spelers
van E10!
DOS Kampen A1 komt dit seizoen wederom uit in de landelijke
vierde divisie. In tegenstelling tot vorig seizoen zijn we dit keer in
‘Oost’ ingedeeld, wat verre uitwedstrijden oplevert tegen onder
andere HSC ’21, BWO en Vogido.
Ook spelen we dit seizoen twee keer
tegen Go Ahead Eagles A1, dat dit
seizoen weer gestart is met een eigen
jeugdopleiding en derhalve in de laagste
landelijke divisie moet starten.
Met een selectie van zeventien spelers
begonnen we sterk aan de competitie
met een 9-2 thuisoverwinning op
promovendus SVBO uit Barger Oosterveld (bij Emmen). Hierna volgde een
afstraffing uit bij Go Ahead Eagles A1.
Hoewel we de eerste helft goed mee
kwamen, werden we in de tweede
helft overlopen en stond er uiteindelijk
een 6-0 nederlaag op het scorebord.
De derde wedstrijd tegen ASV Dronten
miste de nodige beleving van onze kant
en dit resulteerde in een 4-1 nederlaag.
In de wedstrijden die hierop volgden
werd ons veldspel echter steeds beter
en ook haalden we steeds meer punten
binnen. Overwinningen werden behaald
tegen Be Quick A1, Alcides, Lemelerveld
en BWO.
Het eerste voetballende deel van het seizoen 2014/2015 zit er op voor de jongens van D3. Het is
een mooie mix van spelers, hiermee doel ik eerstens op het aantal spelers dat voor het eerst in de D
selectie speelt versus diegenen die al weer tot de tweede generatie D-spelers behoren. Ook doel ik op
de individuele verschillen van deze selectie. Van klein en behendig tot lang met voldoende kopkracht.
Het is goed om te zien dat alle spelers zich in de afgelopen periode individueel hebben ontwikkeld
onder leiding van de trainers Robin Kwakkel en Michiel Linden.
#30
www.doskampen.nl
nog eens op de zaterdag van de partij
zijn. Gezien het feit dat bij sommige
jongens de jeugdpuistjes en het daarbij
behorend gedrag zich ontluikt zal
het niet altijd even gemakkelijk zijn
om de speler(tje)s in toom te houden.
Ook dit seizoen behoren alle ouders
weer tot de trouwe supporters van
hun kinder(en). Ja, ja u leest het goed
want de D3 heeft een tweeling in haar
midden. Bij uitwedstrijden is er nooit
gezeur of gedoe over wie er kan of wil
rijden. Ook is er geen drama over wie de
Gerjo en Dave
Foto: Thijs van der Meulen in actie tegen
Go Ahead Eagles A1.
Poelänten zitten het liefst in een
warm nest. Bij DOS Kampen willen
we daar ook echt werk van maken.
Juist nieuwe leden, die voor het
eerst in aanraking komen met
onze vereniging, geven we een
warm welkom. De commissie die
de inschrijving van deze nieuwe
mensen coördineert, is hier sinds
enkele maanden druk mee. De
nadruk is meer komen te liggen op
wederzijdse kennismaking in plaats
van inschrijving alleen.
Marjolein Schlijper van de werkgroep:
“We hebben nu één contactpersoon
voor nieuwe leden aangesteld. Voeg
daarbij dat we nu een digitaal
inschrijfformulier hebben dat bij
dezelfde persoon terechtkomt en we
voorkomen al een hele hoop misverstanden. Veel duidelijker voor
nieuwe mensen die (nog) niemand
binnen onze club kennen. Daarbij
organiseren we geregeld inschrijfavonden waarop we nieuwe leden
de vereniging voorstellen. Met een
kopje koffie erbij krijgen zij alle
gelegenheid om hun vragen te stellen
en wordt DOS op een heldere manier
gepresenteerd”.
Speerpunt in de vernieuwde werkwijze
is de korte, snelle communicatie.
Schlijper: “We willen voorkomen dat
mensen lang op een reactie moeten
wachten of van verschillende mensen
iets horen. Met behulp van de
digitale hulpmiddelen kunnen we
alles goed coördineren. Ik blijf tijdens
het hele traject van inschrijving en de
bijbehorende activiteiten het vaste
aanspreekpunt”.
DOS Kampen D3
De resultaten zijn nog niet optimaal maar
dat heeft volgens mij vooral te maken
met het feit dat er onderling beter
gecommuniceerd kan worden. Oefening
baart kunst en voor je het weet speelt
dit elftal aan het eind van het seizoen
het bekende tikkie takkie voetbal. Nog
even terugkomend op de twee laatstgenoemde trainers. Deze jongens wil ik
zeker in het zonnetje zetten omdat zij
zich iedere week weer ontfermen over
‘ons kroost’. Dat betekent concreet dat
ze naast de twee trainingsavonden ook
De laatste drie competitiewedstrijden
speelden we achtereenvolgens tegen de
nummer vier, twee en drie en ondanks
redelijk tot goed voetbal en een dito
portie strijd bleef de teller op nul
punten steken. Desalniettemin staan we
momenteel op een zevende plek met
vijftien punten uit twaalf wedstrijden.
Onze conclusie? We hebben zeker zes en
misschien wel negen punten te weinig en
we gaan proberen om dit in de tweede
seizoenshelft recht te zetten!
BIJ DOS KAMPEN
BEN JE WELKOM!
was moet doen (die overigens ook altijd
weer netjes gestreken en opgevouwen
in de teamtas zit) na afloop van de
wedstrijd. Kortom een leuk stel ouders
bij elkaar, waarmee het ook nog eens
gezellig is om langs de lijn te staan.
Koffie wordt per toerbeurt gehaald en
betaald, dus wat wil je nog meer.
Laat het nieuwe seizoen maar weer snel
beginnen!
Nog een toevoeging in het nieuwe
beleid: het vrijwilligerswerk. Zonder
een verplichting op te leggen krijgen
nieuwe leden de vraag welke talenten
zij hebben en of ze die willen inzetten
voor DOS Kampen. Deze methode
heeft inmiddels al meerdere nieuwe
vrijwilligers opgeleverd. Schlijper:
“Ons doel is dat mensen enthousiast
worden en zich welkom voelen bij
DOS. Dit kan een mooie wisselwerking opleveren, want wij hopen dat
zij dan ook actief willen worden voor
onze mooie vereniging”.
Contactgegevens:
Marjolein Schlijper
[email protected]
Hans Kluitenberg
#31
DE NUMMER 1 IN BUFFETTEN
FEESTDAGEN
BUFFET
WAT KRIJGT U ALLEMAAL BIJ HET MEENEEMBUFFET?
VAN GUILIK’S FEESTDAGENBUFFET
KOUDE GERECHTEN
• Gevulde eitjes
• Kruidenboter
• Stokbroden
• Oma’s rundvleessalade
• Scharrelsalade
DESSERT
Vers gesneden fruit wordt geleverd met
luxe coupe om het fruit in te serveren.
WARME GERECHTEN
• Runderrollade met stroganoffsaus
• Kalkoenrollade met champignonsaus
• Beenham in plakken met
honing-mosterdsaus
• Gehaktballetjes
• Sperzieboontjes met spekjes
• Gegratineerde aardappeltjes
BORDEN MET BESTEK
Er wordt standaard 1 bord, mes en vork
(zwart kunststof ) geleverd.
€ 17,50
PER PERSOON
-1 -
HET MEENEEM
BUFFET
Wij maken alles voor u kla
ar zoals hiernaast beschreven en ver
pakken het in
RVS bakken, dat geldt vo
or alle buffetten
vanaf 8 personen. Alles
wordt in een
koelbox meegegeven en
u krijgt van ons
voldoende chafing dishe
s mee.
Thuis: vul de chafing dis
hes met heet
water en steek de gelbr
anders aan en
zet de RVS bakken nu in
de dishes en doe
de deksels erop. Na 1½
-2 uur is het buffet
gereed voor gebruik! Na
ge
u alles vuil weer terug. Wi bruik brengt
j doen de afwas
voor u, want dit zit bij de
prijs in.
WAT KRIJGT U ALLEMAAL BIJ HET MEENEEMBUFFET?
WARME
GERECHTEN
• Stamppot boerenkool
• Stamppot zuurkool
met spekjes
• Stamppot hutspot
met klapstuk
• Gehaktballen in jus
• Rookworsten
• Uitgebakken spekjes
• Hachee van riblappen
BIJPRODUCTEN
• Piccalilly
• Zilveruitjes
• Augurken
• Mosterd
BORDEN MET
BESTEK
Er wordt standaard
1 bord, mes en vork
(zwart kunststof ) geleverd.
NIEUW BESTUURSLID
OPTIONEEL
Bezorgen € 15,Ophalen € 15,-
€
9
,
9
8
PE
R PERSOON
Duurzaamheidstraat 19C - 8094 SC Hattemerbroek - T 038-3765976 - [email protected] - www.slagerijvanguilik.nl
Sarris Westerkamp
Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 november jongstleden is Sarris Westerkamp toegetreden tot het
bestuur van DOS. Sarris zit in het bestuur namens de voetbalcommissie en daarmee is hij verantwoordelijk voor
het voetbalbeleid. In die hoedanigheid wil hij aan de slag om zowel voetbalbeleid te maken alsook uit te voeren. Het
professionaliseren van de jeugdopleiding van DOS, en daarmee het opleiden van de spelers is daarbij zijn ambitie.
Sarris Westerkamp, 40 jaar, is geboren en
getogen in Kampen en in het dagelijks
leven ondernemer. Al sinds 1981 loopt
Sarris rond bij DOS. Twee jaar geleden
stopte hij met zaterdagvoetbal, sinds
vorig jaar doet hij mee met het 35/45+
voetbal. Ook voetbalt hij nog in de zaal bij
KZVV C en tennist hij op zondagochtend
regelmatig een dubbelwedstrijd. Sarris
raakte bij DOS al jong betrokken bij het
trainen van de jeugd, variërend van de
lagere teams tot de selectieteams. Daarnaast houdt hij zich bezig met het fluiten
van wedstrijden en is hij coördinator van
de D pupillen. En als voetbalvader staat
hij langs de lijn bij zijn zoons Dave (B4)
en Cris (C1). Al met al veel voetbalkennis
en ervaring en daarmee is hij op zijn plek
in de voetbalcommissie en ook met deze
portefeuille in het bestuur van de vereniging.
“Het bestuur van DOS was onderbemand.
Ik wilde graag die verantwoordelijkheid
nemen en zitting nemen in het bestuur,
met name omdat de voetbalcommissie
na het vertrek van Dick van Warven niet
vertegenwoordigd was in het bestuur van
de vereniging”. Voor het voetbalbeleid
ziet Sarris kansen om op te pakken en hij
wil ook werken aan het richting geven en
uitvoeren van ons voetbalbeleid.
“We moeten met elkaar het belang
van DOS voor ogen houden.”
Sarris ziet de toekomst op gebied van
de jeugdopleiding positief in: “Er wordt
vaak over ‘eigen jeugd’ gesproken. Een
aantal zaken die de komende tijd worden uitgewerkt en follow-up aan wordt
gegeven, zijn zeker een basis voor de
toekomst. Wel vind ik dat er bepaalde
zaken geprofessionaliseerd moeten worden. Het vrijblijvende moet er af en er
mag zeker een sportklimaat komen waar
men elkaar mag en durft aan te spreken.
Uiteraard zonder hiermee de ander te
kwetsen. Veel zaken worden te persoonlijk aangetrokken, hierdoor ontstaat er
wrijving. Als iemand opbouwende kritiek
heeft, moeten we er over en weer van uit
kunnen gaan dat dit wordt uitgesproken
omdat er daarmee iets kan veranderen
en er dus een verbetering kan plaats vinden. Velen voelen zich erg betrokken bij
de vereniging, maar we zijn het niet altijd
eens met elkaar, dan moet het niet persoonlijk worden. We moeten met elkaar
het belang van DOS voor ogen houden.”
december 2014 | De Nieuwsgier
#33
DOS
Kampen C4
DOS Kampen B1
kruipt langzaam richting de top!
DOS Kampen B1 komt dit jaar uit in de hoofdklasse. Met een compleet nieuwe trainings- en begeleidingsstaf werd dit seizoen met een leuke groep jongens gestart.
DOS Kampen C4, met onze ‘geluksshirtjes’
van ‘t Harde. Een erg hoog ingedeeld C4
pakte alleen een punt tegen ‘stadsrivaal’
Go-Ahead C3.
Daarmee gaat het nu van de derde klasse
naar de vierde klasse. En hopelijk wordt
het tot nu toe moeizame seizoen een stuk
leuker en aantrekkelijker. Guido Bastiaannet & Nyota Yol
trainers DOS C4
Vlnr. boven: Teun, Allart, Coen, Robert Jan, Robbin, Dahley, Jordy, Maikel.
Vlnr. beneden: Okan, Justin, Tom, Gijs, Alkan, Arjan. Niek ontbreekt.
DOS Kampen E7, een uniek team
Mag ik jullie even voorstellen aan een geweldig team, DOS Kampen E7. Een team met tien spelers.
Iedereen zo met z’n eigen kwaliteiten, maar voor een coach een prachtige combinatie om mee te
werken.
We hebben Jona, een sterk in ontwikkeling zijnde keeper. Per wedstrijd zie
je hem groeien en steeds beter worden.
Sinds kort krijgt hij ook keeperstraining.
Dat betekent dat we ons straks geen zorgen hoeven te maken binnen DOS voor
wat betreft een goede keeper. In de
achterhoede spelen twee zeer fanatieke
verdedigers. Joran en Nick, beiden sterk
aan de bal en niet bang om een tegenstander een blok te zetten. Probeer er
maar eens langs te komen, voor je het
weet hebben deze twee de bal al weer
veroverd en weten ze de spitsen weer
aan te spelen met een strakke bal. Op
de linker en rechter vleugel spelen twee
snelle en balvaste vleugelspelers, Jorden
en Laurens. Als deze twee jongens aan de
bal zijn dan trekken ze het hele spel open
en zorgen er voor dat er veel gevaar naar
#34
www.doskampen.nl
voren komt. Meteen druk op de ketel
en dan is het aan de spitsen om het af
te maken. Van het midden uit worden
ze gesteund door Luuk en Symoen. Deze
twee spelen over het hele veld, hebben
een goed loopvermogen en een flink
uithoudingsvermogen. Het zijn spelers
waar de tegenstander voor op moet
passen want ze hebben zo de bal weer
veroverd. Zodra de tegenstander de aftrap
heeft genomen, komen zij al aangestormd
om de bal weer te veroveren. En dan
nog in de spits, Thomas R., Thomas P. en
Ruben. Met z’n drieën weten ze het
voorin de tegenstanders flink lastig te
maken. De een heeft een hard schot in
de benen, de ander loert op de misser
van de keeper om in de rebound de bal
er alsnog in te schieten.
Ja op papier klinkt het allemaal als een
droomteam, zeker waar. Maar om het
ze zelf ook te laten geloven dat het zo
zou kunnen was nog wel een hele klus.
De laatste wedstrijden komen ze echter
steeds meer tot inzicht dat ze zo inderdaad een heel gevaarlijk team zijn. Samenwerking en vertrouwen in elkaar begint
nu eindelijk te groeien en de kansen komen in overvloed. De laatste wedstrijden
werden dan ook verdiend gewonnen
en de plekken worden ook steeds beter
ingevuld. Hoe mooi is het dan als coach
om te zien dat als ze beginnen samen te
werken er ook een heel attractief spelletje
voetbal te zien is. Vele complimenten
van verschillende tegenstanders bevestigen dit ook telkens weer. Een uniek
team dat tot heel veel in staat is als ze in
elkaar blijven geloven. Hoe mooi is het
dan om hiermee te mogen werken. Elke
training staan ze weer paraat en met
heel veel lol en spelplezier gaan ze weer
bezig. Het moet wel heel slecht weer zijn
willen ze niet komen. Ze hebben altijd
zin om met elkaar weer aan de slag te
gaan. Moppers als het niet lukt of gaat
zoals ze graag zouden willen hoort erbij,
maar elke training staan ze er weer en
gaan ze er weer voor. Het ene moment
zijn ze even boos op elkaar, het volgende
moment schudden ze elkaar de hand en
gaan ze er met z’n allen weer tegenaan.
En voor de wedstrijd begint, leggen we
de handen op elkaar als symbool van een
team. En zo beginnen ze nu ook te voetballen, als een team. Een uniek team met
individuele kwaliteiten.
Tijdens trainingen en bekerwedstrijden
kon je al duidelijk zien dat er goed voetbal gespeeld werd. In de competitie werd
na een valse start tegen de buren de opmars naar boven voortgezet. Met o.a.
een serie van zes ongeslagen wedstrijden
achter elkaar bezetten we in de winterstop nu de derde plek. Met maar vier
punten achterstand op VVOG B1 en Rohda
Raalte B1 is er in het tweede gedeelte
van het seizoen nog alles mogelijk. En
daar zullen wij zeker ook alles aan doen!
Hierbij willen wij nu ook al DOS B2 bedanken. Er hebben reeds diverse jongens
moeiteloos met ons meegedaan en zij
hebben zeker bijgedragen aan deze mooie
en knappe derde plek!
topsponsor een financiële bijdrage geleverd aan het team. Hiervan hebben we
reeds een leuke middag doorgebracht op
een voetgolfbaan met als afsluiting een
bezoek aan McDonalds.
Ook mogen we de accu’s van deze sponsor in januari 2015 nog even weer op-
laden met een teambuildingsweekendje.
Euro Plus B.V. uitzendorganisatie (www.
euro-plus.nl) BEDANKT!
Wij wensen iedereen goede dagen toe en
een sportief 2015! Wilt u ons volgen? Wij
spelen onze thuiswedstrijden om 12.30
uur of kijk op www.doskampenb1.nl
Ook een groot dankwoord voor onze
nieuwe sponsor Euro Plus B.V. uitzendorganisatie. Deze sponsor heeft DOS
Kampen B1 geheel voorzien van complete voetbaltenues, inclusief schitterende trainingspakken voor zowel de
spelers als de begeleiding. Recentelijk
mochten we ook nog allemaal voor de
aankomende frisse periode een mooie
fleece jas ontvangen! Tevens heeft deze
DOS
Kampen E4
Wat een seizoen tot nu toe.
We staan in de halve finale van
de beker en zijn ook nog eens
ongeslagen kampioen geworden.
Dit gebeurde ook nog in een rechtstreeks
duel met de enige overgebleven concurrent. Na de 7-2 winst was het zover.
E4
Het team van trainers Leon Dijkstra en Jacob
Snijders is kampioen. De verdediging
stond als een blok met topkeeper Dave,
onze sterke verdedigers zijn Lars, Kees en
Damian. Het supermiddenveld bestaat
uit Tabe, Daan, Tygo en Thijmen en onze
superspitsen zijn Leon en Niels. En vergeet
niet onze leidster Susanne Snijders en alle
ouders.
Op naar de tweede klasse! Topprestatie
toppers!
december 2014 | De Nieuwsgier
#35
KAMPIOENEN
GALERIJ
Najaarscompetitie 2014-2015
1
1
DOS KAMPEN E4
2
DOS KAMPEN B3
3
2
Kampioen najaarscompetitie
2014-2015 - 3e klasse 02.
Kampioen najaarscompetitie
2014-2015 - 4e klasse 01.
DOS KAMPEN MB1
Kampioen najaarscompetitie
2014-2015 - 2e klasse 04.
3
december 2014 | De Nieuwsgier
#37
Pittige tijden voor DOS 4
Het vierde maakt een lastig seizoen door. De balans opmakend: op de helft van de competitie kunnen
we stellen dat we slechts de beste van het rechter rijtje zijn. En dat terwijl we al jarenlang roepen dat
we hogerop willen. Misschien doordat dit vooral tijdens de 3e helft besproken wordt, is het hiervan
nog niet gekomen.
het resultaat. Toch hebben we nog steeds
een positief doelsaldo en dat is grotendeels te danken aan de 13-0 winst
op CSV ’28 2. Hiermee scoren we net
boven gemiddeld, want dit team heeft
er na twaalf wedstrijden al 150 (!) om
de oren gekregen wat op 12,5 tegendoelpunt per wedstrijd uitkomt.
DOS Kampen F7
De eerste helft van het seizoen zit er
op voor F7 en wat hebben ze het goed
gedaan! Bijna allemaal eerstejaars F zijn
ze door de competitie en vooral over (de
meeste) tegenstanders heen gedenderd.
Met een beetje geluk waren ze kampioen
geweest, maar er is ook niks mis met een
goede derde plaats. Het kan zijn dat we gewoon aan de winterstop toe zijn. Een blik in de geschiedenis
leert dat we meestal in november en december de titel verspelen en dat lijkt ook
nu weer te zijn gebeurd. Maar dat kan de
pret niet drukken en wat er die middag
ook is voorgevallen, de derde helft is steevast het moment waarop de meeste spelers weten te pieken. En daarmee zijn we
weer bij de Kerst aangekomen, die onze
kersverse trainer/leider Jan Willem Vos
dus heeft gehaald. Chapeau!
✹ Sophie is onze goaltjesdief, ze weet zich precies
op het juiste plekje op te stellen om de verloren
ballen erin te schieten!
✹ Wout is onze rots in de branding, wie langs onze
laatste man Wout heenkomt heeft heel wat ta lent in huis. Voor de afwisseling dribbelt hij af en
toe het hele veld over om van afstand lekker in te
schieten!
✹ Hidde, de ene helft van ons spitsenduo. Goals
scoren is zijn specialiteit, dat doet hij dan ook vaak!
✹ Semih, altijd lastig! Een echt volhouder als het
erom gaat dat de bal van de tegenstander af gepakt moet worden, onmisbaar op ons middenveld.
✹ Nynke, onze stille kracht met een loeihard schot
in de benen ... en verdedigend wordt ze steeds
lastiger te passeren.
✹ Leroy, onze doelman. Duikt alle ballen de goal
uit en leert zijn verdediging al te coachen als
een professionele keeper.
✹ Zayn, de andere helft van ons spitsenduo. Maakt
schwalbes à la Christiano Ronaldo! Maar, samen
met Hidde tikken ze de verdediging uit en scoren
om en om hun goaltjes.
✹ Jelle, ook wel ... snelle Jelle! De rechterhand
van Wout en andersom. Hij zorgt ervoor dat de
verdediging staat als een huis. En af en toe een
doelpuntje scoren kan hij ook.
✹ Babette, onze blonde vedette ... Supersterke aan vallende verdediger, of is het supersterke ver dedigende aanvaller? Anyway, ook zij heeft haar
indruk achtergelaten in de competitie!
✹ Last but not least, Sam ... een echte doorzetter!
Maakt Sam niet uit op welke positie hij staat. Hij
heeft aan twee woorden instructie genoeg en
levert steevast zijn bijdrage aan de wedstrijd. Hij
voorkomt een goal of maakt er een ...
De volgende seizoenshelft hopen we op net zoveel
succes en minstens zoveel plezier. F7 is een écht
team, leider, trainer, ouders, toeschouwers allemaal
zijn ze enthousiast. Komt u ook gerust eens (de kunst
af) kijken!
#38
www.doskampen.nl
Dit seizoen moeten we nog volop aan de
bak om überhaupt in het linker rijtje te
kunnen meedoen, wat niet meevalt. De
tegenstand is pittig en verslapping bleek
tot nu toe dodelijk. Dikke nederlagen
tegen Berkum (7-2) en IJVV (7-1) waren
We wensen alle poelänten een fijne Kerst
en winterstop en graag tot ziens in 2015
op veld 4!
DOS Kampen 8
Wij van het achtste zijn de bescheidenheid zelve, maar toch wil ik van deze gelegenheid gebruik
maken om alvast aan te kondigen dat wij kampioen gaan worden. En dat weten jullie nu al? Ja, dat
weten we nu al.
We gaan ongeslagen als koploper de
winterstop in en we staan acht punten
los van nummer twee. Slechts twee verliespunten door een gelijkspel tegen
stadsconcurrent Go-Ahead, maar dat
mag de pret niet drukken. We hebben
een fantastische selectie waar jong en
minder jong elkaar goed aanvullen en
dat allemaal onder de bezielende leiding
van topcoach Gerrit Verstege. De verdediging staat als een huis en we incasseren
weinig tegentreffers. Onze aanval is zeer
effectief, mede dankzij topscorer Patrick
Peters die er al 21(!) in heeft liggen. Ons
middenveld fungeert als een flexibel
bindmiddel tussen verdediging en aanval
en loopt als een malle.
Op de foto ziet u de zeer waardevolle
middenvelder Leo Schuur. Hij is vijftig
lentes jong en is nog steeds zo fit als Nelli
Cooman in 1986.
december 2014 | De Nieuwsgier
#39
DOS Kampen C3
DOS C3 is een opleidingsteam met alleen maar eerstejaars C-spelers. We komen uit in de tweede
klasse en spelen alleen maar wedstrijden tegen C1 en C2 teams. Dat zijn vaak veelal tweedejaars C
spelers en dat is fysiek niet altijd makkelijk. Van de twaalf wedstrijden in de competitie hebben we er
toch al vier gewonnen en een gelijkgespeeld. Op de helft van de competitie staan we op de achtste
plaats (van de twaalf ploegen). We staan hoger in de ranglijst dan bijvoorbeeld Go-Ahead C2 en IJVV
C2. Een mooie prestatie van een team dat gegroeid is qua voetbal en fysieke kracht. De volgende spelers/trainers maken deel uit van C3:
Keeper:
Steven Vonk C3
Verdediging:
Thomas van Rossum
Julius Spruijt Twan Wielink
Patrick Wiegersma
Rik Boersma
Middenveld:
Hanna Groenenberg
Leroy Kuypers
Yordi Daal
Maarten Mulder
Gert Jan Feenstra
Aanval:
Gino Jager
Matthijs de Blok
Ryan van de Kamp
Ruben van Dijk
Trainers:
Jiorgos Tsiakataras
Gerrit Wielink
DOS
Kampen B2
B2: een leuke mix van spelers als
je kijkt waar ze vandaan komen.
De heren pakken het goed op.
Vooraf gaven de jongens zelf aan in de
top drie mee te willen draaien. Als je naar
de wedstrijden kijkt is dat aardig reëel.
Als je naar de uitslagen en de ranglijst
kijkt echter niet. Er zijn weinig wedstrijden geweest dat ik onze tegenstander
beter vond dan wij maar toch morsten we
punten. We kwamen moeilijk op gang,
we gingen met een punt na drie wedstrijden op bezoek bij Go-Ahead Kampen.
Met de domper tegen OWIOS de week
ervoor (waar we op wilskracht verloren)
hadden we hier wat goed te maken. We
pakten hier dan ook onze eerste winst
van dit seizoen. De vijf wedstrijden erna
pakten we vervolgens nog twaalf punten
met leuk voetbal.
Met een wedstrijd minder staan we op
plek zes met zeven punten achterstand
op de nummer twee en drie en negen
punten op koploper VEVO B1D. Dit in
een competitie met zes keer een B1 team
en drie dispensatie teams. Ik heb zin in de
tweede seizoenshelft en ben benieuwd
waar we gaan eindigen!
Rendal Bruins
DOS Kampen E5
E5 heeft in de najaarscompetitie in de derde klasse een zeer goede prestatie geleverd. In het begin moesten
de spelers nog wel aan elkaar wennen, maar ondanks dat werden de eerste vijf competitiewedstrijden
gewonnen. Van de resterende zes wedstrijden, met soms tegenstanders die wel een maatje te groot
waren, werden er nog twee gewonnen. Iedereen kan zeer tevreden zijn met het eindresultaat. DOS MC1
DOS Kampen MC1 is een zeer
gezellig meisjesteam dat aan de
competitie is begonnen als een
volledig nieuw team.
Een aantal speelsters zat zelfs voor het
eerst op voetbal. Dankzij hun geweldige
inzet en leergierigheid is het voetbalspel
met sprongen vooruit gegaan. Waar we in
het begin van de competitie wel eens dik
verloren, begonnen we op een gegeven
moment de wedstrijden ook te winnen.
Zelfs vier achter elkaar. Vooral de laatste
wedstrijd tegen de koploper, die tot nu
toe alles gewonnen had, was een mooie
wedstrijd. We verloren met kleine cijfers,
gelijk spelen had er ook in gezeten, maar
het liet vooral zien hoe ver we waren gegroeid als team. Een mooi compliment
voor de speelsters. Op naar de tweede
helft van de competitie.
#40
www.doskampen.nl
Super gedaan Bas, Bo, Davey, Dyon, Martin, Melle, Omar, Ruben, Sem en Senna!
Deze goede prestatie is ook de verdienste
van de trainers Emiel, Bas, Arjen, leider
Marian, keeperstrainer Jan en natuurlijk
niet te vergeten de altijd meelevende
ouders en andere supporters. Het spel
dat jullie hebben laten zien heeft menig
keer geleid tot complimenten van de
trainers/begeleiders van de tegenstanders. Ook op het gebied van sportiviteit
hebben jullie samen de naam van DOS
Kampen hoog gehouden. Goed gedaan!
Tijdens de trainingen is er veel geoefend
op het overspelen, vrijlopen en afwerken
op doel. Het is fijn om te zien welke
vooruitgang jullie individueel geboekt
hebben en hoe dat leidt tot een goede
teamprestatie en veel plezier onderling.
Omdat er altijd nog wel iets te verbeteren
is, trainen we bij goed weer tijdens de
winterstop gewoon door om de conditie
en de techniek op peil te houden, zodat
we nog beter voorbereid de voorjaarscompetitie kunnen beginnen.
E5
december
december2014
2012 | De Nieuwsgier
#41
DOS-OPLEIDING
­ rain de trainer,
T
DOS-opleiding gaat voor
kwaliteit en plezier
Elk seizoen is het terugkerend fenomeen. Vaders van spelers uit pakweg
E7 of F8 gaan als trainer aan de slag omdat er voor dat team nog een
vacature is. Deze mannen, soms ook moeders, komen dan ineens voor
allerlei uitdagingen te staan. Hoe, wat, waar, wanneer, met wie? Om te
voorkomen dat zij in een doolhof van regels, vragende ouders, onervarenheid en onbekendheid verdwalen heeft DOS Kampen onder leiding van
Gerrit Bredewold en Leon Dijkstra voor alle pupillentrainers een ‘Train de
trainer’-cursus gegeven. Een succes!
CLUB
VAN 100
Bij de Club van Honderd kunnen
o.a. jeugdteams een bijdrage
ontvangen voor voetbalgerelateerde activiteiten. Verder organiseert de Club van 100 jaarlijks het Sinterklaasfeest voor
spelers van de voetbalschool en
de F-pupillen en zorgen zij ervoor dat alle kampioenen van
de vereniging in het zonnetje
gezet worden d.m.v. een traktatie. Ook mogen de lopers van
de avondvierdaagse aankomend
jaar een attentie verwachten.
Tevens heeft de Club van 100 ervoor
gezorgd dat er een mooie dug-out op
het hoofdveld geplaatst kon worden
en kunnen scheidsrechters door weer
en wind tijdens wedstrijden gebruik
maken van nieuwe jassen.
De cursus, die drie avonden in beslag
nam is inmiddels afgerond en alle deelnemers hebben een certificaat ontvangen, vertelt Bredewold. “We hebben
dit specifiek door DOS ontwikkeld. We
hoorden vaak nieuwe trainers de vraag
stellen ‘hoe moet dat eigenlijk, een pupillenteam trainen? Wat komt daar allemaal bij kijken? En welke oefenstof is
benodigd?’ We hebben er interactieve
avonden van gemaakt waarbij iedereen
zijn vragen kon stellen waarmee we
vervolgens aan de slag zijn gegaan. Zo
werd het een heel leuke, ontspannen en
leerzame cursus.
“Zo krijg je één lijn in de
DOS-opleiding”
Bredewold, zelf jarenlang in dienst geweest bij de KNVB als docent en Dijkstra
die een lange staat van dienst als jeugdtrainer bij DOS heeft opgebouwd, boden een compleet lespakket aan. Van
trainingsopbouw tot het omgaan met
ouders en van coaching tot het leren
werken met een groep jonge voetballertjes. “Allereerst wilden we de motivatie en betrokkenheid van de trainers
vergroten. Door de nieuwe trainers veel
bagage mee te geven vanuit hun eigen
praktijkvoorbeelden hebben we veel
kunnen bereiken. Ook willen we natuurlijk de kwaliteit verbeteren, maar dat
gaat vanzelf als de trainers merken dat
ze het beter in de vingers krijgen”.
#42
www.doskampen.nl
Bredewold is enthousiast over de cursus. “Groot voordeel van deze interne
werkwijze is dat je alles op de eigen accommodatie kunt doen. We hebben er
echt een interactieve cursus van kunnen
maken, helemaal op de praktijk gericht.
We hebben niet alleen voorbeeldtrainingen verzorgd, maar ook aandacht
besteed aan het coachen tijdens de
wedstrijd. Door alle trainers hierbij te
betrekken hebben we ook de saamhorigheid kunnen vergroten. Daarnaast
is het belangrijk dat we nu alle trainers
handvaten hebben aangereikt om op
een bepaalde manier te gaan werken.
Zo krijg je één lijn in de DOS-opleiding”.
Het grote doel is dat iedereen er beter
van wordt en er daardoor meer plezier
in krijgt. “In het voetbal is ervaring
alles”, zegt Bredewold. Beter worden
kun je alleen door het te doen. Dat
geldt voor voetballers, maar ook voor
de trainers. Veel voetballen is onmisbaar, net als voetbalechte trainingen.
We hebben daarvoor materiaal van de
KNVB gebruikt dat normaal wel € 300,per cursus kost. We hebben de trainers
dus echt iets mee kunnen geven. De
komende tijd gaan we dit samen in de
praktijk brengen waarna aan het einde
van het seizoen een terugkoppeling
volgt”.
Zo blijven we werken aan onze waarden:
een rijke historie, plezier in het heden
en ambitie voor de toekomst!
Om dit soort activiteiten te kunnen
blijven doen heeft de Club van 100
financiële middelen nodig. Voor
slechts € 45,38 euro per jaar kunt u lid
worden. Tevens wordt er jaarlijks een
verloting georganiseerd. De verloting
is 3 januari 2015 aan het einde van de
middag tijdens de Nieuwjaarsreceptie
in de kantine van DOS.
Ook dit jaar staan er weer een dertigtal leuke prijzen op u te wachten o.a.
televisie, tablet, vleespakketten, elektronische apparaten, levensmiddelenpakketten en nog veel meer. Wilt u
loten kopen, dan kunt u terecht bij
een van de bestuursleden Cv100 of bij
een trainer/leider van een team. Alle
teams hebben in hun eigen postvakje
loten ontvangen om te verkopen.
Steun de Club van Honderd, steun de
teams van DOS Kampen!
Fijne feestdagen
en een sportief 2015 gewenst!
Coen van Dijk, Henk Mulder, Frits Smit,
Dirk Plender en Roelof Alberts
Wilt u lid worden of meer info, stuur
dan een mail naar:
[email protected]
december 2014 | De Nieuwsgier
#43
TROTSE HOOFDSPONSOR ÉN SUPPORTER VAN DOS KAMPEN
DE ONBETWISTE
KAMPIOEN IN
VLOEREN, RAMEN
& SLAPEN
OOK TE
HOREN OP
BEDDEN ALTIJD INCLUSIEF BEZORGEN
TAPIJT ALTIJD INCLUSIEF LEGGEN
PVC-VLOEREN ALTIJD INCLUSIEF EGALISEREN, LIJMEN EN LEGGEN
LAMINAAT ALTIJD INCLUSIEF ONDERVLOER, PLAKPLINTEN EN LEGGEN
RAAMDECORATIE ALTIJD INCLUSIEF METEN, MAKEN EN OPHANGEN
RESERVEREN VOOR LATERE LEVERING ZONDER AANBETALING EN PRIJSVERHOGING IS MOGELIJK!
OOK VOOR
BEDDEN!
AMBACHTSSTRAAT 29 - KAMPEN
Vlakbij McDonald’s - T (038) 333 37 70 - WWW.FLOOREVER.NL
Ma. op afspraak - di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 uur - zat. 09.30 - 17.00 uur - VRIJDAGS KOOPAVOND
Volg ons op
en

Vergelijkbare documenten