nieuwsbrief 3 - Hetty Creemers

Commentaren

Transcriptie

nieuwsbrief 3 - Hetty Creemers
NIEUWSBRIEF
Gronsvelder Kerkplein 8
6247 CM GRONSVELD
tell: 043-4087180
email: [email protected]
website: www.sintmartinus-gronsveld.nl
Nieuwsbrief 03
Gronsveld, 20 november 2014
Noteert u deze data alvast in uw agenda
Donderdag 20 november
Maandag 01 december
Vrijdag 05 december
Donderdag 18 december
Donderdag 18 december
Zondag 21 december
Maandag 22 december 2014 t/m
Vrijdag 02 januari 2015
Internationale dag van de Rechten van het kind
OR-vergadering in de teamkamer aanvang 20.00uur
Sinterklaasfeest op school
Groep 5 t/m 8 FESTA tijdens de kerstviering; met
als thema KLEUREN
Kerstfeest op school tussen 16.30 uur- 18.30 uur
Begin van de Winter
Kerstvakantie
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF (NR. 4) KOMT UIT OP
DONDERDAG 18 DECEMBER 2014
1
Spanje, november 2014
Lieve kindjes van de St. Martinus school,
Lieve kinderen groot en klein
Wat fijn om weer in Nederland te zijn!
Wij willen jullie allemaal graag ontmoeten
En groep één tot en met acht persoonlijk begroeten
Op vrijdag 5 december word ik op jullie school verwacht
Hopelijk hebben mijn pieten aan alles gedacht
Strooigoed, speculaas en frisdrank staan al klaar
En natuurlijk ook cadeautjes, reken maar!
Op tijd op school zijn, is het enige wat moet
Dat vindt de Sint fijn, onthoud dat goed!
Hulppietjes komen altijd van pas
Dus kindjes haal jullie pietenpakjes uit de kast
De kindjes van groep één hoop ik ook te mogen begroeten
Omdat zij op vrijdag nog niet naar school moeten
Samen maken we er weer een prachtige ochtend van
Op de nieuwe “oude” locatie aan het Kerkplein is het plan
Wat zal het worden deze keer?
In ieder geval samen duimen op mooi weer.
Hartelijke groeten Sinterklaas en de Muziekpiet
Sinterklaasviering ook met groep 1
Vrijdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school.
Groep 1 is natuurlijk ook van harte welkom. Om een overzicht te krijgen hoeveel leerlingen
van groep 1 komen, vragen wij alle ouders het invulstrookje aan het einde van deze
nieuwsbrief in te vullen en in te leveren vóór donderdag 27 november bij de
groepsleerkracht van hun kind.
Gruelesmiddag voor groep 7 en 8
Vrijdag 31 oktober hadden we samen met groep 8 een Gruelesmiddag. Grueles is de
heemkundevereniging. De doelstelling van deze stichting is het behouden en het stimuleren
van het dorpseigene van de kernen Gronsveld en Rijckholt.
Zij hebben ongeveer 100 medewerkers, allen vrijwilligers, die enthousiast actief zijn in een
aantal secties. Deze secties zijn: Dorp en Milieu, Dialect, Foto, Historie, Archief, Kemedie,
Natuur, Streekmuseum en Video. Met een aantal van deze secties hebben wij kennis kunnen
maken tijdens deze middag middels het uitvoeren van opdrachten. Onze klas werd in
groepjes verdeeld en ons groepje mocht als eerste vertrekken.
De eerste opdracht was het maken van een bijenhotel. In een stuk boomstam mochten we
verschillende gaten boren in diverse groottes. Tevens werd ons verteld over het verschil
2
tussen bijen en wespen. Bij de tweede opdracht moesten we een 5-tal vragen
beantwoorden over de historie van Gronsveld en Rijckholt. Gelukkig waren dit meerkeuze
vragen, zodat we af en toe ook konden gokken. Daarna liepen we via de maïsvelden door
naar opdracht drie. Hier moesten we een puzzel maken van een grote zwart-wit foto van de
school met de kerk en het kerkplein. Helaas is dit ons niet gelukt binnen de tijd.
Onder de toegangspoort van het kasteel was opdracht vier. Hier waren verschillende
voorwerpen van vroeger te zien. Wij mochten raden wat voor een voorwerpen het waren.
Sommige waren makkelijk, maar van sommige hadden we ook nog nooit gehoord.
Terug op het schoolplein mochten we een spelletje hints doen. Aan de hand van plaatjes
moesten we uitbeelden met handen en voeten wat erop stond. Soms was het moeilijk om
niet erbij te praten.
En als laatste kregen we een film te zien die op verschillende locaties waren opgenomen
tijdens verschillende festiviteiten en natuurlijk ook de dieren in de natuur. Hier kregen we
vragen over wat we gezien hadden in de film.
Het was een fantastische leuke leerzame middag.
Groetjes Timo
Fietsclinic groep 7 en 8 van Ad Wijnands
Na een succesvolle loopbaan als wielrenner is Ad Wijnands is 2003 gestart met het trainen
en begeleiden van jeugdwielrenners en heeft daarvoor ook zijn trainersdiploma’s behaald.
Sport is zijn passie! En dat heeft hij ook uitgestraald naar de kinderen van groep 7 en 8
van de Sint Martinussschool!
In oktober is Ad Wijnands binnen onze school gestart met een drietal fietsclinics, waarin
kinderen op hun eigen fiets vaardigheden werden bijgebracht.
In de derde les mochten ze ervaren hoe het was om op een mountainbike te fietsen,
remmen en draaien. Het maken van een ‘wippie’ en ‘wappie’ bleek nog niet zo eenvoudig.
De lessen waren bedoeld om de groep in het verkeer meer vertrouwen te geven op een
fiets en daarin ook bepaalde vaardigheden aan te leren. Dit alles werd op een speelse en
uitdagende manier gedaan, waarin veel spel- en wedstrijdelementen waren opgenomen.
Het fanatisme straalde er soms vanaf.
De maandagochtend was de groep dan ook meteen goed wakker!
3
Hierboven een kleine sfeerimpressie: Voor meer foto’s: zie fotoalbum op de website.
Vrijwilligers gezocht voor de schoolbieb
De bibliotheek van de basisschool Gronsveld is op zoek naar 2 vrijwilligers die 1 keer per 2
weken op maandagochtend van 08.30 tot 12.00 uur kunnen meehelpen met de
boekenuitleen. De werkzaamheden bestaan uit uitlenen, innemen en boeken opruimen.
Het is zeer leuk, afwisselend en dankbaar werk.
De bibliotheek is gevestigd in de school en is erg mooi en fris ingericht. Een hele plezierige
ruimte om in te werken en u doet de kinderen hiermee een enorm groot plezier.
U kunt reageren per email:
[email protected]
of bellen: 06-44974636
Hopende op een reactie,
Met vriendelijke groet,
Martine Goes-Henquet
Heuvellandbibliotheken
4
Kerstgedachte
Al zijn we momenteel druk bezig met de feestelijkheden rond Sinterklaas, toch zijn de
voorbereidingen voor de kerstviering op school al in volle gang.
Dit jaar organiseren wij een activiteit voor alle leerlingen. Het hele programma zal
plaatsvinden op donderdag 18 december tussen 16.30 uur- 18.30 uur.
De FESTA voor groep 5 t/m 8 zal niet plaatsvinden op 12-12-2014 zoals vermeld in de
kalender, maar wordt tijdens deze kerstactiviteit op donderdag 18 december gehouden.
Van het precieze programma krijgt iedereen nog bericht.
De kerstwerkgroep
Activiteitenkalender “JSG De Blokhut”
Onze eerste activiteit heeft al weer plaatsgevonden. Het was een gezellige spellenavond.
Heb je deze gemist, dan is wellicht één van de volgende activiteiten iets voor jou.
Maandag 29 december 2014: Filmavond
 18:30 – ± 20:30 uur: Junior film voor groep 1 t/m 5
 20:30 - ± 22:30 uur: Senior film voor groep 6 t/m 8
Entree € 2,00, dit is inclusief wat te drinken en wat lekkers.
Tevens kunnen jullie gebruik maken van de snoepbar à € 0,75 per stuk.
Tot maandag 29 december in “de Blokhut”.
Noteer meteen ook de volgende activiteiten in je agenda:
Donderdag 22 januari 2015, 20:00 uur: Carnavalskienen voor jong en oud.
Zondag 25 januari 2015: Carnavalszitting van ‘de Blokzweiters’. Alaaf!!!
Verdere info volgt via de nieuwsbrief en/of Weekblad de Etalage.
Activiteitenkalender in je eigen mailbox:
Wil je de activiteitenkalender in de toekomst ook in je persoonlijke mailbox ontvangen?
Dat kan. Stuur een persoonlijke mail naar [email protected] Vermeld bij
onderwerp ‘activiteitenkalender’ en in de mail je naam en e-mailadres en je wordt
opgenomen in het mailbestand. Je ontvang dan de activiteiten van “JSG De Blokhut” in je
mailbox.
Namens JSG De Blokhut.
5
Kerstpakkettenactie 2014 voor Polen
Dit jaar organiseert de stichting ‘Hulp aan de Allerarmsten in Polen’ voor de 23e keer de
kerstpakkettenactie voor Polen. Vanaf maandag 24 november staan er in de centrale hal
dozen die u kunt meenemen om te vullen voor deze actie.
In de doos kunt u blikgroente, ingeblikt vlees, rijst, spaghetti, cacao, koekjes en andere
levensmiddelen, die niet in glas verpakt zijn en niet aan bederf onderhevig zijn, zoals zeep,
shampoo enz. inpakken. Ook speelgoed, knuffels, kleurstiften en kleurpotloden kunnen in de
dozen worden gestopt als kerstgeschenk.
Tot uiterlijk dinsdag 16 december kunt u de kerstpakketten inleveren op school.
Bij arme gezinnen is er een grote behoefte aan warme winterkleding voor kinderen.
Naast een kerstpakket kunt u ook oude, maar nog in goede staat verkerende winterkleding
voor kinderen verpakt in een goed dichtgebonden zak afleveren op school.
De stichting ‘Hulp aan de Allerarmsten in Polen’ zal er voor zorgen, dat deze zakken met
kleding met het eerstvolgend transport in Polen terechtkomen.
Op woensdag 17 december zullen de ingezamelde kerstpakketten worden verzonden naar
Polen, zodat deze nog voor de kerstdagen een passende bestemming krijgen.
Op de volgende pagina’s staat nog uitgebreide informatie over de actie.
Namens de allerarmsten in Polen bij voorbaat onze dank,
Stichting ‘Hulp aan de allerarmsten in Polen’
6
november ’14
www.help-polen.nl, e-mail [email protected]
KERSTPAKKETTENACTIE 2014 VOOR POLEN
De Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen organiseert voor de 23e keer de jaarlijkse
kerstpakkettenactie voor de allerarmsten in Polen.
Waarom een kerstpakkettenactie voor Polen.
Ook in Nederland is de aanhoudende economische malaise elk jaar meer merkbaar.
In Polen zijn de gevolgen echter vele malen ernstiger, doordat de uitkeringen in vergelijking
met die in Nederland vele malen lager zijn, terwijl de dagelijkse boodschappen er net zo veel
kosten als hier.
Bejaarden, gehandicapten en armlastige werklozen die niet in staat zijn om in andere EUlanden werk en inkomen te vinden, hebben het zeer zwaar. Velen van hen zijn aangewezen op
humanitaire hulp en gaarkeukens van liefdadigheid instanties.
De youtube-film van TV-Eijsden http://www.youtube.com/watch?v=koVcgrs5cEk geeft een goed
beeld weer van de noodzaak en de hulp die de Stichting in Polen levert.
Een kerstpakket met levensmiddelen is voor armlastige gezinnen een echt kerstcadeau.
Een kerstpakket met levensmiddelen is voor
armlastige en kinderrijke gezinnen een
fantastisch kerstgeschenk.
Ondanks de armoede hebben kinderen meer
belangstelling voor speelgoed en snoep dat
in het pakket zit.
Dit meisje kijkt vol spanning wat er in die
mooie doos uit het verre Nederland zit.
Een groot deel van de
kerstpakketten is bestemd
voor hulporganisaties, zoals
de Brata Alberta stichting in
Krakau, om de bewoners, van
de opvanghuizen en de
dagelijkse aanloop
hulpbehoevenden van voedsel
te voorzien.
7
Het kerstpakket
In een kerstpakket worden vooral levensmiddelen op prijs gesteld zoals:
 Waspoeder en zeep (zeer gewenst)
 Shampoo en tandpasta (zeer gewenst)
 Macaroni en Spaghetti
 Koffie en thee
 Pakjes soep
 Suiker
 Rijst
 Groenten en fruit in blik
 Vleeswaren in blik
 Noten, Rozijnen
 Muesli
 Chocolade, cacaopoeder
 Peulvruchten
 Snoep
 Speelgoed
(uiteraard geen artikelen waarvan de vervaldatum is verstreken)
De ingezamelde kerstpakketten worden voor de kerstdagen bezorgd in Polen, waar vrijwilligers er
voor zorgen dat de pakketten naar arme gezinnen gaan.
Een groot deel van de pakketten gaan naar de humanitaire organisaties in Polen, van o.a. de Brata
Alberta organisatie (www.bratalbert.org.pl) en Wspólnota Chleb Życia (www.chlebzycia.org.pl) en
zijn bestemd voor de voedselbank.
INFORMATIE
Voor nadere informatie over de Kerstactie of hulpgoederen voor Polen, kunt u zich wenden tot de
voorzitter van de Stichting, Theo van de Weerdt 043-4081570 of de penningmeester, Marcel
Brouwers 043-4081780 en via www.help-polen.nl, e-mail [email protected]
8
Thema van de maand
“Herfst & weerstand”
Centrum voor Jeugd en Gezin
Tips
Het CJG Heuvelland geeft iedere maand tips
over alledaagse opvoedthema’s. Wil je graag
zelf een onderwerp aandragen of heb je tips
voor onze website? Stuur dan een e-mail naar
[email protected]
 Zorg voor voldoende slaap, beweging en
een gevarieerde voeding.
 Bewegen is niet alleen goed voor het
gewicht van je kind, maar ook voor het
uithoudingsvermogen en de weerstand
(conditie).
 Probeer iedere dag de slaapkamers en
de woonvertrekken van je huis te
luchten.
 Leer je kind de hygiëneregels aan:
handen wassen na ieder toiletbezoek, na
het snuiten van je neus of na het niezen
in je hand.
 Buitentip: zoek mooie bladeren. Wie vindt er
zo veel mogelijk verschillende formaten,
kleuren en vormen? Of educatiever: wie
weet de naam van de boom waar het blad bij
thuishoort?
Herfst & hygiëne
De herfst is nu echt begonnen. Niet alleen de
bladeren vallen van de bomen, ook het weer
wordt onstuimiger. Ook hoor je weer steeds
meer mensen die verkouden of snotterig zijn. Nu
kun je een verkoudheid of griep natuurlijk niet
voorkomen maar extra aandacht voor de
hygiëne kan wel de weerstand van je gezin
vergroten.
Herfst & buitenspelen
De meeste kinderen vinden het heerlijk om
buiten te spelen. De frisse lucht is natuurlijk heel
gezond, maar actief spelen helpt ook om
overgewicht te voorkomen en het is goed voor
de motorische ontwikkeling. Met andere
kinderen buiten spelen helpt je kind sociaal
sterker te worden. Voor kinderen heeft buiten
spelen nog een extra waarde. Buiten wacht het
avontuur: ontdekken, uitvinden, grenzen van je
lijf ontdekken, samen spelen of gewoon lekker
ravotten. Onze buitenspeeltips vind je op onze
website.
KIES-coaching (echtscheiding)
In het najaar biedt onze CJG-partner Trajekt
KIES (Kinderen In EchtscheidingSituaties) –
coaching aan. Dit is een preventief programma
voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar die
te maken hebben gehad met een echtscheiding
en hier nog last van hebben. Kinderen kunnen
hier na een aantal jaren of zelfs op latere leeftijd
nog last van hebben. Voor meer informatie bel
gratis naar 0800-0202 555.
9
---------------------------------------------------------------------------------------Invulstrook voor de ouders van leerlingen van groep 1 voor deelname aan de
Sinterklaasviering
Onze zoon / dochter*_____________________uit groep 1 van juf_________________
doet vrijdagmorgen 5 december mee/ niet mee* met de Sinterklaasviering.
Inleveren vóór donderdag 27 november bij de groepsleerkracht van uw kind.
*doorhalen wat niet van toepassing is
10