Kasteel Schaesberg herleeft Bent u lid van een vereniging?

Commentaren

Transcriptie

Kasteel Schaesberg herleeft Bent u lid van een vereniging?
Oktober 2010 / nummer 13
Kasteel Schaesberg herleeft
Zoals u weet ligt Kasteel Schaesberg tussen de gemeente Landgraaf en MSP
in Heerlen. De gemeente Heerlen heeft, in samenwerking met de gemeente
Landgraaf, subsidie gekregen van € 100.000,- voor het project Landgoed
Kasteel Schaesberg. Gemeente Landgraaf wil het kasteel en de hoeve
herbouwen op de manier zoals er vroeger gebouwd werd.
Met het geld kan de gemeente Landgraaf
Uniek in Nederland
de vervolgstappen in dit grootschalige
De plannen voor het herbouwen van
project zetten. Eerst gaan ze nu een
het kasteel zijn uniek in Nederland.
ondernemersplan opstellen. Dat plan
Met behulp van gedetailleerde
moet uitwijzen of en op welke manier
tekeningen uit 1880 kan het kasteel
de ruïne gedurende de komende
herbouwd worden. De gemeente
twintig of dertig jaar herbouwd kan
Landgraaf heeft zich voor dit project
worden. De gemeente Heerlen heeft
laten inspireren door de wederopbouw
weliswaar de subsidie aangevraagd en
van het kasteel Guedelon in de Franse
verkregen maar het is een project van
Bourgogne.
de gemeente Landgraaf. De vereiste
cofinanciering van 100.000,- euro wordt
Lees meer over de plannen op
dan ook door Landgraaf geleverd.
www.landgraaf.nl
De gemeenteraad van Landgraaf beslist
medio 2011 of de plannen doorgaan.
Bent u lid van een vereniging?
DOE DAN MEE MET DEZE FOTOWEDSTRIJD!
Graag nodigen wij alle verenigingen in MSP uit om mee te doen aan deze
fotowedstrijd om met elkaar al het moois en lelijks in de wijk MSP in beeld te
brengen. Met mooie prijzen voor de winnende verenigingen en een mooie
foto expositie als resultaat.
(Gratis) fotografieworkshop
U kunt zich inschrijven voor één
Voorafgaand aan de wedstrijd bieden
van deze workshopdagen:
wij deelnemers een (gratis)
Zaterdag 15 januari 2011
fotografieworkshop aan waarbij u
onder leiding van een professionele
fotograaf de kneepjes van het vak leert.
Voor deze workshop moet u een eigen
Colofon:
Dit is een uitgave van gemeente
Heerlen en woningcorporaties
Woonpunt, De Voorzorg en Weller.
Vragen? Nieuws? Kom langs in het
informatiecentrum of mail naar
[email protected]
digitale camera meenemen.
van 10.00 - 13.00 uur
Zondag 23 januari 2011
van 10.00 -1 3.00 uur
Zaterdag 29 januari 2011
van 10.00 - 13.00 uur
>>>
De professionele fotograaf selecteert
Hoe kunt u zich inschrijven?
de mooiste foto´s, die tijdens de
Lijkt het u leuk om hier aan deel te
fotografieworkshop zijn gemaakt.
nemen? Of heeft u familie en/of
Deze foto´s zullen we tentoonstellen,
vrienden die graag namens uw
ergens op een locatie in de wijk.
vereniging willen deelnemen?
Schrijf u dan in vóór dinsdag
11 januari 2011. Stuur een mailtje naar
Wij hebben de
Schaesbergerweg altijd al een
mooie straat
gevonden
[email protected] onder vermelding van
“Wij hebben de Schaesbergerweg,
Fotowedstrijd ‘Mooi/Lelijk’, met hierin
met zijn brede uitstraling en statige
uw voor- en achternaam, leeftijd,
herenhuizen, altijd al een mooie
voorkeur workshopdag, e-mail adres
straat gevonden. ‘Opa Voncken’ is
en telefoonnummer. U kunt zich ook
er ook geboren, dat schept hoe
inschrijven bij het inloopcentrum MSP,
dan ook een band.
Groen van Prinstererstraat 3.
Elf jaar geleden deed de kans zich
voor om juist aan die mooie straat
Met vriendelijke groeten,
uit onze kindertijd, die toen
Kimberley Hameleers, namens
trouwens al verkeersluw was, een
gemeente Heerlen.
huis te kopen. Dat hebben we
Prijzen
meteen gedaan. Als echte
Een deskundige jury zal bij de opening
stadsmensen zijn wij hier helemaal
van de expositie 3 prijswinnaars bekend
op onze plek. We hoeven de auto
maken. Deze drie ontvangen allen:
haast niet te gebruiken; alles kan te
Een digitale camera voor hun
voet of op de fiets.
vereniging;
Een promotieplek op de Schoon MSP
buurtshowdag in mei 2011.
Lees het hele verhaal van
Alexandra en Roger op
www.mijnmsp.nl
Daarnaast mogen bezoekers van de
expositie de mooiste foto´s uitkiezen.
Deze foto´s plakken we vervolgens op
alle 100 prullenbakken door heel MSP
om zo aandacht te vragen voor uw
vereniging. Bij iedere foto komen
namelijk de gegevens van uw
vereniging te staan. Dat kan dus veel
naamsbekendheid voor uw vereniging
in de openbare ruimte opleveren!

Vergelijkbare documenten