wininstal met setup

Commentaren

Transcriptie

wininstal met setup
Windows installeren met setup
De setup van Windows 98 en Me installatie gaat grotendeels hetzelfde in zijn werk.
Het voordeel van Windows Me is dat er nog maar een paar gegevens (zoals ID
sleutel, naam en land) ingevoerd hoeven te worden, terwijl de rest zo goed als
automatisch gaat. Hoe de installatie in zijn werk gaat kunt u hier terug lezen. De
setup van Windows XP is een geheel nieuwe ervaring, die gaat namelijk vanaf CDROM (hierna leest u daar meer over).
WINDOWS UPGRADE INSTALLATIE :
Maakt u gebruik van een upgrade versie, dan is het niet noodzakelijk
om eerst de oude versie te installeren en daarna de upgrade er
overheen. Dit is zelfs onverstandig om te doen, vanwege onnodige vervuiling
van het systeem vanwege de voorgaande versie. Daarentegen is het verstandiger
om met een schone harde schijf te beginnen en direct de upgrade te installeren.
Tijdens het installatie proces wordt u gevraagd om de CD-ROM van de oude
versie in de CD-ROM drive te doen voor de noodzakelijke controle.
?
95/98/ME Optioneel: CD-ROM kopiëren naar schijf
Het kan verstandig zijn een kopie van de Windows CD-ROM op een van de harde
schijven te maken, bij het aanmaken van de partities was hier reeds rekening mee
gehouden. Op de E: schijf, inmiddels genaamd CDDATA, is het mogelijk om
meerdere belangrijke CD-ROM's te kopiëren, zodat deze makkelijk zijn terug te
vinden door Windows.
Het grootste voordeel van het kopiëren van de CD-ROM is niet alleen tijdwinst,
maar voorkomt ook dat u continu aan het jongleren bent met kostbare CD-ROM's.
De benodigde tijd van het kopiëren van een CD-ROM is afhankelijk van de snelheid
van de CD-ROM speler. Het is overigens het makkelijkst om de CD-ROM te
kopiëren naar een aparte partitie, op het moment dat een oud Windows-systeem
nog werkzaam is.
Is dit niet het geval dan kunt u het ook doen vanaf een opstartdiskette. Voor deze
operatie is het echter wel noodzakelijk dat de bestanden XCOPY.EXE,
XCOPY32.EXE en XCOPY32.MOD op de opstartdiskette zijn geplaatst. Deze files
kunt u met behulp van de Windows Verkenner kopiëren vanaf de directory
C:\WINDOWS\COMMAND naar de A: schijf.
LET OP :
Als de Windows opstartdiskette een RAM-drive aanmaakt, schuiven de letters
van de CD-ROM drives een plekje op in het alfabet. Dus als de CD-ROM drive
letter K: was, dan is hij nu M:! Heef u de autoexec.bat en config.sys bestanden van
deze site gebruikt dan heeft u daar geen last van.
!
Het kopiëren van de Windows CD-ROM naar de harde schijf gaat als volgt in zijn
werk. Nadat u bent opgestart vanaf de opstartdiskette, geeft u onderstaand XCOPYcommando. Hierbij is m: de letter van het CD-ROM station (met het commando
DIR M: kunt u controleren of dit daadwerkelijk de Windows CD-ROM betreft.) en
e: de letter van de partitie waar het kopie op wordt geplaatst. De switch /e geeft aan
dat alle subdirectoires gekopieerd dienen te worden. Drukt u vervolgens op ENTER
dan komt het volgende op uw scherm te staan.
Door vervolgens op D (map winme aanmaken!) te drukken wordt het kopieer
proces gestart hetgeen even kan duren.
ADSL? LET OP :
U doet er verstandig aan uw ADSL modem te ontkoppelen voordat u Windows
installeert. U voorkomt zodoende dat u problemen krijgt met de installatie van
uw ADSL account. Ook alle andere (USB) apparaten kunt u beter ontkoppelen.
?!
95/98/ME: Windows-installatie starten
Nadat de Windows CD-ROM in een aparte schijf/directory is geplaatst, kan het
installatieproces van Windows worden gestart. Dit doet u natuurlijk nadat u vanaf
een opstartdiskette bent opgestart, waarna u achtereenvolgens de volgende
commando's geef (verondersteld dat de Windows bestanden zijn gekopieerd naar de
directory e:\winme) Met de switch /ie wordt aangegeven dat er geen
opstartdiskette meer gemaakt hoeft te worden, die heeft u immers al.
Vindt de installatie direct vanaf CD-ROM plaats dan kunt u het CD WINME
commando overslaan. Meerdere switches kunt u terugvinden in onderstaande tabel.
De switches kunnen met een spatie achter elkaar worden gebruikt. Ik adviseer u
echter om deze niet te gebruiken, het is namelijk vragen om ogenschijnlijk
onverklaarbare problemen later, zo leert de ervaring!
SETUP switches Omschrijving
/ie
Geen opstartdiskette maken
/ih
Schijfcontrole (ScanDisk) op de voorgrond uitvoeren
/im
De controle van laag conventioneel geheugen overslaan
/is
Schijfcontrole (ScanDisk) niet uitvoeren
/iv
De reclameschermen (billboards) niet weergeven
/T:mapnaam
De tijdelijke map waarnaar Setup de bestanden moet
kopiëren
/nm
De controle van de processorsnelheid overslaan
TIP :
Heeft u bij het onderdeel MSBATCH een bestand genaamd MSBATCH.INF
gemaakt dan kunt u de locatie daarvan opgeven achter het setupcommando. U
geeft dan bijvoorbeeld het volgende commando: SETUP E:\MSBATCH.INF.
Als het goed is gaat de installatie dan automatisch met slechts enkelen
onderbrekingen.
!
XP: Windows XP installatie starten
Bij XP gaat het allemaal even anders. De architectuur van XP is een stuk beter zodat
u niet regelmatig hoeft te jongleren met CD-ROM's. Een kopie plaatsen op de harde
schijf is daarom niet zo essentieel, u kunt er beter voor zorgen dat u een goede
kopie heeft van uw dure Windows-software! De installatie van Windows gaat verder
gewoon automatisch: stop de CD-ROM er in, start de PC opnieuw op en bevestig
dat de PC vanaf de CD-ROM moet opstarten door op het juiste moment op een
toets te drukken. Microsoft heeft van de Belastingdienst geleerd, zullen we maar
zeggen........
TIP: VAN CD-ROM OPSTARTEN WERKT NIET? :
Is het bij u 'niet mogelijk' om vanaf de CD-ROM op te starten, dan zijn er
grofweg twee mogelijkheden: dit wordt niet ondersteund of (meest
waarschijnlijk) u moet een wijziging aanbrengen in uw BIOS waarin het
bootproces staat beschreven. Wijzig dit in: eerst de A: schijf, dan de CD-ROM,
dan uw harde schijf (selecteer wel de juiste harde schijf, soms heeft u namelijk
meerdere keuzes). Is de installatie voltooid dan kunt u er altijd voor kiezen om
?
de harde schijf als tweede bootoptie in te stellen, zodat u geen last meer heeft
van de CD-ROM. Is het opstarten vanaf CD-ROM niet mogelijk dan zult u een
Windows XP opstartdiskette moeten maken.
95/98/ME: Gedurende de installatie
Nadat setup is gestart wordt eerst de schijfcontrole uitgevoerd. Vervolgens komt
het scherm voor de bevestiging van de gebruikersovereenkomst en het scherm
waarin u de ID van de Windows CD-ROM (bestaande uit 25 letters en cijfers) moet
opgeven.
MUIS WERKT NIET MEER? :
Het is heel goed mogelijk dat uw muis in deze fase van de setup niet werkt
bijvoorbeeld omdat u over een USB muis beschikt. U zult het dan met het
toetsenbord moeten doen. De belangrijkste knop is dan de TAB (waarmee u van
item kunt wisselen), de pijltjes-toetsen en de ENTER toets.
?
UPGRADE VERSIE? :
Maakt u gebruik van de upgrade versie dan wordt vervolgens gevraagd om de
CD-ROM van de oude Windows versie in de CD-ROM speler te plaatsen.
Werkt uw muis niet dan is het nogal wat werk om de juiste directory te pakken
te krijgen. Direct intypen van de CD-ROM en directory werkt meestal het snelst:
M:\WIN98 bijvoorbeeld.
?
Vervolgens kunt u bevestigend antwoorden op de vraag of Windows in de directory
C:\WINDOWS geplaatst moet worden waarna gecontroleerd wordt of er nog
voldoende ruimte aanwezig is op de betreffende schijf.
Nu een aantal belangrijke gegevens zijn verzameld, is de uiteindelijke installatie van
Windows aan de beurt. Bij de installatie kunt u kiezen uit een aantal verschillende
installatiemethodes, zoals Standaard, Laptop, Minimum en Aangepast. Hier
wordt gekozen voor de laatste, aangepast voor de wat voor de 'more experienced
user', ahum...... want wij willen alles zelf in de hand hebben.
Standaard zijn er een aantal onderdelen (gedeeltelijk) aangekruist, u kunt per
onderdeel ook nog de details opvragen. De meeste kunt u weer uitschakelen als u ze
niet nodig heeft. Zo kunt u de Bureau Accessoires (misschien zijn Imaging en/of
Paint nog interessant), Systeemwerkset (waarschijnlijk is Speciale tekens nog
interessant!) en Toegankelijkheid uitschakelen. Maakt u gebruik van internet dan
kunt u bij Communicatie kiezen voor Inbelnetwerk (voor MSN Messenger Service
zijn betere alternatieven), Adresboek, Multimedia en Outlook Express (indien
u gebruik maakt van POP-mail en/of nieuwsgroepen) kunt u laten staan en
Ontspanning kan naar eigen wens aangekruist worden (en eventueel de
verschillende onderdelen uitkiezen).
LET OP :
De keuzes die u hier maakt zijn afhankelijk van uw eigen behoeften. U kunt op
een later tijdstip altijd nog wijzigingen aanbrengen in het Windows Setup
tabblad van het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Hieronder is
daar een voorbeeld van weergegeven. (Als u Windows naar een aparte partitie
hebt gekopieerd, hoeft u later de Windows CD-ROM niet nogmaals uit de kast
te halen!)
!
Na het kiezen van de verschillende onderdelen gaat het installatieproces verder met
het kiezen van de taal, land, toetsenbord en tijdzone. Tijdens de installatie wordt een
drietal keer gevraagd de computer opnieuw op te starten. Het is natuurlijk van
belang dat u de opstartdiskette verwijdert, anders kan setup niet verder met de
installatie. De gehele setup duurt (zoals weergegeven) zo'n 30-60 minuten,
afhankelijk van de configuratie van uw PC.
TIP WINDOWS 98 :
De installatie van de Windows Scripting Host kunt u beter uitschakelen.
Virussen kunnen hier namelijk handig gebruik van maken. Daarnaast is de kans
!
erg klein dat u hem nodig heeft.
TOETSENBORD :
Wat betreft het toetsenbord kunt u ook kiezen voor de indeling Verenigde
Staten 101 in plaats van Verenigde Staten Internationaal. Het voordeel van
eerstgenoemde is, dat tijdens het typen van een aanhalingteken (' en "), deze ook
verschijnt op het beeldscherm. Bij laatstgenoemde wordt gewacht met plaatsen
tot het aanhalingteken voor het sluiten wordt ingetoetst. Een kwestie van smaak.
!
MULTIBOOT/BACKUP :
Bij het instellen van de tijdzone kunt u er voor kiezen om de interne klok van PC
automatisch te laten aanpassen aan de zomer- en wintertijd. Gaat u een back-up
maken van uw systeem en/of maakt u gebruik van een multiboot systeem, dan
kunt u beter deze optie uit zetten. Zo voorkomt u dat u meerdere keren uw
klok weer terug moet zetten.
!
TIP :
Heeft u het Inbelnetwerk (voor toegang tot internet) van het onderdeel
Communicatie geïnstalleerd, dan wordt u gevraagd om een wachtwoord op te
geven bij de laatste keer opstarten. Wilt u uw computer niet beveiligen met een
wachtwoord (uw bestanden blijven gewoon bereikbaar), dan kunt u het
wachtwoord veld leeg laten en gewoon op ENTER drukken. Windows zal u
verder niet meer lastig vallen met het inlogscherm.
!
XP: Gedurende de installatie
De installatie van XP wijkt hier niet erg veel vanaf, u krijgt echter eerst nog wat wat
essentiële vragen. U moet kiezen op welke partitie u Windows XP wilt installeren
(nooit meer dan één besturingssysteem per partitie, u vraagt anders om
problemen!). U kiest hier natuurlijk de gereserveerde C:-schijf. U moet ook kiezen
welk bestandssysteem u wilt, u heeft de keuze uit het oude vertrouwde FAT32 en
het zogenaamd 'veiligere' NTFS (zie hieronder voor het maken van de juiste
keuze). Daarnaast moet u een gebruikersnaam opgeven met een bijbehorend
wachtwoord (kunt u eventueel leeg laten).
Tijdens de installatie wordt gevraagd of de schijf geformatteerd dient te worden.
Zelfs als u hier ja antwoord blijven oude gegevens in de map Documents and
Settings op de schijf staan! Om dit te voorkomen dient u gebruik te maken van een
opstartdiskette.
KEUZE NTFS OF FAT32 BESTANDSSYSTEEM? :
NTFS is een meer geavanceerd bestandssysteem waarbij het mogelijk is
lees/schrijf restricties tot op bestandsniveau te regelen. NTFS is een veiliger
bestandssysteem, hetgeen alleen op gaat zolang u de touwtjes in handen heeft.
Dit betekent dat u grote problemen kunt krijgen met de toegang tot uw
persoonlijke bestanden bij het volledig crashen van XP, het vergeten van
wachtwoorden, etc. Voor thuisgebruik is zo'n bestandssysteem niet echt nodig en
kunt u net zo goed kiezen voor het FAT32 systeem. De keuze van het FAT32
bestandssysteem heeft als voordeel dat u vanaf een MS-DOS opstartdiskette (of
het aankoppelen aan een tweede PC) altijd uw gegevens veilig kunt stellen!
Daarnaast kunt u nog steeds gebruik maken van de freeware/shareware variant
van de SchoonePC back-up diskette in plaats van de back-up variant met trial
software welke wel NTFS ondersteund. Maakt u gebruik van de commerciële
software (zoals DriveImage) dan kunt u wel gebruik maken van het terugzetten
van een image van uw C:-schijf. U kunt overigens een FAT32 schijf later
converteren naar NTFS (met het commando CONVERT C: /fs:ntfs /v), dit is
echter geen aanrader (u kunt dan beter direct beginnen met NTFS)!
?
Eerste aanpassingen in Windows
Nu Windows voor de eerste keer volledig is opgestart en het installatieproces
afgerond is, kunt u met het eerste sprokkelwerk gaan beginnen ;-)! De Windows
introductie kunt u volledig bekijken en/of definitief stoppen (de toetscombinatie
CTRL-ALT-DEL kan hier eventueel nog van dienst zijn). In Windows 98 kan de
onhandige Kanalenkiezer (in Windows Me al niet meer aanwezig) definitief
uitgeschakeld worden. Ook de taakplanner heeft in mijn ogen een nutteloze functie,
uitschakelen dus!
U kunt nu eventueel verder gaan met het installeren van de verschillende drivers
voor de hardware.
Geen DOS-shell meer in Windows ME :
Een groot verschil tussen Windows ME en 98, is dat bij laatstgenoemde nog een
DOS-schil wordt opgebouwd waarna Windows 98 wordt gestart. Bij Windows
ME is deze schil verwijdert, zodat er weer een klein beetje RAM geheugen
minder in beslag wordt genomen en de computer iets sneller opstart.
Het gevolg is dat na het onjuist afsluiten, de diskscan na het opstarten van
Windows ME plaats vindt in plaats van in de DOS-schil voor het opstarten van
Windows zoals dat bij 98 in zijn gang ging. De procedure in Windows ME werkt
overigens niet altijd feilloos omdat de diskscan binnen Windows regelmatig
vastloopt waardoor meerdere keren opnieuw opgestart moet worden zonder
het eigenlijke probleem is opgelost. Een handmatige diskscan is vaak nodig om
alsnog het probleem op te kunnen lossen.
!
IRRITANTE RONDLEIDING UITSCHAKELEN :
Kent u die irritante ballon voor de rondleiding die maar niet weg wil gaan? Start
en
ga
naar
de
volgende
sleutel:
de
register
editor
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Applets\Tour en voeg daar de volgende
DWORD-waarde aan toe: RunCount met de waarde 0.
!
Nu we toch bezig zijn, meteen maar de balon en infotips uitschakelen (soms
handig vaak irritant, vooral bij het afsluiten van XP). Ga naar de volgende sleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced en voeg daar de volgende
twee DWORD-waarden toe: EnableBalloonTips en ShowInfoTip, beiden
met de waarde 0.
Configuratiescherm
Tijdens de setup van Windows wordt getracht zoveel mogelijk drivers te installeren
voor de aanwezige hardware. In hoeverre de setup daarin geslaagd is, kunt u zien bij
het onderdeel Systeem van de configuratie-instellingen. Om hier te komen volgt u
onderstaande weg.
In Windows Me en XP komt u vervolgens in het volgende scherm waarin een
gedeelte van de opties worden weergegeven. Bij de voorgangers van Me werd hier
nog een volledig overzicht getoond, wat veel prettiger en sneller werkte. Waarom
Microsoft dit gedaan heeft, is mij volkomen onduidelijk mede omdat de opties die je
het meest gebruikt, niet zichtbaar zijn. In Windows XP heeft Microsoft deze lijn
wederom doorgetrokken, met name om Windows gebruikersvriendelijker te maken.
In het vervolg van deze site wordt er van uitgegaan dat u in het Configuratiescherm
alle opties heeft weergegeven.
Hierboven wordt de situatie in Windows ME weergegeven: u kunt hier dus kiezen
om 'alle opties van het Configuratiescherm weergeven' te klikken, u kunt het
ook eens en voor altijd oplossen. Kies Mapopties in het menu Extra, waarna het
volgende scherm tevoorschijn komt. Selecteer vervolgens 'Klassieke Windowsmappen gebruiken' van het onderdeel Webweergave en bevestig met OK. Bij XP
is de methode vergelijkbaar.
Het resultaat is direct zichtbaar, u krijgt onderstaand scherm te zien. De Windows
XP variant is wat moderner maar verder vergelijkbaar. Voor het aanpassen van de
drivers moet u zijn bij het icoontje Systeem (en Nieuwe Hardware), welke hier
onderaan is weergegeven. Meer over het installeren van de drivers kunt u vinden op
de volgende pagina.