Stadsmagazine oktober 2015

Commentaren

Transcriptie

Stadsmagazine oktober 2015
3960
Historisch Gezellig
Griezelen met Halloween
Oppe Geitemerret
anno 1982
stadsmagazine Bree - jaargang 12 - nr. 8 - OKTOBER 2015
STEDELIJKE DIENSTEN
BRANDWEER
089 73 92 90
BIBLIOTHEEK
089 84 85 40
(tot 15’ voor sluitingstijd)
Ma, di, do: 11.00 u - 13.00 u
15.30 u - 19.00 u
Woe:
14.00 u - 19.00 u
Vr
10.00 u - 13.00 u
Za
10.00 u - 15.00 u
CONTAINERPARK 089 84 85 33
Ma:
gesloten
Di:
13.00 u - 16.15 u
Wo:
13.00 u - 20.00 u
Do-za:
09.00 u - 12.00 u en
13.00 u - 16.15 u
KEMPEN~BROEK 089 84 85 61
Nec Mariahof, Mariahofstraat 53
Zo:
14.00 u - 17.00 u
Toegangspoort Pollismolen,
dagelijks van 9.00 u - 19.00 u
ONTMOETINGSCENTRUM
Ma - vr:
09.00 u - 12.00 u
13.00 u - 17.00 u
Vr nm:
gesloten
Cultuurcentrum
Cultuurdienst
JEUGDDIENST
089 84 85 67
Ma, do, vr: 09.00 u - 12.00 u
Di :
09.00 u - 12.00 u en
15.00 u - 18.00 u
Wo:
09.00 u - 12.00 u en
13.00 u - 17.00 u
SOCIAAL HUIS
089 84 85 50
Ma, do, vr: 08.30 u - 12.30 u
Di :
08.30 u - 12.30 u en
15.00 u - 18.00 u
Wo:
08.30 u - 12.30 u en
14.00 u - 16.00 u
SPORTDIENST
TECHNISCHE DIENST
089 84 85 31
Ma, wo, vr: 09.00 u - 12.00 u
Di, do:
09.00 u - 12.00 u
13.30 u - 16.00 u
089 84 85 45
STADHUIS:
CENTRALE BALIE
(Onthaal, Info, Toerisme, AGB)
089 84 85 00
Ma, do:
08.30 u – 12.30 u,
14.00 u – 16.30 u
Di:
08.30 u – 12.30 u,
14.00 u – 18.00 u
Wo:
08.30 u - 12.30 u
14.00 u - 16.00 u
Vr:
08.30 u – 12.30 u
089 84 85 65
089 84 85 66
STADHUIS:
STEDELIJKE ADMINISTRATIES
089 84 85 00
Ma, do, vr: 08.30 u - 12.30 u
Di :
08.30 u - 12.30 u en
14.00 u - 18.00 u
Wo:
08.30 u - 12.30 u en
14.00 u - 16.00 u
KINDERDAGVERBLIJF
't Wiekernestje
St. Jacobstraat z/n
3960 Bree
089 84 85 55
[email protected]
Infodienst stad Bree
[email protected]
tel. 089 84 85 60
WELZIJNSCAMPUS
089 48 01 00
ZWEMBAD DE SPRINK
089 84 85 48
s
b
c
AFGEVAARDIGDEN SOCIALE
HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN
- Kempisch Tehuis: Mathieu Kenis
0486 37 03 21, 089 47 18 21
- Ons Dak: Guido Schroyen en
Eric Sterken, 0497 57 98 30
Volg ons op Facebook
www.facebook.com/stad.bree
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
LIESBETH VAN DER AUWERA - BURGEMEESTER
MARIO KNIPPENBERG - EERSTE SCHEPEN
Algemeen beleid, burgerzaken, ondernemen,
middenstand, politie, brandweer, juridische
aangelegenheden
Ruimtelijke ordening, jeugd, woonbeleid
ontwikkelingssamenwerking
[email protected]
zitdag: dinsdag, 17.30 u - 18.00 u, stadhuis
of op afspraak (0475 69 26 72)
[email protected] (089 84 85 00)
zitdag: maandag, enkel na telefonische afspraak
(089 84 85 00 – kabinet burgemeester)
RUDI COBER - DERDE SCHEPEN
MICHEL THEUNISSEN - TWEEDE SCHEPEN
Openbare werken, markten, kermissen, erfgoed
Financiën (incl. kerkfabrieken), sport
[email protected]
Zitdag: woensdag, 19.30 u - 20.30 u, Technische
dienst of op afspraak (0498 44 89 48)
[email protected]
zitdag: enkel op afspraak (0473 24 57 69)
RIK HERTOGS - VIERDE SCHEPEN
JO VANDERSTEEGEN - VIJFDE SCHEPEN
Landbouw & milieu (pacht, hoevetoerisme, waters, bossen, jacht), dierenwelzijn, containerpark,
groendienst (parken en plantsoenen), energie
Mobiliteit en verkeer, toerisme (incl. Luysen,
Pollismolen, Mariahof, verzusteringen), cultuur
[email protected]
zitdag: woensdag, 19.30 u - 20.30 u, Technische
dienst of op afspraak (0495 63 57 33)
[email protected]
zitdag: dinsdag, 15.00 u - 17.00 u, stadhuis
of op afspraak (0495 200 400)
JACQUES LETEN - SCHEPEN
& OCMW VOORZITTER
OCMW & welzijn, sociale tewerkstelling en
huisvesting, volksgezondheid & hygiëne
[email protected]
zitdag: zaterdag, 9.00u - 11.00u op het stadhuis
(ingang via zijdeur) of op afspraak (0486 24 39 51)
mailen n
aa
[email protected] r:
e.be
Gedeelde bevoegdheden
• Liesbeth Van der Auwera en Mario Knippenberg: Personeel,
info, onderwijs, patrimoniumbeheer, acquisitiebeleid
•
Liesbeth Van der Auwera en Rik Hertogs: Kieszaken
Contact: Redactie Stadsmagazine, Dienst Info & Communicatie, Vrijthof 10, 3960 Bree tel. 089 84 85 00 of [email protected]
Stadsmagazine Bree, jaargang 12 - nr. 8
d
u
o
h
n
i
06
s:
Sociaal Hui
van verzet
Werelddag de
tegen armoe
19
Milieu:
Plant van hier
Sport:
22 Sportkampioenen
27
l:
he
CC De Breug
An Olaerts
o
t
i
ed
De bös van Bree … es te wöts
det het oppe ierste moandig noa
oktuber-körmis Geitemerret is
oppe Nûwstadt.
Beste lezers,
Oktober is traditioneel de maand van de geitemerret. De bös
van Bree … es te wöts det het oppe ierste moandig noa oktuberkörmis Geitemerret is oppe Nûwstadt. Beslist een aanrader. Een
traditie die trouwens al meer dan 50 jaar standhoudt dankzij de
inzet van de enige echte Nûwstadter Geiteboren die bij deze
een dikke proficiat meekrijgen.
Op 18 oktober organiseren wij als stadsbestuur een babyborrel
voor alle inwoners, die het afgelopen jaar ouders geworden
zijn. Een heuglijke gebeurtenis, een klein wondertje verscheen
in deze wereld. Dat moet gekoesterd en mag gevierd worden!
Inmiddels zijn de werken aan de rotonde voor de scholencampus
aan de Rode Kruislaan gestart. Hopelijk kunnen die werken in
november al afgerond worden waardoor de hinder nog voor de
winter van de baan is. Op de ’t Hasseltkiezel, ter hoogte van het
kruispunt met de Bosstraat, komt er een ovonde; een langwerpige
rotonde. Ook zullen enkele bijkomende doorsteken afgesloten
worden allemaal in het belang van de verkeersveiligheid.
De ‘t Hasseltkiezel behoort immers tot één van de “dodelijkste”
wegen in Limburg. U leest er meer over verderop in dit magazine.
Oktober is Kermismaand. De eerste zondag van oktober houden
we in Bree de Sint-Michielskermis. Misschien goed om in het
kader van onze nieuwe slogan “Historisch gezellig” ook die
oude benamingen zoals Sint-Michielskermis opnieuw te gaan
gebruiken; ’t is per slot van rekening ook de patroonheilige van
onze stad. Trouwens, wist u dat vanaf Sint-Michielskermis ook
de tijd van de worsteriggel weer aanbreekt? Geheel per toeval
vond ik daarover een klein artikeltje op een Nederlandse website,
http://www.foodlog.nl/artikel/de_ene_oma_is_de_andere_niet/ ,
waarop u ook het originele recept van de Breese worsteriggel kan
terugvinden. We hebben het opgenomen in de rubriek Kijk (n)u.
Ten slotte nodig ik u uit op de vierde editie van de Halloweentocht
op 31/10 aan de Luysmolen. Een unieke kans om eens “bij nacht
en ontij” kennis te maken met een uniek stukje natuurgebied.
Op tijd inschrijven aan de centrale balie in het stadhuis is de
noodzaak want bij vorige edities was de tocht in een mum van
tijd uitverkocht.
Liesbeth Van der Auwera,
Burgemeester.
3
BESLISSINGEN
1.
VAN DE
GEMEENTERAAD
Maandag 7 september 2015
19.30 u - stadhuis Bree
VOORZITTER GEMEENTERAAD
Stefan Daniels (BROS)
SAMENSTELLING GEMEENTERAAD
Van der Auwera Liesbeth (CD&V)
Knippenberg Mario (BROS)
Theunissen Michel (CD&V)
Cober Rudi (BROS)
Hertogs Rik (BROS)
Vandersteegen Jo (CD&V)
Leten Jacques (BROS)
Vanaken Edith (Verjonging)
Drykoningen Jos (Vlaams Belang - LB)
Geuzens Pierre (Verjonging)
Vanderhoydonk Bart (Verjonging)
Reekmans Kathleen (Vlaams Belang - LB)
Kenis Mathieu (CD&V)
Verslegers Bernadette (BROS)
Savelkoul Ronny (Verjonging)
Raedschelders Julie (Verjonging)
Vandyck Matthias (Verjonging)
Hendrix Suma (Verjonging)
Katja Verheyen (BROS)
Neyens Lambert (Verjonging)
Tijskens Lode (Verjonging)
Daniels Stefan (BROS)
De Ruyter Paul (CD&V)
Nouwen Cynthia (CD&V)
Ceyssens Lien (Verjonging)
2.
kan worden overgegaan. Dit – gunstig – advies wordt
ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad
die op haar beurt advies dient te verlenen over het
al dan niet plaatsen van camerabewaking.
Stemming: Voor (13): BROS(7), CD&V(6).
Onthouding(11): Verjonging (10), Vlaams BelangLeefbaar Bree (1).
7.
Stemming: goedkeuring met unanimiteit van stemmen.
8.
Stemming: goedgekeurd met unanimiteit van stemmen
3.
Retributiereglement voor de afgifte van slachtbonnen
(Offerfeest 2015) door de dienst burgerzaken –
goedkeuring.
Stemming: 23 voor: BROS (7), CD&V (6), Verjonging
(10). Tegen: Vlaams Belang-Leefbaar Bree (1).
Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de
openbare markten en op het openbaar domein –
goedkeuring administratieve aanpassing.
Omdat in de planning is voorzien dat in 2016 gestart
wordt met de herinrichting van de Kleine Ring en de
wijziging van de verkeerscirculatie zoals voorgesteld
op de opendeurdag op 21 maart 2015 en de
verplaatsing van een deel van de markt van de
Kloosterpoort en de Ter Rivierenwal naar de Grauwe
Torenwal zich opdringt, dienen conform wetten en
decreten de standhouders daarover minimaal één
jaar op voorhand ingelicht. Een wijziging in het
marktreglement dringt zich op om “getroffen”
marktkramers voorrang te geven op de toewijzing
van een standplaats bij de herlokalisering.
Stemming: goedgekeurd met unanimiteit van stemmen
Overheidsopdrachten:
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze:
Zie ook www.bree.be/bestuur
a. Leveren van een klepelmaaier als werktuig voor de
bandenkraan.
Voor het maaien in eigen beheer van bermen en
grachtkanten wordt de bandenkraan uitgebreid met
een klepelmaaier.
Stemming: goedkeuring met unanimiteit van stemmen.
Volgende gemee
nteraad
b. Verzekeringen, polissen materiële schade en
burgerlijke aansprakelijkheid.
Op last van het CBS voerde AON Belgium bvba, na
aanbesteding van de opdracht, een audit uit op de
verzekeringspolissen van de stad, het OCMW en het
AGB. Hieruit bleek dat een heraanbesteding van de
polissen materiële schade en de polissen burgerlijke
aansprakelijkheid aangewezen is. Zowel verzekeraars
als makelaars in verzekeringen zullen uitgenodigd
worden tot deelname aan deze aanbesteding.
Maandag 5 okto
ber 2015
19.30 u - stadhu
is Bree
Indien u de gem
eenteraadszittin
g
wil bijwonen: let
op, bij elke zittin
g
van de gemee
nteraad worde
n
de deuren van
het stadhuis ee
n
kwartier na aanv
ang van de raad
om veiligheidsre
denen gesloten.
Stemming: Voor (13): BROS (7), CD&V (6). Tegen:
Verjonging (10). Onthouding: Vlaams Belang-Leefbaar
Bree (1).
6.
Plaatsing bewakingscamera’s op ’t Stift: advies.
Het CBS beslistte op 12/08/2015 over te gaan tot
plaatsing van bewakingscamera’s op het Stift.De wet
voorziet in de procedure een verplicht advies van de
korpschef van de politiezone vooraleer tot plaatsing
Samenwerkingovereenkomst – ontwikkeling van de
kleinhandelszone te Gerdingen, deelplan van het
provinciaal uitvoeringsplan “Afbakening kleinstedelijk
gebied Bree” – goedkeuring nieuwe overeenkomst
en ontbinding met wederzijdse toestemming van
de
overeenkomst
met
Group
GL
(gemeenteraadsbesluit d.d. 14/12/2010).
Bij besluit van de gemeenteraad van de stad Bree
d.d. 14/12/2010 werd de samenwerkingsovereenkomst, tussen de stad Bree en NV GROUP GL, Centrum
Zuid 3053, 3530 Houthalen-Helchteren, goedgekeurd
betreffende de realisatie van de oostelijk gelegen en
goedgekeurde kleinhandelszone gelegen binnen
het P.R.U.P. “Afbakening kleinstedelijk gebied Bree”,
deelplan 2 geïntegreerd stedelijk project Gerdingen.
BVBA Steps Real Estate met maatschappelijke zetel
te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 75/0.01 of een nog
nader te bepalen vennootschap in oprichting heeft
inmiddels binnen de oostelijk gelegen en
goedgekeurde zone voor grootschalige kleinhandel
op de volgende gronden rechten verworven: sectie
A nrs 15/L/2, 17/Y, 17/Z, 107/B, 107/C met een
oppervlakte van 2ha 72a 50ca + sectie A nrs 20/C en
20/D met een oppervlakte van 1ha 57a 96ca + sectie
B nrs 638/E en 640/D met een oppervlakte van 1ha
83a 60ca. Aangezien NV GROUP GL een
samenwerkingsovereenkomst met de stad Bree, zoals
hoger gesteld, heeft omtrent de realisatie van
voornoemde zone voor grootschalige kleinhandel
en aangezien BVBA Steps Real Estate (of een nog
nader te bepalen vennootschap in oprichting) het
eigendomsrecht onder opschortende voorwaarden
heeft verworven een groot deel van deze gronden
binnen de goedgekeurde kleinhandelszone, wordt
de nv Immo Bree Invest opgericht waarin o.m.
voornoemde rechten worden ingebracht met het
oogmerk tot realisatie van voornoemde zone voor
grootschalige kleinhandel, in deze NV zal NV Group
GL aandeelhouder zijn. Gelet op het feit dat om hoger
vermelde redenen de stad Bree en NV Group GL de
overeenkomst van 14/12/2010 zonder wederzijds
schadebeding willen verbreken omdat bepaalde
voorwaarden van die overeenkomst niet meer actueel
en niet meer ter zake doende zijn, onder meer wat
de grondverwerving betreft, en de stad Bree en Group
GL willen daarom deze overeenkomst vervangen
door een nieuwe samenwerkingsovereen-komst met
NV Immo Bree Invest, in oprichting, maatschappelijke
zetel te Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 3053.
In de nieuwe overeenkomst staat onder meer vermeld
dat daar enkel handelsactiviteiten mogen komen die
het handelscentrum van Bree niet beconcurreren.
Op voorstel van het college van burgemeester en
schepenen d.d. 19 augustus 2015 wordt voor het
slachten van schapen in het kader van het Islamitische
Offerfeest een overeenkomst met de stad Genk
afgesloten. De slachtkost wordt gefactureerd aan de
stad Bree. Het is billijk om deze kost van 60€ per
schaap door te verrekenen aan de Breese aanvragers
van een slachtbon ter slachting van een schaap.
4.
Omlegging van de Hongerbeek i.f.v. de ontwikkeling
van KMO-zone Veeweide – ruiling van een gedeelte
van de beekbedding - goedkeuring.
Om de KMO-zone Veeweide optimaal verder te
kunnen ontwikkelen dient een gedeelte van de
Hongerbeek, die het terrein deels doorsnijdt,
omgelegd te worden. Op verzoek van de eigenaar
zal daarvoor ook een grondruiling moeten
plaatsvinden tussen de stad en de eigenaar van het
terrein.
Renteloze lening van de stad aan het AGB –
goedkeuring.
Om haar tussentijdse liquiditeitspositie te kunnen
verstevigen, in afwachting van toekomstige
ontvangsten uit onder meer de verkoop van
industriegronden, via een renteloze lening tbv.
€900.000,00 vanwege de stad aan het AGB,
terugbetaalbaar in twee termijnen in 2016 en 2017.
5.
STADSSECRETARIS
Stefan Goclon
Jaarrekening 2014 OCMW – ter kennisgeving.
De jaarrekening 2014 van het OCMW dient ter
kennisgeving te worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. De rekening eindigt met een batig
saldo van 669.544 euro zijnde het gecumuleerd
resultaat op kasbasis bestaande uit het resultaat van
het boekjaar 2014 (269.301,- euro) plus het
gecumuleerd resultaat van de voorgaande jaren
(400.243,- euro). Het resultaat 2014 is de optelsom
van het resultaat in exploitatie uitgaven/ontvangsten
(+684.358) plus het resultaat van de
investeringsuitgaven/-ontvangsten (-107.766,- euro)
plus het resultaat van de andere uitgaven/ontvangsten
zijnde leninglasten (-307.291). Totaal voor 2014 dus
+269.301 euro.
Stemming: goedkeuring met unanimiteit van stemmen.
9.
Verkoop van hout – 2015.
Het Agentschap voor Natuur en Bos – houtvesterij
Bree dd. 23 juli 2015 vraagt aan de gemeenteraad
goedkeuring betreffende het aanbieden van 1 lot
van in totaal 2.753 m³ hout afkomstig van de bossen
van de stad Bree voor verkoop op de gezamenlijke
houtverkoop aan de handelaars op maandag 19
oktober 2015, het aanbieden van 21 loten van in
totaal 320 m³ hout afkomstig van de bossen van de
stad Bree voor verkoop aan particulieren op dinsdag
10 november 2015, voor een volmacht om de loten
tijdens de verkoop direct te kunnen toewijzen aan
de hoogste bieder (tot maximaal 10% onder de
schattingsprijs) en om gebruik te mogen maken van
het dienstverleningspakket van Inverde, partner van
ANB (concreet organisatie houtverkoop incl. de
financiële opvolging en facturatie).
16. Malta: overdracht deel van N73 gewestweg aan stad
Bree – kennisgeving besluit Vlaamse Regering.
Na de heraanleg van de Malta wordt bij besluit van
de Vlaamse regering deze straat overgedragen aan
de stad waardoor zij het statuut van gewestweg
verliest en een gemeenteweg wordt.
Stemming: goedkeuring met unanimiteit van stemmen.
10. Verkoop kloosterdomein Gerkenberg via Fed-net:
goedkeuring verkoopcompromis.
Conform de geldende procedures wordt de
gemeenteraad gevraagd goedkeuring te verlenen
tot aan het afsluiten van een verkoopovereenkomst
met Care Property Fund NV, Parklaan 55 bus 24, 2300
Turnhout onder opschortende voorwaarden tegen
de prijs van € 1.325.000 en de burgemeester en de
stadssecretaris te machtigen om deze overeenkomst
te ondertekenen ( met inbegrip van de onderhandse
akte met FED–net, inbegrepen de finale keuze van
de notaris–penhouder).
17. Personeel - Aanpassing kilometervergoeding voor
dienstverplaatsingen.
Stemming: Voor (14): BROS(7), CD&V(6), Vlaams
Belang-Leefbaar Bree(1). Onthouding: Verjonging(10).
Stemming: goedkeuring met unanimiteit van stemmen.
11. Projectfiche watermolens – subsidieaanvraag in het
kader van het plattelandsontwikkelingsproject
‘Platteland Plus 2014-2020’ – goedkeuring.
Op het grondgebied van de stad Bree bevinden zich
9 watermolens: op de A-Beek achtereenvolgens
Molen Mariëndal (Kluismolen), de Ghen-Aa-molen
en de Abroxmolen, op de Wijshagerbeek is er de
Pollismolen en op de Itterbeek de Stalsmolen, de
Kasteelmolen, de Keyartmolen, de Galdermansmolen
en de Vlemincxmolen. Behoorlijk uniek en kaderend
in de slogan van de stad “Historisch Gezellig” een
opportuniteit om hieraan veel meer aandacht te
besteden en dit gegeven uit te spelen als toeristische
troef. Bij het provinciebestuur kan een project
ingediend worden waarvoor maximaal 65% subsidie
kan verkregen worden. Indien voor het project in
2015 geen budgetten voorzien zijn bij de stad, dient
de gemeenteraad de projectaanvraag goed te keuren
gekoppeld aan een voorafname op het budget 2016
om het projectbudget, 40.000 euro, daadwerkelijk
daarin op te nemen.
Het bedrag van de kilometervergoeding voor
dienstverplaatsingen met de eigen wagen, motorfiets
of bromfiets wordt voor de periode van 01 juli 2015
tot 30 juni 2016 vastgesteld op 0,3404 EUR per km.
Dit bedrag is uniform voor alle graden en rangen en
onafhankelijk van het belastbaar vermogen van het
voertuig. Dit bedrag wordt niet aangepast aan de
index.
Omdat er vanaf 01/01/2016 enkel nog met
elektronische maaltijdcheques kan betaald worden
en gelet op de beslissing van het CBS dd 3 september
2014 tot samenaankoop via Infrax wordt aan de
gemeenteraad goedkeuring gevraagd de opdracht
tot levering van de electronische maaltijdcheques
op advies van Infrax te gunnen aan de meest
voordelige regelmatige bieder, rekening houdend
met de gunningscriteria, zijnde Monizze nv, Roger
Vandendriesschelaan 18-20 te 1050 Brussel en tegen
de prijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Sezoensrally: Wat is de overeenkomst tussen de
gemeente Bree en de organisatoren van de
sezoensrally ivm het herstellen van landbouwwegen
die tijdens de sezoensrally zijn stuk gereden?
7.
Fractie Verjonging:
1.
Stemming: goedkeuring met unanimiteit van stemmen.
15. N73 kruispunten ’t Hasseltkiezel met
Bosstraat en Processieweg: goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst met Infrax.
3.
4.
De raadsleden zijn na stemming unaniem akkoord
om vanaf (budget) 2016 deze administratiekosten
voor de middenstand op te heffen.
2.
Slimme lichten bruggen Beek en Tongerlo: Graag
vernamen wij een stand van zaken van dit dossier.
Antwoord: De Scheepvaart blijft hier al lang in gebreke.
Ondanks vele aanmaningen van de stad Bree. Dat is
onaanvaardbaar. Zij zijn eigenaar van de bruggen.
Onlangs is er met de voorzitter van de Scheepvaart
zelf contact opgenomen om deze zaak eindelijk af te
handelen, de aannemer staat blijkbaar klaar om ermee
te beginnen. We volgen dit nu zeer kort op.
Centrummanager: Onze fractie vraagt zich af waarom
we tot op heden nog steeds geen centrummanager
hebben. Graag verkregen we dan ook een stand van
zaken in dit dossier.
Antwoord: De aanwervingsprocedure zit in de
eindfase, de examens zijn recent georganiseerd.
3.
Onkruidverdelging dorpsplein Tongerlo: Het
dorpsplein van Tongerlo staat vol met onkruid. Wat
deed de gemeente tot nu toe om dit te bestrijden?
Wanneer gaat men hier verder iets aan doen?
Antwoord: Het gebruik van sproeistoffen is verboden.
De technische dienst moet vanaf dit jaar onkruid dus
manueel bestrijden. Dat is tijdrovend. Er is een plan
voor Bree opgemaakt. Dit dorpsplein wordt ook nog
gedaan. We kijken naar -en testen met- andere
toegelaten bestrijdingsmethodes zoals bv. met een
stoommachine. Indien dit resultaten oplevert dan
kunnen we een aankoop overwegen.
Afschaffing commissie op de geschenkbonnen: Om
de lokale handelaars een duw in de rug te geven
stellen wij voor om de commissie, die momenteel
wordt geheven op de geschenkbonnen van de stad,
voortaan te laten vallen. Wij leggen dit punt ter
stemming voor aan de gemeenteraad.
Antwoord: Het betreft geen commissie, maar wel
een vergoeding voor het jaarlijkse administratieve
werk door het stadpersoneel. Voor een 4 tot 5.000
euro inkomsten per jaar is er veel administratieve
rompslomp mee gemoeid. Voor de middenstand is
dit een goed signaal om dit af te schaffen. De
geschenkbonnen zelf zijn een goed project, dit blijft
bestaan.
Wateroverlast OLV-straat : De bewoners van de OLVstraat hebben al geruime tijd wateroverlast. Welke
stappen ondernam de gemeente ivm dit probleem?
Antwoord: Er wordt een overzicht gegeven van
hetgeen al ondernomen is, de situatie is inderdaad
ernstig: er zijn diverse contacten en plaatsbezoeken
en inspecties door de technische dienst, Infrax, de
Scheepvaart en de Watergroep geweest. Staalnames
zijn naar een labo opgestuurd. Na al deze controles
blijft het vermoeden dat het om doorsijpelend
kanaalwater gaat, als de staalnames dit bevestigen
dan moet de Scheepvaart dit probleem oplossen en
herstellen. Zij menen immers, op dit ogenblik, dat dit
niet via doorsijpelende kanaaldijken veroorzaakt
wordt.
De drie agendapunten, 12, 13 en 14, vloeien voort
uit de oorspronkelijke notariële akten met betrekking
tot de aankoop van gronden op de respectievelijke
industrieterreinen waarin opgenomen is dat
vervreemding door verkoop of ruil aan de
gemeenteraad dient te worden voorgelegd ter
goedkeuring.
Fusie gemeenten: Wat is de visie van de meerderheid
ivm de fusieplannen van de Vlaamse regering. Zijn
hieromtrent al acties ondernomen?
Antwoord: We werken, ter optimalisering van de
dienstverlening, al samen met andere gemeenten
onder andere via de Welzijnsregio. Een echt fusieplan
van gemeenten ligt nu in Bree niet op tafel en dat is
ook niet de bedoeling. Dit is ook in Bocholt en in
Meeuwen-Gruitrode het standpunt.
Antwoord: De organisator heeft voor het bouwverlof
wegen hersteld. Er zijn er nog vier te doen. Deze
maand worden die door een aannemer, via de
organisator, hersteld. Het materiaalgebruik waarmee
deze herstellingen gebeuren wordt door de
stadsdiensten gecontroleerd. Men mag alleen niet
vervuilende en wettelijk toegestane materialen
gebruiken.
2.
Nieuw containerpark: Graag vernamen wij een stand
van zaken van dit dossier.
Antwoord: De projectstudie, met een paar voorstellen
van locaties op grondgebied Bree, is onlangs door
de schepencolleges van Bocholt en Bree
goedgekeurd. Die worden nu besproken in een
projectvergadering met al de betrokken overheden.
Over de juiste locatie kan daarom nu nog geen
uitspraak worden gedaan. Het is de bedoeling om
vaart te zetten in dit dossier, de projectvergadering
is nodig omdat we met deze vergunningsaanvraag
afwijken van een bestemming die in het gewestplan
is voorzien. We werken dan via de zogenaamde
“catch-all procedure”.
Fractie Vlaams Belang – Leefbaar Bree:
13. KMO Vostert: verkoop door Euro Thermo NV aan
Heuvelmans Stefan – goedkeuring.
Stemming: goedkeuring met unanimiteit van stemmen.
6.
Toegevoegde punten:
12. KMO Vostert: verkoop Heidevink – Bree NV aan
Bartels Metaalwerken bvba – goedkeuring.
Aangezien de gemeente wegeniswerken wenst uit
te voeren op de kruispunten ’t Hasseltkiezel met
Bosstraat en Processieweg en aangezien Infrax
rioleringswerken wil uitvoeren op die kruispunten
zijn beide partijen van oordeel dat de werken en de
opdracht in het algemeen belang dienen te worden
samengevoegd en dat daarvoor een
samenwerkingsovereenkomst dient afgesloten te
worden. Naast deze toekomstige rioleringswerken
en –aansluitingen door Infrax is er een ander luik.
Aanvankelijk voorzag AWV 750.000euro voor Bree
en voor Kinrooi voor mobiliteitswerken. Kinrooi heeft
uiteindelijk geen projecten voorzien, daardoor krijgt
Bree op de ‘t Hasseltkiezel 2 ipv. 1 keerpunt(en), met
name ter hoogte van de Bosstraat en ook ter hoogte
van de Processieweg. Er ligt dan ook een voorstel
van AWV klaar om een aantal doorsteken tussen de
keerpunten dicht te maken. De plannen liggen ter
inzage voor de bewoners, dit op de technische dienst.
Stemming: Al de raadsleden zijn akkoord om deze
verfwerken via de technische dienst nog voor
Allerheiligen te laten uitvoeren.
Stemming: goedkeuring met unanimiteit van stemmen.
1.
Onderhoud kerkhof Opitter: Het Christusbeeld
(Calvarieberg) op het kerkhof van Opitter heeft
dringend een nieuwe verflaag nodig. Wij stellen voor
om dit beeld nog voor Allerheiligen te verven. Gelieve
dit punt ter stemming voor te leggen aan de raad.
Antwoord: Dit stond gepland in de diverse
kerkhofonderhoudswerken die jaarlijks gebeuren.
De kerkhoven zijn al mooi verfraaid.
18. Personeel – Goedkeuring aankoop electronische
maaltijdcheques.
Stemming: 23 voor: BROS (7), CD&V (6), Verjonging
(10). Onthouding: Vlaams Belang-Leefbaar Bree (1).
14. Industrieterrein Kanaal Noord – verkoop NV Jodamo
Immo aan containerverhuur Creyns bvba –
goedkeuring.
5.
Slimme verkeerslichten + gevaarlijke verkeerssituatie
voor fietsers aan de brug van Tongerlo: hoelang moet
het nog duren vooraleer er aan de (ondertussen niet
meer) nieuwe bruggen van Beek en Tongerlo slimme
verkeerslichten worden geplaatst? Bovendien zouden
we via deze weg de gevaarlijke situatie voor de fietsers
aan de brug van Tongerlo willen opmerken.
(werd reeds besproken)
4.
Nieuw containerpark: graag verkregen wij een stand
van zaken in dit dossier.
(werd reeds besproken)
De voorzitter,
Stefan Daniels
gemeenteraad
5
SOCIAAL HUIS
WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE
Bree gaststad Werelddag van verzet tegen armoede
Op zaterdag 17 oktober, tijdens de Werelddag van Verzet tegen Armoede, nodigt de vereniging de
Breese Schakel iedereen uit in de sporthal van Bree om samen de strijd aan te binden tegen armoede.
Gedurende de dag zijn er verschillende activiteiten:
• Maak kennis met de armoedevereningen en hun partnerorganisaties op de standenmarkt tussen
14u en 18u. Er is kinderanimatie met Pappie Cool. En het solidariteitskoor Amakuriki en
djembégroep Téri Kafo zorgen voor een muzikale toets.
• Tijdens het podiumprogramma ‘Een andere bril, een andere kijk’ om 18u30 kom je te weten hoe
armoedeverenigingen aan de slag zijn gegaan met het beleidsdossier dat zij opstelden.
• Als sluitstuk van de dag is er om 19u30 een sfeervolle fakkeltocht doorheen het centrum van Bree.
Neem ook eens een kijkje op www.17oktoberlimburg.be. Of hang op zaterdag 17 oktober een geknoopt laken uit je raam,
om aan te geven dat ontsnappen uit de armoede een zaak is van iedereen.
Wereldwandeldag tegen armoede
De wandelclub ‘Wandel mee Breughel’ organiseert op zaterdag 17 oktober, tijdens de Werelddag van Verzet tegen Armoede,
een wandeldag in Bree. Van 7u ’s ochtends tot 15u kan je aan de sporthal vertrekken voor een zestal wandelingen tussen
4 en 16 km.
Een aanrader is zeker de sociale wandeling. Deze tocht van 4 km brengt je langs verschillende welzijnsinstanties die tussen 13u
en 16u hun deuren openstellen. Zo kan je de Breese Schakel in de Vaesstraat bezoeken en de Breese Sint-Vincentiusvereniging
‘De Kleine Drempel’ op het Stift. Ook het Stadhuis, het Stadsmuseum en het Sociaal Huis doen mee. En er is een stopplaats in
de Bib, waar je een fototentoonstelling over armoede kan bekijken.
Deelnameprijs voor de wandeldag is 1 euro.
Breese vrijwilligers strijden tegen armoede
In Bree zijn er samen met het stadsbestuur en het Sociaal Huis een aantal organisaties actief in de armoedebestrijding.
Wil je meer info over deze projecten, of voel je je geroepen om je als vrijwilliger in te zetten, neem dan contact op met Riet
Mertens van het Sociaal Huis via 089 84 85 50 of [email protected]
• De Breese Schakel
Een Welzijnsschakel gaat met vrijwilligers met en zonder eigen ervaring de strijd aan tegen armoede. De Breese Schakel betrekt
de oude dekenij in de Vaesstraat 4. Op vrijdagvoormiddag is iedereen welkom voor een kop koffie, de krant, een babbel of een
gezelschapsspel. Ook is er een wandel-, een knutsel-, een kook- en een oudergroep.
• De Kleine Drempel
Bijna 200 gezinnen uit Bree, Bocholt en Meeuwen-Gruitrode krijgen tweewekelijks een voedselpakket van SintVincentiusvereniging ‘De Kleine Drempel’ op Stift 36A. De gezinnen kunnen er dan ook terecht in de kledingwinkel. Elke
woensdag tussen 13u en 14u is er permanentie voor de ontvangst van gewassen en gestreken kleding en speelgoed.
Regelmatig voorziet de vereniging iets extra voor de Breese gezinnen in kansarmoede, zoals schoolpakketten of
verjaardagspakketten (samen met vzw Kietelt).
• Vzw Wiebe
Sinds 2006 trekt vzw Wiebe jaarlijks met een hele bende kansarme en kansrijke kinderen op kamp naar zee. Intussen is het
Wiebe-team uitgegroeid tot een hecht gezelschap met een vaste groep vrijwilligers. Buiten de integratievakanties staan ze ook in
voor een jaarlijkse kiennamiddag, spelletjesnamiddagen tijdens de schoolvakanties, terugkomdagen, een paasfeest en een
sintfeest. Dit alles wordt bekostigd door enkele gulle sponsors.
• ’t Kanske
Ook al is het kinderarmoedecijfer van Bree niet het hoogste van Limburg, toch ziet het Sociaal Huis het als een opdracht om
kinderarmoede aan te pakken. Vier enthousiaste vrijwilligers van het project ’t Kanske begeleiden onder het toeziend oog van de
Opvoedingswinkel gezinnen in kansarmoede. Regelmatig bezoeken ze de gezinnen om een praatje te slaan of leuke dingen te
doen, zoals een wandeling of een bibliotheekbezoek.
EEN LEUKE ZOMER IN
HOLDER DE BOLDER
In vakantieopvang Holder de Bolder vloog de zomer voorbij. De zon was van de
partij en de kinderen hebben regelmatig verkoeling moeten zoeken onder de
sproeier of in het ploeterbadje.
Dit jaar werkte de kleutergroep rond het thema ‘Reis mee in de wereld van Holder de
Bolder kinder-TV’. Zo kwamen Wicky de Viking, kabouter Plop, Maja de Bij, Saartje,
Bumba op bezoek.
De grotere kinderen werkten rond het thema beroepen. De kinderen werden
ondergedompeld in de wereld van de schoonheidsspecialiste, de bakker en de
boer. Tijdens de week van de hulpdiensten was er een uitstap naar de brandweer en
kwamen er ambulanciers langs om uitleg te geven.
Goochelaar Jahon sloot de vakantie af met een goochelshow. Daarna waren er ijsjes
en zelfgebakken wafels.
BUURTRESTAURANT
‘DE KLEINE KAART’
Tijdens het najaar serveert De Biehal
volgende gerechten in het buurtrestaurant
in De Barrier:
Woensdag 14 oktober
Paysannesoep, braadworst met erwten en
wortelen en aardappelen,
yoghurt met fruit macedoine
Een kaartje kopen kost 8 euro en kan
telkens tot de vrijdagmiddag voor het
buurtrestaurant. Vaste verkooppunten zijn:
• het Sociaal Huis
• het Stadhuis
• de Kringwinkel
• de (kranten)winkels:
o Daily Newspapershop, Nieuwstadstraat 7
o De Kiosk, Hoogstraat 23
o Krantenshop C&G, Augustijnerstraat 2
o Tankstation Vanaken, Opitterkiezel 236
Opitter
o ’t Winkelke, Jef Van Hoofstraat 8 – Beek
Volgende data voor het buurtrestaurant
zijn woensdag 4 november en woensdag 9
december.
JEUGD- EN SPORTDIENST WERKEN
OPNIEUW SAMEN MET HOLDER DE
BOLDER IN HERFSTVAKANTIE
In de herfstvakantie kunnen kinderen met een Grabbelpas tijdens dagen dat ze naar de
opvang gaan, ook weer inschrijven voor grabbelpasactiviteiten.
De Jeugddienst rijdt bij uitstappen of workshops langs de vakantieopvang om de kinderen
op te halen en af te zetten. Inschrijven doe je online, zoals altijd. Ook de betaling blijft
hetzelfde.
Let wel op, je betaalt voor de workshop, maar je betaalt ook voor de opvanguren als je kind
voor of na de workshop of uitstap gebruik maakt van de opvang.
sociaal huis
7
2
1
4
3
5
6
7
7
8
9
1 : De Koetsenparade trok weer veel volk en paardenkracht op gang.
2 : Elke dinsdagavond van mei tot september werd er veilig gefietst
:
e
)
l
i
sm
met dank aan alle begeleiders.
3 : De kampioenenviering zette elke medaillewinnaar in de kijker. Proficiat allemaal!
4 : Een druk bijgewoond petanquetornooi van de sportdienst.
Wie ligt het kortste bij de but?
5-6 : Zeepkisten in cowboy en indianensfeer daverden in Tongerlo van de “ramp”.
7 : Een leuke zomer met leerrijke uitstapjes bij kinderopvang Holder-de-Bolder.
8-9 : Benefiësta, een feest in het stadspark tvv het Kinderkankerfonds, lokte veel volk
ondanks de dreigende onweerswolken.
10
10 : 75 Breeënaren namen in juli deel aan de verzusteringsfeesten in het
Italiaanse Volpago-del-Montello.
Verenigingen staan bij ons hoog in het vaandel omdat, zoals het
woord het zegt, verenigingen verenigen.
In deze rubriek maken wij plaats voor verenigingen en evenementen
die zich in de kijker willen zetten.
Uit: J.Collen, J. Lambin, Oude gebruiken en gerechten uit
Limburg. Het recept stamt wellicht uit R. Hollerman,
Uit grootmoederskeuken, Maaseik 1972:
Naar die van Bree beweren vind je bij hen de beste worst(e)
reggels of worstriggel van heel de Limburgse Kempen.
Het gaat hier om worstenbroodjes die speciaal gebakken werden
met het oog op Kerstmis. Ze werden namelijk na de middernachtmis
bijzonder devoot opgegeten. Thans worden de worstriggels van
de Sint-Michielskermis tot en met de maand januari aangeboden.
Het gaat hierbij om een worstenbrood waarbij een worst van
varkensgehakt in een brooddeeg wordt gerold en gebakken.
Als je zo'n worstereggel of -riggel zelf wilt bakken, weet dan bij
voorbaat dat de worst aan beide zijden uit het deeg moet komen
kijken, anders loopt 't mis!
KIJK (N)U
Worstriggels uit Bree (voor 8 riggels):
Neem 250 gram varkensgehakt en meng 1 ei en wat
paneermeel en vorm '8 pijltjes'.
Voor de bereiding van het deeg mengt men 250 gram bloem,
1 eierdooier, 25 gram gist, 100 gram boter, ¼ liter melk (lauw),
'n snuifje zout en suiker.
Na een rustpauze het deeg uitrollen en 8 rechthoeken vormen.
De lange rollen gehakt erop leggen, dichtvouwen en met boter
ingesmeerde plaat leggen.
Na wat laten rijzen en bestrijken met eigeel, een kwartier laten
bakken in de oven (250-300 ºC).
Warm opdienen!
ONZE GEMEENTE HEEFT EEN
EIGEN WEBPAGINA OP
WWW.DELIJN.BE
Op de website van De Lijn heeft elke stad of gemeente een eigen webpagina.
Daar vindt u info op maat.
De pagina van onze stad of gemeente bestaat uit twee onderdelen: Nieuws
en Lijnen.
Bij Nieuws vindt u info over evenementen waarvoor De Lijn bussen inlegt,
promoacties, wijzigingen in het aanbod, langdurige omleidingen, belbussen,
derdebetalersysteem, voorverkooppunten en Spartacus.
Onder het tabblad Lijnen vindt u alle buslijnen die in uw stad of gemeente
rijden, met directe link naar de dienstregeling en eventuele omleidingen.
Nog vragen? Surf naar www.delijn.be . Via de zoekbalk rechts bovenaan vult
u de naam van onze gemeente in, links klikt u op gemeenten en dan rechts op
de gemeentenaam.
BELANGRIJKSTE
TELEFOONNUMMERS VAN
INFRAX
Groot en klein Mindfu
Mindfulness 8-we
Voor iedereen die de k
handen wil nemen en
emoties, negatieve ge
staan en meer wil kun
GROOT Start 8-wekentraining
EN KLEINmaandag, 7 septemb
MINDFULwoensdag,
ZIJN9 septemb
donderdag, 10 septem
Mindfulness 8-wekenreeks te Bree.
Voor iedereen die de kwaliteit
Sportshanden
& Health clu
van zijn leven in eigen
wil nemen en beter wil leren
omgaan met stress, pijn, hevige
voor 28 au
emoties, negatieve Inschrijven
gedachten,…
Voor iedereen die bewuster in het
leven wil staan en meer wil kunnen
genieten van het leven.
Marleen Ae
Meer info: www.mindfulzijn.be
Start 8-wekentraining voor
[email protected]
volwassenen:
9 - 16 - 23 - 30 nov.
7 - 14 - 21 dec.
4 jan.
Telkens van 19.30 tot 22.00 u.
Het correcte telefoonnummer voor specifieke problemen:
Sports & Health club Kim Clijsters
Inschrijven voor 26 oktober.
• Een storing aan de installatie: 078 35 34 33
• Een defecte straatlamp melden: 0800 60 777
• Gasreuk: 0800 60 888
• Meer info over bijv. slimme meters of het prosumententarief: 078 35 30 20
Meer
info:
www.mindfulzijn.be
[email protected]
Marleen Aendekerk
011/793817 – 0495733375
9
MARJET HAELS MET
PERSOONLIJKE VERHALEN
OVER ISRAËL-PALESTINA
Maandag 12 oktober • 20.00 u. tot 21.30 u. • € 3,00
Vooraf inschrijven via bree.bibliotheek.be of aan de balie.
VORMING (TOEKOMSTIGE)
LEERKRACHTEN: DIGITAAL
INFORMATIEVAARDIG
Donderdag 8 oktober • 20.00 u. • gratis
Vooraf inschrijven via bree.bibliotheek.be of aan de balie.
Informatievaardigheden zijn onontbeerlijk in de huidige
gedigitaliseerde maatschappij. Hoe vinden leerlingen de weg in de
constante stroom aan online informatie die op hen afkomt? Wat is de
filterbubbel? Kan je überhaupt informatievaardigheden aanleren?
Wat produceren leerlingen zelf aan informatie en hoe kan je hen
begeleiden in het creëren van een authentieke online identiteit?
En kan je überhaupt informatievaardigheden aanleren?
Ook het thema beeldgeletterdheid is een belangrijk aspect
van omgaan met (digitale) informatie: op welke manier kan je
leerlingen bewust en kritisch diverse soorten beelden laten
consumeren en produceren.
Deze vorming gaat na wat het betekent om in een klascontext
aan de slag te gaan rond het opzoeken, analyseren, beoordelen
en publiceren van online informatie. Ook interessante materialen,
zoals lespakketten en tools, komen aan bod.
In november 2014 nam
Marjet Haels deel aan de
Vredestocht naar Israël en
de Palestijnse gebieden.
De
Vredestocht
is
een organisatie
van
Broederlijk Delen en
Pax Christi. Zij laat de
deelnemers kennismaken
met de religieuze en
historische rijkdom van
de regio, maar confronteert hen ook met de politieke realiteit
en de gevolgen van het conflict voor de bevolking. In deze
Vredestocht lag de focus op jongeren, omdat hun stem heel vaak
niet gehoord wordt.
Op het programma stonden o.a. een wandeling langs
de afscheidingsmuur in Bethlehem, een bezoek aan het
vluchtelingenkamp Aida, een bezoek aan Hebron met ‘Breaking
the silence’, een wandeling door Nabloes, een bezoek aan
Jeruzalem. Maar het zijn vooral de ontmoetingen met Israëli’s
en Palestijnen die in moeilijke omstandigheden aan vrede en
rechtvaardigheid werken, die bijgebleven zijn. Marjet getuigt
over het conflict en over ontmoetingen met Israëlische en
Palestijnse vredeswerkers.
MANU ADRIAENS OVER
WIJSHEID MAAKT JE JONGER
Donderdag 15 oktober • 20.00 u. tot 21.30 u. • € 3,00
Vooraf inschrijven via bree.bibliotheek.be of aan de balie.
VERWENDAG:
VERBORGEN PARELS
Zaterdag 10 oktober • 10.00 u. - 15.00 u.
TAO ARMOEDE:
KANSARMOEDE
Maandag 19 oktober • 20.00 u. tot 21.30 u. • € 3,00
Vooraf inschrijven via bree.bibliotheek.be of aan de balie.
Armoede heeft veel facetten. De buitenkant, het zichtbare, is
het meest gekend: weinig inkomen, slechte huisvesting, lage
scholingsgraad,… Even belangrijk is echter de binnenkant van
armoede, de beleving, het onzichtbare. Beide kanten samen
maken dat mensen in armoede van hun basisrechten verstoken
blijven. Er ontstaat een kloof, een missing link.
Allerlei leuke thema’s van het dagelijkse leven passeren de revue.
Manu Adriaens vertelt wat zijn ontmoetingen met bekende
figuren
hem
hebben
geleerd over het streven
naar geluk. En hij geeft
luchtige tips afkomstig
van
zowel
beroemde
mannen als vrouwen uit
binnen- en buitenland. Een
sprankelende anekdotische
causerie naar aanleiding
van het verschijnen van het
gelijknamige boek.
Manu
Adriaens
werkt
als journalist vooral voor
de schrijvende pers. Hij
publiceerde een dertigtal
boeken over uiteenlopende
onderwerpen, waaronder
recent ‘Maak een lightversie
van jezelf!’ en ‘Wijsheid
maakt je jonger’.
11
IN BREE
OKTOBER ‘15
IEDERE VRIJDAG
OLDTIMERS AT BREE
Vrijthof
Vanaf 18.00 u
www.facebook.com =>
oldtimers at Bree
MA 28/09
EHBO-CURSUS EERSTE HULP EN
HELPER (8 LESSEN)
Lokaal Rode kruis Bree
19.00 u - 22.00 u
[email protected] of 089 47 16 07
VR 02/10
BADMINTONCRITERIUM
BUURTSPORTDIENSTEN
Sportcomplex Damburg Bocholt
13.00 u - 16.30 u
€3
089 84 85 45 [email protected]
ZA 03/10
MOEDERGROEP HET PRILLE
BEGIN
Maaseikerbaan 41a
14.00 u - 16.00 u
0499 29 24 82
[email protected]
ZA 03/10
DEMODAGEN COMPOSTEREN
Composteerplaats, Sportlaan
naast het zwembad
10.00 u - 12.00 u
[email protected]
3-5/10
BREE KERMIS
Bree centrum
5/10: gezinsdag met kortingen
ZA 03/10
BASISCURSUS FOTOGRAFIE
Mariahofstraat 51, 3960 Bree
10.30 u - 17.30 u
€ 28
Inschrijven:
www.vormingpluslimburg.be
011 56 01 00
3/10 - 11/10
EXPO GODELIEVE DEPREZ &
WILLY GEUNIS
Kapel Pensionaat
za & zo
089 84 85 65
[email protected]
www.debreughel.be
ZO 04/10
LUXE ONTBIJT EN WANDELING
Itterdal Opitter
07.30 u - 11.30 u
www.facebook.com =>
Gezinsbond Opitter
MA 05/10
GEITENMARKT
Nieuwstadpoort 1
Vanaf 07.30 u
MA 05/10
GEMEENTERAAD
Kim Clijsterszaal
19.30 u
MA 05/10
PRAATGROEP DEMENTIE
WZC Gerkenberg
19.30 u - 21.00 u
Gratis deelname
089 56 38 94
MELDINGSKAART
Geef vanaf nu alle activiteiten door via de UITdatabank. Registreer je via
www.uitinbree.be en upload al je activiteiten voor de 10de van de maand
vooraf. Deze UITdatabank wordt ook geraadpleegd door de pers. Teksten
voor de infoborden dienen via het invulformulier doorgegeven te worden. Dit
invulformulier kan u downloaden: http://info.bree.be - digitale infoborden.
Voor meer info: [email protected], tel. 089 84 85 60.
6/10, 24/11, 12/01, 15/03
HEDENDAAGSE
LITERATUURKRING MET PIET
COSEMANS
Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1
19.30 u - 22.30 u
€ 20
Inschrijven:
www.vormingpluslimburg.be
011 56 01 00
WO 07/10
KAARTEN SENIOREN S-PLUS
GROOT BREE
Parochiezaal Vostert
14.00 u - 17.00 u
DO 08/10
VORMING (TOEKOMSTIGE)
LEERKRACHTEN: DIGITAAL
INFORMATIEVAARDIG
Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1
20.00 u
gratis
inschrijven aan de balie of via
http://bree.bibliotheek.be
VR 09/10
INFO-AVOND VOOR
NIEUWELINGEN KEEP ON
SMILING
Wachtzaal Bree
20.00 u
Telefonisch aanmelden via
089 81 13 94 of 0477 70 54 93
ZA 10/10
VERWENDAG: VERBORGEN
PARELS
Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1
10.00 u - 15.00 u
Info aan de balie of via http://bree.
bibliotheek.be
ZO 11/10
AN OLAERTS ON TOUR
LAATSTE TICKETS!
Vertrekpunt: Mariahof
Mariahofstraat 51
10.00 u
089 84 85 65
[email protected]
www.debreughel.be
MA 12/10
MARJET HAELS MET
PERSOONLIJKE VERHALEN OVER
ISRAËL-PALESTINA
Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1
20.00 u - 21.30 u
€3
inschrijven aan de balie of via
http://bree.bibliotheek.be
DI 13/10
BOWLING MET OKRA BREE
Fit-lounge Meeuwen
Vertrek: parking ZMK Bree
13.15 u
089 46 52 15
WO 14/10
BUURTRESTAURANT
Zaal De Barrier Gerdingen,
open: 17.00 u, eten: 17.30 u
DO 15/10
MANU ADRIAENS OVER
WIJSHEID MAAKT JE JONGER
Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1
20.00 u - 21.30 u
€3
inschrijven aan de balie of via
http://bree.bibliotheek.be
DATUM: ........./........./2015
NAAM: .....................................................................................................................................................
ADRES: ....................................................................................................................................................
TEL: ..........................................................................................................................................................
E-MAIL: ....................................................................................................................................................
DUIDELIJK VERMELDEN WAT HET PROBLEEM IS EN WAAR HET ZICH VOORDOET:
Straat + nr. / ter hoogte van (indien van toepassing)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Deze meldingskaart kan in de brievenbus van het stadhuis achtergelaten worden.
Voor meer informatie, klachten of suggesties kan u steeds terecht bij de centrale balie in het stadhuis.
13
VR 16/10
KIENAVOND TVV DON BOSCO
SCHOOL GERDINGEN
Barrier, Barrierstraat 11
20.00 u
€ 4 (Basisprijs)
www.donbosco-gerdingen.be
ZA 17/10
ECHT ANTWAARPS TEATER ZIJNE KLEINE IS DE MIJNE
UITVERKOCHT!
Breughelzaal Bree
20.15 u
089 84 85 65
[email protected]
www.debreughel.be
ZA 17/10
WERELDDAG VAN VERZET TEGEN
ARMOEDE
Sporthal Bree
7.00 u - 17.00 u: wereldwandeldag
14.00 u - 18.00 u: Standenmarkt
18.30 u: Podiumprogramma
19.30 u: Fakkeltocht
www.17oktoberlimburg.be
089 84 85 50
ZA 17/10
HERFSTCONCERT
K. OPITTERS A CAPELLAKOOR
Itterdal Opitter
Optredens van:
•
Opitters a capellakoor
•
Kinderkoor Nikanti Opitter
•
Accordeonvereniging Klub
Musette Dilsen
•
Zutendaals mannenkoor
20.00 u
vvk: € 6 Kassa: € 8
[email protected]
0477 22 63 54
ZA 17/10
85 JAAR SCOUTS & GIDSEN BREE
25 JAAR VOSOG BREE
13.30 u: Samenkomst en officiële
huldiging aan Kapel stadhuis
14.00 u: Stadsspel
16.00 u: Optocht door Bree met
harmonie
17.00 u: Festiviteiten aan
scoutslokalen
www.scoutsbree.be
ZA 17/10
DAG VAN DE KRINGWINKEL
Mussenburgstraat 2
10.00 u - 18.00 u
www.kringwinkel.com
www.facebook.com/
dekringwinkelmaasland
ZO 18/10
PHENIX FAGOTTENKWARTET
FAGOTTANGO
Breughelzaal - 11.00 u
vvk: € 10 Kassa: € 13
089 84 85 65
[email protected]
www.debreughel.be
MA 19/10
TAO ARMOEDE: KANSARMOEDE
Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1
20.00 u - 21.30 u
€3
inschrijven aan de balie of via
http://bree.bibliotheek.be
MA 19/10
EEN SLIMME STRATEGIE VOOR
LEDENBINDING. VERZEKER DE
TOEKOMST VAN JE CLUB!
Sportcomplex De Damburg
Brogelerweg 59, Bocholt
19.00 u - 22.00 u
€ 5 voor sportclubs
buurtsportdiensten
inschrijven voor 15/10 via
www.dynamoproject.be/
bijscholingen
[email protected]
089 20 19 70
VR 23/10
BIJEENKOMST KEEP ON SMILING
Wachtzaal Bree
20.00 u
089 81 13 94 of 0477 70 54 93
VR 23/10
SENIORENMATINEE VERRASSINGSVOORSTELLING
Barrier Gerdingen
14.00 u
vvk: € 7 Kassa: € 10
089 84 85 65
[email protected]
www.debreughel.be
VR 23/10
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Ga in je uniform naar school of
naar het werk!
www.dagvandejeugdbeweging.be
23/10 - 8/11
EXPO 10 JAAR
KUNSTENAARSCLUB MARIEFRANCE
Kapel Pensionaat
za en zo
089 84 85 65
[email protected]
www.debreughel.be
ZA 24/10
ROWWEN HÈZE - SAUS
UITVERKOCHT!
Breughelzaal Bree
20.15 u
089 84 85 65
[email protected]
www.debreughel.be
ZO 25/10
TONGERLO KERMIS
Dorpsplein
ZO 25/10
ORGELCONCERT MET TROMPET,
DWARSFLUIT EN ZANG
Sint Pieterskerk Tongerlo
Optredens van:
•
Guido Segers (trompettist)
•
Luc Ponet (organist)
•
Veerle Henkens (zang)
•
Raphaël Leone (fluitist)
15.00 u - 17.00 u
vvk: € 10 Kassa: € 12
Kerkfabriek en parochieteam
Tongerlo 089 86 34 30
[email protected]
0486 69 68 96
Port betaald door BESTEMMELING
STADSBESTUUR BREE
MELDINGSKAART
VRIJTHOF 10
DA 850-005-2
3960 BREE
IN BREE
OKTOBER ‘15
ZO 25/10
2DE HANDSBEURS GEZINSBOND
OPITTER
De WIssel Opitter
13.00 u - 17.00 u
Gratis inkom
Prijs per tafel
€ 5 (leden)
€ 8 (niet-leden)
www.facebook.com =>
Gezinsbond Opitter
DI 27/10
ZELF JE SUSHI LEREN MAKEN
Cultuurcentrum, Kloosterstraat 13
19.00 u - 22.00 u
€ 21
Inschrijven:
www.vormingpluslimburg.be
011 56 01 00 => code voor deze
cursus 1511/626/sa
DI 27/10
BOWLING MET OKRA BREE
Fit-lounge Meeuwen
Vertrek: parking ZMK Bree
13.15 u
089 46 52 15
WO 28/10
DE FRIVOLE FRAMBOOS DELICATISSIMO
UITVERKOCHT!
Breughelzaal Bree
20.15 u
089 84 85 65
[email protected]
www.debreughel.be
DO 29/10
HOBBY-CREA MET OKRA BREE
Sociaal centrum boven CM
13.30 u - 16.30 u
089 86 36 01
Geef vanaf nu alle activiteiten door via de UITdatabank. Registreer je via
www.uitinbree.be en upload al je activiteiten voor de 10de van de maand
vooraf. Deze UITdatabank wordt ook geraadpleegd door de pers. Teksten
voor de infoborden dienen via het invulformulier doorgegeven te worden. Dit
invulformulier kan u downloaden: http://info.bree.be - digitale infoborden.
Voor meer info: [email protected], tel. 089 84 85 60.
VR 30/10
BADMINTONCRITERIUM
BUURTSPORTDIENSTEN
Sporthal Bree
13.00 u - 16.30 u
€3
089 84 85 45 [email protected]
ZA 31/10
HALLOWEENTOCHT BREEBOCHOLT
Luysmolen Bocholt
18.30 u - 20.30 u
€ 6 volwassenen
€ 5 kind
Verrassing voor wie verkleed is!
Kaarten te koop vanaf 28/09 bij
Toerisme Bree, Toerisme Bocholt
en Luysmolen.
Opgelet OP = OP
[email protected]
ZA 31/10
GOOCHELCONCERT VOOR
JONG EN OUD MET JAHON VAN
VTM K-ZOOM
Breughelzaal Bree - 19.30 u
vvk: € 8 Kassa: € 10
Reserveren: 0499 43 17 09
089 25 58 50
MA 2/11, 6/11, 23/11
HART-VEILIG (1 LES)
Lokaal Rode Kruis Bree
Rode Kruislaan 40A
19.00 u
Inschrijven via
[email protected] of 089 47 16 07
3,4,5/11 ZWEM- EN
OMNISPORTKAMP
Zwembad De Sprink en Sporthal
09.30 u - 16.30 u
2003 t.e.m. 2009
€ 36 voor 3 dagen
Online inschrijven vanaf maandag
12/10 09.00 u via
http://sport.bree.be
WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
BADMINTON BREEBAD
[email protected]
089 46 53 45
• Sporthal Bree
ma: 19.30 u - 21.00 u
di: 09.00 u - 10.30 u
• Sporthal Augustinus
zo: 20.00 u - 22.00 u
Jeugdbadminton
[email protected]
• Steenakker (Kaulille)
di: 18.00 u - 19.30 u
• Damburg (Bocholt)
do: 18.00 u - 19.30 u
BEUGELEN
• Kanaalkaai
Wo: 13.00 u - 17.00 u
089 47 19 00
Breese Beugelclub
• Boneput
Elke dag, behalve woensdag
Derde leeftijd
BRIDGE
• De Refferie
Ma: 19.30 u / Wo: 19.00 u
Breese Bridgeclub
089 46 88 70
CENTRUM VOOR BEWEGING
• Balletschool Marijke Clijsters
Kleuterdans, ballet, modern/
jazz, NIEUW: ballet, modern/jazz
Voor volwassenen
CREA
• Itterdal di: 13.00 u - 17.00 u
OKRA Opitter trefpunt 55+
CURVEBOWLS
• De Bongerd Tongerlo
Di: 13.30 u - 17.00 u
089 86 62 26 (CBC De Bongerd)
FIETSEN EN WANDELEN
• Kleefhof (Pater Neyenslaan)
Fietsen di+do: 13.30 u
OKRA Opitter trefpunt 55+
• School ‘De Vuurvogel’
Fietsen wo: 13.30 u
OKRA Bree trefpunt 55+
• Barrier Gerdingen
Fietsen do: 13.30 u
OKRA Bree trefpunt 55+
• Wandeling sporthal Bree
Wo 19.30 u / 0495 51 53 08
• Gezondheidswandelingen
Sporthal Bree di+do: 10.00 u
• Fietsen en wandelen - Neos Bree
parking dreamland: do 14.00 u
HEEMKUNDE
• Het Flambeeuwken, Tongerlo
Di: 20.00 u - 22.00 u
www.heemkringbree.be
HONDENSPORT
www.hveureka.be, 0477 98 14 82
• Gehoorzaamheid
Ma: 19.00 u - 21.00 u
Wo: 20.00 u - 21.00 u
• Mondioring
Ma, wo, vr: 18.00 u / Za: 14.00 u
KAARTEN
• Ontmoetingscentrum
do: 14.00 u - 17.00 u
Neos Bree, 089 46 29 33
• Kantine van FC Gerkenberg
1ste en 4de za, 20.00 u
FC Gerkenberg
• Itterdal, wo: 13.00 u - 17.00 u
OKRA Opitter trefpunt 55+
• Sociaal centrum, ma: 13.30 u
OKRA Bree trefpunt 55+
• Parochiezaal Vostert,
1ste wo: 14.00 u - 17.00 u
S-Plus Bree (Senioren Voorzorg)
KATAPULTCLUB ROSSE LEI
• Wijshagerstraat 2, Vostert
Vr: 19.00 u - 0497 63 65 95
TURNEN
• Sporthal Bree, Do: 19u - 20u
089 47 12 64 , Blijf Jong Dames
NATUUR.HUIS OPEN
• Domein Mariahof
Zo: 14.00 u - 17.00 u
www.natuurpuntbree.be
TURNEN EN DANSEN
• Sociaal centrum woensdag:
turnen: 08.30 u - 09.30 u
dansen: 09.30 u - 11.00 u
OKRA Bree trefpunt 55+
NORDIC WALKING
• Vertek parking sporthal Bree
Do: 13.30 u
089 84 85 45, sportdienst Bree
PETANQUE
• PC HORIZON, Kanaalkom 6A
Ma en vr: 14.00 u
• PC ITTER, petanque lokaal
Vr: 14.00 u - 18.00 u (19u...)
Zo: 10.00 u - 12.00 u
TAI CHI
• Boneput Bree (grote zaal)
Di: 19.45 u - 21.45 u
[email protected]
TAIBOXING BREE
• Boneput Bree (grote zaal)
Do: 18.00 u - 20.00 u
TAFELTENNIS
• Itterdal, di: 18.30 u - 22.00 u
Tafeltennisclub Opitter
• Kolisboomstraat, TTC Meteor
di: 19.30 u - 21.00 u/wo: 18.00 u
za: 10.00 u - 11.30 u
TEKENEN EN SCHILDEREN
• Ontmoetingscentrum Bree
Di: 13.30 u - 16.30 u
Wo & do: 19.30 u - 22.00 u
www.mariefrancegeuens.be
VRIENDENKRING VOOR
ALLEENSTAANDEN
• Café De Wachtzaal Bree
Di: vanaf 20.00 u
0477 70 54 93, Keep on Smiling
YOGA
• Ontmoetingscentrum (gezinsbond Bree)
Do 19.45 u, 089 46 33 19
• School Opitter (gezinsbond Opitter)
Di 20.00 u, 0496 78 50 97
WEKELIJKSE LESSEN
SPORTDIENST BREE
• Seniorennetbal, sporthal Bree
Ma: 09.00 u - 10.30 u (50+)
• Step & Dance, sporthal Beek
Ma: 20.00 u - 21.00 u
• Seniorengym, sporthal Bree
Di: 08.45 u - 09.45 u (50+)
• Damesturnen, sporthal Bree
Wo: 09.15 u - 10.15 u
aansluitend netbal tot 11.00 u
• Damesturnen, Itterdal
Do: 09.35 u - 10.35 u
• Conditieturnen, sporthal Bree
Do: 19.00 u - 20.00 u
• Combi-robics, sporthal Beek
Do: 20.00 u - 21.00 u
€ 2 / les, ook abonnementen,
geen les tijdens schoolvakanties.
089 84 85 45, [email protected]
http://sport.bree.be
15
MILIEU
INZAMELING KUNSTSTOFAFVAL
Onder kunststoffen verstaan we de zachte en harde plastics van diverse samenstelling (PVC, PET, PS, LDPE, HDPE,
PP,…) van huishoudelijke oorsprong. Deze kunststoffen zijn er in alle vormen en maten. Plastieken flessen en flacons
steekt u in de blauwe zak bij het PMD. Overige kunststoffen kunnen in de bordeaux huisvuilzak gestoken. Maar u
kan het ook apart houden en kosteloos naar het containerpark brengen. Een goed alternatief: het kunststof wordt
gerecycleerd tot nieuwe grondstof en het kost u beduidend minder.
Het is niet altijd even gemakkelijk om te bepalen waar het thuis hoort.
Daarom een overzicht van de sorteerrichtlijnen van pmd en kunststoffen.
Wilt u goed sorteren?
PMD
Onthoud dan volgende basisregels:
P = PLASTIC FLESSEN EN FLACONS
Alle lege plastic flessen en flacons van bv. melk, fruit- en groentesap, water, frisdrank, bad- en doucheproducten,
wasverzachters, afwas- en onderhoudsproducten, bleekmiddelen, gedestilleerd water, enzovoort.
Andere plastic verpakkingen zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, zakjes, folies, … horen niet thuis in de pmd-zak.
Dit kan u in de huisvuilzak steken of naar het containerpark brengen.
M = METALEN VERPAKKINGEN
Alle lege metalen verpakkingen zoals drank- en conservenblikjes, kroonkurken, metalen schroefdoppen, metalen
dozen, aluminium schaaltjes, schoteltjes en bakjes, spuitbussen van voeding (bv. slagroom, ...), spuitbussen van
cosmetica (bv. deodorant, scheerschuim, ...), enzovoort.
D = DRANKKARTONS
Alle lege drankkartons van bv. fruitsap, melk, soep, ... Zowel grote als kleine drankkartons zijn toegelaten.
SORTEERREGELS HARDE EN ZACHTE KUNSTSTOFFEN CONTAINERPARK
JUIST
FOUT
- Autobumpers, dashboarden
Zachte kunststoffen
-Drankkartons
Het betreft voorwerpen uit PVC, -Aluminiumfolie, aluminiumkuipjes
PET, PS, LDPE, LLDPE, HDPE, PP,…
en borden, gemetalliseerde folie
van huishoudelijke oorsprong zoals: -Textiel, vodden, lompen, tapijten,
folie, kuipjes, vlootjes, schalen, potjes,
vloerbekleding ...
zakjes , …
- Schoeisel, laarzen, ...
- Rubber (binnen- en buitenband van
Harde kunststoffen
een fiets).
Het betreft voorwerpen uit HDPE, PP, - Metalen verpakkingen
PVC, … van huishoudelijke oorsprong (blik, spuitbussen, ...)
zoals: emmers, vaten, kratten, bidons, - Papier, karton, ...
bloempotten, wasmanden, buizen,
profielen, latten, goten, tuinstoelen, - Steen, glas, hout, zand
- Big Bags
tafels, speelgoed, kleerhangers, ..
- Geweven kunststof producten
- Flessen en flacons
Het afval mag niet langer
- Videobanden en audiocassettes
zijn dan 1.5 m.
-…
OPMERKING
-Kunststoffen mogen geen metalen
of houten onderdelen bevatten.
- Batterijen e.d.m. verwijderen.
-Alle kunststoffen dienen volledig
ZUIVER te zijn.
-Ze mogen geen olie-, verf-, inkt-,
grond-, cosmetica- of etensresten
of enig ander afval bevatten.
Bocholt, Bree, Hamont-Achel,
Hechtel-Eksel, Kinrooi,
Lommel, Maaseik,
Meeuwen-Gruitrode,
Neerpelt en Peer zijn een
paradijs voor ruitervakanties.
enroutes
e akkers
bekoren
e paden
ussen en
de.
e wateroerderij-
iendelijassingen
enleven.
erplaatbanken,
n tiental
ad!
#Hetbestepaardvanstal
MEER ONTDEKKEN?
Ruiterkaart Limburg:
De ruiterkaart Limburg met infoboekje geeft een overzicht van
650 km knooppuntroutes voor ruiters en menners.
Prijs: € 6 (te koop bij de toeristische diensten).
Ruiterpaden digitaal:
Alle ruiterpaden van het ruiter- en menroutenetwerk zijn
online gratis beschikbaar op www.paardenprovincie.be
WELVERDIENDE RUST?
Een overzicht van de paardvriendelijke logies en (eet)cafés,
de pleisterplaatsen en rustpunten vind je op de websites van
de gemeenten en Toerisme Limburg.
MEER TIPS?
www.toerismelimburg.be
www.paardenprovincie.be
COLOFON EN V.U.:
Deze folder is een uitgave van de gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel,
Hechtel-Eksel, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer.
Layout: Circuze
De folder is met grote zorg samengesteld. De gemeenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.
DE KRINGWINKEL:
MEER DAN EEN TWEEDEHANDSWINKEL
HIER IS DAT FEESTJE!
Op zaterdag 17 oktober vieren alle Kringwinkels in Vlaanderen de Dag van De Kringwinkel.
In meer dan 100 Kringwinkels is het dan groot feest! Ook in Bree zal dit niet anders zijn. Benieuwd welke leuke activiteiten we
voor jou in petto hebben? Kom dan die dag zeker een kijkje nemen op de Mussenburgstraat 2, tussen 10u en 18u.
INZAMELING HERBRUIKBARE GOEDEREN
Herbruikbare goederen worden opgehaald door De
Kringwinkel Maasland en weer verkocht. Hierdoor worden
heel wat spullen van de afvalberg gered.
Wat halen we precies op?
Meubels, huisraad, kleding, speelgoed, fietsen, muziek,
elektro en boeken. Ook overschotten van bouwmaterialen en
seizoenartikelen zijn welkom. Het belangrijkste criterium is dat
iemand anders ze nog moet kunnen (her)gebruiken. Ze mogen
dus niet versleten of ernstig beschadigd zijn. Elektro en fietsen
vormen hier een uitzondering in: toestellen en fietsen die stuk
zijn kan u bij ons inleveren.
Twijfelt u over de herbruikbaarheid van bepaalde zaken? Aarzel
dan niet om contact op te nemen met ons
(089 77 92 92). Wij helpen u graag verder!
Wat moet ik doen?
U kan de goederen zelf binnenbrengen op de
Mussenburgstraat 2 van dinsdag tot zaterdag tussen
10 uur en 18 uur. U kan ook telefonisch een afspraak maken
om de goederen aan huis te laten ophalen. U kan dan terecht
op het nummer 089 77 92 92 of via het online contactformulier
op de website www.kringwinkel.com.
INBOEDEL- EN VERHUISSERVICE
Indien gewenst maakt De Kringwinkel Maasland op bestelling
woningen leeg.
Bel voor een voorafgaande gratis prospectie naar het centrale
oproepnummer
089/77 92 92.
Wil je gebruik maken van onze verhuisservice, dan kan je
eveneens terecht op het centrale oproepnummer.
SOCIALE MEDIA
De activiteiten van De Kringwinkel zijn te volgen op facebook.
Surf snel naar
www.facebook.com/DeKringwinkelMaasland en blijf op de
hoogte van alle nieuwtjes.
Je kan ook intekenen op onze maandelijkse nieuwsbrief.
Dat kan door te mailen naar [email protected] met de
vermelding ‘nieuwsbrief’.
Kringwinkel Bree
Mussenburgstraat 2, 3960 Bree
Di t/m za 10u.-17.30u.
www.kringwinkel.com
CENTRAAL OPROEPNUMMER : 089 77 92 92
milieu
17
MILIEU
BESTRIJD ZWERFVUIL MET DE CLAIMKAART
De stad Bree gaat, in samenwerking met Limburg.net en OVAM, haar inspanningen voor het terugdringen van
zwerfvuil opdrijven en wil daarom de claimkaart introduceren, maar… we hebben uw hulp nodig!
Wie kan er meedoen?
U en u…en u ook. Iedereen die zich ergert aan het
zwerfvuil in het straatbeeld en net dat ietsje verder wilt
gaan door de handen uit de mouwen te steken. Het kan
in individueel verband of in groep*. U kan kiezen voor
een éénmalige opruimbeurt of u opgeven om meerdere
malen per jaar de omgeving proper te houden.
Hoe kan ik meedoen?
Dit kan heel éénvoudig en heel het jaar door. Surf naar
de website http://www.indevuilbak.be/claim-uw-plek en
claim een stukje grond in de buurt. Dat kan gaan om een
parkje, een straat, een wijk. De vakjes zijn telkens 100m X
100m. Zo engageert u zich officieel om dit vakje afvalvrij
te houden. U dient zich te registreren, dit kan via uw
facebook account of via een emailadres.
Elk vakje kan door vier personen of vier teams geclaimd
worden. Er kunnen maximum 20 aaneensluitende stukken
voor individuen en maximum 50 aaneensluitende stukken
voor teams geclaimd worden.
Ik heb een vak geclaimd, wat nu?
Neem contact op met milieudienst op het stadhuis,
089 848515 of [email protected] U krijgt het nodige
opruimmateriaal (afvalzakken en werkhandschoenen) om
de vakjes op te ruimen en de nodige praktische afspraken
worden gemaakt. Indien u geen computer heeft of het
claimen lukt niet zo goed kan u ook contact opnemen met
bovenstaande persoon.
Beloning
U wordt als opruimer beloond met e-portemonnee
punten: 200 punten per opruimbeurt per geclaimd
vak. Met een maximum van 6x/jaar opruimen is
1200 punten/vak. De punten worden toegekend aan 1
persoon of indien gewenst kunnen de punten verdeeld
worden over de deelnemers van het team dat opruimt.
U kan dus meehelpen om uw omgeving proper te
houden en daarbij ook nog eens punten verzamelen
om leuke dingen te verkrijgen via de e-portemonnee
(zie www.e-portemonnee.be), zoals filmtickets, tickets
voor De Lijn of een bon voor een scharrelkip.
Nog een fijne beloning is dat u iets betekent in het
realiseren van een propere buurt. Het sensibiliserende
karakter van zwerfvuil opruimen is niet te onderschatten,
uw voorbeeld wordt gevolgd en achteloze wegwerpers
gaan tweemaal nadenken alvorens ze weer een blikje in
de berm gooien.
Stad BREE gaat
Doet u met ons mee?
*Deze actie is niet voor verenigingen en scholen, die
komen aan de beurt bij de jaarlijkse zwerfvuilactie Straat.
net in maart.
BRANDHOUTVERKOOP
Het stadsbestuur gaat op dinsdag 10 november 2015 om 19.30 u. in het stadhuis van Bree over tot een openbare
houtverkoop aan particuliere inwoners. Aanmelden kan vanaf 19.00 u.
De verkoop zal gebeuren per opbod.
Er zullen een 25-tal loten brandhout op stam aangeboden worden.
Het gaat in totaal over ongeveer 350 m³ hout bestaande uit gemengd loofhout en gemengd naaldhout.
Voor inlichtingen betreffende het aantal stuks, volume en bijzondere verkoopsvoorwaarden kan u zich wenden tot de
milieudienst van de stad Bree (089 848515 of [email protected]).
Het Agentschap voor Natuur en Bos verkoopt op 21 november 2015 loofhout op stam en gestapeld in de regio
Noordoost-Limburg.
Voor inlichtingen kan u terecht bij Raf Verschueren op het regiokantoor Bree, Ter Rivierenwal 9a
([email protected] of 0499 86 52 83).
Op zaterdag 7 november 2015 organiseert Bosgroep Noordoost-Limburg ook een brandhoutverkoop van hout op stam.
De verkoop is enkel op uitnodiging en gebeurt per mondeling opbod. Voor meer info of een uitnodiging tot de
verkoop, kan u contact opnemen via [email protected] of 011 23 83 63.
PLANT VAN HIER:
STREEKEIGEN BOMEN
EN STRUIKEN
Met streekeigen bomen en struiken sluit je tuin als het
ware naadloos aan op het landschap in je streek. Vogels,
vlinders, egels e.d. hoeven dan geen bocht te maken om
je tuin heen. Zelf heb je ook baat bij streekeigen groen
i.p.v. uitheems (sier)groen, al was het maar omdat het
goedkoper is. Bovendien groeit het niet alleen sneller
maar gaat het ook langer mee. Het is immers beter
aangepast aan ons klimaat en beter bestand tegen
ziekten en plagen.
PLANTEN VAN HIER zijn bomen en struiken die afstammen
van planten die zich spontaan in onze contreien hebben
gevestigd.
Nog slechts 5% van alle bomen en struiken in Vlaanderen
voldoen hieraan. Daarom werd het kwaliteitslabel PLANT
VAN HIER uit de grond gestampt.
Binnen dit project worden zaden geoogst op geselecteerde moederplanten.
Deze worden door een
professionele kweker opgekweekt tot gezond plantgoed.
Dit proces wordt nauwgezet gecontroleerd om de kwaliteit
en afkomst van dit plantgoed te bewaken.
RECYCLEER JE FRITUUROLIE
TOT BIODIESEL.
Met de aanplant van PLANTEN VAN HIER help je niet
alleen de biodiversiteit een handje. Ze bevorderen de
lokale werkgelegenheid en de streekidentiteit. Niets dan
voordelen dus!
Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren i.s.m. het
Regionaal Landschap Kempen & Maasland op verschillende
locaties in Bree PLANTEN VAN HIER aangeplant. Hiermee
beogen we de verfraaiing van ons landschap en de
verhoging van de ecologische waarde in onze regio.
Door zelf deze struiken aan te planten kan ook u
meehelpen om dieren en planten van hier te helpen met
een leefgebied, beschutting of voedselplek.
Wist je dat gebruikte frituurolie of -vet een tweede leven krijgt aan de pomp? Want als je ze naar het recyclagepark
RECYCLEER UW
FRITUUROLIE
TOT BIODIESEL
brengt, wordt ze verwerkt tot biodiesel. Jou kost het niets en je bent in één moeite door verlost van je afvalprobleem.
Terwijl je zorgt voor een schoner milieu. Over een tankbare oplossing gesproken.
Breng je gebruikte frituurolie of -vet gratis
naar het recyclagepark voor recyclage.
Een initiatief van uw afvalintercommunale in samenwerking met Interafval en Valorfrit.
463_VSG_Camp2014_Advert-NL_LIMBIRGNET-RP_A4.indd 1
Wist u dat gebruikte frituurolie of
-vet een tweede leven krijgt aan
de pomp? Want als u ze naar het
recyclagepark brengt, wordt ze
verwerkt tot biodiesel. U kost het
niets en u bent in één moeite door
verlost van uw afvalprobleem. Terwijl
u zorgt voor een schoner milieu. Over
een tankbare oplossing gesproken.
Breng uw gebruikte frituurolie of
-vet gratis naar het recyclagepark
voor recyclage.
27/06/14 15:06
Meer info: www.rlkm.be en www.plantvanhier.be of bij de
milieudienst (089 848515 of [email protected])
NATUURPUNT LIMBURG VERKOOPT
INHEEMSE BOMEN EN STRUIKEN
TEGEN DEMOCRATISCHE PRIJZEN.
Hierbij zitten ook soorten die het 'PLANT van
HIER' – logo hebben. Bestellen doe je voor
25/10/2015. Afhaaldag in Bree op zaterdag
14/11/2015 tussen 10.00 u en 12.00 u op het
Mariahof (Mariahofstraat 53 te Beek).
info: 011 24 60 20 - www.natuurpuntlimburg.be
[email protected]
milieu
19
OPENBARE WERKEN
AANPASSINGSWERKEN AAN DE
'T HASSELTKIEZEL IN BREE
De ’t Hasseltkiezel staat bekend als één van de gevaarlijkste wegen in Limburg.
Vooral de keerpunten en kruispunten eisten meerdere dodelijke slachtoffers.
Reeds verschillende jaren is het stadsbestuur van Bree vragende partij om aanpassingen
te doen aan deze drukke weg. AWV (Administratie Wegen en Verkeer), de
wegbeheerder, verlaagde al de toegelaten snelheid van 120 km/u naar 90 km/u. Verder
werd er ook een studie gemaakt van de keerpunten. Deze zullen nu, gespreid over een
aantal jaren, aangepakt worden.
Keerpunt Bosstraat en keerpunt Processieweg.
AWV heeft budget voorzien om de keerpunten Bosstraat en Processieweg aan te pakken. De ontwerpplannen zijn klaar en nog dit jaar
wordt een aannemer aangesteld. Volgend voorjaar zullen de werken worden uitgevoerd. Alle doorsteken in de middenberm tussen
deze twee keerpunten worden dicht gezet.
Plannen ter inzage.
De ontwerpplannen kunnen ingekeken worden op de technische dienst van stad Bree tijdens het dienstbetoon van de schepenen van
mobiliteit en openbare werken, iedere woensdag van 19.30 u tot 20.30 u (behalve tijdens de schoolvakanties).
GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIE
OP DE RODE KRUISLAAN IN BREE
De werken aan de Rode Kruislaan in Bree startten op 31 augustus 2015. Ze zijn nodig
om een betere ontsluiting voor de scholencampus achter het ziekenhuis mogelijk te
maken. Dit brengt tijdelijk wijzigingen in de verkeerssituatie met zich mee.
HERSTELLINGSWERKEN
AAN HET WEGDEK IN
DIVERSE STRATEN VAN
BREE
FASE 1 VAN DE WERKEN:
Tijdens de eerste fase van de werken (lopend tot Allerheiligen) wordt de rijweg, tussen
het kruispunt van de Rode Kruislaan met de Gruitroderkiezel en de rotonde aan de
Opitterpoort, tijdelijk versmald tot 1 rijstrook in elke richting. Parkeren op dit stuk van de
Rode Kruislaan is dan niet meer mogelijk. Het doorgaand fietsverkeer wordt ook
omgeleid.
Dit najaar werden in verschillende
straten van Bree herstellingswerken aan
het wegdek uitgevoerd. Het ging om
kleine herstellingen, maar in sommige
straten is er een nieuwe toplaag gelegd.
Fietsers
Voor de schoolgaande jeugd, die vanuit het centrum naar de scholencampus moet,
verandert er niets. De oversteek aan de Oudestraat en aan de Sint-Jacobstraat blijft open.
Fietsers komende vanuit de richting Peer die naar het ziekenhuis, het politiekantoor of de
scholencampus moeten kunnen via de Gruitroderstraat, de Houbornstraat en de
Sint-Jacobstraat.
Fietsers die richting Kinrooi moeten, volgen de omleiding via de Gruitroderstraat,
Houbornstraat en de Roterstraat.
Fietsers komende vanuit de richting van Kinrooi kunnen via de Sint-Jobstraat en de
Oudestraat hun weg richting Peer vervolgen.
Een nieuwe bitumenlaag met fijn
steenslag werd gelegd in de
Beerselerdijk, Beukenhofstraat,
Boneputstraat, Boneputterveld,
Dekkersstraat, Elsputtersstraat,
Gijbelsstraat, Groenstraat (zijweg Pouls),
Itterbeekstraat, Jef van Hoofstraat,
Kanaalkom (tussen Kanaalsteeg en
Onderdijk), Kapelstraat, Kempstraat,
Keyartstraat, Kleine Roodakkerstraat
(aansluiting Roodakkerstraat),
Kraeghshofstraat, Parkdreef, Poststraat
(vanaf ’t Hasseltkiezel tot BK Tongerlo),
Processieweg, Roermonderstraat (tussen
’t Hasseltkiezel en Hulsbosstraat),
Rorenweg (zijweg naar Cuypers),
Solterveldstraat, ’t Hasselt en Veldstraat.
Parkeerverbod op de Rode Kruislaan
Om het parkeerverbod op de Rode Kruislaan op te vangen, werd tijdelijk extra parking
aangelegd aan het ziekenhuis. Deze is te bereiken via de Sint-Jacobstraat.
Sint-Jobstraat en Leeuwerikstraat
Gedurende de ganse periode van de werken langs de Rode Kruislaan (tot september
2016) zullen de Sint-Jobstraat en Leeuwerikstraat afgesloten zijn van de Rode Kruislaan.
FASE 2 VAN DE WERKEN
Na Allerheiligen start de tweede fase van de werken. Dan zal de verkeerssituatie
nogmaals wijzigen. Meer info hierover volgt of leest u op www.bree.be.
Langs de Tongerlostraat werd een
fietssuggestiestrook aangelegd vanaf de
brug tot aan het fietspad langs de
Itterbeek.
21
SPORT
STAD BREE HULDIGT
SPORTKAMPIOENEN 2014-2015
Eind augustus huldigden het stadsbestuur en de sportraad van Bree alle sportkampioenen voor hun bijzondere sportprestaties van het afgelopen seizoen.
In totaal werden er 43 individuele sporters en 4 ploegen gehuldigd voor hun sterke
sportprestaties. Traditioneel worden aan het eind van de avond de
sportpersoonlijkheden van het jaar bekend gemaakt:
Sportman van het jaar: DAAN JANSEN (TTC Meteor)
Deze 20-jarige tafeltennisser werd afgelopen seizoen
vice Belgisch kampioen bij de heren enkel E.
BOSLOOPCRITERIUM
Voor de 21ste keer slaan de sportdiensten
en -raden van Bocholt, Bree, Kinrooi,
Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek
en Peer de handen in elkaar om dit
intergemeentelijk bosloopcriterium te
organiseren.
Dit criterium biedt je 7 keer loopplezier, van
13 september tot 13 december 2015.
Starttijden:
• 1 km
10u00
• 9 - 12 km 10u15
• 3 - 6 km 10u18
Inschrijvingsgeld: € 1,50 (incl. verzekering)
Sportvrouw van het jaar: JILL VAN DER STUKKEN
(jumping)
Het palmares van deze jongedame uit Bree stak er dit jaar met
kop en schouders bovenuit. Jill is intussen geen onbekende meer
in de paardensport en wist dit jaar tal van regionale én nationale
jumpingtitels te bemachtigen.
Beloftevolle jongere van het jaar: SIEN DAEMEN
(zwemclub De Meerkoet Bree)
Ook Sien Daemen wist heel wat titels aan haar palmares toe
te voegen. Zij behaalde meerdere Limburgse en Vlaamse titels
bij het zwemmen. Op het Belgisch kampioenschap behaalde ze
zilver op de 200m wisselslag en brons op de 200m rugslag en
400m wisselslag. Sien wist zich afgelopen seizoen tevens te
selecteren voor het beloftevolle jongerenteam.
Sportploeg van het jaar:
INTERCLUB TENNIS HEREN afd. 6
(Koninklijke Breese Tennisclub)
Sven Janssen – Sven Doumen – Sven Dreesen –
Kevin Szingera – Maarten Peeters –
Peter Coninx – Davy Goedermans –
Arno Beckers – Paul Drees
Drie jaar geleden hebben ze allemaal de grotere voetbal
ingeruild voor de kleinere tennisballetjes en een racket.
Deze mannen hebben in de Koninklijke Breese Tennisclub
daarvoor een perfecte club gevonden. Twee jaar geleden
werden ze al eens Limburgs Interclubkampioen, dit jaar
deden ze dat opnieuw in een hogere reeks.
G-sporter van het jaar: ELS COPS (Open Kans)
Deze sportieve dame behaalde goud op de Special Olympics bij
volgende disciplines:
- 50m lopen
- verspringen
- softbal
Het stadsbestuur en de sportraad van Bree feliciteert alle kampioenen
voor hun sportieve prestaties!
Jongerenactie: na afloop van iedere bosloop
ontvangen deelnemende jongeren (-14 jaar)
een mooi aandenken.
Wie aan 5 van de 7 boslopen deelneemt,
ontvangt na afloop van de laatste loop in
Meeuwen-Gruitrode een praktisch
aandenken.
Bosloopcriterium Bree
Zondag 22 november 2015
Start: KOFC Opitter, Opstraat
OPENINGSUREN
ZWEMBAD TIJDENS
DE HERFSTVAKANTIE
(2 t.e.m. 8 november 2015)
Trimzwemmen
di - do - vr
07.00 u – 08.00 u
di t/m do
20.00 u – 22.00 u
Recreatiezwemmen
di - wo - do 13.30 u – 17.00 u
vr
13.30 u – 16.00 u
20.00 u – 22.00 u
zo
10.00 u – 12.00 u
1 nov.: geen recreatiezwemmen wegens zwemwedstrijd
2 nov.: geen ochtendzwemmen
Trimzwemmen = baantjes trekken
Tijdens het recreatiezwemmen worden
2 banen gelegd voor trimzwemmers
Bij deze recreatieve badmintonontmoetingen voor 50+ wordt er steeds
dubbel gespeeld. Via lottrekking word je aan een partner gekoppeld.
Plezier beleven tijdens het spel is belangrijker dan de scores.
Wie aan 5 van de 7 ontmoetingen deelneemt, ontvangt tijdens de
laatste activiteit een tof aandenken. Iedere deelname geeft tevens
recht op een tombolabiljet.
2 oktober 2015
30 oktober 2015
18 december 2015
12 januari 2016
5 februari 2016
10 februari 2016
8 maart 2016
BOCHOLT
BREE
PEER
MAASEIK
MEEUWEN-GRUITRODE
KINROOI
OPGLABBEEK
Bocholt
089 20 19 70
vrijdag 2 oktober 2015
Sportcomplex de Damburg
Brogelerweg 59, Bocholt
Bree
089 84 85 45
vrijdag 30 oktober 2015
Sporthal Bree
Sportlaan 6, Bree
Peer
011 61 07 00
vrijdag 18 december 2015
Sporthal Peer
Deusterstraat 74b, Peer
Maaseik
089 56 58 78
dinsdag 12 januari 2016
Sporthal Neeroeteren
Rotemerlaan 36, Neeroeteren
Meeuwen-Gruitrode
011 79 39 33
vrijdag 5 februari 2016
Sporthal Meeuwen-Gruitrode
Kerkplein 1, Meeuwen-Gruitrode
Kinrooi
089 30 08 44
dinsdag 10 februari 2016
Sporthal Kinrooi
Nelisveld 13/1, Kinrooi
Opglabbeek
089 81 01 69
dinsdag 8 maart 2016
Sporthal Opglabbeek
Weg naar Bree 2, Opglabbeek
INLICHTINGEN:
- Uren: 13.00 - 13.30 uur = inschrijven
13.30 - 13.35 uur = indeling in ploegen
13.35 - 16.30 uur = wedstrijden
- Prijs:
€ 3 incl. 1 consumptie, 1 stuk taart, verzekering, huur zaal, …
- Nodig: sportschoenen (met zuivere zolen, ter plaatse aandoen), sportieve kledij.
De organisatie zorgt ook voor enkele pluimpjes en rackets.
ZWEM- EN OMNISPORTKAMP TIJDENS DE
HERFSTVAKANTIE (3-4-5 NOVEMBER 2015)
Tijdens de herfstvakantie organiseert de sportdienst een zwem- en omnisportkamp. Gedurende 3 dagen krijgen de kinderen voormiddag
zwemles van gediplomeerde lesgevers (zwemclub De Meerkoet), ook kinderen die nog niet kunnen zwemmen kunnen hiervoor inschrijven.
Namiddag staan er leuke omnisporten op het programma.
Programma: 3-4-5- november 2015
08.00 u – 09.30 u mogelijkheid tot opvang (sporthal)
09.30 u
aanmelden sporthal
10.00 u – 11.30 u zwemles zwembad De Sprink
12.00 u – 12.40 u middagpauze
12.40 u – 15.30 u omnisport sporthal – einde sportkamp
15.30 u – 16.30 u mogelijkheid tot opvang (sporthal)
Opvang
’s Morgens is er opvang voorzien in de sporthal van 08.00 u tot 09.30 u.
Na de activiteiten is er opvang tot uiterlijk 16.30 u.
Locatie
Sporthal Bree, Sportlaan 6, 3960 Bree, tel. 089 84 85 45
Wat meebrengen?
Zwemgerief + zwembril
Eventueel een badmuts voor meisjes met lange haren
Sportkledij en – schoenen
Warme vest voor buiten
Leeftijd
2003 t.e.m. 2009 (ook voor kinderen die nog niet kunnen zwemmen)
Deelnameprijs
€ 36 voor 3 dagen, grabbelkorting: 3 €
Inschrijven
Online via http://sport.bree.be vanaf maandag 12 oktober, 09.00 u.
Max. 60 deelnemers.
sport
23
SPORT
Een slimme strategie voor ledenbinding.
Verzeker de toekomst van je club!
Zijn de leden van je sportclub veeleisender geworden? Wordt het moeilijker
om leden aan je club te binden? En zo ja, hoe zie jij dan de toekomst van je
sportclub? Je activiteiten op zich zijn in vele gevallen niet meer genoeg om je
leden te behouden. Er is een gerichte aanpak nodig. En niet zozeer in termen
van “beter” of “meer”, maar vooral “anders”. Een slimme strategie die rekening houdt met de behoeften van je leden. Een praktijkaanpak die door succesvolle clubs wordt toegepast. 100% garantie heb je nooit, maar in deze sessie leer je de strategie die je het beste kansen geeft op succes!
Maandag 19 oktober 2015
19.00 - 22.00 u.
Sportcomplex de Damburg,
Brogelerweg 59, 3950 Bocholt
€ 5 : voor sportclubs Buurtsportdiensten
Inschrijven vóór 15 oktober 2015
via: www.dynamoproject.be/bijscholingen
Info: Sportdienst Bocholt
[email protected] - 089 20 19 70
STEPLESSEN EN COMBI-ROBICS TERUG VAN START IN BEEK
VANAF OKTOBER 2015
De wekelijkse sportlessen van de sportdienst zijn al een paar weken terug gestart.
Ook de steplessen en combi-robics (voorheen piloxing) zullen in Beek weer van start gaan vanaf oktober.
• Step & Dance: elke maandag van 20.00 u tot 21.00 u, sporthal Beek
• Combi-robics = variatie van aerobics, piloxing, BBB…: elke donderdag van 20.00 u tot 21.00 u, sporthal Beek
Deelname: € 2 per les
Geen les tijdens schoolvakanties en feestdagen.
zaterdag
Bier
18de
31
oktober
van 13.00 uur
tot 01.00 uur
zondag
1
daagse
november
Zalig genieten!
van 13.00 uur
tot 22.00 uur
Laat u aangenaam
verrassen door meer
dan 80 verschillende
bieren, vooral
exclusieve biersoorten!
Alle bieren ook op
zondag verkrijgbaar!
De Barrier
Bree
Barrierstraat 11,
Meer info: www.bierproevers.be of [email protected]
sport
25
NATUUREDUCATIEF
CENTRUM MARIAHOF,
ZEKER EEN BEZOEKJE
WAARD!
Het natuur- en wandelgebied St. Maartensheide –
De Luysen wordt elke dag weer ontdekt. Je kan er terecht
voor een deugddoende wandeling langs de kijkhutten,
om er de stilte te vinden of voor een bezoekje aan het
Natuureducatief Centrum, waar het beleven van natuur en
landschap centraal staat.
Tegenwoordig komt men van heinde en ver dit prachtige
natuurreservaat bezoeken om er te genieten van de
feeërieke landschappen, zeldzame vogels en insecten te
spotten. Op zondag is er ook de mogelijkheid de uitstap
af te sluiten in het natuurpunthuis bij een lekker drankje.
Hier vind je tevens een natuurbibliotheek waar je terecht
kan met al je vragen.
Aan de overkant vind je het Natuureducatief Centrum
(NEC) Mariahof. Hier werd de benedenverdieping
omgevormd tot een mooie infostand met leuke weetjes.
Op de bovenverdieping vind je een fotoreportage over
de dieren uit het gebied, een ode aan Jack Faassen, de
oprichter van De Wielewaal, later Natuurpunt Bree.
Het domein Mariahof is het bezoeken meer dan
waard. Vanaf de centrale parking starten geregeld
georganiseerde
wandelingen.
De
wandelpaden,
evenals de drie kijkhutten, zijn overdag altijd open. Het
natuurpunthuis en het Natuureducatief Centrum zijn
iedere zondag geopend van 14.00 u tot 17.00 u en gratis
toegankelijk. Gegidste wandelingen kunnen aangevraagd
worden op [email protected]
De infrastructuur staat ter beschikking voor cursussen,
lezingen,... in de natuur- en landschapssfeer. Indien
de natuur centraal staat, kunnen er ook vanuit scholen,
verenigingen, bedrijven of andere groeperingen
activiteiten georganiseerd worden in het NEC. Bedoeling
van de stad Bree is om in de toekomst het educatief
aanbod uit te breiden naar de omringende scholen.
Bovendien zal de tentoonstelling op de 1e verdieping
ook regelmatig vernieuwd worden.
Hoe te reserveren?
Voor
reservatie
van
de
infrastructuur of begeleiding
van je activiteit door een
verkenner kan je terecht op het
telefoonnummer 089 84 85 61,
via mail: [email protected]
be of je loopt even binnen bij de
centrale balie in het stadhuis:
Vrijthof 10 - 3960 Bree.
We helpen je graag verder!
SNELHEIDSMETINGEN VIA DE SMILEY IN BREE
Wellicht heeft u ze al tegengekomen: de smiley in uw straat of ergens anders in Bree.
Regelmatig worden er snelheidsmetingen en verkeerstellingen gedaan op het grondgebied van Bree. Soms is dat naar aanleiding
van een aantal klachten van bewoners of naar aanleiding van de instelling van een (tijdelijke) gewijzigde verkeerssituatie.
In de verkeerstellingen worden alle voertuigen die passeren geregistreerd (dus ook fietsers). In de snelheidsmetingen worden alleen
voertuigen die meer dan 20 km/u rijden opgenomen in de statistieken.
Afgelopen maanden werden er onder andere metingen gedaan in de Watertorenstraat en in de Kerkhofstraat.
DE RESULTATEN
• In de Watertorenstraat werden tussen begin juni en eind
augustus metingen gedaan in de beide richtingen. In de
Watertorenstraat, richting tenniscentrum, passeerden 13.099
voertuigen. De toegelaten snelheid is er 50 km/u en
gemiddeld werd er 27 km/u gereden. 85% van de chauffeurs
overschreed de snelheid van 33 km/u niet.
• In de Watertorenstraat, richting Boneputstraat, passeerden 16.555
voertuigen met een gemiddelde snelheid van 43 km/u. 85 % van
de voertuigen reed niet sneller dan 53 km/u.
• In de Kerkhofstraat is de toegelaten snelheid 70 km/u. Richting
Tongerlo werden er 14.656 voertuigen geteld tussen 27 juli en
21 augustus 2015. De gemiddelde snelheid lag er op 47 km/u.
85% van de chauffeurs overschreed de snelheid van 61 km/u
niet.
• In de andere richting telde smiley 17.159 voertuigen met een
gemiddelde snelheid van 52 km/u. 85% van de voertuigen
reed niet sneller dan 68 km/u.
De smileys worden ook in de toekomst geregeld ingezet om zicht
te krijgen op verkeerssituaties en snelheid. De cijfers worden
geëvalueerd in de verkeerscommissie. Daarna beslist de politie of
er al dan niet snelheidscontroles zullen gehouden worden in deze
straten.
OPGELET
De metingen en tellingen gebeuren niet noodzakelijk juist op de
plaats waar de smiley staat. Vertragen als u een smiley nadert en
versnellen als u gepasseerd bent heeft dus geen enkele zin.
•
•
•
•
•
•
•
•
CULTUURCENTRUM DE BREUGHEL
INFO & TICKETS: CULTUURCENTRUM DE BREUGHEL - KLOOSTERSTRAAT 13 - 3960 BREE - 089 84 85 65 - [email protected]
WWW.DEBREUGHEL.BE - WWW.FACEBOOK.COM/DEBREUGHEL - WWW.ISSUU.COM/CULTUURCENTRUMDEBREUGHEL
★ ★ ★ PROGRAMMA OKTOBER 2015 ★ ★ ★
w
An Olaerts on tour
(LAATSTE TICKETS!)
Zondag 11 oktober 2015 – 10.00 u – Mariahof
kassa: € 13,00 - vvk: € 10,00 - ABO 5+: € 9,00
LAATSTE KANS voor : ABO Zolderdames: € 8,00
An Olaerts is columnist in Het Belang van
Limburg en De Standaard, maar An Olaerts
is ook bij de vogelclub. Dat wil zeggen dat ze
soms meegaat met de vogelbus. Die zit dan
vol vogelaars met verrekijkers. Zij heeft op die
manier al vanalles gezien: een blauwborst, een
barmsijs en een zwarte specht. Van duiven kijkt
ze inmiddels niet meer op!
Phenix Fagottenkwartet – Fagottango
Seniorenmatinee - Verrassingsvoorstelling
Zondag 18 oktober 2015 – 11.00 u –
Breughelzaal
kassa: € 13,00 - vvk: € 10,00 - ABO 5+: € 9,00
LAATSTE KANS voor : ABO Mozart enzo: € 8,00
Vrijdag 23 oktober 2015 - 14.00 u –
PTG De Barrier
Kassa: € 10,00 • Vvk: € 7,00 • Student: € 6,00
ABO 5+: € 7,00 • ABO Grijs & Wijs: € 6,00
Het Fagottenkwartet Phenix werd opgericht
door Dirk Noyen samen met drie oudleerlingen. Hoewel dit instrument voor
velen onbekend is, zal de fagotklank voor
sommigen vertrouwd in de oren klinken, vooral
door de verschillende media die dankbaar
gebruik maken van het veelzijdige karakter
van dit instrument. Het kwartet brengt licht
verteerbare muziek gaande van klassieke
werken tot arrangementen van gekende volks-,
jazz- en popmuziek en tangomuziek van Astor
Piazzolla. Door deze mengeling ontdekt u de
homogene klankkleur van het fagottenkwartet
en zijn verschillende timbres: de typische lage
‘grootvaders‘-sonoriteit, het komische ‘Charlie
Chaplin’–mediumregister en de zangerige en
ietwat smekende hoogte. In enkele werken
komt de contrafagot, die een octaaf lager klinkt
dan de fagot, ons met zijn diepte verrijken.
Buiten de in de prijs inbegrepen vlaai-enkoffie, zijn er geen zekerheden voor wat betreft
deze seniorennamiddag! Mysterie, Mysterie,
Mysterie! Beetje nieuwsgierig? Omdat jullie
het zijn, lichten we een tipje van de sluier: er
zal ambiance zijn, er zal gelachen worden, er
zal gezongen worden en jullie zullen het zich
niet beklagen! Maar sssst, mondjes dicht! We
houden het onder ons.
www.anolaerts.be
echt Antwaarps teater
Zijne kleine is de mijne
(UITVERKOCHT!)
Zaterdag 17 oktober 2015 – 20.15 u –
Breughelzaal
Samen met ‘Vergeten Geluk’ van Hans &
Hannelore Primusz (pagina 47) vormt deze
verrassingsnamiddag het ‘Grijs & Wijs’abonnement.
Rowwen Hèze – Saus
(UITVERKOCHT!)
Maar verder blijft het behelpen. Lezen over
vogels is makkelijker dan ze daadwerkelijk
te zien. Voorgelezen worden over vogels is
daarom twee keer zo comfortabel! An Olaerts
wandelt voorop en zal u vertellen over kleine
mislukkingen en kromme verrassingen in het
vogelrijk. Live in de natuur van De Luysen. Als
er daarna maar vlaai is.
Het vertrekpunt voor deze wandeling is in het
Mariahof, Mariahofstraat 51, 3960 Bree.
Allez kom, jullie zijn niet de eerste(n) de
beste(n) … nog een klein geheim. Wanneer u
het abonnement ‘Grijs & Wijs’ koopt, betaalt u
voor deze voorstelling slechts € 6,00 in plaats
van € 7,00 in voorverkoop.
Zaterdag 24 oktober 2015 – 20.15 u Breughelzaal
De Frivole Framboos – Delicatissimo
(UITVERKOCHT!)
Zaterdag 24 oktober 2015 – 20.15 u Breughelzaal
• Dirk Noyen: fagotsolo van de
Muntschouwburg te Brussel, docent fagot
Lemmensinstituut Leuven
• Koen Coppé: fagotsolo Symfonieorkest
Vlaanderen, leraar fagot aan
muziekacademies te Roeselare, Tielt,
Waregem
• Filip Neyens: fagottist en contrafagottist bij
Nationaal Orkest van België
• Wim Van Volsem: leraar fagot aan
muziekacademies te Gentbrugge en
Brugge, freelance fagot en contrafagottist.
www.phenixfagottenkwartet.be
★ ★ ★
EXPO in OKTOBER ★
★ ★
Alle expo’s vinden plaats in de kapel van het Pensionaat, ingang via de Grauwe Torenwel, ter hoogte van het stadsplein.
Godelieve Deprez & Willy Geunis
(schilderijen en beelden)
Kunstenaarsclub Marie-France Geuens
(schilderijen)
Expo "Verbondenheid"
Expo "10 jaar kunstenaarsclub Marie-France"
za-zo 3-4 oktober
za-zo 10-11 oktober
vr-zo 23-25 oktober
za-zo 31 oktober, 1 november
za-zo 7-8 november
27
25JAAR
VOSOG BREE
85JAAR
SCOUTS &
GIDSEN BREE
13u30
14u00
16u00
17u00
samenkomst en officiële huldiging
aan kapel stadhuis
stadsspel
optocht door Bree met harmonie
festiviteiten aan scoutslokalen
H OT DOG
KA M PVUUR
SPR INGK ASTEEL
Locatie:
Scouts Bree terrein, Witte Torenstraat
WWW.SCOUTSBREE.BE

Vergelijkbare documenten