Wat wij doen voor aflevering

Commentaren

Transcriptie

Wat wij doen voor aflevering
Wat wij doen voor aflevering
Zoals gezegd zijn er nog meer aspecten die goed geregeld moeten zijn om een plaatsje in de inbox te
veroveren en vervolgens een goede weergave te kunnen bieden, denk hierbij vooral aan het template
ontwerp van de berichten. Daarnaast is ook het inladen van afbeeldingen een punt van aandacht;
mensen hebben alleen een prettige ervaring in de inbox als de afbeeldingen vlot worden getoond.
Voor Ziggo gaat het al snel over ~2500 afbeeldingen per minuut, dit vereist dus een stukje
infrastructuur op zich.
E-Mail platform
Voor het tijdig afleveren van miljoenen e-mails gebruiken wij specialistische software (een
zogenaamde MTA). Deze software heeft specifieke features zoals een wachtrij per ontvangende
mailserver om dit soort grote aantallen te stroomlijnen. In ons geval betreft dit tevens een
geclusterde opstelling, wat betekent dat we uitval van een server kunnen tolereren zonder verlies van
functionaliteit. Op dit vlak dienen voor succesvolle aflevering een hele rij technische zaken goed
geregeld te worden: eigen IP adressen, kloppende DNS en Reverse DNS records, authenticatie, etc.
MailPlus beschikt over een volledig eigen IP netwerk zodat wij hier volledig voor in kunnen staan.
Blacklist monitoring
Wereldwijd worden diverse blacklists bijgehouden, zoals die van Spamcop en SORBS. Veel
ontvangende mailservers controleren deze lijsten om spammers te blokkeren. Deze lijsten vormen
dus een risico; bij (al dan niet terechte) vermelding op zo’n lijst valt de aflevering op veel domeinen
volledig stil. MailPlus hanteert daarom een set IP adressen, die in geval van een blacklisting invidueel
kunnen worden uitgeschakeld tot de blacklisting is verholpen. Wij merken dit door doorlopende
automatische monitoring op vele van deze lijsten.
Feedbackloops
Enkele grote e-mail ontvangers, zoals Gmail en Yahoo, melden aan MailPlus terug als een door ons
verzonden e-mail als spam wordt gemarkeerd door de ontvanger. Wij voorkomen dan dat onze klant
deze ontvanger niet meer kan e-mailen (automatische opt-out). In ruil hiervoor worden onze berichten
soepeler beoordeeld bij hun spamcontroles.
SPF, DKIM & DMARC support
De laatste jaren zijn er diverse initiatieven ontstaan om door middel van bijvoorbeeld DNS records en
cryptografische ondertekening te bepalen welke servers namens welk domein mogen e-mailen. Deze
technieken vereisen vaak een specifieke implementatie in het verzendplatform om dit te
ondersteunen. Als deze autorisatie correct wordt uitgevoerd is de kans om gemarkeerd te worden als
spam weer een stuk kleiner.
http://flowmailer.com/kb/
1/3
Printed on 2016-10-12 21:59
Bounce handling
Een belangrijke voorwaarde om duurzaam te kunnen blijven afleveren bij met name grote ontvangers
(denk bv. aan KPN) is dat een verzender niet blijft e-mailen aan adressen die eerder een hardbounce
hebben opgeleverd. MailPlus beschikt over een uitgebreid herkenningsmechanisme om
retourberichten zo slim mogelijk te categoriseren. Dit is soms niet vanzelfsprekend; zo geeft Ziggo.nl
een 550 (oftewel hardbounce) als een mailbox quotum bereikt is. Dit is eigenlijk onterecht en MailPlus
handelt deze daarom ook af als softbounce. Deze ‘regeltjes’ zijn doorlopend onderhevig aan
verandering.
Delivery tuning
Veel ontvangende mailservers hebben bewuste beperkingen in de snelheid waarbij mail kan worden
afgeleverd, vaak per verzendend IP. Te snel mailen resulteert dan in afknijpen of zelfs hardbounces,
omdat de ontvangende mailserver de berichten dan als spam classificeert. MailPlus weet in veel
gevallen bij welke ontvangers dit speelt en stelt zijn gedrag daar (automatisch en handmatig) op bij,
door bijvoorbeeld het optimale aantal gelijktijdige verbindingen, berichten per verbinding en
berichten per uur te kiezen. Daarnaast verzend MailPlus iedere mailing altijd vanaf meerdere IP
adressen, wat een maximale snelheid mogelijk maakt.
Senderscore & Returnpath certification
Met name de grote ontvangers (denk aan Outlook.com, Gmail, etc.) werken met reputatiegebaseerde
systemen om te bepalen wat ‘normaal’ gedrag is voor een bepaalde verzender en zodoende
abnormaal gedrag (spamruns) kunnen blokkeren. Zo maken zij gebruik van Senderscore.org, welke
op basis van het normale e-mail volume van een verzender en de ‘kwaliteit’ van aflevering een score
berekent. Zo tellen hoge bounce percentages, spamklachten, weggooien zonder openen en
spamtraps raken allemaal mee. Wij monitoren doorlopend onze reputatie bij dergelijke organisaties
en reageren waar nodig op suboptimale scores. In het verlengde daarvan is Returnpath certification
mogelijk via MailPlus, waardoor een verzender zijn Inbox Placement door whitelisting verder kan
verbeteren (zie voor meer informatie returnpath.com).
Complaint handling
Er gaat binnen MailPlus een flinke hoeveelheid tijd zitten in de analyse van reacties op e-mailings van
onze klanten (zoals Ziggo). Als een klant een spamklacht indient, handmatig of bijvoorbeeld via
Spamcop, handelen wij die met de grootste zorg af. Daarnaast speuren wij naar afwijkend gedrag;
bijvoorbeeld mailings met een opvallend hoog afmeldpercentage. Zo vinden wij fouten in de opt-in
registratie processen van onze klanten of bijvoorbeeld het ontbreken van een goede afmeldmogelijk.
Door vervolgens de klant van advies te voorzien over oplossingen houden we de ontvangers tevreden
en voorkomen we toekomstige afleverproblemen.
Actief beheer
http://flowmailer.com/kb/
2/3
Printed on 2016-10-12 21:59
Het e-mail landschap is constant in ontwikkeling en ook wij worden regelmatig geconfronteerd met
veranderingen waar wij als MailPlus zo slim mogelijk op in willen spelen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld
met de e-mail adressen van een provider die ermee stopt (bv. wanadoo.nl)? Naast de diverse
automatische monitoring controleren wij daarom dagelijks of er eventueel knelpunten (kunnen gaan)
spelen in de afleveren en hoe we daar zo slim mogelijk op kunnen reageren. Aflevering vereist dus
doorlopende aandacht!
Zoals eerder gezegd; e-mail afleveren is in onze optiek een vak apart, wat in de IT branche vaak
wordt onderschat. Hopelijk heb ik hiermee voor nu voldoende (technische) aspecten rond onze
aflevering op een rij gezet, natuurlijk kunnen we eventueel nog dieper ingaan op onderdelen hiervan
en het ook hebben over zaken als template ontwerp en het hosten van afbeeldingen. Mochten er nog
vragen zijn hoor ik dat natuurlijk graag!
From:
http://flowmailer.com/kb/ - Flowmailer Knowledgebase
Permanent link:
http://flowmailer.com/kb/content/nederlands/blog/wat-wij-doen-voor-aflevering
Last update: 2015-06-30 16:57
http://flowmailer.com/kb/
3/3
Printed on 2016-10-12 21:59

Vergelijkbare documenten

anti-spam reglement

anti-spam reglement Veel ontvangende mailservers hebben bewuste beperkingen in de snelheid waarbij mail kan worden afgeleverd, vaak per verzendend IP. Te snel mailen resulteert dan in afknijpen of zelfs hardbounces, o...

Nadere informatie

Tripolis Anti-spam richtlijnen Connect. Get ready. We deliver.

Tripolis Anti-spam richtlijnen Connect. Get ready. We deliver. omdat de ontvangende mailserver de berichten dan als spam classificeert. MailPlus weet in veel gevallen bij welke ontvangers dit speelt en stelt zijn gedrag daar (automatisch en handmatig) op bij, d...

Nadere informatie

Anti-SPAM reglement

Anti-SPAM reglement Veel ontvangende mailservers hebben bewuste beperkingen in de snelheid waarbij mail kan worden afgeleverd, vaak per verzendend IP. Te snel mailen resulteert dan in afknijpen of zelfs hardbounces, o...

Nadere informatie