Publicaties / Publications

Commentaren

Transcriptie

Publicaties / Publications
List of Publications
Prof. Dr. Michael G. Faure LL.M.
1983 – 2013
Table of Contents
I. Books ................................................................................................................... 3
II. Edited books ......................................................................................................... 5
III. Articles or Chapters in books with an editorial board or referee system ............. 9
IV. Articles in US Law Reviews .............................................................................. 18
V. Contributions to Liber Amicori.......................................................................... 20
VI. Other Academic Publications (Articles and Contributions to Books) ............... 23
VII. Book Reviews .................................................................................................... 50
VIII. Other Editorial Work.......................................................................................... 53
IX. Other Publications .............................................................................................. 53
X. Case Notes .......................................................................................................... 58
XI. Lectures from 2001 onwards .............................................................................. 59
2
I.
Books
1.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., Objectieve Aansprakelijkheid, Verplichte
Verzekering en Veiligheidsregulering, Antwerp, Maklu, 1989, 386 p.
2.
Faure, M.G., Die strafrechtliche Durchsetzung des Umweltrechts in Belgien,
Dissertation, Freiburg im Breisgau, 1989, 348 p.
3.
Faure, M.G., Van den Bergh, R., Hartlief, T. & Tjittes, R., De Invloed van
Verzekering op de Civiele Aansprakelijkheid, Preadviezen Uitgebracht voor de
Vereniging voor Burgerlijk Recht, Lelystad, Vermande, 1990, 118 p.
4.
Faure, M.G., Preadvies Milieustrafrecht, Antwerp, Maklu, 1990, 161 p.
5.
Faure, M.G., Umweltrecht in Belgien. Strafrecht im Spannungsfeld von Zivilund Verwaltungsrecht, in Beiträge und Materialien aus dem Max Planck
Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Freiburg im
Breisgau, 1992, 458 p.
6.
Faure, M.G., De Strafrechtelijke Toerekening van Milieudelicten, Antwerp,
Maklu, 1992, 151 p.
7.
Faure, M.G., (G)een Schijn van Kans. Beschouwingen over het Statistisch
Causaliteitsbewijs bij Milieugezondheidsschade, Inaugural lecture Maastricht
November 1993, Antwerp, Maklu, 1993, 68 p.
8.
Claus, F., De Vries, H., Faure, M.G., Hofstede, G., Kapp, B., Van Twuyver,
M., & Van der Wel, J., Grensoverschrijdende Politiesamenwerking tussen
België, Duitsland en Nederland met Speciale Aandacht voor de Euregio MaasRijn, Maastricht, Universitaire Pers Maastricht, 1993.
9.
Faure, M.G., Aktuelle Regulierungspraxis bei Heilwesenschäden in Europa mit
Ausblick auf die EG-Rechtsharmonisierung, Detmold, Gesellschaft für RisikoBeratung, 1998, 60 p.
10.
Faure, M.G. & Visser, M.J.C., De Strafrechtelijke Bescherming van het
Leefmilieu in België, Duitsland en Nederland. Modellen van Strafbaarstelling
en hun Bewijsrechtelijke Implicaties, Antwerp, Intersentia, 1999, 494 p.
11.
Faure, M.G., Hartlief, T. & Hertoghs, M., Evaluatie van het Fonds
Luchtverontreiniging, The Hague, Sdu Uitgevers, 2000, 140 p.
12.
Faure, M.G. & Heine, G., Environmental Criminal Law in the European
Union. Documentation of the Main Provisions with Introductions, Max Planck
Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau,
2000, 443 p.
3
13.
Faure, M.G. & Hartlief, T., Verzekerbaarheid van Nieuwe Gezondheidsrisico’s,
Background study for the Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het RVZAdvies Gezondheidsrisico’s Voorzien, Voorkomen en Verzekeren, Zoetermeer,
RVZ, 2001, 248 p.
14.
Faure, M.G. & Hartlief, T., Nieuwe Risico’s en Vragen van Aansprakelijkheid
en Verzekering, Recht en Praktijk, Deventer, Kluwer, 2002, 338 p.
15.
Ogus, A. & Faure, M.G., Economie du Droit: Le Cas Français, Paris, Editions
Panthéon, 2002, 176 p.
16.
Faure, M.G. & Skogh, G., The Economic Analysis of Environmental Policy and
Law. An Introduction, Cheltenham, Edward Elgar, 2003, 354 p.
17.
Faure, M.G. & Hartlief, T., Insurance and Expanding Systemic Risks, Paris,
OECD, 2003, 260 p.
18.
Faure, M.G. & Hartlief, T., Assurance et Expansion des Risques Systémiques,
OECD, Paris, 2003, 288 p.
19.
Faure, M.G., Schets van een Nieuw Vlaams Milieustrafrecht, Bruges, die
Keure, 2004, 404 p.
20.
Faure, M.G. & Vanheule, J., Milieustrafrecht, Antwerp, Kluwer, 2006.
21.
Faure, M.G., L’Analyse Economique du Droit de l’Environnement, Brussels,
Bruylant, 2007, 362 p.
22.
Faure, M.G., The Impact of Behavioural Law and Economics on Accident Law,
The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 83 p.
23.
Cauffman, C., Faure, M.G., Hartlief, T., Harmonisatie van het
Consumentencontractenrecht in Europa. Consequenties voor Nederland, The
Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 296 p.
24.
Faure, M.G., Fernhout, F.J. & Philipsen, N.J., Resultaatgerelateerde
Beloningssystemen voor Advocaten. Een Vergelijkende Beschrijving van
Beloningssystemen voor Advocaten in een Aantal Landen van de Europese
Unie en Hong Kong, The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2009, 124 p.
25.
Van Boom, W.H., Faure, M.G., Huls, N.J.H. & Philipsen, N.J.,
Handelspraktijken, Reclame en Zelfregulering, The Hague, Boom Juridische
Uitgevers, 2009, 135 p.
4
26.
Faure, M.G., Nelen, H., Fernhout, F.J. & Philipsen, N.J., Evaluatie
Tuchtrechtelijke Handhaving. Wet ter Voorkoming van Witwassen en
Financiering van Terrorisme (WWFT), The Hague, Boom Juridische
Uitgevers, 2009, 175 p.
27.
Faure, M.G. & Heine, G., Oumeng Wei Baohu Shengtai Dongxing. Oumeng
Geguo Huanjing Xingshi Zhifa Baogao (Chinese translation of Criminal
Enforcement of Environmental Law in the European Union, The Hague,
Kluwer Law International, 2005), China, CCTP, 2009, 243 p.
28.
Faure, M.G., Peeters, M., Philipsen, N.J. & De Smedt, K.,
Milieuaansprakelijkheid goed geregeld?, The Hague, Boom Juridische
uitgevers, 2010, 157 p.
II. Edited books
1.
Faure, M.G., Oudijk, J.C. & Schaffmeister, D. (eds), Zorgen van Heden.
Opstellen over het Milieustrafrecht in Theorie en Praktijk, Gouda Quint, 1991,
528 p.
2.
Faure, M.G. (ed), Aansprakelijkheid voor het Nucleaire Risico, Antwerp,
Maklu, 1993, 236 p.
3.
Faure, M.G., Finsinger, J., Siegers, J. & Van den Bergh, R. (eds), Regulation of
Professions, a Law and Economics Approach to the Regulation of Attorneys
and Physicians in the U.S., Belgium, the Netherlands, Germany and the U.K.,
Antwerp, Maklu, 1993, 430 p.
4.
Faure, M.G., Oudijk, J.C. & Schaffmeister, D. (eds), Kekhawatiran Masa Kini,
Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori & Praktek,
Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
5.
Faure, M.G., Vervaele, J. & Weale, A. (eds), Environmental Standards in the
European Union in an Interdisciplinary Framework, Antwerp, Maklu, 1994.
6.
Faure, M.G. & Stroink, F. (eds), Recht in het Water: De Juridische Aspecten
van Watersnood, Antwerp, Maklu, 1995, 180 p.
7.
Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Verzekering en de Groeiende
Aansprakelijkheidslast. Een Juridisch, Gezondheidskundig en Economisch
Onderzoek naar Ontwikkelingen met Betrekking tot de Aansprakelijkheidslast
en de Consequenties voor Verzekeraars naar Aanleiding van de
Werkgeversaansprakelijkheid voor Bedrijfsongevallen en Beroepsziekten,
Deventer, Kluwer, 1995, 373 p.
5
8.
Faure, M.G. & Schwarz, C.A., De Strafrechtelijke en Civielrechtelijke
Aansprakelijkheid van de Rechtspersoon, Antwerp, Intersentia, 2001, 5-13.
9.
Faure, M.G. & Deketelaere, K. (eds), Ius Commune en Milieurecht, Actualia in
het Milieurecht in België en Nederland, Antwerp, Intersentia, 1997, 399 p.
10.
Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Verkeersaansprakelijkheid in België en
Nederland, Antwerp, Intersentia, 1998, 293 p.
11.
Faure, M.G. & Schwarz, C.A. (eds), Strafrechtelijke en Civielrechtelijke
Aansprakelijkheid van de Rechtspersoon en Zijn Bestuurders, Antwerp,
Intersentia, 1998.
12.
Deketelaere, K., Faure, M.G., & Verhoosel, G. (eds), Grensoverschrijdende
Milieuproblemen: Uitdagingen voor de Nationale en Internationale
Rechtsorde, Antwerp, Intersentia, 1998, 490 p.
13.
Faure, M.G. & De Roos, Th. (eds), De Berekening van het Wederrechtelijk
Verkregen Voordeel uit Milieudelicten, The Hague, Sdu Uitgevers, 1998,
388 p.
14.
Faure, M.G., Hertoghs, M. & De Roos, Th. (eds), Geluidhinder Veroorzaakt
door Vliegtuigen, The Hague, Sdu Uitgevers, 1998, 120 p.
15.
Deketelaere, K. & Faure, M.G. (eds), Environmental Law in the United
Kingdom and Belgium from a Comparative Perspective, Antwerp, Intersentia,
1999, 328 p.
16.
Akkermans, A., Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Proportionele
Aansprakelijkheid, The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2000, 207 p.
17.
Faure, M.G. & Koziol, H. (eds), Cases on Medical Malpractice in a
Comparative Perspective, Wien, Springer, 2001, 331 p.
18.
Faure, M.G. & Koziol, H. (eds), Die ärztliche Behandlungsfehler, eine
Fallstudie im Vergleich Europäischer Rechtssysteme, Detmold, Ecclesia, 2001,
363 p.
19.
Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Schade door Arbeidsongevallen en Nieuwe
Beroepsziekten, The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2001, 180 p.
20.
Faure, M.G., De Roos, Th. & Visser, M.J.C. (eds), Herziening van het
Commune Milieustrafrecht, Deventer, Gouda Quint, 2001, 226 p.
21.
Dute, J.C.J. & Faure, M.G. (eds), Evaluatie. Tijdelijk Besluit Verplichte
Verzekering bij Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen, The
Hague, ZonMw, April 2002, 252 p.
6
22.
Faure, M.G. & Schwarz, C. (eds), Milieuaansprakelijkheid. Recente
Ontwikkelingen in een Ondernemingsrechtelijk Kader, Deventer, Kluwer,
2002, 300 p.
23.
Faure, M.G., Smits, J. & Schneider, H. (eds), Towards a European Ius
Commune in Legal Education and Research, Antwerp, Intersentia, 2002,
308 p.
24.
Dute, J.C.J., Faure, M.G. & Koziol, H. (eds), No-Fault Compensatiesystemen,
The Hague, ZonMw, November 2002, 249 p.
25.
Faure, M.G. (ed), Deterrence, Insurability, and Compensation in
Environmental Liability. Future Developments in the European Union, Vienna,
Springer, 2003, 405 p.
26.
Pâques, M. & Faure, M.G. (eds), La Protection de l’Environnement au Cœur
du Système Juridique International et du Droit Interne. Acteurs, Valeurs et
Efficacité, Brussels, Bruylant, 2003.
27.
Faure, M.G., Gupta, J. & Nentjes, A. (eds), Climate Change and the Kyoto
Protocol. The Role of Institutions and Instruments to Control Global Change,
Cheltenham, Edward Elgar, 2003.
28.
Faure, M.G. & Vos, E. (eds), Juridische Afbakening van het
Voorzorgsbeginsel: Mogelijkheden en Grenzen, No. A03/03, Gezondheidsraad,
2003.
29.
Faure, M.G. & Neethling, J. (eds), Aansprakelijkheid, Risico en Onderneming:
Europese en Zuid-Afrikaanse Perspectieven, Antwerp, Intersentia, 2003.
30.
Dute, J., Faure, M.G. & Koziol, H. (eds), Liability for and Insurability of
Biomedical Research with Human Subjects in a Comparative Perspective,
Vienna, Springer, 2004, 445 p.
31.
Vig, N.J. & Faure, M.G (eds), Green Giants? Environmental Policies of the
United States and the European Union, Cambridge, The MIT Press, 2004,
398 p.
32.
Dute, J., Faure, M.G. & Koziol, H. (eds), No-Fault Compensation in the
Healthcare Sector, Vienna, Springer, 2004, 492 p.
33.
Faure, M.G. & Heine, G. (eds), Criminal Enforcement of Environmental Law
in the European Union, The Hague, Kluwer Law International, 2005, 187 p.
7
34.
Faure, M.G. & Hu, J. (eds), Prevention and Compensation of Marine Pollution
Damage. Recent Developments in Europe, China and the U.S., Alphen aan den
Rijn, Kluwer Law International, 2006.
35.
Faure, M.G. & Niessen, N. (eds), Environmental Law in Development. Lessons
from the Indonesian Experience, Cheltenham, Edward Elgar, 2006.
36.
Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Financiële Voorzieningen na Rampen in het
Buitenland, The Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2006.
37.
Faure, M.G. & Peeters, M. (eds), Grensoverschrijdend Recht, Ius Commune
Europaeum, No. 58, Antwerp, Intersentia, 2006.
38.
Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Financial Compensation for Victims of
Catastrophes, Vienna, Springer, 2006.
39.
Eger, Th., Faure, M.G. & Naigen, Z. (eds), Economic Analysis of Law in
China, Cheltenham, Edward Elgar, 2007.
40.
Van Boom, W.H. & Faure, M.G. (eds), Shifts in Compensation between Private
and Public Systems, Vienna, Ectil, 2007.
41.
Faure, M.G. & Verheij, A. (eds), Shifts in Compensation for Environmental
Damage, Vienna, Springer, 2007.
42.
Faure, M.G. & Song, Y. (eds), China and International Environmental
Liability. Legal Remedies for Transboundary Pollution, Cheltenham, Edward
Elgar, 2008, 380 p.
43.
Faure, M.G. & Stephen, F. (eds), Essays in the Law and Economics of
Regulation, Antwerp, Intersentia, 2008, xx + 359 p.
44.
Faure, M.G. & Peeters, M. (eds), Climate Change and European Emissions
Trading. Lessons for Theory and Practice, Cheltenham, Edward Elgar, 2008,
xii + 411 p.
45.
Faure, M.G. (ed), Tort Law and Economics, vol. 1, Cheltenham, Edward Elgar,
2009, xlii + 521p.
46.
Faure, M.G. & Rauws, W. (eds), Recente Ontwikkelingen in het Arbeids-,
Economisch, Straf- en Familierecht. Huldeboek aan Mr. Jos Van Goethem,
Antwerp, Intersentia, 2009, xx + 309 p.
47.
Farber, D.A. & Faure, M.G. (eds), Disaster Law, Cheltenham, Edward Elgar,
2010, xxvii + 673 p.
8
48.
Faure, M.G. & Van der Walt, A. (eds), Globalization and Private Law,
Cheltenham, Edward Elgar, 2010, xx + 488 p.
49.
Faure, M.G., Lixin, H. & Hongjun, S. (eds), Maritime Pollution Liability and
Policy. China, Europe and the US, The Hague, Kluwer Law International,
2010, xxxiii + 456 p.
50.
Faure, M.G. & Peeters, M. (eds), Climate Change Liability, Cheltenham:
Edward Elgar, 2011, xiii + 287 p.
51.
Faure, M.G. & Zhang, X. (eds.), Competition Policy and Regulation. Recent
Developments in China, the US and Europe, Cheltenham, Edward Elgar, 2011,
xii + 354 p.
52.
Faure, M.G. & Smits, J. (eds.), Does Law Matter? On Law and Economic
Growth, Antwerp: Intersentia, 2011, xvi + 416 p.
53.
Faure, M.G. & Plessis, W. du (eds.), The balancing of interests in
environmental law in Africa. Pretoria: Pretoria University Law Press, 2011,
xxix + 661 p.
54.
Faure, M.G. & Zhang, X. (eds.), The Chinese Anti-Monopoly Law. New
Developments and Empirical Evidence, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, xiv
+ 408 p.
III. Articles or Chapters in books with an editorial board or referee
system
1.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Negligence, Strict Liability and
Regulation of Safety under Belgian Law: An Introductory Economic
Analysis”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1987, 95-114.
2.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Compulsory Insurance for Professional
Liability”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1989, 308-330.
3.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Liability for Nuclear Accidents in
Belgium from an Interest Group Perspective”, International Review of Law
and Economics, vol. 10, 1990, 241-254.
4.
Faure, M.G. & Heine, G., “The Insurance of Fines: The Case of Oil
Pollution”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1991, 39-54.
5.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Self-Regulation of the Professions in
Belgium”, International Review of Law and Economics, 1991, 165-182.
9
6.
Faure, M.G. & Skogh, G., “Compensation for Damages Caused by Nuclear
Accidents: A Convention as Insurance”, The Geneva Papers on Risk and
Insurance, 1992, 499-513.
7.
Faure, M.G., “The EC Directive on Drinking Water: Institutional Aspects”, in
Bergman, L. & Pugh, D.M. (eds), Environmental Toxicology, Economics and
Institutions, Kluwer Academic Publishers, 1994, 39-87.
8.
Faure, M.G. & Ruegg, M.H.S., “Environmental Standards Setting through
General Principles of Environmental Law”, in Faure, M.G., Vervaele, J. &
Weale, A. (eds), Environmental Standards in the European Union in an
Interdisciplinary Framework, Antwerp, Maklu, 1994, 39-60.
9.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Restrictions of Competition on Insurance
Markets and the Applicability of EC Antitrust Law”, Kyklos, 1995, 65-85.
10.
Faure, M.G., “Economic Models of Compensation for Damage Caused by
Nuclear Accidents: Some Lessons for the Revision of the Paris and Vienna
Conventions”, European Journal of Law and Economics, 1995, 21-43.
11.
Faure, M.G., “The Limits to Insurability from a Law and Economics
Perspective”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1995, 454-462.
12.
Faure, M.G., “The Influence of Insurance on Liability Issues”, in McGee, A.
& Heusel, W. (eds), The Law and Practice of Insurance in the Single
European Market, Series of Publications by the Academy of European Law in
Trier, vol. 11, 1995, 179-204.
13.
Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., “Protecting Drinking Water Quality against
Contamination by Pesticides: An Alternative Regulatory Framework”,
Review of European Community and International Environmental Law
(RECIEL), 1995, 321-326.
14.
Faure, M.G. & Visser, M.J.C., “How to Punish Environmental Pollution?
Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental
Harm”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice,
1995, 316-368.
15.
Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., “The Draft Directive on Integrated Pollution
Prevention and Control: An Economic Perspective”, European
Environmental Law Review, 1996, 112-122.
16.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Towards an Expanding Enterprise Liability in
Europe? How to Analyze the Scope of Liability of Industrial Operators and
their Insurers”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 1996,
235-270.
10
17.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Compensation Funds versus Liability and
Insurance for Remedying Environmental Damage”, Review of European
Community and International Environmental Law, 1996, 321-326.
18.
Faure, M.G., “Het Nederlands Milieustrafrecht: Dringend aan Herziening
toe!”, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1997, 3-12.
19.
Faure, M.G., “Interdependencies between Tort Law and Insurance”, Risk
Decision and Policy, 1997, 193-210.
20.
Faure, M.G., “The Applicability of the Principles of Private Insurance to
Social Health Care Insurance, Seen from a Law and Economics Perspective”,
The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1998, 265-293.
21.
Faure, M.G., “Harmonisation of Environmental Law and Market Integration:
Harmonising for the Wrong Reasons?”, European Environmental Law
Review, 1998, 169-175.
22.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Een Schadefonds als Alternatief voor
Aansprakelijkheid en Verzekering?”, Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 1998,
211-228.
23.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Remedies for Expanding Liability”, Oxford
Journal of Legal Studies, vol. 8, 1998, 681-706.
24.
Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., “An Analysis of Alternative Legal
Instruments for the Regulation of Pesticides”, in Swanson, T. & Vighi, M.
(eds), Regulating Chemical Accumulation in the Environment, the Integration
of Toxicology and Economics in Environmental Policy Making, Cambridge,
Cambridge University Press, 1998, 249-278.
25.
Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., “Compliance with International
Environmental Agreements”, in Vig, N. & Axelrod, R. (eds), The Global
Environment Institution, Law and Policy, Washington, CQ Press, 1999, 138156.
26.
Faure, M.G. & Fenn, P., “Retro Active Liability and the Insurability of Longtail Risks”, International Review of Law and Economics, 1999, 487-500.
27.
Faure, M.G., “Grenzüberschreitende Insolvenzen im Spannungsfeld von
Territorialität und Ubiquität des Rechts”, in Schenk, K.-E., Schmidtchen, D.,
Streit, M. & Vanberg, V. (eds), Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie,
Tübingen, JCB Mohr, 1999, 95-99.
28.
Faure, M.G., “Environmental Regulation”, in Bouckaert, B. & De Geest, G.
(eds), Encyclopedia of Law and Economics, II, Civil Law and Economics,
Cheltenham, Edward Elgar, 2000, 443-520.
11
29.
Faure, M.G., “Product Liability and Product Safety in Europe: Harmonisation
or Differentiation?”, Kyklos, vol. 53, 2000, 467-508.
30.
Bowles, R., Faure, M.G. & Garoupa, N., “Economic Analysis of the Removal
of Illegal Gains”, International Review of Law and Economics, 2000, 537549.
31.
Faure, M.G., “Regulatory Competition versus Harmonisation in EU
Environmental Law”, in Esty, D. & Geradin, D. (eds), Regulatory
Competition and Economic Integration, Oxford, Oxford University Press,
2001, 263-286.
32.
Faure, M.G., “Environmental Contracts: A Flemish Law and Economics
Perspective”, in Orts, E.W. & Deketelaere, K. (eds), Environmental
Contracts. Comparative Approaches to Regulatory Innovation in the United
States and Europe, Kluwer Law International, 2001, 167-177.
33.
Faure, M.G., Maks, J.A.H. & Philipsen, N.J., “(Zelf)regulering van de
Apothekersmarkt in Nederland”, Maandschrift Economie, 2001, 208-227.
34.
Faure, M.G., “Economic Analysis of Environmental Law: An Introduction”,
Economie Publique. Etude et Recherches. Analyse Economique du Droit,
vol. 1, 2001, 127-147.
35.
Faure, M.G., “A Selection of Empirical Socio-Economic Research with
Respect to the Functioning of Legal Rules and Institutions in Belgium and the
Netherlands”, European Journal of Law and Economics, vol. 11 (3), 2001,
207-248.
36.
Faure, M.G., “Product Liability and Product Safety in a Federal System:
Economic Reflections on the Proper Role of Europe”, in Marciano, A. &
Josselin, J.M. (eds), The Economics of Harmonizing European Law,
Cheltenham, Edward Elgar, 2002, 131-177.
37.
Faure, M.G. & Ubachs, S., “Environmental Taxation in the Netherlands: A
Dutch Treat?”, in Kreiser, L. (ed), Critical Issues in International
Environmental Taxation. Insights and Analysis for Achieving Environmental
Goals through Tax Policy, Chicago, CCH, 2002, 301-329.
38.
Faure, M.G., “Environmental Damage Insurance in Theory and Practice”, in
Swanson, T. (ed), An Introduction to the Law and Economics of
Environmental Policy: Issues in Institutional Design, JAI, 2002, 283-328.
39.
Faure, M.G., “Comment” in Swanson, T. (ed), An Introduction to the Law
and Economics of Environmental Policy: Issues in Institutional Design, JAI,
2002, 269-280.
12
40.
Faure, M, “L’Analyse Economique du Droit Civil Français le Cas de la
Responsabilité”, in Deffains, B. (ed), L’Analyse Economique du Droit dans
les Pays de Droit Civil, Paris, Cujas, 2002, 113-150.
41.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Competition on the European Market for
Liability Insurance and Efficient Accident Law”, Maastricht Journal of
European and Comparative Law, vol. 9 (3), 2002, 279-306.
42.
Philipsen, N.J. & Faure, M.G., “The Regulation of Pharmacists in Belgium
and the Netherlands: In the Public or Private Interest?”, Journal of Consumer
Policy, vol. 25, 2002, 155-201.
43.
Faure, M.G., “How Law and Economics May Contribute to the
Harmonisation of Tort Law in Europe”, in Zimmermann, R. (ed),
Grundstrukturen des Europäischen Deliktsrechts, Baden-Baden, Nomos,
2003, 31-82.
44.
Faure, M.G. & De Smedt, K., “Harmonisation of Environmental Liability
Legislation in the European Union”, in Marciano, A. & Josselin, J.-M. (eds),
From Economic to Legal Competition. New Perspectives on Law and
Institutions in Europe, Cheltenham, Edward Elgar, 2003, 45-86.
45.
Faure, M.G. & Wang Hui, “The International Regimes for the Compensation
of Oil Pollution Damage: Are They Effective?”, Review of European
Community and International Environmental Law (RECIEL), 2003, 242-253.
46.
Faure, M.G. & Ubachs, S., “Comparative Benefits and Optimal Use of
Environmental Taxes” in Milne, J., Deketelaere, K., Kreiser, L. & Ashiabor,
H. (eds), Critical Issues in Environmental Taxation. International and
Comparative Perspectives, vol. I, Richmond, Richmond Law and Tax, 2003,
27-49.
47.
Faure, M.G., “Alternative Compensation Mechanisms as Remedy for
Uninsurability of Liability”, The Geneva Papers on Risk and Insurance,
vol. 29 (3), 2004, 455-489.
48.
Faure, M.G. & Wang, H., “Liability for Oil Pollution – The EU Approach”,
Environmental Liability, vol. 2, 2004, 55-67.
49.
Faure, M.G. & Visser, M., “Law and Economics of Environmental Crime”, in
Sjögren, H. & Skogh, G. (eds), New Perspectives on Economic Crime,
Edward Elgar, 2004, 57-75.
50.
Faure, M.G. & Lefevere, J., “Compliance with Global Environmental
Policy”, in Axelrod, R.S., Down, J.D.L. & Vig, N.J. (eds), The Global
13
Environment. Institutions, Law and Policy, Washington, CQ Press, 2nd ed.,
2004, 163-180.
51.
Vig, N.J. & Faure, M.G., “Introduction”, in Vig, N.J. & Faure, M.G. (eds),
Green Giants? Environmental Policies of the United States and the European
Union, Cambridge, The MIT Press, 2004, 1-14.
52.
Faure, M.G. & Vig, N.J., “Conclusion: The Necessary Dialogue”, in Vig, N.J.
& Faure, M.G., Green Giants? Environmental Policies of the United States
and the European Union, Cambridge, The MIT Press, 2004, 347-375.
53.
Faure, M.G., “Economic Analysis of Tort Law and the European Civil
Code”, in Hartkamp, A. & others (eds), Towards a European Civil Code,
Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2004, 657-675.
54.
Young, R., Faure, M.G. & Fenn, P., “Causation and Causality”, International
Review of Law and Economics, vol. 24 (4), 2004, 507-523.
55.
Faure, M.G., “Vers un Nouveau Modèle de Protection de l’Environnement
par le Droit Pénal”, Revue Européenne de Droit de l’Environnement, 2005, 319.
56.
Bowles, R., Faure, M.G. & Garoupa, N., “Forfeiture of Illegal Gain: An
Economic Perspective”, Oxford Journal of Legal Studies, 2005, vol. 25 (2),
275-295.
57.
Faure, M.G., “Economic Criteria for Compulsory Insurance”, The Geneva
Papers on Risk and Insurance, vol. 31, 2006, 149-168.
58.
Faure, M.G. & Wang, H. “Compensation for Oil Pollution Damage: China
versus the International Regime”, Asia Pacific Journal of Environmental
Law, vol. 9 (1), 2005, 11-37.
59.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Compulsory Insurance of Loss to
Property Caused by Natural Disasters: Competition or Solidarity?”, World
Competition, vol. 29 (1), 2006, 25-54.
60.
Faure, M.G. & Wang, H., “Economic Analysis of Compensation for Oil
Pollution Damage”, Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 37, 2006,
179-217.
61.
Young, R., Faure, M.G. & Fenn, P., “Defenses in Negligence: Implications
for Tort Feasor Care”, International Review of Law and Economics, vol. 26,
2006, 67-87.
62.
Faure, M.G., Hartlief, T. & Philipsen, N., “Funding of Personal Injury
Litigation and Claims Culture. Evidence from the Netherlands”, Utrecht Law
14
Review, No. 2, 2006. Available at
http://www.utrechtlawreview.org/publish/articles/000024/article.pdf.
63.
Young, R., Faure, M.G. & Fenn, P., “Multiple Tortfeasors: An Economic
Analysis,” Review of Law and Economics, vol. 3 (1), 2007. Available at
http://www.bepress.com/rle/vol3/iss1/art7 (16/05/2007).
64.
Faure, M.G., “Financial Compensation for Victims of Catastrophes: A Law
and Economics Perspective”, Law and Policy, vol. 29 (3), July 2007, 339367.
65.
Bowles, R., Faure, M.G. & Garoupa, N., “The Scope of Criminal Law and
Criminal Sanctions: An Economic View and Policy Implications”, Journal of
Law and Society, vol. 35 (3), 2008, 389-416.
66.
Faure, M.G. & Fiore, K., “The Coverage of the Nuclear Risk in Europe:
Which Alternative?”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, vol. 33,
2008, 288-322.
67.
Faure, M.G. & Wang, H., “Financial Caps for Oil Pollution Damage: A
Historical Mistake?”, Marine Policy, vol. 32 (4), 2008, 592-606.
68.
Faure, M.G. & Fiore, K., “The Civil Liability of European Nuclear Operators:
Which Coverage for the New 2004 Protocols? Evidence from France”,
International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics,
vol. 8, July 2008, 227-248.
69.
Faure, M.G., “Calabresi and Behavioural Tort Law and Economics”,
Erasmus Law Review, vol. 1 (4), 2008, 75-102.
70.
Faure, M.G., Ogus, A. & Philipsen, N., “Curbing Consumer Financial Losses:
The Economics of Regulatory Enforcement”, Law Policy, vol. 31 (2), 2009,
161-191.
71.
Faure, M.G., “Environmental Crimes”, in Garoupa, N. (ed), Criminal Law
and Economics, vol. 3, Cheltenham, Edward Elgar, 2009, 320-345.
72.
Faure, M.G. & Hay, J., “Analyse économique de la responsabilité
environnementale. Perspectives théoriques et empiriques”, in Cans, Ch. (ed),
La responsabilité environnementale. Prévention, imputation, réparation,
Paris, Dalloz, 2009, 85-107.
73.
Johnston, J.S. & Faure, M.G., “Fashioning Entitlements: A Comparative Law
and Economic Analysis of the Judicial Role in Environmental Centralization
in the United States and Europe”, in Breton, A., Brosio, G., Dalmazzone, S.
& Garrone, G. (eds), Governing the Environment, Cheltenham, Edward
Elgar, 2009, 138-173.
15
74.
Faure, M.G., “Regulatory strategies in environmental liability”, in Cafaggi, F.
& Watt, H. Muir (eds), The Regulatory Function of European Private Law,
Cheltenham, Edward Elgar, 2009, 129-187.
75.
Faure, M.G. & Svatikova, K., “Enforcement of Environmental Law in the
Flemish Region”, European Energy and Environmental Law Review, 2010,
vol. 19(2), 60-79.
76.
Bruggeman, V., Faure, M.G. & Fiore, K., “The Government as Reinsurer of
Catastrophic Risks?”, Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, 2010,
vol. 35, 369-390.
77.
Faure. M.G. & Wibisana, A., “Liability to Third Parties for Damage Caused
by GMOs: An Economic Perspective”, in Koch, B.A. (ed.), Damage Caused
by Genetically Modified Organisms. Comparative Survey of Redress Options
for Harm to Persons, Property or the Environment, Berlin, de Gruyter, 2010,
826-880.
78.
Faure, M.G. & Svatikova, K., “De handhaving van het milieurecht in het
Vlaamse Gewest in de praktijk”, Panopticon, 2010, vol. 31(5), 57-81.
79.
Faure, M.G., “Vague notions in environmental criminal law (part 1)”,
Environmental Liability, 2010, Vol. 18(4), 119-133.
80.
Faure, M.G., “Effective, proportional and dissuasive penalties in the
implementation of the Environmental Crime and Ship Source Pollution
Directives: Questions and Challenges”, European Energy and Environmental
Law Review, 2010, 256-278.
81.
Faure, M.G., “Vague notions in environmental criminal law (part 2)”,
Environmental Liability, 2010, Vol. 18(5), 163-170.
82.
Faure, M.G., “Behavioural Accident Law and Economics”, The Journal of
Applied Economy, 2010, Vol. 4, 11-68.
83.
Faure, M.G. & Philipsen, N.J., “Fees for Claim Settlement in the Field of
Personal Injury: Empirical Evidence from the Netherlands”, Journal of
European Tort Law, 2010, Vol.1, No. 1, 75-101.
84.
Faure, M.G. and Raja, A.V., “Economic analysis of public interest litigation
in environmental cases in India”, in Babu, P.G., Eger, Th., Raja, A.V.,
Schäfer, H.-B. and Somashekar, T.S. (eds), Economic analysis of law in
India, New Delhi, Oxford University Press, 2010, 185-215.
85.
Faure, M.G. & Lefevere, J., “Compliance with Global Environmental
Policy”, in Axelrod, R.S., VanDeveer S.D. & Downie, D.L., The Global
16
Environment. Institutions, Law, and Policy, Washington D.C., CQ Press,
2010, 172-191.
86.
Faure, M.G., “Optimal specificity in environmental standard-setting”, in Dias
Soares, C., Milne, J.E., Ashiabor, H., Kreiser, L. & Deketelaere, K. (eds.),
Critical Issues in Environmental Taxation. International and Comparative
Perspectives, Vol. III, Oxford, Oxford University Press, 2010, 730-745.
87.
Wang, H. and Faure, M.G., “Civil liability and compensation for marine
pollution – lessons to be learned for offshore oil spills’, Oil, Gas & Energy
Law Intelligence, Vol. 8, Nr. 3, 2010, 1-27.
88.
De Smedt, K. and Faure, M.G., “The implementation of the Environmental
Liability Directive”, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, Vol. 4, 2010,
783-808.
89.
Faure, M.G., “Economic Analysis of Tort Law and the European Civil
Code”, in Hartkamp, A., Hesselink, M., Hondius, E., Mak, Ch. & Du Perron,
E. (eds.), Towards a European Civil Code, 4th ed., Nijmegen, Ars Aequi
Libri, 2011, 977-1000.
90.
Dijkstra, R.J. & Faure, M.G., “Compensating Victims of Bankrupted
Financial Institutions: A Law and Economic Analysis”, Journal of Financial
Regulation and Compliance, 2011, Vol. 19, No. 2, 156-173.
91.
Faure, M.G., “Liability for Omissions in Tort Law: Economic Analysis”,
Journal of European Tort Law, 2011, Vol. 2, No. 2, 184-208.
92.
Bruggeman, V., Faure, M.G. & Haritz, M.M., “Remodelling reparation:
changes in the compensation of victims of natural catastrophes in Belgium
and the Netherlands”, Disasters, 2011, Vol. 35, No. 4, 766-788.
93.
Faure, M.G. & Heine, K., “Can European State Aid Control learn from the
Management of Disastrous Crises?”, in Theurl. T. (ed.), Institutionelle
Hintergründe von Krisen, Berlin, Dunker & Humblot, 2011, 97-125.
94.
Faure, M.G. & Luth, H.A., “Behavioural economics in unfair contract terms.
Cautions and considerations”, Journal of Consumer Policy, 2011, 337-358,
online.
95.
Faure, M.G., Tiebley, Y.D. & Wang, H., “Responsabilité civile et réparation
des pollutions marines – Leçons à tirer des déversements provenant des
plateformes pétrolières, Aménagement-Environnement, 2011, vol. 2, 88-106.
96.
Faure, M.G., Loonstra, J.A., Philipsen, N.J. & Van Boom, W.H., “Naar een
kostenoptimalisatie van de letselschaderegeling: een verkenning”,
Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade, 2011, vol. 4, 183-195.
17
97.
Faure, M.G., “Law and economics: belang voor het privaatrecht”, WPNR,
2011, No. 6912, 1056-1064.
98.
Faure, M.G. & Visscher, L., “The Role of Experts in Assessing Damages – A
Law and Economics Account”, European Journal of Risk Regulation, 2011,
Vol. 3, 376-396.
99.
Faure, M.G. & Svatikova, K., “Criminal or Administrative Law to Protect the
Environment?”, Journal of Environmental Law, 2012, 1-34.
100.
Faure, M.G. & Liu, J., “Compensating for Nuclear Accidents in Japan: the
Fukushima Case”, TGMA, 2012, vol. 26(2), 74-84.
101.
Faure, M.G. & Weishaar, S.E., “The Role of Environmental Taxation:
Economics and the Law”, in Milne, J.E. and Andersen M.S. (eds.), Handbook
of Research of Environmental Taxation, Cheltenham, Edward Elgar, 2012, p.
399-421.
102.
Bentata, P. & Faure, M.G., “The role of environmental civil liability: an
economic analysis of the French legal system”, Environmental Liability,
2012, vol. 20, No. 4, p. 120-128.
103.
Faure, M.G. & Weber, F., “Security mechanisms for insolvencies in the
package travel sector: an economic analysis”, Journal of Consumer Policy,
2013, online.
104.
Pedraza, J., De Smedt, K. & Faure, M.G., “Compulsory financial guarantees
for environmental damage: what can we learn from Spain?”, Environmental
Liability, 2013, Vol. 20(6), 227-237.
IV. Articles in US Law Reviews
1.
Faure, M.G., Koopmans, I. & Oudijk, J., “Imposing Criminal Liability on
Government Officials under Environmental Law: A Legal and Economic
Analysis”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law
Journal, June 1996, 529-569.
2.
Betlem, G. & Faure, M.G., “Environmental Toxic Torts in Europe: Trends in
Recovery of Soil Clean-Up Costs and Damages for Personal Injury in the
Netherlands, Belgium, England and Germany”, The Georgetown
International Environmental Law Review, 1998, 855-890.
18
3.
Faure, M.G. & Nollkaemper, A., “International Liability as an Instrument to
Prevent and Compensate for Climate Change”, Stanford Journal of
International Law and Stanford Environmental Law Journal, Symposium
issue: Climate Change Risk, vol. 26 (A/23A), 2007, 123-179.
4.
Faure, M.G., “Insurability of Damage Caused by Climate Change: A
Commentary”, University of Pennsylvania Law Review, vol. 155, June 2007,
1875-1900.
5.
Faure, M.G., Ogus, A. & Philipsen, N., “Enforcement Practices for Breaches
of Consumer Protection Legislation”, Loyola Consumer Law Review,
vol. 20 (4), 2008, 361-401.
6.
Faure, M.G. & Vanden Borre, T., “Compensating Nuclear Damage: A
Comparative Economic Analysis of the U.S. and International Liability
Schemes”, William & Mary Environmental Law and Policy Review, vol. 33,
2008, 219-287.
7.
Faure, M.G. & Fiore, K., “An Economic Analysis of the Nuclear Liability
Subsidy”, Pace Environmental Law Review, vol. 26 (2), 2009, 419-447.
8.
Faure, M.G. & Johnston, J.S., “The Law and Economics of Environmental
Federalism: Europe and the United States Compared”, Virginia
Environmental Law Journal, 2009, vol. 27 (3), 205-274.
9.
Mandiberg, S.F. & Faure, M.G., “A Graduated Punishment Approach to
Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in
the United States and Europe, Columbia Journal of Environmental Law,
2009, vol. 34, 447-511.
10.
Faure, M.G. & Bruggeman, V., “Catastrophic Risks and First-Party
Insurance”, Connecticut Insurance Law Journal, 2009, vol. 15 (1), 1-52.
11.
Faure, M.G., Goodwin, M. & Weber, F., “Bucking the Kuznets Curve:
Designing Effective Environmental Regulation in Developing Countries”,
Virginia Journal of International Law, 2010, vol. 51, 95-157.
12.
Faure, M.G. & Raja, A.V., “Effectiveness of Environmental Public Interest
Litigation in India: Determining the Key Variables”, Fordham Environmental
Law Review, 2010, vol. XXI(2), 239-294.
13.
Faure, M.G. & Wibisana, A., “Liability for Damage Caused by GMOs: An
Economic Perspective”, The Georgetown International Environmental Law
Review, 2010, vol. XXIII(1), 1-69.
14.
Faure, M.G. & Zhang, H., “Environmental Criminal Law in China: A Critical
Analysis”, The Environmental Law Reporter, 2011, vol. 41(1), 10024-10042.
19
15.
Faure, M.G. & Heine, K., “Insurance against financial crises?”, NYU Journal
of Law & Business, 2011, vol. 8, No. 1, 117-1150.
16.
Faure, M.G. & Liu, J., “New Models for the Compensation of Natural
Resources Damage”, Kentucky Journal of Equine, Agriculture, & Natural
Resources Law, 2011-2012, Vol. 4, No. 2, 261-314.
17.
Faure, M.G., “Effectiveness of Environmental Law: What Does the Evidence
Tell us?”, William & Mary Environmental Law and Policy Review, 2012, vol.
36, No. 2, 293-336.
18.
Faure, M.G. & De Mot, J., “Comparing Third-Party Financing of Litigation
and Legal Expenses Insurance, Journal of Law, Economics and Policy, 2012,
Vol. 8, No. 3, 743-777.
19.
Faure, M.G. & Liu, J., “The Tsunami of March 2011 and the Subsequent
Nuclear Incident at Fukushima: Who Compensates the Victims?”, William &
Mary Environmental Law & Policy Review, 2012, Vol. 37, 129-218.
20.
Bruggeman, V., Faure, M.G. & Heldt, T., “Insurance Against Catastrophe:
Government Stimulation of Insurance Markets for Catastrophic Events”,
Duke Environmental Law & Policy Forum, 2012, Vol. XXIII(1), 185-241.
V.
Contributions to Liber Amicori
1.
Faure, M.G., “De Verzekering van het Nucleaire Risico”, In Volle
Verzekerdheid, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 247-260.
2.
Faure, M.G., “Bedenkingen over de Rol van het Strafrecht bij de Bestrijding
van Milieuverontreiniging”, Om deze Redenen. Liber Amicorum Armand
Vandeplas, Gent, Mys en Breesch Uitgevers, 1994, 229-263.
3.
Faure, M.G., “Compensation of Non-Pecuniary Loss: An Economic
Perspective”, in Magnus, U. & Spier, J. (eds), European Tort Law. Liber
Amicorum for Helmut Koziol, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2000, 143-159.
4.
Faure, M.G., “Productaansprakelijkheid in België en Europa: Quo Vadis?”, in
Dirix, E. & others (eds), Liber Amicorum Jacques Herbots, Deurne, Kluwer,
2002, 111-130.
5.
Faure, M.G., “Causal Uncertainty, Joint and Several Liability and Insurance”,
in Koziol, H. & Spier, J. (eds), Liber Amicorum Pierre Widmer, Vienna,
Springer, 2003, 79-98.
20
6.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Limitering van Aansprakelijkheid”, in Drion,
P.J.M. & others (eds), Tussen Persoon en Recht, Deventer, Kluwer, 2004, 6383.
7.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Harmonisatie van Aansprakelijkheidsrecht in
Europa. Iets over de Overlevingskansen van de Romantische Rechtschool van
Maastricht”, in Cornelis, L. & others (eds), Liber Amicorum Tijdschrift voor
Privaatrecht en Marcel Storme, TPR, 2004, 297-322.
8.
Faure, M.G., “Gewinnabschöpfung und Verfall auf ökonomischem
Prüfstand”, in Arnold, J., Burkhardt, B., Gropp, W., Heine, G., Koch, H.-G.,
Lagodny, O., Perron, W. & Walther, S., Menschengerechtes Strafrecht,
(Festschrift für Prof. Albin Eser), München, Verlag C.H. Beck, 2005, 13111330.
9.
Faure, M.G. & Vanheule, J., “Afscheid van de Zorgplichtbepalingen in het
Milieustrafrecht?”, in Verbruggen, F., Verstraeten, R., Van Daele, D. &
Spriet, B., (eds), Strafrecht als Roeping. Liber Amicorum Lieven Dupont,
Leuven, Universitaire Pers Leuven, vol. II, 2005, 79-114.
10.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Compensatie voor Beroepsziekten en de Zorg
voor Betere Arbeidsomstandigheden”, in Klosse, S. (ed), Arbeid en
Gezondheid. Schipperen tussen Verantwoordelijkheid en Bescherming. Had
Geers het geweten!, Maastricht, UPM, 2006, 179-196.
11.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Naar een Meer Effectieve Vergoeding voor
Slachtoffers van Rampen?”, in Faure, M.G. & Peeters, M. (eds),
Grensoverschrijdend recht, Ius Commune Europaeum, No. 58, Antwerp,
Intersentia, 2006, 281-310.
12.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Verplichte Verzekering”, in Vantiggele – Van
der Velde, N., Kamphuizen, J.G.C. & Lauwerier, B.K.M. (eds), De Wansink
Bundel. Van Draden en Daden, Deventer, Kluwer, 2006, 223-246.
13.
Faure, M.G., “Solidarity versus Differentiation in Insurance Contracts”, in
Tiberg, H. & others (eds), Essays on Tort, Insurance, Law and Society in
Honor of Bill W. Dufwa, Stockholm, Jure Förlag, 2006, 445-456.
14.
Faure, M.G., “Naar een Effectief Milieurecht voor Ontwikkelingslanden?”, in
Heringa, A.W. & others (eds), Het Bestuursrecht Beschermd. Liber
Amicorum F.A.M. Stroink, The Hague, Sdu Uitgevers, 2006, 259-272.
15.
Faure, M.G., “Environmental Rules versus Standards for Developing
Countries; Learning from Schäfer”, in Eger, Th., Bigus, J., Ott, C. & Von
Wangenheim, G. (eds), Internationalization of the Law and its Economic
Analysis, Wiesbaden, Gabler Edition Wissenschaft, 2008, 735-746.
21
16.
Faure, M.G., “Towards an Effective Enforcement of Occupational Health and
Safety Regulation”, in Faure, M.G. & Tilindyte, L. (eds), Essays in the Law
and Economics of Regulation. In Honour of Anthony Ogus, Antwerp,
Intersentia, 2008, 325-346.
17.
Faure, M.G., “Maximum Harmonisatie van Consumentencontractenrecht:
Een Stap Te Ver?”, in Faure, M.G. & Rauws, W. (eds), Recente
Ontwikkelingen in het Arbeids-, Economisch, Straf- en Familierecht.
Huldeboek aan Mr. Jos Van Goethem, Antwerp, Intersentia, 2009, 89-120.
18.
Faure, M.G. & Rauws, W.J.M., “Woord vooraf”, in Faure, M.G. & Rauws,
W. (eds), Recente Ontwikkelingen in het Arbeids-, Economisch, Straf- en
Familierecht. Huldeboek aan Mr. Jos Van Goethem, Antwerp, Intersentia,
2009, 1-8.
19.
Faure, M.G., “Vergoeding van Natuurrampen in Frankrijk, Nederland en
België”, in Boone, I., Claeys, I. & Lavrysen, L. (eds), Liber Amicorum
Hubert Bocken, Bruges, die Keure, 2009, 333-349.
20.
Faure, M.G., “The Harmonization of Consumer Contractual Rights: An
Economic Perspective”, in Apathy, P., Bollenberger, B., Bydlinski, P., Iro,
G., Karner, E. and Karollus, M. (eds), Festschrift für Helmut Koziol zum 70.
Geburtstag, Vienna, Jan Sramek Verlag, 2010, 1385-1399.
21.
Faure, M.G., “Handhaving van het milieurecht in het Vlaams Gewest: enkele
cijfers”, in D’Hooghe, D., Deketelaere, K. & Draye, A.M. (eds.), Liber
Amicorum Marc Boes, Brugge, die Keure, 2011, 69-86.
22.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Letselschade, claimcultuur en
beloningssytemen”, in Van Schoubroeck, C., Devroe, W., Geens, K. &
Stuyck, J. (eds.), Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, Antwerpen,
Intersentia, 2011, 631-571.
23.
Faure, M.G., “Bestuurlijke en strafrechtelijke afdoening van milieustrafzaken
in het Vlaamse Gewest”, in Deruyck, F. & Rozie, M. (eds.), Het strafrecht
bedreven. Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, die Keure, 2011, 257276.
24.
Faure, M.G., “Environmental law in times of financial crisis”, in De Mot, J.
(red.), Liber Amicorum Boudewijn Bouckaert, Vrank en vrij, Brugge, die
Keure, 2012, 77-89.
25.
Faure, M.G. & Visser, M., “Handhaving van milieustrafrecht in Nederland:
een rechtseconomische en empirische analyse”, in Groehuijsen, M.,
Kooijmans, T. & Ouwerkerk, J. (eds.), Roosachtig strafrecht. Liber
Amicorum Theo de Roos, Deventer, Kluwer, 2013, 179-197.
22
VI. Other academic publications (articles and contributions to
books)
1.
Faure, M.G., “De Toepassing van Exoneratieclausules in het
Parkeercontract”, Rechtskundig Weekblad, 1982-1983, 2161-2178.
2.
Faure, M.G., “Een Salomonsoordeel van de Vrederechter van La Roche”,
Nederlands Juristen Blad, 1983, 801.
3.
Faure, M.G., “Een Toetsing van de Nederlandse en de Belgische Wetgeving
inzake Schadevergoeding na Voorlopige Hechtenis aan het Europees Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden”, Rechtskundig Weekblad, 1983-1984, 833-846.
4.
Faure, M.G. & Spruyt, N., “Summer Course ‘La Protection du
Consommateur’ at the Institut Interuniversitaire International Luxembourg”,
Rechtskundig Weekblad, 1983-1984, 952-957.
5.
Faure, M.G., “Parkingcontract”, in Een Droomwereld voor Auto's. Over
Parking en Tweedehandswagens, IUS, No.6, Antwerp, Kluwer, 1983, 7-94.
6.
Faure, M.G., “Coase en Productenaansprakelijkheid: Een Reactie op
Bongaerts”, in Verslagboek Eerste Werkvergadering Recht en Economie,
29 november 1985, Antwerp, Handelshogeschool, 1986, 31-37.
7.
Faure, M.G., “De Invrijheidsstelling met Zekerheidsstelling”, Rechtskundig
Weekblad, 1986-1987, 2817-2848.
8.
Faure, M.G. & Vanbuggenhout, W., “Produktenaansprakelijkheid. De
Europese Richtlijn: Harmonisatie en Consumentenbescherming?”,
Rechtskundig Weekblad, 1987-88, 1-14 & 33-49.
9.
Faure, M.G., “Aanranding van de Eer of Goede Naam van Personen”, in
Strafrechtelijke Kwalificaties met Jurisprudentie, Brugge, Die Keure, 1987.
10.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Efficiënties van het Foutcriterium in het
Belgisch Aansprakelijkheidsrecht”, Rechtskundig Weekblad, 1987-1988,
1105-1119.
11.
Faure, M.G., “Financiële Problemen als Rechtvaardigingsgrond voor
Milieuverontreiniging”, Rechtskundig Weekblad, 1988-1989, 286-297.
12.
Faure, M.G., “Produktaansprakelijkheid”, in Holzhauer, R. & Teijl, R.E.A.,
Inleiding Rechtseconomie, Arnhem, Gouda Quint, 1989, 149-171.
23
13.
Faure, M.G., “De Verzekering van Geldboeten bij Zeewaterverontreiniging
door Olie”, in Grensoverschrijdend Strafrecht, Arnhem, Gouda Quint, 1990,
203-221.
14.
Faure, M.G., “Het Materiële Milieustrafrecht in België: Een
Terreinverkenning”, Tijdschrift voor Milieu en Recht, 1990, 98-108.
15.
Faure, M.G., “Milieubescherming door Aansprakelijkheidsrecht of
Regulering?”, Ars Aequi, 1990, 157-167.
16.
Faure, M.G., “Rechtseconomie en Privaatrecht: kunnen rechtsregels bijdragen
tot de reductie van ongevalskosten?”, in Hondius, E.H., Schippers, J.J. and
Siegers, J.J. (eds), Rechtseconomie en Recht; kennismaking met een
vakgebied in opkomst, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, 51-93.
17.
Faure, M.G., “De delictsomschrijvingen en sanctienormen in het
milieustrafrecht: een introductie”, in Eliaerts, C., Enhus, E. and Senden, R.
(eds), De vervuiler aan banden gelegd, Antwerp, Kluwer, Arnhem, Gouda
Quint, 1991, 21-33.
18.
Faure, M.G., “Het milieustrafrecht in rechtsvergelijkend perspectief”,
Panopticon, 1991, 310-329.
19.
Faure, M.G., Oudijk, J.C. and Schaffmeister, D., “Inleiding. Milieustrafrecht:
de knelpunten in vogelvlucht”, in Zorgen van heden. Opstellen over het
milieustrafrecht in theorie en praktijk, Arnhem, Gouda Quint, 1991, 17-28.
20.
Faure, M.G., “De gevolgen van de ‘administratieve afhankelijkheid’ van het
milieustrafrecht: een inventarisatie van knelpunten”, in Zorgen van heden.
Opstellen over het milieustrafrecht in theorie en praktijk, Arnhem, Gouda
Quint, 1991, 91-150.
21.
Faure, M.G., “De vorderingsbevoegdheid van milieuverenigingen in België”,
Milieu en Recht, 1991, 578-592.
22.
Faure, M.G., “Strafsancties”, in Voorontwerp van Kaderdecreet
Milieuhygiëne, Vol. I, Verslag van de werkzaamheden van de
Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht, Gent,
Seminarie voor Milieurecht, 1991, 199-261.
23.
Faure, M.G., “De onoverkomelijke rechtsdwaling in milieustrafzaken”,
Rechtskundig Weekblad, 1991-92, 937-950.
24.
Faure, M.G., “Recente ontwikkelingen in het materiële milieustrafrecht in
België”, Delikt en Delinkwent, 1992, 212-227.
24
25.
Faure, M.G., Oudijk, J. & Koopmans, I., “Oekonomische Analyse der
Amtsträgerstrafbarkeit - eine Skizze strafrechtlicher Steuerung von
Umweltdelinkwenz”, Zeitschrift für Wirtschaft - Steuer - Strafrecht, 1992,
121-129.
26.
Faure, M.G., “Harmonization of Product Liability Law in Europe”, in
L’impresa Europea nel 1992: problemi economici e giuridici nella
prospettiva del mercato unico, Milano, Il fisco, 1992, 395-436.
27.
Faure, M.G., “Introduction: the Law and Economics of Environmental
Policy”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 1992, 443-445.
28.
Faure, M.G., Geeve, K. and Jordaans, A., “Het beklag tegen inbeslagneming.
Enkele lessen uit het Nederlandse voorbeeld”, Panopticon, 1992, 441-467.
29.
Faure, M.G., “Regulation of Attorneys in Belgium”, in Faure, M.G.,
Finsinger, J., Siegers, J. and Van den Bergh, R., Regulation of Professions, a
Law and Economics Approach to the Regulation of Attorneys and Physicians
in the U.S., Belgium, the Netherlands, Germany and the U.K., Antwerpen,
Maklu, 1993, 89-123.
30.
Faure, M.G., “Ongevallenpreventie door efficiënte aansprakelijkheidsregels
en verzekeringspolissen op competitieve verzekeringsmarkten”, Het
Verzekerings-Archief, 1993-1, 3-22.
31.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Het toelaten van kartels op de Europese
verzekeringsmarkt: hogere premies, lagere kwaliteit en meer ongevallen?”,
NJB, 1993, 261-267.
32.
Faure, M.G., Oudijk, H. and Koopmans, I., “Strafrechtelijke
aansprakelijkheid van ambtenaren in het milieurecht - een economische
analyse”, Tijdschrift voor Milieurecht, 1993, 12-23.
33.
Faure, M.G., “Vergoeding van milieuschade en herstel in natura via de
strafrechter: het Belgische voorbeeld”, Tijdschrift voor
Milieuaansprakelijkheid, 1993, 33-44.
34.
Faure, M.G. & Skogh, G., “Compensation for Damages Caused by Nuclear
Accidents: A Convention as Insurance”, in Andersen, P., Jensen, V. and
Mortensen, J.B. (eds), Governance by Legal and Economic Measures,
Copenhagen, Denmark, G.E.C. Gad Publishers, 1993, 65-86.
35.
Faure, M.G., De samenwerking tussen advocaten en accountants, een
rechtsvergelijkende analyse, Onderzoeksrapport / Research report for the
Dutch Ministry of Economic Affairs, 1993.
25
36.
Faure, M.G., “Naar een nieuw model van vergoeding van nucleaire schade”,
in Faure, M.G. (ed), Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico, Antwerpen,
Maklu, 1993, 141-176.
37.
Faure, M.G., “De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor
milieuverontreiniging”, in Morrens, P. (ed), Milieurecht voor bedrijfsleiders
en hun adviseurs, Gent, Mys en Breesch Uitgevers/IFP, 1993, 81-115.
38.
Faure, M.G., “The Integration of Eastern Europe in Western Markets: Some
Consequences for Environmental Policy”, Le Imprese Europee e i Paesi
dell'Est 1993, Roma, Il Fisco, 1993, 105-112.
39.
Faure, M.G. & Oudijk, J.C., “Die strafgerichtliche Überprüfung von
Verwaltungsakten im Umweltrecht”, Juristen Zeitung, 1994, 86-91.
40.
Faure, M.G., “Enkele rechtseconomische kanttekeningen bij de
dienstenaansprakelijkheid”, Aansprakelijkheid en Verzekering, 1994, 33-41.
41.
Faure, M.G. & Hertoghs, M.W.J.A., “Mesttransport tussen Nederland,
Vlaanderen en Wallonië in het licht van het Europese vrije verkeer”,
Tijdschrift voor Milieurecht, 1994, 378-390.
42.
Faure, M.G., “Dampak, Ketergantungan Administratif, Hukum Pidana
Lingkungan: Suatu Inventarisasi Permasalahan”, in Faure, M.G., Oudijk, J. &
Schaffmeister, D., Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum
Pidana Lingkungan Dalam Teori & Praktek, Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1994, 31-130.
43.
Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., “Internationaal en Europees Milieurecht”, in
Otten, F.P.J.M. & Tubbing, A.M.C.C. (eds), Milieu-almanak, Diemen, De
Bussy, 1994, 173-181.
44.
Faure, M.G., “Eerstingebruikneming in het milieurecht: een
rechtseconomische analyse”, in Economische Verklaringen van het Recht,
1994, 147-178.
45.
Faure, M.G., Vervaele, J. & Weale, A., “Introduction”, in Faure, M.G.,
Vervaele, J. & Weale, A. (eds), Environmental Standards in the European
Union in an Interdisciplenary Framework, Antwerpen, Maklu, 1994, 5-10.
46.
Faure, M.G., “Woord vooraf”, in Claus, F.J.L.M., Juridische Beletselen voor
politiële beleidssamenwerking tussen Nederland en België, Maastricht,
METRO/Universitaire Pers Maastricht, 1995, 5-7.
47.
Faure, M.G., “The Future of Social Legal Research with respect to
Environmental Problems”, Journal of Law and Society, 1995, 127-132.
26
48.
Faure, M.G., “Strafsancties”, in Voorontwerp Decreet Milieubeleid,
Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het
Vlaamse Gewest, Brugge, Die Keure, 1995, 745-805.
49.
Faure, M.G. & Stroink, F., “Woord vooraf”, in Faure, M.G. & Stroink, F.
(ed), Recht in het Water: de juridische Aspecten van Watersnood, Antwerpen,
Maklu, 1995, 5-7.
50.
Faure, M.G., “Rechtseconomische kanttekeningen bij de deregulering van de
arbeidsomstandighedenwetgeving”, Sociaal Recht, 1995, 140-149.
51.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Een nieuwe regeling van de
verkeersaansprakelijkheid in België: lessen voor Nederland?”, Verkeersrecht,
1995, 257-261.
52.
Faure, M.G., “Over beschermde slachtoffers, vrijgevige rechters en zuchtende
verzekeraars”, NJB, 1995, 1227-1235.
53.
Faure, M.G. & Roef, D., “Naar een wettelijke formulering van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon”, Rechtskundig
Weekblad, 1995, 417-432.
54.
Faure, M.G., “Waarom milieustrafrecht?”, Recht en Kritiek, 1995, 446-479.
55.
Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., “Some public interest and private interest
aspects of environmental standard setting in the European Community”, in
Mayes, D. (ed), The Evolution of rules for a single European market, II,
Rules, Democracy and the Environment, Brussels, EC, 1995, 320-351.
56.
Faure, M.G., “Inleiding”, in Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Verzekering en
de groeiende aansprakelijkheidslast. Een juridisch, gezondheidskundig en
economisch onderzoek naar ontwikkelingen met betrekking tot de
aansprakelijkheidslast en de consequenties voor verzekeraars naar
aanleiding van de werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en
beroepsziekten, Deventer, Kluwer, 1995, 1-8.
57.
Faure, M.G., Geers, A.J.C.M. & Hartlief, T., “Juridische aspecten van het
beroepsziektenonderzoek: mogelijke toename van claims op de werkgever?”,
in Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Verzekering en de groeiende
aansprakelijkheidslast. Een juridisch, gezondheidskundig en economisch
onderzoek naar ontwikkelingen met betrekking tot de aansprakelijkheidslast
en de consequenties voor verzekeraars naar aanleiding van de
werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten,
Deventer, Kluwer, 1995, 9-86.
58.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Gevolgen van de uitbreidende
werkgeversaansprakelijkheid: beleidsconsequenties voor verzekeraars?”, in
27
Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Verzekering en de groeiende
aansprakelijkheidslast. Een juridisch, gezondheidskundig en economisch
onderzoek naar ontwikkelingen met betrekking tot de aansprakelijkheidslast
en de consequenties voor verzekeraars naar aanleiding van de
werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten,
Deventer, Kluwer, 1995, 283-337.
59.
Faure, M.G., “Slotbedenkingen”, in Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds),
Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast. Een juridisch,
gezondheidskundig en economisch onderzoek naar ontwikkelingen met
betrekking tot de aansprakelijkheidslast en de consequenties voor
verzekeraars naar aanleiding van de werkgeversaansprakelijkheid voor
bedrijfsongevallen en beroepsziekten, Deventer, Kluwer, 1995, 339-354.
60.
Faure, M.G., “Ius Commune and Transboundary Environmental Pollution”,
Maastricht Journal of European and Comparative Law, 1995, 215-218.
61.
Faure, M.G., “De civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van
de milieucoördinator”, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1995, 1769-1825.
62.
Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., “Introduction to European Environmental
Law”, in Shipping Law faces Europe: European Policy, Competition and
Environment, Antwerpen, Maklu, 1995, 93-107.
63.
Faure, M.G. & Morrens, P., “De vervaging van de grenzen in het
milieustrafrecht”, Rechtskundig Weekblad, 1995-96, 1193-1206.
64.
Faure, M.G., “Les causes exonératoires en droit pénal de l’environnement”,
Aménagement, 1996, 16-36.
65.
Faure, M.G., Lefevere, J.G.J. & Van den Bergh, R., “The Subsidiarity
Principle in European Environmental Law: An Economic Analysis”, in Eide,
E. and Van den Bergh, R. (eds), Law and Economics of the Environment,
Oslo, Juridisk Forlag, 1996, 121-166.
66.
Faure, M.G., “Some Thoughts on the Role of the Criminal Law in Deterring
Environmental Pollution”, Journal of Financial Crime, 1996, 271-275.
67.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Een asbestfonds als alternatief voor de
aansprakelijkheid van de werkgever?”, Sociaal Recht, 1996, 37-43.
68.
Faure, M.G., “Bedenkingen over de rol van het recht bij grensoverschrijdende
milieuverontreiniging”, in Strafrechtelijke aanpak van grensoverschrijdende
milieucriminaliteit, Capita Selecta, Vereniging voor Milieurecht, Zwolle,
Tjeenk Willink, 1996, 231-242.
28
69.
Faure, M.G., “Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de milieucoördinator”,
Milieu en Bedrijf, 4 april 1996, 716-721.
70.
Bocken, H., Boes, M., De Nauw, A., Faure, M.G., Lambrechts, W. &
Lavrysen, L., “The Flemish Draft Decree on Environmental Policy: An
Outline”, in Bocken, H. & Ryckbost, D. (eds), Codification of Environmental
Law, Proceedings of the International Conference, London, Kluwer Law
International, 1996, 11-40.
71.
Faure, M.G., “Milieuaansprakelijkheid in de risicomaatschappij”, Justitiële
Verkenningen, 1996, Jaargang 22, No. 5, 35-47.
72.
Faure, M.G., “Handhaving van milieurecht in België”, in Aalders, M.V.C. &
Van Grieken, D. (eds), Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van
het milieurecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 33-59.
73.
Faure, M.G., “Criminal Penalties”, in Bocken, H. & Ryckbost, D. (eds),
Codification of Environmental Law, Draft Decree on Environmental Policy,
London, Kluwer Law International, 1996, 202-207.
74.
Faure, M.G.,“Der strafrechtliche Schutz des Vermögens gegen Täuschung in
Belgien, Frankreich und den Niederlanden”, Zeitschrift für die Gesamte
Strafrechtswissenschaft, 1996, 527-547.
75.
Faure, M.G., “Regres in een rechtseconomisch perspectief”, in Van Boom,
W.H., Hartlief, T. & Spier, J. (eds), Regresrechten. Afschaffen, handhaven of
uitbreiden, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 45-71.
76.
Faure, M.G., “Strafrechtelijke aansprakelijkheid, toezicht en sancties in het
decreet bedrijfsinterne milieuzorg”, in Deketelaere, K. (ed), Algemene
bepalingen Vlaams milieubeleid en bedrijfsinterne milieuzorg, Brugge, die
Keure, 1996, 217-269.
77.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Ontwikkelingen in de
werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten: aanleiding voor een
nieuwe AVB-polis?”, Aansprakelijkheid en Verzekering, 1996, 140-150.
78.
Faure, M.G., “Economic Aspects of Environmental Liability: An
Introduction”, European Review of Private Law, 1996, 85-110.
79.
Faure, M.G., “Unternehmensentscheidungen in Europa im Spannungsfeld
von Umweltrecht und Ökonomie”, in Schulte, M. (ed), Technische Innovation
und Recht. Antrieb oder Hemmnis?, C.F. Müller Verlag, 1997, 83-102.
80.
Faure, M.G., “Recente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake de
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen bij milieudelicten”, TMR, 1997,
250 et seq.
29
81.
Faure, M.G. & Visser, M.J.C., “Het tekort van het Nederlandse
milieustrafrecht”, in Onderneming en Strafrecht, Ars Aequi Libri, 1997, 123144.
82.
Faure, M.G. & De Roos, Th., “De ontneming van het wederrechtelijk
verkregen voordeel in Nederlandse en Belgische milieustrafzaken”, in Faure,
M.G. & Deketelaere, K. (eds), Ius Commune en Milieurecht, Actualia in het
milieurecht in België en Nederland, Antwerpen, Intersentia, 1997, 291-327.
83.
Faure, M.G., “Comment” to Streit, M. & Voigt, S., “Toward ever Closer
Union - or ever Larger? Or both? Entry to the European Union from the
Perspective of Constitutional Economics”, in Schmidtchen, D. & Cooter, R.
(eds), Constitutional Law and Economics of the European Union, Edward
Elgar, 1997, 248-253.
84.
Faure, M.G., “Is aansprakelijkheid ‘met terugwerkende kracht’ efficiënt en
verzekerbaar?”, Aansprakelijkheid en Verzekering, 1998, 1-11.
85.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Woord vooraf”, in Faure, M.G. & Hartlief, T.
(eds), Verkeersaansprakelijkheid in België en Nederland, Antwerpen,
Intersentia, 1998, 5-9.
86.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Verzekering en financiering van beroepsziekten:
enkele tips voor de SER”, NJB, 1998, 1135-1142.
87.
Faure, M.G., “Long Term Risk, Liability and Insurability: Considerations on
Efficiency and Justice”, in Second International Liability Forum, München,
Munich Re, 1998, 22-56.
88.
Faure, M.G.,“Langzeitrisiko, Haftung und Versicherbarkeit: Gerechtigkeitsund Effizienzerwägungen”, in 2. Internationales Haftpflicht-Forum,
München, Münchener Rück, 1998, 23-57.
89.
Faure, M.G., “Strafuitsluitingsgronden in het milieustrafrecht”, Tijdschrift
voor Milieurecht, 1998, 188-209.
90.
Faure, M.G. & Lefevere J.G.J., “De naleving van internationale
milieuverdragen” in Deketelaere, K., Faure, M.G. & Verhoosel, G. (eds),
Grensoverschrijdende milieuproblemen: uitdagingen voor de nationale en
internationale rechtsorde, Antwerpen, Intersentia, 1998, 167-206.
91.
Faure, M.G., De Roos, Th. & Ubachs, S., “Naar een transnationaal
milieustrafrecht? Beschouwingen over rechtsmacht en gevaren van een
harmonisering van het milieustrafrecht”, in Deketelaere, K., Faure, M.G. &
Verhoosel, G. (eds), Grensoverschrijdende milieuproblemen: uitdagingen
30
voor de nationale en internationale rechtsorde, Antwerpen, Intersentia, 1998,
271-308.
92.
Faure, M.G. & De Roos, Th. “Algemene inleiding en verantwoording”, in
Faure, M.G. & De Roos, Th. (eds), De berekening van het wederrechtelijk
verkregen voordeel uit milieudelicten, Den Haag, Sdu Uitgevers, 1998, 1-11.
93.
Faure, M.G. & Roef, D., “Rechtsvergelijkende analyse”, in Faure, M.G. & De
Roos, Th. (eds), De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel
uit milieudelicten, Den Haag, Sdu Uitgevers, 1998, 63-215.
94.
Faure, M.G. & Niessen, R., “Economische analyse”, in Faure, M.G. & De
Roos, Th. (eds), De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel
uit milieudelicten, Den Haag, Sdu Uitgevers, 1998, 217-248.
95.
Bakker, S., Faure, M.G., Van der Landen, D., Niessen, R. & De Roos, Th.,
“Algemene conclusies en vuistregels”, in Faure, M.G. & De Roos, Th. (eds),
De berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel uit milieudelicten,
Den Haag, Sdu Uitgevers, 1998, 249-275.
96.
Faure, M.G. & Schwarz, C.A., “Inleiding” in Faure, M.G. & Schwarz, C.A.
(eds), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
rechtspersoon en zijn bestuurders, Antwerpen, Intersentia, 1998, 5-17.
97.
Faure, M.G.,“Harmonisierungsbedürfnisse und -Möglichkeiten des
Strafrechts: Belgien und Niederlande”, in Weser, A., Huber, B. & Cornils, K.
(eds), Einzelverantwortung und Mitverantwortung im Strafrecht, Freiburg im
Breigau, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht,
1998, 329-338.
98.
Faure, M.G., Hertoghs, M. & De Roos, Th., “Algemene inleiding”, in
Hertoghs, M., Faure, M.G. & De Roos, Th. (eds), Geluidhinder veroorzaakt
door vliegtuigen, Den Haag, Sdu Uitgevers, 1998, 1-6.
99.
Faure, M.G. & Hertoghs, M., “Kritische analyse en aanbevelingen”, in
Hertoghs, M., Faure, M.G. & De Roos, Th. (eds), Geluidhinder veroorzaakt
door vliegtuigen, Den Haag, Sdu Uitgevers, 1998, 81-103.
100.
Faure, M.G. & Lefevere, J.G.J., “Integrated Pollution Prevention and Control:
An Economic Appraisal”, in Backes, C.H. & Betlem, G. (eds), Integrated
Pollution Prevention and Control - The EC-directives from a Comparative
Legal and Economic Perspective, The Hague, Kluwer Law International,
1999, 93-120.
101.
Betlem, G. & Faure, M.G., “Some Trends in Recovery of Soil-clean Costs
and Damages for Personal Injury in Europe”, in Hondius, E. (ed), Modern
31
Trends in Tort Law, Dutch and Japanese Law Compared, The Hague,
Kluwer Law International, 1999, 147-182.
102.
Faure, M.G., “Financial Caps as Remedy in Case of Major Industrial
Accidents?”, in Andersen, P. & Nissen, T. (eds), Liability, Economics and
Insurance, Odense, Son Publication No. 32, October 1999, 1-31.
103.
Deketelaere, K. & Faure, M.G., “Criminal Responsabilities of Legal and
Collective Entities: Developments in Belgium”, in Eser, A., Heine, G. &
Huber, B. (eds), Criminal Responsability of Legal and Collective Entities,
International Colloquium Berlin 1998, Freiburg im Breisgau, Iuscrim, 1999.
104.
Faure, M.G., “Criminal Responsabilities of Legal and Collective Entitites:
Developments in Belgium”, in Eser, A., Heine, G. & Huber, B. (eds),
Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, Iuscrim, 1999, 105112.
105.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Het kabinet en de claimcultuur. Over de
“onbezonnen” Hollandse vrees voor Amerikaanse toestanden of het Hollands
medicijn voor Amerikaanse ziektes”, NJB, 1999, 2007-2015.
106.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Enkele opmerkingen naar aanleiding van de
brief van het Kabinet over de claimcultuur”, Aansprakelijkheid en
Verzekering, 1999, 75-84.
107.
Deketelaere, K. & Faure, M.G., “Environmental Law in Belgium. The
Environmental Law System”, in Koeman, N.S.J. (ed), Environmental Law in
Europe, the Hague, Kluwer Law International, 1999, 65-114.
108.
Faure, M.G., “Environmental Liability in Belgium”, in Deketelaere, K. &
Faure, M.G. (eds), Environmental Law in the United Kingdom and Belgium
from a Comparative Perspective, Antwerp, Intersentia, 1999, 197-238.
109.
Faure, M.G., “Milieuaansprakelijkheid: een inleidende economische
analyse”, Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, 1999, 259-265.
110.
Faure, M.G., “Community Environmental Law and the Harmonization of
Conditions of Competition: An Economic Perspective”, Law and European
Affairs, 1999/3 & 4, 327-337.
111.
Faure, M.G., Het gemene recht van Europa. Naar een nieuw Ius Commune,
toespraak ter gelegenheid van de 23e Dies Natalis van de Universiteit
Maastricht, uitgesproken op 8 januari 1999, Maastricht, Universitaire Pers
Maastricht, 1999, 30-51.
112.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Claimcultuur in Nederland. Over diagnoses en
medicijnen”, NJB, 2000, 276.
32
113.
Faure, M.G., “Vergoeding van immateriële schade vanuit rechtseconomisch
perspectief”, in Kottenhagen-Edzes, P. (ed), Immateriële schade: tendensen
en wensen, Antwerpen, Intersentia, 2000, 107-126.
114.
Faure, M.G., Hartlief, T. & Hertoghs, M., “Evaluatie van het Fonds
luchtverontreiniging”, Milieu en Recht, 2000, 64-69.
115.
Faure, M.G., “Recente ontwikkelingen inzake federaal, regionaal en lokaal
milieustrafrecht”, in Deketelaere, K. & Deketelaere, M. (eds), Jaarboek
Milieurecht 1999, Brugge, Die Keure, 2000, 83-163.
116.
Faure, M.G., “The Harmonisation, Codification and Integration of
Environmental Law: a Search for Definition”, European Environmental Law
Review, 2000, 174-182.
117.
Faure, M.G., “Ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la
constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de
l’environnement”, Aménagement, 2000, No. 3, 179-195.
118.
Faure, M.G., “Kompensationsmodelle für Heilwesenschäden”, Zeitschrift für
Europäisches Privatrecht, 2000, 575-600.
119.
Faure, M.G., ”Liability Questions”, in Schutyser, F. & Deketelaere, K. (eds),
International Encyclopedia of Laws, Environmental Laws, Supplement 25,
Belgium, The Hague, Kluwer Law International, 2000, 193-234.
120.
Faure, M.G., “Het verlies van een kans in België”, in Akkermans, A., Faure,
M.G. & Hartlief, T. (ed), Proportionele aansprakelijkheid, Den Haag, Boom
Juridische Uitgevers, 2000, 161-196.
121.
Faure, M.G., “Un défi: les contours de plus en plus flous du droit pénal de
l’environnement”, Aménagement, numéro spécial, 2000, 93-95.
122.
Faure, M.G., “IPPC-richtlijn en (strafrechtelijke) handhaving”, in Koopmans,
I.M. & Verschuuren, J.M. (eds), Handhaving van Europees milieurecht in
Nederland, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2000, 131-147.
123.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Aansprakelijkheidsverzekering,
concurrentie en ongevallenpreventie”, in Hartlief, T. & Mendel, M.M. (eds),
Verzekering en maatschappij, Deventer, Kluwer, 2000, 315-342.
124.
Faure, M.G., “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de onderneming”,
Tijdschrift voor Privaatrecht, 2000, 1293-1370.
125.
Faure, M.G., “The White Paper on Environmental Liability: Efficiency and
Insurability Analysis”, Environmental Liability, 2001, 188-201.
33
126.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Schade als gevolg van natuurverschijnselen: de
betekenis van de WTS”, Milieu en Recht, 2001, 240-246.
127.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “De MSV tegen het licht gehouden”, AV&S,
2001, 141-149.
128.
Faure, M.G. & De Smedt, K., “Should Europe Harmonise Environmental
Liability Legislation?”, Environmental Liability, 2001, 217-237.
129.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Directe schadeverzekering bij beroepsziekten als
alternatief voor aansprakelijkheid en verzekering”, in Faure, M.G. & Hartlief,
T. (eds), Schade door arbeidsongevallen en nieuwe beroepsziekten, The
Hague, Boom Juridische Uitgevers, 2001, 77-107.
130.
Faure, M.G., “Milieu en strafrecht”, in Deketelaere, K. (ed), Handboek
milieurecht, Brugge, Die Keure, 2001, 1069-1156.
131.
Faure, M.G., Van Riel, B. & Ubachs, S., “Niederlande”, in Gleß, S., Grote, R.
& Heine, G. (eds), Justitielle Einbindung und Kontrolle von Europol.
Rechtsvergleichendes Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums der
Justiz, Freiburg im Breisgau, Iuscrim, 2001, 383-444.
132.
Aalders, A., Faure, M.G., Hertoghs, M. & Visser, M.J.C.,
“Zorgplichtbepalingen uit de Wet milieubeheer: meer dan een symbool?”, in
Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer, 2001/2, 214 p.
133.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Vergoeding van rampschade”, in Müller, E.R.
and Stolker, C.J.J.M. (eds), Ramp en Recht. Beschouwingen over rampen,
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, Leiden, Boom Juridische
Uitgevers, 2001, 149-172.
134.
Faure, M.G., “Comparative Analysis”, in Faure, M.G. & Koziol, H. (eds),
Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective, Wien,
Springer, 2001, 267-309.
135.
Faure, M.G. & Koziol, H., “Introduction”, in Faure, M.G. & Koziol, H. (eds),
Cases on Medical Malpractice in a Comparative Perspective, Wien,
Springer, 2001, 1-4.
136.
Faure, M.G. & Koziol, H., “Einleitung”, in Faure, M.G. & Koziol, H. (eds),
Die ärztliche Behandlungsfehler, eine Fallstudie im Vergleich europäischer
Rechtssysteme, Detmold, Ecclesia, 2001, 19-22.
137.
Faure, M.G.,“Vergleichende Analyse”, in Faure, M.G. & Koziol, H. (eds),
Die ärztliche Behandlungsfehler, eine Fallstudie im Vergleich europäischer
Rechtssysteme, Detmold, Ecclesia, 2001, 81-131.
34
138.
Faure, M.G. & De Smedt, K., “Harmonisatie van milieuaansprakelijkheid in
de Europese Unie: een rechtseconomische analyse”, TMR, 2001, 356-365.
139.
Faure, M.G., “Towards a Harmonized Tort Law in Europe? An Economic
Perspective”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2001,
339-350.
140.
Faure, M.G., De Roos, Th.A. & Visser, M.J.C., “Naar een nieuw commuun
milieustrafrecht?!”, Milieu en Recht, 2002, 7-15.
141.
Faure, M.G., “Strict Liability. Economic Analysis”, in Koch, B.A. & Koziol,
H. (eds), Unification of Tort Law: Strict Liability, The Hague, Kluwer Law
International, 2002, 361-394.
142.
Faure, M.G., Grimeaud, D. & Peeters, M., “Inventarisatie van de juridische
aspecten van verhandelbare emissierechten voor CO2”, in Commissie CO2
handel, handelen voor een beter milieu. Haalbaarheid van CO2emissiehandel in Nederland, Commissie CO2 handel januari 2002, 140-157.
143.
Faure, M.G. & Ubachs, S., “The Netherlands” in Gleß, S. (ed),
Auslieferungsrecht der Schengen-Vertragsstaten. Neuere Entwicklungen,
Freiburg im Breisgau, Edition Iuscrim, 2002, 347-372.
144.
Dute, J.C.J. & Faure, M.G., “Algemene inleiding en verantwoording”, in
Dute, J.C.J. & Faure, M.G., Evaluatie. Tijdelijk besluit verplichte verzekering
bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Den Haag, ZonMw,
april 2002, 7-12.
145.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Verzekering en verzekerbaarheid van medischwetenschappelijk onderzoek met mensen”, in Dute, J.C.J. & Faure, M.G.,
Evaluatie. Tijdelijk besluit verplichte verzekering bij medischwetenschappelijk onderzoek met mensen, Den Haag, ZonMw, april 2002,
119-158.
146.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Verzekering van medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen in Nederland”, in Dute, J.C.J. & Faure, M.G.,
Evaluatie. Tijdelijk besluit verplichte verzekering bij medischwetenschappelijk onderzoek met mensen, Den Haag, ZonMw, april 2002,
159-180.
147.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Analyse van de problemen op de Nederlandse
verzekeringsmarkt met de WMO”, in Dute, J.C.J. & Faure, M.G., Evaluatie.
Tijdelijk besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk
onderzoek met mensen, Den Haag, ZonMw, april 2002, 181-207.
35
148.
Dute, J.C.J. & Faure, M.G., “Samenvatting, conclusies en aanbevelingen”, in
Dute, J.C.J. & Faure, M.G., Evaluatie. Tijdelijk besluit verplichte verzekering
bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Den Haag, ZonMw,
april 2002, 209-223.
149.
Faure, M.G., “Environmental Damage Insurance in the Netherlands”,
Environmental Liability, 2002, 31-41.
150.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “The Netherlands”, in Koziol, H. & Steininger, B.
(eds), Tort and Insurance Law Yearbook European Tort Law 2001, Vienna,
Springer, 2002, 353-377.
151.
Faure, M.G. & Schwarz, C., “Inleiding”, in Milieuaansprakelijkheid. Recente
ontwikkelingen in een ondernemingsrechtelijk kader, Deventer, Kluwer,
2002, 1-15.
152.
Faure, M.G., “Milieuaansprakelijkheid en –verzekering: rechtseconomische
beschouwingen bij recente ontwikkelingen”, in Milieuaansprakelijkheid.
Recente ontwikkelingen in een ondernemingsrechtelijk kader, Deventer,
Kluwer, 2002, 19-77.
153.
Faure, M.G. & Philipsen, N.J. “Insurance and the costs of pharmaceuticals in
the Netherlands: a law and economics perspective”, The Geneva Papers on
Risk and Insurance, Issues and practice, 2002, 609-625.
154.
Faure, M.G., Smits, J. & Schneider, H., “Preface”, in Faure, M.G., Smits, J.
& Schneider, H. (eds), Towards a European Ius Commune in Legal
Education and Research, Antwerpen, Intersentia, 2002, 1-4.
155.
Dute, J.C., Faure, M.G. & Koziol, H., “Algemene inleiding en
verantwoording” in Dute, J.C.J., Faure, M.G. & Koziol, H., No-fault
compensatiesystemen, Den Haag, ZonMw, november 2002, 7-12.
156.
Faure, M.G., “Optimale preventie en vergoeding van medische fouten vanuit
rechtseconomisch perspectief” in Dute, J.C.J., Faure, M.G. & Koziol, H., Nofault compensatiesystemen, Den Haag, ZonMw, november 2002, 13-90.
157.
Faure, M.G., “Rechteconomische toetsing”, in Dute, J.C.J., Faure, M.G. &
Koziol, H., No-fault compensatiesystemen, Den Haag, ZonMw, november
2002, 211-225.
158.
Dute, J.C.J. & Faure, M.G., “Samenvatting, conclusies en aanbevelingen” in
Dute, J.C.J., Faure, M.G. & Koziol, H., No-fault compensatiesystemen, Den
Haag, ZonMw, november 2002, 227-238.
36
159.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Naar een harmonisatie van
aansprakelijkheidsrecht in Europa? Een kritisch rechtseconomisch
perspectief”, NJB, 2003, 170-177.
160.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “The Netherlands”, in Koziol, H. and Steininger,
B.C. (eds), European Tort Law 2002, Wenen, Springer, 2003, 305-328.
161.
Faure, M.G. & Hartlief. T., “Insurance and expanding systemic risks”, in
Financial Market Trends, oktober 2003, 145-156.
162.
Faure, M.G., “De meerwaarde van het aansprakelijkheidsrecht voor het
milieu”, in Hartlief, T. & Klosse, S. (eds), Einde van het
aansprakelijkheidsrecht?, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 223334.
163.
Faure, M.G., “Milieustrafrecht in Europa: een reactie”, in Handhaving van
Milieurecht vanuit Europees perspectief, Den Haag, Boom Juridische
Uitgevers, 2003, 125-144.
164.
Faure, M.G., “Editorial foreword and introduction”, in Faure, M.G. (ed),
Deterrence, insurability, and compensation in environmental liability. Future
developments in the European Union, Wien, Springer, 2003, 1-5.
165.
Faure, M.G. & Grimeaud, D., “Financial assurance issues of environmental
liability”, in Faure, M.G. (ed), Deterrence, insurability, and compensation in
environmental liability. Future developments in the European Union, Wien,
Springer, 2003, 7-255.
166.
Faure, M.G., “Concluding remarks”, in Faure, M.G. (ed), Deterrence,
insurability, and compensation in environmental liability. Future
developments in the European Union, Wien, Springer, 2003, 332-343.
167.
Faure, M.G. & Roef, D., “De strafrechtelijke consequenties van gedogen”, in
Lindemans, D. (ed), Gedogen en bemiddelen in het bestuursrecht, Brugge,
die Keure, 2003, 87-139.
168.
Faure, M.G., “Overzicht van de socio-economische literatuur met betrekking
tot de beslechting van conflicten”, in De Leval, G. & Hubin, J. (eds), Espace
judiciaire et social Européen. Actes du colloque des 5 et 6 novembre 2001,
Brussel, Larcier, 2003, 461-490.
169.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Aansprakelijkheid en verzekering voor nieuwe
risico’s”, in Faure, M.G. & Neethling, J. (eds), Aansprakelijkheid, risico en
onderneming: Europese en Zuid-Afrikaanse perspectieven, Antwerpen,
Intersentia, 2003, 39-69.
37
170.
Pâques, M. & Faure, M.G., “Avant-propos”, in Pâques, M. & Faure, M.G.
(eds), La protection de l’environnement au cœur du système juridique
international et du droit interne. Acteurs, valeurs et efficacité, Brussel,
Bruylant, 2003, v-vii.
171.
Faure, M.G., “Proportionele aansprakelijkheid”, in Causaliteit. Inleidingen
gehouden op het symposion van de Vereniging van Letselschadeadvocaten
2003, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2003, 33-88.
172.
Faure, M.G., “Vergoeding van Persoonlijk Leed: Een Rechtseconomische
Benadering”, in Van Maanen, G.E. (ed), De rol van het
aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van persoonlijk leed, Den Haag,
Boom Juridische Uitgevers, 2003, 85-101.
173.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Economic analysis”, in Magnus, U. (ed), The
impact of social security law on tort law, Vienna, Springer, 2003, 222-265.
174.
Faure, M.G., Gupta, J. & Nentjes, A., “Key instrumental and institutional
design issues in climate change policy”, in Faure, M.G., Gupta, J. & Nentjes,
A. (eds), Climate change and the Kyoto Protocol. The role of institutions and
instruments to control global change, Cheltenham, Edward Elgar, 2003, 3-24.
175.
Faure, M.G., “Het voorzorgsbeginsel in het Belgisch en Vlaams recht” in
Faure, M.G. & Vos, E. (eds), Juridische afbakening van het
voorzorgsbeginsel: mogelijkheden en grenzen, Gezondheidsraad, 2003,
publicatienr. A03/03, 235-258.
176.
Faure, M.G. & Vos, E., “Conclusies en slotbeschouwingen”, in Faure, M.G.
& Vos, E. (eds), Juridische afbakening van het voorzorgsbeginsel:
mogelijkheden en grenzen, Gezondheidsraad, 2003, publicatienr. A03/03,
259-271.
177.
Faure, M.G. & Neethling, J., “Inleiding”, in Faure, M.G. & Neethling, J.
(eds), Aansprakelijkheid, risico en onderneming: Europese en ZuidAfrikaanse perspectieven, Antwerpen, Intersentia, 2003, V-XIII.
178.
Dute, J., Faure, M.G. & Koziol, H., “Introduction”, in Dute, J., Faure, M.G.
& Koziol, H. (eds), No-fault compensation in the healthcare sector, Vienna,
Springer, 2004, V-IX.
179.
Faure, M.G., “Economic observations concerning optimal prevention and
compensation of damage caused by medical malpractice”, in Dute, J., Faure,
M.G. & Koziol, H. (eds), No-fault compensation in the healthcare sector,
Vienna, Springer, 2004, 5-87.
38
180.
Faure, M.G. & Waeterinckx, P., “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid
van de rechtspersoon: een blik op de rechtspraak en enkele knelpunten uit de
praktijk”, Tijdschrift voor Strafrecht, 2004, 318-345.
181.
Faure, M.G., “La responsabilité pénale des personnes morales: regard sur la
jurisprudence”, Aménagement-Environnement, Numéro Spécial Entreprises,
Responsabilités et Environnement, 2004, 129-163.
182.
Faure, M.G., “Economic analysis of contributory negligence”, in Magnus, U.
& Martin-Casals, M. (eds), Unification of tort law: contributory negligence,
The Hague, Kluwer Law International, 2004, 233-256.
183.
Faure, M.G., “Productaansprakelijkheid in Europa: kritische
rechtseconomische reflecties”, in AV&S, 2004, 3-12.
184.
Faure, M.G., “European Environmental Criminal Law: do we really need it?”,
European Environmental Law Review, 2004, 18-29.
185.
Faure, M.G., Verbruggen, F. & Borremans, I., “Recente ontwikkelingen
inzake het milieu- en stedenbouwstrafrecht”, in Deketelaere, K. &
Deketelaere, M. (eds), Jaarboek milieurecht 2003, Brugge, Die Keure, 2004,
223-298.
186.
Faure, M.G., “Economische analyse van het strafrecht toegepast op
milieudelicten”, NJB, 2004, 1930-1940.
187.
Faure, M.G., “Vijftien jaar milieustrafrecht”, in Deketelaere K. (ed),
Feestbundel milieurecht. Leuvem 20, Brugge, Die Keure, 2005, 45-50.
188.
Faure, M.G., “De Europese richtlijn milieuaansprakelijkheid: kritische
inleidende bedenkingen”, in Mellenbergh, R. & Uylenburg, R. (eds),
Aansprakelijkheid voor schade aan de natuur, Groningen, Europa Law
Publishing, 2005, 1-20.
189.
Faure, M.G., “The view from law and economics”, in Wagner, G. (ed), Tort
Law and Liability Insurance, Vienna, Springer, 2005, 239-273.
190.
Faure, M.G., “Solidariteit en individualisering in private verzekering en
sociale zekerheid”, NJB, 2005, 1786-1791.
191.
Faure, M.G., “Risicodifferentiatie als eis van maatschappelijk verantwoord
verzekeren”, in Hamers, J.J.A., Schwarz, C.A. & Steins Bisschop, B.T.M.
(red.), Noodzaak, plicht of wenselijkheid van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Een multi-disciplinaire verkenning, Den Haag, Boom Juridische
Uitgevers, 2005, 153-168.
39
192.
Faure, M.G., “Financial compensation in case of catastrophes: a European
law and economics perspective”, in Koziol, H. & Steininger, B.C. (eds),
European Tort Law 2004, Vienna, Springer, 2005, 2-27.
193.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “The Netherlands”, in Koziol, H. & Steininger,
B.C. (eds), European Tort Law 2004, Vienna, Springer, 2005, 420-450.
194.
Faure, M.G., “Economic Analysis of Fault”, in P. Widmer (ed), Unification
of Tort Law: Fault, Kluwer, Law International, 2005, 311-330.
195.
Faure, M.G. & Hartlief, T. (eds), Financial Compensation for Victims of
Catastrophes. A Comparative Legal Approach, Wenen, Springer, 2006.
196.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Introduction”, in Financial Compensation for
Victims of Catastrophes. A Comparative Legal Approach, Wenen, Springer,
2006, 1-6.
197.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “The Netherlands”, in Financial Compensation
for Victims of Catastrophes. A Comparative Legal Approach, Wenen,
Springer, 2006, 195-226.
198.
Faure, M.G., “Comparative and Policy Conclusions”, in Financial
Compensation for Victims of Catastrophes. A Comparative Legal Approach,
Wenen, Springer, 2006, 389-452.
199.
Faure, M.G. & Vandenborre, T., “Strafrecht”, in Deketelaere, K. (ed),
Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 1237-1326.
200.
Faure, M.G. & Hu, James, “Foreword”, in Prevention and Compensation of
Marine Pollution Damage. Recent Developments in Europe, China and the
U.S., Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2006, i-viii.
201.
Faure, M.G. & Hui, Wang, “Financial Caps for Oil Pollution Damage: China
and the International Conventions”, in Prevention and Compensation of
Marine Pollution Damage. Recent Developments in Europe, China and the
U.S., Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2006, 317-347.
202.
Faure, M.G. & Wang, H., “An Economic Analysis of Compensation for Oil
Pollution Damage”, Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 37, 2006,
179-217.
203.
Faure, M.G., “Accident Compensation”, in Smits, J.M. (ed), Elgar
Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2006, 1-17.
204.
Faure, M.G. & Peeters, M., “Woord vooraf”, in Faure, M.G. & Peeters, M.
(eds), Grensoverschrijdend recht, Ius Commune Europaeum, No. 58,
Antwerpen, Intersentia, 2006, v-xiii.
40
205.
Faure, M.G. & Peeters, M., “Concluderende samenvatting”, in Faure, M.G. &
Peeters, M. (eds), Grensoverschrijdend recht, Ius Commune Europaeum,
No. 58, Antwerpen, Intersentia, 2006, 333-346.
206.
Faure, M.G. & Hartlief, T., Financiële voorzieningen na rampen in het
buitenland, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006.
207.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Inleiding”, in Financiële voorzieningen na
rampen in het buitenland, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 1-7.
208.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Rechtsvergelijking”, in Financiële
voorzieningen na rampen in het buitenland, Den Haag, Boom Juridische
Uitgevers, 2006, 81-121.
209.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Analyse”, in Financiële voorzieningen na
rampen in het buitenland, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 123158.
210.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Samenvatting en aanbevelingen”, in Financiële
voorzieningen na rampen in het buitenland, Den Haag, Boom Juridische
Uitgevers, 2006, 159-171.
211.
Faure, M.G. & Niessen, N., “Introduction”, in Faure, M.G. & Niessen, N.
(eds), Environmental Law in Development. Lessons from the Indonesian
Experience, Cheltenham, Edward Elgar, 2006, p. 1-8.
212.
Faure, M.G., “Towards a New Model of Criminalization of Environmental
Pollution: the Case of Indonesia”, in Faure, M.G. & Niessen, N. (eds),
Environmental Law in Development. Lessons from the Indonesian
Experience, Cheltenham, Edward Elgar, 2006, p. 188-217.
213.
Faure, M.G., Peeters, M. & Wibisana, A.G., “Economic Instruments: suited
to developing countries?”, in Faure, M.G. & Niessen, N. (eds),
Environmental Law in Development. Lessons from the Indonesian
Experience, Cheltenham, Edward Elgar, 2006, p. 218-262.
214.
Faure, M.G. & Niessen, N., “Towards Effective Environmental Legislation in
Indonesia?”, in Faure, M.G. & Niessen, N. (eds), Environmental Law in
Development. Lessons from the Indonesian Experience, Cheltenham, Edward
Elgar, 2006, p. 263-288.
215.
Faure, M.G., “Is Risk Differentiation on European Insurance Markets in
Danger”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2007,
vol. 14, 83-100.
41
216.
Eger, Th., Faure, M.G. & Naigen, Z. (eds), “Preface”, Economic Analysis of
Law in China, Cheltenham, Edward Elgar, 2007, xii-xix.
217.
Eger, Th., Faure, M.G. & Naigen, Z. (eds), “Conclusions”, Economic
Analysis of Law in China, Cheltenham, Edward Elgar, 2007, 307-310.
218.
Faure, M.G. & Wang, H., “Economic Analysis of Compensation for Oil
Pollution Damage in China”, in Eger, Th., Faure, M.G. & Zhang, N. (eds),
Economic Analysis of Law in China, Cheltenham, Edward Elgar, 2007, 272303.
219.
Van Boom, W.H. & Faure, M.G., “Introducing ‘Shifts in Compensation
between Private and Public Systems”, in Van Boom, W.H. & Faure, M.G.
(eds), Shifts in Compensation between Private and Public Systems, Wenen,
ECTIL, 2007, 1-27.
220.
Faure, M.G. & Van Boom, W.H., “Concluding Remarks”, in Van Boom,
W.H. and Faure, M.G. (eds), Shifts in Compensation between Private and
Public Systems, Wenen, ECTIL, 2007, 219-236.
221.
Faure, M.G. & Verheij, A. (eds), “Introduction”, Faure, M.G. & Verheij, A.
(eds), Shifts in Compensation for Environmental Damage, Vienna, Springer,
2007, 1-8.
222.
Faure, M.G., “Shift toward Alternative Compensation Mechanisms for
Environmental Damage?”, Faure, M.G. & Verheij, A. (eds), Shifts in
Compensation for Environmental Damage, Vienna, Springer, 2007, 73-102.
223.
Faure, M.G., Verheij, A., “Concluding Observations”, Faure, M.G. &
Verheij, A. (eds), Shifts in Compensation for Environmental Damage,
Vienna, Springer, 2007, 313-333.
224.
Faure, M.G., “Compensation for Occupational Diseases and the Importance
of Prevention: A Law and Economics Perspective”, European Journal of
Social Security, vol. 9, 2007, 127-168.
225.
Faure, M.G. & Bruggeman, V., “Causal Uncertainty and Proportional
Liability”, in Tichy, L. (ed), Causation in Law, Praag, Univerzita Carlova,
2007, 105-121.
226.
Faure, M.G., “Verzekeringen”, in Weterings, W.C.T. (ed), De economische
analyse van het recht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 109-117.
227.
Faure, M.G., “Strafrecht”, in Weterings, W.C.T. (ed), De economische
analyse van het recht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 141-155.
42
228.
Faure, M.G., Bruggeman, V. & Hartlief, T., “Verplichte verzekering in
België”, Bulletin des Assurance – Tijdschrift voor Verzekeringen, 2007, No.
361, 387-402.
229.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “The Netherlands”, in Koziol H. and Steininger,
B.C. (eds), European Tort Law 2006, Vienna, Springer, 2007, 398-460.
230.
Faure, M.G., “Economic Analysis of Tort and Regulatory Law”, in Van
Boom, W.H., Lukas M. & Kissling Chr. (eds), Tort and Regulatory Law,
Vienna, Springer, 2007, 399-416.
231.
Faure, M.G., “Milieustrafrecht in rechtseconomisch perspectief”, Strafblad,
2007, 458-477.
232.
Faure, M.G., “Klimaatverandering als uitdaging voor juristen”, NJB, 45/46,
2007, 2858-2860.
233.
Faure, M.G. & Visser, M.J.C., “Ideaaltypisch milieustrafrecht ; Opbouw,
inhoud en structuur van noodzakelijke delicten”, in Visser, M.J.C. & De
Lange, A. (eds), Milieustrafrecht. Onderzoek en aanbevelingen voor theorie
en praktijk, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 35-62.
234.
Van Boom, W.H. & Faure, M.G., “Introducing ‘Shifts in Compensation
between Private and Public Systems”, in Shifts in Compensation between
Private and Public Systems, Wenen, ECTIL, 2007, 1-27.
235.
Faure, M.G. & Van Boom, W.H., “Concluding Remarks”, in Shifts in
Compensation between Private and Public Systems, Wenen, ECTIL, 2007,
219-236.
236.
Faure, M.G. & De Roos, Th.A., “Schatting van het voordeel en aftrek van
kosten bij de oplegging van de ontnemingsmaatregel”, in Visser, M.J.C & De
Lange, A. (eds), Milieustrafrecht. Onderzoek en aanbevelingen voor theorie
en praktijk, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 295-312.
237.
Faure, M.G. & Orban de Xivry, E., “Répression des infractions”, in
Répertoire pratique du droit belge, Complément X. Urbanisme et
Environnement, Bruxelles, Bruylant, 2007, 2274-2348.
238.
Faure, M.G., “The Continuing Story of Environmental Criminal Law in
Europe after 23 October 2007”, European Energy and Environmental Law
Review, February 2008, vol. 17 (1), 68-75.
239.
Faure, M.G., “Legal Harmonisation from the Perspective of the Economic
Analysis of Law”, in Faure, M.G., Koziol, H. & Puntscher-Riekmann, S.
(eds), Vereintes Europa ~Vereinheitlichtes Recht?, Wien, Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2008, I, 11-46.
43
240.
Faure, M.G., “De moeizame weg naar een Europees milieustrafrecht”, in
Vereniging voor Milieurecht, Ontwikkelingen in het Europees
milieustrafrecht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008-1, 89-111.
241.
Faure, M.G. & Van Boom, W.H., “Hoe houdbaar zijn
verdragsveronderstellingen in verzekeringsrecht en –economie?”, in Van
Boom, W.H., Giesen, I. & Verheij, A.J. (eds), Gedrag en privaatrecht. Over
gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken,
Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2008, 305-339.
242.
Faure, M.G., Philipsen, N.J. & Fernhout, F.H., “Het schaderegelingsproces
vanuit rechtseconomisch perspectief”, in Letselschadereeks (19), De kosten
van het geschil, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2008, 65-92.
243.
Faure, M.G. & Visscher, L.T., “De rol van de deskundige bij
schadevaststelling vanuit rechtseconomisch perspectief”, in Hesen, G.G.,
Lindenbergh, S.D. & Van Maanen, G.E. (eds), Schadevaststeling en de rol
van de deskundige, Deventer, Kluwer, 2008, 215-243.
244.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “The Netherlands”, in Koziol, H. & Steininger,
B.C. (eds), European Tort Law 2007, Vienna, Springer, 2008, 416-439.
245.
Faure, M.G., “Onbegrensd toezicht?”, in WODC (ed), Toezicht op markt en
mededinging (Justitiele Verkenningen, 6/08), Den Haag, Boom Juridische
Uitgevers, 2008, 84-104.
246.
Faure, M.G. & Stephen, F., “Editorial introduction”, in Faure, M.G. &
Stephen, F. (eds), Essays in the Law and Economics of Regulation. In Honour
of Anthony Ogus, Antwerp: Intersentia, 2008, 1-17.
247.
Faure, M.G. & Song, Y., “Introduction and editorial preface”, in Faure, M.G.
& Song, Y. (eds), China and International Environmental Liability. Legal
Remedies for Transboundary Pollution, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, 18.
248.
Faure, M.G. & Betlem, G., “Applying national liability law to transboundary
pollution: some lessons from Europe and the United States”, in Faure, M.G.
& Song, Y. (eds), China and International Environmental Liability. Legal
Remedies for Transboundary Pollution, Cheltenham, Edward Elgar, 2008,
129-191.
249.
Faure, M.G. & Song, Y., “Comparative and concluding remarks”, in Faure,
M.G. & Song, Y. (eds), China and International Environmental Liability.
Legal Remedies for Transboundary Pollution, Cheltenham, Edward Elgar,
2008, 335-347.
44
250.
Bruggeman, V., Faure, M.G. & Haritz, M., “Schadenersatz für Opfer von
Naturkatastrophen – Ein Vergleich zwischen Belgien und den Niederlanden”,
Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 2008, 18-43.
251.
Faure, M.G., “Editorial: Towards a maximum harmonization of consumer
contract law?”, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2008
15(4), 433-445.
252.
Faure, M.G. & Wibisana, A., “Liability in Cases of Damage Resulting from
GMOs: An Economic Perspective”, in Koch, B.A. (ed), Economic Loss
Caused by Genetically Modified Organisms. Liability and Redress for the
Adventitious Presence of GMOs in Non-GM Crops, Vienna, Springer, 2008,
531-576.
253.
Faure, M.G. & Philipsen, N., “Honoraria van belangenbehartigers in
letselschadeschadezaken: een dossieranalyse (2001-2006)”, AV&S, vol. 6,
2008, 316-329.
254.
Faure, M.G. & Vanden Borre, T., “Economic Analysis of the Externalities in
Nuclear Electricity Production: The US versus the International Nuclear
Liability Scheme”, in Nuclear Inter Jura 2007. Proceedings Actes du
Congrès 1-4 octobre 2007 Bruxelles, Brussels, Bruylant, 2008, 423-482.
255.
Faure, M.G., “General Introduction”, in Faure, M.G. (ed), Tort Law and
Economics, vol. 1, Cheltenham, Edward Elgar, 2009, xxi-xlii.
256.
Faure, M.G., “Environmental Liability”, in Faure, M.G. (ed), Tort Law and
Economics, vol. 1, Cheltenham, Edward Elgar, 2009, 247-286.
257.
Faure, M.G. & Hay, J., “Analyse Economique de la Responsabilité
Environnementale. Perspectives Théoriques et Empiriques”, in Cans, Ch.
(ed), La Responsabilité Environnementale. Prévention, Imputation,
Réparation, Paris, Dalloz, 2009, 85-106.
258.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “The Netherlands”, in Koziol, H. & Steininger,
B.C. (eds), European Tort Law 2008, Vienna, Springer, 2008, 461-483.
259.
Faure, M.G., “Een nieuw milieustrafrecht in Vlaanderen”, Chroniques de
Droit Public, 2009, vol. 4, 606-620.
260.
Faure, M.G. & Peeters, M.G.W.M., “Over enkele blinde vlekken in het
Nederlands Milieu(aansprakelijkheids)recht” in Boeve, M.N. & Uylenburg,
R. (red.), Kansen in het Omgevingsrecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr.
M.S.J. Koeman, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 435-453.
261.
Faure, M.G., ‘La protection de l’environnement par le droit pénal ? Une
perspective économique’, in Jadot, B. (ed), Acteurs et outils du droit de
45
l’environnement. Développements récents, développements (peut-être) à
venir, Anthemis, Louvain-la-Neuve, 2010, 135-166.
262.
Farber, D.A. & Faure, M.G., “Introduction”, in Farber, D.A. & Faure, M.G.
(eds), Disaster Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, xiii-xxvii.
263.
Cauffman, C.A.N.M.Y., Faure, M.G. & Hartlief, T., “Het richtlijnvoorstel
consumentenrechten: quo vadis?”, Contracteren, Vol. 12, No. 3, 71-78.
264.
Faure, M.G., “Verplichte verzekering in rechtseconomisch perspectief”, in N.
Van Tiggele-Van der Velde & Wansink, J.H. (red.), Contractsvrijheid in het
verzekeringsrecht, Deventer, Kluwer, 2010, 121-137.
265.
Faure, M.G. and Tilindyte, L., “Effective enforcement of occupational health
and safety regulation: an economic approach”, European Labour Law
Journal, Vol. 1, No. 3, 2010, 346-367.
266.
Faure, M.G., “Wie is er bang van het maritieme milieustrafrecht?”, in
Ziekmakend werk, Den Bosch, Kenniscentrum Milieu en Gezondheid, 2010,
11-38.
267.
Faure, M.G., “Le droit pénal de l’environnement en Région flamande”, in La
lutte contre les infractions environnementales, Bruges, Vanden Broele, 2010,
111-139.
268.
Faure, M.G., “Redactioneel: Is Nederland aangepast aan klimaatverandering?”, AV&S, 2010, 1.
269.
Faure, M.G. & Van der Walt, A., “Introduction and editorial preface”, in
Faure. M.G. & Van der Walt, A. (eds), Globalization and Private Law,
Cheltenham, Edward Elgar, 2010, 1-12.
270.
Faure, M.G., “Globalization and multi-level governance of environmental
harm’, in Faure, M.G. & Van der Walt, A. (eds), Globalization and Private
Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2010, 383-425.
271.
Faure, M.G. & Van der Walt, A., “Comparative and concluding remarks”, in
Faure. M.G. & Van der Walt, A. (eds), Globalization and Private Law,
Cheltenham, Edward Elgar, 2010, 457-467.
272.
Faure, M.G., Lixin, H. & Hongjun, S., “Introduction”, in Faure, M.G., Lixin,
H. & Hongjun, S. (eds), Maritime Pollution Liability and Policy. China,
Europe and the US, The Hague, Kluwer Law International, 2010, 1-10
273.
Faure, M.G., “Criminal Liability for Oil Pollution Damage: An Economic
Analysis”, in Faure, M.G., Lixin, H. & Hongjun, S. (eds), Maritime Pollution
46
Liability and Policy. China, Europe and the US, The Hague, Kluwer Law
International, 2010, 161-192.
274.
Faure, M.G., Lixin, H. & Hongjun, S., “Comparative Conclusions”, in Faure,
M.G., Lixin, H. & Hongjun, S. (eds), Maritime Pollution Liability and Policy.
China, Europe and the US, The Hague, Kluwer Law International, 2010, 445456.
275.
Faure, M.G. & Peeters, M.G.W.M., “Financiële zekerheden in het
Nederlandse milieurecht”, Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade, 2010,
vol. 4, 136-145.
276.
Faure, M.G. & Hu, W., “Towards a reform of environmental liability in
China: an economic analysis”, Asia Pacific Journal of Environmental Law,
2010, vol. 13, No. 2, 225-247.
277.
Faure, M., Fernhout, F. and Philipsen, N., “No Cure, No Pay and
Contingency Fees”, in Tuil, M. and Visscher, L. (eds.), Letselschadereeks
New Trends In Financing Civil Litigation In Europe. A Legal, Empirical, and
Economic Analysis, Edward Elgar, Cheltenham, 2010, p. 33-56.
278.
Faure, M.G. & Peeters, M., “Introduction”, in Faure, M.G. & Peeters, M.
(eds), Climate Change Liability, Cheltenham: Edward Elgar, 2011, 3-12.
279.
Faure, M.G. & Peeters, M., “Concluding remarks”, in Faure, M.G. & Peeters,
M. (eds), Climate Change Liability, Cheltenham: Edward Elgar, 2011, 255274.
280.
De Smedt, K., Faure, M.G., Peeters, M. & Philipsen, N., “Naar beter zicht op
de milieuaansprakelijkheidswetgeving in Nederland?”, Tijdschrift voor
Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidrecht, 2011, Vol.
25(1), 3-11.
281.
Faure, M.G., “The Environmental Crime Directive 2008/99/EC”, European
Journal of Consumer Law, 2011, Vol. 1, 193-208.
282.
Faure, M.G., “Un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre: perspectives et questions en guise de conclusion”, in Philippe, D. &
Cheneviere, C. (réd.), L’entreprise face au droit des quotas de CO 2 ,
Bruxelles, Larier, 2011, 227-241.
283.
Faure, M.G. & Zhang, X., “Introduction/Editorial Foreword”, in Faure, M.G.
& Zhang, X. (eds.), Competition Policy and Regulation. Recent
Developments in China, the US and Europe, Cheltenham, Edward Elgar,
2011, 1-9.
47
284.
Faure, M.G. & Zhang, X., “Concluding remarks”, in Faure, M.G. & Zhang,
X. (eds.), Competition Policy and Regulation. Recent Developments in China,
the US and Europe, Cheltenham, Edward Elgar, 2011, 331-341.
285.
Van den Bergh, R.J. & Faure, M.G., “Critical issues in the enforcement of the
Anti-Monopoly Law in China: a law and economics perspective”, in Faure,
M.G. & Zhang, X. (eds.), Competition Policy and Regulation. Recent
Developments in China, the US and Europe, Cheltenham, Edward Elgar,
2011, 54-75.
286.
Faure, M.G. & Smits, J., “Introduction”, in Faure, M.G. & Smits, J. (eds.),
Does Law Matter? On Law and Economic Growth, Antwerp: Intersentia,
2011, 1-18.
287.
Faure, M.G. “Does Environmental Law Matter?”, in Faure, M.G. & Smits, J.
(eds.), Does Law Matter? On Law and Economic Growth, Antwerp:
Intersentia, 2011, 385-416.
288.
Faure, M.G. & Escresa, L., “Social stigma”, in Parisi, F. (ed.), Production of
Legal Rules, Cheltenham: Edward Elgar, 2011, 205-227.
289.
Faure, M.G., “The Implementation of the Environmental Crime Directives in
Europe”, in Gerardu, J., Grabiel, D., Koparova M.R., Markowitz, K. &
Zaelke, D. (eds.), 9th International Conference on Environmental Compliance
and Enforcement, Washington, INECE, 2011, 360-371.
290.
Faure, M.G. & Plessis, W. du, “Introduction”, in Faure, M. & Du Plessis, W.
(eds.), The balancing of interests in environmental law in Africa, Pretoria:
Pretoria University Law Press, 2011, xix-xxix.
291.
Faure, M.G. & Plessis, W. du, “Comparative and concluding remarks”, in
Faure, M. & Du Plessis, W. (eds.), The balancing of interests in
environmental law in Africa, Pretoria: Pretoria University Law Press, 2011,
591-691.
292.
Faure, M.G., “The balancing of interest: some preliminary (economic)
remarks”, in Faure, M. & Du Plessis, W. (eds.), The balancing of interests in
environmental law in Africa, Pretoria: Pretoria University Law Press, 2011,
1-33.
293.
Faure, M.G., “Instruments for environmental governance: what works?”, in
Martin, P., Zhiping, L., Tianbao, Q., Du Plessis, A., Le Bouthillier, Y. (eds.),
Environmental Governance and Sustainability, Cheltenham, Edward Elgar,
2012, 3-23.
48
294.
Faure, M.G. & Zhang, H., “Toward a more effective environmental criminal
law in China”, in Martin, P., Zhiping, L., Tianbao, Q., Du Plessis, A., Le
Bouthillier, Y. (eds.), Environmental Governance and Sustainability,
Cheltenham, Edward Elgar, 2012, 104-134.
295.
Faure, M.G. & De Mot, J., “Overheidsaansprakelijkheid: doelen en
remedies”, in Barkhuysen, T., Den Ouden, W. & Tjepkema, M.K.G. (eds.),
Coulant compenseren? Over overheidsaansprakelijkheid en rechtspolitiek,
Deventer, Kluwer, 2012, 71-95.
296.
Faure, M.G. & Hartlief, T., “Claimcultuur en beloningssystemen”, in Van
Boom, W.H., Giesen, I. & Smit, M. (eds.), Civilologie: opstellen over empirie
en privaatrecht, Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2012, 151-166.
297.
Faure, M.G., “Environmental regulation”, in Van den Bergh, R.J. & Pacces,
A.M. (eds.), Regulation and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, 2012,
229-301.
298.
Faure, M.G., “Designing Incentives Regulation for the Environment”, in
Brousseau, E., Dedeurwaerdere, T., Jouvet, P.-A. & Willinger, M. (eds.),
Global Environmental Commons. Analytical and Political Challenges in
Building Governance Mechanisms, Oxford, Oxford University Press, 2012,
275-307.
299.
Faure, M.G., “Private Law I: Tort”, in Eger, T. & Schäfer, H.-B. (eds.),
Research Handbook on the Economics of European Union Law, Cheltenham,
Edward Elgar, 2012, 201-228.
300.
Faure, M.G., “Accident Compensation”, in Smits, J.M. (ed), Elgar
Encyclopedia of Comparative Law, 2nd ed., Cheltenham, Edward Elgar, 2012,
1-20.
301.
Faure, M.G. & Heine, K., “An insurance approach for preventing financial
crises”, in LaBrosse, J.R., Olivares-Caminal, R. & Singh. D. (eds.), Financial
Crisis Containment and Government Guarantees, Cheltenham, Edward
Elgar, 2013, 174-188.
302.
Faure, M.G. & De Smedt, K., “The ELD’s effects in practice”, in Bergkamp,
L. & Goldsmith, B.J. (eds.), The EU Environmental Liability Directive. A
commentary, Oxford, Oxford University Press, 2013, 299-314.
303.
Bergkamp, L., Herbatschek, N., Faure, M.G. & De Smedt, K., “Sanctions and
enforcement”, in Bergkamp, L. & Goldsmith, B.J. (eds.), The EU
Environmental Liability Directive. A commentary, Oxford, Oxford University
Press, 2013, 315-332.
49
304.
Faure, M.G. & Hu, J., “Towards a deposit guarantee insurance in China? A
law and economics perspective”, The Chinese Journal of Comparative Law,
2013, 1-33.
305.
Faure, M.G. & Zhang, X., “Introduction/Editorial Foreword”, in Faure, M.G.
& Zhang, X. (eds.), The Chinese Anti-Monopoly Law. New Developments and
Empirical Evidence, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 1-11.
306.
Faure, M.G. & Zhang, X., “Conclusions: future look”, in Faure, M.G. &
Zhang, X. (eds.), The Chinese Anti-Monopoly Law. New Developments and
Empirical Evidence, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, 377-390.
VII. Book Reviews
1.
Von Hippel, E., Der Schutz des Schwächeren, J.C.B. Mohr Verlag (Paul
Siebeck), 1980, 214 p., in Rechtskundig Weekblad, 1983-1984, 1934-1935.
2.
Kimball, S. & Pfennigstorf, N., The Regulation of Insurance Companies in
the United States and the European Communities: A Comparative Study,
Washington, Chamber of Commerce of the US, 1981, 272 p., in Rechtskundig
Weekblad, 1985-1986, 1948-1950.
3.
Haffmans, Ch., Terbeschikking gesteld. Geschiedenis, oplegging en executie
van een strafrechtelijke maatregel, Arnhem, Gouda Quint, 1984, 77 p., in
Panopticon, 1986, 514-517.
4.
Van Wassenaer van Catwijck, A.J.O., Produktenaansprakelijkheid in
Europees verband, Zwolle, Tjeenk-Willink, 1986, 132 p., in Rechtskundig
Weekblad, 1986-1987, 1577-1579.
5.
Faure, M.G., “Produktaansprakelijkheid: licht en schaduw op een nieuw
Europees recht”, in Verzekeringscahiers, 1986/2, B.V.V.O., 28 p., in
Rechtskundig Weekblad, 1986-1987, 2125-2126.
6.
Eser, A. & Huber, B., Strafrechtsentwicklung in Europa, Landesberichte über
Gezetsgebung, Rechtsprechung und Literatur, Freiburg, Max Planck Institut
für ausländisches und internationales Strafrecht, 1985, in Panopticon, 1987,
378-380.
7.
Pennigstorf, W., German Insurance Laws, second edition, Karlsruhe, Verlag
Versicherungswirtschaft,1986, 252 p., in Rechtskundig Weekblad, 1987-1988,
205-206.
50
8.
Tak, P. & Van Kalmthout, A., Dienstverlening en Sanctie-stelsel,
Denemarken, Zweden, Noorwegen, Frankrijk en Duitsland, Den Haag,
Ministerie van Justitie, 1985, 237 p., in Panopticon, 1988, 110-114.
9.
Lambrechts, W., Milieurecht, 2e druk, Brussel, Story-Scientia, 1987, 467 p.
in Rechtskundig Weekblad, 1988-89, 102-103.
10.
Van Empel, H. & Ritsema, H.A., Aansprakelijkheid voor produkten,
Deventer, Kluwer, 1987, 180 p., in Rechtskundig Weekblad, 1988-89, 788789.
11.
Van de Bunt, H.G., Van der Veen, O.C.W. & Verfaille, P., Strafrechtelijke
Handhaving van het Milieurecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1989, 113 p., in
Rechtskundig Weekblad, 1988-89, 1453.
12.
Jadot, B. (ed), La répression des infractions en matière d’environnement en
Région Wallone, Brussel, Story-Scientia, 1987, 276 p., in Rechtskundig
Weekblad, 1989-90, 31-32.
13.
Gilhuis, P.C., Milieurecht op weg naar de jaren negentig, Zwolle, Tjeenk
Willink, 1989, 29 p., in Rechtskundig Weekblad, 1989-90, 101-102.
14.
Drupsteen, T.G. & Meyler, C.J., Voorontwerp Hoofdstukken Wet Algemene
Bepalingen Milieuhygiëne, Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, 38 p., in
Rechtskundig Weekblad, 1989-90, 135-136.
15.
Stephen, F., The Economics of the Law, 1988, in European Journal of
Political Economy, 1990, 152-155.
16.
Bocken, H. (ed), Vorderingsbevoegdheid voor milieuverenigingen, Brussel,
Story-Scientia, 1988, 253 p., in Rechtskundig Weekblad, 1989-90, 996-997.
17.
Mooy, A., Op het grensvlak van psychiatrie en recht, Arnhem, Gouda Quint,
1989, 34 p., in Rechtskundig Weekblad, 1989-90, 935-936.
18.
Vandeplas, A., Strafwetboek, in Rechtskundig Weekblad, 1989-90, 935.
19.
Michiels, F.C.M.A., Zand erover? Milieurecht in de advocatenpraktijk,
Zwolle, Tjeenk Willink, 1989, 161 p., in Rechtskundig Weekblad, 1989-90,
966-967.
20.
Van Troostwijk, H., Ruimtelijke Ordeningsrecht, in Rechtskundig Weekblad,
1989-90, 1070.
21.
Jurgens, V., Actieboek Natuur en Milieu, in Rechtskundig Weekblad, 198990, 1069-1070.
51
22.
Koeman, N., Ouwerkerk, W. & Van Dunné, J. (eds), Civielrechtelijke
aansprakelijkheid voor milieuschade, in Rechtskundig Weekblad, 1990, 446448.
23.
Van Buuren, P.J.J., Betlem, G. & Ijlstra, T. (eds), Milieurecht in stelling.
Utrechtse opstellen over actuele thema’s in het milieurecht, in Rechtskundig
Weekblad, 1990, 478-479.
24.
Faure, M.G., Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering en Bijzondere
Strafwetten, in Rechtskundig Weekblad, 1991, 725.
25.
Lebrun, A., Mémento de l’environnement, in Rechtskundig Weekblad, 19911992, 759-760.
26.
Damen, L.J.A. & Uylenburg, R. (eds), Rechtsbescherming in het milieurecht,
Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, 108 p., in Rechtskundig Weekblad, 1991-92,
1038-1039.
27.
Eijlander, Ph., Gilhuis, P.C., Peeters, M.G.W.M., Peters, J.A.F. & Voermans,
W.J.M. (eds), Milieu als wetgevingsvraagstuk, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991,
169 p., in Rechtskundig Weekblad, 1991-92, 1039-1040.
28.
Martin, J., Strafbarkeit grenzüberschreitender Umweltbeinträchtigungen.
Zugleich ein Beitrag zu Gefährdungsdogmatik und zum Umweltvölkerrecht,
Freiburg im Breisgau, Eigen Verlag des Max Planck Instituts für
ausländisches und internationales Strafrecht, 1989, 391 p., in Rechtskundig
Weekblad, 1991-1992, 1334-1336.
29.
Buiting, Th.J.B., Strafrecht en Milieu, in Delikt en Delinkwent, 1995, 473478.
30.
Sterk, C.H.W.M., Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht, in
Tijdschrift voor Milieu en Recht, 1995, 146-148.
31.
Freriks, A., Juridische bescherming van beeksystemen: de grenzen verlegd,
Zwolle, Tjeenk Willink, 1994, 504 p., in Rechtskundig Weekblad, 1995-96,
654-655.
32.
Abraham, F., Deketelaere, K. & Stuyck, J. (eds), Recent Economic and Legal
Developments in European Environmental Policy, Rechtskundig Weekblad,
1996-97, 759.
33.
Peeters, M., Marktconform milieurecht; een rechtsvergelijkende studie naar
de verhandelbaarheid van vervuilingsrechten, in Rechtsgeleerd Magazijn
Themis, 1997, 104-108.
52
34.
Wichers-Rust, L.F. & Wasch, E.P.J. (eds), Milieu en Onderneming,
Juridische, Technische en Financiële Aspecten van Milieuregelgeving voor
Onderneming en Adviseur, in Rechtskundig Weekblad, 1996-97, 1207.
35.
Ercmann, S., Pollution Control in the European Community, Guide to the EC
Texts and their Implementation by the Member States, London, Graham &
Trotman Ltd., 1996, in European Journal of Law and Economics, 1998, 281282.
36.
Van Velthoven, B.C.J. & Van Wijck, P.W. (eds), Recht en effenciëntie, een
inleiding in de economische analyse van het recht, Deventer, Kluwer, 1997,
424, in Rechtskundig Weekblad, 1998-1999, 311.
37.
Lubach, D.A. & Tongeren, G.J., Stad en milieu, publicaties van de
Vereniging voor Milieurecht, Deventer, Tjeenk Willink, 1996, 40 p. and Van
Van den Pepper, R.A., Van den Broek, J.H.G., Van Buuren, P.J.J., Van Dijk,
G.R.M. & Tonnaer, F.P.C.L., Afstemmingsregelingen in de Wet
Milieubeheer, verslag ledenvergadering, publicaties van de Vereniging voor
Milieurecht, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, 57 p., in Rechtskundig
Weekblad, 1998-99, 414-415.
VIII. Other Editorial Work
Editor of:
1.
“Law and Economics”, Vlaams Jurist Vandaag, 1st quarterly, 1987.
2.
“Milieurecht”, Vlaams Jurist Vandaag, 2nd quarterly, 1988.
3.
Codex Economisch Strafrecht, Brugge, Die Keure, 1989, 209.
4.
“Recht achter Tralies”, Vlaams Jurist Vandaag, 3rd quarterly, 1990.
5.
Code du droit pénal economique, Brugge, La Charte, 1991, 232.
6.
“Juryrechtspraak”, Vlaams Jurist Vandaag, 1st quarterly, 1992.
7.
“Law and Economics of Environmental Policy”, The Geneva Papers on Risk
and Insurance, 1992.
8.
Article on European Review of Private Law, vol. 4 (2), 1996.
IX. Other Publications
53
1.
Faure, M.G., “Eindelijk een vergoeding voor de pro-deo-advocaat in België?”,
Nederlands Juristen Blad, 1984, 608.
2.
Faure, M.G., “Aanranding der eerbaarheid”, in Strafrechtelijke kwalificaties
met jurisprudentie, Brugge, Die Keure, 1984.
3.
Faure, M.G., “Verkrachting” in Strafrechtelijke kwalificaties met
jurisprudentie, Brugge, Die Keure, 1984.
4.
Faure, M.G., “Politieke benoemingen in de Belgische Magistratuur”,
Nederlands Juristen Blad, 1986, 647-649.
5.
Faure, M.G., “Heling”, in Strafrechtelijke kwalificaties met jurisprudentie,
Brugge, Die Keure, 1986.
6.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Maakt economie recht wat krom is ...?”,
Intermediair, 20 November 1987.
7.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Liever geen slachtoffer dan een door het
recht beschermd slachtoffer”, Intermediair, 18 December 1987.
8.
Faure, M.G. & Van den Bergh, R., “Belangengroepen dicteren het algemeen
belang”, Intermediair, 11 January 1988.
9.
Faure, M.G., “Dogma’s getoetst aan dynamisme”, Intermediair, 12 September
1988.
10.
Faure, M.G., “Viol”, Qualifications et jurisprudence pénales, Brugge, La
Charte, January 1991, 1-23.
11.
Faure, M.G., “Attentat à la pudeur”, Qualifications et jurisprudence pénales,
Brugge, La Charte, January 1991, 13-25.
12.
Faure, M.G., “Verkrachting”, Strafrechtelijke kwalificaties met jurisprudentie,
Brugge, Die Keure, losbladig, January 1991, 1-29.
13.
Faure, M.G., “Aanranding van de eerbaarheid”, Strafrechtelijke kwalificaties
met jurisprudentie, Brugge, Die Keure, looseleaf, January 1991, 13-24.
14.
Faure, M.G., “Ontucht en prostitutie”, Strafrechtelijke kwalificaties met
jurisprudentie, Brugge, Die Keure, looseleaf, 1991, 1-45.
15.
Bodson, P.L. & Faure, M.G., “Débauche et Prostitution”, Qualifications et
Jurisprudence Pénales, Brugge, La Charte, looseleaf, 1991, 1-40.
54
16.
Faure, M.G., “Efficiëntie van aansprakelijkheidsregels versus regulering (Een
toepassing op milieurecht)”, in Economie en Recht, Research Memorandum
1991-A, 19-41.
17.
Faure, M.G., “Criminal law, Economics of Crime and Law Enforcement”, in
Bouckaert, B. & De Geest, G. (eds), Bibliography of Law and Economics,
Dordrecht, Kluwer, 1992, 504-526.
18.
Faure, M.G., “Redactioneel. Eindelijk een tijdschrift voor Milieurecht in
Vlaanderen!”, Tijdschrift voor Milieurecht, 1992, 1.
19.
Faure, M.G., “Redactioneel”, Tijdschrift voor Milieurecht, 1992, 57.
20.
Faure, M.G., “Enkele kanttekeningen bij de aansprakelijkheid voor
zeewaterverontreiniging veroorzaakt door olie”, NJB, 1993, 245-246.
21.
Faure, M.G., “In naam van redelijkheid en billijkheid gebeuren enge dingen”,
interview in Welwezen, March 1993, 12-16.
22.
Faure, M.G., “Opinie”, De Water nieuwsbrief over integraal waterbeheer, May
1993, 2.
23.
Faure, M.G., Comment on Mr. R. Cleton over “Enkele kanttekeningen bij de
aansprakelijkheid voor zeewaterverontreiniging veroorzaakt door olie”, NJB,
20 May 1993, 760-761.
24.
Faure, M.G., Commentaar op H. van den Brandhof and W.A. Dorst over Faure,
M.G. & Van den Bergh, R., “Het toelaten van kartels op de Europese
verzekeringsmarkt”, NJB, 27 May 1993, 796-798.
25.
Faure, M.G., “Regulering en concurrentie op verzekeringsmarkten in Europa”,
de Vrijbrief, June/July 1993, 12-20.
26.
Faure, M.G., “Redactioneel”, Tijdschrift voor Milieurecht, 1994, 1.
27.
Faure, M.G., “Definitie van het gezinsbedrijf”, Landbouwleven, 22 April 1994,
2.
28.
Faure, M.G., “Kleinschaligheid ondermijnt België”, Agrarisch Dagblad, 26
April 1994.
29.
Faure, M.G., “Attentie: Met uiterste voorzichtigheid hanteren. Revolutionaire
plannen Commissie-De Ru zijn op los zand gebaseerd”, OR-Informatie, 7
December 1994, 14-17.
30.
Faure, M.G., “De grenzen der verzekerbaarheid rechtseconomisch bekeken”,
Welwezen, February 1995, 16-25.
55
31.
Faure, M.G., “Wie is er bang voor het milieustrafrecht?”, Limburg Financieel
Prominent, 1995, No. 1, 12-13.
32.
Faure, M.G., “De samenwerking tussen advocaten en accountants”, Vlaams
Jurist Vandaag, May 1995, 3-5.
33.
Faure, M.G., “Strafrechtelijke toerekening bij overtreding van de rij- en
rusttijdenwetgeving”, noot onder Cass., 27 September 1994, Recente Arresten
van het Hof van Cassatie, 1995, 145-149.
34.
Faure, M.G., “Vergoeding van nucleaire schade: verzekeringskartels of pooling
van risico’s via de markt?”, de Vrijbrief, 1995/3, 4-12.
35.
De Geest, G. & Faure, M.G., “Een gesprek met Richard Posner”, Vlaams Jurist
Vandaag, 1995, 10-11.
36.
Faure, M.G., “Verzekering en de groeiende aansprakelijkheidslast”, Vlaams
Jurist Vandaag, 1996, 4-5.
37.
Faure, M.G., “De hervorming van de ziekteverzekering: marktwerking via
private verzekering of overheidsinterventie via het publieke bestel?”, De
Vrijbrief, 1996-1, 4-11.
38.
Faure, M.G., “Aansprakelijkheid van de milieucoördinator”, in Van der
Weeken, H. (ed), Milieuzorg in de onderneming. Gids voor de
milieucoördinator, Antwerpen, Standaard, 1998, 2nd print, 35-70.
39.
Faure, M.G., “Op de glijdende schaal van verzekerbare en onverzekerbare
risico’s”, ESB-dossier, 11 March 1999, 20-25.
40.
Faure, M.G., “Afscheid van milieustrafrecht?”, Milieu en Recht, 2000, 143.
41.
Faure, M.G., “Een schijn van kans?”, Milieu en Recht, 2000, 175.
42.
Faure, M.G., “Aansprakelijkheid van de milieucoördinator”, in Milieuzorg in
de onderneming. Gids voor de Milieucoöordinator, Antwerpen, Standaard
Uitgeverij, 2000, 35-83.
43.
Faure, M.G., Koopmans, I.M. & Visser, M.J.C., “Kroniek van het
milieustrafrecht”, Delikt en Delinkwent, 2001, 319-329.
44.
Faure, M.G., “Een rechtseconomisch bijschrift”, AV&S, 2001, 71-72.
45.
Faure, M.G., Koopmans, M. & Visser, M.J.C., “Milieustrafrecht. Recente
ontwikkelingen in het milieustrafrecht”, Delikt en Delinkwent, 2001, 882-892.
56
46.
Faure, M.G., “Legal Research on Global Environmental Change of METRO”,
in Kaleidoscopic View on Social Scientific Global Change Research in the
Netherlands, Royal Dutch Academy of Arts and Sciences, 2001, 110-115.
47.
Faure, M.G., Gupta, J. & Nentjes, A., “State of Research Concerning
Institutions and Instruments to Control Global Environmental Change in the
Netherlands: Conference Report”, in Kaleidoscopic View on Social Scientific
Global Change Research in the Netherlands, Royal Dutch Academy of Arts
and Sciences, 2001, 116-132.
48.
Faure, M.G., Koopmans, I.M. & Visser, M.J.C., “Milieustrafrecht”, Delikt en
Delinkwent, 2002, 302-313.
49.
Faure, M.G., “Milieuaansprakelijkheidsverzekering vaarwel?”, Milieu en
Recht, 2002, 129.
50.
Faure, M.G., “Aansprakelijkheid van de milieucoördinator”, in Gids voor de
Milieucoördinator, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2002, 35-85.
51.
Faure, M.G., Koopmans, I. & Visser, M.J.C., “Milieustrafrecht”, Delikt en
Delinkwent, 2002, 905-912.
52.
Faure, M.G., “Nieuwe taken voor de ‘groene reuzen’?”, Milieu en Recht, 2003,
167-168.
53.
Faure, M.G., Koopmans, I. & Visser, M., “Ontwikkelingen in het
milieustrafrecht mede vanuit Europees perspectief”, Delikt en Delinkwent,
2003, 905-917.
54.
Faure, M.G., Koopmans, I. & Visser, M., “Milieustrafrecht”, Delikt en
Delinkwent, 2003, 322-329.
55.
Faure, M.G., Koopmans, I.M. & Visser, M.J.C., “Ontwikkelingen in het
milieustrafrecht”, DD, 2004, 326-335.
56.
Faure, M.G., “Implementatie en handhaving van emissiehandel”, MenR, 2004,
213.
57.
Faure, M.G., Koopmans, I. & Visser, M., “Milieustrafrecht”, Delikt en
Delinkwent, 2004, 842-850.
58.
Faure, M.G., “Eindelijk naar een fundamentele herziening van de
olieverdragen?”, AV&S, 2004, 143.
59.
Faure, M.G., Koopmans, I.M. & Visser, M.J.C., “Milieustrafrecht”, Delikt en
Delinkwent, 2005, 325-334.
57
60.
Faure, M.G., “Vergoeding van slachtoffers van rampen in het buitenland”,
Nieuwsbrief Crisisbeheersing, maart 2005, 8-10.
61.
Faure, M.G., “Risk Differentiation Endangered by Recent Policy Trends?”,
Guest editorial in Geneva Association Information Newsletter, January 2006,
nummer 53, 1-3.
62.
Faure, M.G., “De WTS op de schop?”, AV&S, 2006, 65.
63.
Bruggeman, V., Faure, M.G. & Hartlief, T., “Verplichte verzekering in
België”, Bulletin des Assurances-de Verzekering, 2007, No. 361, 387-402.
64.
Faure, M.G., “Een taak voor Europa inzake nucleaire aansprakelijkheid?”,
AV&S, vol. 2, 2008, 55.
65.
Faure, M.G., “Avant-propos”, in Attenoukon, S.A., L’Afrique, poubelle de
l’Occident ? La gestion des déchets dangereux, Paris, L’Harmattan, 2009, 1920.
X.
Case Notes
1.
“Het probatie-uitstel in milieustrafzaken”, noot bij Corr. Brugge, 15 oktober
1986, Rechtskundig Weekblad, 1988-89, 303-305.
2.
“De verjaring van waterverontreiniging”, noot bij Corr. Tongeren, 10 mei
1991, Tijdschrift voor Milieurecht, 1993, 103-104.
3.
“Juridische problemen bij de bestrijding van grensoverschrijdende
waterverontreiniging”, noot bij Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 19 november 1992
en President, Maastricht, Kort Geding, 3 februari 1993, Tijdschrift voor
Milieurecht, 1993-3, 157-162.
4.
“Toerekening en probatie-uitstel bij waterverontreiniging”, noot bij
Correctionele Rechtbank, Gent (19e Kamer), 11 juni 1992, Tijdschrift voor
Milieurecht, 1993-3, 169-171.
5.
“Handhaving van de milieuwetgeving via strafrechtelijk afdwingbare
zorgplichten?”, noot bij Rechtbank Amsterdam 5 januari 1993, Tijdschrift voor
Milieuaansprakelijkheid (TMA), 1993-3, 79-83.
6.
“De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen bij milieudelicten”, noot bij
Correctionele Rechtbank Gent, 10 mei 1994, Tijdschrift voor Milieurecht,
1994, 267-271.
58
7.
“De invloed van een administratieve saneringsplicht op de strafbaarheid”, noot
onder Corr. Turnhout, 28 december 1993, Tijdschrift voor Milieurecht, 1995,
333-336.
8.
“Irrécevabilité de l’action publique en cas d’éléments de preuves recueillies de
manière irrégulière?”, Observation sous Cour d’appel de Liège, 5 janvier 1998,
Aménagement, 1999, 66-74.
9.
“Stedebouwinbreuken: geen overmacht, wel vermogensvoordeelafroming”,
noot onder Corr. Gent, 28 November 2000, TMR, 2001, 252-255.
XI. Lectures from 2001 onwards
1.
“Recente ontwikkelingen in het millieustrafrecht in België”, 20 February 2001,
at the Balie van Oostende.
2.
“European Environmental Liability and Insurance”, 18 April 2001, at the
ENVECO-meeting, in Brussels.
3.
“De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon”, 29 May 2001,
at the Politierechtbank in Antwerpen.
4.
“Der Patient in Europa – wie werten die einzelnen Länder? Ergebnisse der
Studie “Arzhaftungsrecht in einer vergleichenden Perspektive. Wo steht
Deutschland im Vergleich mit seinen Nachbarn?”, 19 September 2001, at the
Symposion Brauchen wir eine Stärkung der Patientenrechten in Deutschland?
Was sagt Europa?, in Dortmund.
5.
“The Possible Contribution of Law and Economics to Harmonisation of Tort
Law in Europe”, 21 September 2001, at 28. Tagung für Rechtsvergleichung,
Gesellschaft für Rechtsvergleichung in Hamburg.
6.
“De economische analyse van het sociaal recht”, 6 November 2001, at the
colloquim Gerechtelijke en sociale Europese ruimte, in Brussel.
7.
“Over de honorering van de belangenbehartiger op basis van een percentage
van de schadeuitkering”, 22 March 2002, at the PIV Jaarconferentie in Ede.
8.
“Insurance and Competition Law: Balancing the Conflicts”, 18 April 2002, at
the Conference Global Issues in Insurance Regulation, in London.
9.
“The possible contribution of law and economics to harmonization of private
law in Europe”, 5 September 2002, at the conference Regulatory Competition
and Economic Integration within the European Union, in Tilburg.
59
10.
“Kosten en baten van meer transparantie in het proces van schaderegeling
vanuit een rechtseconomisch perspectief”, 26 September 2002, at the congress
Personenschade expertise, in Utrecht.
11.
“The possible contribution of law and economics to harmonisation of private
law in Europe”, Opening of the Academic Year of the LL.M. programme, 15
October 2002, in Utrecht.
12.
“Ervaringen inzake milieu aanpsprakelijkheden”, 29 October 2002, Escher
Milieuadvies, in Leuven.
13.
“De hervorming van het milieustrafrecht in het Vlaamse Gewest”, 21
November 2002, Congres Recente Ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid
voor milieuschade en milieumisdrijven, in Leuven
14.
“De meerwaarde van het aansprakelijkheidsrecht voor het milieu”, SaROcongres Einde van het aansprakelijkheidsrecht, 13 December 2002, in
Maastricht.
15.
“The New Sovereignty and the International Climate Change Regime”, March
2003, at the Beijing University.
16.
“Financial security, general introduction”, 12 December 2002, at the congress
Environmental Liability, in Antwerpen.
17.
“Verzekerbaarheid van milieuschade”, 17 December 2002, at the congress
Milieuaansprakelijkheid. Actuele ontwikkeling in beleid en praktijk, in
Rotterdam.
18.
“Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor milieudelicten”, juridische
studienamiddag Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en
voor milieudelicten, 5 June 2003, in Gent.
19.
“Arzthaftungsrecht in einer vergleichender Perspektive – die Ergebnisse der
einzelnen Ländern”, 24 June 2003, in Bern Cityfachseminar Arzthaftungsrecht,
Bern (Zwitserland).
20.
“Milieustrafrecht in Europa: een reactie”, Ledenvergadering voor de
Vereniging van Milieurecht 25 June 2003, in Utrecht.
21.
“Insurability of environmental harm, compulsory insurance and alternatives to
liability insurance”, Seminar on the role of insurance and securities in
environmental damage, organized by the Ministry of Environment and Natural
Resources in Mexico and the National Institute of Ecology, 7 July 2003, in
Mexico City.
60
22.
“Handhavingsbeleid overheid” bij een studiedag milieu van Febelhout, 8
December 2003, in Brussels, Belgium.
23.
“On multi-level environmental governance. Relationship between domestic,
supra national and international policymaking and law: the problem of scale”, 9
December 2003, as chairman at workshop at the Vrije Universiteit, in
Amsterdam.
24.
“Etude d’impact sur l’environnement: outil de développement durable”. Le
droit pénal au service du dévelopement durable, 18 December 2003, Seminar
in Lomé, Togo.
25.
“Solidariteit en individualisering in private verzekering en sociale zekerheid”,
gehouden op het congres Solidariteit: inspiratie of illusie, NBVAnieuwjaarsbijeenkomst, 8 January 2004, in Bussum.
26.
“The economic policy premises of environmental liability”, 22 January 2004,
12th annual environment forum in Brussels.
27.
“Financial compensation in case of catastrophes: a European law and
economics perspective”, 13 February 2004, at the Midterm meeting Erasmus
programme in law and economics, Bologna (Italy).
28.
“Recente ontwikkelingen inzake het milieu- en stedenbouwstrafrecht”, 22
March 2004, at the congress Actualia Milieurecht 2003, organized by Leuvem.
29.
“Financial compensation after catastrophes and its compatibility with
competition law”, together with Roger Van den Bergh, 24 September 2004, at
the 21 annual conference of the EALE, in Zagreb.
30.
“Defences in negligence”, together with Rob Young and Paul Fenn, 23
September 2004, at the 21 annual conference of the EALE, in Zagreb.
31.
“A political economy perspective of judicial review in the European Union.
Judicial appointments, role, accessibility and jurisdiction of the European
Court of Justice”, as discussant by the paper of Mr. George Tridimas, 23
September 2004, at the 21 annual conference of the EALE in Zagreb.
32.
“The possible contribution of law & economics to harmonization of tort law in
Europe”, 16 November 2004, in a seminar on regulatory federalism at the
University of Pennsylvania Law School.
33.
“Het milieuhandhavingbeleid in Vlaanderen”, 18 november 2004,
contactevenement Sertius in Leuven.
34.
“Economic criteria for compulsory insurance”, 29 november 2004, Amsterdam
Centre for Law & Economics van de Universiteit van Amsterdam.
61
35.
“Analisa Economia dell dirrito ambiente penale”, 6 December 2004,
Universida degli Studi Teramo.
36.
“Funding of Personal Injury Litigation in the Netherlands”, workshop about
performance & funding of personal injury cases, 4 February 2005, London,
Department of Constitutional Affairs.
37.
“Economic analysis concerning optimal prevention and compensation of
damage caused by medical malpractice: An introduction”, 25 February 2005, at
the international conference on cost containment in national health insurance
system in Chiang Mai Thailand.
38.
“Financial compensation in case of catastrophes: a European law & economics
perspective”, 2 April 2005, Fourth annual conference on European Tort Law,
Vienna.
39.
“The contribution of economics to law: environmental law, tort law and
insurance”, 12 July 2005, at the Faculty of Economics of Shandong University
in Jinan (China).
40.
“Compensation for oil pollution damage: China versus the international
regime”, at the invitation of the Dalian Association for International Exchange
of Personnel and Dalian Maritime University, 14 July 2005, in Dalian,
Liaoning Province, China.
41.
“Economic analysis of environmental law”, during summer course
Environmental Law, Law Faculty, Gadjah Mada University, Yogjakarta,
August 2005.
42.
“Multiple tortfeasors, an economic analysis”, with Rob Young and Paul Fenn,
22nd annual conference of the European Association of Law and Economics, 16
September 2005, in Ljubljana, Slovenia.
43.
“Why criminal law?”, with Roger Bowles and Nuno Garupa, 22nd annual
conference of the European Association of Law and Economics, Ljubljana,
Slovenia, September 2005.
44.
Discussant on paper of Vincy Fon and Hans-Bernd Schäfer on incentive effects
of state liability for wrongful conviction on the level of crime, 22nd annual
conference of the European Association of Law and Economics, 16 September
2005, Ljubljana, Slovenia.
45.
“Strafrechtelijke handhaving van milieubescherming”, 23 November 2005,
PAO, Recente ontwikkelingen Europees Strafrecht en internationale
rechtshulp, in Maastricht.
62
46.
Discussant on a paper of Chirico and Larouche “Conceptual Divergence,
Functionalism and the Economics of Convergence”, Contribution for Binding
Unity/Diverging Concepts at the conference Binding Unity and Divergent
Concepts in E.U. Law, in Utrecht.
47.
“Financial Compensation for Victims of Catastrophes”, 10 March 2006,
Faculty of Law of the University of South-Africa (UNISA), Pretoria.
48.
“Recente ontwikkelingen in het strafrecht”, 20 April 2006, Capita Selecta,
Milieu- en Energierecht, presentation handbook Milieu- en Energierecht, in
Leuven, Belgium.
49.
“Une Analyse Économique de la Subvention de la Responsabilité Nucléaire
Francaise”, with Karine Fiore, 18 mei 2006, during the seminar of the Centre
d’Analyse Economique of the Université Aix-Marseille.
50.
“Compensation for Occupational Diseases and the Importance for Prevention”,
7th International Congress on Work Injuries Prevention, Rehabilitation and
Compensation, 28 June 2006, in Hong Kong.
51.
“European Integration from a Legal, Economic and Political Science
Perspective”, 11 September 2006, PhD Seminar, Centre for European Studies,
Peking University, China.
52.
“Why and How Transboundary Environmental Law”, guest lecture, 13
September 2006, Peking University, China.
53.
“The Effectiveness of Penalties for Breaches of Consumer Protection
Legislation’, with A. Ogus, 26 October 2006, for the OECD Committee on
Consumer Policy, in Paris.
54.
“Causal Uncertainty and Proportional Liability”, 27 October 2006, conference
on Causation in Law, organized by the European Law Department of the
Charles University, Law Faculty in Prague, Czech Republic.
55.
“The Possible Contribution of Law and Economics to Harmonization of Private
Law in Europe”, 10 November 2006, Workshop on the Law and Economics for
European Law, Luxembourg.
56.
“Compensation for Damage. The Shift from Civil Law to Public Funding and
vice versa”, with Willem van Boom, 13 November 2006, at the conference
Shifts in Governance, Amersfoort, The Netherlands.
57.
“Insurability of Damage Caused by Climate Change – a Comment”, 16
November 2006, University of Pennsylvania Law Review Conference on
Climate Change, Philadelphia.
63
58.
“Medical Liability and Compensation: legal and economic perspectives”, 3
December 2006, at the conference Patient Safety in Europe. Mobility and
Sustainability. Best Practice Networks for Patient Safety. Medical Liability and
Health Systems, in Arezzo, Italy.
59.
“Een nieuw Vlaams milieuhandhavingsdecreet”, 6 December 2006, Forum
Milieurechtadvocaten, Beringen.
60.
“Financial caps for oil pollution damage: a historical mistake”, with Wang Hui,
9 December 2006, 2nd annual Asian Law and Economics Association (ASLEA)
conference in Bangalore, India.
61.
“Rechtspraak in Europa in 2015”, 31 January 2007, Expert Meeting Europe
(De)central, Ministry of Justice, The Hague, The Netherlands.
62.
“Die Rechtsvereinheitlichung aus rechtsökonomischer Sicht”, 1 February 2007,
Österreichische Akademie der Wissenschaften.
63.
“Financial compensation for victims in case of catastrophes”, 6 February 2007,
International Institute for Industrial Environmental Economics in Lund,
Sweden.
64.
“The Development of Law & Economics”, 8 March 2007, Law School of the
Central University of Finance and Economics, Beijing, China.
65.
30 April 2007, Trinity Term Seminar Series at the Centre for Social Legal
Studies, University of Oxford, “(International) liability as an Instrument to
Prevent and Compensate for Climate Change” (based on joint paper with
André Nollkaemper).
66.
“Advancement in Law and Economics and Application to Federalism Issues”,
15 May 2007, Law School of Shandong University in Jinan, China.
67.
“Behavioural Law and Economics: The Consequences for Economic Models of
Liability and Insurance”, 16 May 2007, School of Economics of Shandong
University, China.
68.
“The Law and Economics of Insurance”, 17 May 2007, at the Central
University of Finance and Economics (CUFE) in Beijing, China.
69.
“Applying National Liability to Transboundary Pollution: Some Lessons from
Europe and the U.S.’, with Professor Gerrit Betlem, 19 May 2007,
International Conference Europe: From Nation States to a State of Nations in
Beijing, organized by Peking University, China.
64
70.
“Aansprakelijkheid voor Milieuschade”, with Marjan Peeters, 31 May 2007,
PAO cursus ‘Actualiteit en Milieurecht’ at the University of Maastricht, The
Netherlands.
71.
“Recente ontwikkelingen in het milieustrafrecht”, 5 juni 2007, at the study day
Strafrecht Actuele Rechtspraak en Recente Wetswijzigingen, at M&D
Seminars, in Ghent, Belgium.
72.
“Catastrophic risks and First-party Insurance”, with Véronique Bruggeman, 15
September 2007, at the 24th Annual Conference of the European Association of
Law and Economics in Copenhagen, Denmark.
73.
“The Law and Economics of Environmental Federalism: Europe and the U.S.”,
with Jason Scott Johnston, 14 September 2007, at the 24th Annual Conference
of the European Association of Law and Economics in Copenhagen, Denmark.
74.
Lecture at a hearing of the Commission Environment of the Flemish
Parliament about the Design of a Law about environment enforcement, 27
September 2007.
75.
“Economic Analysis of the Externalities in Nuclear Electricity Production: The
U.S. versus the International Nuclear Liability Scheme”, with Tom vanden
Borre, 2 October 2007, at the congress Nuclear Intrajura 2007, in Brussel,
Belgium.
76.
“The application of competition law to the insurance sector”, 19 november
2007, at the congress First international conference anti-administrative
monopoly and competition policy in the economic transformation, at the
Faculty of Economics, in Jinan.
77.
“Competition law in Europe and China: economic perspectives”, 20 November
2007, Law School, Shandong University.
78.
“Honoraria van belangenbehartigers in letselschadezaken”, 27 November 2007,
report of a research, ledenvergadering van de Stichting PersonenschadeInstituut van Verzekeraars, The Hague, The Netherlands.
79.
“De rol van de deskundige bij schadevaststelling vanuit rechtseconomisch
perspectief”, with Louis Visscher, 29 November 2007, 12th annual conference
of the Ius Commune Research School, in Luik, Belgium.
80.
“Milieustrafrecht in Europa. Reactie”, 12 December 2007, Studiemiddag van
de Vereniging voor Milieurecht, Ontwikkelingen in het Europees
Milieustrafrecht, in Utrecht, The Netherlands.
81.
“Fashioning Entitlements: A Comparative Law and Economics Analysis of the
Judicial Role in Environmental Centralization in the U.S. and Europe”, with
65
Jason Scott Johnston, 4 January 2008, Annual Conference of the American
Economic Association in New Orleans, U.S.A.
82.
“Economic Analysis of the US nuclear liability scheme”, 17 January 2008, at
the Faculty Seminar, at the Hebert Law Centre, Louisiana State University,
Baton Rouge.
83.
“Europe at a crossroads discussion of unification policy and legal
remnifications”, 17 January 2008, at the LSU International Law Society, Baton
Rouge, Pennsylvania, U.S.A.
84.
“Het schaderegelingsproces vanuit rechtseconomisch perspectief”, 25 January
2008, at the LSA Symposium De kosten van het geschil, in The Hague, The
Netherlands.
85.
“Public Interest Litigation: Identifying the Key Variables”, with Professor A.V.
Raja, 29 February 2008, at a Senior Scholar Workshop in Law and Economics
at the University of Hyderabad.
86.
“Compensation for Damage. The Shift from Civil Law to Public Funding and
vice versa”, with Willem van Boom, 17 March 2008, Conference Shifts in
Governance, NWO, Amsterdam, The Netherlands.
87.
“Insurance of environmental pollution”, 12 May 2008, Faculty of Economics,
Shandong University, China.
88.
“Recent developments in EU marine environmental law”, 13 June 2008, at
Dalian Maritime University, China.
89.
“Quel droit de l’environnement pour les pays en développement et les nations
émergantes ?”, Lomé, Togo.
90.
“Race to the Bottom or Race to the Top: Evidence from the Environmental
Area”, 19 September 2008, at the conference Bottom or Top. Which Way thus
the Race Go?, Erasmus Universiteit Rotterdam, The Netherlands.
91.
Acted as discussant for a paper of Monheim and Will about ‘Hosting Asylum
Seekers: Permit Trading’, 24 September 2008, at the Yearly Meeting of the
European Association of Law and Economics, in Haifa.
92.
“The judicial role and the emerging shape of interstate pollution entitlements”,
24 September 2008, at the meeting of the European Association of Law &
Economics meeting, Faculty of Law, University of Haifa.
93.
“De preventie van arbeidsongevallen vanuit rechtseconomisch perspectief”, 3
October 2008, on the occasion of “De Doelderdag”, at the Erasmus Universiteit
Rotterdam, The Netherlands.
66
94.
“Critical issues in the enforcement of the anti-monopoly law in China: a law
and economics perspective”, with Roger Van den Bergh, 15 November 2008,
at the international conference on Anti-trust and Government Regulation:
theory and policy, at the Zhejiang University of Finance and Economics
(ZUFE) in Hangzhou, China.
95.
“The effectiveness of environmental criminal law: a legal and economic
analysis”, 19 November 2008, Beijing Forestry University, China.
96.
“No Cure, No Pay and Contingency Fees”, with F. Fernhout and N. Philipsen,
24 April 2009, at the conference New Trends in Financing Civil Litigation in
Europe: a Legal Empirical and Economic Analysis, Rotterdam, The
Netherlands.
97.
“Concluding Remarks”, 24 April 2009, at the conference New Trends in
Financing Civil Litigation in Europe: a Legal Empirical and Economic
Analysis, Rotterdam, The Netherlands.
98.
“Le Droit Pénal de l’Environnement en Région Flamande”, 30 April 2009
Journée d’Etude, La Lutte contre les Infractions Environnementales, Namur.
99.
“Compensation for victims of catastrophes: which role for government?”,
paper presented at a joint conference of the European Association of Law and
Economics (EALE) and the Geneva Association for the Study of Risk and
Insurance, Milan, Italy, Bocconi University, 11 May 2009.
100. Opening speech round table with the private sector, 12 May 2009, D&O
liability and transactional (M&A), Insurance Solution in Europe: The Way
Forward, Milano Bocconi University.
101. “Globalisation and multi-level governance of environmental standards”, 2 July
2009, Environmental Governance Seminar Series of the Environmental Policy
Group of Wageningen University, The Netherlands.
102. “Economic Analysis of Environmental Law”, 24 August 2009, Studium
Generale, Faculty of Law, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta.
103. Workshop Conduction Research, 19-21 August 2009, Udayana University Law
School, Bali.
104. “La protection de l’environnement par le droit pénal?”, 9 September 2009,
Colloque Acteurs et Utiles du Droit de l’Environnement, Saint Louis à
Brussels, Belgium.
105. “Effectiveness of Environmental Public Interest Litigation in India:
Determining the Key Variables”, with Angara A.V. Raja, 18 September 2009,
67
at the 26th Annual Conference of the European Association of Law and
Economics, Rome, Italy.
106. “Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from
Western Europe”, with Katarina Svatikova, 19 September 2009, at the 26th
Annual Conference of the European Association of Law and Economics, Rome,
Italy.
107. “Optimal Specificity in Environmental Standard Setting”, 23 September 2009,
at the 10th Annual Global Conference on Environmental Taxation, Lisbon,
Portugal.
108. “Insuring Emerging Catastrophe Risks: Which Role for Government?”, 12
October, at the workshop of the Amsterdam Centre for Law and Economics,
Amsterdam, The Netherlands.
109. “Instruments for Environmental Governance: what works?”, 2 November 2009,
keynote speech at the annual colloquium of the Academy for Environmental
Law of the IUCN, Wuhan, China.
110. “Environmental Criminal Law in China: a critical analysis”, paper presentation
with Hao Zhang, 5 November 2009, at the annual colloquium of the Academy
for Environmental Law of the IUCN, Wuhan, China.
111. “Trends in the European Union – a Comparative Analysis”, 19 November
2009, at the conference Protecting the Environment through Criminal Law.
Taking Stock, looking ahead in Heidelberg, Germany.
112. “Insurance Emerging Catastrophe Risks: Which Role for Government?”, 16
December 2009, at the Luxembourg Institute for Finance, Luxembourg.
113. “Behavioural Accident Law and Economics”, 14 January 2010, at the Hamburg
Lectures on Law and Economics, Germany.
114. “Bucking the (Kuznets) Curve: Designing Effective Environmental Regulation
in Developing Countries”, 2 February 2010, at the IGIR brown bag lunch
meeting, Maastricht, The Netherlands.
115. “Legal Expenses Insurance as a Public Good”, paper presentation with Jef De
Mot, 3 February 2010, at the Ghent Centre of Law and Economics, University
of Ghent, Belgium.
116. “Inleiding Strafrecht”, 5 February 2010, at the Themadag Ziekmakend Werk,
Kenniscentrum Milieu & Gezondheid, Hof Den Bosch.
117. “Towards Better Environmental Regulation”, lecture, 2 March 2010, at the
International Conference on Legislative Studies, Helsinki, Finland.
68
118. “Milieuhandhaving in Vlaanderen Nieuwe Stijl”, lecture, 9 March 2010, at the
seminar Gewijzigde Milieuhandhaving sinds 2009: een eerste evaluatie,
VOKA, Kortrijk, Belgium.
119. 19-21 August 2010, seminar “Towards a Better Environmental Regulation”, 15
March 2010 at the Faculty of Law of the University of Indonesia.
120. “Legal Methodology and Economic Analysis of Law”, 15 March 2010,
Graduate School of Law of the University of Indonesia (Jakarta).
121. “Environmental Enforcement in the Flemish Region (Belgium)”, 17 March
2010, at the Environmental Ministry, Indonesia.
122. “Provisions on Environmental Enforcement in the New Indonesian
Environmental Management Act: An External Perspective”, 17 March 2010, at
the Environmental Ministry, Indonesia.
123. Workshop on research methodology in law to the lecturers of the faculty of law
of UGM, 22 March 2010, Yogyakarta.
124. “Enforcement of Environmental Law”, guest lecture to the students of
environmental law of UGM, 22 March 2010, Yogyakarta.
125. “The Effectiveness of Environmental Law in Indonesia”, 23 March 2010,
Yogyakarta.
126. “Financial Compensation in Case of Catastrophes: a European Law &
Economics Perspective”, 16 April 2010, Students of the faculty of Economics,
Shandong University, Jinan, China.
127. “Toward a Reform of Environmental Liability in China: an Economic
Analysis”, 17 April 2010, together with Hu Weiqiang, presented at the
international conference on Institutional Economics in Shandong University,
Jinan, China.
128. “On the Effectiveness of Environmental Law: What Does the Evidence Tell
Us?”, 19 April 2010, at the Centre of Law & Economics, Chinese University of
Politics & Law, Beijing.
129. “Conclusions: L’Entreprise Face au Droit des Quotas de CO2”, 6 May 2010, at
a colloquium of the Faculté de Droit et de Criminologie, Université Catholique
de Louvain, Brussels.
130. “Effective Penalties in the Implementation of the Environmental Crime and
Ship-Source Pollution Directives: Questions and Challenges”, 25 May 2010,
69
paper presented at the Expert’s Meeting on Environmental Crime and ShipSource Pollution, European Commission, Brussels.
131. “Eerste ervaringen van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving”, 4
June 2010, Studiedag Eerste Milieuhandhavingscongres. Een jaar nieuwe
milieuhandhavingspraktijk onder de loep, Ghent, Belgium.
132. “Environmental Policies and Their Economic Implications”, 21 June 2010,
International Conference Financial and Economic Crisis: the Return to
Stability, organised by the Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation,
Athens.
133. “Behavioural Economics in Consumer Policy: Cautions and Considerations”,
26 June 2010, Symposium, Journal of Consumer Policy, Florence, Italy.
134. “Alternative Models for Compensating Victims of Climate Change”, 29 June
2010, at Climate Change, Precaution and Liability: A Novel Challenge of the
21st Century, Maastricht University, Maastricht, the Netherlands.
135. Seminar “Legal Research Training”, 19-21 August 2010, at the Udayana
University, Bali (Indonesia).
136. “Europaïsche Beihilfen Kontrolle im Lichte der Herausforderung von Krisen”,
paper presentation together with Prof. Dr. Klaus Heine, 6 September 2010, at
the Jahrestagung 2010 des Ausschusses für Wirtschaftssysteme und
Institutionenökonomik der Verein für Sozialpolitik, at the Universität Hamburg.
137. “Legal Expenses Insurance as a Public Good”, paper presentation together with
Jef de Mot, 23 September 2010, at the 27th Annual Conference, European
Association of Law & Economics, Paris.
138. “Towards a Reform of Environmental Liability in China: an Economic
Analysis”, 24 September 2010, paper presented together with Hu Weiqiang at
the 27th Annual Conference, European Association of Law & Economics,
Paris.
139. Discussant for the paper by Parisi & Luppi, “Environmental Protection for
Developing Countries: the Polluter-does-not-pay-principle”, 24 September
2010, at the 27th Annual Conference, European Association of Law &
Economics, Paris.
140. “Compensation for Victims of Bankrupted Financial Institutions. A Law and
Economics Analysis”, 25 September 2010, paper presented together with
Robert Dijkstra, at the 27th Annual Conference, European Association of Law
& Economics, Paris.
70
141. “Criminal Liability for Oil Pollution Damage: an Economic Analysis””, 21
September 2010, paper presented at the International Workshop on the Law
and Economics of Environmental Sanctioning, Leuven.
142. “Criminal Enforcement of EU Environmental Law”, 12 November 2010,
presentation at the Conference of Portuguese and Spanish judges and
prosecutors on enforcement of EU environmental law: "Role of the judiciary",
Sevilla, Spain.
143. “The Flemish High Council for Environmental Enforcement”, 18 November
2010, presentation at the 6th General Assembly of IMPEL, Brussels, Belgium.
144. “Using Criminal Law to Enforce European Environmental Legislation?”, 26
November 2010, presentation at the 15th Annual Ius Commune Conference,
Leuven, Belgium.
145. Discussant at a paper of Prof. H.B.Schäfer “Can Member State Liability for the
Infringement of European Law Deter National Legislators”, on 14 January
2011, at the Conference the Economics of European Union Law, Hamburg,
Germany.
146. “Private Law I: tort”, 14 January 2011, at the Conference the Economics of
European Union Law, Hamburg, Germany.
147. “Behavioural economics in consumer policy: cautions and considerations”, 16
February 2011, M-EPLI talk, Maastricht.
148. “Insurance for the financial crisis”, 14 March 2011, East-China University of
Political Science and Law, Business School, Shanghai, China.
149. “Economics of harmonisation of law”, 15 March 2011, East-China University
of Political Science and Law, Business School, Shanghai, China.
150. “Using institutions to correct market failures”, 16 March 2011, Shandong
University, Faculty of Economics, Weihai, China.
151. “Insurance for the financial crisis”, 18 March 2011, Jangxi University of
Finance and Economics, Centre for Regulation and Competition, Nanchang,
China
152. “Financial compensation for victims of catastrophes”, 24 March 2011, Law
School of the University of Indonesia, Jakarta, Indonesia.
153. “Environmental liability in Indonesia”, 25 March 2011, Jakarta, Indonesia.
154. “Environmental criminal law in Europe”, 28 March 2011, European Study
Centre of Peking University, Beijing, China.
71
155. “Institutions and instruments to control the market failure caused by
externalities”, 28 March 2011, Centre for Law and Economics, CUPL, Beijing,
China.
156. “Environmental liability and environmental criminal law in China”, 29 March
2011, CESL (China-EU School of Law), Changping, China.
157. “Instruments for environmental governance: what works?”, 30 March 2011,
Beijing Foreign Studies University, Beijing, China.
158. “Enforcement of environmental law through environmental liability”, 31
March 2011, Centre of Law and Economics, CUPL, China.
159. “Implementation of the Environmental Crime Directives in National
Legislation: prospects and challenges”, Wednesday 25 May 2011, Conference:
Investigation, Prosecution and Judgement of Environmental Offences, Durbuy,
Belgium.
160. “The Flemish High Council for Environmental Enforcement”, 15 June 2011,
Conference Implementation of EU environmental legislation: how can we do
better?
161. “Insurance for financial crisis?” with Klaus Heine, 18 June 2011, 15th annual
conference of the International Society for New Institutional Economics in
Stanford University, USA.
162. “The value of enforcement cooperation”, 20 June 2011, 9th International
Conference on Environmental Compliance and Enforcement (INECE),
Vancouver, Canada.
163. “Claimcultuur en beloningssystemen”, 24 June 2011, conference Over gedrag
en privaatrecht. Het eerste Nederlandse civilologiecongres, Erasmus
Universiteit Rotterdam
164. “Towards effective compensation for victims of natural catastrophes in
developing countries, 28 June 2011, Conference Environmental, Health and
Safety Risks in a Globalizing World, Bali.
165. “Climate change liability: possibilities and challenges”, 30 June 2011, Expert
group discussion toward climate justice; improving governance, legal
framework and liability aspects of climate change in Indonesia, Jakarta.
166. “20 jaar milieuvergunning: hoe moet het nu verder?”, 15 September 2011,
moderator of the debate at the conference in Mechelen, Belgium.
72
167. “Milieuhandhaving in Vlaanderen nieuwe stijl”, lecture at the seminar
Milieucoördinator-Milieuhandhaving, Kortrijk, Belgium, 20 September 2011.
168. “Appellate case load and the switch to comparative negligence”, 28th Annual
Conference of the European Association of Law and Economics, 22 September
2011, together with Jef De Mot in Hamburg.
169. “Insurance for financial crisis?”, 28th Annual Conference of the European
Association of Law and Economics, 23 September 2011, together with Klaus
Heine in Hamburg.
170. “New models for the compensation of natural resources damage”, 28th Annual
Conference of the European Association of Law and Economics, 23 September
2011, together with Liu Jing in Hamburg.
171. Discussant at the paper of Prof. Alfred Endres and Bianca Rundsahgen
“Incentives to diffuse advanced abatement technology under the formation of
international environmental agreements”, 28th Annual Conference of the
European Association of Law and Economics, 23 September 2011, in
Hamburg.
172. “Does environmental law matter?”, lecture at the Conference Does Law
Matter? On Law and Economic Growth, Amsterdam, KNAW, 21 October
2011.
173. Friday, 2 December 2011, Lecture “Towards an extraterritorial application of
the Chinese anti-monopoly law?”, Center for Regulation and Competition,
Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang, China.
174. Saturday, 3 December 2011, Chairman at the International Conference on
Regulation and Competition Policy. New Developments and Empirical
Evidence, Nanchang.
175. Thursday, 8 December 2011, Beijing Foreign Studies University (Beiwai),
lecture on “Instruments to Control Externalities”.
176. Friday, 9 December 2011, Beijing Foreign Studies University (Beiwai), lecture
on “Economics of Federalism”.
177. Thursday, 8 December 2011, China University of Political Science and Law,
lecture on “Insurance as a Remedy for Financial Crisis”.
178. Thursday 12 January 2012, key note speech at the annual meeting of the
vereniging voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht, “De
effectiviteit van het milieurecht: is er enig empirisch bewijs?”.
73
179. Monday, 6 February 2012, lecture “La protection de l’environnement par le
droit pénal ? Une perspective économique”, at the Grande Salle de la Cour de
Cassation, Paris, France.
180. Wednesday 21 March 2012, presentation at the University of Haifa Law
Faculty, at a faculty seminar Insurance for Financial Crisis?
181. 18-19 May 2012, presentation of paper together with I Made Budi Arsika,
“Settling disputes in the tourism industry: the global code of ethics for tourism
and the world committee on tourism ethics”, presented at the International
Seminar on Tourism Law at Udayana University, Bali.
182. 19 May 2012, presentation of paper together with Retno Murni, “Micro, small
and medium size enterprises regulatory and its implementation in supporting
tourism”, presented at the International Seminar on Tourism Law at Udayana
University, Bali.
183. 19 May 2012, presentation of paper together with F. Weber, “Securities
mechanisms in insolvencies. Mechanisms in the package travel sector”,
presented at the International Seminar on Tourism Law at Udayana University,
Bali.
184. 21 May 2012, lecture “Introduction to the economic analysis of law’,
Universidas Indonesia, Jakarta.
185. 22 May 2012, lecture “Environmental liability in China”, Beijing Foreign
Language University, Beijing, China.
186. 22 May 2012, presentation “Comments on lecture by Prof. Avishalom Tor on
economics and regulation”, at the Centre for Law and Economics of the
Chinese University of Political Science and Law (CUPL), Beijing.
187. 7 June 2012, lecture at Beijing International Foreign Studies University,
“Controlling Environmental Pollution: Legal and Economic Aspects”.
188. 27 June 2012, Conference “Resolving Mass Disputes; ADR and Settlement of
Mass Claims”, Erasmus School of Law Rotterdam, paper “CADR and
Settlement of Claims. A Few Economic Observations”.
189. paper met Franziska Weber, "Security Mechanisms for Insolvency in the
Travel Sector", 29th Annual Conference of the European Association for Law
and Economics (EALE) on Thursday, 20 September 2012
190. discussant bij paper Stefan Voigt and Sang Min Park, "Values, Norms and the
Rule of Law in Long-Run Economic Development", 29th Annual Conference
of the European Association for Law and Economics (EALE) on Thursday, 20
September 2012.
74
191. Klaus Heine, Michael Faure, paper "Endurance of Financial Crisis: the Way
Forward", 29th Annual Conference of the European Association for Law and
Economics (EALE) on Thursday, 20 September 2012.
192. together with Franziska Weber, paper "The Lex Certa Principle in Criminal
Law: an Analytical Framework", 29th Annual Conference of the European
Association of Law and Economics, Stockholm, Friday 21 September 2012.
193. voordracht 26 september 2012, “Recente ontwikkelingen in het maritieme
milieurecht”, Belgische Vereniging voor Zeerecht
194. Lezing: Annual conference Ius Commune Onderzoekschool, donderdag 29
november 2012, Ex ante normstelling en effectuerende handhaving. Een
rechtseconomisch perspectief, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
195. Dinsdag 4/12/2012 lezing “Towards an extra-territorial application of the
Chinese antimonopoly law?” bij de University of International Business and
Economics (UIEE) in Bejing, China
196. Dinsdag 11 december at the Centre for Law and Economics of the China
University of Political Science and Law, paper presentation “Compensation for
Environmental Damage in China: Theory and Practice”.
197. Dinsdag 11 december at Tsinghu University, Centre for Environmental,
Natural Resources and Energy Law (THCEREL), chair of workshop on
sustainable energy investments.
198. Donderdag 13 december lezing bij het Research Centre for Law and
Economics of the China University of Political Science and Law, “The
Tsunami of 3.11.2011 and the subsequent nuclear incident at Fukushima: who
compensates the victims?”.
199. Op vrijdag 5/12 lezing: “Economic analysis of environmental criminal law”
aan de Changping campus van de China University of political science and
law.
200. met T. Heldt, "Public Private Partnerships and the Insurability of Disasters",
Antwerp, 24 January 2013, op congres "Legal Perspectives on Resilience in
Disaster Regulation".
201. vrijdag 1 maart 2013, lezing in Saint Louis bij de Workshop on International
and Comparative Law van de Washington University in Saint-Louis, Financial
Compensation for Victims of Disasters - a Comparative and Economic
Perspective.
75
202. 28 maart 2013, lazing voor het Erasmus Law Network over “Claimcultuur en
beloningssystemen”, Erasmus University Rotterdam.
203. Tuesday 16 April 2013, Climate Adaptation and Insurance, Malta Legal Forum
on Adaptation to Climate Change, Valetta, Malta
204. 22 april 2013, Financial Compensation for Victims of Disasters. A comparative
and economic perspective, Seminar Law, Institutions and Economics in
Nanterre (LIEN), ECONONIX, Paris, University X (Nanterre).
205. 23 april 2013, voordracht “Recente ontwikkelingen in het maritieme
milieurecht” op de navormingscursus voor advocaten, Balie te Brugge,
gerechtsgebouw Brugge.
206. 28 May, lecture, on Economic Analysis of Environmental Criminal Law at
Beijing Foreign Studies University (BFSU), Beijing, China.
207. 29 May 2013, lezing voor het Centre for Law and Economics, China
University of Political Science and Law, Beijing, “Alternative Models for
Compensating Victims of Climate Change”.
208. 13 June 2103, lecture “Special Insurance Systems for Motor Vehicle Liability”,
at the conference in Girona on 13-14 June 2013.
209. 14 June 2013, lecture “liability and compensation for damage caused by
offshore installations: a law and economics approach”, at the conference in
Girona on 13-14 June 2013.
210. 14 June 2103, lecture with Kristel de Smedt and Julia Pedraza “Compulsory
financial guarantees for environmental damage”, at the conference in Girona
on 13-14 June 2013.
211. 16 June 2103, lecture “Compensation to victims of catastrophes: economic and
comparative perspectives” at the conference “Regulating disasters through
private and public law: compensation and policy” in Haifa, Israël.
76

Vergelijkbare documenten