Vinkeslag december 2015

Commentaren

Transcriptie

Vinkeslag december 2015
1
2
Alblasserdamse Tennisvereniging A.T.V.
opgericht
: 11 maart 1959
koninklijk goedgekeurd
: 12 april 1960
tennisbanen
: sportpark “Souburgh”
telefoon
: 078-6913025
home-page : www.tennisvereniging-atv.nl
Vinkeslag
nummer 5, december 2015
Bestuurssamenstelling en functionarissen
voorzitter:
Henri de Wit, Roemer Visscherstraat 39,
2951 TH Alblasserdam, tel. 06 22477649
email: [email protected]
secretaris:
Tona Vos, Ganzerik 27
2954 AA Alblasserdam, tel. 06 23837372
email: [email protected]
postadres:
ATV, Postbus 150, 2950 AD Alblasserdam
1e penningmeester:
Yvonne Tigelaar, De Vang 42,
2954 PA Alblasserdam, tel. 06 27022424
e-mail: [email protected]
2e penningmeester:
Jantje van der Veen, Nicolaas Beetsstraat 61,
2951 XM Alblasserdam, tel. 078-8880465
e-mail: [email protected]
bankrelatie:
Rabobank IBAN: NL66RABO0149578881
functionaris
leden administratie:
Hanneke de Vries- de Bruin, Reederijstraat 24,
2951 AL Alblasserdam, tel. 078-6915376
e-mail: [email protected]
3
functionaris
afhangbord:
Philip de Koning, Van Eesterensingel 131,
2951 CJ Alblasserdam, tel. 078-6932696
e-mail: [email protected]
functionaris
seniorentennis: VACANT
VCL
senioren:
Harriët Wieringa, De Spil 33,
2954 BP Alblasserdam, tel. 078-6930694
e-mail: [email protected]
functionaris
junioren:
Charlotte Mallee, De Vang 27,
2954 PA Alblasserdam, tel. 078-6916855
e-mail: [email protected]
VCL
junioren:
Charlotte Mallee, De Vang 27,
2954 PA Alblasserdam, tel. 078-6916855
e-mail: [email protected]
functionaris
kantine:
André Visser, Akkerwinde 18,
2951 HB Alblasserdam, tel. 06-46243922
e-mail: [email protected]
functionaris
accommodatie: VACANT
tennisschool
clubtrainer:
Tennisschool Houthuyse
Balázs Houthuyse
Tennisschool Houthuyse, Jubileumplein 6,
3055 ZS Rotterdam, tel. 06 42101456
e-mail: [email protected]
4
5
VOORWOORD
Beste tennisvrienden,
Terugkijkend stel ik vast dat 2015 een bewogen jaar voor onze
tennisvereniging is geweest.
Er is veel gebeurd. De seizoenstart was goed. Een prachtig opgeknapt
clubhuis, aardig wat nieuwe leden erbij en grote deelname aan de
competitie. Al snel bleek dat de grote werkdruk bij sommige commissie- en
bestuursleden, alsmede de soms moeizame onderlinge verhoudingen en
gebrekkige communicatie binnen de club, doorwerkten binnen het bestuur.
Met als gevolg dat een aantal bestuursleden in de loop van het jaar hun
functie neerlegden en we in het najaar noodgedwongen een extra
ledenvergadering moesten beleggen om het bestuur weer op sterkte te
krijgen.
De ernst en urgentie van de toen ontstane situatie binnen de club, is door
jullie goed aangevoeld en opgepakt. De grote opkomst (67 leden) tijdens
de extra ledenvergadering, de benoeming van Mels Korteweg als
penningmeester en Jeroen Sakko als bestuurslid accommodatiezaken,
alsmede de bereidheid van velen onder jullie om iets te doen voor ATV,
lijken het tij te hebben gekeerd. De energie en de positieve stemming is
weer terug. Deze nieuwe start kwam ook tot uiting op de goed bezochte
Visie-avond op 2 december, waar we met elkaar de speerpunten hebben
bepaald voor het schrijven van een beleidsplan voor de periode 2016-2021.
Een werkgroep onder leiding van Gert Jan Weerts heeft dit verder
opgepakt. Jullie hebben inmiddels het bericht daarover via de mail en op
de website van ATV kunnen lezen.
Voor de invulling van de vacature van bestuurslid jeugdzaken is inmiddels
ook een kandidaat gevonden. Maarten de Zeeuw zal tijdens de komende
ALV van 2016 door het bestuur worden voorgedragen. Ook bestaat er
momenteel uitzicht op de opvolging van de functie van secretaris van het
bestuur. Ik hoop daar op korte termijn meer over te kunnen zeggen of
schrijven. Tenslotte is er vanuit de leden een voorstel voor de invulling van
een Technische Commissie in voorbereiding.
Vanuit de barcommissie is een minder positief bericht naar voren gekomen.
André Visser heeft na de extra ledenvergadering zijn bestuurslidmaatschap
stop gezet en Adri Elkhuizen heeft aangegeven een jaartje te willen
stoppen met zijn werkzaamheden binnen de barcommissie. Gelukkig
zetten Christine Visser, Peter van Hulten en Nick van de Vecht de
6
commissie voort en zij zouden denk ik wel wat hulp kunnen gebruiken. Dus
mensen: help hen!
Alles overziende kunnen we concluderen dat bijna alle posities binnen het
bestuur zijn of worden bemenst en treedt tevens een verjonging van het
kader op. Ik kijk dan ook vol verwachting uit naar 2016 om met al deze
nieuwe mensen en op basis van het met elkaar gemaakte toekomstplan, te
werken aan een leuke, financieel gezonde en vooral gezellige
tennisvereniging!
Door de vertraging van de voorbereiding van de jaarstukken en de tijd die
nodig is om het nieuwe beleidsplan goed voor te bereiden, zal de
algemene ledenvergadering mogelijk pas in februari of maart plaatsvinden.
Jullie zullen daarover nog nader bericht ontvangen.
Rest mij jullie allemaal hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling
toe te wensen.
Tot ziens in 2016!
Henri de Wit,
voorzitter ATV
7
8
VINKESLAG OP WEBSITE ATV 2016
nummer
kopij inleveren
verschijnt op website ATV
nummer
1.
2.
3.
4.
5.
kopij inleveren
7 maart
9 mei
20 juni
19 september
28 november
verschijnt op website ATV
tussen 14 en 18 maart
tussen 16 en 20 mei
tussen 27 juni en 1 juli
tussen 26 en 30 september
tussen 5 en 9 december
Wilt u onze leden verrassen met een leuk verhaal of heeft u andere
belangrijke mededelingen voor ons clubblad dan kunt u de kopij per mail
sturen naar Carina Maat ([email protected]).
MUTATIES LEDENLIJST
Wij verwelkomen het volgende juniorlid:
Esmée van Vliet 23-07-2002
Touwbaan 10
Alblasserdam
Wij wensen je een fijne tijd toe bij A.T.V.
Ledental: 346
9
10
VOORJAAR COMPETITIE 2016
De gegevens voor de voorjaar competitie 2016 zijn bij onze VCL Harriët
Wieringa aangeleverd. In 2016 zijn er 2 junioren die senior worden, helaas
hebben zij zich niet aangemeld voor de seniorencompetitie.
Op vrijdagavond spelen 5 competitieteams.
1 DD 17+ team, 2 GD 17+ teams en 2 HD 17+ teams
Op zaterdagmiddag spelen 7 competitieteams.
1 D17+ team, 3 G17+ teams en 3 H17+ teams.
En er doet weer 1 Gemengd seniorenteam mee op zondag.
VOORJAARSCOMPETITIETEAMS 2016
VRIJDAGAVOND
DD 17+
ATV 1
Priscilla van Vliet
Miranda Buter
Lieke den Hoed
Tamara Lagendijk
HD 17+
ATV 1
Eric de Jong
Peter Verdoorn
Patrick Verlinden
Henri de Wit
GD 17+
ATV 1
Wilma Nonnekes
Christine Buckley
Bas den Hoed
Lex Nonnekes
GD 17+
ATV 2
Tineke Labee
Jenny van Elderen
Patrick Dijk
Fred Pattiruhu
Jeroen Sakko
Harriët Wieringa
HD 17+
ATV 2
Arie den Hartog
Job Groenendijk
Dick Keijzer
Hans van Sijll
11
ZATERDAGMIDDAG
G17+
ATV 1
Jochem Versendaal
Sisela Bok
Noortje Korteweg
Robert van de Waal
G 17+
ATV 2
Johan Korteweg
Charlotte Mallee
Emiel Meijer
GertJan Ossevoort
Rosina Verhoev
G 17+
ATV 3
Wendy v/d Lee
Wilianne Mudde
Arno Nonnekes
Daniëlle v Weert
GertJan Weerts
Paul Slingerland(r)
Thijs Verhaar (r)
D 17+
ATV 1
Christine Visser
Gabriëlle Broere
Charlotte Koops
Yvonne Tigelaar
Hanneke de Vries
Judith de Zeeuw
H 17+
ATV 1
Siebe Versendaal
Balázs Houthuyse
Atilla Houthuyse
Peter Houthuyse
Peter Koops
Mels Korteweg
Paul Mallee
H 17+
ATV 2
Hans Kroeze
Mark de Bruijn
Marcel Kevenaar
Jesper Schoonen
Peter Schoonen
ZONDAGMORGEN
H 17+
ATV 3
Nick v/d Vecht
Ron Blaak
Wilco Blaak
Adrie Elkhuizen
Jeffrey Smit
André Visser
Jan van Middelkoop
Gemengd (leeftijd nvt)
Alblasserdam 1
Savanna Rijkuiter
Emily Visser
Marijne Weerts
Tom Dautzenberg
Dennis Sprong
Jard de Wit
Jeffrey Bukley (r)
Reservespeler voor zaterdag:
Marjolein Lodder
12
13
VAN DE ACCOMMODATIECOMMISSIE
Net als ieder jaar hierbij enige
informatie over hoe we bij ATV
omgaan met de gesteldheid van de
banen en de winterse
weersomstandigheden. In deze tijd
van het jaar kunnen we te maken
krijgen met sneeuw en met
nachtvorst. Als de vorst een enkel
graadje is, dan heeft dat geen
gevolgen voor de banen, wel als er
meer vorst is en gedurende enkele
dagen achter elkaar. Zolang de
banen hard bevroren zijn, kan er gewoon getennist worden, echter bij
langdurige vorst worden de lijnen naar boven geduwd en is tennissen niet
veilig meer.
Na vorst hebben de banen zgn. opdooi, dat betekent, dat wanneer het
gaat dooien de banen nat en heel zacht worden. Als je dan gaat tennissen
wordt de bovenlaag kapot getrapt, vandaar dat er dan niet op getennist kan
en mag worden. De netten worden op zo’n moment laag gehangen en de
borden met vorst/opdooi opgehangen. Bij twijfel blijven de borden hangen,
we zijn zuinig op onze banen. Afgelopen jaar hebben we ervaren dat de
banen erg zacht blijven na een periode van opdooi en dat betekent dat de
tractor wegzakt in de bovenlaag. Na wat nachtvorst is er veel onderhoud,
lijnen aanstampen, banen walsen en slepen. Er wordt dan begonnen met 2
banen (3 en 4), dit in verband met de lessen. Maar ook voor het vrijspelen
is dit meestal voldoende, gezien de vaak geringe speelminuten die de
meeste ATV leden in de winter maken.
Nieuwe banen
De banen 5 en 6 liggen er nu zo mooi nieuw bij, maar blijven de winter door
zonder lijnen. Dit om ze goed te laten
harden. De winterse omstandigheden zijn
moeilijk voor het goed inspelen van
nieuwe banen. Het advies van
Tennisbouw is dan ook: de belijning
aanbrengen in het voorjaar. Dan begin je
het seizoen met een ruime voorsprong in
uitharden van de banen. Dat betekent wel
14
gedurende de winter maximaal 4 banen beschikbaar en regelmatig zullen
er dus voor training 1 of 2 banen gereserveerd zijn. Gedurende deze
periode rekenen we op jullie begrip, zeker wanneer er niet altijd direct een
baan beschikbaar is om te tennissen.
Onderhoud banen 1 t/m 4
Het onderhoud van de banen door BHS loopt t/m week 50, daarna wordt
het geheel overgenomen door Cor, ondersteund door
accommodatiecommissie/zondag groep. Gedurende 3 maanden doet de
commissie zijn best om de leden zoveel mogelijk de hele winter te kunnen
laten tennissen, maar zonder “dak” zijn we wel afhankelijk van de
weersomstandigheden. Vanaf maart start BHS weer met het nodige
voorjaarsonderhoud, gevolgd door het reguliere seizoenonderhoud, en
heeft de commissie weer een ondersteunende rol.
Mededelingen over de bespeelbaarheid van de banen en over
baanonderhoud worden ook op de website van ATV geplaatst, daar kunt u
meestal recente informatie vinden.
Namens de accommodatiecommissie, Jeroen Sakko en Tineke Labee
15
16
SNS OPEN DUBBEL TOERNOOI 2015
Het is inmiddels alweer een tijd geleden, maar bij deze toch nog even een
verslag van het SNS OPEN DUBBEL-toernooi. In de week van 17 tot en
met 23 augustus hebben wij bij ATV weer het SNS Open Dubbeltoernooi
gehad. De verrichtingen van de deelnemers en een kort verslag per dag
waren eerder te volgen via Facebook. Hierbij nog een kort verslag van het
naar onze mening wederom succesvol verlopen toernooi.
Maandag
Met een bijna compleet nieuwe commissie zijn we dit jaar begonnen aan
het toernooi en dan is de eerste avond best even spannend. Loopt alles
goed? Op de eerste avond ging dat meteen mis! Door de regen konden er
geen partijen worden gespeeld. Gelukkig konden alle partijen zonder
problemen opnieuw worden gepland in de rest van de week! Het toernooi
begon pas echt op de dinsdag.
Dinsdag
We begonnen om 18.30 uur en met een kleine vertraging gingen de laatste
deelnemers om 21.10 uur de baan op. Ondanks de vervelende
miezerregen konden alle partijen gewoon worden afgespeeld.
Woensdag
Het weer begon al beter te worden en regen was nergens meer te
bekennen. Op het terras en langs de banen was het ook met alle
toeschouwers gezellig druk. De aanwezigen hebben kunnen genieten van
een aantal lange en spannende partijen. Met name op de avond in totaal 8
x 3-setters en in de 2-setters 2x een tie-break was het een drukke en
lange, maar wel heel gezellige avond. De partijen waren spannend en
gingen soms allebei de kanten op!
Donderdag
Donderdagavond kon er bij de club worden gegeten en op het menu stond
varkenshaas met rösti en salade. Dat was heel lekker eten en voor een
mooie prijs.
Op donderdag mochten we de eerste kampioenen al verwelkomen. Peter
Verdoorn en Jeffrey Smit hebben in een zwaar bevochten 3 setter de winst
in hun tweede partij naar zich toe getrokken en zijn daarmee kampioen in
HD7 18+. Gefeliciteerd!
17
De avond ging verder vlot want met slechts 2 3-setters liepen de partijen
mooi op schema. De laatste partijen gingen zoals gepland om 21.30u de
baan op.
Het finale weekend
Dat werd nog even spannend voor de organisatie. Door verschillende
verzoeken om partijen om te zetten i.v.m. werk en andere verplichtingen
hebben we moeten puzzelen om aan alle wensen tegemoet te kunnen
komen. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen al was het voor een van de
deelneemsters wel een hele strakke planning. Wij kregen als
toernooileiding het verzoek op de zondag om aan te geven wanneer het
14.55 uur was, want dan moest ze echt weg…… Het laatste punt werd
gespeeld en een blik op de klok gaf aan dat ze het had gehaald…. 14.52
uur! En nog gewonnen ook.
Er was voor de zondag nog slecht weer voorspeld, maar dat bleef gelukkig
beperkt tot harde wind. De regen viel pas later toen het toernooi al was
afgelopen.
In de nazit op het terras in de zon kwamen wij als commissie met de nog
aanwezige deelnemers en toeschouwers tot de conclusie dat - ondanks het
uitvallen van de maandagavond door de regen - wij een schitterende week
hebben gehad.
Het weer heeft de rest van de week meegewerkt en de deelnemers hebben
ons en de toeschouwers mooie en spannende partijen voorgeschoteld. Met
name de woensdagavond spande hierbij de kroon.
De Toernooicommissie
18
19
INDELING JEUGD VOORJAARSCOMPETITIE-TEAMS 2016
ZONDAG- LANDELIJK
(woensdagmiddag en World Tour teams zijn nog niet bekend)
Speeldata:
Data: zondagen 10, 17, 24 april, 8, 22, 29 mei, 5 juni
Inhaaldata: 5 mei, 16 mei, 12 juni
De competitieteams zijn ook dit seizoen weer ingedeeld door onze
clubtrainer Balázs Houthuyse, in overleg met de jeugdcommissie.
Een korte toelichting op de team-indeling:
In de leeftijdsgroep t/m 17 hadden wij in het najaar 3 teams:
1 mixteam en 2 jongensteams. Dat is voor het komend voorjaar gewijzigd:
Omdat er geen mix-team meer kon worden samengesteld en omdat het
aantal jongens beperkt is, zijn er met de jongens 2 teams t/m17 jaar
gevormd.
Met de klasse-indeling hebben we geprobeerd om iedereen zoveel
mogelijk uitdaging en leuke wedstrijden te bieden.
Daarnaast is het mixteam t/m 14 van afgelopen najaar hetzelfde gebleven.
En wij verwelkomen een nieuw meisjesteam t/m14 op zondag!
Welkom dames!
De indeling:
Jongens 11 t/m 17 jaar – ATV1
Junior Visser (captain)
Daan Koops
Matthijs Mallee
Steven van der Waal
reserve: Michiel Torn
20
Jongens 11 t/m 17 jaar – ATV2
Floris Bosch (captain)
Max Buitendijk
Thijs Mennema
Jessy Verwers
Diederick Zaadnoordijk
Gemengd 11 t/m 14 jaar – ATV1
Kyara Blaak (captain)
Joyce Uitermarkt
Iris Verhoeven
Govert Bosch
Joris Maat
Meisjes 11 t/m 14 jaar – ATV1
Ilse Romijn (captain)
Noa Heussen
Nadia Pieplenbosch
Siërra Rijkuiter
Esmée van Vliet
De captains van alle jeugdteams krijgen meer info zodra de indeling van de
KNLTB bekend is.
Wij wensen jullie veel spel- en wedstrijdplezier tijdens de
voorjaarscompetitie!
Balázs Houthuyse, Tennisschool Houthuyse
Charlotte Mallee, VCL junioren
21
22
MASTERS
Op 6 en 7 november werden de Masters georganiseerd bij ATV.
De clubkampioenen van TC ’73, TOP, TC de Merwede, TC Streveland,
PTC en ATV streden tegen elkaar om de Masters-titel.
Op zondag 8 november werden de finales gespeeld bij TC ’73.
Er waren veel mooie en sportieve potjes tennis te zien en er deden veel
ATV-ers mee!
ME oranje:
JE oranje:
ME groen:
JE groen:
JE t/m 14:
ME t/m 17:
JE t/m 17:
Britt Riske
Stefan Kooper
Noa Heussen
Govert Bosch
Daan Koops
Agda van Huet
Steven van der Waal
Het resultaat was ook nog eens heel goed voor ATV; drie eerste plaatsen
voor Agda, Daan en Noa en twee tweede plaatsen voor Govert en Stefan.
Goed gedaan allemaal; gefeliciteerd!
Noa Heussen (rechts)
23
Govert Bosch (links)
Agda van Huet (rechts)
24
25
FOTO’S FAMILIEDAG 2015
26
27
28
29