My Book World Edition User Manual

Commentaren

Transcriptie

My Book World Edition User Manual
™
Gebruikershandleiding
Netwerkopslagsystemen met enkele en dubbele schijven
®
My Book
World Edition
Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product staan.
2. Koppel dit product los van het stopcontact voordat u het gaat reinigen. Gebruik
geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. Gebruik
een vochtige doek voor het reinigen.
3. Gebruik dit product niet in de buurt van vloeibare middelen.
4. Plaats het product niet op een wankel oppervlak. Het product kan vallen waardoor
het ernstig beschadigd kan raken.
5. Laat het product niet vallen.
6. Zorg ervoor dat de sleuven en openingen op de achter- of onderkant van de kast
niet geblokkeerd zijn; u garandeert een goede ventilatie en betrouwbare bediening
van het product en beveiligt het tegen oververhitting door deze openingen niet te
blokkeren of te bedekken.
7. Bedien dit product alleen met het type stroom dat te vinden is op het markeringslabel.
Als u niet zeker weet welk type stroom beschikbaar is, raadpleegt u uw dealer of
plaatselijke energiebedrijf.
8. Zorg dat er niets op de stroomsnoer is geplaatst. Plaats het product niet op locaties
waar mensen lopen.
9. Als u een verlengsnoer gebruikt bij dit product, moet u opletten dat het totaal
aantal ampère van de apparatuur die wordt aangesloten op het verlengsnoer, het
aantal ampère van het verlengsnoer niet overschrijdt. Ga bovendien na of het
totale aantal ampère van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten,
niet hoger is dan dat van de zekering.
10. Duw nooit voorwerpen door de kastsleuven in dit product, aangezien gevaarlijke
spanningspunten kunnen worden geraakt of er kortsluiting kan ontstaan, hetgeen
risico op brand of elektrische schok kan veroorzaken.
11. Koppel dit product in de onderstaande situtaties los van het stopcontact en laat
het onderhoud over aan bevoegd personeel:
a
Wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd of rafelig.
b
Als er vloeistof op het product is gemorst.
c
Als het product is blootgesteld aan regen of water.
d
Als het product niet normaal functioneert nadat de gebruiksaanwijzing is opgevolgd. Stel alleen de
knoppen af die zijn beschreven in de gebruiksaanwijzing, omdat een onjuiste afstelling kan resulteren
in schade en het veel werk is voor een bevoegd technicus om de beginwaarden te herstellen.
e
Als het product is gevallen of als de kast is beschadigd.
f
Als het duidelijk is dat de prestaties van het product veranderen, is het mogelijk tijd voor een
onderhoudsbeurt.
12. Plaats het apparaat in overeenstemming met de werkstationvoorschriften niet in
het gezichtsveld van de gebruiker vanwege de glanzende voorkant van de kast.
Inhoud
WD-service en -ondersteuning
Het WD-product registreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Schijfindeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Specificaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Inhoud van het pakket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Installatie vooraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
De WD-productgegevens noteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Voor- en achterkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Poorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Resetknop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Aan/uit-knop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kensington Security Slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
LED-indicatoren (lampjes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2
My Book World Edition basisinstallatie . . . . . . . . .10
Stap 1: Sluit My Book World Edition op het netwerk aan . . . . . . . . . 10
Stap 2: Benader My Book World Edition op het netwerk . . . . . . . . . 11
Gefeliciteerd! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
My Book World Edition bestandsopslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3
Een back-up maken van
computers op het netwerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
WD Anywhere Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
WD Anywhere Backup installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
WD Anywhere Backup configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4
MioNet Remote Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Remote Access instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Het gebruik van MioNet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Inhoud – i
5
Het afspelen/streamen van video,
muziek & foto's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Media Server overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ondersteunde mediatypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mediaopslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Media-apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6
Het gebruik van iTunes met
My Book World Edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
iTunes Media Server overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ondersteunde mediatypen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Inhoud opslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Streamen van audio naar iTunes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7
Een vaste USB-schijf aansluiten . . . . . . . . . . . . . . .46
Copy Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8
WD Discovery gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Een netwerkstation toewijzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Door netwerkshares bladeren (alleen Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Maken van Bureaubladsnelkoppeling (alleen Windows) . . . . . . . . . . 52
9
Network Storage Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
My Book World Edition configureren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Functies van Network Storage Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Overzicht van de gebruikersinterface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Basismodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Advanced Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
10
Gegevens benaderen via FTP . . . . . . . . . . . . . . . . .117
11
Geplande downloads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Functies van Downloader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
12
Copy Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Een USB harde schijf aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Toegang tot Copy Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Inhoud – ii
Kopie van NAS naar USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Kopie van USB naar NAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
13
Een schijf vervangen
(My Book World Edition II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
14
Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
15
Bijlage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Wettelijke conformiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Conformiteit met milieuwetten (China) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Garantie-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
GNU General Public License (“GPL”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
WD-service en -ondersteuning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Inhoud – iii
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
WD-service en -ondersteuning
Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om deze te
adresseren voordat u dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen
worden beantwoord via onze knowledge base of de ondersteuning via onze
emailservice op support.wdc.com. Als het antwoord niet aanwezig is, of als het uw
voorkeur geniet, neemt u dan contact op met WD via het voor u beste onderstaande
telefoonnnummer.
Uw product bevat tijdens de garantieperiode 30 dagen gratis telefonische
ondersteuning. Deze periode van 30 dagen begint op de dag dat u voor het eerst
telefonisch contact hebt met de technische ondersteuning van WD. Ondersteuning
via email is gratis gedurende de gehele garantieperiode en onze uitgebreide
knowledge base is 24/7 beschikbaar. Om ons te helpen u geïnformeerd te houden
over nieuwe functies en diensten vragen wij u uw product online te registreren op
https://www.wdc.com/register.
Toegang tot online ondersteuning
Bezoek onze website voor productondersteuning op support.wdc.com en maak een
keuze uit deze onderwerpen:
• Downloads - Download drivers, software, en updates voor uw WD-product.
• Registratie - Registreer uw WD-product om de nieuwste updates en speciale
aanbiedingen te ontvangen.
• Garantie & RMA-diensten - Ontvang garantie, productvervanging (RMA),
RMA-status, en informatie over herstel van gegevens.
• Knowledge Base - Zoek op sleutelwoord, zinsdeel, of answer-ID.
• Installatie - Ontvang online installatiehulp voor uw WD-product of software.
Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD
Zorg dat u het serienummer van uw WD-product en informatie over de versie van uw
systeemhardware en -software bij de hand hebt wanneer u voor ondersteuning
contact met WD opneemt.
Noord Amerika
Engels
Spaans
800.ASK.4WDC
(800.275.4932)
800.832.4778
Europa
00800 ASK4
(zonder kosten)* WDEU
(00800
27549338)
Europa
Midden Oosten
Afrika
+31 880062100
+31 880062100
+31 880062100
Pacifisch Azië
Australië
China
Hong Kong
India
Indonesië
1 800 42 9861
800 820 6682/+65 62430496
+800 6008 6008
1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Vertrouwen)
011 26384700 (Pilotlijn)
+803 852 9439
Japan
00 531 650442
Korea
Maleisië
Filippijnen
Singapore
Taiwan
02 703 6550
+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
1 800 1441 0159
+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
+800 6008 6008/+65 62430496
* Gratis telefoonnummer beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk,
Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.
Het WD-product registreren
Na de aankoop van het WD-product hebt u recht op 30 dagen gratis technische
ondersteuning tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode van het product. Deze
periode van 30 dagen begint op de dag dat u voor het eerst telefonisch contact hebt
met de technische ondersteuning van WD. Registreer on line op register.wdc.com.
WD-SERVICE EN -ONDERSTEUNING - 1
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1
Overzicht
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van My Book® World Edition™, een snel
netwerkopslagsysteem met een ruimtebesparende voetafdruk. Dit systeem is
uitgerust met een of twee WD-schijven die gebruik maken van de WD GreenPower™technologie voor efficiënte koeling en energiebesparing. De snelle interface levert
hoge prestaties voor kleine kantoren of thuisgebruikers en is ideaal voor het maken
van reservekopieën en het delen van bestanden via internet.
Deze gebruikshandleiding bevat stapsgewijze instructies voor de installatie van dit
WD-product evenals andere belangrijke informatie. Ga naar onze website op
www.westerndigital.com voor de meest recente WD-productinformatie en nieuws.
Schijfindeling
My Book World Edition is een configuratie met enkelvoudige schijf. My Book World
Edition II is een systeem met dubbele schijf die voor extra gegevensbescherming
vooraf geconfigureerd is tot RAID 1 (gespiegelde) modus. Als één schijf uitvalt in
RAID 1, werkt het systeem nog steeds en blijven uw gegevens behouden. U kunt de
defecte schijf vervangen en het systeem herstellen. My Book World Edition II
ondersteunt eveneens RAID 0 (Striped) modus voor maximale capaciteit en betere
prestaties. Voor meer informatie, waaronder instructies voor het veranderen van de
RAID- configuratie voor My Book World Edition II, zie “Beheer van volumes en RAIDbeheer” op pagina 93.
OVERZICHT - 2
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Specificaties
Ethernet
Hoge prestaties (10/100/1000) Gigabit Ethernet-verbinding
Interne harde schijf
WD 3.5-inch SATA harde schijf
Ondersteunde externe
NTFS, FAT/, HFS+
USB-opslagbestandssystemen
Ondersteunde protocollen
HTTP, HTTPS, CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
I/O-poorten
• USB 2.0 poort (voor uitbreiding van het USB-apparaat)
• Ethernet-poort (RJ-45)
Ondersteunde clients
• Windows® XP/Vista (meest recente servicepacks vereist)*
• Mac OS® X Tiger® of Leopard®
Fysieke afmetingen
My Book World Edition
• Lengte: 6,5 in (165 mm)
• Breedte: 5,4 in (137 mm)
• Hoogte: 2,1 in (54 mm)
• Gewicht: 2,6 lb (1,18 kg)
My Book World Edition II
• Lengte: 6,5 in (165 mm)
• Breedte: 6,0 in (152 mm)
• Hoogte: 3,8 in (97 mm)
• Gewicht: 5,5 lb (2,5 kg)
Stroomverbruik
• Ingangsspanning: 100V tot 240V AC
• Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz
Omgeving
• Bedrijfstemperatuur: 5 tot 35 °C
• Temperatuur bij stilstand: -20 tot 65 °C
OVERZICHT - 3
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Inhoud van het pakket
Netwerkopslagsysteem
Ethernet-kabel
Netadapter*
1
2
3
4
Installatie-cd met
toepassingssoftware en
gebruikershandleiding
1
5
2
3
Beknopte
installatiegids
4
5
of
1 VS, Japan, Taiwan, Brazilië,
Mexico, Colombia
2 Europa, Korea, Brazilië, Chili
3 Verenigd Koninkrijk
4 China
5 Australië, Nieuw Zeeland,
Argentinië
1 VS, Japan, Taiwan, Brazilië,
Mexico, Colombia
2 Europa, Korea, Brazilië, Chili
3 Verenigd Koninkrijk
4 China
5 Australië, Nieuw Zeeland,
Argentinië
*Wereldwijde netadapterconfiguraties
Accessoires
Ga naar shopwd.com (alleen V.S.) om de extra accessoires voor dit product te
bekijken, zoals kabels, stroomvoorzieningen, extra vaste schijven en
schijfmontagerails. Als u buiten de V.S. woont, gaat u naar support.wdc.com.
OVERZICHT - 4
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Systeemvereisten
Opmerking: Voor optimale prestaties worden de volgende systeem- en
netwerkvereisten aanbevolen. Afhankelijk van de hardwareconfiguratie en het
besturingssysteem van de gebruiker kan de compatibiliteit afwijken.
Belangrijk: Voor de beste prestaties en hoogste betrouwbaarheid is het
raadzaam de nieuwste updates en Service Packs (SP) te installeren. Ga
voor Macintosh naar het menu Apple en selecteer Software Update. Ga
voor Windows naar het menu Start en selecteer Windows Update.
Client computer
•
•
•
•
Ethernet-verbinding (netwerkadapter, router, switch of hub)
Besturingssysteem
•
Windows XP/Vista
•
Mac OS X Tiger of Leopard
Webbrowser (Internet Explorer 6.0 SP1 en hoger op Windows-platforms die
ondersteund worden door dit product, Safari 2.0 en hoger op Mac-platforms die
ondersteund worden door dit product, Firefox 2.0 en hoger op ondersteunde
Windows- en Mac-platforms)
Adobe Flash ActiveX 9 of hoger (vereist voor WD Discovery™)
Lokaal netwerk
•
Router/switch (Gigabit vereist om prestaties te optimaliseren)
Wide Area Network
•
Breedbandinternetverbinding vereist voor externe toegang met MioNet
Installatie vooraf
Voordat u het systeem uitpakt en het installeert, kiest u een geschikte plaats voor het
systeem voor optimale efficiëntie. Zorg dat de locatie van het apparaat aan
onderstaande eisen voldoet:
•
•
•
•
•
Dicht bij een geaard stopcontact
Schoon en stofvrij
Op een stabiel, trilvrij oppervlak
Goed geventileerd en uit de buurt van warmtebronnen
Geen blootstelling aan elektromagnetische velden van elektrische apparaten,
zoals airconditioners, radio's en TV's.
OVERZICHT - 5
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
De WD-productgegevens noteren
Noteer in de onderstaande tabel het serienummer en het modelnummer van uw
nieuwe WD-product. Deze zijn te vinden op het label op de onderzijde van het
apparaat. Noteer ook de aankoopdatum en andere informatie, zoals het
besturingssysteem en de versie. Deze informatie is nodig voor de installatie- en
technische ondersteuning.
Serienummer:
Modelnummer:
Aankoopdatum:
Opmerkingen bij systeem en software:
OVERZICHT - 6
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Voor- en achterkant
Aan/uit-knop
LED
USB-poort
(uitsluitend voor
uitbreiding)
Ethernet-poort
Resetknop
Kensington®
Security Slot
Poorten
Onderdeel
Pictogram
Beschrijving
USB-poort
Maakt verbinding met een vaste USB-schijf voor extra opslag. Gebruik de
USB-poort niet om rechtstreeks op een computer aan te sluiten.
Opmerking: Deze poort maakt het mogelijk om met behulp van de functie Copy
Manager vanaf een vaste USB-schijf back-ups van digitale bestanden naar het
apparaat te maken en vice versa. Zie “Copy Manager” op pagina 123 voor
gedetailleerde instructies.
Ethernet-poort
Hiermee sluit u het apparaat aan op een lokaal netwerk.
Resetknop
Druk op de knop om de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de
beheerder van het apparaat te herstellen.
Voedingspoort
Hiermee sluit u het apparaat aan op een netadapter en het stopcontact.
Resetknop
De resetknop herstelt de fabrieksinstellingen, zoals de netwerkmodus/het IP-adres
en de beheerdersnaam en het wachtwoord, zonder de gedeelde mappen en volumes
te wissen. Zie “Het netwerkopslagsysteem resetten” op pagina 132 voor meer
informatie over hoe u het systeem opnieuw instelt.
OVERZICHT - 7
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Aan/uit-knop
Belangrijk: Het apparaat wordt automatisch opgestart wanneer deze van
stroom wordt voorzien. Dit kan ongeveer drie minuten in beslag nemen.
Druk tijdens het opstarten niet op de aan-/uitknop. Na de eerste stap dient
u de stroomknop te gebruiken om het apparaat aan en uit te zetten.
Hiermee schakelt u het apparaat in en uit. Wanneer u het apparaat wilt inschakelen,
houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het LED-lampje oplicht. Wanneer u de knop
vier seconden ingedrukt houdt, wordt het apparaat uitgeschakeld.
Wanneer het apparaat via de externe stroomvoorziening die op de
DC-stekkeraansluiting aangesloten is, van stroom wordt voorzien, start het apparaat
automatisch op. Dit zorgt ervoor dat het apparaat na een stroomuitval automatisch
opnieuw opstart.
Als u de stroom uitschakelt van een My Book World Edition door op de stroomknop
te drukken, de stroomstekker eruit haalt en er weer insteekt, start het apparaat
gedurende 30 seconden op en schakelt zichzelf daarna uit. Dit zorgt ervoor dat het
apparaat niet per ongeluk aan gaat en blijft als er sprake is van stroomuitval. U dient
de stroomknop in te drukken om het apparaat aan te zetten.
Kensington Security Slot
Voor de schijfbeveiliging is dit apparaat uitgerust met een security slot, dat geschikt
is voor een standaard Kensington-beveiligingskabel. Voor meer informatie over de
Kensington Security Slot en beschikbare producten gaat u naar www.kensington.com.
OVERZICHT - 8
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LED-indicatoren (lampjes)
De indicatoren Voeding/Activiteit en Capaciteitsmeter bestaan uit een enkele rij van
zes LED's (lampjes) op de voorzijde van het station.
Gedrag van de LED Voeding/Activiteit
Volgorde van stroom aanzetten
Status
Status van de schijf
Onderste LED gedimd
Aan het opstarten
LEDs lichten op in volgorde van onder naar boven
Overgang naar de schijf gereed
Normale werking
Status
Status van de schijf
Capaciteitsmeter, verlichting stabiel (zie onder)
Status van inschakelen, gereed voor
gebruik
Omhoog en omlaag
Schijf is in gebruik
Langzaam knipperend (om de vier seconden)
Systeem is stand-by
Capaciteitsmeter
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, geeft de capaciteitsmeter de gebruikte ruimte
op het station weer door zes secties verticaal van onder naar boven volledig te
verlichten. Elke sectie staat voor ongeveer 17 procent van de schijfcapaciteit. Omdat
de schijf vooraf is geformatteerd is het eerste deel verlicht bij de installatie.
Volgorde van uitschakelen
Status
Status van de schijf
Verlichten/verduisteren in een oneven/even
afwisselend patroon
Schijf is aan het uitschakelen
Situaties van het apparaat
Status
Status van de schijf
Onderste LED gedimd, bovenste LED knippert
Opstarten niet succesvol
Snel knipperend (elke halve seconde)
My Book systeemsituaties, actie vereist
(zie “Systeemgebeurtenissen” op pagina
136)
Constant “center out” veegpatroon
Apparaatfout
OVERZICHT - 9
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
2
My Book World Edition basisinstallatie
Stap 1: Sluit My Book World Edition op het netwerk aan
Volg de onderstaande stappen om het netwerkopslagsysteem aan te sluiten op een
netwerk thuis/klein kantoor.
4
2
1
3
1. Sluit het ene uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de
achterkant van het apparaat.
2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel rechtstreeks aan op een
LAN-poort in een router of netwerkswitch.
3. Sluit het uiteinde van de adapter in de gelijkstroomaansluiting op de achterkant
van het apparaat.
4. Steek de netadapter in een stopcontact. Het apparaat start automatisch op.
Belangrijk: Wacht tot het netwerkopslagsysteem volledig is opgestart (duurt ongeveer
drie minuten), voordat u het apparaat gaat configureren. Druk tijdens het opstarten niet op de
aan-/uitknop. Het onderste LED aan de voorkant van het My Book-apparaat brandt volledig.
U schakelt het apparaat weer uit door de aan/uit-knop ten minste vier seconden
ingedrukt te houden.
MY BOOK WORLD EDITION BASISINSTALLATIE - 10
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Stap 2: Benader My Book World Edition op het netwerk
U kunt uw My Book World Edition gemakkelijk op het locale netwerk (LAN) vinden
met behulp van WD Discovery™. Volg de juiste onderstaande procedure:
•
•
•
•
Windows XP op pagina 11
Windows Vista op pagina 14
Macintosh Leopard op pagina 17
Macintosh Tiger op pagina 18
Opmerking: De WD Discovery-applicatie op de bijgeleverde cd dient op iedere pc in het LAN
geïnstalleerd te zijn waarop u van plan bent toegang tot uw My Book World Edition te krijgen.
Windows XP
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Plaats de installatie-cd van de software in het cd-of dvd-romstation.
Opmerking: Als Automatisch afspelen is uitgeschakeld op de computer, moet u de hulpprogramma's
handmatig installeren. Om de AutoPlay-optie in te schakelen, klik op Start en klik op My
Computer (Deze computer). Er wordt een nieuw venster geopend. Zoek het cd-/dvd-station en klik
op de rechtermuis. Wanneer het menuvenster opent, klik op de AutoPlay-optie. Het hoofdscherm
van de cd-installatie wordt weergegeven.
3. Klik op Accept (Accepteren) in het venster Terms of Agreement (Algemene
Voorwaarden).
4. Als u het My Book-apparaat correct hebt aangesloten, zoals is weergegeven in
het venster Connect, klikt u op Next (Volgende).
MY BOOK WORLD EDITION BASISINSTALLATIE - 11
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
5. Het installatievenster voor applicaties wordt geopend en toont een lijst met
opties. Klik op WD Discovery Tool. Nadat de installatie van de WD Discovery
Tool is uitgevoerd, wordt deze automatisch opgestart en wordt het WD
Discovery-pictogram op uw bureaublad weergegeven.
6. Klik op MyBookWorld en klik op Map Network Drive (Netwerkschijf toewijzen)
in de Te doen lijst..
Er verschijnt een melding met de vraag of u de schijf automatisch wilt toewijzen.
Als u de schijf handmatig wilt toewijzen, gaat u naar stap 8.
7. Klik op Yes (Ja).
Alle sharemappen die beschikbaar zijn op het apparaat, worden automatisch als
netwerkschijven toegewezen. De beschikbare letters worden achterwaarts vanaf
Z toegewezen.
Wanneer het toewijzen is voltooid, verschijnen de sharemappen als
netwerkschijven in het WD Discovery-scherm. Klik op Back (Vorige) om terug te
keren naar de hoofdpagina.
MY BOOK WORLD EDITION BASISINSTALLATIE - 12
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
8. Handmatige schijventoewijzing: Klik op Nee. Alle sharemappen op het apparaat
worden op het scherm weergegeven. Selecteer een mapnaam en vervolgens een
schijvenletter. Klik op Ja om de toewijzing van de schijvenletter te voltooien.
Opmerking: Als een apparaat automatisch of handmatig aan een netwerkschijf is toegewezen, houdt
deze dezelfde schijfletter.
9. Sluit de WD Discovery Tool.
Opmerking: WD Discovery wordt uitsluitend gebruikt voor de eerste configuratie. U kunt de
opslagschijven benaderen op My Computer (Deze computer).
10. Klik op Start en vervolgens op My Computer (Deze computer). De netwerkschijven
verschijnen. U kunt nu met My computer (Deze computer) of met Windows
Explorer bestanden slepen en in de netwerkschijvenmappen neerzetten.
MY BOOK WORLD EDITION BASISINSTALLATIE - 13
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Windows Vista
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Plaats de installatie-cd van de software in het cd-of dvd-romstation.
Opmerking: Als Automatisch afspelen is uitgeschakeld op de computer, moet u de hulpprogramma's
handmatig installeren. Om dit te doen, klik op Start en vervolgens op Computer. Er wordt een
nieuw venster geopend. Zoek het cd-/dvd-station en klik op de rechtermuis. Wanneer het
menuvenster opent, klik op de optie Install or Run Program (Programma installeren of starten).
Het hoofdscherm van de cd-installatie wordt weergegeven.
3. Als u het My Book-apparaat correct hebt aangesloten, zoals is weergegeven in
het venster Connect, klikt u op Next (Volgende).
4. Het installatievenster voor applicaties wordt geopend en toont een lijst met
opties. Klik op WD Discovery Tool. Nadat de installatie van de WD Discovery
Tool is uitgevoerd, wordt deze automatisch opgestart en wordt het WD
Discovery-pictogram op uw bureaublad weergegeven.
MY BOOK WORLD EDITION BASISINSTALLATIE - 14
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
5. Klik op MyBookWorld en klik op Map Network Drive (Netwerkschijf toewijzen)
in de Te doen lijst.
Er verschijnt een melding met de vraag of u de schijf automatisch wilt toewijzen.
Als u een schijf handmatig wilt toewijzen, gaat u naar stap 7.
6. Klik op Yes (Ja).
Alle sharemappen die beschikbaar zijn op het apparaat, worden automatisch als
netwerkschijven toegewezen. De beschikbare letters worden achterwaarts vanaf
Z toegewezen.
Wanneer het toewijzen is voltooid, verschijnen de sharemappen als netwerkschijven
in het WD Discovery-scherm. Klik op Back (Vorige) om terug te keren naar de
hoofdpagina.
MY BOOK WORLD EDITION BASISINSTALLATIE - 15
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
7. Handmatige schijventoewijzing: Klik op Nee. Alle sharemappen op het apparaat
worden op het scherm weergegeven. Selecteer een mapnaam en vervolgens een
schijvenletter. Klik op Ja om de toewijzing van de schijvenletter te voltooien.
Opmerking: Als een apparaat automatisch of handmatig aan een netwerkschijf is toegewezen, houdt
deze dezelfde schijvenletter.
8. Sluit de WD Discovery Tool.
Opmerking: WD Discovery wordt uitsluitend gebruikt voor de eerste configuratie. U kunt de
opslagschijven benaderen op My Computer (Deze computer).
9. Klik op Computer. De netwerkschijven verschijnen. U kunt nu met Computer
of met Windows Explorer bestanden slepen en in de netwerkschijvenmappen
neerzetten.
MY BOOK WORLD EDITION BASISINSTALLATIE - 16
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Macintosh Leopard
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Open Finder.
3. In Finder, klik op mybookworld in de Shared list (indien noodzakelijk, klik op
All (alles) en dubbelklik vervolgens op mybookworld).
Opmerking: Configuratie is een alleen-lezen share met slechts een Help-bestand en de
aanmeldingspagina.
4. Dubbelklik op de Public share en klik vervolgens op OK. Afhankelijk van uw
voorkeursinstellingen kan de share als een gedeelde pictogram op het
bureaublad verschijnen.
Om het pictogram van de gedeelde schijf permanent op het bureaublad te
maken, creëer een alias:
(a) Klik op het item dat u een alias wilt geven en houd de muisknop ingedrukt.
(b) Sleep het item, terwijl u de Cmd- en Optie-toetsen gelijktijdig ingedrukt houdt, naar de
plek waar u de alias wilt doen verschijnen en laat de muisknop los. In plaats van het
oorspronkelijke item te verplaatsen, creëert dit een alias op de nieuwe locatie.
Met behulp van Finder kunt u nu bestanden naar de mappen op de netwerkschijven
slepen en daarin plaatsen.
MY BOOK WORLD EDITION BASISINSTALLATIE - 17
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Macintosh Tiger
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Open Finder. Klik op Network en dubbelklik vervolgens op het pictogram
Mybookworld.
3. Tik “admin” in de velden Name (Naam beheerder) en Password (Wachtwoord)
en klik op Connect (Aansluiten).
4. Zorg ervoor dat shares in de lijst Select the volumes to mount (selecteer de
te koppelen volumes) gemarkeerd is, en klik daarna op OK.
Afhankelijk van uw voorkeursinstellingen kan de share als een gedeelde
schijfpictogram op het bureaublad verschijnen. Om het pictogram van de
gedeelde schijf permanent op het bureaublad te maken, creëer een alias:
(a) Klik op het item dat u een alias wilt geven en houd de muisknop ingedrukt.
(b) Sleep het item, terwijl u de Cmd- en Optie-toetsen gelijktijdig ingedrukt houdt, naar de
plek waar u de alias wilt doen verschijnen en laat de muisknop los. In plaats van het
oorspronkelijke item te verplaatsen, creëert dit een alias op de nieuwe locatie.
MY BOOK WORLD EDITION BASISINSTALLATIE - 18
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
5. In Finder, klik op shares om de Download- en Publieke mappen weer te geven.
6. Dubbelklik op de publieke map. Met behulp van Finder kunt u nu bestanden naar
de gedeelde mappen slepen en daarin plaatsen.
Gefeliciteerd!
Uw My Book World Edition is nu klaar voor gebruik en is toegankelijk als een
stationletter in My Computer (Windows) of een gedeelde schijfpictogram op het
bureaublad (Macintosh). U kunt nu bestanden oppakken en plaatsen in uw My Bookapparaat en bestanden verplaatsen van My Book naar elke computer in uw netwerk
die volgens bovenstaande procedure geïnstalleerd is.
Deze gebruikershandleiding bevat informatie en instructies voor alle overige
basisfuncties en uitgebreide functies voor apparatenbeheer van My Book, waaronder:
•
•
•
•
•
•
Back-up maken van uw computer (zie “Een back-up maken van computers op het
netwerk” op pagina 21)
My Book benaderen vanaf een computer op afstand (zie “MioNet Remote Access”
op pagina 33)
Afspelen en streamen van media (zie “Het afspelen/streamen van video, muziek &
foto's” op pagina 36)
Gebruik van iTunes service (zie “Het gebruik van iTunes met My Book World
Edition” op pagina 44)
Aansluiten van een USB-schijf voor extra opslag en bestandsuitwisseling (zie “Een
vaste USB-schijf aansluiten” op pagina 46 en “Copy Manager” op pagina 123)
Configureren van het My Book-apparaat en netwerkinstellingen, alarmeringen
voor email of vensters instellen, het wachtwoord van de beheerder (admin)
wijzigen, firmware-upgrades uitvoeren, het systeem naar de fabrieksinstellingen
terugzetten, RAID configureren (uitsluitend My Book World Edition II), voorkeuren
voor bestandsdeling beheren, de bestemmingsmap voor back-ups instellen,
schijvenquotas instellen, een gedeelde map voor gebruikers instellen, gebruikers
en groepen toevoegen, aanpassen en verwijderen, en alle autorisaties voor
gebruikers en groepen wijzigen (read/write, read only, no access) op shares/
mappen en USB-opslagapparaten (zie “Network Storage Manager” op pagina 53)
MY BOOK WORLD EDITION BASISINSTALLATIE - 19
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
My Book World Edition bestandsopslag
U kunt via netwerkshares inhoud op My Book World Edition benaderen en opslaan.
Shares zijn mappen die gebruikt kunnen worden om bestanden op uw My Book
World Edition netwerkopslagsysteem. Shares kunnen met iedereen (openbaar)
worden gedeeld of met geselecteerde gebruikers op uw netwerk (persoonlijk).
Het apparaat wordt geleverd met drie vooraf gemaakte configuraties en gevulde
shares:
•
Openbaar—automatisch gemaakt na initiële installatie
•
Gedeelde muziek - map voor het opslaan van muziekbestanden die u met andere gebruikers
wilt delen.
•
Gedeelde afbeeldingen - map voor het opslaan van afbeeldingen die u met andere gebruikers
wilt delen.
•
Gedeelde video's - voor het opslaan van videobestanden die u met andere gebruikers wilt delen.
Belangrijk: Wijzig of verwijder deze standaard sharemappen niet. Dit kan
het delen van bestanden verstoren. Dit zijn de standaard mappen voor de
mediaserver (Twonky Media) en iTunes Service. Zie “Het afspelen/
streamen van video, muziek & foto's” op pagina 36 voor meer informatie
over het gebruik van Twonky. Zie “Het gebruik van iTunes met My Book
World Edition” op pagina 44 voor het gebruik van de iTunes-service.
•
•
Downloaden—voor het opslaan van bestanden met Downloader (zie “Geplande
downloads” op pagina 118).
Configuration (Configuratie)—Dit is een alleen-lezen share met slechts een
Help-bestand en de aanmeldingspagina. Het is niet bedoeld voor het delen of
opslaan van gegevens en dient niet te worden gewijzigd.
MY BOOK WORLD EDITION BASISINSTALLATIE - 20
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
3
Een back-up maken van computers op het
netwerk
WD Anywhere Backup
Met de automatische back-upsoftware van WD Anywhere Backup kunt u voor
maximaal vijf computers in uw netwerk het maken van continue back-ups instellen.
Selecteer de bestanden die u wilt backuppen, stel dit in en vergeet het; iedere keer
dat u een wijziging opslaat, wordt daarvan automatisch een back-up gemaakt.
WD Anywhere Backup installeren
Belangrijk: U moet uw My Book World Edition op uw LAN-netwerk hebben
aangesloten en aan hebben staan voordat u de WD Anywhere Backupsoftware
installeert. Dit zorgt ervoor dat de WD Anywhere Backup uw My Book World Edition
herkent en deze als volledige softwareversie installeert in plaats van de proefversie
van 30 dagen.
Windows
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Plaats de software-cd in het cd-romstation.
Opmerking: Als Automatisch afspelen is uitgeschakeld op de computer, moet
u de hulpprogramma's handmatig installeren. Klik op Start en vervolgens op
Computer (Windows Vista) of My Computer (Windows XP). Dubbelklik op
Setup.exe in de rootdirectory van de cd.
3. Windows Vista: Klik op Run setup.exe en klik vervolgens op Allow (Toestaan).
4. Klik op Accept (Accepteren) in het venster Terms of Agreement (Algemene
Voorwaarden).
5. Als u het apparaat correct hebt aangesloten, zoals is weergegeven in het venster
Connect, klikt u op Next (Volgende).
6. Klik op WD Anywhere Backup.
Opmerking: Het kan enkele minuten duren voordat het volgende scherm verschijnt.
7. Selecteer uw voorkeurtaal uit de lijst en klik op OK.
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 21
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
8. Sluit alle andere open toepassingen en klik vervolgens op Next (Volgende) om
verder te gaan.
9. Als u de Algemene Voorwaarden hebt geaccepteerd, klik dan op I Agree (Ik ga
akkoord) om verder te gaan.
10. Als WD Anywhere Backup klaar is met de installatie, klik dan op Finish (Gereed)
om WD Anywhere Backup te gaan gebruiken.
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 22
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Het configuratiescherm van WD Anywhere Backup verschijnt. Ga verder met
“Backup via één klik” op pagina 24.
Opmerking: Het WD Anywhere Backup-pictogram wordt nu op uw bureaublad weergegeven, en
WD Anywhere Backup staat in de lijst van programmabestanden.
Macintosh
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Plaats de software-cd in het cd-romstation.
3. Dubbelklik op het pictogram Book World Edition CD boven in het bureaublad.
4. Open de WD_Mac_Tools map en dubbelklik op WDAnywhereBackup.dmg.
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 23
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
WD Anywhere Backup configureren
Backup via één klik
Met WD Anywhere Backup kunt u met één klik op de knop een backup maken van
alle inhoud op de harde schijf van uw computer. Deze functie maakt een back-up van
al uw gegevens naar het netwerkopslagsysteem zodat u al uw gegevens kunt
herstellen in het geval dat de harde schijf van uw computer uitvalt.
Opmerking: De back-up bevat geen applicatiebestanden, zoals MS Word of Adobe Acrobat,
tijdelijke en logbestanden, bestanden op de virtuele harde schijf, bestanden in de systeemmappen.
Wanneer u WD Anywhere Backup voor de eerste keer installeert, verschijnt het
configuratiescherm van WD Anywhere Backup.
Opmerking: Het onderstaande scherm verschijnt wanneer u My Book World Edition aan het LAN
van uw computer heeft gekoppeld.
1. U hebt twee mogelijkheden:
(a) Om een automatische en volledige back-up van de harde schijf van uw computer te starten,
klik op Back Up All of My Files (Al mijn bestanden backuppen). Ga verder met stap 2.
(b) Om de back-up aan te passen, klik op de koppeling Customize My Backup (mijn
back-up aanpassen). Het welkomstscherm verschijnt. Ga verder met stap 3 in “Het maken
van een Back-upplan” op pagina 27.
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 24
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
2. Er verschijnt een melding met een lijst van bestanden waarvoor geen back-up
wordt gemaakt. Voor informatie voor het maken van een back-up van die
bestanden, zie “Het maken van een Back-upplan” op pagina 27. Klik op OK.
3. Er verschijnt een melding met de uitleg dat de eerste back-up gematigde bronnen
op uw computer gebruikt. Om de back-up te pauzeren, klik op Pause until
System Idle (pauzeren totdat het systeem stilstaat). Om de back-up op de
achtergrond te laten doorlopen, klik op Continue (Doorgaan).
Opmerking: Als u deze meldingen in de toekomst niet meer wilt laten weergeven, klik dan op Do not
show Configuration Wizard at startup (Configuratie-wizard bij opstarten niet weergeven).
4. Er verschijnt een registratievenster. Vul, indien gewenst, de registratieinformatie
in. Klik op Continue (Doorgaan).
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 25
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Het scherm van WD Anywhere Backup toont de voortgang van de back-up.
Wanneer de back-up gereed is, verschijnt daarvan een gereedmelding.
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 26
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Het maken van een Back-upplan
Met het creëren en aanpassen van een back-upplan kunt u uw gegevens automatisch
beschermen tegen verlies.
1. Als WD Anywhere Backup nog niet actief is, klik op het WD Anywhere Backuppictogram op het bureaublad.
2. Klik op Create (Creëren).
3. Het welkomstscherm verschijnt. Klik op Next (Volgende).
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 27
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
4. Klik op Network Places (Netwerkplaatsen) om uw My Book World Edition op
uw LAN-netwerk op te zoeken. Klik op Next (Volgende).
5. Klik op Alle Items van SmartPicks.
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 28
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
6. Het SmartPicks venster verschijnt met daarop de meest voorkomende
bestandtypen waarvan u een back-up kunt maken. Selecteer elk bestandstype
waarvan u een back-up wilt maken. Wanneer is daarmee klaar bent, klikt u op
Next (Volgende).
7. Geef uw back-upplan een naam en klik op Next (Volgende). U kunt extra
back-upplannen maken door bovenstaande stappen te herhalen.
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 29
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
8. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Klik op Done (Uitgevoerd).
9. Er verschijnt een melding met de uitleg dat de eerste back-up gematigde bronnen
op uw computer gebruikt. Om de back-up te pauzeren, klik op Pause until
System Idle (pauzeren totdat het systeem stilstaat). Om de back-up op de
achtergrond te laten doorlopen, klik op Continue (Doorgaan).
Het scherm van WD Anywhere Backup toont de voortgang van de back-up.
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 30
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Wanneer de back-up is voltooid, verschijnt het venster dat de back-up gereed is.
Bewerken van een plan
Klik op het menupictogram om bestanden van back-upplannen toe te voegen of te
verwijderen, meerdere revisies van bestanden aan te houden om op terug te kunnen
vallen, en volledige plannen te verwijderen.
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 31
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Herstellen van een back-upplan
U kunt een back-upplan herstellen als u per ongeluk een bestand hebt verwijderd,
versies van bestanden met elkaar wilt vergelijken, of alle gegevens verloren bent als
gevolg van de uitval van de harde schijf van uw computer.
1. Klik op View and Restore (Bekijken en herstellen).
2. Klik op een back-upplan in de lijst Select a Plan (Selecteer een plan), of om een
back-upplan op te zoeken, vul de naam in in het veld Search by File Name
(Zoeken op bestandsnaam) en klik op Search (Zoeken).
3. Klik op de vakjes naast de mappen of bestanden die u wilt herstellen.
4. Selecteer een locatie waarnaar uw bestanden moeten worden hersteld vanuit de
lijst Restore Files to (Bestanden herstellen naar).
5. Klik op Restore (Herstellen).
EEN BACK-UP MAKEN VAN COMPUTERS OP HET NETWERK - 32
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
4
MioNet Remote Access
Overzicht
Benader uw foto's, muziek, documenten en video's vanaf elke plek en op ieder
moment met behulp van MioNet-diensten voor veilige externe toegang van WD.
MioNet maakt externe toegang tot en delen van bestanden naadloos, eenvoudig en
zeer veilig. Volg gewoon de stappen om uw My Book World in uw veilige MioNetaccount te registreren. Vervolgens hebt u met behulp van uw unieke gebruikersnaam/
wachtwoord toegang tot uw inhoud vanaf iedere webbrowser over de hele wereld.
Met MioNet kunt u tevens een map met afbeeldingen op uw My Book World met
vrienden delen (geen upload nodig) of een map met documenten met uw collega's.
Genodigden kunnen alleen de inhoud bekijken die u met hen deelt, maar verder niets.
Remote Access instellen
My Book World Edition wordt geleverd met MioNet standaard ingeschakeld. Vanuit
het menu Remote Access (Externe toegang) in Network Storage Manager kunt
u de MioNet-service op het opslagapparaat configureren. Zie “Remote Access” op
pagina 69 voor verdere instructies.
Opmerking: Wanneer u de cursor op de registratiestatus plaatst, verschijnt de naam van de MioNetaccount als het apparaat is geregistreerd. Voor registratie met Mionet, ga naar:
http://www.mionet.com/mybook.
Windows
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Plaats de software-cd in het cd-romstation.
Opmerking: Als Automatisch afspelen is uitgeschakeld op de computer, moet
u de hulpprogramma's handmatig installeren. Klik op Start en vervolgens op
Computer (Windows Vista) of My Computer (Windows XP). Dubbelklik op
Setup.exe in de rootdirectory van de cd.
3. Windows Vista: Klik op Run setup.exe, en klik vervolgens op Allow (Toestaan).
4. Klik op Accept (Accepteren) in het venster Terms of Agreement (Algemene
Voorwaarden).
5. Als u het apparaat correct hebt aangesloten, zoals is weergegeven in het venster
Connect, klikt u op Next (Volgende).
MIONET REMOTE ACCESS - 33
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
6. Klik op MioNet Services.
Het registratievenster van MioNet verschijnt.
7. Vul het registratieformulier in en klik op Submit (verzenden) om een account aan
te maken.
8. Er verschijnt een bevestigingsmelding. Klik op OK.
MIONET REMOTE ACCESS - 34
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
9. Wanneer MioNet de My Book World Editie vindt die u aan het registreren bent,
vul dan een naam voor het apparaat in en klik op OK.
Er verschijnt een lijst met mappen die opgeslagen zijn op uw My Book World
Edition.
Het gebruik van MioNet
Hieronder volgen enkele richtlijnen voor het gebruik van MioNET:
1. Ga naar www.mionet.com/web vanaf de meeste pc's of Macs in de wereld om
op veilige manier naar uw bestanden te gaan.
2. Vul het MioNet gebruikersnaam en wachtwoord in die u hebt aangemaakt.
Uw My Book World-mappen worden in het tabblad My Resources van MioNet
weergegeven, zoals dat het geval was tijdens het aanmaken van uw account.
3. Selecteer een map om een overzicht van alle submappen en bestanden te
zien. U kunt nu uw browser gebruiken voor toegang tot uw hele verzameling
muziek, foto's, films en documenten.
4. Dubbelklik op ieder bestand om deze plaatselijk te openen. Afhankelijk van
het besturingssysteem, kunt u mogelijk bestanden vanaf uw My Book World
naar de externe computer verslepen en plakken en vice versa.
5. Zie de instructies in MioNet om een map met afbeeldingen of documenten met
anderen te delen.
MIONET REMOTE ACCESS - 35
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
5
Het afspelen/streamen van video,
muziek & foto's
Media Server overzicht
My Book World Edition doet dienst als uw centrale mediahub thuis. Daarmee kunt
u foto's, muziek en video's streamen naar uw home entertainment center thuis en/of
andere pc's op uw thuisnetwerk.
De Twonky Media servertoepassing zoekt naar alle media (bijvoorbeeld, video's,
foto's en muziek) die opgeslagen zijn op de My Book World Edition die aangesloten
is op uw thuisnetwerk. De server is vooraf ingesteld, zodat u uw multimediabestanden
gewoon kunt overzetten naar de respectievelijke gedeelde mappen op uw My Book
World Edition (beschreven op de volgende pagina), en bent u er klaar voor om
content te streamen en te bekijken op uw home entertainment center, game consoles
(bijvoorbeeld, XBOX 360, Playstation 3, of DLNA 1.5 Digital Media Adapters), en
andere pc's op uw thuisnetwerk. Bezoek www.twonkymedia.com voor meer
informatie over Twonky Media.
Ondersteunde mediatypen
Audio
Video
Afbeeldingen
MP3
WMA
WAV
LPCM
OGG vorbis
FLAC
M4A
M4B
MP4
3GP
AAC
MP2
AC3
MPA
MP1
AIF
MPEG1
MPEG2
MPEG4
AVI / DivX
WMV
VOB
3GP
VDR
ASF
MPE,
DVR-MS
Xvid
M1V
M4V
JPEG
PNG
TIF
BMP
Opmerking: Sommige apparaten ondersteunen mogelijk niet het afspelen van al deze bestanden.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om te lezen welke indelingen ondersteund
worden.
HET AFSPELEN/STREAMEN VAN VIDEO, MUZIEK & FOTO'S - 36
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Mediaopslag
U kunt via netwerkshares media-inhoud op My Book World Edition benaderen en
opslaan. Shares zijn mappen die gebruikt kunnen worden om bestanden op uw
My Book World Edition netwerkopslagsysteem. Shares kunnen met iedereen
(openbaar) worden gedeeld of met geselecteerde gebruikers op uw netwerk
(persoonlijk).
Het apparaat wordt vooraf geconfigureerd met een Publieke netwerkshare, die de
volgende mappen voor mediaopslag bevat:
• Gedeelde muziek - map voor het opslaan van muziekbestanden die u met andere
gebruikers wilt delen.
• Gedeelde afbeeldingen - map voor het opslaan van afbeeldingen die u met
andere gebruikers wilt delen.
• Gedeelde video's - voor het opslaan van videobestanden die u met andere
gebruikers wilt delen.
Belangrijk: Wijzig of verwijder deze standaard sharemappen niet. Dit kan
het delen van bestanden verstoren. Dit zijn de standaard mappen voor de
mediaserver (Twonky Media) en iTunes Service. Zie “Media Server” op
pagina 105 voor meer informatie over het gebruik van Twonky. Zie “iTunes”
op pagina 105 voor het gebruik van de iTunes-service.
Het hoe en waar toevoegen van media-inhoud aan de gedeelde mappen
1. Open Internet Explorer.
2. Kopieer uw muziekbestanden naar de gedeelde muziekmap en onder de publieke
map op My Book World.
3. Volg hetzelfde proces om uw video's en afbeeldingen te plaatsen in hun
respectievelijke mappen voor gedeelde video's en gedeelde afbeeldingen.
Belangrijk: Zorg ervoor dat uw media-inhoud in de juiste gedeelde
mappen worden gesorteerd en toegevoegd. (bijv., muziekbestanden in de
mappen voor gedeelde muziek). Als u dat niet doet, zal uw inhoud niet
goed worden afgespeeld door uw digitale media-adapter.
HET AFSPELEN/STREAMEN VAN VIDEO, MUZIEK & FOTO'S - 37
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Media-apparaten
Nu u uw bestanden naar hun corresponderende mappen gekopieerd hebt, kunt
u diverse media-apparaten gebruiken om media te streamen. De volgende typen
worden in dit gedeelte beschreven:
•
•
•
•
•
•
•
•
Windows Media Player 11 (Windows Vista) op pagina 38.
Xbox 360 op pagina 40.
Xbox 360 - Nieuwe gebruikersinterface op pagina 41.
Playstation 3 op pagina 41.
Digital Picture Frames op pagina 41.
Network Music Player op pagina 42.
Digital Media Adapters op pagina 42.
DLNA-apparaten op pagina 43.
Windows Media Player 11 (Windows Vista)
Het streamen van media met behulp van Windows Media Player 11 Library
1. Klik op Control Panel (Bedieningspaneel) > Network and Sharing Center
(Centrum voor netwerk en delen).
2. Klik op Customize (Aanpassen).
HET AFSPELEN/STREAMEN VAN VIDEO, MUZIEK & FOTO'S - 38
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
3. Klik op Private (Persoonlijk), en klik vervolgens op Next (Volgende).
4. Start Windows Media Player (Start > All Programs > Windows Media
Player).
5. Klik op Library (Bibliotheek) > Media Sharing (Media delen).
HET AFSPELEN/STREAMEN VAN VIDEO, MUZIEK & FOTO'S - 39
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
6. Klik op Find media that others are sharing (vind media die anderen delen),
en klik vervolgens op OK.
7. Selecteer een mediatype (muziek, afbeeldingen, of video) en klik op PVConnect
on MyBookWorld.
8. Dubbelklik op het mediabestand dat u wilt afspelen.
Xbox 360
1. Zorg ervoor dat uw Xbox 360 en My Book World Edition zijn ingeschakeld en
aangesloten zijn op uw lokale netwerk. Het hoofdscherm van de Xbox geeft vijf
vensters weer waar u doorheen kunt bladeren (Marketplace, XBox Live, Media en
Network).
Opmerking: als u apparaten hebt met Window Media Center, geeft de XBOX 360 een
gebruikersinterfacescherm weer waarin u gevraagd wordt om op dat apparaat aan te sluiten. Klik op
B om dit scherm te verlaten.
2. Blader naar het mediavenster en selecteer de muziekoptie (u hebt drie opties muziek, afbeeldingen en video's). Het bronscherm verschijnt.
3. Klik op MyBookWorld of het apparaatnaam van de My Book World Edition die
u eerder hebt aangemaakt. Het scherm voor muziekafspelen verschijnt met de
apparaatnaam boven in het scherm.
4. Klik op Songs (nummers) om de nummers te bekijken die u in uw gedeelde
muziekmap hebt opgeslagen.
5. Gebruik de navigatieknoppen van de muziekspeler op het scherm om uw
muziekbestanden af te spelen.
6. Om uw afbeeldingen te bekijken of video af te spelen uit uw My Book World
Edition, ga terug naar stap 3 en herhaal de stappen en kies de juiste media
(afbeelding of video).
HET AFSPELEN/STREAMEN VAN VIDEO, MUZIEK & FOTO'S - 40
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
XBOX 360 - Nieuwe gebruikersinterface
1. Zorg ervoor dat uw XBox 360 en MyBookWorld zijn ingeschakeld en aangesloten
zijn op uw LAN.
2. Blader vanaf de hoofdinterface van de XBox naar het My XBox-scherm.
3. Gebruik het D-Pad en blader naar rechts totdat u de opties voor video, muziek en
beeldbibliotheek ziet.
4. Selecteer een van deze drie opties door op de A-knop op uw controller te
drukken. Het geselecteerde bronscherm verschijnt.
5. Selecteer de MyBookWorld-optie op basis van de apparaatnaam die u eerder
aangemaakt hebt en druk op de A-knop. U ziet de media-inhoud die opgeslagen
is op uw MyBookWorld-apparaat.
6. Blader met behulp van de controller door om uw media-inhoud te bekijken en af
te spelen.
Playstation 3
1. Zorg ervoor dat uw Playstation 3 en My Book World Edition zijn ingeschakeld en
aangesloten zijn op uw lokale netwerk. U ziet de hoofdgebruikersinterface met
een serie opties die horizontaal op uw tv-scherm worden weergegeven.
2. Met behulp van de richtingsknoppen (links en rechts) op de PS3-controller,
navigeert u naar muziek, foto of video, afhankelijk van welk type media u wilt
afspelen, en drukt u op de X-knop.
3. Met behulp van de richtingsknoppen (boven en onder), bladert u en selecteert
u MyBookWorld (of de nieuwe apparaatnaam die u eerder hebt aangemaakt)
door op de X-knop te drukken. U ziet nu een lijst van mappen (muziek, foto en
video) aan de rechterkant van het MyBookWorld pictogram.
4. Zorg ervoor dat u de map selecteert dat correspondeert met de optie die u in
stap 2 hebt geselecteerd. Bijvoorbeeld, als u Foto selecteert vanaf het scherm
van de hoofdgebruikersinterface, open dan de corresponderende fotomap aan de
rechterkant van het MyBookWorld-pictogram, anders zal uw inhoud niet goed
worden weergegeven.
Digitale fotoframes
De volgende stappen zijn algemeen voor het opzetten van digitale fotoframes:
1. Zorg ervoor dat uw My Book World Edition is aangesloten op uw thuisnetwerk en
is ingeschakeld.
2. Volg de gebruikersinstructies van uw draadloze digitale fotoframe om verder te
gaan door iedere eerste inrichting of installatie van stations.
3. Met behulp van de navigatiefunctie op uw draadloze digitale fotoframe kunt u de
My Book World Edition op uw netwerk scannen en detecteren.
4. Afhankelijk van het merk fotoframe dat u hebt, dient u mogelijk naar de pagina
Instellingen/Netwerkinrichting in de gebruikersinterface te gaan om de verbinding
tot stand te brengen, zodat uw fotoframe een koppeling kan maken met uw
My Book World Edition. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw DMA voor
specifieke instructies.
HET AFSPELEN/STREAMEN VAN VIDEO, MUZIEK & FOTO'S - 41
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
5. Als u eenmaal verbinding tussen uw draadloze fotoframe en de My Book World
Edition hebt, gaat u dan naar het mediascherm op uw fotoframe dat u de
mogelijkheid geeft uw afbeeldingen te bekijken.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw draadloze fotoframe voor ondersteunde
bestandsindelingen en instructies voor toegang tot en bekijken van uw afbeeldingen.
Netwerk muziekspeler
De volgende stappen gelden over het algemeen voor toegang tot My Book World
Edition met behulp van een netwerk muziekspeler.
1. Sluit My Book World Edition op uw lokale netwerk aan en zet het apparaat aan.
2. Sluit uw netwerk muziekspeler aan en configureer deze op uw bekabelde of
draadloze netwerkswitch of router thuis.
3. Zet uw netwerk muziekspeler aan.
4. Als deze op de juiste manier is aangesloten, treft u de apparaatnaam aan van uw
My Book World Edition.
5. Navigeer door de gebruikersinterface van uw netwerk muziekspeler om muziek te
vinden en af te spelen die opgeslagen is op uw My Book World Edition.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw netwerk muziekspeler voor het aansluiten
aan een netwerk gekoppeld opslagsysteem en op welke manier u toegang tot uw media-inhoud
krijgt en deze kunt afspelen.
Digitale media-adapters
De volgende stappen gelden over het algemeen voor toegang tot My Book World
Edition met behulp van een digitale media-adapter.
1. Sluit My Book World Edition op uw lokale netwerk aan en zet het apparaat aan.
2. Zorg ervoor dat uw DMA-apparaat op uw tv is aangesloten en is aangezet.
3. Het hoofdscherm van uw DMA-apparaat wordt weergegeven.
4. Afhankelijk van het DMA-apparaat, dient u mogelijk naar het scherm Instellingen/
Netwerkinstallatie in de gebruikersinterface te gaan om een verbinding tussen uw
DMA en My Book World Edition tot stand te brengen. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw DMA voor specifieke instructies.
5. Nadat u een verbinding tussen uw DMA en My Book World Edition tot stand hebt
gebracht, gaat u naar het mediascherm op uw DMA om uw afbeeldingen te
bekijken of muziek- en video-inhoud vanaf My Book world Edition te streamen.
Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw DMA voor specifieke instructies over het
aansluiten aan het My Book World Edition en op welke manier u toegang tot uw media-inhoud krijgt
en deze kunt afspelen.
HET AFSPELEN/STREAMEN VAN VIDEO, MUZIEK & FOTO'S - 42
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
DLNA®-apparaten
Zie de specifieke gebruikershandleidingen van het DLNA media-apparaat voor
instructies over het aansluiten van een DLNA-apparaat aan uw LAN, zodat u toegang
hebt tot de inhoud van My Book World Edition. Ga naar www.dlna.org voor een lijst
van DLNA-gecertificeerde apparaten en voor verdere informatie.
HET AFSPELEN/STREAMEN VAN VIDEO, MUZIEK & FOTO'S - 43
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
6
Het gebruik van iTunes met My Book World
Edition
iTunes Media Server overzicht
Met de iTunes Media Server-service, kunt u of iedereen die aangesloten is op het
netwerk opslagsysteem muziekbestanden afspelen die met behulp van iTunes in het
systeem zijn opgeslagen. Deze service maakt een virtuele muziekbibliotheek op het
apparaat en gebruikt deze als een iTunes-opslagplaats, waardoor het mogelijk is om
muziekbestanden van het netwerkopslagplaats naar Windows- of Mac-computers
waarop iTunes is geïnstalleerd, over te zetten.
Ondersteunde mediatypen
De iTunes Server Service ondersteunt de volgende bestandstypen:
•
•
•
*.mp3
*.wav
*.aac
Opmerking: De iTunes Server-service vereist de aanwezigheid van de sharemap ‘/Public/Shared
Music’. Hernoem of verwijder Shared Music niet als u de iTunes-server wilt gebruiken. U moet de
map ‘/Public/Shared Music’ opnieuw maken of hernoemen als deze verwijderd of hernoemd is.
Inhoud opslaan
Zie “Stap 2: Benader My Book World Edition op het netwerk” op pagina 11 voor
instructies over het verplaatsen van uw mediabestanden naar de standaardmap
‘/Public/Shared Music’ van My Book World Edition.
Streamen van audio naar iTunes:
De iTunes-service is standaard ingeschakeld in het hulpprogramma van de Network
Storage Manager. Zie “U schakelt de iTunes-serverservice als volgt in of uit:” op
pagina 106 voor meer informatie.
1. Start iTunes op uw computer.
2. Klik op MyBookWorld onder het Shared-gedeelte van het linkervenster. Als
u muziek hebt gekopieerd naar de map /Public/Shared Music dat een indeling
heeft die door iTunes ondersteund wordt, dient deze zichtbaar te zijn in het
rechtervenster.
HET GEBRUIK VAN ITUNES MET MY BOOK WORLD EDITION - 44
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
3. Dubbelklik op een audiobestand om deze af te spelen.
Het audiobestand wordt verzonden naar iTunes en audiobestanden van het
netwerkopslagsysteem worden weergegeven onder de lijst Shared.
Opmerking: Voor optimale prestaties dient verzonden muziek of video te worden uitgevoerd op de
LAN (Local Area Network) en niet extern via de WAN (Wide Area Network).
HET GEBRUIK VAN ITUNES MET MY BOOK WORLD EDITION - 45
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
7
Een vaste USB-schijf aansluiten
Sluit een vaste USB-schijf aan op de USB-poort aan de achterkant van uw My Book
World Edition voor extra opslag. De USB-schijf verschijnt als een map Share in
Network Storage Manager. Zie “Folder Shares” op pagina 66 (basismodus) of “Map
Shares” op pagina 96 (geavanceerde modus) voor details.
Belangrijk: Vaste USB-schijven die met FAT32 geformatteerd zijn, zijn
beperkt tot slechts 4 GB dat voor ieder bestand gekopieerd kan worden.
Als u grotere bestanden probeert over te zetten, kunt u tegen een
kopieerfout aanlopen.
Opmerking: Het netwerkopslagsysteem ondersteunt externe USB-opslag; optische USB-schijven
(combo-cd/dvd- of dubbele/multi-dvd-schijven) worden niet ondersteund.
Copy Manager
Met de functie Copy Manager van het netwerkopslagsysteem kunt u van de
gegevens op een vaste USB-schijf een back-up maken naar My Book World Edition
of van de gegevens op My Book World Edition een back-up maken naar een vaste
USB-schijf. Zie “Copy Manager” op pagina 123 voor instructies.
Belangrijk: Wanneer u een back-up van de gegevens gaat maken, moet
u de vaste USB-schijf rechtstreeks aansluiten op een USB-poort van het
netwerk opslagsysteem. Gebruik geen USB-hub. Zorg dat op het
doelstation voldoende vrije ruimte beschikbaar is om de hoeveelheid
gegevens op te slaan die u wilt overbrengen.
EEN VASTE USB-SCHIJF AANSLUITEN - 46
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
8
WD Discovery gebruiken
WD Discovery is een exclusief, op het web gebaseerd hulpprogramma als
hulpmiddel voor de installatie van de My Book World Edition netwerkschijf. Met de
eenvoudig te gebruiken software kunt u de My Book World Edition vanaf iedere
Windows computer snel vinden en instellen. Met WD Discovery kunt u gemakkelijk
netwerkschijven toewijzen, de gedeelde mappen ervan bekijken, en een snelkoppeling
ervan op uw bureaublad maken voor snelle toegang tot uw My Book World Edition.
WD Discovery biedt de volgende opties:
Als u toegang wilt tot de uitgebreide opties in de Network
Storage Manager interface, moet u uw My Book-apparaat
configureren. Zie “My Book World Edition configureren” op
pagina 53.
Wijs automatisch een netwerkschijf toe zodat u op eenvoudige
wijze gegevens op My Book World Edition kunt delen en opslaan.
Zie “Een netwerkstation toewijzen” op pagina 47.
Blader op eenvoudige wijze door netwerkshares zonder
handmatig de toegangspaden van de schijven in te vullen. Zie
“Door netwerkshares bladeren (alleen Windows)” op pagina 50.
Creëer een snelkoppeling op het bureaublad dat naar een aan het
netwerk gekoppelde My Book World Edition wijst. Zie “Maken van
Bureaubladsnelkoppeling (alleen Windows)” op pagina 52.
Een netwerkstation toewijzen
Wanneer u gegevens op My Book World Edition wilt benaderen of opslaan na het
instellen van het apparaat, moet u eerst een netwerkstation toewijzen aan een of
meerdere standaardshares. U moet de WD Discovery applicatie op iedere Windows
XP of Vista computer in uw netwerk installeren om een netwerkschijf automatisch te
kunnen toewijzen, door netwerkshares te kunnen bladeren, of een snelkoppeling op
uw bureaublad te kunnen maken.
Windows XP
Opmerking: Volg onderstaande stappen alleen als u WD discovery niet geïnstalleerd hebt zoals
geïnstrueerd in “Windows XP” op pagina 11.
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Als WD Discovery niet actief is, klik op Start > Programs > WD Discovery of
dubbelklik op het WD Discovery-pictogram op uw bureaublad.
WD DISCOVERY GEBRUIKEN - 47
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
3. Klik op het apparaat dat u wilt toewijzen in de lijst Network Drives Found
(Netwerkschijven gevonden) en klik op Map Network Drive (Netwerkschijf
toewijzen) in de lijst dingen nog te doen.
Er verschijnt een melding met de vraag of u de schijf automatisch wilt toewijzen.
Als u de schijf handmatig wilt toewijzen, gaat u naar stap 5.
4. Klik op Yes (Ja). Als u de schijf handmatig wilt toewijzen, gaat u naar stap 5.
Alle sharemappen die beschikbaar zijn op het apparaat, worden automatisch als
netwerkschijven toegewezen. De beschikbare letters worden achterwaarts vanaf
Z toegewezen.
Wanneer het toewijzen is voltooid, verschijnen de sharemappen als
netwerkschijven in het WD Discovery-scherm. Klik op Back (Vorige) om terug te
keren naar de hoofdpagina.
5. Handmatige schijventoewijzing: Klik op Nee. Alle sharemappen op het apparaat
worden op het scherm weergegeven. Selecteer een mapnaam en vervolgens een
schijvenletter. Klik op Ja om de toewijzing van de schijvenletter te voltooien.
WD DISCOVERY GEBRUIKEN - 48
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
6. Klik op My Computer (Deze computer). De netwerkschijven verschijnen. U kunt
nu met My computer (Deze computer) of met Windows Explorer bestanden
slepen en in de netwerkschijvenmappen neerzetten.
Windows Vista
Opmerking: Volg onderstaande stappen alleen als u WD discovery niet geïnstalleerd hebt zoals
geïnstrueerd in “Windows Vista” op pagina 14.
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik op Map Network Drive
(Netwerkstation toewijzen) in de lijst Things To Do.
Er verschijnt een melding met de vraag of u de schijf automatisch wilt toewijzen.
Als u een schijf handmatig wilt toewijzen, gaat u naar stap 4.
3. Klik op Yes (Ja). Ga naar stap 4 als u het station handmatig wilt toewijzen.
Alle sharemappen die beschikbaar zijn op het apparaat, worden automatisch als
netwerkschijven toegewezen. De beschikbare letters worden achterwaarts vanaf
Z toegewezen.
Wanneer het toewijzen is voltooid, verschijnen de sharemappen als netwerkschijven
in het WD Discovery-scherm. Klik op Back (Vorige) om terug te keren naar de
hoofdpagina.
WD DISCOVERY GEBRUIKEN - 49
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
4. Handmatige schijventoewijzing: Klik op Nee. Alle sharemappen op het apparaat
worden op het scherm weergegeven. Selecteer een mapnaam en vervolgens een
schijvenletter. Klik op Ja om de toewijzing van de schijvenletter te voltooien.
5. Klik op Computer. De netwerkschijven verschijnen. U kunt nu met Computer of
met Windows Explorer bestanden slepen en in de netwerkschijvenmappen
neerzetten.
Opmerking: Nadat de installatie van de WD Discovery Tool is uitgevoerd, wordt deze
automatisch opgestart en wordt het WD Discovery-pictogram op uw bureaublad
weergegeven.
Mac OS X
Zie de instructies voor het toewijzen van schijven onder Basic Setup op pagina 47.
Door netwerkshares bladeren (alleen Windows)
U benadert als volgt de gegevens in een share met WD Discovery:
Gebruik WD Discovery om eenvoudig door netwerkshares te bladeren zonder dat
u handmatig schijvenpaden hoeft in te voeren.
1. Zorg dat het apparaat is aangezet en op het netwerk is aangesloten.
2. Klik op Start > Programs > WD Discovery of dubbelklik op het WD
Discovery-pictogram op uw bureaublad.
3. Klik op MyBookWorld in de lijst Network Drives Found en klik op Browse
Network Shares (Door netwerkshares bladeren) in de lijst Things To Do.
WD DISCOVERY GEBRUIKEN - 50
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
4. Nadat u zich hebt aangemeld, verschijnen de sharemappen op het apparaat. Klik
op een netwerksharepad om sharebestanden weer te geven en te benaderen in
Windows Explorer.
5. Kopieer uw muziekbestanden in de gedeelde muziekmap, uw videobestanden in
de gedeelde videomap, en uw foto's en afbeeldingen in de map gedeelde
afbeeldingen.
WD DISCOVERY GEBRUIKEN - 51
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Maken van Bureaubladsnelkoppeling (alleen Windows)
WD Discovery kan een bureaubladsnelkoppeling maken die naar een My Book World
Edition. Volg onderstaande stappen om een bureaubladsnelkoppeling te maken:
1. Zorg dat het apparaat is aangezet en op het netwerk is aangesloten.
2. Klik op Start > Programs > WD Discovery of dubbelklik op het WD
Discovery-pictogram op uw bureaublad.
3. Klik op MyBookWorld in de lijst Network Drives Found en klik op Create
Desktop Shortcut (Bureaubladsnelkoppeling maken) in de lijst Things To Do.
4. Er verschijnt een dialoogvenster met het bericht dat de bureaubladsnelkoppeling
is gemaakt. Klik op OK.
WD DISCOVERY GEBRUIKEN - 52
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
9
Network Storage Manager
Network Storage Manager is een krachtige en handige, op het web gebaseerde
beheers- en configuratieoplossing voor My Book World Edition.
Opmerking: Toegang tot en het installeren van de Network Storage Manager is niet vereist om
meteen met uw My Book World Edition te beginnen.
My Book World Edition configureren
U moet eerst uw My Book World Edition configureren voordat u gebruik kunt maken
van de Network Storage Manager gebruikersinterface. Volg onderstaande instructies
voor Windows of Mac.
Windows XP/Vista
Opmerking: Volg onderstaande stappen alleen als u WD discovery niet geïnstalleerd hebt zoals
geïnstrueerd in pagina 11. Start in andere gevallen de WD Discovery Tool met behulp van het
pictogram op het bureaublad en ga verder met stap 7.
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Plaats de software-cd in het cd-romstation.
Opmerking: Als Automatisch afspelen is uitgeschakeld op de computer, moet u de hulpprogramma's
handmatig installeren. Klik op Start en vervolgens op Computer (Windows Vista) of My
Computer (Windows XP). Dubbelklik op Setup.exe in de rootdirectory van de cd.
3. Windows Vista: Klik op Run setup.exe, en klik vervolgens op Allow (Toestaan).
4. Klik op Accept (Accepteren) in het venster Terms of Agreement (Algemene
Voorwaarden).
5. Als u het apparaat correct hebt aangesloten, zoals is weergegeven in het venster
Connect, klikt u op Next (Volgende).
6. Het installatievenster voor applicaties wordt geopend en toont een lijst met
opties. Klik op WD Discovery Tool.
7. Het venster WD Discovery verschijnt. Klik op MyBookWorld in de lijst Network
Drives Found en wijs naar en klik op Configure (Configureren).
NETWORK STORAGE MANAGER - 53
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
8. De aanmeldingspagina verschijnt. Ga verder met het instellen van het apparaat
door de volgende instructies te volgen voor “Het apparaat instellen” op pagina 54.
Mac OS X
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Open de Safari-webbrowser.
3. Klik op de koppeling Bladwijzers
in de linkerbovenhoek van het scherm.
4. Klik op Bonjour en dubbelklik vervolgens op MyBookWorld.
5. De aanmeldingspagina verschijnt. Ga verder met het instellen van het apparaat
door de volgende instructies te volgen voor “Het apparaat instellen” op pagina 54.
Het apparaat instellen
Volg de onderstaande stappen om verder te gaan met het instellen van het apparaat
voor alle besturingssystemen.
1. Voer “admin” in de velden Administrator Name (Naam beheerder) en
Password (Wachtwoord).
2. Selecteer een taal uit de Language (talenlijst) list en klik op Login (Aanmelden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 54
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
3. Klik op Next (Volgende).
4. Lees de licentieovereenkomst en klik vervolgens op I Agree (Ik ga akkoord).
5. Voer het volgende uit in het venster Initial Setup:
(a) Voer een naam in het veld Device Name (Apparaatnaam) (maximaal 15 tekens, inclusief
alfanumerieke tekens en het streepje ‘-’).
Opmerking: De apparaatnaam wordt gebruikt om het opslagapparaat te identificeren dat op het
netwerk is aangesloten en in Mijn netwerklocaties verschijnt. Wanneer u meerdere opslagapparaten
op hetzelfde netwerk wilt aansluiten, moet u voor elk opslagapparaat een unieke apparaatnaam
opgeven.
Waarschuwing: Wanneer u WD ShareSpace een andere naam geeft,
moeten alle netwerkcomputers hun gedeelde netwerkbronnen opnieuw
toewijzen. Wijzig de apparaatnaam alleen als dit nodig is.
(b) Geef een korte beschrijving van het apparaat op in het veld Device Description
(Apparaatbeschrijving). De beschrijving mag maximaal 42 alfanumerieke tekens bevatten.
(c) Selecteer een tijdszone in de lijst Time Zone (Tijdzone).
(d) Indien nodig past u de datum en tijd handmatig aan met de lijsten Date & Time (Datum en tijd).
NETWORK STORAGE MANAGER - 55
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Klik op Next (Volgende).
6. Voer een nieuw beheerderswachtwoord in het veld New Admin Password
(Nieuw beheerderswachtwoord). Typ het nieuwe wachtwoord opnieuw in het veld
Confirm Password (Wachtwoord bevestigen). Klik op Next (Volgende).
Opmerking: Als u uw beheerderswachtwoord vergeet, moet u de standaardconfiguratie van het
apparaat opnieuw instellen met de resetknop. Zie “Resetknop” op pagina 7 voor instructies.
NETWORK STORAGE MANAGER - 56
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
7. Accepteer de standaard DHCP-clientinstellingen (Dynamic Host Configuration
Protocol). Als u DHCP niet gebruikt, klikt u op Static (Statisch) en wijst u het
IP-adres handmatig toe. Klik op Next (Volgende).
8. Het overzichtsscherm verschijnt. Klik op Finish (Voltooien).
Opmerking: Als u Windows XP of Vista gebruikt, merkt u mogelijk een waarschuwingsbalk op
tijdens de laatste initialisatie van uw My Book World Edition. De balk waarschuwt dat de Internet
Explorer een actieve X-controller-bericht geblokkeerd heeft. Deze waarschuwing verdwijnt vanzelf,
of u klikt op de knop X aan de rechterkant van de balk. Deze waarschuwing heeft geen invloed op de
installatie van uw schijf.
NETWORK STORAGE MANAGER - 57
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Network Storage Manager openen
U kunt uw My Book World Edition beheren en configureren door de
gebruikersinterface via het web te openen.
Opmerking: Toegang tot en het installeren van de Network Storage Manager is niet vereist om met
uw My Book World Edition te beginnen.
Belangrijk: U moet My Book World Edition configureren voordat
u Network Storage Manager gebruikt. Volg de instructies onder “My Book
World Edition configureren” op pagina 53.
Windows
1. Zorg dat het apparaat is aangezet en op het netwerk is aangesloten.
2. Als WD Discovery niet actief is, klikt u op Start > All Programs > WD
Discovery.
3. Klik op MyBookWorld in de lijst Network Drives Found en wijs naar en klik op
Configure (Configureren) in de lijst Things To Do.
4. De aanmeldingspagina verschijnt. Tik de naam van de administrator en het
wachtwoord in (het standaard wachtwoord is “admin” tenzij dit al door de
administrator gewijzigd is). Klik in de lijst Tool (Hulpprogramma's) op Network
Storage Manager. Klik in de lijst Language (Taal) op de taal van uw regio. Klik
op Login (Aanmelden).
Mac
1. Zet uw computer aan en wacht tot het besturingssysteem is geladen.
2. Open de Safari-webbrowser.
3. Klik op de koppeling Bladwijzers
in de linkerbovenhoek van het scherm.
4. Klik op Bonjour en dubbelklik vervolgens op MyBookWorld.
5. De aanmeldingspagina verschijnt. Typ de naam van de systeembeheerder en het
wachtwoord in. Klik in de lijst Tool (Hulpprogramma's) op Network Storage
Manager. Klik in de lijst Language (Taal) op de taal van uw regio. Klik op Login
(Aanmelden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 58
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Functies van Network Storage Manager
Het beheerprogramma via het web bevat de volgende functies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LAN-toegang—het apparaat ondersteunt LAN-toegang van de op het web
gebaseerde gebruikersinterface, zodat u overal in het netwerk beheerfuncties
kunt uitvoeren.
Beveiligde toegang—het apparaat kan worden gebruikt en geconfigureerd
door de op het web gebaseerde, met een wachtwoord beveiligde
gebruikersinterface via SSL (Secure Socket Layer).
E-mailwaarschuwingen—bij waarschuwingen of fouten die betrekking hebben
op temperaturen, de vaste schijf, het netwerk of de USB-aansluiting, worden
beheerders hier automatisch van op de hoogte gebracht via een e-mail.
Meerdere beheerniveaus—gebruikers kunnen verschillende rechten krijgen.
Het apparaat ondersteunt twee niveaus: volledige toegang en alleen-lezen.
Update via het web—firmware-updates kunnen worden gedownload en op het
apparaat worden geïnstalleerd vanaf een computer op de LAN.
Schijfbeheer—met de op het web gebaseerde gebruikersinterface kunnen
beheerders interne vaste schijven en USB-vaste schijven controleren die zijn
aangesloten op het apparaat.
SMART-ondersteuning—bevat de functie SMART (Smart Monitoring Analysis
and Reporting Technology) voor het opsporen en melden van de status van de
vaste SATA-schijven.
USB-opslagondersteuning—hiermee kunt u op het apparaat betrouwbare
back-ups maken van gegevens vanaf een USB-opslagapparaat.
Ondersteuning voor filesharing—hiermee kunt u bestanden via het hele
netwerk delen.
RAID-ondersteuning (My Book World Edition II)—laat RAID de harde
schijven configureren.
Ondersteuning voor Windows en Mac-systemen—hiermee kunnen
gebruikers op verschillende platforms bestanden delen met behulp van de
protocollen CIFS (Common Internet File System), NFS (Network File System),
FTP (File Transfer Protocol), of AFP (Apple File Protocol) protocollen.
Ondersteuning van iTunes-streaming—hiermee kunnen gebruikers die
verbinding hebben met het apparaat, audiobestanden naar iTunes op hun
computers streamen.
Twonky Media server—biedt snelle, handige navigatie en zoekmogelijkheden
van al uw mediabestanden.
Externe computers uitschakelen of opnieuw opstarten—hiermee kunnen
beheerders het apparaat uitschakelen of opnieuw opstarten vanaf elke computer
op de LAN.
Systeemlogboek—een efficiënt hulpmiddel voor het analyseren en oplossen
van technische problemen.
De firmware bijwerken
Om uw systeem bijgewerkt te houden, ga naar Network Storage Manager >
Advanced Mode (geavanceerde modus) > System > Update (bijwerken) te gaan
om een upgrade uit te voeren op de firmware. Zie “Update (Firmware)” op pagina 77
voor meer informatie.
NETWORK STORAGE MANAGER - 59
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Overzicht van de gebruikersinterface
De op het web gebaseerde gebruikersinterface is ontworpen om de functies van het
apparaat te kunnen openen en te beheren. Bij het aanmelden staat de op het web
gebaseerde interface standaard op de basismodus. De basismodus biedt toegang
tot de meest voorkomende configuratieopties van het apparaat.
Op de pagina van de geavanceerde modus ziet u zes tabbladen. Elk tabblad is
verdeeld in verschillende menuknoppen die geavanceerde taakbeheerfuncties
bieden. Met de werkbalk rechtsboven kunt u op elk moment schakelen tussen de
geavanceerde modus en de basismodus.
NETWORK STORAGE MANAGER - 60
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Werkbalk
De werkbalk rechtsboven in de gebruikersinterface van Network Storage Manager
bevat onderstaande opdrachten.
Functie
Beschrijving
Geavanceerd
Hiermee schakelt u in de gebruikersinterface van de basismodus naar de geavanceerde
modus.
Basic
Hiermee schakelt u in de gebruikersinterface van de geavanceerde modus naar de
basismodus.
Help
Geeft de online hulpfunctie weer.
Logout
Hiermee sluit u de browsersessie en sluit u het hulpprogramma af.
NETWORK STORAGE MANAGER - 61
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Basismodus
De basismodus biedt toegang tot de meest voorkomende configuratieopties.
Klik op een van de menuknoppen om meer configuratieopties weer te geven. De
onderstaande tabel beschrijft de menuopties die beschikbaar zijn in de basismodus.
Categorie
Beschrijving
Device Name
Hier voert u een apparaatnaam en een beschrijving in. Zie “Apparaat Naam” op pagina 63 voor
meer informatie.
Date & Time
Hiermee kunt u de systeemdatum en -tijd handmatig configureren of de NTP-server instellen
om het apparaat te synchroniseren. Zie “Datum & Tijd” op pagina 63 voor meer informatie.
Network
Hiermee configureert u de netwerkverbinding. Zie “Netwerk” op pagina 64 voor meer
informatie.
Users
Hiermee kunt u gebruikersaccounts maken en verwijderen en het gebruikerswachtwoord
wijzigen. Zie “Users” op pagina 65 voor meer informatie.
Folder Shares
Hiermee krijgt u toegang tot configuratiegegevens over hoe shares beschikbaar worden
gemaakt via dit opslagapparaat. Dit menu geeft ook een lijst weer van gekoppelde volumes en
de beschikbare shares. Wanneer een vaste USB-schijf op het apparaat is aangesloten, wordt
de vaste USB-schijf als een USB-share weergegeven. Zie “Folder Shares” op pagina 66 voor
meer informatie.
System Status
Geeft algemene informatie over het opslagapparaat, zoals de apparaatnaam, firmwareversie,
huidige datum/tijd, actieve tijdsduur van het systeem, het IP-adres, volumegebruik en volumeRAID-type. Zie “Systeemstatus” op pagina 68 voor meer informatie.
Remote Access Hiermee kunt u MioNet-software in- of uitschakelen. Computers die op MioNet draaien
kunnen bestanden op het opslagapparaat op afstand openen en delen op het opslagapparaat
via het internet.
Opmerking: Alleen beschikbaar op computers met Windows. Zie “Remote Access” op pagina
69 voor meer informatie.
Shutdown/
Reboot
Hiermee kunt u een computer uitschakelen of opnieuw opstarten vanaf elke computer op de
LAN (Local Area Network). Zie “Shutdown/Reboot” op pagina 69 voor meer informatie.
NETWORK STORAGE MANAGER - 62
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Apparaat Naam
Gebruik deze optie om een apparaatnaam en/of beschrijving van het apparaat in te
voeren of te wijzigen. De apparaatnaam is de naam waarmee uw My Book World
Edition op het LAN geïdentificeerd is.
1. Klik op Device Name (Apparaatnaam) in het startscherm Basic Mode.
2. Vul of wijzig de tekst in de velden Device Name (Apparaatnaam) en/of Device
Description (Apparaatbeschrijving).
3. Klik op Submit (Verzenden).
Datum & Tijd
De datum en tijd worden automatisch met de NTP-server (network time protocol)
gesynchroniseerd. U hebt de mogelijkheid om datum & tijd handmatig in te stellen of
de NTP toe te staan via toegang tot internet de tijd automatisch in te stellen.
Opmerking: De tijd wordt uitsluitend in 24-uurs formaat weergegeven.
1. Klik op Datum & Time in het startscherm Basic Mode.
2. Deselecteer Enable (Inschakelen) om de tijd handmatig in te stellen.
3. Klik op Enable (Inschakelen) om de datum en tijd automatisch te synchroniseren.
NETWORK STORAGE MANAGER - 63
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
4. Klik op Submit (Verzenden).
Netwerk
De netwerkmodus van het apparaat wordt standaard ingesteld op DHCP Client, wat
voor de meeste omgevingen geschikt is. Wanneer u Static IP (Statisch IP-adres)
selecteert, kunt u de netwerkmodus instellen en het IP-adres, het netmasker, de
gateway en het IP-adres van de DNS-server (Domain Name Service) wijzigen.
U configureert de netwerkinstellingen als volgt:
1. Klik op Network (Netwerk) in het startscherm Basic Mode.
2. Selecteer een netwerkmodus in de vervolgkeuzelijst Network Mode. Wanneer
u DHCP Client als een netwerkmodus selecteert, krijgt het apparaat automatisch
een IP-adres van de lokale DHCP-server. Selecteert u Static IP (Statisch
IP-adres) als netwerkmodus in, dan moet u IP-gegevens invoeren, zoals een
IP-adres, standaard gateway en DNS-servers.
3. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 64
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Users
Door gebruikers te maken kan de beheerders gegevens delen op My Book World
Edition over het hele netwerk door gebruikersaccounts te maken. De beheerder kan
ook gebruikersaccounts bewerken en verwijderen in het menu Users.
Gebruikersschermpictogrammen
Pictogram
Beschrijving
Geeft een persoonlijke gebruikersshare weer.
Deze gebruiker is NIET ingesteld als een persoonlijke share.
Deze gebruiker IS ingesteld als een persoonlijke share.
Klik op dit pictogram om het gebruikerswachtwoord te wijzigen.
Klik op dit pictogram om een gebruiker te verwijderen.
Klik op dit pictogram om een gebruiker toe te voegen.
U maakt als volgt een nieuwe gebruikersaccount:
1.
2.
3.
4.
5.
Klik op Users (Gebruikers) in het startscherm van de basismodus.
Klik op het pictogram Toevoegen
.
Voer de gebruikersnaam in het veld User Name (Gebruikersnaam) in.
Voer de volledige naam van de gebruiker in het veld Full Name (Volledige naam) in.
Voer het wachtwoord in het veld Password (Wachtwoord) in.
Opmerking: De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen maximaal 15 tekens bevatten, inclusief
letters, cijfers, onderstrepingen, spaties en de meeste speciale tekens.
6. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Confirm Password (Wachtwoord
bevestigen) in.
7. Maak tegelijkertijd een persoonlijke gebruikersshare door te klikken op Yes (Ja)
naast Create User Private Share (Persoonlijke gebruikersshare maken). De
nieuwe gebruiker krijgt volledige toegang tot de persoonlijke sleutel. De naam van
de persoonlijke share is dezelfde als de gebruikersnaam.
NETWORK STORAGE MANAGER - 65
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
8. Klik op Submit (Verzenden).
Het wijzigen van een gebruikerswachtwoord:
1. Klik op het pictogram Change Password (Wachtwoord wijzigen)
betreffende gebruikersaccount
2. Breng de nodige wijzigingen aan en klik op Submit (verzenden).
naast het
U verwijdert als volgt een bestaand gebruikersaccount:
1. Selecteer het gebruikersaccount dat u wilt verwijderen en klik op het pictogram
Delete (Verwijderen)
.
2. Klik op OK.
Zie “Users” op pagina 107 voor meer gebruikersconfiguratieopties door de
geavanceerde modus van Network Storage Manager te gebruiken.
Folder Shares
Shares zijn mappen die gebruikt kunnen worden om bestanden op uw My Book
World Edition netwerkopslagsysteem. Shares kunnen met iedereen (openbaar)
worden gedeeld of met geselecteerde gebruikers op uw netwerk (persoonlijk).
Het apparaat wordt voor levering geconfigureerd met drie shares:
• Openbaar—automatisch gemaakt na initiële installatie
•
Gedeelde muziek - map voor het opslaan van muziekbestanden die u met andere gebruikers
wilt delen.
•
Gedeelde afbeeldingen - map voor het opslaan van afbeeldingen die u met andere gebruikers
wilt delen.
•
Gedeelde video's - voor het opslaan van videobestanden die u met andere gebruikers wilt delen.
Belangrijk: Wijzig of verwijder deze standaard sharemappen niet. Dit kan
het delen van bestanden verstoren. Dit zijn de standaard mappen voor de
mediaserver (Twonky Media) en iTunes Service. Zie “Media Server” op
pagina 105 voor meer informatie over het gebruik van Twonky. Zie “iTunes”
op pagina 105 voor het gebruik van de iTunes-service.
•
•
Downloaden—voor het opslaan van bestanden met Downloader (zie “Geplande
downloads” op pagina 118).
Configuration (Configuratie)—Dit is een alleen-lezen share met slechts een
Help-bestand en de aanmeldingspagina. Het is niet bedoeld voor het delen of
opslaan van gegevens en dient niet te worden gewijzigd.
NETWORK STORAGE MANAGER - 66
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
De systeembeheerder kan persoonlijke shares maken die alleen op gebruikersnaam
en wachtwoord toegankelijk zijn wanneer er een gebruikersaccount wordt ingesteld
(zie “U maakt als volgt een nieuwe gebruikersaccount:” op pagina 65), of door het
instellen van machtigingen voor een bestaande share (zie “Folder Share Permissions
(Machtigingen mapshares)” op pagina 110).
U moet eerst Network Storage Manager openen om een share te maken. Zie
“Network Storage Manager openen” op pagina 58.
Het menu Folder Shares biedt toegang tot een lijst met beschikbare shares.
Folder Shares schermpictogrammen
Pictogram Beschrijving
Geeft een persoonlijke gebruikersshare weer.
Deze gebruiker is NIET ingesteld als een
persoonlijke share.
Deze gebruiker IS ingesteld als een persoonlijke
share.
Klik op dit pictogram om een share te verwijderen.
Klik op dit pictogram om een share toe te voegen.
Het maken van een share:
1. Klik op Folder Shares (Mapshares) in het startscherm van de basismodus.
2. Klik op het pictogram Toevoegen
.
3. Voer een sharenaam in het veld Share in. De sharenaam kan uit maximaal
32 tekens bestaan, inclusief alfabetische, numerieke of underscoretekens.
4. Voer een korte beschrijving in het veld Description (Beschrijving) in.
NETWORK STORAGE MANAGER - 67
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
5. Klik op Submit (Verzenden).
U verwijdert als volgt bestaande shares:
WAARSCHUWING: Als u een share verwijdert, worden alle gegevens in de
share gewist. Alle bestanden en mappen op de share gaan dus verloren.
1. Selecteer de share die u wilt verwijderen.
2. Klik op het pictogram Verwijderen
.
3. Klik op OK.
Systeemstatus
De optie System Status geeft algemene informatie over het systeem, zoals de
apparaatnaam, firmwareversie, huidige datum/tijd, actieve tijdsduur van het systeem,
het IP-adres, volumegebruik en volume-RAID-type. Klik op System Status in het
startscherm Basic Mode om systeeminformatie te krijgen.
NETWORK STORAGE MANAGER - 68
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Remote Access
My Book World Edition wordt geleverd met MioNet standaard ingeschakeld. Vanuit
het menu Remote Access (Externe toegang) kunt u de MioNet-service op het
opslagapparaat configureren.
Statusberichten MioNet-service:
•
•
Verbindingsstatus MioNet-service
•
Started - MioNet-service is gestart.
•
Stopped - MioNet-service is gestopt en wordt weer gestart wanneer het systeem opnieuw
wordt ingeschakeld.
•
Disabled - MioNet-service is uitgeschakeld en wordt niet weer gestart wanneer het systeem
opnieuw wordt ingeschakeld.
Registratiestatus MioNet
•
Unregistered - Momenteel niet geregistreerd bij een MioNet-account.
•
Registered - Reeds geregistreerd bij een MioNet-account.
Opmerking: Wanneer u de cursor op de registratiestatus plaatst, verschijnt de naam van de
MioNet-account als het apparaat is geregistreerd. Voor registratie met Mionet, ga naar:
www.mionet.com/MyBookWorld.
Shutdown/Reboot
Vanuit het menu Shutdown/Reboot kunt u een systeem opnieuw opstarten of
uitschakelen.
NETWORK STORAGE MANAGER - 69
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U schakelt het netwerkopslagsysteem als volgt uit:
1. Klik op Shutdown/Reboot (Uitschakelen/Opnieuw opstarten) in het
startscherm Basic Mode.
2. Klik op de pagina Shutdown/Reboot op Shutdown (Uitschakelen).
3. Klik op OK.
U start het netwerkopslagsysteem als volgt opnieuw op:
1. Klik op Shutdown/Reboot (Uitschakelen/Opnieuw opstarten) in het
startscherm Basic Mode.
2. Klik op de pagina Shutdown/Reboot op Reboot (Opnieuw opstarten).
3. Klik op OK.
NETWORK STORAGE MANAGER - 70
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Advanced Mode
Advanced Mode biedt toegang tot extra opties die niet beschikbaar zijn in de
basismodus. Wanneer u in de basismodus bent, klikt u op Advanced Mode
(Geavanceerde modus) op de werkbalk om Network Storage Manager in de
geavanceerde modus weer te geven.
De pagina Advanced mode bevat zes tabbladen, met elk verschillende menuknoppen
die meer beheeropties bieden voor maximale flexibiliteit en veiligheid van het
apparaat. De onderstaande tabel beschrijft de tabbladopties beschikbaar in de
geavanceerde modus.
Tabblad
Beschrijving
System
Op het tabblad System kunt u de algemene systeeminstellingen configureren, e-mail- of
vensterwaarschuwingen instellen, het beheerderswachtwoord wijzigen, firmware-upgrades
uitvoeren, back-ups maken van systeemconfiguratiebestanden, fabrieksinstellingen herstellen, de
systeemidentificatie-LED activeren of deactiveren, een SSL-certificaat genereren, energiebesparing
inschakelen en apparaten uitschakelen of opnieuw opstarten. Zie “System” op pagina 72 voor
meer informatie.
Network
Het tabblad Network heeft toegang tot alle netwerkconfiguratieopties, zoals DHCP/Static instellen,
het IP-adres wijzigen, netmasker, gateway, IP-adres DNS-server, functie voor jumboframegrootte
configureren en het lidmaatschap in een domein of werkgroep configureren. Zie “Network” op
pagina 85 voor meer informatie.
Storage
Het tabblad Storage biedt een lijst van alle ondersteunde schijven op het systeem. Hiermee kunt
u de RAID-mogelijkheid van de vaste schijven configureren (alleen My Book World Edition II),
voorkeuren voor bestandsdeling beheren, de doelmap van back-ups instellen, schijfquota instellen
en een sharemap voor gebruikers instellen. Zie “Storage” op pagina 91 voor meer informatie.
Media
Op het tabblad Media kunt u de streamingoptie in iTunes in- of uitschakelen of toegang tot de
Twonky mediaserver krijgen. Zie “Media” op pagina 104 voor meer informatie.
Users
Op het tabblad Users kunt u gebruikers en groepen toevoegen, wijzigen en verwijderen, alle
gebruikers- en groepsmachtigingen wijzigen (lezen/schrijven, alleen-lezen, geen toegang) in
shares/mappen en USB-opslagapparaten. Zie “Users” op pagina 107 voor meer informatie.
Status
Het tabblad Status geeft algemene gegevens weer over het systeem, zoals de apparaatnaam, de
firmwareversie, de huidige datum/tijd, actieve tijdsduur van de machine, geheugen- en
wisselactiviteit en laadgemiddelde. Het is ook mogelijk om in dit tabblad logboeken van het
systeem te bekijken, Common Internet File System (CIFS) of File Transfer Protocol (FTP). Zie
“Status” op pagina 113 voor meer informatie.
NETWORK STORAGE MANAGER - 71
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
System
Op het tabblad System kunt u de datum en tijd van het systeem instellen, een
alarmmelding instellen, het beheerderswachtwoord wijzigen, software- of
firmware-upgrades uitvoeren, een back-up maken van de systeembestanden, de
fabrieksinstellingen van het systeem herstellen, een SSL-certificaat genereren en
instellen, of het systeem opstarten of uitschakelen.
Het tabblad System biedt toegang tot de volgende configuratieopties:
•
•
•
•
•
•
•
General Setup
Alerts Setup
Admin Password
Update
Restore Configuration
Advanced
Shutdown/Reboot
NETWORK STORAGE MANAGER - 72
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
General Setup
Met het submenu General Setup kunt u de basisconfiguratie van het apparaat
uitvoeren. Zo is het mogelijk hier een naam en korte beschrijving van het apparaat in
te voeren, een compatibel protocol voor webtoegang te selecteren en de tijdzone in
te stellen. U kunt de datum en tijd handmatig instellen of automatische tijdsynchronisatie
inschakelen via de NTP-service (Network Time Protocol). Verder kunt u handmatig
het IP-adres opgeven van de NTP-servers waarmee u wilt synchroniseren.
U configureert als volgt de algemene installatie-instellingen van het systeem:
1. Wijs een apparaatnaam voor dit opslagapparaat toe in het veld Device Name De
apparaatnaam mag maximaal 15 tekens bevatten, inclusief letters, cijfers, spaties
en de meeste speciale tekens.
2. Voer een korte beschrijving voor dit opslagapparaat in het veld Device
Description (apparatenbeschrijving) in. De beschrijving mag maximaal 256
alfanumerieke tekens bevatten.
3. Selecteer in het webtoegangsprotocol een van de volgende
webtoegangsprotocollen:
•
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is een communicatieprotocol voor het verzenden van
informatie via het intranet en het World Wide Web.
•
Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer of HTTPS is een URL-schema
dat gebruikt wordt om een veilige HTTP-verbinding aan te geven. De syntaxis is identiek aan
het http://-schema dat normaal gebruikt wordt voor het openen van bronnen met HTTP.
HTTPS biedt een veiligere manier om het apparaat te configureren, maar kan de reactietijd
van de gebruikersinterface beïnvloeden.
4. Als u de datum en tijd handmatig wilt instellen, schakelt u de optie Enable
(Inschakelen) naast NTP Service uit.
5. Selecteer een tijdszone in de lijst Time Zone (Tijdzone).
6. Pas de datum en tijd handmatig aan in de lijsten Date & Time (Datum & tijd).
7. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 73
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Alerts Setup
Met het submenu Alerts Setup kunt u e-mails of pop-upberichten configureren die
waarschuwingen geven voor systeemproblemen, te hoge temperatuur; de status van
de vaste schijf, het volume, het netwerk en USB; en gebruikers- en groepsevenementen.
Deze waarschuwingen helpen de systeembeheerder bij het beheren en opsporen
van gebeurtenissen en fouten.
Opmerking: E-mailwaarschuwingen werken niet bij sommige ISP's met sterke spamfilters. Ga voor
meer informatie naar support.wdc.com en zoek door de Knowledge Base naar Answer ID 2570.
U stelt als volgt automatische e-mailwaarschuwingen in:
1. Klik op Enable (inschakelen) naast Email Notification.
2. Voer de naam in van de SMTP-server of een IP-adres dat u wilt gebruiken om
e-mails te verzenden in het veld SMTP Server (vraag uw ISP-aanbieder naar de
SMTP-servernaam).
3. Voer in het veld SMTP Port het poortnummer in dat u wilt gebruiken wanneer
u bent aangesloten voor SMTP-verzending.
4. Klik op Enable (Inschakelen) naast SMTP Authentication, indien vereist, en voer
de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
5. Vul het e-mailadres in waarnaar u een e-mailbericht wilt verzenden wanneer er
een gebeurtenis plaatsvindt in het veld Email Recipients. Er kunnen maximaal vijf
e-mailadressen tegelijk worden toegevoegd.
6. Klik op Send Test Mail (Testmail verzenden) om een testwaarschuwing te
verzenden en te bevestigen dat de instellingen correct zijn.
NETWORK STORAGE MANAGER - 74
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
7. Klik op Submit (Verzenden).
U configureert als volgt waarschuwingen om pop-upberichten te verzenden wanneer er een
gebeurtenis plaatsvindt:
Opmerking: Een pop-upwaarschuwing werkt alleen in Windows XP.
Zie “Systeemgebeurtenissen” op pagina 136 voor een lijst met gebeurtenissen.
1. Klik op de pagina Alerts Setup op Enable (Inschakelen) naast Pop-Up
Notification.
2. Vul de naam van de computer in het veld Notified Devices (bekendgemaakte
apparaten) in. Wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt, verschijnt er een
pop-upbericht op de computer. U kunt maximaal vijf computernamen aan de
waarschuwingslijst toevoegen.
Opmerking: Om de naam van uw computer te vinden, klikt u op Start, en rechtsklikt u op Computer
of My Computer (Deze computer), klikt u op Properties (Eigenschappen) en vervolgens op het
tabblad Computername (computernaam) (Windows XP).
3. Klik op Send Test Pop-up (Testpop-up verzenden) om een testwaarschuwing te
verzenden en te bevestigen dat de instellingen correct zijn.
Opmerking: Zorg dat de Messenger-service is geactiveerd op de computers waarnaar u het popupbericht wilt sturen wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt. U schakelt de Messenger-service in
door naar Start > Configuratiescherm > Systeembeheer > Services > Messenger te gaan.
U kunt de Messenger-service testen door te klikken op Send Test Pop-up (Testpop-up verzenden).
Zorg dat het delen van printers en bestanden als een uitzondering is geselecteerd als de Windows
Firewall is ingeschakeld in Windows XP.
NETWORK STORAGE MANAGER - 75
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
4. Klik op Submit (Verzenden).
Admin Password
Vanuit het menu Admin Password kunt u het beheerderswachtwoord wijzigen.
U wijzigt als volgt het beheerderswachtwoord:
1. Voer in het veld Old Password (Oude wachtwoord) het oude wachtwoord in.
2. Voer in het veld New Password (Nieuwe wachtwoord) het nieuwe wachtwoord
in. Het wachtwoord mag maximaal 16 alfanumerieke tekens bevatten. Het
wachtwoord is hoofdlettergevoelig en dient op exact dezelfde manier te worden
ingevoerd.
3. Vul in het veld Confirm Password (Wachtwoord bevestigen) het nieuwe
wachtwoord opnieuw in.
4. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 76
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Update (Firmware)
Het menu Update biedt informatie over de huidige firmwareversie. U kunt hiermee
automatisch of handmatig een firmware-update uitvoeren.
Automated
Het tabblad Automated geeft informatie over de huidige firmwareversie en maakt
verbinding met de WD-website om de nieuwste firmware automatisch te downloaden.
1. Klik op Check For New Firmware (Op nieuwe firmware controleren).
2. Klik op Download (Downloaden) als er nieuwe firmware beschikbaar is.
3. Klik op Upgrade (Bijwerken). Wacht tot het proces van bijwerken gereed is.
NETWORK STORAGE MANAGER - 77
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Waarschuwing! U mag het bijwerken van firmware niet onderbreken,
anders werkt het apparaat mogelijk niet meer goed of kan het niet meer
worden opgestart.
Wanneer de firmware is bijgewerkt, wordt het apparaat opnieuw opgestart. De
gebruikersinterface keert na het bijwerken terug naar de pagina System Information.
Manual
Op het tabblad Manual kunt u de firmware handmatig installeren.
1. Download het nieuwste firmwarebestand vanaf support.wdc.com.
2. Vul het pad naar het firmware-bestand in of klik op Browse (bladeren) om het
bestand te zoeken.
Belangrijk: U mag het firmwarebestand geen andere naam geven.
3. Klik op Submit (Verzenden) om het firmwarebestand van de computer naar het
netwerkopslagsysteem te verzenden. Het bijwerken kan een aantal minuten duren.
Waarschuwing! U mag het bijwerken van firmware niet onderbreken,
anders werkt het apparaat mogelijk niet meer goed of kan het niet meer
worden opgestart.
NETWORK STORAGE MANAGER - 78
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Wanneer de firmware is bijgewerkt, wordt het apparaat opnieuw opgestart. De op
het web gebaseerde gebruikersinterface keert na het bijwerken terug naar de pagina
System Information.
Configuratie herstellen
Vanuit het menu Configuration (Configuratie) kunt u de systeemconfiguratieinstellingen opslaan of herstellen, of de fabrieksinstellingen van het systeem
herstellen.
NETWORK STORAGE MANAGER - 79
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U maakt als volgt een back-up van de huidige systeemconfiguratie-instellingen:
1. Klik op Save Current Configuration (Huidige configuratie opslaan) op de
configuratiepagina.
2. Klik op Save (Opslaan).
3. Geef een bestandsnaam en locatie op voor het bestand.
4. Klik op Save (Opslaan).
U herstelt als volgt de configuratie-instellingen:
1. Klik op Browse (Bladeren) op de configuratiepagina.
2. Selecteer het eerder opgeslagen systeemconfiguratiebestand.
3. Klik op Open (Openen).
4. Klik op General Restore (Algemeen herstellen). Wanneer u General Restore
selecteert, worden alle functies hersteld naar eerder opgeslagen instellingen
(behalve gegevensvolume en share-instellingen). Alle huidige
systeemconfiguraties gaan dan verloren.
5. Klik op OK.
NETWORK STORAGE MANAGER - 80
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U herstelt de fabrieksinstellingen van het apparaat als volgt:
Wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, worden alle instellingen in het
netwerkopslagsysteem gewist. Systeemconfiguratie herstelt de standaard
fabrieksinstellingen van het apparaat. Alle gegevens gaan dan verloren. De LANinstellingen (inclusief poortinstellingen) worden niet gewijzigd. Na het resetten zijn de
aanmeldingsnaam en het wachtwoord van de beheerder gewijzigd in “admin/admin”.
Belangrijk: Sla de huidige configuratie op voordat u de standaard
fabrieksinstellingen herstelt.
1. Klik op Restore Factory Default (Standaard fabrieksinstellingen herstellen) op
de configuratiepagina.
2. Klik op OK.
Tijdens het systeemherstelproces is de aan/uit-LED uit en knippert de
back-up-LED. Wacht totdat het systeemherstelproces is voltooid.
Opmerking: U kunt de configuratiewebpagina's niet openen als u het beheerderswachtwoord, de
IP-adresinstellingen of de apparaatnaam bent vergeten. Gebruik de resetknop om deze instellingen
te herstellen (inclusief IP-instelling, apparaatnaam en beheerderswachtwoord). U kunt deze functie
gebruiken door de resetknop op de achterkant van het apparaat (naast de voedingsinterface) ten
minste 10 seconden ingedrukt te houden Het systeem wordt automatisch opnieuw opgestart en
u kunt het apparaat met de standaardinstellingen benaderen.
Advanced
Configureer het systeem voor root-toegang, SSL certificaat/sleutel, stroombesparing
en LED-beheer met behulp van het menu Advanced (uitgebreid).
NETWORK STORAGE MANAGER - 81
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
SSH-toegang inschakelen:
Met het inschakelen van SSH-toegang kan met behulp van SSH op een
consolescherm voor diagnostische doeleinden worden ingelogd. Het standaard
root-wachtwoord wordt aan de gebruiker getoond.
1. Klik op Enable (Inschakelen) onder Root Access (Root toegang).
2. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 82
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U genereert als volgt automatisch een SSL-certificaat- en sleutelpaar:
Configureer het systeem voor een veilige verbinding door het automatisch of
handmatig genereren van een sleutel en een SSL-certificaat met het menu Advanced.
1. Klik op de pagina Advanced Setup op het gemarkeerde woord HERE. Het
dialoogvenster SSL Certificate/Key Generation verschijnt.
2. Voer de identificatiegegevens in die u wilt opnemen in het SSL-certificaat/
sleutelpaar en klik vervolgens op Submit (Verzenden).
U genereert als volgt handmatig een SSL-certificaat- en sleutelpaar:
1. Genereer een persoonlijke RSA-sleutel.
2. Genereer een persoonlijke RSA-sleutel door de volgende opdrachten in te
voeren in een Linux-systeem (zoals Redhat of Fedora).
/usr/bin/openssl genrsa 1024 > server.key
/bin/cat server.key
3. Kopieer en plak dit in het veld Key in het venster SSL Certificate/Key op de
pagina Advanced Setup.
4. Maak een zelfondertekend certificaat door de volgende opdrachten te typen:
/usr/bin/openssl req -new -key server.key -x509 -out server.crt
/bin/cat server.crt
5. Kopieer en plak dit in het veld Certificate in het venster SSL Certificate/Key op
de pagina Advanced Setup.
6. Klik op Submit (Verzenden).
U schakelt HDD-standby als volgt in:
Als de functie HDD Standby is ingeschakeld, gaan de vaste schijven naar de standbymodus om energie te besparen na een vaste periode van inactiviteit. Deze periode
varieert van twee tot zeven minuten.
1. Klik op Enable (Inschakelen) naast HDD Standby.
2. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 83
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Inschakelen van LED-beheer:
De LED-indicator functie kan met behulp van LED-beheer worden ingeschakeld of
uitgeschakeld. De LED-status is standaard ingeschakeld. Voer de volgende stappen
uit voor het uitzetten van LED-beheer:
1. Verwijder het vinkje van Enable (Inschakelen) naast LED-status.
2. Klik op Submit (Verzenden).
Shutdown/Reboot
Vanuit het menu Shutdown/Reboot kunt u een systeem opnieuw opstarten of
uitschakelen.
U schakelt het netwerkopslagsysteem als volgt uit:
1. Klik op Shutdown/Reboot (Uitschakelen/Opnieuw opstarten) in het
startscherm System (Systeem).
2. Klik op de pagina Shutdown/Reboot op Shutdown (Uitschakelen).
3. Klik op OK.
U start het netwerkopslagsysteem als volgt opnieuw op:
1. Klik op Shutdown/Reboot (Uitschakelen/Opnieuw opstarten) in het
startscherm System (Systeem).
2. Klik op de pagina Shutdown/Reboot op Reboot (Opnieuw opstarten).
3. Klik op OK.
NETWORK STORAGE MANAGER - 84
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Network
Het tabblad Network biedt toegang tot de volgende configuratieopties:
•
•
•
•
LAN
Services
Workgroup
Remote Access
LAN
Vanuit het LAN-submenu hebt u toegang tot alle netwerkconfiguratieopties,
waaronder het instellen van de verbindingsmethode, het wijzigen van het IP-adres,
het netmasker, de gateway en het IP-adres van de DNS (Domain Name Service), het
IP-adres van de server, en het inschakelen van de jumboframefunctie.
NETWORK STORAGE MANAGER - 85
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U configureert de netwerkinstellingen als volgt:
Opmerking: Neem contact op met de Internet-provider om het statische IP-adres te verkrijgen,
indien u aangesloten bent op een thuisnetwerk.
1. Selecteer een netwerkmodus in de vervolgkeuzelijst Network Mode. Wanneer
u DHCP Client als een netwerkmodus selecteert, krijgt het opslagapparaat
automatisch een IP-adres van de lokale DHCP-server. Selecteert u Static IP als
een netwerkmodus, dan moet u IP-gegevens toewijzen, zoals een IP-adres,
standaard gateway en DNS-servers.
2. Als de snelheid van uw netwerkverbinding 1000 Mbps in het menu MTU Size is,
voert u de MTU-waarde (Maximum Transmission Unit) voor het jumboframe in. De
standaard MTU-instelling voor jumboframes is 1500 bytes. De netwerkkaart op
de clientcomputer moet het jumboframe ondersteunen.
Opmerking: Voor de MTU-grootte groter dan '1.500', moeten de cliëntmachine en de netwerkswitch
ook dezelfde MTU-grootte hebben. De standaard MTU-grootte voor jumboframe is '9004'. De regel
voor het berekenen van een geldige MTU is (MTU-grootte - 1500) mod 8 = 0 ('xxx mod 8' betekent
dat de waarde 'xxx' kan worden gedeeld door 8).
Het bereik van geldige IP-adressen per klasse:
- Klasse A: 1.0.0.1 tot 126.255.255.254
- Klasse B: 128.1.0.1 tot 191.255.255.254
- Klasse C: 192.0.1.1 tot 223.255.254.254
3. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 86
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Services
Vanuit het menu Services kunt u protocollen instellen voor het delen van bestanden
en mappen op het apparaat.
•
•
•
•
•
•
Universal Plug and Play (UPnP) (Universele Plug en Play) is een set
computernetwerkprotocollen die het toepassen van netwerken thuis vereenvoudigt
om ervoor te zorgen dat apparaten naadloos met elkaar verbinding kunnen maken.
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is een communicatieprotocol voor het
verzenden van informatie via het intranet en het Wereldwijde Web.
Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer of HTTPS is een
URL-schema dat gebruikt wordt om een veilige HTTP-verbinding aan te geven.
De syntaxis is identiek aan het http://-schema dat normaal gebruikt wordt voor het
openen van bronnen met HTTP.
File Transfer Protocol (FTP) (Bestandsoverdrachtprotocol) is een netwerkprotocol
dat wordt gebruikt om gegevens te verzenden via een netwerk, zoals het internet,
met behulp van een FTP-clientprogramma. FTP wordt vaak gekozen voor het
uitwisselen van bestanden, onafhankelijk van de betrokken besturingssystemen.
Network File System (NFS) is een systeemprotocol voor netwerkbestanden
waarmee een gebruiker op een client-computer net zo gemakkelijk toegang tot
bestanden in het netwerk krijgt, alsof de netwerkapparaten aan de lokale schijven
gekoppeld zouden zijn.
Apple File Protocol (AFP) is een netwerkprotocol dat diensten voor bestanden
biedt voor Mac computers. AFP is standaard ingeschakeld
NETWORK STORAGE MANAGER - 87
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U schakelt UPnP NAT Traversal voor webtoegang & FTP als volgt in:
1. Klik op Enable (Inschakelen) in UPnP voor webtoegang & FTP.
2. Klik op Submit (Verzenden).
De UPnP NAT Traversal kan worden gecombineerd met de UPnP-functie en de
NAT-functie. Universal Plug and Play (UPnP) is een architectuur voor wijd
verspreide peer-to-peer-netwerkconnectiviteit van PC's en intelligente apparaten.
De Network Address Translation (NAT) wordt gebruikt bij gateway-apparaten die
de grens vormen tussen het openbare internet en een privé-LAN. Terwijl
IP-pakketten van de privé-LAN de gateway passeren, vertaalt NAT een privé
IP-adres en poortnummer naar een openbaar IP-adres en poortnummer, waarbij
die vertalingen worden bijgehouden om afzonderlijke sessies intact te houden.
U schakelt als volgt een netwerkservice in:
1. Klik op Enable (Inschakelen) in de netwerkservice.
2. Als u FTP als uw netwerkservice hebt geselecteerd, klikt u op Yes (Ja) om
anoniem aanmelden in te schakelen of op No (Nee) om deze functie uit te
schakelen. Klik vervolgens op Submit (Verzenden).
3. Hebt u NFS of AFP als uw netwerkservice geselecteerd, dan verschijnt het veld
van de toegestane IP. U wordt gevraagd de IP-filters in te voeren die zijn
toegestaan voor NFS-service. Klik op Add (Toevoegen) om een nieuw IP-filter toe
te voegen en klik vervolgens op Submit (Verzenden).
4. U kunt bepaalde poortnummers opgeven voor respectievelijk HTTP-, HTTPS- en
FTP-services. In plaats van het keuzerondje Default (Standaard) te selecteren,
kunt u ook voor elke service een poortnummer op te geven tussen 8000 en 10000.
Opmerking: Het veld IP Allowed van de NFS-service '*' betekent dat alle IP-adressen worden
toegestaan. Als u opgegeven IP-adressen of het opgegeven bereik wilt toestaan, wijzigt u "*" in het
veld IP Allowed.
Koppelpunt voor NFS-share is /nfs/SHARENAME, Ex. /nfs/Public
Workgroup
Vanuit het menu Workgroup kunt u het netwerkopslagapparaat instellen als een
werkgroep of als lid van een domein. De standaardinstelling is Workgroup. Anders
dan werkgroepen worden domeinen beheerd vanaf een centrale locatie
(domeincontroller) en vereisen centrale verificatie voordat u zich hierbij kunt
aansluiten. Werkgroepen zijn daarentegen veel eenvoudiger te beheren. Zolang u de
werkgroepnaam kent, kunt u elke computer aan een werkgroep toevoegen.
Als uw netwerk een domein gebruikt (bijvoorbeeld als deze over Windows ADS
beschikt), kunt u dit apparaat als lid van een domein verbinden. Wanneer het als een
domeinlid wordt geconfigureerd, wordt de ADS gevraagd om de gebruikers te
verifiëren. Daarom biedt het apparaat als domeinlid beveiliging op gebruikersniveau.
Wanneer het apparaat lid wordt van een domein, moet het worden geverifieerd door
de beheerder van dat domein. Een gebruiker moet de domeinnaam, het IP-adres van
de domeincontroller, de beheerdersnaam en het beheerderswachtwoord invoeren
voor de verificatie.
NETWORK STORAGE MANAGER - 88
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U stelt als volgt een workgroup name (werkgroepnaam) in:
1. Klik op Workgroep (Werkgroep).
2. Voer een naam in voor de werkgroep in het veld Workgroup Name.
3. Klik op Submit (Verzenden).
Het opzetten van een domeinnaam (uitsluitend Windows 2003 server):
1. Klik op Domain Member (Domeinlid).
2. Voer de domeinnaam in het veld Domain Name in.
3. Voer het IP-adres van de domeincontroller in het veld Domain Controller IP
Address (IP-adres domeincontroller) in.
4. Voer het naam van de beheerder in het veld Administrator (Beheerder) in.
5. Voer het beheerderswachtwoord in het veld Administrator Password
(Beheerderswachtwoord) in.
Opmerking: De lokale gebruiker en de domeingebruiker hebben dezelfde toegangsbeheerrechten als
de gebruikersnaam van de lokale gebruiker en de domeingebruiker hetzelfde is (exclusief FTP-service).
6. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 89
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Remote Access
My Book World Edition wordt geleverd met MioNet standaard ingeschakeld. Als
MioNet nog niet op de clientcomputer is geïnstalleerd, volgt u de instructies onder
“My Book World Edition configureren” op pagina 53. Vanuit het menu Remote
Access (Externe toegang) kunt u de MioNet-service op het opslagapparaat
configureren.
Statusberichten MioNet-service:
•
•
Verbindingsstatus MioNet-service
•
Started - MioNet-service is gestart
•
Stopped - MioNet-service is gestopt en wordt weer gestart wanneer het systeem opnieuw
wordt ingeschakeld.
•
Disabled - MioNet-service is uitgeschakeld en wordt niet weer gestart wanneer het systeem
opnieuw wordt ingeschakeld.
Registratiestatus MioNet
•
Unregistered - Momenteel niet geregistreerd bij een MioNet-account
•
Registered - Reeds geregistreerd bij een MioNet-account
Opmerking: Wanneer u de cursor op de registratiestatus plaatst, verschijnt de naam van de
MioNet-account als het apparaat is geregistreerd. Voor registratie met Mionet, ga naar:
www.mionet.com/MyBookWorld.
NETWORK STORAGE MANAGER - 90
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Storage
Het tabblad Storage (Opslag) beschikt over alle nodige opties die vereist zijn voor
de afzonderlijke configuratie en onderhoud van opslagschijven. Dit tabblad bevat ook
een optie voor het wijzigen van de RAID-configuratie van het systeem; stel een
sharenaam in en formatteer de vaste USB-schijven die op het systeem zijn
aangesloten, en verwijder ze op een veilige manier.
Het tabblad Storage biedt de volgende configuratieopties:
•
•
•
•
•
•
Disk Manager
Volumes & RAID Management
Folder Shares
USB Shares
Quota
Downloads
NETWORK STORAGE MANAGER - 91
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Disk Manager
Het submenu Disk Manager geeft de aangesloten vaste schijven van het apparaat
weer. Dit submenu geeft ook gedetailleerde informatie over de vaste schijven, zoals
de schijfgrootte, een schijfbeschrijving en de status.
Tot de schijfstatusberichten behoren:
•
•
•
Good (Goed)—Geeft aan dat de vaste schijf toegankelijk is en normaal werkt.
Failed (Mislukt)—Geeft aan dat er een onherstelbare fout is opgetreden op de
vaste schijf of schijven. Zie “Een schijf vervangen (My Book World Edition II)” op
pagina 128 voor instructies over het vervangen van schijven.
Foreign (Vreemd)—Geeft aan dat het apparaat een harde schijf heeft met
gebruikersgegevens heeft gedetecteerd (bijv. de schijf werd gebruikt op een
andere computer en bevat niet herkende gegevens).
Ga als volgt te werk om een schijf op te schonen:
Als de vaste schijf afwijkt of niet in gebruik is, verschijnt het pictogram Schijf
opschonen
aan de rechterkant van de tabel Disk Management. Met Clean Disk
kunt u alle gegevens op de schijf opschonen.
U verwijdert de schijf als volgt op een veilige manier:
Als de vaste schijf niet in gebruik is, verschijnt het pictogram Schijf veilig verwijderen
aan de rechterkant van de tabel Disk Management waarmee u de schijf veilig kunt
verwijderen.
NETWORK STORAGE MANAGER - 92
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Beheer van volumes en RAID-beheer
Het menu Volumes beschikt over twee tabbladen—Manage Volume (Volume
beheren) en Manage RAID (RAID beheren) (uitsluitend My Book World Edition II).
Manage Volume
Het tabblad Manage Volume (Volume beheren) bevat alle volumes die op het
apparaat beschikbaar zijn en geeft gedetailleerde informatie over elk volume, zoals de
volumenaam, het volumetype (RAID-type), schijf of schijven die met het volume
geassocieerd worden, gebruik, totale grootte en volumestatus.
Hieronder staan de berichten van de volumestatussen:
•
•
•
•
•
•
Good (Goed)—Geeft aan dat het volume toegankelijk is en dat de vaste schijf
normaal werkt.
Failed (Mislukt)—Geeft aan dat een volume niet automatisch kan worden
gestart; mogelijk is de schijf of het bestandssysteem beschadigd.
Resyncing (Bezig met opnieuw synchroniseren)—Treedt op wanneer u een
spiegel maakt of wanneer een gespiegelde volume opnieuw wordt
gesynchroniseerd.
Formatting (Bezig met formatteren)—Geeft aan dat het volume wordt
geformatteerd of dat het systeem een ext3 (derde uitgebreid) bestandssysteem
maakt voor een Linux-besturingssysteem.
Degraded (Gedegradeerd)—Er ontbreekt een schijf in een RAID 1-configuratie.
Recovering (Bezig met herstellen)—De defecte schijf wordt gekopieerd naar
een actieve schijf in een RAID 1- configuratie.
NETWORK STORAGE MANAGER - 93
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Beheer van RAID (My Book World Edition II)
Configureer RAID op de vaste schijven met het tabblad Manage RAID (RAID
beheren) in het submenu Volume Management. De standaard RAID-configuratie is
RAID 1 (Gespiegeld).
WAARSCHUWING! Wanneer u de RAID-configuratie wijzigt, gaan alle
volumes en gegevens verloren.
Een RAID (Redundant Array of Independent Drives) bestaat uit meerdere onafhankelijke
vaste schijven die hoge prestaties leveren en zeer betrouwbaar zijn. De RAID-functie
hangt af van het aantal gebruikte schijven en het geselecteerde RAID-niveau.
Het netwerkopslagsystem ondersteunt de volgende RAID-niveaus:
• RAID 0 (Striped) (Striping) - Biedt gegevensstriping (gegevens van een
bestand worden in blokken verdeeld over meerdere vaste schijven) zonder
redundantie. Dit verbetert de prestaties, maar levert geen fouttolerantie. Als een
van de schijven kapot gaat, gaan de gegevens op alle schijven verloren.
• RAID 1 (Mirrored) (Gespiegeld) - Zorgt voor schijfspiegeling. Bij spiegelen
worden gegevens van de ene schijf naar de andere gedupliceerd (of gespiegeld),
wat de betrouwbaarheid vergroot vergeleken met één schijf. Als een van de twee
schijven kapot gaat, blijft de andere functioneren als één enkele schijf, totdat de
defecte schijf is vervangen. Dit RAID-type beschikt over de hoogste diskoverhead (100%) van alle RAID-types.
• Span (Spanned) - Hierbij worden meerdere schijven als één grote schijf
gebruikt. In tegenstelling tot RAID 0, wat alle gegevens bitsgewijs naar beide
schijven “striped” , is het volume lineair tussen beide schijven. Een spanned schijf
is letterlijk als een enkele grotere schijf, waarin bestanden die eerder naar het
volume geschreven zijn, naar het “begin” van het volume gaan, op de eerste
fysieke schijf. Naarmate de volumes worden gevuld, worden bestanden die later
geschreven worden, richting het “einde” van het volume geschreven, op de
tweede schijf. Net als bij RAID 0 worden gegevens niet redundant uitgevoerd. Als
een van deze schijven uitvalt, zijn alle gegevens verloren.
• JBOD (Just a Bunch of Disks) (Slechts een verzameling schijven) - In JBODmodus worden twee schijven als twee afzonderlijke volumes geleverd. Dit is de
enige modus in de My Book World Edition II waarvoor er twee gegevensvolumes
zijn. Als een van de schijven in een JBOD-volume uitvalt, raken alleen de
gebruikersgegevens op dat volume verloren.
NETWORK STORAGE MANAGER - 94
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U configureert het tabblad Manage RAID (RAID beheren) als volgt:
Opmerking: Zorg dat alle gegevens op een back-up staan, voordat u een RAID-configuratie toepast.
Alle gegevens die op de vaste schijf zijn opgeslagen, gaan verloren wanneer u de RAID-configuratie
wijzigt.
1. Klik op het tabblad Manage RAID (RAID beheren).
2. Selecteer een RAID-configuratie.
DataVolume is het standaardvolume.
Als het volume-RAID-type Span is en er nieuwe schijven in het systeem zijn
gekomen, verschijnt het pictogram Uitbreiden aan de kant van de tabel Volume
Management.
3. Klik op Submit (Verzenden).
Beheer van RAID-opties (My Book World Edition II)
Iedere bestaande modus kan worden gewijzigd in een andere beschikbare modus
met behulp van de Manage RAID-optie. In de volgende tabel staan de beschikbare
modi en gegevens voor een My Book World Edition II met één schijf na het
toevoegen van een tweede schijf.
Beginconfiguratie
Eindconfiguratie
Conditie van gebruikersgegevens na
het toevoegen van een tweede schijf
JBOD (1 Volume)
Spanned (Lineair)
Verwijderd
JBOD (1 Volume)
JBOD (twee volumes)
Nog steeds beschikbaar
JBOD (1 Volume)
RAID 0 (Striped)
Verwijderd
JBOD (een volume)
RAID 1 (Mirrored)
Verwijderd
RAID 1 (Mirrored)
Spanned (Lineair)
Verwijderd
RAID 1 (Mirrored)
JBOD (twee volumes)
Verwijderd
RAID 1 (Mirrored)
RAID 0 (Striped)
Verwijderd
RAID 1 (Mirrored)
RAID 1 (Mirrored)
Nog steeds beschikbaar na het opnieuw
opbouwen
NETWORK STORAGE MANAGER - 95
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Alle “1 Drive” configuraties voor de My Book World Edition II worden beschouwd als
“Degraded” (gedegradeerde) RAID-modi. Wanneer een schijf uitvalt in een My Book
World Edition II met twee schijven, is de volgende tabel van toepassing op de
gebruikersgegevens op de resterende goede schijf.
Beginconfiguratie
Conditie van gebruikersgegevens nadat
een schijf uitvalt
Span (Lineair)
Alle gebruikersgegevens zijn verloren
JBOD
Gebruikersgegevens op de goede schijf zijn nog
steeds benaderbaar
RAID 0 (Striped)
Alle gebruikersgegevens zijn verloren
RAID 1 (Mirrored)
Gebruikersgegevens op de goede schijf zijn nog
steeds benaderbaar, maar zonder redundantie
van gegevens
Map Shares
Shares zijn mappen die gebruikt kunnen worden om bestanden op uw My Book
World Edition. Shares kunnen met iedereen (openbaar) worden gedeeld of met
geselecteerde gebruikers op uw netwerk (persoonlijk).
Het apparaat wordt voor levering geconfigureerd met drie shares:
•
Openbaar—automatisch gemaakt na initiële installatie
•
Gedeelde muziek - map voor het opslaan van muziekbestanden die u met andere gebruikers
wilt delen.
•
Gedeelde afbeeldingen - map voor het opslaan van afbeeldingen die u met andere gebruikers
wilt delen.
•
Gedeelde video's - voor het opslaan van videobestanden die u met andere gebruikers wilt
delen.
Belangrijk: Wijzig of verwijder deze standaard sharemappen niet. Dit kan
het delen van bestanden verstoren. Dit zijn de standaard mappen voor de
mediaserver (Twonky Media) en iTunes Service. Zie “Media Server” op
pagina 105 voor meer informatie over het gebruik van Twonky. Zie “iTunes”
op pagina 105 voor het gebruik van de iTunes-service.
•
•
Downloaden—voor het opslaan van bestanden met Downloader (zie “Geplande
downloads” op pagina 118).
Configuration (Configuratie)—Dit is een alleen-lezen share met slechts een
Help-bestand en de aanmeldingspagina. Het is niet bedoeld voor het delen of
opslaan van gegevens en dient niet te worden gewijzigd.
De systeembeheerder kan persoonlijke shares maken die alleen op gebruikersnaam
en wachtwoord toegankelijk zijn wanneer er een gebruikersaccount wordt ingesteld
(zie “U maakt als volgt een nieuwe gebruikersaccount:” op pagina 65), of door het
instellen van machtigingen voor een bestaande share (zie “Folder Share Permissions
(Machtigingen mapshares)” op pagina 110).
NETWORK STORAGE MANAGER - 96
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Het menu Folder Shares biedt toegang tot een lijst met beschikbare shares.
De naamtoekenning van USB-shares correspondeert met de volgende configuratie:
usb1-<poortnummer>share<partitienummer>
Het poortnummer is altijd “1” omdat My Book World Edition slechts één USB-poort
heeft.
NETWORK STORAGE MANAGER - 97
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U maakt als volgt een share op het volume:
1. Klik op het pictogram Toevoegen
.
2. Voer een sharenaam in het veld Share in. De sharenaam kan uit maximaal 32
tekens bestaan, inclusief alfabetische, numerieke of underscoretekens.
3. Voer een korte beschrijving in het veld Description (Beschrijving) in.
4. Klik op een bestandsdelingsprotocol naast Services. Het netwerkopslagsystem
ondersteunt de volgende bestandsdelingsdiensten (protocollen):
•
CIFS (Common Internet File System) - Hiermee krijgt u toegang tot sharebestanden via
het CIFS-protocol. Het toegangsbeheer voor CIFS wordt ingesteld als gebaseerd op shares.
Dit betekent dat een gebruiker een geldige account en geldig wachtwoord moet invoeren om
toegang te krijgen tot de share, en dat gebruikers alleen toegang krijgen tot de shares
waarvoor zij de toegangsrechten beschikken (alleen-lezen of volledige toegang). CIFS is het
aanbevolen bestandsdelingsprotocol voor het Windows-platform, waarmee gebruikers
shares kunnen openen via Mijn netwerklocaties. Mac OS X of een recentere versie
ondersteunt ook het CIFS-protocol.
•
File Transfer Protocol (FTP) (Bestandsoverdrachtprotocol) is een netwerkprotocol dat
wordt gebruikt om gegevens te verzenden via een netwerk, zoals het internet, met behulp van
een FTP-clientprogramma. FTP wordt vaak gekozen voor het uitwisselen van bestanden,
onafhankelijk van de betrokken besturingssystemen.
•
Network File System (NFS) is een systeemprotocol voor netwerkbestanden waarmee een
gebruiker op een client-computer net zo gemakkelijk toegang tot bestanden in het netwerk
krijgt, alsof de netwerkapparaten aan de lokale schijven gekoppeld zouden zijn.
•
Apple File Protocol (AFP) is een netwerkprotocol dat diensten voor bestanden biedt voor
Mac computers.
5. Selecteer een logisch volume dat u wilt delen in de lijst Volume.
6. Klik op Setup access control after creating this share (Toegangsbeheer
instellen na het maken van deze share) om het toegangsbeheer voor de nieuwe
share in te stellen. Zie “U bewerkt de toegangsrechten van gebruikers of groepen
als volgt:” op pagina 111 voor meer informatie.
7. Klik op Submit (Verzenden).
U wijzigt als volgt de eigenschappen van de share:
Opmerking: Eigenschappen voor de Publieke en Download shares kunnen niet worden gewijzigd en
deze shares kunnen niet worden verwijderd.
NETWORK STORAGE MANAGER - 98
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1. Selecteer de share die u wilt wijzigen en klik op het pictogram Wijzigen
.
2. Voer een nieuwe sharenaam in. De sharenaam kan uit maximaal 32 tekens
bestaan, inclusief alfabetische, numerieke of underscoretekens.
3. Voer een korte beschrijving in.
4. Selecteer een bestandsdelingsprotocol.
5. Klik op Submit (Verzenden).
U verwijdert als volgt bestaande shares:
1. Selecteer de share die u wilt verwijderen.
2. Klik op het pictogram Verwijderen
.
3. Klik op OK.
USB Shares
Wanneer een USB-opslagapparaat met het FAT, HFS+, of NTFS-bestandssysteem
is aangesloten op het netwerkopslagsysteem, wordt het USB-apparaat weergegeven
als een USB-share.
USB Disk
Gebruik het tabblad USB Disk om een vaste USB-schijf te formatteren en veilig los te
koppelen of om deze alleen te formatteren.
U formatteert als volgt een vaste USB-schijf:
1. Hiermee sluit u een vaste USB-schijf aan op het apparaat.
Opmerking: Het netwerkopslagsysteem ondersteunt USB-flashstations, externe vaste USB-schijven;
optische USB-stations (combo-cd/dvd- of dubbele/multi-dvd-stations) worden niet ondersteund.
Zie “Copy Manager” op pagina 123 voor instructies over hoe u een vaste
USB-schijf aansluit op het netwerkopslagsysteem.
2. Klik op de pagina USB Management op het tabblad USB Disk (USB-schijf).
NETWORK STORAGE MANAGER - 99
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
3. Selecteer de vaste USB-schijf die u wilt formatteren en klik op het pictogram
Formatteren . Er verschijnt een dialoogvenster met de waarschuwing dat alle
gegevens gewist worden.
Waarschuwing! Wanneer u vaste schijven formatteert, wordt alle
schijfinhoud gewist, inclusief partitietabellen, logische volumes en alle
gedeelde mappen, submappen en bestanden. Voer deze procedure alleen
uit wanneer het veilig is om verder te gaan. Bij het formatteren van een
vaste USB-schijf wordt slechts één partitie gemaakt die geformatteerd
wordt als FAT32. Met FAT32 kan slechts 4 GB per bestand worden
gekopieerd. Als u grotere bestanden dan 4 GB probeert over te zetten,
kunt u tegen een kopieerfout aanlopen.
4. Klik op OK.
5. Ontkoppel de vaste USB-schijf niet van het netwerkopslagsysteem totdat het
formatteren gereed is.
Ga als volgt te werk om op een veilige manier een vaste USB-schijf te verwijderen:
Opmerking: Wanneer de verbinding van een USB-apparaat wordt verbroken zonder dat de schijf is
uitgeworpen of het apparaat is losgekoppeld, is er een kans op gegevensverlies of beschadiging van
de vaste USB-schijf. Met de optie voor het veilig verwijderen van schijven kunt u elke vaste USB-schijf
die op het apparaat is aangesloten, veilig verwijderen.
1. Selecteer een vaste USB-schijf op het tabblad USB Disk (USB-schijf).
2. Klik op het pictogram Schijf veilig verwijderen .
3. Klik op OK.
Quota
Vanuit het menu Quota kunnen beheerders quotabeheer inschakelen of uitschakelen
voor het apparaat en overschrijdingstijden en quotalimieten instellen voor elke gebruiker.
Quota wordt gebruikt om de maximale opslagcapaciteit voor elke gebruiker te
beperken. De verzamelde bestandsgrootte die voor de opgegeven gebruiker in een
volume wordt gebruikt, mag de quota-instelling niet overschrijden. Wanneer de
gebruikersgegevens de quota overschrijden, begint er een overschrijdingsperiode
NETWORK STORAGE MANAGER - 100
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
van 7 dagen (standaard). De gebruiker kan nog steeds tot wel 100 MB extra
gegevens op het volume opslaan binnen de overschrijdingsperiode. Wanneer de
overschrijdingsperiode is verstreken, kan de gebruiker pas weer extra gegevens
opslaan op het volume als de hoeveelheid gegevens die nodig is om de totale
gebruikte capaciteit tot onder de quota-instelling te brengen, verwijderd is.
Manage Quota
Het tabblad Manage Quota (Quota beheren) in het menu Quota Management biedt
de quotagegevens voor elk volume en geeft beheerders de mogelijkheid om
quota-instellingen te wijzigen.
U configureert schijfquota als volgt:
1. Selecteer het volume dat u wilt wijzigen en klik op het pictogram Wijzigen
.
2. Klik op Enable (Inschakelen) naast Quota Service (Quotaservice) om de
quotaservice voor schijven in te schakelen.
3. Geef de overschrijdingsperiode op waarna er geen extra schijfruimte wordt
gegeven.
4. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 101
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
DataVolume User Quota (of ExtendVolume User Quota)
Het tabblad DataVolume User Quota (Gebruikersquota DataVolume)
(ExtendVolume User Quota) biedt quotagegevens en geeft beheerder de
mogelijkheid om de gebruikersquota-instelling te wijzigen.
U wijzigt als volgt de gebruikersquota-instelling:
1. Selecteer het volume dat u wilt wijzigen en klik op het pictogram
Wijzigen.
2. Klik op Enable (Inschakelen) naast Quota Service (Quotaservice) om de
quotaservice voor schijven in te schakelen.
3. Geef op hoe lang u de opgeslagen of back-upbestanden in het systeem wilt
bewaren.
4. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 102
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Downloads
Het menu Downloads bevat twee tabbladen—Setup Destination Share
(Doelshare instellen) en Change Password (Wachtwoord wijzigen). Dit menu
voorziet in configuratiemogelijkheden voor het selecteren van de doelshare voor het
downloaden en het wijzigen van het Downloader loginwachtwoord.
Set up Destination Share
Gebruik het tabblad Setup Destination Share (doelshare instellen) voor het kiezen
van de doelshare voor het hulpprogramma Downloader. Zie “Geplande downloads” op
pagina 118 voor meer informatie over hoe u het hulpprogramma Downloader gebruikt.
U stelt de naam van de doelshare voor de Downloader als volgt in:
1. Klik op de pagina Downloads op het tabblad Setup Destination Share
(Doelshare instellen).
2. Selecteer de map die u met anderen wilt delen, in de lijst Destination Share
(Doelshare).
3. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 103
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Change Password
Op het tabblad Change Password (Wachtwoord wijzigen) kunt u het wachtwoord
van Downloader wijzigen.
U wijzigt als volgt het wachtwoord van Downloader:
Opmerking: Het standaard wachtwoord is “downloader.”
1. Klik op de pagina Downloads op het tabblad Change Password (Wachtwoord
wijzigen).
2. Voer een wachtwoord in het veld Change Password in. Het wachtwoord mag
maximaal 16 alfanumerieke tekens bevatten.
3. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Confirm Password (Wachtwoord
bevestigen) in.
4. Klik op Submit (Verzenden).
Media
Het tabblad Media biedt toegang tot de menu’s voor iTunes en Media Server.
Opmerking: Zowel Media Server als de iTunes server werken uitsluitend op het LAN.
NETWORK STORAGE MANAGER - 104
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Media Server
Opmerking: Het is niet verplicht om de Twonky Media server te gebruiken voor het zoeken naar of
het afspelen van mediabestanden.
De Twonky Media servertoepassing zoekt naar alle media (bijvoorbeeld, video's,
foto's en muziek) die opgeslagen zijn op de My Book World Edition die aangesloten
is op uw thuisnetwerk. De server is vooraf ingesteld, zodat u uw multimediabestanden
gewoon kunt overzetten naar de respectievelijke gedeelde mappen op uw My Book
World Edition, en bent u er klaar voor om content te streamen en te bekijken op uw
home entertainment center, game consoles (bijvoorbeeld, XBOX 360, Playstation 3,
of DLNA 1.5 Digital Media Adapters), en andere pc's op uw thuisnetwerk. Bezoek
www.twonkymedia.com voor meer informatie over Twonky Media.
iTunes
Schakel de iTunes Server Service in en pas de service-instellingen in met het menu
iTunes. Met iTunes Server Service kunnen iPod- en iTunes-gebruikers muziek delen
en afspelen op het netwerkopslagsysteem.
Opmerking: iTunes-service is standaard ingeschakeld.
Wanneer de iTunes-service is ingeschakeld in Network Storage Manager, kunt u of
iemand anders die is aangesloten op het netwerkopslagsysteem, muziekbestanden
afspelen die met iTunes op het systeem zijn opgeslagen. Deze service maakt een
virtuele muziekbibliotheek op het apparaat en gebruikt deze als een iTunesopslagplaats, waardoor het mogelijk is om muziekbestanden van het
netwerkopslagplaats naar Windows- of Mac-computers waarop iTunes is
geïnstalleerd, over te zetten.
De iTunes Server Service ondersteunt de volgende bestandstypen:
•
•
•
*.mp3
*.wav
*.aac
Opmerking: De iTunes Server-service vereist de aanwezigheid van de sharemap ‘/Public/Shared
Music’. Hernoem of verwijder Shared Music niet als u de iTunes-server wilt gebruiken. U moet de
sharemap ‘/Public/Shared Music’ opnieuw maken of hernoemen als deze verwijderd of hernoemd is.
NETWORK STORAGE MANAGER - 105
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U schakelt de iTunes-serverservice als volgt in of uit:
Opmerking: iTunes-service is standaard ingeschakeld.
1. Klik op de pagina iTunes Server Service op Enable (Inschakelen) naast de
iTunes-service. U kunt de optie ook deselecteren om deze uit te schakelen.
2. Geef op hoe vaak iTunes het apparaat kan doorzoeken op nieuwe
muziekbestanden.
3. Klik op Submit (Verzenden).
U past de updatefrequentie van de mediabibliotheek als volgt aan:
1. Klik op een optie in de lijst Check for new music every (Op nieuwe muziek
controleren om de).
2. Klik op Submit (Verzenden).
U verzendt audio als volgt naar iTunes:
1. Zorg dat de iTunes-service is ingeschakeld in het programma Network Storage
Manager. Zie “U schakelt de iTunes-serverservice als volgt in of uit:” op pagina
106 voor meer informatie.
2. Klik op MyBookWorld onder het Shared-gedeelte van het linkervenster. Als
u muziek hebt gekopieerd naar de map /Public/Shared Music dat een indeling
heeft die door iTunes ondersteund wordt, dient deze zichtbaar te zijn in het
rechtervenster.
3. Dubbelklik op een audiobestand.
Het audiobestand wordt verzonden naar iTunes en audiobestanden van het
netwerkopslagsysteem worden weergegeven onder de lijst Shared.
Opmerking: Zowel Media Server als de iTunes server werken uitsluitend op het LAN.
NETWORK STORAGE MANAGER - 106
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Users
Het tabblad Users biedt toegang tot de volgende configuratieopties:
•
•
•
•
Users
Groups
Folder Share Permissions
USB Share Permissions
Users
Vanuit het menu Users kunnen beheerders gebruikersaccounts maken en bewerken
in en verwijderen uit de toegangsbeheerlijst.
U maakt als volgt een nieuwe gebruikersaccount:
Met deze functie kunt u gebruikersaccounts maken op het netwerkopslagsysteem en
deze met bevoegdheidsniveaus verder aanpassen.
1. Klik op het pictogram Toevoegen
.
Opmerking: De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen maximaal 15 tekens bevatten, inclusief
letters, cijfers, onderstrepingen, spaties en de meeste speciale tekens.
NETWORK STORAGE MANAGER - 107
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
2. Klik op Grant Administration Rights (Beheerdersrechten toekennen) om de
gebruiker beheerdersrechten te geven. Met beheerdersrechten kan de gebruiker
het apparaat configureren.
3. Voer de gebruikersnaam in het veld User Name (Gebruikersnaam) in.
4. Voer de volledige naam van de gebruiker in het veld Full Name (Volledige naam) in.
5. Voer het wachtwoord in het veld Password (Wachtwoord) in.
6. Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Confirm Password (Wachtwoord
bevestigen) in.
7. Selecteer een eerder gemaakte groep in de lijst Group waaraan de gebruiker zich
kan aansluiten.
8. Klik op de knop >> om de geselecteerde gebruiker aan de groep toe te voegen.
9. Maak tegelijkertijd een persoonlijke gebruikersshare door te klikken op Yes (Ja)
naast Create User Private Share (Persoonlijke gebruikersshare maken). De
nieuwe gebruiker krijgt volledige toegang tot de persoonlijke share. De naam van
de persoonlijke share is dezelfde als de gebruikersnaam. Niemand anders heeft
toegang tot deze persoonlijke share tenzij dit specifiek door de administrator is
toegekend.
10. Selecteer een volume waaraan u de gebruiker toegang wilt toekennen.
11. Selecteer een service voor bestandsdelingsprotocol.
12. Klik op Submit (Verzenden).
U wijzigt als volgt een gebruikersaccount:
1. Selecteer het gebruikersaccount dat u wilt wijzigen en klik op het pictogram
Wijzigen .
2. Breng de nodige wijzigingen aan en klik op Submit (verzenden).
U verwijdert een bestaande gebruikersaccount als volgt:
1. Selecteer het gebruikersaccount dat u wilt verwijderen en klik op het pictogram
Delete (Verwijderen)
.
2. Klik op OK.
NETWORK STORAGE MANAGER - 108
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Groups
Met het submenu Groups (Groepen) kan de beheerder een groep maken en
bewerken in en verwijderen uit de toegangsbeheerlijst.
U maakt als volgt een groepsaccount:
1. Klik op het pictogram Toevoegen
.
2. Wijs een nieuwe groepsnaam toe.
3. Voer een beschrijving van de nieuwe groep in.
4. Selecteer een gebruiker in het veld User List om aan het veld User Joined toe te
voegen.
5. Klik op de knop >>.
6. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 109
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U wijzigt als volgt een lokale groep:
1. Selecteer het groepsaccount dat u wilt wijzigen en klik op het pictogram Wijzigen
.
2. Breng de nodige wijzigingen aan en klik op Submit (verzenden).
U verwijdert een lokale groep als volgt:
1. Selecteer de groep die u wilt verwijderen en klik op het pictogram Verwijderen
.
2. Klik op OK.
Folder Share Permissions (Machtigingen mapshares)
Vanuit het menu Folder Shares kunt u het toegangsbeheer instellen voor elke
gebruiker of groep in de toegangslijst.
•
Public Access
•
Full Access
•
Read Only
•
Deny Access
•
Not Assigned
Wanneer de toegangsrechten van de gebruiker en die van de groep conflicteren,
hanteert het netwerkopslagsysteem de volgende regels om het conflict op te lossen:
•
•
Deny Access heeft de hoogste prioriteit.
Full Access + Read Only = Full Access.
Als het toegangsbeheer is toegekend aan gebruikers of groepen, verschijnen de
pictogrammen voor Full Access, Read Only en No Access op de pagina Share
Access. U kunt de muis op het pictogram plaatsen om de gebruikers- of groepslijst
weer te geven.
NETWORK STORAGE MANAGER - 110
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U bewerkt de toegangsrechten van gebruikers of groepen als volgt:
1. Selecteer een gebruiker of groep en klik op het pictogram Bewerken
.
2. Klik op Enable (Inschakelen) naast Public Access om iedereen toegang te geven
tot de share.
3. Selecteer een toegangsoptie.
4. Selecteer in de lijst Not Assigned Users (Niet toegekende gebruikers) de
gebruikers aan wie u volledige toegang, een alleen-lezenmachtiging of geen
toegang tot de share wilt toekennen.
5. Klik op de knop >>.
6. Selecteer in de lijst Not Assigned Groups (Niet toegekende groepen) de lokale
groepen waaraan u volledige toegang, een alleen-lezenmachtiging of geen
toegang tot de share wilt toekennen.
7. Klik op de knop >>.
8. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 111
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
USB-sharemachtigingen
Gebruik het menu USB Shares om het toegangsbeheer in te stellen voor de twee
USB-poorten op de achterkant van het apparaat.
De drie typen toegangsbeheer die u aan een gebruiker of groep kunt toekennen zijn
de volgende:
•
Full Access
•
Read Only
•
Deny Access
Wanneer de toegangsrechten van de gebruiker en die van de groep conflicteren,
hanteert het apparaat de volgende regels om het conflict op te lossen:
•
•
Deny Access heeft de hoogste prioriteit.
Full Access + Read Only = Full Access.
Als het toegangsbeheer is toegekend aan gebruikers of groepen, verschijnen de
pictogrammen voor Full Access, Read Only en No Access op de pagina Share
Access. U kunt de muis op het pictogram plaatsen om de gebruikers- of groepslijst
weer te geven.
U bewerkt de toegangsrechten van gebruikers of groepen als volgt:
1. Selecteer de share die u wilt wijzigen en klik op het pictogram Edit
(Bewerken).
2. Klik op Enable (Inschakelen) naast Public Access (Openbare toegang) om
iedereen toegang te geven tot de share.
3. Selecteer een toegangsoptie.
4. Selecteer in de lijst Not Assigned Users (Niet toegekende gebruikers) de
gebruikers aan wie u volledige toegang, een alleen-lezenmachtiging of geen
toegang tot de share wilt toekennen.
5. Klik op de knop >>.
6. Selecteer in de lijst Not Assigned Groups (Niet toegekende groepen) de lokale
groepen waaraan u volledige toegang, een alleen-lezenmachtiging of geen
toegang tot de share wilt toekennen.
7. Klik op de knop >>.
8. Klik op Submit (Verzenden).
NETWORK STORAGE MANAGER - 112
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Status
Het tabblad Status biedt toegang tot de volgende configuratieopties:
•
•
System Status
System Logs
System Status
De optie System Status geeft algemene informatie over het systeem, zoals de
apparaatnaam, huidige datum/tijd, actieve tijdsduur van het systeem, het IP-adres,
volumegebruik en volume-RAID-type.
System Logs
Het submenu System Logs geeft de gebeurtenissen weer die zijn vastgelegd door
het hulpprogramma System Configuration. U kunt informatie bekijken, zoals
bestanden en services die op het apparaat zijn aangevraagd, aanvragen en records
tussen het apparaat en clientcomputers of printergebeurtenissen. Het is ook mogelijk
de volgorde en het aantal logitems op de logboekpagina's te wijzigen.
NETWORK STORAGE MANAGER - 113
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
System
Het tabblad System geeft de systeemlogboeken op het apparaat weer.
De System Logs leggen belangrijke problemen vast die in het systeem plaatsvinden.
U kunt informatie krijgen van de volgende situaties of fouten die in de
systeemonderdelen en hardware- of softwareonderdelen kunnen optreden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Afsluiten van het systeem
Opstarten van het systeem
Network Storage Manager kan niet herstellen
Systeemtemperatuur overschrijdt drempelwaarde
Fout in SMART-schijf
Fout in volume of bestaat niet
Volumeruimte is vol of bijna vol
Onveilige verwijdering van een USB-apparaat voor massaopslag
Opnieuw synchroniseren volume mislukt
De volgende typen gebeurtenissen zijn aangemeld:
•
•
•
Critical (Kritiek)—Een gebeurtenis, zoals een ventilator die defect is, de
systeemtemperatuur die de drempelwaarde overschrijdt, de SMART-schijf die
niet meer werkt, de volumeruimte die vol is of bijna vol is, het uitbreiden van de
volume dat is mislukt of het opnieuw synchroniseren van een volume dat is
mislukt. Wanneer er een kritieke gebeurtenis optreedt, gaat het aan/uit-lampje en
het systeemstatuslampje branden en legt het systeem gebeurtenissen vast in het
systeemlogboek.
Warning (Waarschuwing)—Een gebeurtenis die niet altijd even belangrijk is,
maar in de toekomst mogelijk voor problemen kan zorgen. Een waarschuwing in
een e-mail- of pop-upbericht wordt verzonden om de gebruiker op de hoogte te
stellen van het probleem dat in het systeem is opgetreden.
Information (Informatie)—Een gebeurtenis die de bewerking van een
toepassing, stuurprogramma of service beschrijft.
NETWORK STORAGE MANAGER - 114
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
CIFS
Het tabblad CIFS (Common Internet File System) geeft logboeken weer van
bestanden en services die op het apparaat zijn aangevraagd.
FTP
Het tabblad FTP (File Transfer Protocol) geeft logboeken weer van de aanvragen en
records die zijn verzonden tussen het apparaat en de clientcomputers.
NETWORK STORAGE MANAGER - 115
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Settings
Op het tabblad Settings (Instellingen) kunt u de volgorde en het aantal
logboekitems dat op de pagina Logs verschijnt, instellen.
U configureert de logboekinstellingen als volgt:
1. Klik op het tabblad Settings (Instellingen) op Show log entries in reverse
order (Logboekitems in omgekeerde volgorde weergeven) om de items in de
omgekeerde chronologische volgorde weer te geven.
2. Voer het aantal items in dat u in de logboeken System, CIFS en FTP wilt
weergeven
NETWORK STORAGE MANAGER - 116
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
10
Gegevens benaderen via FTP
U kunt gegevens in een gedeelde map op My Book World Edition vanaf elke locatie
benaderen met behulp van een FTP-clientsoftwareprogramma. Voor toegang tot het
apparaat moet op de aangesloten breedbandcomputer die u gebruikt een FTP client
softwareprogramma worden geïnstalleerd en FTP-service moet op het
netwerkopslagsysteem ingeschakeld zijn (zie “U schakelt als volgt een
netwerkservice in:” op pagina 88 en “U wijzigt als volgt de eigenschappen van de
share:” op pagina 98 voor details).
1. Open een FTP-clientsoftwareprogramma.
2. Voer ftp://[email protected] address in als hostnaam
(bijv., ftp://[email protected]) of alleen het IP-adres van het apparaat,
afhankelijk van het FTP client softwareprogramma dat u gebruikt.
Opmerking: Klik op System Status (Systeemstatus) in de basismodus of in de geavanceerde
modus om het IP-adres van het apparaat te bekijken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met uw internet serviceprovider (ISP).
3. Vul de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord van My Book World
Edition in.
4. Klik op Connect (Verbinding maken) of op OK.
U kunt nu binnen het LAN bestanden uploaden naar of downloaden van My Book
World Edition. Het is mogelijk om binnen het internet (WAN) bestanden te uploaden
naar of te downloaden van My Book World Edition, maar dit vereist een aangepaste
routerconfiguratie en wordt uitsluitend voor ervaren gebruikers aanbevolen.
GEGEVENS BENADEREN VIA FTP - 117
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
11
Geplande downloads
Downloader is een krachtig hulpmiddel voor het beheer van download-taken
rechtstreeks naar het apparaat. Dit hulpmiddel is geweldig voor als u een zeer groot
bestand of meerdere grote bestanden van het internet wilt downloaden en niet wilt
zitten wachten op het voltooien van de download. Alles wat u hoeft te doen is de URL
van de files die u van internet wilt downloaden te bepalen en deze in de
downloadfunctie van uw MyBookWorld te zetten. Vervolgens kunt u weglopen en
deze tool de rest laten doen. Alle bestanden die u wilt downloaden worden direct in
uw MyBookWorld opgeslagen terwijl uw computer niet eens aan hoeft te staan. Dit is
bijvoorbeeld de ideale tool voor het downloaden van door websites gedeelde
videobestanden.
Downloader heeft een gebruikersvriendelijke interface en ondersteunt meerdere
gelijktijdige downloads met meerdere functies om de downloads te beheren. Gebruik
Downloader voor het downloaden van bestanden naar een standaard sharemap op
het netwerkopslagsysteem om ze te delen met vele gebruikers. Om Downloader te
kunnen gebruiken moet u een standaard sharemap instellen als map Download in het
hulpprogramma Network Storage Manager. Zie “U stelt de naam van de doelshare
voor de Downloader als volgt in:” op pagina 103 voor meer informatie.
Downloader openen
Belangrijk: Om Downloader te kunnen openen moet u zorgen dat de
doelmap correct is geconfigureerd in het hulpprogramma Network Storage
Manager. Raadpleeg “U stelt de naam van de doelshare voor de
Downloader als volgt in:” op pagina 103.
U kunt Downloader openen door de op het web gebaseerde gebruikersinterface te
openen. Zie “Network Storage Manager openen” op pagina 58 voor instructies.
1. In Toolslist (lijst met tools), klik op Downloader.
2. Voer “downloader” in de velden Administrator Name (Naam beheerder) en
Password (Wachtwoord) en klik op Login (Aanmelden).
GEPLANDE DOWNLOADS - 118
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Functies van Downloader
Downloader biedt de volgende functies:
•
•
•
•
•
•
•
Sneller downloaden met directe “start”
Meerdere bestanden tegelijk vanaf het internet downloaden
Bestanden worden automatisch opgeslagen in een vooraf ingestelde doelmap in
Network Storage Manager
Laat gedeeltelijk gedownloade bestanden automatisch opslaan in de database
om het downloaden op elk moment te kunnen hervatten
Stel de downloadsnelheid in om het bandbreedteverbruik te verminderen
Download plannen en in een wachtrij plaatsen
Een gedeeltelijk download hervatten
Overzicht van de gebruikersinterface
De gebruikersinterface van Downloader heeft twee tabbladen — Tasks (Taken) en
Settings (Instellingen).
Tasks
Op het tabblad Tasks staat een tabel die het bestandsoverdrachtsproces weergeeft.
De status van de bestandsdownload wordt weergegeven met behulp van
pictogrammen in de kolom File Name en direct onder de knop Submit wordt
gedetailleerde informatie gegeven over de betekenis van elke statuspictogram. Met
de opdrachtpictogrammen rechts van de takentabel kunt u items downloaden, de
bestandsdownload stoppen of de downloadtaak verwijderen.
GEPLANDE DOWNLOADS - 119
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Settings
Stel de downloadsnelheid in een maak en plan meerdere downloadwachtrijen op het
tabblad Settings (Instellingen).
Opdrachtpictogrammen
Op het tabblad Downloader Tasks staan de volgende opdrachten:
Pictogram
Opdracht
Beschrijving
Toevoegen
Hiermee maakt u een downloadtaak.
Starten
Hiermee start u een specifieke taak.
Stoppen
Hiermee beëindigt u de downloadtaak.
Verwijderen
Hiermee wordt de downloadtaak uit de tabel
verwijderd.
Help
Hiermee geeft u de on line-handleiding weer.
Logout
Hiermee sluit u het hulpprogramma Downloader af.
GEPLANDE DOWNLOADS - 120
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Downloader gebruiken
U maakt als volgt een downloadtaak:
1. Klik op Toevoegen
op de pagina Tasks.
2. Voer in het URL-veld het volledige webadres in vanaf waar u het bestand wilt
downloaden.
3. Als een gebruiksnaam en wachtwoord vereist zijn om het bestand te downloaden,
klikt u op User name and password are required (Gebruikersnaam en
wachtwoord zijn vereist) en voert u de gebruiksnaam en het wachtwoord in.
4. Als u een nieuwe naam voor het bestand wilt invoeren, voert u deze in het veld
Save As (Opslaan als) in.
5. Klik op Automatically (Automatisch) om het downloaden direct na het verzoek
te starten.
6. Klik op Submit (Verzenden).
U stopt en hervat als volgt een downloadtaak:
1. Selecteer een taak in de tabel Tasks.
2. Klik op Stoppen
om de downloadtaak te stoppen.
3. Klik op Starten
om de downloadtaak te hervatten.
U verwijdert als volgt een downloadtaak:
1.
2.
3.
4.
Selecteer een taak in de tabel Tasks.
Klik op Verwijderen
om de downloadtaak te verwijderen.
Klik op OK en daarna nogmaals op OK.
Klik op Submit (Verzenden).
GEPLANDE DOWNLOADS - 121
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
U wijzigt als volgt de volgorde in de downloadwachtrij:
1. Gebruik de pijlknoppen om de volgorde van de downloadtaken te wijzigen of om
een taak voorwaardelijk te maken afhankelijk van een vorige taak.
2. Selecteer een taak in de tabel Tasks en klik daarna op Omhoog
of Omlaag .
3. Klik op Submit (Verzenden).
U past als volgt de instelingen van Downloader aan:
1. Klik op de pagina Downloader op het tabblad Settings (Instellingen).
2. Selecteer een aantal om het maximale aantal gelijktijdig actieve downloads op te
geven in het veld Max. Running No. (Max. aantal actief).
3. Geef de decimaalcijfers op om de downloadsnelheid te beperken als u niet de
volledige beschikbare bandbreedte wilt gebruiken in het veld Download Speed
(Downloadsnelheid).
4. Stel de proxy in voor het downloaden van de bestanden als uw netwerkopgeving
het maken van directe verbindingen met een extern netwerk niet toestaat in het
veld Proxy.
5. Klik op Enable (Inschakelen) naast Schedule (Plannen) om het plannen van de
downloadtijd in te schakelen.
6. De perioden gedurende welke het downloaden wordt toegestaan, worden met
geel aangegeven.
7. Klik op Submit (Verzenden).
GEPLANDE DOWNLOADS - 122
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
12
Copy Manager
Met de functie Copy Manager van het netwerkopslagsysteem kunt u de gegevens op
een vaste USB-schijf kopiëren naar het netwerkopslagsysteem of de gegevens op
het netwerkopslagsysteem kopiëren naar een vaste USB-schijf.
Belangrijk: Wanneer u gegevens kopieert, moet u de vaste USB-schijf
rechtstreeks aansluiten op een USB-poort van het netwerk opslagsysteem.
Gebruik geen USB-hub. Zorg dat op het doelstation voldoende vrije
ruimte beschikbaar is om de hoeveelheid gegevens op te slaan die u wilt
overbrengen.
Belangrijk: Vaste USB-schijven die met FAT32 geformatteerd zijn, zijn
beperkt tot het kopiëren van slechts 4 GB per bestand. Als u grotere
bestanden dan 4 GB probeert over te zetten, kunt u tegen een kopieerfout
aanlopen.
Een vaste USB-schijf aansluiten
Zorg ervoor dat u aan de achterkant van het netwerkopslagsysteem een vaste harde
schijf op de USB-poort heeft aangesloten, voordat u Copy Manager gebruikt. Zie
“Een vaste USB-schijf aansluiten” op pagina 46 voor instructies.
Toegang tot Copy Manager
U krijgt toegang tot Copy Manager door de op het web gebaseerde
gebruikersinterface te openen. Zie “Network Storage Manager openen” op pagina
58 voor instructies.
1. Klik in de lijst Tools (Hulpprogramma's) op Copy Manager.
2. Vul de beheerdersnaam en het wachtwoord in en klik vervolgens op Login
(Aanmelden).
COPY MANAGER - 123
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Kopie van NAS naar USB
De standaardfunctie voor de Copy Manager is het kopiëren van NAS naar USB.
1. Blader in de bronmap in de lijst Source Folder Selection (Bronmapselectie) of
vul het pad handmatig in. Klik op Next (Volgende).
2. Blader in de doelmap in de lijst Destination Folder Selection (Doelmapselectie)
of vul het pad handmatig in. Klik op Next (Volgende).
COPY MANAGER - 124
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
3. Klik op Start.
4. Klik op OK. Elk bestand op de doelschijf met dezelfde naam als het bestand op
de bronschijf zal worden overschreven.
Kopie van USB naar NAS
1. Klik op USB. Blader in de bronmap in de lijst Source Folder Selection
(Bronmapselectie) of vul het pad handmatig in. Klik op Next (Volgende).
COPY MANAGER - 125
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
2. Blader in de doelmap in de lijst Destination Folder Selection
(Doelmapselectie) of vul het pad handmatig in. Klik op Next (Volgende).
3. Klik op Start.
4. Klik op OK. Elk bestand op de doelschijf met dezelfde naam als het bestand op
de bronschijf zal worden overschreven.
COPY MANAGER - 126
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
5. Het kopiëren begint. Klik op Stop (Stoppen) als u het kopiëren wenst te stoppen.
6. Klik op OK.
COPY MANAGER - 127
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
13
Een schijf vervangen (My Book World
Edition II)
My Book World Edition II is een product dat beperkt door de gebruiker kan worden
onderhouden. Onderhoud van één of beide schijven in de behuizing is mogelijk.
Belangrijk: Uitsluitend WD Caviar® Green™ vaste schijven kunnen in de
behuizing van de My Book World Edition worden geplaatst.
Als de LED's op het apparaat knipperen, is een netwerkschijf mogelijk defect. Om
vast te stellen welke schijf defect is, doe het volgende:
1. Open WD Discovery en selecteer het apparaat.
2. Klik op Configure (Configureren) en log in.
3. Klik op de weergave Advanced (Uitgebreid) en klik vervolgens op het tabblad
Storage (Opslag).
4. Klik op de knop Disk Management (Schijfbeheer).
De “Unassigned” (niet toegewezen) schijf is de defecte schijf. Het nummer
correspondeert met de A of B kleurgecodeerde sticker op de schijf, zoals
afgebeeld op de volgende pagina.
Wanneer zich een storing voordoet en u wilt het apparaat zelf herstellen, bezoekt
u WD Technical Support op support.wdc.com en zoekt u in de Knowledge Base
artikel 1709 voor gedetailleerde instructies voor het bestellen van een vervangende
schijf. Besluit u contact op te nemen met Technical Support, zorg er dan voor dat
u het volgende bij de hand hebt: My Book-serienummer, aankoopdatum en het
serienummer van de interne vaste schijf of schijven die vervangen moeten worden.
Hebt u de vervangende schijf of schijven eenmaal ontvangen, dan volgt u de
onderstaande stappen om het onderhoud aan het netwerkopslagsysteem met
dubbele schijven uit te voeren.
Belangrijk: Om problemen met elektrostatische ontlading te voorkomen,
aardt u zichzelf door het metalen chassis van de computer aan te raken
voordat u aan het apparaat gaat werken.
Schakel de eenheid uit en maak alle kabels los voordat u aan de slag gaat.
1. Plaats de eenheid op een schoon en stabiel oppervlak.
EEN SCHIJF VERVANGEN (MY BOOK WORLD EDITION II) - 128
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
2. Druk met uw duim stevig op de voorkant van het deksel om de vergrendeling los
te maken en het deksel te openen.
2
3
1
3. Draai de duimschroef los van de dekplaat van de schijf. Verwijder de dekplaat en
leg die weg.
Opmerking: Elk van de schijven is voorzien van een aanduiding (A of B) in de vorm van een
kleurgecodeerde sticker.
EEN SCHIJF VERVANGEN (MY BOOK WORLD EDITION II) - 129
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
4. Bepaal welke schijf u wilt vervangen (A of B). Trek de schijf-unit voorzichtig en
langzaam aan de lus omhoog en uit de behuizing en leg de unit weg.
5. Schuif de vervangende schijf-unit voorzichtig in de sleuf totdat de unit volledig op
zijn plaats zit.
6. Vervang de dekplaat door het onder en tussen de treklussen en maak deze met
de duimschroef vast.
EEN SCHIJF VERVANGEN (MY BOOK WORLD EDITION II) - 130
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Opmerking: draai de schroef niet te stevig vast.
7. Sluit het deksel en druk de voorkant stevig omlaag totdat de vergrendeling vastklikt.
8. Sluit alleen de stroomkabel weer aan op het apparaat. Sluit de interfacekabels
naar de computer niet aan.
9. Het opnieuw opbouwen begint automatisch en de LED-lampjes lichten op van
beneden naar boven. Het opnieuw opbouwen van de RAID kan 12 uur duren,
afhankelijk van de capaciteit en activiteit van de schijf, maar duurt doorgaans
5-7 uur. Laat het opnieuw opbouwen van het RAID volledig beëindigen.
Belangrijk: probeer het apparaat niet te gebruiken tijdens het opnieuw
opbouwen.
10. Wanneer het opbouwen is voltooid, branden de LED-lampjes continu om aan te
geven dat het apparaat is ingeschakeld.
11. Sluit de interfacekabel aan.
12. Retourneer de defecte schijf volgens de instructies in het WD Knowledge
Base-artikel 1709.
Belangrijk: Demonteer de interne schijf of de aangesloten onderdelen
niet. Retourneer de volledige interne schijf intact aan WD.
EEN SCHIJF VERVANGEN (MY BOOK WORLD EDITION II) - 131
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
14
Problemen oplossen
Zorg er bij elk probleem eerst voor dat u de nieuwste firmware voor My Book World
Edition gebruikt. De nieuwste firmware bevat de nieuwste netwerk- en SATAschijfstuurprogramma's. Zie “Update (Firmware)” op pagina 77 voor instructies.
Eerste stappen-checklist
• Is er een wisselstroomstopcontact?
• Zijn alle stroomkabels aangesloten? Controleer de wisselstroomkabel(s) aan de
achterkant van het chassis en bij het wisselstroomstopcontact.
• Zijn alle kabels op de juiste wijze en stevig aangesloten?
• Zijn alle randapparaten op de juiste wijze geïnstalleerd?
• Zijn alle apparaatstuurprogramma's goed geïnstalleerd?
• Hebt u op de aan/uit-knop op het frontpaneel gedrukt om het apparaat in te
schakelen (aan/uit-indicatielampje moet branden)?
• Is het stroomsnoer goed aangesloten op het apparaat en is de stekker ervan in
een 100-127 V of 200-240 V stopcontact gestoken?
Het netwerkopslagsysteem resetten
Het resetten van het systeem met behulp van de resetknop:
Als u uw wachtwoord bent vergeten, of als het netwerk niet goed geconfigureerd is,
kunt u met behulp van de resetknop terwijl het apparaat aan staat, de gebruikersnaam
en het wachtwoord van de beheerder en de IP-instellingen naar de standaard
waarden terugzetten zonder de gedeelde mappen of volumes te wissen. Volg
onderstaande instructies om het apparaat met behulp van de herstelknop te resetten.
1. Steek, terwijl het apparaat aan staat, een paperclip of puntige pen in het
resetgaatje aan de achterkant van het apparaat.
2. Houd de resetknop gedurende vier seconden ingedrukt. Het apparaat wordt
opnieuw opgestart (dit kan maximaal drie minuten duren).
Opmerking: De standaard gebruikersnaam en wachtwoord zijn admin.
Om het systeem naar de standaard fabrieksinstellingen terug te zetten:
Het uitvoeren van een reset naar de fabrieksinstellingen met behulp van de
netwerkopslagmanager wist alle instellingen, shares en gegevensbestanden in het
netwerkopslagsysteem. Alle gegevens zijn verloren. Zie “U herstelt de fabrieksinstellingen
van het apparaat als volgt:” op pagina 81 voor gedetailleerde instructies.
PROBLEMEN OPLOSSEN - 132
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Hardware diagnostisch testen
In dit gedeelte wordt een gedetailleerde benadering beschreven voor het
identificeren van een hardwareprobleem en het vinden van de bron.
VOORZICHTIG! Voordat u kabels van randapparaten van het systeem loskoppelt, moet u het
netwerkopslagsysteem en alle aangesloten externe apparaten uitschakelen. Doet u dit niet, dan
kunnen het netwerkopslagsysteem en/of de randapparaten permanent beschadigd raken.
1. Schakel het netwerkopslagsysteem en alle aangesloten externe apparaten uit.
2. Zorg dat u de stekker van het stroomsnoer in een goed geaard
wisselstroomstopcontact steekt.
3. Schakel het apparaat in. Zie “LEDs gaan niet branden.” op pagina 133 als het
aan/uit-lampje op het voorpaneel niet brandt.
Specifieke problemen en corrigerende handelingen
Hieronder worden specifieke problemen beschreven die zich kunnen voordoen
tijdens het gebruik van het netwerkopslagsysteem. Voor elk probleem worden
mogelijke oplossingen geboden.
LEDs gaan niet branden.
Voer het volgende uit:
•
•
•
Controleer of de aan/uit-knop aan de achterkant van het apparaat op aan staat.
Controleer of het stroomsnoer op de juiste wijze is aangesloten.
Controleer of er spanning op het stopcontact staat. Test dit door er een ander
apparaat op aan te sluiten.
Kan ik van alle gegevens op een vaste USB-schijf met meerdere partities een back-up naar het
apparaat maken?
Nee. Alleen van de gegevens die zijn opgeslagen op de eerst partitie van de vaste
USB-schijf wordt een back-up naar het netwerkopslagsysteem gemaakt. Het
systeem kan geen verbinding maken met een netwerk en het
netwerkstatusindicatielampje brandt niet.
•
•
•
Controleer of de netwerkkabel stevig is aangesloten op de juiste aansluiting op
het achterpaneel van het apparaat.
Probeer een andere netwerkkabel.
Controleer of de schakelaar of router van stroom wordt voorzien.
Voer het volgende uit:
•
•
Controleer de bekabeling en de netwerkapparatuur om er zeker van te zijn dat alle
kabels op de juiste wijze zijn aangesloten.
Probeer een andere poort op de router of switch.
De netwerkopslagmanager verschijnt niet wanneer ik op Configure (Configureren) in WD Discovery
klik.
Controleer of JavaScript in de browser is ingeschakeld. Zie het hulpmenu van uw
browser voor instructies.
PROBLEMEN OPLOSSEN - 133
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Ik ontving een waarschuwingsbannerbericht, e-mailwaarschuwing of er verscheen een popupscherm waarin werd aangegeven dat een volume defect was geraakt.
Voer het volgende uit:
1. Controleer de status van de schijf in het submenu Disk Manager. Zie “Disk
Manager” op pagina 92. Als de status van een schijf “Failed” (defect) is, gaat
u naar WD Technical Support op support.wdc.com en zoekt u in de Knowledge
Base artikel 2569 voor gedetailleerde instructies voor het bestellen van een
vervangende schijf.
2. Als Disk Manager niet aangeeft dat een vaste schijf defect is geraakt, schakelt
u het apparaat uit en weer in.
3. Als het defect geraakte volume een nieuwe volume is, probeert u de RAID-array
opnieuw op te bouwen. Zie “Beheer van RAID (My Book World Edition II)” op
pagina 94 voor instructies. Als hiermee het probleem niet is verholpen, gaat
u naar WD Technical Support op support.wdc.com en zoekt u in de Knowledge
Base artikel 2569 voor gedetailleerde instructies voor het bestellen van een
vervangende schijf.
Mijn router is defect geraakt of is niet beschikbaar. Hoe kan ik nu de gegevens op het apparaat
benaderen?
Voer het volgende uit:
1. Sluit het apparaat rechtstreeks op de ethernetpoort van de computer aan.
2. Start de WD Discovery Tool en zie “Een netwerkstation toewijzen” op pagina 47
voor instructies over hoe de gegevens in het apparaat benaderd kunnen worden.
Ik ontving het bericht “iTunes server cannot find the path to /Public/Shared Music” of ondervind
problemen met het delen van foto's of video's.
Voor de iTunes-serverservice moet de sharemap ‘/Public/Shared Music’ aanwezig
zijn. Hernoem of verwijder Shared Music niet als u de iTunes-server wilt gebruiken.
U moet de sharemap ‘/Public/Shared Music’ opnieuw maken of hernoemen als deze
verwijderd of hernoemd is. Als u een standaardshare (Shared Music, Shared Photos
of Shared Videos) hernoemt of verwijdert, kan de bestandsdeling beëindigd worden.
Ik kan WD Discovery niet starten om naar de configureerfunctie te gaan.
Voer het volgende uit:
1. Klik op Start > Run.
2. Tik \\mybookworld in en klik vervolgens op OK (als de naam van het apparaat
gewijzigd is, tik in \\yournewdevicename).
3. De My Book World Edition directory geeft (Public, Configuration, and Download
folders) weer. Dubbelklik op de configuratiemap.
4. Dubbelklik op index.html. Het configuratie aanmeldscherm verschijnt.
PROBLEMEN OPLOSSEN - 134
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Mijn router is uitgevallen of is onbeschikbaar evenals de WD Discovery Tool. Hoe kan ik nu de
gegevens op het apparaat benaderen? (Windows XP)
Voer het volgende uit:
1. Sluit het apparaat rechtstreeks op de ethernetpoort van de computer aan.
2. Dubbelklik op My Computer.
3. Klik op My Network Places (Mijn netwerklocaties).
4. Op het menu Tools, wijs naar Map Network Drive (Netwerkstation toewijzen).
5. Laat de standaardschijf ingesteld staan op Z.
6. In de vervolgkeuzelijst Folder (map), selecteer \\device name\public.
7. Klik op de knop Finish (Voltooien).
8. Ga terug naar het openingscherm van My Computer (Deze computer) om de
publieke map van uw apparaat onder Network Drives (Netwerkschijven) te
bekijken.
Ik kan via mijn digitale media-adapter geen muziek afspelen of video's en/of afbeeldingen bekijken.
De mediaserver is standaard ingesteld om uw My Book World Edition te scannen op
media-inhoud dat u zelf hebt toegevoegd.
Zorg er eerst voor dat u uw media-inhoud in de bijbehorende gedeelde mappen
toegevoegd en gesorteerd hebt (bijv., muziekbestanden moeten in de Gedeelde
Muziekmappen). Als u dat niet doet, wordt uw inhoud niet weergegeven.
Omdat er zoveel verschillende soorten bestandsindelingen voor afbeeldingen, video's
en muziek zijn, ondersteunt uw specifieke digitale media-adapter een bepaalde
indeling niet om af te spelen of weer te geven. Afhankelijk van het apparaat dat u als
digitale media-adapter hebt (bijvoorbeeld, XBox, PS3, Windows, en Media Center),
dient uw apparaat mogelijk te worden bijgewerkt met de juiste CODECs om de
media-indeling te kunnen ondersteunen die u wilt afspelen. Raadpleegt u daarvoor
de gebruikershandleiding van uw digitale media-adapter voor verdere informatie over
hoe u CODECs kunt opzoeken en bijwerken.
PROBLEMEN OPLOSSEN - 135
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Systeemgebeurtenissen
In de volgende tabel vindt u de typen gebeurtenissen die worden opgenomen in het
systeemlogboek.
Type gebeurtenis en ID
Status
Waarde
Kritiek
Waarschuwing
Systeemgebeurtenissen
Opstarten
[geen]
Abnormaal afgesloten
[geen]
9
Afsluiten
[geen]
9
Opnieuw opstarten
[geen]
9
Software-update
Gelukt
Software-update
Mislukt
Standaard
fabrieksinstelling
Gelukt
Versie
9
Thermische
gebeurtenissen
Thermisch 1
Normaal
Graden
Thermisch 1
Drempel overschreden (oververhit)
Graden
9
9
HDD SMART-gebeurtenissen
HDD [1,2]
HDD SMART OK
HDD [1,2]
HDD SMART mislukt
9
9
Volume
Verzonden als volume niet kon worden
hersteld
9
9
Volume
Volume bestaat niet
9
9
Volume
Volume gemaakt
9
Volume
Volume verwijderd
9
Volume
Volume gewijzigd
Volumegebeurtenissen
Volume-gebeurtenissen (My Book World Edition II)
Volume
RAID-volume in normale modus
Volume (Span)
Volume-uitbreiding mislukt
9
9
Volume
Opnieuw synchroniseren volume mislukt
9
9
Volume (RAID 1)
RAID-volume in gedegradeerde modus
9
9
Volume (RAID 1)
opnieuw synchroniseren van RAID-volume
Voortgang
9
Volumegebruikgebeurtenissen
Volume [1,2]
Volume heeft 25~100% vrije capaciteit
Volume [1,2]
Volume heeft meer dan 10% vrije capaciteit
Volume [1,2]
Volume heeft meer dan 5% vrije capaciteit
PROBLEMEN OPLOSSEN - 136
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Waarde
Kritiek
Waarschuwing
Type gebeurtenis en ID
Status
Volume [1,2]
Volume heeft 80% van capaciteit bereikt
Volume [1,2]
Volume heeft 95% van capaciteit bereikt
9
9
Volume [1,2]
Volume heeft volledige capaciteit bereikt
9
9
Volume [1,2]
Volume is NIET gekoppeld
9
Netwerkgebeurtenissen
LAN 1
Verbinding Ok
Snelheid
(Mbps: 1000/
100/10)
LAN 1
Verbinding verbroken
LAN 1
Dynamische IP-adres verkregen van DHCP IP-adres
gebruiken
LAN 1
Kan geen IP-adres van DHCP verkrijgen;
gebruik standaard
IP-adres
LAN 1
Kan geen IP-adres van de DHCP-server
krijgen, gebruik zeroconf.
IP-adres
9
USB-gebeurtenissen
USB [1]
Copy Manager niet voltooid omdat de
externe schijf vol is
USB [1]
USB-schijf plaatsen
USB [1]
USB-schijf veilig verwijderd
USB [1]
USB-schijf niet veilig verwijderd
USB [1]
USB-schijfindeling OK
USB [1]
USB-schijfindeling verkeerd
9
9
9
9
9
Gebruikersgebeurtenis
[Gebruikers-id]
Gebruikersquotum is normaal
[Gebruikers-id]
Gebruikersquotum heeft 90% bereikt
[Gebruikers-id]
Gebruikersquotum is vol
[Gebruikers-id]
Gebruikers gemaakt
[Gebruikers-id]
Gebruiker verwijderd
[Gebruikers-id]
Gebruiker gewijzigd
9
Groepsgebeurentissen
[Groeps-id]
Groep gemaakt
[Groeps-id]
Groep verwijderd
[Groeps-id]
Groep gewijzigd
9
Andere gebeurtenissen
Volume [1,2]
Volume-uitbreiding mislukt
9
9
Volume [1,2]
Opnieuw synchroniseren volume mislukt
9
9
PROBLEMEN OPLOSSEN - 137
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
15
Bijlage
Wettelijke conformiteit
FCC Klasse B-informatie
Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de eisen voor een
digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-bepalingen. Deze
normen bieden redelijke garantie tegen schadelijke storingen bij installatie in een
woonomgeving. Dit toestel genereert, gebruikt, en kan radiofrequentie-energie
uitstralen en kan, indien niet conform de instructies geïnstalleerd en gebruikt, ernstige
storing van radio- of televisieontvangst veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er
geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Indien zonder de uitdrukkelijke
goedkeuring van WD veranderingen of wijzigingen worden uitgevoerd, kan het recht
op het gebruik van het apparaat komen te vervallen.
Het volgende boekje, opgesteld door de Federal Communications Commission, kan
nuttig zijn: How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems. Dit boekje
heeft het artikelnr. 004-000-00345-4 en is verkrijgbaar bij de US Government
Printing Office, Washington, DC 20402.
De bijgeleverde Ethernet-kabel moet worden gebruikt tussen de eenheid- en de
netwerkverbinding om te voldoen aan FCC Deel 15, Klasse B en EN-55022 Klasse B.
ICES/NMB-003-conformiteit
Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003 Klasse B-norm.
Veiligheidsnaleving
Goedgekeurd voor de VS en Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1:
Safety of Information Technology Equipment.
Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1: Sûreté
d'équipement de technologie de l'information.
Dit product moet worden gevoed door een dubbel geïsoleerde, geregistreerde
stroombron met beperkt vermogen, of een direct aansluitbare voedingseenheid
gemarkeerd met “Klasse 2”.
CE-conformiteit voor Europa
Voldoet voor zover van toepassing aan EN55022 voor RF-emissies en EN-55024
voor generische immuniteit; en aan EN-60950 voor veiligheid.
BIJLAGE - 138
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Conformiteit met milieuwetten (China)
Garantie-informatie
Service verkrijgen
WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren.
Mocht dit product onderhoud vereisen, neem dan contact op met de leverancier van
wie u het product gekocht hebt of bezoek onze website voor productondersteuning
op support.wdc.com voor informatie over het verkrijgen van service of een Return
Material Authorization (RMA; toestemming tot retournering van materiaal). Als wordt
vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en
instructies voor het retourneren van het product. Retourzendingen waarvoor geen
voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-nummer) worden op
kosten van de koper geretourneerd. Retourzendingen met voorafgaande
toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een
goedgekeurde verzenddoos naar het adres dat in de verzenddocumentatie vermeld
staat. U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of
verzending van uw WD product. Als u exact wilt weten hoe lang de garantie geldig is,
controleert u de vervaldatum van de garantie (serienummer vereist) op
support.wdc.com. WD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens
(ongeacht de oorzaak), herstel van verloren gegane gegevens of gegevens die zijn
opgeslagen op producten die aan haar in bewaring zijn gegeven.
Beperkte garantie
WD garandeert dat het Product, bij normaal gebruik vrij zal zijn van materiële en de
afwerking betreffende defecten voor een periode van drie (3) jaar, tenzij de wet
anders voorschrijft en voldoet aan de specificaties van WD dienaangaande. Deze
beperkte garantieperiode start op de aankoopdatum zoals vermeld op de kassabon.
WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD
bepaalt dat het product van WD is gestolen of dat het genoemde defect a) niet
aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen door schade die zich
heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik,
onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van labels en het
openen of verwijderen van externe behuizingen, inclusief het bevestigingsframe, tenzij
het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor
gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde
instructies valt, zoals beschreven op support.wdc.com), ongeluk of verkeerde
BIJLAGE - 139
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD. Onderhevig
aan de bovenstaande beperkingen betreft de enige en uitsluitende garantie waartoe
u gerechtigd bent het herstel of de vervanging van het product tijdens de hierboven
vermelde garantieperiode, en dit naar goeddunken van WD. De bovenstaande door
WD geboden garantie geldt voor herstelde of vervangen producten voor het
resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, dan wel negentig (90) dagen
vanaf de datum van verzending van een hersteld of vervangen product, afhankelijk
van welke periode het langste is.
De voorgaande beperkte garantie is de enige garantie die door WD geboden wordt
en geldt uitsluitend voor producten die als nieuw verkocht worden. De in deze
garantievoorwaarden geboden verhaalsmogelijkheden vervangen a) alle andere
verhaalsmogelijkheden en garantievormen, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of statutair,
inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel en b) alle verplichtingen en vormen van
aansprakelijkheid van WD voor schade, inclusief maar niet beperkt tot, toevallige,
gevolg- of speciale schade, financiële verliezen, winstderving of gemaakte kosten, of
verloren gegevens als gevolg van of in verband met de aankoop, het gebruik of de
prestatie van het product, zelfs indien WD is gewezen op de mogelijkheid van zulke
schade. In de Verenigde Staten staan sommige staten uitsluiting of beperking van
incidentele of gevolgschade niet toe, zodat het mogelijk is dat de bovenstaande
beperkingen in uw geval niet gelden. Deze garantie biedt u specifieke rechten, en het
is mogelijk dat u nog andere rechten hebt, omdat deze van staat tot staat verschillen.
GNU General Public License (“GPL”)
Firmware ingebouwd in My Book World Edition bevat software die door derden
auteursrechtelijk wordt beschermd en onder licentie is van de GPL (“GPL-software”).
In overeenstemming met de GPL: 1) kan de broncode voor de GPL-software worden
verkregen via support.wdc.com/download/gpl; 2) mag u de GPL-software opnieuw
gebruiken, opnieuw distribueren en wijzigen; 3) wordt de GPL-software in deze staat
aangeboden, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief, maar niet
beperkt tot, de aangegeven garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een
bepaald doel, zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en 4) wordt er
een exemplaar van de GPL op de bijgesloten cd meegeleverd, dat ook verkrijgbaar is
via www.gnu.org, en kan worden gevonden op support.wdc.com/download/gpl.
BIJLAGE - 140
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
WD-service en -ondersteuning
Als u meer informatie of hulp nodig hebt tijdens de installatie of het normale gebruik
van dit product, bezoekt u onze website voor productondersteuning op
support.wdc.comen kiest u uit deze onderwerpen:
•
Warranty Services (Garantieservices) — Stel u op de hoogte van garantieinformatie, garantiestatus, uitgebreide garantie, vervanging van producten, RMAstatus (Return Material Authorization, toestemming tot retournering van materiaal)
en informatie over verzending en verpakking.
• Downloads Library (Downloadsbibliotheek) — Download installatiesoftware en
stuurprogramma's.
• Technical Information (Technische informatie) — Bekijk productspecificaties,
technische tips en het online forum.
• Knowledge Base — Verken onze expert knowledge base en veelgestelde
vragen.
• Service Partners — Kijk welke door WD goedgekeurde service en
ondersteuning beschikbaar is in uw regio.
• Contact Support Neem contact op met ondersteuning) — (Neem via e-mail
contact op met een ondersteuningsmedewerker.
• Rebates (Kortingen) — Controleer de status van toegekende kortingen.
• Localized Support (Gelokaliseerde ondersteuning) — Geef informatie over
service en ondersteuning weer in verschillende talen.
Zorg dat u het serienummer van uw WD-product en informatie over de versie van uw
systeemhardware en -software bij de hand hebt wanneer u voor ondersteuning
contact met WD opneemt.
support.wdc.com
www.westerndigital.com
800.ASK.4WDC
800.832.4778
+800.6008.6008
+800.ASK.4WDEU
+31.88.0062100
Noord-Amerika
Latijns Amerika (Spaans)
Azië-Landen rond de Stille Oceaan
Europa (gratis waar mogelijk)
Europa, Midden-Oosten, Afrika
Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.
De informatie die door WD wordt verstrekt, wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn; WD aanvaardt echter
geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan of voor inbreuk op patenten of andere rechten van derde partijen die
uit het gebruik kan voortvloeien. Er wordt geen impliciete of andere garantie verstrekt onder welke patenten of
patentrechten van WD dan ook. WD behoudt zich het recht voor de specificaties op elk moment zonder kennisgeving te
wijzigen.
Western Digital, WD en het WD-logo, My Book, WD Caviar en MioNet zijn gedeponeerde handelsmerken in de V.S. en
andere landen; en World Edition, Green en WD Discovery zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc.
Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven.
© 2008 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.
4779-705013-G00 Dec 2008
BIJLAGE - 141
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Index
A
aan de slag 3
aan/uit-knop 8
aanmeldingswachtwoord beheerder
wijzigen 76
algemene installatie 73
algemene installatie-instellingen
configureren 73
apparaatnaam 63
audio
streamen in iTunes 44, 106
B
Back-up
naar NAS 125
naar USB 124
Beperkte garantie 139
bestandsdelingsprotocollen 98
Besturingssysteem, bijwerken 2
Bijwerken, besturingssysteem 2
C
Capaciteitsmeter 9
CE-conformiteit 138
China RoHS 139
configuratie netwerkinstellingen 86
configuratiemenu 79
Conformiteit met milieuwetten (China) 139
Conformiteit, wettelijke 138
Copy Manager 123
openen 123
D
datum en tijd 63
doelshare
instellen 103
doelshare Downloader
instellen 103
domein
instellen 89
Downloader 118
functies 119
gebruiken 121
opdrachtpictogrammen 120
openen 118
overzicht gebruikersinterface 119
downloadtaak
maken 121
downloadwachtrij
volgorde wijzigen 122
E
e-mailwaarschuwingen
instellen 74
Europa, CE-conformiteit 138
F
FCC Klasse B-informatie 138
firmware update 77
FTP
gegevens benaderen 117
FTP-logboeken 115
functies
poorten 7
resetknop 7
security slot 8
G
Garantie 139
Garantie, beperkt 139
gebruikers
groepen 109
mapshares 110
usb-shares 112
gebruikersaccount
bevoegdheid toekennen 111
maken 65, 107
verwijderen 108
wijzigen 108
gebruikersquota 102
wijzigen 102
geplande downloads
maken 118, 123
GNU general public license 140
GPL-software 140
groepaccounts
toegangsrechten toekennen 111
groepsaccount
maken 109
verwijderen 110
wijzigen 110
H
hardware-installatie
het systeem aansluiten 10
HDD-standby
inschakelen 83
INDEX – 142
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Herstelknop 132
herstellen 79
systeem naar fabrieksinstellingen 81
I
ICES/NMB-003-conformiteit 138
indicatoren 9
inhoud van het pakket 4
inleiding 2
instellingen Downloader
configureren 122
iTunes-serverservice 105
audio streamen 44, 106
inschakelen 106
L
LAN-submenu 85
LED-beheer
inschakelen 84
LED-indicatoren 9
capaciteitsmeter 9
logboeken
FTP 115
instellingen 116
systeem 113
logboekinstellingen
configureren 116
M
machtigingen
mapshare 110
USB-share 112
machtigingen mapshares 110
Macintosh software-update 2
mapshares 96
media 104
iTunes 105
Media server 105
menu downloads 103
N
netwerk 85
LAN 85
services 87
werkgroep instellen 88
netwerkmodus 64
Netwerkopslagsysteem
gebruiken 128
netwerkservice
inschakelen 88
netwerkstation
toewijzen 47
Network Storage Manager 53
basismodus 62
functies 59
geavanceerde modus 71
gebruiken 53
openen 58
Mac 58
Windows gebruiken 58
overzicht gebruikersinterface 60
tabblad gebruikers 107
tabblad media 104
tabblad netwerk 85
tabblad status 113
tabblad Storage 91
tabblad systeem 72
werkbalk 61
O
Ondersteuning, WD 141
opnieuw opstarten 69
opslag 91
Beheer van volumes en
RAID-beheer 93
downloads 103, 104
doelshare instellen 103
wachtwoord wijzigen 104
mapshares 96
quota 100, 102
gebruiker 102
gebruikersquota datavolume
quota beheren 100
102
schijfbeheer 92
usb-shares 99
usb-schijf 99
volumes 93
RAID beheren 94
volume beheren 93
P
poorten 7
problemen oplossen 132
checklist 132
hardware diagnostisch testen 133
het systeem resetten 132
problemen 133
back-up maken vanaf USB-schijf met meerdere
partities 133
geen video 133
kan geen verbinding maken met een
netwerk 133
LAN-LED brandt niet 133
LEDs gaan niet branden 133
Productregistratie 1
INDEX – 143
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Q
quota
configureren 101
R
RAID beheren 94
configureren 95
opties 95
RAID-beheer 93
RAID-niveaus 94
RAID-opties 95
records systeemlogboeken
gebeurtenistype 114
systeemsituaties of fouten 114
Registratie, product 1
resetknop 7
RoHS 139
RSA-sleutel
genereren 83
S
schijfbeheer 92
security slot 8
Service packs 2
Service verkrijgen 139
Service, WD 139, 141
share
gegevens benaderen 50
WD Discovery gebruiken 50
maken 67, 98
verwijderen 68
shares 96
bladeren 50
snelkoppeling maken 52
Software, GPL 140
specificatie systeemgebeurtenissen 136
specificaties 3
SSH
inschakelen 82
SSL-certificaat
genereren 83
status 113
logboeken
CIFS 115
FTP 115
instellingen 116
systeemstatus 113
systeem 72
algemene installatie 73
beheerderswachtwoord 76
configuratie 79
externe toegang 90
geavanceerd 81
herstellen 79
opnieuw opstarten 84
update firmware 77
waarschuwingen instellen 74
systeemconfiguratie-instellingen
herstellen 80
opslaan 80
systeemlogboeken 113
systeemrondleiding 7
LED-indicatoren 9
systeemstatus 68, 113
systeemvereisten 5
T
tabblad gebruikers 107
tabblad USB Disk 99
Twonky Media server 105
U
uitschakelen 70
uitschakelen/opnieuw opstarten 69
UL 138
Underwriters Laboratories Inc. 138
UPnP NAT Traversal
inschakelen 88
USB-share
toegangsrechten toekennen 112
USB-sharemachtigingen 112
V
Vaste USB-schijf
aansluiten 123
indeling 99
loskoppelen 100
veiligheidsinstructies 2
Veiligheidsnaleving 138
vereisten voor installatie 5
volume beheren 93
volumes 93
voor- en achterkant 7
W
waarschuwing pop-upbericht
instellen 75
wachtwoord Downloader
wijzigen 104
wachtwoord wijzigen
downloader 104
WD
ondersteuning 141
service 141
INDEX – 144
MY BOOK WORLD EDITION
GEBRUIKERSHANDLEIDING
WD Discovery
bureaubladsnelkoppeling maken 52
door netwerkshares bladeren 50
WD ShareSpace
gebruiken
gegevens benaderen 50
werkgroep
maken 89
werkgroepmenu 88
Wettelijke conformiteit 138
Windows, bijwerken 2
INDEX – 145