Waterspiegel juni 2005 - GWL

Commentaren

Transcriptie

Waterspiegel juni 2005 - GWL
Redactie
Henk Bertelkamp
Waterpoortweg 243
Tel: 020 770 04 17
Lucia Alleman
Waterkersweg 212
Tel: 020 684 54 22
Ineke Hartman
Waterrijkweg 376
Tel: 020 686 22 01
Richard Hengeveld
Waterleliegracht 144
Tel: 020 400 35 85
Wigger Atsma, Erelid
E-mail:
[email protected] terrein.nl
Internet: www.gwl-terrein.nl
Druk: St.Radius Haarlem
9e jaargang nr. 4 – juni 2005
Blad voor de Waterwijk - verschijnt zeswekelijks
Verspreiding: bewoners Waterwijk - belangstellenden
Van de redactie
In dit nummer
De komende weken staan voor de Waterwijk in het teken van het
voetbaltoernooi en het afsluitende buurtfeest. Dit nummer van de
Waterspiegel is dan ook voor het grootste gedeelte gericht op deze
evenementen. Het voetbaltoernooi is al begonnen, de deelnemende
teams strijden in de verschillende poules voor de overwinning. De
finalepartijen zullen gespeeld worden op 16 juli. Dit is tevens de datum van het buurtfeest, waarvoor dit keer een nieuwe locatie is gekozen, namelijk de Waterbaan nabij het buurtbeheerhuisje.
Alle bewoners zijn bij dezen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Schrap eventueel eerder gemaakte afspraken, laat het idee dat zo’n
buurtfeest niets voor jou is varen en kom meevieren met dit feest van
en voor de Waterwijk.
Er is ’s middags een
programma voor de
kinderen, en verder
een open podium waar
lokaal talent zich kan
manifesteren en een
wijkdiner waarbij
iedereen aan kan
schuiven.
Muzikale omlijsting zal worden verzorgd door verschillende (lokale)
bands en DJ’s.
GWL-VOETBAL
TOERNOOI
&
BUURTFEEST
Buurtbewoners die een actieve inbreng bij het feest willen hebben
kunnen dat via het formulier dat als bijlage is toegevoegd aangeven.
Rest mij iedereen namens de organisatoren een plezierig voetbaltoernooi toe te wensen, een spannende finale en een spetterend eindfeest.
Henk Bertelkamp
GWL-voetbaltoernooi
2005
Reglement
GWL-voetbaltoernooi
2
3-4
Alle Drie
Waterkolom
5
ContiNuon
Mini’s, Post, Agenda
6
GWL-buurtfeest
7
Donderkopjes
8
Bijlage:
Antwoordstrook opgave /
deelname buurtfeest
2
Waterspiegel 9e jaargang nr. 4
Het GWL-voetbaltoernooi 2005
van 12 juni tot 16 juli
De Waterspiegel en de website van het GWLterrein zijn opgezet om informatie aan bewoners
te verstrekken en buurtactiviteiten te bevorderen.
Op de eigen website van het GWL-terrein zijn
eerdere nummers van de Waterspiegel na te lezen en staat informatie over de historie van, en
actuele zaken die spelen in, de Waterwijk.
Via het forum, de gastenpagina of de Poll kunt
u zelf uw mening kwijt.
Ook mini’s kunnen zelf geplaatst worden.
Het internetadres is www.gwl-terrein.nl
De agenda en nieuwspagina worden geregeld
vernieuwd.
Voetbaltoernooi 2005
Naast alle teams en speeltijden, vind je op de GWLwebsite ook alle laatste
nieuwtjes over het voetbaltoernooi.
Via het voetbalforum kan iedere speler of bewoner zelf
zijn commentaar plaatsen
over het voetbaltoernooi.
Een mooie actiefoto?
Plaats hem op de website!
Of mail naar [email protected] e-mail op de hoogte gehouden worden van
het laatste nieuws?
Meld je aan voor de mailinglist via:
[email protected]
•
•
•
•
•
•
•
22 teams spelen in 4 poules van 12 juni
tot 16 juli het GWL-voetbaltoernooi.
De jongste deelnemer is 6 jaar, de oudste 53.
De wedstrijden worden gespeeld op
zondag en woensdagavond op het
sportveld.
Tijdens de speeldagen zullen er naast
het voetballen ook andere (kinder)
activiteiten zijn.
Scheidsrechters en veldtoezichthouders
zullen op en om het veld de sportieve
regels handhaven.
Door de jeugdteams wordt er in een penaltycompetitie gestreden voor de
Penalty-Bokaal.
Prijsuitreiking aan de winnende teams
op 16 juli tijdens het buurtfeest.
Waterspiegel 9e jaargang nr. 4
3
Reglement GWL-voetbaltoernooi 2005
Vriendschappelijk toernooi
Het GWL-voetbaltoernooi is een vriendschappelijk toernooi van bewoners van het GWL-terrein, dat jaarlijks voor de zomervakantie gespeeld wordt op het sportveld aan de Waterkeringweg. Bewoners van het terrein strijden in verschillende leeftijdscategorieën om het voetbalkampioenschap en de eer van de buurt.
De deelnemers aan het toernooi en hun supporters gaan binnen en buiten het veld op een respectvolle wijze met elkaar om. De
deelnemende teams zetten zich in voor een goed en prettig verloop van het toernooi. De deelnemende teams onderschrijven de
tien gouden regels die op het bord staan bij het sportveld.
De poules
Het toernooi wordt dit jaar voor de zesde maal gespeeld. Het start op zondagmiddag 12 juni en duurt tot zaterdag 16 juli
(finales). De finales worden traditioneel gespeeld op het jaarlijkse buurtfeest (midzomernachtfeest). De jeugdteams spelen wekelijks op zondagmiddag- en avond hun wedstrijden; de senioren wekelijks op de woensdagavond. Aan het toernooi doen dit jaar
22 teams mee. Dit is een record. Er wordt in vier poules gespeeld.
De kinderen t/m 8 jaar oud (peanuts) spelen in Poule A. Er zijn dit jaar vier peanutsteams, die een dubbel programma afwerken
(uit en thuis). De twee teams die bovenaan eindigen gaan naar de finale.
De kinderen van 9, 10 en 11 jaar oud (pupillen) spelen in Poule B. Er strijden dit jaar 6 pupillenteams om het kampioenschap. De
pupillen werken een volledig programma af. Via kruisfinales (1ste tegen 4de en 2de tegen 3de) wordt beslist welke teams de finale
van 16 juli halen.
De kinderen van 12 en 13 jaar oud (junioren) spelen in Poule C. Vier juniorenteams betwisten elkaar hier het kampioenschap.
De junioren werken een dubbel programma af (uit en thuis). De twee teams die het hoogst eindigen gaan naar de finale.
De resterende deelnemers (van 14 – 80 jaar) spelen ten slotte allemaal in Poule D. Omdat er maar twee jeugdteams zijn tussen de
14 en 18 jaar, spelen deze twee jeugdteams mee met de volwassenen in Poule D. In deze poule voetballen 8 teams om het kampioenschap. De twee jeugdteams zijn overigens zeker niet kansloos, zoals het verleden wel heeft bewezen.
De penaltycompetitie
Voor de jeugdteams (Poule A, B en C) wordt op de laatste speeldag (zondag 10 juli) weer een penaltycompetitie (shoot-out) georganiseerd om de Penalty-Bokaal. De penalty's worden vanaf de eigen penaltystip op het lege goal van de tegenstander genomen. Geen van de andere spelers mag bij een penalty de bal onderscheppen totdat hij tot stilstand is gekomen. Het team dat de
meeste penalty's in het doel weet te krijgen wint de Penalty-Bokaal. Elk team neemt minimaal vier penalty's. Dit moeten altijd
verschillende spelers zijn. Teams met meer dan vier spelers mogen net zo veel penalty's nemen als zij spelers in het team hebben.
Festiviteiten
Om de sfeer tijdens het toernooi nog meer te verbeteren zullen op de zondagmiddagen diverse festiviteiten georganiseerd worden. Zo zal er regelmatig orkestmuziek te horen zijn en zullen er ook schilderworkshops, streetdance en sportdemonstraties te
zien zijn.
De organisatie
De organisatie van het toernooi is in handen van tien buurtbewoners, daarin bijgestaan door alle deelnemers en vele vrijwilligers.
De organisatie zorgt o.a. voor het speelschema, de festiviteiten en een scheidsrechterscursus. De toernooi-organisatie zorgt ook
voor veldtoezichthouders rond het veld.
De teams
• Een team bestaat uit minimaal vier spelers. Er is geen maximum gesteld aan het aantal spelers waaruit een team mag bestaan.
• Elk team heeft een aanvoerder en een leider die voor de toernooi-organisatie aanspreekbaar zijn. Daarnaast levert elk team
een scheidsrechter en een veldtoezichthouder. Deze fluiten tijdens het toernooi een paar wedstrijden of kunnen ingezet worden om toezicht te houden rond het veld. Een lijst van alle teams met de namen van de spelers, aanvoerders, leiders en
scheidsrechters is voor iedereen beschikbaar.
• Indien teams in ongeveer hetzelfde kleur t-shirts spelen, speelt het ‘thuisspelende’ team (= het eerst genoemde team) met de
reserve-hesjes over de t-shirts.
• Spelers dienen bij voorkeur sportschoenen (gympen) te dragen. Voetbalschoenen zijn verboden.
• Het wedstrijdschema is heilig. Indien een team niet op het aangegeven tijdstip kan spelen, wordt dit tijdig gemeld bij de toernooi-organisatie. Teams die niet op komen dagen verliezen de wedstrijd met 5 - 0. Teams die twee keer niet komen opdagen
worden uitgesloten van het toernooi.
• Elk team dient 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
4
Waterspiegel 9e jaargang nr. 4
De spelregels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Er wordt 4 tegen 4 gespeeld.
De lijnen van het veld zijn de blauwe (basketbal)lijnen.
Een wissel mag op elk moment van de wedstrijd plaats vinden.
De wissels moeten plaats vinden vanaf de rechterkantlijn van de eigen speelhelft.
De wisselspeler mag pas het veld betreden nadat de te vervangen speler/ster het veld verlaten heeft.
De speeltijd van de wedstrijden is 25 minuten zonder wisseling van speelhelft en zonder pauze.
Het thuisspelende team (= het eerst genoemde team in het wedstrijdschema) trapt als eerste af. De bal wordt van de middenstip in het spel gebracht. De tegenstanders bevinden zich bij de aftrap op eigen speelhelft. Deze wijze van aftrappen
wordt herhaald, elke keer als er een goal is gescoord.
Er kan overal vandaan worden gescoord. Een doelpunt is geldig als de bal de doellijn volledig heeft gepasseerd. De tegenstander stelt zich na een doelpunt op eigen helft op.
Er wordt zonder keeper gespeeld. Met andere woorden niemand mag de bal met de hand aanraken.
Ballen die over de zijlijn uitgaan worden via een intrap in het spel gebracht. Uit een intrap kan niet direct worden gescoord.
Vrije schoppen of corners worden met een trap genomen. Uit een vrije trap of corner kan niet direct worden gescoord.
De volgende situaties worden bestraft met een vrije trap voor de tegenstander:
- de bal met de hand/arm spelen,
- protesteren tegen de scheidsrechter,
- het te vroeg betreden van het speelveld door een wisselspeler,
- elke vorm van tijdrekken (zoals de bal opzettelijk het veld uitschoppen e.d.).
Bij een vrije trap of spelhervatting moet de tegenstander onmiddellijk 3 meter afstand houden.
Uit een vrije trap kan niet direct worden gescoord. Met andere woorden: een vrije trap moet altijd in tweeën (indirect) genomen worden.
Als een speler de bal opzettelijk met de hand/arm speelt mag de tegenstander een penalty nemen. Het maakt niet uit waar
de opzettelijke handsbal in het veld gemaakt is. De penalty wordt genomen vanaf de eigen penaltystip op het lege goal
van de tegenstander. Geen van de spelers mag de penalty onderscheppen. De bal mag pas weer geraakt worden na het
passeren van de doellijn, achterlijn of zijlijn of als de bal in het veld tot volledige stilstand is gekomen.
Er wordt niet met buitenspel gespeeld. Spelers kunnen overal in het veld aangespeeld worden zonder buitenspel te staan.
Zwaar lichamelijk contact zoals opzettelijk duwen, slidings en hinderen van de tegenstander zonder de bal te spelen
worden bestraft met een penalty voor de benadeelde partij en 3 minuten uitsluiting van de betreffende speler/ster. De bestrafte ploeg kan in deze straftijd niet een andere speler inzetten.
Opzettelijk hard en gemeen spel van een speler wordt bestraft met een penalty voor de benadeelde partij en definitive uitsluiting van de betreffende speler voor de rest van de wedstrijd. Dit geldt ook voor herhaaldelijk protest of agressie tegen
de scheidsrechter. De uitgesloten speler mag niet vervangen worden door een wisselspeler/ster.
De aanvoerder is verantwoordelijk voor het gedrag van spelers en supporters van zijn team. Bij wangedrag kan uitsluiting
volgen.
De scheidsrechter
• De scheidsrechter bevindt zich op het speelveld en heeft de verantwoordelijkheid voor het leiden van de wedstrijd. Hij
houdt het scoreverloop bij en zorgt dat de spelregels worden nageleefd. De scheidsrechter is in het bezit van een scheidsrechtersfluit en een horloge.
• In het wedstrijdschema staat in principe aangegeven wie de scheidsrechter is. Indien de scheidsrechter (om onverklaarbare reden) niet komt opdagen, wijst het thuisspelende team een scheidsrechter aan. In eerste instantie wordt een beroep gedaan op spelers uit teams die voor of na de eigen wedstrijd moeten spelen. Indien dit niet lukt levert het thuisspelende
team zelf de scheidsrechter. In het ongunstigste geval kan dit betekenen dat het eigen team slechts met drie man/vrouw
kan spelen. Zover mag het uiteraard niet komen.
• De scheidsrechter controleert voor de wedstrijd of de aanwezige spelers ook overeenstemmen met de namen van de spelers op de teamlijst. Teams mogen geen andere spelers inzetten dan op de lijst staan. Deze regel geldt voor alle jeugdteams (A, B en C) en hierop zal scherp worden toegezien. Alleen de toernooileiding kan anders beslissen.
• De scheidsrechter zorgt dat de wedstrijd op de aangegeven tijd begint en stopt. De scheidsrechter noteert na afloop de uitslag op het toernooiformulier.
• De wedstrijden worden gespeeld op een geasfalteerd sportveld. Om verwondingen vanwege de verharde ondergrond te
voorkomen dient de scheidsrechter in het bijzonder te letten op het voorkomen van lichamelijk contact en valpartijen. De
scheidsrechter treedt altijd op tegen opzettelijk duwen, charges en slidings. Deze zijn absoluut verboden.
• Scheidsrechters kunnen zich vergissen en fouten maken. Het zijn net voetballers die aan een vriendschappelijk buurttoernooi meedoen! De beslissing van de scheidsrechter is niettemin definitief. Niemand kan bij de scheidsrechter verhaal halen. Spelers niet, coaches niet en toeschouwers al helemaal niet. De toernooileiding behoudt zich het recht voor om spelers of zelfs hele teams uit de competitie te nemen bij wangedrag tegen de scheidsrechter.
De Toernooileiding
Redouane Lagha- Aicha Lagha- Pietsje Wijbenga- Michelle Jacobs- Marjolijn Weber- Luca Bertolini- Francois MorfouaceHenk Bertelkamp- Piet van Diepen- Steve Redan- Jan Willem Kluit
7 juni 2005
5
Waterspiegel 9e jaargang nr. 4
Alle d
rie
Marco Buis is de buurtregisseur voor de Waterwijk.
Hij houdt elke donderdagmiddag tussen 15.00 en
16.00 uur spreekuur in het buurtbeheerhuisje aan de
Waterkersweg 316.
GSM: 06 20033292
Politie Amsterdam-Amstelland
Postbus 2287
1000 CG AMSTERDAM
Spoedeisende zaken: 112
Niet-spoedeisende zaken: 0900-8844
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
Telefonische aangifte: 0900-8844
www.politie-amsterdam-amstelland.nl/
Piet is medewerker van de
afd. reiniging en speciaal aangesteld voor het
schoonhouden van de Waterwijk. Voor alle vragen
over het terrein en vuilnis kunt u Piet elke werkdag
aanspreken als hij zijn ronde door de wijk maakt.
Buurtbeheerder Ben
Maandag t/m donderdag van
08.30 - 16.30 uur
Vrijdag van 08.30 - 16.30 uur
(eens in de 14 dagen)
Postadres Waterkersweg 316, 1051 PK Amsterdam
Bezoekadres Waterkersweg 316
Telefoon 020 - 684.43.11
Fax 020 - 682.69.89
GSM 06 488 547 67
E-mail: [email protected]
Feesten
Geloof het of niet, er zijn mensen die helemaal
niet van feesten en voetbaltoernooien houden. Er
wonen er vast wel een paar in deze wijk. Anders
ben ik de enige. Vind ik niet erg.
Sportief ben ik nooit geweest. Ik was zo’n figuur
W dat met gym altijd als een na laatste werd gekoA zen.
T Niet als allerlaatste, omdat er altijd nog met me,
of om me gelachen kon worden.
E
R
K
O
L
O
M
Ergens in mijn feestleven moet er iets hebben
plaatsgevonden dat er de oorzaak van is geweest
dat ik mij niet meer uit vrije wil naar feesten begeef. Ik herinner het me alleen niet. Verdrongen,
ben ik bang. Ik zal wel eens in therapie gaan om
te herbeleven waar en wanneer het nu precies is
fout gegaan.
Waar je me nog wel eens kan aantreffen is op
feesten waarvan ik zeker weet dat er gedanst
wordt op 60er- en 70er-jarenmuziek. Niet kletsen
maar dansen. Alle remmen los.
Buurtgenoten die willen voetballen en feesten zal
ik geen strobreed in de weg leggen. Ik heb respect (hé, daar heb je dat woord weer) voor de organisatoren en vrijwilligers die er veel tijd in steken om alles feestelijk te laten verlopen. Laat de
muziek maar lekker door de wijk galmen. En als
voetbal verbroedert laat dan alsjeblieft iedereen
lekker verbroederen of verzusteren.
Feesten of laten feesten, daar gaat het om.
Rie Sijkel
Tot eind juni kan er kopij aangeleverd worden voor het volgende nummer van de Waterspiegel, waarvan het verschijnen half juli
gepland staat.
6
Waterspiegel 9e jaargang nr. 4
Koepelvereniging
ContiNuon
In de voorgaande Waterspiegel is ingegaan op
CO²-uitstoot en de maatregels die landelijk moeten worden genomen. Inmiddels is wel duidelijk
dat alleen het een en ander zal worden gedaan wat
niemand pijn doet en de CO²-uitstoot een paar
procent minder kan doen zijn. Helaas komt er nu
voor de overheid een probleem bij. Er mag op belangrijke plaatsen niet meer gebouwd worden
omdat de lucht daar te vuil is. En weer zijn onze
bestuurders te laf om de consequenties daarvan te
aanvaarden. Weer maatregels waarvan de deskundigen zeggen dat die volstrekt onvoldoende zijn.
Weer maatregels in de richting van auto’s en woningen. Geen maatregels in de richting van industrie en kantoorgebouwen. Het zou in dit verband
aardig zijn als bijvoorbeeld per maand de landelijke CO²-uitstoot werd gepubliceerd. Leuke controle op onze bestuurders.
Een ander wereldwijd probleem is de verhouding
tussen olieproductie en vraag naar olie. Is de
vraag groter dan de productie, dan gaat de prijs
omhoog. Die prijs is inmiddels in een jaar tijd
verdubbelt. Specialisten voorspellen dat die prijs
in de komende jaren nog wel enkele malen zal
verdubbelen. Daar gaat dan ook onze gasprijs en
wat zal de reactie van de economie zijn?
Nu een probleem voor onze wijk. De technisch
beheerder van de wijk, PWV, is niet bereid maatregels te nemen tegen mogelijke lekkage van verwarmingslangen. Het standpunt van PWV is dat
wanneer een lekkage optreedt deze snel zal worden gerepareerd en dat eventuele waterschade
verhaald moet worden op de verzekering van de
bewoner. Gelukkig zijn bij mij de slangen vervangen en heeft de verzekering ruim €800 uitgekeerd. Toch raar.
Wigger Atsma
MINI
Ik ben op zoek naar een
voedingskussen.
Is er iemand op dit kinderrijke terrein die het niet
meer gebruikt, en het
aan mij wil verkopen?
Ineke Hoeksema
Waterkeringweg 145
tel: 6849375
MINI
Te koop aangeboden:
jongensfiets voor 9-jarige,
in goede staat!
Prijs 50 euro. Tel: 0204860940 of email naar:
[email protected]
De Algemene Ledenvergadering van de KoepelvereDe “Levensboom” op het
niging zal worden gehouWatertorenplein zal niet
den op 28 juni vanaf 20.00
zo’n lang leven hebben als
uur in de Titaniczaal van
de kinderen erin blijven
Buurtcentrum de Waterval.
klimmen.
Natuurlijk is het een prachti- Op de agenda van deze
ge klimboom, zo laag bij de ALV zullen o.a. staan:
De financiële verant•
grond. Het is alleen niet de
woording 2004
bedoeling. Het bijgevoegde
bordje meldt juist dat deze
Begroting 2005
•
boom met veel zorg behanVerslag van het ge•
deld moet worden, zodat
voerde beleid
deze de volgende generatie
Ontwikkelingen
•
laat zien hoe groot deze kan
buurtbeheer
geworden. Tot mijn verbazing waren er zelfs ouders
die hun kroost in en uit de
boom tilden.
De Jeu de boulesbaan wordt
ook gebruikt als zandbak en
moeders zitten erbij op de
bank te praten. Op het terrein zijn diverse plaatsen
met een echte zandbak, ook
daar zijn bankjes geplaatst.
Er zijn al enige hondenbezitters die de opruimzakjes ook
werkelijk gebruiken. Helaas
nog niet iedereen. Laten we
met z’n allen ons uniek stukje Amsterdam zo houden.
Jo Heespelink, Blok 5
Gezocht
De vorig jaar gehouden
ALV had een zeer lage opkomst van bewoners.
Gezien het belang van de
ALV voor het beleid dat
gevoerd wordt op het
GWL-terrein aangaande het
buurtbeheer en de financiële bedragen die hiermede
gemoeid zijn, is dit eigenlijk onaanvaardbaar. Om
dit nog eens te onderstrepen hieronder de begroting
van de Koepelvereniging
voor 2005.
Laat persoonlijk of via uw
VVE of Bewonerscommissie uw stem horen op de
komende Algemene Leden
Vergadering van de Koepelvereniging.
De Koepelvereniging zoekt
wegens het vertrek van de
huidige penningmeester een
Henk Bertelkamp
nieuw bestuurslid dat de
taak van penningmeester op
[email protected] wil nemen. Ook worterrein.nl
den bewoners gezocht die zitting
Begroting 2005 In euro's
willen nemen in een
kascommissie.
Bijdrage
13.190
(ter disOpgave via: Koepel Stadsdeel Wescussie)
[email protected]
terrein.nl
Bijdrage
73.725
Info via huidige
bewoners en corpenningmeester:
poraties
Simone van den
Brink
Totaal kosten
86.915
[email protected]
Totaal lasten
79.640
7
Waterspiegel 9e jaargang nr. 4
16 juli Buurtfeest GWL-terrein
De ingrediënten: ’s middags kinderactiviteiten, open podium, de finales van het GWLvoetbaltoernooi en ’s avonds een wijkdiner met DJ, verschillende bands en swingen na.
Organiseren….
Iedereen die leuke ideeën heeft voor het feest of
actief wil meehelpen kan dit kenbaar maken op de
antwoordstrook. Soms is de voorpret nog leuker
dan het feest zelf. Dit is je kans om je ideeën te
spuien.
Wanneer je een actieve rol wil spelen op het feest,
lever dan de ingevulde antwoordstrook in bij een
van de leden van de organisatie of bij de buurtbeheerder. Aanmelden kan ook via de website.
Het wijkdiner
Kinderactiviteiten
Het wijkdiner vormt weer het centrale onderdeel
Geen wijkfeest zonder kinderactiviteiten! Wat het van het feest. Voor het wijkdiner kun je je opgeven
via onderstaand antwoordstrookje .
precies wordt lees je in het programma dat voor
aanvang van het feest verspreid zal worden. Heb je Bij het inleveren van het strookje nog niet betalen.
zin om mee te doen? Geef dan op de antwoordstrook aan hoeveel kinderen je aanmeldt, wat hun Deelname aan het wijkdiner kan door middel van
leeftijd is en of je tijdens de activiteiten als begelei- een maaltijdbon; deze kost € 6,- per persoon en kan
op de feestdag zelf gekocht worden.
der wilt optreden.
Kinderen tot 6 jaar eten gratis mee.
Open podium
Opgave wijkdiner graag voor 1 juli, zodat we ongeveer weten met hoeveel eters we rekening moeZin om iets te doen op het
ten houden!
open podium? Meldt je act aan
De Kookploeg
bij een der organisatoren.
Bewoners die mee willen helpen bij de voorbereiding en uitgifte van het diner zijn altijd zeer welkom en kunnen dat eveneens op bijgaand strookje
aangeven.
Voorlopig programma:
van 14.00 uur tot 24.00 uur
Voor de kinderen o.a luchtkussen, skippybal, speurtocht, diverse sporten
Op het open podium Breakdance Battle en DJ meneer Mulder
Het Wijkdiner dit jaar met veel Surinaamse inbreng
De muziek DJ Michel Ortiz, Dos Aquas, Reggae Ragga, Buurmannenband, Funky Few
De drankjes koel, verfrissend en dorstlessend
TOT ZIENS OP ZATERDAG 16 JULI OP DE WATERBAAN
8
Waterspiegel 9e jaargang nr. 4
Donderkopjes
16 juli buurtfeest
Wil jij iets schr
ijven of tekene
n voor de
Donderkopjes
? Geef je dan
op bij de redact
ie van
de Waterspiege
l
Kinderen die op het buurtfeest iets
op het open podium of tijdens het
voetballen willen doen kunnen dat
opgeven bij:
Aicha Lagha
Pietsje Wijbenga
Michelle Jacobs
Marjolijn Weber
Tijde
Steve Redan
n
Opga s het buu
Edith Andriesse
rt
ve vi
a de feest op
h
Josje Groen
antw
oord et open p
stroo
of Henk Bertelkamp
odiu
k
m
Brea
kdan
ce ba
ttle
Springkussen
dium?
o
p
n
e
het op
p
o
n
e
k
Karaoke
Playbac
Skippyballen,
Zaklopen, enz.
Een
s
buu peurtoc
rt
h
mak en het t door
d
en?
Dat Wester e Staats
g
kan
l
op 1 asfabrie ieden6 ju
k-te
li
rrein