NA DE ENGELS-RUSSISCHE INVASIE

Commentaren

Transcriptie

NA DE ENGELS-RUSSISCHE INVASIE
Na de Engels-Russische invasie
NA DE ENGELS-RUSSISCHE INVASIE
VERGOEDINGEN VOOR DE KOEDIJKER BURGERS NA DE OORLOG IN 1799
ENGELS-RUSSISCHE INVASIE
Op 27 augustus 1799 landden Engelse en Russische troepen bij Callantsoog in Noord-Holland, deel
van de Bataafse Republiek en vazalstaat van Frankrijk. Doel van deze troepen was het uitschakelen
van de Bataafse vloot, het veroveren van Amsterdam en het uitlokken van een antirevolutionaire
opstand tegen het Bataafse bewind.
Er werd een zware strijd gevoerd tussen
dit Engels-Russische invasieleger en het
Bataafs-Franse leger. Gevechten vonden
onder andere plaats bij Krabbendam,
Schoorldam, Schoorl, Bergen, Alkmaar,
Egmond en Castricum.
Uiteindelijk gaven Engelsen en Russen
zich over en tekenden op 10 oktober 1799
de Conventie van Alkmaar, waarbij zij zich
mochten terugtrekken uit Noord-Holland
met behoud van hun buit en zonder
Landing Engelse en Russische troepen bij Callantsoog
herstelbetalingen te moeten doen.
De Koedijker bevolking werd ook betrokken bij deze strijd. Er moesten voor het Bataafs-Franse leger
paarden, wagens, karren en chaisen (chaise = sjees) worden geleverd. Ook moesten er voerlieden
komen om met deze paarden, wagens en karren goederen voor het leger te vervoeren.
In de periode 7 maart 1800 tot 16 april 1803 werden lijsten ingediend bij de overheid van alle
geleverde diensten, gemaakte kosten en alle daarbij opgelopen schaden. Hiervoor werden
vergoedingen ontvangen.
LIJST PER INWONER VAN GELEVERDE DIENSTEN EN GELEDEN SCHADEN
Lijst met namen van de Koedijker burgers, die paarden of wagens hebben geleverd aan het BataafsFranse leger, als voerman voor dat zelfde leger hebben gereden of schade hebben geleden door deze
geleverde diensten.
De gegevens komen uit het archief van de gemeente Koedijk, inventarisnummer 36, en zijn afkomstig
van onderstaande lijsten 1 t/m 5.
Werkgroep Koedijker Verleden
www.koedijkerverleden.nl
Na de Engels-Russische invasie
1)
1r)
2)
3)
3r)
4)
5)
eerste officiële opgave van gerekwireerde (gevorderde) wagens op 7 maart 1800
ingediende rekeningen van gerekwireerde wagens op 7 maart 1800
eerste officiële opgave van geleverde voerlieden op 7 maart 1800
verloren paarden, wagens, karren en chaisen, gemeld op 7 maart 1800
officiële lijst van verloren geraakte paarden, wagens, karren en chaisen op 6 september 1802
opgave kosten van de wagenvrachten op 17 augustus 1802
lijst van de kosten die gemaakt zijn om schadevergoeding te krijgen d.d. 16 april 1803
In de onderstaande tabel worden per individu gegeven:
- ten eerste, meestal, een korte samenvatting van de geleverde dienst of diensten en wie er verder
bij betrokken waren
- vervolgens de diverse gegevens van deze persoon in de lijsten, met vermelding van het
bovenstaande nummer van de desbetreffende lijst.
De bedragen zijn vermeld in guldens;stuivers;penningen
Personen
Abrahamse, Jan
Appetijd, Klaas
Bakker, Cornelis Klaasz
Bakker, Cornelis Sijmensz
Bakker, Jan Dirksz
Bakker, Klaas Ariensz
Bakker, Willem
Barons, Sijmen
Blaauw, Cornelis
Blaauw, Louris Cornelisz
Werkgroep Koedijker Verleden
Geleverde diensten en geleden schade
4) kosten wagenvrachten met zoon f 3;6;5) kosten schadevergoeding f 0;12;Voerman Dirk Blankendaal is met zijn paard en het paard van Jacob
Kroon van 26 augustus tot 22 oktober onderweg geweest met de
wagen van Jacob Kroon
4) kosten wagenvrachten f 23;4;5) kosten schadevergoeding f 0;18;Zijn paard is met het paard van Jan Nierp en de wagen van Pieter
IJfsz gedurende 5 dagen gereden door Klaas Bakker
2) als voerman gereden van 16 tot 25 september, 9 dagen, f 4;10;4) kosten wagenvrachten samen met zijn knecht, f 31;2;5) kosten schadevergoeding f 0;12.4) kosten wagenvrachten f 2;10;Heeft 8 dagen gereden met de paarden van Dirk Huiberts en Pieter
Kloosterboer
2) als voerman gereden van 1 tot 8 september, 7 dagen, f 3;10;Heeft 5 dagen gereden met paarden van Cornelis Klaasz Bakker en
Jan Nierp en een wagen van Pieter IJfsz
2) als voerman gereden van 5 tot 10 september, 5 dagen, f 2;10;4) kosten wagenvrachten f 2;9;8
4) kosten wagenvrachten f 5;8;Heeft met Pieter Schenk de paarden en wagen van Louris Cornelis
Blaauw en Arie Meeg gereden; ze zijn nog niet teruggekeerd
-Pieter Schenk en Cornelis Blaauw hebben met zijn paard en het
paard van Arie Meeg gereden; en met hun gemeenschappelijke
wagen, die tot heden nog niet zijn teruggekeerd
-Harmen Klaasz Jager heeft 5 dagen met zijn wagen gereden; de
paarden waren van Harmen Klaasz Jager zelf en Cornelis de Groot
1) wagen in compagnie met Arie Meeg gereden van 26 augustus tot
heden, niet teruggekeerd, getaxeerd op f 70;-;1r) wagen in dienst gegaan op 26 augustus, niet teruggekeerd,
gesteld op 1 dag is f 0;10;2) als voerman gereden van 19 september tot 20 oktober, 31
www.koedijkerverleden.nl
Na de Engels-Russische invasie
Blaauw, Simon
Blankendaal, Cor
Blankendaal, Dirk
Bleeker, Ike
Bleeker, Jacob
Blommers, Trijntje
Boender, Jacob Sijmens
Boer, Klaas de
Boldewijn, Klaas
Boon, Cornelis
Borsenius, Pieter
Briefjes, Cornelis
Butter, Pieter Jacobsz
Werkgroep Koedijker Verleden
dagen, is f 15;10;3) verloren paard à f 50 en wagen à f 35, af 2 stuivers/gulden, is
f 76;10;3r) verloren paard van f 50;-;- en wagen van f 35;-;-, geleverd op 26
augustus
4) kosten wagenvrachten in compagnie met Simon Blaauw f 10;7;bovendien f 12;7;- alleen en in compagnie met Arie Meeg f 10;-;- en
met zijn zoon f 6;13;5) kosten schadevergoeding f 0;15;4) kosten wagenvrachten in compagnie met Louris Cornelisz
Blaauw f 10;7;4) kosten wagenvrachten f 3;14;Voerman met de paarden van Jacob Kroon en Klaas Appetijd en de
wagen van Jacob Kroon van 26 augustus tot 22 oktober
2) als voerman gereden van 26 augustus tot 22 oktober, 57 dagen,
maakt f 28;10;3 dagen gereden met paarden en wagen van Hark Schoorl
2) als voerman gereden van 3 tot 6 september(?), 3 dagen (moet
zijn 16 dagen), maakt f 8;-;4) kosten wagenvrachten f 1;4;13 dagen met paard van Hark Schoorl en Pieter Meissen
2) als voerman gereden van 28 augustus tot 10 september, 13
dagen, maakt f 6;10;4) kosten wagenvrachten f 10;15;8
4) kosten wagenvrachten f 2;1;5) kosten schadevergoeding, nota f 12;19;Dirk Pover heeft gereden met wagen van Klaas Verwer, Hilbert
Klaasz en Klaas de Boer; nog niet terug, later wel
3) verloren paard à f 50 en kar à f 30, af 2 stuivers/gulden, is f 72;-;3r) verloren paard, op 29 augustus geleverd, f 50;-;4) kosten wagenvrachten f 14;10;5) kosten schadevergoeding f 1;4;Heeft zelf 2 dagen met een paard gereden vanaf 28 augustus; Jan
Opperdoes was voerman met dat paard gedurende 4 dagen vanaf
10 september
2) als voerman gereden van 26 tot 28 augustus, 2 dagen, is f 1;-;4) kosten wagenvrachten f 5;-;5) kosten schadevergoeding f 0;12;4) kosten wagenvrachten f 2;1;Zijn knecht heeft 5½ week gereden met het paard van Jan Nierp de
Oude en de wagen van Pieter IJfs
2) zijn knecht heeft als voerman gereden van 28 augustus tot 28
oktober, 61 dagen, maakt f 30;10;3) verloren paard van f 50, af 2 stuivers/gulden, dus f 45;-;3r) verloren paard, geleverd 26 augustus, f 50;-;4) kosten wagenvrachten f 5;8;- en zijn knecht f 28;-;5) kosten schadevergoeding f 0;16;1) een wagen gereden vanaf 26 augustus, tot heden niet
teruggekeerd, getaxeerd op f 30;-;1r) wagen geleverd op 26 augustus, niet teruggekeerd; gevalideert
op 1 dag, dus f 0;10;www.koedijkerverleden.nl
Na de Engels-Russische invasie
Die, Cornelis van
Diepen, Cornelis
Diepsmeer, Cornelis
Diepsmeer, Gerrit
Diepsmeer, Pieter
Driessen, Jan
Floor, Pieter
Garmons, Pieter
Geus, wed. Cornelis
Glijnis, Hendrik
Graafzand, Maarten
Groenewoud, Jan
Groet, Klaas
Groot, Cornelis de
Werkgroep Koedijker Verleden
3) verloren een wagen van f 35, af 2 stuivers/gulden, is f 31;10;4) kosten wagenvrachten (pieter Jansz Butter) f 1;13;5) kosten schadevergoeding f 0;12;13 dagen gereden met paard en wagen van Jacob Hoogland en Jan
Miessen
2) als voerman gereden 13 dagen, maakt f 6;10;4) kosten wagenvrachten f 5;7;8
Gerrit Schoorl heeft 8 weken gereden met zijn paard en dat van
Cornelis Hart
4) kosten wagenvrachten f 37;14;5) kosten schadevergoeding f 0;18;4) kosten wagenvrachten f 1;5;Heeft 14 dagen gereden met de wagen van Klaas Verwer
4) kosten wagenvrachten f 2;10;Jan Pietersz IJfsz heeft 4 dagen van 28 augustus tot 1 september
gerden met zijn eigen paard en wagen en het paard van Pieter
Floor
4) kosten wagenvrachten f 2;9;8
Zijn knecht heeft met een paard en wagen in requisitie gereden
vanaf 10 september, gedurende 26 dagen; tot heden niet
teruggekomen
1) een wagen geleverd van 10 september tot 2 oktober
1r) wagen geleverd van 10 september tot 2 oktober, 21 dagen, is
f 10;10;2) als voerman gereden van 10 september tot 2 oktober, 21 dagen,
competeert f 10;10;3) verloren paard à f 50 en wagen à f 35, af 2 stuivers/gulden,
maakt f 76;10;3r) verloren paard van f 50 en wagen van f 35, geleverd op 22
september
4) kosten wagenvrachten f 25;6;5) kosten schadevergoeding f 1;4;4) kosten wagenvrachten in compagnie f 1;13;3 dagen gereden van 1 tot 3 september
2) als voerman gereden van 1 tot 3 september, 2 dagen, is f 1,-,3) een verloren wagen à f 35 en chais à f 30, af 2 stuivers/gulden, is
f 58;10;3r) een verloren wagen geleverd op 26 september, f 35;-;4) kosten wagenvrachten f 1;5;5) kosten schadevergoeding f 1;2;3) verloren paard van f 50, af 2 stuivers/gulden, is f 45;-;4) kosten wagenvrachten samen met Willem Koning f 53;8;5) kosten schadevergoeding f 0;16;Heeft 6 dagen gereden met de paarden van Cornelis men en Pieter
Hartland; de wagen was van een onbekende; de paarden kwamen
na 11 weken terug
2) als voerman gereden van 28 augustus tot 3 september, 6 dagen,
competeert f 3;-;4) kosten wagenvrachten f 2;10;Harmen Klaasz Jager heeft 5 dagen met zijn paard en zijn eigen
www.koedijkerverleden.nl
Na de Engels-Russische invasie
Hansen, Cornelis
Hansen, Klaas
Hart, Cornelis
Hartland, Arie
Hartland, Jan Ariensz
Hartland, Klaas Ariensz
Hartland, Pieter Ariensz
Hartenberg, Gert
Hoogland, Jacob
Hooghuis, Klaas
Hoogwater, Dirk
Hoogwater, Pieter
Houdewind, Arie
Werkgroep Koedijker Verleden
paard gereden en de wagen van Louris Blaauw; paarden en wagen
zijn niet teruggekeerd
3) verloren paard van f 50, af 2 stuivers/gulden, dus f 45;-;3r) verloren paard, geleverd 29 augustus, f 50;-;4) kosten wagenvrachten f 6;2;- en f 1;5;5) kosten schadevergoeding f 0;16;8 dagen gereden
2) als voerman gereden van 1 tot 8 september, maakt f 3;10;4) kosten wagenvrachten f 12;16;Zijn paard in rekwisitie geweest van 8 augustus tot 24 oktober, dus
11 weken
4) kosten wagenvrachten f 34;2;5) kosten schadevergoeding f 0;18;Gerrit Schoorl heeft 8 weken gereden met zijn paard en dat van
Cornelis Diepen
4) kosten wagenvrachten f 70;-;4) kosten wagenvrachten in compagnie met Pieter Rus f 2;1;Jacob Kleijenburg heeft 7 weken gereden met het paard van Jan
Hartland en zijn eigen paard en wagen; het paard van Jacob
Kleijenburg is gestorven
6) kosten wagenvrachten met Jacob Kleijenburg samen f 31;18;(2x vermeld, dus dubbel gerekend!)
3) verloren kar van f 30, af 2 stuivers/gulden, is f 27;-;5) kosten schadevergoeding f 0;12;-Klaas Groot heeft 6 dagen gereden met zijn paard en het paard
van Cornelis Men; de paarden kwamen pas na 11 weken terug
-zijn paard met de wagen van Hillebrand Klaasz is van 28 augustus
tot 15 november gereden door de knecht van Klaas Koedijker
4) kosten wagenvrachten met zoon f 33;3;Jan Willem Kool heeft 14 dagen gereden met zijn paard en dat van
Willem Kool
4) kosten wagenvrachten f 5;7;8
Paard en wagen samen met Jan Meissen, voerman Cornelis van
Die, 13 dagen gereden
4) kosten wagenvrachten f 5;7;8
3) een verloren wagen van f 35, af 2 stuivers/gulden, is f 31;10;3r) een verloren wagen, geleverd op 26 augustus f 35;-;4) kosten wagenvrachten, met vader f 3;6;5) kosten schadevergoeding f 0;12;- en privé f 0;12;3r) verloren paard, geleverd op 28 augustus, f 50;-;3) verloren paard van f 50, af 2 stuivers/gulden, is f 45;-;4) kosten wagenvrachten f 2;16;5) kosten schadevergoeding f 1;10;Zijn paard wordt met het paard en de wagen van Salomon Wan
gereden door Salomon Wan en IJsbrand Sijdewind van 28 augustus
tot 15 november
1) een wagen in compagnie met Salomon Wan, geleverd van 28
augustus tot 15 november
1r) wagen gereden van 28 augustus tot 15 november, 79 dagen, is
f 39;10;2) als voerman gereden van 28 augustus tot 24 september, 27
www.koedijkerverleden.nl
Na de Engels-Russische invasie
Huiberts, Dirk
Jager, Harmen Klaasz
Jansz, Hillebrand
Jonker, Sijmen
Klaasz, Harmen
Klaasz, Hillebrand
(Lammerschaag)
Kleijenburg, Jacob
Kloosterboer, Jan
Kloosterboer, Pieter
Knijn, Amiel
Koedijker, Klaas
Werkgroep Koedijker Verleden
dagen, competeert f 13;10;4) kosten wagenvracht f 35;-;5) kosten schadevergoeding f 1;10;Jan Bakker heeft 8 dagen gereden met zijn paard en dat van Pieter
Kloosterboer
Heeft 5 dagen met eigen paard gereden en dat van Cornelis de
Groot; de wagen was van Louris Cornelis Blaauw; paarden en
wagen zijn niet teruggekeerd
2) als voerman gereden van 28 augustus tot 2 september, 5 dagen,
competeert f 2;10;3r) verloren paard op 29 augustus geleverd, f 50;-;4) kosten wagenvrachten f 7;1;4) kosten wagenvrachten f 5;-;4) kosten wagenvrachten f 3;5;3) verloren paard van f 50, af 2 stuivers/gulden, is f 45;-;5) kosten schadevergoeding f 0;16;-Dirk Pover heeft gereden met wagen van Klaas Verwer, Hillebrand
Klaasz en Klaas de Boer; nog niet terug, later wel
-de knecht van Klaas Koedijker heeft gereden met zijn wagen en
het paard van Pieter Hartland van 28 augustus tot 15 november
1) een wagen geleverd van 28 augustus tot 15 november
1r) wagen gereden van 28 augustus tot 15 november, 79 dagen,
maakt f 39;10;3) verloren paard à f 50 en wagen à f 35, af 2 stuivers/gulden, is
f 76;10;3r) verloren paard van f 50;-;- en wagen van f 35;-;- geleverd op 26
augustus
4) kosten wagenvrachten f 5-;-;5) kosten schadevergoeding f 0;18;Heeft 7 weken gereden met zijn eigen paard en wagen en het
paard van Jan Hartland; het paard is gestorven
1) een wagen geleverd van 28 augustus tot 16 oktober
1r) wagen gereden van 28 augustus tot 16 oktober, 49 dagen, dus
f 24;10;2) als voerman gereden van 28 augustus tot 21 september, 24
dagen, maakt f 12;-;3) verloren paard f 50, af 2 stuivers/gulden, is f 45;-;3r) een verloren paard, geleverd 26 augustus, f 50;-;4) kosten wagenvrachten f 14;10;- en met Jan Hartland in
compagnie nog f 31;18;5) kosten schadevergoeding f 0;15;5) kosten schadevergoeding f 0;12;Jan Bakker heeft 8 dagen gereden met zijn paard en dat van Dirk
Huiberts
13 dagen gereden met paarden van Cornelis Onder en Gerrit
Kromb en wagen van Klaas Verwer
2) als voerman gereden van 28 augustus tot 10 september, 13
dagen, competeert f 6;10;Zijn knecht heeft gereden met het paard van Pieter Hartland en de
wagen van Hillebrand Klaasz van 28 augustus tot 15 november
2) zijn knecht heeft als voerman gereden van 28 augustus tot 15
www.koedijkerverleden.nl
Na de Engels-Russische invasie
Koet, Jacob
Koet, Jan
Koning, Willem
Kool, Jan Willem
Kool, Willem
Kromb, Gerrit
(is Kronenberg)
Kroon, Jacob
(is Jacob Krok)
Kuijper, Pieter
Maakäl, Jan
Meeg, Arie
Meeg, Pieter
Men, Cornelis
Meijer, IJsbrand
Miessen, Jan
Miessen, Pieter
Werkgroep Koedijker Verleden
november, 79 dagen, maakt f 39;10;4) kosten wagenvrachten f 5;7;8 en zijn knecht f 22;10;4) kosten wagenvrachten f 1;5;4) kosten wagenvrachten f 23;12;4) kosten wagenvrachten samen met Jan Groenewoud f 53;8;Met een paard van Willem Kool en Gert Hartenberg 14 dagen
gereden
2) als voerman gereden van 28 augustus tot 10 september, 13
dagen, competeert f 6;10;4) kosten wagenvrachten f 10;15;8
Jan Willem Kool heeft 14 dagen gereden met zijn paard en dat van
Gert Hartenberg
Amiel Knijn rijdt 13 dagen met zijn paard en dat van Cornelis Onder
en wagen van Klaas Verwer
4) kosten wagenvrachten f 5;7;8
Voerman Dirk Blankendaal is met zijn paard en het paard van Klaas
Appetijd van 26 augustus tot 22 oktober onderweg geweest met de
wagen van Jacob Kroon
1) een wagen geleverd van 26 augustus tot 22 oktober
1r) wagen gereden van 26 augustus tot 22 oktober, 57 dagen, is
f 28;10;4) kosten wagenvrachten f 46;10;5) kosten schadevergoeding f 0;12;4) kosten wagenvrachten f 8;-;3) verloren wagen van f 35, af 2 stuivers/gulden, is f 31;10;3r) verloren wagen, geleverd op 10 september, f 35;-;Pieter Schenk en Cornelis Blaauw hebben met zijn paard en het
paard van Louris Cornelis Blaauw gereden en met hun
gemeenschappelijke wagen, die tot heden niet zijn teruggekeerd
1) wagen in compagnie met Louris Cornelis Blaauw gereden van 26
augustus tot heden, niet teruggekeerd, getaxeerd op f 70;-;1r) wagen in dienst gegaan op 26 augustus, niet teruggekeerd,
gevalideerd op 1 dag, is f 0;10;4) kosten wagenvrachten in compagnie met Louris Blaauw f 10;-;3) een verloren paard f 50, af 2 stuivers/gulden, is f 45;-;3r) verloren paard, geleverd 26 augustus, f 50;-;4) kosten wagenvrachten f 10;-;5) kosten schadevergoeding f 1;10;Klaas Groot heeft 6 dagen gereden met zijn paard en het paard van
Pieter Hartland; de paarden kwamen pas na 11 weken terug
3) verloren paard van f 50, af 2 stuivers/gulden, is f 45;-;3r) verloren paard, geleverd op 26 augustus f 50;-;4) kosten wagenvrachten f 29;-;5) kosten schadevergoeding f 0;15;4) kosten wagenvrachten f 2;18;Paard en wagen samen met Jacob Hoogland, voerman Cornelis van
Die, 13 dagen gereden
4) kosten wagenvrachten f 7;16;8
Jacob Bleeker heeft 13 dagen gereden met paard van hem en Hark
Schoorl
www.koedijkerverleden.nl
Na de Engels-Russische invasie
Mik, Jan
Molenaar, Jacob Jansz
Mulder, Dirk
Nierp, Jan de Oude
Nierp, Jan
Onder, Cornelis
Oudes, Cornelis
Opperdoes, Jan
Pietersz, Arie
Pover, Dirk
Rus, Cornelis
Rus, Pieter Janse
Schenk, Pieter
Schoorl, Gerrit
Werkgroep Koedijker Verleden
4) kosten wagenvrachten f 5;7;8
4) kosten wagenvrachten f 2;18;Zijn paard met het paard van IJf Pietersz en de wagen van Jan
Pieters IJfsz door voerman Klaas Willegrijp gereden van 2
september tot 4 november
4) kosten wagenvrachten f 28;4;4) kosten wagenvrachten f 2;9;8
5½ week heeft de knecht van Cornelis Briefjes gereden, met zijn
paard en de wagen van Pieter IJfs
4) kosten wagenvrachten f 31;18;Zijn paard is met het paard van Cornelis Klaasz Bakker en de wagen
van Pieter IJfsz gedurende 5 dagen gereden door Klaas Bakker
Amiel Knijn rijdt 13 dagen met zijn paard en dat van Gerrit Kromb
en wagen van Klaas Verwer
4) kosten wagenvrachten f 10;15;8
5) kosten schadevergoeding f 0;16;3) verloren paard van f 50, af 2 stuivers/gulden, is f 45;-;3r) verloren paard, geleverd op 26 augustus
Was voerman van het paard van Klaas Boldewijn gedurende 4
dagen vanaf 10 september
2) als voerman gereden van 28 augustus tot 10 september, 13
dagen, maakt f 6;10;4) kosten wagenvrachten f 29;-;3) verloren kar van f 30, af 2 stuivers/gulden, is f 27;-;5) kosten schadevergoeding f 0;12;-gereden met wagen van Klaas Verwer, Hilbert Klaasz en van Klaas
de Boer; nog niet terug, later wel
-heeft een maand gereden met de wagen van Klaas Verwer
2) als voerman gereden van 26 augustus tot 24 oktober, 59 dagen,
competeert f 29;10;4) kosten wagenvrachten f 13;5;4) kosten wagenvrachten f 2;1;2) als voerman gereden van 12 tot 17 september, 5 dagen, maakt f
2;10;3r) een verloren wagen geleverd op 10 september, f 35;-;4) kosten wagenvrachten in compagnie met Arie Hartland f 2;1;Heeft met Cornelis Blaauw de paarden en wagen van Louris
Cornelis Blaauw en Arie Meeg gereden; ze zijn nog niet
teruggekeerd
2) als voerman gereden van 26 augustus tot 19 september, 24
dagen, maakt f 12;-;4) kosten wagenvrachten f 4;2;8 weken gereden met paarden van Cornelis Hart en Cornelis
Diepen
2) als voerman gereden van 28 augustus tot 28 oktober, 61 dagen,
competeert f 30;10;3) verloren paard van f 50, af 2 stuivers/gulden, is f 45;-;3r) verloren paard, geleverd op 26 augustus, f 50;-;4) kosten wagenvrachten f 5;7;8
5) kosten schadevergoeding f 0;16;-
www.koedijkerverleden.nl
Na de Engels-Russische invasie
Schoorl, Hark
Schuit, Arie
Sinter, Cornelis
Stam, wed. Jan
Stam, Pieter
Strijbis, Cornelis
Swetsman, Jan Volkersz
Sijdewind, IJsbrand
Timmerman, T.
Verwer, Klaas
Visser, wed. Teunis
Wan, Salomon
Werkgroep Koedijker Verleden
-Jacob Bleeker heeft 13 dagen gereden met paard van hem en
Pieter Meissen
-heeft met eigen paarden en wagen 6 dagen gereden
2) als voerman gereden van 28 augustus tot 3 september, 6 dagen,
maakt f 3;-;4) kosten wagenvrachten f 10;15;8
3) verloren kar van f 30, af 2 stuivers/gulden, is f 27;-;5) kosten schadevergoeding f 0;18;4) kosten wagenvrachten f 0;16;4) kosten wagenvrachten f 2;10;2) als voerman gereden van 26 tot 28 augustus, 2 dagen,
competeert f 2;-;- (moet f 1;-;- zijn!)
3) verloren wagen van f 35, af 2 stuivers/gulden, is f 31;10;3r) wagen op 28 augustus geleverd en verloren geraakt, f 35;-;5) kosten schadevergoeding f 0;12;5) kosten schadevergoeding f 0;12;2) als voerman gereden van 26 tot 30 augustus, 4 dagen, maakt
f 2;-;-heeft 6 weken gereden, opgave J. Nierp
-heeft samen met Salomon Wan gereden van 28 augustus tot 15
november met het paard van Arie Houdewind en het paard en de
wagen van Salomon Wan
2) als voerman gereden van 28 augustus tot 11 oktober, 44 dagen,
competeert f 22;-;4) kosten wagenvrachten f 13;16;1) een wagen gereden van 28 augustus tot 1 september
1r) wagen gereden van 28 augustus tot 1 september, dus 4 dagen,
is f 2;-;-Amiel Knijn rijdt met zijn wagen en paarden van Cornelis Onder en
Gerrit Kromb
-Dirk Pover heeft gereden met wagen van Klaas Verwer, Hillebrand
Klaasz en Klaas de Boer; nog niet terug, later wel
-een paard en wagen gereden vanaf 26 augustus en teruggekomen;
de wagen beschadigd en voor 22 gulden gerepareerd; daarmee is
gereden door Klaas Verwer 2 dagen, Jan Driessen 14 dagen en Dirk
Pover een maand
1) een wagen gereden van 26 augustus tot 14 oktober, schade
f 22;-;1r) wagen gereden van 26 augustus tot 14 oktober, maakt 49
dagen, is f 24;10;2) als voerman gereden van 2 tot 4 september, maakt f 1;-;4) kosten wagenvrachten f 26;10;1) een wagen gereden vanaf 26 augustus, tot heden niet terug,
getaxeerd op f 50;-;1r) wagen geleverd op 26 augustus; nog niet terug, is 1 dag, dus
f 0;10;3r) verloren paard, geleverd 15 september, f 50;-;Rijdt zijn eigen paard en wagen met het paard van Arie Houdewind,
samen met IJsbrand Sijdewind van 28 augustus tot 15 november
1) een wagen in compagnie met Arie Houdewind geleverd van 28
augustus tot 15 november
www.koedijkerverleden.nl
Na de Engels-Russische invasie
Willegrijp, Klaas
Witters, Jan
IJfsz, Gerrit IJfsz
IJfsz, Jan Pieters
IJfsz, Jan IJfsz
IJfsz, Pieter
IJfsz, IJf Pietersz
(ook IJf Pietersz)
4) kosten wagenvrachten f 50;-;Voerman van de paarden van IJf Pietersz en Jacob Molenaar en de
wagen van Jan Pietersz IJfsz gereden van 2 september tot 4
november
2) als voerman gereden 56 dagen volgens bijgevoegde bons,
competeert f 28;-;4) kosten wagenvrachten f 26;2;4) kosten wagenvrachten f 2;13;3) verloren wagen van f 35, af 2 stuivers/gulden, is f 31;10;4) kosten wagenvrachten met zijn vader f 3;6;5) kosten schadevergoeding f 0;12;-zijn wagen met de paarden van IJf Pietersz en Jacob Molenaar van
2 september tot 4 november gereden door voerman Klaas
Willegrijp
-gereden als voerman met zijn wagen en paard en het paard van
Pieter Floor gedurende 4 dagen van 28 augustus tot 1 september,
het paard 3 dagen, de wagen 9 weken en te Sint Pancras gebroken
1) een wagen gereden van 28 augustus tot 1 september
1r) wagen gereden van 28 augustus tot 1 september, dus 4 dagen,
maakt f 2;-;2) als voerman gereden van 28 augustus tot 1 september, 4 dagen,
competeert f 2;-;3) een verloren wagen van f 35, af 2 stuivers/gulden, is f 31;10;3r) verloren wagen, geleverd op 26 augustus, f 35;-;5) kosten schadevergoeding f 0;12;2) als voerman gereden van 4 tot 8 september, 4 dagen, maakt
f 2;-;-de knecht van Cornelis Briefjes heeft 5½ week gereden met zijn
wagen en het paard van Jan Nierp de Oude
-Klaas Bakker heeft gedurende 5 dagen zijn wagen gereden, samen
met de paarden van Cornelis Klaasz Bakker en Jan Nierp
1) een wagen gereden van 28 augustus tot 10 november
1r) wagen gereden van 28 augustus tot 10 november, maakt 74
dagen, dus f 37;-;4) kosten wagenvrachten f 41;17;6) kosten schadevergoeding f 0;12;Zijn paard met het paard van Jacob Molenaar en de wagen van Jan
Pieters IJfsz door voerman Klaas Willegrijp gereden van 2
september tot 4 november
4) kosten wagenvrachten f 26;2;-
WAT ZEGT ONS DEZE TABEL
Allereerst is de tabel een mooie bron voor degene die op zoek is naar zijn voorouders.
De invasie vond plaats op 27 augustus 1799 en op 19 november 1799 waren de laatste Engelse en
Russische soldaten weer uit onze provincie vertrokken. Ze waren hier dus in totaal 84 dagen.
Enkele paarden en wagens waren gevorderd van 28 augustus tot 15 november 1799. Dit begon dus al
vlak na de invasie en duurde bijna de gehele periode. Er werden hiervoor 79 dagen berekend.
Werkgroep Koedijker Verleden
www.koedijkerverleden.nl
Na de Engels-Russische invasie
In de tabel staan 109 personen vermeld en in de gemeente Koedijk zullen naar schatting zo’n 146
huizen hebben gestaan. Aannemende dat in elk huis één of meer gezinnen woonden kunnen wij
ervan uitgaan, dat een ruime meerderheid van de bevolking direct betrokken was bij deze vordering
van paarden, wagens en voerlieden en dat iedereen wel iemand kende, die erbij betrokken was.
Franse cavalerie in een kamp (Dirk Langendijk 1748-1805)
Ook deze soldaten moesten worden voorzien van nieuwe voorraden.
Er worden in de tabel genoemd:
33 voerlieden
79 wagenvrachten (tenminste 79 stuks, want er waren soms ook meerdere vrachten per stuk)
17 paarden gingen verloren
11 wagens gingen verloren
1 wagen werd gerepareerd
4 karren gingen verloren
1 chaise of sjees ging verloren
Cor Visser
Met dank aan Piet Zomerdijk, die de tabel samenstelde
Bron: Archief van de gemeente Koedijk, Inv. 36
Werkgroep Koedijker Verleden
www.koedijkerverleden.nl