Ethos (geloofwaardigheid) Als spreker in woord

Commentaren

Transcriptie

Ethos (geloofwaardigheid) Als spreker in woord
Aristoteles zegt dat een communicator drie eigenschappen moet hebben:
 Ethos (geloofwaardigheid) Als spreker in woord en gebaar uitstralen dat je vertrouwen hebt in jouw
onderwerp en in jezelf. Hierbij is jouw non-verbale communicatie een heel belangrijke factor.
 Pathos (de ander in emotie raken) Het vermogen de ander echt te bereiken.
 Logos (argumenten) De vaardigheid om die argumenten te benoemen die voor de ander belangrijk
zijn.
I.
HOE KOM IK OVER? (ETHOS)
a. Grond jezelf
b. Open houding (hand-, arm- hoofdgebaren)
c. Kijk mensen vriendelijk aan
d. Stemgebruik (oefening 1)
II.
BEREIK IK DE ANDER ECHT? (PATHOS)
a. Voorbeeld ouders die praten over kinderen
b. Spreek met passie en liefde
c. Wees jezelf
d. Gebruik eigen voorbeelden en verhalen (oefening 2)
III.
BEREIK IK DE ANDER ECHT? (LOGOS)
a. Handelingen 17:16-32.
Paulus overtuigt met woorden doordat hij 1) kennis van zaken heeft en 2) aansluit bij waar zijn
toehoorders in geloven
b. Heb kennis waar je over spreekt
c. Heb je dat niet? Wees eerlijk of laat iemand het vertellen
Oefening 1 - Je loopt door de ruimte, op mijn teken sta je stil. Eerste keer zeg je je naam en je outreach op een overdreven
verlegen manier. Tweede keer beeld je je in dat je een groot zoeklicht op je borst hebt, grond je jezelf, neem je de tijd,
articuleer je elke zin duidelijk, en spreek je elke zin afzonderlijk naar een denkbeeldig persoon in de ruimte
Oefening 2 - Lees je favoriete Bijbeltekst voor en vertel waarom je deze tekst zo mooi vind

Vergelijkbare documenten