eureka

Commentaren

Transcriptie

eureka
eureka
HET MAGAZINE VOOR PROFESSIONELE GOEDERENSTROOM BEHEERSING
Revolutie
of evolutie?
Grote effecten leiden tot grote
veranderingen. Hoe komen bedrijven
zonder kleerscheuren uit de recessie?
CO2-uitstoot
verlagen
Mogelijkheden om emissies
en kosten te reduceren
Automatisering
Machines voor geautomatiseerde
goederenverwerking zijn fantastisch maar zijn ze een wondermiddel?
Nummer 11
Herfst
2010
www.eurekapub.nl
4-5
Tijd om te veranderen
Revolutie of evolutie?
eureka
nummer
11
“Archimedes ontdekte
dat met de kracht van een
hefboom men de hele
wereld kon verplaatsen.
Dit magazine is vernoemd
naar zijn beroemde
uitspraak ‘eureka!’
letterlijk, ‘ik heb het
gevonden!”
Uit een in 2009 gepubliceerd onderzoek
blijkt dat 75% van de respondenten het
ermee eens is dat de huidige recessie tot
belangrijke structurele veranderingen in
hun organisatie heeft geleid. Wat zijn deze
veranderingen en hoe ingrijpend zijn ze?
Het magazine voor professionele
goederenstroom beheersing
W
elkom bij het herfstnummer 2010
van eureka!
In dit nummer kijken we hoe
onze business verandert met artikelen over
investeringen in automatisering, vaardigheden
en het terugdringen van emissies binnen de
hele keten.
Eindgebruikers, of het nu OEM’s of grote
supermarkten als Wal-Mart zijn, eisen van hun
leveranciers dat ze beter hun best doen om
hun emissie terug te dringen. Samenwerking,
organisatie, gebouwen en intern transport
spelen allemaal een rol in dit proces. Lees op
pagina 3 wat een aantal experts in hun eigen
vakgebied hierover te zeggen hebben.
Graham Lovatt werkte meer dan 40 jaar
in de vorkheftruck- en logistiek branche, op
pagina 8 deelt hij zijn ideeën met ons om uit
de recessie te komen. Op pagina 6 denken
we na over de vraag of de meest recente
recessie tot een transformatie in de industrie
zal leiden. Zal de recessie de katalysator
zijn voor de enthousiaste uitvoering van
nieuwe ideeën?
Geautomatiseerde apparatuur kan een
belangrijke bijdrage leveren, maar er zijn heel
weinig applicaties waarvoor het dé oplossing
is. Om tot de juiste geïntegreerde oplossing
te komen is het van essentieel belang om een
uitgebreid onderzoek op de locatie zelf uit te
voeren. Lees er meer over op pagina 9.
De andere essentiële factor heeft
betrekking op vaardigheden - van chauffeurs
tot ondersteunend personeel. De afgelopen
20 jaar is er veel veranderd op het gebied van
technologie en scholing. Beschikken we over
de vereiste combinatie van vaardigheden?
Dat leest u op pagina 12.
Laat ons weten wat u van eureka vindt,
via
onze
website
www.eurekapub.nl
of door een e-mail te sturen naar
[email protected]
Monica Escutia
Eindredacteur
Nummer 11 - Herfst 2010
Hoofdredacteur:
Monica Escutia
Bijdragen Redactie:
Ruari McCallion
Sue Tupling
Vormgeving:
Trevor Malkin
Geproduceerd door:
gu9creative
Gedrukt/Verspreid door:
Ovimex, Nederland
Gepubliceerd door:
Cat Lift Trucks
Hefbrugweg 77
1332 AM Almere
Nederland
©2010, MCFE.
Alle rechten voorbehouden.
CATERPILLAR, CAT, hun
respectievelijke logo’s, de kleur
’Caterpillar Yellow’ en de styling
‘Power Edge’ zijn, net als de hier
gebruikte bedrijfs- en productidentiteit, handelsmerken van
Caterpillar en mogen niet zonder
voorafgaande toestemming van
Caterpillar worden gebruikt.
ODuPC1136(09/10)gu9
Interview
6
Graham Lovatt
Een legende uit de logistiek sector
deelt zijn ideeën met ons over hoe we
zonder kleerscheuren uit de recessie
kunnen komen.
Emissies terugdringen
Verlagen van de CO2uitstoot
7-9
eureka kijkt hoe bedrijven tegemoet
komen aan de eis van hun klanten om
beter te presteren op milieugebied
binnen de gehele keten.
Machines en organisatie
n
en s ee
ook e
site
b
N eem
e
w
u r e ka
e
e
d
op
.nl
kijkje
kapubf met
e
r
u
e
.
wwwindt u ons archieunt u hier
Hier v
erder k
oor
elen. V
ik
t
r
sties v
a
e
sugge
n
nut tig
e
tu
r
n
a
u
a
ent
n en k
c omm
terlate
n
h
le
c
e
a
ik
d
t
we a r
ons bla
or nieu
o
v
n
ë
idee
even.
door g
8
10
14
10-12
Het liefst alles automatisch
Standaardaanpak werkt niet. Met
welke factoren moet rekening worden
gehouden bij het bepalen van de optimale
combinatie mens/machine in efficiënte
productieprocessen?
Training en vaardigheden
Een demografische
tijdbom?
13-15
Hebben we de juiste combinatie van
vaardigheden en ervaring in huis voor de
complexere logistieke processen?
De hoofdredacteur is Monica Escutia, Bachelor
in communicatie en journalistiek. Monica is
Spaanse en spreekt ook vloeiend Nederlands,
Engels en Italiaans. De voormalige redactrice
van diverse internationale media
is nu al zes jaar actief in de logistieke sector.
De eerste vier jaar werkte ze als
vertegenwoordigster van onderdelen voor
verschillende Europese landen waarna ze EAME
coördinator marketingcommunicatie werd voor
Cat Lift Trucks, gevestigd in Nederland.
4
Evenementen kalender
datum, evenement, location, website
overzicht
24-26 oktober Supply Chain World Europe 2010
München, Duitsland
www.supplychainworld.org
Supply Chain World Europe is het belangrijkste evenement voor professionals om kennis uit te
wisselen, nieuwe ideeën op te doen en te netwerken met collega’s.
16-19 november IMHX 2010
Birmingham, Groot-Brittannië
www.imhx.biz
IMHX, de International Materials Handling Exhibition, is het belangrijkste evenement op dit
gebied in Groot-Brittannië met duizenden producten en diensten uit alle sectoren op het gebied
van logistiek, intern transport en de opslagindustrie.
22-25 november MANUTENTION 2010
Parijs, Frankrijk
www.manutention.com
MANUTENTION in Parijs is een internationale beurs voor goederenstroombeheersing, logistieke
apparatuur en systemen. De beurs, die al vele jaren wordt georganiseerd, biedt professionals
uit de industrie de gelegenheid om te netwerken en geeft bezoekers een overzicht van de hele
sector. Internationale fabrikanten presenteren hun producten en geven een schat aan informatie
over de industrie.
12
SAMPLE IMAGE ONLY
Redactie / Inhoudstafel
2 3
i
ib
x
e
l
F
ig
heid
Veil
In
t
por
s
n
tra rk
n
r
pa
te
re
d
jon d
i
r
te hou
t
a
B
ans
v
ingfeur
n
i
Trahauf
c
Revolutie
of
evolutie?
Sue Tupling
Meestal hebben veranderingen een
geleidelijk karakter en passen organisaties
en markten zich langzaam aan, maar de
crisis heeft dit patroon op abrupte wijze
doorbroken. Een discontinue verandering
van deze aard stelt managers voor de
uitdaging om hun organisatie aan te passen.
eureka kijkt naar de effecten die de crisis
heeft gehad op de intern transport branche,
de dealers en de wijze waarop machines
worden verkocht.
eid
Arb
r
ee
beh
s
m
do
n
e
Eig
I
n een, in november 2009 uitgevoerd
wetenschappelijk onderzoek onder senior
managers en directeuren van (hoofdzakelijk)
productiebedrijven, was 75 procent van de
ondervraagden het ermee eens dat de ernst
van de huidige recessie heeft geleid tot
structurele veranderingen op hun markten. Deze
strategische schokgolven hebben tot nieuwe
winnaars en verliezers geleid.
Veel intern transport managers hebben de
recessie overleefd door meer te doen met minder
of voorlopig helemaal niets te doen. Zo is het
economischer inrichten van het intern transport
park door minder trucks hetzelfde (of meer)
werk te laten doen de afgelopen 20 maanden de
belangrijkste focus geweest van veel bedrijven
waar vorkheftrucks worden gebruikt.
In de regel wordt dit gedaan door het
capaciteitspercentage
van
de
gebruikte
trucks te verhogen, apparatuur (d.w.z. extra
voorzetstukken) te standaardiseren of door
voor een andere samenstelling van het interne
transport te kiezen. Dit plaatst de dealer voor
een interessante uitdaging, omdat hij in plaats
van het verkopen van apparatuur de rol van
commerciële ‘adviseur’ van de klant op zich
moet nemen. Leveranciers van intern transport
moeten de kostenstructuur van de business van
hun klanten begrijpen en innovatieve manieren
bedenken om deze te verlagen. Dit betekent
niet alleen dat er gekeken moet worden naar de
uren en gebruikspercentages, maar mogelijk ook
dat de hele opzet met een frisse blik bekeken
Tijd om te veranderen
moet worden en er creatief nagedacht moet
worden om de klant een aantal oplossingen
te presenteren. Hierbij rekening houdend
met een aantal extra aspecten van de intern
transport organisatie, zoals batterijbeheer,
stapelen, palletbewegingen en inkomende en
uitgaande goederen.
Vaak kan er op een snelle manier bespaard
worden door zaken als voorzetapparatuur
en losse onderdelen te standaardiseren.
Zo standaardiseerde een voedselfabrikant
kort geleden op drie verschillende typen
vorkheftrucks de rotator, zodat deze op
meerdere trucks gebruikt kan worden. Zo
wordt gebruik en inzet gespreid en operationele
tijd verbeterd en de afvalverwerking van het
bedrijf geoptimaliseerd.
Volgens Cat Lift Truck dealer Crepa wordt de
rol van de dealer belangrijker en interessanter,
maar het vereist wel een andere combinatie van
vaardigheden. Naast het beschikken over goede
en een grondige product- en industriekennis,
moeten account managers flexibel zijn, zich
goed kunnen aanpassen, creatief zijn en een
goed probleemoplossend vermogen bezitten.
Uit het onderzoek blijkt dat het vermogen om
zich aan te passen aan de veranderingen in de
behoeften van klanten één van de belangrijkste
tekenen is dat een bedrijf goed uit de recessie
zal komen. Bijna driekwart van de respondenten
was van mening dat een gebrek aan flexibiliteit,
innovatie en creativiteit bij het personeel het
grootste risico voor hun bedrijf was. Er is een
nieuwe combinatie van vaardigheden nodig
om samen te werken, waarde te creëren
en te innoveren, zodat er winstgevende
en loyale klanten geworven en behouden
kunnen worden.
Deze vaardigheden zijn duidelijk aanwezig
binnen het netwerk van Cat Lift Truck dealers.
Cat Lift Trucks wil ze verder ontwikkelen door
als een echte partner met dealers samen te
werken. De katalysator hiervoor wordt vaak
door zogenaamde ‘moeilijke’ klanten gevormd.
Met name ‘lean’ organisaties zijn erop gericht
om sleutelprocessen te verbeteren, minder
mensen en middelen te gebruiken en de klant
continu meer waarde te bieden. Natuurlijk eisen
ze dezelfde instelling van hun leveranciers.
Zo
heeft
een
grote,
internationale
autofabrikant een intern transport park van 90
trekkers van Cat Lift Trucks, die op één van de
vestigingen lasten van zes ton in een RoRoontvangstcentrum trekken. De oude met de
voet bediende trucks waren zeer inefficiënt
gezien het aantal handelingen dat de chauffeur
moest uitvoeren en leidde tot vermoeidheid
bij de medewerkers. Cat Lift Trucks heeft in
samenwerking met de dealer de Cat NTR30N
ontwikkeld en daarmee een bijdrage geleverd
aan de ‘lean’ doelstellingen van de fabrikant.
“Flexibiliteit is van essentieel belang in
economisch moeilijke tijden, maar wat klanten
nog belangrijker vinden, is een aanpak die
naar het totale kostenplaatje van het proces
kijkt,” zegt Crepa woordvoerder en marketing
manager Rogier van der Hoeven. “60 procent
van de totale kosten van het beheren van
een magazijn zijn arbeidskosten. Als je
medewerkers efficiënter kunt inzetten, kun
je de klant helpen om de kosten aanzienlijk te
reduceren, maar dit houdt wel in dat je naar
het complete productieproces en de hieraan
gerelateerde kosten moet kijken. Uiteindelijk
zoeken klanten machines die het werk van twee
of meer mensen kunnen overnemen, omdat
dit betekent dat ze niet alleen op de kosten van
de machine kunnen besparen, maar ook op de
hoge arbeidskosten die hiermee gepaard gaan.
“Flexibiliteit is van essentieel belang in
economisch moeilijke tijden, maar wat
klanten nog belangrijker vinden, is een
aanpak die naar het totale kostenplaatje
van het proces kijkt,”
Voor de eerste keer in de geschiedenis
overtrof wereldwijd, de verkoop van
elektrische heftrucks in 2009 de verkoop
van trucks met verbrandingsmotoren. Het
intelligent managen van batterijen binnen
het hele intern transport park kan leiden tot
een verviervoudiging van de shiftlengte en
daarmee ook de productiviteit.
Wat de toekomst ook in petto heeft – of
dit nu de onvermijdelijke voortgang van
‘lean’, de roep om duurzaamheid of na BP,
een grotere nadruk op de naleving van
veiligheidheidsvoorschriften is – één ding is
zeker: dealers moeten in staat zijn om zich
aan te passen aan de continu veranderende
behoeften van hun klanten. De conclusie
van het hierboven genoemde onderzoek
is dat alles uiteindelijk terug te voeren is op
vaardigheden. We moeten onze managementen vaardigheidsmodellen radicaal bijstellen
om na de recessie te kunnen overleven op
de hernieuwde markten. Bent u klaar voor
de revolutie? n
Feedback op dit artikel is welkom: [email protected]
1. De NTR30N levert een
verbeterde ergonomie en
verhoogd de productiviteit.
1
Tijd om te veranderen
4 5
Tijd om te veranderen
Graham Lovatt
Gedurende een carrière in de vorkheftruckindustrie
van maar liefst 40 jaar, waarvan 16 jaar aan het roer van
twee grote vorkheftruckbedrijven in Europa, heeft
Graham Lovatt menige recessie met succes doorstaan.
De kort geleden gepensioneerde direkteur praat met
eureka over de belangrijkste lessen die uit de meest
recente crisis geleerd kunnen worden.
D
Tips van Graham
Lovatt om zonder
kleerscheuren
uit de recessie
te komen
1. Controleer of uw
dienstverleners hun beloftes
kunnen nakomen – kom met
duidelijke argumenten en criteria.
2. Als u bent ingekrompen,
houd vast aan de afgeslankte
kostenbasis en laat groei
voor winst zorgen.
3. Richt uw energie niet op te
veel fronten, bepaal zorgvuldig
wat uw prioriteiten zijn – bekijk
hoeveel projecten en initiatieven
er in uw organisatie lopen.
4. Wees moedig, handel snel
en besluitvaardig bij de eerste
tekenen van recessie of herstel
5. Moedig uw mensen
aan en stimuleer ze.
eze recessie heeft ons op vele fronten
voor enorme uitdaging geplaatst. Ten
eerste kunnen we stellen dat de crisis
voor bijna iedereen als een verrassing kwam
en wat betreft de snelheid en de ingrijpende
gevolgen uniek is in de geschiedenis.
Ten tweede blijkt het bijzonder moeilijk te
zijn om te voorspellen hoe het herstel zal
verlopen. Er blijft een discrepantie bestaan
tussen hoop en werkelijkheid.”
“De afgelopen 15 jaar hebben we gedurende
een lange periode van economische groei
de vruchten geplukt van de globalisering. De
eerst periode dat ik in de vorkheftruckindustrie
werkte, wisselden de economische cycli
zich regelmatiger af en ik denk dat dit heeft
geresulteerd in een generatie managers
die ten minste enige ervaring had met
recessiemanagement op het moment dat de
crisis toesloeg. Maar ondanks deze ervaring
heeft de huidige recessie ons bijzonder zwaar
op de proef gesteld en moet deze met name
moeilijk zijn geweest voor managers die voor
het eerst in hun loopbaan met een recessie te
maken hadden.”
De complexe oorzaken van deze economische
crisis zijn uitgebreid beschreven, maar toch
nog niet volledig begrepen. Welk effect heeft
de crisis gehad op de markt van industriële
voertuigen en welke veranderingen brengt zij
voor Cat Lift Trucks dealers met zich mee?
“Zelfs
voor
de
recessie
kochten
eindgebruikers veel meer dan een Cat heftruck
van hun dealer. Het product – dat wil zeggen de
kwaliteit, reputatie en technologie – is uiteraard
van essentieel belang. Maar klanten kijken ook
naar andere zaken.”
“Meer dan ooit zijn ze op zoek naar partners
die kunnen helpen hun operationele efficiëntie
te verbeteren en die kunnen meewerken aan het
behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Daarom
speelt tegenwoordig de dienstverlening die
bij het product hoort een grotere rol in de
uiteindelijke beslissing om een product aan
te schaffen. Hieronder vallen de kwaliteit,
flexibiliteit en innovatie van de financiële
oplossingen, onderhouds- en huurcontracten,
levering
van
reserveonderdelen
en
daarnaast ook het aanbieden van diensten
die waarde toevoegen, zoals inspecties
van en aanbevelingen voor intern transport
en programma’s om het intern transport
te beheren.”
Lovatt is van mening dat in de nasleep van
de recessie, waarin bezuiniging de norm is
geworden, eindgebruikers steeds meer zoeken
naar tastbare bewijzen dat hun leveranciers hun
beloftes na kunnen komen.
“Het komt neer op de volgende fundamentele
vraag: hebben leveranciers op de nog
competitievere markten van na de recessie de
mensen, competenties, capaciteit, financiële
kracht en structuur in huis om aan de eisen en
verwachtingen van klanten te voldoen?”
De omvang en ingrijpendheid van de
veranderingen die de crisis heeft versneld,
spoort klanten en industrieën aan om te
reageren en zich aan te passen. Lovatt ziet drie
belangrijke trends als resultaat van de crisis.
“Voor het eerst in de geschiedenis kan
vanwege de complexe aard van deze crisis
niemand precies voorspellen hoe snel en in
welke mate de economie zich zal herstellen.
Door de ervaring van het afgelopen jaar hebben
veel bedrijven de neiging om zich op de korte
termijn te richten. Dit zou de verschuiving
van verkoop naar verhuur kunnen versnellen.
In sommige Europese landen beslaat lange
termijnverhuur maar liefst 35 procent van
de markt. Huren biedt eindgebruikers
mogelijkheden en oplossingen waarmee ze
hun bedrijfsrisico’s in onzekere tijden beter
kunnen beheren zonder dat ze eenmalig een
grote aanslag op hun cashflow hoeven te
plegen, terwijl ze tegelijkertijd ook hun intern
transportpark kunnen vernieuwen.”
“Veel organisaties hebben als gevolg van
de recessie moeten inkrimpen. Ongetwijfeld
zal dit tot een nog grotere afhankelijkheid van
de leveranciers leiden en dus ook tot hogere
eisen voor wat betreft de ondersteuning. Van
ons wordt verwacht dat we nog beter ons best
doen. Ik ben van mening dat onze industrie
al een goed serviceniveau heeft en over de
structuur en discipline beschikt om de lat nog
hoger te leggen.” n
2
2
CO -belasting, handel in CO -emissierechten en het
verlagen van de CO2-uitstoot zijn inmiddels redelijk
bekende termen, maar de meeste bedrijven missen
nog steeds kansen om hun uitstoot van schadelijke
stoffen en de schadelijke effecten voor het milieu –
en daarmee ook hun kosten – terug te dringen.
Ruari McCallion bekijkt de zaak over de hele linie.
A
ls je gevraagd wordt, de belangrijkste
producenten van CO2 op te noemen,
denk je automatisch aan fabrikanten.
Moeten zij per slot van rekening niet het
grootste deel van de rekening betalen
gezien de nieuwe emissiecontrole wet- en
regelgeving? Hoewel dit waarschijnlijk
klopt, is het aantal bedrijven dat er niet mee
te maken krijgt in werkelijkheid heel klein.
Kort geleden publiceerde A.T. Kearney, een
managementadviesbureau die wereldwijd
opereert, het tweede jaarlijkse ‘Carbon
Disclosure Project (CDP) Supply Chain
Report’. Een van de belangrijkste bevindingen
in dit rapport is dat sommige concerns
van hun leveranciers verwachten dat ze de
uitstoot van broeikasgassen beheren en
actie ondernemen om deze terug te dringen
indien deze leveranciers zaken met hen willen
blijven doen.
Er zijn 44 toeleveringsbedrijven lid van
de CDP (in totaal leveren ongeveer 2.500
organisaties data aan op het gebied van
klimaatverandering), maar de omvang van
deze bedrijven weegt meer dan genoeg op
tegen het geringe aantal. Tot de leden behoren
BAE System, Cadbury, Colgate-Palmolive,
Dell; GlaxoSmithKline, H J Heinz Co, Johnson
& Johnson, Johnson Controls, PepsiCo,
Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Sony
Corporation, Unilever en de Vodafone Group
Emissies terugdringen
– grote namen uit bijna iedere commerciële
sector. Van deze bedrijven heeft 89% een
beproefde strategie om afspraken te maken
met leveranciers over CO2-problemen en
praktisch alle bedrijven hebben een plan
ontwikkeld om de uitstoot van schadelijke
gassen of het energieverbruik terug te
dringen. Wat misschien nog belangrijker
is voor de toeleveringssector, waaronder
logistieke dienstverleners vallen, is het feit dat
meer dan de helft (56%) van deze organisaties
aangegeven heeft dat ze in de toekomst niet
langer zaken doen met leveranciers die zich
niet houden aan de CO2-criteria die door deze
bedrijven zijn vastgelegd. Sommige hebben
ook aangegeven dat in toekomstige ➔
6 7
C
4
5
3 2
er
mb
Me
ong
am
are
the s
ness
ers ch attion
n
are
lua
Memb y mu
h aw
carbo
verer eva
Hig aniesly Chainionsmb
and usee,d
mp pp
l Me ngewere for
zat
up
S
DP
Carbon
Disclosu
aprb
SC
up
Carbon
re
lyoCnhaD
ject
inis
losProre
Rc
Supply
ep
D
10Pro
Chain oRrtu20
is
c
lo
eport 2 ject
Supply
sure Pr
010
C
1hain Repo oject
rt 2010
gy
in
Supply
Chaethodolo About CDP
ply Mis
SuspisAnalysFollowed
Chain
r
ly
e
CDP
a
n b
rMAem
plie
ey
. Kearn
The A.T tive
Perspec
oss
rs acr bon
of car
Project’s
Supplie
ions
ting
losure
2010
on Disc is helping
Evalua r dimens
t
Report tion
“The Carb
throughou
the fou ement Chain
reporting
Informa
ial crisis r detailed companies , manage,
manag Supply the
r
holde
global financ
pliestake
ssions persuade to measure reduce
of a from
Supof
The CDPs data
d
G emi
wake
co Su
a lackg GHparencyt
oda sou
the lyze
cha
rces. Thr ere
byess
In ana
the worl and ultimatelyemissions.
of the09 G
on
organi gate
rdintransagemenn
t torilyassrega
prima
CDPMullylti-m
ent
aviotheto20GH
win em
prove
fueled
carb t
e rate man
disclose nhouse gas
t risk 5).
follo
, corpo
of clim
Reques
the beh
typica
that rd cannge
ationanc
n
ions: as
ion is
that have
The
ont sluat
nt of emen
maenagwith
inform
chasnge
nifi
ure
their gree
panie
sing rega
of
perform
cha
and
dimenssuch
bitio
seve
forefr
r organizat of corporate
Comate
ion sur
to eva
ate(se
iritsig
e FigCDP
berpri
rity
refro agnmb
rs in areas have
vital. clim
amercemb
clim
No othe this type and
distinct
e ers
s leade
sure
Membeli
emiss
ic
and is andselve
e fo s mgan
Me
andthe
te
four
44
io rm
Me ionsd is
the est e
anc
“We
hardly nfir
; clima
ns ms
topfor
and disclo
ctrfo
ge data
tiont them
of sin
gathering
hgy. m
essthat
etplace.”
ion sindu
along
qu rma
t: nt
issnte
At thissses
co men
it isemissio
the
both Rermin
orta
el ain
ition;
Ch
view
aren
higgra
m tha measurementnd
of
ate chanto the mark
pelylev
re pp
emmewPro
the
dete
veyimp
n Info
e licyn
toatio
ages of ies
and are ies clim
it
emAs rb
suris
hain
onamb
docuHo
strateucratio
onlier
beyo cawucti
confir es
man
risks,
resultsupp
rmlyC
s themaorl,tedCha
arenespan
Strategipose
s.gein redn po
SuppP Su
evolved
providing
red s
ilities; rtunit
naire 2 ativ
to next
generation
nt
cts of
and
to all aspe
applies – both internal of a
part
neutrality
tions
– and is
was
global opera
activities effort that 36
-facing
tion
s in
• only
client
etary
n,
awcom
Info
ate forrep ply
n reduc firm’s office
rbod bytio
ionan acato
t, the
the oppo
erg
coll
bon from
move
ch
pab
peest1ionand
eHow y
st CD
ainPS
resent
2. Ca
mbG)
aluveliears’
ctices.
facThe
CD
manageme
UN Secr
rs are
chan•geCar
a ure
sco
atebit ed
fitsgca pra
P Sup
hav
the
of
As firms
in
(GH
Mo
repMe
In thei
evha
larger carbo
aniza
bitision
placin
am
bene
CD
ortin
ts?
•pplyrCh
gas
Cha
tary
across
clim
tion e leadeonly ton grew Ban Ki-moon,
aswho
emissions
nply
ard
number
ert;Qu
. reapingRep
n and
t theond
ues
. Thes
are
de ent g
etio
am ions
t Su
ate ers.
The
ge
t org
use
panies
men
now
Supp
nge
egrat
mb
me
carbon , a growing in place
Req
ratuc
found
launched
nho
Sup
atio
tar
lementa age notticip
n pla
oratsen
emb
pplebo
int
butrs
uction they•have
Me
Wha
np tha
aniesse
n cha
el of rem
p-wi
sed com
gree
rs, plie
Suand
es ?bey
dM
on clim
CDP
atetio
corp
The
ire;
redhairvelev
tio
rin rsus corpo
General
tio
• Imp this mess share
the
parholde
Os
eecte
cu
tegi
s red
programs are putting strategies
develop
ns.
countries.
ission
comp
r clim
ion
• The
w g r,
ucuc
bility-focu
s
CEssio
ctly
the , 95
ding
ma
sud
red
plier 140
globiralpro
Grou anagem
2 Supe ated
ancdire
ion
onshi
ve
t stra
stionna
ries
was to
and
ared
bitno
of the
sive
or
ort
They
emi
d thei
vin
the
Chain ly Chain
nal
ealve
Que
tionon spreacusto
nda
r, Sup
Sustaina m their peer hs, as the
men
mers
mber ns
aresel
vesage
infati
companies
G em
eve
rel
ns
are
nde
emiss
who )provid
impwith
hie
their
Mvo
“Our on M de
rmaus
sam
o the
Messio
of the
597 CDP Supply
particip
of this effortalternative
comprehen and exter
liers
g ws
e irbou
rvie
runand
ionpp
exte
GH yissha
erfor
ac
theorat
their This yeasupp
rsnvia iat.
of
tha
sse
18 mont many
GHG
ed toate
CDP Supp
. Out need
emi
islier
plie
sn – ctthateioies r
a foc
on. man
ow int d the
specific, al operations
ce
• Intesin anded
firm’s
their
t the
with ainthInfo
fornt
The focusof innovative
simply
Su
requested of outp g the past
ues
re 2). In 2009, 44
24%
es (51%
rta
Carb d ha
em
r sup
criter
outhei
pro
led
ctntcorp
rentealso to
nsallt diffehav
increa
its toll, doning
by and
that the world
e Supply Cha
wi
me
ce
ed by
per bilit ou nt to kn ate ancarb
ed, 710to particip(see Figu
taime
ab
ratio
ngciat
companies
r dire
for intern ips. Rather than s of
arucrtio
h
than 1400 al Durin
frapo
plade
tionenReq
a series mechanisms
asso
s tactservic
with
exfo
ope
the
crisis took
giesplet
ree im
ug’s
of wa
in thei
d aban
cha CDP y’s
idemo
rmagre
nt
Bood
geage
Member
edtlys with goodcon
g eigh
. lined respond
se
CDP
ry
ho
from more CDP’s annu
onparticip
atecom ntinrmin
se
around
tim Info
financial
The pan
ority
icat
s on use
was
relationshgeneral statement , these
eng
curren
es
ent ion
esses
) dec
considere manageme
capa
provng
ir ual
thegn
Intr
thbe
ies
tona
glys
ma
asits?
com
red
ese
mun
not
A busin(7%
ues
dete
iesn. Altcom
ly delive consultants ding consulting
altstrbe
ve
Itare
informationliers. Using
ann
nship
es,
em
ani
pan
rees1). ideline
Req
gy. the
llinmo
comi
rmcan
) did
companies n emissions
lier em rea
targe
bilit
s, repr mp
iesGin
d.
offering
is’sthe
they gathe
tong
ectioat
emph
isssinactivarely
1,500
Mau
rate citize ved their supp
wipan
beCDP
Fo
ate
ber
toput
pa
Kearney that
(42%ion to CDP Information
for provi
reducing
- ve
inable and
ency
their Supp Request,
anag em
co Figu
lyMem
and
and ions.
est.
y al gue str
r selform
ed
bersecom
ps to
(see
rs’
h an
inc rrsBo
ues ge
caalle
t GH
mpp
s er
the
their carboBut an A.T.
format,
bilit
r tonnaire.
l ch
al
duct
in
Su
ation
ond
good corpo have impro ted carbon
requ
liecom
rly
plieizedca
anies
ste
could usein a more susta l inherent
bit th
wit
Mem
iss
or
efficistrie
gener ng
on
more
lie mentte
an
cti
mb
annu
relia
ies
Intro
ng
single
the
cha
by
ual
e
Inform
resp
to
a
t
pp
comp
7
ou
ives.
rb
c,
ing
sup
aded
cti
ed
in
s
cha
anies
r
ch
am
t
the
trave
dard
oa
rep te geies pr
its
induMe som ate
rti ply
with
arn rs wi ssed key for
ncy.
upda
spen
that
initiat
ge
ber this fur
ofppna
tak
campaneir
the
ententure
comp
itmen
sup
stan prarpo
Questio
toeann
services
ied,
s Suity
quow
lf su
st siste
Through CDP has persu
ts with
pan ys,pliers,
s the
way. The try gives it
practices,
om
publi All lea
reveals
information
Mem en
berals
at if
resourcesrequests.
are
ingthei
maea
a eir
, unif
Re
se ur
ateov
com
erc
Co
are
theclim
reve
e
ma th
plem
est,
th
bil ber
docum
analysis ted a true comm
the, rsand
fac
Mem
lier
at con
gas
ersalu
with3.
Suptive
le
ase
departmenmeasures and their supply
ined
of to
anies acros
erthe
e Fig
time and
fo
wembeveid
low-carbon ulting indus
beha
d cli
Requ
erytak
s th tions
d
them
carbon
on on
rmation
Arpp
house te
mbaml
(se
lde
for
ard
thei
the cours
M
ev an44
nstra
to com
52%
aney
ss ion,
Mem
s 2,500 comp
enta
that ee
ldand
rythe liers on multipin streamlined,
and
tion
capa
.sTh
hav
threvie
rbts
Info
cons
ofs.Su
eti
large
s
stre
king
ve
green
ov
gy
over
P
Me
the
ho
reg
ro
ha
2
cy
ir
a
demo
ber
in
liers
ust
the
d
are
ty
rd
ter
tely
ma
reduc
r
lity
wi
ers
have
to
plem
ca
then
to
their
acros
la
igne
in
Trac
clima
mp
than
pr
t
itie co
ate
ke edhat
to
Supp
d
ind
140
m ed tot CD , dwe ce ac ambit .
supp
ns
union
Cha mb Mem
the
for s e str
jori nitie
ancoiss
wayea
ed stane
many other so
were
in
des
to
h tiv
resulted
e ore
oportiona
to repor
for
sustainabision appear
maortu
ond
belie gu d
s Sup
paren
Thisy enem
Mehowittedriv
or an
ns,
and relate
W of
out
was
ain
wit
,
ce a ng
the
evaluating nt organizatio
Supply
ge an
ers per
er tos? nts
a dispr compared with
on
This also e results whichked by CDP to
try peers
d )acresp
on
te
ali
pla
thenal
rthe hed
nz nt re te
bagnsis
ction
mbhosts
rem
t. ) emissions Me
mmto overallglobe
cha ratio
CDP
transdgo
othingionme
s This
organizatio
come
ofionopp
supp
ate
ora(51%
ness ntati
ressen dirm
reare
co
to
of the recesed their indusIn 16 of the
inal
itms
manageme
% ofsing
ate ope
ings
focu
ing the
dinrove
plierswithagemen
gies.
ng s are
nsions.
footprint al services
way
1 – CDP of selfsanorig
comparabland benchmar Kearney.
ess en
er
eage reac
llab
To
og
e (GHG strate
chall perfo
710rel
iss
ard
a
an
“Heinsiste plemenon a ne
90
by
find
ce
dime
sup
ati
reduc
me
t
in
rform
co
imp
iss
ter
ion
ng
ure
ets.
clim
dy
pr
ase
r
ord
s
ass
bo
ge
e
and
man
on
er
cted
A.T.
ple
r
awanple r
are
ge
anies
inkey emiss e 2 Reques
a
mark
boon cha sele chanely Fig st datab
in crepplier
outpe
multi
tortailed
Ov anc
te
liegicns:rn
their
analyzed
profession focused travel and using
G emtiethe
er thei
t writer,
sswh
te chan
ers rs to but est.Su
orm
with
esde
ra
in
theop perf6).
carb
co e im rced everyo
atewitht the world
financial
pp siove
both
n em
ht
ined, comp cused
izes
vation
itie rbo
in ive
have
d im r ou mb
st
cut
ctiv ’s large rate clima
bili
ract
ess
34% and its repor
s
t GH
e eith
tain
se inv
from
Sction
Su engo
entpplie risks requ
4%
held tha
clim
am helpsin the
thes
dexetsfor
theeffeions
pabil
efforts
inte
rm
lity-fo
gers soug
corpo
iou
men
1,
tries exam
cad ma
havrove
syn
er of inno
goo
pa
ckion
of busin
g an k fo Me
to main
for
ca
also ure
rma
rfoab
werd enfo ale,
rt ou
ebit
s. that’s
t the
ir su ge
ther wer
ca
nt
Chain Progr
dimdortin
gdtheinop
2%
an
Info
extr
18 indus as sustainabiin the Dow
anacte
ain em
clus reported .
ens
to cheactcon
The pow lly, supply mana inputs at the
sto perepo
ir n
bilitye the
imp
frequency e technology orative
tin
eworMly an
gement
ano
and
the chan s. Bu iouThis
Supply
ge
7%
s?
s:ion
Ch ag
iss
sws
bee
nsi
Sc am
cuerre
or
ion
the
ordtoer can
into
:set
an
an al sc nefit eased d
rvie
repm
tain
and h the information
po
dCha
ines
em
esbus
ply
collab
The CDP carbon mana tion into
the
recognized
chSup
fra
rep
wi”th mate ission ambit that
Traditiona the necessary ever, as
con
ir ion
anies
theirhav
es this
collaborativ
ies
and
emintent
edInterespan
It iss
lyses
onpp rat
ee.
ed by inclus
bot
rate
ber
nt or
hallmark
reducing
the
ate tome
How
de
Index or
turned
nag
rb
men
actic
to
ed.
, ana
glob ld be incr n an ould
ns us scom
ce on
and provid
to integ te change mitiga In an
P Su bo
(as defin
9 CDP
onsees.
prices.
clim
to provi
3eem
d from
ma
inability
focus list)
the firm’sstyle while also
mm ge cli on empto this
yotheses
Ca
gy is sus
the Mem CDP collects7% marketpla
ion.
categ
200
7). tain
n prissio
CD ra
ion iron
chestissenv
reduc
t resp
nage
market consumers move
ate
thestr
Gem
and clima rement funct e companies ,Jones Susta s SUSTAINtry peers and
t and
tio
extr
e Fig
ureacte
colla mana carb ou
woum the icatiothat w e’re
to the
HG
social
.
maues
up
ebe
lowest
erhyp
GH
working
ts toScop the
proamen
efor
Req
and
s an
prtoog
port
r
groups:
em ineth
ce wer
s from
ction Goldman Sach
ther
Reques
apage
entaman
emissions
information
sup
of heG
liers
the procu world, wher
erosion. executives
ide gatetarge
an
that
uce l Gr
(seewe
edChawh
et price
their indus
fro mmun tion er, w
two main
plus
carbon
emnge
lysisoft
bette redM
the firm
ring, produ
ply
rmation ire. re of this
lish
asvern Info
sure
prov
plcha
s thetab
rformed cted from value tors
behalf of
als
Sup
l ir suaipp
guish markmarket price equences
outsourced manufactu
and to
pledge,
enher,
Anana ate
475
goFurt
nna
Im
ation
to
outpe
losu
ate
ort uldaggre • An
and
this
distin
ya
rred
t
co ordina owev any ing
et:
ts
CDP
$55
inves
is,
to
prote
ives
stio
es
in
of
the
4.
7% t Mark
refe Wha ce
t with
that
that
repcothe fulfill nt and clim
l cons
welle of ch iestar
lic disc . As part
initiat
Roare
– ge
externalizeics, most multin
evalu
controlling nt
anc
pubQue
lity.
embedded ly were
costs –
suggest
thege ate
Consistenimplemented necessary
me
co lt. H at m mov ly
n rt;
t tion
to
k?
Investmenl investors
s and sociaand expanding
pan
geme
ble Cha
ofan
k
supp
in plaint is the en
and logistthe emissions
tiorepo
findings ‘true’ sustainabi nstrate
to rea
perform com
tas
r mana
ility of align
ina ply
uc
on
externalitie
evalusabin
itm rma
from the their Our
se
info
has also al travel, shift feasible,
demo
ch
that
institutiona
rd
redefining both internal
this sta
e to wor
s unde
resuding th are dual
cti
ts, andMember red
s
is
tomm
s are Wha
to
ased
in
find
that
Sup
e
ly
listed
ctiv
rewa
the
asset
ge
its
y
than
se
as
ns
gers
in
su
ge
nintern
ce
purch
rredco ssWill obje
n?
DPism refe
may
ging
– supp
an
is at nit
limit
trillion disclosure from invest.
on cta
en n tar bilities ly Members
tics:
ly mana by
of CDP
companies
our
g carbo
ofC
air to rail
lim
fin untries indivi ntly ns
– tio –ofacro
mentallyrs,
products more significant
rtu ch
by mana
ertio
ard
se pe
they
chaniesnta
lysisare
“CTh
rt gets? es be environ
focused ing characteris
16%
its role nal costs. Supp
tions
request
travel from es from amon
lt in
mepanme repo
er pa supp • An
rental
prefredom
uctio
a bo
level
in whom
oppo
base are ions.
23%
ly baer’ ex
?
Anana r com
ions: 55
tic
co ard curre gulatio me
n reduc
supplie
of
n ca t the :
ve anies
the follow
ir taron ac with
thrather
with uticomp
in this
resu
carb
hotels and
and exter foster carbo incorporate
ers s st
imple
liers’of
select servic
Organizat izations
for
suppum
g run onsible
own emiss
Supplie pliers
ged
the use
ed ns
the n pr
Supply
ers
ion
ppions
cu uctiomssus
airlines,
mb iss
forwd are g re ct so
-termheal
lity hasing
ch ntatio the lonresp
mb er execnsibi
Purc
can now that suppliers
ensrea
the CDP e global
Me re
encoura
cons
efficient anies, increaser increase the
asing organ e sectors
se entsio
tail s –redwe
tions and
t as Sup dimSu
usonlong gains;
Me gain
em
tives of
privat
ac
an osin impa not ns
reduc
ou
its
7rs– toor oth respo
ce;
ion We as
DP.in
• Afoc
IBM hassupplie
t; pleme
global purch
dim
ensuring s into their opera
s also
car comp it and furthe
ab howthe four
The objec am are to
of mento
ble
andoneman
ncy of
public andsure from their
dr re
issds
orC
ll
e
short-term egovernan
for
ure
utive
s
s. an
es;
the
34%
s
rdf
ation
efficie
trans
r
to
im
fou
age
ina
than
Progr
exec
ard
prop may but ratio an
c
ms
era
Fig
itte
9%
key
ing
from
rce
itie eng
s enesd fo
rwa sta
porat
disclo
innov
publi
ate ter man
Chain
g
ov
forw
andth
These y to investigate
entpractic
s the its
yfo
demactiv
by:
asing
hasin
23%
request
erstmm
su
and resou
way
ar an
ipataloch
Strongcor managem
les
purch
that91%
to
angewa
ange
that tionsCorpo have ay
es
rbon
evalu is in ch
inpurc
processes.
rtunit
provideof the that und co dy wi thei
anrge
emissions
energy
Stap
aw m
ionin
primary •
• The
drisk
se
ility
16%
g action
anticbase
de
bolose
stinginca
athis ategy disc
ations. have the oppo and technologi
e
tions.
te ch
suppliers. Consumer es
ch tethgiecch
providing
Drivingact
angely ba mate ab tion at the end nitions wiout
• Soun
finve
loca rs. Heinz to pl t
th
•
innov
by
scarc
to
opera
gy
ma
nt
su
ls
on
sses
ugh
str
the
7%
n
toryo
defi ers
the ormasary
cli
cy
ra e .” pp
clitio
provid Technolo
thro
to 1.ta
m stria
companieskey suppliers; anies
Stin
and for ing to grow
• Ahis
throughange and ntories
clear dmb
at ts su ure have inf
manageme
new procee dependen
othe as nt rolepmen al
l systeIndu
A glos
on
nta
resources.
mpanies
7%
muc
Chain
clear
the d fut rs
Kearney,
amati
lierco
lier comp
learn
ise te erificwithterms–use
inve plemees
the
emissions
Me te ch
data from supp
t
This globa rs with
all
mainprcli
anies
Infor
odare
that reduc tially expensive then
Supply
For A.T. s it serves,
ls
an pplie prec maread
such
rta velo glob g
7%
ct mus
d
ating supp
ons
holde
value for and
a
Im
supporting
nciacomp
ecnical ure 6 e clima
tic
chain
r
how
CDP
aw
to
cli
impa
ly
Motiv
icati
d
poten
pon
of
ing
and
esse
ring
stake
po
Fina
highSu
ac
•
ring
in
on
sp
the
tech ?Fig
of
and
res
ding
munition
ating
busin
4%
Pr37% .”
n
trans
rat
the suppyst for trigge
im e de tent orat ong ou
les
com
not
and delive
exist . Do lid anated to rive dingsrt.
we
rce-limiteda
Yes
by educ and reportinginformation; Genuine carb
ly chai
understanoned asTele
rpo
to move Managing
so rel
ks
addresses profitably rs in a resou
catal
2%
program
or did
and it enab
nt is
y de ir finrepo co
riso
the supp companies sions
lth care
in thconsis corp am
omy,
No
collection te change
are positi econHea
rting s
mes the vior that truly
holde
andards involve
psiC
for
y
ing
ovidet risks n the
change.
l environme nge of this
po 63%
itie
beco
the
al
clima
emis
te
in
stake
nalst
time
teg
es
y
pr
ies
n,
n
ort
arbon
Pe
for
beha
globa
ation
bil
nd
m
the
Re
m
clima
natio
ss
of licy,
qualit
low-c
carbo
erso
tic tru
pa
beyo
intern
? Carep
tened business challe
cy on Utilit rials
fro to
ed stra
Now is
l proce
corporate
abou geers
Ca
ncinginter
threaRepo
nsated
al
a globa – leveraging next generation must move
reduction.
Mate
John Pat curement
transparen
ument
po st pracspec ts.
• Influe
mbcatiorel
mentrt
making
lishing
to
chan
doc
ga
carbon
written
sure
Me
ines ef Pro
funda
nt. They
n
to truly
by estab
pli ks
ve
Carb
for
5 – imris
)
al and l guidel Chi
rbo on
be oad men is is a s
addressin
rience of
chain disclo
managemeright words en. To achie
cti
(0%
Ca
to
century. on Disclosur
ure
form
era
bility –
supply rtise and expe liers.
e
the
ea
tegy Officer
11%Redu ion
gen
happ
anies
a brrequirely, th need it Fignposurechange
e Proje
saying
stra
Hav some
Accountantal challeng if we are
bit
89%
the expe and their supp
ct by:
reductions
ver, comp
e
ex
Am
that
te
e any
Hav
bers
carbon results, howe n impact
of ious e that and patio
hav
fundameney believes
ma
IBM
anies
Mem
cli
not
comp
gic ss
Do
genuine
A.T. Kear counsel to reduction
Obvalleng solved rtici of
ate
ss the carbobecause 50
18%
Str arene
de
Kearney
Mahler
firm
must addre ly chains, value, and often
to provi their carbon
Daniel dent at A.T.
ch be re the pation e
Aw
for our
82%
supp
on
of their of a product’s is typically
regarding it is important
Vice Presi
to ires bora nd th
untable
percent of 70 percent, Companies
strategies, lves acco ago, A.T.
16%
requd colla arou
Easton
ourse
years
upwardsfrom suppliers. consumers
84%
to hold
Stephen at A.T. Kearney
s. Two plans to move l
an untries
d
derived realizing that not just buy
these issue
Principal
pany
ulting moden
announce
co ld.”
2
are finallye that they do the supply
Kearney n-neutral cons t to carbo
Com
itmen
wor
4
are awar – they also buy
to a carbo
products.
. This comm
einz
wer
products deliver the
by 2010
.H
ans
s that
not
H.J
abo
6
Carbon
Disclosure
Project,
Supply Chain
Members:
12
Acer Taiwan
BAE Systems UK
Banco Bradesco Brazilië
Bank of America USA
Baxter International USA
Report
Boeing USA
wr
Carbon itten for
Disclosu
re Projec
Cadbury UK
t by:
Carrefour Frankrijk
Cathay Pacific Airways Hong Kong
Colgate-Palmolive USA
ConAgra Foods USA
Dell USA
Eaton Corporation USA
EMC USA
ENEL Italië
Fiji Water USA
Fujitsu Japan
GlaxoSmithKline UK
Google USA
H.J. Heinz Company USA
Hewlett-Packard Company USA
Imperial Tobacco Group UK
IBM USA
Johnson & Johnson USA
Johnson Controls USA
Juniper Networks USA
Kao Japan
Kellogg Company USA
L’Oréal Frankrijk
Logica UK
National Australia Bank
Group Australië
National Grid UK
Newmont Mining Corporation USA
PepsiCo USA
Procter & Gamble Company USA
Rautaruukki Finland
Reckitt Benckiser UK
Rolls-Royce UK
Royal Mail Group UK
SKF Zweden
Sony Corporation Japan
Unilever UK
Vivendi Universal Frankrijk
Vodafone Group UK
2
2. Stephen Easton,
directeur van A.T. Kearney.
Carbon
Disclosur
[email protected]
e
oject.net Project
+44 (0)
20
www.cdp 7970 5660
roject.com
1
chain
Yes
or did
No
Report
written
Carbon
for
Disclosu
re Project
2
“92 procent van het CO -effect van
gebouwen wordt veroorzaakt door het
energieverbruik na oplevering.” Jonathan
Fenton-Jones, Gazeley
i
by:
Carbon
[email protected] Disclosure Pro
ject
+44 (0) project.net
20 797
0
www.c
dprojec 5660
t.com
CO2-
➔ contracten een strikter
beheer zal worden vereist.
i
Een serieuze zaak
“Grote concerns nemen het terugdringen
van CO2-uitstoot heel serieus en ontwikkelen
strategieën om CO2-emissies in hun
aanvoerlijnen terug te dringen,” zegt Stephen
Easton, directeur en onderzoeksleider van
A.T. Kearney. “CEO’s
van grote bedrijven en
Carbon
[email protected] Disclosure Pr
oject
raden van bestuur
verwachten
niet alleen
+44 (0) project.n
20 7970 et
www.
5660
ect.com
dat programma’scdprojdie
de CO2-terugdringen
voordelen voor het milieu opleveren, maar ook
tot kostenbesparingen leiden.
De boodschap is duidelijk: leveranciers, van
zowel goederen als diensten, lopen het risico
om belangrijke klanten te verliezen, als ze hun
CO2- uitstoot niet in de gaten houden. Een
groot deel van de CO2-uitstoot is afkomstig
van gebouwen, wat de reden is dat er zo’n
grote nadruk ligt volgens de Europese richtlijn
energieprestaties gebouwen (EPBD)op zuinig
stoken en isolatie. In de richtlijn zijn onder meer
minimumeisen voor ventilatie en warmteverlies
vastgelegd. Hoewel dit tot een verhoging van
de initiële kapitaalkosten van gebouwen kan
leiden en gevolgen heeft voor verbouwingen,
verandering van gebruiksdoeleinden of
huurder, zorgen de nieuwe regels ervoor dat
het beheer van magazijnen op langere termijn
goedkoper zal worden.
i
“CEO’s van grote bedrijven en
raden
van
bestuur
verwachten
dat
de
CO2-reductieprogramma’s
tot
kostenbesparingen
leiden.”
Stephen Easton, A.T. Kearney.
Groenere magazijnen
Sommige bouwbedrijven gaan veel verder
dan de EPBD. In eureka nummer 5, zomer
2008, hebben we gekeken hoe magazijnen
‘groener’ kunnen worden gemaakt. In dit
artikel kwam de firma Gazeley ter sprake
die zich specialiseert in het bouwen van
milieuvriendelijke magazijnen. Dit bedrijf heeft
inmiddels een groot aantal hoogwaardige
magazijnen met een totaal oppervlak van 6
miljoen vierkante meter in een aantal landen
gebouwd. Het begon in Groot-Brittannië,
waar het bedrijf inmiddels door het hele land
op 25 locaties heeft gebouwd.
De 180 hectare grote Magna Park Plaza
in Zaragoza, Spanje beschikt over alle
milieuvriendelijke elementen die Gazeley
standaard aanbiedt, waaronder het opvangen
van overtollig regenwater, toiletten met een
laag waterverbruik, luchtdichte en zeer goed
geïsoleerde wanden om de kosten voor het
verwarmen en de airconditioning terug te
dringen en voorverwarming van warm water
door de zon. Spanje heeft een zonnig klimaat
en daarom konden extra krachtige pv-panelen
(fotovoltaïsche panelen) worden aangebracht.
Naar verluidt, leveren de milieuvriendelijke
elementen in het standaardpakket van
Gazeley aanzienlijke besparingen op in de
operationele kosten. De inrichtingsservice
die Gazeley biedt, kan de klant nog meer geld
besparen. Een magazijnproject dat het voor
John Lewis uitvoerde, één van de grootste
magazijnen in Groot-Brittannië, leidde tot
een besparing van meer dan € 285.000 op
jaarbasis door het op grote schaal gebruik van
duurzame energie – hoofdzakelijk wind- en
zonne-energie. Verwacht wordt dat de CO2uitstoot in de 25 jaar die het magazijn mee zal
gaan ongeveer 67 procent lager zal zijn dan
soortgelijke gebouwen zonder aanpassingen.
Een distributiecentrum van 45.000 m2 dat
het bedrijf bouwde, bespaart 156 ton CO2 per
jaar vergeleken met standaardconstructies en
functionaliteiten.
“92 procent van het CO2-effect van
gebouwen wordt veroorzaakt door het
energieverbruik na oplevering. Dit is iets
waar wij, projectontwikkelaars, geen controle
over hebben,” zegt Jonathan Fenton-Jones,
global procurement & sustainability director.
“Wat we wel kunnen doen, is het gebouw
zodanig ontwerpen en bouwen dat het vanaf
het begin zo efficiënt mogelijk gebruikt kan
worden, met zaken als de opvang van overtollig
regenwater, uitzonderlijk effectieve isolatie,
aardwarmtepompen en de mogelijkheid om
zonnepanelen te installeren. De principes van
Gazeley zijn op 15 locaties in Frankrijk, 8 in
Duitsland, 3 in Italië en 1 in België toegepast.
Geen willekeur
Energieverbruik is echter niet de enige
oorzaak van CO2-uitstoot, ook de organisatie
van het magazijn zelf speelt een belangrijke
rol. Hoewel elektrische vorkheftrucks tijdens
het gebruik geen CO2 uitstoten, moeten
de batterijen wel opgeladen worden en
hoe efficiënter ze geladen worden en hoe
doelmatiger ze gebruikt worden, hoe minder
energie ze nodig hebben. Daarom is de tijd
om ze lukraak op te laden definitief voorbij.
Refererend naar een ander artikel in dit nummer
HET LIEFST ALLES AUTOMATISCH, waarin
locatie onderzoek en de automatisering belicht
worden, heeft de ‘Carbon Trust’ in Groot-
Brittannië een handig instrument ontwikkeld.
De zogenaamde ‘Footprint Expert’ is online
beschikbaar en kan gebruikt worden om de
prestaties met een steeds groter wordende
database te vergelijken. Het instrument is
ontworpen om ondersteuning en informatie
te leveren, variërend van snelle evaluaties
(‘hotspots’) op basis van controleerbaar
dataverkeer tot uitgebreide, gecertificeerde
CO2-uitstoot die geschikt is voor externe
publicatie. Het instrument is te vinden op
www.footprintexpert.com
Hoewel individuele bedrijven iets kunnen
doen aan emissies, bereiken ze meer door
samen te werken. Dit is althans de stelling van
pallet pool operator LPR, dat met FMCG (fastmoving consumer goods) klanten samenwerkt
om de aanvoerlijnen te optimaliseren en
het aantal ritten dat de trucks uitvoeren te
reduceren. In plaats van met kleine ladingen
heen en weer te rijden, maakt LPR extra
capaciteit vrij door volle palletladingen op te
halen bij regionale distributiecentra en deze bij
FMCG-fabrikanten af te leveren.
Samenwerking loont
Het logistieke bedrijf DHL Supply Chain
is nog een stap verder gegaan door een
samenwerkingsplatform op te zetten voor haar
klanten in de auto-industrie. Het project begon
met een Brits centrum voor binnenkomende
goederen voor de Jaguar Land Rover fabriek
in Solihull in Engeland. Het centrum kreeg een
combinatie van zgn. FTL’s (full truck loads) en
LTL’s (less than truck loads) te verwerken en
werd uitgebreid met het onderdelenbeheer
van BMW’s (volgens het just-in-time principe)
en het Jaguars auto-onderdelennetwerk. Het
hart van het samenwerkingsplatform is het
grote overslagstation in Solihull, dat is uitgerust
met een intern transportpark van ongeveer
350 voertuigen en 400 trailers. Dit park wordt
aangestuurd door het centrale planningsteam
van DHL, dat als 4PL (fourth party logistics)
fungeert en zo nodig aanvullende externe
middelen inzet.
Hoewel sommige elementen van het
platform speciaal voor OEM’s zijn ingericht,
zoals motorfabrikant Perkins, is een aanzienlijk
deel van de organisatie zodanig opgezet dat het
variabele goederen kan verwerken. Momenteel
beheert het platform reserveonderdelen voor
JLR (Jaguar Land Rover), inbound activiteiten
voor Groot-Brittannië en de EU en voor andere
bekende leveranciers zoals Visteon. Ook
fungeert het als het Britse opslag van vrachten
bestemt voor de afhaalservice van Ford en
BMW, zodat de anders overtollige bedrijfsruimte
van makelaar JLR ook benut wordt.
Momenteel
verwerkt
DHL
meer
dan 1.000 vrachten per week via het
samenwerkingsplatform. Daarnaast haalt DHL
2.000 vrachten op voor Jaguar Land Rover in
Groot-Brittannië en 1.200 voor de inbound
EU-ophaalservice. Leveringen van BMW,
verscheidene JIT-klanten, Perkins, Dana en
andere leveranciers brengen het totale aantal
op ongeveer 5.000 vrachten per week.
3
Door een gevestigd en beproefd platform te
gebruiken hoeft er minder te worden gereden, wat
tot een efficiënter gebruik van de aanvoerlijnen
leidt. Minder rijden betekent ook minder kosten
en betere prestaties op milieugebied.
DHL houdt zijn CO2-uitstoot bij en denkt
dat
het
samenwerkingsplatform
voor
binnenkomende onderdelen de CO2-uitstoot
van het bedrijf in een jaar tijd met 2,5 procent
heeft verminderd.
“Het rijden zonder lading is een van de dingen
waar men liever niet over praat in de industrie:
60% van de vrachtwagens voor zwaar transport
in Groot-Brittannië vervoert nog steeds lucht,”
zegt Bob Naylor, VP van DHL’s vrachtbusiness
in Groot-Brittannië. “Een initiatief als dit is één
van de manieren om dit cijfer naar beneden te
krijgen.” Sinds een aantal directe en indirecte
leveranciers van de autofabrikanten tot het
platform zijn toegetreden, zijn de kosten van
de aanvoerlijnen met ongeveer 10 procent
gedaald. DHL richt zich ook op naleving door
dossiers met foto’s van leveringen aan te leggen
om dozen te identificeren die niet gestapeld
kunnen worden, zodat situaties waarin sprake is
van een slechte verpakkingswijze gecorrigeerd
kunnen worden. Het bedrijf bezoekt klanten
om te bespreken hoe de tijdsplanning
geoptimaliseerd kan worden en er minder
gereden kan worden. Maar misschien is de
belangrijkste prestatie wel dat er een platform
is gecreëerd dat de samenwerking tussen
concurrenten bevordert.
Maar misschien is de belangrijkste
prestatie wel dat er een platform is
gecreëerd dat de samenwerking tussen
concurrenten bevordert.
Er is geen simpel antwoord op de wettelijke
en commerciële uitdagingen om emissies
te reduceren, met name die van CO2. Zoals
hierboven beschreven liggen er mogelijkheden
in de constructie en lay-out van gebouwen, het
managen van het productieproces en andere
aspecten. Maar zoals het Carbon Disclosure
Project Supply Chain Report van A.T. Kearney
duidelijk maakt, zal de pressie van klanten om
beter te presteren op dit gebied ook blijven
toenemen. n
Feedback op dit artikel is welkom: [email protected]
Emissies terugdringen
8 9
2
3. Gazeley Construction is
gespecialiseerd in het bouwen
van ‘eco-efficiënte’ magazijnen
(Met dank aan Gazeley
voor de afbeelding)
4. De blauwe coating op de
magazijnen van Gazeley is
visueel aantrekkelijk en past
goed in het landschap
(Met dank aan Gazeley
voor de afbeelding)
5. DHL heeft met Jaguar Land
Rover samengewerkt om
de aanvoerlijnen efficiënter
te maken (Met dank aan
Gazeley voor de afbeelding)
4
5
Machines en organisatie
Het automatiseren
van magazijnen lijkt
een aantrekkelijk idee,
maar in de praktijk blijkt
een standaardoplossing
vaak niet te werken. Een
evaluatie van behoeften,
gevolgd door de installatie
van de juiste combinatie
van systemen leidt tot
betere resultaten.
Ruari McCallion
H
et is niet moeilijk om de aantrekkelijke
kant
van
automatisering
in
magazijnoperaties te zien, maar
mensen blijven bepaalde voordelen ten
opzichte van machines houden: ze leren
snel, hebben vlug door dat omstandigheden
zich wijzigen en passen zich snel aan
veranderingen aan. Over het algemeen zijn
ze veel flexibeler dan machines.
dealer Crepa. Een geïntegreerd en volledig
geautomatiseerd magazijn is snel, zeer
betrouwbaar en leidt tot grote tijdsbesparingen
in de goederenverwerking. Als de afmetingen
en het gewicht van producten constant
veranderen, dien je zorgvuldig te overwegen
wat de knelpunten zijn.
“Het doel is de ultieme oplossing te zoeken
op de beschikbare locatie. Aan de hand
van een Site Survey worden door Crepa de
goederen en stromen in kaart gebracht,
deze gegevens worden verwerkt in een
optimale logistiek.
Een ideale mix
Een combinatie van automatisering en
conventionele logistieke stroom is vaak de
beste oplossing. Deze biedt een combinatie van
een hoog opslagpercentage tegen een gering
aantal intern transport middelen.
Snelheid van werken blijft gewaarborgd en het
levert tevens de nodigde managementinformatie
die, indien nodig, gebruikt kan worden om
processen verder te optimaliseren. Het maakt
ook orderpicking op stuksniveau gemakkelijker,
daarbij is en blijft het flexibel.
Het
liefst alles
automatisch
Bokodes: een nieuwkomer
Innovatie in automatisering betekent dat
er voortdurend nieuwe gadgets, widgets en
toevoegingen op de markt komen. Ooit waren
barcodes nieuw en had niemand er ervaring
mee, en waarschijnlijk zal ten minste een van
de huidige, opkomende technologieën in
de toekomst essentieel worden. RFID-tags
hebben een gespecialiseerd segment van de
markt veroverd en worden naarmate ze kleiner
en minder kwetsbaar worden steeds vaker
gebruikt. Een nieuwkomer zijn de zogenaamde
‘bokodes’, die hoewel ze een doorsnede van
amper drie millimeter hebben, duizenden
malen meer informatie kunnen bevatten dan de
bekende streepjescodes. Momenteel bestaan
ze uit een LED die met een piepklein ‘masker’
en een lens is bedekt. Informatie wordt
gecodeerd in het licht dat door het masker
schijnt, dat varieert in felheid afhankelijk uit
welke hoek het wordt waargenomen. De
voordelen die vaak worden genoemd zijn
de afmeting van het product en het feit dat
Een volledig geautomatiseerd magazijn
werkt het best met producten van
dezelfde grootte
Maar dat wil niet zeggen dat er geen
plaats is voor automatisering in logistieke
operaties. Geautomatiseerde systemen vallen
in verscheidene categorieën uiteen, van heel
eenvoudig tot zeer complex. De meeste zitten
hier ergens tussenin. De vraag is: wat ga je
automatiseren en waar?
“Een volledig geautomatiseerd magazijn
werkt bijzonder goed als de goederen voldoen
aan standaard specificaties nu en in de
toekomst. ” zegt Martijn Ligtvoet, warehouse
consultant bij de Nederlandse Cat Lift Trucks
bokodes vanuit verschillende invalshoeken
en van een grotere afstand dan barcodes
gelezen kunnen worden. De standaardcamera
van een mobiele telefoon is sterk genoeg om
een bokode te lezen en dus hoef je in principe
geen kapitaal uit te geven aan de benodigde
infrastructuur. Maar de bokodes zelf kosten
rond de 5 dollar per stuk, voornamelijk
vanwege de momenteel benodigde lens en
LED-display. Als ze gemeengoed worden, zal
de prijs dalen, maar de informatiecapaciteit zal
intact blijven. De flexibiliteit ervan – waaronder
de mogelijkheid om ze online op afstand
te lezen – zal ze wellicht tot een onmisbaar
hulpmiddel maken. Maar het is de vraag of
dit soort mogelijkheden het in de toekomst
gaan worden?
Steviger recept
“Tijdens de recessie hebben veel bedrijven
hun productie geconsolideerd en zo goed als
mogelijk gebruik gemaakt van wat al aanwezig
was in plaats van te investeren in extra
magazijnruimte,” zegt Edward Hutchison,
managing director van BITO Storage Systems,
onderdeel van BITO-Lagertechnik Bittmann
GmbH, dat opslag- en orderverzamelsystemen
vervaardigt. “Dit heeft een behoefte gecreëerd
aan compactere opslag- en orderverzameloplossingen. Ook zijn bedrijven op zoek naar
orderverzamelsystemen die kostenbesparend
zijn om ervoor te zorgen dat de producten
zo economisch mogelijk geleverd kunnen
worden.” Maar soms is automatisering, met
de daarmee gepaard gaande besparing in
arbeidskosten, niet de juiste oplossing.
“Vaak is het geen goede beslissing om
te gaan automatiseren,” zegt Nigel Bailey,
senior consultant van het onafhankelijke ➔
Belangrijkste afbeelding:
(Met dank aan BITO voor de afbeelding)
1. Bagageverwerking op luchthavens is
een uitstekend voorbeeld van volledig
geautomatiseerde goederenverwerking.
2. Een traditionele barcode
3. RFID-tags worden steeds kleiner
4. Moderne barcodes slaan
meer informatie op...
5. ...maar kunnen niet tippen
aan de piepkleine ‘bokodes’
6. De bokode is minder dan
3 mm in diameter in vergelijking
met de traditionele barcodes.
(3mm)
1
2
3
4
Traditionele
barcodes
(30mm)
6
5
Machines en organisatie
10 11
5
Training en vaardigheden
Machines en organisatie
6
6. Magazijnsimulatieprogramma’s
onderzoeken functies.
7. Uitgebreide verzameling en
analyse van data is essentieel.
8. Mens en machine in harmonie.
➔ adviesbureau Davies & Robson. Factoren
die een rol spelen, zijn een stabiele vraag
en externe factoren, zoals de grondprijs
en beveiligingseisen. “Als je een brede en
fluctuerende vraag hebt, kun je misschien
een deel van de productie automatiseren,
maar niet alles.” Automatisering bestaat
echter niet alleen uit robotvoertuigen en
lopende banden.
Automatiseren is niet altijd de juiste
oplossing
7
“In een draadloos managementsysteem
draagt de heftruckchauffeur een oortelefoon
waardoor hij hoort wat hij moet doen. Bij spraak
gestuurd orderverzamelen – voice picking –
vertelt de computer aan de medewerker wat hij
moet doen. De medewerker voert de instructie
uit, koppelt terug naar de computer en krijgt
vervolgens de volgende taak,” legt Bailey uit.
Hij merkt hierbij op dat zulke systemen redelijk
populair zijn bij de medewerkers zelf, hoewel
soms beweerd wordt dat ze het eigen initiatief
de kop indrukken en onpersoonlijk zijn. De
instructies zijn duidelijker en gemakkelijker te
volgen dan die op het traditionele klembord
en
papier.
Menselijke
interactie
met
geautomatiseerde systemen lijkt dus de norm
te worden – maar in welke combinatie en in
welke mate?
Prijs berekenen
van de ingrediënten
8
“Aan de ene kant kan een bedrijf kiezen voor een
investering in een geautomatiseerde oplossing
op lange termijn,” zegt Hutchison. Hoewel dit
forse initiële kosten met zich meebrengt, kan
dit in principe tot een behoorlijke toename in
productiviteit en verlaging in personeelskosten
leiden. De omvang van de eerste investering
betekent dat deze pas in een aantal jaar zal
worden terugverdiend. Aan de andere kant
zal een kleinschaligere verbetering, zoals
gebruik maken van doorrolstellingen, tot een
geringere besparing in personeelskosten
leiden. Maar omdat het gaat om een relatief
kleine investering, is deze in een paar maanden
terugverdiend. Hoe dan ook is het raadzaam
om op de locatie zelf een onderzoek uit te laten
voeren alvorens de beslissing te nemen.
“Over het algemeen is het de moeite waard om
een overzicht van de leverancier te ontvangen
en vervolgens een adviseur die ervaring heeft
in de industrie in de arm te nemen,” merkt
Hutchison op. “Deze adviseur kan de optimale
oplossing bieden en een offerte samenstellen
voor de benodigde apparatuur.” Ligtvoet is
het hier mee eens. Crepa werkt alleen met
Mecalux, een van de grootste fabrikanten ter
wereld op het gebied van magazijninrichtingen
en opslagsystemen. Aan de hand van een Site
Survey wordt een werkende indeling gemaakt
en de totale kosten van het proces en de
logistieke flow in kaart gebracht. Daarnaast
vormt een simulering programma een steeds
vaker voorkomend en waardevol element in
het proces. Dit soort onderzoeken zijn nuttig
voor analysedoeleinden en zijn bepalend bij het
besluitvormingsproces. Ook is het een handig
middel om de klant te laten inzien hoe de
efficiëntie verbeterd kan worden. De factoren
die in overweging genomen moeten worden
zijn, of het mogelijk is om de indeling van het
magazijn te veranderen van brede naar smalle
gangpaden om op deze manier ruimte voor
meer pallets te creëren. Als de gangpaden
smaller gemaakt worden, moet er naar andere
verwerkingsoplossingen worden gekeken, als
de magazijntrucks.
“Je kunt ook bekijken of je de typische
indeling van een magazijn kunt veranderen,
waarbij het orderverzamelen en het aanvullen
van voorraden via dezelfde gangpaden
plaatsvindt en je een systeem van gescheiden
gangpaden voor aanvullen en orderverzamelen
kunt invoeren,” zegt Hutchison. “Dit zou een
positief effect hebben op de gezondheid en
veiligheid binnen het productieproces.” En wat
het stapelen zelf betreft – is het gemakkelijk om
dit te reorganiseren? “Iets wat we momenteel
vaak doen, is dat we systemen waarbij
standaard de goederen op een hoger niveau in
de stellingen worden opgeslagen veranderen
in orderverzamelsystemen op vloer niveau
met extra opslagruimte op de hogere niveaus.”
Volgens Bailey zijn bedrijven eerder geneigd om
te kijken naar mini-load- en carrouselsystemen,
met daaronder ‘paternoster’ units. Tijdens het
onderzoek ter plaatse worden het magazijn
en de faciliteiten bekeken en wordt er in feite
een audit uitgevoerd waarbij wordt vastgesteld
wat de huidige situatie is en hoe deze kan
worden verbeterd.
“Er wordt van andere industrieën geleerd,”
zegt Ligtvoet. “Logistiek is dynamisch en zal
blijven veranderen. Door automatisering is er
veel verbeterd.” Of een bedrijf nu de bestaande
ruimte beter wil benutten of naar een andere
locatie wil verhuizen, in beide gevallen is het
advies hetzelfde: Een onderzoek van de locatie
zelf en eventueel een simulatie zullen ervoor
zorgen dat de oplossing waarvoor uiteindelijk
wordt gekozen het best beantwoordt aan
de bedrijfsbehoeften. Door het proces stap
voor stap te analyseren kan bepaald worden
wat voor elke locatie de beste oplossing is. n
Feedback op dit artikel is welkom: [email protected]
Een demografische
tijdb m?
4
Er is sprake van een tekort aan geschoolde arbeiders
die zijn weerslag heeft op industrieën in heel Europa
– maar het karakter ervan is misschien anders dan
je zou verwachten. De vraag is: hoe gaan bedrijven
ermee om?
I
1
1. Traditionele vaardigheden en
ervaring – nog steeds aanwezig bij
de huidige beroepsbevolking.
n de jaren 80 raakte het leerlingwezen in
een aantal landen uit de mode, met name in
Groot-Brittannië. Er waren uitzonderingen,
waarvan Duitsland de belangrijkste was,
Landen en bedrijven die nalieten om in hun
toekomst te investeren, ondervonden daar in
de jaren 90 flink de gevolgen van. Kennis en
vaardigheden waren vooral te vinden bij de
oudere werknemers, die weldra met pensioen
zouden gaan.
In Groot-Brittannië werd dit gevolgd
door een inhaalslag om het gat te dichten,
er
werden
nieuwe
leerlingstelsels
geïntroduceerd die na verloop van tijd
werden uitgebreid. In 2008/2009 volgden in
Groot-Brittannië rond de 4.8 miljoen mensen
van boven de 16 een opleiding of training.
De Britse regering heeft ook opleidingen
opgezet die speciaal bedoeld zijn voor
25+ werknemers en behoefte hebben aan
scholing. Dit soort programma’s zijn heel
gebruikelijk in de rest van Europa.
Momenteel beschikken oudere werknemers
over behoorlijk wat vaardigheden, jongere
mensen beschikken over andere vaardigheden
die misschien meer passen bij de moderne
tijd. Daarnaast is er een middengroep die
tussen de wal en het schip is gevallen en nu
training op de werkvloer krijgt aangeboden.
De verschillen zijn duidelijk zichtbaar volgens
dr. Ugo Turchetti, managing director van de
Training en vaardigheden
Italiaanse Cat Lift Trucks dealer Compagnia
Generale Macchine SpA (CGM).
“Dit is één van de belangrijkste problemen
waarmee bedrijven en de maatschappij in
het algemeen in de komende jaren te maken
krijgen,” zegt hij.
“Jongere monteurs kunnen beter overweg
met de nieuwste trucks”
Het is niet ongebruikelijk dat oudere generaties
kritiek hebben op de manieren, het gedrag en
het kennisniveau van de jongere generatie.
Tegenwoordig hebben commentatoren het vaak
over ‘dumbing down’, waarmee ze impliceren
dat alles gemakkelijker wordt. Eigenlijk zeggen
ze dus dat de jongere generatie niet de kennis
of vaardigheden bezitten van hun voorgangers.
Ugo Turchetti is het hier niet mee eens.
Nieuw in plaats van oud?
“Nieuwe generaties zijn met elektronische
apparaten opgegroeid,” zegt hij. “Ze zijn veel
vertrouwder met elektronische apparatuur.
Jongere monteurs kunnen beter overweg
met de nieuwste trucks. Ze zijn veel beter
bekend met de computers die in de trucks
zijn geïnstalleerd.” Hij benadrukt
dat de trainingsbehoefte van
de oudere generaties eigenlijk
veel groter is. Maar dit brengt
12 13
Training en vaardigheden
weer nieuwe problemen met
zich mee, waaronder het verzet
tegen verandering. De oplossing
ligt in het aanbieden van trainingen, zodat
zelfs ervaren medewerkers hun vaardigheden
continu kunnen verbeteren. Maar dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan.
“Jongere mensen zullen er profijt van
hebben, omdat ze sneller leren “
2
2. De spuitafdeling bepaalt nog
altijd de productiesnelheid.
3. Er is steeds meer vraag
naar vaardigheden op het
gebied van elektronica.
3
“Het is een drastische en pijnlijke verandering
in de mentaliteit van de oudere generatie,” legt
hij uit. “Het vereist veel meer inzet en leidt
vaak tot stress en frustratie.” De gevestigde
hiërarchie zal vaak veranderen. “Oudere technici
zien dat jongere mensen hen voorbijstreven
wat betreft de inhoud van hun functie, carrière,
inkomen en sociale status en dat is moeilijk
te accepteren.” Ieder goed georganiseerd
bedrijf heeft een programma voor duurzame
trainingen in huis, maar volgens Turchetti is dit
maar een gedeeltelijke oplossing.
“Trainingen zullen de kloof niet kunnen
overbruggen,” zegt hij. “Jongere mensen
zullen er profijt van hebben, omdat ze sneller
leren. Oudere mensen krijgen banen op een
lager niveau en dalen op de sociale ladder.”
In extreme gevallen kunnen trainingen een
manier zijn om ervoor te zorgen dat oudere
werknemers economisch actief blijven en
niet volledig de boot missen. Verschuivingen
in functieprofielen in Europese steden
onderstrepen het probleem: banen die fysieke
kracht en vaardigheden vereisen worden
vervangen door dienstverlenende industrieën.
Noodzakelijke veranderingen
De verandering geldt ook voor de
commerciële
functies.
“De
oudere
generatie verkopers, die eraan gewend
was om voornamelijk via persoonlijke
relaties te werken, heeft er problemen
mee om echte intern transport adviseurs
te worden; experts die vertrouwd zijn met
computers en een grote kennis hebben van
contracten, wet- en regelgeving, operationele
processen, enzovoort,” zegt Turchetti. “In
de intern transport industrie kampen zelfs
heftruckchauffeurs met problemen. Jongere
mensen voelen zich meer op hun gemak op
nieuwe heftrucks die vaak door middel van
joysticks bestuurd worden.”
Maar ook al zijn nieuwe vaardigheden
noodzakelijk, toch zijn ze misschien niet zo ruim
voorhanden als sommigen zouden wensen.
Productie en techniek hebben in heel Europa
met een slecht imago te kampen. Het beeld
van ‘slavenarbeid in donkere fabriekshallen’
waar aan het einde van iedere werkdag
massa’s arbeiders met grauwe gezichten
uitstromen is achterhaald. Kantoorbanen in
de financiële en andere dienstverlenende
sectoren lijken aantrekkelijker met als gevolg
een tekort aan essentiële vaardigheden bij
de beroepsbevolking.
1
Kort, maar niet bondig
“Mensen met vaardigheden op bepaalde
specifieke terreinen, zoals bij robots
uitgevoerde operationele processen, zijn
heel moeilijk te vinden op de arbeidsmarkt,”
zegt Hans Wijnsma, coördinator van de
bedrijfsschool bij Cat Lift Trucks Europa. De
bedrijfsschool biedt permanente training
aan werknemers van Cat Lift Trucks en op
bepaalde specifieke gebieden ook aan Cat
Lift Truck dealers en klanten. “Robotoperaties
zijn anders dan traditionele vaardigheden. Het
is noodzakelijk om het proces als geheel te
begrijpen, niet alleen je eigen gebied.”
De CLTE-bedrijfsschool werd in 1998
opgericht. De school biedt voornamelijk
training aan de eigen productiemedewerkers op
operationele vlakken, zoals lassen, industrieel
spuiten
en
assemblagetechnologieën.
4
Alle opleidingen zijn erkend en voldoen aan de
door de overheid gestelde eisen. De focus ligt
op kwaliteit en het hele jaar door worden er
trainingen gegeven.
“Naast basisvaardigheden bieden we
ook training op specifieke gebieden, zoals
robotgestuurde operationele processen,” zegt
Wijnsma. “We trainen mensen om een breder
perspectief te ontwikkelen en een overzicht
van het hele productieproces te krijgen. De
training van productiemedewerkers vormt
maar een klein onderdeel van het programma.
Het accent ligt op het bedienen van het
systeem, wat al een vak op zich is. Het is
moeilijk om dit werk de hele dag te doen en
we zoeken altijd naar verbeteringen in de
productiviteit en kwaliteit.” Cat Lift Truck
medewerkers moeten ervoor zorgen dat hun
systeem 100% betrouwbaar is, voordat ze het
aan de volgende fase overdragen. “We trainen
mensen op een andere manier dan vroeger,
toen lag het accent meer op het vak zelf.
Het valt niet mee om de juiste mensen voor
bepaalde taken te vinden en daarom leidt de
school onze nieuwe medewerkers zelf op.”
Werknemers kunnen overal met een
internetverbinding inloggen op het online
e-learning systeem, catlifttrucksacademy.com.
De trainingsmodules behandelen uiteenlopende
onderwerpen, van de grondbeginselen van
de elektronica en magazijnbeheer tot uitleg
van dieselonderdelen en specifieke training
voor reachtrucks.
“Ons e-learningsysteem is ontwikkeld voor
de service-, sales- en onderdelen afdelingen van
onze dealers in Europa, Afrika en het MiddenOosten,” zegt Wijnsma. “De marketing support
2
manager (Jery Mom) beslist wie toegang
krijgt tot welke onderdelen.” Het ‘Production
Excellence Programme’ van CLTE is gericht op
het naleven van deadlines en kwaliteit.
“De training wordt aangeboden aan onze
klanten, leveranciers en andere bedrijven met
soortgelijke behoeften,” vervolgt hij. “We bieden
training aan op gebieden als ‘Lean’-simulatie
en 5S. Dit is een module van 16 uur, verspreid
over 2 dagen.”
Verscheidene dealers doen ook mee,
zoals Crepa in Nederland, dat technische
productondersteuning levert aan monteurs in
het veld. Ervaring blijft van grote waarde, hoewel
de oudere generatie zich zal moeten aanpassen.
In de afgelopen decennia is gebleken dat
veranderingen een continu gegeven zijn en
dat doorlopende trainingprogramma’s van
essentieel belang zijn, of ze nu intern of in
samenwerking met anderen worden
ontwikkeld. n Feedback op dit artikel is welkom:
4. Vorkheftrucks van vandaag:
complexe montage van elektronische
en hydraulische componenten.
5. Niet alle laswerkzaamheden
worden door een robot uitgevoerd.
6. Vaardigheden die de jonge
generatie op school leert, worden
op het trainingcentrum van
Cat Lift Trucks ontwikkeld.
[email protected]
6
5
Training en vaardigheden
14 15
MADE IN HOLLAND
Wist u dat 80% van de Cat heftruck range
gemaakt wordt in Nederland? Net zo Nederlands
dus als de tulp en de molen. De Cat heftrucks
staan synoniem voor kracht, robuustheid, lange
levensduur en bedieningsgemak.
Bovendien is Crepa de enige intern transport
leverancier met drie regionale vestigingen in
Nederland. Namelijk in Rijswijk, Assen en Venlo.
Dus wat er ook gebeurt, we zijn altijd in staat om
snel en accuraat op uw wensen te reageren.
Dus wat er ook gebeurt, we zijn altijd in staat
om snel en accuraat op uw wensen te reageren.
Crepa Control
Het unieke Crepa Control concept is een
totaaloplossing voor alle aspecten binnen
intern transport en magazijninrichtingen:
op operationeel, technisch, financieel en
administratief vlak.
CREPA B.V. Fleminglaan 5, 2289CP Rijswijk. Tel. 070-4135555/ 070-4135560 Email. [email protected]
www.crepa.com
©2010, MCFE. All rights reserved.
CATERPILLAR, CAT, hun respectievelijke logo’s, de kleur ’Caterpillar Yellow’ en de styling ‘Power Edge’ zijn, net als de hier gebruikte bedrijfsen productidentiteit, handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Caterpillar worden gebruikt.
Met één contract neemt Crepa Control
u alle zorgen uit handen.
Indien u meer wil weten kijkt
u dan op
www.crepa.nl/crepacontrol.
Tel. 070 – 413 55 55